Farklı sıcaklık ve besin tipinin parazitoit Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) un ömür uzunluğuna etkisi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı sıcaklık ve besin tipinin parazitoit Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) un ömür uzunluğuna etkisi 1"

Transkript

1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): ISSN Orijinl rştırm (Originl rticle) Frklı sıcklık ve esin tipinin przitoit Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) un ömür uzunluğun etkisi 1 Özgür VARER IŞITAN 2 * Adem GÜLEL 2 Eylem AKMAN GÜNDÜZ 2 Summry The effects of different tempertures nd diet on the longevity of Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) The effects of constnt nd vrying tempertures from 18 ºC to 35 ºC nd diet on longevity of Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) were investigted. Ephesti kuehniell (Zeller, 1879) (Lepidopter: Pyrlide) lrve were used s host. Adults were provided with one of the three food types: host lrve, honey solution (50%) or host lrve+honey solution. Temperture hd significnt effect on the longevity of femle nd mle prsitoids. The longest longevity of oth sexes occured when dults rered t 18 ºC. Incresing the temperture from 18 ºC to 35 ºC decresed the longevity. Adults rered t fluctuting tempertures lived considerly shorter thn those rered t 18 ºC nd 25 ºC, ut longer thn t 35 ºC. Longevity lso ws significntly ffected y diet in oth sex of prsitoid. Honey feeding to dult prsitoids incresed their longevity. They lived the longest t 18 ºC nd the shortest t 35 ºC. Femles fed with ll food types in different tempertures lived longer thn mles. Key words: Brcon heetor, temperture, food type, longevity Anhtr sözcükler: Brcon heetor, sıcklık, esin tipi, ömür uzunluğu Giriş Przitoitlerin gelişme süresi, verim, eşey ornı, ömür uzunluğu gii irçok özelliği, esin tipi (Olson et l., 2000; Fdmiro & Heimpel, 2001) ve 1 Bu çlışm yüksek lisns tezinin ir kısmını içermektedir. 2 Ondokuz Myıs Üniversitesi, Fen Edeiyt Fkültesi, Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Smsun * Sorumlu yzr (Corresponding uthor) e-mil: Alınış (Received): Kul ediliş (Accepted):

2 sıcklık (Brévult & Quilici, 2000; Urnej et l., 2002; Medeiros et l., 2003; Bell et l., 2003; Mced et l., 2003; Thoms & Blnford, 2003) gii çevresel değişkenler trfındn etkilenmektedir. Yumurtdn çıkn przitoit lrvsı gelişiminin elli döneminde konukçuy ğımlı olmk ve onunl eslenmek zorunddır (Ueno, 1999; Bezemer et l., 2005). Bu nedenle konukçu, gelişen przitoit lrvsı için tek esin kynğıdır. Bun krşın, ergin przitoitler eslenmek için konukçu ve/vey konukçu dışı esinleri kullnırlr (Binchi & Wäckers, 2008, Wu et l., 2008). Ergin przitoitlerin kullndıklrı konukçu dışı esinler rsınd l, nektr ve homopterlerin slgıldıklrı ttlımsı mddeler syılilir (Fdmiro & Heimpel, 2001; Wyckhuys et l., 2008). Besinin ynı sır sıcklık d, przitoitler üzerinde önemli etkileri oln diğer önemli ir çevresel değişkendir. Belirli sınırlr içinde sıcklıktki rtış, poikloterml cnlılrd metolizmnın hızlnmsın, un ğlı olrk d gelişim süresinin ve ömür uzunluğunun kıslmsın neden olmktdır (Ekesi et l., 1999; Urnej et l., 1999; Grf et l., 2001; Kim et l., 2001; Luziére et l., 2002; Levesque et l., 2002; Liu et l., 2002; Sel et l., 2002; Sæthre & Hofsvng, 2002). Brcon heetor Sy, 1836 (Hymenopter: Brconide), lrv devresindeki gelişimini Lepidopter tkımının değişik türleri üzerinde tmmlyn, gregr, idioiont, ektoprzitoit ir türdür (Bker & Frick, 2000; Drwish et l., 2003). Sıcklığın B. heetor üzerine etkisiyle ilgili çlışmlrın çoğu sit sıcklık koşullrınd ypılmıştır (NKyoung et l., 2000; Kywt & Tksu, 2004; -Al- Tememi & Ashfg, 2005; Qiu et l., 2006; Shojei et l., 2006; Uwis et l., 2006). Aynı günde vey elirli periyotlrd dönüşümlü olrk frklı sıcklık değerlerine mruz ırkıln B. heetor ile ilgili herhngi ir çlışmy rstlnılmmıştır. Aslınd, doğd gece-gündüz periyotlrınd meydn gelen sıcklık frklılıklrındki metolik fliyetler ergin öncesi ve sonrsı dönemdeki yşm süresi ve przitoit-konukçu ilişkileri çısındn önemli olmktdır. Bu nedenle u çlışmd, üç sit sıcklıkt ve ir gün içinde periyodik olrk sekizer st süre ile u üç frklı sıcklıkt yetiştirilen ve frklı esinlerle eslenen B. heetor un ömür uzunluğundki değişim incelenmiştir. Mteryl ve Yöntem Çlışmlr Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) ve Ephesti kuehniell (Zeller, 1879) (Lepidopter: Pyrlide) nın kültürlerinin kurulmsıyl şlnmıştır. Kültürlerin hzırlnmsı için Ondokuz Myıs Üniversitesi, Biyoloji Bölümü nde, lortuvr koşullrınd yetiştirilen ergin ireyler kullnılmıştır. Konukçu kültürlerini hzırlmk için, içlerinde sterilize edilmiş mısır unu ulunn 500 ml lik cm kvnozlr det E. kuehniell ergini konulrk, kültürler 26±2 ºC, %60±5 nisi nem içeren, sürekli ydınlık lortur koşullrınd tutulmuştur. Bu kültürlerden elde edilen gün yşlı lrvlr, konukçu olrk kullnılmıştır (Drwish et l., 2003). 352

3 Przitoit kültürü kurulurken, przitoit erginleri ir erkek ir dişi olck şekilde, içerisinde ir det konukçu lrvsı ve l çözeltisi (% 50) emdirilmiş pmuk ulunn deney tüplerine konulmuştur. Hzırlnn tüpler dört gru yrılrk, % 60±5 nisi nem içeren, üç frklı sit sıcklıkt (18 ºC, 25 ºC, 35 ºC) ve sekiz stlik periyotlrl u üç sıcklıkt (değişmeli sıcklık), sürekli ydınlık koşullrd tutulmuştur. Sıcklık ve esin tipinin ömür uzunluğun etkisi Sıcklığın ve esin tipinin przitoidin ömür uzunluğun etkisini elirlemek için, her ir sıcklık gruund, ynı günde erginleşen przitoitlerden rstgele seçilen erginler, çiftler oluşturulrk üç eslenme gruun yrılmıştır. Besin olrk irinci gru ir det konukçu lrvsı, ikinci gru l çözeltisi (% 50), son gru ise hem ir det konukçu lrvsı hem de l çözeltisi (% 50) verilmiştir. Besinler, tüplerdeki przitoitler ölünceye kdr, hftd iki kez değiştirilmiş ve tüpler her gün kontrol edilerek ölen ireyler kydedilmiştir. Her ir sıcklık ve esin gruu için ltışr ireylik 3 tekrr ypılmıştır. Elde edilen verilerin isttistiksel olrk değerlendirilmesi İkiden fzl gruun krşılştırılmsınd tek yönlü vryns nlizi (ANOVA) kullnılmıştır. Bu testten elde edilen sonuçlr isttistiki olrk önemli ise ortlmlr, Student-Newmn-Kuel (SNK) Testi kullnılrk P<0.05 güven sınırınd değerlendirilmiştir. İkili gruplrın krşılştırılmsınd ise Bğımsız İki Örneklem t Testi kullnılmış ve α=0.05 güven sınırı ess lınmıştır. Arştırm Sonuçlrı ve Trtışm Bu çlışmd üç sit sıcklık ve periyodik olrk değişen sıcklıkt yetiştirilen B. heetor erginlerinin esin tipine ğlı olrk ömür uzunluklrınd meydn gelen değişimler rştırılmış, dişi ve erkek przitoitler için elde edilen sonuçlr iki frklı çizelgede (Çizelge 1 ve Çizelge 2) gösterilmiştir. Sıcklık ve esin tipinin B. heetor dişilerinin ömür uzunluğun etkisiyle ilgili sonuçlr Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1. Sıcklık ve esin tipinin Brcon heetor (Sy, 1836) dişilerinin ömür uzunluğun etkisi Besin Tipi Ömür Uzunluğu (Gün) (Ort±SH) (n=18) Sıcklık 18 o C 25 o C 35 o C Değişmeli sıcklık Konukçu 81.94±3.64 D 42.5±1.47 C 10.89±0.29 A 18.00±1.40 B Bl Çözeltisi ±3.31 cd 75.78±3.13 cc 19.33±1.47 ca 65.17±2.58 cb Konukçu+Bl çözeltisi ±4.06 D 62.22±2.93 C 13.72±0.73 A 47.11±3.33 B *Aynı sütund ynı küçük hrfi tşıyn ortlmlr ve ynı stırd ynı üyük hrfi tşıyn ortlmlr rsındki frk önemsizdir (P>0.05). 353

4 Çizelge 1 incelendiğinde, tüm esin gruplrınd sıcklığ ğlı olrk dişilerin ömür uzunluklrı rsındki frkın önemli olduğu görülmektedir (F Konukçu = , F Bl = , F Konukçu+Bl = , df= 3,68, P<0.05). Sıcklıktki rtış, dişilerin ömür uzunluğunun kıslmsın neden olmuştur. Dişiler en kıs 35 ºC de, un krşın en uzun 18 ºC de yşmıştır. Değişmeli sıcklıkt yetiştirilen dişiler, 18 ºC ve 25 ºC de yşyn dişilerden z, 35 ºC de yetiştirilenlerden fzl yşmıştır. Bu durum değişmeli sıcklıktki erginlerin, diğerlerinden frklı olrk yüksek ve düşük sıcklıklr mruz klmlrı nedeniyle metolizm hızınd meydn gelen rtm ve zlmlr ile çıklnilir. Sıcklıktki rtış krşın ömür uzunluğund görülen u zlm değişik rştırıcılrın sonuçlrı ile enzerlik göstermektedir (Kywt & Tksu, 2004; Qui et l., 2006). Sıcklık rttıkç ömür uzunluğunun zlmsı, metolizm hızının rtmsıyl vey Sndnyk & Rmnkutty (2007) ın ifde ettiği gii yüksek sıcklıkt üreme ile ilgili fliyetlerin rtmsıyl ilişkili olilir. Denenen tüm sıcklık derecelerinde esin tipine ğlı olrk dişilerin ömür uzunluklrı rsındki frk önemli ulunmuştur (F 18 ºC = 94.10, F 25 ºC = 40.92, F 35 ºC = 19.64, F Değişmeli = 86.05, df=2,51, P<0.05). Bl çözeltisi ile eslenen dişilerin diğer iki eslenme gruundkilere göre dh uzun süre yşdıklrı görülmektedir (P<0.05). Kywt & Tksu (2004), l çözeltisi ile eslenen B. heetor erginlerinin, ç ırkıln ve sdece su verilen erginlerden çok dh uzun süre yşdıklrını tespit etmişlerdir. Aynı şekilde, Gündüz & Gülel (2004) trfındn ypıln çlışmd d l çözeltisi ile eslenen B. heetor erginlerinin diğer esin tipleriyle eslenenlerden dh uzun süre yşdıklrı gösterilmiştir. Bu, muhtemelen l çözeltisini oluşturn lın ileşiminde ulunn kronhidrt dışındki vitmin, minosit gii ileşenlerin olsı ktkılrındn kynklnilir. B. heetor sinovigenik otogen ir türdür. Bu türün dişileri ergin olduklrınd hytlrı oyunc üretecekleri yumurtlrın sdece ir kısmın shiptir. Bu nedenle yumurt üretimi ve olgunlştırılmsı dişinin hytı oyunc devm eder. Dişi przitoit ergin olduğund eslenme olmksızın ir miktr yumurtyı olgunlştırilir. Ortmd yumurtlrın ırkılcğı konukçu olmmsı durumund yumurtlr sore edilir (Benson, 1973; Luziére et l., 2001). Böylelikle yumurtlrın ileşiminde ulunn kynklr geri lınır. Bu durum sdece l çözeltisi ile eslenenlerin, diğerlerinden dh uzun yşmsının ir şk nedeni olilir (Jervis & Kidd, 1986; Kprns & Luck, 2008). Sdece konukçu lrvsı verilen dişiler, l y d l ve konukçunun irlikte verildiği gruplrdki dişilerden dh z yşmıştır. Bu durumun nedeni, özellikle protein çısındn zengin ir kynk oln konukçunun eslenmeden çok üreme mçlı kullnılmsı ve dişinin u durumd enerji ihtiycını krşılmk için kendi ship olduğu rezervlerini kullnmsı olilir. Ayrıc dişi, 354

5 konukçu ile krşı krşıy kldığınd, eslenmenin ynı sır üremeye de zmn yırmkt ve u nedenle dh fzl enerji hrcmktdır. Sood & Pjni (2006), yumurt przitoidi oln Uscn mukerjii (Mni, 1935) (Hymenopter: Trichogrmmtide) ile yptıklrı çlışmd, konukçu verilmeyen przitoit dişilerinin konukçu verilenlerden dh fzl yşdığını elirlemişler ve konukçu verilen dişilerin ömür uzunluğund gözlenen u düşüşün, üreme dvrnışı sırsınd hrcnn enerjiden kynklnileceğini ifde etmişlerdir. Dişi przitoit, konukçu ve konukçu dışı esinin irlikte ulunmsı durumund, konukçuyu özellikle üreme için, konukçu dışı esini ise metolik fliyetler için kullnmyı tercih eder (Heimpel & Collier, 1996; Ueno & Ueno, 2007). Bu nedenle, konukçu ve l çözeltisinin irlikte verildiği grupt ulunn dişilerin ömür uzunluğunun, sdece l çözeltisi y d sdece konukçu verilen dişilerden frklı olmsı doğldır. Sıcklık ve esin tipi erkek przitoitlerde de ömür uzunluğunu etkilemiştir (Çizelge 2). Çizelge 2. Sıcklık ve esin tipinin Brcon heetor (Sy, 1836) erkeklerinin ömür uzunluğun etkisi Besin Tipi Ömür Uzunluğu (Gün) (Ort±SH) (n=18) Sıcklık 18 o C 25 o C 35 o C Değişmeli sıcklık Konukçu 9.28±0.46 C 6.78±0.29 B 4.77±0.25 A 5.11±0.29 A Bl Çözeltisi 85.22±5.63 cc 40.17±5.05 B 12.33±0.76 A 39.00±3.66 cb Konukçu+Bl çözeltisi 51.17±3.63 D 37.00±4.23 C 10.72±0.75 A 21.17±2.47 B *Aynı sütund ynı küçük hrfi tşıyn ortlmlr ve ynı stırd ynı üyük hrfi tşıyn ortlmlr rsındki frk önemsizdir (P>0.05). Erkeklerde elde edilen sonuçlr dişilerden elde edilenlerle enzerlik göstermektedir. Bl ile eslenen erkekler sdece konukçu ile eslenen erkeklerden dh uzun yşmışlrdır. Konukçu ve l çözeltisinin irlikte verildiği erkeklerin ömür uzunluğund, sdece l ile eslenenlere göre ir zlm elirlenmiştir. Ömür uzunluğund elirlenen u zlm isttistiksel çıdn değerlendirildiğinde, 25 ºC ve 35 ºC de ulunnlrd önemsiz, un krşın 18 ºC ve değişmeli sıcklıktkilerde ise önemlidir (Çizelge 2). Dişilerde olduğu gii erkeklerde de sıcklık rtışı ile ömür uzunluğu kıslmıştır (F Konukçu = 38.17, F Bl = 51.38, F Konukçu+Bl = 33.51, df= 3,68, P<0.05). Erkek przitoitler en fzl 18 ºC de, en z 35 ºC de yşmıştır. Dişi ve erkek przitoitlerin ömür uzunluklrı krşılştırıldığınd, ütün sıcklıklrd frklı esinlerle eslenen dişilerin erkeklerden dh uzun süre yşdıklrı elirlenmiştir (Şekil 1). Bzı przitoit türlerinde dişiler konukçulrın 355

