İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler Kaynaklar Ekler... 38

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38"

Transkript

1 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii Ekler... iv ÖNSÖZ... v Giriş ) Dünya da ve Türkiye de Cari İşlemler Açığı ) Cari İşlemler Açığı Sorununa Makro Yaklaşımlar... 4 i) Cari İşlemler Açığının Diğer Yüzü: Tasarruf-Yatırım Dengesizliği... 4 ii) Ortalama Üretkenlik/Beceri Düzeyi:... 6 iii) Reel Döviz Kuru Düzeyi:... 7 iv) Cari İşlemler Açığının Finansman Yapısı:... 9 v) Yerlileştirme: ) Cari İşlemler Açığı Sorununa Mikro Bir Yaklaşım: Yüksek Dış Ticaret Açığı Veren Sektörler.. 13 Enerji: Kimyasal Madde ve Ürünler: Ana Metal Sanayi: Makine İmalatı: Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı: Tarım ve Hayvancılık, Gıda: Sonuç Özet Öneriler Kaynaklar Ekler ii

3 Şekil Listesi Şekil Döneminde Kişi Başına GSYH Endeksinde Değişim (2000=100)... 6 Şekil Döneminde Türkiye nin İhracat, İthalat, Dış Ticaret Açığı, Reel Döviz Kuru ve GSYH* Değişimi (%)... 8 Şekil İkinci Çeyrekleri Arasında Yıllık Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı (milyar dolar) Şekil Döneminde Türkiye nin Ödemeler Dengesi (milyar dolar) Şekil 5. Enerji Sektörünün Dış Ticareti (milyar dolar) Şekil 6. Kimyasal Madde ve Ürünlerin Dış Ticareti (milyar dolar) Şekil 7. Ana Metal Sanayi Dış Ticareti (milyar dolar) Şekil 8. Makine (Elektrik-Elektronik) Sanayi Dış Ticareti (milyar dolar) Şekil 9. Otomotiv Sektörü Dış Ticareti (milyar dolar) Şekil 10. Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektörü Dış Ticareti (milyar dolar) Şekil 11. Gıda Sektörü Dış Ticareti (milyar dolar) Tablo Listesi Tablo 1. Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına (USSS) göre Dış Ticaret (milyon dolar) Tablo Yılında Enerjide Dış Ticaret (milyon dolar) Tablo 3. Türkiye nin Ham Petrol İthalatı Tablo Yılında Kimyasal Madde ve Ürünlerde Dış Ticaret (milyon dolar) Tablo Yılında Ana Metal Sanayi Dış Ticareti (milyon dolar) Tablo Yılında Makine Sektörü Dış Ticaret (milyon dolar) Tablo Yılında Otomotiv Sektörü Dış Ticareti (milyon dolar) Tablo Yılında Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektörü Dış Ticareti (milyon dolar) Tablo Yılında Tarım ve Hayvancılık,Gıda Sektörü Dış Ticareti (milyon dolar) iii

4 Ekler Ek İkinci Çeyreğinde OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Hesabının GSYH ye Oranı (%) Ek 2. Türkiye de Cari İşlemler Hesabının GSYH ye Oranı ve Büyüme Hızı (%) Ek 3. Reel Döviz Kuru, İhracat ve İthalat arasında Nedensellik İlişkisi...39 Ek 4. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Yıllık İthalat..39 Ek 5. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Aramalı İthalatı ( milyar dolar)..39 iv

5 ÖNSÖZ Bu rapor 2011 yılında YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği tarafından Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan cari açık problemine çözüm önerileri sunmak üzere hazırlatılmıştır. YASED Ekonomik Araştırmalar ve Politikalar çalışma grubu başkanı Dr. Ahmet Çimenoğlu nun koordinasyonunda, YASED üyesi şirket temsilcilerinin ve ekonomistlerin oluşturduğu bir grubun katılımıyla hazırlanan rapor Koç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sumru Öz tarafından kaleme alınmıştır. Katkılarından dolayı üyelerimiz ve değerli uzmanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Bu raporun tüm hakları saklıdır. Rapordan Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mıkro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri referansı yazılmak kaydıyla alıntı yapılabilir. v

6 Giriş İktisatçılar arasında büyük ekonomik dengesizliklerin sürdürülebilir olmadığı, eninde sonunda bir düzeltme ile karşı karşıya kalınacağı konusunda bir fikir birliği vardır. Ani düzeltmelerin milli geliri azaltarak hane halkları ve şirketler kesimi üzerinde yıkıcı etki yaratması nedeniyle düzeltmelerin yavaş yavaş gerçekleşmesi umulur. Ancak bugüne kadar -en azından Türkiye örneğinde- büyük dengesizlikler hep büyük krizler tarafından giderilmiştir. Türkiye nin 1990 lar boyunca verdiği bütçe açıklarından kaynaklanan dengesizlikler, 2001 de yaşadığı ekonomik krizin temel nedeni olarak öne çıkmıştır. Küresel kriz her ne kadar Türkiye nin ulusal boyuttaki dengesizliklerinden değil küresel boyuttaki dengesizliklerden kaynaklanmış olsa da, krizin başlarında dünyanın en büyük yirmi ekonomisi arasında en çok Türkiye ekonomisi küçülmüştür. Bu çerçevede, küresel krizin Türkiye üzerindeki etkisinin 2010 yılından itibaren ortadan kalkmasıyla birlikte kriz öncesi değerlerinin de üzerine çıkan ve büyük oranda kısa vadeli uluslararası sermaye akımlarıyla finanse edilen cari işlemler açığının sürdürülebilirliği, Türkiye nin en önemli ekonomik sorunu haline gelmiştir. Dalgalı döviz kuru rejimi altında sürdürülemez cari açığın ilk belirtisi döviz kuru hareketlerinde görülmektedir. Gerçekten de 2011 in Temmuz ayı sonlarında başlayan TL deki değer kaybı, Türkiye de cari işlemler açığının sürdürülemez bir boyuta ulaştığı konusunda bir uyarı olarak değerlendirilmelidir. Cari açığın sürdürülebilirliği, finansal açıklık derecesi, döviz kuru rejimi, finansal/kurumsal yapı ve açığın kamu veya özel sektör bileşenleri gibi sadece ülkeye özgü koşullar tarafından değil, uluslararası finansal sistemin borç verme koşulları tarafından da belirlenmektedir. Bu açıdan da Türkiye nin cari işlemler açığına bağlı riskini düşürmesi, önümüzdeki dönemde dünya ekonomisine yayılması olası Avrupa kaynaklı bir borç krizini en az zararla atlatması için olmazsa olmaz bir koşul olarak öne çıkmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ve büyüme için dış kaynağa ihtiyacı olan bir ülkede cari işlemler açığının sıfırlanması beklenmemektedir. Ancak sürdürülebilir olması için cari açığın azaltılması gerektiği yolunda bir görüş birliği vardır. Bunun için ise öncelikle cari işlemler açığının nelerden kaynaklandığının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Cari işlemler açığının nelerden kaynaklandığını iki farklı açıdan incelemek mümkündür. Cari işlemler açığının temelde bir iç tasarruf eksikliği sorunu olduğundan hareketle çözüm için makro açıdan ilk sorgulanması gereken olgu yurtiçi

7 tasarrufların yetersizliğidir. Makro bakış açısından diğer bir yaklaşım 1, aşırı cari açığın ortalama üretkenlik/beceri düzeyinin yabancı para cinsinden ortalama gelir düzeyinden düşük olmasından kaynaklandığıdır. Bu durumda Türkiye nin ortalama şirketinin verimliliğini artırması ve ortalama insanının vasıf eksikliklerini gidermesi gibi uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Üçüncü yaklaşım cari işlemler açığının düzeyi kadar hangi kaynaklarla finanse edildiğinin de önemli olduğu ve bu kaynaklar içinde uluslararası doğrudan yatırımların payı ne kadar yüksekse cari işlemler açığının o derece sürdürülebilir olduğu bulgusundan 2 yola çıkarak Türkiye nin asıl olarak yatırım ortamını iyileştirerek daha çok uluslararası doğrudan yatırım çekmesi gerektiğidir. Makro açıdan son yaklaşım ise cari işlemler açığı asıl olarak dış ticaret açığından kaynaklandığı için reel döviz kuru ile dış ticaret açığı ilişkisinin sorgulanması gerektiğidir. Türkiye nin cari işlemler açığının büyük ölçüde dış ticaret açığından oluştuğu göz önüne alındığında bu açığın kaynaklarını mikro açıdan ele alarak bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmek de mümkün olabilir. Türkiye nin dış ticaret açığının hangi sektörlerde yoğunlaştığı araştırılarak, buna uygun çözüm önerileri geliştirilebilir. 3 Bu bağlamda cari açığa etkisi olduğu ortaya çıkarılan sektörlerden seçilen firma temsilcilerinin saha deneyimleri ve bakış açıları, cari açığa getirilecek çözüm önerilerine katkı sağlayabilir. Bu çalışma, önümüzdeki dönemde dünya ekonomisine yayılması olası bir krizi en az zararla atlatmak için Türkiye nin yüksek cari işlemler açığı sorununu makro ve mikro açıdan inceleyerek çözüme yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak ilk bölümde, cari işlemler açığında küresel çapta yaşanan dengesizlikler ve bu dengesizlikler içinde Türkiye nin yeri saptanacaktır. İkinci bölümde, cari işlemler açığı sorunu makro açıdan incelenerek, farklı yaklaşımlara bağlı olarak bu soruna hangi çözümlerin getirilebileceği ele alınacaktır. Türkiye nin cari işlemler açığının büyük ölçüde dış ticaret açığından oluştuğu göz önüne alındığında bu ikincisinin nelerden kaynaklandığını mikro açıdan ele alarak, hangi sektörlerdeki hangi sorunların dış ticaret, dolayısıyla cari işlemler açığına yol açtığı üçüncü bölümde ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 1 Üçer, M. (2011) 2 Togan, S. ve H. Ersel (2005) 3 Öz, S. (2007) 2

8 1) Dünya da ve Türkiye de Cari İşlemler Açığı Küresel dengesizliklerin krizine neden olan önemli faktörlerden birisi olduğu konusunda bir fikir birliği vardır. Kriz öncesinde dünya çapında gözlemlenen en büyük dengesizlik ise, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin ve Avrupa Birliği nin ihracatçı ülkelerinin cari işlemler fazlası ile finanse edilen ABD nin dev cari işlemler açığı olarak öne çıkmaktadır yılından itibaren hızla artan ABD nin cari işlemler açığı, 2006 da 800 milyar dolarla en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Aynı yıl tutsat piyasalarında başlayan dalgalanma ile eş zamanlı olarak azalmaya başlayan ABD cari işlemler açığı, krizin küresel boyuta ulaşmasından sonra 2009 yılında yarı yarıya azalmıştır. Ekonomik krize bağlı keskin düzeltme yalnızca ABD de değil kronik cari işlemler açığı sorununa sahip diğer ülkelerde ve Türkiye de de yaşanmıştır. Ancak küresel krizin etkilerinin hafiflediği 2010 yılında Türkiye de tekrar artmaya başlayan cari işlemler açığı, tutar olarak küresel kriz öncesi eriştiği en yüksek düzeyin de üzerine çıkmıştır. Üstelik 2011 yılı içinde daha da artan cari işlemler açığı ile Türkiye nin ABD ve İtalya nın ardında dünyanın üçüncü en çok açık veren ülkesi olması beklenmektedir. Gerçekten de cari işlemler dengesinin GSYH ye oranı olarak bakıldığında, 2011 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye nin Yunanistan ve Portekiz in ardından en çok açık veren üçüncü OECD üyesi olması, bu soruna karşı acil önlemler alınması gerektiğini göstermektedir (Ek 1). Zira Türkiye ile benzer düzeyde ancak çok uzun zamandır cari işlemler açığı veren bu ülkelerde küresel kriz borç krizine dönüşerek hala etkisini sürdürmektedir yılı için GSYH nin %10 una yaklaşması beklenen Türkiye nin cari işlemler açığı yalnızca diğer ülkelerle karşılaştırıldığında değil, kendi geçmiş değerlerine kıyasla da aşırı yüksek hale gelmiştir döneminde, özellikle Türkiye nin ithal ikameci sistemi terk ederek, dışa açık büyüme stratejisi uygulamaya başladığı 1980 sonrası dönemde yaşanan krizlerin, bir başka deyişle GSYH nin küçüldüğü yılların hemen öncesinde cari işlemler açığı yüksek değerler aldığı gözlenmiştir (Ek 2) krizinden bir önceki yıl bu açığın GSYH ye oranı %3,6, 2001 krizinden önce ise %4,9 olarak kaydedilmiştir döneminde %5 in üstüne çıkan cari işlemler açığının GSYH ye oranı, Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre sürdürülebilmiştir. Bunda 2001 krizi sonrasında yapılan reformlarla temel politika göstergelerinin düzeltebilmiş olmasının yanı sıra 2005 yılında AB ile üyelik müzakerelerinin başlaması ile farklı dinamiklerin ortaya çıkması etkili olmuştur. Örneğin, ortalaması %1 in altında olan net uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin GSYH ye oranı, 2006 yılında %3,8 e ulaşmıştır. Gerçekten de cari açığın -en azından 3

9 belli bir dönem- sürdürülebilmesinin uluslararası doğrudan yatırımların GSYH ye oranının yükseltilmesi ile mümkün olabildiği üzerine çalışmalar 4 da bulunmaktadır. Ayrıca krizle sonuçlanan diğer dönemlerden farklı olarak, arasında cari işlemler açığı, tasarruf oranındaki düşüşler ve büyük bütçe açıkları nedeniyle değil özel sektörün yatırım ve tüketim talebi nedeniyle oluşmuştur. 5 Ancak 2008 Eylül ayında başlayan küresel kriz sürecinde, 2009 un ilk çeyreğinde reel olarak %15 düşen GSYH si ile Türkiye yalnızca dünyanın en büyük yirmi ekonomisi arasında değil başlıca yükselen piyasa ekonomileri arasında da en çok daralan ülke olmuştur. Bu durum, ülke içindeki makroekonomik dengeler ne kadar sağlam olursa olsun, global piyasalarda yaşanabilecek bir likidite ve/veya kredi krizinin Türkiye gibi dış finansman ihtiyacı çok yüksek olan ülkeler üzerinde son derece olumsuz etkileri olabileceğinin somut bir göstergesidir. 2) Cari İşlemler Açığı Sorununa Makro Yaklaşımlar Cari işlemler açığına ilişkin çözüm önerileri üretmeden önce, cari işlemler açığına neden olan faktörleri incelemek gerekmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye deki cari işlemler açığına dört farklı perspektiften yaklaşılarak, sorunun makroekonomik çerçevesi çizilecek ve çözüm önerilerine baz teşkil edebilecek bir zemin oluşturulmaya çalışılacaktır. i) Cari İşlemler Açığının Diğer Yüzü: Tasarruf-Yatırım Dengesizliği İktisat yazınında cari işlemler açığı, temelde tasarruf/tüketim ve yatırımları etkileyen makro, mikro ve kurumsal düzeydeki gelişmeler tarafından belirlenir 6 ve belli bir dönemde bir ülkenin toplam yatırımları ile tasarrufları arasındaki fark olarak tanımlanır. Cari işlemler açığın finansmanı ise yurtiçindeki doğrudan yatırım ve yurtdışında yapılan doğrudan yatırımlar arasındaki fark ile portföy yatırımları ve diğer yatırımlar için yükümlülükler ve varlıklar arasındaki fazlalıkla sağlanır. Cari açığın sermaye ve finans hesapları ile finanse edilemeyen kısmı rezervlere karşılanır. Finans hesabı dışa kapalı olan bir ekonomide, tanım gereği dış finansman olmayacağı için yurtiçi yatırımlar sadece yurtiçi tasarruflar tarafından finanse edilebilir. Bir başka deyişle, finansal olarak dışa kapalı bir ekonominin yatırım ve dolayısıyla büyüme potansiyeli yurt içi tasarruf oranlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle ekonomik büyüme sadece yurtiçi tasarruflarla sağlanabilir. Finansal serbestleşme ile cari işlemler açığının finansmanı ve sürdürülebilirliği dönemler arası bir olgu haline 4 Togan ve Ersel (2005) 5 Akçay ve Üçer (2006) 6 Özmen, E. (2007) 4

10 gelir. Finansal açıklık ve dalgalı döviz kuru rejimleri, makroekonomik temelleri güçlü ve finansal yapıları düzenlenmiş ekonomilerde yatırımlarının tasarruflarından sistematik olarak fazla olabilmesini ve farklı koşullarda risk unsuru olarak algılanabilecek yurt içi yatırım-tasarruf açığının, dolayısıyla cari işlemler açığının bir süre mazur görülebilmesini sağlar. Bu şekilde tanımlandığında, bir ülkede cari işlemler açığı verilmesi, o ülkede ekonomik büyümeyi dış tasarruflara, yani uluslararası yatırımcıların tercihlerine bağlı kılar. Bu durumda, tamamen dış koşullar bile tetiklese, ani sermaye çıkışları, ülke ekonomisini hızlı bir düzeltmeye zorlayabilir. Beklentilerin bozulmasıyla iç talep sert bir şekilde daralırken, para birimi hızla değer kaybedebilir. 7 Bu nedenle, sürdürülebilir bir büyüme hedefi olan bir ülkede, iç tasarrufların artırılması büyük önem taşımaktadır. Türkiye de yurtiçi tasarruf oranı 2003 yılından sonra gelişmekte olan ülkelerin ortalamalarının belirgin bir şekilde altına düşmüştür. Gelişmekte olan Doğu Asya ülkelerinde yurtiçi tasarrufların GSYH ye oranı %45 lere kadar çıkarken, bu oran Türkiye de %15 ler düzeyinde bulunmaktadır. Türkiye de tasarruf oranın düşük olmasının temel nedeni, özel sektör tasarruflarının 2000 li yıllarda hızla azalma eğilimine girmesidir. Kamu maliyesinde 2001 krizi sonrasında sergilenen disiplinli politikalar sayesinde, önceki dönemlerde Türkiye deki tasarruf açığının temel belirleyici olan kamu sektörü, yerini özel sektöre bırakmış durumdadır. Ayrıca, bu dönemde şirketler kesiminin tasarruf etmek yerine yatırımı tercih etmesi de tasarruf oranlarının düşük kalmasında etkili olmuş görünmektedir. Saptama ve Öneriler: Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımına destek sürmelidir. Bu sayede hanehalkının gelir düzeyi artabilir ve yurtiçi tasarrufların yetersizliği sorununda rol oynayan düşük gelir düzeyi yükseltilebilir. Yurtiçi tasarruflar, bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri ile birlikte, varlık yönetimi şirketleri gibi, özel sektör katılımıyla teşvik edilebilir. Bu bağlamda yeni finansal ürünlerin gelişimi ve finansal okur-yazarlığın artırılması için eğitim ve kampanyaların düzenlenmesi önemli olacaktır. 7 Üçer ve van Rijckeghem (2009) 5

11 Yatırım fonlarının ve bireysel emeklilik sisteminin gelişimi teşviklerle desteklenmelidir. Bireysel emeklilik sistemine katılımı daha cazip hale getirmek için sisteme aktarılan katkı paylarının vergiden muaf kısmı artırılabilir. Bireysel emeklilikte işveren katılımının ücretlendirme politikası dâhilinde kullanılabilecek bir alternatif haline gelmesi için de teşvik uygulanabilir. ii) Ortalama Üretkenlik/Beceri Düzeyi: Yüksek cari işlemler açığı, bir ülkenin küresel mal ve hizmet piyasasında yeterli varlığı gösteremediği anlamına da gelir. Bununn temel sebebi ise yabancı para cinsinden ortalama gelir düzeyi ile ortalamaa üretkenlik/beceri düzeyi arasında uyumsuzluktur 8. Ortalama üretkenlik/beceri düzeyindeki artışı kişi başına gelirdeki reel artış ile gösterilebilir yılı kişi başına gelir düzeyini 100 olarak alan Şekil 1, 2010 yılında bu düzeyin %28 artışla 128 e ulaştığını göstermektedir. Oysa aynı dönemde ABD enflasyonundan arındırılmış dolar cinsindenn kişi başınaa gelirde %90 lık bir artış olmuştur. Türkiye nin küresel satın alma gücününn 2000 yılına göre yaklaşık iki katına çıktığı anlamına gelen bu artış, ithalat artışının ihracat artışının üzerine çıkarak dış ticaret açığının, dolayısıyla da cari işlemler açığının yükselmesinde rol oynamış gibi görünmektedir. Şekil Döneminde Kişi Başına GSYH Endeksinde Değişim (2000=100) Kaynak: Dünya Bankası Gelir düzeyi-üretkenlik düzeyi uyumsuzluğuna yapısal açıdan bakıldığında cari açığın bir ülkenin vasıf ve kurumsallaşma açığı anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Bu durumda cari işlemler 8 Üçer (2011) 6

12 açığı sorununa karşı uzun vadeli stratejiler geliştirerek ortalama çalışanın vasıf eksikliği konusuna odaklanılması gerekmektedir. Saptama ve Öneriler: Hemen her şirket tarafından dile getirilen vasıflı işgücüne erişim sorununu çözmek için Türkiye nin mesleki eğitimdeki eksikliklerini gidermesi gerekmektedir. Bu konuda en başarılı ülke kabul edilen ve mesleki eğitimin şirketlerde verildiği Almanya örneği incelenebilir. Uzun dönemde cari açığı azaltmak için Türkiye de mesleki eğitim yanında bütüncül ve kapsamlı bir eğitim reformu da gerekmektedir. İlki ortalama çalışanın vasıf eksikliklerini giderirken, ikincisi yeni kuşakların günümüzün hızlı teknolojik değişimine ayak uydurabilecek becerilere sahip olacak şekilde yetişmesini sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra, ortalama üretkenlik düzeyinin artırılmasında, üretimde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi, bunun için de araştırma ve geliştirme çabalarının artırılması gerekmektedir. Bu konuda devletin sağladığı teşvik ve desteklerin genişletilmesi ve KOBİ lerin de ilgisini çekecek şekilde yaygınlaştırılması fayda sağlayabilir. iii) Reel Döviz Kuru Düzeyi: Türkiye de cari işlemler açığı temelde dış ticaret açığından kaynaklandığı için reel döviz kurunun değer kaybı ile dış ticaret açığının, dolayısıyla da cari işlemler açığının azaltılabileceği yolunda yaygın bir kanı vardır. Reel döviz kurunun düştüğü, bir başka deyişle ulusal para biriminin değer kaybettiği dönemlerde bir yandan rekabet gücü kazanımı nedeniyle ihracatın artması, diğer yandan ithal yerine yerli malların tercih edilmesi nedeniyle ithalatın azalması yoluyla dış ticaret açığının küçüleceği kabul edilmektedir. Oysa döneminde Türkiye nin ihracat, ithalat, dış ticaret açığı, reel döviz kuru ve milli gelirindeki değişimi yüzde olarak veren Şekil 2, bu ilişkinin düşünüldüğü kadar kesin olmadığını göstermektedir. Türkiye de TL nin reel olarak değerlendiği 2004, 2005, 2007 ve 2010 yıllarında beklenenin aksine ihracat artışı yaşanırken, değer kaybettiği 2006 yılında hem ithalat hem dış ticaret açığı artarken, küresel krizin etkisi altında geçen 2009 yılında ithalat da ihracat da azalmıştır. 7

13 Şekil Döneminde Türkiye nin İhracat, İthalat, Dış Ticaret Açığı, Reel Döviz Kuru ve GSYH* Değişimi (%) % Değişim İhracat Değişimi İthalat Değişimi Dış Ticaret Açığı Değişimi Reel Efektif Döviz Kuru Değişimi (Sağ eksen) GSYH Değişimi (Sağ eksen) Kaynak: TÜİK, TCMB (*)2010 (Ocak-Eylül) % Değişim 10 Genel kanı ve veriler arasındaki bu uyumsuzluk, Türkiye de reel döviz kuru ile dış ticaret dengesi ve bunun bileşenleri arasındaki ilişki üzerine birçok akademik araştırmayı tetiklemiştir. 9 Bu çalışmalarda, reel döviz kuru ile ithalat arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu bulunurken ihracattan reel döviz kuruna doğru tek yönlü bir etkileşim olduğu saptanmıştır (Ek 3). Ayrıca ithalatın, ihracat üzerinde de etkili olduğu saptanırken, ithalatın ağırlıklı olarak ara mallardan oluştuğu Türkiye için bu durumun beklenen bir gelişme olduğu da vurgulanmıştır. Ek 3 de verilen nedensellik ilişkisi Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan Türkiye Ekonomisi için İhracat Arzı ve İthalat Talebi Modelleri başlıklı çalışma tebliğinin sonuçları ile de uyumludur. Bu çalışmaya göre Türkiye nin ihracat arzı, birim emek maliyeti, ihracat fiyatları ve milli gelir tarafından belirlenirken ithalat talebi reel döviz kuru ve milli gelirden etkilenmektedir 10. Gerek bu sonuçlar gerekse yukarıda sözü edilen akademik araştırmalar, Türkiye de reel döviz kurunun dış ticaret dengesini sağlamak amacıyla etkin bir şekilde kullanılamayacağını göstermektedir Detaylı bir literatür taraması için EAF Politika Notu e bakılabilir. 10 Aydın, Çıplak ve Yücel (2004) 8

14 iv) Cari İşlemler Açığının Finansman Yapısı: Tasarruf oranının düşüklüğüne bağlı olarak ekonomik büyümesi ciddi ölçüde dış finansmana dayanan Türkiye gibi bir ülkede, cari açığın sürdürülebilir bir düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu durumda olan ülkelerde sürdürülebilir cari açık için dış finansmanın en kalıcı, hatta teknoloji transferine katkıları nedeniyle en yararlı yolu olan uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) önem kazanmaktadır. Türkiye için ödemeler dengesi krizi ile sonuçlanmayacak düzeyde bir cari açık, bir başka deyişle sürdürülebilir cari açık düzeyinin ne olduğu üzerine yapılan ampirik bir çalışmada 11 ya faiz hariç cari işlemler açığının GSYH ye oranının düşük tutulması ya da UDY nin GSYH ye oranının yükseltilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Söz konusu çalışmada, UDY girişlerinin GSYH ye oranının %3,5 düzeyine ulaşması durumunda reel döviz kurunda bir değer kaybına gerek kalmaksızın cari açığın sürdürülebilir olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Gerçekten de 2004 yılından bu yana cari işlemler açığının GSYH ye oranının, 1994 ve 2001 krizleri öncesindeki değerlerinin üstüne çıkmasına karşın, bir döviz krizinin yaşanmamış olması, bahsedilen çalışmanın sonuçlarına destek vermektedir yılı öncesinde ihmal edilebilir düzeyde olan Türkiye ye yönelik UDY girişlerinin, 2005 yılı ortasından itibaren belirgin bir şekilde arttığı Şekil 3 te görülmektedir. Bu gelişmede, 2003 yılında yürürlüğe giren Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile uluslararası sermayeli şirketlerin ve şubelerin kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin izin zorunluluğunun kaldırılması ve şirket kurma işlemlerinin kolaylaştırılması gibi düzenlemeler rol oynamakla beraber, UDY ile ekonomik bütünleşmeler üzerine yapılan çalışmalar, asıl etkenin AB müzakere süreci olduğunu göstermektedir Togan ve Ersel (2005) 12 Öz (1991) 9

15 Şekil İkinci Çeyrekleri Arasında Yıllık Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı (milyar dolar) Kaynak: IFS Özet olarak, cari işlemler açığının nedenlerinin yanı sıra, bu açığın hangi kaynaklarla finanse edildiği de önemlidir. Bu kaynaklar içinde UDY payı ne kadar yükseksee cari işlemler açığınınn o derecede sürdürülebilir olduğuu bulgusundan yola çıkarak Türkiye nin daha çok doğrudan sermaye çekmesi gerektiği açıktır. Saptama ve Öneriler: Özellikle Türkiye yi bölgesinde bir yatırım üssü olarak belirleyen ya da buna yönelik olarak Türkiye de ofis açan çok ulusluu şirketler, ihracat potansiyelleri ile cari açık sorununun çözümüne katkıda bulunabilirler. Bu bağlamda, yatırımcı şirketlerr için en öncelikli konu hukuki öngörülebilirlik ve sürdürülebilirliktir. Özel sektörün görüşleri alınmaksızın ve herhangi bir geçiş dönemi konmadan yapılan ani mevzuat değişiklikleri yatırımcılar arasında güvensizlik yaratmakta ve yeni yatırımlar önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle; o Gerekli mevzuat ve uygulamalar uluslararası standartlara uygun olarak hayata geçirilmelidir. o Mevzuatta değişiklik yapılırken ilgili tarafların görüşünün alınarak doğru ve sürdürülebilir bir düzenleme hazırlanması sağlanmalıdır. o Uygulamaların geriye dönük olarak işlememesi, yorum farklılıklarına mahal vermeyecek şekilde mevzuatın açık ve basit olarak hazırlanması gerekmektedir. Türkiye ye istihdam katma değeri yüksek yatırımların ve sermayeninn çekilmesi ve istihdamın artırılması yönünde vergi ve teşvik enstrümanlarınınn iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi 10

16 öncelikler arasındadır. Bu yönde aşağıda belirtilen konularda iyileştirmelere gidilmesi faydalı bulunmaktadır; o Türkiye nin rekabet içinde olduğu ülkeler dikkate alınarak, teşvik uygulamalarında aleyhine işleyenlerin düzeltilmesi önem taşımaktadır. o Mevcut teşvik sistemi ilgili tüm tarafların katılımında ve özellikle sektörel ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması doğrultusunda yeniden değerlendirilmelidir. Mevcut miktarlar üzerindeki tutarsızlıklar giderilmelidir. Büyük yatırımlar için esneklikler sağlanmalı, proje bazlı teşvikler geliştirilmelidir. o Sosyal güvenlik, Katma Değer Vergisi (KDV), Kurumlar Vergisi gibi şirketler açısından önemli maliyet oluşturan kalemlerde teşvik sağlanması önemlidir. İstihdamı artırmak yönünde, SSK Primi Gelir Vergisi kesintisi indirimleri sağlanabilir, daha önceden uygulandığı gibi Gelir Vergisi stopajı eklenebilir. o Enerji maliyetlerine yönelik olarak, turizm ve kültür işletmelerine tanınan haklar benzeri, işletmeye en düşük tarife uygulanabilir. o Vergi avantajı yatırım aşamasına çekilmelidir. İstisnanın yatırım harcamasının başladığı aşamadan itibaren uygulanması daha isabetli olacaktır. Daha önce uygulanmakta olan yatırım indirimi mevzuatı çok başarılı bulunmaktadır. o Bakanlar Kurulu yetkisi altında olan; Devlet Katkı Payı, ve İndirim Oranı desteklerinde sektörel teşviklerle birlikte proje bazlı teşviklerin de geçerli tutulması mevcut süreci etkinleştirecektir. o Bedeli karşılığı arsa tahsilinde, büyük yatırımlara yönelik olarak tercihen bedelsiz veya makul düzeyde bir maliyet getirilebilir. Fiyat öngörülebilirliği ve sabitlendirilmesi açısından, işletme ile protokol imzalanması hakkı tanınmalıdır. o Sadece makine ve techizat için geçerli tutulan KDV istisnası aslında tüm yatırım harcamalarına getirilmelidir. Günümüz sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji ve yenilikçiliğin çekilmesi yönünde lisans, yazılım ve bina gibi asıl girdileri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Sınırlama getirilecekse bunun dışında kalan alanlara getirilmesi önerilmektedir. Tanınan avantaj ve hakların en azından makul bir süre değişmeyeceğine dair garanti verilmelidir. Geriye dönük uygulama yapılmamalıdır. 11

17 v) Yerlileştirme: Türkiye de ihracat 2000 li yıllarda çok hızlı bir şekilde büyüyerek ekonomiye çok önemli katkıda bulunmuştur yılında yıllık 31.3 milyar dolar düzeyinde bulunan Türkiye nin toplam ihracatının, 2011 yılında 140 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ancak, Türkiye nin ihracatında ithal girdi kullanımının yüksekliği, ihracattaki artışla birlikte ithalatın da artmasına yol açmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye nin sanayi üretiminde ithal girdi kullanımının azaltılmasına yönelik olarak son dönemlerde giderek daha sıkça tartışılan yerlileştirme kavramı değerlendirilecektir. Yerlileştirmeden genel olarak anlaşılması gereken, Türkiye için anlamlı bir katma değer yaratabilecek alanlarda, ithal girdilere alternatif olabilecek yerli girdilerin üretilmesidir. Burada kilit kavram, yapılacak olan yatırımların katma değerinin yüksek olması gereğidir. Eğer bu koşul sağlanmazsa, 1970 li yıllarda gündemde olan ithal ikameci politikaların yarattığı atıl ve verimsiz yatırımlara benzer bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle, yerlileştirmeye yönelik politikaların son derece dikkatli bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Sanayimizde yerlileştirmenin başarılabilmesi için, devletin desteği ve yönlendirmesinin olması son derece önemli bir koşuldur. Yeni yatırımlarda yerlileştirmeye yönelik bazı hedeflerin yerine getirilmesi şartıyla, devlet destekleri ve teşvikler sağlanabilir. Bu hedefler, üretimde en az belli bir oranda yerli girdi kullanma zorunluluğu, ihracat için belirli hedefleri tutturma zorunluluğu ya da yerlileştirme için toplam yatırımın belli bir oranın ayrılması zorunluluğu şeklinde belirlenebilir. Bu koşulları yerine getirmeyi taahhüt eden yerli ya da uluslararası yatırımcıların, eşit koşullarda destek ve teşviklerden yararlanmasıyla, orta ve uzun vadede sanayimizin ithal girdi bağımlılığı azaltılabilir. Yerlileştirme çabalarında sadece nihai mallarına odaklanılmamalı, tedarik değer zincirleri incelenerek ithali elzem ara mallar için de Türkiye de yerlileştirme desteklenmelidir. Bunun başarılması halinde, istihdamın artırılması, ihracatın artırılması, cari açığın azaltılmasına destek ve KOBİ lerin gelişiminin sağlanması gibi birçok fayda bir arada yaratılacaktır. Bir diğer deyişle, yerlileştirme çabalarının sonucunda üretimde kullanılan ithal girdi oranındaki olası bir düşüş, dış kaynak ihtiyacımızı kalıcı bir şekilde azaltması anlamında, doğrudan uluslararası yatırımlarla aynı etkiyi yapabilecek bir gelişme olacaktır. Bu noktada, yerlileştirmeye yönelik bir politika çerçevesinde, doğrudan uluslararası yatırımcı mahiyetindeki şirketlerin Türkiye de 12

18 varlıklarını sürdürülebilir hale getirmelerini sağlayabilecek şekilde destek ve teşviklerin düşünülmesi de gerekir. Uluslararası yatırımcıların Türkiye ye ilk geldiklerinde yaptıkları yatırımdan çok daha önemlisi, ülkemizde kaldıkları süre içinde yatırımlarına devam etmeleridir. Bu yatırımların yerlileştirmeyi özendirici bir şekilde desteklenmesi ve teşvik edilmesi, orta ve uzun dönemde ülkemizin çok uluslu şirketler açısından bir yatırım üssü haline gelmesine neden olabilir. Uluslararası yatırımcıların Türkiye de sadece kısa vadeli fırsatlardan yararlanmak için değil, daha uzun vadeli ve stratejik yatırımlar yapmak için gelmesini de sağlayabilecek bu tür bir politika, ekonomi açısından ilk gelen uluslararası yatırım tutarından çok daha büyük bir önem arz etmektedir. 3) Cari İşlemler Açığı Sorununa Mikro Bir Yaklaşım: Yüksek Dış Ticaret Açığı Veren Sektörler döneminde Türkiye nin Ödemeler Dengesi bileşenlerini veren Şekil 5 e göre Türkiye de cari işlemler açığı, malların dış ticaretindeki dengesizlikten kaynaklanmaktadır yılında 56 milyar dolar olan dış ticaret açığı, hizmet ve yatırım gelirleri hesaba katıldığında 49 milyar dolara gerilerken, işçi dövizleri gibi cari transferler sayesinde cari işlemler açığı ancak 48 milyar dolara inebilmektedir. Şekil Döneminde Türkiye nin Ödemeler Dengesi (milyar dolar) Mal dengesi Cari işlemler hesabı Genel Denge (Rezerv değişimi) Kaynak: TC Merkez Bankası Mal, hizmet ve gelir dengesi Finans hesabı Türkiye nin cari işlemler açığı vermesinde en büyük payın dış ticaret açığına ait olması nedeniyle öncelikle bu dengesizliğin hangi ürünlerin ithalatından kaynaklandığını bulmak gerekmektedir. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflaması na (BEC) göre ithalata bakıldığında, Türkiye nin ağırlıklı olarak ara mallar ve hammadde ithal ettiği ve yılları arasını kapsayan dönemde bu yapıda önemli bir değişim yaşanmadığı görülmektedir (Ek 4). Tüketim malları ithalatının toplam ithalat 13

19 içindeki payında önemli bir artış olmaması yüksek ithalat artış hızının tek başına TL deki değerlenme nedeniyle artan tüketim malları ithalatından kaynaklanmadığını göstermektedir. Bu durumda, ithalat artışının nelerden kaynaklandığını anlamak için 2010 yılında toplam ithalatın %71 ini oluşturan hammadde ve aramalı ithalatı kaleminin alt gruplarını incelemek gerekmektedir. Bu incelemenin sonucunda Türkiye nin aramalı ithalatının asıl olarak sanayi için işlem görmüş ve işlem görmemiş hammaddelerden oluştuğu görülmektedir (Ek 5). Buna göre Türkiye de 2002 yılından itibaren ithalatta gözlenen artış enerji yanında sanayi için işlem görmüş hammaddeler ithalatındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Türkiye nin cari işlemler açığı vermesinde en büyük payın aramalı ithalatına ait olması nedeniyle öncelikle bunun hangi sektörler için geçerli olduğunu bulmak gerekmektedir. Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına (USSS, Rev.3) göre 2010 yılında sektörlere ait ithalat, ihracat ve dış ticaret açığı değerleri Tablo 1 de verilmiştir: Tablo 1. Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına (USSS) göre 2010 Dış Ticaret (milyon dolar) Ürün Grubu İthalat İhracat Dış Denge Ham petrol ve doğalgaz Kimyasal madde ve ürünler Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar Atık ve hurdalar Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat Ana metal sanayi Diğer ulaşım araçları Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazlar Büro, muhasebe ve bilgi işleme makineleri Kâğıt ve kâğıt ürünleri Tarım ve hayvancılık Maden kömürü, linyit Motorlu kara taşıtı ve römorklar Tabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı Basım ve yayım; plak, kaset vb Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb Tütün ürünleri Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler Plastik ve kauçuk ürünleri Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) Metalik olmayan diğer mineral ürünler Gıda ürünleri ve içecek Tekstil ürünleri Giyim eşyası Kaynak: TÜİK 14

20 Bu saptamaların ardından, çalışmanın bu bölümde Türkiye dee dış ticarett açığında en önemli rol oynayann sektörlerin genel görünümü verildikten sonra, söz konusu sektörlerden YASED üyesi şirketlerin temsilcileriyle yapılan dış ticaret odaklı değerlendirmeler özetlenecektir. Enerji: Türkiye nin dış ticaretinde en büyük açık bilindiği gibi enerji sektörüne aittir. Şekil 5, enerji sektörü ithalatının 2008 yılında 50 milyara ulaştıktan sonra 2009 da 30 milyar dolara düştüğünü, 2010 yılında ise tekrar yükselerek 40 milyar dolar olduğunuu göstermektedir. Şekil 5. Enerji Sektörünün Dış Ticareti (milyar dolar) Kaynak: TÜİK Gerekli termik enerjinin sadece %10 u yurt içinden sağlanmakta, %90 ı ise ithal edilmektedir. Tablo 2, yılı enerji ithalatının başlıca 23, 5 milyar dolarlık ham petrol ve doğalgaz ile 13,8 milyar dolar tutan kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt ithalatındann oluştuğunu, ikincisinde 4,2 milyar dolarlık bir ihracatın yapıldığını göstermektedir yılı enerji ithalatının 9,6 milyar dolarını ham petrol oluştururken doğalgaz ithalatı 14 milyar dolara yaklaşmaktadır. Tablo Yılında Enerjide Dış Ticaret (milyon dolar) Sektör ve Ürün Grubu İthalat Ham petrol ve doğalgaz Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar Maden kömürü, linyit ve turb Kaynak: COMTRADE İhracat Dış Denge

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı