T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI"

Transkript

1 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR Resmi Gazetenin 21/01/2012 tarihli ve sayılı nüshasında yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği nin ilgili hükümleri gereğince merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan mühendis, şehir plancısı, avukat, matematikçi, biyolog, kimyager, fizikçi, veteriner hekim, kütüphaneci, ekonomist, istatistikçi, tekniker, sağlık teknikeri ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir. MÜHENDİS: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. ŞEHİR PLANCISI: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. FİZİKÇİ: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. MATEMATİKÇİ: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. KİMYAGER: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. BİYOLOG: Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak. VETERİNER HEKİM: Kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak. KÜTÜPHANECİ: Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. İSTATİSTİKÇİ: Ekonometri ve İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak. EKONOMİST: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Ekonomi ve Finans, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finansman, Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Ticaret ve İşletmecilik, Finans Matematiği lisans programlarının birinden mezun olmak. AVUKAT: 1) Hukuk fakültesinden mezun olmak. 2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak. PROGRAMCI: 1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. 2) Yazılım dillerinden.net ya da java dilleri ya da MSSQL veya ORACLE veri tabanı konularından en az bildiğini (transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek. SAĞLIK TEKNİKERİ: En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. TEKNİKER: En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak. TEKNİSYEN: Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak. İlan tarihi itibariyle Bakanlığımızda çalışıyor olmak. Asli memurluğa atanmış olmak. Yukarıda belirtilen şartları taşımakla birlikte Ek-2 listede belirtilen kadrolara atanma şartlarını taşımayanların (657 sayılı DMK nın 68/B ve 76 ncı maddelerinde belirtilen şartlar) müracaatları kabul edilmeyecektir. (Örneğin; 8. derecedeki bir memur öğrenim durumu itibarı ile ekonomistliğe uygun olsa da ilandaki kadronun derecesi 1 ise atanamayacağından müracaatı kabul edilmeyecektir.) 1 / 8

2 SINAV BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİ 1) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur. 2) Adaylar internet adresinde yayımlanan başvuru formunu (Ek-3) elektronik ortamda doldurarak başvurularını yapacaklardır. Aday, başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra kendisi imzalayıp, birim amirine onaylatacak, onaylı diploma örneğini de ekleyerek, birimi kanalıyla 29/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar na elden veya posta yolu (kargoaps) ile teslim edilecektir. 3) Unvan Değişikliği sınavına katılmak için başvuranlar, unvan değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formaları ile 29/12/2014 tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. 4) Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan ve birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. 5) Engelli adaylar başvuru formunda engel durumlarını belirterek ilgili kutucuğu işaretleyeceklerdir. 6) Sınava başvurusu kabul edilen adayların listesi Bakanlığımız ve Üniversitenin resmi internet sitelerinde eş zamanlı olarak ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilen adayların, adresinde yayımlanacak sınav giriş belgesi örneğini elektronik ortamda doldurarak birim amirlerine onaylatmaları gerekmektedir. 7) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 6. maddede belirtilen ilanın yayımlanmasını müteakip 5 gün içerisinde KDV dahil 75 (yetmişbeş) TL sınav ücretini Hacettepe Üniversitesinin aşağıda belirtilen hesabına yurdun herhangi bir yerinden yatıracaklardır. İnternet bankacılığı kullanılarak (EFT/Havale) yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. 8) Sınav ücretini yatıran ve başvuru kaydını tamamlayan adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır. Banka : Halkbank A.Ş. Şube : Hacettepe Tıp Fakültesi (1541) Banka Swift Kodu: TRHBTR2A Iban No: TR SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ 31 Ocak 2015 Cumartesi / Saat: 09:30 / Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Beytepe/ANKARA SINAVIN UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 1) Adaylar sınav giriş yerlerini Hacettepe Üniversitesinin adresinde yayımlanacak listeden öğreneceklerdir. 2) Adaylar fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport), ve sınav giriş belgesi ile sınava gireceklerdir. Kimlik belgeleri ve sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 3) Unvan Değişikliği Sınavı 50 soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) sorulardan oluşacaktır. 4) Unvan Değişikliği Sınavı 75 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. 5) Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. 6) Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. 2 / 8

3 7) Değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayacak ve başarı puan hesaplamasında (Puan=(Doğru sayısı/soru sayısı)*100) formülünü kullanılacaktır. 8) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ 1) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Bakanlığımızın ve Hacettepe Üniversitesinin internet sayfasında eşzamanlı olarak duyurulacaktır. 2) Adayların sınavla ilgili itirazlarına ilişkin tüm işlem ve duyurular Üniversite tarafından yapılacaktır. Adaylar sınava ilişkin itirazlarını sonuçların duyurulmasının ardından 5 iş günü içerisinde Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezine yapacaklardır. Aday itiraz başvuruları, Üniversitenin duyuracağı hesap numarasına 20 TL itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, kimlik numarası, adı soyadı, imza, iletişim bilgisi ve adresi olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Aday itirazları, itirazın Üniversiteye bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek, değerlendirme sonucu adaya, talep olması durumunda e-posta veya faks yoluyla ulaştırılacak, ayrıca posta yoluyla da gönderilecektir. Sıralamada değişiklik olması durumunda Bakanlığa da bilgi verilecektir. 3) Şehir Plancısı alanında sınava girecek adaylar mesleki alan soruları ile ilgili itirazlarını Bakanlığa yapacaklardır. 4) Sınav sonucu, kesin sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren altı (6) ay geçerlidir. SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ 1) Sınavda başarılı olanların yerleştirilmesi ve atanmasına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip Bakanlığımızın internet sayfasında duyurulacaktır. 2) Bakanlığımız Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki aranan şartları taşımayanlar ile sonradan bu şartları taşımadıkları anlaşılanlardan unvan değişikliği sınavına girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. 3) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personelin başarı sırasına göre tercihi doğrultusunda ilan edilen yerlerden birine ataması yapılacak olup, bu personel atandıkları yerde üç yıllık çalışma süresini doldurmadan yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır. 4) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların yerleştirme ve atama işlemlerinde Bakanlığımız hizmet birimlerinin personel durumları dikkate alınacaktır. 5) Kazanan adayların öncelikle müktesebine uygun kadrolara atamaları yapılacaktır. 6) Duyurulan kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. 7) Ek-1 tablo dikkate alınmak kaydıyla, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden sınava girenler Elektrik Mühendisliği Grubundan; Jeoloji Mühendisliği ile Hidrojeoloji Mühendisliği bölümlerinden sınava girenler Jeoloji Mühendisliği Grubundan, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinden sınava girenler Orman Mühendisliği Grubunda duyurulan kadroları tercih edeceklerdir. 8) Sınavda başarılı olan adayların yerleştirme işlemi, Bakanlık Ana Hizmet binasında yapılacaktır. 3 / 8

4 4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR KONU BAŞLIKLARI Sınavda çıkacak sorularla ilgili konu başlıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. MESLEKLER Çevre Mühendisi İnşaat Mühendisi Makine Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisi Çevre Kimyası Hava Kirliliği Su ve Atık su Ekoloji Mukavemet Yapı Analizi Betonarme Zemin Mekaniği Temel Mühendisliği Malzeme Bilimi Ulaştırma Mühendisliği Akışkanlar Mekaniği Hidrolik Hidroloji Mühendislik Matematiği İstatistik Termodinamik Mukavemet Akışkanlar Isı Transferi Üretim Temel Bilgisayar Mimarisi İşletim sistemleri Bilgisayar Ağları Bilgi Güvenliği Veri tabanları Elektromanyetik Devre Analizi Elektronik Elektrik Makinaları Güç Elektroniği Elektrik Devresi Elektronik Devresi Antenler ve Yayılım Sinyal ve Sistem Sayısal Sinyal İşleme Haberleşme Olasılık Kuramı Sinyal Tasarım Haberleşme sistemleri Elektrik Dağıtım sistemleri Kontrol Mikro İşlemciler Elektronik Sayılı İskan 4 / 8

5 4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR Endüstri Mühendisi Harita Mühendisi Jeoloji Mühendisi Jeofizik Mühendisi Hidrojeoloji Mühendisi Maden Mühendisi Kimya mühendisi Ziraat Mühendisi Mühendislik Ekonomisi Benzetim Üretim Yönetimi ve Planlaması Kalite Mühendisliği Yöneylem araştırması Ölçme Bilgisi Uzaktan Algılama Jeodezi Genel Jeoloji Levha Tektoniği Akarsular Kütle Hareketleri Jeolojik Zaman Deprem Yüzey Şekilleri Elektrik Özdirenç Yöntemleri Doğal Potansiyel Yöntemi Sismoloji Elektromanyetik Yöntemler Manyetik Yöntem ve Jeomanyetizma Gravite Yöntemi Yapay Uçlaşma Yöntemi Temel Hidrojeoloji Su Sondajı Su Kimyası Yeraltı Madenciliği Yerüstü Madenciliği Cevher Modelleme Maden Arama Madencilik ve Çevre İş Güvenliği Termodinamik Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı Isı ve Kütle Aktarımı Akışkanlar Mekaniği Kütle ve Enerji Derinlikleri Bahçe Bitkileri -Meyvecilik -Sebzecilik -Süs Bitkileri Bitki Koruma -Entomoloji -Fitopatoloji Genel Mücadele Yöntemleri Tarla Bitkileri -Tahıllar -Yemeklik Baklagiller -Endüstri Bitkileri -Çayır-Mera Yem Bitkileri 5 / 8

6 4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR Peyzaj Mimarı Orman Mühendisi Orman Endüstri Mühendisi Sistem Mühendisi Gıda Mühendisi Şehir Plancısı (Mesleki alan soruları Bakanlık tarafından hazırlanmıştır.) Avukat Kullanılan Malzemeler -Doğal Taşlar -Beton -Ahşap -Metal -Tuğla -Plastik Döşeme Yüzey Rengi Ağaç Dendrolojisi ve Odun Anatomisi Ağaç Kimyası Ağaç Malzemelerinin Fiziksel Özellikleri Ağaç Malzemelerinin Mekanik Özellikleri Ağaç Dendrolojisi ve Odun Anatomisi Ağaç Kimyası Ağaç Malzemelerinin Fiziksel Özellikleri Ağaç Malzemelerinin Mekanik Özellikleri Sistem Benzetimi Bilişim Sistemleri Üretim Yönetimi ve Planlaması Proje Yönetimi Yöneylem Araştırması Olasılık ve İstatistik Kalite ve Güvenilirlik Mühendisliği Sistem Yönetimi Gıda Bilimleri Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Kimyası Gıda Teknolojisi Süt Teknolojisi Et Teknolojisi Hububat Teknolojisi Meyve-Sebze Teknolojisi Yağ Teknolojisi Kent Ekonomisi Konut Politikaları Kentsel Dönüşüm Kent Sosyolojisi İmar ve Hukuk Anayasa İdare Hukuku Hukukun Genel İlkeleri Yargı Yolları 6 / 8

7 4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR Matematikçi İstatistikçi Biyolog Kimyager Kümeler Sayılar-Temel Sayı Problemleri Fonksiyon Kavramı Parabol ve Logaritmik Fonksiyonlar Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Dizi Kavramı Tek değişkenli Fonksiyonlarda Türev Kavramı Türev Uygulamaları: Teğet Doğrusu Maksimum/Minimum Problemleri İntegral Uygulamaları: Alan Temel İstatistik Hipotez Testleri Regresyon-Korelasyon Varyans Analizi Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Parametrik Olmayan İstatistiksel Analiz İnsan ve Hayvan Biyolojisi Hücre ve Metabolizma Genetik ve Evrim Bitki Biyolojisi Ekoloji Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Temel Bileşenleri Çevre Atom ve Periyodik Sistem Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Maddenin Halleri Asitler, Bazlar ve Tuzlar Karışımlar Endüstride ve Canlılarda Enerji Modern Atom Teorisi Kimyasal hesaplamalar Gazlar Sıvı Çözeltiler Kimya ve Enerji Tepkimelerde Hız ve Denge Kimya ve Elektrik Karbon Kimyası Polimer Kimyası Çevremizde Kimya 7 / 8

8 ORTAÖĞRETİM EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR 2 YILLIK ÖNLİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR 4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR Fizikçi Ekonomist Kütüphaneci Veteriner Mekanik Dalgalar Akışkanlar Sıcaklık ve Isı Elektrik Geometrik Optik Fiziksel Optik Modern Fizik Mikroekonomi Makroekonomi Para Teorisi ve Politikası Uluslararası İktisat Belge Yönetimi Bilgi Kaynakları Bilgi Kullanımı Bilgi-Toplum İlişkileri Bilginin düzenlenmesi Veteriner Zootekni Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Teknikleri İKİNCİ SINAV GRUBU (Sağlık Teknikeri ve Tekniker) İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (50 SORU) ÜÇÜNCÜ SINAV GRUBU Teknisyen İLGİLİ KONU BAŞLIKLARI (50 SORU) Ekler: 1-İlana çıkılan kadroların dağılımını gösterir cetvel 2-İlana çıkılan kadroların derecelerini gösterir cetvel 3-Başvuru formu 4-Sınav giriş belgesi 8 / 8

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik)

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU. Başvuru Adresi (Elektronik) SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU Aday, sınav ücreti olarak 30 TL yi (yüz otuz Türk Lirası KDV dâhil),

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 13.02.2014 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hizmet Grupları

Detaylı

YÖNETMELİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 11 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29383 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

YÖNETMELİK. e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını, 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28898 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 5 Mayıs 2014 69471265-305-3426

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK

6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK 6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29190 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (27/07/2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu) ndan: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2011 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik

Detaylı

YÖNETMELİK. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 23 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29214 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28970 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 7 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29379 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YLSY-2011/2 KILAVUZU

YLSY-2011/2 KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzman Personel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 28 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29219 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ARALIK / 2010 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: 9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 YÖNETMELİK Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI. Bankamız Teftiş Kurulu nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI. Bankamız Teftiş Kurulu nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır. MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI Bankamız Teftiş Kurulu nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır. Görev Tanımı: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu

Detaylı