Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

2 TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI

3 TRANSFÜZYON NEDEN YAPILIR? 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara oksijen taşınmasını sağlamak 3. Kanama ve koagülasyon bozukluklarını düzeltmek 4. İmmünolojik eksikliği gidermek Tıbbı Kursu 3

4 Eritrosit Preperatları Eritrosit süspansiyonu Lökositi azaltılmış eritrosit süspansiyonu Yıkanmış eritrosit süspansiyonu Dondurulmuş eritrositler Tıbbı Kursu 4

5 Eritrosit Süspansiyonu Tıbbı Kursu 5

6 TAM KAN KULLANMA ORANI ORTALAMA %3-5 ÜLKEMİZDE BU ORAN %30 LARDADIR Tıbbı Kursu 6

7 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-1 Aneminin hipoksiye bağlı, acil tedavi gerektiren semptomlarının ortaya çıkması durumunda eritrosit süspansiyonu verilmelidir. Tıbbı Kursu 7

8 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-2 Yorgunluk Kısa ve sık s k soluma Senkop Angina pekoris Solukluk Taşikardi Kalp yetmezliği Serebral hipoksi belirtileri Tıbbı Kursu 8

9 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-3 Kronik anemilerde hastalar; 7-8 g/dl Hb değerini tolere edebilir. Bazı durumlarda hemoglobin değeri yüksek de olsa eritrosit transfüzyonuna gerek duyulabilir; Solunum yetmezliği Koroner arter hastalığı Serebrovasküler hastalık Orta-ağır derecede kalp yetmezliği Tıbbı Kursu 9

10 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-4 Hastanın kliniği uygunsa (hipoksiye bağlı semptomlar yoksa) Anemi: hematinik (demir eksikliği, vitamin B12 ve/veya folik asit yetmezliğine bağlı anemilerdeki gibi) ya da kemik iliğinde eritropoezi uyaran ilaçlarla (eritropoietin) tedavi edilebiliyorsa transfüzyon yapılmamalıdır Tıbbı Kursu 10

11 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-5 Hipoplastik anemiler Aplastik anemiler Kemoterapi sonrası kemik iliğinin baskılandığı haller Myelodisplastik sendrom Paroksismal nokturnal hemoglobinüri İmmünolojik nedenli olmayan kazanılmış hemolitik anemiler Konjenital hemolitik anemiler (Talasemi, orak hücreli anemi, eritrosit enzim bozuklukları, eritrosit membran bozuklukları) Eritropoietin tedavisine yanıt vermeyen kronik böbrek hastalıkları Tıbbı Kursu 11

12 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Doz ve İnfüzyon hızı: Klinik duruma göre değişir. 1 ünite 2-3 saatte verilir. Normal erişkinde 1 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu, hemoglobini 1-1,5 g/dl ve Htc i %3-5 artırır Tıbbı Kursu 12

13 LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI 1. Lökositlerin neden olduğu Hemolitik Olmayan Ateşli Transfüzyon Reaksiyonunu (NHFTR) önlemek 2. HLA alloimmünizasyonu engellemek (MHC-Class I ve II ile oluşur) 3. Transfüzyona bağlı viral enfeksiyon geçişini azaltmak (CMV, EBV, HTLV-I/II) 4. Bütün transfüzyonlarda rutin olarak? Tıbbı Kursu 13

14 LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Üç şekilde hazırlanabilir; Lökositlerin santrifügasyonla uzaklaştırılması Lökositlerin yıkama ile uzaklaştırılması Filtrasyon Tıbbı Kursu 14

15 LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Lökositi azaltılmış eritrosit süspansiyonu demek için; Lökositlerin %99,99 unun eritrosit süspansiyonundan uzaklaştırılması gereklidir. 1ü eritrosit süspansiyonunda <2x10 5 lökosit Tıbbı Kursu 15

16 YIKANMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Tam kandan elde edilir Hazırlandıktan sonra bakteriyel kontaminasyon riski yüzünden 24 saat içinde kullanılmalı Tıbbı Kursu 16

17 YIKANMIŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI Transfüzyona bağlı; Ürtiker Allerjik reaksiyon Anaflaktik reaksiyon görülürse. Lökositi azaltmak amacıyla (%98 etkili) başka yöntem kullanılamıyorsa Tıbbı Kursu 17

18 DONDURULMUŞ ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI Nadir rastlanan kan grupları Otolog transfüzyon CMV (-) alıcı Alloantikor gelişmiş hastalar Organ nakli yapılacak hastalar Sosyal gereksinim (savaşlar, doğal afetler) durumlarında kullanılabilir Tıbbı Kursu 18

19 Kanamalı Hasta ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 19

20 KAN VE ERİTROSİT HACMİ Erişkin Yenidoğan Erkek Kadın Kan hacmi Eritrosit hacmi 70 ± 10 ml/kg 85 ± 10 ml/kg 30 ± 5 ml/kg 25 ± 5 ml/kg Tıbbı Kursu 20

21 KANAMA SEMPTOM VE BULGULARI-1 Kaybedilen Hacim (ml) Klinik Bulgular 500 Yok Seyrek olarak kan bağış ğışçılarında görülen vasovagal senkop 1000 İstirahatle klinik bulgu olmayabilir, belki hafif postural hipotansiyon, egzersizle taşikardi ikardi 1500 İstirahatte ve yatarken kan basınc ncı ve nabız z normal, postural hipotansiyon 2000 İstirahatte ve yatarken bile kardiak output ve kan basınc ncı normalden az, hava açlığıa var, nabız z hızlh zlı ve zayıf, cilt soğuk uk ve nemli 2500 Laktik asidoz ve ölüm Tıbbı Kursu 21

22 AĞIR KAN KAYBI (> 2000 ml) SONUÇLARI Böbrek kanlanmasında azalma Sempatik sistem aktivasyonu Kalp hızında ve kontraksiyonunda artma Deri, kas ve barsaklarda vazokonstrüksiyon Sodyum retansiyonu, ADH salınımında artma Laktik asit birikmesi Hiperventilasyon ve respiratuvar alkaloz Tıbbı Kursu 22

23 ŞOK İNDEKSİ KAN KAYBININ HESAPLANMASI Şok İndeksi= Nabız (vuru/dk) Sistolik kan basıncı (mmhg) Şok İndeksi İntravasküler sıvı kaybı 0.5 %0 0.8 % % % %40-50 Tıbbı Kursu 23

24 MASİF KANAMA 24 saat içinde, total kan hacmine eşit miktarda transfüzyonu gerektirecek miktarda kanama 24 saat içinde 10 üniteden fazla tam kan veya 20 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu verilmek zorunda kalınması 3 saatten daha az sürede kan hacminin %50 sinin kanaması 150 ml/dk ve üzerindeki kanama Tıbbı Kursu 24

25 MASİF TRANSFÜZYON AMAÇ: Volüm kaybının düzeltilmesi Hemostazın sağlanması Oksijen taşıma kapasitesinin düzeltilmesi Metabolik bozuklukların düzeltilmesi Plazma onkotik basıncının düzeltilmesi Tıbbı Kursu 25

26 MASİF TRANSFÜZYONDA UYGULAMALAR-1 Kristalloid sıvılar Kolloid sıvılar - Albumin -Dekstran - Hidroksi etil starch (HES) Tıbbı Kursu 26

27 MASİF TRANSFÜZYONDA UYGULAMALAR-2 Tam kan (En çok 4 günlük) - Sitrat nötralize edilmelidir (Ca glukonat) - Kan bileşeni ısıtılmalıdır - 10 üniteden fazla verilmişse - Koagülasyon fonksiyonları taranmalıdır -Trombositsayımı kontrol edilmelidir Tıbbı Kursu 27

28 Kanamalı hastaya ardarda 4 ünite eritrosit süspansiyonu ve sıvı verilmesine rağmen hastanın hemodinamik dengesi stabil hale gelmiyorsa (hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon, taşikardi, periferik soğukluk, idrar hacminde azalma gözleniyorsa) TAM KAN TRANSFÜZYONUNA gerek vardır Kan kaybı, total kan hacminin %25-30'unu geçmişse tam kan transfüzyonu endikasyonu doğar Tıbbı Kursu 28

29 Granülosit Süspansiyonu Tıbbı Kursu 29

30 GRANÜLOSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-1 Hemen hemen hiç kullanılmamaktadır Rekombinant büyüme faktörlerinin ve etkin antibiyotik ve immünglobulinlerin kullanımı bu ürünün transfüzyon ihtiyacını azaltmış/ortadan kaldırmıştır. Tıbbı Kursu 30

31 GRANÜLOSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-2 Yenidoğan sepsisinde Absolüt nötrofil sayısı 500/μl nin altında ise Kontrol altına alınamayan ateş varsa Enfeksiyon etkeni gösterilememişse Antibiyotik tedavisine rağmen 48 saattir kontrol edilemeyen ateş var ve genel durum bozuluyorsa Kronik granülomatöz hastalıklarda antibiyotik tedavisi yetersiz kalıyorsa Tıbbı Kursu 31

32 Trombosit Süspansiyonu Tıbbı Kursu 32

33 TROMBOSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-1 Trombositopeni Eşik değer /m 3 Eşlik eden klinik değişkenler Trombositopeninin sebebi Trombositopeninin süresi Eşlik eden hastalık (sepsis, üremi, vaskülit, malinite, aspirin kullanımı, K vitamini eksikliği, karaciğer hastalığı, vs) Tıbbı Kursu 33

34 TROMBOSİT SÜSPANSİYONU ENDİKASYONLARI-2 Trombosit sayısı /m 3 birçok cerrahi prosedür için yeterli Majör kardiyovasküler ve intrakraniyal operasyonlar için sınır /m 3 Tıbbı Kursu 34

35 PROFİLAKTİK TROMBOSİT SÜSPANSİYONU UYGULAMASI-1 Hematolojik maligniteli hastaların tedavileri sırasında Aplastik anemi, myelodisplastik sendrom gibi hastalıklarda destek tedavisi olarak Tıbbı Kursu 35

36 PROFİLAKTİK TROMBOSİT SÜSPANSİYONU UYGULAMASI-2 Kemoterapi alan hastada trombosit sayısı < 10x10 9 / L ise 10-15x10 9 / L ve ateş > 38 0 C veya yeni minör kanama varsa Tıbbı Kursu 36

37 TROMBOSİT SÜSPANSİYONUNDAN YARARLANIM-1 Erişkinde trombosit artışı: 1 Ü random 5x10 9/ L 1 Ü aferez 40-50x10 9 /L Beklenen yükselme yoksa alloimmünizasyondan şüphe edilir Beklenen yükselme CCI (Corrected Count Increment=Düzeltimiş Sayı Artışı) ile hesaplanır CCI transfüzyondan 1 saat ve 24 saat sonra değerlendirilir Tıbbı Kursu 37

38 TROMBOSİT SÜSPANSİYONUNDAN YARARLANIM-2 Absolu trombosit artışı (tr/l) CCI = X BSA (m 2 ) Transfüze edilen trombosit sayısı (x10 11 ) BSA: Vücut yüzey alanı Absolu trombosit artışı = Transfüzyon sonrası trombosit sayısı Transfüzyon öncesi trombosit sayısı CCI 1. Saatte x10 9 /L 24. Saatte x10 9 /L Tıbbı Kursu 38

39 Trombosit refrakterliği sebepleri İmmün sebepler Anti-HLA antikorları Platelet glikoproteinlerine karşı alloantikorlar Antiplatelet otoantikorlar (ITP) Non-immün sebepler Splenomegali Ateş, enfeksiyon Tıbbı Kursu 39

40 PROFİLAKTİK TROMBOSİT SÜSPANSİYONU KONTRAENDİKASYONLARI Trombotik trombositopenik purpura Idiopatik trombositopenik purpura Tıbbı Kursu 40

41 KOMPONENTLERİN IŞINLANMASI TAGVHD (Transfüzyonla İlişkili Graft Versus Host Hastalığı) donör lenfositlerinin alıcıya yerleşerek çoğalması ve alıcı dokularına saldırması sonucu oluşur. Lenfosit sayısı? Bu hastalığı önlemenin tek yolu ışınlanmış kan/kan ürünü kullanmaktır. Tam Kan Eritrosit Süspansiyonları Trombosit süspansiyonları Işınlama; Se 137 kaynaklı özel cihazlarla yapılır ve CGy gamma irradiasyon kullanılır Tıbbı Kursu 41

42 IŞINLAMA ENDİKASYONLARI 1. Kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalar 2. Prematüre, yenidoğan ünitesi hastaları 3. Ağır immün yetmezlikli hastalar (Kalıtsal Akkiz) 4. Intrauterin kan nakli 5. Hodgkin hastalığı 6. HLA uygun trombosit süspansiyonu transfüzyonu yapılanlar Tıbbı Kursu 42

43 IŞINLAMANIN YARARLI OLDUĞU DURUMLAR 1. Akut lösemiler 2. Hodgkin dışı lenfomalar 3. Solid organ nakli yapılan hastalar 4. Yoğun kemoterapi veya radyoterapi ile bağışıklık sistemi baskılanmış solid tümörlü hastalar Tıbbı Kursu 43

44 Hücre içermeyen kan ürünleri; Taze donmuş plazma ve kriyopresipitat

45 TAZE DONMUŞ PLAZMA Volüm:200ml İçerik:Bütün koagülasyon faktörleri Tıbbı Kursu 45

46 TAZE DONMUŞ PLAZMA ENDİKASYONLARI-1 Spesifik faktör tedavisi yapılamadığında; izole FII, FV, FVIII, FX ve FXI eksikliklerinde Vitamin K ya bağımlı faktör (II, FVIII, FIX, FX) eksikliği, Warfarin tedavisi alanlar Masif transfüzyona bağlı düzeltilebilir hemostatik bozukluk varsa Tıbbı Kursu 46

47 TAZE DONMUŞ PLAZMA ENDİKASYONLARI-2 DIC ve ağır karaciğer hastalığında TTP de plazma exchange için Antitrombin III eksikliği olanlarda tromboz nedeniyle heparin uygulanacak veya cerrahi girişim yapılacaksa Tıbbı Kursu 47

48 KRİYOPRESİPİTAT Volüm: 15ml İçerik: Fibrinojen, Faktör VIII, Faktör XIII, vwf Tıbbı Kursu 48

49 KRİYOPRESİPİTAT DOZ: Ortalama 10 kg için 1 ünite 70 kg.lık erişkinde 10 ünite kriyopresipitat Fibrinojen de 75 mg/dl FVIII de %30 luk artış sağlar Tıbbı Kursu 49

50 KRİYOPRESİPİTAT ENDİKASYONLARI Fibrinojen replasmanı gereken durumlarda (Hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi) Hemofili A hastalarında Von Willebrand hastalarında Tıbbı Kursu 50

51 TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI

52 Kan ve kan komponentlerinin infüzyonuna bağlı meydana gelen istenmeyen reaksiyonlara TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI denir. Tıbbı Kursu 52

53 Transfüzyon sırasında karşılaşılan en ufak bir belirti veya bulgu, yaşamı tehdit eden bir transfüzyon reaksiyonu olarak kabul edilmeli ve aynı anda tanı ve tedaviye başlanmalıdır. Tıbbı Kursu 53

54 İMMÜNOLOJİK * Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte * Ateş Reaksiyonları (FNHTR) * Akut Akciğer Hasarı (TRALI) * Ürtiker ve Anaflaksi * Graft Versus Host Hastalığı (TA-GVHD) * Transfüzyon Sonrası İzlenen Purpura İMMÜNOLOJİK OLMAYAN * Hiperkalemi * Sitrat Toksisitesi * Hipotermi * Dolaşım Yüklenmesi * Hemosiderozis ENFEKSİYÖZ Bakteri ve Parazit Enfeksiyonları Virus Enfeksiyonları Prion Hastalıkları Tıbbı Kursu 54

55 İmmün Hemolitik Reaksiyonlar Erken Dönem HTR: Transfüzyon sırasında veya hemen sonra (<24 saat) açığa çıkan reaksiyonlardır Çoğunlukla damar içi hemoliz görülür Geç Dönem HTR: Transfüzyondan 5-7 gün sonra açığa çıkan reaksiyonlardır Çoğunlukla damar dışı hemoliz görülür Nedenleri: primer immünizasyon veya anamnestik reaksiyondur Tıbbı Kursu 55

56 İMMÜN HEMOLİTİK REAKSİYONLAR Hemolizin şiddeti: antijenin özgüllüğü uygunsuz hücrelerin miktarı antikor titresi antikorun tipi, alt-grubu antikorun reaksiyon oluşturduğu ısı hastanın (alıcı) primer hastalığı Tıbbı Kursu 56

57 Tıbbı Kursu 57

58 Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonlarının Sıklığı Kadınlarda erkeklerden 3 kat fazladır (gebelikler) Yaşlılarda Cerrahi veya akut hastalıklar nedeniyle kısa sürede fazlamiktardatransfüzyonalanlarda Kronik anemi nedeniyle sürekli transfüzyon yapılanlarda sıktır Tıbbı Kursu 58

59 Erken Dönem HTR Görülme Sıklığı 1: Mortalite % 40 Çoğunlukla (% 92 98) bildirilmemektedir Neden Yüzde 75 kadarı ABO, Kell, Kidd, Duffy uyumsuzluğundan Tıbbı Kursu 59

60 Erken Dönem HTR Belirti ve bulgular Ateş, titreme Göğüste, sırtta ve infüzyon yerinde ağrı Hipotansiyon Bulantı Yüzde kızarma Nefes darlığı Tıbbı Kursu 60

61 Erken Dönem HTR Belirti ve bulgular Hemoglobinüri Şok Yaygın kanama Oligüri, anüri Damar içi hemoliz bulguları Tıbbı Kursu 61

62 Akut intravasküler hemoliz reaksiyonunda yapılması gerekenler 1. Giden kan komponentini durdur 2. Damar yolu uygun bir kristaloid veya kolloid solüsyonla açık tutulmalı 3. Kan basıncı ve kalp hızı kontrolü 4. Havayolu açık tutulmalı 5. İdrar takibi 6. Kan ve idrar örneği alınmalı 7. BUN, kreatinin ve elektrolit takibi 8. Koagülasyon testleri kontrol edilmeli (PT, aptt, fibrinojen) 9. Hemoliz testleri (LDH, Bilirubinler, haptoglobulin) 10. Sepsisten şüpheleniliyorsa; uygun kültürler 11. Hemoglobinüri için idrar tetkiki Tıbbı Kursu 62

63 Akut intravasküler hemoliz reaksiyonunda kan bankasında yapılması gerekenler 1. Evraklar ve kan/kan komponenti doğru kanın doğru kişiye verilip verilmediği için kontrol edilmeli 2. Plasma hemoglobinemi için gözlenmeli 3. Direkt antiglobulin testi 4. Cross-match tekrarlanmalı 5. Diğer serolojik testler tekrarlanmalı (ABO, Rh) Tıbbı Kursu 63

64 Geç Dönem HTR Görülme Sıklığı 1: Çoğu bildirilmemektedir Mortalite % 0 Neden Çoğunluğu Rh sistemi antikorlarındandır, Kell, Kidd, Duffy de olabilir Tıbbı Kursu 64

65 Geç Dönem HTR Belirti ve bulgular Yüzde 35 asemptomatik Ateş Hemoglobinde beklenmeyen azalma Sarılık Laboratuvarda damar dışı hemoliz bulguları Alloantikor saptanması DAT pozitifliği Tıbbı Kursu 65

66 İmmünolojik olmayan Hemolitik Reaksiyonlar Non-immünolojik hemoliz nedenleri: Bakteriyel kontaminasyon: açık sistemler, cam şişede depolama, 4-60 C üreyen bakteriler (Pseudomonas, Yersinia), partikül, pıhtı, renk değişikliği uyarıcı olmalı Mekanik hemoliz: vücut dışı dolaşım, kateterler, dar çaplı iğneler Termal hemoliz: < -30 C >50 C Osmotik hemoliz: hipotonik solüsyonlar Tıbbı Kursu 66

67 Allerjik Reaksiyonlar Görülme Sıklığı Yüzde 1-3 Transfüzyonun 1-45 inci dakikalarında ya da 2-3 saat sonra görülebilir Neden Çoğunlukla plazma proteinlerine, nadiren de ek solüsyon ya da sterilizasyonda kullanılan maddelere bağlı gelişir IgA eksikliği olan alıcılarda ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir Tıbbı Kursu 67

68 Allerjik Reaksiyonlar Belirti ve bulgular Akut ürtiker Generalize kaşıntı Generalize eritem, angionörotik ödem Bulantı Başdönmesi Bronkospazm Hipotansiyon Kardiak aritmiler ve arrest Tıbbı Kursu 68

69 Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı Transfusion-related acute lung injury (TRALI) Görülme Sıklığı 1:5000 Tedavi edilmezse ölümcüldür, tedaviye rağmen mortalitesi %5 dir Solunum desteği çok önemlidir, hızla tedavi edildiğinde saatte kendini sınırlar Tıbbı Kursu 69

70 Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı Transfusion-related acute lung injury (TRALI) Neden Transfüze edilen kandaki anti-lökosit ya da anti-hla antikorlardır Bu antikorlar çok doğum yapmış kadınların plazmasında daha sık olabileceğinden bu tür kişilerin bağışçı olarak kabul edilmemesi önerilmiştir Tıbbı Kursu 70

71 Hemolitik Olmayan Transfüzyona Bağlı Ateş Reaksiyonları Febrile Non-Haemolytic Transfusion Reactions (FNHTR) Neden Önceki sensitizasyona bağlı hastadaki anti-lökosit ya da anti-hla antikorlar, transfüze edilen lökositlerle reaksiyona girer; sitokin, interlökinler, pirojen maddelerin salınımına neden olurlar ve ateş yükselir Transfüze edilen kan ürünündeki lökosit 5 x 10 8 in altındaysa bu reaksiyon gelişmez Tıbbı Kursu 71

72 Hemolitik Olmayan Transfüzyona Bağlı Ateş Reaksiyonları Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reactions (FNHTR) Görülme Sıklığı Trombosit transfüzyonlarından sonra %38, Eritrosit transfüzyonlarından sonra %7 oranında görülür Tedavi: Antipiretikler (Parasetamol) Önemi: diğer transfüzyon reaksiyonlarıyla (hemolitik, bakteriyel, allerjik) karışır Tıbbı Kursu 72

73 Transfüzyon Sonrası İzlenen Purpura Post-transfusion purpura (PTP) Görülme Sıklığı 1: Transfüzyondan 1 hafta kadar sonra trombosit sayısında hızla düşme ve kanama diatezi görülür HPA-1a negatif hastalarda Çoğu kadın Önceki transfüzyonlar veya gebeliklere bağlı alloantikor gelişir ve bunun sonucunda trombositopeni Genellikle 2 haftada kendiliğinden düzelir Kanamalar ölümle sonuçlanabilir Ivig, plasmaferez, steroid, splenektomi Tıbbı Kursu 73

74 Transfüzyona Bağlı Graft Versus Host Hastalığı Transfusion associated graft versus host diseases (TA-GVHD) Donör lenfositlerinin yok edilememesi ve alıcıya yerleşerek alıcı dokularına saldırması Mortalite:%90 Doku (HLA) uyumsuz bağışçılardan kan ürünü alan immün yetmezlikli hastalarda veya doku uyumlu (1. derece akraba) bağışçılardan kan ürünü alan immün sistemi sağlam kişilerde gelişebilir Tıbbı Kursu 74

75 Transfüzyona Bağlı Graft Versus Host Hastalığı Transfusion associated graft versus host diseases (TA-GVHD) Transfüzyondan 8-10 gün sonra; Ağır cilt lezyonları, karaciğer yetmezliği, pansitopeni Ölüm 3-4 hafta içinde enfeksiyon ve kanamadan Önlemek Transfüze edilen üründeki lenfositlerin gamma irradiasyonla çoğalmasının önlenmesi Tıbbı Kursu 75

76 İMMÜNOLOJİK OLMAYAN TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Hiperkalemi Sitrat toksisitesi Hipotermi Dolaşım yüklenmesi Hemosiderozis Tıbbı Kursu 76

77 HİPERKALEMİ Banka kanında üç hafta içerisinde potasyum düzeyi 5-6 katına çıkar Hiperkalemi, elektrokardiografik değişikliklere ve kardiak arreste neden olabilir Böbrek fonksiyonu bozuk hastalar, yenidoğan ve masif transfüzyon alanlarda risk oluşturur Tıbbı Kursu 77

78 SİTRAT TOKSİSİTESİ Masif transfüzyon, karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda sitratı metabolize edemeyen hastalarda toksik olabilir Kas tremoru, kardiak aritmiler ve ağız çevresinde uyuşmalar gözlenir Hipokalsemiyi önlemek için dikkatle kalsiyum glukonat veya kalsiyum klorid verilmesi semptomları düzeltir Tıbbı Kursu 78

79 HİPOTERMİ Hipotermi gelişme riski varsa kanın ısıtılması önerilir Fazla miktarda soğuk kan transfüzyonu vücut ısısının, 37 0 C den C ye düşmesine sebep olabilir Ventriküler aritmi ve kardiak arrest gelişebilir Masif transfüzyonlarda, yenidoğanda, soğuk intoleransı olanlarda dikkat edilmelidir Tıbbı Kursu 79

80 DOLAŞIM YÜKLENMESİ Sınırda kalp-akciğer yetmezliği, uzun süredir derin anemisi olanlarda ve küçük bebeklerde görülebilir Tam kan yerine konsantre eritrosit kullanımı riski yarı yarıya azaltır Riskli hastalarda infüzyon çok yavaş olarak (1ml/kg/saat) verilmelidir Transfüzyon öncesi diüretik yararlı olabilir Transfüzyon hızının azaltılması, durdurulması, hastanın pozisyonunun değiştirilmesi, diüretik ve oksijen verilmesi ile düzelir Tıbbı Kursu 80

81 TRANSFÜZYONA BAĞLI HEMOSİDEROZİS Bir ünite transfüzyonla hastaya 250 mg demir verilir ünite transfüzyon almış kişilerde hemosiderozis gelişme riski vardır Kardiak komplikasyonlara,karaciğer fibrozisine ve siroza ilerleyen ağır bozukluklara, diabet, hipotiroidi, hipoparatiroidi gibi birçok endokrin komplikasyonlara, kemik ve iskelet sistemi komplikasyonlarına, nörolojik ve dermatolojik komplikasyonlara yol açabilir Tıbbı Kursu 81

82 ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR Tıbbı Kursu 82

83 Transfüzyonla Bulaşan Mikroorganizmalar VİRÜSLER HAV HBV-HDV HCV HGV HEV HTLV-1/2 HIV-1/2 CMV EBV Parvovirüs B19 PARAZİTLER Plazmodium türleri Toxoplasma gondii Trypanasoma cruzi Babesia türleri BAKTERİLER Treponema pallidum Borrelia türleri Brucella melitensis Yersinia enterocolitica Staphylococcus türleri Pseudomonas türleri Serratia türleri Salmonella türleri Campylobacter türleri Streptocoocus türleri RİKETSİYALAR Rickettsia ricketsii Coxiella burnetti PRİONLAR Tıbbı Kursu 83

84 Bakteriyel Kontaminasyon Görülme Sıklığı: %0,2-0,5 tir Ciddi ve fatal seyirli reaksiyonlara neden olabilir Bakteriyel kontaminasyon riski, komponentin saklama ortamıyla yakından ilişkilidir, oda ısısında saklanan komponentlerde bakteriyel kontaminasyon riski artar Tıbbı Kursu 84

85 Bakteriyel Kontaminasyon Bağışçıda bakteriyemi Gastroenteritli bağışçıda asemptomatik bakteriyemi ÜSYE de asemptomatik inkübasyon dönemi Lyme hastalığı erken dönemi Kronik enfeksiyonlar Osteomyelit Sifiliz Topuk ülserasyonları Dental girişimler veya küçük cerrahi operasyonlar Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni Streptococcus pyogenes Borrelia burgdorferi Salmonella choleraesuis Treponema pallidum Serratia liquefaciens Staphylococcus aureus Tıbbı Kursu 85

86 Bakteriyel Kontaminasyon Kanın alınması Yetersiz deri dezenfeksiyonu Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Bacillus suşları, difteroidler Flebotomi alanında enfeksiyon Vakumlu tüplerin kontaminasyonu Aferez solüsyonunun kontaminasyonu Torbanın hazırlanma aşamasında kontaminasyonu Kan torbalarının üretimi Enterokoklar, Stafilokoklar Serratia marcescens Enterobacter cloacae S. marcescens Kan ürünü hazırlanması Kan ürünlerinin transfüzyon öncesi hazırlanması Isıtma banyolarından Pseudomonas cepacia P. cepacia, P. aeruginosa Tıbbı Kursu 86

87 RUTİN UYGULAMALAR Bugün ülkemizde yasal olarak bağışçı kanlarına uygulanan zorunlu tarama testleri HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV-1/2, VDRL-RPR Tıbbı Kursu 87

88 TEŞEKKÜRLER!

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 Kan Ürünleri Kan Komponentleri Plazma Kaynaklı Ürünler Kan Komponentleri Eritrosit Konsantresi Lökosit Konsantresi Trombosit

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

KAN BANKACILIĞI. Prof. Dr. İhsan Karadoğan. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı

KAN BANKACILIĞI. Prof. Dr. İhsan Karadoğan. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı KAN BANKACILIĞI Prof. Dr. İhsan Karadoğan Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Antalya, 2015 Kan bağışçılarının seçimi (gönüllü, karşılıksız)

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR. Dr. Nafiz KOÇAK Derince Asker Hastanesi KOCAELİ

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR. Dr. Nafiz KOÇAK Derince Asker Hastanesi KOCAELİ TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR Dr. Nafiz KOÇAK Derince Asker Hastanesi KOCAELİ Kan ve kan komponentlerinin infüzyonuna bağlı meydana gelen istenmeyen reaksiyonlar KAN TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Sıklığı:

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ!

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir Kim kan verebilir? Yaş:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Acil Kan Transfüzyonu Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Kan Kan, yaşam demektir. Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 02 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-TL-01 TRANSFÜZYON

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu SUNUM ŞEMASI Giriş Kanın depolanması Depolanan kandaki değişiklikler Kan ve kan ürünleri Transfüzyon endikasyonları Hasar kontrol resüsitasyonu Masif Transfüzyon Transfüzyon

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012 Kan Ürünleri ve Transfüzyon Sunu planı Giriș Transfüze edilebilecek kan ürünleri Kan ürünlerinin transfüzyon özellikleri Hemolitik reaksiyonlar Nonhemolitik fb febril reaksiyonlar Allerjik reaksiyonlar

Detaylı

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi İMMUN HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Prof. Dr. Yeşim AYDINOK Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi Transfüzyon Reaksiyonları Enfeksiyon İmmun Enfeksiyon dışı

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Yenidoğanda transfüzyon Etkili ve yaşam kurtarıcı Diğer yaş gruplarından farklılıklar gösterir Transfüzyon ihtiyacı

Detaylı

TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI ve ENDİKASYONLARI

TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI ve ENDİKASYONLARI TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI ve ENDİKASYONLARI Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya Kan ve kan komponentlerinin infüzyonuna bağlı meydana gelen

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Hastanın Adı Soyadı: Protokol NO: Yaş: Cinsiyet: Kan Grubu: ABO: RhD: Transfüzyonu planlayan hekim: Transfüzyon İndikasyonu: Tarih:... Hasta ya da hasta yakınına bilgi

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYON ETKENLERİ

TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYON ETKENLERİ XV.Ulusal kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 18-22 Kasım 2012/ Starlight Otel-Side / Antalya TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYON ETKENLERİ Pof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI /51 YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan merkezi- Samsun YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI-Anahat Yenidoğanda transfüzyon kuralları, Eritrosit,

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU Prof Dr. Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Kan Merkezi ÖLÜME YOL AÇABİLEN REAKSİYONLAR 1. AKUT HEMOLİTİK

Detaylı

Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Transfüzyon Tekniği Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı 1665 Richard Lower köpek-köpek trans. 1667 Jean Baptiste denis koyun-insan

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir OLGU-1: ACİLDE KARMAŞA Trafik

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarihçe MS 160-200 Kanın epilepsi tedavisinde kullanımı (Roma ve Yunan kaynakları) 15. ve 16. yüzyıl(ms

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kan Komponentleri Tam Kan 500 ml Düşük Devirde Santrifüj PLT zengin

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON

KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON Dr Sengül ÖZMERT Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan vücutta oksijeni, besin maddelerini, hormonları, vitaminleri

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1998 / SAYI: 26 KAN VE KOMPONENTLERİ, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1998 / SAYI: 26 KAN VE KOMPONENTLERİ, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1998 / SAYI: 26 Daha önceki sayılarımızda duyurduğumuz üzere Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği nin yurt genelinde düzenlediği aylık sempozyumlar

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı KAN TRANSFÜZYONU Kan yada kan ürünlerinin (plazma,eritrosit,trombosit vb) tedavi amacıyla intravenöz yolla dolaşıma verilmesidir. KAN TRANSFÜZYONUNDA

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 11 Mart 2008 Kayseri Kan nedir? Ne işi yapar? Kan

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Atilla Şencan 196 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU Dünya populasyonunun % 80 ni uygun toplanan ve test edilen güvenli kanın sadece % 20 sini kullanabilmektedir. Dünya ülkelerinin sadece % 30 unda uygun

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1997 / SAYI: 7

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1997 / SAYI: 7 DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1997 / SAYI: 7 Kurs programının ardından Dr. Ramazan Uluhan KMTD Başkan Yardımcısı Kan merkezleri ve Transfüzyon Derneği (KMTD), Sağlık Bakanlığı

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Hemovijilansın kazandırdıkları

Hemovijilansın kazandırdıkları Hemovijilansın kazandırdıkları DR MERAL SÖNMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi Page 1 Transfüzyon Güvenliği Kan transfüzyonu hala tıbbi tedavilerin vazgeçilemez parçasıdır. Ancak

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 KANAMA BOZUKLUKLARI Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 Konular I. Kanamanın klinik bulguları II. Kanamaya neden olan hematolojik bozukluklar Platelet bozuklukları Koagulasyon faktör bozuklukları

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

BİO. REYHAN PATLAR DESTEK SORUMLUSU

BİO. REYHAN PATLAR DESTEK SORUMLUSU BAĞIŞ AFEREZİ ACIBADEM HASTANESİ BİO. REYHAN PATLAR TIBBI SERVİSLER DESTEK SORUMLUSU 1 Aferez; kanın hasta ya da bağışçıdan alınması, hücre ayırıcı cihaz ile tam kanın bileşenlerine ayrılması, ayrılan

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI 1.AMAÇ.. Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktır. 2.KAPSAM : Bu talimat

Detaylı

PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN PERİOPERATİF KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU KILAVUZU

PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN PERİOPERATİF KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU KILAVUZU PEDİYATRİK HASTALAR İÇİN PERİOPERATİF KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU KILAVUZU Cerrahi girişim geçirecek pediyatrik hastalarda perioperatif dönemde zaman zaman kan ve kan ürünü transfüzyonu gerekebilir.

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME. Dr. S. Sami Kartı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü

HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME. Dr. S. Sami Kartı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME Dr. S. Sami Kartı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü Acil Servis Vaka1 24 yaşında kadın 10 gündür devam eden halsizlik-kırgınlık, baş ağrısı, ateş yakınmalarıyla

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir.

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Human Albumin Grifols 20% 100ml FORMÜL Steril, apirojen Etkin madde İnsan albümini; 20 g/100 ml Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Yardımcı maddeler Sodyum kaprilat

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı