Konu: 2014 Türk, Alman Bilim Yılı, Türkiye de ARGE Faaliyetleri, TeĢvikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu: 2014 Türk, Alman Bilim Yılı, Türkiye de ARGE Faaliyetleri, TeĢvikleri"

Transkript

1 TC Sanayi ve Bilim Teknoloji Bakanlığı Ankara Konu: 2014 Türk, Alman Bilim Yılı, Türkiye de ARGE Faaliyetleri, TeĢvikleri Sanayi ve Bilim Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IġIK, 2014 Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında Berlin-Almanya da Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde ele alınan konular üzerinde kiģisel görüģlerimi sizlerle paylaģmak istiyorum. (Almanya da yükseköğrenimini tamamlamış ve uzun yıllar orada yaşamış ve farklı işlerde çalışmış biri olarak etkinliklere katıldım. Lise öğreniminden sonra yükseköğrenimi ve doktoramı kendi imkânlarımla, yaşam ve okul masrafları okul dışı çalışarak çok zor şartlar altında iyi dereceyle tamamladım. GKSS Bilim araştırma merkezi, Hamburg-Almanya gibi birçok farklı yerlerde çalıştım, yaklaşık 17 sene yurt dışı deneyimlerinden sonra idealist biri olarak Türkiye ye kesin dönüş yaptım. Halen Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliğine devam ediyorum.) Bakanlığınızın ocak 2014 te Berlin de düzenlediği etkinliklerine Ege Üniversitesinden 4 kişilik bir heyetle gitmişken, Berlin Teknik Üniversitesi ve Beuth Teknik Yüksekokulu ve Federal Alman Malzeme Muayene, Araştırma merkezini, (BAM) ziyaret ederek Ege Üniversitesi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projeler yürütülmesi ve öğrenci ve akademisyen değişim konularını görüşme fırsatını da bulduk. (Hazırlanan Berlin Seyahat Rapor Taslağı ektedir) Berlin de düzenlenen toplantılarda, sizleri, Tübitak BaĢkanını, YÖK baģkanını ve diğer konuģmacıların sunumlarını izledim, konuģmalarını dinledim ve notlar aldım. Toplantılar sırasında paylaģmadığım konuları, özellikle Türkiye deki ARGE teģvik destek gibi konularda, hoģa gitmeyen bazı uygulamaları söz alıp sorularla tartıģmaya sunmaktan kaçındım, yeri ve zamanı değildir diye! 24 Ocak 2014, Cuma günü Berlin Türk Evindeki sabahki oturumda sizlerin açılış konuşmasından sonra verilen arada sizle çok kısa da olsa, bir iki konu hakkında düşüncelerimi aktarma fırsatını bulmakla memnun oldum. Benden istemiş olduğunuz, tuttuğum notları, okunaksız olduğu için sizlere vermemiştim. Türkiye dönüşümde sizlere bazı konulardaki görüşlerimi yazılı olarak ileteceğimi söylemiştim. Etkinliklerinde dile getirilen konular üzerinde kendi görüşlerimi kısa maddeler halinde ve önem sırası dikkate alınmadan bilgilerinize sunmak istiyorum: 1. Almanya gibi dıģ ülkelerde yetiģen, çalıģan akademisyenlerin, mühendislerin, iģ adamlarının Türkiye ye dönmelerini teģviklerle talep etmenin doğru olmadığı görüģündeyim. Birilerin sağdan soldan duyup ortaya attığı geri dönüģüm fikrinin tartıģılmadan uygulamaya konulması da ayrı bir olumsuzluk örneğidir. Tam aksine onların yurtdışında, Almanya da her iki ülke adına çok daha fazla başarılı olmaları için desteklenmelidirler, motive edilmelidirler, Organize edilmelidirler. Oradan da Türkiye ye çok daha yararlı olabilirler düşüncesindeyim. Hatta ben kendi öğrencilerime, Türkiye de tatmin edici iş bulamadıklarında şanslarını genç vasıflı eleman sıkıntısı bulunan Almanya gibi Avrupa Ülkelerinde aramalarını, en azından bir yurt dışı tecrübesi, hayatları için bir kazanım olacağını söylüyorum. 2. Almanya da yükseköğrenimlerini tamamlayıp Türkiye ye dönenlerin birçoğu periģan halde iģsiz sorunlarla ve mağduriyet içinde yaģamlarını sürdürüyorlar. (Bu gibi olumsuzluklar her nedense kamuoyunda utanıldığı için dile getirilmiyor. Bu konunun gerçeğinin araştırılması da yapılmıyor) a) Örnek mi? O kadar çok ki, Almayanda tanıştığım ve Türkiye kesin dönen, işsiz, anasının babasının emekli maaşı veya çalışan karısının maaşı ile zar zor geçinen bazı arkadaşların

2 ismini burada vermem doğru olmayacaktır. Daha geçenlerde Berlin Teknik Üniversitesinden tanıdığım doktor ünvanlı elektrik-elektronik mühendisi, Ege Üniversitesinde bölümünde alışık olmadığı sorunlarla karşı karşıya kalıp bunalıma sürüklenerek istifa etmeğe mecbur bırakılmıştır. Bu arkadaşa ben ve diğer arkadaşlarım yardımcı olamadığımız için de çok üzülmüştüm. (Türkiye İnsanların kolayca harcanması ve lekelenmesi ile de meşhurdur!) b) Daha örnek, baģka örnek te mi istiyorsunuz? Kendimi gösterebilirim, Yüksek Uçak Mühendisi kendi öz kardeģimi de verebilirim. Almanya da iken, Ģimdiki gibi bizlere Türkiye nin sizler gibi iyi yetiģmiģ mühendislere, akademisyenlere ihtiyacı var. Biraz ülkeniz için de çalıģın sözlerini çok duymuģtuk. Kimi idealist, kimi Türkiye deki çalışma ve yaşam koşullarını bilmediği için kimi verilen vaatlere kanarak Türkiye ye döndü. Almanya dan Türkiye ye dönenlerin bir çoğunun hayatını baģta vaat edenler karartılar, döndüklerine bin piģman ettirdiler. Koskoca profesörler verdikleri sözde vaatlerde durmadılar. Kendi aralarındaki kronik husumetlerini Almanya dan dönenlere de bulaştırıyorlar. 3. Türkiye de süre gelen kötü alıģkanlıklardan biri; geliģi güzel ve gereksiz çok vaatler verilmesi, uygulamaya gelince verilen sözlerin, bu vaatlerin arkasında durulmamasıdır, bu suretle insanların istemeyerek te olsa büyük sıkıntılara sokulmasıdır, mağdur edilmesidir. Özellikle Türkiye deki yaşam ve çalışma koşullarından habersiz olanlar, bu vaatlere kanıp Türkiyeye döndüklerinde büyük hayal kırıklığı ile baş başa kalıyorlar, maalesef. 4. TÜBĠTAK BaĢkanın slayt sunumunda anlattıklarını ben fazla abartılı, gerçek dıģı buldum. Toplantıda Almanya da bulunup Türkiye yi tanımayanlar ise anlatılan olanaklar, imkânlar karşısında hayret etmişlerdir! Bilimsel ARGE projeleri için kaynak sorunumuz yoktur, proje baģvuru sıkıntımız bulunmaktadır / Türkiye de proje üretilmiyor, proje baģvuruları yapılmıyor, kaynaklar değerlendirilmiyor gibi sözler gerçeği yansıtmıyor. a) Gönderilen projelerle kabul edilen projelere bakılsın! b) Kabul edilen projeler ile ret edilen projelerin kalitesi karşılaştırılsın. c) Kabul edilip sonuçlanan projelerin katkısı değerlendirilsin. d) Kabul edilen projelerin bilimsellikten ziyade ahbap çavuş ilişkilerine dayalı ve ülke ekonomisine hiç bir katkı değeri bulunmayan projelerin çoğunlukta olduğu kanaatine varırsınız. e) Çevremde bazı öğretim üyelerinin, araģtırmacıların TÜBĠTAK proje değerlendirmelerinde karģılattıkları olumsuzluklar nedeniyle Tübitak a proje göndermeme kararını alarak protest ediyorlar. (Hayır, kendi kafamdan herhangi bir maksatla da uydurmuyorum, gerçeklerin ta kendisi. Daha geçenlerde bir doktora tez izleme toplantısın da genç bir bayan öğretim üyesi, özenle hazırladığı TÜBİTAK projesinde tüm hakemlerden olumlu övgüler alıyor daha sonra TÜBİTAK tan olumsuz değerlendirilmesi karşısında düş kırıklığını anlatıyordu. Almanya kökenli öğretim üyesi bir hocam da, öğrencileri ve kendi imkanları ile projeler yürütüyorlar. kendilerinin geliştirdiği bilgisayar destekli üç boyutlu ve çok amaçlı kullanımlı bir takım tezgahına entegre etmek için benden kullanılmış bir laser cihazı bulmam için yardım istiyor. Böyle bir cihazın rahatlıkla bir TÜBİTAK projesi ile alınabileceğini söyleyince bana bozuldu, daha sonra da TÜBİTAK mı! Aman, aman,. Uzak, uzak la başlayarak, onların proje değerlendirmelerine veryansın ediyordu. Doçentlik sınavlarını aratmayacak boyutta, ilişkileriniz bağlantılarınız varsa projelerinizin olumu, yoksa onların keyfine ve insaflrına kalmıştır, proje başvurularınız. 5. Daha farklı ve yeni bir örnek mi dediniz! Daha geçenlerde TÜBİTAK a gönderdiğim bir etkinlik destek başvurusu. (etkinlik duyurusunu den indirebilirsiniz) 2014 Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında bilimsel ve teknolojik iģbirliğini geliģtirmeyi hedefleyen yurt içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBĠTAK BĠDEB tarafından destek verilen destek programına (2223-D) bir etkinlik projesi (Ek. 2 bakın) ile baģvurdum. sonuç mu? - Bu proje baģvurusu için ayırdığım zamana yazık. Mübarekler, neden ret edildiğine dair bilgi istememe rağmen hala cevap verme nezaketinde dahi bulunmadılar. Bu örnekte de TÜBİTAK ın bir gerçeği. Sonrada kalkıp

