BİLEŞİK ISI GÜÇ SİSTEMLERİNDE SCADA UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLEŞİK ISI GÜÇ SİSTEMLERİNDE SCADA UYGULAMALARI"

Transkript

1 BİLEŞİK ISI GÜÇ SİSTEMLERİNDE SCADA UYGULAMALARI Akın Burak ETEMOĞLU, İrfan KARAGÖZ, Muhiddin CAN ' Bileşik ısı-güç üretim santrallerinde kontrol ancak gözetleyıcı denetim ve veri edinme (SCADA) sistemi uygulaması ile sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, SCADA uygulamasının en üst seviyede uygulandığı bir doğalgaz kombine çevnm santralinde, gaz türbini ve ana soğutma sistemindeki otomasyon geniş ölçüde incelenmiştir. Bu sistemdeki kontrolün hangi parametrelerle ve nasıl uygulandığı göstenlmıştir. Anahtar sözcükler : SCADA, bileşik ısı güç sıstemlen, otomatik kontrol, teknik analiz The co-generation systems can only be controlled by the SCADA systems In this study, SCADA application on the gas turbine and main cooling systems of a natural gas combined cycle power plant is explained in detail. The parameters which effect the process and controlling of the systems are analysed Keywords: SCADA, combined cycle power system, ^automatic control, technical analysis Uludağ Üniversitesi, Muh-Mım Fak, Makına Muh Bol GİRİŞ S CADA, Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harflerinden oluşturulmuş bir kısaltma olup, süreçler için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler için kullanılmaktadır. SCADA sistemleri, fabrikadaki süreçlerin (hammadde, üretim ve mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU, PLC vb.) birlikte fabrikanın ürerim kontrolü ve takibine yönelik bir alt yapı oluştururlar. Bu alt yapının imkan verdiği ölçüde üretim kaynakları planlaması (MRPII) ve işletme kaynakları planlama (ERP) sistemleriyle gerekli bağlaşımlar kurularak ideal bir yapıya erişilebilir. Amaç en düşük maliyetle, daha kaliteli ve daha çok üretmek için gerekli yapıyı kurmaktır. İşletmedeki tesislerden en yüksek verimlilikle yararlanmak, yöneticilerin işletmeye ve üretim bilgilerine tam olarak hakim olmasıyla sağlanabilir. SCADA yazılım paketleri endüstriyel tesislerde alt yapı yazılım görevini üsdenmeli ve fabrika içi ile dışındaki ağlara bağlanarak şirketin bütün katmanlarının uyum içerisinde çalışmasına imkan vermelidir. SCADA işletme genelinde herkese, her zaman erişebilecekleri, gerçek zamanlı ve ayrıntılı bilgiyi sağlamalıdır. SCADA sistemi, hidroelektrik, nükleer güç üretimi, doğalgaz üretim ve işleme tesislerinde, gaz, yağ, kimyasal madde ve su boru hadarında pompaların, valflerin ve akış ölçüm ekipmanlarının işletilmesinde, kilometrelerce uzunluktaki elektrik aktarım hadarındaki açma kapama düğmelerinin kontrolü ve hatlardaki ani yük değişimlerinin dengelenmesi gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Sensaphone SCADA 300 küçük ve orta boy işletmelerde (KOBİ) hesaplı bir kontrol imkanı sağlamaktadır. Beta tesderinde ortaya çıkan talepler üzerine, sistem klavyesi ve gösterimi menusunun yönlendirilmesi kolaylaştırıldı. Bu değişiklikler ve gelişmeler sayesinde; tesisler, prosesler ve ekipmanlar üzerinde daha etkin bir izleme ve kontrol imkanı sağlanmaktadır [1]. Birincil yakıt rezervlerinin azaldığı ve rekabetin hızla artığı günümüz şartlarında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetin sağlanması, muhtemel bir enerji krizini ortadan kaldıracak yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu nedenle kojenerasyon (Bileşik ısı güç üretimi) günümüz çağdaş enerji yönetim teknikleri içinde ön sıralarda yerini almaktadır. Bu amaçla kurulan ve kompleks bir yapıya sahip olan söz konusu tesislerin kontrolü de ancak SCADA gibi yüksek bir kontrol felsefesine sahip sistemler ile sağlanabilecektir. Mühendis ve Makına - Cilt 43 Sayı

2 İzmit'te 1999 Ağustos'unda yaşanan depremde SCADA sayesinde doğalgaz şebekesinde herhangi bir problem görülmemiştir. SCADA kontrol odasından şebekedeki ana çelik vanalar hemen otomatik kapatılmış, 27 adet bölge regülatörü de eşzamanlı olarak durdurulmuş ve vana odaları görevlilerince kapatma işlemlerinin kontrolü de yapılarak tüm sistemin gaz akışı kesilmiştir. IZGAZ (İzmit Doğalgaz Dağıtım Şirketi)'ın kullandığı SCADA sisteminin ülkemiz şehir doğalgaz dağıtım şebekelerinde uygulanabilen otomatik, uzaktan kumanda ile vanaların kapatılabildıği tek sistem olduğu tespit edilmiştir [2]. SCADA sistemi ile bir kombine çevrim santralinin, gaz türbini, buhar türbini, atık ısı kazanı, santralin su kaynakları, ana dağıtım sistemi ve depolar gibi tesis elemanlarının durumlarını sürekli izleme, bilgi toplama ve uzaktan kumanda işlevlerini yerine getirme mümkün olmaktadır. Bu çalışmada bir kombine çevrim santralinde gaz türbini ve ana soğutma suyu sistemleri için SCADA uygulaması incelenmiştir. SCADA SİSTEMİNİN TANIMI Kapsamlı ve entegre bir veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi olan SCADA kontrol sistemi sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözedemesi sağlanabilir. SCADA kontrol sistemleri değişik işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarının kademeli (katmanlı) olarak gerçekleştirilmesine imkan tanır [3]. Şekil l'de entegre SCADA katmanları görülmektedir. işletme Kontrol Katmanı Süreç Denetim Katmanı Şekil 1. Entegre SCADA Katmanları İşletme Yönetimi Katmanı İşletme Kaynak Yönetimi Katmanı Kaynak Yönetim Katmanı İşletmenin üretim için gerekli kaynakların planladığı bu katmanda üretim ve hizmet politikalarını destekleyecek kararlar alınır ve uygulanır. Hizmet ve üretim yönetimi departmanları ile diğer departmanlar arasındaki işbirliği gerçekleştirilir. Bu katman organizasyon piramidinin zirvesini oluşturur. Burada 'İşletme Kaynaklan Planlaması' yazılımları bu düzeydeki yönetim fonksiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılırlar. Entegre bir SCADA kontrol sisteminin bu katmanında en alt katmandan gelen veriler değerlendirilerek işletmelerin stratejileri geliştirilir, politikalar saptanır ve işletme ile ilgili önemli kararlar alınır. İşletme Yönetim Katmanı İşletmelerde veya tesislerde bulunan bölümler arası işbirliği bu düzeyde sağlanır. İşletme yönetim katmanında bir önceki seviyede saptanmış ve stratejilere uygun kararlar oluşturulur ve işler sırası ile yürütülür. Bu katman daha çok bir işletme müdürlüğü işlevini üsdenir. Süreç Denetim Katmanı Süreç denetim katmanında ise izleme ve veri toplama fonksiyonlarının gerçekleştirilmesiyle tesisler ve makinalar arası eşzamanlılık sağlanması amaçlanır. Bu katman, genellikle merkezi kontrol odası bünyesinde kontrol cihazları ve SCADA yazılımlarını içerir. İşletme Kontrol Katmanı Otomasyon piramidinin sonuncu katmanı, işletmelerin fiziksel kontrollerinin yapıldığı katman olarak tanımlanabilir. Burada, mekanik ve elektronik aygıdar arabirimlerle bağlanarak işletme fonksiyonlarını yürütürler. Denetim komutları bu düzeyde tesisin çalışmasını sağlayan elektriksel sinyallere ve makina hareketlerine dönüşür, bu dönüşümler elektronik algılayıcılar aracılığıyla toplanır. Toplanan bu veriler elektrik işarederine çevrilerek SCADA sistemine aktarılır. Aktüatörler, tahrik motorları, vanalar, lambalar, hız ölçü cihazları, yaklaşım detektörleri, sıcaklık, kuvvet ve moment elektronik algılayıcıları burada bulunur. SCADA sisteminden verilen komudar, bu katmanda, elektrik işaretlerine çevrilerek, gerçek dünyada istenen harekederin oluşması sağlanır. SİSTEMİN YAPISI Modern bir kontrol sistemi, hem fonksiyonel hem de yapısal entegrasyona imkan verecek şekilde modüler, esnek ve dağıtılmış bir kontrol şeklini sağlamalıdır. Fonksiyonel entegrasyon; sistemin kontrol edeceği işletmeye ait lojik ve denedeme işlevlerini kapsamaktadır. Bu entegrasyon komple bir tesisin ardışık veya sürekli işleyişini uyumlu bir şekilde sağlama yeteneğine sahip olacaktır. Mühendis ve Makina - Cilt 43 Sayı

3 Yapısal entegrasyon ise, işletmenin en küçük kontrol birimlerinden merkezi kontrol odalarının ileri operatör istasyonlarına ve çevre gözetleme birimlerine kadar genişletilebilen ve entegre edilebilen bir sistem olma özelliğini taşır. Modern kontrol sistemlerinin yapısı artık çok güçlü bir SCADA yazılım paketi çerçevesinde kullanılmaktadır. Birçok bilgisayar veya iş istasyonuna yüklenen bu paket vasıtasıyla kontrol edilecek tesisin komple işletimi, tesiste dağıtılmış bulunan saha cihazları, enstrüman ve programlanabilir elektronik kontrol ünitelerinde sürekli olarak biriken veriler elde edilerek denetim yapmak mümkün olmaktadır. SCADA sistemi operatörler için ileri düzeyde kontrol ve gözetleme özellikleri sağlamalıdır. Genel olarak SCADA sistemi, uygulamada şu imkanları sağlayabilir. Kullanıcı tarafından tanımlanmış işletmeye ait parametreler (seviye, sıcaklık, basınç, dijital sinyaller, vana ve motor durumları, sistem durumu vb.) vasıtasıyla işletmenin takibi Reçete ekranları vasıtasıyla, üretim reçetelerinin girilmesi ve ışleyerj reçeteler hakkında operatörün bilgilendirilmesi Parametre ekranları vasıtasıyla, sistem için gerekli olan limit değerlerin (set-point, alt ve üst alarm değerleri) girilmesi P, I, D parametrelerinin girilebilmesi ve gözetlenmesi İşletme değerlerinin tarihsel ve gerçek zamanlı trendlerinin tutulması Anlık ve periyodik raporların (üretim, reçete, stok vb.) alınması Otomatik çalışan sisteme, SCADA ekranlarından manuel müdahale imkanı Alarm ve durumların gösterilmesi ve yazıcıya ve/veya veri tabanına kayıt edilmesi İleri düzeyde kalite kontrol (örneğin istatistiksel proses kontrol) desteği Merkezi Kontrol Odası Entegre bir SCADA sisteminde merkezi kontrol odası; bilgisayar ağı, bilgisayar destekli paket uygulamaları, insan-makina iletişimi için bilgisayarlar, işletme fonksiyonlarını yerine getirecek yazılımlar, yazıcılar ve destek donanımlarından oluşur. Haberleşme Sistemi Bu sistem programlanabilir elektronik kontrol üniteleri seviyesinden kontrol odası seviyesine, çeşitli yardımcı işletmelerin kontrol ünitelerinden işletme ve yönetim seviyesine kadar tüm veri ve bilgileri iletecek bir yapıdadır. PC tabanlı basit bir SCADA sisteminde haberleşme Şekil 2'de verilmiştir. Programlanabilir Elektronik Kontrol Üniteleri Kontrol alt birimlerine, işletme ünitelerine, çalışma sahasına ait saha cihaz ve enstrümanlarına bağlanarak gerekli veri alış-verişini sağlarlar. Bu üniteler (PLC veya RTU) aynı zamanda elektronik ve elektrik kilideme, koruma ve benzeri ekipmanlarla bağlanarak motor kontrol merkezine entegre edilmektedir. Programlanabilir kontrol üniteleri, biriken bilgi ve verileri, bir yandan SCADA sistemine iletirken bir yandan da, işletme fonksiyonlarını yerine getirmek için yazılım programı gereğince, lojik ve denetim kontrolünü sağlamaktadır. İşletmeye ait verilerin tamamı kontrol panolarına yerleştirilmiş programlanabilir kontrolörlerde işlenmektedir. Bu kontrol üniteleri, lojik ve denetimsel kontrol için bir bilgi işlem modülü olarak görev yapabildiğinden dolayı birer endüstriyel bilgisayar olarak ta kullanılmaktadırlar. Böylece kontrol panolarının her biri işletmenin bir bölümünün kontrolü ile ilgili tüm fonksiyonları yerine getirebilmektedir. Öte yandan, işletmenin otomatik kontrolü operatörler bilgisayarlarda veya iş istasyonlarında, bazı parametreleri değiştirebilecek veya sürekli taranan kontrol sisteminin olgu verileri listelerini işleyebileceklerdir. SCADA paketi, insan-makina iletişimini sağlarken, kontrol sisteminin ve işletmenin değişik durum ve hallerini, farklı ekran tipleri ile görebilme imkanı sağlar. Bu ekranlar, Genel Görünüm Ekranları, İşletme Ekranları, Obje veya Nesne Ekranları, Rapor Ekranları, Eğri ve Trend Ekranları, Reçete Ekranları, Arıza ve İhbar Ekranlarıdır. Saha cihaz ve noktalarından elde edilen gerçek zamanlı arızaların tespiti, arızanın işletmenin hangi bölgesinde olduğunun ve önem derecesi belirlenerek filtrelenebilmesi ve öncelik seviyesinin tespiti, arızanın giderilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların operatör veya bakımcı tarafından not olarak belirtilebilmesi, arıza ve arıza ihbarlarının tarihsel özetinin ekrandan ve yazıcıdan alınabilmesi ve sabit disk veya sunucuya kaydedilebilmesi arıza ihbar işlemlerini yerine getiren bir kontrol ünitesinden beklenen özelliklerdir. Mühendis ve Makına Cilt 43 Sayı

4 SCADA SİSTEMİNİN TEMEL ELEMANLARI En basit haliyle SCADA sisteminde fiziksel bir büyüklüğün ölçülmesi, ölçülen büyüklüğe ait sinyalin taşınması, işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamaları mevcuttur. PC tabanlı basit bir SCADA kontrol sistemi Şekil 2'de görüldüğü gibi fiziksel sistem, algılayıcı ve kontrol elemanları, sinyal işleme, veri toplama ve kontrol donanımı ve bilgisayar yazılımı kısımlardan oluşmaktadır. kaynaklanır. Veriler analog formdan ikili sisteme dönüştürülür. Şekil 3.a'da vana açık pozisyonda ve anahtar çıkış değeri 5 V'da sürekli rejim halinde görülmektedir. Şekil 3.b ise bir analog sinyalin vananın herhangi bir pozisyonunu nasıl belirlediği gösterilmektedir. Vana tam açık pozisyonda iken transmitterin çıkışı 5 V, vana tam kapalı iken transmitter çıkışı 0 V'tur. Şekil 3.b'de görüldüğü gibi gerilim çıkışı 0-5 V arasında değerler alabilir. PC Ölçüm Kullanıcı Veri Toplama ve Kontrol Donanımı Sinyal İşleme Algılayıcı Gerçek Dünya Yazılım Kontrol Şekil 2. PC Tabanlı Basit Bir SCADA Sistemi [4] Fiziksel Sistemler Bir SCADA sistemi, gerçek dünya üzerinde karşılaşılan olayları (sıcaklık, basınç, hız, seviye vb.) bilgisayara aktarır, burada oluşturulan sanal ortamda gerekli işlemleri yürüttükten sonra bu kez işlemle fiziksel sistemlere müdahale eder. Burada algılayıcılar fiziksel olayları, elektriksel bilgiye (analog) dönüştürür. Bu noktada SCADA donanımı analog voltajı D/A (dijital/ analog) çeviriciler yardımıyla dijital bilgiye dönüştürür ve bilgisayara aktarır. Fiziksel sistemlerdeki var-yok şeklindeki olaylar (belli bir noktada bir cismin olması veya olmaması) ise D/A gerekmeksizin kolayca bilgisayara aktarılabilirler. Bilgisayar benzer şekilde dijital ve analog çıkışlar üreterek fiziksel sistemleri kontrol eder. Algılayıcı ve Kontrol Elemanları Algılayıcılar, sıcaklık, basınç, hız, konum gibi fiziksel bilgileri voltaj, akım, frekans, puls gibi elektriksel sinyallere dönüştürür (Termokupl veya RTD elemanları vb.). Kontrol elemanları fiziksel sistemleri harekete geçiren elemanlar olup proses kontrolü sağlarlar. Şekil 3, böyle bir kontrol elemanında çıkış sinyali vana pozisyonu ilişkisini göstermektedir. Şekil 3.a ikili sistemdeki sinyalin verilere ait hareketlere nasıl dönüştüğünü ifade etmektedir. Burada, verilere ait hareketler açma-kapama anahtarının durumundan Sinyal İşleme Sinyal işleme elemanları, algılayıcı tarafından üretilen sinyallerin A/D'ye girmeden önce kalitelerini arttırmaya yarar. Sinyali ölçeklendirme, liqeerlestirme, filtreleme, yükseltme gibi işlemlerin hepsi bu amaca yöneliktir. PC tabanlı sistemlerde en yaygın olanı yükseltmedir (genliğini arttırma). Böylece filtreleme, lineerleştirme gibi işlemler yazılım ile kolayca çözülebilmektedir. Veri Toplama ve Kontrol Donanımı Kontrol donanımı genelde aşağıda sıralanan üniteleri bulunduran ve PC'nin taşıyıcı elemanlarına yerleştirilen kartlardır. Bu üniteler; CPU, işletim sistemi, analog giriş ve çıkış, sayıcı ve zamanlayıcı ünite, programlanabilir yükseltici, bellek ve tampon bellektir. SCADA sisteminde toplanan verilerin değerlendirilmesi, ekranda gösterilmesi veya diske kaydedilmesi için PC'ye aktarılması gereklidir. Bunun için çeşitli metodar vardır. Önemli olan bir kontrol karanda, kartın A/D'sinin her 1 ms'de bir çevrim yapacak şekilde programlandığını varsaydığımızda, kartın A/D'sinin çevrimi biter bitmez, yani alınan örnek hazır olur olmaz, bilgiyi hemen transfer edebilmesidir. Sistem, aynı zamanda istenen tepkileri ve cevapları tanımlanmış belli süreler içinde veren gerçek-zamanlı olmak zorundadır. Bu koşul yerine getirilemediğinde sistem başarısızlığa uğrar. 48 Mühendis ve Makına - Cilt 43 Sayı 514

5 (a) Aç-kapa tip vana kontrolü (b) Oransal vana kontrolü Şekil 3. Çıkış Sinyali Valf Pozisyonu ilişkisi [5]. Sayısal (Dijital) Sistemlerde PID Kontrol Regülelı sistemlerde sistemin çalışma noktasının belirleyen giriş, sistem çıkışının seviyesini belirler. Bu çıkış sıcaklık, basınç, pozisyon vb. olabilir. Bu tip kontrole açıkçevrim kontrol de denilmektedir. Ancak fiziksel sistemlerin çoğunda açık-sıstem kontrolle istenen çalışma sağlanamaz. Sistemden çıkışında çalışma noktasından sapma, girişe geç cevap verme veya osilasyonlu çalışma gözlenebilir. Bu durumda çıkıştan bir geri besleme alınarak ayn bir kontrole gidilir ve bu kontrol sistem çıkışını istenen seviyede tutmak için gereken en uygun şekilde sistemi sürer. Bir kontrol oluşturmada en yaygın kullanılan üç strateji oransal (P), integral (1) ve türev (D) kontroldür. Oransal kontrolde kontroller, istenen çalışma noktası ile gerçekteki sistem çıkışı arasındaki farkı alıp, belli bir oranla çarparak sisteme verir. Bu kontrol sistemin çalışabilmesi için bir hata olması gerekir. P,I,D kontroller genellikle üçü bir arada kullanıldığında ideal çözümü verirler. PI kontrolde, integral terimi hatanın integralini alır ve P kontrolünün doğal sonucu olan hatayı ortadan kaldırır. D terimi ise geçiş durumlarında ani cevapları bastırmak için kullanılır. Her terimin katsayısı onun ağırlığını belli eder ve bu katsayılar sistemin transfer fonksiyonuna ve istenen cevaba göre ayarlanır. PID kontroller, analog bir devre olabileceği gibi dijital bir sistemde de tanımlanabilir. Yazılım Uygulamaya göre doğru yazılım seçilmesi de donanımın doğru seçilmesi kadar önemli olup performansı etkileyen temel faktörlerden biridir. Doğru yazılımın seçimi kullanıcıya ve uygulamanın niteliğine bağlıdır. Kullanıcının yazılım hakkındaki bilgisi, öğrenebilme kapasitesi, diğer yandan uygulamaya göre; uygulamanın hız gereksinimi, özellikleri, programın esnekliği yazılım seçiminde önemli kriterlerdir. BURSA DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE SCADA UYGULAMASI İncelenmek üzere ele alınan ve artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması maksadıyla kurulmuş olan Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde her biri MW gücünde iki kombine çevrim bulunmaktadır. Her kombine çevrim bloğu iki adet gaz türbini-jeneratör ünitesi ile bir buhar türbini-jeneratör ünitesinden meydana gelmektedir. Santralin sirkülasyon suyu, kapalı çevrimde, kuru tip, doğal çekişli, hiperbolik soğutma kuleleri vasıtasıyla soğutulmaktadır. Santralde gaz türbinlerine bağlı olarak dört adet ilave yanmasız atık ısı kazanı ile diğer yardımcı tesisler bulunmaktadır. Yakıt olarak doğalgaz kullanılan, gaz türbinlerinden elde edilecek elektrik enerjisinin yanı sıra türbin egzozundan Mühendis ve Makına - Cilt 43 Sayı

6 çıkan 558 C civarındaki atık ısının kazana verilmesiyle ilave bir yakıt kullanılmaksızın elde edilen buhar ile buhar türbinlerinden de ek' bir elektrik üretimi sağlanmaktadır [6]. Santral Kontrol Sistemi Santral kontrol sistemi; operatör istasyonu santral kontrol sistemi, veri kayıt sistemi, mühendis çalışma istasyonu ve yazıcı sistemden oluşmaktadır. Operatör istasyonunun, zaman içinde grafik çizimi, proses grafik ekranları ile santralin gözlenmesi ve kontrol ekranlarıyla santralın işletilmesi olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. Santral kontrol istasyonu yedeklemeli sistem konfigürasyonuna sahip olup, CPU (merkezi işlem ünitesi) prosesörü, kominikasyon sistemi ve enerji besleme ünitesi çifttir. Santralin otomasyonunu sağlayan sistem kontrolü, fonksiyon olarak, dağıtılmış ve hiyerarşik yapıda düzenlenmiştir. Hiyerarşi üçgeninin en tepesinde blok koordinasyon seviyesi kontrolü yer alır. Üretilen enerji miktarını talep edilen miktara uygun olarak ayarlayan yük kontrolü (otomatik yük ayan), santrale otomatik yol verme ve durdurmalan için fonksiyonel grupların sıralı harekete geçirilmeleri bu seviyede yapılır. Ardından yol verme ve durdurma ile ilgili fonksiyonel ünitelerin normal işletmesi için grup kontrollerinin yapıldığı aşama yer alır. Son olarak çalıştırma seviyesi kontrolleri operatör tarafından yapılır. Şekil 4'de santral otomasyon sistemi şematik olarak gösterilmektedir. Şekil 4. Santral Otomasyon Sistemi 50 Mühendis ve Makına - Cilt 43 Sayı 514

7 Santral Otomatik Yol Verme ve Durdurma Fonksiyonu (APS) Kombine çevrim santralinin işletmesinde belirlenen yüke çıkmak için yol verme, gaz türbini (GT) yükü, buhar türbinin soğuk, ılık veya sıcak durumlarına göre belirlenir. APS uygun zamanda, GT kontrolü, kazan kontrolü, yardımcı sistem kontrolü gibi her bir dağıtılmış seviye kontrolüne komut sinyalleri başlatan bir koordinasyon kontrolünden meydana gelmiştir. Yol verme ve durdurma prosesi, operatör teyidi gerektiren ve dönüm noktası tabir edilen muhtelif basamaklara bölünmüştür. Şekil 5'de APS akış diyagramı görülmektedir. kontrolü için ana işlemcidir. Diğeri ise proses için I/O kontrol kartadır. Giriş/Çıkış Kartı Hassasiyet ve güvenilirlik açısından optimize edilmiş, analog giriş/çıkış ve dijital giriş/çıkış olmak üzere dört proses giriş/çıkış kartı mevcuttur. Bu kardar sayesinde giriş ve çıkış kontrolleri ile özellikle sıcaklık, basınç, seviye gibi ölçümü yapılan değerlerin istenilen limit değerler arasında tutulması sağlanmaktadır. Şekil 6 ve Şekil 7'de sırasıyla analog giriş kartı örneği ve dijital çıkış kartı örneği verilmiştir. Şekil 5. APS Akış Diyagramı Santral Kontrol Sistemi Donanımı Kart Termik santraller için CPU kardan iki fonksiyonel karttan meydana gelmektedir. Bunlardan bir tanesi proses Gaz Türbini SCADA Sistemi Gaz türbini kontrol sistemi çift ve yedekli mikro işlemciye dayalı dijital kontrolden meydana gelmiştir. Bu sistem, bütün kademelerde yol vermeden maksimum yük Mühendis ve Makına - Cilt 43 Sayı

8 Otomatik Yük Regülasyonu (ALR) ALR, işletme modunun (serbest veya yük kontrollü) seçimiyle birlikte santral kontrol sisteminden kumanda sinyalini alır. ALR, kumanda sinyali ile yük referansının aynı olmasını otomatik olarak sağlar. Şekil 6. Transmitter Analog Giriş Devresi Hız Kontrolü Hız kontrolü fonksiyonu gaz türbini gerçek hızı ile turbin regülatörü referansını kıyaslayarak istenen hız/ yük fonksiyonunu elde etmek için oransal kontrol hesabını yapar ve hız kontrol sinyal çıkışını verir. Kontrol hesaplaması giriş sinyali, gaz türbini gerçek hızı ile türbin regülatörü referansı arasındaki farktır. Şekil 9 hız yük ilişkisini vermektedir. Yükün azalması ile hız ve buna bağlı olarak üretilen akımın frekansı artacağından yakıt debisi azaltılarak istenen kontrol sağlanır. Şekil 7. Dijital Çıkış Kartı Devresi kapasitesine kadar gaz türbini jeneratörünün işletme fonksiyonları arızalansa bile sıçrama olmadan geçiş yapan merkezi hız, yük ve sıcaklık kontrolü yapan bir sistemdir. Şekil 8'de gaz türbini için saha ile kontrol odası arası akış şeması verilmektedir. Bu sistemdeki ana kontrol fonksiyonları aşağıda kısaca açıklanmıştır. Sıcaklık Kontrolü Maksimum yakıt akışını sınırlamak ve türbin giriş sıcaklığını emniyetli bir noktada tutmak için yol verme ve yükleme işlemlerinin her safhasında sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. Modern türbinlerin giriş sıcaklıkları 1000 C'ın üzerinde olması nedeniyle sıcaklık kontrolü C aralığında olan türbin egzoz gazı çıkış sıcaklığı ölçülerek yapılır. Giriş sıcaklığı (1) numaralı denklem kullanılarak hesaplanılmakta ve sabit türbin giriş sıcaklığı eğrileri çizilmektedir. Şekil 8. Gaz Türbini Kontrol Konfigurasyonu Mühendis ve Makına - Cilt 43 Sayı

9 kanadarının çıkışındaki gaz sıcaklığı olup çok hızlı cevap vermektedir. Kanat yolu sıcaklığı ve egzoz gazı sıcaklığına ait referans değerler ile ölçülen değerler kıyaslanarak bulunan fark değer PI kontrol bloklarına verilir ve çıkış sinyali üretilir. Şekil 9. Hız Yuk ilişkisi (1) Burada, T türbin giriş sıcaklığını, T 2 türbin çıkış sıcaklığını, P türbin giriş basıncını, P 2 türbin çıkış basıncını ve n ise politropik üs katsayısını göstermektedir. Yol verme, baz yük ve tepe yük olmak üzere üç referans eğri oluşturulur. Bu eğriler işletme şardanna bağlı olarak otomatik olarak değiştirilir. Referans değeri, ölçülen egzoz gazı sıcaklığı ile karşılaştırılır. Yüksek güvenilirlik için kanat yolu sıcaklığı (20 termokupl ile) ve egzoz sıcaklığı (4 termokupl ile) olmak üzere iki noktada ölçüm yapılır. Kanat yolu sıcaklığı türbin son Yakıt Limit Kontrolü Bu kontrol mekanizması, maksimum yakıt akışının sınırlanması ve ivmelenmenin önceden ayarlanmış bir değere sabidenmesi görevini yürütür. Şekil 10'da yakıt limit kontrol diyagramı görülmektedir. Ana fonksiyon, fonksiyon jeneratörü FX-1 tarafından üretilir. Çıkış sinyali, yakıt limiti (FLMT) olup yol verme süresince hızın fonksiyonu olarak alınır ve gaz türbinine yakıt akışı bu fonksiyon jeneratörü ile temin edilir. Yakıt akışı ön ayar değerleri çok yüksek ise, hız sınırlayıcısı (R/LMT) tarafından karar verilen ayar değerinden ivme daha yüksektir. Bu durumda P kontrol çıkışı düşer. P kontrolü yakıt akışının üst sınırı görevini görür. Yakıt akışı hiçbir şekilde fonksiyon jeneratörü çıkış değerini (FLMT) geçemez.yükleme şardarında hız hemen hemen sabit olduğundan fonksiyon jeneratörü (FX-1) çıkışı da değişmez. Bu da gaz türbinine verilen yakıtın arttırılamaması anlamına gelir. Yük artarken yakıtın artmasını sağlamak için yakıcı basıncından (PB) ön besleme sinyali uygulanır. Yanma odası basıncı yükselirken yükte arttırılır. Durdurma şardarı için; FLCSO (-%5) dönmesi ve yakıt kısma valfinin sıkı bir şekilde kapanmasını sağlamak için anahtarlama uygulanır. Yakıcı Basıncı Şekil 10. Yakıt Limit Kontrol Diyagramı Mühendis ve Makına Lılt 4J bayı r ıl4 53

10 Minimum Seçme Kontrolü Bu kontrol mekanizmasıyla yük değişimleri sonrasında yakıcı alevinin sönmemesi için gerekli yakıt miktarını belirlenir. Söz konusu kontrol çıkışı, yüksüz hız için gerekli olan minimum değerle sınırlandırılmıştır. Yakıt Basınç Kontrolü Ana, üst ve pilot valfleri olmak üzere üç gaz yakıt kısma valfı bulunmaktadır. Her bir kısma valfı için gerekli gaz yakıt kontrol sinyali, yakıt dağıtım kontrolü tarafından hazırlanır ve gaz yakıt kısma valfı pozisyonları bu sinyaller ile ayarlanır. Şekil 11'de yakıt basınç kontrol fonksiyonu şematik olarak verilmiştir. Giriş Kılavuz Kanadı (IGV) Kontrolü Kombine çevrim gaz türbini kompresörü giriş kılavuz kanadı (IGV) kısmi yükte daha yüksek egzoz sıcaklığı ve daha yüksek verim elde etmek için kontrol edilir. Yük çalışması sırasında, yakıcı basıncının fonksiyonu olarak tanımlanan önceden tayin edilmiş egzoz sıcaklığı değerine göre kontrol edilir (Şekil 12). Yakıcı By-Pass Valf Kontrolü Yakıcı by-pass valfı alevin kararlı yanmasını devam ettirmek için yakıcıya hava akışını sağlar. Sonuç olarak yakıt/hava oranı bu valf tarafından kontrol edilir. Ana Soğutma Suyu Sistemi Kontrolü Ana soğutma suyu kontrol sistemi, operasyonun yol verme, normal işletme, durdurma ve müdahale proseslerini kontrol etmekte ve prosesin durumu hakkında bilgi transferini mümkün kılmaktadır. Proses parametreleri için ölçme, kontrol, uyarı ve koruma sinyallerinin üretilmesi, valf ve pompaların otomatik veya elle çalıştırılması kontrol sisteminin ana kısımlarını oluşturmaktadır. Ana soğutma suyu sisteminin genel görünüşü Şekil 13'te verilmiştir. Şekil 11. Yakıt Basınç Kontrolü Fonksiyonu 54 Mühendis ve Makına Cilt 43 Sayı 514

11 efa/12 Giriş Kılavuz Kanadı (IGV) Kontrolü Şekil 13 Santral Su Soğulma Sistemi Genel Gorunuşu Ölçme Sistemi Olcme sistemi, birbirinden ayrı uç kısımdan oluşmaktadır Bunlar, olçmeleı, kontroller, uyarı ve koıuma sinyalleridir Termoelemanlar ile ölçülen sıcaklık değerlen merkez kontrol odası göstergelerine iletilir Basınç olçumleıı 4 hat sistemli basınç transmıtterı ve göstergelerimle gerçekleştirilir Debi ölçümleri, boru hattı orıfîsı, 4 hat sistemli basınç farkı transmıtten ve kayıt edicimle}apılmaktadır Seviye ölçümleri ultrasonık seviye Mühendis ve Makına Cilt 43 Sayı 514 transmıtterı ve sıcaklık kompenzasyonlu ölçme yükseltici ile ve panjur konumu ise po2isyon transmıtterı kullanılarak yapılmaktadır Buradan alınan verilere dayanarak sistemde, su türbinleri için pompa emme ve basma arası basınç ka) bı kontrolü, minimum kondensat miktarı kontrolü, jeneratör soğutma suyu sıcaklık kontrolü ve panjur ko'ntrollerı yapılmaktadır Proses parametrelerinin izin verilen değerlerin üzerine çıkması durumunda, sıcaklık uyarısı sıcaklık algılayıcılar ile, basınç 55

12 uyarısı manometre ile, debi uyarısı plakalı akış duyar elemanı ile, seviye uyarısı limit algılayıcılar ile tespit edilerek sinyale çevrilmekte ve sistem korunmaktadır. Prosesin şekline göre, yukarıda bahsedilen aktiviteler PLC program ile yerine getirilir. Program proses ekipmanlarının pozisyonlarını, proses parametrelerinin normal değerlerini, aktüator durumlarını, ekipmanların pozisyon değişikliklerini, parametreler için limit değerleri kontrol etmekte ve zamanlama ile işlemlerini yerine getirmelerini sağlamaktadır [7]. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER SCADA, kullanıcının bir veya birden fazla uzak birimden veri toplamasına, bu verileri işleyerek kontrol komudarı göndermesine imkan tanıyan bir teknolojidir. SCADA, uzak birimlerin normal çalışması esnasında bu birimlerde bir operatörün bulunmasını veya bu birimlerin yine operatör tarafından rutin olarak gezilmesini gerektirmeyen en önemli kontrol teknolojilerinden biridir. SCADA kontrol sisteminde, üretimin kalitesi, verimliliği, maliyeti ve bakım amaçlı bilgilerin yanı sıra operatör kontrolü, ürün kontrolü ve istatistiksel bilgilerin elde edilmesiyle; Üretimin verimini arttırmak mümkün olacaktır. Enerji harcamaları, duruş ve arıza sürelerinin ve proseste harcanan yan ürünlerin tespiti ile kesin maliyetler hesaplanabilecektir. Üretim kalitesi sürekli olarak gözlendiği ve kaydedildiği için ISO9000 için çok iyi bir temel oluşturacaktır. Üretim planlarının yapılması daha kolay hale gelecektir. Arızalara daha etkin olarak müdahale edilebilecek ve duruş süreleri kısaltılabilecektir. Koruyucu bakım daha kolay organize edilebilecektir. Bileşik ısı-güç sistemleri gerek yüksek verimleri gerekse kullanılan yakıdar açısından çevreye duyarlılığı nedeniyle enerji üretim tesisleri içinde en ideal yatırım olup, Türkiye'nin içine düşebileceği muhtemel bir enerji krizini ortadan kaldırabilecek yatırımların başında yer almaktadır. Deprem riski yüksek ülkemizde mutlaka SCADA sistemleri kullanılmalıdır. Oldukça yüksek maliyetler ve uzman kişilere ihtiyaç duyulması dezavantajlarına karşı SCADA sistemleri su, elektrik, doğalgaz vb. sistemlerde zorunlu hale geririlmelidir. Ülke çağında SCADA sistemleri teşvik edilmeli, üniversite, sanayi, belediyeler, BOTAŞ gibi ilgili kuruluşlar ortak çalışmalar yapmalıdırlar. ALR APS A/D BPCSO BPREF CPU CSO Di DO EXCSO EXREF FLCSO FLMT GT GVCSO LDCSO IGV PID RCSO R/LMT SEMBOLLER Otomatik yük regülasyonu fonksiyonu. Santral otomatik yol verme ve durdurma fonksiyonu. Analog/Dijital. Egzoz sıcaklığı kontrol sinyali. Egzoz sıcaklığı referans sinyali. Merkezi işlem ünitesi. Kontrol sinyali çıkışı. Dijital giriş. Dijital çıkış. Egzoz gaz sıcaklığı kontrol sinyali. Egzoz gaz sıcaklığı referans sinyali. Yakıt limit kontrol sinyali. Maksimum yakıt limit sinyali. Gaz türbini. Türbin regülatörü hız kontrol sinyali. Yük sınırlayıcı ayar noktası sinyali. Giriş kılavuz kanadı. Oransal, integral, türev kontrol. Reset limit kontrol sinyali. Hız sınırlayıcısı. KAYNAKÇA 1. Denizhan, Y., KOBİ'ler için Bir SCADA Sistemi, Endüstri ve Otomasyon Dergisi, 33, s.78-80, Anonim, İzmit Doğalgaz Projesi Alt Yapı ve Şebekesinin Deprem Sonrası Durumu, Tesisat Dergisi, 44, s.21-22, Avcı, O., Güvenilir Bir Entegre Kontrol Sistemi, Eksen Yayıncılık, 50 s Kazazoğlu, S. ve Ayav, T., Otomasyon Veri Toplama ve Kontrol Sistemleri, 5. Otomatik Kontrol Semineri Bildiriler Kitabı, 7-9 Mayıs 1997, Yorum Ofset, Tarsus Boyer, S.A., SCADA. Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. Instrument Society of America, 215 p Anonim, Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Bilgi Notları, Bursa, Akın, H., Bileşik Isı Güç Sistemlerinin Analizi ve Örnek Bir Sisteme SCADA Uygulaması, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, YLisans Tezi, Bursa, Mühendis ve Makına - Cilt 43 Sayı

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birol ARİFOĞLU ANIL KAYAR 050205028 KOCAELİ-2010 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA SİSTEMLERİNE GİRİŞ ANKARA, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 247-256

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI 1.1 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (Programmable Logic Controller PLC) analog-dijital giriş/çıkış bağlantıları aracılığıyla

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe

1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Arçelik, 1955'de kurulmuş, 1956 yılında Sütlüce Fabrikasında madeni Büro eşyası üretimine başlamıştır. Gelişen Türkiye'nin artan ev aletleri ihtiyacına paralel olarak bu konuda

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK GERİLİM DAĞITIM MERKEZLERİNİN KODLU RF İLE HABERLEŞTİRİLMESİ Hakan ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. KONYA, 2006 i

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri

SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı. Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA SISTEMLERI ILE PERFORMANS YÖNETIM SISTEMI UYGULAMALARı Elma Yönetim ve Otomasyon Sistemleri SCADA NEDIR? Proses (İşlem), Endüstriyel ve Bina Otomasyonunda kullanılan Programlanabilir Kontrolörler

Detaylı

SCADA. Kontrol Sistemleri. SCADA ya Giriş SCADA Sistemleri HW-FW SCADA Sistemleri, Yerel Kablolama Yerel Alan Şebeke Sistemi Modemler

SCADA. Kontrol Sistemleri. SCADA ya Giriş SCADA Sistemleri HW-FW SCADA Sistemleri, Yerel Kablolama Yerel Alan Şebeke Sistemi Modemler Kontrol Sistemleri SCADA SCADA ya Giriş SCADA Sistemleri HW-FW SCADA Sistemleri, Yerel Kablolama Yerel Alan Şebeke Sistemi Modemler EMO YAYIN NO: EK/2012/524 ISBN: 978-605-01-0421-9 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ Bina otomasyon sistemleri (BOS), akıllı binalarda bulunan teknik sistemlerin (ağırlıklı olarak HVAC+Aydınlatma) bilgisayar teknolojisi kullanılarak izleme-kumanda-kontrol yapılabilmesine

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 523EO0076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMİK SANTRALLERDE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI- E.Ü.A.Ş. SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ Mümin TAŞKINOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000 İşletme Kılavuzu

Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000 İşletme Kılavuzu İletişim Yüksek Hızlı Transfer Cihazı SUE 3000 İşletme Kılavuzu DEABB 2474 12 tr Almanya da basılmıştır (07.14 - PDF-AMC) SUE 3000 2 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 8 1.1 Önsöz 8 1.1.1 Not 1 8 1.1.2 Not 2 8

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama Testo Çözümü Örnek uygulama Enerji verimliliği uygulama kılavuzu Basınçlı hava sistemleri Basınçlı hava sistemleri, çoğu işyeri ve özellikle de üretim tesisi için başlıca araçlardan olmasına rağmen, genellikle

Detaylı

GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 1, (1999), 48-60 GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Faruk MENDİ *, Mustafa Kemal KÜLEKÇİ ** (*) Gazi

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı