Farklı sıcaklık ve besin tipinin parazitoit Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) un ömür uzunluğuna etkisi 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı sıcaklık ve besin tipinin parazitoit Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) un ömür uzunluğuna etkisi 1"

Transkript

1 Türk. entomol. derg., 2010, 34 (3): ISSN Orijinl rştırm (Originl rticle) Frklı sıcklık ve esin tipinin przitoit Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) un ömür uzunluğun etkisi 1 Özgür VARER IŞITAN 2 * Adem GÜLEL 2 Eylem AKMAN GÜNDÜZ 2 Summry The effects of different tempertures nd diet on the longevity of Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) The effects of constnt nd vrying tempertures from 18 ºC to 35 ºC nd diet on longevity of Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) were investigted. Ephesti kuehniell (Zeller, 1879) (Lepidopter: Pyrlide) lrve were used s host. Adults were provided with one of the three food types: host lrve, honey solution (50%) or host lrve+honey solution. Temperture hd significnt effect on the longevity of femle nd mle prsitoids. The longest longevity of oth sexes occured when dults rered t 18 ºC. Incresing the temperture from 18 ºC to 35 ºC decresed the longevity. Adults rered t fluctuting tempertures lived considerly shorter thn those rered t 18 ºC nd 25 ºC, ut longer thn t 35 ºC. Longevity lso ws significntly ffected y diet in oth sex of prsitoid. Honey feeding to dult prsitoids incresed their longevity. They lived the longest t 18 ºC nd the shortest t 35 ºC. Femles fed with ll food types in different tempertures lived longer thn mles. Key words: Brcon heetor, temperture, food type, longevity Anhtr sözcükler: Brcon heetor, sıcklık, esin tipi, ömür uzunluğu Giriş Przitoitlerin gelişme süresi, verim, eşey ornı, ömür uzunluğu gii irçok özelliği, esin tipi (Olson et l., 2000; Fdmiro & Heimpel, 2001) ve 1 Bu çlışm yüksek lisns tezinin ir kısmını içermektedir. 2 Ondokuz Myıs Üniversitesi, Fen Edeiyt Fkültesi, Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Smsun * Sorumlu yzr (Corresponding uthor) e-mil: Alınış (Received): Kul ediliş (Accepted):

2 sıcklık (Brévult & Quilici, 2000; Urnej et l., 2002; Medeiros et l., 2003; Bell et l., 2003; Mced et l., 2003; Thoms & Blnford, 2003) gii çevresel değişkenler trfındn etkilenmektedir. Yumurtdn çıkn przitoit lrvsı gelişiminin elli döneminde konukçuy ğımlı olmk ve onunl eslenmek zorunddır (Ueno, 1999; Bezemer et l., 2005). Bu nedenle konukçu, gelişen przitoit lrvsı için tek esin kynğıdır. Bun krşın, ergin przitoitler eslenmek için konukçu ve/vey konukçu dışı esinleri kullnırlr (Binchi & Wäckers, 2008, Wu et l., 2008). Ergin przitoitlerin kullndıklrı konukçu dışı esinler rsınd l, nektr ve homopterlerin slgıldıklrı ttlımsı mddeler syılilir (Fdmiro & Heimpel, 2001; Wyckhuys et l., 2008). Besinin ynı sır sıcklık d, przitoitler üzerinde önemli etkileri oln diğer önemli ir çevresel değişkendir. Belirli sınırlr içinde sıcklıktki rtış, poikloterml cnlılrd metolizmnın hızlnmsın, un ğlı olrk d gelişim süresinin ve ömür uzunluğunun kıslmsın neden olmktdır (Ekesi et l., 1999; Urnej et l., 1999; Grf et l., 2001; Kim et l., 2001; Luziére et l., 2002; Levesque et l., 2002; Liu et l., 2002; Sel et l., 2002; Sæthre & Hofsvng, 2002). Brcon heetor Sy, 1836 (Hymenopter: Brconide), lrv devresindeki gelişimini Lepidopter tkımının değişik türleri üzerinde tmmlyn, gregr, idioiont, ektoprzitoit ir türdür (Bker & Frick, 2000; Drwish et l., 2003). Sıcklığın B. heetor üzerine etkisiyle ilgili çlışmlrın çoğu sit sıcklık koşullrınd ypılmıştır (NKyoung et l., 2000; Kywt & Tksu, 2004; -Al- Tememi & Ashfg, 2005; Qiu et l., 2006; Shojei et l., 2006; Uwis et l., 2006). Aynı günde vey elirli periyotlrd dönüşümlü olrk frklı sıcklık değerlerine mruz ırkıln B. heetor ile ilgili herhngi ir çlışmy rstlnılmmıştır. Aslınd, doğd gece-gündüz periyotlrınd meydn gelen sıcklık frklılıklrındki metolik fliyetler ergin öncesi ve sonrsı dönemdeki yşm süresi ve przitoit-konukçu ilişkileri çısındn önemli olmktdır. Bu nedenle u çlışmd, üç sit sıcklıkt ve ir gün içinde periyodik olrk sekizer st süre ile u üç frklı sıcklıkt yetiştirilen ve frklı esinlerle eslenen B. heetor un ömür uzunluğundki değişim incelenmiştir. Mteryl ve Yöntem Çlışmlr Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) ve Ephesti kuehniell (Zeller, 1879) (Lepidopter: Pyrlide) nın kültürlerinin kurulmsıyl şlnmıştır. Kültürlerin hzırlnmsı için Ondokuz Myıs Üniversitesi, Biyoloji Bölümü nde, lortuvr koşullrınd yetiştirilen ergin ireyler kullnılmıştır. Konukçu kültürlerini hzırlmk için, içlerinde sterilize edilmiş mısır unu ulunn 500 ml lik cm kvnozlr det E. kuehniell ergini konulrk, kültürler 26±2 ºC, %60±5 nisi nem içeren, sürekli ydınlık lortur koşullrınd tutulmuştur. Bu kültürlerden elde edilen gün yşlı lrvlr, konukçu olrk kullnılmıştır (Drwish et l., 2003). 352

3 Przitoit kültürü kurulurken, przitoit erginleri ir erkek ir dişi olck şekilde, içerisinde ir det konukçu lrvsı ve l çözeltisi (% 50) emdirilmiş pmuk ulunn deney tüplerine konulmuştur. Hzırlnn tüpler dört gru yrılrk, % 60±5 nisi nem içeren, üç frklı sit sıcklıkt (18 ºC, 25 ºC, 35 ºC) ve sekiz stlik periyotlrl u üç sıcklıkt (değişmeli sıcklık), sürekli ydınlık koşullrd tutulmuştur. Sıcklık ve esin tipinin ömür uzunluğun etkisi Sıcklığın ve esin tipinin przitoidin ömür uzunluğun etkisini elirlemek için, her ir sıcklık gruund, ynı günde erginleşen przitoitlerden rstgele seçilen erginler, çiftler oluşturulrk üç eslenme gruun yrılmıştır. Besin olrk irinci gru ir det konukçu lrvsı, ikinci gru l çözeltisi (% 50), son gru ise hem ir det konukçu lrvsı hem de l çözeltisi (% 50) verilmiştir. Besinler, tüplerdeki przitoitler ölünceye kdr, hftd iki kez değiştirilmiş ve tüpler her gün kontrol edilerek ölen ireyler kydedilmiştir. Her ir sıcklık ve esin gruu için ltışr ireylik 3 tekrr ypılmıştır. Elde edilen verilerin isttistiksel olrk değerlendirilmesi İkiden fzl gruun krşılştırılmsınd tek yönlü vryns nlizi (ANOVA) kullnılmıştır. Bu testten elde edilen sonuçlr isttistiki olrk önemli ise ortlmlr, Student-Newmn-Kuel (SNK) Testi kullnılrk P<0.05 güven sınırınd değerlendirilmiştir. İkili gruplrın krşılştırılmsınd ise Bğımsız İki Örneklem t Testi kullnılmış ve α=0.05 güven sınırı ess lınmıştır. Arştırm Sonuçlrı ve Trtışm Bu çlışmd üç sit sıcklık ve periyodik olrk değişen sıcklıkt yetiştirilen B. heetor erginlerinin esin tipine ğlı olrk ömür uzunluklrınd meydn gelen değişimler rştırılmış, dişi ve erkek przitoitler için elde edilen sonuçlr iki frklı çizelgede (Çizelge 1 ve Çizelge 2) gösterilmiştir. Sıcklık ve esin tipinin B. heetor dişilerinin ömür uzunluğun etkisiyle ilgili sonuçlr Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1. Sıcklık ve esin tipinin Brcon heetor (Sy, 1836) dişilerinin ömür uzunluğun etkisi Besin Tipi Ömür Uzunluğu (Gün) (Ort±SH) (n=18) Sıcklık 18 o C 25 o C 35 o C Değişmeli sıcklık Konukçu 81.94±3.64 D 42.5±1.47 C 10.89±0.29 A 18.00±1.40 B Bl Çözeltisi ±3.31 cd 75.78±3.13 cc 19.33±1.47 ca 65.17±2.58 cb Konukçu+Bl çözeltisi ±4.06 D 62.22±2.93 C 13.72±0.73 A 47.11±3.33 B *Aynı sütund ynı küçük hrfi tşıyn ortlmlr ve ynı stırd ynı üyük hrfi tşıyn ortlmlr rsındki frk önemsizdir (P>0.05). 353

4 Çizelge 1 incelendiğinde, tüm esin gruplrınd sıcklığ ğlı olrk dişilerin ömür uzunluklrı rsındki frkın önemli olduğu görülmektedir (F Konukçu = , F Bl = , F Konukçu+Bl = , df= 3,68, P<0.05). Sıcklıktki rtış, dişilerin ömür uzunluğunun kıslmsın neden olmuştur. Dişiler en kıs 35 ºC de, un krşın en uzun 18 ºC de yşmıştır. Değişmeli sıcklıkt yetiştirilen dişiler, 18 ºC ve 25 ºC de yşyn dişilerden z, 35 ºC de yetiştirilenlerden fzl yşmıştır. Bu durum değişmeli sıcklıktki erginlerin, diğerlerinden frklı olrk yüksek ve düşük sıcklıklr mruz klmlrı nedeniyle metolizm hızınd meydn gelen rtm ve zlmlr ile çıklnilir. Sıcklıktki rtış krşın ömür uzunluğund görülen u zlm değişik rştırıcılrın sonuçlrı ile enzerlik göstermektedir (Kywt & Tksu, 2004; Qui et l., 2006). Sıcklık rttıkç ömür uzunluğunun zlmsı, metolizm hızının rtmsıyl vey Sndnyk & Rmnkutty (2007) ın ifde ettiği gii yüksek sıcklıkt üreme ile ilgili fliyetlerin rtmsıyl ilişkili olilir. Denenen tüm sıcklık derecelerinde esin tipine ğlı olrk dişilerin ömür uzunluklrı rsındki frk önemli ulunmuştur (F 18 ºC = 94.10, F 25 ºC = 40.92, F 35 ºC = 19.64, F Değişmeli = 86.05, df=2,51, P<0.05). Bl çözeltisi ile eslenen dişilerin diğer iki eslenme gruundkilere göre dh uzun süre yşdıklrı görülmektedir (P<0.05). Kywt & Tksu (2004), l çözeltisi ile eslenen B. heetor erginlerinin, ç ırkıln ve sdece su verilen erginlerden çok dh uzun süre yşdıklrını tespit etmişlerdir. Aynı şekilde, Gündüz & Gülel (2004) trfındn ypıln çlışmd d l çözeltisi ile eslenen B. heetor erginlerinin diğer esin tipleriyle eslenenlerden dh uzun süre yşdıklrı gösterilmiştir. Bu, muhtemelen l çözeltisini oluşturn lın ileşiminde ulunn kronhidrt dışındki vitmin, minosit gii ileşenlerin olsı ktkılrındn kynklnilir. B. heetor sinovigenik otogen ir türdür. Bu türün dişileri ergin olduklrınd hytlrı oyunc üretecekleri yumurtlrın sdece ir kısmın shiptir. Bu nedenle yumurt üretimi ve olgunlştırılmsı dişinin hytı oyunc devm eder. Dişi przitoit ergin olduğund eslenme olmksızın ir miktr yumurtyı olgunlştırilir. Ortmd yumurtlrın ırkılcğı konukçu olmmsı durumund yumurtlr sore edilir (Benson, 1973; Luziére et l., 2001). Böylelikle yumurtlrın ileşiminde ulunn kynklr geri lınır. Bu durum sdece l çözeltisi ile eslenenlerin, diğerlerinden dh uzun yşmsının ir şk nedeni olilir (Jervis & Kidd, 1986; Kprns & Luck, 2008). Sdece konukçu lrvsı verilen dişiler, l y d l ve konukçunun irlikte verildiği gruplrdki dişilerden dh z yşmıştır. Bu durumun nedeni, özellikle protein çısındn zengin ir kynk oln konukçunun eslenmeden çok üreme mçlı kullnılmsı ve dişinin u durumd enerji ihtiycını krşılmk için kendi ship olduğu rezervlerini kullnmsı olilir. Ayrıc dişi, 354

5 konukçu ile krşı krşıy kldığınd, eslenmenin ynı sır üremeye de zmn yırmkt ve u nedenle dh fzl enerji hrcmktdır. Sood & Pjni (2006), yumurt przitoidi oln Uscn mukerjii (Mni, 1935) (Hymenopter: Trichogrmmtide) ile yptıklrı çlışmd, konukçu verilmeyen przitoit dişilerinin konukçu verilenlerden dh fzl yşdığını elirlemişler ve konukçu verilen dişilerin ömür uzunluğund gözlenen u düşüşün, üreme dvrnışı sırsınd hrcnn enerjiden kynklnileceğini ifde etmişlerdir. Dişi przitoit, konukçu ve konukçu dışı esinin irlikte ulunmsı durumund, konukçuyu özellikle üreme için, konukçu dışı esini ise metolik fliyetler için kullnmyı tercih eder (Heimpel & Collier, 1996; Ueno & Ueno, 2007). Bu nedenle, konukçu ve l çözeltisinin irlikte verildiği grupt ulunn dişilerin ömür uzunluğunun, sdece l çözeltisi y d sdece konukçu verilen dişilerden frklı olmsı doğldır. Sıcklık ve esin tipi erkek przitoitlerde de ömür uzunluğunu etkilemiştir (Çizelge 2). Çizelge 2. Sıcklık ve esin tipinin Brcon heetor (Sy, 1836) erkeklerinin ömür uzunluğun etkisi Besin Tipi Ömür Uzunluğu (Gün) (Ort±SH) (n=18) Sıcklık 18 o C 25 o C 35 o C Değişmeli sıcklık Konukçu 9.28±0.46 C 6.78±0.29 B 4.77±0.25 A 5.11±0.29 A Bl Çözeltisi 85.22±5.63 cc 40.17±5.05 B 12.33±0.76 A 39.00±3.66 cb Konukçu+Bl çözeltisi 51.17±3.63 D 37.00±4.23 C 10.72±0.75 A 21.17±2.47 B *Aynı sütund ynı küçük hrfi tşıyn ortlmlr ve ynı stırd ynı üyük hrfi tşıyn ortlmlr rsındki frk önemsizdir (P>0.05). Erkeklerde elde edilen sonuçlr dişilerden elde edilenlerle enzerlik göstermektedir. Bl ile eslenen erkekler sdece konukçu ile eslenen erkeklerden dh uzun yşmışlrdır. Konukçu ve l çözeltisinin irlikte verildiği erkeklerin ömür uzunluğund, sdece l ile eslenenlere göre ir zlm elirlenmiştir. Ömür uzunluğund elirlenen u zlm isttistiksel çıdn değerlendirildiğinde, 25 ºC ve 35 ºC de ulunnlrd önemsiz, un krşın 18 ºC ve değişmeli sıcklıktkilerde ise önemlidir (Çizelge 2). Dişilerde olduğu gii erkeklerde de sıcklık rtışı ile ömür uzunluğu kıslmıştır (F Konukçu = 38.17, F Bl = 51.38, F Konukçu+Bl = 33.51, df= 3,68, P<0.05). Erkek przitoitler en fzl 18 ºC de, en z 35 ºC de yşmıştır. Dişi ve erkek przitoitlerin ömür uzunluklrı krşılştırıldığınd, ütün sıcklıklrd frklı esinlerle eslenen dişilerin erkeklerden dh uzun süre yşdıklrı elirlenmiştir (Şekil 1). Bzı przitoit türlerinde dişiler konukçulrın 355

6 ) Ömür uzunluğu (Gün) C 25 C 35 C Değişmeli Sıcklık dişi erkek ) F 18 ºC = 22.73, F 25 ºC = 23.17, F 35 ºC = 0.21, F Değişmeli = 16.74, df=34, P<0.05, Ömür uzunluğu (Gün) C 25 C 35 C Değişmeli Sıcklık dişi erkek c) 120 Ömür uzunluğu (Gün) F 18 ºC = 3.49, F 25 ºC = 11.11, F 35 ºC = 3.75, F Değişmeli = 7.83, df=34, P<0.05, 18 C 25 C 35 C Değişmeli Sıcklık dişi erkek F 18 ºC = 1.06, F 25 ºC = 2.51, F 35 ºC = 1.02, F Değişmeli = 0.33, df=34, P<0.05 Şekil 1. Besin tipine ğlı olrk dişi ve erkek Brcon heetor ireylerinin ömür uzunluklrı ) Konukçu ile eslenen, ) Bl ile eslenen, c) Konukçu+l ile eslenen erginler yumurt ırkırken, konukçu hemolimfi ile esleneilirler (Mthews & Stephen, 1997; Mgro & Prr, 2004). Erkeklerde ise u durum söz konusu değildir. Bu nedenle sdece konukçu verilen erkeklerin ömür uzunluğunun dişilerden dh kıs olmsı doğldır. Konukçu ile irlikte l çözeltisi verilen gruplrd erkeklerin, sdece l çözeltisi verilenlere göre dh z yşmsı, erkeklerin konukçu vrlığınd çiftleşme için enerji hrcmlrındn kynklnmış olilir. 356

7 Çlışm sonucund, sıcklık ve esin tipinin B. heetor un ömür uzunluğunu önemli ölçüde etkilediği elirlenmiştir. Ayrıc, sit sıcklıklrın ynı sır periyodik sıcklık değişimlerinin de önemli olileceği vurgulnmıştır. Bu ulgulr dynrk, B. heetor un kitle üretimi ypıldıktn sonr, kullnılcklrı zmn kdr düşük sıcklıkt (18 ºC) tutulmsı ve l ile eslenmesi tvsiye edileilir. Erginlerin, mücdele uygulmlrınd dh fzl yşmsı, çiftleşme şnsını rtırrk rhenotokie şeklindeki üremeyi sınırlndırmsı ve dh fzl yumurt üretimine neden olmsı çısındn önemlidir. Ayrıc iyolojik kontrol etmeni olrk kullnıln przitoit türü dh fzl yşdığınd dh çok konukçu ile etkileşeilecek ve iyolojik mücdele uygulmsı dh şrılı sonuçlr verecektir. Özet Brcon heetor (Sy, 1836) (Hymenopter: Brconide) un ömür uzunluğun ºC rsındki sit ve değişmeli sıcklıklrın ve esinin etkileri rştırılmıştır. Konukçu olrk Ephesti kuehniell (Zeller,1879) (Lepidopter: Pyrlide) lrvlrı kullnılmıştır. Erginlere üç esin tipinden irisi verilmiştir: konukçu lrvsı, l çözeltisi (% 50) vey konukçu lrvsı+l çözeltisi. Sıcklık, dişi ve erkek przitoitlerin ömür uzunluğu üzerinde önemli ir etkiye ship olmuştur. Her iki eşeyde en uzun ömür uzunluğu erginler 18 ºC yetiştirildiğinde orty çıkmıştır. Sıcklığın 18 ºC den 35 ºC ye yükselmesi ömür uzunluğunu zlmıştır. Değişmeli sıcklıkt yetiştirilen erginler, 18 ºC ve 25 ºC de yetiştirilenlerden önemli ornd dh kıs, fkt 35 ºC den dh uzun yşmıştır. Przitoitlerin her iki eşeyinde ömür uzunluğu, esin trfındn önemli derecede etkilenmiştir. Ergin przitoitlerin ll eslenmeleri ömür uzunluklrını rttırmıştır. Bu przitoitler en uzun 18 ºC en kıs 35 ºC de yşmışlrdır. Frklı sıcklıklrd tüm esin tipiyle eslenen dişiler erkeklerden dh uzun yşmıştır. Yrrlnıln Kynklr Al-Tememi, N. K. & M. Ashfg, Effect of low temperture storge on the fecundity nd prsitizing efficiency of Brcon heetor (Sy). Journl of Agriculturl Reserch (Lhore), 43 (2): Bker, J. E. & J. A. Frick, Host hemolymph proteins nd protein digestion in lrvl Hrorcon heetor (Hymenopter: Brconide). Insect Biochemistry nd Moleculr Biology, 30: Bell, H. A., G. C. Mrrls, F. Smethurst & J. P. Edwrds, The effect of host stge nd temperture on selected developmentl prmeters of the solitry endoprsitoid Meteorus gyrtor (Thun.) (Hymenopter: Brconide). Journl of Applied Entomology, 127: Benson, J. F., Intrspecific competition in the popultion Dynmics of Brcon heetor Sy (Hymenopter: Brconide). The Journl of Animl Ecology, 42 (1):

8 Bezemer, T. M., J. A. Hrvey & N. J. Mills, Influence of dult nutrition on the reltionship etween ody size nd reproductive prmeters in prsitoid wsp. Ecologicl Entomology, 30: Binchi, F. J. J. A. & F. L. Wäckers, Effects of flower ttrctiveness nd nectr vilility in field mrgins on iologicl control y prsitoids. Biologicl Control, 46: Brévult, T. & S. Quilici, Reltionships etween temperture, development nd survivl of different life stges of the tomto fruit fly, Neocertitis cynescens. Entomologi Experimentlis et Applict, 94: Drwish, E., M. El-Shzly & H. El-Sherif, The choice of proing sites y Brcon heetor Sy (Hymenopter: Broconide) forging for Ephesti kuehniell Zeller (Lepidopter: Pyrlide). Journl of Stored Products Reserch, 39: Ekesi, S., N. K. Mnini & I. Onu, Effect of temperture nd photoperiod on development nd oviposition of the legume flower thrips. Meglurothrips sjostedti. Entomologi Experimentlis et Applict, 93: Fdmiro, H. Y. & G. E. Heimpel, Effects of prtil sugr deprivtion on lifespn nd crohydrte moiliztion in the prsitoid Mcrocentrus grndi (Hymenopter: Brconide). Annls of Entomologicl Society of Americ, 94 (6): Grf, B., H. U. Höpli & H. Höhn, The plle swfly, Hoplocmp testudine: temperture effects on dult life- spn nd reproduction. Entomologi Experimentlis et Applict, 98: Gündüz, E. A. & A. Gülel, Brcon heetor (Sy) (Hymenopter: Brconide) erginlerinde konukçu türünün ve esin tipinin ömür uzunluğun etkisi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28 (4): Heimpel, G. E. & T. R. Collier, The evolution of host-feeding ehviour in insect prsitoids. Biologicl Reviews, 71: Jervis, M. A. & N. A. C. Kidd, Host-feeding strtegies in Hymenoptern prsitoids. Biologicl Reviews, 61: Kprns, A. & R. F. Luck, Egg mturtion, host feeding, nd longevity in two Metphycus prsitoids of soft scle insects. Biologicl Control, 47: Kim, T-H., J- S. Kwk, J. Lim & J. Kim, Effect of temperture on the development of Tropidothorx cruciger (Hemipter: Lygeide) on Cynnchum wilfordii. Journl of Asi-Pcific Entomology, 4 (1): Kywt. S. D. A & K. Tksu, Effects of temperture nd food on dult longevity of Thilnd strin of Brcon heetor, lrvl prsitoid of pyrlid moths. Bulletin of the Institute of Tropicl Agriculture, Kyushu University, 27: Luziére, I., G. Perez-Lchud & J. Brodeur, Importnce of nutrition nd host vilility on oogenesis nd oviposition of Cephlonomi stephnoderis (Hymenopter: Bethylide). Bulletin of Entomologicl Reserch, 91: Luziére, I., M. Setmou, J. Legspi & W. Jones, Effect of temperture on the life cycle of Lydell jlisco (Dipter: Tchinide), prsitoid of Eoreum loftini (Lepidopter: Pyrlide). Environmentl Entomology, 31 (3):

9 Levesque, K. R., M. Fortin & Y. Muffette, Temperture nd food qulity effects on growth, consumption nd post-ingestive utiliztion efficiencies of the forest tent cterpillr Mlcosom disstri (Lepidopter: Lsiocmpide). Bulletin of Entomologicl Reserch, 92: Liu, S-S., F-Z. Chen & M. P. Zlucki, Development nd survivl of dimondck moth (Lepidopter: Plutellide) t constnt nd lternting tempertures. Environmentl Entomology, 31 (2): Mced, A., C. L. Hohmnn & H. R. Dos Sntos, Temperture effects on Trichogrmm pretiosum Riley nd Trichogrmmtoide nnult De Sntis. Brzilin Archives of Biology nd Technology, 46 (1): Mgro, S. R. & J. R. P. Prr, Comprison of rtificil diets for rering Brcon heetor Sy (Hymenopter: Brconide). Biologicl Control, 29: Mthews, P. L. & F. M. Stephen, Effect of rtificil diet on longevity of dult prsitoids of Dendroctonus frontlis (Coleopter: Scolytide). Environmentl Entomology, 26 (4): Medeiros, R. S., F. S. Rmlho, J. C. Znunclo & J. E. Serrão, Effect of temperture on life tle prmeters of Podisus nigrispinus (Het., Penttomide) fed with Alm rgillce (Lep., Noctuide) lrve. Journl of Applied Entomology, 127: NKyoung, K., N. JHyun & R. Munll, Effect of temperture on the development of Brcon heetor (Hymenopter: Brconide) prsitizing indinmel moth (Lepidopter: Pyrlide). Koren Journl of Applied Entomology, 39 (4): Olson, D. M., H. Fdmiro, J. G. Lundgren & G. E. Heimpel, Effects of sugr feeding on crohydrte nd lipid metolism in prsitoid wsp. Physiologicl Entomology, 25: Qiu, T., C. Bin, Z. HiYn, D. Hui & Q. HiTo, Effects of temperture on development, fecundity nd longevity of Hrorcon heetor. Chinese Bulletin of Entomology, 43 (5): Sndnyk, W. R. M. & P. Rmnkutty, Temperture dependent emergence nd survivl of Pltygster demdes (Hymenopter: Pltygstride), prsitoid of pple lef curling midge. Biologicl Control, 42: Sæthre, M-G. & T. Hofsvng, Effect of temperture on oviposition ehvior, fecundity, nd fertility in two northern europen popultions of the codling moth (Lepidopter: Tortricide). Environmentl Entomology, 31 (5): Sel, D. R., P. A. Stnsly & D. J. Schuster, Influence of temperture nd host on life history prmeters of Ctolccus hunteri (Hymenopter: Pteromlide). Environmentl Entomology, 31 (2): Shojei, S., M. H. Sfrlizdeh & N. Shyesteh, Effect of temperture on the functionl response of Hrorcon heetor Sy (Hymenopter: Brconide) to vrious densities of the host, Plodi interpunctell Huner (Lepidopter: Pyrlide). Pkistn Entomologist, 28 (1): Sood, S. & H. R. Pjni, Effect of honey feeding on longevity nd fecundity of Uscn mukerjii (Mni) (Hymenopter: Trichogrmmtide), n egg prsitoid of ruchids ttcking stored products (Coleopter: Bruchide). Journl of Stored Products Reserch, 42:

10 Thoms, M. B. & S. Blnford, Therml iology in insect-prsite interctions. Trends in Ecology nd Evolution, 18 (7): Ueno, T., Reproduction nd host-feeding in the solitry prsitoid wsp Pimpl nipponic (Hymenopter: Ichneumonide). Inverterte Reproduction nd Development, 35 (3): Ueno, T. & K. Ueno, The effects of host-feeding on synovigenic egg development in n endoprsitic wsp, Itoplectis nrnye. Journl of Insect Science, 7 (46): Urnej, A., E. Llácer, O. Tomás, A. Grrido & J-A. Jcs, Effect of temperture on development nd survivl of Cirrospilus sp. ner lyncus (Hymenopter: Eulophide), prsitoid of Phyllocnistis citrelle (Lepidopter: Grcillriide) Environmentl Entomology, 28 (2): Urnej, A., R. Hinrejos, E. Llácer, A. Grrido & J-A. Jcs, Effect of temperture on life history of Cirrospilus vitttus (Hymenopter: Eulophide), n ectoprsitoid of Phyllocnistis citrell (Lepidopter: Grcillriide). Journl of Economic Entomology, 95 (2): Uwis, A., W. Guo, T. Ahemiti & X. Yng, Influence of different store condition on survive rte of dult wsps of rered Brcon heetor Sy. Xinjing Agriculturl Sciences, 43 (2): Wu, H., L. Meng & B. Li, Effects of feding frequency nd sugr concentrtions on lifetime reproductive success of Meteorus pulchricornis (Hymenopter: Brconide). Biologicl Control, 45: Wyckhuys, K. A. G., J. E. Strnge-George, C. A. Kulhnek, F. L. Wäckers & G. E. Heimpel, Sugr feeding y the phid prsitoid Binodoxys communis: How does honeydew compre with other sugr sources. Journl of Insect Physiology, 54:

İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein, lipit ve glikojen miktarlarına etkisi 1

İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein, lipit ve glikojen miktarlarına etkisi 1 Turk. entomol. derg., 2008, 32 (1): 33-42 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) İki konukçu türün, larva ektoparazitoiti Bracon hebetor (Say, 1836) (Hymenoptera: Braconidae) da protein,

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL

ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 400 STEEL 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 009, Krük, Türkiye BORLANMIŞ HARDOX 00 ÇELİĞİNİN ABRASİV AŞINMA DAVRANIŞLARI ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF BORONIZED HARDOX 00 STEEL Mehmet

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI,

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI TMMOB Çevre Mühendisleri Odsı V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI Hill Y.AKBULUT (1), Mehmet KARPUZCU (2), Fund CİHAN (3), Antoly DİMOGLO

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10100 Balıkesir. Biyoloji Bölümü Samsun

Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 10100 Balıkesir. Biyoloji Bölümü Samsun BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (1999). 1 (1) APANTELES GALLERİAE WİLKİNSON (HYM; BRACONİDAE) UN VERİM VE EŞEY ORANINA PARAZİTOİT-DİŞİ EŞDEĞERİ KONAK SAYISINDAKİ ARTIŞIN ETKİLERİ Fevzi UÇKAN, Adem GÜLEL* Balıkesir

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1-) 3-3 (7) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 11-35 SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE)

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri

Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri Arştırm Mklesi / Reserch Article Doi: 10.4274/np.y6665 274 Migren Hstlrınd Endotelyl Nitrik Oksit Sentz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri Endothelil Nitric Oxide Synthse nd Angiotensin

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı