Bu ay sizlere 19 Eylül 2011 tarihinde Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirilme konusunda yaptığımız toplantının bant çözümlerini sunuyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu ay sizlere 19 Eylül 2011 tarihinde Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirilme konusunda yaptığımız toplantının bant çözümlerini sunuyoruz."

Transkript

1 SUNUŞ Bu ay sizlere 19 Eylül 2011 tarihinde Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirilme konusunda yaptığımız toplantının bant çözümlerini sunuyoruz. Oturum Başkanı açış konuşmasında, toplantının bilgilendirme niteliği taşıdığını ve sadece yeni TTK hakkında YMM lerin bilgilerinin toparlanması amacıyla düzenlenmiş bir toplantı olduğunu belirterek, toplantının iki bölümden oluştuğunu, birinci bölümde Prof. Dr. Cemal İbiş in yeni TTK hakkında genel bilgi vereceğini, ikinci bölümde ise Prof. Dr. Nejat Bozkurt un TTK nda öngörülen bağımsız denetim ile ilgili görüşlerini açıklayacağını ifade etmiştir. Prof Dr. Cemal İbiş konuşmasında özetle; 6762 sayılı Kanunun 1956 yılında hazırlanmış, 1957 yılında yürürlüğe girmiş olduğunu belirtmekte ve o yıllardaki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki nüfus, milli gelir ve vergi gelirleri arasındaki farkı rakamlarla açıklamaktadır yılında bambaşka bir Türkiye olacağını, dünyanın ilk on arasında yer alacağını, Türkiye de bir değişim ve dönüşümün var olduğunu ifade eden konuşmacı, Türkiye nin dünyadaki yerini alabilmesi için bu Ticaret Kanununun değişmesinin de kaçınılmaz olduğunu söylemektedir. Yasanın artık çıktığını, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğini, bazı hükümlerinin de 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olacağını, dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla meslek mensuplarının yasanın yürürlük tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceğine bakmadan hazırlanması ve kendilerini kanuna adapte etmeleri gerektiğini ifade edilmektedir. Yeni TTK nun 4 temel ilke, 1) Şeffaflık, 2) Hesap verilebilirlik, açıklanabilirlik, 3) Sorumluluk, ve 4) Adillik veya dürüstlük üzerine kurulmuş olduğunu belirtmektedir. Konuşmacı, konuşmasında devamla Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Kobiler için hazırlanmış KOBİ Standartlarından söz etmekte, bunların uygulanmasının zorunlu olduğunu, tercüme olan bu mevzuatın sayfa tutan TMS ye ilişkin olan bölüm için yaklaşık üç bin sahife de açıklama yapılması gerektiğini ayrıca Kobilerde ise bu açıklama sayısının üç yüz kadar olduğuna vurgu yaptıktan sonra, TTK nun 64 ila 88. nci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorunda olduklarını, buna aykırı hareket edenlerin yasada 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasının öngörüldüğünü belirtmektedir. İkinci bölümde Prof. Dr. Nejat Bozkurt da konuşmasında, bundan sonra sermaye şirketlerinin finansal tablolarının uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu, Türkiye denetim standartlarına göre denetleneceğini ifade ederek esasen TMS lerin bire bir tercüme olmaları dolayısıyla yapılacak denetimin uluslararası denetim standartlarına göre yapılacağını ifade etmektedir. Bununla birlikte Türkiye deki otoritelerin uluslararası denetim standartları dışında denetçiye ek görevler de verebileceğini, nitekim uluslararası denetim standartlarında denetçinin sadece işletmenin finansal tabloları hakkında görüşünü bildireceği belirtilmiş iken

2 TTK nda finansal tablolarla faaliyet raporunun uyumluluğu denetiminin de istenildiği, bunun da otorite tarafından verilen ek iş anlamına geldiği belirtilmektedir. Bağımsız denetim yapılırken mutlaka TFRS ve KOBİ TFRS lerin denetçiler tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğini, denetimde esas itibariyle bağımsız denetim, uygunluk denetimi, hile denetimi ve risk denetiminden söz edilebileceğini, uygunluk denetiminin finansal tabloda yer alacak bilgilerle faaliyet raporunun uyumunun denetimi olduğu, hile denetiminin ise mali tablolarda yapılan hilelerin denetimi olarak ele alınması gerektiğini, dolayısıyla Türkiye de çok yaygın olarak hileyle ilgili bilgi eğitimlerine başlanılması gerektiğini, risk denetimi ve analizinin de önemli olduğunu, risk analizlerinin de denetleneceğini ifade etmekte ve tam tasdikin sorumluluğu bir puansa bağımsız denetimin sorumluluğunun on puan olduğunu ifade etmekte, tam tasdikte hesap soran sadece maliye olduğu halde bağımsız denetimde hesap soran kişilerin işletme ilgilileri olacağına vurgu yapmaktadır. Bağımsız denetimin tek başına yapılma olasılığının sıfır olduğunu ifade eden konuşmacı bağımsız denetimin ekip olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Son olarak yeni TTK ile ilgili TÜRMOB un eğitim projesinden söz eden konuşmacı, bu projenin başında kendisinin bulunduğunu, denetçilerin TTK, TFRS, ve denetim eğitimlerinin gerekli olduğunu ifade etmekte ve öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir de olmak üzere toplam 180 kişinin eğitimci olarak eğitilmekte olduğunu ve bunların da Türkiye çapında ortalama kişiye denetçi olmaları için eğitim vermelerinin planlandığını açıklamakta, meslek mensuplarına verilecek her üç eğitim sonrasında eğitimi bitirenlerin TÜRMOB dan denetici sertifikası alacaklarını ifade etmektedir. 2

3 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2011 AYLIK TOPLANTI OTURUM BAŞKANI : Vehbi KARABIYIK KONUŞMACILAR : Prof. Dr. Cemal İBİŞ : Prof. Dr. Nejat BOZKURT KONU : Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme TARİH : 19 Eylül VEHBİ KARABIYIK: Bu Ticaret Kanunu şu andaki haliyle önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek. Tüm Yeminliyi tahmin edildiği gibi ilgilendiren bir konudur. Tüm ticareti ilgilendiren ve yenilikler getiren çok kapsamlı bir kanundur. Sayın konuşmacılarımız konuşmalarında tek tek açıklamalarda bulunacaklar. Gerek olursa ben de açıklamalarda bulunurum. Ama birinci konuşmacımız Sayın Prof. Dr. Cemal İBİŞ hocamız, ikinci konuşmacımız sayın Prof. Dr. Nejat BOZKURT hocamız. Yeminli Mali Müşavir olarak bizim karşımızda iki tane handikap var. Bu kanun mutlaka veya mutlaka bir şekilde yürürlüğe girecek ve bu kanun uygulanacak. Eğer böyleyse bizim hem ciddi bir kamu kurumu olarak Odamızın hem de kamu görevlisi olan Yeminli Mali Müşavirlerimiz buna mutlaka irdelemesi ve yapılacak yeni düzenlemelerde kamu çıkarı açısından katkıda bulunmaları gerekiyor. İkinci nokta ise bu mesleğimizi ilgilendirir. Bu açıdan da zaten önemli bir konu. Şimdi tabii kafalarda birçok soru var. Ve elbette ki tüm üyelerimizin büyük bir bölümü kanunda yer alan denetim ile ilgili hususlar konusunda tereddütleri bulunmaktadır. O nedenle de bu konuda hep soru işareti var kafalarda. Biz sayın hocalarımızın bu konularda açıklamalarda bulunacağına eminiz. Esasen Ticaret Kanunu ile ilgili olarak aşağı yukarı bir iki tane daha toplantı yapacağız. Hocalarımızın bir gün başını kaşıyacak vakitleri olmadığını biliyoruz. Bu tam yerinde bir deyimdir bu yüzden seviyorum. Türkiye de her yerde bunun eğitimini yaptılar. Ama sağ olsunlar bizi kırmadılar kabul ettiler hiç karşılık beklemeden. Aynı zamanda Cemal hocamız Yeminli Mali Müşavir, odamıza kayıtlı. Nejat hocamızda ben inşallah yarın kaydını başlatacağım.1995 den beri bu hakkı var. Toplantıyı iki oturum şeklinde yapacağız. Birinci bölümde sayın Cemal hocamız genellikle muhasebe standartlarını anlatacak. Ticaret 3

4 Kanunumuzu tanıtacak. Daha sonra Nejat hocamız denetimi anlatacak. Bu toplantı herhangi bir resmi toplantı değildir, bir ders niteliğinde de değildir. Herhangi bir sertifika verilecek diye bir şey de söz konusu değil, sadece ve sadece biraz bilgilerimizin toparlanması, kazandırılması, amacıyla düzenlenmiş bir toplantı. Bundan sonraki toplantıda isteyen kişilere, isteyen Yeminli Mali Müşavirlere bu konuda bir TÜRMOB un eğitim çalışmalarının devamı olarak eğitim yapılacak. O sertifikalı bir eğitim olacak Cemal Hocamın vakti kısıtlı. Kendi bölümünü anlatacak, onun soru cevaplarını alacağız. Onu göndereceğiz ve Nejat Hocamın bölümüne geçeceğiz. Sonra Nejat hocamla devam edeceğiz. Sayın Cemal hocam, buyurun! PROF.DR. CEMAL İBİŞ: Çok teşekkür ediyorum başkanım. Saygıdeğer meslek mensupları, Yeminli Mali Müşavirler, ben öncelikle bize bu imkânı sağladığı için İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına çok teşekkür ederim. Sizlere de burada bulunduğunuz için başlangıçta teşekkürü peşinen yapayım. Toplantıyı iki bölümde yapacağız. Ben kısaca kendimi de tanıtayım. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Görevlisiyim yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. Muhasebe programında çalıştım. Naçizane Hizmet Vakfında uzun süre çalıştım. Mizan çıkarttım, bilanço tablo düzenledim. Ondan sonra bir süre bir şirketin mali işler müdürlüğünü yürüttüm. Üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçtiğimde de, Allah selamet versin, Osman ALTUĞ ana bilim dalı başkanıydı, birlikteydik. Ne yapıyorsun dedi senin kaç defterin var dedi. Biz de hani asistan olduk. Dışarıda çalışmak doğru da değil falan. Bak dedi sana bir şey söyleyeyim bizde çalışmamak yasaktır. Tabii eski akademi kültüründe çalışmamak yasaktır, mutlaka bu işlerin içerisinde olun, mutlaka bu işleri yapın. İşte o günden bu güne bağımsız denetim firmalarında on beş yıldır bağımsız denetim finansal raporlama kısmıyla ilgilendim. Halen de ilgileniyorum. Ben bizim mesleğimizi biraz tıpçılığa benzetirim, hukuka benzetirim. Bizim laboratuarımız piyasadır. Piyasayı iyi etüt etmek durumundayız. Sorumluluğu kendimizin gelişimi açısından, öğrencilerimize doğru bilgileri aktarmak için yılında doktor tezimi yazdığımda ben doktora tezinde şunu söyledim; Türkiye de biri vergi mevzuatına göre bilanço, mali bilanço. Halen öyle deniliyor. Biri SPK tarafından halka açık şirketlerden isteniyordu. Onun standartlarına göre çıkartılan bu bilanço SPK bilançosuydu. Üçüncüsü Türk Ticaret Kanununda olması gereken ticari bilançoydu. Üç tane bilanço. Bu üç bilançoyu bir işletmede ortaya koyduğumuzda üç farklı sonuç, üç farklı bilanço, üç farklı gelir tablosu çıkıyordu. Şunu söylüyorlardı. Ben bunlardan hangisine bakıp, bu işletme hakkında karar vereceğim? Soru buydu. Biz dedik ki bu böyle olmasın. Tek bir bilanço olsun. Bu bilanço bugünkü adıyla Finansal Raporlama Standartlarına göre olan Bilanço, o günkü adıyla genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre çıkartılmış bilanço. Şimdi istenilen bir tek bilanço olsun. Bu tek bilanço işletme ilgilisinin ihtiyaçlarını karşılayabilsin, sorularını cevaplayabilsin. Bu bilançodan herkes istediği bilgiyi alabilsin. Vergi idaresi vergi matrahını hesaplasın. Bugünkü bilançolarda oluşan dönem karı ve zararı ile ilgili ne yapıyoruz. Oradan doğru vergiyi mi hesaplıyoruz, hayır. Ne yapıyoruz? Kanunen kabul edilmeyen giderleri ilave et, istisnaları düş, matraha ulaş. Aynı mantık burada da var. Yani muhasebe standartlarına göre çıkarılacak tek bir bilançoda adı muhasebe karıdır, standartlardaki adıyla. Buradan yine bütün dünyada vergi kanunlarıyla muhasebe standartları arasında çok fark vardır. Çünkü Maliye doğal olarak kendi hükümranlık hakkına da dayanarak kamunun ihtiyaç duyduğu bütçe için gerekli vergiyi toplayacaktır. Onun için de 4

5 kendi düzenlemelerini yapması kadar doğal bir şey olamaz. Bütün dünyada standartlardaki düzenlemelerle vergi mevzuatındaki düzenlemeler farklıdır. Ama dünyada bizde olduğu gibi iki üç bilanço yoktur, tek bir bilanço vardır. Standartlara göredir. Bizdeki vergi elde etmedeki eksikliklerden dolayı bize vergi mevzuat ağırlıklı gitmişiz, şu an böyle. Bu TTK bunu değiştirecek. Çıkan yasa, artık tek bir bilançoyla, vergi matrahına doğru inşallah gideriz. İnşallah diyorum çünkü maliye halen belirli konuşlarda tereddüt yaşıyor. Çok netleşmemiş durumda de durum böyleydi, 2010 da da öyle, şimdi de yine aynı şeyi konuşuyoruz. Ben genel olarak bir şey yapacağım. TTK ne getiriyor, ne götürüyor? Sonra standartlardan bahsedeceğim ve konuşmamı sonlandıracağım. Prof. Dr. Nejat BOZKURT denetimi anlatacak. Tabii biz iki şimdiye kadar toplantı yaptık, bu üçüncüsü. Burada meslek mensuplarımızın, Yeminli Mali Müşavirlerimizin değerlendirmelerini de aldık. Bir defa şunu söyleyeyim. Bu yasayı müthiş bir şekilde değerlendirmeliyiz. Bizim burada şu an da yaptığımız şey bu yasada ne var ne yok, bunu aktarmak. Ha üzerinde piyasa ile ilgili düzenlemelerin bir kısmının da üzerinden geçeriz. Bizim burada amacımız sizlere piyasanın iyi ya da kötü yanlarını anlatmak değil bu yasa ne istiyor ne getiriyor onlara uzanarak bunları kendi bakış açımızla sizlere aktarmaya çalışacağız. Onu da kendi adıma peşinen söyleyeyim. Efendim bu yasanın çıkmasının bir takım nedenleri var. Bu yasanın gerekçesinde var. Şöyle bir baktım ben. İnternette taradım. Yasa şu anda ki Türk Ticaret Kanunu 6762 sayılı Kanun yılında hazırlanmış, 1957 yılında yürürlüğe girmiş deki bazı göstergelere baktım. Türkiye nüfusu 1955 sayımına göre, 1957 de yapılmamış, yirmi 4 milyon yaklaşık. Türkiye nin milli geliri 27 milyar, o günkü parayla. Vergi geliri hasılatı 4milyar liradır sonu itibariyle baktım, aynı verilere. Ne olmuş bu ülkede! Nüfus 73 milyon, yaklaşık 74 milyon var nüfus. Yani üç kat bir artış var Türkiye nin nüfusunda, 1957 den 2010 a kadar. Milli gelir, 27 milyar liradan 2010 yılında 1.1 trilyon lira olmuş... Buradaki artış kırk bir kat kadar olmuş. Vergi geliri hasılatı da 4 milyardı 195 milyara çıkmış, iki küsur diye söyleniyor, buradaki artış da kırk dokuz kat olmuş. Yani, Türkiye inanılmaz bir şekilde gelişmiş, bu rakamlara baktığınızda değişmiş. Kadıköy Moda İskelesini biliyorsunuz deki fotoğrafı ve 2011 deki fotoğrafı aynı mı? Buradan bazı arkadaşlar çıktı dediler ki, farklı farklı yorumlar yapılabilir. Burada bir şey yaşanıyor. Bakın şunu söyleyeyim, araştırmaya göre 2050 yılında Türkiye dünyanın ilk onu arasında. Eleştirilebilir, farklı algılanabilir. Ama bu bir öngörüdür, Türkiye ilk onda görülüyor. Price Waterhouse Coopers 2050 ile ilgili dünya araştırması var. İnternetten bulabilirsiniz. Onun araştırmasına göre şu anda onyedinci sırada, onikinci sıraya çıkıyor. Vurgulamak istediğimiz şu 1957 ve 2010 Türkiye si yanına 2050 yi koyduğunuzda bambaşka bir Türkiye olduğunu görüyorsunuz. Bu değerlendirmeler eleştirilebilir. Ama bir değişim ve dönüşüm var. Nitekim Charles Dickens in bir sözü var. Diyor ki, canlıların hayatta kalanları ne en büyükleri. ne de en güçlüleridir. Canlı türlerinin hayatta kalanları kendilerini değişime en fazla uydurabilenleridir. Bir değişim inanılmaz bir değişim yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz, bu değişim bizim mesleğimizi de şüphesiz değiştiriyor. Bir yerlere doğru götürüyor. Doğru istikamet mi, o ayrıca konuşulabilir. Ben kendi hayatımda, ben kırk sekiz yaşındayım, zaman zaman geriye bakıyorum otuz sekiz yaşında nasıl bir yaşantım vardı! Yirmi sekiz yaşında nasıldım, on sekiz yaşında nasıldım, sekiz yaşında nasıldım? Kendi hayatımda, babamla konuştuğumda, benim hayatım bambaşka bir yerde. Birçoğumuzun hayatı çok farklı bir yerde olacak gibi geliyor bana. 5

6 Evet, TTK yla birlikte bir sürü değişim var. Uluslararası ticarette değişim var, rekabet var, teknolojide bir değişim var, hukukta bir değişim var vs. bu değişimin sonucunda diyor ki, Türkiyenin dünyadaki yerini alabilmesi için bu Ticaret Kanununun değişmesi lazım. Türk Ticaret Kanununun şöyle bir geriye baktığımızda hazırlanması 1999 yılında bir komisyon çalışmasıyla başlıyor. Prof. Dr Ünal TEKİNALP in başkanlığında yaklaşık elli kişilik bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla bir komisyon 6762 yani bugünkü TTK yı değiştirmesi için çalışmalara başlıyor. Belirli ölçüde Avrupa Birliğinden ve Alman Ticaret Kanunundan esinlenerek, hatta eleştirileri var; Alman Ticaret Kanunu içerisinde birçok maddesi. Oradan 2005 yılında çalışmalarını tamamlıyorlar altı yıl. Sonra Başbakan sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın görüşülmek üzere bir tasarı halinde Meclise göndermesi var. Meclise gidiyor, görüşülmek üzere da Dünya Muhasebe Kongresi İstanbul daydı. Hatırlayanlarınız vardır. O muhasebe kongresine üç bin kişi katıldı. O zaman Başbakan yine Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, ana muhalefet partisi CHP den Deniz BAYKAL, açılış konuşmalarında sayın Başbakan dedi ki; Türk Ticaret Kanununu biz çıkartıyoruz. Bu kanunun arkasındayız, tasarı bizim tasarımız. Biz bunu çıkartıyoruz.. sayın Deniz BAYKAL da biz de bu Ticaret Kanunun arkasındayız, nitekim bir takım düzenlemeleri yapacağız Dünya Muhasebe Kongresi, İstanbul. İki gün önce Bursa ya gittik, biz 2006 yılında bir konuşma yapmışız, bir konferans nedeniyle. Demişiz ki; Dünya muhasebe Kongresinde, Başbakan ve ana muhalefet lideri dedi ki, biz bu yasayı çıkartacağız. ve arkadaşlar hazırlanın, Dünya değişiyor, yasa geliyor. Bu yasada finansal raporlama standartları var, denetim var, internet sayfası var, bir takım düzenlemeler var, çalışın. 2 Eylül de de geliyor. Size şunu söyleyeceğim. Ya Cemal hoca siz bunları bize niye anlatıyorsunuz, aslında 2006 da 2007 de çıkacak dediniz, çıkmadı. Ha şimdi çıktı de çıktı. Bu yasa 2011 Mayıs ta kabul edildi, hem de yıldırım hızıyla kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edildi. Bazılarında değişiklik önergeleri var. Bütün partiler ittifakla oy birliğiyle bu yasayı kabul ettiler. 13 Ocak ta kabul edildi 6102 No lu, 14 Şubat ta sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Bu yasayla birlikte 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun var, 6103 sayılı. Bu da 14 Ocak ta kabul edildi. Şimdi bu yasa diyor ki, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girer. Birkaç maddede öteleme yapmış. Öteleme yaptığı maddelerden bir tanesi bizim mesleğimizle ilgili, bir tanesi finansal raporlama standartlarıyla ilgili madde, 1 Ocak 2013 de yürürlüğe girecek. Denetim, bağımsız denetimle ilgili olan madde, denetçiyle ilgili olan madde yine 1 Ocak 2013 de yürürlüğe girer. İnternet sayfası oluşturmasıyla ilgili, bu internet ve denetim sayfası oluşturmasıyla ilgili, sermaye şirketlerinin internet sayfası oluşturmasıyla ilgili maddesi de 1 Ocak 2013 de yürürlüğe girer. Yasa çıktı. 14 Şubat, yürürlüğü 1 Temmuz. Yani size yaklaşık ne kadar on beş ay süre veriyor. On beş ay içerisinde 1 Temmuz a hazırlanın, finansal raporlama ve denetim standartları için de yaklaşık yirmi iki ay süre veriyor. Kendinizi buna hazırlayın diyor. Kime diyor? Sadece meslek mensubuna demiyor ki! 1999 da başlıyor çalışma, 2005 de meclise gidiyor de, de çıkıyor. Şu an 1 Temmuz 2012 finansal raporlama ve sermaye şirketleriyle demek ki 1 Ocak 2013 efendim, internet de 1 Temmuz Ben şunu anlıyorum, şu mesajı anlıyorum. Kime diyor, düzenleyici kuruluşlara diyor. Bir Ticaret Bakanlığı na, bir Maliye ye, bir SPK ya, bir BDDK ya diyor. Hazırlanın diyor, bu yürürlüğe girecek. Kime diyor, yargıya diyor. Avukatlara diyor, hâkimlere diyor, savcılara diyor. Kime diyor, üniversitelere diyor. Eğitim öğretime bakın bu geliyor. Kime diyor, iş adamlarına diyor. İş adamlarına diyor. O iş adamları bakın, ticari hayat değişiyor. Kendinizi bu yasaya adapte edin. Kime diyor, meslek mensuplarına diyor. Kendinizi buna adapte edin. 6

7 Efendim, Türkiye nin gerçekleri uygulanır, uygulanmaz. Biz geçen hafta Ankara daydık. TTK nın hazırlayıcısı bir hocamız var, onunla beraberdik. Hoca bana dedi ki, Cemal kanunun yürürlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz?. Hoca bir takım şeyler söylüyor. Hocam, sizin düşünceniz ne? diyorum. Bana samimi olarak, çeşitli düşüncelerle ertelenemez diyor Şimdi ben ertelenir diyen bütün arkadaşlarıma şunu soruyorum. Ya ertelenmezse? Ya ertelenmezse 1 Temmuz 2012, 1 Ocak 2013 de yürürlüğe girerse siz ne yapacaksınız. Evet, şimdi 14 Şubat 2011 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu yasanın yürütülmesiyle ilgili eski adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yeni adıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na ikinci mevzuat adı verilen bazı düzenlemeleri yapmasını bir yıl sonra şart koşuyor ve diyor ki bu yasanın yürümesi için üç tane tüzük. Sıraları değişebiliyor. On tane yönetmelik, dokuz tane tebliğ çıkartacaksınız. Yirmi iki düzenleme yapıyor, ikinci mevzuatta. 3 tüzük, 10 yönetmelik, 9 tebliğ. Bir şekilde belirlenecek diyor. Finansal raporlama, büyük ölçekli işletme hangisidir? İkinci mevzuatta denenecek diyor. İkinci mevzuatın tamamlanma süreci yasada belirtildiği şekilde 14 Şubat Bu ikinci mevzuatı mutlaka görmemiz lazım, incelememiz lazım. Bunun çalışmaları devam ediyor madde ve 6 geçici maddeden, toplam 1541 maddeden oluşan altı kitap var burada. Birincisi ticari işletme. Bu bizi çok fazla ilgilendiriyor. İkinci kitap tamamen bizi ilgilendirdiğini düşünüyorum, ticaret şirketleri. Üçüncü kitap kıymetli evrak. Dördüncü kitap taşıma işleriyle ilgili, beşinci kitap deniz ticareti, altıncı kitap sigorta hukuku. Şüphesiz bunlar da bize yaptığımız işler açısından bizleri ilgilendiriyor. Önümüzde böyle bir mevzuat var. Ticaret şirketlerine baktığımızda, ticaret şirketleri kendi içerisinde bu kitaplardan ayrılmış. Bir genel hükümler, iki kollektif şirket, üç komandit şirket, dört anonim şirket, beş limitet şirket. Türkiye de bir tane var bildiğim kadarıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı nın faaliyet raporuna baktım, bir tane görünüyor orada, ama var, böyle bir düzenleme de var ve limitet şirket düzenlenmiş, evet, kanun gerekçesinde uluslararası piyasalardaki gelişmeler. Rekabet, anahtar kelime zaten. Bir işletmenin rekabet edilebilir hale gelmesi. Dünyada rekabet edebilir hale gelmesi, AB ye uyum süreci. Bu da bir 1957 model ve 2011 model bir araba gibi. Biz bunu yine gösterdiğimizde öyle 57 model arabalar taş çıkartır belki ama, nostalji açısından olabilir, kesinlikle hiçbir itirazımız yok, ama günümüzün koşulları çok değişti. TTK ya baktığımızda temel olarak şu söylenir. TTK kurumsal yönetim ilkeleri üzerine oturmuş bir yasa. TTK nın taşıyıcı konuları kurumsal yönetim ilkeleri. Dört tane ilkesi var. Sosyal yönetimin, bildiğiniz gibi bir tanesi şeffaflık, bir tanesi hesap verilebilirlik, açıklanabilirlik, üçüncüsü sorumluluk, dördüncüsü adillik veya dürüstlük. Tüm bu temalar üzerine TTK oturtulmuş baktığımız zaman. Tartışılabilir, ama bunu birçok kişi söylüyor. Kurumsal Yönetim ilkeleri tam olarak bunu söylüyor. Dikkatleri çekmek için söyledik. Şeffaflıkta ne getiriyor? Sermaye şirketlerinin internet sayfası oluşturulup bu internet sayfasında bizi ilgilendiren bölümünü de söyleyeyim, açıklanacak bilgiler var üçüncü kişileri ilgilendiren bilgiler sitede yer alacak. Hatta bu açıklamaların bir kısmının çıktılarının alınıp yapıştırılması isteniyor. Altı ay gibi bir süre tutulduğu finansal raporlarda ve denetim raporunda beş yıl, beş yıl süre ile bir sermaye şirketi anonim şirket, limitet şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket finansal bilgilerine faaliyet raporunun finansal tablolarını ve denetçi görüşünü bu sayfada tutacak. 7

8 Bu çok önemli çünkü akademisyen olarak sıkıntı yaşıyoruz. Araştırma görevlilerine bir araştırma yap diyoruz. İşletme, hedef sizin müşterileriniz, biliyorsunuz, bir bilgi istiyoruz, diyor ki amacın nedir senin? Adam veremem diyor, niye veremiyorsunuz! Sırdır diyor, veremem. Şimdi önemli değil. Şimdi diyor ki baş sayfana koyacaksın sermaye şirketiysen, bu senin baş sayfanda beş yıl süreyle kalacak. Ve bu rapor Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkartılan bir rapor olacak. Şu andaki Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Genel Tebliğine göre değil, Finansal Muhasebe Standartlarına göre çıkartacaksın ki lütfen orada biliyorsunuzdur zaten, dört tane mali tablo var; Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz sermaye ve Değişim Tablosu. Bu dört tabloyu takiben ortalama kırk sayfa açıklama var. Parasını hangi bankaya yatırmış, hangi vadede yatırmış, ne kadar faiz almış, hangi vadede bu para geri dönecek? Alacağı mı var. Kimden alacağı var, ticari ilişkide, bu alacaklar kaç gün sonra geri dönecek, bunlardan vadesi geçmiş olanlar var mı, varsa alacak karşılığı alıp almadığı, teminat alıp almadığı. Bu kadar detaylı bir bilgi, kırk sayfalık. Dört sayfa madde alıp kırk sayfa dip not bunları web sayfanıza koyacaksınız. Denetçi bilgi ni de koyacaksın. Demek ki o notlar arttırılmalı. Çünkü o rapor kimin raporu denetimin raporu. Denetim diyor ki firma yönetimi buradaki finansal bilgiler doğru ve dürüsttür. TTK daki tabiriyle dürüstlük ilkesine göre hazırlanmıştır. Yani genel anlamda onu yansıtması lazım. Denetim elemanı raporu hazırlıyor, denetçi incelemesini yaptığı bu beyanın doğru olup olmadığını bir takım teknikleri kullanarak açıklıyor. Bu da yer alacak. İkisi de. Ha biliyorsunuz, denetimin şöyle bir önemi var; denetimden geçmemiş finansal tablolar düzenlenmemiş hükmündedir. Finansal tabloları da düzenlememek çok ciddi yaptırımlar getiriyor bu yasaya göre. Yasanın böyle bir özelliği var. Şeffaflık, internet sayfası bunlar Dünya da da onaylı. Hesap verebilirlik, açıklanabilirlik, bağımsız denetim söyledik. Bağımsız denetimden geçecek. Hatta öyle şeyler geliyor ki işlem denetçisi diye şirketin kuruluşundan itibaren o var. Sermaye artırımında, azaltımında, tasfiyede, birleşimde belirli konularda işlem denetçisi denetleyecek. Bağımsız denetim ve işlem denetimi. Kim yapacak bu işi? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yapacak diyor. Ya da denetçi olacak veya işlem denetimi yapacak kişinin mutlaka Serbest Muhasebeci yeminli Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir belgesi olması lazım. Orada da denetçi bekliyor. Kobileri diyor biz SMMM ler denetleyecek, büyükleri diyor denetim kuruluşları, denetçiler, yani şirketler örgütlenmiş bir şekilde kişiler meslek mensupları ortaklık kurmak, kurumsallaşmış olmak zorunda. İşlem Denetçisi aynı şekilde. Hocam açar o konuyu, ben girmeyeceğim. Kanun ayrıca özel denetçi getiriyor. Ortaklarda ihtilaf var, çözülmüyor. Eeee, nasıl çözeceksiniz? Özel denetçi getiriyor. Asliye Ticaret mahkemesine başvuruyorsun, özel denetçi görüş yazıyor. Mahkeme o yazılan görüşe göre tarafları oturup bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Kim olabilir özel denetçi? Özel denetçi olacak kişinin SMMM veya YMM olma mecburiyeti yok. Alanında uzman bir kişi olabilir diyor. Sorumluluk. Yönetim kurulu ve genel kurul sorumlulukları var. Çok net bir şekilde belirlenmiş. Görevleri var. Örneğin denetim kurulları Yönetim Kurulları tek kişi çok şey bir söz, moda bir söz tek bir kişi bir şirket kurabilir. Anonim, Limitet. Artık Ltd de iki, A.Ş. de beş kişi şartı kalktı, tek kişi şirket kurabilir. Genel kurul tek kişiden oluşabilir. Efendim, tek kişilik bir yönetim kurulu üyesi olabilir. Birden fazla kişi ise en az yüzde yirmi beşinin, yönetim kurulu üyelerinin yüzde yirmi beşinin üniversite mezunu olma şartı getiriliyor. En az yüzde yirmi beşi de yönetim kurulunun mutlaka bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartını getiriyor. Ha bir yabancı geldi burada yönetim kurulunda bir yabancı olur mu, olmaz. Bir takım düzenlemeler, bir takım sorumluluklar ve hakların korunması, ilkeleri getiriyor. Bunların da ortakları arasında azınlıkları varsa bunun bir takım talepleri yaşadıkları bir takım sorunlarına çözüm üretiyor, çözüm getiriyor. Evet, ticaret işletmelerine getirdikleri 8

9 ticaret sicile kayıt zorunluluğu getiriyor. Elektronik ortamda kayıt Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte hazırlamasını yasa şart koşuyor. Sicile kayıt yaptırmamak sicil müdürlüğü eğer böyle bir durum olursa, evet, piyasada dikkati çeken bir husus var, bir önceki yasadan çok fazla cezai şart getirmesi. Bu cezai şartlardan bir tanesi TTK 33/2. Eğer sicile işlenmezse veya kaçınmada bu sebeplerini bildirmezse o zaman diyor. Sicil memuru iki yüz Türk Lirasından dört bin Türk Lirasına kadar idari para cezası kesilir diyor. Ticaret unvanı olacak, şirketin kullandığı her türlü kağıt ve belgede şirketin sicil numarası, ticaret sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermayenin tutarı, internet sitesinin adresi ve numarası, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri olması lazım diyor ve ticaret unvanının korunmasına yönelik de genişletilmiş bir takım düzenlemeler getiriliyor. Ticari defterler konusuna gelince. Ticari defterler, TTK da düzenlenmiş. Ticari defterler, Envanter, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul karar defteri, müzakere defteri, diğer defterler. Bununla ilgili tebliğ bekliyoruz. İşte işletmenin iktisadi ve mali durumunu açıklıkla gösterecek defterler. Neler olacak, neleri işaret edecek, bir takım şeyler var ama açılış zamanıyla kapanış altı ay içerisinde yani hesap dönemi farkları altı ay içerisinde kapanış yapılması lazım. Elektronik ortamda defter tutmayı kabul ediyor TTK. Bunun nasıl yapıldığını tebliğ ile anlatacak bize. Defterleri on yıl saklama mecburiyeti var. Ve bu defterlerin kayıtlarının yapılmasını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun yapılmasını şart koşmuş yasa, Ticari defterleri tutmazsam ne olur? Bununla ilgili de bir yaptırım var. Diyor ki, ticari defterleri tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ya da defterlerini Kanun da belirtilen esaslara uygun olarak tutmayanlara, Kanun da öngörülen belgelerin kopyalarını saklamayanlara, ticari defterlerin açılış ve kapanışlarında gerekli onayları yaptırmayanlara, hileli envanter çıkartanlara, stoklar vs., görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgeleri ibraz etmeyenlere, iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası verilmesi karara bağlanmış. İki yüz günden az olmamak üzere. Adli para cezası, işte baktığınız zaman yirmi lira, yüz lira hâkimin takdirine bırakılmış bir şey. Ama iki yüz günden az olmayacak, üstünü bilmiyoruz. Onu uygulama ilerde gösterecek. İbraz yükümlülüğü. Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerine inceleme için geldikleri zaman göstermediniz, ibraz etmediniz. Fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmuyorsa bu fiil, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Yasa hükmüdür, uygulanır, uygulanmaz. Yasada böyle. Finansal raporlama. Finansal raporlama, defterlere kayıt, finansal tabloların çıkarılması Türkiye Muhasebe standartları ile olacak. Bu konuda 88. Maddede TTK, Türkiye Muhasebe Standartları Kurumuna yetki veriyor, aynen öyle. Türkiye Muhasebe Standartları Kurumunun diyor, Uluslararası Muhasebe, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla bunu Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre defter tutturma, tutacaklar zaten, onların belirleyeceği standartları ki onlarında Uluslararası Muhasebe, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları den itibaren geliyor. Bu şu anlama geliyor, teknik olarak den itibaren açılmış kayıtlar bu standartlara göre yapılacak, bugünkü şartlara göre. Bunun de yapılabilmesi için nin bugünkü düzene göre tutulan muhasebesi oradan çıkartılan mali tabloların bu standartlara dönüştürülmesi lazım. Kimlerde, bütün işletmeler, şu an itibariyle. Yani şu an itibariyle. Çünkü burada da kim diye soru var, diyor ki, gerçek ve tüzel kişi tüm işletmeler. 9

10 Şimdi tablo bu, kaç tane mükellef var, çeşitli sayılar söylenip duruyor. Ticaret Odasının da kayıtları vardır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 yılı faaliyet raporundan alınmış sayılardır bunlar. Büyük konuşuyoruz. TTK neyi konuşuyor? Toplam Türkiye de işletme var Bunun içerisinde 3.4 milyonu gerçek kişi işletme. Baktığımızda uluslararasında ekonomideki ilkeler doğrultusunda toplam işletmelerin yaklaşık yüzde yetmiş beşi mikro işletmedir. Mikronun onlardaki tanım başka, bizdeki tanımı başka. Bizdeki tanıma takılmamalı. Dediğim gibi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı eski adı, şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Odalar ve Borsalar Birliği hatta Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu v.s küçük orta ölçekli işletme kriterleri belirlenecek. Göreceğiz tam ne olduğu karşımıza çıkacak. Maliye Bakanlığı nda limitet şirket büyük bir olasılıkla standartlara göre Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, Finansal Raporlama Standartlarına göre kayıt tutacak. Finansal rapor düzenleyecek ve denetime geçecek. Adi ortaklık anonim şirket , diğer , kooperatif kolektif şirket 2.700, adi komandit 226, eshamlı komandit şirkette bir. Onlar finansal raporlamalarını yapacak. Bir diğer deyişle şu andaki tablo bütün işletmeler finansal raporlama tablolarına göre de muhasebe defterlerinde kayıtları ona göre tutacaklar, finansal tabloları ona göre düzenleyecekler, bunlar sermaye şirketleri ise bu tablolar web sitesine geçecek. Bu sermaye şirketinde internet sayfası oluşturma mecburiyeti var. Bizim görebildiğimiz tablo bu. Evet. Şimdi enteresan bir şey var. Finansal tablo düzenliyoruz ama bu aslında mecburi hale getiriliyor. Ana ortaklılar onun bağlı olduğu ortaklıklar, iştirakler var, iş ortaklığı var, ona konsolide finansal tablo düzenleyecek. Konsolidasyon da bu standartların içerisinde var. Ve üç ay içerisinde bu finansal raporların onayı isteniyor. Ya da ortaklar kurulundan onayı isteniyor. Bu konuya yaklaştığımızda Türkiye Muhasebe Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartlarından bire bir Türkçe çevrilir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun hazırladığı Resmi Gazetede yayınlanan şu anda beş standart var. Yirmi dokuz tane Türkiye Muhasebe Standardı var. Dokuz tane Türkiye Kurumsal Raporlama Standardı var. Nedir bu muhasebe standardı, nedir bu finansal raporlama standardı. Bu Uluslararası Muhasebe Standardı bugünkü adıyla Kurulu daha önceki adıyla Komitesinin değişiminden kaynaklanıyor. Daha önce komiteydi, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi ve bu komite bütün işletme yetkililerini başta yatırımcılar olmak üzere onların kurumsal bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yaptıkları standartlarda adı Uluslararası Muhasebe Standartlarıydı. Şu anda görüntüde olan 29 UMS, 9 tane TFRS var. TMS dediğimiz Türkiye Muhasebe Standardı, UFRS dediğimiz Türkiye Finansal Raporlama Standardı. 11 tane Türkiye Muhasebe Standardı Yorumu var. 18 tane de Türkiye Kurumsal Raporlama Standardı Yorumu var. Ne biliyoruz, bizdeki tediye mantığı. Uygulamayı nasıl yapılacağına ilişkin olarak bu kurum tarafından açıklamalar yapılıyor. Bunun toplamı şu anda sayfa. Kim uygulayacak bunu, büyük ölçekli işletme. Onun ne olduğunu göreceğiz. Ve mutlaka şeye bakmaksızın aktif pasif büyüklüğüne bakmaksızın hisse senetleri konusunda işlem gören şirketler. Veya borçlanma senetleri ihraç etmiş şirketler. Bu sektörde kullanacaklar. Büyükler, İMKB şirketleri ya da SPK ya tabi şirketlerin büyük bir kısmı uyguluyor. Bunlar tabii uygulaması son derece maliyetli, kolay değil. Küçükler ya da orta büyüklükteki işletmeler için yani Kobiler için bunlardan sadeleştirilmiş bir set oluşturulmuştur. Adı Kobi Finansal Raporlama Standardı. Kobiler için, orta ve küçük ölçekli işletmeler için Finansal Raporlama Standardı. Bu Kobi standardı TMSK tarafından basıldı ve bu da 230 sayfa. 230 sayfadan oluşan bir çalışma. Şöyle düşünürsek Türkiye deki işletmelerin % 99,8 i yaklaşık Kobi 10

11 olduğunu düşünürsek demek ki Türkiye de işletmelerin çok büyük bir bölümü Kobi Finansal Raporlama Standartlarını uygulayacak. Ha, orta ölçekli ve büyüklerde bu standartları uygulanacak. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu sayfa TMS e ilişkin olan bölüm için yaklaşık üç bin açıklama yapılması gerekiyor. Kobilerde ise bu açıklama sayısı üç yüz kadar. Kobi açıklamaları TMS açıklamalarının sadeleştirilmiş daha kolay kullanılabilir bir küçük versiyonu adeta. UMS lerde sürekli değişme olurken, standartlar sürekli ekonomik koşullara göre değişirken, yenilenirken, Kobilerde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Standardı şöyle bir düzenleme getireceğiz, sık değişiklik yapılmayacak. Değişiklikler üç yılda bir yapılacak deniliyor. Ne amaçlanıyor? Kobilerin de bu standartlara geçmeleri amaçlanıyor. Evet, küçük ölçekli işletmeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir yönetmelikle belirleyecek. Bu yönetmelik de daha önce söylediğim gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun da görüşleri alınacak. Şimdi önemli bir şey daha var bu konuda. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu küçük ölçekli işletmeleri Kobi TFRS den kısmen veya tamamen muaf tutmaya veya bunlar için ayrı standartlar belirlemeye yetkilidir diyor. Küçükler için TMSK nın yetkisi var ama buda şöyle kullanılabilir, Uluslararası Muhasebe Standartları buna izin verirse. Yani TMSK Uluslararası Muhasebe Standartları Kuruluna bağlanmış durumda. TTK da bunu aynen belirtiyor. TTK da bunu görebiliyorsunuz. Ne olacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye de bunlar yaşanılıyor, Dünya da neler oluyor diye baktığımızda bu konuda, standartlar konusunda Mart 2011 itibariyle Dünya da 122 ülke halka açık şirketler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını, 93 ülke de halka açık olmayan şirketler için finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmasını şart koşuyor veya izne bağlıyor. Konu sadece bizde yaşanmıyor. 122 ülke halka açıkta, 93 ülke de halka açık olmayanda bu standartları uygulatıyor. Avrupa Birliği 2005 itibariyle buna geçti. Amaçları 2014 de tamamen geçilmek üzere çalışmalar yapılıyor. Türkiye de biz bunu uyguluyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Türkiye ilk defa bunlarla karşılaşmadı li yıllardan itibaren bu standartlar aslında Türkiye de var. Türkiye Muhasebe Uzmanlar Derneği, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bu standartları çevirip dergilerde yayınlıyorlardı. Hatta kitabı vardı, 1992 yılında Prof Dr. Ahmet Hayri Durmuş un Muhasebe Uzmanlar Derneği Başkanı olarak, yani değerli bir kitap vardır en beri uygulaması da var. TTK dan itibaren TMS ye göre raporlama yapmasını şart koşuyor bankaların, Sigorta şirketlerinin 1 Ocak 2013 den itibaren, SPK halka açık şirketlerde aslında 2013 ama 1 Ocak 2008 den itibaren bu TMS ye göre raporlama yapmasını şart koşuyor. SPK da 1 Ocak 2013 diyor. Biz bu işin içindeyiz, kısmen de olsa içindeyiz, biz de bunlar devam ediyor. Evet, tüm işletmeler kayıt üzerinden Finansal Raporlama 1 Ocak 2013 den itibaren uygulanacak ve denetlenecek. Evet, Şu anda yürürlükte olan Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ortada. Bu standartların mantığı şudur; TTK daki bir Şeffaflık İlkesine göre o işletmenin durumunu ortaya koymaktır. SPK daki görüşe baktığımızda şunu söyler; doğruyu ve gerçeği tam olarak göstermektedir. O işletmenin durumunu doğru ve gerçeğe uygun neticede ortaya koyuyoruz. 29 tane Ulusal Muhasebe Standardı işte bunun için konulmuştur. Basit olarak standartları ifade edecek olursak; TMS1 Finansal tabloların Sunumu. Finansal tablo nedir, hangi bilgilerin bulunması lazım, hangi açıklamaların bulunması lazım, bu tablolarda nelere dikkat edilir, onu anlatıyor. 11

12 TMS 2 stoklar. Stok nerede başlıyor, stok maliyetine ne girer, ne girmez, stoklar nasıl değerleniyor, stok maliyetleri nasıl değerlenir. Şimdi bazı arkadaşlar da şöyle bir şey var. Yapabilir miyiz Ben bu soruya şu cevabı veriyorum, ne yaptığınızı biliyor musunuz? Muhasebe biliyor musunuz? Bu standartları hayli, hayli yaparsınız. Ama oturup bakmak lazım; çünkü bunların yapısı biraz farklı. Bizim şu anda yaptığımızdan biraz farklı ama yapılmayacak bir şey değil. 3,4,5,6 yok. Niye yok, çünkü onlar zaman içerisinde ya yeni bir standart halinde birleştirilerek ya tek başına çıkartılmış. TMS 7 Nakit Akış Tabloları TMS 8 Muhasebe politikaları muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar standardı. TMS 10 bilanço tarihinden sonraki olaylar. TMS 11 tamamen bir sektöre ait, inşaat sözleşmeler işi yapan işletmelerde uygulanması gereken bir standart. Bazıları sektörel bir durum, bazıları bilançoyla ilişkilendirilir, bazıları gelir tablosuna ilişkindir, bazıları açıklamaya ilişkindir, ama karışık bir yapıdadır. Biz ne yapamıyoruz finansal giderlerinizi aktifleştiremiyorsunuz. Özellikle varlıksa aktifleştiriliyor. TMS 12 Gelir Vergileri Standardı. TMS 18 evet burada değişiklikler var. Bunun başka bir mantığı var. Peşin alış ve satışta peşin fiyatına olarak kaydedilir. Vadeli yaparsan diyor vadeli alımdaki ödediğin vade farkını maliyete koyulmaz veyahut transfer gideri yap diyor. O bir maliyet değil diyor. O finansmandır diyor. Peşin sattınız onu ne yaparsınız diyor. Vadeli sattınız vade farkı koydunuz, onu da diyor, Tahsilat peşin fiyat neyse odur, böyle bir bakış açısı var. Çalışanlara sağlanan fayda var. Kıdem tazminatı burada biraz farklı, devlet yardımlarının açıklanması bizde de var. Şu anda yok ama birkaç yerde de olsa bunu anlatıyor. TMS 23 borçlanma maliyetleri. Evet, finansman giderleri. Borçlanma maliyetlerinde temel prensip özellikli varlıkta ise giderleri aktifleştirmeyin. Özellikli varlık elde edilmesi uzun süreyi gerektiren varlıkmış. Örneğin şarap üretiyorsunuz. O şarap üretimini finansman kullandınız. O özellikli varlık. Çünkü o şarabı üretmeniz bir sene iki sene sürebilir. Onun dışında kabul etmiyorum, yazmayın diyor. Çünkü, o varlık değil. Başka işlerde kullandıysanız gidin orada gider yazın, transfer fiyatlandırması, bizim bayağı iyi bildiğimiz konulardan bir tanesi. TMS 26 emeklilik payda kiralama ve muhasebeleştirme raporları, emeklilik paydası olan şirketlerde bir çoğunda yok Türkiye de. TMS 28 iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıkları, TMS 29 yüksek enflasyon finansal raporlama yani yaptığımız uygulamanın daha derli toplu bir halde olduğu standart. TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar, onun muhasebeleşmesi. TMS 32 Finansal Araçlar. Finansal araç dediğimizde kasa, banka, alacak, borç, menkul kıymet,akla geliyor. TMS 33 Hisse başına kazanç. Bütün hisse başına kazanç veren şirketlerin mutlaka hisse başına kazancı ağırlıklı yönteme göre hesaplaması. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama. 38,36,39 ncu standartlar yapılacak raporlamalar, nasıl yapılacağını anlatıyor. 12

13 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü. Evet, vergi kanunumuz kabul etmez, ama bu standart bunu söylüyor. Mantıksal anlamda değer düşüklüğü varsa her raporlama döneminde tek tek gider yansıyor. TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar yine bizde olmayan, garanti gider karşılığı, dava karşılığı diye karşılıklar. Bunun diyor hesapla ve finansal tablolar yaz. TMS 38 Şerefiye Dışında Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Nasıl muhasebeleştiriliyor, örneğin; kuruluş örgütlenme giderleri, bu standartlara uygun varlık değildir. Varlık demek geçmişteki faaliyetler sonucu oluşmuş, ve gelecekte işletmeye ekonomik değer yaratması beklenendir diyor. Kuruluş ve örgütlenme giderleri ne yaptı, gelecekte bir fayda sağlar mı kuruluş ve örgütlenme giderleri, hayır kabul etmiyor bu yasa. İşletme içerisinde yaratılmış marka, şerefiye gibi değerleri diyor baktığımızda masraf kaydedemezsin. Niye? Değerini tespit edemezsin de bu şekilde onun için diyor. Standart bu konulara değiniliyor. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçümü, 32 ise Sunumu, 39 onun Muhasebeleştirme ve Ölçümü, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller. Yatırım amaçlı alırsanız onların nasıl muhasebeleştirileceğini, nasıl yapılacağını anlatıyor. TMS 41 Tarımsal Faaliyetler. Tarım işletmeleri. O faaliyetleri nasıl tanıyacağız, nasıl tarımsal faaliyet, nasıl muhasebeleştirilir, nasıl ölçülür, nasıl raporlanır, ne açıdan ayırt edilmesi gerekir gibi bir durum. Ve dokuz tane UFRS var. 1 UFRS nin İlk Uygulaması, 2 Hisse Bazlı Ödemeler, 3 İşletme Birleşmeleri, 4 Sigorta Sözleşmeleri, 5 Satış Amaçlı Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi, 7 Finansal Araçlar, bu açıklamalara ilişkin biliyorsunuz diğeri muhasebeleştirme ve ölçümleri bu açıklaması, 8 Faaliyet Bölümleri, 9 Finansal Araçlar, yeni bir standart, de yürürlüğe girecek. Aslında yeni standartlar var şu anda yürürlükte olmasa bile bir kere 10 Konsolide Finansal Tablolar, 11 Ortak Anlaşmalar, 12 UFRS deki Diğer İşletmelerdeki Yatırımlara İlişkin Açıklamalar, 13 Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi.. TMS yorumlarını dediğim gibi TMSK nın tmsk.org sayfasında bulabilirsiniz. TMSF yorumları. Bu da Kobiler için UFRS kitabı 330 sayfa dediğimiz kitap. Evet, Kobi TFRS sinin 35 bölümü var. Bu Kobi TFRS tekrar ediyorum tam setten oluşturulmuş onun bir minyatürü adeta. Oradan ele alınmış, basitleştirilmiş, uygulaması daha kolay olsun diye yapılmış bir standart. Burada bir konsolidasyon şartı var. 64 ila 88. nci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar Buna aykırı hareket edenlerin 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştür. Kim yapacak bunu, sorumlular yapacak. Kim bunlar, Mali Müşavirlerin Yeminli Mali Müşavirlerin ne alakası var! Bunu hazırlamak yönetimin sorumluluğunda. Yönetim hazırlayacak. Ha yönetim bu sorumluluğu alacak, diyecek ki, Mali Müşavir arkadaşa, meslektaşa gelin işimi yapın. O da ayrı bir sözleşme, akitle bu işi yapacak. Ama bizim görüşümüz bu işin sorumluluğu yönetimde. Finansal Tablo hazırlamak da yönetimin sorumluluğunda. Ha biz hazırlarız, sorumluluk onlarda. altını çiziyoruz, unutmayalım. Evet, ben burada bitireceğim, çok fazla uzatmayayım. Sabrınız ve ilginiz için çok çok teşekkür ederim. Sorular gelirse, onları hep birlikte cevaplandıralım. 13

14 VEHBİ KARABIYIK: Hocamız çok net anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Sayın hocamız, biliyorsunuz Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı aynı zamanda. Hakikaten muhasebe standartlarını o kadar net ve güzel anlattı ki, Yeminli Mali müşavirlerin gözlerindeki kaygıyı ben biliyorum. Müsaade ederseniz, şimdi sayın hocamın vakti kısıtlı. Sorularımızı alalım. Daha sonraki bölümde teknik bölümle ilgili sorularınızı cevaplayalım. Ama bir ara verdikten sonra konulara girelim. Sayın Nejat Hocamın belki görüşlerinden önce alabiliriz. Ama şimdi sorularınız varsa hocamın bölümleriyle ilgili, buyurun. Hocam, müsaade ederseniz ben mikrofondan sorayım, kayıt ediyoruz ya onun için. Belki duyulmamıştır. Sayın Akif Bey in sorusu şu: bu cezayı hangi mercii uygulayacak Buyurun. PROF.DR. CEMAL İBİŞ: Çok samimi olarak söylüyorum, bu konuda hiçbir fikrim yok. Hukukçu değilim, ama bunu araştıracağım. Ben de merak ettim. Öğrenir öğrenmez bunu sizinle paylaşacağım. Teşekkür ederim. VEHBİ KARABIYIK: Teşekkür ederiz, sorunuz için. Başka var mı efendim! Buyurun. Evet, soruyu şöyle bir anlatayım. Metin üstadın sorusu şu. Şu anda bağımsız denetim kuruluşlarını nasıl kuracağız, SPK mevzuatında belli. Acaba Türk Ticaret Kanununa göre nasıl çözeceğiz, değil mi efendim. PROF.DR. CEMAL İBİŞ: Ben şey yapayım, hocam izin verirse. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı eski adıyla söylüyorum denetçilik ve denetim kuruluşlarının nitelilerini belirleme yetkisine sahip. İkinci mevzuatta buna çalışılıyor. Karşımıza ne çıkacak, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Tabii o kısımla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bunun harici bir şey varsa. PROF.DR. NEJAT BOZKURT: Merhaba demeden konuya girdik ama sonra merhaba deriz. Türk Ticaret Kanunu üzerinde konuşuyoruz ve denetim ve SPK yı biçimsel olarak veya mevzuat veya kanun olarak ayıramayız. SPK ile şu anki Türk Ticaret Kanunu arasında uzaktan yakından bir alaka yok. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soruya göre Türk Ticaret Kanununa göre denetim yetkisi almış olan kişilerin bir araya gelmesiyle kurulmuş şirketler olacak bunlar. Yani baş denetçi veya buna benzer şu anda bakarsanız örneğin on yıllık baş denetçi olmak için SPK da bir mevzuat var. Şu anda görülen bir mevzuat TTK da yok, yalnız neye bağlanmış durumda. SMMM ve YMM ye bağlanmış durumda. Ama şu an için. Süleyman hocanın da dediği gibi Türk Ticaret Kanununun, Bakanlığın bu yaptığı düzenlemelerde bu kapsamda kimlerin nasıl denetçi olacağı daha belirgin net bir şey değil. Konuşuruz tekrar onu. Ve şu olacak ama, Öyle veya böyle Türkiye bir şekilde Türk Ticaret Kanunu şemsiyesi adı altında tek denetçiye gidecek. Yani gidecek derken ben götürmeyeceğim. Olması gerekiyor ve bu konuda düşünceler var demek istiyorum. Yani SPK uygulaması, BDDK uygulaması, bunların hepsi bir şekilde kalkacak, Türk Ticaret Kanununa göre denetim yetkisini almış olan kişiler belki alt uzmanlık sınıflamalarına göre bütün bu kurumların özellikli olan ve olmayanlarına göre denetimini yapacak. Dünya ya bakarsak da budur. Yok o bir denetçi çıkarmış, yok bu bir denetçi çıkarmış, o bilmem ne çıkartıyor, boşlukta oluşmuş şeyler. Şimdi bunlar toparlanacak. Daha konuşacağız onları. 14

15 Şimdi ben şunu biliyorum. Bu konuda kendi üyelerine bir takım bilgilendirme çalışmalarını yaptıklarını biliyorduk. Yine Sanayi Ticaret Odalarının, arkadaşlarımızdan biliyoruz yani bunu şey için söylemiyoruz, kendi üyelerine bir takım bilgilendirme toplantıları, bir takım yayınları var. Onun dışında benim talebim çok bir şey yok. Ben şunu söyleyeyim enflasyon düzeltmesi uygulamasında işin yükü bizim üzerimizdeydi. Biz Türmobu, Sanayi ve Ticaret odalarını gezmeye başladık. Üstadlar, ben de vardım onun içerisinde. Edirne ye gittik, Antalya ya gittik. Üniversiteden, Maliyeden arkadaşlar vardı. Salona girdik, salon kalabalık. Ve şöyle oldu, aranızda sanayici var mı, ticaretçi var mı diye onlar protokol olarak açılış konuşması yaparlardı, yönetim kurulu üyesi konuştu ve sonra başkan konuşmasının sonunda şöyle diyordu. Çok acele bir toplantımız var sizlerden bir şey rica edeceğim Bu işin altını tekrar çiziyorum. Bu işin sorumluluğunu anladı yöneticilerimiz, ama maalesef çoğu da bunun bilincinde değil. Şöyle bir kural vardır biliyorsunuz, kanunu bilmemek mazeret değil. Biz üstümüze düşeni yapalım gerisini Onlar düşünür, herhalde yerine getirirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. VEHBİ KARABIYIK: Arkadaşlar Diğer Oda larda brifingler yaptık. Şu tabloyu gördük, hakikaten de bizim kadar bu konuya henüz yakın değiller. Sayın hocamın dediği o. Birçoğu henüz bu konuda bir şey yapmıyor. Bir tek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kalite standartları çalışmaları var. Diğer Sanayi ve Ticaret Odası ve diğer ihracatçı birlikleri tarafından çok güzel karşılandı. Gerekli çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Ama tavırları henüz belli değil. Yani hem bilmemekten kaynaklanıyor hem de bir adım atmadıkları için ne düşündüklerini pek bilemiyoruz. Biz bu konuda Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere en üst seviyede girişimlerimiz var. Bizzat yüz yüze konuşmalar yapıyoruz. Belki konu geliştikçe bunun içine gireceğiz. Haklı olarak bu nereye varacak, nasıl olacak diye bir sorumuz var. Sayın hocalarımızda burada bunun için bulunuyorlar. Sağ olsunlar minnet duyuyoruz. Hem bu konuda bizi aydınlatmak hem de bu ortaklıkta bir yere varmak, mümkün olduğunca söylediği gibi sizin omuzlarınızda birazdan anlatacaksınız. Sanıyorum bir çok kişi de bu konuda bilgi sahibi olacak naçizane. Bu büyük ölçüde Yeminli Mali Müşavirlerin omzunda ve tabii ki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin omuzları üstünde. Şu anda şirketlerde çalışmakta olan muhasebecilerin elinde. Bu işler muhasebe standartlarında yapılacaksa Türkiye nin önünde çok önemli bir mesai var demektir. Şimdi tabii sıkıntılı bir süreç ama, geçmişte olduğu gibi şeyler olacak. Birincisi yani ben şöyle bakıyorum sizin sorunuza. İş adamları canı yandıkça bu işi yapacaklar. Canları yanmazsa hiçbir şey olmaz. İkincisi mali müşavirler. İşte hasbelkader geçen gün teknede biraz birşeyler yaptık. İş adamı bir arkadaşım var. 30 yıllık bir arkadaşım. dedim dikkat et! Bak yakın zamanda sözleşmelerle ilgili işleyişleri değiştirmen lazım. Yeni TTK çıktı. Bunlarla ilgili yükümlülükler var. Bana dönerek Eee bizim YMM bakmıyor mu dedi. Ulan maymunu bile, YMM ye bağlatacaksınız dedim. Tabii işin gerçek bir tarafı var. Şu önümüzdeki bir, birbuçuk yılda işletmede tepe yönetiminin unuttuğu, yapmadığı herşey bize ve SMMM ye soruluyor onlar tarafından. Onun için maalesef bu düzey böyle o nedenle. Ha, şu da olacak bugünden itibaren uyarıya başlayıp şunu da diyecekler, bana dediklerini söyleyeyim, Yaa burası Türkiye, valla bunlar olmaz. Ya bugüne kadar haklı çıktılar mı, çıktılar. Beni mali milatta bu konuda yerle bir ettiler ki inandım, aylarca aman dikkat et dedim işverenlere. Bu sefer gitti. Tek tek çağırdılar, gel bakalım hoca ne oldu diye yerle bir ettiler, rezil ettiler. Ama diyecek şeyimiz yok, burası Türkiye diye başlama şansımız yok. Biz gerekli hizmeti vereceğiz, uygulayacağız yoksa döner dolaşır yine bizim başımıza YMM lere kalır. Bundan sonrası hak getirir. Eğer müsaade ederseniz bu bölümü kapatalım. Bir çay kahve içelim. 15

YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI 2012/209 YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 17 Şubat 2012 Cuma günü, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. - Konferans

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER (Başkan Yardımcısı) KONUŞMACILAR : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 05 KASIM 2014 AYLIK TOPLANTISI. OTURUM BAŞKANI : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Başkan)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 05 KASIM 2014 AYLIK TOPLANTISI. OTURUM BAŞKANI : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Başkan) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 05 KASIM 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Başkan) KONUŞMACILAR : Uğur DOĞAN (Eski Gelir İdaresi Daire Başkanı) Yalçın TERCAN (Eski Gelir

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2011 AYLIK TOPLANTI ÖZET 22 Aralık 2011 tarihinde yapılan Dönem Sonu işlemleri konulu Odamız Aylık Toplantısı, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. İbrahim AKTAN tarafından yönetilmiş olup toplantıya konuşmacı olarak Dr.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN FİNANS VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN FİNANS VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN FİNANS VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 24 MART 2011 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSMMMO Yayınları: 144 Grafik

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI 63 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR : Ömer Asım

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L Oturum Başkanı: Masum TÜRKER, Devlet Eski Bakanı Panelistler (Soyadı

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Vehbi KARABIYIK KONUŞMACILAR : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı) Kerim BİLİCİ (İstanbul Vergi Dairesi

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

Çam Sakızı Çoban Armağanı MUHASEBECİLER İÇİN TMS-TFRS UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ. Prof.Dr. Recep Pekdemir

Çam Sakızı Çoban Armağanı MUHASEBECİLER İÇİN TMS-TFRS UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ. Prof.Dr. Recep Pekdemir Çam Sakızı Çoban Armağanı MUHASEBECİLER İÇİN TMS-TFRS UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Prof.Dr. Recep Pekdemir İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi İstanbul, Kasım 2008 1 DİKKAT Bu çalışma kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR - V SEMPOZYUMU SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 26 OCAK 2013 CUMARTESİ POINT HOTEL, İSTANBUL

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 27 KASIM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) 37 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 27 KASIM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL KONUŞMACILAR : Prof.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

" SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM "

 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM " SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM " PANELİ 8 Mart 2000 Baskı Tarihi : Ağustos 2000 Baskı Adedi : 1000 ISBN 975-8027-79-4 ÜÇ-ER Matbaası Ltd. Şti. Tel : (0212) 629 03 15 SUNUŞ

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER

YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER YEN TTK ve MUHASEBE DÜZEN NDE KAR ILA ILAB LECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNER LER B LD R LER 07-11 Kas m 2012 Ankara Aralık, 2013 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 28 Kızılay/ANKARA

Detaylı