Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) EKĐN BASIM YAYIN DAĞITIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) EKĐN BASIM YAYIN DAĞITIM"

Transkript

1 Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) EKĐN BASIM YAYIN DAĞITIM

2 Ekin Basım Yayın Dağıtım, ISBN: Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2010 Dizgi ve Sayfa Düzeni: Kemal Gözler Kapak: Kemal Gözler Düzeltme: Serkan Yolcu ve Çağlar Kıran Eleştirileriniz Đçin: Kitabın Tanıtımı: Baskı: Star Ajans Ltd. Şti. Soğukkuyu Mah. Havaalanı Cad. Güneş Sok. no 2, Osmangazi - Bursa (Tel: ) Sertifika No: Dağıtım: Ekin Basın Yayın Dağıtım, Burç Pasajı no: 27; Altıparmak - BURSA Tel: (0224) ; ; Fax: (0224) Web: ww.ekinyayinevi.com Sertifika No: Kütüphane Tasnif Numaraları Library of Congress: KKX2070.G Dewey: GÖZ 2010 KORSAN YAYINCILARA VE FOTOKOPĐCĐLERE UYARI: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 72 nci maddesi, bir kitabı herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, ticarî amaçla elinde bulunduranları, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezasıyla veya TL den TL ye kadar ağır para cezasıyla veya zararın ağırlığı dikkate alınarak bunların her ikisiyle birden cezalandırmaktadır. OKUYUCULARA UYARI: Elinizde tuttuğunuz kitap, kağıt ve mürekkepten ibaret değildir. Yazarın alın terinin ürünüdür. Keza bu kitabın ortaya çıkmasında yazarın yanında, mürettip, dizgici, grafiker, matbaacı, yayıncı, dağıtımcı gibi daha pek çok kişinin emeği vardır. Bir kitabın korsan baskısı veya fotokopi yoluyla çoğaltılması, başta yazar olmak üzere, bu kitabın ortaya çıkması için çalışan pek çok kişinin emeğinin çalınması anlamına gelir. Korsan veya fotokopi kitap satın alarak emek hırsızlığına alet olmayınız! Lütfen bu kitabın korsan veya fotokopi nüshalarını satanları yayınevine ( ) veya yazara bildiriniz. Bandrolsüz nüshalar veya bandrol numarası arka kapakta belirtilen bandrol seri numaralarını tutmayan kitaplar korsandır. Bir kitabın fiyatı ile o kitabın korsanının veya fotokopisinin fiyatını karşılaştırmamak gerekir. Bir kitabın fiyatı, kağıt ve baskı giderinin yanında, telif hakkı, dizgi ve grafiker ücreti, yayıncı ve dağıtımcı payı ve vergilerden oluşmaktadır. Korsan yayıncının veya fotokopicinin ise kağıt ve mürekkepten başka bir gideri yoktur. Bir kitabın kağıt değeri ile o kitabın emek değeri arasında nasıl bir fark oluğunu anlamanız için size şunu yapmanızı tavsiye ederiz: Bu kitabın sonunda yer alan dizini yapmaya çalışınız. Bunun için kitabı baştan sona ciddi bir şekilde okumanız, dizin girdisi olabilecek ortalama 1000 adet kavramı tespit etmeniz, bunların kitapta kaçıncı sayfalarda geçtiğini yanlarına yazmanız, sonra da bunları alfabetik olarak sıralamanız gerekmektedir. Böylece bu kitabın on sayfadan oluşan dizini siz yapmış olacaksınız. Bu iş için en az on gün çalışmanız gerekir. Ancak sizin harcadığınız bu on günlük emeği, bu kitabın on sayfalık dizin bölümünü on saniyede fotokopi ederek bir başkası gasp edebilmektedir. Bir kitaptan yazar telif hakkı alamıyor, yayıncı kitaba yatırdığı parayı çıkaramıyorsa, o kitabın yeni baskı yapma ihtimali yoktur. Keza yazdığı kitaptan telif ücreti alamayan bir yazardan kitabın güncelleştirilmiş yeni baskısını hazırlamasını beklemek gerçekçi bir beklenti değildir. Eğer üniversite ders kitabı yazarları, bir gün, kitap yazmaktan vazgeçerlerse, bundan en büyük zararı üniversite öğrencileri görür. Korsan veya fotokopi kitap alan öğrencilerin şunu çok iyi bilmesi gerekir: Bütün öğrencilerin korsan veya fotokopi kitap aldığı gün Türkiye de yeni bir ders kitabı yayınlanmayacaktır ve o zaman bu öğrenciler fotokopi ettirecek kitap da bulmayacaklardır. Korsan baskı ve fotokopi, kitabı öldürmek üzere. Haberiniz olsun!

3 Prof. Dr. Kemal GÖZLER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) EKĐN BASIM YAYIN DAĞITIM BURSA - Eylül 2010

4 ÖNSÖZ Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı) isimli bu kitap, üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabı dır. Elinizde tuttuğunuz 494 sayfalık bu kitap, birkaç ay içinde aynı yayınevinden yayınlanacak olan Anayasa Hukukunun Genel Teorisi başlıklı 1400 sayfalık inceleme kitabı mızın özetlenmiş halidir. Dolayısıyla bu kitabın incelediği konularda daha fazla bilgi için söz konusu inceleme kitabına bakılabilir. Ayrıca belirtelim ki, aynı yayınevinden çıkmış bulunan 254 sayfalık Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı kitabımız, elinizde tuttuğunuz bu ders kitabının kısaltılmış hali niteliğindedir. Böylece anayasa hukukunun genel esasları alanında üç ayrı kitabımız olacaktır: Birincisi, bu alanın uzmanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik Anayasa Hukukunun Genel Teorisi başlıklı 1400 sayfalık inceleme kitabı mız; iki n ci si, lisans öğrencilerine yönelik Anayasa Hukukunun Genel Esasları başlıklı 494 sayfalık ders kitabı mız; üçüncüsü de daha kısa bir ders kitabı arzu eden öğrenciler ve keza genel okuyucuya yönelik olarak hazırlanmış Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş başlıklı 254 sayfalık giriş kitabı mız. Elinizde tuttuğunuz bu kitapta konuların üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta anlatılabilmesi için özel çaba sarf edilmiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı kutular içinde verilmiştir. Kitapta toplam 129 adet kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca tablolar hâlinde özetlenmiştir. Toplam 10 adet tablo vardır. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, şema olarak da gösterilmiştir. Toplam 21 adet şema vardır. Kitabımızda Türk üniversite ders kitaplarında pek rastlanmayan bir yenilik daha vardır: Birçok bölüme o bölümle ilgili resimler konulmuştur. Kemal Gözler

5 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI I. Anayasalar... 1 A. Türk Anayasaları... 1 B. Yabancı Anayasalar... 2 II. Anayasa Mahkemeleri Kararları... 3 III. Bilimsel Eserler... 6 A. Genel Eserler Türkiye de..6; 2. Fransa da. 7; 3. A.B.D. de.. 9; 4. Đngiltere de, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku.10; 6. Karşılaştırmalı Politika ve Devlet Sistemleri...11 B. Monografiler C. Makaleler: Dergiler (Süreli Yayınlar) Türkçe...12; 2. Fransızca...13; 3. Đngilizce...14 III. Đnternet Kaynakları Türkçe..14; 2. Yabancı Dilde...15 IV. Kaynak Arama ve Temin Etme Bölüm 2 ANAYASA HUKUKU (Tanımı, Konusu, Kısımları, Yaklaşım Biçimleri, Diğer Dallar ile Đlişkisi, Tarihsel Gelişimi, vs.) I. Terminoloji A. Anayasa Terimi B. Anayasa Hukuku Terimi II. Anayasa Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kısımları A. Tanımı B. Konusu C. Anayasa Hukukunun Kısımları Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Türk Anayasa Hukuku...23 III. Anayasa Hukukunda Yaklaşım Biçimleri A. Tarihî Yaklaşım B. Felsefî Yaklaşım C. Sosyolojik Yaklaşım D. Hukukî Yaklaşım Sonuç: Münhasıran Hukukî Yaklaşım yahut Anayasa Hukukunun Saf Teorisi IV. Anayasa Hukuku ile Siyasal Bilim, Siyasal Felselfe ve Siyasal Tarih Arasındaki Đlişki.. 28 A. Anayasa Hukuku - Siyasal Bilim B. Anayasa Hukuku - Siyasal Felsefe B. Anayasa Hukuku - Siyasal Tarih V. Anayasa Hukuku ile Hukukun Diğer Dalları Arasındaki Đlişkiler Hukukun Diğer Dallarının Anayasallaşması Vı. Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi A. Fransa'da Birinci Dönem: Anayasa Hukukunun Klasik Teorisi Đkinci Dönem: Anayasa Hukukunda Siyasal Bilim Yaklaşımı Üçüncü Dönem: Yeni Anayasa Hukuku...38 B. Türkiye de VII. Niçin Anayasa Hukukunu Öğrenmek Gerekli?... 44

6 VI ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) Bölüm 3 ANAYASA KAVRAMI I. Anayasa Kavramının Tanımı A. Anayasa, Hukuk Kurallarından Oluşur B. Anayasa, Anayasal Nitelikteki Hukuk Kurallarından Oluşur Maddî Kriter: Maddî Anlamda Anayasa Tanımı Şeklî Kriter: Şeklî Anlamda Anayasa Tanımı Hangisi Doğru? II. Anayasa Türleri A. Yazılı Anayasa Yazısız Anayasa Ayrımı Yazılı Anayasa Yazısız Anayasa (Teamülî Anayasa)...52 B. Yumuşak Anayasa - Katı Anayasa Ayrımı Yumuşak Anayasa Katı Anayasa...59 III. Anayasaların Đçerikleri A. Başlangıç B. Temel Đlkeler (Genel hükümler) C. Temel Hak ve Hürriyetler E. Devletin Temel Organları F. Diğer Hükümler G. Anayasanın Değiştirilmesi IV. Anayasacılık Hareketleri V. Bazı Ek Kavram ve Sorunlar A. Anayasaüstülük Sorunu B. Anayasa Normları Arasında Hiyerarşi Sorunu C. Uluslararası Hukuk Normlarının Anayasaüstülüğü sorunu D. Anayasanın Ruhu Sorunu E. Anayasal Teamüllerin Geçerliliği Sorunu Anayasal Teamüllerin Tanımı Anayasal Teamüllerin Hukukî Değeri Sorunu...81 a) Yazısız Anayasa Sisteminde Teamülün Hukukî Değeri Sorunu...81 b) Yazılı Anayasa Sisteminde Anayasal Teamüllerin Hukukî Değeri Sorunu...81 Bölüm 4 YORUM I. Yorumun Tanımı II. Yorum Yöntemleri A. Lafzî Yorum (Deyimsel Yorum, Gramatikal Yorum) Yöntemi B. Tarihî Yorum Yöntemi C. Sistematik Yorum Yöntemi D. Teleolojik (Gaî, Amaçsal, Fonksiyonel) Yorum Yöntemi III. Yorumda Kullanılan Çeşitli Mantık Kuralları A. Kıyas (Argumentum a simili) B. Aksiyle Kanıt (Mefhum-u Muhalefet, Argumentum a contrario) C. Evleviyet (Öncelik, Argumentum a fortiori) IV. Çeşitli Yorum Đlkeleri Interpretatio cessat in claris (Açıklık Durumunda Yorum Yapılmaz) A verbis legis non est recedendum (Kanunun Sözünden Uzaklaşılmamalıdır) Yorum Yoluyla Đstisna Üretilemez Exceptiones sunt strictissimae interpretationis (Đstisnalar Dar Yorumlanır) Anayasal Organların Yetkisiz Olması Asıl, Yetkili Olmaları ise Đstisnadır Potestas stricte interpretatur (Yetkiler Dar Yorumlanır)... 97

7 ĐÇĐNDEKĐLER VII 7. Yetki Dar, Hürriyet Geniş Yorumlanır Hürriyet Asıl, Sınırlama Đstisnadır; Hürriyet Geniş, Sınırlama Dar Yorumlanır Sayılmış Yetkiler Dar, Bakiye Yetkiler Geniş Yoruma Tâbi Tutulur Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata (Đlga Eden Kanunu Đlga Etmek, Đlga Edilmiş Kanuna Hayat Vermez) Bölüm 5 KURUCU ĐKTĐDAR: ANAYASALARIN YAPILMASI VE DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ I. Genel Olarak II. Aslî Kurucu Đktidar: Anayasaların Yapılması A. Aslî Kurucu Đktidarın Ortaya Çıkış Halleri B. Aslî Kurucu Đktidarın Sahibi C. Aslî Kurucu Đktidarın Özellikleri D. Aslî Kurucu Đktidarın Biçimleri: Anayasa Yapma Usûlleri Monarşik Usûller 107; a) Ferman..107; b) Misak Demokratik Usûller.109; a) Kurucu Meclis..110; b) Kurucu Referandum III. Tali Kurucu Đktidar: Anayasaların Değiştirilmesi A. Anayasa Değişikliği Kavramı Anayasa Değişikliği Nedir? Anayasanın Bütünüyle Değiştirilmesi Anayasa Değişikliği midir? (Tali Kurucu Đktidar Anayasayı Bütünüyle Değiştirebilir mi?) Anayasa Değişikliğinin Metin Đtibarıyla Biçimleri B. Anayasaların Değiştirilmesi Đhtiyacı (Tali Kurucu Đktidarın Gerekliliği) C. Tali Kurucu Đktidarın Sahibi D. Tali Kurucu Đktidarın Özellikleri E. Tali Kurucu Đktidarın Sınırları Maddî (Đçeriksel) Sınırlar a) Çeşitleri (Maddî Sınırlara Örnekler) b) Maddî Sınırlara Đlişkin Çeşitli Sorunlar aa) Maddî Sınırların Bağlayıcılığı ve Müeyyidesi Meselesi bb) Değiştirme Yasakları Aşılabilir mi? cc) Anayasa Değişikliği Usûlünü Düzenleyen Anayasa Maddesi, Anayasa Değişikliği Usûlüyle Değiştirilebilir mi? dd) Anayasada Öngörülenlerin Dışında Maddî Sınır Yoktur Zamansal Sınırlar Biçimsel Sınırlar F. Tali Kurucu Đktidarın Biçimleri: Anayasayı Değiştirme Usûlleri Teklif Safhası 123; 2. Karar Safhası..124; 3. Onay Safhası Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu Tali Kurucu Đktidar Konusunda Sonuç ve Tanım IV. Fonksiyonları Bakımından Aslî Kurucu Đktidar ile Tali Kurucu Đktidar Arasında Özdeşlik Bölüm 6 DEVLET KAVRAMI I. Devlet Terimi II. Devlet Kavramının Tanımı III. Devletlerin Kurulması IV. Devletlerin Sona Ermesi V. Devletin Hukukî Kişiliği Đlkesi A. Devlete Tüzel Kişilik Tanınmasının Tarihsel Sebebi B. Devlete Hukukî Kişilik Tanınmasından Kaynaklanan Sonuçlar

8 VIII ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) 1. Siyasî Sonuç: Đktidarın Kişiselleşmesinin Önlenmesi Hukukî Sonuçlar VI. Devletin Devamlılığı Đlkesi Uluslararası Andlaşmaların Devamlılığı Đlkesi Hukukun Devamlılığı Đlkesi Boçların Devamlılığı Đlkesi Kamu Alacaklarının Devamlılığı Đlkesi VII. Devletin Faaliyet Alanı A. Liberal Görüş B. Müdahaleci Görüşler VIII. Devletin Kökeni Hakkında Teoriler A. Aile Teorisi B. Biyolojik Teori C. Kuvvet ve Mücadele Teorisi D. Ekonomik Teori: marksist Devlet Teorisi E. Devletin Kaynağını Đnsan Aklına ve Đradesine Dayandıran Teori: Sosyal Sözleşme Teorisi Thomas Hobbes..151; 2. John Locke..152; 3. Jean-Jacques Rousseau Sosyal Sözleşme Teorilerinin Eleştirisi Bölüm 7 DEVLETĐN UNSURLARI: MĐLLET, ÜLKE, EGEMENLĐK I. Devletin Beşerî Unsuru: Millet A. Objektif Millet Anlayışı B. Sübjektif Millet Anlayışı II. Devletin Toprak Unsuru: Ülke III. Devletin Đktidar Unsuru: Egemenlik A. Egemenliğin Değişik Anlamları Dış Egemenlik: Devletlerin Bağımsızlığı Đlkesi Đç Egemenlik B. Egemenliğin Sahibi Konusunda Teoriler Teokratik Egemenlik Teorileri a) Doğaüstü Đlâhî Hukuk Doktrini b) Providansiyel Đlâhî Hukuk Doktrini Demokratik Egemenlik Teorileri a) Millî Egemenlik Teorisi b) Halk Egemenliği Teorisi Demokratik Egemenlik Teorilerinin Eleştirisi Bölüm 8 DEVLET ŞEKĐLLERĐ I: MONARŞĐ VE CUMHURĐYET I. Monarşi A. Saltanat Hakların Sınırlanmasına Göre Monarşi Çeşitleri Mutlak Monarşi Meşrutî Monarşi B. Hükümdarın Tahta Geçiş Biçimine Göre Monarşi Çeşitleri Đrsî Monarşiler Seçimli Monarşiler II. Cumhuriyet A. Dar Anlamda Tanım: Cumhuriyet Monarşinin Tersidir B. Geniş Anlamda Tanım: Cumhuriyet = Demokrasi C. Hangi Anlayış Doğru: Ampirik Veriler

9 ĐÇĐNDEKĐLER IX Bölüm 9 DEVLET ŞEKĐLLERĐ II: ÜNĐTER DEVLET-BĐLEŞĐK DEVLET I. Üniter Devlet A. Tanım Devletin Unsurlarında Teklik Devletin Organlarında ve Yetkilerinde Teklik B. Üniter Devletin Đdarî Teşkilatı Üniter Devletin Merkezî Đdaresi: Başkent Teşkilâtı ve Taşra Teşkilâtı Üniter Devlette Yerel Yönetimler II. Bileşik Devlet A. Devlet Birlikleri Şahsî Birlik Hakikî Birlik B. Devlet Toplulukları Konfederasyon Federasyon (Federal Devlet) a) Tanımı b) Federasyon - Konfederasyon Karşılaştırması c) Federal Devlet - Üniter Devlet Karşılaştırması Bölüm 10 FEDERASYON (FEDERAL DEVLET) I. Genel Olarak II. Federasyonun Devlet Yapısı A. Federal Devlet Federal Devletin Millet, Ülke ve Egemenlik Unsurları Federal Devletin Yasama, Yürütme ve Yargı Organları B. Federe Devletler III. Federasyonun Hukuk Düzeni: Federal ve Federe Hukuk Düzenleri ve Bunların Arasındaki Đlişkiler IV. Federal Devlet ile Federe Devletler Arasında Yetki Paylaşımı A. Yetki Paylaşımı Yazılı ve Katı Bir Anayasayla Yapılmış Olmalıdır Federalizmde Yetki Bölüşümü Usûlü Federal Devletin Yetkilerini Sayma Federe Devletlerin Yetkilerini Sayma B. Anayasanın Değiştirilmesine Federe Devletler de Katılmalıdır C. Yetki Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolu Olmalıdır: Federal Yüksek Mahkemenin Gerekliliği V. Federasyonların Kurulması (1. Birleşme, 2. Ayrılma Yoluyla) VI. Korporatif Federalizm VII. Federalizmin Değerlendirilmesi VIII. Bölgesel Devlet A. Bölgesel Devlet-Üniter Devlet Karşılaştırması B. Bölgesel Devlet-Federasyon Karşılaştırması Bölüm 11 HÜKÛMET SĐSTEMLERĐ I. Kuvvetler Ayrılığı Teorisi A. Locke B. Montesquieu C. Kuvvetler Ayrılığı Teorisine Yöneltilen Eleştiriler Hükûmet Sistemlerinin Tasnifi

10 X ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) I. Kuvvetler Birliği Sistemleri A. Yürütme Organında Birleşme Mutlak Monarşi Diktatörlük B. Yasama Organında Birleşme: Meclis Hükümeti II. Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri A. Sert Kuvvetler Ayrılığı: Başkanlık Hükûmet Sistemi Aslî Özellikler Tali Özellikler Başkanlık Sisteminde Karşılıklı Etkileşim Araçları Değerlendirme: Başkanlık Sisteminin Güçlü ve Zayıf Yanları Yarı-Başkanlık Sistemi B. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı: Parlâmenter Hükûmet Sistemi Aslî Özellikler Tali Özellikler Parlâmenter Hükûmet Sistemlerinde Karşılıklı Etkileşim Araçları Değerlendirme: Parlâmenter Sistemin Güçlü ve Zayıf Yanları Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Bölüm 12 DEMOKRASĐ KAVRAMI I. Demokrasi Teorileri A. Normatif Demokrasi Teorisi B. Ampirik Demokrasi Teorisi II. Demokrasi Anlayışları A. Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı B. Çoğulcu Demokrasi Anlayışı III. Demokrasi Modelleri A. Çoğunlukçu Demokrasi Modeli (Westminster Modeli) B. Uzlaşmacı Demokrasi Modeli Bölüm 13 EGEMENLĐĞĐN KULLANILMASI BAKIMINDAN DEMOKRASĐ TĐPLERĐ DOĞRUDAN, TEMSĐLÎ VE YARI-DOĞRUDAN DEMOKRASĐ I. Doğrudan Demokrasi A. Tanımı B. Örnekler Eski Yunan: Ekklesia Đsviçre: Landsgemeinde C. Teorik Kökeni: Halk Egemenliği Teorisi ve Egemenliğin Devredilmezliği Kuramı II. Temsilî Demokrasi A. Genel Olarak B. Temsil Kavramı C. Emredici Vekâlet teorisi D. Temsilî Vekâlet Teorisi III. Yarı-Doğrudan Demokrasi A. Yarı-Doğrudan Demokrasinin Tanımı B. Yarı-Doğrudan Demokrasinin Araçları Referandum a) Yapılış Zamanı Bakımından b) Bağlayıcılığı Bakımından c) Başvuruluşu Bakımından d) Konuları Bakımından...292

11 ĐÇĐNDEKĐLER XI 2. Halk Vetosu Halk Teşebbüsü Temsilcilerin Azli C. Yarı-Doğrudan Demokrasinin Değerlendirilmesi Yarı-Doğrudan Demokrasinin Lehine Olan Görüşler Yarı-Doğrudan Demokrasinin Aleyhine Olan Görüşler Bölüm 14 SEÇĐMLER I. Oy Hakkı A. Bazı Kavramlar B. Oy Hakkının Şartları C. Oy Hakkının Đlkeleri Genel Oy Đlkesi Genel Oy Đlkesinin Tersi: Kısıtlı Oy Eşit Oy Đlkesi Eşit Oyun Tersi: Çoğul Oy Tek Dereceli Seçim veya Doğrudan Oy Đlkesi Bireysel Oy Đlkesi Kişisel Oy Đlkesi Gizli Oy Đlkesi Mecburî Oy veya Đhtiyarî Oy Đlkeleri Serbest Oy veya Seçimlerin Serbestliği Đlkesi Açık Sayım ve Döküm Đlkesi Seçim Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü Đlkesi a) Seçim Uyuşmazlıklarının Siyasal Çözümü Sistemi b) Seçim Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü Sistemi II. Seçim Sistemleri A. Çoğunluk Sistemi Tek-Turlu Çoğunluk Sistemi a) Tek-Đsimli Tek-Turlu Çoğunluk Sistemi b) Listeli Tek-Turlu Çoğunluk Sistemi Đki-Turlu Çoğunluk Sistemi a) Tek-Đsimli Đki-Turlu Çoğunluk Sistemi b) Listeli Đki-Turlu Çoğunluk Sistemi B. Nispî Temsil Sistemi Ulusal Düzeyde Nispî Temsil Seçim Çevresi Düzeyinde Nispî Temsil a) En Büyük Artık Usûlü b) En Kuvvetli Ortalama Usûlü c) Millî Bakiye (Ulusal Artık) Sistemi d) D Hondt Usûlü Nispî Temsil Sisteminde Liste Çeşitleri Nispî Temsil Sisteminde Seçim Barajları EK: Seçim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Bölüm 15 YASAMA I. Yasama Organı A. Genel Olarak B. Đngiltere de Parlâmentonun Doğuşu ve Gelişmesi C. Parlâmentoların Yapısı: Tek-Meclisi ve Đki-Meclisli Parlâmentolar D. Parlâmento Üyeliği (Seçimi ve Hukukî Statüsü) E. Parlâmentoların Đç Yapısı ve Çalışma Düzeni

12 XII ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) II. Yasama Fonksiyonu A. Yasama Fonksiyonunun Tanımı ve Diğer Devlet Fonksiyonlarından Ayrılması Maddî Kriter Organik Kriter B. Yasama Đşlemleri Yasama Đşleminin Tanımı Yasama Đşlemlerinin Türleri: Parlâmento Kararı ve Kanun a) Parlâmento Kararları b) Kanun C. Yasama Fonksiyonunun Özellikleri Yasama Yetkisinin Genelliği Yasama Yetkisinin Aslîliği Yasama Yetkisinin Devredilmezliği D. Parlâmentoların Görev Ve Yetkileri Bölüm 16 YÜRÜTME I. Yürütme Organı A. Başkanlık Sistemlerinde Yürütme Organı: Başkan B. Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı Devlet Başkanı a) Monarşilerde Devlet Başkanları: Krallar b) Cumhuriyetlerde Devlet Başkanları: Cumhurbaşkanları c) Devlet Başkanlarının Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu aa) Siyasal Sorumsuzluğu 364; bb) Cezaî Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu cc) Hukukî Sorumluluğu d) Devlet Başkanlarının Görev ve Yetkileri e) Parlâmenter Sistemlerde Devlet Başkanının Yetkilerini Kullanabilmesinin Şartı: Karşı-Đmza Kuralı Hükümet a) Bakanlar Kurulu b) Başbakan c) Bakanlar II. Yürütme Fonksiyonu A. Yürütme Fonksiyonunun Tanımı ve Diğer Devlet Fonksiyonlarından Ayrılması B. Yürütme Đşlemleri C. Yürütme Fonksiyonunun Özellikleri Kanuna Dayanma: Yürütme Fonksiyonunun Secundum Legem Niteliği Kanuna Aykırı Olmama: Yürütme Fonksiyonunun Intra Legem Niteliği Yürütme Fonksiyonunun Alanı D. Yürütme Organının Düzenleyici Đşlemleri Bölüm 17 YARGI I. Yargı Fonksiyonu (Fonksiyonel Anlamda Yargı) A. Yargı Fonksiyonunun Tanımı Yargı Fonksiyonunun Maddî Açıdan Tanımlanması (Maddî Kriter) Yargı Fonksiyonunun Organik Açıdan Tanımlanması (Organik Kriter) Maddî ve Organik Kriterlerin Birlikte Kullanılması B. Yargılama Yetkisi II. Yargı Organı (Organik Anlamda Yargı) A. Yargı Organının Tanımı ve diğer devlet organlarından ayrılması Fonksiyonel (Đşlevsel) Açıdan Yargı Organı Tanımı

13 ĐÇĐNDEKĐLER XIII 2. Yapısal Açıdan Yargı Organının Tanımı Yargı Fonksiyonu ve Organının Tanımı Konusunda Sonuç B. Hâkim Kavramı Hâkim Kavramının Tanımı Hâkimlerin Bağımsızlığı Hâkimlik Teminatı Hâkimlerin Atanması ve Özlük Đşleri a) Birinci Sistem: Yürütme Organının Yetkili Olması a) Đkinci Sistem: Hakimler Yüksek Kurulu Kurulması Bölüm 18 TEMEL HAK VE HÜRRĐYETLER I. Kavramlar II. Hürriyetçi (Liberal) Anlayış: Hürriyet Asıldır III. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması A. Jellinek in Sınıflandırması B. Ortaya Çıkış Sıralarına Göre Tasnif C. Diğer Tasnifler IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Anayasalarda Düzenlenmesi V. Temel Hak ve Hürriyetlerin Süjeleri VI. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması VII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasında Sistemler VIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması A. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılması Sistemi Sınırlama, Yasama Organı Tarafından Kanunla Yapılmalıdır Sınırlama Belli Sebeplere Dayanmalıdır Sınırlamada Ölçülülük Đlkesine Uyulmalıdır Sınırlama, Anayasanın Sözüne Aykırı Olmamalıdır Ek Şartlar B. Olağanüstü Hal rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması IX. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması A. Đç Koruma B. Uluslararası Koruma Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Đnsan Haklarının Korunması Avrupa Konseyi Çerçevesinde Đnsan Haklarının Korunması: Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi a) Sözleşmenin Kapsamı (Koruduğu Haklar) b) AĐHS nin Kurduğu Organ: Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi c) Koruma Usûlü d) Bireysel Başvuruların Đncelenmesi Usûlü e) AĐHM Kararları Bölüm 19 KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETĐMĐ: ANAYASA YARGISI I. Genel Olarak A. Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi Kavramları B. Anayasa Yargısının Varlık Nedeni C. Anayasa Yargısının Ön Koşulları: Yazılı ve Katı Anayasa D. Anayasa Yargısının Varlık Koşulu: Anayasa Tarafından Öngörülmesi E. Anayasa Yargısının Tarihsel olarak Ortaya Çıkışı II. Anayasa Mahkemelerinin Yapıları (Üyelerin Sayısı, Görev süresi ve Seçilmeleri) III. Anayasa Yargısı Modelleri A. Genel Mahkeme Sistemi: Amerikan Modeli

14 XIV ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) B. Özel Mahkeme Sistemi: Avrupa Modeli IV. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri A. A Priori Denetim (Önleyici Denetim) B. A Posteriori Denetim (Düzeltici Denetim) V. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Yolları A. Soyut Norm Denetimi (Đptal Davası) B. Somut Norm Denetimi (Đtiraz Yolu) C. Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) VI. Anayasa Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri A. Temel Görev ve Yetki: Bazı Normların Anayasaya Uygunluğunu Denetlemek B. Anayasa Mahkemelerinin Ek Görev ve Yetkileri VII. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu: Anayasa Mahkemelerinin Denetimine Tabi Olan Norm Ve Đşlemler A. Anayasa Değişiklikleri, Anayasa Mahkemeleri Tarafından Denetlenebilir mi? B. Kanunlar C. Milletlerarası Antlaşmalar D. Kanun Hükmünde Kararnameler E. Parlâmento Đçtüzükleri F. Parlâmento Kararları G. Devlet Başkanı Kararları H. Đdari Đşlemler I. Federal Devletlerde Federe Devletlerin Đşlemleri VIII. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Ölçüsü: Anayasa Yargısında Ölçü Normlar Sorunu A. Ölçü Norm Anayasadır B. Anayasanın Göndermede Bulunduğu Normlar C. Ara Normlar Ölçü Norm Olabilir mi? IX. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetiminin Kapsamı A. Şekil Bakımından Denetim B. Esas Bakımından Denetim Sebep Unsuru..458; 2. Amaç Unsuru.458; 3. Konu Unsuru X. Anayasa Mahkemelerinin Yargılama Usûlleri A. Davanın Açılması Dava Açma Yetkisi..463; 2. Dava Açma Süresi..464; 3. Dava Dilekçesi B. Davanın Görüşülmesi Görüşme Đçin Hazırlık Mahkemenin Toplanması Görüşme (Müzakere), Oylama ve Karar Yetersayıları C. Kararların Yazılması D. Kararların Çeşitleri Ret Kararı Đptal Kararı E. Kararların Yayınlanması F. Kararların Kesinleşmesi XI. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi ve Sonuçları A. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi (Kararların Zaman Bakımından Etkisi) Geçmişe Etkili Olarak Yürürlüğe Girme Geleceğe Etkili Olarak Yürürlüğe Girme B. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Sonuçları Amerikan Modeli Anayasa Yargısında Avrupa Modeli Anayasa Yargısında XII. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı Bibliyografya Dizin

15 KUTU 2.1: Anayasa Hukukçusu Siyaset Bilimciler KUTU 2.2: Anayasa Hukuku Geçer, Đdare Hukuku Baki Kalır KUTU 2.3: Örnek Kararlar KUTU 2.4: Fransız Anayasa Hukukunun Altın Çağı KUTU 3.1: Hukuk Kuralı Nedir? KUTU 3.2: Normlar Hiyerarşisi KUTU 3.3: Đngiliz Anayasa Hukukunun Kaynakları...55 KUTU 3.4: Đsrail Anayasası KUTU 3.5: 1787 Abd Anayasasının Başlangıcı KUTU 3.6: Başlangıçlarda Dinî Đfadeler KUTU 3.7: Normatif Çeşme Olarak Anayasa KUTU 3.8: Anayasacılık Dalgaları KUTU 3.9: Üç Değişik Geçerlilik Anlayışı KUTU 3.10: Teamüllere Karşı Laferrière KUTU 3.11: Türk Hukuk Düzeninde Anayasal Teamül Olabilir Mi? KUTU 4.1: Hâkim Kanunun Ağzıdır KUTU 4.2: Textualism KUTU 4.3: Original Intent KUTU 4.4: Nemo Aliquam KUTU 4.5: Hakimlerin Normatif Đdeolojisi: KUTU 4.6: Dürüst Yorum Đlkesi KUTU 4.7: Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Çözme Kuralları KUTU 4.8: Realist Yorum Teorisi KUTU 4.9: Realist Yorum Teorisinin Dengeleyicisi: Mekanist Anayasa Anlayışı KUTU 5.1: Kurucu Đktidar - Kurulmuş Đktidar Ayrımının Doktrinal Kökeni KUTU 5.2: Devrim KUTU 5.3: Hükûmet Darbesi KUTU 5.4: Anayasayı Đlga KUTU 5.5: Fransa da 1814 Charte ı KUTU 5.6: Kurucu Referandumdan Bir Sapma: Kurucu Plebisit KUTU 5.7: Aslî Kurucu Đktidar Devamlı Bir Đktidar Mıdır? KUTU 5.8: Anlamın Yorum Yoluyla Değişmesi Anayasa Değişikliği Midir? KUTU 5.9: Yeni Kuşaklar Teorisi KUTU 5.10: Değiştirilemez Hükümler KUTU 5.11: Kanun Yapma Usûlünün, Anayasa Değişikliklerine Genel Hüküm Olarak Uygulanabilirliliği KUTU 5.12: Karar Yeter Sayısı, Neyin Üzerinden Hesaplanacaktır? KUTU 6.1: Polis, Civitas, Res Publica, vs KUTU 6.2 : L etat, C est Moi KUTU 6.3: Burdeau KUTU 6.4: Je m'en vais, mais l'etat KUTU 6.5: Andlaşmaların Devamlılığı Đlkesi KUTU 6.6: Hukukun Devamlılığı Đlkesi KUTU 6.7: Borçların Devamlılığı Đlkesi KUTULAR ĐÇĐNDEKĐLER XV KUTU 6.8: Materyalizm KUTU 6.9: Diyalektik KUTU 7.1: Vatandaşlık KUTU 7.2: Vatandaşın Sadakat ve Devletin Koruma Borcu KUTU 7.3: Milliyetler Prensibi KUTU 7.4: Self-Determinasyon Hakkı KUTU 7.5: Çingeneler KUTU 7.6: Devletin Ülkesinin Bütünlüğü Đlkesi161 KUTU 7.7: Egemenliğin Tekliği Đlkesi KUTU 7.8: Egemenliğin Bölünmezliği Đlkesi KUTU 7.9: Egemenliğin Devredilmezliği Đlkesi 165 KUTU 8.1: Monarşi, Krallık, Hükümdar, vs KUTU 8.2: Đlk Kralın Hakkı KUTU 8.3: Niyabet KUTU 8.4: Monarşilerin Değeri KUTU 8.5: Cumhuriyet, Res Publica KUTU 9.1: Resmî Dil KUTU 9.2: Fransa da 25 Mart 1852 Tarihli Kararnamenin Gerekçesi KUTU 9.3: Auguste Vivien KUTU 9.4: Odilon Barrot KUTU 9.5: Avrupa Birliği: Konfederasyon mu, Federasyon mu? KUTU 10.1: Federal Devletler KUTU 10.2: Federasyonda Vatandaşlık KUTU 10.3: Federal Hukukun Doğrudan Uygulanabilirliği KUTU 10.4: Münhasır Yetkiler-Ortak Yetkiler..209 KUTU 10.5: Belçika KUTU 10.6: Federalizmin Nedenleri KUTU 10.7: Kanada/Québec KUTU 11.1: Partes Potentiales Summi Đmperii.219 KUTU 11.2: Yasama Kuvvetinin Zayıflaması KUTU 11.3: Loysel KUTU 11.4: SSCB, Meclis Hükümeti Sistemi Miydi? KUTU 11.5: Impeachment Örnekleri KUTU 11.6: Başkanlık Sisteminin Prototipi: Amerika Birleşik Devletleri KUTU 11.7: Parlâmenter Sistemlerde Bakanlar Kuruluna Hâkim Olan Đlkeler KUTU 11.8: Parlâmenter Sistemin Ortaya Çıkışı: Đngiltere KUTU 11.9: Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Araçlarından Örnekler I KUTU 11.10: Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Araçlarından Örnekler II KUTU 12.1: Terminoloji KUTU 12.2: Militan Demokrasi Anlayışı KUTU 12.3: Klasik Demokrasi Marksist Demokrasi Anlayışları KUTU 12.4: Seçim, Nüfus Sayımı Mı? KUTU 13.1: Atina da Ekklesia KUTU 13.2: New England: Town Meeting KUTU 13.3: Türkiye de Doğrudan Demokrasi Var Mı? Köy Derneği...276

16 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) XVI KUTU 13.4: Đnternet, Doğrudan Demokrasiyi Mümkün Kılabilir Mi? KUTU 13.5: Temsilci - Görevli Ayrımı KUTU 13.6: Referandumdan Bir Sapma: Plebisit 292 KUTU 14.1: Seçme Hakkına Sahip Olup Da Oy Kullanamayacak Olanlar KUTU 14.2: Oy Vermenin Niteliği KUTU 14.3: Seçimlerin Yönetimi Değil, Sadece Denetimi Yargı Organlarına Verilmelidir KUTU 14.4: Gerrymandering KUTU 14.5: Nispî Temsilin Diğer Formülleri KUTU 14.6: Karma Seçim Sistemleri KUTU 15.1: Birinci ve Đkinci Meclislerin Đsimleri KUTU 15.2: Benjamin Franklin KUTU 15.3: Ödemeler KUTU 16.1: Bakanlar Kurulu Üyesi Olmayan Bakanlar KUTU 16.2: ABD de Başkanın Düzenleme Yetkisi KUTU 18.1: Çeşitli Kavramlar KUTU 18.2: Tabiî Hak Doktrini KUTU 18.3: Hürriyetlerin Bütünlüğü KUTU 18.4: Temel Hak ve Hürriyetlerin Arasında Hiyerarşi Var Mıdır? KUTU 18.5: Đsimsiz Hürriyetler KUTU 18.6: Marksist Özgürlük Anlayışı: KUTU 18.7: Ölçülülük Đlkesi KUTU 18.8: Temel Hak Ve Hürriyetler Yabancılar Đçin Sınırlandırılması KUTU 18.9: THH'lerin Sınırlılığı KUTU 18.10: Zaruret Hâli Teorisi KUTU 18.11: Đstisnaî Hal Rejimleri KUTU 18.12: Ombudsmana Başvurma Yoluyla THH'lerin Korunması KUTU 18.13: Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Adresi KUTU 18.14: Sayılarla AĐHM KUTU 18.15: Hükümet Dışı Kuruluşlar KUTU 19.1: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal Denetimi KUTU 19.2: Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu KUTU 19.3: Dr. Bonham Davası [1610] KUTU 19.4: Hazine V. Kurt Davası KUTU 19.5: Stare Decisis KUTU 19.6: Marbury V. Madison Kararı KUTU 19.7: Anayasallık Bloğu Kavramı KUTU 19.8: Düzenlememe Đptal Nedeni Midir?461 KUTU 19.9: Eksik Düzenleme Đptal Nedeni Midir? KUTU 19.10: Kanunların Anayasa Uygunluğu Karinesi KUTU 19.11: Ratio Decidendi - Obiter Dictum Ayrımı KUTU 19.12: Anayasa Mahkemeleri Yürürlüğü Durdurma Kararı Verebilir Mi? ŞEMA 2.1: Anayasa Hukukunun Konusu...22 ŞEMA 2.2: Anayasa Hukuku Kısımları...24 ŞEMA 5.1: Devlet Đktidarları ŞEMA 5.2: Anayasa Yapma Usûlleri ŞEMA 5.3: Anayasa Değişikliği Usulü ŞEMA 6.1: Devletin Hukukî Kişiliği Đlkesi ŞEMA 7.1: Egemenlik ŞEMA 7.2: Egemenlik Teorileri ŞEMA 8.1: Monarşi Çeşitleri ŞEMA 9.1: Devlet Şekilleri ŞEMA 9.2: Üniter Devletin Đdarî Teşkilatı ŞEMA 11.1: Kuvvetler Birliği ve Ayrılığına Göre Hükûmet Sistemleri ŞEMALAR ŞEMA 13.1:Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri ŞEMA 13.2: Referandum Çeşitleri ŞEMA 14.1: Oy Hakkı ŞEMA 14.2: Seçim Sistemleri ŞEMA 14.3: Seçim Sistemlerinin Değerlendirilmesi ŞEMA 16.1: Yürütme Organının Yapısı ŞEMA 16.2: Devlet Başkanlarının Sorumluluğu..364 ŞEMA 18.1: Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlandırması Şartları ŞEMA 18.2: Temel Hak Ve Hürriyetlerin Korunması Yolları TABLO 5.1: Aslî Kurucu Đktidar Tali Kurucu Đktidar Karşılaştırması TABLO 7.1: Milli Egemenlik ve Halk Egemenliği Teorileri Sonuçları Arasındaki Farklar TABLO 7.1: Kralların Listesi TABLO 9.1: Federasyon - Konfederasyon Karşılaştırması TABLO 9.2: Federal Devlet - Üniter Devlet Karşılaştırması TABLO 11.1: Başkanlık Sistemi-Parlâmenter Sistem Karşılaştırması TABLOLAR TABLO 11.2: Avrupa Parlâmenter Demokrasilerinde Hükûmetlerin Ortalama Ömrü TABLO 11.3: Değerlendirme: Başkanlık ve Parlâmenter Sistemin Güçlü ve Zayıf Yanları TABLO 16.1: Cumhurbaşkanlarının Statüleri TABLO 19.1: Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçim Şekilleri TABLO 19.2: Amerikan ve Avrupa Modelleri Arasında Karşılaştırma...44

17 Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI * Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı, Bursa, Ekin, 2010 (www.anayasa.gen.tr/ahge-dk.pdf). K. Gözler. Bütün hakları saklıdır. Đzinsiz başka sitelere konulamaz, hangi suretle olursa olsun çoğaltılamaz. Anayasa hukukunun bilgi kaynakları 1 anayasa hukuku kurallarının bulunacağı yerleri ve bunların kapsamları hakkında bilgi edinilecek belgeleri ifade eder. Anayasa hukukunun başlıca bilgi kaynakları şunlardır: I. ANAYASALAR Şüphesiz anayasa hukukunun bilgi kaynakları arasında en önemlisi anayasalardır. Doğal olarak bir anayasal meseleyle karşılaşıldığında yapılması gereken ilk şey, o konuda anayasada bir kural olup olmadığına bakmaktır. A. TÜRK ANAYASALARI Türk anayasalarının bilgi kaynakları resmî kaynaklar ve özel kaynaklar olarak iki gruba ayrılabilir. 1. Resmî Kaynaklar.- Resmî kaynaklar arasında Düstur ve TBMM Tutanak Dergisi ve Resmî Gazete yer alır. Bunların en önemlisi Resmî Gazetedir. Resmî Gazete, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Ankara da yayımlanmaktadır. Gazete bayilerinde satılmaz. Resmî Gazete kural olarak günlüktür; ancak bazen acele yayınlanması lazım gelen bir metin için aynı gün ikinci bir sayı daha çıkarılır. Buna mükerrer sayı denir. Resmî Gazetenin 27 Haziran 2000 tarihinden bu yana olan sayılarına ücretsiz olarak adresinden ulaşılabilmektedir. 2. Özel Kaynaklar: Anayasa Derlemeleri.- Resmî kaynakların dışında birçok özel kişinin yaptığı anayasa derlemeleri de vardır. Bunların içinde en önemli ikisi şunlardır: a) Suna Kili ve Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Ankara, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları, Üçüncü Baskı, 2006, 390 s. (Bu derleme 1808 den bu yana bütün Türk anayasalarını ve anayasal belgelerini içermektedir). * Bu bölüm Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin, 2010, s.1-24 ten özetlenmiştir. 1. Genel olarak hukukun bilgi kaynakları konusunda bkz.: Yaşar Karayalçın ve Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod: Problem Çözme, Ankara, BTHAE Yayınları, Yedinci Baskı, 2008, s.82 vd.

18 2 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) b) Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, Đstanbul, Cem Yayınevi, 1976, 670 s. (Bu derleme 1808 den bu yana bütün Türk anayasalarını [1982 Anayasası hariç] ve anayasal belgelerini ve keza bazı yabancı anayasaları içermektedir). Đnternette Anayasalar.- Türk anayasa metinlerine internet üzerinden pek çok adresten ulaşılabilir. Örneğin 1808 Sened-i Đttifakından günümüze anayasa ve anayasal belgelere den ulaşılabilmektedir anayasasının metnine ise çeşitli sitelerden ulaşılabilir. Resmî metne, Mevzuat Bilgi Sistemi nden (www.mevzuat.gov.tr) ulaşılabilmektedir Anayasası metnine TBMM nin internet sitesinden (www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm) de ulaşılabilmektedir. B. YABANCI ANAYASALAR Türkçe.- Maalesef Dünya anayasalarının Türkçe olarak derlendiği yeni tarihli bir kaynak yoktur. Bununla birlikte, bazı ülkelerin Anayasalarını içeren şu iki eski derleme vardır: 1. Server Tanilli, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, Đstanbul, Cem Yayınları, 1976, 668 s. (Bu kaynakta A.B.D., Fransa, Đtalya, Almanya, Đsviçre, SSCB, Çin, Cezayir Anayasalarını bulabilirsiniz. Ancak 1976 tarihli olan bu kaynaktaki Anayasalardan bazıları yürürlükten kalkmış, diğerlerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır). 2. Yaşar Gürbüz, Anayasalar, Đstanbul, Filiz Kitabevi, 1981, 493 s. (Bu kaynakta A.B.D., Almanya, Fransa, Đtalya, Çin, SSCB, Çin, Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti, Cezayir ve Kolombiya Anayasalarını bulabilirsiniz. Ancak 1981 tarihli olan bu kaynaktaki Anayasalardan bazıları yürürlükten kalkmış, diğerlerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır). 3. Abdurrahman Eren ve Alesker Aleskerli (der.), Yeni Anayasalar: Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri, Ankara, TĐKA Yayınları, 2005, 715 s. (Onbeş devletin anayasası var). 4. Hasan Tunç (der.), Türkiye ye Komşu Devletlerin Anayasaları, Ankara, Asil Yayın, 2008, 315 s.) (Dokuz devletin anayasası var). Yabancı Dilde.- Dünya anayasalarının tamamına Đngilizce olarak şu iki kaynaktan ulaşmak mümkündür: 1. Amos J. Peaslee, Constitutions of Nations, The Hague, Martinus Nijhoff, Dorothy Peaslee Xydis Tarafından Hazırlanan Üçüncü Baskı, (Cilt I: Africa, 1965; Cilt II: Asia, Australia and Oceana, 1966; Cilt III: Europe, 1968; Cilt IV: Americas, 1970). 2. Rainer Grote ve Rudiger Wolfrum (Ed.), (Editor Emeritus: Gisbert H. Flanz), Constitutions of the Countries of the World, New York, Oceana Publications, OUP, 1971 den Beri Devamlı Gözden Geçirilen ve Güncelleştirilen, Değişir Yapraklı Yayın, 20 Cilt. ISBN: (www.oup.com). Đnternette Yabancı Anayasalar.- Đnternet sayesinde yabancı anayasaların son metinlerine ulaşma sorunu artık ortadan kalkmıştır. Đnternetten her ülkenin anayasasının Đngilizce veya bu anayasanın orijinal dilindeki metnine kolayca ulaşılabilmektedir. Aşağıdaki sitelerden değişik ülkelerin anayasalarının Đngilizce metinlerine ulaşılabilir:

19 BÖLÜM 1: ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI 3 1. ICL: International Constitutional Law (A. Tschentscher): h/cl/index.html 2. Constitution Finder (John Paul Jones, The T.C. Williams School of Law, University of Richmond): 3. CODICES: (CODICES > Constitutions > English) (Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından hazırlanan bu veritabanından Avrupa Konseyi üye ülkelerinin anayasa metinlerinin Đngilizce veya Fransızca çevirilerine ulaşılabilmektedir.) 4. Constitution Society - National Constitutions: natlcons.htm 5. Constitutions of Countries of the World (Editors: Rainer Grote ve Rudiger Wolfrum; Editor Emeritus: G.H. Flanz, Ed., Oceana Law): oceanalaw/#ccwo (188 devletin anayasasını içermektedir. Ücretlidir). II. ANAYASA MAHKEMELERĐ KARARLARI Anayasa hukukunun bilgi kaynaklarının ikincisi anayasa mahkemeleri kararlarıdır. Bir anayasal mesele hakkında, ilgili ülkenin anayasasında kural yoksa, o konuda o ülkenin anayasa mahkemesinin kararlarına bakmak gerekir. Çeşitli ülkelerin anayasa mahkemesi kararlarını bulmak için o ülkenin anayasa mahkemesinin web sitesine bakmak en uygun çözümdür. Çeşitli ülkelerin anayasa mahkemelerinin web sitelerinin linklerine Avrupa Konseyi Venedik Komisyonunun sitesinden ulaşılabilir (www.venice.coe.int/site/ dynamics/n_court_links_ef.asp?l=e). CODICES.- Avrupa Konseyine üye devletlerin ve keza Amerika, Afrika, ve Asya daki bazı devletlerin Anayasa Mahkemelerinin ve Anayasa Mahkemesiyle eşdeğerdeki mahkemelerin verdiği önemli kararların Đngilizce tam veya özet çevirilerine Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından hazırlanan CODICES (www.codices.coe.int/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm) veritabanından ulaşılabilmektedir (Özet Çeviriler: CODICES > Precis / Decisions abregees. Tam Metin Çeviriler: CODICES > Full texts - Textes integraux). Frankofon Ülkeler Anayasa Mahkemesi Kararları.- Fransızcayı kullanan 41 ülkenin Anayasa Mahkemesinin kararlarına şu veritabanından ulaşılabilir: ACCPUF (Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l usage du français): Çeşitli ülkelerin anayasa mahkemelerinin en önemli kararlarının Đngilizce özet çevirilere ve bu kararlarla ilgili yorum ve açıklamalara Đngilizce ola yazılmış bazı karşılaştırmalı anayasa hukuku kitaplarından ulaşmak mümkündür. Örneğin: Vicki C. Jackson ve Mark Tushnet, Comparative Constitutional Law, New York, Foundation Press, Đkinci Baskı, 2006, 1776 s. Norman Dorsen, Michel Rosenfeld, Andras Sajo ve Susanne Baer (Eds.), Comparative Constitutionalism; Cases and Materials, St. Paul, MN, Thomson-West, 2003, 1383 s. Michael Louis Corrado, Comparative Constitutional Review: Cases and Materials, Durham, NC, Carolina Academic Press, 2005, 243 s.

20 4 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) 1. Türk Anayasa Mahkemesi Kararları.- Türk Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede ve Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisinde bulunabilir. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisinin ilk sayısı 1964 yılında yayınlanmıştır. 27 nci sayısından sonraki sayıların çoğunluğu iki cilde ayrılmıştır. En son olarak, içinde 2007 yılının kararlarının bulunduğu 44 üncü sayısı yayınlanmıştır. Bu Dergiye atıf genellikle şöyledir: Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak 2007 Tarih ve E.2005/32, K.2007/3 Sayılı Karar, AMKD, Sayı 44, Cilt 1, s Üniversite Kütüphanelerinde bu dergi genellikle bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin yılları arasındaki kararları hakkında şu değişir yapraklı dört ciltlik derlemeyi de zikretmek gerekir: Mustafa S. Aykonu ve E. Aydın Özkul (Haz.), Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1987 (4 Cilt). Türk Anayasa Mahkemesi kararlarına adresinde bulunan Anayasa Mahkemesinin resmî internet sitesindeki Kararlar Bilgi Bankası ndan ulaşmak mümkündür yılından sonra yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararlarına Resmî Gazeteden (http://rega. basbakanlik.gov.tr) de ulaşılabilir. Anayasa Mahkemesi kararlarına Kazancı Đçtihat Bilgi Bankası (www.kazanci.com) ndan da ulaşılabilir ve bu kararlarda arama yapılabilir (Ücretlidir). Türk Anayasa Mahkemesinin belli başlı kararlarının Đngilizce özet çevirilerine Venedik Komisyonunun CODICES (www.codices.coe.int/) veritabanından (CODICES > Precis / Decisions abregees > English > Europe > Turkey) ulaşılabilmektedir. 2. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararları.- Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States; kararları, Government Printing Office (Washington, D.C.) tarafından yayınlanan ve U.S. şeklinde kısaltılan United States Reports ta bulunmaktadır. Bu kaynağa atıf usûlü şöyledir: 354 U.S Đlk rakam cilt numarasına, son rakam ise sayfa numarasına Resim 1.1: United States Reports Ciltleri (http://en.wikipedia.org/wiki/file:unitedstatesreports.jpg) işaret eder. Amerikan Yüksek Mahkemesi kararlarına internet aracılığıyla şu adreslerden ulaşılabilir: www. findlaw.com /casecode/supreme.html; 3. Fransız Anayasa Konseyi Kararları.- Fransız Anayasa Konseyi (Conseil constitutionnel) kararları Fransız Resmî Gazetesinde (Journal officiel) yayınlanmaktadır. Keza kararlar, Anayasa Konseyi tarafından yılda bir kez yayınlanan Recueil des décisions du Conseil constitutionnel de de bulunmaktadır. Fransız Anayasa Konseyi kararlarına internet üzerinden de ulaşmak mümkündür. Bu kararlara Fransız Anayasa Konseyinin web sitesinden (www.conseil-constitutionnel.fr) ulaşılabilir (http://www.conseil-constitutionnel.fr/general/decision.htm). Aynı kararlara ve keza Fransız mevzuatına ve gouv.fr adreslerinden de ulaşmak mümkündür. Fransa da çok tanınmış bir Anayasa Konseyi kararları derlemesi de vardır: Louis Favoreu ve Loïc Philip (avec collabo-

21 BÖLÜM 1: ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI 5 ration de P. Gaia, R. Ghevontian, F. Mélin-Soucramanien, A. Roux) Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, Onbeşinci Baskı, 2009, 1065 s. Fransız Anayasa Konseyinin belli başlı kararlarının Đngilizce özet çevirilerine Venedik Komisyonunun CODICES (www.codices.coe.int/) veritabanından (CODICES > Precis / Decisions abregees > English > Europe > France) ulaşılabilmektedir. Yine Konseyin bazı örnek kararlarının Đngilizce çevirilerine kendi web sitesinin Đngilizce kısmından (Homepage > Case law) ulaşılabilmektedir (www. conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitution nel/english/case-law/case-law html). 4. Alman Federal Anayasa Mahkemesi.- Alman Federal Anayasa Mahkemesi (Bundesverfassungsgericht) kararları Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts de bulunabilir. Bu yayın BverfGE şeklinde kısaltılmaktadır. Alman Anayasa Mahkemesi kararlarına Almanca olarak www. bundesverfassungsgericht.de den ulaşılabilir. Federal Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarının veya kararlar hakkındaki basın açıklamalarının Đngilizce çevirilerine Mahkemenin resmî internet sitesinin Đngilizce kısmından ulaşılabilmektedir (www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.html). Yine Mahkemenin belli başlı kararlarının Đngilizce çevirilerine Venedik Komisyonunun CODICES (www.codices.coe.int) veritabanından ulaşılabilmektedir (Özetler için: CODICES > Precis / Decisions abregees > English > Europe > Germany; tam metin çeviriler için: CODICES > Full texts - Textes integraux > Europe / Europe > Germany / Allemagne > English / Anglais >). Federal Alman Anayasa Mahkemesi içtihatları konusunda çok bilinen şu Đngilizce kaynağı özellikle zikretmek gerekmektedir: Donald D. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Durham, Duke University Press, Đkinci Baskı, 1997, 648 s. 5. Đtalyan Anayasa Mahkemesi Kararları.- Đtalyan Anayasa Mahkemesi kararları Giurisprudenza costituzionale isimli süreli yayında bulunabilir. Đtalyan Anayasa Mahkemesi hakkında adresinde bulunan siteden bilgi edinilebilir. Đtalyan Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarının Đngilizce çevirilerine Mahkemenin resmî internet sitesinin Đngilizce kısmından ulaşılabilmektedir (www. cortecostituzionale.it/versioni_in_lingua/ english_version.asp). Yine Mahkemenin belli başlı kararlarının Đngilizce çevirilerine Venedik Komisyonunun CODICES (www.codices.coe.int/) veritabanından ulaşılabilmektedir (Özetler için: CODICES > Precis / Decisions abregees > English > Europe > Italy; tam metin çeviriler için: CODICES > Full texts - Textes integraux > Europe / Europe > Italy / Italie > English / Anglais >). *** Ayrıca çeşitli anayasa hukuku dergilerinde çeşitle ülkelerin anayasa mahkemelerinin verdiği kararlar hakkında yapılmış karar tahlillerine (case notes) rastlanabilir. Bu açıdan Đngilizce şu iki dergiyi zikretmek gerekir: International Journal of Constitutional Law ve European Constitutional Law Review.

22 6 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (DERS KĐTABI) III. BĐLĐMSEL ESERLER Anayasa hukuku genel esaslarının üçüncü bilgi kaynağı bilimsel eserlerdir. Bilimsel eserler genel eserler, monografiler ve makaleler olarak üç grup altında toplanabilir. Genel eserler, anayasa hukukunun bütünü hakkında bilgi verirler. Monografiler anayasa hukuku alanında belirli bir konuyu derinlemesine inceleyen kitaplardır. Örneğin hükûmet sistemleri hakkında yazılmış bir kitap, bir monografidir. Makaleler ise belirli bir konu hakkında yazılmış ve bir monografi teşkil etmeyecek uzunlukta kısa inceleme yazılarıdır. Makaleler dergilerde yayınlanır. A. GENEL ESERLER Anayasa hukukunun üçüncü bilgi kaynağı anayasa hukuku alanında yazılmış bilimsel eserlerdir. Anayasa hukuku alanında Türkiye de, Fransa da, ABD de ve diğer bazı ülkelerde yayınlanmış başlıca genel eserler şunlardır: 1. Türkiye de Aşağıya sadece anayasa hukukunun genel esasları değil, Türk anayasa hukuku kitapları da alınmıştır. ALDIKAÇTI (Orhan), Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, Đstanbul, Đ.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları, Dördüncü Baskı, 1982, 410 s. ARMAĞAN (Servet), Türk Esas Teşkilât Hukuku, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1979, 404 s. ARSLAN (Zühtü), Anayasa Teorisi, Ankara, Seçkin yayınları, 2005, 295 s. ATAR (Yavuz), Türk Anayasa Hukuku, Konya, Mimoza, Beşinci Baskı, 2009, 400 s. ARSEL (Đlhan), Anayasa Hukuku: Demokrasi, Ankara, Doğuş Matbaacılık, 1964, 248 s. ARSEL (Đlhan), Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu), Ankara, Mars Matbaası, 1965, 471 s. BAŞGĐL (Ali Fuat), Esas Teşkilat Hukuku: Türkiye Siyasî Rejimi ve Anayasa Prensipleri (Cilt I, Fasikül I), Đstanbul, Baha Matbaası, 1960, 272 s. ÇAĞLAR (Bakır), Anayasa Bilimi: Bir Çalışma Taslağı, Đstanbul, BFS Yayınları, 1989, 332 s. ÇAVUŞOĞLU (Naz) Anayasa Notları, Đstanbul, Beta, 1997, 232 s. DAL (Kemal), Türk Esas Teşkilât Hukuku, Ankara, Bilim Yayınları, Đkinci Baskı, 1986, 304 s. ERDOĞAN (Mustafa), Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 6. Baskı, 2004, 380 s. ERDOĞAN (Mustafa), Anayasa Hukuku, Ankara, Orion Yayınları, 5. Baskı, 2009, 342 s. EROĞUL (Cem), Anatüzeye Giriş ( Anayasa Hukukuna Giriş ), Ankara, Đmaj Yayıncılık, Onuncu Baskı, 2009, 394 s. ESEN (Bülent), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1971, 156 s. ESEN (Bülent Nuri), Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1970, 616 s. GÖREN (Zafer), Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2006, 597 s. GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2001, 1071 s. GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Yedinci Baskı, 2009, 653 ss. GÖZÜBÜYÜK (A. Şeref), Anayasa Hukuku, Ankara, Turhan, 17. Baskı, 2010, 460 s. KABOĞLU (Đbrahim Ö.), Anayasa Hukuku Dersleri, Đstanbul, Legal, 4. Baskı, 2009, 436 s. KUBALI (Hüseyin Nail), Anayasa Hukuku Dersleri, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971, 533 s. ÖZÇELĐK (Selçuk), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Birinci Cilt: Umumî Esaslar, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982, 325 s.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Kemal Gözler TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI EKĐN BASIM YAYIN DAĞITIM

Kemal Gözler TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI EKĐN BASIM YAYIN DAĞITIM Kemal Gözler TÜRK ANAYASA HUKUKU PRATĐK ÇALIŞMALARI EKĐN BASIM YAYIN DAĞITIM Ekin Basım Yayın Dağıtım, ISBN: 978-605-4301-31-7 2010. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2010 Dizgi ve Sayfa Düzeni:

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONDÖRDÜNCÜ BASI Beta II Yayın No. : 2739 Hukuk Dizisi : 1341

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI Beta II Yayın No. : 3265 Hukuk Dizisi : 1581 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN GENEL TEORĐSĐ CĐLT I

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN GENEL TEORĐSĐ CĐLT I Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN GENEL TEORĐSĐ CĐLT I Ekin Basım Yayın Dağıtım ISBN Takım: 978-605-5431-26-6 ISBN Birinci Cilt: 978-605-5431-27-3 2011. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Haziran 2011 Dizgi

Detaylı

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Ekin Kitabevi Yayınları ISBN: 975-7338-39-7 Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım DEVLETİN KAVRAM VE KÖKENİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım DEVLETİN KAVRAM VE KÖKENİ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım DEVLETİN KAVRAM VE KÖKENİ Bölüm 1 DEVLET KAVRAMI I. Devlet Kavramının Tanımı...4 Üç Unsur Teorisi... 4 Üç Unsurun Birlikte Gerekliliği... 5 Devlet, Unsurlarına İndirgenemez...

Detaylı

Ekin Basın Yayın Dağıtım, ISBN: 978-9944-141-99-4 (c) 2009. Her hakkı mahfuzdur. Öğrenci Dostu Serisi, No: 5

Ekin Basın Yayın Dağıtım, ISBN: 978-9944-141-99-4 (c) 2009. Her hakkı mahfuzdur. Öğrenci Dostu Serisi, No: 5 Ekin Basın Yayın Dağıtım, ISBN: 978-9944-141-99-4 (c) 2009. Her hakkı mahfuzdur. Öğrenci Dostu Serisi, No: 5 Birinci Baskı: Eylül 2009 Dizgi, Sayfa Düzeni, Kapak: Kemal Gözler Eleştirileriniz İçin: kgozler@hotmail.com

Detaylı

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ Yrd. Doç. Dr. Taylan BARIN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar

İlker Gökhan ŞEN. Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İlker Gökhan ŞEN Doğrudan Demokrasi: Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (SBKY) GÜZ DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAPTARI. A. ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR (Her biri 3 puan= 30 puan)

ANAYASA DERSĐ (SBKY) GÜZ DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAPTARI. A. ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR (Her biri 3 puan= 30 puan) ANAYASA DERSĐ (SBKY) 2012 2013 GÜZ DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAPTARI A. ÇOKTAN SEÇMELĐ SORULAR (Her biri 3 puan= 30 puan) 1- Mutlak monarşilerde devletin kendisine değil, hükümdarın kendisine hukuki kişilik

Detaylı

Kemal Gözler Bilinmeyen bağlantı

Kemal Gözler Bilinmeyen bağlantı - Google Akademik Alıntılar Page 1 of 9 Bilinmeyen bağlantı Google Akademik Alıntı 2011 yılından Hepsi endeksleri bugüne Alıntılar 851 504 h-endeksi 13 11 i10-endeksi 21 12 Türk Anayasa Hukuku Baskı, Bursa,

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Anayasa Hukuku HUK120 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İKTİSAT BÖLÜMÜ (gece öğretimi) ANAYASA DERSİ VİZE SINAVI (CEVAP ANAHTARI)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İKTİSAT BÖLÜMÜ (gece öğretimi) ANAYASA DERSİ VİZE SINAVI (CEVAP ANAHTARI) T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (gece öğretimi) ANAYASA DERSİ VİZE SINAVI (CEVAP ANAHTARI) 1- Anayasalar ve Anayasacılık (15 PUAN) + Genel olarak dünyadaki anayasalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 3. ANAYASAL MESELELERİN ÇÖZÜMÜ (s.25-26)

İÇİNDEKİLER. Bölüm 3. ANAYASAL MESELELERİN ÇÖZÜMÜ (s.25-26) İÇİNDEKİLER Giriş!" Bölüm 1 POZİTİVİST TEORİ (s.7-18) I. Tabiî Hukukun Reddi 7 II. Değerlerin Bilinemezliği İlkesi 11 III. Pozitivist Teorinin Bilim Anlayışı 1 1. Bilimin Konusu Objektif Olarak Bilinebilir

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN-978-605-364-144-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

SEZGİN BAŞ TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA YASAMA İŞLEMLERİ TEORİSİ VE PARLAMENTO KARARLARI

SEZGİN BAŞ TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA YASAMA İŞLEMLERİ TEORİSİ VE PARLAMENTO KARARLARI SEZGİN BAŞ TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA YASAMA İŞLEMLERİ TEORİSİ VE PARLAMENTO KARARLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII ÖRNEKLER LİSTESİ...XIII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM YASAMA İŞLEMLERİ

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

Bölüm 1 TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI *

Bölüm 1 TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI * Bölüm 1 TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI * Türk anayasa hukukunun bilgi kaynakları 1, Türk anayasa hukuku kurallarının bulunacağı yerleri ve bunların kapsamları hakkında bilgi edinilecek belgeleri

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Ar. Gör. Dr. Gizem ERSEN PERÇİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN MAL REJİMLERİ Uygulanacak Hukuk Milletlerarası Yetki Tanıma ve Tenfiz İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIII

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ, ANAYASA YAPIM VE DEĞİŞTİRİLME Kanunların

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2011, 2 Cilt (32+973; s.)

ĐÇĐNDEKĐLER. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2011, 2 Cilt (32+973; s.) Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin Yayınevi, 2011, 2 Cilt (32+973; 32+1040 s.) www.anayasa.gen.tr/ahgt.htm Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BĐLGĐ KAYNAKLARI I. Anayasalar... 1 A. Türk

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 1 Ders Adi: TÜRKİYE NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI 2 Ders Kodu: KMY5120 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Komisyon ANAYASA HUKUKU ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA HUKUKU ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA HUKUKU ISBN 978-605-64-21-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı