GAZİPAŞA (ANTALYA) KÖYLERİ AĞZI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİPAŞA (ANTALYA) KÖYLERİ AĞZI"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI GAZİPAŞA (ANTALYA) KÖYLERİ AĞZI FATİH NUMAN KÜÇÜKBALLI YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman DOÇ. DR. ORHAN YAVUZ Bu çalışma SÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından nolu YL/Doktora tez projesi olarak desteklenmiştir. Konya-2013

2 ii T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Fatih Numan KÜÇÜKBALLI

3 iii

4 iv SÖZ BAŞI Gazipaşa, Antalya nın 180 km doğusunda Akdeniz kıyısında yer alan bir ilçedir. Geçmişi MÖ 2000 lere kadar uzanmaktadır. Bilinen 4000 yıllık tarihi boyunca Gazipaşa topraklarında Luviler, Roma, Bizans, Kilikya Ermeni Krallığı, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti hüküm sürmüştür. İlçede çeşitli medeniyetlerin hüküm sürmesine bağlı olarak ilçe tarihte Selene, Sallune, Selinus, Selinti ve Selendi isimlerini kullanmıştır. Osmanlı kaynaklarında genelde Selendi ismiyle anılmıştır de Gazipaşa adını almıştır. Gazipaşa nüfusunu Yörük ve Türkmenler oluşturmaktadır. İlçe halkının genelde Yörük olması hasebiyle ilçenin geçmişte en temel geçim kaynağı hayvancılıkmış. Fakat günümüzde hayvancılık yerine tarım ön plandadır. Son zamanlarda teknolojik gelişmelerle birlikte modern tarıma geçilmiştir. Geleneksel tarım yöntemleri iyice azalmıştır. Hem hayvancılığın gerilemesi hem de geleneksel tarımdan modern tarıma geçişe bağlı olarak Gazipaşa, kültürel açıdan geçiş dönemi yaşamaktadır. Hayvancılığın azalması ve geleneksel tarım yöntemlerinin terk edilmesiyle birçok kelime dedelerimizin, ninelerimizin hafızalarında zamana karşı direnmektedir. Ayrıca Yörük ve Türkmenlerin oluşturduğu Gazipaşa da okumayazma oranının yüksek olması, televizyon gibi iletişim araçlarının artık her evde bulunması ağız özelliklerinin kaybolmasına neden olmaktadır. Çoğumuzun bilmediği kültürel ögeleri, ağız özelliklerini ve söz varlığını muhafaza eden son neslin genelde altmış yaşın üzerinde olduğunu üzülerek söylemek gerekir. Bu durum, hem folklor hem de ağız incelemeleri için derleme faaliyetlerinde ne kadar acele edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Biz de bu aciliyet sebebiyle kendi doğup büyüdüğümüz ilçe Gazipaşa yı inceleme alanı belirleyip dil incelemesi yönünden özgün olduğunu düşündüğümüz beş köy (Zeytinada, Kırahmetler, Göçük, Gürçam ve Doğanca)den derlemeler yaptık. Çalışmamız; Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmada kullandığımız yöntemden bahsettik, Gazipaşa ilçesi ve ağzını incelediğimiz köyler hakkında bilgiler verdik. İnceleme kısmını ses bilgisi ve şekil bilgisi olarak iki bölüme ayırdık. Metinler bölümünde beş köyden 23 farklı

5 v kişiden derlediğimiz 24 metin yer almaktadır. Sözlük bölümünde ise metinlerde geçen, standart Türkçeden farklılaşmış kelimeleri varyantlarıyla birlikte sözlüğe aldık. Çalışmamız genel ağız incelemelerine göre dar bölge ağız incelemesi özelliği taşımaktadır. Sadece Gazipaşa ilçesini inceleyen lisansüstü ilk çalışmadır. İlçe, daha önce bir akademik çalışmada (Erdem ve Bölük, 2011) Antalya ağızlarının geneli içinde incelenmiş, birkaç çalışmada da lisans tezi olarak incelenmiştir. Çalışmamızın, Gazipaşa yla ilgili var olan dil incelemelerine az da olsa katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle çalışmamızın hazırlık aşamasında yardımlarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Nurettin DEMİR e, kaynakların temininde kütüphanesini çekinmeden kullanmamıza izin veren, her türlü konuda özellikle de incelediğimiz bölge ağzına hâkim olması hususunda engin bilgilerinden istifade ettiğimiz danışman hocam Doç. Dr. Orhan Yavuz a en derin şükranlarımı sunarım. Ayrıca bana kapılarını açan, kendi evlatları gibi görüp en samimi sohbetleriyle çalışmanın malzemesini oluşturan kaynak şahıslarımın tümüne ayrı ayrı teşekkür ederim. Konya, 2013

6 Öğrencinin vi T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Fatih Numan KÜÇÜKBALLI Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Dili Danışmanı Doç. Dr. Orhan YAVUZ Tezin Adı Gazipaşa (Antalya) Köyleri Ağzı ÖZET Bu çalışmada Gazipaşa (Antalya) ilçesinin doğusundan seçilen beş köyden metinler derlenmiştir. Seçilen köylerin Gazipaşa nın genel ağız özellikleri içerisinde az da olsa farklılık arz etmesine, birbirine komşu olmalarına ve yükselti basamaklarına dikkat edilmiştir. Deniz kıyısından başlayıp Torosların eteklerine değin metreye kadar yükselen Zeytinada, Kırahmetler, Göçük, Gürçam ve Doğanca köylerinden toplam yirmi üç kişiden yirmi dört metin derlenmiştir. Derlenen metinler ses bilgisi ve şekil bilgisi açısından tarihî karşılaştırma yapılmadan, eş zamanlı yöntemle incelenmiştir. Ses bilgisi kısmında bütün ses değişiklikleri gösterilmiştir. Şekil bilgisi kısmında ise standart Türkçeden farklı olan yapılar incelenmeye alınmıştır. Sözlük bölümünde standart Türkçeden farklılaşmış ya da sadece yörede yaşayan kelimeler bütün varyantlarıyla yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Gazipaşa (Antalya) Ağzı, Zeytinada, Kırahmetler, Göçük, Gürçam, Doğanca, Ağız Çalışması, Ağız Derlemesi.

7 Öğrencinin vii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Fatih Numan KÜÇÜKBALLI Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı/Türk Dili Danışmanı Tezin İngilizce Adı Doç. Dr. Orhan YAVUZ The Dialect of Villages of Gazipaşa (Antalya) SUMMARY In this study, texts from five different villages in the east of Gazipaşa County in Antalya have been compiled. The fact that these villages differ from each other leastwise in terms of dialect within the general dialectal characteristics of Gazipaşa, their being neighbours to each other and their altitude levels have been taken into consideration. Twenty-four texts were gathered from twenty-three people in total from Zeytinada, Kırahmetler, Göçük, Gürçam and Doğanca villages rising to meters. Gathered texts were analysed in a synchronic method in terms of phonology and morphology. All phonological changes were presented in the part of phonological analysis. As for the morphological part, structures different from standard Turkish were analysed. In vocabulary part, words which are different from standard Turkish usage or the ones alive in the district are given with their all variants. Key Words: Dialect of Gazipaşa (Antalya), Zeytinada, Kırahmetler, Göçük, Gürçam, Doğanca, Study of Dialect, Compilation of Dialect.

8 viii İÇİNDEKİLER Bilimsel Etik Sayfası...ii Yüksek Lisans Tezi Kabul Formu...iii Söz Başı...iv Özet......vi Summary......vii Çeviri Yazı İşaretleri xviii Kısaltmalar ve İşaretler... xx 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı Kapsam Yöntem Araştırma Alanının Belirlenmesi Kaynak Kişilerin Belirlenmesi Derleme Derlenen Metinlerin Yazıya Aktarılması İnceleme Sözlük Gazipaşa nın Tarihi Gazipaşa nın Coğrafi ve Beşerî Özellikleri Gazipaşa da Âdetler Doğum Âdetleri Sünnet Âdetleri Asker Uğurlama Evlenme Âdetleri İncelenen Köyler Hakkında Zeytinada Köyü Göçük Köyü Kırahmetler Köyü...14

9 ix Gürçam Köyü Doğanca Köyü İNCELEME Ses Bilgisi Ünlüler Ünlü Çeşitleri /a/ Ünlüsü ve Çeşitleri /e/ Ünlüsü ve Çeşitleri /ı/ Ünlüsü ve Çeşitleri /i/ Ünlüsü ve Çeşitleri /o/ Ünlüsü ve Çeşitleri /ö/ Ünlüsü ve Çeşitleri /u/ Ünlüsü ve Çeşitleri Uzunluk-Kısalıklarına Göre Ünlüler Kısa Ünlüler Kısa /a/ ve /e/ Ünlüleri Kısa /ı/ve /i/ Ünlüleri Kısa /o/ Ünlüsü Kısa /u/ve /ü/ Ünlüleri Uzun Ünlüler Ünsüz Erimesi veya Düşmesi Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler Sözcük Kök Ve Tabanlarında Eklerde Hece Kaynaşmaları Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler Sözcük Kök ve Tabanlarındaki Hece Kaynaşmalarıyla Oluşan Uzun Ünlüler Eklerde Görülen Hece Kaynaşmalarıyla Oluşan Uzun Ünlüler. 41

10 x Kök-Ek ve Ek-Ek Birleşmelerinde Görülen Hece Kaynaşmaları Sebebiyle Oluşan Uzun Ünlüler Ekleşme Durumunda Ortaya Çıkan Uzunluklar Sözcük Birleşmeleri Yoluyla Oluşan Uzun Ünlüler İki Sözcüğün Birleşmesinde Yan Yana Gelen İki Ünlünün Kaynaşmasıyla Oluşan Uzun Ünlüler İki Sözcüğün Birleşmesinde Ünsüz Erimesiyle Oluşan Uzun Ünlüler Vurgu ve Tondan Kaynaklanan Uzun Ünlüler Alıntı Sözcüklerde Uzun Ünlüler Asli Uzun Ünlüler İkincil Uzun Ünlüler İkiz Ünlüler Yükselen İkiz Ünlüler Eşit İkiz Ünlüler Alçalan İkiz Ünlüler Ünlü Uyumları Önlük-Artlık Uyumu (Damak Uyumu, Büyük Ünlü Uyumu) Önlük-Artlık Uyumunun Bozulma Sebepleri Alıntı Kelimelerde Önlük-Artlık Uyumu Uyuma Giren Alıntı Kelimeler Uyuma Girmekte Olan Alıntı Kelimeler Uyuma Girmeyen Alıntı Kelimeler Düzlük- Yuvarlaklık Uyumu (Dudak Uyumu, Küçük Ünlü Uyumu) Uyum Değişikliği. 66

11 xi Ünlülerle İlgili Ses Olayları Ön Ünlülerin Artlılaşması Ön Seste Karakteristik Artlılaşmalar İç Seste Karakteristik Artlılaşmalar İç Seste Karakteristik Olmayan Artlılaşmalar Son Seste Karakteristik Artlılaşmalar Art Ünlülerin Önlüleşmesi Ön Seste Karakteristik Önlüleşmeler İç Seste Karakteristik Önlüleşmeler İç Seste Karakteristik Olmayan Önlüleşmeler Son Seste Karakteristik Önlüleşmeler Son Seste Karakteristik Olmayan Önlüleşmeler Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması Ön Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar Ön Seste Karakteristik Olmayan Yuvarlaklaşmalar İç Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar İç Seste Karakteristik Olmayan Yuvarlaklaşmalar Son Seste Karakteristik Yuvarlaklaşmalar Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi Ön Seste Karakteristik Düzleşmeler Ön Seste Karakteristik Olmayan Düzleşmeler İç Seste Karakteristik Düzleşmeler İç Seste Karakteristik Olmayan Düzleşme Son Seste Karakteristik Olmayan Düzleşmeler Geniş Ünlülerin Daralması Ön Seste Karakteristik Daralmalar Ön Seste Karakteristik Olmayan Daralmalar İç Seste Karakteristik Daralmalar İç Seste Karakteristik Olmayan Daralmalar Dar Ünlülerin Genişlemesi Ön Seste Karakteristik Genişlemeler....86

12 xii Ön Seste Karakteristik Olmayan Genişlemeler İç Seste Karakteristik Genişlemeler İç Seste Karakteristik Olmayan Genişlemeler Son Seste Karakteristik Olmayan Genişlemeler Ünlülerin Genizsileşmesi Normal Uzunluktaki Ünlülerin Uzaması Ünlü Türemesi Ön Seste Ünlü Türemeleri İç Seste Ünlü Türemeleri Son Seste Ünlü Türemeleri Ünlü Düşmeleri Ön Seste Ünlü Düşmeleri İç Seste Ünlü Düşmeleri İki Kelime Arasında Ünlü Karşılaşmasından Kaynaklanan Ünlü Düşmeleri Ünlülerde Göçüşme Ünsüzler Ünsüz Çeşitleri Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları Ötümsüzleşme Ön Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler Ön Seste Karakteristik Olmayan Ötümsüzleşmeler İç Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler Son Seste Karakteristik Ötümsüzleşmeler Son Seste Karakteristik Olmayan Ötümsüzleşmeler Ötümlüleşme Ön Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler Ön Seste Karakteristik Olmayan Ötümlüleşmeler İç Seste Karakteristik Ötümlüleşmeler

13 xiii İç Seste Karakteristik Olmayan Ötümlüleşmeler Son Seste Ötümlüleşmeler Sızıcılaşma Ön Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar Ön Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar İç Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar İç Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar Son Seste Karakteristik Sızıcılaşmalar Son Seste Karakteristik Olmayan Sızıcılaşmalar Damak Ünsüzleri Arasında Nöbetleşmeler Ünsüzlerde Artlılaşmalar Ön Seste Karakteristik Artlılaşmalar İç Seste Karakteristik Artlılaşmalar Son Seste Karakteristik Artlılaşmalar Ünsüz Benzeşmeleri İç Seste Ünsüz Benzeşmeleri İç Seste Karakteristik Gerileyici Ünsüz Benzeşmeleri İç Seste Karakteristik Olmayan Gerileyici Ünsüz Benzeşmeleri İç Seste Karakteristik İlerleyici Ünsüz Benzeşmeleri İç Seste Karakteristik Olmayan İlerleyici Ünsüz Benzeşmeleri İki Kelime Arasında Ünsüz Benzeşmeleri İki Kelime Arasında Karakteristik Gerileyici Ünsüz Benzeşmeleri İki Kelime Arasında Karakteristik Olmayan Gerileyici Ünsüz Benzeşmeleri İki Kelime Arasında Karakteristik İlerleyici Ünsüz Benzeşmeleri

14 xiv Uzak Benzeşmeler Karakteristik Gerileyici Uzak Benzeşmeler Karakteristik Olmayan Gerileyici Uzak Benzeşmeler Karakteristik Olmayan İlerleyici Uzak Benzeşmeler Ünsüz Türemeleri Ön Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri Ön Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Türemeleri İç Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri İç Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Türemeleri Son Seste Karakteristik Ünsüz Türemeleri Son Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Türemeleri Ünsüz Düşmeleri Ön Seste Ünsüz Düşmeleri İç Seste Ünsüz Düşmeleri Kök ve Tabanlarda Gerçekleşen Ünsüz Düşmeleri Ekleşme Sırasında Gerçekleşen Ünsüz Düşmeleri İki Kelime Arasında Ünsüz Düşmeleri Son Seste Karakteristik Ünsüz Düşmeleri Son Seste Karakteristik Olmayan Ünsüz Düşmesi Sürekli Ünsüzler Arasında Nöbetleşmeler Sürekli Ünsüzler Arasında Ön Seste Karakteristik Nöbetleşmeler..131

15 xv Sürekli Ünsüzler Arasında Ön Seste Karakteristik Olmayan Nöbetleşmeler Sürekli Ünsüzler Arasında İç Seste Karakteristik Nöbetleşmeler Sürekli Ünsüzler Arasında İç Seste Karakteristik Olmayan Nöbetleşmeler Sürekli Ünsüzler Arasında Son Seste Karakteristik Nöbetleşmeler Sürekli Ünsüzler Arasında Son Seste Karakteristik Olmayan Nöbetleşmeler Yörede Rastlanan ve Karakteristik Olmayan Diğer Nöbetleşmeler Göçüşme Yakın Göçüşme Uzak Göçüşme Benzeşmezlik Hece Yutulması Karakteristik Olmayan Hece Yutulmaları Ünsüz İkizleşmeleri Kelime İçinde Ünsüz Tekleşmesi Hece Türemesi Şekil Bilgisi İsim Çekimi Çokluk Eki Aitlik Eki İyelik Ekleri Hâl Ekleri Yalın Hâl İlgi Hâli Belirtme Hâli Yönelme Hâli

16 xvi Bulunma Hâli Ayrılma Hâli Vasıta Hâli Eşitlik Hâli Yön Gösterme Hâli Soru Edatı Fiil Çekimi Şahıs Ekleri Zamir Kaynaklı Şahıs Ekleri İyelik Kaynaklı Şahıs Ekleri Emir Ekleri Fiillerin Basit Zaman Çekimleri Bildirme Kipleri Görülen Geçmiş Zaman Öğrenilen Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Geniş Zaman Gelecek Zaman Tasarlama Kipleri Emir Kipi Dilek-Şart Kipi Gereklilik Kipi İstek Kipi Fiillerin Birleşik Zaman Çekimleri Hikâye Şimdiki Zamanın Hikâyesi Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi Gelecek Zamanın Hikâyesi Geniş Zamanın Hikâyesi İstek Kipinin Hikâyesi Rivayet Öğrenilen Geçmiş Zamanın Rivayeti 190

17 xvii Geniş Zamanın Rivayeti Gelecek Zamanın Rivayeti Şart Geniş Zamanın Şartı Görülen Geçmiş Zamanın Şartı Cevher Fiili Şimdiki Zaman/Geniş Zaman Görülen Geçmiş Zaman Öğrenilen Geçmiş Zaman Şart Türetme Ekleri İsimden İsim Yapan Ekler İsimden Fiil Yapan Ekler Fiilden İsim Yapan Ekler Zarf-Fiil Yapıları Birleşik Fiiller Edatlar Zamir ve Sıfatlar Zarflar Sonuç METİNLER SÖZLÜK KAYNAKÇA.411

18 xviii Çeviri Yazı İşaretleri [á] [ȧ] [å] [ã] [ä] [ė] : /a/ ile /e/ arası düz, geniş, /a/ ünlüsüne yakın orta damak ünlüsü : /a/ ile /ı/ arası düz, art, yarı geniş ünlü : /a/ ile /o/ arası art, geniş, yarı yuvarlak ünlü : damaksıl /a/ : /a/ ile /e/ arası düz, geniş, /e/ ye yakın ünlü : /e/ ile /i/ arası düz, ön, yarı geniş ünlü [ ] : /e/ ile /ö/ arası ön, geniş, yarı yuvarlak ünlü [í] : /ı/ ile /i/ arası dar, düz, yarı art ünlü [ ] : /ı/ ile /u/ arası dar, art, yarı yuvarlak ünlü [ĩ] [Î] [ó] [ȯ] [ù] [ú] [ḇ] [æ] [Ç] [F] [ġ] : damaksıl /ı/ : /i/ ile /ü/ arası ön, dar, yarı yuvarlak ünlü : /o/ ile /ö/ arası geniş, yuvarlak, yarı art ünlü : /o/ ile /u/ arası yuvarlak, art, yarı geniş ünlü : /ö/ ile /ü/ arası, yuvarlak, ön, yarı geniş ünlü : /u/ ile /ü/ arası dar, yuvarlak, yarı art ünlü : /b/ ile /v/ arası ötümlü çift dudak ünsüzü : /c/ ile /j/ arası ötümlü yarı sızıcı ünsüz : /c/ ile /ç/ arası patlayıcı, yarı ötümlü diş eti ünsüzü : /f/ ile /v/ arası sızıcı, yarı ötümlü, diş-dudak ünsüzü : Patlayıcı, ötümlü art damak ünsüzü

19 xix [ ] : Yarı art ünlülerle hece kuran, patlayıcı, ötümlü orta damak ünsüzü [ẖ] [ḱ] [ḳ] [K] [Ḳ] [ķ] [ḷ] [ñ] [P] : Sızıcı, ötümsüz, art damak ünsüzü : Patlayıcı, ötümsüz orta damak ünsüzü : Art veya yarı art ünlülerle hece kuran, patlayıcı, ötümsüz, art damak ünsüzü : /g/ ile /k / arasında patlayıcı, yarı ötümlü ünsüz : Art ünlülerle hece kuran patlayıcı, yarı ötümlü [ġ] ile [ḳ] arası ünsüz : /ḳ/ ile /ẖ/ arasında yarı sızıcı, art damak ünsüzü : Art veya yarı art ünlülerle hece kuran akıcı, sızıcı, ötümlü art damak ünsüzü : Art veya ön ünlülerle hece kuran akıcı, patlayıcı, ötümlü genizsi /n/ ünsüzü : /b/ ile / p/ arası patlayıcı, yarı ötümlü bir dudak ünsüzü [ ] : Düşmek üzere olan /r/ ünsüzü [S] [Ş] [T] [Ð] : /s/ ile /z/ arası sızıcı, yarı ötümlü bir diş ünsüzü : /s/ ile /ş/ arası sızıcı, ötümsüz diş-diş eti ünsüzü : /d/ ile /t/ arası patlayıcı, yarı ötümlü diş ünsüzü : Yarı sızıcı, ötümlü çift dudak /v/ ünsüzü [ ] : Gırtlak kapanma ünsüzü / : Arapça kelimelerde ayn (ع) ünsüzü : Ünlüler üzerinde uzunluk işareti : Akıcı ve sızıcı ünsüzler üzerinde süreklilik işareti : Ünlüler üzerinde kısalık işareti : İki ünlü altında ikili ünlü işareti

20 xx : Ulama işareti : Ünsüzler altında ünsüzlerin düşmek üzere olduğunu gösteren işaret Kısaltmalar ve İşaretler a.b.i. : Ayrıntılı bilgi için Ar. : Arapça AÜ : Ankara Üniversitesi AYA: Antalya ve Yöresi Ağızları bk. : Bakınız DA : Dil Araştırmaları Dergisi Far. : Farsça Fr. : Fransızca GKA: Gazipaşa Köyleri Ağzı MÖ: Milattan Önce MS: Milattan Sonra Rum. : Rumca s. : sayfa S.: sayı SÜ : Selçuk Üniversitesi T. :Türkçe TDAY: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten TDK : Türk Dil Kurumu TD: Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi

21 xxi Yay. : Yayınları, Yayınevi A : /a/, /e/ I : /ı/, /i/ X: /ı/, /i/, /u/, /ü/ / / : Fonem işareti [ ] : Alt fonem işareti / : Yükselen ton \ : Alçalan ton ~ : Varyasyon işareti < : Değişimin yönünü gösteren işaret

22

23 1 1. GİRİŞ 1.1. Araştırmanın Amacı Antalya nın en doğusunda yer alan Gazipaşa; Mersin ve Karaman a sınırı olan bir ilçedir. İlçenin Cumhuriyet devrine kadar tamamen Mersin e bağlı bir kaza olması, yaylacılık faaliyeti olarak hâlâ Karaman ın Sarıveliler ve Mersin in Anamur ilçeleriyle aynı yaylaları kullanıyor olması ve yakın zamana kadar hayvancılığın etkin olduğu dönemlerde Gazipaşa halkının bu yaylalarda altı aya yakın kaldığı düşünülürse üç farklı yöreye ait halkın benzer yönler taşıması kaçınılmazdır. Ayrıca 1572 yılına ait arşiv belgelerine göre Gazipaşa dan Kıbrıs a 49 hane gönderilmesi (Gökçe, 1998:4) ve Hasan Eren in Kıbrıs ağzıyla ilgili yazısında (Eren, 1983) verdiği kelimelerin büyük çoğunluğunun Gazipaşa ağzında yaşıyor olması Gazipaşa ağzının Kıbrıs ağzıyla da ilişkili olduğunı göstermektedir. Çalışmamızın amacı, konumu itibariyle Toroslarla Akdeniz arasında köprü vazifesi gören, Toros Yörüklerinin birçoğunun yaylalardan inip yerleşik hayata geçtiği Gazipaşa köyleri ağızlarının fonetik ve morfolojik özelliklerini incelemek, Anadolu ağızları içindeki yerini belirlemek ve söz varlığını ortaya çıkarmaktır. 1.2.Kapsam Araştırmamıza deniz kıyısından başlayıp Torosların eteklerinde 700 m ye kadar çıkan ve birbiriyle komşu olan beş köy dâhil edilmiştir. Derleme yaptığımız köyler ve kaynak kişilerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

24 2 1.Tablo: Köylere Göre Kaynak Kişilerin Dağılımını Gösteren Tablo KÖYLER KAYNAK KİŞİLER KADIN yaş ERKEK yaş TOPLAM Zeytinada Göçük Kırahmetler Gürçam Doğanca Kırahmetler Yörüklerinin bir kısmı komşu köy Muzkent te de ikamet ettiği için 13 numaralı metin Muzkent köyünden derlenmiştir. Muzkent ten derlenen bu metin Kırahmetler in ağzını yansıtmaktadır. Muzkent köyünün ağız özelliği inceleme kapsamımızın dışındadır. Mehmet Dursun Erdem ve Ramazan Bölük ün yaptığı Antalya ve Yöresi Ağızları adlı çalışmada Gazipaşa ilçesini temsilen Akoluk, Aydıncık, Çamlıca, Çığlık, Çile, Güneyköy, İnal, Karaçukur, Karalar, Macar, Şahinler, Yakacık köyleri ve merkez Bakılar mahallesinden birer metin örneği alınmıştır. Bizim çalışmamızla birlikte Gazipaşa nın yarısına yakın bir bölgesinden metin derlenmiştir. Derleme yapacağımız köyleri seçerken komşu olmalarına, yükselti basamaklarına ve Gazipaşa nın genel ağız özelliği içinde farklılık arz etmelerine dikkat ettik. Antalya ve Yöresi Ağızları nda Gazipaşa nın deniz seviyesinden en yüksek köyü olan Akoluk köyünden metin derlenmesiyle kıyıdan başlayıp ilçenin en yüksekteki köyüne (yaklaşık 1000 m) kadar birbirine komşu olan köylerden derleme yapılmış oldu.

25 3 1.3.Yöntem Araştırma Alanının Belirlenmesi Gazipaşa ilçesiyle ilgili ağız çalışması yapmaya karar verdikten sonra zamanımızın sınırlı olması nedeniyle ve daha ayrıntılı inceleme yapabilmek için ilçe içinde yeniden alan sınırlandırması yoluna gidip köyler üzerine inceleme yapmayı uygun bulduk. Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi ve Gazipaşa ilçe kaymakamlığından köylerin tarihî özellikleri, göç alıp almama durumu ve okuma yazma oranlarıyla ilgili bilgiler aldık. Özellikle tarihî ve sosyolojik boyutları göz önünde bulundurup ağız özelliği olarak farklılık arz eden köyleri ön çalışmalarla tespit etmeye çalıştık. Araştırma alanı kendi yaşadığımız bölge olması dolayısıyla konuşma özellikleri bakımından farklılık arz eden köyleri zaten daha önceden biliyorduk. Buna rağmen köylere bizzat giderek ön araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar neticesinde ilçenin doğu tarafından birbirine komşu olan beş köy seçtik Kaynak Kişilerin Belirlenmesi Kaynak kişilerin belirlenmesinde Nurettin Demir in kaynak kişilerle ilgili yazısındaki (Demir, 1998) belirlediği kriterleri göz önünde bulundurduk. Tahsil durumuna göre okuryazar olmayan ya da okuryazarlık seviyesi en düşük şahıslardan metin derlenmiştir. Çalışmamıza aldığımız kaynak şahıslar içinde bayanlardan sadece biri ilkokul mezunu olup diğerleri okuma yazma bilmemektedir. Erkeklerin hepsi okuma yazma bilmektedir. Yaşları büyük olduğu için genelde iki üç yıl okula gitmişler, sadece biri beş yıl okumuştur. Bayanlar bölgeyi hiç terk etmemiş, erkekler ise genelde askerlik vesilesiyle bölgeden ayrılmışlar onun dışında hep bölgede yaşamışlardır. Kimlerle görüşme yapabileceğimize dair ön araştırma yaparken her köyde ısrarla önerilen şahıslar vardı. Bu şahıslar bölgeyle ilgili birçok konuya hâkim, ağzı laf yapan donanımlı kişilerdi. Fakat bu kişilerin görüşmelerimizde ağız özelliklerinden uzaklaşıp standart Türkçeye yakın konuşmaya çalıştıklarını fark ettik ve bu kişilerden derlediğimiz metinleri ağız özelliklerini iyi yansıtmadığı için çalışmamıza almadık. Genelde yaşlıları tercih ettik.

26 Derleme İncelenecek malzemenin toplanması aşaması olan derleme, ağız araştırmalarında titizlikle çalışılması gereken bir aşamadır. Yöreyi en iyi şekilde örnekleyecek ağız özelliklerini yansıtan, yörenin söz varlığını büyük ölçüde ortaya koyan çeşitli konularda derlemeler yapmaya gayret ettik. Derlemelerde; stereo kayıt yapan, 4 GB dâhili hafızası olan ve pil ömrü uzun ses kayıt cihazı kullandık. Kullandığımız cihazın hafızasının yüksek olması ve pillerinin uzun süre dayanması, kaynak kişilerle görüşmelerimizde çok kolaylık sağladı. Bazen doğrudan kayda başlayıp hemen istediğimiz sonuca ulaşmamıza rağmen bazen kaynak kişiyi havaya sokup işimize yarayacak malzemeyi alabilmek için saatlerce kayıt yaptık. Çünkü kaynak kişilerle görüşmelerimizi Kim razı olursa deyip gönüllülük esasına dayandırmadık. Yaptığımız uzun süreli kayıtlarda gürültüleri ve işimize yaramayacak kısımları bilgisayarda kestik. Yörenin ağız özelliğini çok iyi yansıtan, söz varlığını büyük oranda ortaya koyabilecek, kayda değer malzeme alabileceğimiz ve fakat çekinen ya da nazlanan bazı kaynak kişileri konuşturabilmek için birden fazla ziyaret gerçekleştirdik. Derleme yapacağımız konuları köylere göre önceden belirledik. Fakat çoğu zaman planımız haricinde sohbetimizin akışına göre çok farklı konularda malzeme kaydettik. Hemen hemen her konuda malzeme toplayıp söz varlığını ortaya çıkarmaya çalıştık. Konuşmacıların anlatım yeteneklerini ortaya çıkarması ve araştırma alanının dağınık yerleşim özelliğine sahip olması nedeniyle masal, hikâye ve efsane benzeri edebî türler derlenememiştir. Yörede doğup büyümemiz ve derlemelerde yöre ağzıyla konuşmamız kaynak kişilerle çok iyi iletişim kurmamızı sağladı. Uzak köylerde derleme yaparken babamı da yanımda götürmem, onlarla çok rahat iletişim kurmamızı sağladı. Yöreyi bilen bir araştırmacı olarak, gördüğümüz büyük kolaylıkların yanında bu özelliğimiz derlemelerimizi olumsuz yönlerden de etkiledi. Çünkü bilgi almak istediğimiz bazı konularda kendimizin de bilgisi olduğunu düşündükleri için sorduğumuz sorulara Sen bizden daha iyi bilirsin bu konuları. şeklinde hiç de arzu etmediğimiz cevaplar

27 5 aldık. Hatta bazen onları alaya aldığımızı bile düşündüler. Derleme çalışmalarımızda sadece Gürçam köyünde büyük iletişim sorunu yaşadık. Bu sorunun kaynağı da Gürçam köyünün konuşmasını farklı kılan /s/ ve /ş/ ünsüzlerini birbirlerinin yerine kullanmaları ve bu özelliklerini gizlemeye çalışmalarıdır. Konuşmaya ikna ettiklerimizin de kontrollü konuşup bu ağız farklılığını yansıtmamaya çalışması yaşadığımız başka bir sorundur. Bu sebeple Gürçam köyüne üç defa gidilmiştir. Fakat yine de /s/ ve /ş/ ünsüzlerinin nöbetleşe kullanılması özelliğini istediğimiz gibi kayda alamadık. Bazı kaynak kişilerin çekingenliği ya da konuşmayı kaydeceğimizi öğrenince ağız özelliğini bozup standart Türkçeye yaklaştırması nedeniyle bazen gizli kayda başvurduk. Gizli kayıtlarda daha net ses kaydı almak için anlatıcının görmeyeceği şekilde yaka mikrofonu kullandık. Gizli kayıt yöntemi ses tonundaki bozukluklar, gürültüler, konuşma aralarının uzunluğu gibi nedenlerle kaliteli malzeme almamızı zorlaştırdı Bir bölge ağzı üzerinde yapılacak çalışmalar bütün mevsimlerde ele alınmadığı takdirde her mevsimin kendine has söz varlığı olması sebebiyle derlemelerin eksik kalacağını (K. Yavuz, 1979:453) düşünerek bu eksikliği bir nebze olsun gidermek amacıyla yöreden farklı zamanlarda derlemeler yaptık Derlenen Metinlerin Yazıya Aktarılması Bu safha, ağız araştırmalarının en yorucu kısmıdır, diyebiliriz. Hem çeviri yazı işaretlerinin çokluğu hem de seslerin tespitinde yeri geldiğinde onlarca defa dinleme işi çok yorucu olmuştur. Çeviri yazıda Ahmet B. Ercilasun un önerdiği çeviri yazı işaretlerini (Ercilasun, 1999) kullandık. Metin oluştururken sadece kaynak kişinin sözlerini yazıya aktardık. Yöre ağzını konuşan başka bir konuşmacının dâhil olduğu kısımlar kayda değer farklılık arz ettiği zaman yazıya aktardık ve kaydın kime ait olduğunu dipnotlarla gösterdik. Metinlerde cümlelerin tamamlanmasına bakmadan rastgele her satıra parantez içinde numara verdik. Özel isimleri eğik (italik) yazdık. Cümle başlarında ve özel isimlerde büyük harf kullanmadık. Çünkü bazı büyük harfleri çeviri yazı işareti olarak kullandık. Konuşmanın akışından farklı

28 6 ara sözleri iki tire (-) arasında gösterdik. Noktalama işareti olarak nokta, virgül, iki nokta, ünlem ve soru işareti kullandık. Çeviri yazı işaretlerinin çokluğu sebebiyle karmaşık görünen metinleri daha karmaşık hâle getirmemek için diğer noktalama işaretlerini kullanmadık İnceleme İncelememizde eş zamanlı inceleme yöntemini uyguladık. Eş zamanlı dil incelemelerinde eldeki veriler, tarih içinde geçirdiği süreçlere göre değil belli bir zaman dilimindeki durumuna göre incelenir, eski biçimle yenisi arasında bir karşılaştırılma yapılmaz. Eş zamanlı inceleme sayesinde Nurettin Demir ve Gürer Gülsevin in yöntem sorunu olarak yazılarında bahsettiği ses değişiminin yönü sorunu (Demir, 2012:1-8; Gülsevin, 2010: 33-60) ve art zamanlı karşılaştırmalardaki karmaşıklık önlenmiş oldu. Bu yöntem sayesinde Gazipaşa köyleri ağzından topladığımız verileri kendi standardı içinde değerlendirdik ve standart Türkçeyle herhangi bir karşılaştırma yapmadık. Örneğin; standart Türkçedeki piş- fiili GKA da karakteristik olarak biş- şeklinde kullanılmaktadır. Ancak standart Türkçenin etkisiyle bazı metinlerde piş- şeklini tespit ettik. Bu sebeple incelememize bu kelimenin iki varyantını ön seste ötümsüzleşme başlığı altında b-~p- şeklinde aldık. Görüldüğü gibi GKA daki bir kullanımın varyantı standart Türkçeyle aynı olsa bile asıl şekil olarak GKA daki kullanımı kabul ettik. Bazı örneklerde ses değişiklikleriyle bir hayli farklılaşmış varyantların daha iyi anlaşılması için değişim yönü göstermeden standart Türkçedeki şekli verdik. Buradaki amacımız sadece varyantın standart Türkçedeki karşılığını vermektir. Yöreye özgü ses değişiklikleriyle kişiden kişiye değişen ses değişikliklerini karakteristik/ karakteristik olmayan (Uşak İli Ağızları ile Antalya Yöresi ve Ağızları adlı çalışmalarda kullanılan bir yöntem) şeklinde ayırma yoluna gittik.

29 7 Ağız araştırmalarının başka bir sorunu olan çok örnek az inceleme sorununa (Demir, 2012:3) çalışmamızda dikkat ettik. Örnek sayısını az tutup açıklamalara fazla yer vermeye çalıştık. İncelememizin şekil bilgisi kısmında ses bilgisindeki kadar ayrıntıya girmedik. Standart Türkçeye göre farklılık arz eden durumları ve korunan arkaik yapıları ele aldık. Fakat isim ve fiil çekim eklerini, yörenin ağız özelliklerini ortaya koymak için bütünüyle incelemeye aldık Sözlük Çalışmamızda hazırlanan sözlük, eş zamanlı dar bölge ağzı sözlüğüdür. Sözlük bölümünde kelimelerin etimolojileri hakkında herhangi bir bilgi vermeyip alıntı kelimelerin hangi dilden alındığını göstermedik. Yöre ağzındaki varyantlar standart Türkçede sık kullanılan, herkesin bildiği kelimeler ise bu varyantların açıklamasına standart Türkçedeki karşılıklarını vermekle yetindik. Ancak ses olayları sebebiyle standart Türkçedeki kullanımdan bambaşka bir hâlde olan varyantların geçirdiği ses değişim aşamalarını nāḷ (T. + Ar. ~nahıl<ne hâl): nasıl, ne şekilde 1/53 şeklinde gösterdik. Aynı şekilde ses değişiklikleriyle iyice farklılaşan alıntı kelimelerin alındığı dili ve orijinal hâlini parantez içinde ( ellēlem (< Ar. Allâhü a lem): herhalde 5/100) gösterdik. Bazı kelimelerin kök ya da gövdeleriyle aldıkları çekim ekleri çeşitli ses olaylarıyla kaynaştığı için çekim ekli hâllerini de madde başı yaptık. Eş sesli kelimeleri madde başının yanına parantez içinde Roma rakamlarıyla numara vererek birbirinden ayırdık. Böylece varyantlarda madde başına gönderme yaparken eş sesli madde başlarının karışması engellendi. Bir madde başının yan anlamlarını normal numara vermek suretiyle ayırdık. Varyantlarda ise hangi anlamı içeriyorsa gönderme yaptığımız madde başının yanına içerdiği yan anlamın numarasını yazdık.

30 8 Metinlerde geçen kelimelerin dil sürçmeleri de dâhil standart Türkçeden farklı bütün varyantlarını sözlüğe almaya çalıştık En yaygın kullanılan varyantı madde başı yaptık. Madde başı sıralamasında yazı dilindeki alfabeyi esas alarak madde başlarını alfabetik sırayla verdik ve yazı dilinde bulunmayan sesleri telaffuz noktası bakımından en yakın olan sese dâhil ettik. 1.4.Gazipaşa nın Tarihi Gazipaşa, tarihte Selene, Sallune, Selinus, Selinti ve Selendi isimlerini kullanmıştır (Yıldız, 2009:25). Gazipaşa nın tarihi MÖ 2000 lere kadar dayanmaktadır ve ilçenin yaklaşık 4000 yıllık tarihî serüveninde bölgenin bilinen ilk meskunlarının Hititlerin bir kolu olan Luviler olduğu düşünülmektedir. MÖ 628 yılında Kilikya bölgesinde bugünkü Gazipaşa kalesinin olduğu yerde Selinus adıyla bir kentin varlığı bilinmektedir. MÖ 197 de bu kent Roma egemenliğine girmiştir. Roma İmparatorluğunun bölgedeki egemenliği MS 6. yüzyıla kadar devam etmiştir. MS 6. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar güney Akdeniz e Bizans İmparatorluğu hâkim olmuştur. 12. yüzyılın ikinci yarısında bölge Kilikya Ermeni Krallığına bağlanmıştır (a.b.i. bk yılında Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat önce Alanya yı, ardından da dört beş yıl içinde Alanya nın doğusunda yer alan Gazipaşa nın da dâhil olduğu 40 kaleyi fethetmiştir. Bu tarihlerde Gazipaşa nın Selinus adı yerini Selinti ye bırakmıştır te Selçukluların Kösedağ Savaşında İlhanlılara yenilmesiyle Ermeniler bu bölgeye yeniden hâkim olmuş; fakat 1275 te Karamanoğullarına bırakmak zorunda kalmışlardır yılına kadar Karamanoğulları beyliği hâkimiyetinde olan Selinti (Gazipaşa), o tarihte Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli kumandanlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından Anamur ve Silifke yle birlikte Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır (Yıldız, 2010: ). Gazipaşa nın Osmanlı kayıtlarında İçel e bağlı olduğu bilinmektedir.

31 9 Millî Mücadele döneminde yöre halkı Kuvayımilliyeye karşı çıkan Delibaş isyanına katılmamış; aksine Kuvayımilliye tarafında yer almış ve Millî Mücadelede büyük fayda göstermiştir yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Selendi/Selinti ismi Gazipaşa ismiyle değiştirilerek yöre halkı bu vatanseverliği dolayısıyla Atatürk ün unvanını taşımak suretiyle onurlandırılmıştır (http://www.gazipasa.bel.tr/gazipasa.aspx). O tarihe kadar Mersin e bağlı olan Gazipaşa nın 1926 da nüfus azlığı nedeniyle ilçelik statüsü iptal edilmiş, bugünkü ilçe merkezine yakın yerden geçen Hacımusa çayının doğusu (Bu bölgeler çalışmamızın derleme sahasını kapsamaktadır.) Şanşa nahiyesi olarak Anamur a, batısı Pazarcı Gazipaşa olarak Alanya ya bağlanmıştır de bugünkü sınırlarıyla yeniden ilçe olmuş ve tamamen Antalya ya bağlanmıştır (http://www.gazipasa.bel.tr/gazipasa.aspx). 1.5.Gazipaşa nın Coğrafi ve Beşerî Özellikleri Gazipaşa, Antalya nın 180 km doğusunda Akdeniz kıyısında Gazipaşa Ovası üzerine kurulmuş bir tarım şehridir. Doğusunda Mersin in Anamur, batısında Alanya ve kuzeyinde Karaman ın Sarıveliler ilçesiyle komşudur. Yükseltisi 0 dan 2253 metreye kadar çıkmaktadır (Güngör, 2010:26). Yüksek platolarında yaylacılık faaliyeti hâkimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık olan Akdeniz ikliminin etkisindedir. Fakat bu iklim özellikleri yükseklere çıktıkça yerini karasal iklime bırakmaktadır. İlçenin dağ köyleri ılıman iklimden karasal iklime geçiş özelliği gösterirken m arasında değişen yüksek platolar (Güngör, 2010:26) üzerinde kurulan yaylalarında tamamen karasal iklim etkindir. İlçede geçmiş yıllarda hayvancılık ve tarım beraber yapılırken 1970 lerden sonra ılıman iklim sayesinde narenciye, muz ve seracılık gibi tarım faaliyetleri etkin olmuş, hayvancılık yavaş yavaş bırakılmaya başlanmıştır. Özellikle kıyı kesimlerde muz ve çilek yetiştiriciliğiyle, seracılığın iyice artması hayvancılığı neredeyse bitme noktasına getirmiştir. İlçenin okuma-yazma oranı çok yüksektir. Şenay Güngör Gazipaşa nın coğrafi etüdüyle ilgili yaptığı çalışmasında ilçenin okuma-yazma oranlarını şu şekilde belirlemiştir: Gazipaşa da, 2008 yılında 6 ve daha yukarı yaştaki nüfus

32 10 kişidir. Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 6,2 dir. Okuma-yazma bilmeyenlerin % 22,1 ini erkekler, % 77,9 unu da kadınlar oluşturmaktadır. Okuma-yazma bilenler, nüfusun % 89,5 ini oluşturur. Okuma-yazma bilenlerin % 52,8 ini erkekler, % 47,2 sini kadınlar oluşturmaktadır (Güngör, 2010:125). 1.6.Gazipaşa da Âdetler Doğum Âdetleri Anne karnında çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde eski zamanlarda çeşitli yöntemler kullanılmaktaymış; fakat yakın zamanlarda teknolojik yöntemlerle cinsiyet belirlendiği için bu yöntemler unutulmuş. Hamile kadın büyüklerinin rehberliğinde geçirdiği hamileliğin ardından çocuk doğunca ailenin ileri geleni çocuğun adını koyar. Konulan ismin Kur an da geçmesine çok dikkat edilir. Doğumdan sonra komşular ziyarete gelir ve gelen komşulara lokum, bisküvi, çikolata, şeker vb. ikram edilir ve bu dağıtılanlar yörede göbedelik olarak adlandırılır. Çocuk doğduktan bir hafta sonra çocuğun ilerde çeşitli cilt hastalıklarına yakalanmaması ve vücudunun kokmaması amacıyla komşular davet edilerek ailenin kadın büyükleri tarafından bebek tuzlaması yapılır (Uysal, 2009:211). Bebeğin ilk dişi çıktığında bakla, nohut, buğday ve mısır karıştırılarak pişirilen ve dişleme adı verilen yemek pişirilip komşulara dağıtılır Sünnet Âdetleri Yörede çocuklar 5-10 yaş arasında sünnet ettirilir. Sünnet yapılırken komşulara yemek verilir. Yakın zamana kadar çocukları göçebe hayatı yaşayan Abdallara ilkel yöntemlerle sünnet ettirmek gelenek hâlindeyken son zamanlarda modern yöntemlerle sünnetler yapılmaktadır (Uysal, 2009:213).

33 Asker Uğurlama Askerlik yörede çok önemsenmektedir. Çünkü askerlik, hem peygamber ocağı sayılmakta hem de askere gidip gelen gence toplumda kabul görme adına önemli bir statü kazandırmaktadır. Ailelerin durumu iyi olsun kötü olsun mutlaka askere gidecek oğlu için düğün yapmaya çalışmaktadır. Askere gidecek genç gitmeye yakın hısım ve akrabalarını helallik istemek için ziyaret eder, onlar da gence yolluk adıyla harçlık verir Evlenme Âdetleri Geçmiş yıllarda görücü usulüyle evlilik yaygınken son zamanlarda değişen toplum yapısıyla birlikte gençlerin görüşüp anlaşmasıyla yapılan evlilikler yaygınlaşmıştır. Görüşüp anlaşan gençler ailelerine haber verirler. Erkek tarafı kız eviyle görüşerek uygun bir zamanda kızı istemeye gider ve bu durum yörede düğürcü gitme/ düğürcü gelme olarak adlandırılır. Daha sonra söz kesilir ve genelde aile arasında kız evinde nişan yüzükleri takılır. Yine son zamanlarda nişan töreni için de düğündeki gibi büyük törenler yapılmaktadır. Düğünden bir hafta önce kurban kesilerek dualar eşliğinde oğlan evine köyün gençleri tarafından bayrak dikilir. Düğüne üç dört gün kala, genelde perşembe günleri, kız evine gidilir ve kıza takılacak olan takılar, giyecek elbiseler, düğünde kullanılacak malzeme götürülür ve dönüşte kızın çeyizi getirilir, bu olaya keseneye gitme denmektedir (Uysal, 2009:215). Düğünden önceki akşam, genelde cumartesi akşamları, kına töreni yapılır ve bu tören kız evinde olur. Ertesi gün öğleye doğru düğün başlar. Davetliler çeşitli hediyelerle gelir. Öğleyin konuklara yemek verilir. Kız evinin uzaklığına göre ikindi vaktine yakın gelin almaya gidilir. Eskiden gelin almaya yayan ya da binek hayvanla gidilip ve gelin atla getirilirmiş. Fakat son zamanlarda motorlu taşıtlarla gelin almaya gidilmektedir. Konvoyun başını bayrakçı çekmektedir. Bayrak genelde motorsikletli gençlere verilir. Bayrakçı genç, kız evine varınca bayrağa iyi sahip olmak zorundadır. Çünkü kız evinde, damada satmak üzere bayrağı çalmaya çalışırlar. Gelin almaya gelenler de kız evinden mutfak eşyası vb. şeyler çalmaya çalışır. Bunda

34 12 da amaç damada satmaktır. Gelin baba evinden dualarla çıkarılır. Dönüşte gelin arabasının önü kesilip bahşiş istenir, buna kütük düşme denir. Eve gelince gelin arabadan inmeden önce indirtmelik adıyla konuklardan para toplanır. Düğünden birkaç gün sonra gelin ve damat el öpmek için aile büyüklerini ziyaret eder. Son zamanlarda bu tür düğün âdetlerinin birçoğu terkedilip düğün salonlarında balo tarzı düğünler yapılmaktadır. 1.7.İncelenen Köyler Hakkında Zeytinada Köyü Gazipaşa ilçe merkezinin 25 km doğusunda 370 haneli ve yaklaşık 1000 nüfuslu bir köydür (http://www.gazipasa.gov.tr/v2/kurumsal.asp?id=100). Eski adı Seyfe olan sahil köyü Zeytinada da muz tarımı çok yaygındır. Hayvancılığın iyice azaldığı bu köyde arıcılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Yöre halkı yayla olarak Antalya, Mersin ve Karaman il sınırlarının kesiştiği yaklaşık 1850 m yükseklikteki Yunt Yaylasına çıkmaktadır. Köy; Sazak, Çeçek, Çatalçivlik, Karamuğar (Karapınar) ve Orta Seyfe mahallelerinden oluşur. Biz çalışmamızı konuşma özellikleri bakımından Gazipaşa yöresinde büyük farklılık arz eden Orta Seyfe mahallesi üzerinde yoğunlaştırdık. Çünkü yörede Şañşa olarak bilinen bu mahallede GKA nın karakteristik ünsüzü olan nazal /n/ (ñ) ünsüzü tamamen yerini normal /n/ ünsüzüne bırakmıştır. Bu konuşma özelliği daha çok erkeklerde görülmektedir. Bayanların büyük çoğunluğu dışardan gelin geldiği için mahallenin konuşma özelliğini yansıtmadığını düşünmekteyiz. Derleme yaptığımız iki erkek, iki bayan dört kişiden, erkek olanlarda sözü edilen bu özellik görülürken bayanlarda tespit edilememiştir. Mesela 1 numaralı metindeki bayan konuşmacı Orta Seyfe mahallesinde doğmuş; fakat komşu köyde büyümüş ve tekrar gelin olarak mahalleye dönmüştür. 4 numaralı metindeki bayan konuşmacı ise Zeytinada köyünden olup başka bir mahalleden Orta Seyfe mahallesine gelin olarak gelmiştir.

35 13 Ali Rıza Yalman, Kozan dağı yakınlarında Şanşa adıyla bir Yörük köyünden bahseder (Yalman, 1977:171). Orta Seyfe mahallesinin ileri gelenleri dedelerinin göçmen olduğunu ifade etmişlerdir ve araştırmacı yazar Ali Yıldız arşiv belgelerine dayanarak yaptığı araştırmada bu mahallenin Sekit Yörükleri tarafından kurulduğunu belirtmektedir (Yıldız, 2009:91). Ayrıca Mersin in Mut ilçesine bağlı Gökçetaş köyünün eski adı Şañşa olup köyün II. Bayezid döneminde Sekitler adıyla kayıtlı olduğu da elde ettiğimiz bilgiler arasındadır (http://www.mutilcemiz.net/frm/index.php?page=thread&threadid=5704). Bu bilgiler ışığında bu mahallenin Yörükler tarafından kurulduğu kuvvetle muhtemeldir Göçük Köyü Gazipaşa ilçe merkezinin 24 km doğusunda, 134 haneli yaklaşık 750 nüfuslu bir köydür (http://www.gazipasa.gov.tr/v2/kurumsal.asp?id=74). Merkez, Alan, Çakallar (Eğrikorum), Örtübükü, Teknecik, Sazak ve Sümbüller mahallelerinden oluşan köy, deniz kıyısından biraz içeridedir. Rakımı 389 m dir. Akdeniz iklimi etkisindeki köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün biraz içeride olması sebebiyle seracılık faaliyetleri çok dar bir bölgede yapılabilmektedir. Köy halkı, Antalya ve Mersin il sınırlarının kesiştiği yerde yüksek platolar üzerine kurulmuş Balca yaylasına çıkmaktadır lü yılların başlarında İkizlü/İkizce Yörük cemaatinin Göçük köyünün olduğu coğrafyada yaşadığı bilinmektedir (Hüseyniklioğlu, 2008:188). Ayrıca 1572 de Kıbrıs a sürgün gönderilenlerle ilgili belgelerde Cemaat-i Küçük (Gökçe, 1998:29) şeklinde Göçük köyüyle ilgili kayıtlara rastlarız. Araştırmacı yazar Ali Yıldız ın ifadelerine göre 1800 lü yılların ortalarında çıkan bir salgın yüzünden Göçük köyünden bir grup Mersin in Tarsus ilçesine (muhtemelen daha önce geldikleri yer) göç etmişler ve burada aynı adla Göçük köyünü kurmuşlardır. Yazar, Tarsus Göçüklülerinin Karahacılar Yörük cemaatine mensup olup Bozdoğanlar aşiretiyle ilgili olduklarını da belirtmektedir (Yıldız, 2009: ). Bu bilgilere göre inceleme yaptığımız Göçük köyü 600 yıl kadar önce kurulan bir Yörük köyüdür. Yaylacılık özelliğiyle yarı göçebe sayılır.

36 14 Bu köyün ağız özelliği fonetik ve morfolojik olarak yörenin diğer ağızlarıyla hemen hemen aynıdır. Fakat cümlelerin son heceleri köy genelinde uzatılmaktadır. Ton ve ezgi farklılığıyla diğer köy ağızlarından rahatlıkla ayırt edilebilmektedir Kırahmetler Köyü Gazipaşa nın 13 km doğusunda 55 haneli 230 nüfuslu bir köydür (http://www.gazipasa.gov.tr/v2/kurumsal.asp?id=86). Kırahmetler, Göçük köyünün bir mahallesiyken 20 yıl kadar önce köy olmuştur. Deniz kıyısına çok yakın olduğu için seracılık yaygındır. Bu köy halkı Gazipaşa da yerleşik hayata geçen son Yörüklerdir lerden sonra şimdiki yaşadıkları toprakları satın alarak Kırahmetler mahallesini kurmuşlardır. Son zamanlarda temel geçim kaynakları hayvancılıktan tarıma geçmiş durumdadır. Hayvancılıkla birkaç aile uğraşmaktadır. Yayla olarak Antalya, Mersin ve Karaman il sınırlarının kesiştiği yerde bulunan Yunt yaylasına çıkarlar. Kırahmetler köyünü kuranlar Mersin in Anamur ilçesinden gelme olup Güney Bahşiş Yörüklerine mensup Kır Ahmetler aşiretidir (Roux, 1999:457). Bu aşiret Yörüklük kültürünü büyük oranda devam ettirmektedir. Aşiretin bazı haneleri Kırahmetler köyünden başka Muzkent ve Beyrebucak köylerinde ikamet etmektedir. Aynı aşirete mensup olması ve Kırahmetler köyüyle komşu olması hasebiyle derlemelerimize Muzkent köyünde yaşayan Yörükler de dâhil edilmiştir. Kırahmetler aşireti ağzı; fonetik ve morfolojik özellikler ile söz varlığı açısından arkaik özellikleri koruduğu için Gazipaşa köyleri ağızları içinde ayrı bir öneme sahiptir. Gerek başka bir bölgeden gelmesi gerekse geç yerleşik hayata geçen bir topluluk olması bu aşiret ağzını bazı yönlerden Gazipaşa nın genel ağız özelliğinden ayırmaktadır Gürçam Köyü Gazipaşa ilçe merkezine 30 km uzaklıkta olan Gürçam köyü, 118 haneli ve yaklaşık 300 nüfusludur. Merkez, Alibağ, Güründü (Dere) mahallelerinden

37 15 oluşmaktadır. Deniz kıyısından bir hayli içeride ve yüksekliği 669 m olup Akdeniz iklimiyle karasal iklim arasında geçiş özelliğine sahiptir. Köyde ekonomik faaliyet olarak tarım, hayvancılık ve mangal kömürcülüğü yapılmaktadır. İlçede okumayazma oranının (%74) en düşük olduğu köydür (Güngör, 2010:127). Köyün eski adı Osmanlı kaynaklarında Bilhos olarak geçer fakat yörede Bilos olarak söylenmektedir. Gürçam köyünün Alibağ mahallesinde seyitlik hücceti olan bir sülale yaşamaktadır. Osmanlı döneminde bu sülalenin vergi muafiyetiyle ilgili fermanı olması, seyitliğin gerçekliğini kanıtlamakta ve köyde Türk ten başka unsurların da yaşadığını göstermektedir. Gürçam köyü yörede fıkralarıyla meşhurdur. Konuşma özelliği olarak Gazipaşa nın genel ağzını yansıtmaktadır. Fakat köyün en karakteristik özelliği /s/ ve /ş/ ünsüzlerini birbirlerinin yerine kullanmalarıdır. Ön incelemelerde özellikle bayanlarda hâkim olduğunu öğrendiğimiz bu özelliğin derlemelerimiz neticesinde yok olmak üzere olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat köye başka bir köyden gelip yerleşen kaynak kişinin (15 numaralı metin) köyle ilgili fıkra anlatırken köyün hâlâ /s/ ve /ş/ ünsüzlerini nöbetleşe kullandığını belirtmektedir. Doğanca Köyü Eski adı Direvli olan köy, ilçe merkezine 35 km uzaklıkta olup 236 hane ve yaklaşık nüfusu 420 dir (http://www.gazipasa.gov.tr/v2/kurumsal.asp?id=72). Yüksekliği 600 m dir. İklimi, Akdeniz iklimiyle karasal iklim arasındadır. Ekonomik faaliyet olarak tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Köy genelinde bahçe bitkileri tarımı hâkimken çok az miktarda seracılık yapılmaktadır. Köye hem Doğancı hem de Beyrelü Yörükleri yerleştirilmiştir (Güngör, 2010:168). Ayrıca 1500 lerde, Uçarı ve Timurlu Yörük cemaatlerinin Direvli (Doğanca) köyünde yaşadığı bilinmektedir (Hüseyniklioğlu, 2008: ). Konargöçer Yörük kültürünün yaylacılık faaliyeti haricinde fazla bir kalıntısı yoktur. Doğanca köyü Gazipaşa nın genel ağız özelliğini yansıtır.

38 16 2. İNCELEME 2.1.Ses Bilgisi Ünlüler Ünlü Çeşitleri /a/ Ünlüsü ve Çeşitleri [á] : Anlam ayırıcı özelliği bulunmayan bu ses yöre ağzında yaygındır. /a/ ve /e/ arasında orta damakta boğumlanmaktadır. [á] sesi; çevresinde bulunan ünlülerin önlüleştirici veya artlılaştırıcı etkisiyle gerileyici yarım ve ilerleyici yarım benzeşmelerin yanında ünsüzlerin önlüleştirici veya artlılaştırıcı etkisiyle de /a/, /e/, /ı/ ve /i/ seslerinden oluşmaktadır. Karakteristik olarak /a/ ve /e/ seslerinden; nadiren - ası+(y)a (sıfat-fiil+yönelme hâli eki) yapısında /ı/ ve standart Türkçedeki değil olumsuzluk edatının yöredeki bir varyantında (d l) /i/ sesinden oluşmaktadır. /a/ ~[á] : antelḷáda Antalya da 1/3, ásgerē askeriye 5/26, yāláya yaylaya 1/13, záman 4/9. /e/~[á] : ná ycmşaması? ne yumuşaması 1/18, záḱ amıcanın Zeki Amca nın 3/57. /ı/ ~ [á] : buḷasáya ġȧdar bulasıya kadar 10/89. /i/~ [á] : yėrinde d l yerinde değil 4/49. Ayrıca [á] sesinin boğumlanmasında /c/, /ç/, /d/, /f/, /l/, /n/, /ş/, /y/, /z/ ünsüzlerinin önlüleştirici; /ğ/, /ñ/ ünsüzlerinin artlılaştırıcı etkisi vardır. Metinlerde,

Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük)

Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük) Zonguldak Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük) Duygu Çamurcu Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Türk Dili ve Edebiyatı dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

MAKEDONYA DAKİ MÜSLÜMANLARDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR

MAKEDONYA DAKİ MÜSLÜMANLARDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ MAKEDONYA DAKİ MÜSLÜMANLARDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR Mensur

Detaylı

BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN)

BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN) T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTAÖĞRETĐM SOSYAL ALANLAR EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐSMĐL AĞZI (ĐNCELEME-METĐNLER-DĐZĐN) AHMET

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI. Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ i ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI FEKE HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI Ayhan KARAKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2005 ii ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

KIRIKKALE EĞİTİM TARİHİ (1923-2014) Yasemin BALKAN Yüksek Lisans Tezi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr.

KIRIKKALE EĞİTİM TARİHİ (1923-2014) Yasemin BALKAN Yüksek Lisans Tezi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. KIRIKKALE EĞİTİM TARİHİ (1923-2014) Yasemin BALKAN Yüksek Lisans Tezi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Betül ASLAN 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ

Detaylı

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ AYŞE NAMLI KÖĞÇE 110101008 TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI

İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI (METİN-GRAMER-SÖZLÜK) BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN SEVİL MESUTOĞLU DANIŞMAN PROF. DR. ALİ AKAR MUĞLA

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI

MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI TC NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ PROGRAMI BİLİM DALI MERSİN İLİ GÜLNAR İLÇESİ TARİHİ, SOSYO EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNLARI Ali AKAR * ÖZET Türkiye Türkçesinin önemli dil alanlarından biri de ağızlardır. Bunların çeşitli yönleri üzerinde Türkiye de ve dünyada birçok çalışma yapılmıştır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (1945-1950 ARASI)

YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (1945-1950 ARASI) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (1945-1950 ARASI) Gökhan ÖLKER DOKTORA TEZİ Danışman

Detaylı

i TEŞEKKÜR Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın oluşturulma aşamalarında ilgi, destek ve yardımlarını esirgemeyip

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Koordinatör Özcan BUDAK (İl Kültür ve Turizm Müdürü) KONURALP

Detaylı

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Hülya TUNA YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ Yazarlar Prof.Dr. Nurettin DEMİR (Ünite 1-8) Prof.Dr. Emine YILMAZ (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Hülya PİLANCI

Detaylı

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar

Engin DİNDAR. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi DANIŞMAN: Prof. Dr. Lütfi ÖZAV Afyonkarahisar 2008 SULTANHİSAR İLÇESİ NİN COĞRAFİ ETÜDÜ Engin DİNDAR Yüksek Lisans Tezi Coğrafya Anabilim

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (UŞAK ĐLĐ MERKEZ ÖRNEĞĐ) Afife TURGUT(SĐNGĐL) Yüksek Lisans Tezi

ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (UŞAK ĐLĐ MERKEZ ÖRNEĞĐ) Afife TURGUT(SĐNGĐL) Yüksek Lisans Tezi ĐLKÖĞRETĐM 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN AKTĐF KELĐME SERVETĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA (UŞAK ĐLĐ MERKEZ ÖRNEĞĐ) Afife TURGUT(SĐNGĐL) Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Selcen ÇĐFCĐ Eylül, 2008 Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek

(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek (ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek aynı şeyi yapmak yeterlidir. Sanayi kültürü;algılama ile

Detaylı

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Orhan Deniz * Erol Etlan** Özet Bu çalışmada, 1980 sonrasında bölgede yaşanan terör olayları ve terörün

Detaylı

STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI *

STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI * 347 STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI * COŞKUN, Mustafa Volkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Ülkemizde yapılan ses bilgisi çalışmaları, modern fonetik

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GİRİT TEN SÖKE YE MÜBADELE ÖYKÜLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GİRİT TEN SÖKE YE MÜBADELE ÖYKÜLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI TAR-YL-2007-0005 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA GİRİT TEN SÖKE YE MÜBADELE ÖYKÜLERİ HAZIRLAYAN Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU TEZ

Detaylı

BİR ANKARA KÖYÜ ARAŞTIRMASI: KÖY SOSYOLOJİSİNİN BAKIŞ AÇISINDAN KAVAKÖZÜ KÖYÜ

BİR ANKARA KÖYÜ ARAŞTIRMASI: KÖY SOSYOLOJİSİNİN BAKIŞ AÇISINDAN KAVAKÖZÜ KÖYÜ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com BİR ANKARA KÖYÜ ARAŞTIRMASI: KÖY SOSYOLOJİSİNİN BAKIŞ AÇISINDAN KAVAKÖZÜ KÖYÜ Yrd. Doç. Dr. D. Ali Arslan (*) ÖZET Köy ve köylü,

Detaylı

ÖZET. Nadejda CHIRLI

ÖZET. Nadejda CHIRLI BİR ERMENİ KIPÇAKÇASI METNİ ALĠIŞ BİTİGİ Doktora çalışmasını turkleronline.com ile paylaşan Sayın Dr. Nadejda Chirli'ye teşekkür ederiz. ÖZET BİR ERMENİ KIPÇAKÇASI METNİ ALĠIŞ BİTİGİ : (DURUM EKLERİ İNCELEMESİ,

Detaylı

UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA

UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 14 Sayı: 42 (Kış 2010) ------- 17 TUNCELİ YÖRESİ ALEVİLERiNDE GEÇİŞ DÖNEMİ İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA Erdal YILDIRIM(*) Özet İnsan hayatının geçiş

Detaylı

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET

TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 1-8 TÜRKÇE AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BAZI YÖNTEM SORUNLARI Nurettin DEMİR * ÖZET Yerel varyantlarla ilgili çalışmalar Türk dili araştırmalarında önemli bir yere sahiptir.

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı.

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı. 497 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 497-520 Yıldız YENEN AVCI 1 Geliş Tarihi: 22.04.2014 Kabul Tarihi: 05.12.2014 Öz Bu makalede; Türkçe ders kitaplarında yer alan ses olaylarının öğretilme durumu betimlenmeye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı