T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Ağustos 1990 SALI Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı : 90/584 Milletlerarası Andlaşmalar 19 Şubat 1990 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Polonya Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı Arasında Yılları Sağlık ve Tıbbi Bilimler Alanında işbirliği Planı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 1/6/1990 tarihlî ve EÎDA sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı Y.AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER K. İNAN II. DOĞAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER K. AKICAYA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. İ. ÖZARSLAN E. KONUKMAN 1. OZDEMİR M.TAŞAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam K. AKICAYA H. ÛRÜÇ M. O. SUNGURLU 1. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam A. AKSU t. S. GİRAY A. KAHVECİ A.AKYOL İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İ. AKÜZÜM Kültür Bakam V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı: TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE POLONYA HALK CUMHURİYETİ SAĞLIK VE SOSYAL REFAH BAKANLIĞI ARASINDA YILLARI SAĞLIK VE TIBBİ BİLİMLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ PLANI 1. MADDE Mukavele yapan taraflar aşağıdaki konularla ilgili materyal bilgi ve resmi evrak mübadelesi imkanı tanıyacaktır. Sağlık hizmetleri sistemi Sağlık hizmetleri finansı Salgın hastalıkların epidemiolojisi Ulusal temel sağlık programları Başta Aids olmak üzere hastalıktan korunma yöntemleri Her iki ülkedeki ulusal konferans toplantı ve diğer çalışmaların takvimi (tarihleri) 2. MADDE Mukavele yapan taraflar, ilgili ülkelerin tıbbi araştırma kuruluşlarıyla işbirliği sağlayacaktır. Ortak araştırma projeleri mukaveleyi yapan Kuruluşlarca finanse edilecektir. 3. MADDE Mukaveleyi yapan taraflar yılda 20 kişi/ay olmak suretiyle özellikle aşağıdaki konularda uzman mübadelesinde bulunacaklar : Gastrointestinal Hastalıkları Cardiovaskular Hastalıklar Tropikal Hastalıklar Optolmology Ana Çocuk Sağlığı Immunology ve transplantology Epidemiology ve koruyucu ilaçlar ilaç aşı ve sera üretimleri Temel Sağlık Hizmetleri organizasyonu 2. maddede bahis konusu uzman değişimi yukarıda belirtilen kota dahilinde gerçekleştirilecektir. 4. MADDE Taraflar Polonya ve Türkiye'de her sene olmak üzere müştereken kararlaştırılacak olan konularda bir "Tıp günü" ilan edecekler. 5. MADDE İşbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanını araştırmak ve sağlık bakımı alanındaki ihtiyaçları değerlendirmek üzere taraflar sağlık işleri konulu ortak bir komisyon oluşturacaklardır. Komisyon toplantıları tarafların mutabakatında toplanacaktır. Toplantılar yılda bir defadan daha az olmamak kaydı ile Polonya ya da Türkiye'de yapılacaktır. Sağlık işleri ortak komisyonunun kararları bu plan için ekler oluşturacaktır. 6. MADDE Anlaşmayı imzalayan her iki taraf, ülke sınırları içinde diğer ülkenin Elçilik personelinin ve geçici kalışları süresince resmi görevlilerin tıbbi ve cerrahi bakımını ücretsiz olarak yapmayı taahhüt ederler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 28 Ağustos 1990 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 7. MADDE Bu işbirliği planının yürütülmesi ile ilgili tüm masrafları aşağıda belirtilen şekilde karşılanacaktır : Dokümanların mübadelesi : Enformasyon ve materyaller ücretsiz olacaktır. Anlaşmayı imzalayan taraflar, bilim adamı değişimi durumunda, gönderen tarafın seyahat masraflarını (gidiş ve dönüş), alıcı tarafın ise ülkesindeki kalış ve yurtiçi seyahat masraflarını karşılanmasını kabul etmişlerdir. 8. MADDE Bu işbirliği planı imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 1992 de sona erecektir. 9. MADDE 19 Şubat 1990 da orjinal iki nüsha ve İngilizce olmak üzere yapılmış ve imzalanmıştır. Polonya Halk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı ANDRZEJ KOSINIAK - KAMYSZ Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı HALİL ŞIVGIN THE PLAN OF COOPERATION IN BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE FIELD OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES ARTICLE 1 The contracting parties shall facilitate the exchange of materials, informations and legal documents concerning : System of health care delivery, Health care financing, Epidemiology of prevailing diseases, National priority health programmes, Prevention of diseases with particular consideration of AIDS, Calendars of international conferences, meetings and other events to be held in either country. ARTICLE 2 The contracting parties shall promote the development ot the direct cooperation between the medical research institutes of their respective countries. Joint research projects shall be financed by the contracting institutes. ARTICLE 3 The contracting parties shall exchange experts for 20 man-months per year in various fields of medical sciences, particularly in : Gastrointestinal diseases, Cardiovascular diseases, Tropical diseases, Ophtalmology, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Mother and Child health care, Immunology and Transplantology, Epidemiology and preventive medicine, Production of drugs, sera and vaccines, Organization of primary health care. The exchange of expert resulting from arrangements provided for In ARTICLE 2 shall be implemented with in the aformentioned quota. ARTICLE 4 The contracting parties shall hold every year, alternately in Turkey and in Poland "DAYS OF MEDICINE" on subjects mutually agreed upon in a separete way. ARTICLE 5 For evaluating the needs in the area of health care and for examining the possibilities of further development of the cooperation, the contracting parties shall establish the joint commission for health affairs. The meetings of the commission shall be held at the convinience of the contracting parties, but no less than once a year, alernately in Turkey and in Poland. Decisions of the joint commission for health affairs shall constitute annexes to this plan. ARTICLE 6 The contracting parties undertake to provide, on a mutual basis, free medical and surgical care for the embassy staff of the other party in cases of eventual disease and for the officials of the other party who might need medical and surgical treatment during their temporary sojourn in its territory for different service reasons. ARTICLE 7 All expenses pertaining to the implementation of this plan of cooperation shall be born in the following way : Exchange of documents, informations and materials shall be free, In the case of expert exchange, the sending party shall cover travel expenses (to and from), whereas the receiving party shall cover costs of stay and domestic air flights in its country. ARTICLE 8 This plan of cooperation shall enter into force on the day of signing and shall expire on the 31 at December, ARTICLE 9 Done and signed in Ankara on the 19 of February 1990 in two copies being equally authentic, each one in the English language. MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF TURKEY MINISTER OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE OF THE REPUBLIC OF POLAND HALİL ŞIVGIN ANDRZEJ KOSINLAK-KAMYSZ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Karar Sayısı ; 90/706 Türkiye, Iran ve Pakistan'ın oluşturduğu Ekonomik işbirliği Teşkilatı (ECO) çerçevesinde 18/6/1990 tarihinde Islamabad'da imzalanan ekli "İzmir Andlaşmasında Yapılacak Değişikliklere ilişkin Protokol"un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/6/1990 tarihli ve EUGM/ElUK sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/7/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan Turgut OZAL Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK K. İNAN I. ÇELEBİ G. TANER Devlet Bakam V. Devlet Bakam Devlet Bakam V. Devlet Bakanı O ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER K. AKKAYA Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı V. 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN İ. ÖZDEMİR M. TAŞAR Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı K.AKKAYA H. ÖRÜÇ M. O. SUNGURLU İ. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam A. AKSU A. BOZER A. KAHVECİ A.AKYOL İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakam Milli Eğitim Bakam C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlık ve İskân Bakam Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam L.KAYALAR 1. AYKUT Ş. YÜRÜR Tanm Orman ve Köyişleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakam F. KURT N. K. ZEYBEK I. AKÜZÜM Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakam Turizm Bakam İzmir Andlaşmasında Yapılacak Değişikliklere İlişkin Protokol İran islâm Cumhuriyeti, Pakistan islâm Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, 12 Mart 1977 tarihli İzmir Andlaşması'nın 37. maddesine göre, aşağıdaki değişikliklerin anılan Andlaşma'da yapılması hususunda mutabık kalmışlardır : 1. Üç Hükümet, izmir Andlaşmasıyla tesis edilmiş olan Kalkınma İçin Bölgesel işbirliği Teşkilatı'nın (KİBİ) adının, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) olarak değiştirilmiş bulunduğunu teyid etmişlerdir. 2. Anılan Andlaşmanın dibacesi metinden çıkarılmış bulunduğundan, aşağıda yeralan yeni bir dibace Andlaşmaya dahil edilecektir : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : "İran İslâm Cumhuriyeti, Pakistan İslâm Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri; DİBAÇE Üç ülke arasındaki güçlü kültürel ve tarihi bağların, aralarındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu dikkate alarak; Mevcut ekonomik ilişkilerinin, bölgesel bir bazda, sürekli gayretlerle daha fazla yoğunlaştırılması ve derinleştirilmesi ihtiyacını kabul ederek; Ortak deneyimlerinin ve Dünya ekonomik düzeninde vuku bulmakta olan değişikliklerin ışığında, aralarındaki ekonomik işbirliğinin kapsamını genişletmek konusundaki kararlılıklarını teyid ederek; Ekonomik İşbirliği Teşkilatının amaçlarım, hedeflerini ve yapısını bu Andlaşmanın hükümleri çerçevesinde nitelemeye ve tanımlamaya karar vermişler; Ve bu amaçla aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır." 3. I. maddedeki "İran İmparatorluk Hükümeti" deyimi "Iran İslâm Cumhuriyeti" şeklinde değiştirilecektir. 4. I. maddenin beşinci paragrafı aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : "Bakanlar Konseyi, Dışişleri Bakanlarından veya üye hükümetlerin tayin edecekleri tam yetkili bakan düzeyindeki diğer temsilcilerden oluşan Konseyi ifade eder." 5. Andlaşmanın III. maddesi metinden çıkarılacak ve bu maddenin atıfta bulunduğu "Bir Serbest Ticaret Bölgesi Kurulmasına Dair Protokol" iptal edilecektir. Andlaşma metninden çıkarılacak olan III. madde yerine aşağıdaki metin konulacaktır : "Üye devletler, ahdi yükümlülükleri çerçevesinde, ECO tercihli tarife sisteminden kazanılacak tecrübelerin ışığında, ECO bölgesinde, uygun bir zamanda, ticari engellerin mümkün olan en geniş ölçüde indirilmesinin sağlanması olanaklarını inceleyeceklerdir. Üye devletler, bu amaçla, bir ECO tercihli tarifeler sisteminin ayrıntılarını tanımlayan ve düzenleyen bir protokol aktedeceklerdir." 6. izmir Andlaşmasının XXV. maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir : "Temsilciler Konseyi, Iran Dışişleri Bakanlığının ilgili Genel Müdürü ile iran'daki Pakistan Büyükelçisi ve Türkiye Büyükelçisinden oluşur," 7. Andlaşmanın XXVII. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : "Belirli konularda çalışmak üzere çeşitli teknik komiteler bulunacaktır. Komitelerin raporları Bölgesel Planlama Konseyine sunulacaktır. Bölgesel Planlama Konseyi, bu raporları, incelenmek ve onaylanmak üzere Bakanlar Konseyi'ne gönderecektir. Şimdilik, aşağıdaki Komiteler kurulucaktır : i) Ekonomik ve Ticari tşbirliği Komitesi; ii) Ulaştırma ve Haberleşme Alanlarında tşbirliği Komilesi; iii) Teknik ve Sınai tşbirliği Komitesi; iv) Tarımsal tşbirliği Komitesi; v) Eğitim, Bilim ve Kültürel tşbirliği Komitesi; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE vi) vii) Enerji Alanında İşbirliği Komitesi; Altyapı ve Bayındırlık Alanlarında İşbirliği Komitesi. Sayfa : 7 Komitelerin sayı ve konuları, gerektikçe Bakanlar Konseyince değiştirilebilir. Bakanlar Konseyi'nin onaylaması kaydıyla, Komiteler, görev sahalarına giren çeşitli işbirliği alanlarında faaliyet göstermek üzere alt-gruplar kurabilirler. 8. Andlaşma'nın XXVIII. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilecektir : "Genel Sekreter tüm Sekretaryanın başı olacak ve Bakanlar Konseyince atanacaktır. Genel Sekreterlik görevi alfabetik sıra ile üye devletler arasında devredilecek ve görev süresi dört yıl olacaktır. ECO'nun tüm ihtisas kuruluş ve kurumlan Genel Sekreterin doğrudan sorumluluğu altında bulunacaktır." 9. Andlaşma'nın XXX. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilecektir: "Bazı işbirliği alanlarında ihtisas kuruluşları ve kurumları olacaktır. Şimdilik, aşağıdaki alanlarda ihtisas kuruluşları ve kurumları kurulacaktır. ECO Sanayi ve Ticaret Odası, ECO Sigorta Merkezi, Kaıaçi, ECO Bütünleşmiş Reasürans Birliği, İstanbul. Bu kuruluşların sayı, nitelik ve konuları gerektikçe Bakanlar Konseyi tarafından değiştirilebilir. Bütün ihtisas kuruluşları; i) Feariyetleri hakkında Genel Sekretere yıllık rapor sunacaklardır; ii) Politikaya ilişkin bir karar alınmasında Genel Sekreterin onayını alacaklardır; iü) üye ülkelerle yazışmalarını Sekretarya aracılığıyla yapacaklardır." 10. Yukarıdaki değişiklikler, İzmir Andlaşması'nın ve ona ekli "Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Statüsü - Milli Temsilciler ye Milletlerarası Görevliler Hakkında Anlaşma"nın ilgili tüm maddeleri için geçerli olacaktır. 11. İzmir Andlaşması'nın ve ona ekli "Ekonomik İşbirliği Teşkilatının Statüsü - Milli Temsilciler ve Milletlerarası Görevliler Hakkında Anlaşma"nın, bu değişikliklerin dışında kalan hükümleri, geçerliliklerini koruyacaklardır. 12. İşbu Protokol, üye Devletler tarafından kendi anayasal kural ve uygulamaları uyarınca onaylandıktan sonra, onay belgeleri İran İslâm Cumhuriyeti Hükümetine sunulacak ve anılan Hükümet de bu onay belgelerinin tasdikli örneklerini diğer üye Devletlere ve Sekretaryaya intikal ettirecektir, 13. İşbu Protokol, sonuncu onay belgesinin Iran İslâm Cumhuriyeti Hükümetine sunulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 14. İşbu Protokol, ingilizce dilinde dört asıl nüsha olarak düzenlenmiş olup, dört nüsha da aynı ölçüde geçerlidir. 15. EİT dyesi devletlerin Olağanüstü Bakanlar Toplantısında, 18 Haziran 1990 tarihinde Islamabad'da düzenlenmiştir. Aşağıda belirtilen tam yetkili temsilciler buna şahit olarak işbu Protokol'u imzalamışlardır. İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Adına : Dr. Ali Akbar Velayati Dışişleri Bakanı Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Adına : Sahabzada Yakub-Khan Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına : Işm Çelebi Devlet Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:7

8 Sayfa : 8 RESMl GAZETE 28 Agustos 1990 Sayi : PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF IZMIR The Governments of the Islamic Republic of Iran, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Turkey, have agreed upon the following amendments to the Treaty of Izmir of 12 March 1977, under its Article XXXVII : 1. The three Governments reaffirm that the name of the organisation, established by virtue of the Treaty of Izmir has since been changed from the Regional Cooperation for Development (RCD) to the Economic Cooperation Organisation (ECO). 2. The Preamble of the said Treaty having been deleted, a new preamble shall be incorporated into the Treaty reading as follows: P R E A M B L E "The Governments of the Islamic Republic of Iran, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Turkey; Considering that the strong cultural and historical ties amongst the three countries constitute a solid foundation for strengthening their economic cooperation; Recognizing the need to further intensify and deepen their existing economic relations through sustained efforts on a regional basis; Reaffirming their resolve to broaden and enlarge the scope of economic cooperation among them in the light of their shared experience and the changes taking place in the world economic order; Have decided that the aims, objectives and the structure of the Economic Cooperation Organisation shall be elaborated and defined under the provisions of this Treaty; And to that end have agreed as follows :" 3. The term "Islamic Republic of Iran" shall be substituted for "Imperial Government of Iran" in Article I. 4. The fifth paragraph of Article I shall be amended as to read : "The Council of Ministers means the Council comprising the Ministers of Foreign Affairs or any other representative of full ministerial rank as may be nominated by the governments of the Member States." 5. Article III of the Treaty shall be deleted and the "Protocol on the establishment of a Free Trade Area" to which Article III refers shall be repealed. The deleted text of Article III shall be substituted with the following text : "The Member States will examine, on the basis of their contractual commitments, the possibility of ensuring the fullest possible reduction of trade barriers in the ECO area at an appropriate time in the light of the experience to be gained within the ECO preferential tariff system. To that end the Member Slates shall conclude a protocol defining and regulating the modalities of an ECO preferential tariff system." 6. The first sentence of Article XXV of the Treaty of Izmir shall be amended as follows: "The Council of Deputies shall comprise the concerned Director General of the Ministry of Foreign Affairs of Iran, the Ambassador of Pakistan and the Ambassador of Turkey in Iran." 7. Article XXVII shall be amended as follows : "There shall be various technical committees to deal with the relevant subjects. The reports of the committees shall be submitted to the Regional Planning Council. The Regional Planning Council shall send these reports to the Council of Ministers for its consideration and approval. Ytirutmc ve ldare Beliimii Sayfa : 8

9 28 Agustos 1990 Sayi : RESMÏ GAZETE Sayfa : 9 For the present, the following Committees shall be established : i) Committee for Economic and Commercial Cooperation; ii) Committee for Cooperation in the fields of Transportation and Communications; iii) Committee for Technical and Industrial Cooperation; iv) Committee for Agricultural Cooperation; v) Committee for Educational, Scientific and Cultural Cooperation; vi) Committee for Cooperation in the field on Energy; vii) Committee for Cooperation in the fields of Infrastructure and Public Works. The number of Committees and their subjects may be changed by the Council of Ministers from time to lime. The Committees may establish sub-groups to deal with different areas of cooperation within their jurisdiction subject to the approval of the Council of Ministers." 8. Article XXVIII shall be amended as follows: "The Secretary General shall be the overall Head of the Secretariat and shall be appointed by the Council of Ministers. The post of Secretary General shall rotate in alphabetical order among the Member States and his tenure of office shall be for four years. All specialised institutions and agencies of ECO shall be placed under the direct responsibility of the Secretary General." 9. Article XXX shall be amended as follows: "There shall be specialised agencies and institutions in some specific fields of cooperation. For the present specialised agencies and institutions in the following fields shall be established: ECO Chamber of Commerce and Industry. ECO Insurance Centre, Karachi. ECO Integrated Re-insurance Pool, Istanbul. The number, nature and subjects of these agencies may be changed by the Council of Ministers from time to time. AH specialised agencies shall: i) submit annual reports on their activities to the Secretary General; ii) seek prior authorization of the Secretary General for any decision involving policy; iii) correspond with the member governments through the Secretariat." 10. The above amendments shall apply to al relevant Articles of the Treaty of Izmir and the "Agreement on the Status of the Organisation of the Economic Cooperation Organisation, National Representatives and International Staff" annexed thereto. 11. With the exception of these amendments the remaining provisions of the Treaty of Izmir, and the "Agreement on the Status of the Organisation of the Economic Cooperation Organisation, National Representatives and International Staff" annexed thereto shall remain in force. 12. The present Protocol shall be ratified in accordance with the respective constitutional rules and practices of the Member States and the instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Islamic Rebuplic of Iran which shall transmit certified copies of the same to the other Member States and to the Secretariat. 13. The present Protocol shall come into force from the date of the deposit of the last instrument of ratification with the Government of the Islamic Republic of Iran. 14. The present Protocol is drawn up in four original copies in the English language, all four texts being equally authentic. 15. Done at Islamabad or, 18 June 1990, at the Extraordinary Ministerial Meeting of the ECO Member States. In witness whereof the undermentioned Plenipotentiaries have signed the present Protocol. For the Government of the Islamic Republic of Iran. (Dr. Ali Akbar Velayati) Foreign Minister For the Government of the Islamic Republic of Pakistan. (Sahabzada Yaqub-Khan) Foreign Minister For the Government of the Republic of Turkey. (ly.n Çelebi) Minister of State YUruimcve ldare Bolumli Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Karar Sayısı : 90/454 Bakanlar Kurulu Kararları 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisinin 8/2/1990, 22/6/1990 tarihli ve 5797/15396, 5881/15480 sayılı Kararları ve Yüksek Plânlama Kurulu'nun 28/3/1990, 11/7/1990 tarihli ve 90/9, 48 sayılı Raporları üzerine, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin II numaralı paragrafının a, b bendleri ve 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayıh Kanunun 40 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y.AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER M. YAZAR Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam İ. ÖZARSLAN E. KONUKMAN 1. ÖZDEMIR M. TAŞAR Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam K. AKKAYA II. ÖROÇ M. O. SUNGURLU 1. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam A. AKSU A. BOZER A. KAHVECİ A. AKYOL içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakam Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Sağlık Bakam K. AKKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. N. K. ZEYBEK Kültür Bakam L. KAYALAR Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Ulaştırma Bakam Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakam Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde I 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'm değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'nun kaynaklarını : a) Bankaların kullandırdıkları kredilerde %6, b) Bankaların yurt dışından sağladıkları kredilerde %6, c) Bankalar dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde %6, d) Kabul kredisi, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta %1, oranında yatırılacak tutar, Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 10

11 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 e) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği kanuni karşılık oranları ile diğer rasyolan eksik tesis eden bankalara tahakkuk ettirdiği cezai faizler, f) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'ndan yapılacak aktarmalar, g) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Para ve Kredi Kurulu Kararı ile yapılacak aktarmalar, h) 84/8860 sayılı Karar ile kurulan Fon'un devreden bakiyesi, ı) Değişken faizli mevduat uygulamasına ilişkin tebliğlerde Fon'a aktarılması öngörülen faiz tutarı, oluşturur. Fon kesintileri, bankalarca Türk Lirası olarak kullandırılan kredilerde, tahakkuk ettirilen faizler üzerinden ek olarak, diğer kredilerde ise kredi tutarı üzerinden hesaplanır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yukarıda belirtilen oranları artırmaya veya eksiltmeye ve uygulama esas ve şartlarını belirlemeye yetkilidir." Madde 2 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 Bankalar ve özel finans kurumları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanacak tebliğlerde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirdikleri fon kesintilerini tahakkuku izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar Fon'a yatırmak zorundadırlar. Fon kesintilerinin yatırılmasından kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kredi kullanılmasına ve ithalata aracılık eden bankalar ve özel fınans kurumları sorumludur." Madde 3 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan yatırımlara ödenecek destekleme primleri dışında yapılacak ödemelere ilişkin esas ve şartlar ile ödeme oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir ve uygulama bu Bankaca yürütülür. Yatırımlar (Teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlar dahil) için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan yapılacak ödemelerin oranları, bu ödemelere ilişkin esas ve şartlar ile destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilecek bankalar, yıllık program kararnameleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yayımlayacağı tebliğlerle belirlenir. Destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilmiş bankalar tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenecek destekleme primlerinin karşılanabilmesi için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan bu bankalara her ay yeterli miktarda aktarma yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Bu Karar esaslarına göre destekleme primi ödemeleri ile ilgili olarak yapacaktan hizmetler için görevli bankalara ödenen prim tutarının 7Q 1 'i oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan komisyon ödenir." Madde 4 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 7 Bu Karar uygulaması ile ilgili olarak destekleme priminden yararlananlar ile valilikler, bankalar ve ilgili resmi daire ve kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve destekleme primi uygulamasında görevlendirilmiş bankalarca istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve gerekli görülen işlemleri yapmakla yükümlüdürler." Madde 5 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 8 inci maddesi 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Zamanında ve lam olarak yatırılmayan Fon kesintileri ile Fon kesintisi istisnası uygulanan kredi ve işlemlerde yatırımın, ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya ihracat ve taahhüdün kısmen gerçekleşmesi durumunda yapılacak müeyyide uygulaması nedeniyle tahsili gereken Fon kesintileri bankalardan veya özel finans kurumlarından, b) İlgili kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğlere aykırılığın tesbili sonucu geri alınması gereken destekleme primleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya görevli bankalarca ilgililerden," Madde 6 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan talep edilmiş olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya görevli bankalar tarafından yapılan ipceleme sonucunda ödenebilirliği tespit edilen destekleme primi alacaklarından, tespit tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde ödenmemiş tutara bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca uygulanan avans faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödenir. Ancak, ödenmesi durdurulan destekleme primi alacaklarına, ödemelerin durdurulduğu süre için faiz tahakkuk ettirilmez." Madde 7 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ancak, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili destekleme primi ödemelerine ve döviz kredileriyle ilgili fon kesintisi iadelerine ilişkin olarak bu Kararın yayımı tarihini takip eden 2 nci ayın bitiminden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine yapılan talepler kabul edilmez." Madde 8 Bu Kararın 3 üncü maddesi 3/11/1989 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Karar Sayısı : 90/473 Ekü "Yabancı Sermaye Çerçeve Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 19/4/1990 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 13/5/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER K. İNAN Devlet Bakanı Devlet Bakam C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ Devlet Bakam Devlet Bakam 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN Devlet Bakanı Devlet Bakam K. AKKAYA H. ÖRÜÇ Devlet Bakanı Devlet Bakam A.AKSU A.BOZER İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı C. ALTINKAYA 1. Bayındırlık ve İskân Bakam L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı H. DOĞAN Devlet Bakam V. DİNÇERLER Devlet Bakam I. ÖZDEMİR Devlet Bakam M. O. SUNGURLU Adalet Bakam A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakanı Sağlık Bakam V. K. AKKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. N. K. ZEYBEK Kültür Bakam Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı H. DOĞAN Devlet Bakam V. M. YAZAR Devlet Bakam M.TAŞAR Devlet Bakam I. S. GİRAY Milli Savunma Bakam A. AKYOL Milli Eğitim Bakam M. O. SUNGURLU Ulaştırma Bakam V. Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam I. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yabancı Sermaye Çerçeve Karannda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Madde 1 12/2/1986 tarihli ve 86/10353 sayılı Kararnamenin Eki Yabancı Sermaye Çerçeve Kararının 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Toplam yabancı sermaye tutarı 150 milyon ABD Dolarını aşan müracaatların ön incelemesi DPT tarafından yapılır ve Bakanlar Kurulunun onayına sunulur." Madde 2 Aynı Kararın 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşlarının yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how teknik yardım ve yönetim anlaşmalarını, yabancı sermayeli kuruluşların orta ve uzun vadeli dış yatırım kredi anlaşmalarını inceleme ve onaylamaya, özel sektör kuruluşlarının yabancı personel çalıştırmalarına ilişkin esasları belirlemeye DPT yetkilidir." Madde 3 Aynı Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "e) Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların Türkiye'deki mevcut şirketlerin hisselerini alış ve satışları ile yabancı sermayeli kuruluşların tasfiye ve birleşme işlemleri DPT tarafından incelenerek karara bağlanır. Ancak Kambiyo Mevzuatının Türk menkul kıymetlerinin dışarıda yerleşik kişilerce alım ve satımlarına dair hükümlerine göre satın alınan hisseler, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre tescil edilmedikçe bu Karar kapsamı dışındadır." Madde 4 Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 Bu Kararı Başbakanlık yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : Atama Kararları Devlet Bakanlığından : Karar Sayısı : 90/ Samsun Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Müşaviri Yılmaz KABAN'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBULUT Başbakan M. TAŞAR Devlet Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 90/ Kütahya Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aynı yer Müşaviri Mehmet Etem ALTIOK'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 üncü maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBULUT Af. TAŞAR Başbakan Devlet Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 90/ Gemlik Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet CANARAN'ın bu görevinden alınması, bu suretle boşalan Gemlik Gübre Sanayii A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Uzmanı Dr. Hasan Şahin CENGIZ'in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBULUT M. TAŞAR Başbakan Devlet Bakanı Turgul ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yüriiımc ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 28 Ağustos 1990 Sayı : 206*9 RESMÎ GAZETE Milli Savunma Bakanlığından : Sayfa: 15 Karar Sayısı : 90/ Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Dr. Ahmet Birol ALTAN'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Savunma Bakanı yürütür. 23 Ağustos 1990 Y. AKBVLUT 1. S. GİRAY Başbakan Milli Savunma Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 90/ Savunma Sanayii Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Mehmet Veysel YAYAN'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. Y. AKBULUT Başbakan 23 Ağustos 1990 /. S. GİRAY Milli Savunma Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANİ «Yönetmelik T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Yükselmelerinde Uygulanacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası ile (A) bendinin (0 alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Sınava girecek personelde; sınava gireceği birimdeki münhal kadrolara 657 sayılı Kanunun 45 ve 68 inci maddelerindeki hükümlere göre atanabilme şartları ite birlikte, aranacak diğer nitelikler, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir." "f) Sınavın açıldığı yıl dahil, son 5 yıl içerisinde hizmeıiçi eğitime katılmış olmak ve katıldığı hizmetiçi eğitim sınav notu ortalaması başarılı olmak." MADDE 2 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8 Atama yapılacak boş kadroların unvanı, derecesi, sayısı, birimi, sınava girecek personelde aranacak şartlar ve en son başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer ve zamanı başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce, Merkez ve Taşra Teşkilatına duyurulur." MADDE 3 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcılarından birinin Başkanlığında en az 5 kişiden oluşur." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : MADDE 4 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Yönetmelikte sayılan unvanlardan, bir üst unvan grubundan bir alt unvana geçiş isteğe bağlı olarak mümkündür. Kendi istekleri veya çeşidi kanun ve kararnamelerle yapılan kadro düzenlemeleri sonucu aynı dereceli alt unvanlara atananlar istekleri halinde eski kadro unvanlarına sınavsız geçirilebilir." MADDE 5 Unvan Yükselme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür. a Tebliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ (Sıra No : 8) Madde 1 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin değişik 2 nçi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 2 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na yapılacak kesinti oranları aşağıdadır. Fon Kesintisi Oranı (%) A - Bankaların kullandırdıkları kredilerde 6 B - Bankaların yurt dışından sağladığı kredilerde 6 C - Bankalar dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde 6 D - Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatla 1 Bankalarca yatırım teşvik belgesine istinaden kullandırılan yatırım ve işletme kredilerinde, prefinansman dahil ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) ve ihracatı teşvik belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta, bu oran "sıfır" dır. Bu maddenin; a) " A" bölümünde belirtilen kredilerde fon kesintileri bankalarca, Türk Lirası olarak kullandırılanlarda tahakkuk ettirilen faizler üzerinden ek olarak, döviz olarak kullandırılanlarda kredinin kullanıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle kredi tutarı üzerinden hesaplanarak, b) "B" bölümünde belirtilen fon kesintisi bankalarca kredi tutan üzerinden ve borçlandırdıkları tarihte hesaplanarak, c) " C" bölümünde belirtilen fon kesintisi döviz kredilerinde kredinin gelişinde ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle kredi tutarı üzerinden Türk Lirası kredilerde ödeme tarihinde kredi tutarı üzerinden bankalar ve özel finans kurumlarınca hesaplanarak, Fon'a yatırılır. d) "D" bölümünde belirtilen krediler ve işlemlerdeki fon kesintisi; 1 Kabul kredili işlemlerde, faiz ve diğer masraflara ilişkin poliçeler dahil, poliçe tutarı üzerinden poliçelerin kabul edildiği tarihteki (Poliçeye bağlanmamış faiz ve diğer masrafların transferinde transfer tarihindeki), Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 2 Ma! mukabili (Mal mukabili kabul kredili ithalat dahil) ithalatta ithalat tutan üzerinden ithal müsaadesinin verildiği tarihteki, 3 Vadeli akreditifte, döviz satışından önce malların fiili ithalinin yapılması halinde, ithalat tutan üzerinden döviz satışı sırasında muhabir hesaplarının borçlandınldığı tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanır. Bu kredilerin ve ithalat işlemlerinin temdidinde de temdit tarihi itibariyle fon kesintisi yapılır." Madde 2 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 3 üncü madde (A) fıkrasının; a) 4 No.lu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "4 - Yurt içi bankalararası krediler" b) 7 No.lu bendi yürürlükten kaldırılmış, 8 ve 9 No.lu bendler 7 ve 8 olarak değiştirilmiştir. Madde 3 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 4 üncü madde (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Döviz kredisi kullandıran veya kredi kullanımına ve ithalata aracılık eden bankalar veya özel finans kurumları ise söz konusu kredilere ait Fon kesintilerini 2 nci maddede belirtilen tarihleri izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar," Madde 4 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 6 ncı maddesi 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu oran bankalarca, ihtisas kredilerine uygulanacak faiz oranının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranından en az destekleme primi oranı kadar düşük olması halinde uygulanır. Bu faiz oranındaki her bir puan fazlalık için destekleme primi oranı da bir puan düşiirülür." Madde 5 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 9 uncu madde 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından kredi kullanan ve kullandıran veya kredi kullanılmasına ve ithalata aracılık eden bankalar ve özel finans kurumlan sorumludur." Madde 6 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 10 uncu maddesi (b-ii) fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b-ii) Prefinansman dahil ihracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan krediler ile Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı amacıyla sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı için kullandırılanlar dahil) taahhüt edilen ihracatın veya ihracat sayılan satış ve teslimlerin," "gerçekleşme durumları ilgili bankalarca veya özel finans kurumlarınca tespit edilir. İhracatın gerçekleştirilmediğinin veya eksik gerçekleştirildiğinin, taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin, yatırımın gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde; müeyyide uygulanmasını teminen, ilgili bankalarca veya özel finans kurumlarınca Fon kesintileri istisnanın uygulandığı tarih ile Fon'a yatırıldığı tarih arasında geçen süre için uygulanacak cezai faiziyle birlikte Fon'a yatırılır." Madde 7 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 11 Süresinde yatırılmayan fon kesintileri, müeyyide uygulanmasından doğan fon kesintileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilmiş bankalar tarafından geri alınacak destekleme primleri için Fon lehine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca uygulanan avans faiz oranının 2,0 katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak oranda cezai faiz uygulanır." Madde 8 12/5/1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin 6 No.lu Tebliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yatırımcılara ödenen destekleme primlerinden geri alınması gerekenler, cezai faizler ile birlikte destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevli bankalarca geri alınır." Madde 9 Bu Tebliğin 4 ve 7 nci maddeleri 1/1/1990, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ *NGA 28 AOJSTÜS 1990 TARİHİNDE UYGULANACAK KURIAR: BuLTKN NO: 1990/161 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALİŞ SATIŞ ALIŞ 1 ABD DOLARI ALMAN MARKI AVUSTRALYA DOLARI AVUSTURYA ŞiLiNi BELÇİKA FRANGI DANİMARKA KRONU FİN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YENİ KANADA DOIARI NORVEÇ KRONU İNGİLİZ STERLİNİ SUUDİ ARABİSTAN RiYALi AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) LuKSEMBURG FRANGI 1 İRİ ANDA LİRASI 1 İSPANYOL PEZETASI 3 PORTEKİZ ESKuDOSU 1 YUNAN DRAHMtSi 1 BULGAR LEVASI 1 İRAN RİYALİ 1 SURİYE LİRASI 1 LÜBNAN LİRASI 1 MEKSİKA PEZOSU 1 RUMEN LEYİ 1 ORDUN DİNARI 1 YENi BREZİLYA KRUZADOSU 1 YENİ İSRAİL ŞKKKLi 1 YUGOSLAV DİNARI ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOIARI 1 ABD DOIARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOIARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1 AVRUPA PARA BiRiMi(ECU) BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2t« o.aq ALMAN MARKI AVUSTRALYA DOIARI AVUSTURYA ŞİLİNİ BELÇİKA FRANGI DANİMARKA KRONU FiN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YKNi KANADA DOLARI NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI TÜRK LİRASI EFEKTİF SATİŞ :: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 28 Ağustos 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAMKftSI'NCA BELİRLENEN DEVLET İP BORÇLANMA SENET LERİMİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA TARîHİ.IDEKl GuNLüK DEĞERLERİ: 1- üzerinde fan kuponu bulamayıp ıskontolu alarak Haıine ihalesi ile alınan Devlet ı'f Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. (T[Devlet İç Borçlanma Tahvili, BıHazine Bonosu) VADE VADEYE KALAN BUG'jHKu DEŞER TARİHİ TANIM GuN SAYISI ( TL ÜZERİNDEN) B B B B B B B B B T T T ll i l?90 12T T T T T T T T ! 12T ? 2- Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olraayan fakat yukarıdaki tarihler arasında gelen, üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alman Devlet İç Borçlans-a Senetlerinde vade tarihi olarak Üstede >er alan bir sonraki tarih esas alınır, 3- üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet If Borçlanma Senetlerinin değerlen aşağıdadır. VADE TARİHİ TANI'1 YILLIK KUPON FAİZ ORANI KUPON DAHİL BUGuNKü DtfiER ( TL uzerinoen) T ; T T2 50,50 115, T , T2 47, T2 54, T , T2 63, T T2 60, T , T2 63, Sayfa : 19 Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 28 Ağustos 1990 Sayı : TıKMTE C-UHHURIYET hfs'ez BANraSI'NM BİLİFıEktK OEOLEÎ 1C BOSÇUNrlA SE.kT- LLUNlrl Tl" t/e VAOELEF İTİBARİYİ.. :a-'0-lwj T,'PIhl,(uE<I CLHLUC J.'ÎEF. EFI 4- Teda.'ulde L lunan doluşken faizli fl> 'le-+ Tahvillerinin deıcrlc! aşağıdadır, (8a kı/bt-ue-, ka.v. ktırumlai inin vacaıauarı ihale '.e îv.lenslerde ve Haîlne'ce batıları Milli laljl bedellerinin o leıımesınd j normal dest ileri ıuerın - J,:n k)ul edilir / UAOE YILIIC HJPOI- KUFDM OASıL BUG t TıRıHI T ıın FAİZ ORANI ( İL u7- vtıtlcek > 2C-02-19»ı 24 r: ,028 '.5-u3,-l«l 21T T-D ^.' T-D 55 29!ld o2o =91 2-lT !2 443 :-.-06-ı«ı 24'-0 c ı oca '2-rı 22 ( /u 2ı-ca-ı>vı 241-,-!) t 0 El' ı>ı;-i9?ı 3? 2 ü 23 P ı,ı 82" T-FJ E liU 21T -0 2? 10 ir 852 C T-C ^3: T-G 5" 93 13" 45a 0 J -''H 'ı *»90 ::-)! '-0 54 o ? 24T : -e-p?2 24T-0 55 " C2-199E 24T " 10J 994 :i-o:-;ç92 3İT o5 ki O l= o 2 3İT K T '-n-ı?»: 24T: D l i ' 3t> T :o n T-D ,-T-O 55,29 1= Û <T-0 54 " 6 1,2 648 P-C-ir?: 24T " 1', 194 r-07-l 92 24T =92 24T '3-19V2 24T2-Û T-D 5_ O3 :ı-v?-lt92 36T2-B "0 21-Cf 19=2 3sJ4-D t" 45 IvO PıO CI-lC-! 92 4ET2-D '. l-ı --2 3oT ST2-0 2.' B *92 36T ; 04-Uİ T , L T2-D UA J T-D »3 3İT , T-0 55, BT2-D 2J O T > " oT , T «e 03-0.Vl"3 36T2-L1 21 = r-a 54 3" OC-İ-93 3oT O 1 - ' T-07-1,93 3= Jj 10e = ",»3 13',435 C4-01-l>-4 46T2-D 2" evo 22 J1-19V4 4ET-0 5o ::-"i-i99i 43T2-0 2' 52 W4 t:e =4 4J--0 5' :T 133 7" ' 46T-D 55 2v 124 3b" T-3 55 '9 İle 9o4 H-Jo T / H4 15-0d dT P T B" 9E 41i, T Uo »b-19=5 6CT Yukarıdaki maddelerde belı-tıleı.leı eısinda kala- C.'let Lç 6^sl3 ıtu Senetleri n ^ n ı n 31 değerleri ürerinden de je 1 ndırı le..»k tır Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 20

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Haziran 1987 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Haziran 1987 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 8 Haziran 1987 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. 1 J Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: 17306 YÜRÜTME VE

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Haziran 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Haziran 1991 CUMARTESİ Sayı : 20888 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1772 Milletlerarası

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Haziran 1997 PERŞEMBE

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Haziran 1997 PERŞEMBE T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Haziran 1997 PERŞEMBE Sayı: 23024 YÜRÜTME YE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu'nun İstifasına

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur* 30 Aralık 1977 CUMA Sayı : 16155 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Şubat 1993 PAZAR Sayı : 21489 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı; 92/3948 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Şubat 2000 PAZAR. Kanunlar

T.C.. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Şubat 2000 PAZAR. Kanunlar T.C.. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Şubat 2000 PAZAR Sayı: 23956 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Şubat 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28926 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28827 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5586 Savunma

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28661 RACVIAC-GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

(3.7.1991 tarih ve 20918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) TÜRK PARASI, DÖVİZ İLE KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI'NIN 91-32/5 SAYILI TEBLİĞİNE İLİŞKİN I-M SAYILI

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı