Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi"

Transkript

1 Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

2 Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi

3 Kan; Değerli ve Faydalı Tek kaynağı insan olan, Alternatifi henüz olmayan Yerinde kullanıldığında hayat kurtaran

4 Ancak Riskli Hemolitik Non hemolitik Enfeksiyon Alloimmunizasyon Kayıt hataları Henüz tesbit edilemeyen viruslar, pirionlar

5 Kan Ürünü Kandan hazırlanan terapötik materyal Kan komponentleri Plazma fraksinasyon ürünleri

6 Sık Kullanılan Kan Komponentleri Eritrosit süspansiyonu Trombosit süspansiyonu Taze donmuş plazma Kriyopresipitat Kriyo süpernatan (cryo-poor)*

7 Kan Komponentleri Tam Kan Eritrosit süspansiyon u Trombositte n zengin plazma Sıvı Plazma Taze donmuş Plazma Kriyopresipita t Trombosit süspansiyon u 7

8 BANKA KANI CPDA-1 li torbalarda plazma potasyumu başlangıçta 5.1 meq/l iken, 35. Günde 78.5 meq/l ye çıkar Bu durum yenidoğanlar ve renal fonksiyon bozukluğu olanlarda önemlidir Torbadaki hemoliz saklama süresiyle orantılı olarak artar Serbest hemoglobin başlangıçta 78 mg/l iken, 35. Günde 658 mg/l ye çıkar

9 Kan ve Komponentleri Transfüzyon Amaçları 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara oksijen taşınmasını sağlamak 3. Kanama ve koagülasyon bozukluklarını düzeltmek 9

10 TAM KAN

11 Tam Kan / Ham Kan Donörden alındıktan sonra işlem görmeksizin kullanılan kandır Ortalama hematokriti %36-37 dir Plazma 250 ml, eritrositler 200 ml sini oluşturur +4 C de 48 saatte trombositler fonksiyonlarını kaybederler Labil koagülasyon faktörleri aktivitelerini kaybederler Günümüzde tam kan nadiren kullanılır

12 Tam Kan Yerine Komponent Kullanmanın Avantajları Her bir kan ünitesinden birden fazla hasta yararlanabilir Tam Kan Eritrosit süspansiyonu Trombosit konsantresi Taze donmuş plazma Kriyopresipitat

13 Tam Kan Transfüzyonunun Dezavantajları Volüm yüklenmesi Trombosit ve lökosit antijenlerine karşı alloimmünizasyon Plazma içeriğine bağlı olarak allerjik reaksiyon görülme sıklığının artması

14 Tam Kan Yerine Komponent Kullanmanın Avantajları Özel bir kan komponentine gereksinimi olan hastalarda optimal tedaviyi sağlar, tam kandan daha etkili ve daha güvenlidir. Gereksinim olmayan komponentlerin oluşturabileceği yan etkiler önlenir. Kan kaynağının boşa harcanması önlenir. Komponentlerin raf ömrü daha uzundur

15 Tam Kan Kullanma Oranı GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ORTALAMA %5 TÜRKİYE DE 1999: % : <%

16 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU

17 Eritrosit Süspansiyonu Plazmasının 3/4 ü alınmış kandır. Plazma içeriği ml Hacmi yaklaşık olarak 200 ml Hematokriti %70-80 SAG-M ve ADSOL lü ES larının hematokriti %55-60 dır, saklama süreleri 42 gündür

18 Eritrosit Süspansiyonunun Geçimli Olduğu Sıvılar %0.9 NaCl ABO uyumlu plazma %5 albumin Bunlar dışında hiçbir sıvı veya ilaç kan torbası içerisine konulamaz, kan seti ile aynı setten verilemez veya puşe edilemez

19 Eritrosit Süspansiyonu Verilme Hızı ve Şekli Normal Tx hızı 1-2 ml/kg/saat 1 ünite ES verilme süresi 1-2 saat Hızlı Tx gerektiği durumlarda >1ml/kg/10 dk 170 μ luk filtreli standart transfüzyon setleri kullanılmalıdır

20 RBC Tx Genel Prensipler Sadece, elde edilecek fayda potansiyel risklerden daha fazla olacaksa transfüzyon yapılmalıdır. Transfüzyon için sabit bir hemoglobin değeri eşik olarak kullanılmamalıdır. Hipoksiye bağlı belirti ve bulgular vücudun kompanse edici mekanizmaları tarafından düzeltilemeyecek seviyeye geldiği zaman Tx yapılmalıdır. Elektif cerrahi girişimler için otolog transfüzyon tercih edilmelidir. Farmakolojik ajanlarla tedavi edilebilen anemilerde transfüzyon yapılmamalıdır. Volüm kayıplarında transfüzyon ilk akla gelen tedavi yaklaşımı olmamalıdır. 20

21 Şok İndeksi İle Kan Kaybının Hesaplanması Şok İndeksi (Şİ)= Nabız/Sistolik Kan Basıncı Şİ Volüm Kaybı % Kayıp Sıvı Seçeneği Kristaloid veya kolloid ES Tam Kan Tam Kan

22 Akut Kan Kaybı (Cerrahi, Travma veya Kanama) %15-30 kayıp - kristaloid ve kolloidler yeterlidir. Genç hastalarda RBC tx gerek yoktur. %30-40 kayıp - hızlı volum replasmanına ve RBC tx ihtiyacı vardır. >%40 kayıp - hayatı tehdit eder, volum replasmanına ve genellikle tam kan (çoklu komponent) replasmanına ihtiyaç vardır. 22

23 Transfüzyon Kararı Transfüzyon vs Tx yapmamak Yarar Risk Mortalite Yan etkiler Morbidite Anemi Fonksiyonel Toparlanma 23

24 24

25 The American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy Recommendations Hb>10 g/dl tx nadiren gerekir Hb 6-10 g/dl tx endikasyonu hastanın oksijenasyon durumuna göre değişebilir. Hb < 6 g/dl tx çoğunlukla gereklidir. 25

26 26

27 OÖzcebe 27

28 Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Endikasyonları Hipoksiye bağlı belirti ve bulgular vücudun kompanse edici mekanizmaları tarafından düzeltilemeyecek seviyeye geldiği zaman Tx yapılmalıdır. Hastanın laboratuvar değerlerine bakarak Tx yapılmaz. Transfüzyonu başlatacak bir Hb seviyesi yoktur

29 Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Endikasyonları Aneminin hipoksiye bağlı ve acil tedavi gerektiren semptomlarının ortaya çıkması Kısa ve sık soluma Taşikardi Senkop Serebral hipoksi belirtileri Angina pektoris Kalp yetmezliği

30 Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Endikasyonları Farmakolojik ajanlarla düzeltilemeyen kronik anemilerde hastalar 7 gr/dl hemoglobin değerini tolere edebilir Orta-ağır derecede kalp yetmezliği Solunum yetmezliği Koroner arter hastalığı Serebrovasküler hastalık Varlığında, hasta asemptomatik ise hemoglobin değeri 8 gr/dl olacak şekilde eritrosit süspansiyonu transfüzyonuna gerek duyulabilir. Eskiden kabul edilen eşik 10 gr/dl idi

31 Eritrosit Süspansiyonu Kullanım Endikasyonları Hb<10gr/dl olan kronik transfüzyon programındaki hastalar Aktif olarak kanayan ve klinik olarak stabil olmayan hastalar Hb<10gr/dl olup cerrahi işlem sırasında beklenen tahmini kan kaybı TKH nin >%15 olabilecek hastalar Otolog ES kullanım endikasyonları allojeneik ES kullanımıyla aynıdır

32 Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu Gereken Hastalıklar Hipoplastik anemiler Aplastik anemiler Kemoterapi sonrası kemik iliğinin baskılandığı haller Myelodisplastik sendrom Paroksismal nokturnal hemoglobinüri Konjenital hemolitik anemiler İmmünolojik nedenli olmayan kazanılmış hemolitik anemiler Konjenital hemolitik anemiler (Talasemi ortak hücreli anemi, eritrosit enzim bozuklukları, eritrosit membran bozuklukları) Eritropoietin tedavisineyanıt vermeyen anemik kronik böbrek hastaları

33 Eritrosit Süspansiyonu Kullanımının Kontrendikasyonları Farmakolojik ajanlar ile aneminin düzeltilebileceği durumlar; Fe B12 Folik asit Eritropoietin Steroid

34 Kanaması Olmayan Bir Erişkinde Bir Ünite Tam Kan veya ES Hematokriti % 3 Hemoglobini 1 g/dl arttırır

35 AABB;ES Transfüzyonu ile İlgili Yeni Öneriler Hastanede yatan stabil hastalar için 7-8 gram hemoglobin düzeyleri için restriktif transfüzyon stratejisi uygulanması Bilinen kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde 8 gr/dl hemoglobin düzeyinin altına düşmedikçe restriktif transfüzyon stratejisi uygulanması Hemodinamik olarak stabil akut koroner sendromu olan hastalarda restriktif veya liberal transfüzyon eşikleri hakında bir öneride bulunulmamaktadır Transfüzyon kararlarını verirken hemoglobin konsantrasyonu yanısıra hastanın semptomlarının da dikkate alınması Red Blood Cell Transfusion: A Clinical Practice Guideline From the AABB, Ann Intern Med. 2012;157:

36 Masif Kanama Nedir? 24 saat içinde total kan hacmine eşit miktarda kan transfüzyonu yapılmasını gerektirecek şiddetteki kanama 24 saat içinde 10 üniteden fazla tam kan veya 20 üniteden fazla ES verilmesini gerektirecek kanama 3 saat veya daha az bir süre içerisinde dolaşımdaki kan hacminin %50 sinden fazlasının replasmanını gerektirecek kanama 150 ml/dk kan kaybı

37 Masif Transfuzyon AMAÇ Volum kaybının düzeltilmesi Oksijen taşıma kapasitesinin düzeltilmesi Metabolik bozuklukların düzeltilmesi Hemostazın düzeltilmesi Plazma onkotik basıncının düzeltilmesi

38 Masif Kanamada Kristalloid sıvılar Kolloid sıvılar - Albumin - Dekstran - Hidroksi etil starch (HES)(hemostazı bozabilir.) Lokal önlemlerle kanama durdurulmaya çalışılmalıdır.

39 TROMBOSİT SÜSPANSİYONU

40 Trombosit Süspansiyonu Trombosit süspansiyonu tam kandan santrifüjleme veya donörlerden aferez cihazları kullanılarak elde edilir Tek ünite trombositler 4-6 lı gruplar halinde bir araya getirilerek havuzlanmış trombosit süspansiyonları elde edilir

41 Trombosit Süspansiyonu 1 Ünite tam kandan hazırlanır (50-70cc). 1Ü/10 kg (erişkinde 6Ü) terapötik dozdur. 1Ü içerisinde 5x10 10 trombosit vardır. 1Ü alıcıda trombosit sayısını mm 3 kanda arttırır. Aferez cihazı ile toplanan ürünlerde (200cc) 3x10 11 trombosit vardır ve alıcıda trombosit sayısını mm 3 kanda arttırır

42 Trombosit Süspansiyonu Saklama Oda ısısında, ajitatörlerde saklanır 5 gün içinde tüketilmelidir (bakteriyel bulaş) 5. günde % oranında canlılığını kaybeder

43 Trombosit Donörleri Tam kan donörlerindeki standarlara uyulmalıdır 72 saat içerisinde aspirin almamış olmalıdırlar Aferez donörleri senede toplam 24 ü geçmemek üzere her 3 günde bir cihaza bağlanabilirler Aferez donörlerinin işlem öncesi kan sayımlarında trombosit sayısı en az olmalıdır

44 Trombosit Süspansiyonu Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar Tercihan ABO uygun trombosit Tx yapılır Acil durumlarda ABO uygunsuz Tx da yapılabilir Rh uygunluğuna mutlak dikkat edilmelidir Doğurganlık çağını geçirmiş olan kadınlar ile yaşlılarda ve erkeklerde acil durumlarda Rh negatif hastalara Rh pozitif ürün kullanılabilir, ancak mutlaka hastaya Rh Ig yapılmalıdır

45 Trombosit Transfüzyonu Profilaktik transfüzyon Terapötik transfüzyon

46 Trombosit Süspansiyonu Kullanım Endikasyonları Kanaması veya hemostatik bozukluğu olmayan hastalarda Plt<10.000/mm 3 (Plt<5.000/mm 3??) Hemostatik bozukluğu olan* ve kanaması olmayan hastalarda Plt<20.000/mm 3 Minör kanaması olan, DIC gelişen veya invaziv prosedür uygulanacak ya da opere edilecek hastalarda Plt<50.000/mm 3 ES Tx gerektirecek kadar ciddi kanaması olan hastalarda, göz veya beyin cerrahisi uygulanacak hastalarda Plt< /mm 3 Masif transfüzyon uygulanan hastalarda

47 Trombositopenik Hastalarda Kanama Riskini Arttıran Faktörler Ateş Sistemik enfeksiyon DIC veya diğer koagülopatiler Trombosit fonksiyonlarını inhibe eden ajanlar Antikoagülan tedavi Üremi Lökostazis Mukozit veya diğer anatomik lezyonlar

48 Trombosit Suspansiyonları Kİ nin baskılanmasında eşik değer altında kanamayı önlemek amaçlı, İmmun trombositopenide masif kanamada kullanılır. TTP ve HİT de kontrendikedir. Glanzmann hastalığında; anti IIb-IIIaantikoru

49 TAZE DONMUŞ PLAZMA

50

51 Taze Donmuş Plazma Tam kandan elde edilen taze plazmanın altı saat içinde dondurulmasıyla taze donmuş plazma TDP elde edilir. Taze plazma içinde koagülasyon faktörleri, globulin ve albümin bulunur. Bu üründe labil koagülasyon faktörlerinin aktiviteleri korunmuştur TDP 20 ºC de 1 yıl saklanabilir. Labil koagülasyon faktörleri Albümin, globülin gibi plazma proteinleri Bağlama faktörleri Farklı büyüme faktörleri

52 Taze Donmuş Plazma Kullanım Endikasyonları PT ve aptt nin normalin 1.5 katından yüksek olan Faktör eksikliği olup faktör düzeyleri <%25 olan Fibrinojen düzeyi < 100 mg/dl olan aktif kanamalı veya invaziv işlem uygulanacak hastalar (spesifik faktör konsantreleri yokluğunda!)

53 Taze Donmuş Plazma Kullanım Endikasyonları Warfarin etkisini acil olarak ortadan kaldırmak TTP / HUS Dissemine intravasküler koagülasyon Herediter anjiyonörotik ödem (C1-esteraz inhibitör eksikliği) Masif transfüzyon, kristalloid-kolloid ile replasman (PT-aPTT>1.5 N) Ağır karaciğer yetmezliği

54 Taze Donmuş Plazmanın Kullanılmaması Gereken Durumlar Volüm genişletmek amacıyla Yalnızca kanama veya yalnızca uzamış PTZ/aPTT değerlerini düzeltmek amacıyla Nütrisyonel destek amacıyla Kardiyopulmoner bypass sonrası profilaktik amaçla

55 KRİYOPRESİPİTAT

56 Kriyopresipitat TDP 1-6 C de gece boyunca yavaş yavaş eritilir Santrifüj ile süpernatan ayrıştırılarak atılır Kalan cc peltemsi kısma denir Hemen dondurulur, TDP gibi saklanır Kullanım için plazma çözücülerde çözdürülür ve 6 saat içinde kullanılır

57 Kriyopresipitat ml dir. 1-2 Ü/10 kg olarak kullanılır Ü FVIII:C 250 mg fibrinojen TDP da bulunan FXIII içeriğinin %20-30 u TDP da bulunan vwf içeriğinin % i

58 Kriyopresipitat Kullanım Endikasyonları İnvaziv işlem uygulanacak veya kanaması olan ve fibrinojeni <100 mg/dl olan hastalar DDAVP nin etkili olmadığı kanaması olan veya invaziv işlem uygulanacak olan vw hastaları FXIII eksikliği olan kanamalı veya invaziv işlem uygulanacak hastalar

59 KAN KOMPONENTLERİNDE GRUP SEÇİMİ ve ÖNEMLİ NOKTALAR

60 DİKKAT! Kayıt hatası Ölüm! %48 Doğru hasta, doğru etiket Tam-eksiksiz istem formu Verici örneğinin doğru etiketlenmesi Doğru etikete sahip kan torbası Doğru kanın doğru hastaya verilmesi

61 Tx Bağlı Ölüm veya Majör Komplikasyonlar Acute Transfusion Reactions Post transfusion purpura Acute lung injury Transfusion transmitted infections Delayed Transfusion Reactions Incorrect Transfusion SHOT Initiative. Williamson BMJ

62 Aynı Grup Kan Yok ve Durum Acil!!! Tam kan kullanımında verici ve alıcı aynı ABO-Rh grubundan olmalıdır. Aynı gruptan kan yok ve durum acil Tabloya bakınız! Tablodaki bilgileri uygulayabilmek için kullanılan kan ürünü mutlaka eritrosit süspansiyonu olmalıdır

63 Acil Şartlarda Farklı ABO Kan Grubundan Transfüzyon Alıcı Kan Grubu O A B AB Verilebilecek ES Yok O O A, B, O

64 ABO Grubundan Emin Değilseniz; Transfüzyonu erteleyiniz, Zorunlu ise O Rh (-) eritrosit süspansiyonu kullanınız

65 Aynı Rh Grubundan Kan Yok ve Durum Acil!!! Rh (-) kan, Rh (+) için uygun, Rh (-) anne adaylarına Rh (+) kan vermeyiniz, Rh (-) kişilere Rh (+) verirseniz Rh immunglobulini yapınız

66 Rh Faktöründen Emin Değilseniz; Rh (-) kan ürünü transfüze ediniz. Hastanın Du (zayıf D) olması durumunda Rh (+) kan ürünü verilebilir

67 Plazma Transfüzyonu Uygunluk testleri gerekli değil ABO uygun plazma kullanınız

68

69 KAN ÜRÜNLERİNE UYGULANAN İLERİ İŞLEMLER Filtreleme Işınlama Yıkama

70 Hebert PC 70

71 İmmünkompromize Hastada Lökosit ve Lenfositler ile İlişkili Kan Transfüzyonu Komplikasyonları HLA alloimmünizasyonu CMV bulaşı Febril non-hemolitik transfüzyon reaksiyonları TA-GVHD İmmünmodülasyon 71

72 HLA ALLOİMMUNİZASYONU TEDAVİSİ HLA uygun trombosit süspansiyonu veya trombosit crossmatch i uygun trombosit süspansiyonu kullanmak IVIG, immünsupresifler HLA alloimmunizasyonunu önlemek (en ideali!!!) Bu da ancak uzun süreli transfüzyona gereksinimi olacağı tahmin edilen hasta gruplarında lökosit filtreleri kullanılarak gerçekleştirilebilir

73 LÖKOSİTTEN ARINDIRMA YÖNTEMLERİ Santrifügasyon: Lökositlerin yoğun olduğu tabaka (buffy coat) ayrılır. Etkinliği %70-80 Eritrositleri yıkama % 85 Eritrositleri dondurup çözdükten sonra yıkama %98 Eritrositleri SAG-M lü sıvılar içine toplama %70 Lökosit filtreleri %99.99

74 LÖKOSİT FİLTRELERİ Özel üçüncü jenerasyon kan filtreleri, eritrosit veya trombosit süspansiyonlarında, HLA alloimmünizasyonu ve CMV transmisyonuna neden olan lökositleri 5x10 6 nın altına indirir.

75 HANGİ ÜRÜNLER FİLTRELENMELİ Eritrosit süspansiyonu Aferez trombositi Havuzlanmış trombosit

76

77

78 FİLTRELERİ NE ZAMAN, NASIL KULLANALIM? Filtrelerin yatak başı kullanımı standart infüzyon setlerinin kullanımından daha karışıktır. Sadece yerçekiminin infüzyonu ile kullanılmalı, infüzyon pompası veya basınç uygulamasından kaçınılmalıdır. Üstelik lökosit azaltmadaki etkinliğin ölçümü yatakbaşında mümkün değildir.

79 FİLTRELERİ NE ZAMAN, NASIL KULLANALIM? O halde, filtreleme kan bankasında yapılmalıdır...

80 FİLTRELERİ NE ZAMAN, NASIL KULLANALIM? Peki saklama öncesi mi, saklama sonrası mı?

81 FİLTRELERİ NE ZAMAN, NASIL KULLANALIM? Saklama öncesi lökositlerin uzaklaştırılması mikroagregatların oluşumunu ve sitokinlerin salınımını azaltır. Ancak depolama sırasında kan ürününde bakteri üremesi riskini arttırır!!!

82 LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ÜRÜNÜ NE KADAR SAKLAYACAĞIZ? Lökositi azaltılmış eritrositler filtrasyon veya diğer bir açık sistemle hazırlanmışsa, saklama ömrü 2-6 ºC de 24 saat ile sınırlıdır.

83 ÜRÜNLERİ NASIL KONTROL EDECEĞİZ? Otomatize kan hücre sayımı (cbc) lökositi azaltılmış ürünlerdeki küçük miktardaki lökositi ölçmede yeterince duyarlı değildir. Yüksek volümlü manuel sayım cihazları veya Flow sitometri yöntemi tercih edilmelidir.

84 Kontrol edilecek parametre Rezidüel lökosit Kalite koşulu Sayım ile <1x10 6 /ünite olmalı Kontrol sıklığı Tüm ünitelerin %1 i ile minimum ayda 10 ünite Hemoglobin Minimum 40 g/ünite Tüm ünitelerin %1 i ile minimum ayda 4 ünite Saklama sonundaki hemoliz Eritrosit kütlesinin %0,8 inin altında Ayda 4 ünite Test edilen ünitelerin % 90 ı bu kriterleri karşılamalı.

85 LÖKOSİT FİLTRESİ KULLANIM ENDİKASYONLARI KESİN 1-Lökosit antikorlarına sahip olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda ya da lökosit antijenlerine karşı alloimmünizasyon gelişmesini önlemek amacıyla 2-CMV bulaşının önlenmesinde CMV negatif kanın alternatifi olarak 3-FNHTR riskini azaltmada

86 LÖKOSİT FİLTRESİ KULLANIM ENDİKASYONLARI TARTIŞMALI: 1-Kanser rekürrensi riskini artıran immünmodulasyonu veya bakteriyel enfeksiyon riskini azaltmada 2-Prion hastalıkları riskini azaltmada 3-Eritrositlerin Yersinia enterokolitika kontaminasyonu riskini azaltmada 4-Lösemi veya myelodisplastik sendrom 5-Yeni tanı almış MM veya NHL

87 LÖKOSİT FİLTRESİ KULLANIM ENDİKASYONLARI TARTIŞMALI: 6-Bütün ki/periferik kök hücre transplantları 7-Malignensi için adoptif immünoterapi alan hastalar 8-Çok sayıda transfüzyon yapılması gereken diğer hastalar 9-Kalp akciğer transplantları 10-HIV pozitif hastalar

88 Lökosit Filtresi Kullanım Endikasyonları Lösemi veya myelodisplastik sendrom Yeni tanı almış multiple myeloma veya non-hodgkin s lenfoma (transplant yapılıp yapılmayacağı belli olana kadar) Bütün kemik iliği/periferik kök hücre transplantasyonları Malignensi için adoptif immünoterapi alan hastalar İki kere nonhemolitik febril transfüzyon reaksiyonu geçiren hastalar Çok sayıda transfüzyon yapılması gereken diğer hastalar Kalp ve akciğer transplantasyonları HIV pozitif hastalar 88

89 IŞINLAMA

90 IŞINLAMA GVHH ının primer sebebi kan komponentlerinin içerdiği canlı T lenfositlerdir. GVHH ını önlemenin tek yolu da kan ürünlerini ışınlamaktır.

91 TA-GVHD KORUNMA Sellüler kan komponentlerinin gamma irradiasyonu TA- GVHD gelişmesini engeller. Önerilen doz kanın ortasından geçen düzlemde minimum 2500 cgy dir. Işınlama T lenfositlerinçoğalmasını engeller, buna karşın eritrosit, trombosit ve granülositlerin fonksiyonlarını etkilemez. 91

92 IŞINLAMA TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI (TİGVHH) Donör lenfositlerinin duyarlı konakta klonal ekspresyonu ve engraftmanı sonucu meydana gelir.

93 IŞINLAMA TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI (TİGVHH) TİGVHH gelişimi riskini belirleyen faktörler; Hastanın immün yetmezliğinin derecesi Donör-alıcı arası HLA benzerliğinin derecesi Hastaya transfüze edilen ve çoğalma yeteneği olan T lenfosit sayısıdır.

94 IŞINLAMA TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Klinikte; (TİGVHH) Ateş Dermatit ve eritroderma ALT, AST, ALP ve bilirubin artışı ile giden hepatit Günde 3-4 litre sekretuar diyare ile giden enterokolit Hiposellüler ki, pansitopeni ve immün yetmezlik görülür

95 IŞINLAMA TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI (TİGVHH) TEDAVİSİ VE KORUNMA Etkin bir tedavisi yoktur. %90 ölümle sonuçlanır. En iyi yöntem, transfüze edilecek kanın içindeki immünolojik yönden aktif hücrelerin çoğalmasını önlemektir. Bunu da gama ışınlama sağlar.

96 IŞINLAMA TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI (TİGVHH) TEDAVİSİ VE KORUNMA Işınlama sezyum-137 veya kobalt-60 içeren özel aletlerle, cGy dozda yapılır. Önerilen doz kanın ortasından geçen düzlemde minimum 2500cGy dir. Işınlama T lenfositlerin çoğalmasını engeller, buna karşın eritrosit, trombosit ve granülositlerin fonksiyonunu etkilemez. (Lenfositler fonksiyonel olarak aktivitesini korur ancak üreyemediklerinden, hastanın dokularını infiltre edemez.)

97

98 Işınlanması Gereken Sellüler Kan Ürünleri Birinci derecede akrabadan alınan kan ürünü ve HLA uygun trombosit süspansiyonu Intrauterin transfüzyonda kullanılacak kan ürünü İmmünyetmezliği olan alıcıda kullanılacak kan ürünleri Hodgkin/non -Hodgkin hastalarında kullanılacak kan ürünleri Allojeneik kemik iliği veya periferik kök hücre nakli yapılan alıcıda kullanılacak kan ürünleri Neonatal exchange transfüzyonda kullanılacak kan ürünleri Malignensi için adoptif immünoterapi alacak olan hastalarda kullanılacak kan ürünleri Böbrek hariç solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda kullanılacak kan ürünleri 98

99 IŞINLAMA HANGİ KAN ÜRÜNLERİ IŞINLANMALIDIR? Eritrosit süspansiyonu Trombosit Granülosit Donmamış plazma

100 IŞINLAMA HANGİ ÜRÜN, NASIL? Eritrositler alındıktan sonraki 14 gün içinde ışınlanabilir, ışınlandıktan sonra alınmalarının 28. gününe kadar saklanabilirler. Işınlanmış trombositler orijinal son kullanma tarihine kadar verilebilir. Işınlama sonrası eritrositlerden potasyum çıkışı artar (normal banka kanının iki katına çıkar) Bu nedenle potasyum artışını tolere edemeyecek hastalarda ilk 24 saatte kullanılmalıdır.

101 IŞINLAMA IŞINLAMANIN YAN ETKİLERİ Işınlanmış eritrosit süspansiyonunda potasyumun yanısıra serbest hemoglobin de iki katına çıkar. Hücre içi ATP azalır. Işınlanan kanlarda lipid peroksidasyonu ve Hb oksidasyonu gösterilmiştir. Çekirdekli hücrelerde malign dönüşüme neden olabilir.

102 IŞINLAMA IŞINLANMASI GEREKEN SELLÜLER KAN ÜRÜNLERİ Birinci derece akrabadan alınan kan ürünü, HLA uygun trombosit süspansiyonu İntrauterin transfüzyonda kullanılacak kan ürünleri İmmün yetmezliği olan alıcıda kullanılacak kan ürünleri Allojeneik kemik iliği veya periferik kök hücre nakli yapılan alıcıda kullanılacak kan ürünleri Neonatal ekschange transfüzyonda kullanılacak kan ürünleri

103 IŞINLAMA IŞINLANMASI GEREKEN SELLÜLER KAN ÜRÜNLERİ HL/NHL hastalarında kullanılacak kan ürünleri Yoğun KT alan hastalarda kullanılacak kan ürünleri Absolü lenfosit sayısı mikrolitrede 500 ün altında olan hastalarda kullanılacak kan ürünleri Böbrek hariç, solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda kullanılacak kan ürünleri

104 IŞINLAMA IŞINLANMIŞ KAN ÜRÜNÜ KULLANIMI ZORUNLU ENDİKASYONLARI Kemik iliği transplantasyonu Prematüre ve yoğun bakım yenidoğanları Şiddetli immün yetmezlikli hastalar İU kan transfüzyonu YD ekschange transfüzyonu HH HLA uygun trombosit transfüzyonu

105 IŞINLAMA IŞINLANMIŞ KAN ÜRÜNÜ KULLANIMI ZORUNLU OLMAYAN ENDİKASYONLARI Akut lösemiler NHL Solid organ nakli yapılan hastalar Yoğun KT/RT nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış solid tümörlü hastalar

106 IŞINLAMA KONTROL Komponentin hiçbir kısmının 25Gy den az ve 50Gy den fazla doz almamış olması garanti edilmelidir. Her bir radyasyon kaynağı için uygulama zamanı standardize edilmeli ve izotopun kaybı dikkate alınarak belli aralarla yeniden valide edilmelidir. Komponentin ışınlandığını gösteren radyasyona duyarlı etiketlerin kullanımı önerilmektedir.

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 Kan Ürünleri Kan Komponentleri Plazma Kaynaklı Ürünler Kan Komponentleri Eritrosit Konsantresi Lökosit Konsantresi Trombosit

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

KOAGÜLOPATİNİN DÜZELTİLMESİ VE KAN ÜRÜNLERİ REPLASMAN STRATEJİLERİ. Dr. Sema Karakuş Başkent Üniversitesi Erişkin Hematoloji BD

KOAGÜLOPATİNİN DÜZELTİLMESİ VE KAN ÜRÜNLERİ REPLASMAN STRATEJİLERİ. Dr. Sema Karakuş Başkent Üniversitesi Erişkin Hematoloji BD KOAGÜLOPATİNİN DÜZELTİLMESİ VE KAN ÜRÜNLERİ REPLASMAN STRATEJİLERİ Dr. Sema Karakuş Başkent Üniversitesi Erişkin Hematoloji BD Hemostaz Hemostatik sistem damar bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kanın damar

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ!

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir Kim kan verebilir? Yaş:

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe.

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe. Tarihçe Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 1492 ilk girişim 1667 Dr.Jean-Baptiste Denis 1818 Dr.James Blundell Tarihçe 1914 Dr.Albert Hustin 1916

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan bir doku olarak tanımlanmaktadır bu nedenle kan ve kan ürünleri transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil,

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012 Kan Ürünleri ve Transfüzyon Sunu planı Giriș Transfüze edilebilecek kan ürünleri Kan ürünlerinin transfüzyon özellikleri Hemolitik reaksiyonlar Nonhemolitik fb febril reaksiyonlar Allerjik reaksiyonlar

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Yenidoğanda transfüzyon Etkili ve yaşam kurtarıcı Diğer yaş gruplarından farklılıklar gösterir Transfüzyon ihtiyacı

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları

Transfüzyon Reaksiyonları Transfüzyon Reaksiyonları Dr. Feruza TURAN SÖNMEZ Düzce Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Transfüzyon ve Komplikasyonları Kanın alınmasından başlamak üzere, transfüzyona kadar geçen aşamaların herhangi birinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Hemostatik Resüsitasyon. Uzm. Dr. Burçak Kantekin Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi

Hemostatik Resüsitasyon. Uzm. Dr. Burçak Kantekin Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Hemostatik Resüsitasyon Uzm. Dr. Burçak Kantekin Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum Planı Hemorajik şok nedir? Hemostatik resüsitasyon ve tarihçesi Hemostatik- hipotansif ve hasar kontrol edici

Detaylı

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2 Dr Hasan KAYA Acil Tıp A.D. 03.11.2009 Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Hangi durumda hangisini verelim??? NaCL Ringer Laktat, vb Arada bir

Detaylı

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR BEÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu SUNUM ŞEMASI Giriş Kanın depolanması Depolanan kandaki değişiklikler Kan ve kan ürünleri Transfüzyon endikasyonları Hasar kontrol resüsitasyonu Masif Transfüzyon Transfüzyon

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI TRANSFÜZYON NEDEN YAPILIR? 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara

Detaylı

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI /51 YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kan merkezi- Samsun YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON UYGULAMALARI-Anahat Yenidoğanda transfüzyon kuralları, Eritrosit,

Detaylı

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Acil Kan Transfüzyonu Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Kan Kan, yaşam demektir. Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi

İMMUN HEMOLİTİK. Prof. Dr. Yeşim AYDINOK. Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi İMMUN HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI Prof. Dr. Yeşim AYDINOK Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. E.Ü.. Kan Merkezi Transfüzyon Reaksiyonları Enfeksiyon İmmun Enfeksiyon dışı

Detaylı

Gammacell 3000 Elan KAN IŞINLAMA CİHAZLARI GAMMACELL 3000 ELAN CİHAZININ ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ KLAVYE Barkod okunmadığı durumlarda klavyeden giriş yapma özelliği vardır. DİJİTAL GÖSTERGE BARKOD OKUYUCU Barkod

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Serap BALAS Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi, hematoloji ve onkolojide bir tedavi seçeneğidir. Kanser tedavisinde hastalığın sürecini yavaşlatmak, geriletmek

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1998 / SAYI: 26 KAN VE KOMPONENTLERİ, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1998 / SAYI: 26 KAN VE KOMPONENTLERİ, TANIMI VE ÖZELLİKLERİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni KASIM 1998 / SAYI: 26 Daha önceki sayılarımızda duyurduğumuz üzere Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği nin yurt genelinde düzenlediği aylık sempozyumlar

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarihçe MS 160-200 Kanın epilepsi tedavisinde kullanımı (Roma ve Yunan kaynakları) 15. ve 16. yüzyıl(ms

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kan Komponentleri Tam Kan 500 ml Düşük Devirde Santrifüj PLT zengin

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Çocukluk Çağında Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Pratik Uygulamalar. Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi

Çocukluk Çağında Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Pratik Uygulamalar. Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi Çocukluk Çağında Kan ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonunda Pratik Uygulamalar Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi Pediatri ve yenidoğan transfüzyonunda farklılıklar Çocuk Bebeklik ile ergenlik çağı

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Atilla Şencan 196 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU Dünya populasyonunun % 80 ni uygun toplanan ve test edilen güvenli kanın sadece % 20 sini kullanabilmektedir. Dünya ülkelerinin sadece % 30 unda uygun

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ

HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ TALASEMİ VE HEMGLBİNPATİLER Ankara Üniversitesi Serpil Akdağ Kan Merkezi nsolaz@yahoo.com HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ Dr. N.Nuri SLAZ Tek kaynağı insan olan, tam eş değeri henüz bulunmayan kan

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok; kan dolaşımı ve doku perfüzyonunun azalması sonucu, Oksijen ve diğer hayati

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI

KAN ÜRÜNLERİ. TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve KOMPLİKASYONLARI Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 11 Mart 2008 Kayseri Kan nedir? Ne işi yapar? Kan

Detaylı

PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ

PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ PEDİATRİK TRANSFÜZYON İLKELERİ Doç. Dr. Ali Bay Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNUNUN 3 MADDE ç Kan, kan birleşenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin sorumluluğu

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 02 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-TL-01 TRANSFÜZYON

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 05 DOKÜMAN:

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

KAN ÜRÜNLERİ. 21 Mayıs Doç. Dr. Umut Yücel Çavuş Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

KAN ÜRÜNLERİ. 21 Mayıs Doç. Dr. Umut Yücel Çavuş Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği KAN ÜRÜNLERİ 21 Mayıs 2016 Doç. Dr. Umut Yücel Çavuş Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sunum Planı Tanım ve Amaç Kan Ürünleri Özellikleri Transfüzyon endikasyonları

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

V. BÖLÜM HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 HEREDİTER SFEROSİTOZ V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HEREDİTER SFEROSİTOZ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ Herediter sferositoz (HS);

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Hastanın Adı Soyadı: Protokol NO: Yaş: Cinsiyet: Kan Grubu: ABO: RhD: Transfüzyonu planlayan hekim: Transfüzyon İndikasyonu: Tarih:... Hasta ya da hasta yakınına bilgi

Detaylı

Hemovijilansın kazandırdıkları

Hemovijilansın kazandırdıkları Hemovijilansın kazandırdıkları DR MERAL SÖNMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi Page 1 Transfüzyon Güvenliği Kan transfüzyonu hala tıbbi tedavilerin vazgeçilemez parçasıdır. Ancak

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSTE KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE MALİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK

Detaylı

KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON

KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON KAN KAN, KAN ÜRÜNLERİ VE TRANSFÜZYON Dr Sengül ÖZMERT Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan vücutta oksijeni, besin maddelerini, hormonları, vitaminleri

Detaylı

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir OLGU-1: ACİLDE KARMAŞA Trafik

Detaylı

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik

7 Eylül Çarşamba. Myeloproliferatif Hastalıklar Prof.Dr. İ.Celalettin Haznedaroğlu (İç Hastalıkları - Hematoloji) Turuncu Amfi Teorik Ders Kurulu Başkanı: Kurul 301 Akademik Yılın 1. Haftası Türkçe Eğitim Programı 5 Eylül Stem Hücresi ve Kemik İliği 6 Eylül Hemoglobinopatiler ve Talasemi Sendromları I 7 Eylül 8 Eylül Bilirubin Metabolizması

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller

Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller Doç.Dr.Özgür SÖĞÜT Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Fatih-İSTANBUL 1 Klavuzlar 2 GİRİŞ Kan ve kan komponentlerinin

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ Dr. Güçhan ALANOĞLU Kan Toplama Kanın İşlenmesi Güvenli Kan Kanın Depolanması Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 KAPSAM 1. Alıcı Verici ABO ve Rh D Belirlenmesi 2. Alıcıda Antikor

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hepatit A Aşılama Şeması: RİSK GRUBU AŞILAMALARI Aşağıda tanımlanmış risk gruplarında yer alanlara, hepatit A aşısı iki doz (iki doz arasında en az 6 ay süre olacak şekilde) olarak uygulanır. Risk Grubu

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU Prof Dr. Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Kan Merkezi ÖLÜME YOL AÇABİLEN REAKSİYONLAR 1. AKUT HEMOLİTİK

Detaylı

Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi

Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi Tarihçe Sıklık Tanım Mekanizma Klinik Tedavi Prognoz Önlemler Akış 2/4/2010 KMTD-2009-ANTALYA 2 I. TARİHÇE

Detaylı