KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE ENERJİ KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNDE HABERLEŞME UYGULAMASI MURAT GÖRMEMİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE ENERJİ KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNDE HABERLEŞME UYGULAMASI MURAT GÖRMEMİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No: Bu Tez 17 / 01 / 2006 tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. A.Serdar YILMAZ M.Kemal KIYMIK Metin KÖSE Danışman Üye Üye Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. ÖZDEN GÜRÜCÜ Enstitü Müdürü Bu çalışma..tarafından desteklenmiştir. Proje No: Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaklardan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER...I ÖZET... III ABSTRACT...IV ÖNSÖZ... V ÇİZELGELER DİZİNİ...VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ...VIII 1. GİRİŞ Enerjinin İzlenmesi Projenin Uygulama Alanları ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOT Materyal Seri Haberleşme Formatlar ve Protokoller Seri Veri Gönderimi Senkron Format Asenkron Format Evrensel Asenkron Alıcı Verici (UART, Universal Asynchorous Receiver/Transmitter) Byte İletimi Bit Formatı PC Seri Port Mimarisi İki Cihazı RS-232 ile Bağlamak RS RS-232 Özellikleri RS RS-485 Özellikleri RS-485 de Dengeli ve Dengesiz Hatlar Voltaj Gerekleri Akım Gerekleri RS-232 nin Dönüştürülmesi Modbus Tarihçesi Genel Özellikleri Protokol Özellikleri MOSBUS ta Data Kodlama MODBUS Data Modeli MODBUS Modeli Uygulama Örneği Modbus Adresleme Modeli Fonksiyon Kod Kategorileri Modbus Ağlarında İşlem Modbus İstek-Cevap Döngüsü ASCII Mod RTU Mod I

4 İÇİNDEKİLER ASCII Çerçevesi RTU Çerçevesi Kişisel Bilgisayar (PC, Personel Computer) Windows İşletim Sistemi Borland Delphi Masaüstü Aracı Olarak Delphi Görsel Programlama Aracı Olarak Delphi Güç Analizörü Cihaz Özellikleri Güç Analizörü (PM800) Parçaları Ekran Görüntüleri Metot Uygulamanın Blok Şeması PC Yazılımı Program Menüleri Program Algoritması Programda Kullanılan Kısaltmalar ve Açıklaması BULGULAR VE TARTIŞMA Uygulamanın Çalıştırılma Ortamı Uygulamanın Çalıştırılması ve Elde Edilen Değerler Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulamalardaki Değerlerin Değerlendirilmesi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER EK-1 : Güç Analizörü Register Listesi EK-2 : Güç Analizörü Menüsü EK-3 : Cihaz Parametrelerinin Ayarlanması EK-4: Kabul Edilebilir Akım Harmonik Limitleri ÖZGEÇMİŞ II

5 ÖZET KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZET DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE ENERJİ KALİTESİ ÖLÇÜMLERİNDE HABERLEŞME UYGULAMASI MURAT GÖRMEMİŞ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. A. Serdar YILMAZ Yıl : 2006 Sayfa : 76 Jüri : Yrd. Doç. Dr. A. Serdar YILMAZ : Prof. Dr. M. Kemal KIYMIK : Yrd. Doç. Dr. Metin KÖSE Bu çalışmada güç analizöründen elde edilen temel elektriksel büyüklüklerin gerçek zamanlı olarak PC ye aktarılması sağlanmıştır. Aktarılan bilgiler bilgisayar ekranında gerçek-zamanlı olarak görüntülenmiş ve istenilen zaman aralıklarında kayıt altına alınmıştır. Çalışma esnasında hızı ve esnekliği göz önünde bulundurularak Borland Delphi 7.0 versiyonu yazılım geliştirme aracı olarak tercih edilmiştir. Program içerisinde kullanılan haberleşme protokolü Modbus RTU dur. Kullanılan güç analizörü Merlin Gerin marka PM800 model bir analizördür. Tez çalışmasında güç analizörüyle çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiş ve bilgisayara aktarılan verilerle karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen veriler istenilen zaman aralıklarında veritabanına kaydedilmiştir. Kaydedilen değerler, kullanıcı tarafından belirlenen tarih ve zaman aralığında, tablo ve grafik olarak görüntülenmiştir. Anahtar Kelimler: Güç Analizörü, Seri Haberleşme, Modbus RTU, Enerji III

6 ABSTRACT UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING MSc THESIS ABSTRACT APPLICATION OF COMMUNICATION FOR ENERGY QUALITY MEASUREMENTS IN DISTRUBUTION SYSTEMS MURAT GÖRMEMİŞ Supervisor: Assist. Prof. Dr. A. Serdar YILMAZ Year: 2006, Pages: 76 Jury : Assist. Prof. Dr. A. Serdar YILMAZ : Prof. Dr. M. Kemal KIYMIK : Assist. Prof. Dr. Metin KÖSE In this thesis, basic electrical magnitudes, obtained by power analyzer, has been made sure that transferring the PC as real-time. The transferred datas screened as real-time on PC and saved as time periods that defined by user. During the programming; Borland Delphi 7.0 has been preferred as programming language because of its being speed and ability. The used communication protocol in program is Modbus RTU. The used power analyzer model is Merlin Gerin PM800. In this thesis, various applications with power meter, had been made and compared with the data, transferred to PC, the obtained values saved to database, defined time periods. The saved values also can be screened as table and graphic, defined date and time periods, by user. Key Words: Power Analyzer, Serial Communication, Modbus RTU, Energy IV

7 ÖNSÖZ ÖNSÖZ Geçmiş yıllarda insanlar için önem arz eden enerji parametreleri sadece akım ve gerilimden ibaretti. Ancak günümüzde yük çeşitliliğinin artması, kullanılan enerji kalitesinde bir çok olumsuz değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişikliklerin tespiti ve engel olunması için ise temel parametrelere ilave olarak farklı bir çok enerji bileşenleri değerlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bir çok firma güç analizörü adı altında, enerjinin bütün parametrelerini ölçmeye yarayan cihazlar tasarlamışlardır. Bu cihazların hemen hemen tamamı bir otomasyon sisteminin parçası olarak kullanılmaya hazır haldedirler. Ağ üzerinde haberleşme yapabilme yeteneğine sahip bu cihazlar farklı endüstriyel haberleşme protokolleri kullanmaktadır. Endüstriyel haberleşme günümüz otomasyon sistemlerinin olmazsa olmazıdır. Tezimde endüstriyel haberleşme ağlarında kullanılan protokollerden en eskisi ve en yaygını olan Modbus protokolüyle, bu protokolü kullanan güç analizörü ve PC arasında haberleşmeyi sağlayan bir IDE programı yazılmıştır. Tez çalışmalarım boyunca Yüksek Lisans tezimi yöneten ve her konuda kendisinden destek gördüğüm danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. A. Serdar YILMAZ a, programlama konusunda bilgi ve tecrubesiyle yardımlarını esirgemeyen arkadaşım, Elektrik-Elektronik Mühendisi Sayın Ejder UTUŞ a ve PM8000 Enerji analizörünün temin edilmesinde katkılarından dolayı Elk.Yük.Müh. Feridun KOÇYİĞİT e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Programı yazma ve projeyi derleme zamanlarında beni yalnız bırakmayan eşim Halime Karcı GÖRMEMİŞ e, ağlamasıyla ve gülmesiyle tezime manevi katkılarda bulunan oğlum Mehmet Faruk GÖRMEMİŞ e sevgilerimi sunarım. Ocak 2006 KAHRAMANMARAŞ V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1. Parite Bitleri ve Data Bitleri (Axelson, 2000) Çizelge 3.2. RS-422B ve RS-485 Özellikleri (Axelson,2000) Çizelge 3.2. Modbus Data Modeli (Anonim, 1996) Çizelge 3.3. ASCII Mod Byte Formatı (Anonim,2001) Çizelge 3.4. RTU Mod Byte Formatı (Anonim, 2001) Çizelge 3.5. Modbus ASCII Mesaj Çerçevesini oluşturan alanlar Çizelge 3.6. Modbus RTU Mesaj Çerçevesini oluşturan alanlar Çizelge 3.7. PM800 Enerji Analizörü Genel Özellikleri (Anonim, 2003) Çizelge 3.8. Analizör Giriş Çıkış Birimleri Açıklaması (Anonim, 2003) Çizelge 3.9. Programda kullanılan ölçüm değerleri, kısaltmalar ve açıklamaları VI

9 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Uygulama Projesi Blok Şeması... 9 Şekil 3.1. Senkron ve Asenkron İletim (Axelson, 2000) Şekil 3.2. Verici ve Alıcı Saat Sinyalleri (Axelson, 2000) Şekil 3.3. (a) RS-232 ile TTL ve TTL ile RS-485 arasında dönüşüm yapan devre ve (b) gerçek görüntüsü (Axelson, 2000) Şekil 3.4. Modbus Uygulama Katmanı ve Haberleşme Diyagramı (Anonim, 2004b). 25 Şekil 3.5. Modbus Ağ Mimarisi (Anonim, 2004b) Şekil 3.6. Genel Modbus Protokol Mesaj Çerçevesi (Anonim, 2004b) Şekil 3.7. Hatasız Gerçekleşen MODBUS İşlemi (Anonim, 2004b) Şekil 3.8. Ayrıcalıklı Durum İçeren MODBUS İşlemi (Anonim, 2004b) Şekil 3.9. Ayrık Bloklardan Oluşan Modbus Data Modeli (Anonim, 2004b) Şekil Tek Bloktan Oluşan Modbus Data Modeli (Anonim, 2004b) Şekil MODBUS Adresleme Modeli (Anonim, 2001) Şekil Modbus Fonksiyon Kod Kategorileri Şekil Modbus İşlem Durum Diyagramı (Anonim, 2004b) Şekil Master Slave Sorgulama Döngüsü (Anonim, 2000) Şekil Enerji Analizörü Gerçek Görüntü ve Teknik Görüntü (Anonim, 2003) Şekil Güç Analizörü Cihazı Ekran Görüntüsü Şekil Uygulamanın Ayrıntılı Blok Şeması Şekil Programın Tasarım Anındaki Görüntüsü Şekil Programın İlk Çalıştırma Anındaki Görüntüsü Şekil Seri Port Ayarları Şekil Cihaz Ayarları Şekil Programın Çalıştırıldığı Andaki Ana Ekran Görüntüsü (Veri Alış Verişi Anı) Şekil Grafik Çizdirme Ekranı Şekil Veritabanı Kayıt Değerlerinin Görüntülenmesi Şekil Program Algoritması Şekil 4.1. Uygulama Ortamı ve Dijital Güç kaynağı Şekil 4.2. Uygulama Programı, Güç kaynağı ve Cihazın Kaynağa bağlantısı Şekil 4.3. Uygulama-1 Ana ekran görüntüsü Şekil 4.4. Uygulama-1, analizör akım ekranı Şekil 4.5. Uygulama-2 Ana Ekran Görüntüsü Şekil 4.6. Uygulama -2 Analizörün değişik menü görüntüleri Şekil 4.7. Uygulama-3 Ana Menü Ekran Görüntüsü Şekil 4.8. Uygulama-3 Analizör görüntüleri Şekil 4.9. Uygulama-4 Ana Menü Ekran görüntüsü Şekil Uygulama-4 Analizör görüntüleri Şekil Uygulama-5 Ana Menü Ekran Görüntüsü Şekil Uygulama-5 Analizör Görüntüleri Şekil Zaman A Fazı THD Grafiği Şekil Zaman Frekans Grafiği Şekil Zaman AN-BN-CN Fazları Akım THD Grafiği Şekil Zaman AN, BN, CN Gerilim THD Grafiği VII

10 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ BPS : Bit Per Second UART : Universal Asynchorous Receiver/Transmitter TTL : Transistor Transistor Logic PLC : Programmable Logic Controller ADU : Application Data Unit HDLC : High level Data Link Control HMI : Human Machine Interface IETF : Internet Engineering Task Force I/O : Input / Output IP : Internet Protocol MAC : Medium Access Control MB : MODBUS Protocol MBAP : MODBUS Application Protocol PDU : Protocol Data Unit TCP : Transport Control Protocol CRC : Cyclical Redundancy Check LRC : Longitudinal Redundancy Check W : Write R : Read ASCII : American Standard Code for Information Interchange RTU : Remote Terminal Unit MAP : Modbus Plus DOS : Disk Operation System DLL : Dynamic Library Link AMP : Amper PWR : Power DMD : Demand THD : Total Harmonic Distorsion MINMX : Minimum Maximum D OUT : Digital Out A OUT : Analog Out LANG Language UNB Unbalance V Volt W Watt Wh Watt Hour VA Volt Amper PC Personal Computer IDE Integrated Development Environment VIII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu tezde PC ile Modbus protokolü ile ağa bağlanmış olan enerji analizörleriyle haberleşmeyi gerçekleştirecek bilgisayar üzerinde bir IDE (Integrated Development Environment Tümleşik Geliştirme Ortamı) programı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Uygulamanın donanım kısmı aşağıdaki blok şemada gösterilmiştir. Server (Sunucu) Sorgulama Ünitesi Çift Yönlü Veri Trafiği Besleme Ünitesi -1 ID-1 Client (Cevap) Ünitesi Voltaj ŞEBEKE L1 L2 L3 PC RS232 PORT TTL TTL KONVERTÖR Modbus Link I/O RS-485 Modbus RTU Çıkış GÜÇ ANALİZÖRÜ Seri Haberleşme Besleme Ünitesi -2 Akım ID-2 L1 L2 L3 Kullanıcı Girişi I/O RS-485 Modbus RTU Çıkış GÜÇ ANALİZÖR Ü Voltaj Akım Besleme Ünitesi -2 Şekil 1.1. Uygulama Projesi Blok Şeması İletişim protokolü olarak Modbus kullanılmıştır. Modbus, endüstriyel alandaki iletişim ihtiyacını karşılayan en eski seri iletişim protokollerinden biridir. PLC (Programmable Logic Controller) sektörünün ilk ve en güçlü imalatçılarından olan Modicon firması tarafından kendi ürünleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere 1978 yılında geliştirilmiştir. Zamanla PLC sistemler arasında veri transferi ve bilgi alışverişini sağlayan standart bir iletişim protokolü olarak bilfiil sektörde yerini almıştır. Modicon a rakip pek çok endüstriyel kontrol cihazı imalatçısı kendi iletişim protokollerinin yanı sıra Modbus iletişim desteğini de vermektedirler (Anonim, 2004a). 9

12 GİRİŞ Teknolojik olarak bir kaç adım öndeki diğer standart iletişim protokollerinin yanında Modbus bugün hala herhangi bir PC veya küçük bir mikroişlemci ile birlikte kullanılabilmektedir. Sağlam geçmişi ve basit altyapısıyla artan sayıda imalatçı tarafından desteklenmekte ve mevcut pek çok endüstriyel sistemle iletişim kurabilmektedir. Yazılmış olan programın en büyük özelliği register (yazmaç) adresleri ve ID (Identification Number, Kimlik Numarası) si belli olan bütün Modbus protokolü kullanan cihazlarla haberleşebilmesidir. Bunun için programda yazmaç adreslerinin değiştirilmesi yeterlidir. Program Borland Delphi 7.0 versiyonuyla yazılmıştır. Haberleşme için bilgisayar üzerinde RS-232 portundan, RS-232 /485 dönüştürücü donanımından ve analizörün RS- 485 portundan faydalanılmıştır. Program Delphi nin esnekliği kullanılarak kullanımı kolay bir yapıda dizayn edilmiştir. Haberleşme ayarları program içerisinden kullanıcı tarafından yapılabilmektedir. RS-485 lerde uzun linklerde link uzunluğu 4000 (1220 m) feet e çıkabilir. RS-232 de bu limit feet (15-30 m) tir. Haberleşme hızı ise 10 Mbit tir (Axelson, 2000). Program analizörden almış olduğu verileri bilgisayar hafızasına istenilen zaman aralığında kaydedebilme yeteneğine sahiptir. Söz konusu verilerin saklanma ortamı Interbase veritabanıdır. Interbase veritabanı, Jim Starkey adında bir şahıs tarafından Groton Database Systems firması için yazmıştır (dosyaları için kullanılan.gds uzantısı hala buradan gelir). Şirket daha sonra Ashton-Tate firması tarafından satın alınmış, bu şirketi de Borland firması satın almıştır. Borland Interbase i bir süreliğine doğrudan kullanmış, daha sonra (ilerleyen tarihlerde ana firma için geri alınan) bir InterBase kardeş şirketi açmıştır. Delphi 1 den itibaren bir Interbase deneme kopyası bu geliştirme aracı ile birlikte dağıtılmış ve bu veritabanı hizmet biriminin çok sayıda geliştiriciye yayılması sağlanmıştır. RDBMS (Remote Database Management Systems Uzaktan veritabanı yönetim sistemleri) pazarında büyük bir payı olmasa da, Ericsson dan sonra ABD Savunma Bakanlığı na, borsalardan ev bankacılığı sistemlerine uzanan önemli bazı organizasyonlar tarafından tercih edilmiştir. (Cantu, 2002). Interbase veritabanının özellikleri kısa olarak, Küçük disk alanı gerektirmesi, Çok miktarda veri üzerinde yüksek performans göstermesi, SQL standardına çok yakın olan bir dil Basit kurulum ve işletim olarak sıralanabilir. Kullanılan enerji analizörü Schneider Grup a bağlı firma olan Merlin Gerin in PM800 Powerlogic modelidir. Bu analizör Modbus RTU desteklemektedir. Modbus endüstriyel cihazlar arasında en yaygın olanıdır. Ağ üzerinde 256 adet cihaza kadar destek verir. Ağ üzerinden veri alacağımız her bir cihaz ile program sayesinde sadece cihaz ID sini girip veri alınabilir ve veri gönderilebilir. 10

13 GİRİŞ Yazılmış olan program Modbus protokolü çerçevesinde CRC (Cyclical Redundancy Check, Dairesel Fazlalık Kontrol) alanı gönderir ve gelen CRC alanını kontrol eder. Yanlış yapılmış haberleşmeye kesinlikle izin vermez. Bu bakımdan güvenli bir programdır. Kullanılan bilgisayarın konfigürasyonu Pentium 1.0 GHz, 256 MB Ram ve 20 GB Hard disk e sahip bir Laptop bilgisayardır. Bilgisayar üzerinde bir adet COM1 portu bulunmaktadır Enerjinin İzlenmesi Enerji kalitesinin en önemli argümanlarından biri harmonik distorsiyondur. Harmonik distorsiyon, enerji sistemindeki harmonik bileşenler sonucu meydana gelen harmonik kirliliği, özellikle güç elektroniği elemanlarının yaygın kullanımı ile giderek artış göstermektedir. Bu distorsiyonun sonucu oluşan olumsuzlukların giderilmesi bakımından, enerji kalitesinin takibi ve harmonik sınırlamanın yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle elektrik enerjisindeki harmonik kirliliği, bazı ülkelerce sınırlandırılmış ve güç kalitesinin artması hedeflenmiştir. Son yıllarda ülkemizde yarı-iletken kontrol elemanlarının hızla yaygınlaşması, ark fırınlarının kullanıldığı demir-çelik tesislerindeki kapasite artırımları vb. dikkate alındığında, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gerek akımlar ve gerekse gerilimler için THD (Toplam Harmonik Distorsiyon), TTD (Toplam Talep Distorsiyon), ve HD (Tekil Harmonik distorsiyon) değerlerine ilişkin izin verilen maksimum değerleri standartlaştırmak önemli yararlar sağlar. Harmonik büyüklüklerin sınırlanmasını amaçlayan standartlarda çok yaygın olarak kullanılan toplam harmonik distorsiyonu, harmonik bileşenlerin efektif değerlerinin, temel bileşen efektif değerine oranıdır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Bu değer, harmonikleri içeren periyodik dalga şeklinin tam bir sinüs dalga şeklinden sapmasını tespitte kullanılır. Sadece temel frekanstan oluşan tam bir sinüs dalga şekli için THD sıfırdır. Elektrik İletim Sistemi, Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği nde izin verilen harmonik değerler belirlenmiştir. (Arifoğlu, 2002). Harmonik, ya kaynak tarafındaki harmonikli gerilim etkisinden (generatörde olduğu gibi) ya da müşterinin lineer olmayan bir devreye (yarı iletken devre içermesi gibi) sahip olmasından dolayı meydana gelir. Harmonik bileşenlerin takibi ve sınırlandırılması sistemdeki harmoniklerin oluşturdukları ek kayıpların azaltılması, sistemdeki elemanların tam kapasite ile kullanılması ve meydana getirdikleri zorlanma ve arızaların giderilmesi bakımından son derece gereklidir. Elektrik güç sistemlerinde harmoniklerden dolayı gerilim ve akım dalga şekillerinin bozulması çok çeşitli problemlere yol açmaktadır. Harmoniklerin güç sistemlerinde yol açtığı problemler; Generatör ve şebeke geriliminin dalga şeklinin bozulması, Elektrik güç sistemi elemanlarında ve yüklerde ek kayıpların oluşması, Güç üretiminde, iletiminde ve dağıtımında verimin düşmesi, Gerilim düşümünün artması, Toprak kısa devre akımlarının daha büyük değerlere yükselmesi, 11

14 GİRİŞ Temel frekans için tasarlanmış kompanzasyon tesislerindeki kondansatörlerin harmonik frekanslarında düşük kapasitif reaktans göstermeleri sebebiyle aşırı yüklenmeleri ve yalıtım zorlanması nedeniyle hasar görmeleri, Senkron ve asenkron motorlarda salınımların oluşması nedeniyle aşırı ısınmalar, Koruma sistemlerinin hatalı çalışmaları, Kesintisiz güç kaynaklarının veriminin düşmesi, Endüksiyon tipi sayaçların yanlış ölçme yapmaları, Yalıtım malzemesinin zorlanması ve delinmesi olarak özetlenebilir. (Kocatepe, 2003) Gelecekte enerji sistemlerinde harmonik problemlerinin daha da artacağı göz önüne alınarak, nonlineer yük içeren tesislerin daha kuruluş ve tasarım aşamasında düşük seviyede harmonik üretmesi için önlemler alınmalıdır. Kalitesiz enerjinin dağıtım sistemine ve müşteriye verdiği zararlara baktığımızda, enerji kalitesinin standartlaştırılması büyük önem kazanmaktadır. Enerji dağıtım sistemine devamlı olarak yeni yükler eklendiği göz önünde bulundurulduğunda enerji parametrelerinin takibinin ve kaydının bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmaktadır Projenin Uygulama Alanları Yazılmış olan uygulama programımız haberleşme gerçekleştirebilen endüstriyel cihazların girmiş olduğu bütün uygulama alanlarında faydalanılabilecek bir programdır. Bu alanlardan başlıcaları, Sanayi sektörü Otomotiv Sektörü Eğitim Sektörü Enerji Sektörü Uygulamamızı gerçekleştirmekteki asıl amacımız ise Enerji sektöründen kaynaklanmaktadır. Uygulama GÖKSU EDAŞ Kahramanmaraş Müessesesinin sanayi sektörüne vermiş olduğu enerjinin kalitesi hakkında bir fikir edinmek üzere geliştirilmiştir. Söz konusu analizörler büyük sanayiyi besleyen fiderlere konarak bilgisayar vasıtasıyla sürekli verilen enerjinin kontrolü sağlanmış olmaktadır. Projenin ikinci aşamasında ise uygulamanın analizörlerle bağlantısı kablosuz olarak gerçekleştirilecek ve dolayısıyla gerçek zamanlı olarak şehrin çeşitli noktalarına verilen elektriğin kalitesini takip edebilmek amacıyla istenilen zaman aralıklarında bu veriler devamlı kayıt alınacaktır. 12

15 ÖNCEKİ ÇAIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Acarkan (1999), Enerji Dağıtım Sistemlerinin Bilgisayar Destekli İzlenmesi konulu tezinde, Bursa da bulunan İSKO tekstil fabrikasının, Siemens firmasının WinPM Scada yazılımı ile gerçekleştirilen OG Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi incelenmiştir. Söz konusu sistemde fabrika içerisindeki orta gerilim hücreleri ile ana dağıtım panolarında seçilecek saha cihazları ile haberleşmenin nasıl yapıldığı ve sistemin elektrik harcamalarındaki kontrolü, enerjinin dağıtılmasındaki optimizasyonun sağlanması hususlarında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Projede bahsedilen yazılımın kapsamında, gerçek-zamanlı izleme, alarm verme, kayıt tutma, gerçek zamanlı grafik ekranda yük akışı olaylarının nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Yazılım haberleşmeyi seri olarak gerçekleştirmektedir. RS-232 / RS-485 port çeviricisi kullanılmış, haberleşme protokolü olarak ise SEABus adında bir protokol kullanılmıştır. Söz konusu haberleşme protokolü çok yaygın bir protokol değildir. Ateşmen (2002), Şebeke Geriliminin Girilecek Farklı Alt ve Üst Limit Değerlere Göre Dijital Kontrolü konulu tezinde 3 fazlı alternatif gerilimin yüksek seviyeli bir dille programlanan mikrodenetleyici tabanlı kontrolü ele alınmıştır. Bu amaçla şebeke gerilimi doğru gerilime çevrilerek kalibre edilmiş, kontrol işleminin yapılabilmesi için bir program yazılmış, şebeke faz gerilimleri display ekranda görüntülenmiştir. Geleneksel bir mikroişlemci programlama dili olan assembler yerine son yıllarda mikrodenetleyici programlama amacıyla kullanıma sunulan ve yüksek seviyeli bir dil olan picbasic kullanılmıştır. İçtendoğuş (1996), A Microcontroller Based Power Metering Unit konulu tezinde dinamik yapılardaki sürekli hal değişkenlerini, gerçek zamanda izleme, değişimleri kaydetme ve kaydedilen bilgilerle ilgili anlamlı değerler üretme amaçlı bir sistem üzerinde yapılmış bir çalışmayı anlatmaktadır. Söz konusu tezde değişim hızları yüksek değişkenlerin gerçek zamanda izlenerek, belli zaman aralıklarında periyodik örnek alınması, her alınan örneğin bellekte ayrı bir yere saklanması ve daha sonra yorumlanmak üzere bilgisayar ortamına seri haberleşme üzerinden aktarılması açıklanmıştır. Mikroişlemci olarak 8031, seri haberleşmede ise RS-232C kullanılmıştır. Özgür (2002), Elektrik Santrallarındaki Bir Şalt Sahasının Scada İle Otomasyonu konulu tezinde, Ambarlı Doğal Gaz Kombine ve Çevrim Santarali nin YG Şalt sahası kullanılarak bu alanda akım, gerilim, aktif güç, reaktif güç, güç katsayısı, frekans gibi değerlerin değişimi gözlenmesi ve kaydedilmesi açıklanmıştır. Şalt sahasında birbirinin aynı veya birbirine çok benzeyen, besleyici ve tüketici fiderler vardır. Fiderler birbirlerinin yaklaşık kopyası olduğu için birinin otomasyon sistemi diğerinin benzeridir. Bu yüzden projede tek bir fider ele alınmıştır. Söz konusu fideden haberleşme için Modicon firmasına ait PLC kullanılmıştır. Bu firmanın haberleşme standardı Modbus protokolüdür. Yaşar (1999), Design And Construction of A Microcontroller Based Power Analyzer konulu tezinde, akım ve gerilim işaretlerini gerçek zamanda örnekleyen, örneklenen verileri işleyen, analiz eden ve gösteren bir sistem tasarımı anlatılmıştır. Bu tasarım iki kısımdan oluşmaktadır. Elektriğin temel verilerini alan ve bilgisayara ulaştıran bölüm ve gelen verilerin analizini yapan ve işleyen ikinci bölümdür. Birinci bölüm yazılım 13

16 ÖNCEKİ ÇAIŞMALAR ve donanımdan, ikinci bölüm ise sadece yazılımdan oluşmaktadır. Haberleşme için kullanılan port ve standart Com ve RS-232 dir. Hızı ise 9600 baud dur. Donanımda kullanılan kontrolör 80C196KC dir. Erzurum (2002), Scada Sistemi Yardımıyla Enerji Dağıtım Sistemlerinin Otomasyonu konulu tezinde Scadanın enerji dağıtım sistemlerine uygulanmasına, VisualPower yazılımının özelliklerine ve Uygulama olarak da Zorlu Enerji Scada programına yer verilmiştir. 14

17 MATERYAL VE METOT 3. MATERYAL VE METOT Projemizin uygulama ve geliştirme süresince bazı donanım, yazılım, işletim sistemi, iletim ortamı, haberleşme protokollerine ihtiyaç duyulmuştur. Donanım olarak masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, Güç Analizör Cihazı (PM800), RS-232 / RS-485 Dönüştürücü kullanılmıştır. Yazılım geliştirme aracı olarak Windows ortamında çalışan, program geliştirmede hızlı, esnek ve veritabanı desteği çok yüksek bir dil olan Borland Delphi 7.0 versiyonu kullanılmıştır. Haberleşme protokolleri olarak ise Seri haberleşme, RS-232, RS-485, MODBUS RTU, haberleşme protokolleri kullanılmıştır Materyal Seri Haberleşme Formatlar ve Protokoller Linkteki cihazların farklı tiplerde olması mümkündür. Ancak veri alışverişlerinde bulunacaklarsa belli kurallar üzerinde anlaşıyor olmaları gerekir. Böyle bir anlaşma hem iletinin hedefe varmasını hem de mesajların taraflarca anlaşılmasını sağlar Seri Veri Gönderimi Seri bir linkteki verici veya sürücü belli bir anda bir bit olmak üzere, bitleri sırayla yollar. Linkte, her bir yön için ayrı bir hat olabileceği gibi, ortak kullanılan tek bir hat da olabilir. Yani, verici, dönüşleri aynı hattan alır. Üç ya da daha fazla cihaz olması halinde, çoğunlukla hepsi aynı yolu kullanırlar. Hangi iletinin yapılacağını ağ protokolü belirler. Bir linkteki veri akışının kontrolü için gerekli sinyallerden biri saat (clock) sinyali veya zamanlama referansıdır. Hem gönderen hem de alan cihaz bir bitin ne zaman gönderileceğine ya da alınacağına karar verirken bir saat sinyali kullanırlar. Senkron ve asenkron olmak üzere iki çeşit seri veri gönderme formatı vardır. Her biri, saatleri farklı şekilde kullanır Senkron Format Senkron gönderimde, her cihaz içlerinden biri ya da dışarıdan bir cihaz tarafından türetilen aynı saati (saat sinyalini, darbesini) kullanırlar. Saatin frekansı sabit veya düzensiz aralıklarda değişken de olabilir. İletilen her bit, saatle eşzamanlıdır. Diğer bir deyişle, iletilen her bit, bir saat darbesi geçişinden (yükselen veya alçalan kenardan) sonraki belirli bir zamanda geçerlidir. Alıcı, gelen biti okuyacağı zamanı, saat geçişlerini belirlemekte kullanır. Örneğin bir alıcının gelen veriyi saatin alçalan ya da yükselen kenarında, yahut yüksek ya da düşük bir lojik düzeyi algılayınca mandallaması mümkündür. Senkron formatlar, iletimi başlatırken ya da bitirirken çok çeşitli sinyaller kullanırlar. Bunlar Start ve Stop bitleri ile yonga-seçme sinyalleri de dahildir. 15

18 MATERYAL VE METOT Senkron arabirimler 15 feet ve daha kısa kablolu, hatta bir devre kartı üzerindeki devre elemanları arasındaki gibi kısa mesafeli linklere uygundur. Uzun mesafeli linklerde senkron formatlar pratik değildir. Çünkü böyle durumlarda saat sinyalinin iletimi, parazit nedeniyle, ilave bir hat gerektirmektedir. Şekil 3.1. Senkron ve Asenkron İletim (Axelson, 2000) Asenkron Format Asenkron iletimlerde linkte saat hattı olmaz. Çünkü her uç kendi sinyalini sunmaktadır. Ancak, uçların saat frekanslarında anlaşmaları ve saatlerin de uyumlu olmaları gerekir. İletilen her byte ta saatleri eşlemek üzere bir Start biti ve iletimin bittiğini bildirmek üzere bir veya daha fazla Stop biti bulunur. PC lerdeki RS-232 portlar, modemlerle ve diğer cihazlarla iletişimde asenkron formatları kullanır. Bunlar aslında senkron veri transferi de yapabilirler. Ancak asenkron transfer daha yaygındır. Çoğu RS-485 linklerde de asenkron iletişim kullanılır. Bir asenkron transfer çeşitli formatlarda olabilir. Bunların en yaygını 8-N-1 dir. Bu formatta, gönderici cihaz her bir byte ı, 1 Start bitini takiben 0 nolu bitten (en az anlamlı LSB : least significant bit) başlayarak 8 veri biti ve 1 adet Stop biti olarak yollar. 16

19 MATERYAL VE METOT 8-N-1 ifadesindeki N, iletimde parite biti kullanılmadığını anlatır. Diğer formatlarda hata kontrolünün basit bir formu olarak bir parite biti bulunur. Parite, çift, tek, İz, ya da Boşluk (Even, Odd, Mark, Space) olabilir. Çizelge 3.1. de çift ve tek parite durumları gösterilmektedir. Çift parite, parite bitinin, kendindeki ve veri bitlerindeki 1 lerin toplam sayısının çift olmasını sağlayacak şekilde set edildiğini (ya da temizlendiğini) anlatır. Tek parite ise aynı şekilde 1 lerin toplam sayısının tek olmasını sağlayacak şekilde set edildiğini anlatır. Örneğin 7-E-1 formatını ele alalım. Gönderici 1 Start bitini takiben 7 veri biti, 1 parite biti ve 1 Stop biti yollar. Her iki ucun da formatta uzlaşmış olmaları şarttır. Alıcı, veriyi yoklar ve sonucun beklenen değer olmaması durumunda göndericiye hata olduğunu bildirir. Çift paritede, veri bitlerindekilerle birlikte parite bitinde çift sayıda 0 bulunur. Tek paritede ise tek sayıda 0 vardır. Çizelge 3.1. Parite Bitleri ve Data Bitleri (Axelson, 2000) Data Bitleri Çift Parite Biti Tek Parite Biti İz parite ve Boşluk parite, sabit paritelerdir. İz parite parite biti daima 1 dir. Boşluk paritede ise 0 dır. Bunlar hata göstergesi olarak pek kullanışlı değildir. 9 bitlik ağlarda kullanılırlar. 9 bitlik ağlarda parite biti byte ın adres mi yoksa veri mi içerdiğini belirtir. Öte yandan az kullanılan kimi formatlarda farklı sayıda veri biti işlenir. Çoğu seri port 5 ile 8 arasında veri bitlerinden birini ve bir parite bitini destekleyebilmektedir. Bir linkin bit hızı(bit rate), birim zamanda (saniyede) iletilen bit sayısıdır (bps). Baud hızı (baud rate), saniyedeki veri geçişini, ya da mümkün olayların sayısını anlatır. Bir çok linkte ikisi de aynı anlama gelir. Çünkü böyle linklerde her bir geçiş yeni bir biti temsil eder. Telefon hatlarında, hızlı modemlerde faz kaydırarak veya başka yollara başvurarak her bir veri periyodunda çok sayıda bit kodlanabilir. Böyle durumlarda baud hızı bit hızının epeyce altına iner. Start bitiyle başlayıp Stop bitiyle biten aralıktaki değer word olarak adlandırılır. Word içindeki veri bitleri bir karakter tanımlar. Bunlar, kimi linklerde metin (harf ya da rakam) karakterlerini temsil ederken, diğer linklerde metin karakterleriyle hiç ilgisi olmayan ikili (binary) değerleri temsil eder. Transfer edilen karakter sayısı, bit hızıyla word deki bitlerin sayısına eşittir. Her iletilen byte a bir Start ve bir de Stop biti eklemek iletim süresini %25 arttırır (çünkü word de iki bitle birlikte 10 bit bulunur). 8-N-1 formatında bir byte ın iletim süresi bitin iletim süresinin 1/10 udur. Yani 9600 bps hızda, saniyede 960 byte iletilmektedir. 17

20 MATERYAL VE METOT Alıcının gelen veriyi kabul etmesi için ilave zamana ihtiyaç duyması halinde, stop bitinin genişliği gönderici tarafından 1.5 bit ya da 2 bit olacak şekilde yapılabilir. Stop bitinin bu şekilde süresinin uzatılmasındaki amaç mekanik cihazların boş duruma uyarlanmalarını sağlamaktır (Axelson, 2000) Evrensel Asenkron Alıcı Verici (UART, Universal Asynchorous Receiver/Transmitter) Asenkron formatlarda veri iletimine yönelik programlamanın çok zor olmadığı söylenebilir. Bir çok PC de ve mikrokontrolörde bulunabilen UART adlı devre elemanı seri veri gönderim ve alımına ilişkin ayrıntıları halleder. PC lerde işletim sistemi ve programlama dilleri UART ın mimarisini detaylarıyla bilmeye gerektirmeksizin seri linklerin programlanmasına imkan vermektedir. Bir linki açmak için, uygulama bir veri hızıyla birlikte diğer ayarları belirler ve istenilen portu devreye sokar. Gönderilecek byte, uygulama tarafından seçilen portun tamponuna yazılır. Format belirlenmesi, Start ve Stop bitinin eklenmesi, parite bitinin gerekip gerekmediğine ilişkin ayrıntılar ve nihayet gönderim, UART tarafından yapılır. Benzer şekilde, gelen veri portun tamponunda tutulur. UART bir kesme (interrupt) tetikleyerek, dolayısıyla uygulamaya, bir veri geldiğini bildirir Byte İletimi Seri linkin kullanımı, programlanması ya da tasarımı için bir byte ın nasıl iletildiğini bilmek bir zorunluluk değildir. Ancak, protokol seçimi ve arabirim konusunda doğabilecek sorunlarla baş edebilmek için biraz bilgi sahibi olmak gerekir Bit Formatı 8-N-1 formatı, Şekil 3.1 de gösterilmişti. Verici boşken çıkışı lojik 1 dir. Çıkış, 1- bit genişliğinde lojik 0 göndererek gönderimi başlatır. Bu, Start bitidir. 1- bit genişlik 300 bps de 3.3 milisaniye, 9600 bps de 0.1 milisaniyedir. Start bitinin ardından, 8 adet veri biti, 0 nolu bitten başlayarak, sırayla gönderilir. Bunu göndericinin yolladığı bir lojik 1 takip eder, ki Stop bitidir. Böylece çıkış yine, en azından bir bitin genişliği boyunca lojik 1 olur. Verici ancak bundan sonra yeni bir byte göndereceğini bildirmek üzere bir Start biti yollayabilir. Alıcı uçta lojik 1 den start bitini belirten lojik 0 a geçiş bir byte geldiğini belirtir ve izleyen bitleri algılamak üzere zamanlamayı tayin eder. Alıcı her bitin lojik değerini (durumunu) bitin ortasına yakın bir yerde ölçer. Bu, gönderim ve alım saatlerinin uyuşmazlığı halinde bile alıcının hatasız bir şekilde okumasını sağlar. RS-232 gibi bazı arabirimler tersinmiş gerilimlerle karar verirler. Stop biti yerine negatif, start biti yerine de pozitif voltaj kullanılır. 18

21 MATERYAL VE METOT Şekil 3.2. Verici ve Alıcı Saat Sinyalleri (Axelson, 2000) UART ise bit frekansının 16 katına eşit alıcı saat sinyali kullanır. Örneğin veri hızı 300 bps ise, alıcı saati 4800 bps olmalıdır. Şekil 3.2. de görüldüğü gibi Start bitini bildiren bir geçiş algılandıktan sonra UART, bitin geçmesi için 16 saat çevrimi bekler. Ardından 0 nolu biti ortasında okuyabilmek için 8 çevrim daha bekler. Bundan sonra, her 16 çevrimde bir gelen biti okuyarak devam eder. Gönderen ve alan cihazların saat darbeleri birbirlerine tam olarak uymuyorsa, alıcı, izleyen her bir biti, aynı kenara bir öncekinden daha yakın bir yerde okuyacaktır. 10-bitlik bir word ün hatasız olarak okunabilmesi için alıcıyla vericinin saat darbeleri arasındaki farkın %3 ten fazla olmaması gerekir. Çünkü, fazla olması halinde, alıcının son bitleri okumaya çalıştığı sırada zamanlama bozulmuş olacak ve alıcı, bitleri ya henüz başlamadan ya da bittikten sonra okur duruma düşecektir. Bununla birlikte, her bir word ün, darbeleri senkronize eden yeni bir Start bitiyle başlaması nedeniyle, darbelerdeki bu kayma, bir word uzunluğundaki aralık (sync) ile sınırlı kalacaktır. Asenkron arabirimlerde zamanlamanın böylesine hassasiyet taşıması, kararlı bir zamanlama referansı gerektirmektedir. Bu nedenle arabirimler çoğunlukla bir kristal veya seramik resonatörle kontrol edilirler. En iyi sonucu alabilmek için, referans frekansının, alıcı tarafındaki saatin standart bit hızlarında kullanıldığı frekanslarla tam bölünebilir olması gerekir. PC lerde standart UART saat frekansı MHz tir. 16 ile bölümünde elde edilen 115,200 bps, UART ın desteklediği en yüksek hızdır (Axelson, 2000) PC Seri Port Mimarisi Seri port en başından beri PC nin bir parçası olmuştur. PC de bulunan her bir COM ya da COMM (iletişim) portu, UART tarafından denetlenen bir asenkron porttur. Bir COM portun RS-232 ya da RS-485 gibi bir arabirimi olabilir. Ya da port dahili bir modem veya başka bir cihaz içinde kullanılıyor olabilir. Yine bir PC de daha başka seri portlarda bulunabilir. USB, Firewire, I2C bunlar arasındadır. Ancak bu portlar, farklı protokoller ve devre elemanları gerektirmektedirler. 19

22 MATERYAL VE METOT USB ve Firewire gibi nispeten daha yeni arabirimler hızlıdırlar ve bazı yönlerden avantajlıdırlar. Microsoft PC 98, RS-232 arabirimli portları da kullanılabilir olarak belirtmekler birlikte, mümkün olması halinde USB nin tercih edilmesini salık vermektedir. Nitekim yeni arabirimler birçok çevre birimi için daha uygundur. Bununla birlikte RS-232 ve benzeri arabirimler, kontrol ve takip sistemlerinde hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlar ucuz, programlaması kolay uzun kablolara imkan veren, ucuz mikrokontrolörlerle ve eski PC lerle rahatlıkla kullanılabilen arabirimlerdir. USB nin kullanımı yaygınlaştıkça, RS-232 ve RS-485 dönüşüm için kullanılan konvertör PC nin USB portuna bağlanarak USB ile diğer portlar arasında geçişe imkan vermektedir. Dolayısıyla sisteme bir RS-232 veya RS-485 eklemek de sorun olmaktan çıkmaktadır İki Cihazı RS-232 ile Bağlamak RS-232 her zaman en popüler arabirimlerden biri olmuştur. Hemen her PC de bir RS-232 yer almaktadır. Öte yandan mikrokontrolörlerde ve bağlı olduğu cihazlarda çok büyük bir iş yükünü kaldırmaktadır. RS-232 en sık modem bağlantısında kullanılır. Ancak yazıcılarda, veri toplama modüllerinde, test cihazlarında ve kontrol devrelerinde sıkça iş görmektedir. İki bilgisayar arasında basit bir link içinde kullanılabilir. Son zamanlarda çok daha hızlı ve gelişmiş arabirimler kullanıma girmekle birlikte donanım ve yazılım gereklerinin yalınlığı, ucuzluğu ve bir çok cihazın üstünde yer alması gibi nedenlerle yaygınlığından bir şey kaybetmiş değildir. Ancak hemen hepsi birbirleriyle uyumludur RS-232 RS-232 iki cihaz arasında bilgi alışverişine yönelik olarak tasarlanmıştır. Mesafe 50 ile 100 feet (15-30 m) arasında değişebilmektedir. Bu noktada kablo tipi ve bit hızı önemli rol oynar. Bir adaptör yardımıyla farklı tip arabirime çevrilebilmektedir. Basit bir devre kullakullanarak bir RS-232 portu, bir çok cihaza bağlanabilen ve daha uzun mesafelerde çalışabilen bir RS-485 e çevirmek mümkündür. RS-232 linklerde dengesiz (unbalanced) hatlar kullanılır. Dengesizlik sakınılması gereken bir şey gibi görünmekle birlikte, burada, hatlardaki sinyallerin elektriksel karakteristiklerine atıfta bulunulmaktadır. Dengesiz bir hat, sinyalin sinyal voltajının tek bir tele tatbik edildiği ve tüm sinyal gerilimlerinin tek bir toprağı referans aldıkları bir hattır. Bu tip bir arabirime tek-uçluda denilmektedir. Dengeli ya da fark (differantial) hatlarında her bir sinyal için, biri diğerindeki sinyalin tersini (inverse) taşıyan iki tel kullanılır RS-232 Özellikleri RS-232 nin bazı yönlerden avantajları vardır. Her PC de bir ve daha fazla bulunur. Yeni PC ler USB gibi arabirimleri desteklemektedir. Fakat RS-232 USB nin yapamadığı şeyleri yapar. Mikrokontrolörde, arabirim yongaları bir 5 V seri portu RS-232 ye çevirebilirler. 20

23 MATERYAL VE METOT Linkler 50 ya da 100 feet uzunlukta olabilir. Çoğu cihazlardaki arabirmler uzun mesafelere yönelik değildirler. USB linkler 16 feet olabilmektedirler. PC paralel arabirimi feet, IEEE-1284 tip B sürücülerle ise 30 feet olabilmektedir. Oysa RS-232 çok daha uzun kablolarla da iş görebilir. Her RS-232 bir modeme bağlanırsa, bu durumda telefon şebekesini tüm dünyaya iletim amacıyla kullanmak mümkündür. 2- yollu bir link için sadece üç tele ihtiyaç vardır. Paralel linkte sekiz adet veri hattıyla iki ve daha fazla kontrol sinyali ve birkaç da toprak hattı bulunur. Kablolama maliyeti yanında bir de konektör sorunu vardır. Dezavantajları ise şunlardır: Linkin karşı ucu paralel veri gerektiriyorsa, gelen veriyi paralel veriye dönüştürmek zorunda kalacaktır. Ancak bu sorun bir UART kullanarak kolaylıkla çözülebilir. Çok kullanışlı olmaları nedeniyle boş seri portu bulmak neredeyse imkansız gibidir. PC lerde çok sayıda seri port bulunur. Ancak sistem bunların her biri için bir kesme istek hattı tahsis edememektedir. Bir çok mikrokontrolörde donanımda yalnızca bir tane seri port bulunmaktadır. Bir linkte ikiden fazla cihaz bulunmayabilir. Belirlenen en yüksek hız 20,000 bps (bit per second) dir. Oysa, genellikle kısa linklerde, bunun üzerine çıkan, pek çok arabirim bulunmaktadır. Çok uzun linklerde farklı arabirim gerekebilir. Daha yüksek hız, daha uzun link ve daha çok düğüm olması halinde RS-485 dengeli arabirimi bir çözüm olabilir. (Axelson, 2000) RS-485 RS-232 nin halledebileceğinden yüksek hızlarda ve uzak mesafelerde veri transferi gerektiğinde çözüm RS-485 olacaktir. RS-485 li linkler iki cihazla sınırlı değildir. Mesafeye, bit hızına ve arabirim yongalarına bağlı olarak sayıları 256 ya varabilen düğüm bir linkle bağlanabilir RS-485 Özellikleri RS-485, standartta TIA/EIA-485 olarak geçer. RS-232 ye göre çeşitli avantajları vardır. Maliyeti düşüktür. Sürücüleri ve alıcıları pahalı değildir. +5V ya da daha düşük güç kaynağıyla çalışırlar. Böyle bir kaynakla, farksal çıkışlarda gereken minimum 1.5 V luk farkı üretebilirler. RS-232 nin ± 5V luk minimum çıkışı, ± gerilimli bir güç kaynağını ya da bunları türeten daha pahalı bir arabirim yongası gerektirir. Ağ Kapasitesi. İki cihazla sınırlı olmayışı RS-485 nin çok sayıda sürücüsü ve alıcısı olmasını sağlar. Yüksek empedanslı sürücülerle bir RS düğümlü olabilir. Uzun Linkler. Link uzunluğu 4000 feet e çıkabilir. RS-232 de bu limit feet tir. 21

24 MATERYAL VE METOT Sürat. Saniyede 10 Megabit hız mümkündür. Bit hızı kablo boyu ilişkilidir. Tablo 3.2 de RS-485 in özelliklerine ve akraba bir arabirime yer verilmiştir. RS-422 bir sürücü ve on alıcıyla sınırlıdır. Ancak farksal giriş gerilimi çok daha büyüktür. Seri arabirimleme kullanılması yanında RS-485, farksal SCSI gibi hızlı paralel arabirimlemede de kullanılabilir. Çizelge 3.2. RS-422B ve RS-485 Özellikleri (Axelson,2000) Özellik RS-422B RS-485 İletim Modu Dengeli Dengeli Kablo Boyu (feet) Kablo Boyu (10 Mbps)(feet) Max.Data Oranı (bits/sec) 10 M 10 M Fark Çıkış Voltajı (min V) ±2 ±1.5 Fark Çıkış Voltajı (max V) ±10 ±6 Alıcı Hassasiyeti (Volt) ±0.2 ±0.2 Sürücü Yük Direnci (min Ohm) Maksimum Sürücü Sayısı 1 32 Unit Maksimum Alıcı Sayısı Unit RS-485 de Dengeli ve Dengesiz Hatlar RS-485 nin uzun mesafelere transfer yapabilmesinin ardında dengeli hatları kullanması yatar. Her bir sinyal için bir çift tel gerekir. Bir teldeki voltaj, diğer teldeki tamamlayıcısıyla, negatif voltajla, aynı büyüklüktedir. Alıcı, voltajlar arasındaki farka tepki verir. Dengeli hatların avantajlarının başında yüksek gürültü bağışıklıkları gelir. Bu transferin bir diğer adı farksal iletimdir. RS-232 dengesiz, ya da tek-uçlu, hatlarla çalışır. Burada alıcı, sinyal voltajıyla ortak toprak hattı arasındaki farka tepki verir. Dengesiz bir artabiriminde çok sayıda toprak hattı olabilir. Ancak bunların hepsi bir noktadan bağlanırlar. RS-485 A ve B şeklinde bir farksal çift belirlemektedir. Sürücüdeki TTL yükseklojik giriş A hattının B den daha fazla pozitif olmasına yol açarken, TTL düşük lojik giriş B hattının A dan daha pozitif olmasına yol açar. Alıcıda ise, A girişi B girişinden daha pozitifse TTL çıkışı lojik-yüksek, B girişi A girişinden daha pozitifse TTL çıkışı lojikdüşük olur. Alıcı toprağına referans olarak, her bir girişin -7 V ile +12 V arasında olması gerekir. Bu durum sürücüyle alıcı arasında toprak potansiyelindeki farklara imkan verir. Maksimum farksal giriş (VA-VB) ±6V den daha büyük olmamalıdır. 22

25 MATERYAL VE METOT Voltaj Gerekleri RS-485, 5 V güç kaynağıyla çalışır. Bununla birlikte sürücü ve alıcılardaki lojik düzeyler 5 V TTL ya da CMOS lojik voltajlar değildirler. Geçerli bir çıkış için A ve B çıkışları arasındaki fark en az 1.5 V olmalıdır. RS-485 standardı lojik 1 i B>A; lojik 0 ı A>B olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlarla RS-485 arabirim yongaları tersindirici olurlar. Çünkü yonganın RS-485 tarafındaki B>A TTL tarafındaki lojik düşüğe, ve A>B de TTL tarafındaki Lojik yükseğe karşılık gelir. Aslında, tüm düğümlerin bir konvansiyon üzerinde uzlaşmaları halinde polaritenin bir önemi yoktur Akım Gerekleri RS-485 linkteki toplam akım, linkteki komponentlerin empedanslarına bağlıdır. Bu komponentler sürücüler, kablolar, alıcılar ve sonlandırma elemanlarıdır. Sürücüdeki bir düşük çıkış empedansı ve düşük empedanslı bir kablo, anahtarlamanın hızlı olmasına imkan verirken, alıcınında mümkün en geniş sinyalini görmesini sağlar. Alıcıdaki yüksek empedans, linkteki akımı azaltarak bataryanın (varsa) ömrünü uzatır. Sonlandırma elemanları, kullanılmaları halinde, linkteki akım miktarı üzerinde en büyük etkiyi yapan komponentlerdir. Bir çok RS-485 linkte, linkin her iki ucunda da 120 ohm dirençler yer alır. Bunların paralel bileşimi 60 ohm dur. Sonlandırmalar, lojik yüksek çıkışlı bir sürücüden, lojik düşük çıkışlı bir sürücüye doğru dirençli bir yol oluştururlar. Kısa ve yavaş linklerde sonlandırmalardan tamamıyla kurtulmak mümkündür. Böylece büyük bir güç tasarrufu sağlanır. Eğer sonlandırma yoksa seri dirençler toplamındaki en büyük etki alıcıların giriş empedanslarından kaynaklanır. Toplam giriş empedansı faal alıcıların sayısına ve bunların giriş empedansına bağlıdır RS-232 nin Dönüştürülmesi RS-232 nin yaygınlığı nedeniyle, mevcut RS-485 linklerin çoğu RS-232 nin dönüştürülmesiyle kurulmuş linklerdir. PC de bulunan boştaki bir RS-232 portun harici bir konvertörün eklenmesiyle RS-485 e çevrilmesi, bir RS-485 kart satın almaya ve kurmaya kıyasla daha ucuz bir yöntemdir. Öte yandan bazı mikrokontrolör kartlarında kurulu bir RS-232 bulunur. Böyle durumlarda bile RS-232 yi kaldırıp mikrokontrolörün port bacaklarına bir RS-485 bağlamak, meseleyi halletmektedir. Konvertör modüllerine ulaşmak oldukça kolaydır. Bu akla gelebilecek kolay yöntemlerden biridir. 23

26 MATERYAL VE METOT (a) (b) Şekil 3.3. (a) RS-232 ile TTL ve TTL ile RS-485 arasında dönüşüm yapan devre ve (b) gerçek görüntüsü (Axelson, 2000) Şekil 3.3. (a) da RS-232 yi RS-485 ye dönüştürme yollarından birini göstermektedir. Arabirim üç RS-232 hattını kullanır: TD veriyi gönderir, RD veriyi alır ve RTS de yönü kontrol eder. Bir MAX233, RS232 sinyallerini TTL düzeylerine çevirir. TTL sinyallerini ise RS-485 arabirimini mümkün kılan 75176B ye bağlanır. RTS düşükken 176 nın DE (Driver Enable: sürücü devrede) yüksektir. TD, RS-485 linkine veri gönderebilir. RTS yüksekken, RE girişi düşüktür. RD, RS-485 linkinden veri alabilir. RS-232 portla konvertör arasındaki kablonun birkaç feet ten uzun olamaycağı açıktır. Böyle bir durumda MAX233 yerine, kısa mesafeli transistör devresini kullanmak da mümkündür. Benzer yöntemlerle 179B veya diğer dört telli bir RS-485 yongası kullanarak tam çift-yönlü bir RS-232 den RS-485 e arabirim oluşturulabilir. (Axelson, 2000) Modbus Tarihçesi Modbus, endüstriyel alandaki iletişim ihtiyacını karşılayan en eski seri iletişim protokollerinden biridir. PLC (Programmable Logic Controller) sektörünün ilk ve en güçlü imalatçılarından olan Modicon firması tarafından kendi ürünleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere 1978 yılında geliştirilmiş. Zamanla PLC sistemler arasında veri transferi ve bilgi alışverişini sağlayan standart bir iletişim protokolü olarak bilfiil sektörde yerini almıştır. Modicon a rakip pek çok endüstriyel kontrol cihazı imalatçısı kendi iletişim protokollerinin yanı sıra Modbus iletişim desteğini de vermektedirler. Bir süre sonra Gould-Modicon, sonra AEG-Modicon adını alan Modicon firması, 1979 yılında Schneider Grup tarafından satın alınmıştır. Bir sonraki önemli gelişme olarak Schneider Electrics in protokol üzerindeki isim hakkını, 2002 yılında endüstriyel iletişim 24

27 MATERYAL VE METOT teknolojisini geliştirmek üzere kurulan ve kar amacı taşımayan MODBUS-IDA adlı bir organizasyona aktarması, MODBUS iletişim protokolünün gelişimini ve yaygınlığını olumlu yönde etkilemiştir. Teknolojik olarak bir kaç adım öndeki diğer standart iletişim protokollerinin yanında MODBUS bugün hala herhangi bir PC veya küçük bir mikroişlemci ile birlikte kullanılabilmekte ve sağlam geçmişi ve basit altyapısıyla artan sayıda imalatçı tarafından desteklenmekte ve mevcut pek çok endüstriyel sistemle iletişim kurabilmektedir (Anonim, 2004a) Genel Özellikleri Modicon programlanabilir kontroller, kendileriyle ve diğer cihazlarla çok çeşitli ağlar üzerinden haberleşebilirler. MODBUS, haberleşme protokolünün OSI modelinin 7. seviyesindeki uygulama katmanıdır ve network üzerindeki çeşitli cihazlar arasındaki client/server haberleşmeyi sağlar. MODBUS, istek / cevap protokolüdür ve fonksiyon kodları tarafından özelleştirilmiştir. MODBUS fonksiyon kodları istek/cevap birimi PDU nun bir birimidir. MODBUS, farklı ağ tiplerinde birbirleri arasında bağlanıp client/server haberleşme sağlayan mesaj protokolünün uygulama katmanıdır. Şekil 3.4. Modbus Uygulama Katmanı ve Haberleşme Diyagramı (Anonim, 2004b) 25

28 MATERYAL VE METOT ADU HDLC HMI IETF I/O IP MAC MB MBAP PDU PLC TCP : Application Data Unit (Uygulama Bilgi Birimi) : High level Data Link Control ( Yüksek Seviye Bilgi Link Kontrol) : Human Machine Interface (İnsan Makine Birimi) : Internet Engineering Task Force (İnternet Mühendisliği Görev Gücü) : Input / Output (Giriş /Çıkış) : Internet Protocol (İnternet Protokol) : Medium Access Control (Orta Seviye Kontrol) : MODBUS Protocol (Modbus Protokol) : MODBUS Application Protocol (Modbus Uygulama Protokolü) : Protocol Data Unit (Protokol Bilgi Birimi) : Programmable Logic Controller (Programlanabilir Mantık Kontrolör) : Transport Control Protocol (Aktarma Kontrol Protokolü) MODBUS protokolü, ağ mimarilerinin bütün tiplerinde kolay haberleşme yapılmasına izin veren bir yapıya sahiptir. Şekil 3.5. Modbus Ağ Mimarisi (Anonim, 2004b) 26

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BORLAND C++ BUILDER VE TCP/IP İLE GERÇEK ZAMANLI KAMERA GÖRÜNTÜ AKTARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her

Detaylı

BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ

BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ MEHMET ALİ ÖZÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK GERİLİM DAĞITIM MERKEZLERİNİN KODLU RF İLE HABERLEŞTİRİLMESİ Hakan ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. KONYA, 2006 i

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ Mehmet ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2006 TC.

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM406 ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ DERS NOTLARI No Ad Soyad Öğretim : : : Doç. Dr. Raif BAYIR Arş. Gör. Emel SOYLU 2014 İçindekiler

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ Ozan ARSLAN 040050325 Bölümü: Elektronik Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

KABLOSUZ VERİ İLETİMİ İÇİN ALICI-VERİCİ GELİŞTİRME KARTI TASARIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

KABLOSUZ VERİ İLETİMİ İÇİN ALICI-VERİCİ GELİŞTİRME KARTI TASARIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ VERİ İLETİMİ İÇİN ALICI-VERİCİ GELİŞTİRME KARTI TASARIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Bülent Bora SUYABATMAZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ Fırat YÜCEL Danışman: Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI XDSL ( Digital Subscriber Line) SİSTEMLERİNİN KIYASLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 523EO0076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir.

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı olarak, cümlenin veya kelimenin farklı tercüme edilmiş olma olasılığı

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ

İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ PIC MİKRODENETLEYİCİLER İÇİN GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİ HÜSEYİN ÇOTUK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MART 2008

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ KABLOSUZ VERİ İLETİŞİMİ İLE SİSTEMLERİN UZAKTAN KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA Yaşar DAŞDEMİR 1, Nihat İNANÇ 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mustafa Kemal Üniversitesi ydasdemir@hotmail.com

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI KEMAL OLÇA TRABZON 2010 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 3.NESİL GEZGİN TELEFONLAR ÜZERİNDE MULTİMEDYA DESTEKLİ GÜVENLİK ARTIRIM TEKNİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı