DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOGRAFİK GÖSTERGELER"

Transkript

1 Milyon Milyon DEMOGRAFİK GÖSTERGELER 1. NÜFUS VE GÖÇ 1.1 Nüfus yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre; TR72 bölgesi, Türkiye toplam nüfusunun %3,1 ine sahip olup, 26 Düzey 2 Bölgesi arasında nüfus büyüklüğü bakımından 11. sıradadır. (1) Nüfus olarak yıllar içinde bölgede artış gerçekleşmiş olsa da, Türkiye nüfus artış hızını 1965 yılından sonraki verilerde yakalayamadığı, genel olarak Türkiye nin artış hızının 10 puan altında seyrettiği gözlenebilir. Bölgedeki nüfus özellikle 2000 li yıllarda artış kaybetmiştir ve projeksiyonlarda da azalan artış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. (Grafik) İllerin nüfus gelişimleri incelendiğinde ise Kayseri nin göç alan, Sivas ve Yozgat illerinin de göç veren iller olması grafiklerin açıklaması olarak yorumlanabilir. Bölgede, Kayseri ilinde nüfus artış göstermektedir, ancak Sivas ve Yozgat illerinde nüfus özellikle 2000 li yıllardan sonra devamlı olarak azalma göstermektedir ,6 1,4 1,2 1 0, ,6 0,4 0, Türkiye Nüfus TR72 Nüfus Türkiye Yıllık Nüfus Artış Hızı TR72 Yıllık Nüfus Artış Hızı Kayseri Nüfus Sivas Nüfus Yozgat Nüfus Kayseri Yıllık Nüfus Artış Hızı Sivas Yıllık Nüfus Artış Hızı Yozgat Yıllık Nüfus Artış Hızı Şekil 1 - Türkiye ve TR72 Bölgesi Nüfus Gelişimi ve Projeksiyonları (1) Tablo Projeksiyon ve Nüfus Artış Hızı (1) Projeksiyon Nüfus Artış Hızı Kayseri ,41% Sivas ,62% Yozgat ,57% TR ,10% Türkiye ,98%

2 2. TR72 Bölgesinde nüfus, özellikle merkez ilçelerde toplanmış ve yılları arasında da bu ilçelerde artmaya devam etmiştir. Gölova, Hacılar, İncesu, İmranlı, Zara, Boğazlıyan gibi merkez ilçe olmamasına rağmen nüfusun artış gösterdiği ilçelerde doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması ve yeni iş olanaklarının artması ile ilişkilendirilebilir. Merkez ilçelerden Talas ilçesinin Kayseri ilinde üniversite ilçesi olarak bilinmesi, yeni üniversitelerin açılması ile öğretim görevlisi ve öğrenci nüfusunda meydana gelen artış ile nüfusta yükseliş görülmüştür. Merkez olmayan ilçelerde nüfusun merkez ilçelere göç etmesi bölgedeki en büyük problemlerden biridir. Merkez dışı ilçelerde yaşanabilirlik seviyesinin artırılması, sosyal olanakların geliştirilmesi, yeni istihdam yaratılması bu anlamda göçü engelleyici olabilir. Şekil 2 - İlçeler 2012 Yılı Nüfusu ve Ortalama Nüfus Artış Hızı Haritası (1) yılı nüfus sonuçlarına göre Türkiye de kilometrekare başına düşen kişi sayısı 96 dır. Düzey 2 bölgeleri arasında TR72 bölgesi yüzölçümü olarak en büyük bölge olmasından dolayı bölgede kilometrekare başına düşen kişi sayısında; 39,3 kişi ile 26 bölge arasında sondan 4. sıradadır. Şekil 3 - Düzey 2 Bölgeleri Nüfus Yoğunluk Haritası (1)

3 4. İlçe nüfus yoğunlukları incelendiğinde; özellikle Kayseri Melikgazi ilçesinde kilometrekare başına kişi ile İstanbul un ortalama nüfus yoğunluğu olan kilometre kare başına kişiden fazla bir yoğunluğa sahip olduğu görülebilir. Yüzölçümü olarak görece küçük bir ilçe olan Melikgazi nin nüfusu Yozgat ilinin de dahil olduğu 41 ilin nüfusundan fazladır. (Tüik 2012) Talas ilçesinin nüfusu da üniversitelerin çoğalması ve faaliyete geçmesi ile yoğunluğu artan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Yozgat Merkez ilçesinde nüfus sayı olarak fazla olmasına rağmen, yüzölçüm olarak geniş olması sebebiyle en yoğun 8. İlçe olarak görülmektedir. Nüfus yoğunluğu olarak il merkez ilçelerinin yoğun olduğu, diğer ilçelerin nüfus yoğunluklarının düşük olduğu görülebilir. Ancak Yozgat ilinde dağılımın daha orantılı olduğu, Sivas ve Kayseri illerinde ise, merkez ilçeleri dışında yoğunlukların çok az olduğu haritadan gözlemlenebilir. Buradan özellikle Kayseri ve Sivas illerinde il merkez ilçelerinin gelişmelerinin diğer merkez dışı ilçeleri nüfus yoğunluğu anlamında olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılabilir. Şekil 4 - TR72 Bölgesi İlçeleri Nüfus Yoğunlukları (1) (2) 5. Yirminci yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi kentsel nüfusun tüm dünyada hızla artmasıdır yılı itibariyle dünya üzerinde yaşayan her iki kişiden birinin kentlerde yaşadığı tahmin edilmiştir. (3) Kentsel nüfus artışı hem Türkiye de hem de TR72 de görülmüştür. Özellikle 1965 sayımında neredeyse köy nüfusunun yarısı kadar şehir nüfusu bulunduran Kayseri de Türkiye ye oranla çok hızlı bir şehirleşme gerçekleştiği söylenebilir. Bunda Kayseri de gelişen sanayi ile birlikte köyden kente göçün etkisi büyüktür. Yozgat ve Sivas ta ise şehirleşme oranı Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Bu tablodan bu iki kentte ekonominin tarım ve hayvancılığa Türkiye ortalamasına göre daha fazla dayandığını söylenebilir.

4 Yıllara Göre İl ve İlçe Merkezi Nüfuslarının Belde ve Köy Nüfusuna Oranı Türkiye TR72 Kayseri Sivas Yozgat Şekil 5 - Yıllara Göre İl ve İlçe Merkezi Nüfuslarının Belde ve Köy Nüfusuna Oranı (1) 1.2 İller Kaba Doğum Hızı 6. Kaba doğum hızı, bin kişi başına düşen yıllık doğum sayısı ile bulunur. Bölgede yıllık doğum hızları 2009, 2010 ve 2011 yıllarına göre incelendiğinde, Kayseri ilinin doğum hızının Türkiye ortalamasından yüksek olduğu, ancak Sivas ve Yozgat illerinin Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülebilir. Yozgat ve Sivas illerinde nüfusun giderek yaşlanıyor olması ve genç nüfusun göç ile başka illere gitmesi doğum hızının düşük olma sebeplerindendir. Kaba Doğum Hızı Kayseri Sivas Yozgat TR72 Türkiye Şekil 6 - TR72 Bölgesi İlleri Kaba Doğum Hızı (1) 1.3 Nüfusun Yaş Bakımından İncelenmesi 7. Yaş durumunun incelenmesi bir coğrafyanın gelişmişlik düzeyinin, çalışabilir çalışamaz durumdaki nüfusun anlaşılması açısından önemlidir. Türkiye nin 2012 nüfus piramidi incelendiğinde; doğum oranının yıllar içinde artmasının durduğu görülmektedir. Nüfus piramidi olarak gelişmekte olan ülkeler ile paralellik gösterdiği söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun %30 undan azını çocukların ve %15 kadarını da yaşlıların oluşturduğu düşünülürse; erkeklerde %25.5 çocuk oranı ve %6.5 yaşlı oranı, kadınlarda %24.3 çocuk oranı ve %8.5 yaşlı oranı ile Türkiye nin çocuk oranında gelişmiş ülkelere benzer bir nüfus yapısı gösterdiği, ancak yaşlı oranında farklı bir yapısı olduğu görülmektedir. TR72 Bölgesi, erkeklerde %26 çocuk oranı ve %7 yaşlı oranı ile kadınlarda %25 çocuk oranı ve %10 yaşlı oranı ile Türkiye nüfus piramidine yakın değerler göstermektedir. Kayseri ilinde bu yüzdeler, erkeklerde çocuk oranı %27 ve yaşlı oranı %6 ile kadınlarda çocuk oranı %26 ve yaşlı oranı %8 dir. Sivas ilinde bu yüzdeler erkeklerde çocuk oranı %24 ve yaşlı oranı %9 ile kadınlarda çocuk oranı %23 ve yaşlı oranı %11 dir. Yozgat ilinde ise erkeklerde çocuk oranı %25 ve yaşlı oranı %9 ile kadınlarda çocuk oranı %24 ve yaşlı oranı %11 dir. Nüfus piramit yapısı hem Türkiye de, hem

5 de bölge illerinde benzer bir yapı göstermektedir. TÜSİAD ın yayınlamış olduğu 2050 ye Doğru Nüfus Bilim ve Yönetim raporunda nüfus piramiti çeşitlerinden, IV. Evre olarak adlandırılan, doğum ve ölüm hızlarının düşük olduğu, yüksek bağımlılık oranı ve uzun yaşam ümidi özelliklerinin görüldüğü piramit çeşidi bölge yapısına uygundur denilebilir. Türkiye Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın TR72 Bölgesi Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Kayseri Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Sivas Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Yozgat Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Şekil 7 - Türkiye, TR72, Kayseri, Sivas ve Yozgat 2012 Nüfus Piramitleri (1)

6 8. Yaş bağımlılık oranı bir bölgede çalışma yaşında sayılan her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan nüfus sayısını gösterir. Başka bir ifade ile bir bölgedeki 0-14 yaş ve 65 yaş üstü nüfus toplamının yaş grubundaki nüfusa oranının yüzde olarak ifade edilmesidir. Gelişmiş ülkelerde bu oran %50 civarındayken az gelişmiş ülkelerde bu oran yükselmektedir yılı verilerine göre; Almanya %51, Pakistan %64 ve Suriye %67 yaş bağımlılık oranlarına sahiptir. (Dünya Bankası, 2011) Yaş bağımlılık oranı özellikle devlet desteğine muhtaç olan nüfusun oranının görülmesi açısından önemlidir. Türkiye de bu oranda son 20 yılda hızlı bir azalma meydana gelmiş ve %48 seviyelerine ulaşılmıştır. Bu oranda aile planlaması çalışmalarının etkisi görülebilir. TR72 bölgesinde ise bu oran Türkiye ile yakın değerler göstermektedir. 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% Kayseri Sivas Yozgat TR72 Türkiye Şekil 8 - Yıllar Bazında Yaş Bağımlılık Oranı (1) 9. İlçeler bazında yaş bağımlılık oranları incelendiğinde; özellikle merkez ilçelerde yaşlı nüfus oranının merkez olmayan ilçelere göre daha düşük olmasından dolayı merkez ilçelerde yaş bağımlılık oranının düşük olduğu, merkez olmayan ilçelerde ise bu oranın %70 seviyelerine kadar yükseldiği görülmektedir. Şekil Yılı İlçeler Nüfus ve Yaş Bağımlılık Oranı Haritası (1)

7 Türkiye de ortanca yaş özellikle 1985 yılından günümüze kadar yükselme eğilimi göstermiştir projeksiyonları da 2023 e kadar ortanca yaşın 34 e yükseleceğini söylemektedir. Bu bağlamda Türkiye, genç nüfusu yoğunlukta olan bir ülkeden, nüfusu giderek yaşlanan bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. TR72 bölgesi bazında ortanca yaş incelendiğinde, özellikle Yozgat ilinde 2023 yılında ortanca yaşın kadınlarda 43, erkeklerde 40 olması beklenmektedir. Bunun en büyük etkenlerinden biri, Yozgat ilinin göç veren bir il olması ve bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettirecek olmasıdır. Bu sebeple Yozgat ilinin nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. Tablo 2 - Türkiye ve TR72 Bölgesi'nde Ortanca Yaş Dağılım ve Projeksiyonu (1) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Yıllara Göre Türkiye'de Ortanca Yaş Dağılımı İl Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Türkiye 30,07 29,49 30,65 34,00 33,30 34,60 Kayseri 29,31 28,87 29,78 33,06 32,53 33,57 Sivas 30,37 29,84 30,93 35,47 34,83 36,13 Yozgat 30,48 29,63 31,39 41,63 40,10 43,23 TR72 29,82 29,27 30, Ortanca yaş 1.4 Göç 11. TR72 bölgesi için göç verileri incelendiğinde, Kayseri ilinin özellikle 2000 li yıllardan sonra göç alan bir grafik sergilediği, Yozgat ve Sivas illerinin ise göç veren bir grafik sergilediği görülebilir. Özellikle Sivas ilinde her yıl %2 den fazla bir nüfusun göç ile başka şehirlere gitmesi, şehrin geleceği açısından olumsuz etkidedir. Aynı şekilde Yozgat ilinde de nüfustaki azalma sebeplerinden biri göç vermesidir denilebilir. Yıllara Göre Net Göç Hızı (Binde) -10, ,0-110,0 Kayseri Yozgat Sivas Şekil 10 - Yıllara Göre Net Göç Hızı (Binde) (1) 12. Kayseri ili özellikle komşu illerine göre sanayi anlamında gelişmiş bir şehir olmasından dolayı, TR72 bölgesi illeri, Nevşehir gibi illerden göç almaktadır. Nüfusa Kayseri de kayıtlı olarak farklı şehirlerde bulunan toplam kişiden kişi İstanbul da, kişi Ankara da ve kişi Antalya da ikamet etmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden göç alması ise daha önce bu şehirlere

8 yerleşen Kayserililerin geri dönmesi, üniversite okumaya giden Kayserili öğrencilerin mezun olup Kayseri ye gelmesi, yeni iş imkanları ile açıklanabilir. Şekil 11 - Kayseri İli Aldığı ve Verdiği Göç Haritası (1) 13. İstanbul İlinde ikamet eden nüfusun nüfusa kayıtlı olduğu illere bakıldığında; kişi ile Sivaslıların İstanbul da yaşayan en kalabalık grup olduğu görülebilir. (TÜİK 2012) Bu nüfus Sivas ta ikamet eden Sivaslı nüfusundan fazladır. Özellikle İstanbul da yaşayan Sivaslıların geri dönmeleri ile Sivas ilinde tersine göçe bağlı nüfus artışı yaşanabilir. Bu sebeple Sivas ilinde yeni iş alanlarının oluşturulması elzemdir. Sivas ili en çok göçü İstanbul dan aldığı gibi yine en çok göçü İstanbul a vermektedir. Özellikle İstanbul daki Sivaslılar göçün İstanbul a doğru gitmesinde etkendir. İstanbul ilinde yapılan Sivaslılara özgü günlerde Sivas ilindeki iş olanaklarından bahsedilmesi göçün geri gelmesine etken olabilir.

9 Şekil 12 - Sivas İli Aldığı ve Verdiği Göç Haritası (1) 14. Yozgat göç alma ve verme haritaları incelendiğinde göçü en çok Ankara, İstanbul ve Kayseri illerinden aldığı ancak en çok Ankara ya verdiği anlaşılabilir. Özellikle yakın olmasından dolayı Ankara ya göç etmiş, Ankara da ikamet eden Yozgatlı sayısı dir. Bu sayı İstanbul da , Kayseri de dir. Yine Sivas ta olduğu gibi, Yozgat ilinde de yeni iş imkanlarının oluşması, sosyal hayatın canlanması göç eden kesimin geri gelmesinde etkili olabilir. Aynı şekilde Ankara da yapılabilecek etkinliklerde Yozgat potansiyel iş imkanları tanıtımları yapılabilir. Şekil 13 - Yozgat İli Aldığı ve Verdiği Göç Haritası (1) 15. TR72 Bölgesinin aldığı ve verdiği göçler 2009 yılı verilerine göre eğitim bakımından incelendiğinde bölgeye gelen ve bölgeden giden nüfusun en çok lise ve dengi okul mezunu olduğu görülmektedir. Bölgenin bu anlamda beyin göçü yaşayan bir bölge olmadığı söylenebilir. Üniversite sayılarının artması ile bu rakamlarda üniversite mezun göçünün artmış olması muhtemeldir.

10 5.989; 10% 1.859; 3% ; 22% TR72 Bölgesi Eğitim Durumuna Göre Verilen Göç Oranları (2009) Okuma yazma bilmeyen ; 32% 9.277; 16% 433; 1% 1.986; 4% 2.333; 4% 104; 0% 4.574; 8% Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen 1.855; 4% 3.988; 8% TR72 Bölgesi Eğitim Durumuna Göre Alınan Göç Oranları (2009) ; 23% ; 36% 7.288; 15% 1.826; 2.211; 4% 4% 359; 1% 136; 0% 2.567; 5% Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen Şekil 14 - TR72 Bölgesi Eğitim Durumuna Göre Alınan ve Verilen Göç Oranları (2009) (3) 2. EĞİTİM 16. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısına ilişkin veriler; okul çağı nüfusunun büyüklüğü, yeni kayıt oranları, okullaşma oranlarının hesaplanması konusunda yön gösterir ve eğitim politikalarında temel oluşturur. Aynı zamanda nüfus yaş oranlarının projeksiyonları, eğitim hizmetleri planlamaları için elzemdir. Türkiye 2050 projeksiyonlara göre, okul çağı nüfusu ilk 8 yıl içinde çok az artış gösterecek olmasına rağmen, 2020 yılından sonra sürekli azalma gösterecek ve 2050 yılında okul çağındaki nüfusun payı (3-22 yaş) %35 ten, %25 e düşecektir. Bu azalma eğitim sektörü bakımından Türkiye ye bir avantaj olarak dönebilir, bu yıllarda eğitimin niteliğini geliştirme, cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi konularda bir fırsat yaratabilir. Aynı şekilde giderek artan yetişkin nüfusun eğitim ihtiyaçları için de yeni düzenlemeler gerekebilir. (3) 2.1 Okuryazarlık Oranları 17. Türkiye de okuryazarlık oranı ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi ile son 10 yılda hızlı bir artış göstermiş olup 2012 için ortalamada %90.81 seviyelerine gelmiştir. TR72 Bölgesinde %88.01 oranı ile Türkiye nin gerisinde kalmış olsa da yine son 10 yılda gelişme göstermiştir. Ancak bölgedeki genel gelişme, ilçelere aynı oranda yansıyamamıştır yılında okuryazarlık ilçelerde %66 ile %87 arasında değerler alırken, 2012 yılına geldiğimizde %69 ve %94 arasında değerler aldığı görülebilir yılında okuryazarlık özellikle Kayseri ilçelerinde yüksek değerler alırken,

11 2012 yılına gelindiğinde Yozgat ın da ilçelerde yüksek değerler almaya başladığı görülebilir. Sivas ilinin bu anlamda 2012 yılı için ortalamada Yozgat ile yakın değerler sergilediği bilinse de, bu değerin özellikle Sivas Merkez ilçesinden kaynaklandığı, merkez dışı ilçelerde ise okuryazarlık oranlarında geride kaldığı görülebilir. Bu sebeple Sivas ili için merkez dışı ilçelerde okuryazarlık kampanyaları ile halkın okuryazarlık seviyesinin artması sağlanmalıdır. İl geneli kampanyaların dışında, TR72 Bölgesinde özellikle; Kayseri ilinden Felahiye, Özvatan ve Sarız ilçeleri, Sivas ilinden Akıncılar, Doğanşar, Gölova, İmranlı, Koyulhisar ve Zara ilçeleri, Yozgat ilinden ise Çandır ilçesinde okuryazarlık programları açılması ve halkın bilinçlendirilmesi önemlidir YILI OKUR YAZARLIK 2011 YILI OKURYAZARLIK Şekil ve 2011 Yılları Nüfus Büyüklük ve Okuryazar Oranı Haritası (1) İlçeler Okur Yazarlık Oranları Akkışla Yenifakılı Yerköy 95,00% Bünyan Develi Şefaatli Felahiye Sorgun Hacılar Sarıkaya 90,00% İncesu Saraykent Kocasinan 85,00% Merkez Melikgazi Kadışehri Çekerek Çayıralan Çandır Boğazlıyan Aydıncık Akdağmadeni Zara Yıldızeli 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% Özvatan Pınarbaşı Sarıoğlan Sarız Talas Tomarza Yahyalı Yeşilhisar Akıncılar Ulaş Şarkışla Suşehri Altınyayla Divriği Doğanşar Merkez Gemerek Koyulhisar Gölova Kangal İmranlı Hafik Gürün Okur Yazarlık Oranı Türkiye TR72 Kayseri Sivas Yozgat Şekil 16 - İlçeler Okuryazarlık Oranları (1)

12 2.2 İlköğretimde Okullaşma Oranları ve Fiziki Yapı 18. İlköğretim okullaşma oranlarında, Türkiye son yıllarda yapılan politikalar ile büyük bir başarı yakalamıştır. 2011/2012 okul yılı verilerine göre, Türkiye ortalamada %98,67 oranına ulaşmıştır. Aynı başarıdan TR72 Bölgesi bütün illeri için söz etmek mümkün değildir. Kayseri ilinde, 2007/2008 yılına ait değer %99,57 ile yüksek değerleri yakalamışken, 2011/2012 yılına gelindiğinde bu değerin düştüğü görülebilir. Sivas ilinde ise gösterilen gelişme Türkiye ortalamasını son yıllarda geçmiştir. Yozgat iline gelindiğinde ise, son 5 yıl için ilköğretim okullaşma oranının düşük değerlerde seyrettiği görülebilir. Her ne kadar gelişme eğrisi gösterse de Türkiye ortalamasının bir hayli altında kalınmıştır. İlköğretimde okullaşma oranının Yozgat ilinde düşük olmasının sebeplerinin incelenmelidir. 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 Yıllara Göre İlköğretim Okullaşma Oranı 2011/2012 Öğretim Yılı İlköğretim Okullaşma Oranı Yozgat Türkiye 100,00 99,00 98,00 97,00 96,00 95,00 94,00 93,00 Kayseri Türkiye Kayseri Sivas Yozgat Sivas Toplam Kadın Erkek Türkiye Şekil 17 - Yıllara ve İllere Göre İlköğretim Okullaşma Oranı (1) 19. Bölge derslik başına düşen 24 öğrenci ile Türkiye ortalaması olan 30 öğrenciden iyi konumdadır denilebilir. Kayseri derslik başına ortalama 28, Sivas 21 ve Yozgat 19 öğrenciye sahiptir. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci nüfusu ilçelere göre incelendiğinde; özellikle merkez ilçeler olan Kocasinan, Melikgazi, Talas, Sivas Merkez de derslik başına düşen öğrenci nüfusunun yoğun olduğu görülmektedir. Özellikle Melikgazi ilçesinde derslik başına düşen ortalama 35,4 öğrenci ile yoğun dersliklere sahip ilçelerdendir. Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde bu anlamda okul ve derslik sayısının artırılması gerekebilir. 20. Öğretmen başına düşen öğrenci mevcudu 2011/2012 Öğretim Yılı için Türkiye de ortalama 20 öğrencidir. TR72 bölgesinde bu mevcut 18 iken Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde sırasıyla 19, 17 ve 17 öğrencidir. İlçeler bazında bu değer incelendiğinde; derslik tablosundan daha farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Kayseri ilinden Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Pınarbaşı ilçeleri, Sivas ilinden Pınarbaşı ilçesi ve Yozgat ilinden Aydıncık, Kadışehri, Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerinde öğretmen başına düşen öğrenci mevcudunun diğer ilçelere göre yüksek olduğu görülmektedir. Merkez ilçelerde bu oranın yüksek olması öğrenci sayısının çok olması ile, merkez dışı ilçelerde çok olması ise gelen öğretmenlerin genelde tayin imkanları ile başka şehir ya da ilçelere atanmasından kaynaklanmaktadır.

13 Şekil 18 - İlçeler Bazında İlköğretimde Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı Haritaları (4) 2.3 Ortaöğretimde Okullaşma Oranları ve Fiziki Yapı 21. Ortaöğretimde okullaşma oranları incelendiğinde; son 5 yılda Türkiye de okullaşma oranları %10 a yakın artarak %67 değerlerine ulaşmıştır. Kayseri ilinde ortalama okullaşma oranı Türkiye nin son 5 yılda hep üzerinde değerler alarak 2011/2012 Öğretim Yılı nda %74 seviyelerine ulaşmıştır. Sivas ili genel olarak Türkiye ortalaması ile yakın değerler alırken, özellikle Yozgat ili ilköğretimde olduğu gibi Türkiye ortalamasının bir hayli altında değerler almaktadır. Bu sebeple, özellikle Yozgat ilinde ailelerin çocuk eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bölgede genel olarak kız öğrencilerde okullaşma oranı daha yüksek gözükmektedir. Özellikle Türkiye nin doğu illerinde görülen kız öğrencilerindeki okullaşmadaki düşük oranlar TR72 bölgesinde gözlenmemektedir. TR72 bölgesinde ortaöğretim eğitiminde cinsiyet ayrımı yapılmıyor denilebilir. Yıllara Göre Ortaöğretim Okullaşma Oranı Ortaöğretim Okullaşma Oranı 80,00 Türkiye 75,00 75,00 70,00 65,00 70,00 65,00 60,00 60,00 55,00 Yozgat 55,00 Kayseri 50,00 45,00 Türkiye Kayseri Sivas Yozgat Sivas Toplam Kadın Erkek Türkiye Şekil 19 - Yıllara ve İllere Göre Ortaöğretim Okullaşma Oranı (1)

14 22. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, TR72 bölgesinin derslik başına ortalama 27 öğrenci ile Türkiye ortalaması olan derslik başına 31 öğrenciden iyi durumda olduğu görülebilir. Aynı ortalama Kayseri için 29, Sivas için 28 ve Yozgat için 22 dir. İller arasında derslik sayısında Yozgat ın ortaöğretimde en iyi durumda olduğu söylenilebilir. İlçeler bazında aynı ortalama incelendiğinde; Melikgazi ilçesinde 37, Sivas Merkez ilçesinde 36, Yerköy ilçesinde 35 ve Talas ilçesinde 30 öğrenci ile dersliklerde öğrenci yoğunluğu olduğu görülebilir. Özellikle Melikgazi, Sivas Merkez ve Yerköy ilçelerinde bu anlamda yeni dersliklere ihtiyaç vardır denilebilir. 23. Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması 16 dır. TR72 Bölgesi nde bu ortalama 15 öğrenci ile Türkiye ortalamasından daha iyi durumdadır denilebilir. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı sırasıyla, 15,16 ve 15 öğrencidir. İlçeler incelendiğinde merkez dışı ilçelerden özellikle Kadışehri, Yıldızeli, Altınyayla, İmranlı ve Sarız ilçelerinin öğretmen başına öğrenci yoğunluğu yaşadığı görülebilir. Kadışehri ve Altınyayla ilçeleri hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde aynı yoğunluğu yaşadığı için sebeplerinin incelenmesi gerekmektedir. Şekil 20 - İlçeler Bazında Ortaöğretimde Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı Haritaları (4) 2.4 Yükseköğretim Oranları 24. Bölge gelişmişlik düzeyini belirleyici etmenlerden biri bölgedeki eğitim durumudur. OECD nin her yıl çıkarmış olduğu Bir Bakışta Eğitim (Education at a Glance) 2012 raporuna göre; yaş arası yüksek öğrenim mezunları yüzdesi; Kanada da %51, İsrail de %46, Japonya da %45, A.B.D. de %42, G.Kore de %40, Avustralya %38 ve Norveç de %37 lik oranlar yakalanırken, Türkiye de aynı oran %13 de kalarak eğitim konusunda geride kalındığını göstermektedir. (5) Ekonomiye katkısı tartışmasız olan ARGE ve yenilikçilik ürünlerinde özellikle üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunlarının en büyük katkıyı yaptığı düşünülürse, Türkiye de üniversite eğitiminin yaygınlaştırılması elzemdir. 22 yaş üstü nüfus için fakülte veya üzeri mezunların oranı Türkiye de ortalama %13,26 dır. İçinde 6 üniversiteyi barındıran TR72 Bölgesi %11,59 ortalama ile Türkiye ortalamasının altında kalarak 26 Düzey 2 Bölgesi arasından 13. Sıradadır. Kayseri ili %12,98 ortalama ile 81 il içinde 14. sırada, Sivas ili %11,38 oran ile 36. sırada ve Yozgat illi %7,99 oranı ile 76. sırada yer almıştır. (1)

15 25. Bölgede öğrenci yoğunluğunu oluşturan 3 üniversitenin kuruluş yılları incelendiğinde; Cumhuriyet Üniversitesi nin 1974 yılında, Erciyes Üniversitesi nin 1978 yılında, Bozok Üniversitesi nin ise 2006 yılında kurulduğu bilgisine ulaşılabilir. Yozgat şehrinde üniversite görece yeni bir kurum olduğu için, özellikle beyin göçü ile üniversite mezun sayısında bir hayli geride olan şehirde zaman içinde bir yükseliş beklenmektedir. Bölge de üniversite mezunu oranının düşük olmasının sebeplerinden biri, sanayisi gelişmiş bir şehir olan Kayseri nin bile üniversite mezunlarını cezbeden bir ekonomik yapıya sahip olamamasıdır. Özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerin maaş skalalarının bölgede yakalanamaması nitelikli işgücünün göçmesine sebep olmaktadır. 26. İlçeler yükseköğrenim durumları incelendiğinde; üniversite ilçesi olarak bilinen Talas ilçesinde %19 luk değer ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir değer aldığı görülebilir. Ancak bölge geneline bakıldığında ilçelerde %5 oranını geçebilen ilçe çok azdır. Türkiye ortalamasını sadece merkez ilçeler olan Melikgazi, Talas, Sivas ve Yozgat Merkez ilçeler geçebilmiştir. Ancak bu ilçeler de Türkiye ortalamasını çok yüksek oranlarda geçemediği için bölgenin Türkiye ortalamasını geçmesini sağlayamamışlardır. Önümüzdeki yıllarda özellikle Kayseri ilinde yükseköğrenim oranlarında bir ivme beklenmektedir. Kayseri ili 4 üniversitesi ile Türkiye de üniversite sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir den sonra Konya ili ile birlikte 4. sıradadır. Özellikle Kayseri de bulunan üniversitelerin tam kapasite ile eğitim hizmetlerini vermesi durumunda öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin il genel yüksek öğretim seviyesini artıracağı düşünülmektedir. İlçeler 22 Yaş ve Üstü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Toplam Mezun Oranları Sivas Merkez Yahyalı Yeşilhisar 20% Akıncılar Altınyayla Divriği Doğanşar Sarız Tomarza Gemerek Sarıoğlan 15% Gölova Pınarbaşı Özvatan 10% Gürün Hafik Melikgazi Kocasinan İncesu Hacılar Felahiye Develi Bünyan 5% 0% Akkışla Yerköy Yenifakılı Şefaatli Sorgun Sarıkaya Saraykent Kadışehri İmranlı Kangal Koyulhisar Suşehri Şarkışla Ulaş Yıldızeli Zara Yozgat Merkez Akdağmadeni Aydıncık Boğazlıyan Çayıralan Çandır Çekerek İlçe TR72 Kayseri Sivas Yozgat Türkiye Şekil 21 - İlçeler Yüksek Öğrenim Oranları (1)

16 27. Yükseköğrenim seviyesi bölgede düşük olmasına rağmen, Türkiye üniversite haritası incelendiğinde, Kayseri ilinin ön plana çıkan illerden olduğu görülebilir. Bölgede bulunan 6 üniversitenin 4 ü Kayseri ilinde bulunmaktadır. Şekil 22 - Türkiye Üniversite Haritası (6) 28. İllerdeki üniversite öğrenci sayıları, 2011/2012 öğretim yılı için Kayseri de 40bine yakın, Sivas ta 30binlerde, Yozgat ta ise 10bine yakındır. Birkaç yıl içinde özellikle Kayseri de Abdullah Gül Üniversitesi nin faaliyete geçmesi ve Melikşah, Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin tam kapasite öğretime devam etmesi ile bu sayılar artacak, Kayseri daha çok öğrenci şehri olması ile de tanınacaktır. Tablo 3 - TR72 Bölgesi Üniversiteleri Öğrenci Sayıları (7) Üniversite 2011/2012 Yılı Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Erciyes Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Bozok Üniversitesi Melikşah Üniversitesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, gelişmiş ülkelerden Almanya da 12, Norveç te ise 9 dur. (8) ÖSYM 2011/2012 yılı istatistiklerine göre, Türkiye de toplamda öğretim elemanı ve üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen 36 öğrenci sayısı ile gelişmiş ülkelerin bir hayli gerisinde kalmaktadır. Bölgedeki üniversiteler, Türkiye ye göre görece iyi konuda olmasına rağmen, Avrupa ülkelerine göre geride kalmıştır denilebilir. Ancak yine de göstergelere göre öğretim elemanı sıkıntısı vardır denilemez. Türkiye de her 7 öğretim elemanından 1 i profesör unvanına sahipken, bu oran Bozok Üniversitesi nde 36 da 1, Cumhuriyet Üniversitesi nde 9 da 1, Erciyes Üniversitesi nde 6 da 1, Melikşah Üniversitesi nde 17 de 1, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi nde 10 da 1 ve Abdullah Gül Üniversitesi nde 7 de 1 şeklindedir. Özellikle Bozok Üniversitesi nde profesör sayısının az olması öğrencileri cezbetme yönünden bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.

17 TR72 Bölgesi Üniversitelerde Öğretim Elemanları Dağılımı BOZOK ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DOÇ. Y.DOÇ. ÖĞR.GRV. OKUTMAN UZMAN ARŞ.GRV. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Şekil 23 - TR72 Bölgesi Üniversiteleri Öğretim Elemanları Ünvan Dağılımı (7) (9) 30. Bölgede bulunan üniversitelerde, öğretim görevlilerinin %31 i Tıp Fakültesinde görev almaktadır. Özellikle Erciyes Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliğinden, Çin Dili ve Edebiyatına, Uçak Gövde Motor bölümünden, Enerji sistemleri mühendisliğine kadar farklı dallarda öğretim hayatına devam etmektedir. Bölgede farklı dallarda birçok bölüm olmasına karşın, üniversite sanayi işbirliği gelişmiştir denilemez. Üniversite-sanayi işbirliği konusuna raporda ayrıca değinilecektir. TR72 Bölgesi Öğretim Elemanlarının Fakülteler Göre Dağılımı TIP FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE DOĞA BİLİMLERİ REKTÖRLÜKTE GÖREVLİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİĞER Şekil 24 - TR72 Bölgesi Üniversiteleri Öğretim Elemanları Fakülte Dağılımı (7) (9) Kaynakça 1. TÜİK. TÜİK Veri Tabanı. *Çevrimiçi Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı. İlçe Yüzölçümleri. *Çevrimiçi+ 3. TÜİK. TÜİK Veri Tabanı. *Çevrimiçi

18 4. T.C. Kalkınma Bakanlığı. Kalkınma Bakanlığı OECD. Education at a Glance Yükseköğretim Kurulu. Üniversiteler. *Çevrimiçi+ BED. 7. OSYM Yılı Yükseköğretim İstatistikleri OECD. Education at a Glance, OECD Indicators Abdullah Gül Üniversitesi. *Çevrimiçi

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU Hazırlayan: Emine AKTUĞ 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 4 DEMOGRAFİK YAPI... 5 1. İL VE İLÇELERİN NÜFUSU... 5 2. NÜFUS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA

KISALTMALAR BGUS : İDBTSEP : DAP : DPT : GTHB : UKKS : IPA KISALTMALAR BGUS İDBTSEP DAP DPT GTHB UKKS IPA IPARD DOKAP BKH KSEP DTM TÜİK ABGS TESK TOBB KOSGEB AZUTİB TÜRSAB İAV KUDAKA STK ERSİAD EKEV UNDP YTÜ AÜ HIV AIDS GİTES KENTGES ADNKS GBO YBO İDON İKO TDİO

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 12 Mart 2014 Konya İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin öncülüğünde

Detaylı

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ

15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ 15 SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLER 15.1 GİRİŞ Bu bölümde Otoyol Projesinin, projenin 1. ve 2. Fazları için geçerli olan potansiyel sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirmesi bulunmaktadır. Değerlendirmenin

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI AĞLI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI DADAY İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Genel Ekonomik Göstergeler

Genel Ekonomik Göstergeler Genel Ekonomik Göstergeler BÖLÜM 2 6 1 Genel Ekonomik Göstergeler TRC3 Bölgesi 2 milyona yakın nüfusu ve cari fiyatlarlarla 2008 yılında 9,5 milyar TL bölgesel katma değeri ile Türkiye nin gelişmekte olan

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr

Eğitim Sektörü Raporu. Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Eğitim Sektörü Raporu Dilara AY TSKB Ekonomik Araştırmalar ayd@tskb.com.tr Haziran 2014 Eğitim sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin uzman kadrosunca

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ

ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ŞENPAZAR İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN EMİNE MERVE KESER Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzman Temmuz, 2013 i i Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI YAŞLANMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-00-3 YAYIN NO: KB: 2900 - ÖİK: 740 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Doğal Nüfus Artış Hızı

Doğal Nüfus Artış Hızı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye nin Demografik Dönüşümü Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne Çocuk Sağlığı ve Beşş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler: 1968 20088 Binde 50 45 40 35 30

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

İçindekiler İçindekiler...2 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 PLANLAMA YAKLAŞIMI VE YÖNTEM... 12 ANKARA YI KONUMLANDIRMAK... 16 KÜRESEL ÖLÇEKTE ANKARA... 22 ARD BÖLGESİYLE ANKARA... 25 TR41 Bölgesi: Bursa, Eskişehir,

Detaylı

Yozgat 2023. Kalkınma Çalıştayı. Sonuçları 2-3 Mayıs 2013. www.oran.org.tr

Yozgat 2023. Kalkınma Çalıştayı. Sonuçları 2-3 Mayıs 2013. www.oran.org.tr Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçları 2-3 Mayıs 2013 Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçları 2-3 Mayıs 2013 I. VALİLİK SUNUŞU Kalkınma hedeflerinin başarılabilmesi; o yerin kalkınma hedeflerinin önünde

Detaylı