6 ) Ömür uzunluğu (Gün) C 25 C 35 C Değişmeli Sıcklık dişi erkek ) F 18 ºC = 22.73, F 25 ºC = 23.17, F 35 ºC = 0.21, F Değişmeli = 16.74, df=34, P<0.05, Ömür uzunluğu (Gün) C 25 C 35 C Değişmeli Sıcklık dişi erkek c) 120 Ömür uzunluğu (Gün) F 18 ºC = 3.49, F 25 ºC = 11.11, F 35 ºC = 3.75, F Değişmeli = 7.83, df=34, P<0.05, 18 C 25 C 35 C Değişmeli Sıcklık dişi erkek F 18 ºC = 1.06, F 25 ºC = 2.51, F 35 ºC = 1.02, F Değişmeli = 0.33, df=34, P<0.05 Şekil 1. Besin tipine ğlı olrk dişi ve erkek Brcon heetor ireylerinin ömür uzunluklrı ) Konukçu ile eslenen, ) Bl ile eslenen, c) Konukçu+l ile eslenen erginler yumurt ırkırken, konukçu hemolimfi ile esleneilirler (Mthews & Stephen, 1997; Mgro & Prr, 2004). Erkeklerde ise u durum söz konusu değildir. Bu nedenle sdece konukçu verilen erkeklerin ömür uzunluğunun dişilerden dh kıs olmsı doğldır. Konukçu ile irlikte l çözeltisi verilen gruplrd erkeklerin, sdece l çözeltisi verilenlere göre dh z yşmsı, erkeklerin konukçu vrlığınd çiftleşme için enerji hrcmlrındn kynklnmış olilir. 356

7 Çlışm sonucund, sıcklık ve esin tipinin B. heetor un ömür uzunluğunu önemli ölçüde etkilediği elirlenmiştir. Ayrıc, sit sıcklıklrın ynı sır periyodik sıcklık değişimlerinin de önemli olileceği vurgulnmıştır. Bu ulgulr dynrk, B. heetor un kitle üretimi ypıldıktn sonr, kullnılcklrı zmn kdr düşük sıcklıkt (18 ºC) tutulmsı ve l ile eslenmesi tvsiye edileilir. Erginlerin, mücdele uygulmlrınd dh fzl yşmsı, çiftleşme şnsını rtırrk rhenotokie şeklindeki üremeyi sınırlndırmsı ve dh fzl yumurt üretimine neden olmsı çısındn önemlidir. Ayrıc iyolojik kontrol etmeni olrk kullnıln przitoit türü dh fzl yşdığınd dh çok konukçu ile etkileşeilecek ve iyolojik mücdele uygulmsı dh şrılı sonuçlr verecektir. Özet Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) un ömür uzunluğun ºC rsındki sit ve değişmeli sıcklıklrın ve esinin etkileri rştırılmıştır. Konukçu olrk Ephesti kuehniell (Zeller,1879) (Lepidopter: Pyrlide) lrvlrı kullnılmıştır. Erginlere üç esin tipinden irisi verilmiştir: konukçu lrvsı, l çözeltisi (% 50) vey konukçu lrvsı+l çözeltisi. Sıcklık, dişi ve erkek przitoitlerin ömür uzunluğu üzerinde önemli ir etkiye ship olmuştur. Her iki eşeyde en uzun ömür uzunluğu erginler 18 ºC yetiştirildiğinde orty çıkmıştır. Sıcklığın 18 ºC den 35 ºC ye yükselmesi ömür uzunluğunu zlmıştır. Değişmeli sıcklıkt yetiştirilen erginler, 18 ºC ve 25 ºC de yetiştirilenlerden önemli ornd dh kıs, fkt 35 ºC den dh uzun yşmıştır. Przitoitlerin her iki eşeyinde ömür uzunluğu, esin trfındn önemli derecede etkilenmiştir. Ergin przitoitlerin ll eslenmeleri ömür uzunluklrını rttırmıştır. Bu przitoitler en uzun 18 ºC en kıs 35 ºC de yşmışlrdır. Frklı sıcklıklrd tüm esin tipiyle eslenen dişiler erkeklerden dh uzun yşmıştır. Yrrlnıln Kynklr Al-Tememi, N. K. & M. Ashfg, Effect of low temperture storge on the fecundity nd prsitizing efficiency of Brcon heetor (Sy). Journl of Agriculturl Reserch (Lhore), 43 (2): Bker, J. E. & J. A. Frick, Host hemolymph proteins nd protein digestion in lrvl Hrorcon heetor (Hymenopter: Brconide). Insect Biochemistry nd Moleculr Biology, 30: Bell, H. A., G. C. Mrrls, F. Smethurst & J. P. Edwrds, The effect of host stge nd temperture on selected developmentl prmeters of the solitry endoprsitoid Meteorus gyrtor (Thun.) (Hymenopter: Brconide). Journl of Applied Entomology, 127: Benson, J. F., Intrspecific competition in the popultion Dynmics of Brcon heetor Sy (Hymenopter: Brconide). The Journl of Animl Ecology, 42 (1):

8 Bezemer, T. M., J. A. Hrvey & N. J. Mills, Influence of dult nutrition on the reltionship etween ody size nd reproductive prmeters in prsitoid wsp. Ecologicl Entomology, 30: Binchi, F. J. J. A. & F. L. Wäckers, Effects of flower ttrctiveness nd nectr vilility in field mrgins on iologicl control y prsitoids. Biologicl Control, 46: Brévult, T. & S. Quilici, Reltionships etween temperture, development nd survivl of different life stges of the tomto fruit fly, Neocertitis cynescens. Entomologi Experimentlis et Applict, 94: Drwish, E., M. El-Shzly & H. El-Sherif, The choice of proing sites y Brcon heetor Sy (Hymenopter: Broconide) forging for Ephesti kuehniell Zeller (Lepidopter: Pyrlide). Journl of Stored Products Reserch, 39: Ekesi, S., N. K. Mnini & I. Onu, Effect of temperture nd photoperiod on development nd oviposition of the legume flower thrips. Meglurothrips sjostedti. Entomologi Experimentlis et Applict, 93: Fdmiro, H. Y. & G. E. Heimpel, Effects of prtil sugr deprivtion on lifespn nd crohydrte moiliztion in the prsitoid Mcrocentrus grndi (Hymenopter: Brconide). Annls of Entomologicl Society of Americ, 94 (6): Grf, B., H. U. Höpli & H. Höhn, The plle swfly, Hoplocmp testudine: temperture effects on dult life- spn nd reproduction. Entomologi Experimentlis et Applict, 98: Gündüz, E. A. & A. Gülel, Brcon heetor (Sy) (Hymenopter: Brconide) erginlerinde konukçu türünün ve esin tipinin ömür uzunluğun etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28 (4): Heimpel, G. E. & T. R. Collier, The evolution of host-feeding ehviour in insect prsitoids. Biologicl Reviews, 71: Jervis, M. A. & N. A. C. Kidd, Host-feeding strtegies in Hymenoptern prsitoids. Biologicl Reviews, 61: Kprns, A. & R. F. Luck, Egg mturtion, host feeding, nd longevity in two Metphycus prsitoids of soft scle insects. Biologicl Control, 47: Kim, T-H., J- S. Kwk, J. Lim & J. Kim, Effect of temperture on the development of Tropidothorx cruciger (Hemipter: Lygeide) on Cynnchum wilfordii. Journl of Asi-Pcific Entomology, 4 (1): Kywt. S. D. A & K. Tksu, Effects of temperture nd food on dult longevity of Thilnd strin of Brcon heetor, lrvl prsitoid of pyrlid moths. Bulletin of the Institute of Tropicl Agriculture, Kyushu University, 27: Luziére, I., G. Perez-Lchud & J. Brodeur, Importnce of nutrition nd host vilility on oogenesis nd oviposition of Cephlonomi stephnoderis (Hymenopter: Bethylide). Bulletin of Entomologicl Reserch, 91: Luziére, I., M. Setmou, J. Legspi & W. Jones, Effect of temperture on the life cycle of Lydell jlisco (Dipter: Tchinide), prsitoid of Eoreum loftini (Lepidopter: Pyrlide). Environmentl Entomology, 31 (3):

9 Levesque, K. R., M. Fortin & Y. Muffette, Temperture nd food qulity effects on growth, consumption nd post-ingestive utiliztion efficiencies of the forest tent cterpillr Mlcosom disstri (Lepidopter: Lsiocmpide). Bulletin of Entomologicl Reserch, 92: Liu, S-S., F-Z. Chen & M. P. Zlucki, Development nd survivl of dimondck moth (Lepidopter: Plutellide) t constnt nd lternting tempertures. Environmentl Entomology, 31 (2): Mced, A., C. L. Hohmnn & H. R. Dos Sntos, Temperture effects on Trichogrmm pretiosum Riley nd Trichogrmmtoide nnult De Sntis. Brzilin Archives of Biology nd Technology, 46 (1): Mgro, S. R. & J. R. P. Prr, Comprison of rtificil diets for rering Brcon heetor Sy (Hymenopter: Brconide). Biologicl Control, 29: Mthews, P. L. & F. M. Stephen, Effect of rtificil diet on longevity of dult prsitoids of Dendroctonus frontlis (Coleopter: Scolytide). Environmentl Entomology, 26 (4): Medeiros, R. S., F. S. Rmlho, J. C. Znunclo & J. E. Serrão, Effect of temperture on life tle prmeters of Podisus nigrispinus (Het., Penttomide) fed with Alm rgillce (Lep., Noctuide) lrve. Journl of Applied Entomology, 127: NKyoung, K., N. JHyun & R. Munll, Effect of temperture on the development of Brcon heetor (Hymenopter: Brconide) prsitizing indinmel moth (Lepidopter: Pyrlide). Koren Journl of Applied Entomology, 39 (4): Olson, D. M., H. Fdmiro, J. G. Lundgren & G. E. Heimpel, Effects of sugr feeding on crohydrte nd lipid metolism in prsitoid wsp. Physiologicl Entomology, 25: Qiu, T., C. Bin, Z. HiYn, D. Hui & Q. HiTo, Effects of temperture on development, fecundity nd longevity of Hrorcon heetor. Chinese Bulletin of Entomology, 43 (5): Sndnyk, W. R. M. & P. Rmnkutty, Temperture dependent emergence nd survivl of Pltygster demdes (Hymenopter: Pltygstride), prsitoid of pple lef curling midge. Biologicl Control, 42: Sæthre, M-G. & T. Hofsvng, Effect of temperture on oviposition ehvior, fecundity, nd fertility in two northern europen popultions of the codling moth (Lepidopter: Tortricide). Environmentl Entomology, 31 (5): Sel, D. R., P. A. Stnsly & D. J. Schuster, Influence of temperture nd host on life history prmeters of Ctolccus hunteri (Hymenopter: Pteromlide). Environmentl Entomology, 31 (2): Shojei, S., M. H. Sfrlizdeh & N. Shyesteh, Effect of temperture on the functionl response of Hrorcon heetor Sy (Hymenopter: Brconide) to vrious densities of the host, Plodi interpunctell Huner (Lepidopter: Pyrlide). Pkistn Entomologist, 28 (1): Sood, S. & H. R. Pjni, Effect of honey feeding on longevity nd fecundity of Uscn mukerjii (Mni) (Hymenopter: Trichogrmmtide), n egg prsitoid of ruchids ttcking stored products (Coleopter: Bruchide). Journl of Stored Products Reserch, 42:

10 Thoms, M. B. & S. Blnford, Therml iology in insect-prsite interctions. Trends in Ecology nd Evolution, 18 (7): Ueno, T., Reproduction nd host-feeding in the solitry prsitoid wsp Pimpl nipponic (Hymenopter: Ichneumonide). Inverterte Reproduction nd Development, 35 (3): Ueno, T. & K. Ueno, The effects of host-feeding on synovigenic egg development in n endoprsitic wsp, Itoplectis nrnye. Journl of Insect Science, 7 (46): Urnej, A., E. Llácer, O. Tomás, A. Grrido & J-A. Jcs, Effect of temperture on development nd survivl of Cirrospilus sp. ner lyncus (Hymenopter: Eulophide), prsitoid of Phyllocnistis citrelle (Lepidopter: Grcillriide) Environmentl Entomology, 28 (2): Urnej, A., R. Hinrejos, E. Llácer, A. Grrido & J-A. Jcs, Effect of temperture on life history of Cirrospilus vitttus (Hymenopter: Eulophide), n ectoprsitoid of Phyllocnistis citrell (Lepidopter: Grcillriide). Journl of Economic Entomology, 95 (2): Uwis, A., W. Guo, T. Ahemiti & X. Yng, Influence of different store condition on survive rte of dult wsps of rered Brcon heetor Sy. Xinjing Agriculturl Sciences, 43 (2): Wu, H., L. Meng & B. Li, Effects of feding frequency nd sugr concentrtions on lifetime reproductive success of Meteorus pulchricornis (Hymenopter: Brconide). Biologicl Control, 45: Wyckhuys, K. A. G., J. E. Strnge-George, C. A. Kulhnek, F. L. Wäckers & G. E. Heimpel, Sugr feeding y the phid prsitoid Binodoxys communis: How does honeydew compre with other sugr sources. Journl of Insect Physiology, 54:

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Geliş Tarihi: 10.11.2005

Geliş Tarihi: 10.11.2005 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 434-441 Angyrus pseudococci (Girult) (Hymenopter: Encyrtide) nin Frklı Yştki Plnococcus citri (Risso) (Hemipter: Pseudococcide) Üzerindeki Bzı Biyolojik Özellikleri

Detaylı

Niklozamidin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) nın bazı biyolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi 1

Niklozamidin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) nın bazı biyolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi 1 Türk. entomol. derg., 2014, 38 (1): 83-99 ISSN 1010-6960 Orijinl rştırm (Originl rticle) Niklozmidin Glleri mellonell L. (Lepidopter: Pyrlide) nın zı iyolojik ve fizyolojik özelliklerine etkisi 1 The effect

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 17 (1) 2007, 58-70 MARA ŞEFTALİ AĞAÇLARINDA (CV. SPRİNGTİME, CV. EARLY RED ) GÖRÜLEN BAZI FİZYOLOJİK BOZUKLUKLARA VE MEYVE KALİTESİNE SULAMA, GİBBERELLİN VE AZOT UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 78 O.M.Ü. Zirt Fkültesi Dergisi, 1999, 14, (2): 78-92 J. Agric., Fc., O.M.Ü., 1999, 14, (2): 78-92 FINDIKTA GENÇLEŞTİRME BUDAMA UYGULAMASININ VERİM, MEYVE KALİTESİ VE SÜRGÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein, lipit ve glikojen miktarlarına etkisi 1

İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein, lipit ve glikojen miktarlarına etkisi 1 Turk. entomol. derg., 2008, 32 (1): 33-42 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Veysel Mehmet ŞİMŞEK BAZI TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARININ TURUNÇGİL EKOSİSTEMİNDEKİ ÖNEMLİ PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİTKİ

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications > > etropol Yınlrı YÖS 009 etropol Pulictions. ve. sorulrd, gruptki kümelerin şekilleri irer rkml gösterilerek I gruptki sılr elde edilmiştir. Soru işretile elirtilen kümenin hngi sıl gösterildiğini ulunuz.

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE 1 FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bşrn KARADEMİR* Mustf SAATCI ** Ali Rız AKSOY** THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE SUMMARY: This study ws conducted

Detaylı

Canlının gen yapısını ve oğul döllere aktarılışını inceleyen bilim dalına denir. n Gen DNA

Canlının gen yapısını ve oğul döllere aktarılışını inceleyen bilim dalına denir. n Gen DNA ÜN TE Cnlının gen ypısını ve oğul döllere ktrılışını inceleyen ilim dlın denir. Gen: nlmlı şifre dizisine denir. n ifre Nükleotid Üçlü ifre Gen n Gen DN DN + Protein Kromozom Fenotip: Cnlının dış görünüşüne

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, 16-20 Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, 16-20 October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:,Syı:,,3-4/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:,No:,,3-4 İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ İmdt İŞCAN *, Selim

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

MATEMATİK TESTİ. 5. a, b birer gerçek sayı ve a + b < 3tür. Bu sayıların sayı doğrusunda gösterilişi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? MTEMTİK TESTİ 1 1 1 1 1. + 4 4 1 ) 0 ) 4 işleminin sonucu kçtır? ) 1 ) 1., irer gerçek syı ve + < 3tür. u syılrın syı doğrusund gösterilişi şğıdkilerden hngisindeki gii olilir? ) -3 - -1 0 1 3 ) -3 - -1

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

BALIKLARIN ÜREME PERFORMASI ÜZERİNE ANAÇ BESİNLERİNİN ETKİSİ

BALIKLARIN ÜREME PERFORMASI ÜZERİNE ANAÇ BESİNLERİNİN ETKİSİ BALIKLARIN ÜREME PERFORMASI ÜZERİNE ANAÇ BESİNLERİNİN ETKİSİ 1 Arzu Özlüer HUNT, 1 Ferbl ÖZKAN, 2 Tüly ALTUN 1 Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fkültesi, 33169, Mersin 2 Çukurov Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 0506 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM04 Elektrik Devreleri Lorturı II 0506 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 009, Krük, Türkiye BORLANMIŞ HARDOX 00 ÇELİĞİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARI ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 00 STEEL Mehmet

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Syı/No: 1 : 299-307 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI KOŞULLARDA OLUŞTURULMUŞ

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı