Dr.Mustafa Altun Türk Halk Edebiyatı I Ders Notları 16 Kasım Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.Mustafa Altun Türk Halk Edebiyatı I Ders Notları 16 Kasım 2008. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar."

Transkript

1 TÜRKÜ Dr.Mustf Altun AÇIKLAMALAR Urf'nın etrfı dumnlı dğlr Ciğerim ynıyor, gözlerim ğlr, Senin zlım derdin cihnı dğlr Gezme ceyln bu dğlrd seni vlrlr Anndn bbndn yrdn yrı koyrlr. Urf dğlrınd gezer bir ceyln, Yvrusunu kybetmiş ğlıyor ymn Yvrumun derdine bulmdım dermn Gezme ceyln bu dğlrd seni vlrlr Anndn bbndn yrdn yrı koyrlr. (Anonim) Türküler söyleyeni belli olsun vey olmsın, Türk hlkının duygulrının bir ynsımsıdır. Türk hlkı, düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini, hyllerini türkülerle dile getirmiştir. Türküler, hlkın sosyl hytının birer hikâyesidir. Çünkü, türküler genel olrk yşnmış bir olyın hikâye edilmiş bir biçimidir. Okuduğunuz türküde yvrusunu kybetmiş bir nnenin yüreğinde duyduğu cı nltılmktdır. "Ciğerim ynıyor, gözlerim ğlr" mısrınd bir nnenin çektiği cının büyüklüğü dile getirilmiştir. "Ciğerinin ynmsı" çok cı çekmesinin ifdesidirb Burd ynmk kelimesi gerçek nlmınd kullnılmmıştır. Kelimenin gerçek nlmı "teş durumun geçmek, tutuşmk, ısı ve ışık yyrk kül olmk" tır. Kelimelerin gerçek nlmının dışınd kullnılmsın mecz nlm dı verilir. METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR 1. Türküde kendisiniden söz edilen kişi (nne) ile ceyln rsınd nsıl bir ilgi kurulmuştur? Bu ilgi sizce niçin kurulmuş olbilir? 2. Türküde bir nnenin cısı dile getirilirken hngi öğelerden yrrlnılmıştır? 3. Türküde nsıl bir duygu işlenmiştir? 1

2 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Türkü, Hlk Edebiytı nzım şeklidir. Ezgisi yönüyle diğer hlk şiirlerinden yrılır. Kfiye düzeni: c Ess Bölüm c b b Bğlm vey b b kvuştk bölümü Türküler genel olrk nonimdir, yni söyleyeni belli değildir. Genellikle hece ölçüsünün yedil, sekizli ve on birli klıplrıyl dörtlükler (bentler) hlinde söylenir. Türküler, türkünün sıl sözlerinin bulunduğu kıt' ile nkrt bölümünden meydn gelir. Nkrt, her dörtlüğün sonund tekrrlnır. Bu kısm bğlm vey kvuştk dı verilir. Hece ölçüsünün her klıbıyl söyenen türküler, ezgilerine göre divn, bozlk, hoyrt, kybşı gibi dlr lırlr. Türkülerde tbit, şk, khrmnlık, hsret, güzellik, üzüntülü olylr vb. konulr işlenir. DİĞER TÜRKÜ ÖRNEKLERİ I. ÖRNEK II. ÖRNEK Yeşil ördek gibi dldım göllere İstnbul'dn Üsküdr' yol gider Sen düşürdün beni dilden dillere Hnımlr deste deste gül gider Bşım lıp gidem gurbet illere Yndım çvuş yndım senin elinden Ne sen beni unut ne de ben seni Çok sllm kstur fırlr belinden c Sevdiğim semânın güneşi mâhı Seni seven âşık çekmez mi âhı Getir el bsmıyım Kelâmu'llh'ı Ne sen beni unut ne de ben seni Gel seninle bir hdmn kurlım Bğlnlım bir krr vrlım Verdiğimiz sözde hemen durlım Ne sen beni unut ne de ben seni İstnbul'l Üsküdr'ın rsı Yktı beni kşlrının krsı Yndım çvuş yndım senin elinden Çok sllm kstur fırlr belinden İstnbul'dn üç mum ldım ykmy Ykıp ykıp yâr yüzüne bkmy Yndım çvuş yndım senin elinden Çok sllm kstur fırlr belinden 2

3 III. ÖRNEK Altı krdeş idik bindirdik t Köprüye vrınc köprü yıkıldı Hürü'yü yolldık üç köyden öte Üç yüz tlı birden suy döküldü Kızılırmk' vrınc oldu bir ht Nice yiğitlerin beli büküldü Evde kynnsı evi bezetir Yold kyntsı yolu gözetir Gelinsiz hâneyi kime bezetir Atlılr d Kpltı'nı dolşır Yengeler de kuzu gibi meleşir Kr hber güveyiye ulşır Elinin kınsı soldu mu ol Gözünün sürmesi yoldu mu ol Evde kyntsı duydu mu ol Kızılırmk prç prç olydın Her bir prçn bir yerlerde klydın Sende benim gibi yârsız klydın 3

4 MÂNİLER I Evlerinin önü ky Kydn bkrlr y Yârim binmiş de geliyor Kuyruğu kınlı ty II Bğ bn Bhçe sn, bğ bn Değme zincir kâr etmez Zülfün teli bğ bn III Srı çiğdem yz getirir Mor menekşe güz getirir Gurbet elde ölüm yitim İhtiyrlık tez getirir. (Anonim) AÇIKLAMALAR Türk hlkının sf duygulrını, düşünce ve hyllerini dile getiren mâniler, hlk kültürünün vzgeçilmez ögeleridir. Türk hlkı sevgisini, üzüntüsünü, şkını, hsretini mânilerle dile getirmiştir. Mâni geleneği çok eskiye dynır. Hlkımızın ince ve sf duygulrı, gerek sohbetlerde, gerek krşılm, uğurlm ve dvetlerde, gerekse çocuğunu büyüten nnenin dilinde mânilerle şekillenmiştir. Okuduğunuz mânilerde olduğu gibi hlk, y sevgilisine kvuşmyı, y d gurbet ellerde sevdiklerinden yrı klmnın verdiği üzüntüyü ifde etmektedir. METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR 1. Mânilerde hngi duygulr işlenmiştir? 2. İkinci mânide sevgi duygusu nsıl bir benzetmeyle ifde edilmiştir? 3. Üçüncü mânide, gurbette oluş nsıl ifde edilmiştir? 4

5 TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ Mâni, Anonim Hlk Edebiytı'nın en sevilen ve en yygın nzım şekillerinden biridir. Genellikle yedi heceli ve dört mısrlı bentlerden oluşur. Kfiye düzeni : x Mânilerin ilk iki mısrı hzırlık mısrlrıdır. Bu mısrlr, diğer mısrlrl kfiye oluşturmk için söylenir. Son iki mısr ile nlm bkımındn bir ilişki rnmz. Asıl nltılmk istenen, son iki mısrd ifde edilir. Mâniler özelliklerine göre üçe yrılır: ) Düz y d Tm mâni: Okuduğunuz ilk mânide olduğu gibi yedişer heceli ve dört mısrdn meydn gelen bir mâni türüdür. b) Kesik y d Cinslı mâni: İkinci mânide olduğu gibi ilk mısrnın hece syısı diğer mısrlr göre z olmsı ile oluş mâni türüdür. c) Artık y d Yedekli mâni: Düz mânilerin sonun kfiyleri ynı oln ik mısr dh eklenerek söylenen mâni türüdür. DİĞER MÂNİ ÖRNEKLERİ: A) Düz mâni B) Kesik mâni C) Artık mâni Ay doğr yzlnır Böyle bğlr Derdim vr beller gibi Gün doğr beyzlnır Yâr bşın böyle bğlr Söylemem eller gibi Mhmur gözlü sevdiğim Gül çmz bülbül ötmez Klbimin hüzünü vr Uynmy nzlnır Yıkılsın böyle bğlr Yıkılmış elller gibi * * Gözlerimden yş kr Su gelir deste gider Deli koyun Bulnmış selller gibi Ayrılır dost gider Deli kurt deli koyun * Gurbet ynsın yıkılsın Yârinden yrılnın İlkbhr yz derler Sğ gelen hst gider Adını deli koyun Şirin söze nz derler * * Kime derdim söylesem Bhçenizde ot vr mı? Bu gün l Bu dert sn z derler Hvd bulut vr mı? Yârim giymiş bu gün l Kendin ettin kendine Ben yârimi kybettim Şâd edersen bu gün et Yn yn gez derler Bulmy ümit vr mı? Cân lırsn bu gün l * A benim bhtiyârım Gönülde thtı yârim Yüzünde göz izi vr Sn kim bktı yârim 5

6 İLÂHİ Benüm bund krrum yok Ben gine gitmeğe geldüm Bzirgânm metâum çok Aln stmğ geldüm Ben geldüm dâv içün Benüm işüm sevi içün Dostun evi gönüllerdür Gönüller ypmğ geldüm Dost esrüği delüliğin Âşıklr bilür neliğüm Değşürüben ikiliğüm Birliğe yitmeğe geldüm O pâdişâh ben kulıym Dost bğçesi bülbüliyem Ol hocmun bğçesine Şâd olup ötmeğe geldüm Bund bilişmeyen cânlr And bilişemez nlr Bilişüben ben dostıl Hâlüm rz itmeğe geldüm Yûnus eydür âşık oldum M'şûk derdinden öldüm Gerçek erün kpusındn Ömrüm hrc itmeğe geldüm Yûnus Emre (Yûnus Emre Divnı) KELİMELER gine : Tekrr, yine bzirgân: Ticret ypn kimse metâ: Ticrî ml. sevi: Aşk, muhbbet. esrük: Kendinden geçmiş, srhoş. değşürmek: Değiştirmek. yitmek: Kybolmk. şâd olmk: Mutlu olmk. bilişmek: Tnışmk. nd: O zmn. nlr: Onlr. rz itmek: Sunmk. eytmek: Söylemek, demek. m'şûk: Sevgili. er: İnsn. hrc itmek: Yoğurmk. 6

7 AÇIKLAMALAR Dr.Mustf Altun Yukrıdki mnzumede Yûnus Emre, bu dünyy sevgi için geldiğini, gelip geçici oln bu dünyd insnlrın birlik içinde olmlrını, birbirlerini sevmelerini ve gönül kırmmlrını istemektedir. Tsvvuf göre, insnd klp Allh'ın evi olrk kbul edildiğinden, gönül kırmnın günh olduğunu, bu sebeple de gönül lmnın kutsllığındn bhseder. Yûnus Emre'deki şkın kynğı, Allh şkıdır. Bir n evvel Allh' kvuşmk, yni kendi özüne dönmek isteyen Yûnus, bu yold çile çeker. Tsvvuf felsefesine göre, insn, mdde ve ruh olmk üzere iki unsurdn meydn gelmiştir. Ruh bedenden yrıldıktn sonr geldiği yere, Allh' kvuşcğı için, Yûnus'un şiirlerinde Allh ve insn sevgisi ğır bsr. Yûnus't ölmeden ölmek, yni sğken Allh' kvuşmk düşüncesi vrdır. Allh' innmk ve onu sevmek en büyük ibdettir. METİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR 1. Yûnus Emre'nin bu düny ile ilgili görüşleri nelerdir? 2. Yûnus Emre'deki insn sevgisinin kynğı nedir? 3. Yûnus Emre'nin uğrund çile çektiği şkın nitelikleri hkkınd bilgi veriniz. nedir? 4. "Bzirgânm metâum çok // Aln stmğ geldüm" mısrınd nltılmk istenen TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ İlâhî, dinî-tsvvufî temlrın işlendiği bir nzım türüdür. Allh'ı övmek ve O'n ykrmk mcıyl yzıln şiirlerdir. Özel bir ezgiyle okunur. İlâhiler triktlr göre türlü dlr lır: Mevlevîler âyin, Bektşîler nefes, Gülşenîler tpuğ dını kullnırlr. İlâhîler genellikle 7, 8, 11, 14 ve 16'lı hece ölçüsü ile söylenir. 7 ve 8 hecelilerde nzım birimi dörtlük; 11, 14 ve 16 hecelilerde "beyit"tir. BAŞKA BİR ÖRNEK İlim ilim bilmekdür Dört kitbun m'nsı İlim kendün bilmekdür Bellüdür bir elifde Sen kendüni bilmezsin Sen elifi bilmezsin Yâ nice okımkdur Bu nice okımkdur * * Okımkdn m'nâ ne Yigirmi dokuz hece Kişi Hkk'ı bilmekdür Okısn ucdn uc Çün okıdun bilmezsin Sen elif dirsin hoc 7

8 H bir kurı emekdür M'nsı ne dimekdür * * Okıdum bildüm dime Yûnus Emre dir hoc Çok tât kıldum dime Gerekse vr bin hcc Eri Hk bilmez isen Hepisinden eyüce Abes yire yilmekdür Bir gönüle girmekdür 8

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2

Âşık edebiyatımızdaki karşılığı ayaktır. 2 1 ÂŞIK ŞİİRİNDE AYAKLA İLGİLİ PROBLEMLER * Dr. Doğan KAYA Edebiyatımızda halledilmesi gereken pek çok mesele vardır. Bunlardan birisi de halk şiirinde ayak konusudur. Bu cümleden olarak biz de bu çalışmamızda

Detaylı

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar 1 Prof. Dr. Erman ARTUN Ağıt terimi ile bir törene bağlı olsun olmasın, acıklı bir olayı konu alan ve metni de bu olayı hatırlatmaya, bütün

Detaylı

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s.

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s. 1 HALK ŞİİRİNDE BİÇİM VE TÜR Dr. Doğan KAYA Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca varılamamıştır. Halk şairlerinin ortaya koydukları ürünlerin

Detaylı

Eskisehir. Yunus Emre. Sevelim Sevilelim T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Eskisehir. Yunus Emre. Sevelim Sevilelim T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Eskisehir Yunus Emre Sevelim Sevilelim T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Hak ve Halk Asıgı Yunus Emre Yayın Kurulu Ali Osman GÜL İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Dursun ÇAĞLAR Arkeoloji

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI Hazırlayan: Cemal ŞAHİN (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Ankara Temsilcisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Pir Sultan Cemevi Dedesi) Tel: 0

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

SARAIVANOVA, Irina BULGARİSTAN/BULGARIA/БОЛГАРИЯ

SARAIVANOVA, Irina BULGARİSTAN/BULGARIA/БОЛГАРИЯ 1383 Barışın Güzel Yüzü Aşk: Bir 19. Yüzyıl Elyazma Mecmuasında GevherÎ nin Bilinmeyen Şiirleri Üzerine Düşünceler SARAIVANOVA, Irina BULGARİSTAN/BULGARIA/БОЛГАРИЯ ÖZET Bir yazarın düşüncesine göre dünyayı

Detaylı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı TESLİM ABDAL Seherde Bir Bağa Girdim El Vurup Güllerin Derdim Seherin Bülbülü Öttü Öttü De Murada Yetti Teslim Abdal Yükün Tuttu Teslim Abdal kimdir sorusunu yanıtlamak zor. Çünkü karşımıza dört ayrı yerde

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

EŞREFOĞLU RÛMÎ NİN GÖNÜL MİRACI: ADI AŞK * ÖZET

EŞREFOĞLU RÛMÎ NİN GÖNÜL MİRACI: ADI AŞK * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 113-137, ANKARA-TURKEY EŞREFOĞLU RÛMÎ NİN GÖNÜL MİRACI: ADI AŞK * Mahmut KAPLAN ** ÖZET Eşrefoğlu Rûmȋ, tasavvuf

Detaylı

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1

Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Şaban SAĞLIK (*) Cengiz Aytmatov un Aşk Felsefesi nin Figürleri Olarak AK YAZMALI CEMİLE İLE AL YAZMALI AYSEL (ASEL) 1 Aşk, geleceğin tanrıçasıdır! Aşk olmazsa insanın geleceği olmaz. Aşk yaşamın temelidir.

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

TÜRK KÜL TÜRÜNDE SU. No: S. Dr. İbrahim AKIŞ Ferhat ASLAN. Manavgat Belediyesi Kültür Yayınlar. Hazırlayanlar:

TÜRK KÜL TÜRÜNDE SU. No: S. Dr. İbrahim AKIŞ Ferhat ASLAN. Manavgat Belediyesi Kültür Yayınlar. Hazırlayanlar: TÜRK KÜL TÜRÜNDE SU Hazırlayanlar: Dr. İbrahim AKIŞ Ferhat ASLAN Manavgat Belediyesi Kültür Yayınlar No: S İSTANBUL 2007 ii TÜRK KOL TÜRÜNDE SU Dr. lbrahim AKIŞ & Ferhat ASLAN Bu kitap; Dr. lbrahim AKIŞ

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

Doç.Dr. İlhan Genç D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Doç.Dr. İlhan Genç D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD Doç.Dr. İlhan Genç D.E.Ü.Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ABD HÜSN Ü AŞK KAHRAMANI AŞK IN MANEVÎ YOLCULUĞUNUN RETORİK BOYUTU Giriş Hayatın zâhirî olarak başlangıç, ölümün de bitiş noktası olduğu

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

YGS LYS DİL VE ANLATIM EK FİİL KONU TESTLERİ

YGS LYS DİL VE ANLATIM EK FİİL KONU TESTLERİ YGS LYS DİL E ANLATM EK FİİL KONU TESTLERİ 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir? A) Gecenin boz tepelerine çıkan yoldaki taşlar kaygandır. B) Akşam güneşi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Şeyhî Divân edebiyatının kuruluş devrinde önde gelen şairlerdendir. Asıl ismi Yûsuf Sinanüddindir.

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

son yıllarda çeşitli vesilelerle anılan şairlerimiz arasmda ErzunımluEmrab'm yer

son yıllarda çeşitli vesilelerle anılan şairlerimiz arasmda ErzunımluEmrab'm yer ERZURUMLU EMRAB'IN ŞllRLERİNDE AŞK VE GURBET (TEORİK BİR YAKLAŞıM) Yrd.Doç.Dr.LğtfiSEZEN Aşıklar, eski Türkler'in ozan dedikleri saz ve söz sanatçılarmmgünümüze kadar gelmiş olan temsilcileridir. Anadolu'da

Detaylı

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder.

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder. Hakk a Yürüme Erkânı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Đnanç Kurulu Resminin açıklaması: Bu resim madeni pullarla işlenmiş kutsal bir deve resmidir. Burada iki Hz. Ali vardır. Deveyi çekende, tabutun

Detaylı

SİVASLI CEFAÎ NİN BAŞ KAFİYELİ ŞİİRLERİ *

SİVASLI CEFAÎ NİN BAŞ KAFİYELİ ŞİİRLERİ * 1 SVSI Î BŞ K ŞRR * r. oğan K Özet ürk şiirinin ilk örneklerinde görülen baş kafiyeler ede Korkut boylarından itibaren ortaya ve dize sonuna kaymıştır. ünümüzde de bazı âşıklar tarafından baş kafiye ile

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı