PIST ÖZEL AYDINLATMA SISTEMLERININ PLC VE SCADA ILE KONTROLÜ THE CONTROL OF RUNWAY SPECIAL LIGHTING SYSTEMS BY USING PLC AND SCADA SOFTWARE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PIST ÖZEL AYDINLATMA SISTEMLERININ PLC VE SCADA ILE KONTROLÜ THE CONTROL OF RUNWAY SPECIAL LIGHTING SYSTEMS BY USING PLC AND SCADA SOFTWARE"

Transkript

1 PIST ÖZEL AYDINLATMA SISTEMLERININ PLC VE SCADA ILE KONTROLÜ THE CONTROL OF RUNWAY SPECIAL LIGHTING SYSTEMS BY USING PLC AND SCADA SOFTWARE Doç. Dr. Đlhan TARIMER, Muğla Üniversitesi Muğla Uğur ARDIÇ, Devlet Hava Meydanları Đşletmesi, Muğla Öğr. Gör.Kadir Cengiz, Muğla Üniversitesi, Muğla Mehmet Öğün, Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla ABSTRACT ve ÖZET In this study, special lighting lampswhich are being used by airplanes at airports will be turned on and off and maderemotecontrol during take off and taxi on runways. To this end, an airport runway prototype will be made up. An interface, similar to this prototype, will be made up by using SCADA program an computer. Eventually PLC program will be created and realized the control of prototype Bu çalışmada hava limanlarında uçakların iniş ve kalkış esnasında kullandıkları pist özel aydınlatma ışıklarının kontrol ve kumandası yapılacaktır. Bu amaçla bir havalimanı pistinin prototipi oluşturulacaktır. Bu prototipe benzer bir ara yüz bilgisayar üzerinde SCADA programı ile oluşturulacak ve son olarak PLC programı yazılıp prototipin kontrolü gerçekleştirilecektir

2 1. GĐRĐŞ Pist özel aydınlatma sistemleri uçağın yaklaşmadan park sahasına kadar intikalinde ve apronda güvenli kalkış yapana kadar görsel olarak kullandığı sistemlerin tümüne, özel aydınlatma sistemleri adı verilir. Havaalanları kurulurken durumuna ve ihtiyaca göre pisti çeşitli kategorilerde yapılır. Her kategoride bulunan ışık sistemleri ve sayıları birbirinden farklıdır. CAT 1 pistinde PAPI ışıkları, 900 metre CAT 1 yaklaşma ışıkları, Eşik ışıkları, Pist sonu ışıkları, Pist kenar ışıkları, Taksi yolu kenar ışıkları mevcuttur[1]. CAT 2 pistinde ise PAPI ışıkları, 900 metre CAT 2 yaklaşma ışıkları, Eşik ışıkları, Pist sonu ışıkları, Tekerlek temas bölgesi ışıkları, Pist eksen ışıkları, Pist kenar ışıkları, Stop bar ışıkları, Flashing sistem, Kırmızı yanbar ışıkları, Taksi yolu kenar ışıkları, Taksi yolu eksen ışıkları, Taksi yolu yönlendirme levhaları bulunmaktadır [1]. Hava Meydanları, büyük köprüler, caddeler ve ışık şiddetinin sabit olması istenilen muhtelif iş sahalarında sabit akım regülatörleri kullanılır. Lambaların herhangi birinin bozulması neticesinde diğer lâmbaların sönmesi durumunu ortadan kaldırmak maksadıyla her bir lamba için bir izolasyon transformatörü veya kontak kullanılır. Pist ışıkları güvenlik açısından birer atlamalı olarak farklı iki trafoda bulunan farklı iki sabit akım regülatörü tarafından beslenir.[5] Bu çalışma, hava limanlarında uçakların piste inişte kullandığı yaklaşma, eşik, papi, pist ve taksi kenar gibi görsel yardımcı ışıkların kuleden kumandasının bilgisayar kontrollü olarak sağlamaya yöneliktir. Bu amaçla regülatörünkontrol ettiği yaklaşma, eşik, papi, pist ve taksi kenar ışıklarının kontrolü, SCADA programı kullanarak PLC aracılığı ile yapılacaktır. Uçuş trafiği açısından zaman önemli bir olgudur. Yapılması planlanan bu çalışma ile pist kumandası için harcanan zaman azalacak; uçak iniş pistinin kontrolü daha sağlıklı ve kolay bir şekilde yapılabilecektir. Böylelikle pist kumandası için harcanan zamanda uçaklarla muhabere, pistin muayenesi gibi işler yapılabilir. Ayrıca bunların yanında sistemleri açma kapama esnasındaki insan hatası en aza indirilebilecektir. Kullanıcılar açısından daha kolay görsel bir kullanım elde edilecektir.

3 3. PLC ve SCADA Otomasyon sistemlerindeki karmaşık kumanda problemleri PLC teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir. Günümüzdegıda otomotiv, tekstil gibi alanlardaki üretim, otomasyon teknolojisi ile yapılmaktadır. Bu işletmelerde kullanılan makine ve teçhizatların kontrolünde PLC cihazları kullanılmakta; klasik kumanda elemanları yerine PLC mikroişlemcisinden yararlanılmaktadır. Tüm PLC ler temel olan bazı yapılardan ve parçalardan meydana gelir. Bu parçaların bir kısmı PLC nin donanımı ile geri kalanı ise PLC nin yazılımı ile ilgili olan programın fonksiyonel karakteristiklerinden oluşur. [2] Proses (Đşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler (PLC), Döngü Kontrolörleri, Dağıtık Kontrol Sistemleri (DCS), I/O Sistemleri ve akıllı sensorlar (kontrol ünitesi üzerinde bulunan) gibi çeşitli cihazlardan saha verilerini sürekli ve gerçek zamanlı olarak toplayan, tanımlanan kıstaslara göre bu bilgileri değerlendirmeye tabi tutup gerektiğinde kullanıcıya erken uyarı mesajları üreten, üretimi etkileyen çeşitli etkenlerin merkezi bir noktadan grafiksel veya trend olarak gözetlenmesini sağlayan ve sahadaki kontrol noktalarının uzaktan denetlenebilmelerine imkan sağlamak amacıyla kullanılan sistemler Denetleyici Gözetim ve Veri Toplama (SCADA "Supervisory Control and Data Acquisition") sistemi olarak tanımlanabilir. SCADA sistemlerinin birçok uygulama alanları vardır. Geniş bir coğrafya alanına yayılmış, bölgesel ve yerel tesislerin birçoğunda kullanılmaktadır. Başka sistemlere de alt yapı teşkil etmektedir. [3] 4. UYGULAMA PROTOTĐPĐ 4.1. Uygulama Yazılımı PLC yazılımı Kurulacak sistemin PLC programını yazmak için bir PLC programlama editörüne ihtiyaç vardır. Biz çalışmamızda S7-300 PLC leri kullanacağız ve programlama editörü olarak SIMATIC manager step 7 v 5.4 programı kullanılacaktır. Bu kısımda kumanda edilecek sistemde kullanılacak giriş çıkış sayısı, programın boyut, hız haberleşme vb. özelliklerine göre CPU, kullanılacak donanım özelliklerine göre PLC yi besleyecek güç

4 kaynağı belirlenir. Dış bir ortamdan bilgi alınıp verilecekse haberleşme işlemcisi vb. elemanlar yazılımda uygun görülen alanlara yerleştirilir. Yazılımda tanıtılan elemanlar CPU ya yüklenerek yazılım ile donanımın sorunsuz çalışması sağlanır. Sonra sistemi kumanda edecek program yazılır CPU ya yüklenerek çalıştırılır SCADA yazılımı Uygulama programında SCADA yazılımı için SĐEMENS firması tarafından üretilmiş olan SĐMATĐC WĐNCC v7.0 programını kullanacağız. WINCC dünyanın ilk IHMI (insan ara yüzlü makine bütünleşmesi) yazılım sistemidir. WINCC nin kullanıma uyumlu parçaları, yeni uygulamalarla bütünleşmesine imkân sağlar. WINCC ile tüm işlem akısını çok kolay bir yoldan ve tüm yönleriyle otomatik olarak gözlemleyip, kontrol edilebilir. WINCC, görüntüleme işlemlerinin çözümü ve kontrol görevleri için birçok gerekli bilesen içerir. [4] Kontrol etmeyi planladığımız pist iki yönlü olarak çalışabilecektir. Yani istenirse 13 yönünde pist aktif olacak; istenirse 31 yönünde aktif olacak. Lambayı çalıştırmak için ilgili devrenin1 numaralı butonuna basmamız yeterli olacaktır. Şiddeti arttırmak için kademeler sırayla takip edilmelidir. Şekil 1 de uygulama SCADA ekranı gösterilmektedir. Şekil-1. Uygulamanın SCADA ekranı

5 Kontrolümüzde gece (Night) ve gündüz (day) modları yer almaktadır. Gece modunda gece aktif olasını istediğimiz ışıklar 2 şiddetinde, gündüz modunda ise gündüz aktif olmasını istediğimiz ışıklar 3 şiddetinde faal olacaktır. Pist yönü seçili değil ve pistte herhangi bir ışık devrede ise bu ışıkların çalışması engellenecektir. Pistin yönü seçilip gece modu tıklandığında pist ışıkları 1 er saniye aralıklarla devreye girecektir. Kapatıldığında ise yine 1 er saniye aralıklarla devreden çıkacaktır. Işıklar ister gece modunda ister gündüz modunda açılsın açılan ışıkların kademesini arttırıp azaltabilmeli veya ışığı istersek kapatabilmeliyiz Prototip oluşturulması Pist prototipi olarak 90x45 ebatlarında flexiglas tan SCADA kontrol ekranının birebir benzeri oluşturulmuştur. Şekil 2 de hazırlanan pist prototipinin şekli gösterilmektedir. Led olarak geniş açılı mcd ışık veren mantar ledler kullanılmıştır. Şekil-1. Uygulama Prototipi

6 5.SONUÇ Bu çalışma ile bütün sistem bir bilgisayar ekranından izlenebilmekte ve herhangi bir değişiklik olduğunda bilgisayar ekranında görülebilmektedir. Örneğin herhangi bir devre SCADA dan değil de manüel açılıp kapatıldığında bilgisayar ekranında bu durum anında görülebilmektedir. Sistem PLC ile manüel kontrol özelliklerinin yanında SCADA programında oluşturulan otomatik gece ve gündüz modları ile kullanıcıya büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Aynı zamanda insan hatası otomatik mod sayesinde minimize edilecektir. Örneğin kullanıcı pist ışıklarını açarken bir sürü ışık arasından bazı ışıkları açmayı unutmuş olabilir. Bu durum beraberinde olumsuzluklar meydana getirebilir. Aydınlatılmayan kör bir noktada uçak ya da araç kazası meydana gelebilir. Aynı şekilde ışıkları kapatırken bazı ışıkları kapatmayı unutması gereksiz yere enerji israfına neden olur Kullanıcı bazı durumlarda aceleci davranıp bir anda sistemi açmak isteyebilir bu durum sistemde ani yüklenmelere neden olup kesici ve şalterlerin açmasına neden olabilir. SCADA vasıtası ile oluşturduğumuz otomatik mod sayesinde tüm ışıklar belli kurallar çerçevesinde belli aralıklarla devreye girip çıkmaktadır. Bu çalışma sonucu göstermiştir ki PLC ve SCADA kullanarak yapılan kontrol ve kumanda klasik kumanda masası ile yapılan klasik kontrole göre birçok üstünlüğü bulunmaktadır. KAYNAKLAR [1] IKAO Anex14 Aerodromes Design and Operations (2009) [2] ÇITAK N., O.G. Şebeke Arızası Korumalarında PLC ile uzaktan kumanda ve kontrol (Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, (2005) [3] MEB (MEGEP)2007Elektrik Elektronik Teknolojisi SCADA programı Ankara128s. [4] Simatic HMI WINCC Başlangıç el kitabı [5] DHMĐ Pist Özel Aydınlatma Eğitimi

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA NEDIR? Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA SİSTEMLERİNE GİRİŞ ANKARA, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/85 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) SİSTEMLERİNİN KURULMASI Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKREM

Detaylı

SCADA Sistemi ile Bir İşletmenin Dış Saha Otomasyonu. Outside Automation of a Fabricate With SCADA System

SCADA Sistemi ile Bir İşletmenin Dış Saha Otomasyonu. Outside Automation of a Fabricate With SCADA System SCADA Sistemi ile Bir İşletmenin Dış Saha Otomasyonu Murat Kılıç a ve Şule Özdemir b a Egdaş, Endüstriyel Güç Dağıtım A.Ş, İzmit, KOCAELİ b Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Bölümü,

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

5.53. CG 100 PLC İLE KONTROL. 1. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir?

5.53. CG 100 PLC İLE KONTROL. 1. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? 5.53. CG 100 PLC İLE KONTROL Prof. Dr. Asaf Varol avarol@firat.edu.tr Ar. Gör. Abdulkadir Şengür ksengur@firat.edu.tr Arş. Gör. Engin Avcı enginavci@firat.edu.tr 1. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birol ARİFOĞLU ANIL KAYAR 050205028 KOCAELİ-2010 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2) 86-94 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI İlhami ÇOLAK a,*, Ramazan BAYINDIR

Detaylı

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (15-24) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (15-24) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI 004880 Ünal YILMAZ 243410 Kadir

Detaylı

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU MUSTAFA BIÇAKLI DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. M. CENGİZ KAYACAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ISPARTA-2005

Detaylı

PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ

PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ 254270 Cemil DEMĐR Danışman Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem Zeynep Tekinalp 1, Sıtkı Öztürk 2, Melih Kuncan 3 1,2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli

Detaylı

INTERNET-BASED INDUSTRIAL TEMPERATURE MEASUREMENT VE CONTROL SYSTEM

INTERNET-BASED INDUSTRIAL TEMPERATURE MEASUREMENT VE CONTROL SYSTEM İNTERNET TABANLI ENDÜSTRİYEL SICAKLIK ÖLÇME VE KONTROL SİSTEMİ Özet M. ARSLAN Kırıkkale Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı, Kırıkkale,

Detaylı

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 247-256

Detaylı

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU 243394 Aziz BÜYÜKAKSU 243459 Hakan BEKTAŞ 076421 Ali TOPAL 290907 Bircan ŞAHİN

Detaylı

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI 1.1 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (Programmable Logic Controller PLC) analog-dijital giriş/çıkış bağlantıları aracılığıyla

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 523EO0076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PIC TABANLI RS485 ÖLÇME VE KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

PIC TABANLI RS485 ÖLÇME VE KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI 559 PIC TABANLI RS485 ÖLÇME VE KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Seyit Ahmet İNAN Seyfettin ÇAKMAK ÖZET PIC MIKROCHIP tarafından geniş uygulama alanlarına yönelik olarak üretilen mikrodenetleyici

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ Mehmet ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2006 TC.

Detaylı

PLC PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PC_SIMU YAZILIMININ KULLANIMI*

PLC PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PC_SIMU YAZILIMININ KULLANIMI* PLC PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PC_SIMU YAZILIMININ KULLANIMI* ENGİN UFUK ERGÜL 1, CENK GEZEGİN 2 ÖZET PLC (Programlanabilir Lojik Denetleyici) lerin son yıllarda artan kullanımına paralel olarak bu konuda

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR ÇOK YÖNLÜ TEKERLEKLERE SAHİP BİR MOBİL ROBOTUN PLC İLE DENETİMİ Servet SOYGÜDER 1, Hasan ALLİ 1 1 Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK KUMANDA TEKNİĞİ LABORATUVARI EASY AKILLI RÖLESİ İLE PROGRAMLAMA DENEY FÖYÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK KUMANDA TEKNİĞİ LABORATUVARI EASY AKILLI RÖLESİ İLE PROGRAMLAMA DENEY FÖYÜ ARARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK KUANDA TEKNİĞİ LABORATUVARI EASY AKILLI RÖLESİ İLE PROGRALAA DENEY FÖYÜ Yrd.Doç.Dr.ustafa ONAT İstanbul art 2011 1. OELLER EASY AKILLI RÖLESİ EASY; erkezi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 178 190 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bir Katı Atık Bertaraf Tesisi için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması

Detaylı