3 toplantılarda broşürlerde bilim ve teknolojiden ARGE den, destek ve teşvik olanaklarından ve sıçramadan bahsediyorlar, Bu süregelen zihniyetle Türkiyede bilim, teknolojide, eğitimöğretimde de sıçrama yapılamaz; sadece etrafa sıcılır! 6. Türkiye de ARGE projelerinin berbat, rezilane değerlendirilmelerine baģka bir örnek! 2004 Yılında Ege Üniversitesi bünyesinde Ege Bölgesi sanayisine katkı sağlayacak, eğitim ve ARGE amaçlı bir laser araģtırma merkezinin kurulması için giriģimlerde bulundum. Laser üretim yöntemleri konulu bir proje hazırlayıp gönderdim. Sonuç mu? Allahsızlar, olumlu yada olumsuz tek bir satırla herhangi bir yanıt dahi bildirmediler. Sonrada kalkıp utanmadan, sıkılmadan bilimden teknolojiden, yeniliklerden ahkam kesiliyorlar ( de Tübitak Kocaelin de bir laser araştırma laboratuvarını kurdu, doğru dürüst çalıştırmaktan açız kaldılar. İpe sapa gelmez projelerle elde edilen çıktılarla kendilerini kandırdılar. Bunu sadece ben değil, bu konuda ilgilen bazı hocalarda çok daha olumsuz alasını diyorlar) Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında Berlin-Almanya da Ocak 2014 tarihinde düzenlenen toplantılarda sıkça dile getirilen; ARGE projeleri için kaynak bulma sorunumuz yoktur, proje başvuru sıkıntımız bulunmaktadır. Sözlerin gerçekle ilgisi yoktur. ARGE de ve diğer X-ler için kaynak bulabilen devlet yönetimi, bakanlık üniversitelerde çalıģan araģtırma ve öğretim personelinin maaģlarına kaynak ayırmasını da bilmelidir. Ve üniversitelerimizde kaliteli ve katma değeri yüksek ARGE faaliyetleri için de laboratuvar, makine, cihazlar ve araģtırma görevlileri içinde kaynak ayırmalıdır. (Bu satırları okuyanlardan bazıları, kendi kendilerine söyleneceklerdir; Be adam, proje yap, para kazan, laboratuvarını üniversiteye kazandır Buna söylenecek sözüm burada yoktur) 8. Üniversitelerde bilim adamı, öğretim üyeleri eksikliği var denilip, yurt dışına gelişi güzel, ahbap çavuş ilişkilerine dayalı, öncelikli torpillileri gönderiyorlar. Yurt dıģından Türkiye ye dönenler ise farklı bir olumsuzlukla karģı karģıya kalıyorlar. Yani Üniversitede çalıģma baģvuruları dikkate dahi alınmıyor, hatta baģvurularına cevap verme ihtiyacı duyulmuyor. (Devletin diğer kamu kurumlarında da aynı yöntem uygulanıyor. Özel şirketlerde de benzeri bir durum söz konusudur, çoğu zaten imza yetkisi olan düz mühendisleri tercih ediyorlar. ) Bu konuyla ilgili bir örnek; Hamburg Üniversitesi Gemi İnşa da bilimsel çalışmalarımı sürdürürken, DEÜ den prof. ünvanlı bir anabilim dalı başkanın sözlerine ve vaatlerine kanarak, Almanya dan aldıkları ve uzun yılardır bir depoda ambalajları içinden bulunan Gemi Havuz laboratuvarını Enstitüde kurmak için Türkiye ye dönmüştüm. Sonuç mu? - Vaatlerle bekletildim. Onun adamı bunun adamı diye orta da bırakıldım! (Allahsızlar bir şekilde kendilerinden hayır gelmez şekilde yaşıyorlar. Alma kul ahını, çıkar aheste, aheste boşuna söylenmemiştir) 9. Verilen vaatler üzerine Almanya dan Türkiye yee döndükten sonra Üniversitede çalıģmam, biraz tesadüf, uzun bir zaman bekledikten sonra en sonunda ahbap, çavuģ iliģkilerine dayalı Ģekilde gerçekleģmiģtir. AKÜ ne bağlı yeni acılan UĢak Müh. Fakültesi dekanı ile bir avukat yakınımın yakınının tanıdığı vasıtasıyla tanıģtırıldım. Onun vasıtasıyla hemen fakültede çalıģmaya baģladım! (Tesadüf ya, AKÜ sine daha evvelden de bir müracaatım olmuştu, eleman ihtiyaçları olmadığını yazılı bildirmişlerdi.) Aynı Ģekilde Ege Üniversitesi Müh. Fak., Makine Mühendisliğine de bir baģvuruda bulunmuģtum. Sonuç mu? - Cevap bile alamadım! Bu başvuruşumdan 6 sene sonra Hamburg, Almanya da tanıştığım bir arkadaşın inisiyatifi ile EÜ de Makine Mühendisliği Bölümde çalışmaya başladım. (Hayır, benle şahsımla ilgili bana özgü bir uygulama da değildir. Örneğin, Uşak Müh. Fakültesinde tanıştığım, yurt dışından doktoralı gelen bir meslektaşımda benzerlerini yaşamış; Türkiye de ki eski-yeni üniversitelere olan başvuruları hep ret edilmiştir. Ve uzun bir süre işsiz kaldığını, sıkıntılı günler geçirdiğini, bu sebeple ortaya çıkan aile sorunları nedeniyle eşinden boşandığını kendisinden öğreniyorum. O da, en sonunda Uşakta bulunmuş bir üst bürokrat komşusunun girişimleri ile AKÜ sinde çalışma imkânını bulmuştur. Onun hakkında da Prof. unvanlı bazı meslektaşları tarafından maksatlı olarak olumsuz üzücü dedikodular çıkartılmış ve yayılmıştır.) 10. Türkiye de bazıları için üniversitelere girmek ne kadar zor ise, akademik kariyerlerine devam etmek, bir üst kadroya atanmak ta bir o kadar zor. Bura da da ahbap çavuģ iliģkileri ön plandadır. (En başta; YÖK ün cağ dışı doçentlik sınavında da Prof. ünvanlı kişilik sorunlu jüri üyelerinin insafına keyiflerine terkediliyorsunuz. (detaylı bilgi için,

4 huso.com makale makale190.htm ĠTÜ Gemi ĠnĢa ve Deniz Teknolojisi Fakültesinden belirlenen jüri üyeleri eserler aģamasında her defasında baģvurularımı keyiflerine göre ret ederlerken yaptığım itirazlar sonuçsuz kalıyordu. Aynı doçentlik dosyası, aynı eserler uzun yıllardan sonra farklı üniversitelerden gelen jüri üyelerince bu sefer oy birliği ile kabul ediliyor. Bu uygulama Allahtan Revamı? (Bu prof unvanlı allahsızlardan yargı yoluyla bana verdikleri maddi ve manevi mağduriyetlerin hesabını hala soramıyorum. Böyle bir uygulamayı hala reva görenlere söyleyecek tek söz vardır, oda Allahtan bulsunlar! Nitekim buluyorlar da, genç yaşta hayır etmeden bir, bir geberip gidiyorlar, hastalanıp ayakta duramaz hale dönüşüyorlar. Alma kul ahı, hakı, çıkar aheste, aheste! Benim burada kullandığım yakışıksız sözler, Allahsızların uygulamaları ile bana verdikleri zarar karşısında hiçtir! ) 11. Türkiye de Yüksek öğretim kurumlarında, ARGE ve eğitim Faaliyetlerinde olumsuz uygulamalar kamu oyunun bilgisine sunulmuyor, paylaģılmıyor, tabu gibi görülüyor, korkuluyor. Ben sizle daha farklı ve güncel bir olumsuz olayı paylaşmak istiyorum: İzmir de yeni bir devlet üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi kuruldu. Bu üniversitede yer alan gemi ĠnĢa ve deniz teknolojisi fakültesine elaman arandığını ve orasını öneren biri vasıtasıyla orada çalıģma olasılığı için rektörlüğe, fakülteye ve personel daire baģkanlığına, 2-3 yıl evvel, gerekli evrakları göndererek görüģme talebinde bulunuyorum,. Sonuç ne mi? - Cevap bile vermediler. Sadece bana değil, yurtdıģı deneyimli, Almanya da yüksek lisansını ve doktorasını burslu tamamlayan çok değerli genç öğretim üyelerinin de görüģme talebine, müracaatlarına cevap vermediklerini çok sonradan tesadüfen öğreniyorum. Daha sonra da gemi kökenli İzmirli üç meslektaş olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Gemi İnşa ve Deniz Teknolojisi Fakültesini kurmak içinde müracaat edildi, ondan da ses seda çıkmadı. O üniversiteyi hükümet yanlısı tarikat mensupları ile doldurdukları konuşuluyor. Bu uygulamada 21. Yüzyıl Türkiye sine pek yakışmıyor, fırsat eşitliğine, bilime bilim insanı ethigine (ahlakına) ters düşüyor. Sonrada bu kamu kuruluşlarında görevli prof. ünvanlı makam sahipleri ve ilgili birimleri, kamuoyunda, ekranlara çıkıp bilim ve teknolojiden, mesleki ahlaktan ahkam kesiliyorlar, boy gösteriyorlar Konu ile diğer bir sorun, üniversitelerimizde birçok öğretim üyesi ayın sonunu getirebilmek, yaşam masraflarının üstesinden gelmek amacıyla daha garantili olan ek dersler almaktadırlar, bu suretle de proje hazırlama ve yürütme faaliyetlerine yeterli zaman bulamaktadırlar. Veya tam tersi bazı öğretim üyeleri de üniversite dışı projelere ve danışmanlık hizmetlerine ağırlık vererek bu sefer eğitimi ihmal edebiliyorlar. Örneğin, bu sorun bizim bölümümüzde yaşanıyor 13. Bakanlığın, TÜBİTAK ve vakıfların; TEYDEB, SANTEZ gibi sanayi ARGE proje desteklerinde makine, cihaz, laboratuvarlar üniversitelerde kalmak şartıyla verilmesi taraftarıyımdır. Bu suretle üniversite ARGE olanaklarından ve personelin gelişmiş ARGE tecrübelerinden tüm sanayicilerin yararlanma imkanı sağlanır, paralelinde öğretimin kalitesi de artırılmış olur. 14. Türkiye de bir çok Ģirket ARGE teģviklerini firma ve firma üst düzey çalıģanları için bir ek gelir kaynağı olarak görüyor ve değerlendiriyor. Göstermelik projelerle ARGE ye ayrılan kaynak carcur ediliyor. a) Türkiye de pek çok sanayici hala yaģam boyu öğrenmenin sürekli geliģmenin, yenilenmenin, ARGE nin önemini kavramıģ değiller. Devlet desteği, teşviklerle, hibe edilen kaynaklarla, silinen borçlarla ve montaj işleri, kopya taklit ürünleri ile piyasada uzun süre var olacaklarını sanıyorlar. Üniversiteleri para yardımı talep eden dilenciler olarak görüyorlar, üniversitelerden uzak duruyorlar Yada üniversiteleri, bizleri onlara karşılıksız hizmet etmekle, onlara çalışmakla mecbur olduğumuzu sanıyorlar, sorunlarına bedava çözüm arıyorlar, bedava danışmanlık hizmeti istiyorlar. Bazıları da olumsuz konjonktürü fırsat bilip asgari ücretle mühendis çalıştırdıkları gibi üniversite hocalarından da asgari ücretle danışmanlık hizmeti istiyorlar. b) Günümüz Türkiye sinde yüzbinlerce dolar, milyonlarca dolar cirosu olan Ģirketler kazançlarının bir kısmını ciddi ARGE çalıģmaları, eğitim faaliyetlerine ve üniversitelerle iģ birliğine ayırmasını bilmelidirler.

5 c) Savunma sanayi proje teģvikleri de üniversiteler bünyesinde yer almalıdır, kontrol edilmelidir! Savunma sanayi projelerinde her kesin iģtahını kabartan milyonlarca dolar tutarındaki teģvikler söz konusu olunca, suiistimaller de kaçınılmaz olmaktadır. Aracı Ģahıslara, bürolara, Ģirketlere pay ödenmektedir. 15. TÜBĠTAK, Savunma projelerinde gözlediğim diğer bir olumsuzluk, desteklenecek projelerin zamanında ilgililere duyurulmamasıdır. Ve çok kısa sürede proje baģvurularının yapılmasını istemekle, teģviklerin belli yerlere kanallize edildiğini akla getirmektedir. Bu kısa sürelerde proje başvurularını ancak destek programlarından önceden bilgisi olanların ve proje büro şirketleri sunabilirler. Ciddi ARGE projelerin hazırlanması zaman almaktadır, 3-6 ay sürebilmektedir. Dünyanın kaynağı, milyonlarca dolar tutarında teşvikler belli bir kesimin ARGE savunma projelerine ödenmektedir. Sonuç mu? Sonuçlanan projelerin çıktılarına siz de bakın ve değerlendirin, ne kadar ciddi yürütüldüğünü öğrenirsiniz! (Cicili biçili süslenmiş ARGE raporlarından çok proje girdilerine ve çıktılarına; bu çıktıların ülke ekonomisine ve savunma sanayine ve güvenliğine olan katkılarına odaklanın 16. Türkiye de yeni fikirlerin değerlendirilmesinde de olumsuzluklar ve suiistimaller gözlenmektedir. Burada da ahbap çavuş ilişkileri geçerli olmaktadır. Belli bir cevreden gelmiyorsanız; a) Fikriniz dikkate alınmıyor, ciddi değerlendirilmiyor, b) Başvurduğunuz kurumlarda içerik dikkate alınmayıp bürokratik, kırtasiye ve şekilsel işlerle ile oyalanıyorsunuz, c) Kendiliğinizden bu sevdadan vazgeçmenizi sağlıyorlar, d) Bu fikri ben yapmalıydım, ben geliştirmeliyim diye olumsuz değerlendirip, daha sonra farklı şekilde fikriniz birileri tarafından kullanılıp ortaya çıkıyor ve siz hakta iddia edemiyorsunuz. Örnek mi! 15 yakın patent önerisi ile gittim; Depreme dayanıklı, güneş enerjisine uyumlu farklı temelli farklı yüksek bina tasarımları Güneş enerji ısıtmalı su havuzları Mobil yüzer nükleer enerji santralleri yarı batık yüzer oteller, /Yarı batık yüzer otoparklar yarı batık yüzer mobil dalga kıranlar yarı batık yüzer mobil iskele tasarımları yarı batık yüzer dinlenme tesisleri yarı batık yüzer çok amaçlı kullanımlı yüzer adalar Yüzer villalar Yüzer beton-celik konutlar /Çok amaçlı kullanımlı basit arıtma havuzları, göletleri Kısmı evsel atık su tagarları Deniz alti modüler oto yol tasarımı Deniz üstü yarı batık köprü tasarımları iç takviyeli çok amaçlı laser bağlantılı hybrid profilleri iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid yapı elamanları iç takviyeli çok amaçlı laser bağlantılı hybrid direkleri iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid boruları iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid gemi şaftları iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid kamyon şaftları boyuna iç takviyeli bölmeli ve çok amaçlı kullanımlı laser bağlantılı hybrid borular laser çakmalı perçin bağlantı yöntemleri Mobil laser tanksavar silahı, Mobil laser uçaksavar silahı, Laserli suikast silahı (Bu fikirlerin tamamı orijinal ve 1991 yılından beri ortaya çıkanlar bulunmaktadır. Benzeri olumsuzluklar ve suiistimaller bazı sanatsal resim ve müzik dünyasında da de söz konusudur. Örnegin resim ve müziklerimin, orijinal oldukları söylendiğinde, kimse dikkate almıyor. Başkaları bu eserlerden etkilenerek, esinlenerek ortaya çıkardıkları eserlerden tablolardan dünyanın parasını kazanıyorlar, sana sadece isyan etmek kalıyor ) Ta Almaya da öğrencilik yıllarımdan beri Türkiye nin bazı sorunları ile ilgi ve görüşlerimi, düşüncelerimi fikirlerimi, önerilerimi dile getirip, bazılarını da mektuplarla ilgililere, hükümet yetkililerine göndererek duyurmağa ve kitap şeklinde derleyerek (1000 adet) yayınladım, dağıttım. Örneğin; Almanya da farklı işlerde farklı ulusların insanları çalışırken, oradaki Türk işçilerin, teknisyenlerin, mühendislerin çalışkanlıkları, uyumlulukları, beceriklileri dikkatimi çekmişti. Bunun üzerine neden biz Almanlar gibi kendi ülkemizde çalışarak üretmiyoruz, diğer ülkelere tesisler kuramıyoruz, eksiğimiz yok fazlalığımız var diye, ve gemi inşaatını, çelik, beton, yol inşaatlarına, örnekler vererek ilgililere mektuplar yazmıştım. / Türkiye nin tarıma, ziraata dayalı temel bir sanayi ile endüstrileşmesine dikkatleri çekmek istedim./türkiye nin gelişmesinde endüstrileşmesinde olmazsa olmazlarda biri de ekonomik, süratli, raylı taşımacılığa dikkat çekmek istedim! Türkiye gibi ülkelerde umut olan güneş ve rüzgar enerjilerinin mevcut enerjilere entegrasyonunu dile getirdim / Türkiye den gecen ve Avrupa yı Asya ve Afrika ülkelerine bağlayacak demiryolu ağı projelerini önerdim / Etrafı denizlerle çevrili Türkiyecin gemi inşaatına ve gemi taşımacılığına ağırlık vermesi gerektiğini /doğuda ki karlı suların, Karadeniz deki yağmurlu suların su ihtiyacı olan Batı ve Orta Anadolu ya bunların dışında Kıbrıs a, Ortadoğu ya rahatlıkla aktarılabilecek projelerden bahsettim Türkiye de, diğer İslam ülkelerinde neden bilimde, teknolojide, sanatta varlık gösteremiyorlar gibi benzeri soruların cevaplarına, değer verme, destek, sahip çıkma kavramları da dikkate alınmalıdır. Bilgiler, fikirler, düşünceler, öneriler, öngörüler bir bitki tohumu gibi; elverişli ortamda gelişirler, yayılırlar ve ürün verirler. Bu gerçekte göz ardı edilmemelidir. Fikirler, projeler bir tohum, fidan gibidirler, ortamını bulurlarsa gelişirler ve meyvelerini verirler, aksi halde yanlış ellerde solup kuruyup giderler. Ve fikirler bir manyetik alanın benzeri dalgaları şeklinde toplumda yayılıp etkinleşebilme potansiyelleri de bulunmaktadır. 17. Türkiyede ARGE araģtırma ve uygulamalarında diğer bir olumsuzluklar: sonradan genlerimize kadar iģleyen ulusal özgüvensizlik, birbirimize güvenmememizdir, bizden

6 üstünleri zenginleri kıskanmamız, bir dayanıģma içerisinde hareket etmememizdir, kolaycılığa ve hazırcılık ve arkadan takip etmek ve kopya etmek gibi.! 18. Yani bizler yapamayız, bizler nasıl yapacağız, yapılabilseydi onlar Ģimdiye kadar yaparlardı. Bu zihniyet bizim genlerimize iģlemiģ olacak. - Onlar, başkaları yapıyorsa, ben, bizler daha iyisini yaparız; o veya başkaları yapamıyorsa bizler yaparız, hem de daha iyisini yaparız - şeklinde özellikle çocuklar, gençler, genç bilim adamları, genç mühendislerimiz motive edilmelidir. Hatalar yanlışlar, zorluklar bozgunlar bizleri yıldırmamalıdır, tam aksine bizleri ulusça cesaretlendirmelidir, güçlendirmelidir, Zorluklara, güçlüklere karşın çözümler üretmekten bıkkınlık değil, memnuniyet duyulmalıdır. Ana, ilk ve orta öğretimden başlamak üzere öğrenciler bu yönde motive edilmelidir 19. Türkiye de yüksek öğretimde, ARGE faaliyetlerinde kalite artırılmak isteniliyorsa; siyasilerin üniversite dışında tutulmaları gerekiyor ve üniversiteler hiç bir siyasi partinin maşası, sözcüsü olmadan özerklik tanınmalıdır ve üniversitelere, Bilim araştırma merkezlerine, enstitülerine ülke sorunları ile ilgili alternatif çözümler üretmeleri için görevler verilmelidir, sadece sanayicilerle değil, kamu kurumları ile de sıkı çalışmaları gerekiyor. Başka bir örnek; seçim yatırımı olarak uygulamaya alınan bazı yönetmelikler üniversitelerde öğretim ve ARGE-faaliyetlerine olumsuz etkiliyor. Hatta bazı uygulamalar öğrencileri tembelliğe, ciddiyetsizliğe, zaman kaybına sevk ediyor, görüşündeyim. Öğrenci ailelerine yaradan çok zararları da olabiliyor. Her genç öğrenci mesleği ile ilgili bilgileri, uygulamaları gerekli sürelerde, zaman kaybetmeden öğrenmeye teşvik edileceği yerine, okulda ömür boyu kalma imkanın tanınması ahmaklıktır. 20. Diger bir konu; ARGE faaliyetleri için ayrılan ülkenin kaynakları ODTÜ, İTÜ gibi belli klasik üniversitelere ve TÜBİTAK araştırma merkezlerine harcanmasına karşıyımdır. Diğer üniversitelerle adil bir şekilde paylaşılmalıdır ve bu proje destekleri ile yeni kurulan üniversitelerin ARGE potansiyeli artırılmış olur. Türkiyede her üniversite, her bilim araģtırma merkezi, enstitüsü ağırlıklı olarak belirli konular üzerinde ARGE faaliyetlerini çok iyi yapabilecek laboratuvarların kurulması devlet tarafından teģvik edilmelidir. ODTÜ, ĠTÜ gibi Üniversiteler ve TÜBĠTAK gibi araģtırma geliģtireme merkezleri çok iyilerse devlet destekli TÜBĠTAK, sanayi ve savunma proje destekleri yerine EU-Projelerine, Yurt dıģı ödülü projelere, Nato askeri ARGE projelerine yönelsinler, Türkiyedeki sanayicilere yeni satılabilir ürün geliģtirme projelerinden para kazanmasını öğrensinler. 21. Türkiye Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığının kurulması ile, YÖK, TÜBĠTAK gibi ĢiĢirilmiĢ kadrolarla hantal çalıģan kurumların kaldırılması, en azından görev ve yetkileri sınırlandırılarak küçültülmesine gidilmelidir görüģündeyim. Bu kurumların kadrolarına ayrılan kaynak, üniversitelerin, araştırma geliştirme merkezlerine, enstitülerine devredilmelidir. Bakanlık Üniversite içi ARGE Faaliyetleri ve laboratuvarların kazandırılması için üniversitelere daha fazla kaynak aktarmalıdır Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında Berlin de düzenlenen etkinliklerde Federal Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka ya da bazı sorularım vardır; 22. Ortak çalıģmalar ve iģbirliği görüģmeleri için hatta Berlin deki etkinlikler nedeniyle Almanya ziyaretinizde havalimanında giriģte pasaport kontrolünde yeģil pasaportunuza rağmen polisin sevimsiz sorularına muhatap oluyorsunuz. Sınırda istenmeyen misafir, aranan suçlu muamelesi ile Almanya ya geldiğinize piģman ediliyorsunuz. Örneğin, pasaport kontrolünde Almanya ya neden, ne yapmağa geliyorsunuz, ne kadar paranız var, ne kadar kalacaksınız, dönüş biletiniz var mı, gösterin gibi sorularla bekletiliyorsunuz. Bazen arkadakiler sabırsızlanıp, söylenip ya yer değiştiriyorlar yada size yardımcı olmak için araya girip polisle diyaloğa geçiyorlar! Bazen de Turist olarak yakınlarını ziyarete gelen ve Almanca bilmeyen Türk pasaportlu vatandaşlarımıza yapılanlar karşısında üzülür, bazen de siz onlara Tercüman olarak yardımda bulunma ihtiyacını duyuyorsunuz.

7 Türk, Bilim Yılında, en azından Türk profesörlerin, araģtırmacıların Almanya ya vizesiz, rahatlıkla giriģ ve çıkıģları sağlanmalıdır. ABD lerinden, İngiltere den, Avusturya dan mezun olanlar rahatlıkla ve uzun süreli vizelerle ülkeye girip çıkabilmektedirler, oturma ve çalışma izni alabilmektedir, hatta isteğe bağlı vatandaşlık hakkını da alabiliyorlar. Almanya da ise tamamen aksine, yabancıları kapı dışarı etmek için sabırsızlanıyorlar Alman Üniversiteleri izlenimlerime göre Türklerle ortak çalıģmalara iliģkilerin geliģtirilmesinde genel olarak pek sıcak bakmıyorlar. Türkiye den yaptığımız bazı müracaatlarımıza çoğu kez karşılık verilmiyor, Türkiyeyi bilim ve teknolojide geri ülkeler kategorisinde görenler var. 25. Almanyada benim öğrencilik yıllarımda Üniversite hocaların tamamı olmasa da yabancı öğrencileri hoş görü ile karşılayanlar bulunuyordu. Ve yurtdışı deneyimli eski alman üniversite hocaları güvenilir, sözlerinde duran ve alanlarında uzman kişilerdi. ġimdiki yeni nesil üniversite hocaları; verdikleri sözde durmayan, havalı, maddi çıkarları ön plana çıkarmaktadırlar. Yeni genç Alman profesörler eski hocalar kadar uzmanlık alanlarında iyi değiller ve sanki Almanya da öğretim üyesi, uzman elman sıkıntısı varmıģ gibi, bu genç yeni profesörler birçok görevlere, makamlara talip oluyorlar ve üniversitedeki eğitimi ve ARGE faaliyetlerini ihmal ediyorlar. 26. Alman yeni genç profesörlerin insan ilişkileri eski profesörlerin aksine çok zayıf ve havalı tavırları nedeniyle, yurt dışında iş döndürme şansları zayıf. Almanya nın yıllarındaki özellikle dış ilişiklerindeki liberal politikasından günümüzde eser yok gibi. Türkler, özellikle genç neslin yurt dışındaki insan ilişkileri çok daha iyi ve başarılıdırlar. Alman firmaları yurt dışındaki ilişkilerinde oradaki Türk gençlerinden faydalanmaları yararlarına olur Alman Üniversiteleri mezun ettikleri özellikle yabancı öğrencilerle yani akademisyenlerle sağlıklı ilişkileri sürdürememektedirler. Türkiye deki Alman firmaları dahi Almanya dan mezun olan mühendisleri ne hikmetse görmezden geliyorlar, uzak kalıyorlar, acaba Almanya da hor görülmelerinden dolayı bir suçluluk duygusu mu?. Yabancı öğrenciler için Almanya da öğretimin uzun sürmesi, var olan yabancı düşmanlığı nedeniyle Almanya da öğrenim, çalışma ve Almanca öğrenme cazipliğini kaybediyor Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında ortak bir kaynak havuzu oluģturularak her ülkenin yararına olacak katma değeri yüksek teknolojik yenilikler ağırlıklı ortak projelerin hazırlanmasına, adil değerlendirilip yürütülmesine gidilmesinde yarar vardır. 29. Türkiye de Alman üniversiteleri kurulma imkanı kadar Almanya da Türk Okulların, Üniversitelerin kurulması imkanı da sağlanmalıdır... SÖZÜN KISASI SÜRE GELEN KÖTÜ ALIġKANLIKLAR, KAPALI ZĠHNĠYET, TABULAR VE ÖNYARGILAR NEDENĠYLE TÜRKĠYE DE BĠLĠM, TEKNOLOJĠDE, ĠNOVASYON DA (ÜRÜNDE YENĠLĠK) BEKLENEN, ÖZLENEN, HEDEFLENEN SIÇRAMA GERÇEKLEġEMEZ, TAM AKSĠNE TÜRKĠYE DEKĠ BEKLENTĠLERĠN ĠÇĠNE SIÇILIR MAALESEF. TÜRKĠYE KISA SÜREDE REFAH DÜZENĠNĠ YÜKSELTMEK, GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK ĠSTĠYORSA, ÇAĞDAġ KALĠTELĠ EĞĠTĠM VE ARGE- FAALĠYETLERĠNE, KALĠTESĠNE ÖNEM VERMELĠDĠR. VE ÜLKE EKONOMĠSĠNE KATMA DEGERĠ YÜKSEK, ĠSTĠHDAM YARATAN PROJELERE ÖNCELĠK TANINMALIDIR. Bilim ve teknolojide ulusça kendimize olan özgüvenimizi ve birbirimize olan güveni artırmalıyız. Onlar yapıyorsa, bizlerde yaparız, hatta daha iyisini ve daha ucuza yaparız Ve onlar yapamıyorsa bizler yaparız anlayıģı ön plana çıkmalıdır. Türkiye de ARGE faaliyetlerinde Üniversite, AraĢtırma merkezlerinde, enstitülerinde bir ihtisaslaģma söz konusu olmalıdır. Ülke genelinde ciddi ARGE çalışma merkezlerinin kurulmasına gidilmelidir.

8 ARGE faaliyetleri için ayrılan ülkenin kaynakları ODTÜ, ĠTÜ gibi belli klasik üniversitelere ve TÜBĠTAK araģtırma merkezlerine harcanmasından kaçınılmalıdır. diğer üniversitelerle adil bir Ģekilde paylaģılmalıdır ve bu proje destekleri ile yeni kurulan üniversitelerin ARGE potansiyeli artırılmıģ olur. Türkiyede her üniversite, her bilim araģtırma merkezi, enstitüsü ağırlıklı olarak belirli konular üzerinde ARGE faaliyetlerini çok iyi yapabilecek laboratuvarların kurulması devlet tarafından teģvik edilmelidir. Türkiye de bilim, teknolojide, inovasyon da (üründe yenilik) beklenen, özlenen, hedeflenen sıçrama için de günün ve geleceğin teknolojilerine, yüksek öğretim kurumlarımızda gerekli düzenlemelerin yapılarak yer verilmesine de öncelik tanınmalıdır! Türkiye de ARGE-Faaliyetlerin kalitesini etkileyen yüksek öğrenimin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle Türkiye genelinde mühendislik alanlarında ders seçimleri, derslerin içerikleri, takip edilecek kitaplar oluşturulacak ilgili çalıştaylar tarafından ciddi şekilde tespit edilmelidir Türkiye de bazı hoģa gitmeyen gerçekler, yanlıģlar, suiistimaller v.d. korkulmadan, sıkılmadan kamuoyunun bilgisine sunulmalı, tartıģılmalıdır. Bu tutum her şeyden evvel ülkenin bizlerin hayrınadır. Olumsuzluklar, suiistimaller gizlenerek, örtbas edilerek saygınlık korunmaz, tam aksine çevreye, ülkeye zarar verilir, kurumların kişilerin saygınlığı güvenirlilikleri kaybolur... Bilgilerinize rica ederim Saygılarımla Dr. İng. Hüseyin Özden Ege Üniversitesi, Makine Müh. bölümü Bornova-İzmir * Yazı hatalarından, bazı kaba kelimeler içinde hoş görünüze sığınıyorum.

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) 1 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine

Detaylı

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V.

TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. TÜBĠTAK AraĢtırma Destek Programları BaĢkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMĠR ARDEB BaĢkan V. 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi TÜBĠTAK ARDEB in PaydaĢları Kamu Ar-Ge Enstitüleri ARDEB Gruplar ve Mali

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 13 Mart 2014 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 1 23. BTYK Kararı:

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne

Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları. Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakültesi Dekanları Matematik Anketi Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Necdet GÜNER 14 Mayıs 2010, Trakya Üniv. Edirne Mühendislik Fakülteleri Devlet Ü. Vakıf Ü. Toplam Üniv. 95 51 146 Müh. F. 62 25

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

Genel İlkeler. Atanmada Aranılan Şartlar TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI TED ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. TED Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 20/02/2015-8725 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik *BENUENY8* Sayı :39633678/903.08.01/ Konu :KAKAD Genç Araştırmacılar Ödülü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Katı

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMLARINDA ETHĠK KURALLARI, FARKLI BĠR AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMELERĠ

YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMLARINDA ETHĠK KURALLARI, FARKLI BĠR AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMELERĠ YÜKSEK ÖĞRETĠM KURUMLARINDA ETHĠK KURALLARI, FARKLI BĠR AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMELERĠ Akademik personelin yayınları ile ilgili maksadını aşmış, ucu acık çok sayıda ethik kuralları getirilmiştir. Uçu açık

Detaylı

KOBİ LERLE YÜRÜTÜLEN AR-GE PROJELERİNDEN ELDE EDİLEN GÖZLEMLER

KOBİ LERLE YÜRÜTÜLEN AR-GE PROJELERİNDEN ELDE EDİLEN GÖZLEMLER KOBİ LERLE YÜRÜTÜLEN AR-GE PROJELERİNDEN ELDE EDİLEN GÖZLEMLER Yrd. Doç. Dr. Özgür Ünver Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ÜSİMP ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9 Ocak

Detaylı

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Koşulları Fakülte/YO/MYO Kontenjan Öğretim Dili Uluslararası Tıp Fakültesi

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Amaç ve Kapsam- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ve mütevelli heyeti kararlarına uygun olarak

Detaylı

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz programlarına kabul edilecek olan yabancı uyruklu öğrencilerden

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ

PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Doç.Dr. Özgür ALTAN E.Ü. Su Ürünleri Fak. Yetiştiricilik Bölümü ozgur.altan@ege.edu.tr ozgur.altan.35@gmail.com http://ozguraltan.wordpress.com/ Doç.Dr. Özgür Altan ın Proje Geçmişi

Detaylı

Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir?

Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir? Amerika da Üniversite Eğitimini Kimler Alablir? Üniversite eğitimi almak için Amerika gerçekten de çok iyi bir seçimdir. Amerikan Üniversiteleri dünyaca tanınmış bir kaliteye sahip olmakla beraber dünyadaki

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

TÜBİTAK Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin İstatistikler

TÜBİTAK Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin İstatistikler Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin İstatistikler Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 2013 1995-2012 Yılları Arasında Ne Yapıldı? 16.422 Proje Başvurusu

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği

Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği Nanogemi Mühendislik FEA Uzmanlık Danışmanlık Desteği Sonlu Elemanlar Yöntemiyele Yapı Analizleri Hizmetleri Günümüzde, Avrupa ve Amerikada olduğu gibi, ülkemizde de gittikçe artan çok sayıda sanayici

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma

Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ DOKTORA SONRASI ARAġTIRMA PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĠ (FÜ-DOSAP) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programının uygulama

Detaylı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme Savunma

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (İKÇÜ-CBÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D Mekanik BD 3 Mekatronik ve Kontrol BD

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) -Bilim İnsanı Destekleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ;

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baģarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eģitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiģmelerine

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM Fakültemiz gerek evrensel bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar için geliştirilmesi gerekse de ülkemizin öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönemde öncü

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com İlan Sahibi Firma AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. İş Tanımı Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre Görevlisi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI 20152016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜCBÜ Ortak Yüksek Lisans Programı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez

Detaylı

ECZANELER DURUM ANKETİ

ECZANELER DURUM ANKETİ ECZANELER DURUM ANKETİ Anketin yapıldığı il veya ilçe: Eczacının cinsiyeti: Eczacının kaç yıldır serbest eczacılık yapmakta olduğu: Varsa eczacının eczacılık eğitimi dışında aldığı eğitimler: 1- Yıllık

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI Kontenjanları, BaĢvuru ġartları, BaĢvuruya Esas TeĢkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara BaĢvuru Tarihleri : 04-08 Ağustos 2014 I. Kontenjanlar

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013 SAN-TEZ PROJELERİ Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü YTÜ, 12 Şubat 2013 Sunum Planı San-Tez Programı Programın amacı Başvuru Tarihleri

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı

1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek. Programı 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı 1 Ülke İhtiyaçları Analizi Devlet Kuruluşları İlgili Fakülteler Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 2 Ülke İhtiyaçları Analizi 3 Öncelikli

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 TÜRKİYE, TEMEL BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE DOKTORA SAYILARIYLA İLK 15 E VE AR-GE PAYIYLA İLK 16 YA GİRDİ Scientific American Dergisi nin sıraladığı, Bilimde Dünyanın

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

S. 115 ARTI YÖN. Kemal Koçak: Üniversite yaşamı beklediğimden daha güzel. Sıdıka Pınar Temiz: Burada kendimi güvende hissediyorum

S. 115 ARTI YÖN. Kemal Koçak: Üniversite yaşamı beklediğimden daha güzel. Sıdıka Pınar Temiz: Burada kendimi güvende hissediyorum ARTI YÖN ARTI YÖN Kemal Koçak: Üniversite yaşamı beklediğimden daha güzel Sıdıka Pınar Temiz: Burada kendimi güvende hissediyorum Hadan Türkal: Hayat adına kimse vazgeçmemeli S. 115 BAŞARI ENGEL TANIMAZ!

Detaylı

TOBB Üniversitesini tanıyalım

TOBB Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com TOBB Üniversitesini tanıyalım TOBB Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 16 Nisan 2013 Salı (oluşturma : 10/6/2015) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ya da kısaca TOBB ETÜ,

Detaylı

İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI İKCÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ALANLARI VE ŞARTLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği İKÇÜ-CBÜ

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Fulbright Eğitim Komisyonu www.fulbright.org.tr

Fulbright Eğitim Komisyonu www.fulbright.org.tr Fulbright Eğitim Komisyonu www.fulbright.org.tr Meltem Bilikmen Akademik Danışman advising@tr.net Fulbright Eğitim Komisyonu 150 den fazla ülkede Fulbright programları 1949 - ABD ve Türk hükümetleri arasında

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinin Ardından Değerli üyelerimiz, değerli kongre katılımcıları... Bu sene 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresini Antalya da yaptık. Kongrenin planlanması ve yapılmasında enerjisini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU 1 Amaç Üniversite ile Sanayi ve İş Dünyası arasında köprü vazifesi olmak, Sanayi ve İş

Detaylı

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep 09 Kasım 2015 Haber Linki: http://www.egehabergazetesi.com/halil-kurttan-esnafi-sevindirecek-talep/1651/ Ekonomi nin candamarını oluşturan Esnaf ve Kobi ler Karabağlar

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı