İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU"

Transkript

1 I. YARIYIL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ KON-105 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Doğru akım (DA) ile beslenen elektrik devrelerinin incelenmesi ve analiz çalışmalarının yapılmasıdır. Temel elektriksel büyüklükler, elektrik devrelerindeki akım, gerilim, güç ve enerji, DA kaynakları ile beslenen hertürlü seri ve paralel devre, Kirchhoff un akım ve gerilim kanunları, Düğüm gerilimleri ve Çevre akımları yöntemi gibi devre çözüm yöntemleri, Süperpozisyon, Thevenin, Norton, Maksimum güç transfer teoremlerini içermektedir. ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ KON-106 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 İş güvenliği ve elektrik kazlarına karşı alınacak güvenlik tedbirlerinin öğrenilmesi, uluslararası sistemin (S.I.) kabul ettiği temel ve türetilmiş birimlerin, ölçü aletlerinin sembolleri ve ilkelerinin kavranması, ölçü aletleri ile ölçme yapabilme yeterliğine sahip olunması, kalibrasyon tanımı, temel ve elektriksel birim standartlarının incelenmesi, ölçmenin temel ilkeleri ve ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplanmalarının yapılması, elektrik ve elektronik büyüklüklerinin öğrenilmesidir. GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM KON-107 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 1, İletişimin tanımı ve kavramları 2. İletişim Türleri 3. Kurumsal yapılarda iletişim (Kurum içi ve dışı formal ve informal iletişim) 4. İletişim becerisinin arttırılması için yapılması gerekenler MATEMATİK I KON-109 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 2,5 3 Sayılar, Cebir Denklemler, Matrisler, Trigonometri, Kompleks Sayılar ve Eşitsizlikler Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 1

2 MALZEME BİLGİSİ KON-108 I Laboratuar (Saat/Hafta) Malzemelerin Genel Özellikleri 2. Malzemelerin Atom ve Çekirdek Yapıları 3. Malzemelerin Termik Özellikleri 4. Atomlar Arası Bağlar 5. Faz Denge Diyagramları 6. Malzemelerin Mekanik Özellikler 7. Paslanma ve Önleme Yöntemleri 8. Malzeme Çeşitleri 9. Malzemelerin Elastikliği ve Hook Kanunu 10. Malzemelerin Elektriksel Özellikleri 11. Yarı İletken Malzemeler 12. Malzemelerin Manyetik Özellikleri TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ KON-110 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 2,5 3 Ölçme ve Birim sistemlerini tanıması vektörel ve skaler büyüklükleri kavranması, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, ikiden fazla aynı düzlemdeki vektörel büyüklükleri içeren problemleri çözmek için vektörel bileşke hesabını yapabilme, yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri tanıyabilme ve basit problemleri çözebilme. Enerji, iş ve gücü tanıyabilme. Basit problem çözme işlemini yapabilme. Durgun elektrik ve elektrik potansiyeli kavramlarını analiz edecektir. Yük, elektrik alan ve elektrostatik kuvvet kavramlarını açıklar. GÜZEL SANATLAR I OD GS 001 Güzel Sanatlar Dersine Giriş ve Sanat Üstüne Cumhuriyet Döneminde Müzecilik Cumhuriyet Döneminde Güzel Sanatlar Anadolu Uygarlıkları /Tarih Öncesi ve Hitit İlk Demir Çağı ve Geç Hitit Yunan ve Roma Sanatı İstanbul'da Bizans Sanatı Erken İslâm Sanatı Selçuklu Dönemi Mimarisi Beylikler Dönemi Mimarisi Erken Osmanlı Sanatı Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Geç Dönem Osmanlı Mimarisi Osmanlı Sarayları I Laboratuar (Saat/Hafta) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2

3 BİLGİSAYAR KON-111 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 1,5 3 Bilgisayar Eğitimi OD AIIT I Laboratuar (Saat/Hafta) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde; Atatürk'ün çizdiği demokratik ve çağdaş yolda ilke ve inkılaplarının gençlere öğretilerek gelecek nesillere Cumhuriyet ve demokrasi fikrini benimsetmek amacıyla Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla başlayan süreç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu için verilen askeri ve siyasi mücadele ve gerçekleştirilen devrimler ayrıntılandırılarak anlatılmaktadır. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TÜRK DİLİ I TÜRK DİLİ I OD TD 201 I Laboratuar (Saat/Hafta) OD YD YABANCI DİL I 301 I Laboratuar (Saat/Hafta) Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 3

4 II. YARIYIL ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ KON-211 II Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Alternatif akım (AA) ile beslenen R, L ve C devre elamanlarından oluşan elektrik devrelerinin incelenmesi ve analiz çalışmalarının yapılmasıdır. Temel büyüklüklerin alternatif akım koşullarındaki davranışları, R, L ve C gibi devre elemanlarının alternatif akım koşullarında ki davranışları, sinüsoidal fonksiyonların temel özellikleri, sinüsoidal fonksiyonların hem zaman hemde frekans düzleminde davranışları, temel büyüklüklerin kompleks düzlemde ifadeleri, devre çözümlerinin kompleks düzlemde yapılması ve bunların fiziksel yorumları, rezonans olayı ve üç fazlı sistemleri içermektedir. ANALOG ELEKTRONİK KON-212 II Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Elektronikte kullanılan yarıiletkenlerin yapıldığı malzemeleri ve özelliklerini tanınması, BJT?lerin yapı, özellik, çeşit, çalışma prensiplerini ve ön gerilimlenmesini kavrayabilmesi, BJT transistörler ile Ortak emiter, ortak base ve ortak kolllektörlü yükselteç devrelerini tanıma ve çözümleme, FET lerin yapı, özelliklerini kavrayabilmesi, Fark yükselteçlerini tanıma ve kavrama, İşlemsel yükselteçleri tanıyabilme, elektriksel özelliklerini kavrayabilme, analiz ilkelerini uygulayabilme, Temel işlemsel yükselteç devrelerinin çalışmasını kavrayabilme, işlemsel yükselteç uygulamalarını yorumlayabilme. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I KON-207 II Laboratuar (Saat/Hafta) 0 1,5 3 Elektrik/Elektronik devre tasarımı yazılım paketlerinin etkin olarak kullanılması için gerekli bütün detayları içermektedir. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II OD AIIT II Laboratuar (Saat/Hafta) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde; Atatürk ün çizdiği demokratik ve çağdaş yolda ilke ve inkılaplarının gençlere öğretilerek gelecek nesillere Cumhuriyet ve demokrasi fikrini benimsetmek amacıyla Osmanlı Devleti nin yıkılışıyla başlayan süreç Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşu için verilen askeri ve siyasi mücadele ve gerçekleştirilen devrimler ayrıntılandırılarak anlatılmaktadır Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 4

5 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI KON-208 II Laboratuar (Saat/Hafta) Kalite kavramı, müşteri, yönetim, liderlik, kontrol ve ISO 9000 Kalite Güvence ve Standartları Sistemidir. SAYISAL ELEKTRONİK KON-210 II Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Günümüz dijital ortamında çokça kullanılan sayısal elektronik sistemlerinin öğrenciye verilmesi, sayısal elektronik ile ilgili temel kavramların, sayı sistemlerinin, mantık devrelerinin tanınması, sayıcıların, kaydedicilerin, A/D ve D/A dönüştürücülerin çalışmalarının öğrenilmesi ve bunları kullanarak tasarımların yapılmasıdır. MATEMATİK II KON-209 II Laboratuar (Saat/Hafta) 0 2,5 3 Fonksiyonlar, Logaritma, Limit, Türev, İntegral, GÜZEL SANATLAR II OD GS 002 Geleneksel Türk Sanatları/ Minyatür Sanatı Kitap Sanatı Tezhip Sanatı Çini Sanatı Keramik Sanatı Halı Sanatı Maden Sanatı Batı Sanatı/Ortaçağ Sanatı İtalya'da Rönesans Sanatı İtalya Dışında Rönesans Sanatı Maniyerizm Barok Sanat 18. ve 19. Yüzyıl Batı Sanatı Yirminci Yüzyılın Sanatı II Laboratuar (Saat/Hafta) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 5

6 TÜRK DİLİ II OD TD 202 II Laboratuar (Saat/Hafta) YABANCI DİL II OD YD 302 II Laboratuar (Saat/Hafta) Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi. ODAK105 AFET KÜLTÜRÜ II Laboratuar (Saat/Hafta) Bireylerin her türden doğa olayı ve bunların en az zararla nasıl atlatılacağı, afetler öncesi sırası be sonrasına ne tür çalışmalar yapılabileceğini anlatan bir kavramdır. Ders, öğrencileri afet uzmanı olarak değil, afetler hakkında bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri de başkalarıyla paylaşmayı bilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Ders, doğal ve doğal olmayan tüm afetlerin irdelenmesi ile bu afetlerin en az zararlar kapatılması için alınacak tedbirleri kapsar ŞEHİR VE KÜLTÜR - İSTANBUL OD ŞKİ 01 II Laboratuar (Saat/Hafta) Şehir ve kültür arasındaki etkileşime dayalı olarak İstanbul şehri ve çevresini tanımak, anlamak ve algılayabilmek. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 6

7 III. YARIYIL DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIM KON-301 III Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Otomasyon sistemlerinin en uç noktalarında kullanılan sensörlerin başlıca çeşitleri, çalışma prensipleri, sensörleri kullanarak standart akım ve gerilim sinyal üreten dönüştürücülerin çalışması ve tasarlanmasını içermektedir. ELEKTRİK MAKİNALARI VE KUMANDA KON-302 III Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Elektrik motorlarının temel ilkeleri, prensipleri, doğru akım, asenkron, senkron ve adım motor çeşitleri, ve bunların sürücü devrelerin özelliklerini, çalışma prensiplerini içermektedir. SÜREÇ ÖLÇÜMLERİ I KON-303 III Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Süreç ölçümünde temel kavramlar, Sensörler, Transmitterler, Ölçme sinyali, Ölçme aralığı, Span aralığı, Üst sınır, alt sınır, Çözünürlük (Resulation), Doğruluk (Accuracy), Duyarlık (Sensitivity), Ölçme hataları, Sensör seçiminde dikkat edilecek hususları açıklar. Sıcaklık sensörleri, Basınç sensörleri, Seviye sensörleri, Akış sensörleri, Gerilme ölçme (Strain Gauge) şeklini sensörleri, Ağırlık (Load Cell) sensörleri, Elekromagnetik sensörler. SÜREÇ KONTROL KON-304 III Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Süreç Kontrolünün temel kavramlar, sistem, kontrol sistemi, kontrol edilen sistemi, ölçme organı, kontrol edilen değişkeni, ölçülen değişkeni, giriş değişkeni, karşılaştırma elemanı, hata değişkeni, kontrol parametresi, son kontrol elemanı, kontrol eden değişkeni,ayar değişkeni,bozucu etki değişkeni, fiziksel sistemler,blok diyagramları, elle kontrol sistemleri,geri-besleme kontrol sistemleri, iki konumlu kontrol sistemleri,p-kontrol, I- kontrol, D-kontrol, PI-kontrol, PD-kontrol, PID-kontrol ve son sürücü kontrol elemanları KİMYASAL SÜREÇ ÖLÇÜMLERİ KON-306 III Laboratuar (Saat/Hafta) Analiz ve analitik enstrümantasyon, Spektral analiz ve elektromanyetik radyasyon, İletkenlik hakkında bilgi, Elektrik iletkenliği ölçümü, ph bilgisi ve ph ölçümü, Gaz analiz yöntemleri, Kütle ve UV-visible spektoskopisi, viskozite ve ölçümü, yoğunluk hakkında bilgi ve ölçülmesi, oksijen tayini, bağıl nemlilik tayini. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 7

8 MİKRO İŞLEMCİLER/MİKRO DENETLEYİCİLER KON-305 III Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Tipik bir mikro denetleyicinin genel yapısı ve çalışması, İkili sayı sistemini mikro denetleyicilerde kullanma, Assembly dilinde temel programlama mantığını geliştirme, tipik bir mikro denetleyicinin basit uygulamalarda kullanımı ENERJİ YÖNETİMİ KON-308 III Laboratuar (Saat/Hafta) 0 1,5 2 Türkiye nin genel enerji durumunu tanınması sağlanır. Türkiye nin genel enerji durumu, analizi, yönetimi ve tasarrufu konularını içermektedir. SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM I KON-309 III Laboratuar (Saat/Hafta) 0 1,5 2 Öğrencinin meslek derslerinde kavradığı ilkeleri uygulayabilmesi için, mesleği ile ilgili bilgi toplayıp araştırma yapmasını, sistem tasarımı işlem basamaklarını, yapılan sistem tasarımının sunulmasından oluşan proje çalışmalarını içermektedir. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 8

9 IV. YARIYIL BİLGİSAYARLI VERİ TOPLAMA VE KONTROL KONİ-401 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Endüstride ihtiyaç duyulan Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol Yazılımının (SCADA) temel ilke ve prensiplerinin kavranması ve böyle bir sistemin tasarlanmasıdır. Bunun için seçilen SCADA yazılımı kullanılarak program geliştirme yöntemlerini, tekniklerini ve PLC ile iletişimini içermektedir SÜREÇ ÖLÇÜMLERİ II KONİ-402 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Sensörlerin kalibrasyon deneyleri, Sıcaklık sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması, Seviye sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması,basınç sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması, Akış sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması sıcaklık, seviye, basınç ve akış sistemlerinin blok diyagramları olarak projelendirilmesi Scada (mimik diyagramları) olarak gösterilmesi ve PID sistemi ile kontrol edilmesi. SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM II KONİ-403 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 1,5 2 Öğrencinin meslek derslerinde kavradığı ilkeleri uygulayabilmesi için, mesleği ile ilgili bilgi toplayıp araştırma yapmasını, sistem tasarımı işlem basamaklarını, yapılan sistem tasarımının sunulmasından oluşan proje çalışmalarını içermektedir. PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER KONİ-404 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Endüstride kullanılan programlanabilir denetleyicilerin çalıştırılması ve programlanmasını kapsar. Programlanabilir denetleyicilerde merdiven diyagramlarını, komut listesi ile programlama yapmayı, arıza takibini ve arabirim modüllerinin türlerini içermektedir. PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEMLER KONİ-405 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Hidroliğin temel kuralları, hidrolik elemanlar ve devreler, pnömatiğin temel kuralları, pnömatik elemanlar ve devreler Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 9

10 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KONTROL KONİ-406 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Dönüşüm Tabloları, yedi parçalı göstergeyi çıkış portuna bağlama ve programlama, bir tuş ya da tuş takımını giriş portlarına bağlama ve programlama, bir step motor kontrolü yapma, kesme kavramı ve türleri, basit kesme programı yazma, sayıcı ve zamanlayıcı programlama, ADC ve DAC yapıları. İŞLETME YÖNETİMİ KONİ-407 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 1,5 2 İşletme yönetiminin temel fonksiyonları ve işletme yönetiminde öne çıkan unsurlar (Liderlik, İnsan kaynakları yönetimi, Ücret yönetimi, bilgi yönetimi, zaman yönetimi). GÜÇ ELEKTRONİĞİ KONİ-408 IV Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 4 Güç elektroniği devrelerinin temel prensipleri, çalışma şekilleri ve sağladıkları faydaların ortaya konmasıdır. Güç elektroniği temel ilkelerini, kontrollü ve kontrolsüz anahtar elemanlardan oluşan ve farklı yük karakteristiklerinin içeren, doğrultucu devreleri, kıyıcı devreleri, evirici devreleri ve frekans dönüştürücü devrelerini içermektedir. Pspice tabanlı yazılım kullanılarak bütün devreler analiz edilip incelenmektedir. Not: Geniş bilgi için Adresindeki bilgileri inceleyebilirsiniz. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 10

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I KREDİ: (2-0-2) AKTS :2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2009 YILI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2009 YILI DERS İÇERİKLERİ T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 00 YILI DERS İÇERİKLERİ 00 YILI ELEKTRİK BÖLÜMÜ DERSLERİ GÜZ I. DÖNEM BAHAR II. DÖNEM Kodu DERS ADI T U K Z/S Kodu DERS ADI T U K Z/S 0000 Matematik I 0000

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 1. YARIYIL

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ. Turgutlu Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi Ders İçerikleri

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ. Turgutlu Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi Ders İçerikleri T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Turgutlu Meslek Yüksekokulu - Elektronik Teknolojisi Ders İçerikleri 1.YARIYIL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (T+U) (2+0) 1- Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI DERS VE DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI DERS VE DERS İÇERİKLERİ No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U L Kredi ECTS 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS I.YARIYIL N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 0690220023 0690070015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 0 2 2 0690220024

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi.

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi. I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ (2013 İKMEP)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ (2013 İKMEP) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ (2013 İKMEP) ELO-101 - Doğru Akım Devre Analizi Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1 RLC gibi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT101 Matematik I Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve Trigonometri çözümlerini

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TBY 113 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ (2+0) Vektörler, Parçacık dinamiği, İş ve Enerji, Dönme Kinematiği, Akışkan Mekaniği, Isı ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HEL 107 ELEKTRİK VE MANYETİZMA BİLGİSİ 2 0 2 AKTS(4) Z Bu derste öğrencilere,

Detaylı

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma.

I. YARIYIL. YDL183 Yabancı Dil I (2 0 2) İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ 1 I. YARIYIL KET117 Doğru Akım Devre Analizi

Detaylı

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ETO101 Genel Matematik Sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar,

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. YIL 1. YARIYIL TDİ101 TÜRKDİLİ 1 A. Dil, Diller ve Türk Dili B. Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle C. Kelime Türleri D. Anlatımın

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı