T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Ağustos 1990 SALI Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı : 90/584 Milletlerarası Andlaşmalar 19 Şubat 1990 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Polonya Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı Arasında Yılları Sağlık ve Tıbbi Bilimler Alanında işbirliği Planı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 1/6/1990 tarihlî ve EÎDA sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı Y.AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER K. İNAN II. DOĞAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER K. AKICAYA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. İ. ÖZARSLAN E. KONUKMAN 1. OZDEMİR M.TAŞAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam K. AKICAYA H. ÛRÜÇ M. O. SUNGURLU 1. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam A. AKSU t. S. GİRAY A. KAHVECİ A.AKYOL İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İ. AKÜZÜM Kültür Bakam V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı: TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE POLONYA HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK VE SOSYAL REFAH BAKANLIĞI ARASINDA YILLARI SAĞLIK VE TIBBİ BİLİMLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ PLANI 1. MADDE Mukavele yapan taraflar aşağıdaki konularla ilgili materyal bilgi ve resmi evrak mübadelesi imkanı tanıyacaktır. Sağlık hizmetleri sistemi Sağlık hizmetleri finansı Salgın hastalıkların epidemiolojisi Ulusal temel sağlık programları Başta Aids olmak üzere hastalıktan korunma yöntemleri Her iki ülkedeki ulusal konferans toplantı ve diğer çalışmaların takvimi (tarihleri) 2. MADDE Mukavele yapan taraflar, ilgili ülkelerin tıbbi araştırma kuruluşlarıyla işbirliği sağlayacaktır. Ortak araştırma projeleri mukaveleyi yapan Kuruluşlarca finanse edilecektir. 3. MADDE Mukaveleyi yapan taraflar yılda 20 kişi/ay olmak suretiyle özellikle aşağıdaki konularda uzman mübadelesinde bulunacaklar : Gastrointestinal Hastalıkları Cardiovaskular Hastalıklar Tropikal Hastalıklar Optolmology Ana Çocuk Sağlığı Immunology ve transplantology Epidemiology ve koruyucu ilaçlar ilaç aşı ve sera üretimleri Temel Sağlık Hizmetleri organizasyonu 2. maddede bahis konusu uzman değişimi yukarıda belirtilen kota dahilinde gerçekleştirilecektir. 4. MADDE Taraflar Polonya ve Türkiye'de her sene olmak üzere müştereken kararlaştırılacak olan konularda bir "Tıp günü" ilan edecekler. 5. MADDE İşbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanını araştırmak ve sağlık bakımı alanındaki ihtiyaçları değerlendirmek üzere taraflar sağlık işleri konulu ortak bir komisyon oluşturacaklardır. Komisyon toplantıları tarafların mutabakatında toplanacaktır. Toplantılar yılda bir defadan daha az olmamak kaydı ile Polonya ya da Türkiye'de yapılacaktır. Sağlık işleri ortak komisyonunun kararları bu plan için ekler oluşturacaktır. 6. MADDE Anlaşmayı imzalayan her iki taraf, ülke sınırları içinde diğer ülkenin Elçilik personelinin ve geçici kalışları süresince resmi görevlilerin tıbbi ve cerrahi bakımını ücretsiz olarak yapmayı taahhüt ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 28 Ağustos 1990 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 7. MADDE Bu işbirliği planının yürütülmesi ile ilgili tüm masrafları aşağıda belirtilen şekilde karşılanacaktır : Dokümanların mübadelesi : Enformasyon ve materyaller ücretsiz olacaktır. Anlaşmayı imzalayan taraflar, bilim adamı değişimi durumunda, gönderen tarafın seyahat masraflarını (gidiş ve dönüş), alıcı tarafın ise ülkesindeki kalış ve yurtiçi seyahat masraflarını karşılanmasını kabul etmişlerdir. 8. MADDE Bu işbirliği planı imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 1992 de sona erecektir. 9. MADDE 19 Şubat 1990 da orjinal iki nüsha ve İngilizce olmak üzere yapılmış ve imzalanmıştır. Polonya Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı ANDRZEJ KOSINIAK - KAMYSZ Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı HALİL ŞIVGIN THE PLAN OF COOPERATION IN BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE FIELD OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES ARTICLE 1 The contracting parties shall facilitate the exchange of materials, informations and legal documents concerning : System of health care delivery, Health care financing, Epidemiology of prevailing diseases, National priority health programmes, Prevention of diseases with particular consideration of AIDS, Calendars of international conferences, meetings and other events to be held in either country. ARTICLE 2 The contracting parties shall promote the development ot the direct cooperation between the medical research institutes of their respective countries. Joint research projects shall be financed by the contracting institutes. ARTICLE 3 The contracting parties shall exchange experts for 20 man-months per year in various fields of medical sciences, particularly in : Gastrointestinal diseases, Cardiovascular diseases, Tropical diseases, Ophtalmology, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Mother and Child health care, Immunology and Transplantology, Epidemiology and preventive medicine, Production of drugs, sera and vaccines, Organization of primary health care. The exchange of expert resulting from arrangements provided for In ARTICLE 2 shall be implemented with in the aformentioned quota. ARTICLE 4 The contracting parties shall hold every year, alternately in Turkey and in Poland "DAYS OF MEDICINE" on subjects mutually agreed upon in a separete way. ARTICLE 5 For evaluating the needs in the area of health care and for examining the possibilities of further development of the cooperation, the contracting parties shall establish the joint commission for health affairs. The meetings of the commission shall be held at the convinience of the contracting parties, but no less than once a year, alernately in Turkey and in Poland. Decisions of the joint commission for health affairs shall constitute annexes to this plan. ARTICLE 6 The contracting parties undertake to provide, on a mutual basis, free medical and surgical care for the embassy staff of the other party in cases of eventual disease and for the officials of the other party who might need medical and surgical treatment during their temporary sojourn in its territory for different service reasons. ARTICLE 7 All expenses pertaining to the implementation of this plan of cooperation shall be born in the following way : Exchange of documents, informations and materials shall be free, In the case of expert exchange, the sending party shall cover travel expenses (to and from), whereas the receiving party shall cover costs of stay and domestic air flights in its country. ARTICLE 8 This plan of cooperation shall enter into force on the day of signing and shall expire on the 31 at December, ARTICLE 9 Done and signed in Ankara on the 19 of February 1990 in two copies being equally authentic, each one in the English language. MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF TURKEY MINISTER OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE OF THE REPUBLIC OF POLAND HALİL ŞIVGIN ANDRZEJ KOSINLAK-KAMYSZ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Karar Sayısı ; 90/706 Türkiye, Iran ve Pakistan'ın oluşturduğu Ekonomik işbirliği Teşkilatı (ECO) çerçevesinde 18/6/1990 tarihinde Islamabad'da imzalanan ekli "İzmir Andlaşmasında Yapılacak Değişikliklere ilişkin Protokol"un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/6/1990 tarihli ve EUGM/ElUK sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/7/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan Turgut OZAL Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK K. İNAN I. ÇELEBİ G. TANER Devlet Bakam V. Devlet Bakam Devlet Bakam V. Devlet Bakanı O ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER K. AKKAYA Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı V. 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN İ. ÖZDEMİR M. TAŞAR Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı K.AKKAYA H. ÖRÜÇ M. O. SUNGURLU İ. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam A. AKSU A. BOZER A. KAHVECİ A.AKYOL İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakam Milli Eğitim Bakam C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlık ve İskân Bakam Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam L.KAYALAR 1. AYKUT Ş. YÜRÜR Tanm Orman ve Köyişleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakam F. KURT N. K. ZEYBEK I. AKÜZÜM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakam Turizm Bakam İzmir Andlaşmasında Yapılacak Değişikliklere İlişkin Protokol İran islâm Cumhuriyeti, Pakistan islâm Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, 12 Mart 1977 tarihli İzmir Andlaşması'nın 37. maddesine göre, aşağıdaki değişikliklerin anılan Andlaşma'da yapılması hususunda mutabık kalmışlardır : 1. Üç Hükümet, izmir Andlaşmasıyla tesis edilmiş olan Kalkınma İçin Bölgesel işbirliği Teşkilatı'nın (KİBİ) adının, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) olarak değiştirilmiş bulunduğunu teyid etmişlerdir. 2. Anılan Andlaşmanın dibacesi metinden çıkarılmış bulunduğundan, aşağıda yeralan yeni bir dibace Andlaşmaya dahil edilecektir : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : "İran İslâm Cumhuriyeti, Pakistan İslâm Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri; DİBAÇE Üç ülke arasındaki güçlü kültürel ve tarihi bağların, aralarındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu dikkate alarak; Mevcut ekonomik ilişkilerinin, bölgesel bir bazda, sürekli gayretlerle daha fazla yoğunlaştırılması ve derinleştirilmesi ihtiyacını kabul ederek; Ortak deneyimlerinin ve Dünya ekonomik düzeninde vuku bulmakta olan değişikliklerin ışığında, aralarındaki ekonomik işbirliğinin kapsamını genişletmek konusundaki kararlılıklarını teyid ederek; Ekonomik İşbirliği Teşkilatının amaçlarım, hedeflerini ve yapısını bu Andlaşmanın hükümleri çerçevesinde nitelemeye ve tanımlamaya karar vermişler; Ve bu amaçla aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır." 3. I. maddedeki "İran İmparatorluk Hükümeti" deyimi "Iran İslâm Cumhuriyeti" şeklinde değiştirilecektir. 4. I. maddenin beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : "Bakanlar Konseyi, Dışişleri Bakanlarından veya üye hükümetlerin tayin edecekleri tam yetkili bakan düzeyindeki diğer temsilcilerden oluşan Konseyi ifade eder." 5. Andlaşmanın III. maddesi metinden çıkarılacak ve bu maddenin atıfta bulunduğu "Bir Serbest Ticaret Bölgesi Kurulmasına Dair Protokol" iptal edilecektir. Andlaşma metninden çıkarılacak olan III. madde yerine aşağıdaki metin konulacaktır : "Üye devletler, ahdi yükümlülükleri çerçevesinde, ECO tercihli tarife sisteminden kazanılacak tecrübelerin ışığında, ECO bölgesinde, uygun bir zamanda, ticari engellerin mümkün olan en geniş ölçüde indirilmesinin sağlanması olanaklarını inceleyeceklerdir. Üye devletler, bu amaçla, bir ECO tercihli tarifeler sisteminin ayrıntılarını tanımlayan ve düzenleyen bir protokol aktedeceklerdir." 6. izmir Andlaşmasının XXV. maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir : "Temsilciler Konseyi, Iran Dışişleri Bakanlığının ilgili Genel Müdürü ile iran'daki Pakistan Büyükelçisi ve Türkiye Büyükelçisinden oluşur," 7. Andlaşmanın XXVII. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : "Belirli konularda çalışmak üzere çeşitli teknik komiteler bulunacaktır. Komitelerin raporları Bölgesel Planlama Konseyine sunulacaktır. Bölgesel Planlama Konseyi, bu raporları, incelenmek ve onaylanmak üzere Bakanlar Konseyi'ne gönderecektir. Şimdilik, aşağıdaki Komiteler kurulucaktır : i) Ekonomik ve Ticari tşbirliği Komitesi; ii) Ulaştırma ve Haberleşme Alanlarında tşbirliği Komilesi; iii) Teknik ve Sınai tşbirliği Komitesi; iv) Tarımsal tşbirliği Komitesi; v) Eğitim, Bilim ve Kültürel tşbirliği Komitesi; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE vi) vii) Enerji Alanında İşbirliği Komitesi; Altyapı ve Bayındırlık Alanlarında İşbirliği Komitesi. Sayfa : 7 Komitelerin sayı ve konuları, gerektikçe Bakanlar Konseyince değiştirilebilir. Bakanlar Konseyi'nin onaylaması kaydıyla, Komiteler, görev sahalarına giren çeşitli işbirliği alanlarında faaliyet göstermek üzere alt-gruplar kurabilirler. 8. Andlaşma'nın XXVIII. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilecektir : "Genel Sekreter tüm Sekretaryanın başı olacak ve Bakanlar Konseyince atanacaktır. Genel Sekreterlik görevi alfabetik sıra ile üye devletler arasında devredilecek ve görev süresi dört yıl olacaktır. ECO'nun tüm ihtisas kuruluş ve kurumlan Genel Sekreterin doğrudan sorumluluğu altında bulunacaktır." 9. Andlaşma'nın XXX. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilecektir: "Bazı işbirliği alanlarında ihtisas kuruluşları ve kurumları olacaktır. Şimdilik, aşağıdaki alanlarda ihtisas kuruluşları ve kurumları kurulacaktır. ECO Sanayi ve Ticaret Odası, ECO Sigorta Merkezi, Kaıaçi, ECO Bütünleşmiş Reasürans Birliği, İstanbul. Bu kuruluşların sayı, nitelik ve konuları gerektikçe Bakanlar Konseyi tarafından değiştirilebilir. Bütün ihtisas kuruluşları; i) Feariyetleri hakkında Genel Sekretere yıllık rapor sunacaklardır; ii) Politikaya ilişkin bir karar alınmasında Genel Sekreterin onayını alacaklardır; iü) üye ülkelerle yazışmalarını Sekretarya aracılığıyla yapacaklardır." 10. Yukarıdaki değişiklikler, İzmir Andlaşması'nın ve ona ekli "Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Statüsü - Milli Temsilciler ye Milletlerarası Görevliler Hakkında Anlaşma"nın ilgili tüm maddeleri için geçerli olacaktır. 11. İzmir Andlaşması'nın ve ona ekli "Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Statüsü - Milli Temsilciler ve Milletlerarası Görevliler Hakkında Anlaşma"nın, bu değişikliklerin dışında kalan hükümleri, geçerliliklerini koruyacaklardır. 12. İşbu Protokol, üye Devletler tarafından kendi anayasal kural ve uygulamaları uyarınca onaylandıktan sonra, onay belgeleri İran İslâm Cumhuriyeti Hükümetine sunulacak ve anılan Hükümet de bu onay belgelerinin tasdikli örneklerini diğer üye Devletlere ve Sekretaryaya intikal ettirecektir, 13. İşbu Protokol, sonuncu onay belgesinin Iran İslâm Cumhuriyeti Hükümetine sunulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 14. İşbu Protokol, ingilizce dilinde dört asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup, dört nüsha da aynı ölçüde geçerlidir. 15. EİT dyesi devletlerin Olağanüstü Bakanlar Toplantısında, 18 Haziran 1990 tarihinde Islamabad'da düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen tam yetkili temsilciler buna şahit olarak işbu Protokol'u imzalamışlardır. İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Adına : Dr. Ali Akbar Velayati Dışişleri Bakanı Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Adına : Sahabzada Yakub-Khan Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına : Işm Çelebi Devlet Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:7

8 Sayfa : 8 RESMl GAZETE 28 Agustos 1990 Sayi : PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF IZMIR The Governments of the Islamic Republic of Iran, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Turkey, have agreed upon the following amendments to the Treaty of Izmir of 12 March 1977, under its Article XXXVII : 1. The three Governments reaffirm that the name of the organisation, established by virtue of the Treaty of Izmir has since been changed from the Regional Cooperation for Development (RCD) to the Economic Cooperation Organisation (ECO). 2. The Preamble of the said Treaty having been deleted, a new preamble shall be incorporated into the Treaty reading as follows: P R E A M B L E "The Governments of the Islamic Republic of Iran, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Turkey; Considering that the strong cultural and historical ties amongst the three countries constitute a solid foundation for strengthening their economic cooperation; Recognizing the need to further intensify and deepen their existing economic relations through sustained efforts on a regional basis; Reaffirming their resolve to broaden and enlarge the scope of economic cooperation among them in the light of their shared experience and the changes taking place in the world economic order; Have decided that the aims, objectives and the structure of the Economic Cooperation Organisation shall be elaborated and defined under the provisions of this Treaty; And to that end have agreed as follows :" 3. The term "Islamic Republic of Iran" shall be substituted for "Imperial Government of Iran" in Article I. 4. The fifth paragraph of Article I shall be amended as to read : "The Council of Ministers means the Council comprising the Ministers of Foreign Affairs or any other representative of full ministerial rank as may be nominated by the governments of the Member States." 5. Article III of the Treaty shall be deleted and the "Protocol on the establishment of a Free Trade Area" to which Article III refers shall be repealed. The deleted text of Article III shall be substituted with the following text : "The Member States will examine, on the basis of their contractual commitments, the possibility of ensuring the fullest possible reduction of trade barriers in the ECO area at an appropriate time in the light of the experience to be gained within the ECO preferential tariff system. To that end the Member Slates shall conclude a protocol defining and regulating the modalities of an ECO preferential tariff system." 6. The first sentence of Article XXV of the Treaty of Izmir shall be amended as follows: "The Council of Deputies shall comprise the concerned Director General of the Ministry of Foreign Affairs of Iran, the Ambassador of Pakistan and the Ambassador of Turkey in Iran." 7. Article XXVII shall be amended as follows : "There shall be various technical committees to deal with the relevant subjects. The reports of the committees shall be submitted to the Regional Planning Council. The Regional Planning Council shall send these reports to the Council of Ministers for its consideration and approval. Ytirutmc ve ldare Beliimii Sayfa : 8

9 28 Agustos 1990 Sayi : RESMÏ GAZETE Sayfa : 9 For the present, the following Committees shall be established : i) Committee for Economic and Commercial Cooperation; ii) Committee for Cooperation in the fields of Transportation and Communications; iii) Committee for Technical and Industrial Cooperation; iv) Committee for Agricultural Cooperation; v) Committee for Educational, Scientific and Cultural Cooperation; vi) Committee for Cooperation in the field on Energy; vii) Committee for Cooperation in the fields of Infrastructure and Public Works. The number of Committees and their subjects may be changed by the Council of Ministers from time to lime. The Committees may establish sub-groups to deal with different areas of cooperation within their jurisdiction subject to the approval of the Council of Ministers." 8. Article XXVIII shall be amended as follows: "The Secretary General shall be the overall Head of the Secretariat and shall be appointed by the Council of Ministers. The post of Secretary General shall rotate in alphabetical order among the Member States and his tenure of office shall be for four years. All specialised institutions and agencies of ECO shall be placed under the direct responsibility of the Secretary General." 9. Article XXX shall be amended as follows: "There shall be specialised agencies and institutions in some specific fields of cooperation. For the present specialised agencies and institutions in the following fields shall be established: ECO Chamber of Commerce and Industry. ECO Insurance Centre, Karachi. ECO Integrated Re-insurance Pool, Istanbul. The number, nature and subjects of these agencies may be changed by the Council of Ministers from time to time. AH specialised agencies shall: i) submit annual reports on their activities to the Secretary General; ii) seek prior authorization of the Secretary General for any decision involving policy; iii) correspond with the member governments through the Secretariat." 10. The above amendments shall apply to al relevant Articles of the Treaty of Izmir and the "Agreement on the Status of the Organisation of the Economic Cooperation Organisation, National Representatives and International Staff" annexed thereto. 11. With the exception of these amendments the remaining provisions of the Treaty of Izmir, and the "Agreement on the Status of the Organisation of the Economic Cooperation Organisation, National Representatives and International Staff" annexed thereto shall remain in force. 12. The present Protocol shall be ratified in accordance with the respective constitutional rules and practices of the Member States and the instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Islamic Rebuplic of Iran which shall transmit certified copies of the same to the other Member States and to the Secretariat. 13. The present Protocol shall come into force from the date of the deposit of the last instrument of ratification with the Government of the Islamic Republic of Iran. 14. The present Protocol is drawn up in four original copies in the English language, all four texts being equally authentic. 15. Done at Islamabad or, 18 June 1990, at the Extraordinary Ministerial Meeting of the ECO Member States. In witness whereof the undermentioned Plenipotentiaries have signed the present Protocol. For the Government of the Islamic Republic of Iran. (Dr. Ali Akbar Velayati) Foreign Minister For the Government of the Islamic Republic of Pakistan. (Sahabzada Yaqub-Khan) Foreign Minister For the Government of the Republic of Turkey. (ly.n Çelebi) Minister of State YUruimcve ldare Bolumli Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Karar Sayısı : 90/454 Bakanlar Kurulu Kararları 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisinin 8/2/1990, 22/6/1990 tarihli ve 5797/15396, 5881/15480 sayılı Kararları ve Yüksek Plânlama Kurulu'nun 28/3/1990, 11/7/1990 tarihli ve 90/9, 48 sayılı Raporları üzerine, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin II numaralı paragrafının a, b bendleri ve 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayıh Kanunun 40 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER M. YAZAR Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam İ. ÖZARSLAN E. KONUKMAN 1. ÖZDEMIR M. TAŞAR Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam K. AKKAYA II. ÖROÇ M. O. SUNGURLU 1. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam A. AKSU A. BOZER A. KAHVECİ A. AKYOL içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakam Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Sağlık Bakam K. AKKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. N. K. ZEYBEK Kültür Bakam L. KAYALAR Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakam Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde I 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'm değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'nun kaynaklarını : a) Bankaların kullandırdıkları kredilerde %6, b) Bankaların yurt dışından sağladıkları kredilerde %6, c) Bankalar dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde %6, d) Kabul kredisi, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta %1, oranında yatırılacak tutar, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 10

11 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği kanuni karşılık oranları ile diğer rasyolan eksik tesis eden bankalara tahakkuk ettirdiği cezai faizler, f) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'ndan yapılacak aktarmalar, g) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Para ve Kredi Kurulu Kararı ile yapılacak aktarmalar, h) 84/8860 sayılı Karar ile kurulan Fon'un devreden bakiyesi, ı) Değişken faizli mevduat uygulamasına ilişkin tebliğlerde Fon'a aktarılması öngörülen faiz tutarı, oluşturur. Fon kesintileri, bankalarca Türk Lirası olarak kullandırılan kredilerde, tahakkuk ettirilen faizler üzerinden ek olarak, diğer kredilerde ise kredi tutarı üzerinden hesaplanır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yukarıda belirtilen oranları artırmaya veya eksiltmeye ve uygulama esas ve şartlarını belirlemeye yetkilidir." Madde 2 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 Bankalar ve özel finans kurumları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanacak tebliğlerde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirdikleri fon kesintilerini tahakkuku izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar Fon'a yatırmak zorundadırlar. Fon kesintilerinin yatırılmasından kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kredi kullanılmasına ve ithalata aracılık eden bankalar ve özel fınans kurumları sorumludur." Madde 3 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan yatırımlara ödenecek destekleme primleri dışında yapılacak ödemelere ilişkin esas ve şartlar ile ödeme oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir ve uygulama bu Bankaca yürütülür. Yatırımlar (Teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlar dahil) için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan yapılacak ödemelerin oranları, bu ödemelere ilişkin esas ve şartlar ile destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilecek bankalar, yıllık program kararnameleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayımlayacağı tebliğlerle belirlenir. Destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilmiş bankalar tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenecek destekleme primlerinin karşılanabilmesi için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan bu bankalara her ay yeterli miktarda aktarma yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Bu Karar esaslarına göre destekleme primi ödemeleri ile ilgili olarak yapacaktan hizmetler için görevli bankalara ödenen prim tutarının 7Q 1 'i oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan komisyon ödenir." Madde 4 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 7 Bu Karar uygulaması ile ilgili olarak destekleme priminden yararlananlar ile valilikler, bankalar ve ilgili resmi daire ve kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve destekleme primi uygulamasında görevlendirilmiş bankalarca istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve gerekli görülen işlemleri yapmakla yükümlüdürler." Madde 5 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 8 inci maddesi 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Zamanında ve lam olarak yatırılmayan Fon kesintileri ile Fon kesintisi istisnası uygulanan kredi ve işlemlerde yatırımın, ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya ihracat ve taahhüdün kısmen gerçekleşmesi durumunda yapılacak müeyyide uygulaması nedeniyle tahsili gereken Fon kesintileri bankalardan veya özel finans kurumlarından, b) İlgili kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğlere aykırılığın tesbili sonucu geri alınması gereken destekleme primleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya görevli bankalarca ilgililerden," Madde 6 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan talep edilmiş olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya görevli bankalar tarafından yapılan ipceleme sonucunda ödenebilirliği tespit edilen destekleme primi alacaklarından, tespit tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde ödenmemiş tutara bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca uygulanan avans faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödenir. Ancak, ödenmesi durdurulan destekleme primi alacaklarına, ödemelerin durdurulduğu süre için faiz tahakkuk ettirilmez." Madde 7 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ancak, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili destekleme primi ödemelerine ve döviz kredileriyle ilgili fon kesintisi iadelerine ilişkin olarak bu Kararın yayımı tarihini takip eden 2 nci ayın bitiminden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine yapılan talepler kabul edilmez." Madde 8 Bu Kararın 3 üncü maddesi 3/11/1989 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Karar Sayısı : 90/473 Ekü "Yabancı Sermaye Çerçeve Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 19/4/1990 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 13/5/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER K. İNAN Devlet Bakanı Devlet Bakam C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ Devlet Bakam Devlet Bakam 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN Devlet Bakanı Devlet Bakam K. AKKAYA H. ÖRÜÇ Devlet Bakanı Devlet Bakam A.AKSU A.BOZER İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı C. ALTINKAYA 1. Bayındırlık ve İskân Bakam L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı H. DOĞAN Devlet Bakam V. DİNÇERLER Devlet Bakam I. ÖZDEMİR Devlet Bakam M. O. SUNGURLU Adalet Bakam A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı Sağlık Bakam V. K. AKKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. N. K. ZEYBEK Kültür Bakam Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı H. DOĞAN Devlet Bakam V. M. YAZAR Devlet Bakam M.TAŞAR Devlet Bakam I. S. GİRAY Milli Savunma Bakam A. AKYOL Milli Eğitim Bakam M. O. SUNGURLU Ulaştırma Bakam V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam I. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yabancı Sermaye Çerçeve Karannda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Madde 1 12/2/1986 tarihli ve 86/10353 sayılı Kararnamenin Eki Yabancı Sermaye Çerçeve Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Toplam yabancı sermaye tutarı 150 milyon ABD Dolarını aşan müracaatların ön incelemesi DPT tarafından yapılır ve Bakanlar Kurulunun onayına sunulur." Madde 2 Aynı Kararın 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşlarının yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how teknik yardım ve yönetim anlaşmalarını, yabancı sermayeli kuruluşların orta ve uzun vadeli dış yatırım kredi anlaşmalarını inceleme ve onaylamaya, özel sektör kuruluşlarının yabancı personel çalıştırmalarına ilişkin esasları belirlemeye DPT yetkilidir." Madde 3 Aynı Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "e) Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların Türkiye'deki mevcut şirketlerin hisselerini alış ve satışları ile yabancı sermayeli kuruluşların tasfiye ve birleşme işlemleri DPT tarafından incelenerek karara bağlanır. Ancak Kambiyo Mevzuatının Türk menkul kıymetlerinin dışarıda yerleşik kişilerce alım ve satımlarına dair hükümlerine göre satın alınan hisseler, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre tescil edilmedikçe bu Karar kapsamı dışındadır." Madde 4 Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 Bu Kararı Başbakanlık yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Atama Kararları Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı : 90/ Samsun Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Müşaviri Yılmaz KABAN'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBULUT Başbakan M. TAŞAR Devlet Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 90/ Kütahya Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Müşaviri Mehmet Etem ALTIOK'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBULUT Af. TAŞAR Başbakan Devlet Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 90/ Gemlik Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet CANARAN'ın bu görevinden alınması, bu suretle boşalan Gemlik Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Uzmanı Dr. Hasan Şahin CENGIZ'in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBULUT M. TAŞAR Başbakan Devlet Bakanı Turgul ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yüriiımc ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 28 Ağustos 1990 Sayı : 206*9 RESMÎ GAZETE Milli Savunma Bakanlığından : Sayfa: 15 Karar Sayısı : 90/ Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Dr. Ahmet Birol ALTAN'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Savunma Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBVLUT 1. S. GİRAY Başbakan Milli Savunma Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 90/ Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Mehmet Veysel YAYAN'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. Y. AKBULUT Başbakan 23 Ağustos 1990 /. S. GİRAY Milli Savunma Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANİ «Yönetmelik T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası ile (A) bendinin (0 alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Sınava girecek personelde; sınava gireceği birimdeki münhal kadrolara 657 sayılı Kanunun 45 ve 68 inci maddelerindeki hükümlere göre atanabilme şartları ite birlikte, aranacak diğer nitelikler, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir." "f) Sınavın açıldığı yıl dahil, son 5 yıl içerisinde hizmeıiçi eğitime katılmış olmak ve katıldığı hizmetiçi eğitim sınav notu ortalaması başarılı olmak." MADDE 2 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8 Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, birimi, sınava girecek personelde aranacak şartlar ve en son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer ve zamanı başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce, Merkez ve Taşra Teşkilatına duyurulur." MADDE 3 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcılarından birinin Başkanlığında en az 5 kişiden oluşur." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : MADDE 4 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Yönetmelikte sayılan unvanlardan, bir üst unvan grubundan bir alt unvana geçiş isteğe bağlı olarak mümkündür. Kendi istekleri veya çeşidi kanun ve kararnamelerle yapılan kadro düzenlemeleri sonucu aynı dereceli alt unvanlara atananlar istekleri halinde eski kadro unvanlarına sınavsız geçirilebilir." MADDE 5 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür. a Tebliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ (Sıra No : 8) Madde 1 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin değişik 2 nçi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 2 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na yapılacak kesinti oranları aşağıdadır. Fon Kesintisi Oranı (%) A - Bankaların kullandırdıkları kredilerde 6 B - Bankaların yurt dışından sağladığı kredilerde 6 C - Bankalar dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde 6 D - Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatla 1 Bankalarca yatırım teşvik belgesine istinaden kullandırılan yatırım ve işletme kredilerinde, prefinansman dahil ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) ve ihracatı teşvik belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta, bu oran "sıfır" dır. Bu maddenin; a) " A" bölümünde belirtilen kredilerde fon kesintileri bankalarca, Türk Lirası olarak kullandırılanlarda tahakkuk ettirilen faizler üzerinden ek olarak, döviz olarak kullandırılanlarda kredinin kullanıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle kredi tutarı üzerinden hesaplanarak, b) "B" bölümünde belirtilen fon kesintisi bankalarca kredi tutan üzerinden ve borçlandırdıkları tarihte hesaplanarak, c) " C" bölümünde belirtilen fon kesintisi döviz kredilerinde kredinin gelişinde ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle kredi tutarı üzerinden Türk Lirası kredilerde ödeme tarihinde kredi tutarı üzerinden bankalar ve özel finans kurumlarınca hesaplanarak, Fon'a yatırılır. d) "D" bölümünde belirtilen krediler ve işlemlerdeki fon kesintisi; 1 Kabul kredili işlemlerde, faiz ve diğer masraflara ilişkin poliçeler dahil, poliçe tutarı üzerinden poliçelerin kabul edildiği tarihteki (Poliçeye bağlanmamış faiz ve diğer masrafların transferinde transfer tarihindeki), Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 2 Ma! mukabili (Mal mukabili kabul kredili ithalat dahil) ithalatta ithalat tutan üzerinden ithal müsaadesinin verildiği tarihteki, 3 Vadeli akreditifte, döviz satışından önce malların fiili ithalinin yapılması halinde, ithalat tutan üzerinden döviz satışı sırasında muhabir hesaplarının borçlandınldığı tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanır. Bu kredilerin ve ithalat işlemlerinin temdidinde de temdit tarihi itibariyle fon kesintisi yapılır." Madde 2 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 3 üncü madde (A) fıkrasının; a) 4 No.lu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "4 - Yurt içi bankalararası krediler" b) 7 No.lu bendi yürürlükten kaldırılmış, 8 ve 9 No.lu bendler 7 ve 8 olarak değiştirilmiştir. Madde 3 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 4 üncü madde (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Döviz kredisi kullandıran veya kredi kullanımına ve ithalata aracılık eden bankalar veya özel finans kurumları ise söz konusu kredilere ait Fon kesintilerini 2 nci maddede belirtilen tarihleri izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar," Madde 4 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 6 ncı maddesi 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu oran bankalarca, ihtisas kredilerine uygulanacak faiz oranının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranından en az destekleme primi oranı kadar düşük olması halinde uygulanır. Bu faiz oranındaki her bir puan fazlalık için destekleme primi oranı da bir puan düşiirülür." Madde 5 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 9 uncu madde 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından kredi kullanan ve kullandıran veya kredi kullanılmasına ve ithalata aracılık eden bankalar ve özel finans kurumlan sorumludur." Madde 6 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 10 uncu maddesi (b-ii) fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b-ii) Prefinansman dahil ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı amacıyla sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı için kullandırılanlar dahil) taahhüt edilen ihracatın veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin," "gerçekleşme durumları ilgili bankalarca veya özel finans kurumlarınca tespit edilir. İhracatın gerçekleştirilmediğinin veya eksik gerçekleştirildiğinin, taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin, yatırımın gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde; müeyyide uygulanmasını teminen, ilgili bankalarca veya özel finans kurumlarınca Fon kesintileri istisnanın uygulandığı tarih ile Fon'a yatırıldığı tarih arasında geçen süre için uygulanacak cezai faiziyle birlikte Fon'a yatırılır." Madde 7 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 11 Süresinde yatırılmayan fon kesintileri, müeyyide uygulanmasından doğan fon kesintileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilmiş bankalar tarafından geri alınacak destekleme primleri için Fon lehine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca uygulanan avans faiz oranının 2,0 katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak oranda cezai faiz uygulanır." Madde 8 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yatırımcılara ödenen destekleme primlerinden geri alınması gerekenler, cezai faizler ile birlikte destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevli bankalarca geri alınır." Madde 9 Bu Tebliğin 4 ve 7 nci maddeleri 1/1/1990, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ *NGA 28 AOJSTÜS 1990 TARİHİNDE UYGULANACAK KURIAR: BuLTKN NO: 1990/161 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALİŞ SATIŞ ALIŞ 1 ABD DOLARI ALMAN MARKI AVUSTRALYA DOLARI AVUSTURYA ŞiLiNi BELÇİKA FRANGI DANİMARKA KRONU FİN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YENİ KANADA DOIARI NORVEÇ KRONU İNGİLİZ STERLİNİ SUUDİ ARABİSTAN RiYALi AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) LuKSEMBURG FRANGI 1 İRİ ANDA LİRASI 1 İSPANYOL PEZETASI 3 PORTEKİZ ESKuDOSU 1 YUNAN DRAHMtSi 1 BULGAR LEVASI 1 İRAN RİYALİ 1 SURİYE LİRASI 1 LÜBNAN LİRASI 1 MEKSİKA PEZOSU 1 RUMEN LEYİ 1 ORDUN DİNARI 1 YENi BREZİLYA KRUZADOSU 1 YENİ İSRAİL ŞKKKLi 1 YUGOSLAV DİNARI ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOIARI 1 ABD DOIARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOIARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1 AVRUPA PARA BiRiMi(ECU) BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2t« o.aq ALMAN MARKI AVUSTRALYA DOIARI AVUSTURYA ŞİLİNİ BELÇİKA FRANGI DANİMARKA KRONU FiN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YKNi KANADA DOLARI NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI TÜRK LİRASI EFEKTİF SATİŞ :: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAMKftSI'NCA BELİRLENEN DEVLET İP BORÇLANMA SENET LERİMİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA TARîHİ.IDEKl GuNLüK DEĞERLERİ: 1- üzerinde fan kuponu bulamayıp ıskontolu alarak Haıine ihalesi ile alınan Devlet ı'f Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. (T[Devlet İç Borçlanma Tahvili, BıHazine Bonosu) VADE VADEYE KALAN BUG'jHKu DEŞER TARİHİ TANIM GuN SAYISI ( TL ÜZERİNDEN) B B B B B B B B B T T T ll i l?90 12T T T T T T T T ! 12T ? 2- Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olraayan fakat yukarıdaki tarihler arasında gelen, üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alman Devlet İç Borçlans-a Senetlerinde vade tarihi olarak Üstede >er alan bir sonraki tarih esas alınır, 3- üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet If Borçlanma Senetlerinin değerlen aşağıdadır. VADE TARİHİ TANI'1 YILLIK KUPON FAİZ ORANI KUPON DAHİL BUGuNKü DtfiER ( TL uzerinoen) T ; T T2 50,50 115, T , T2 47, T2 54, T , T2 63, T T2 60, T , T2 63, Sayfa : 19 Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : TıKMTE C-UHHURIYET hfs'ez BANraSI'NM BİLİFıEktK OEOLEÎ 1C BOSÇUNrlA SE.kT- LLUNlrl Tl" t/e VAOELEF İTİBARİYİ.. :a-'0-lwj T,'PIhl,(uE<I CLHLUC J.'ÎEF. EFI 4- Teda.'ulde L lunan doluşken faizli fl> 'le-+ Tahvillerinin deıcrlc! aşağıdadır, (8a kı/bt-ue-, ka.v. ktırumlai inin vacaıauarı ihale '.e îv.lenslerde ve Haîlne'ce batıları Milli laljl bedellerinin o leıımesınd j normal dest ileri ıuerın - J,:n k)ul edilir / UAOE YILIIC HJPOI- KUFDM OASıL BUG t TıRıHI T ıın FAİZ ORANI ( İL u7- vtıtlcek > 2C-02-19»ı 24 r: ,028 '.5-u3,-l«l 21T T-D ^.' T-D 55 29!ld o2o =91 2-lT !2 443 :-.-06-ı«ı 24'-0 c ı oca '2-rı 22 ( /u 2ı-ca-ı>vı 241-,-!) t 0 El' ı>ı;-i9?ı 3? 2 ü 23 P ı,ı 82" T-FJ E liU 21T -0 2? 10 ir 852 C T-C ^3: T-G 5" 93 13" 45a 0 J -''H 'ı *»90 ::-)! '-0 54 o ? 24T : -e-p?2 24T-0 55 " C2-199E 24T " 10J 994 :i-o:-;ç92 3İT o5 ki O l= o 2 3İT K T '-n-ı?»: 24T: D l i ' 3t> T :o n T-D ,-T-O 55,29 1= Û <T-0 54 " 6 1,2 648 P-C-ir?: 24T " 1', 194 r-07-l 92 24T =92 24T '3-19V2 24T2-Û T-D 5_ O3 :ı-v?-lt92 36T2-B "0 21-Cf 19=2 3sJ4-D t" 45 IvO PıO CI-lC-! 92 4ET2-D '. l-ı --2 3oT ST2-0 2.' B *92 36T ; 04-Uİ T , L T2-D UA J T-D »3 3İT , T-0 55, BT2-D 2J O T > " oT , T «e 03-0.Vl"3 36T2-L1 21 = r-a 54 3" OC-İ-93 3oT O 1 - ' T-07-1,93 3= Jj 10e = ",»3 13',435 C4-01-l>-4 46T2-D 2" evo 22 J1-19V4 4ET-0 5o ::-"i-i99i 43T2-0 2' 52 W4 t:e =4 4J--0 5' :T 133 7" ' 46T-D 55 2v 124 3b" T-3 55 '9 İle 9o4 H-Jo T / H4 15-0d dT P T B" 9E 41i, T Uo »b-19=5 6CT Yukarıdaki maddelerde belı-tıleı.leı eısinda kala- C.'let Lç 6^sl3 ıtu Senetleri n ^ n ı n 31 değerleri ürerinden de je 1 ndırı le..»k tır Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 20

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar" ile "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında Karar'a Bir Madde Eklenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayili Kararnameye iliskin Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu Hakkinda Teblig. (Sira No:6)

12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayili Kararnameye iliskin Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu Hakkinda Teblig. (Sira No:6) Resmi Gazete Tarihi 26/08/1989 Resmi Gazete No 20264 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayili Kararnameye iliskin Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu Hakkinda Teblig AMAÇ (Sira No:6) (1) MADDE 1- Bu tebliğin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 47 EK III 4 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 189 KKTC MERKEZBANKASINDARTEBLİĞ BANKALARDA İÇ DENETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009 / 28 KONU Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1- Bakanlar Kurulu Kararı ve Pratik Sonuçları Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Savı :66 EK 111 TEBLİĞ VE İLANLAR 13 Nisan, 2009 Sayı : 294 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (Fası! 302, 20/1960, 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalar) 43'üncii Madde

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Sayı: YMM.03.2009-013 Konu: 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar İZMİR.

Detaylı

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-63087 Konu : İthalat Bedellerinin Transferi 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmeksizin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27512 Karar Sayısı : 2010/114 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI

TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.08.2011/ 103-1 01.07.2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 01 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/17 TARİH: 05.03.2010 KONU Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/114

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 SĐRKÜLER Đstanbul, 01.07.2011 Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 Konu: VARLIK KĐRALAMA ŞĐRKETLERĐ TARAFINDAN ĐHRAÇ EDĐLEN TAHVĐLLER VE ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDĐLECEK KAZANÇLARA UYGULANACAK

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/ 17 İstanbul, 7 Ocak 2009 KONU :2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/79 İstanbul, 05 Ağustos 2008 KONU : 01.07.2008 31.12.2008

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız,

Harcırah Tutarları. 12.01.2015 Sirküler, 2015/05. Sayın Meslekdaşımız, Sayın Meslekdaşımız, 12.01.2015 Sirküler, 2015/05 KONU : 01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 24/2 nci maddesinde, 6245

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI 11.02.2008/41 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KARARDA DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI ÖZET : 1567 sayılı Yasaya Đstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/38 İstanbul, 10 Nisan 2007 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 23 İst. 30 Ocak 2004 KONU : Yurt Dışı Gündeliklerine ve

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/63 İstanbul, 16 Temmuz 2007 KONU : 2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI İçindekiler Tablosu I-Gelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2014 / 06

SİRKÜLER NO: 2014 / 06 SİRKÜLER NO: 2014 / 06 23.01.2014 Konu: 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hk. Bilindiği üzere, gelir

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR. İçindekiler Tablosu GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAHLAR İçindekiler Tablosu IGelir Vergisinden İstisna Yurt Dışı Harcırahlar... 2 II Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 06.01.2015 Sayı: 2015/012 Ref: 4/012 Konu: 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Maliye Bakanlığı Bütçe ve

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/018 Konu: 01.07.2015 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 31.12.2015 döneminde, ticari

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI

1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.03.2013/78-1 1 OCAK 2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARINI BELİRLEYEN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak

Detaylı

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

1 TEMMUZ ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 10.07.2017/91-1 1 TEMMUZ 2017-31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ -YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olan

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI

Konu: TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI DUYURU Sayı: 2017/013 BURSA, 10.01.2017 Konu: 01.01.2017 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 08.01.2015/21-1 01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Ocak 2015-30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı