Konu: 2014 Türk, Alman Bilim Yılı, Türkiye de ARGE Faaliyetleri, TeĢvikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu: 2014 Türk, Alman Bilim Yılı, Türkiye de ARGE Faaliyetleri, TeĢvikleri"

Transkript

1 TC Sanayi ve Bilim Teknoloji Bakanlığı Ankara Konu: 2014 Türk, Alman Bilim Yılı, Türkiye de ARGE Faaliyetleri, TeĢvikleri Sanayi ve Bilim Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IġIK, 2014 Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında Berlin-Almanya da Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde ele alınan konular üzerinde kiģisel görüģlerimi sizlerle paylaģmak istiyorum. (Almanya da yükseköğrenimini tamamlamış ve uzun yıllar orada yaşamış ve farklı işlerde çalışmış biri olarak etkinliklere katıldım. Lise öğreniminden sonra yükseköğrenimi ve doktoramı kendi imkânlarımla, yaşam ve okul masrafları okul dışı çalışarak çok zor şartlar altında iyi dereceyle tamamladım. GKSS Bilim araştırma merkezi, Hamburg-Almanya gibi birçok farklı yerlerde çalıştım, yaklaşık 17 sene yurt dışı deneyimlerinden sonra idealist biri olarak Türkiye ye kesin dönüş yaptım. Halen Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliğine devam ediyorum.) Bakanlığınızın ocak 2014 te Berlin de düzenlediği etkinliklerine Ege Üniversitesinden 4 kişilik bir heyetle gitmişken, Berlin Teknik Üniversitesi ve Beuth Teknik Yüksekokulu ve Federal Alman Malzeme Muayene, Araştırma merkezini, (BAM) ziyaret ederek Ege Üniversitesi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projeler yürütülmesi ve öğrenci ve akademisyen değişim konularını görüşme fırsatını da bulduk. (Hazırlanan Berlin Seyahat Rapor Taslağı ektedir) Berlin de düzenlenen toplantılarda, sizleri, Tübitak BaĢkanını, YÖK baģkanını ve diğer konuģmacıların sunumlarını izledim, konuģmalarını dinledim ve notlar aldım. Toplantılar sırasında paylaģmadığım konuları, özellikle Türkiye deki ARGE teģvik destek gibi konularda, hoģa gitmeyen bazı uygulamaları söz alıp sorularla tartıģmaya sunmaktan kaçındım, yeri ve zamanı değildir diye! 24 Ocak 2014, Cuma günü Berlin Türk Evindeki sabahki oturumda sizlerin açılış konuşmasından sonra verilen arada sizle çok kısa da olsa, bir iki konu hakkında düşüncelerimi aktarma fırsatını bulmakla memnun oldum. Benden istemiş olduğunuz, tuttuğum notları, okunaksız olduğu için sizlere vermemiştim. Türkiye dönüşümde sizlere bazı konulardaki görüşlerimi yazılı olarak ileteceğimi söylemiştim. Etkinliklerinde dile getirilen konular üzerinde kendi görüşlerimi kısa maddeler halinde ve önem sırası dikkate alınmadan bilgilerinize sunmak istiyorum: 1. Almanya gibi dıģ ülkelerde yetiģen, çalıģan akademisyenlerin, mühendislerin, iģ adamlarının Türkiye ye dönmelerini teģviklerle talep etmenin doğru olmadığı görüģündeyim. Birilerin sağdan soldan duyup ortaya attığı geri dönüģüm fikrinin tartıģılmadan uygulamaya konulması da ayrı bir olumsuzluk örneğidir. Tam aksine onların yurtdışında, Almanya da her iki ülke adına çok daha fazla başarılı olmaları için desteklenmelidirler, motive edilmelidirler, Organize edilmelidirler. Oradan da Türkiye ye çok daha yararlı olabilirler düşüncesindeyim. Hatta ben kendi öğrencilerime, Türkiye de tatmin edici iş bulamadıklarında şanslarını genç vasıflı eleman sıkıntısı bulunan Almanya gibi Avrupa Ülkelerinde aramalarını, en azından bir yurt dışı tecrübesi, hayatları için bir kazanım olacağını söylüyorum. 2. Almanya da yükseköğrenimlerini tamamlayıp Türkiye ye dönenlerin birçoğu periģan halde iģsiz sorunlarla ve mağduriyet içinde yaģamlarını sürdürüyorlar. (Bu gibi olumsuzluklar her nedense kamuoyunda utanıldığı için dile getirilmiyor. Bu konunun gerçeğinin araştırılması da yapılmıyor) a) Örnek mi? O kadar çok ki, Almayanda tanıştığım ve Türkiye kesin dönen, işsiz, anasının babasının emekli maaşı veya çalışan karısının maaşı ile zar zor geçinen bazı arkadaşların

2 ismini burada vermem doğru olmayacaktır. Daha geçenlerde Berlin Teknik Üniversitesinden tanıdığım doktor ünvanlı elektrik-elektronik mühendisi, Ege Üniversitesinde bölümünde alışık olmadığı sorunlarla karşı karşıya kalıp bunalıma sürüklenerek istifa etmeğe mecbur bırakılmıştır. Bu arkadaşa ben ve diğer arkadaşlarım yardımcı olamadığımız için de çok üzülmüştüm. (Türkiye İnsanların kolayca harcanması ve lekelenmesi ile de meşhurdur!) b) Daha örnek, baģka örnek te mi istiyorsunuz? Kendimi gösterebilirim, Yüksek Uçak Mühendisi kendi öz kardeģimi de verebilirim. Almanya da iken, Ģimdiki gibi bizlere Türkiye nin sizler gibi iyi yetiģmiģ mühendislere, akademisyenlere ihtiyacı var. Biraz ülkeniz için de çalıģın sözlerini çok duymuģtuk. Kimi idealist, kimi Türkiye deki çalışma ve yaşam koşullarını bilmediği için kimi verilen vaatlere kanarak Türkiye ye döndü. Almanya dan Türkiye ye dönenlerin bir çoğunun hayatını baģta vaat edenler karartılar, döndüklerine bin piģman ettirdiler. Koskoca profesörler verdikleri sözde vaatlerde durmadılar. Kendi aralarındaki kronik husumetlerini Almanya dan dönenlere de bulaştırıyorlar. 3. Türkiye de süre gelen kötü alıģkanlıklardan biri; geliģi güzel ve gereksiz çok vaatler verilmesi, uygulamaya gelince verilen sözlerin, bu vaatlerin arkasında durulmamasıdır, bu suretle insanların istemeyerek te olsa büyük sıkıntılara sokulmasıdır, mağdur edilmesidir. Özellikle Türkiye deki yaşam ve çalışma koşullarından habersiz olanlar, bu vaatlere kanıp Türkiyeye döndüklerinde büyük hayal kırıklığı ile baş başa kalıyorlar, maalesef. 4. TÜBĠTAK BaĢkanın slayt sunumunda anlattıklarını ben fazla abartılı, gerçek dıģı buldum. Toplantıda Almanya da bulunup Türkiye yi tanımayanlar ise anlatılan olanaklar, imkânlar karşısında hayret etmişlerdir! Bilimsel ARGE projeleri için kaynak sorunumuz yoktur, proje baģvuru sıkıntımız bulunmaktadır / Türkiye de proje üretilmiyor, proje baģvuruları yapılmıyor, kaynaklar değerlendirilmiyor gibi sözler gerçeği yansıtmıyor. a) Gönderilen projelerle kabul edilen projelere bakılsın! b) Kabul edilen projeler ile ret edilen projelerin kalitesi karşılaştırılsın. c) Kabul edilip sonuçlanan projelerin katkısı değerlendirilsin. d) Kabul edilen projelerin bilimsellikten ziyade ahbap çavuş ilişkilerine dayalı ve ülke ekonomisine hiç bir katkı değeri bulunmayan projelerin çoğunlukta olduğu kanaatine varırsınız. e) Çevremde bazı öğretim üyelerinin, araģtırmacıların TÜBĠTAK proje değerlendirmelerinde karģılattıkları olumsuzluklar nedeniyle Tübitak a proje göndermeme kararını alarak protest ediyorlar. (Hayır, kendi kafamdan herhangi bir maksatla da uydurmuyorum, gerçeklerin ta kendisi. Daha geçenlerde bir doktora tez izleme toplantısın da genç bir bayan öğretim üyesi, özenle hazırladığı TÜBİTAK projesinde tüm hakemlerden olumlu övgüler alıyor daha sonra TÜBİTAK tan olumsuz değerlendirilmesi karşısında düş kırıklığını anlatıyordu. Almanya kökenli öğretim üyesi bir hocam da, öğrencileri ve kendi imkanları ile projeler yürütüyorlar. kendilerinin geliştirdiği bilgisayar destekli üç boyutlu ve çok amaçlı kullanımlı bir takım tezgahına entegre etmek için benden kullanılmış bir laser cihazı bulmam için yardım istiyor. Böyle bir cihazın rahatlıkla bir TÜBİTAK projesi ile alınabileceğini söyleyince bana bozuldu, daha sonra da TÜBİTAK mı! Aman, aman,. Uzak, uzak la başlayarak, onların proje değerlendirmelerine veryansın ediyordu. Doçentlik sınavlarını aratmayacak boyutta, ilişkileriniz bağlantılarınız varsa projelerinizin olumu, yoksa onların keyfine ve insaflrına kalmıştır, proje başvurularınız. 5. Daha farklı ve yeni bir örnek mi dediniz! Daha geçenlerde TÜBİTAK a gönderdiğim bir etkinlik destek başvurusu. (etkinlik duyurusunu den indirebilirsiniz) 2014 Türk-Alman Bilim Yılı kapsamında bilimsel ve teknolojik iģbirliğini geliģtirmeyi hedefleyen yurt içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBĠTAK BĠDEB tarafından destek verilen destek programına (2223-D) bir etkinlik projesi (Ek. 2 bakın) ile baģvurdum. sonuç mu? - Bu proje baģvurusu için ayırdığım zamana yazık. Mübarekler, neden ret edildiğine dair bilgi istememe rağmen hala cevap verme nezaketinde dahi bulunmadılar. Bu örnekte de TÜBİTAK ın bir gerçeği. Sonrada kalkıp

3 toplantılarda broşürlerde bilim ve teknolojiden ARGE den, destek ve teşvik olanaklarından ve sıçramadan bahsediyorlar, Bu süregelen zihniyetle Türkiyede bilim, teknolojide, eğitimöğretimde de sıçrama yapılamaz; sadece etrafa sıcılır! 6. Türkiye de ARGE projelerinin berbat, rezilane değerlendirilmelerine baģka bir örnek! 2004 Yılında Ege Üniversitesi bünyesinde Ege Bölgesi sanayisine katkı sağlayacak, eğitim ve ARGE amaçlı bir laser araģtırma merkezinin kurulması için giriģimlerde bulundum. Laser üretim yöntemleri konulu bir proje hazırlayıp gönderdim. Sonuç mu? Allahsızlar, olumlu yada olumsuz tek bir satırla herhangi bir yanıt dahi bildirmediler. Sonrada kalkıp utanmadan, sıkılmadan bilimden teknolojiden, yeniliklerden ahkam kesiliyorlar ( de Tübitak Kocaelin de bir laser araştırma laboratuvarını kurdu, doğru dürüst çalıştırmaktan açız kaldılar. İpe sapa gelmez projelerle elde edilen çıktılarla kendilerini kandırdılar. Bunu sadece ben değil, bu konuda ilgilen bazı hocalarda çok daha olumsuz alasını diyorlar) Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında Berlin-Almanya da Ocak 2014 tarihinde düzenlenen toplantılarda sıkça dile getirilen; ARGE projeleri için kaynak bulma sorunumuz yoktur, proje başvuru sıkıntımız bulunmaktadır. Sözlerin gerçekle ilgisi yoktur. ARGE de ve diğer X-ler için kaynak bulabilen devlet yönetimi, bakanlık üniversitelerde çalıģan araģtırma ve öğretim personelinin maaģlarına kaynak ayırmasını da bilmelidir. Ve üniversitelerimizde kaliteli ve katma değeri yüksek ARGE faaliyetleri için de laboratuvar, makine, cihazlar ve araģtırma görevlileri içinde kaynak ayırmalıdır. (Bu satırları okuyanlardan bazıları, kendi kendilerine söyleneceklerdir; Be adam, proje yap, para kazan, laboratuvarını üniversiteye kazandır Buna söylenecek sözüm burada yoktur) 8. Üniversitelerde bilim adamı, öğretim üyeleri eksikliği var denilip, yurt dışına gelişi güzel, ahbap çavuş ilişkilerine dayalı, öncelikli torpillileri gönderiyorlar. Yurt dıģından Türkiye ye dönenler ise farklı bir olumsuzlukla karģı karģıya kalıyorlar. Yani Üniversitede çalıģma baģvuruları dikkate dahi alınmıyor, hatta baģvurularına cevap verme ihtiyacı duyulmuyor. (Devletin diğer kamu kurumlarında da aynı yöntem uygulanıyor. Özel şirketlerde de benzeri bir durum söz konusudur, çoğu zaten imza yetkisi olan düz mühendisleri tercih ediyorlar. ) Bu konuyla ilgili bir örnek; Hamburg Üniversitesi Gemi İnşa da bilimsel çalışmalarımı sürdürürken, DEÜ den prof. ünvanlı bir anabilim dalı başkanın sözlerine ve vaatlerine kanarak, Almanya dan aldıkları ve uzun yılardır bir depoda ambalajları içinden bulunan Gemi Havuz laboratuvarını Enstitüde kurmak için Türkiye ye dönmüştüm. Sonuç mu? - Vaatlerle bekletildim. Onun adamı bunun adamı diye orta da bırakıldım! (Allahsızlar bir şekilde kendilerinden hayır gelmez şekilde yaşıyorlar. Alma kul ahını, çıkar aheste, aheste boşuna söylenmemiştir) 9. Verilen vaatler üzerine Almanya dan Türkiye yee döndükten sonra Üniversitede çalıģmam, biraz tesadüf, uzun bir zaman bekledikten sonra en sonunda ahbap, çavuģ iliģkilerine dayalı Ģekilde gerçekleģmiģtir. AKÜ ne bağlı yeni acılan UĢak Müh. Fakültesi dekanı ile bir avukat yakınımın yakınının tanıdığı vasıtasıyla tanıģtırıldım. Onun vasıtasıyla hemen fakültede çalıģmaya baģladım! (Tesadüf ya, AKÜ sine daha evvelden de bir müracaatım olmuştu, eleman ihtiyaçları olmadığını yazılı bildirmişlerdi.) Aynı Ģekilde Ege Üniversitesi Müh. Fak., Makine Mühendisliğine de bir baģvuruda bulunmuģtum. Sonuç mu? - Cevap bile alamadım! Bu başvuruşumdan 6 sene sonra Hamburg, Almanya da tanıştığım bir arkadaşın inisiyatifi ile EÜ de Makine Mühendisliği Bölümde çalışmaya başladım. (Hayır, benle şahsımla ilgili bana özgü bir uygulama da değildir. Örneğin, Uşak Müh. Fakültesinde tanıştığım, yurt dışından doktoralı gelen bir meslektaşımda benzerlerini yaşamış; Türkiye de ki eski-yeni üniversitelere olan başvuruları hep ret edilmiştir. Ve uzun bir süre işsiz kaldığını, sıkıntılı günler geçirdiğini, bu sebeple ortaya çıkan aile sorunları nedeniyle eşinden boşandığını kendisinden öğreniyorum. O da, en sonunda Uşakta bulunmuş bir üst bürokrat komşusunun girişimleri ile AKÜ sinde çalışma imkânını bulmuştur. Onun hakkında da Prof. unvanlı bazı meslektaşları tarafından maksatlı olarak olumsuz üzücü dedikodular çıkartılmış ve yayılmıştır.) 10. Türkiye de bazıları için üniversitelere girmek ne kadar zor ise, akademik kariyerlerine devam etmek, bir üst kadroya atanmak ta bir o kadar zor. Bura da da ahbap çavuģ iliģkileri ön plandadır. (En başta; YÖK ün cağ dışı doçentlik sınavında da Prof. ünvanlı kişilik sorunlu jüri üyelerinin insafına keyiflerine terkediliyorsunuz. (detaylı bilgi için,

4 huso.com makale makale190.htm ĠTÜ Gemi ĠnĢa ve Deniz Teknolojisi Fakültesinden belirlenen jüri üyeleri eserler aģamasında her defasında baģvurularımı keyiflerine göre ret ederlerken yaptığım itirazlar sonuçsuz kalıyordu. Aynı doçentlik dosyası, aynı eserler uzun yıllardan sonra farklı üniversitelerden gelen jüri üyelerince bu sefer oy birliği ile kabul ediliyor. Bu uygulama Allahtan Revamı? (Bu prof unvanlı allahsızlardan yargı yoluyla bana verdikleri maddi ve manevi mağduriyetlerin hesabını hala soramıyorum. Böyle bir uygulamayı hala reva görenlere söyleyecek tek söz vardır, oda Allahtan bulsunlar! Nitekim buluyorlar da, genç yaşta hayır etmeden bir, bir geberip gidiyorlar, hastalanıp ayakta duramaz hale dönüşüyorlar. Alma kul ahı, hakı, çıkar aheste, aheste! Benim burada kullandığım yakışıksız sözler, Allahsızların uygulamaları ile bana verdikleri zarar karşısında hiçtir! ) 11. Türkiye de Yüksek öğretim kurumlarında, ARGE ve eğitim Faaliyetlerinde olumsuz uygulamalar kamu oyunun bilgisine sunulmuyor, paylaģılmıyor, tabu gibi görülüyor, korkuluyor. Ben sizle daha farklı ve güncel bir olumsuz olayı paylaşmak istiyorum: İzmir de yeni bir devlet üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi kuruldu. Bu üniversitede yer alan gemi ĠnĢa ve deniz teknolojisi fakültesine elaman arandığını ve orasını öneren biri vasıtasıyla orada çalıģma olasılığı için rektörlüğe, fakülteye ve personel daire baģkanlığına, 2-3 yıl evvel, gerekli evrakları göndererek görüģme talebinde bulunuyorum,. Sonuç ne mi? - Cevap bile vermediler. Sadece bana değil, yurtdıģı deneyimli, Almanya da yüksek lisansını ve doktorasını burslu tamamlayan çok değerli genç öğretim üyelerinin de görüģme talebine, müracaatlarına cevap vermediklerini çok sonradan tesadüfen öğreniyorum. Daha sonra da gemi kökenli İzmirli üç meslektaş olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Gemi İnşa ve Deniz Teknolojisi Fakültesini kurmak içinde müracaat edildi, ondan da ses seda çıkmadı. O üniversiteyi hükümet yanlısı tarikat mensupları ile doldurdukları konuşuluyor. Bu uygulamada 21. Yüzyıl Türkiye sine pek yakışmıyor, fırsat eşitliğine, bilime bilim insanı ethigine (ahlakına) ters düşüyor. Sonrada bu kamu kuruluşlarında görevli prof. ünvanlı makam sahipleri ve ilgili birimleri, kamuoyunda, ekranlara çıkıp bilim ve teknolojiden, mesleki ahlaktan ahkam kesiliyorlar, boy gösteriyorlar Konu ile diğer bir sorun, üniversitelerimizde birçok öğretim üyesi ayın sonunu getirebilmek, yaşam masraflarının üstesinden gelmek amacıyla daha garantili olan ek dersler almaktadırlar, bu suretle de proje hazırlama ve yürütme faaliyetlerine yeterli zaman bulamaktadırlar. Veya tam tersi bazı öğretim üyeleri de üniversite dışı projelere ve danışmanlık hizmetlerine ağırlık vererek bu sefer eğitimi ihmal edebiliyorlar. Örneğin, bu sorun bizim bölümümüzde yaşanıyor 13. Bakanlığın, TÜBİTAK ve vakıfların; TEYDEB, SANTEZ gibi sanayi ARGE proje desteklerinde makine, cihaz, laboratuvarlar üniversitelerde kalmak şartıyla verilmesi taraftarıyımdır. Bu suretle üniversite ARGE olanaklarından ve personelin gelişmiş ARGE tecrübelerinden tüm sanayicilerin yararlanma imkanı sağlanır, paralelinde öğretimin kalitesi de artırılmış olur. 14. Türkiye de bir çok Ģirket ARGE teģviklerini firma ve firma üst düzey çalıģanları için bir ek gelir kaynağı olarak görüyor ve değerlendiriyor. Göstermelik projelerle ARGE ye ayrılan kaynak carcur ediliyor. a) Türkiye de pek çok sanayici hala yaģam boyu öğrenmenin sürekli geliģmenin, yenilenmenin, ARGE nin önemini kavramıģ değiller. Devlet desteği, teşviklerle, hibe edilen kaynaklarla, silinen borçlarla ve montaj işleri, kopya taklit ürünleri ile piyasada uzun süre var olacaklarını sanıyorlar. Üniversiteleri para yardımı talep eden dilenciler olarak görüyorlar, üniversitelerden uzak duruyorlar Yada üniversiteleri, bizleri onlara karşılıksız hizmet etmekle, onlara çalışmakla mecbur olduğumuzu sanıyorlar, sorunlarına bedava çözüm arıyorlar, bedava danışmanlık hizmeti istiyorlar. Bazıları da olumsuz konjonktürü fırsat bilip asgari ücretle mühendis çalıştırdıkları gibi üniversite hocalarından da asgari ücretle danışmanlık hizmeti istiyorlar. b) Günümüz Türkiye sinde yüzbinlerce dolar, milyonlarca dolar cirosu olan Ģirketler kazançlarının bir kısmını ciddi ARGE çalıģmaları, eğitim faaliyetlerine ve üniversitelerle iģ birliğine ayırmasını bilmelidirler.

5 c) Savunma sanayi proje teģvikleri de üniversiteler bünyesinde yer almalıdır, kontrol edilmelidir! Savunma sanayi projelerinde her kesin iģtahını kabartan milyonlarca dolar tutarındaki teģvikler söz konusu olunca, suiistimaller de kaçınılmaz olmaktadır. Aracı Ģahıslara, bürolara, Ģirketlere pay ödenmektedir. 15. TÜBĠTAK, Savunma projelerinde gözlediğim diğer bir olumsuzluk, desteklenecek projelerin zamanında ilgililere duyurulmamasıdır. Ve çok kısa sürede proje baģvurularının yapılmasını istemekle, teģviklerin belli yerlere kanallize edildiğini akla getirmektedir. Bu kısa sürelerde proje başvurularını ancak destek programlarından önceden bilgisi olanların ve proje büro şirketleri sunabilirler. Ciddi ARGE projelerin hazırlanması zaman almaktadır, 3-6 ay sürebilmektedir. Dünyanın kaynağı, milyonlarca dolar tutarında teşvikler belli bir kesimin ARGE savunma projelerine ödenmektedir. Sonuç mu? Sonuçlanan projelerin çıktılarına siz de bakın ve değerlendirin, ne kadar ciddi yürütüldüğünü öğrenirsiniz! (Cicili biçili süslenmiş ARGE raporlarından çok proje girdilerine ve çıktılarına; bu çıktıların ülke ekonomisine ve savunma sanayine ve güvenliğine olan katkılarına odaklanın 16. Türkiye de yeni fikirlerin değerlendirilmesinde de olumsuzluklar ve suiistimaller gözlenmektedir. Burada da ahbap çavuş ilişkileri geçerli olmaktadır. Belli bir cevreden gelmiyorsanız; a) Fikriniz dikkate alınmıyor, ciddi değerlendirilmiyor, b) Başvurduğunuz kurumlarda içerik dikkate alınmayıp bürokratik, kırtasiye ve şekilsel işlerle ile oyalanıyorsunuz, c) Kendiliğinizden bu sevdadan vazgeçmenizi sağlıyorlar, d) Bu fikri ben yapmalıydım, ben geliştirmeliyim diye olumsuz değerlendirip, daha sonra farklı şekilde fikriniz birileri tarafından kullanılıp ortaya çıkıyor ve siz hakta iddia edemiyorsunuz. Örnek mi! 15 yakın patent önerisi ile gittim; Depreme dayanıklı, güneş enerjisine uyumlu farklı temelli farklı yüksek bina tasarımları Güneş enerji ısıtmalı su havuzları Mobil yüzer nükleer enerji santralleri yarı batık yüzer oteller, /Yarı batık yüzer otoparklar yarı batık yüzer mobil dalga kıranlar yarı batık yüzer mobil iskele tasarımları yarı batık yüzer dinlenme tesisleri yarı batık yüzer çok amaçlı kullanımlı yüzer adalar Yüzer villalar Yüzer beton-celik konutlar /Çok amaçlı kullanımlı basit arıtma havuzları, göletleri Kısmı evsel atık su tagarları Deniz alti modüler oto yol tasarımı Deniz üstü yarı batık köprü tasarımları iç takviyeli çok amaçlı laser bağlantılı hybrid profilleri iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid yapı elamanları iç takviyeli çok amaçlı laser bağlantılı hybrid direkleri iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid boruları iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid gemi şaftları iç takviyeli cok amaçlı laser bağlantılı hybrid kamyon şaftları boyuna iç takviyeli bölmeli ve çok amaçlı kullanımlı laser bağlantılı hybrid borular laser çakmalı perçin bağlantı yöntemleri Mobil laser tanksavar silahı, Mobil laser uçaksavar silahı, Laserli suikast silahı (Bu fikirlerin tamamı orijinal ve 1991 yılından beri ortaya çıkanlar bulunmaktadır. Benzeri olumsuzluklar ve suiistimaller bazı sanatsal resim ve müzik dünyasında da de söz konusudur. Örnegin resim ve müziklerimin, orijinal oldukları söylendiğinde, kimse dikkate almıyor. Başkaları bu eserlerden etkilenerek, esinlenerek ortaya çıkardıkları eserlerden tablolardan dünyanın parasını kazanıyorlar, sana sadece isyan etmek kalıyor ) Ta Almaya da öğrencilik yıllarımdan beri Türkiye nin bazı sorunları ile ilgi ve görüşlerimi, düşüncelerimi fikirlerimi, önerilerimi dile getirip, bazılarını da mektuplarla ilgililere, hükümet yetkililerine göndererek duyurmağa ve kitap şeklinde derleyerek (1000 adet) yayınladım, dağıttım. Örneğin; Almanya da farklı işlerde farklı ulusların insanları çalışırken, oradaki Türk işçilerin, teknisyenlerin, mühendislerin çalışkanlıkları, uyumlulukları, beceriklileri dikkatimi çekmişti. Bunun üzerine neden biz Almanlar gibi kendi ülkemizde çalışarak üretmiyoruz, diğer ülkelere tesisler kuramıyoruz, eksiğimiz yok fazlalığımız var diye, ve gemi inşaatını, çelik, beton, yol inşaatlarına, örnekler vererek ilgililere mektuplar yazmıştım. / Türkiye nin tarıma, ziraata dayalı temel bir sanayi ile endüstrileşmesine dikkatleri çekmek istedim./türkiye nin gelişmesinde endüstrileşmesinde olmazsa olmazlarda biri de ekonomik, süratli, raylı taşımacılığa dikkat çekmek istedim! Türkiye gibi ülkelerde umut olan güneş ve rüzgar enerjilerinin mevcut enerjilere entegrasyonunu dile getirdim / Türkiye den gecen ve Avrupa yı Asya ve Afrika ülkelerine bağlayacak demiryolu ağı projelerini önerdim / Etrafı denizlerle çevrili Türkiyecin gemi inşaatına ve gemi taşımacılığına ağırlık vermesi gerektiğini /doğuda ki karlı suların, Karadeniz deki yağmurlu suların su ihtiyacı olan Batı ve Orta Anadolu ya bunların dışında Kıbrıs a, Ortadoğu ya rahatlıkla aktarılabilecek projelerden bahsettim Türkiye de, diğer İslam ülkelerinde neden bilimde, teknolojide, sanatta varlık gösteremiyorlar gibi benzeri soruların cevaplarına, değer verme, destek, sahip çıkma kavramları da dikkate alınmalıdır. Bilgiler, fikirler, düşünceler, öneriler, öngörüler bir bitki tohumu gibi; elverişli ortamda gelişirler, yayılırlar ve ürün verirler. Bu gerçekte göz ardı edilmemelidir. Fikirler, projeler bir tohum, fidan gibidirler, ortamını bulurlarsa gelişirler ve meyvelerini verirler, aksi halde yanlış ellerde solup kuruyup giderler. Ve fikirler bir manyetik alanın benzeri dalgaları şeklinde toplumda yayılıp etkinleşebilme potansiyelleri de bulunmaktadır. 17. Türkiyede ARGE araģtırma ve uygulamalarında diğer bir olumsuzluklar: sonradan genlerimize kadar iģleyen ulusal özgüvensizlik, birbirimize güvenmememizdir, bizden

6 üstünleri zenginleri kıskanmamız, bir dayanıģma içerisinde hareket etmememizdir, kolaycılığa ve hazırcılık ve arkadan takip etmek ve kopya etmek gibi.! 18. Yani bizler yapamayız, bizler nasıl yapacağız, yapılabilseydi onlar Ģimdiye kadar yaparlardı. Bu zihniyet bizim genlerimize iģlemiģ olacak. - Onlar, başkaları yapıyorsa, ben, bizler daha iyisini yaparız; o veya başkaları yapamıyorsa bizler yaparız, hem de daha iyisini yaparız - şeklinde özellikle çocuklar, gençler, genç bilim adamları, genç mühendislerimiz motive edilmelidir. Hatalar yanlışlar, zorluklar bozgunlar bizleri yıldırmamalıdır, tam aksine bizleri ulusça cesaretlendirmelidir, güçlendirmelidir, Zorluklara, güçlüklere karşın çözümler üretmekten bıkkınlık değil, memnuniyet duyulmalıdır. Ana, ilk ve orta öğretimden başlamak üzere öğrenciler bu yönde motive edilmelidir 19. Türkiye de yüksek öğretimde, ARGE faaliyetlerinde kalite artırılmak isteniliyorsa; siyasilerin üniversite dışında tutulmaları gerekiyor ve üniversiteler hiç bir siyasi partinin maşası, sözcüsü olmadan özerklik tanınmalıdır ve üniversitelere, Bilim araştırma merkezlerine, enstitülerine ülke sorunları ile ilgili alternatif çözümler üretmeleri için görevler verilmelidir, sadece sanayicilerle değil, kamu kurumları ile de sıkı çalışmaları gerekiyor. Başka bir örnek; seçim yatırımı olarak uygulamaya alınan bazı yönetmelikler üniversitelerde öğretim ve ARGE-faaliyetlerine olumsuz etkiliyor. Hatta bazı uygulamalar öğrencileri tembelliğe, ciddiyetsizliğe, zaman kaybına sevk ediyor, görüşündeyim. Öğrenci ailelerine yaradan çok zararları da olabiliyor. Her genç öğrenci mesleği ile ilgili bilgileri, uygulamaları gerekli sürelerde, zaman kaybetmeden öğrenmeye teşvik edileceği yerine, okulda ömür boyu kalma imkanın tanınması ahmaklıktır. 20. Diger bir konu; ARGE faaliyetleri için ayrılan ülkenin kaynakları ODTÜ, İTÜ gibi belli klasik üniversitelere ve TÜBİTAK araştırma merkezlerine harcanmasına karşıyımdır. Diğer üniversitelerle adil bir şekilde paylaşılmalıdır ve bu proje destekleri ile yeni kurulan üniversitelerin ARGE potansiyeli artırılmış olur. Türkiyede her üniversite, her bilim araģtırma merkezi, enstitüsü ağırlıklı olarak belirli konular üzerinde ARGE faaliyetlerini çok iyi yapabilecek laboratuvarların kurulması devlet tarafından teģvik edilmelidir. ODTÜ, ĠTÜ gibi Üniversiteler ve TÜBĠTAK gibi araģtırma geliģtireme merkezleri çok iyilerse devlet destekli TÜBĠTAK, sanayi ve savunma proje destekleri yerine EU-Projelerine, Yurt dıģı ödülü projelere, Nato askeri ARGE projelerine yönelsinler, Türkiyedeki sanayicilere yeni satılabilir ürün geliģtirme projelerinden para kazanmasını öğrensinler. 21. Türkiye Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığının kurulması ile, YÖK, TÜBĠTAK gibi ĢiĢirilmiĢ kadrolarla hantal çalıģan kurumların kaldırılması, en azından görev ve yetkileri sınırlandırılarak küçültülmesine gidilmelidir görüģündeyim. Bu kurumların kadrolarına ayrılan kaynak, üniversitelerin, araştırma geliştirme merkezlerine, enstitülerine devredilmelidir. Bakanlık Üniversite içi ARGE Faaliyetleri ve laboratuvarların kazandırılması için üniversitelere daha fazla kaynak aktarmalıdır Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında Berlin de düzenlenen etkinliklerde Federal Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka ya da bazı sorularım vardır; 22. Ortak çalıģmalar ve iģbirliği görüģmeleri için hatta Berlin deki etkinlikler nedeniyle Almanya ziyaretinizde havalimanında giriģte pasaport kontrolünde yeģil pasaportunuza rağmen polisin sevimsiz sorularına muhatap oluyorsunuz. Sınırda istenmeyen misafir, aranan suçlu muamelesi ile Almanya ya geldiğinize piģman ediliyorsunuz. Örneğin, pasaport kontrolünde Almanya ya neden, ne yapmağa geliyorsunuz, ne kadar paranız var, ne kadar kalacaksınız, dönüş biletiniz var mı, gösterin gibi sorularla bekletiliyorsunuz. Bazen arkadakiler sabırsızlanıp, söylenip ya yer değiştiriyorlar yada size yardımcı olmak için araya girip polisle diyaloğa geçiyorlar! Bazen de Turist olarak yakınlarını ziyarete gelen ve Almanca bilmeyen Türk pasaportlu vatandaşlarımıza yapılanlar karşısında üzülür, bazen de siz onlara Tercüman olarak yardımda bulunma ihtiyacını duyuyorsunuz.

7 Türk, Bilim Yılında, en azından Türk profesörlerin, araģtırmacıların Almanya ya vizesiz, rahatlıkla giriģ ve çıkıģları sağlanmalıdır. ABD lerinden, İngiltere den, Avusturya dan mezun olanlar rahatlıkla ve uzun süreli vizelerle ülkeye girip çıkabilmektedirler, oturma ve çalışma izni alabilmektedir, hatta isteğe bağlı vatandaşlık hakkını da alabiliyorlar. Almanya da ise tamamen aksine, yabancıları kapı dışarı etmek için sabırsızlanıyorlar Alman Üniversiteleri izlenimlerime göre Türklerle ortak çalıģmalara iliģkilerin geliģtirilmesinde genel olarak pek sıcak bakmıyorlar. Türkiye den yaptığımız bazı müracaatlarımıza çoğu kez karşılık verilmiyor, Türkiyeyi bilim ve teknolojide geri ülkeler kategorisinde görenler var. 25. Almanyada benim öğrencilik yıllarımda Üniversite hocaların tamamı olmasa da yabancı öğrencileri hoş görü ile karşılayanlar bulunuyordu. Ve yurtdışı deneyimli eski alman üniversite hocaları güvenilir, sözlerinde duran ve alanlarında uzman kişilerdi. ġimdiki yeni nesil üniversite hocaları; verdikleri sözde durmayan, havalı, maddi çıkarları ön plana çıkarmaktadırlar. Yeni genç Alman profesörler eski hocalar kadar uzmanlık alanlarında iyi değiller ve sanki Almanya da öğretim üyesi, uzman elman sıkıntısı varmıģ gibi, bu genç yeni profesörler birçok görevlere, makamlara talip oluyorlar ve üniversitedeki eğitimi ve ARGE faaliyetlerini ihmal ediyorlar. 26. Alman yeni genç profesörlerin insan ilişkileri eski profesörlerin aksine çok zayıf ve havalı tavırları nedeniyle, yurt dışında iş döndürme şansları zayıf. Almanya nın yıllarındaki özellikle dış ilişiklerindeki liberal politikasından günümüzde eser yok gibi. Türkler, özellikle genç neslin yurt dışındaki insan ilişkileri çok daha iyi ve başarılıdırlar. Alman firmaları yurt dışındaki ilişkilerinde oradaki Türk gençlerinden faydalanmaları yararlarına olur Alman Üniversiteleri mezun ettikleri özellikle yabancı öğrencilerle yani akademisyenlerle sağlıklı ilişkileri sürdürememektedirler. Türkiye deki Alman firmaları dahi Almanya dan mezun olan mühendisleri ne hikmetse görmezden geliyorlar, uzak kalıyorlar, acaba Almanya da hor görülmelerinden dolayı bir suçluluk duygusu mu?. Yabancı öğrenciler için Almanya da öğretimin uzun sürmesi, var olan yabancı düşmanlığı nedeniyle Almanya da öğrenim, çalışma ve Almanca öğrenme cazipliğini kaybediyor Türk, Alman Bilim Yılı kapsamında ortak bir kaynak havuzu oluģturularak her ülkenin yararına olacak katma değeri yüksek teknolojik yenilikler ağırlıklı ortak projelerin hazırlanmasına, adil değerlendirilip yürütülmesine gidilmesinde yarar vardır. 29. Türkiye de Alman üniversiteleri kurulma imkanı kadar Almanya da Türk Okulların, Üniversitelerin kurulması imkanı da sağlanmalıdır... SÖZÜN KISASI SÜRE GELEN KÖTÜ ALIġKANLIKLAR, KAPALI ZĠHNĠYET, TABULAR VE ÖNYARGILAR NEDENĠYLE TÜRKĠYE DE BĠLĠM, TEKNOLOJĠDE, ĠNOVASYON DA (ÜRÜNDE YENĠLĠK) BEKLENEN, ÖZLENEN, HEDEFLENEN SIÇRAMA GERÇEKLEġEMEZ, TAM AKSĠNE TÜRKĠYE DEKĠ BEKLENTĠLERĠN ĠÇĠNE SIÇILIR MAALESEF. TÜRKĠYE KISA SÜREDE REFAH DÜZENĠNĠ YÜKSELTMEK, GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK ĠSTĠYORSA, ÇAĞDAġ KALĠTELĠ EĞĠTĠM VE ARGE- FAALĠYETLERĠNE, KALĠTESĠNE ÖNEM VERMELĠDĠR. VE ÜLKE EKONOMĠSĠNE KATMA DEGERĠ YÜKSEK, ĠSTĠHDAM YARATAN PROJELERE ÖNCELĠK TANINMALIDIR. Bilim ve teknolojide ulusça kendimize olan özgüvenimizi ve birbirimize olan güveni artırmalıyız. Onlar yapıyorsa, bizlerde yaparız, hatta daha iyisini ve daha ucuza yaparız Ve onlar yapamıyorsa bizler yaparız anlayıģı ön plana çıkmalıdır. Türkiye de ARGE faaliyetlerinde Üniversite, AraĢtırma merkezlerinde, enstitülerinde bir ihtisaslaģma söz konusu olmalıdır. Ülke genelinde ciddi ARGE çalışma merkezlerinin kurulmasına gidilmelidir.

8 ARGE faaliyetleri için ayrılan ülkenin kaynakları ODTÜ, ĠTÜ gibi belli klasik üniversitelere ve TÜBĠTAK araģtırma merkezlerine harcanmasından kaçınılmalıdır. diğer üniversitelerle adil bir Ģekilde paylaģılmalıdır ve bu proje destekleri ile yeni kurulan üniversitelerin ARGE potansiyeli artırılmıģ olur. Türkiyede her üniversite, her bilim araģtırma merkezi, enstitüsü ağırlıklı olarak belirli konular üzerinde ARGE faaliyetlerini çok iyi yapabilecek laboratuvarların kurulması devlet tarafından teģvik edilmelidir. Türkiye de bilim, teknolojide, inovasyon da (üründe yenilik) beklenen, özlenen, hedeflenen sıçrama için de günün ve geleceğin teknolojilerine, yüksek öğretim kurumlarımızda gerekli düzenlemelerin yapılarak yer verilmesine de öncelik tanınmalıdır! Türkiye de ARGE-Faaliyetlerin kalitesini etkileyen yüksek öğrenimin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle Türkiye genelinde mühendislik alanlarında ders seçimleri, derslerin içerikleri, takip edilecek kitaplar oluşturulacak ilgili çalıştaylar tarafından ciddi şekilde tespit edilmelidir Türkiye de bazı hoģa gitmeyen gerçekler, yanlıģlar, suiistimaller v.d. korkulmadan, sıkılmadan kamuoyunun bilgisine sunulmalı, tartıģılmalıdır. Bu tutum her şeyden evvel ülkenin bizlerin hayrınadır. Olumsuzluklar, suiistimaller gizlenerek, örtbas edilerek saygınlık korunmaz, tam aksine çevreye, ülkeye zarar verilir, kurumların kişilerin saygınlığı güvenirlilikleri kaybolur... Bilgilerinize rica ederim Saygılarımla Dr. İng. Hüseyin Özden Ege Üniversitesi, Makine Müh. bölümü Bornova-İzmir * Yazı hatalarından, bazı kaba kelimeler içinde hoş görünüze sığınıyorum.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle BAYPROJE Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği nin Düzenlediği PANEL 28 Eylül 2011 Bayburt

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

İTÜ BUGÜN VE GELECEK İTÜ. itü vakfı dergisi

İTÜ BUGÜN VE GELECEK İTÜ. itü vakfı dergisi İTÜ BUGÜN VE GELECEK itü vakfı dergisi 9 Ben, daha radikal olmayı tercih ettim, çünkü değişime ihtiyacı var bu üniversitenin. Köklü yapıdan, gelenekten beslensin ama yeniliklere açık olsun. Gelenekten,

Detaylı

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:41/2014-4 Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU 2023 VİZYONU NDA BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE GİRİŞİMCİLİK

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU 2023 VİZYONU NDA BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE GİRİŞİMCİLİK BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. DAVUT KAVRANOĞLU 2023 VİZYONU NDA BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE GİRİŞİMCİLİK 2 NİSAN 2015 2023 VİZYONU NDA BİLİM, SANAYİ TEKNOLOJİ POLİTİKALARI

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü 1 2 İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 21 Ekim 2014 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 1 RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

DOSYA: 01 AĞUSTOS 2011 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. this issue. Söyleşi; Aykut Kansu ile Sosyal Bilimler Üzerine

DOSYA: 01 AĞUSTOS 2011 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. this issue. Söyleşi; Aykut Kansu ile Sosyal Bilimler Üzerine Söyleşi; Aykut Kansu ile Sosyal Bilimler Üzerine ve... üniversite Kadir Has tan İşim Kampüste Projesi ile Üniversite Sanayi İşbilirğini Güçlendiren adım. this issue Open Source Revolution P.1 IT Management

Detaylı

EĞİTİM SEN Eğitim Sen Yayınları Ağustos 2015

EĞİTİM SEN Eğitim Sen Yayınları Ağustos 2015 EĞİTİM SEN Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hanım Koçyiğit Yazışma Adresi: Cinnah Cad. Willy Brandt Sk. No:13 Çankaya / ANKARA 06680 Tel: (0.312) 439 01 14 (pbx) Fax: (0.312) 439

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı BAŞARI ÖYKÜLERİ TTGV nin kuruluşunun 20. yılında hazırladığımız bu özel yayın ile, desteklediğimiz projeleri dolayısı ile beraber çalışma şansı bulduğumuz yenilikçi firmalarımızın başarı öykülerinden bir

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK PANEL YÖNETİCİSİ EMİN KORAMAZ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Haydar ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Metin AKDAŞ ESSİAD Gülçin TONGUÇ TÜKODER Necati

Detaylı

bir meslek yüksekokulu dergisi MYO Girişimcilik P Staj izlenimleri Dansı yaşatıyoruz Genç Kırmızı Yaşar a MYO Ritim e büyük

bir meslek yüksekokulu dergisi MYO Girişimcilik P Staj izlenimleri Dansı yaşatıyoruz Genç Kırmızı Yaşar a MYO Ritim e büyük Sayı: 10 Yıl: 2015 bir meslek yüksekokulu dergisi n o y i p Şam MYO Denizcili k Dosyas Girişimcilik P aneli Staj izlenimleri ı Dansı yaşatıyoruz Genç Kırmızı Yaşar a alkış MYO Ritim e büyük KAPAKTA 22

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

İçindekiler. * Okumak istediğiniz başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir. [2]

İçindekiler. * Okumak istediğiniz başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir. [2] İçindekiler - Editörden... 3 - Artık 12 Okuldaki Temsilcimizle Size Daha Yakınız... 4 - Dünya Denizcilik Üniversitesi İstanbul a Geldi... 7 - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği İzmir Şubesi Yeni

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri Hasan KARAL 1 Emine TĠMUÇĠN 2 Özet Üçüncüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ 20-21 MART 2012 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÜNLERİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI

PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI PANEL 1; FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ KAPASİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI MODERATÖR PANELİSTELER : PROF.DR. Durmuş GÜNAY (YÖK ÜYESİ) : PROF.DR. Tufan BUZPINAR (YÖK ÜYESİ) PROF.DR. Sermin ÖRNEKTEKİN (FEDEK BAŞKANI)

Detaylı

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık Müjde: Avrupa için iki yeni program daha açıyoruz Üniversitemizin Köln Stüdyosu sonbaharda açılıyor Anadolu Üniversitesi nin TRT Okul iş birliğiyle kuracağı Köln Stüdyosu nun sonbaharda hizmete girmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI TÜRK EĞİTİM-SEN TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN SORUNLARI, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÇALIŞTAYI KOMİSYON RAPORLARI 14-16 ARALIK 2012 Koordinatörler Cengiz KOCAKAPLAN Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı