DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMOGRAFİK GÖSTERGELER"

Transkript

1 Milyon Milyon DEMOGRAFİK GÖSTERGELER 1. NÜFUS VE GÖÇ 1.1 Nüfus yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre; TR72 bölgesi, Türkiye toplam nüfusunun %3,1 ine sahip olup, 26 Düzey 2 Bölgesi arasında nüfus büyüklüğü bakımından 11. sıradadır. (1) Nüfus olarak yıllar içinde bölgede artış gerçekleşmiş olsa da, Türkiye nüfus artış hızını 1965 yılından sonraki verilerde yakalayamadığı, genel olarak Türkiye nin artış hızının 10 puan altında seyrettiği gözlenebilir. Bölgedeki nüfus özellikle 2000 li yıllarda artış kaybetmiştir ve projeksiyonlarda da azalan artış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. (Grafik) İllerin nüfus gelişimleri incelendiğinde ise Kayseri nin göç alan, Sivas ve Yozgat illerinin de göç veren iller olması grafiklerin açıklaması olarak yorumlanabilir. Bölgede, Kayseri ilinde nüfus artış göstermektedir, ancak Sivas ve Yozgat illerinde nüfus özellikle 2000 li yıllardan sonra devamlı olarak azalma göstermektedir ,6 1,4 1,2 1 0, ,6 0,4 0, Türkiye Nüfus TR72 Nüfus Türkiye Yıllık Nüfus Artış Hızı TR72 Yıllık Nüfus Artış Hızı Kayseri Nüfus Sivas Nüfus Yozgat Nüfus Kayseri Yıllık Nüfus Artış Hızı Sivas Yıllık Nüfus Artış Hızı Yozgat Yıllık Nüfus Artış Hızı Şekil 1 - Türkiye ve TR72 Bölgesi Nüfus Gelişimi ve Projeksiyonları (1) Tablo Projeksiyon ve Nüfus Artış Hızı (1) Projeksiyon Nüfus Artış Hızı Kayseri ,41% Sivas ,62% Yozgat ,57% TR ,10% Türkiye ,98%

2 2. TR72 Bölgesinde nüfus, özellikle merkez ilçelerde toplanmış ve yılları arasında da bu ilçelerde artmaya devam etmiştir. Gölova, Hacılar, İncesu, İmranlı, Zara, Boğazlıyan gibi merkez ilçe olmamasına rağmen nüfusun artış gösterdiği ilçelerde doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması ve yeni iş olanaklarının artması ile ilişkilendirilebilir. Merkez ilçelerden Talas ilçesinin Kayseri ilinde üniversite ilçesi olarak bilinmesi, yeni üniversitelerin açılması ile öğretim görevlisi ve öğrenci nüfusunda meydana gelen artış ile nüfusta yükseliş görülmüştür. Merkez olmayan ilçelerde nüfusun merkez ilçelere göç etmesi bölgedeki en büyük problemlerden biridir. Merkez dışı ilçelerde yaşanabilirlik seviyesinin artırılması, sosyal olanakların geliştirilmesi, yeni istihdam yaratılması bu anlamda göçü engelleyici olabilir. Şekil 2 - İlçeler 2012 Yılı Nüfusu ve Ortalama Nüfus Artış Hızı Haritası (1) yılı nüfus sonuçlarına göre Türkiye de kilometrekare başına düşen kişi sayısı 96 dır. Düzey 2 bölgeleri arasında TR72 bölgesi yüzölçümü olarak en büyük bölge olmasından dolayı bölgede kilometrekare başına düşen kişi sayısında; 39,3 kişi ile 26 bölge arasında sondan 4. sıradadır. Şekil 3 - Düzey 2 Bölgeleri Nüfus Yoğunluk Haritası (1)

3 4. İlçe nüfus yoğunlukları incelendiğinde; özellikle Kayseri Melikgazi ilçesinde kilometrekare başına kişi ile İstanbul un ortalama nüfus yoğunluğu olan kilometre kare başına kişiden fazla bir yoğunluğa sahip olduğu görülebilir. Yüzölçümü olarak görece küçük bir ilçe olan Melikgazi nin nüfusu Yozgat ilinin de dahil olduğu 41 ilin nüfusundan fazladır. (Tüik 2012) Talas ilçesinin nüfusu da üniversitelerin çoğalması ve faaliyete geçmesi ile yoğunluğu artan bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Yozgat Merkez ilçesinde nüfus sayı olarak fazla olmasına rağmen, yüzölçüm olarak geniş olması sebebiyle en yoğun 8. İlçe olarak görülmektedir. Nüfus yoğunluğu olarak il merkez ilçelerinin yoğun olduğu, diğer ilçelerin nüfus yoğunluklarının düşük olduğu görülebilir. Ancak Yozgat ilinde dağılımın daha orantılı olduğu, Sivas ve Kayseri illerinde ise, merkez ilçeleri dışında yoğunlukların çok az olduğu haritadan gözlemlenebilir. Buradan özellikle Kayseri ve Sivas illerinde il merkez ilçelerinin gelişmelerinin diğer merkez dışı ilçeleri nüfus yoğunluğu anlamında olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılabilir. Şekil 4 - TR72 Bölgesi İlçeleri Nüfus Yoğunlukları (1) (2) 5. Yirminci yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi kentsel nüfusun tüm dünyada hızla artmasıdır yılı itibariyle dünya üzerinde yaşayan her iki kişiden birinin kentlerde yaşadığı tahmin edilmiştir. (3) Kentsel nüfus artışı hem Türkiye de hem de TR72 de görülmüştür. Özellikle 1965 sayımında neredeyse köy nüfusunun yarısı kadar şehir nüfusu bulunduran Kayseri de Türkiye ye oranla çok hızlı bir şehirleşme gerçekleştiği söylenebilir. Bunda Kayseri de gelişen sanayi ile birlikte köyden kente göçün etkisi büyüktür. Yozgat ve Sivas ta ise şehirleşme oranı Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Bu tablodan bu iki kentte ekonominin tarım ve hayvancılığa Türkiye ortalamasına göre daha fazla dayandığını söylenebilir.

4 Yıllara Göre İl ve İlçe Merkezi Nüfuslarının Belde ve Köy Nüfusuna Oranı Türkiye TR72 Kayseri Sivas Yozgat Şekil 5 - Yıllara Göre İl ve İlçe Merkezi Nüfuslarının Belde ve Köy Nüfusuna Oranı (1) 1.2 İller Kaba Doğum Hızı 6. Kaba doğum hızı, bin kişi başına düşen yıllık doğum sayısı ile bulunur. Bölgede yıllık doğum hızları 2009, 2010 ve 2011 yıllarına göre incelendiğinde, Kayseri ilinin doğum hızının Türkiye ortalamasından yüksek olduğu, ancak Sivas ve Yozgat illerinin Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülebilir. Yozgat ve Sivas illerinde nüfusun giderek yaşlanıyor olması ve genç nüfusun göç ile başka illere gitmesi doğum hızının düşük olma sebeplerindendir. Kaba Doğum Hızı Kayseri Sivas Yozgat TR72 Türkiye Şekil 6 - TR72 Bölgesi İlleri Kaba Doğum Hızı (1) 1.3 Nüfusun Yaş Bakımından İncelenmesi 7. Yaş durumunun incelenmesi bir coğrafyanın gelişmişlik düzeyinin, çalışabilir çalışamaz durumdaki nüfusun anlaşılması açısından önemlidir. Türkiye nin 2012 nüfus piramidi incelendiğinde; doğum oranının yıllar içinde artmasının durduğu görülmektedir. Nüfus piramidi olarak gelişmekte olan ülkeler ile paralellik gösterdiği söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun %30 undan azını çocukların ve %15 kadarını da yaşlıların oluşturduğu düşünülürse; erkeklerde %25.5 çocuk oranı ve %6.5 yaşlı oranı, kadınlarda %24.3 çocuk oranı ve %8.5 yaşlı oranı ile Türkiye nin çocuk oranında gelişmiş ülkelere benzer bir nüfus yapısı gösterdiği, ancak yaşlı oranında farklı bir yapısı olduğu görülmektedir. TR72 Bölgesi, erkeklerde %26 çocuk oranı ve %7 yaşlı oranı ile kadınlarda %25 çocuk oranı ve %10 yaşlı oranı ile Türkiye nüfus piramidine yakın değerler göstermektedir. Kayseri ilinde bu yüzdeler, erkeklerde çocuk oranı %27 ve yaşlı oranı %6 ile kadınlarda çocuk oranı %26 ve yaşlı oranı %8 dir. Sivas ilinde bu yüzdeler erkeklerde çocuk oranı %24 ve yaşlı oranı %9 ile kadınlarda çocuk oranı %23 ve yaşlı oranı %11 dir. Yozgat ilinde ise erkeklerde çocuk oranı %25 ve yaşlı oranı %9 ile kadınlarda çocuk oranı %24 ve yaşlı oranı %11 dir. Nüfus piramit yapısı hem Türkiye de, hem

5 de bölge illerinde benzer bir yapı göstermektedir. TÜSİAD ın yayınlamış olduğu 2050 ye Doğru Nüfus Bilim ve Yönetim raporunda nüfus piramiti çeşitlerinden, IV. Evre olarak adlandırılan, doğum ve ölüm hızlarının düşük olduğu, yüksek bağımlılık oranı ve uzun yaşam ümidi özelliklerinin görüldüğü piramit çeşidi bölge yapısına uygundur denilebilir. Türkiye Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın TR72 Bölgesi Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Kayseri Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Sivas Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Yozgat Nüfus Piramidi 2012 '90+' '80-84' '70-74' '60-64' '50-54' '40-44' '30-34' '20-24' '10-14' '0-4' Erkek Kadın Şekil 7 - Türkiye, TR72, Kayseri, Sivas ve Yozgat 2012 Nüfus Piramitleri (1)

6 8. Yaş bağımlılık oranı bir bölgede çalışma yaşında sayılan her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan nüfus sayısını gösterir. Başka bir ifade ile bir bölgedeki 0-14 yaş ve 65 yaş üstü nüfus toplamının yaş grubundaki nüfusa oranının yüzde olarak ifade edilmesidir. Gelişmiş ülkelerde bu oran %50 civarındayken az gelişmiş ülkelerde bu oran yükselmektedir yılı verilerine göre; Almanya %51, Pakistan %64 ve Suriye %67 yaş bağımlılık oranlarına sahiptir. (Dünya Bankası, 2011) Yaş bağımlılık oranı özellikle devlet desteğine muhtaç olan nüfusun oranının görülmesi açısından önemlidir. Türkiye de bu oranda son 20 yılda hızlı bir azalma meydana gelmiş ve %48 seviyelerine ulaşılmıştır. Bu oranda aile planlaması çalışmalarının etkisi görülebilir. TR72 bölgesinde ise bu oran Türkiye ile yakın değerler göstermektedir. 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% Kayseri Sivas Yozgat TR72 Türkiye Şekil 8 - Yıllar Bazında Yaş Bağımlılık Oranı (1) 9. İlçeler bazında yaş bağımlılık oranları incelendiğinde; özellikle merkez ilçelerde yaşlı nüfus oranının merkez olmayan ilçelere göre daha düşük olmasından dolayı merkez ilçelerde yaş bağımlılık oranının düşük olduğu, merkez olmayan ilçelerde ise bu oranın %70 seviyelerine kadar yükseldiği görülmektedir. Şekil Yılı İlçeler Nüfus ve Yaş Bağımlılık Oranı Haritası (1)

7 Türkiye de ortanca yaş özellikle 1985 yılından günümüze kadar yükselme eğilimi göstermiştir projeksiyonları da 2023 e kadar ortanca yaşın 34 e yükseleceğini söylemektedir. Bu bağlamda Türkiye, genç nüfusu yoğunlukta olan bir ülkeden, nüfusu giderek yaşlanan bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. TR72 bölgesi bazında ortanca yaş incelendiğinde, özellikle Yozgat ilinde 2023 yılında ortanca yaşın kadınlarda 43, erkeklerde 40 olması beklenmektedir. Bunun en büyük etkenlerinden biri, Yozgat ilinin göç veren bir il olması ve bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettirecek olmasıdır. Bu sebeple Yozgat ilinin nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. Tablo 2 - Türkiye ve TR72 Bölgesi'nde Ortanca Yaş Dağılım ve Projeksiyonu (1) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Yıllara Göre Türkiye'de Ortanca Yaş Dağılımı İl Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Türkiye 30,07 29,49 30,65 34,00 33,30 34,60 Kayseri 29,31 28,87 29,78 33,06 32,53 33,57 Sivas 30,37 29,84 30,93 35,47 34,83 36,13 Yozgat 30,48 29,63 31,39 41,63 40,10 43,23 TR72 29,82 29,27 30, Ortanca yaş 1.4 Göç 11. TR72 bölgesi için göç verileri incelendiğinde, Kayseri ilinin özellikle 2000 li yıllardan sonra göç alan bir grafik sergilediği, Yozgat ve Sivas illerinin ise göç veren bir grafik sergilediği görülebilir. Özellikle Sivas ilinde her yıl %2 den fazla bir nüfusun göç ile başka şehirlere gitmesi, şehrin geleceği açısından olumsuz etkidedir. Aynı şekilde Yozgat ilinde de nüfustaki azalma sebeplerinden biri göç vermesidir denilebilir. Yıllara Göre Net Göç Hızı (Binde) -10, ,0-110,0 Kayseri Yozgat Sivas Şekil 10 - Yıllara Göre Net Göç Hızı (Binde) (1) 12. Kayseri ili özellikle komşu illerine göre sanayi anlamında gelişmiş bir şehir olmasından dolayı, TR72 bölgesi illeri, Nevşehir gibi illerden göç almaktadır. Nüfusa Kayseri de kayıtlı olarak farklı şehirlerde bulunan toplam kişiden kişi İstanbul da, kişi Ankara da ve kişi Antalya da ikamet etmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden göç alması ise daha önce bu şehirlere

8 yerleşen Kayserililerin geri dönmesi, üniversite okumaya giden Kayserili öğrencilerin mezun olup Kayseri ye gelmesi, yeni iş imkanları ile açıklanabilir. Şekil 11 - Kayseri İli Aldığı ve Verdiği Göç Haritası (1) 13. İstanbul İlinde ikamet eden nüfusun nüfusa kayıtlı olduğu illere bakıldığında; kişi ile Sivaslıların İstanbul da yaşayan en kalabalık grup olduğu görülebilir. (TÜİK 2012) Bu nüfus Sivas ta ikamet eden Sivaslı nüfusundan fazladır. Özellikle İstanbul da yaşayan Sivaslıların geri dönmeleri ile Sivas ilinde tersine göçe bağlı nüfus artışı yaşanabilir. Bu sebeple Sivas ilinde yeni iş alanlarının oluşturulması elzemdir. Sivas ili en çok göçü İstanbul dan aldığı gibi yine en çok göçü İstanbul a vermektedir. Özellikle İstanbul daki Sivaslılar göçün İstanbul a doğru gitmesinde etkendir. İstanbul ilinde yapılan Sivaslılara özgü günlerde Sivas ilindeki iş olanaklarından bahsedilmesi göçün geri gelmesine etken olabilir.

9 Şekil 12 - Sivas İli Aldığı ve Verdiği Göç Haritası (1) 14. Yozgat göç alma ve verme haritaları incelendiğinde göçü en çok Ankara, İstanbul ve Kayseri illerinden aldığı ancak en çok Ankara ya verdiği anlaşılabilir. Özellikle yakın olmasından dolayı Ankara ya göç etmiş, Ankara da ikamet eden Yozgatlı sayısı dir. Bu sayı İstanbul da , Kayseri de dir. Yine Sivas ta olduğu gibi, Yozgat ilinde de yeni iş imkanlarının oluşması, sosyal hayatın canlanması göç eden kesimin geri gelmesinde etkili olabilir. Aynı şekilde Ankara da yapılabilecek etkinliklerde Yozgat potansiyel iş imkanları tanıtımları yapılabilir. Şekil 13 - Yozgat İli Aldığı ve Verdiği Göç Haritası (1) 15. TR72 Bölgesinin aldığı ve verdiği göçler 2009 yılı verilerine göre eğitim bakımından incelendiğinde bölgeye gelen ve bölgeden giden nüfusun en çok lise ve dengi okul mezunu olduğu görülmektedir. Bölgenin bu anlamda beyin göçü yaşayan bir bölge olmadığı söylenebilir. Üniversite sayılarının artması ile bu rakamlarda üniversite mezun göçünün artmış olması muhtemeldir.

10 5.989; 10% 1.859; 3% ; 22% TR72 Bölgesi Eğitim Durumuna Göre Verilen Göç Oranları (2009) Okuma yazma bilmeyen ; 32% 9.277; 16% 433; 1% 1.986; 4% 2.333; 4% 104; 0% 4.574; 8% Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen 1.855; 4% 3.988; 8% TR72 Bölgesi Eğitim Durumuna Göre Alınan Göç Oranları (2009) ; 23% ; 36% 7.288; 15% 1.826; 2.211; 4% 4% 359; 1% 136; 0% 2.567; 5% Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen Şekil 14 - TR72 Bölgesi Eğitim Durumuna Göre Alınan ve Verilen Göç Oranları (2009) (3) 2. EĞİTİM 16. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısına ilişkin veriler; okul çağı nüfusunun büyüklüğü, yeni kayıt oranları, okullaşma oranlarının hesaplanması konusunda yön gösterir ve eğitim politikalarında temel oluşturur. Aynı zamanda nüfus yaş oranlarının projeksiyonları, eğitim hizmetleri planlamaları için elzemdir. Türkiye 2050 projeksiyonlara göre, okul çağı nüfusu ilk 8 yıl içinde çok az artış gösterecek olmasına rağmen, 2020 yılından sonra sürekli azalma gösterecek ve 2050 yılında okul çağındaki nüfusun payı (3-22 yaş) %35 ten, %25 e düşecektir. Bu azalma eğitim sektörü bakımından Türkiye ye bir avantaj olarak dönebilir, bu yıllarda eğitimin niteliğini geliştirme, cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi konularda bir fırsat yaratabilir. Aynı şekilde giderek artan yetişkin nüfusun eğitim ihtiyaçları için de yeni düzenlemeler gerekebilir. (3) 2.1 Okuryazarlık Oranları 17. Türkiye de okuryazarlık oranı ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi ile son 10 yılda hızlı bir artış göstermiş olup 2012 için ortalamada %90.81 seviyelerine gelmiştir. TR72 Bölgesinde %88.01 oranı ile Türkiye nin gerisinde kalmış olsa da yine son 10 yılda gelişme göstermiştir. Ancak bölgedeki genel gelişme, ilçelere aynı oranda yansıyamamıştır yılında okuryazarlık ilçelerde %66 ile %87 arasında değerler alırken, 2012 yılına geldiğimizde %69 ve %94 arasında değerler aldığı görülebilir yılında okuryazarlık özellikle Kayseri ilçelerinde yüksek değerler alırken,

11 2012 yılına gelindiğinde Yozgat ın da ilçelerde yüksek değerler almaya başladığı görülebilir. Sivas ilinin bu anlamda 2012 yılı için ortalamada Yozgat ile yakın değerler sergilediği bilinse de, bu değerin özellikle Sivas Merkez ilçesinden kaynaklandığı, merkez dışı ilçelerde ise okuryazarlık oranlarında geride kaldığı görülebilir. Bu sebeple Sivas ili için merkez dışı ilçelerde okuryazarlık kampanyaları ile halkın okuryazarlık seviyesinin artması sağlanmalıdır. İl geneli kampanyaların dışında, TR72 Bölgesinde özellikle; Kayseri ilinden Felahiye, Özvatan ve Sarız ilçeleri, Sivas ilinden Akıncılar, Doğanşar, Gölova, İmranlı, Koyulhisar ve Zara ilçeleri, Yozgat ilinden ise Çandır ilçesinde okuryazarlık programları açılması ve halkın bilinçlendirilmesi önemlidir YILI OKUR YAZARLIK 2011 YILI OKURYAZARLIK Şekil ve 2011 Yılları Nüfus Büyüklük ve Okuryazar Oranı Haritası (1) İlçeler Okur Yazarlık Oranları Akkışla Yenifakılı Yerköy 95,00% Bünyan Develi Şefaatli Felahiye Sorgun Hacılar Sarıkaya 90,00% İncesu Saraykent Kocasinan 85,00% Merkez Melikgazi Kadışehri Çekerek Çayıralan Çandır Boğazlıyan Aydıncık Akdağmadeni Zara Yıldızeli 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% Özvatan Pınarbaşı Sarıoğlan Sarız Talas Tomarza Yahyalı Yeşilhisar Akıncılar Ulaş Şarkışla Suşehri Altınyayla Divriği Doğanşar Merkez Gemerek Koyulhisar Gölova Kangal İmranlı Hafik Gürün Okur Yazarlık Oranı Türkiye TR72 Kayseri Sivas Yozgat Şekil 16 - İlçeler Okuryazarlık Oranları (1)

12 2.2 İlköğretimde Okullaşma Oranları ve Fiziki Yapı 18. İlköğretim okullaşma oranlarında, Türkiye son yıllarda yapılan politikalar ile büyük bir başarı yakalamıştır. 2011/2012 okul yılı verilerine göre, Türkiye ortalamada %98,67 oranına ulaşmıştır. Aynı başarıdan TR72 Bölgesi bütün illeri için söz etmek mümkün değildir. Kayseri ilinde, 2007/2008 yılına ait değer %99,57 ile yüksek değerleri yakalamışken, 2011/2012 yılına gelindiğinde bu değerin düştüğü görülebilir. Sivas ilinde ise gösterilen gelişme Türkiye ortalamasını son yıllarda geçmiştir. Yozgat iline gelindiğinde ise, son 5 yıl için ilköğretim okullaşma oranının düşük değerlerde seyrettiği görülebilir. Her ne kadar gelişme eğrisi gösterse de Türkiye ortalamasının bir hayli altında kalınmıştır. İlköğretimde okullaşma oranının Yozgat ilinde düşük olmasının sebeplerinin incelenmelidir. 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 Yıllara Göre İlköğretim Okullaşma Oranı 2011/2012 Öğretim Yılı İlköğretim Okullaşma Oranı Yozgat Türkiye 100,00 99,00 98,00 97,00 96,00 95,00 94,00 93,00 Kayseri Türkiye Kayseri Sivas Yozgat Sivas Toplam Kadın Erkek Türkiye Şekil 17 - Yıllara ve İllere Göre İlköğretim Okullaşma Oranı (1) 19. Bölge derslik başına düşen 24 öğrenci ile Türkiye ortalaması olan 30 öğrenciden iyi konumdadır denilebilir. Kayseri derslik başına ortalama 28, Sivas 21 ve Yozgat 19 öğrenciye sahiptir. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci nüfusu ilçelere göre incelendiğinde; özellikle merkez ilçeler olan Kocasinan, Melikgazi, Talas, Sivas Merkez de derslik başına düşen öğrenci nüfusunun yoğun olduğu görülmektedir. Özellikle Melikgazi ilçesinde derslik başına düşen ortalama 35,4 öğrenci ile yoğun dersliklere sahip ilçelerdendir. Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde bu anlamda okul ve derslik sayısının artırılması gerekebilir. 20. Öğretmen başına düşen öğrenci mevcudu 2011/2012 Öğretim Yılı için Türkiye de ortalama 20 öğrencidir. TR72 bölgesinde bu mevcut 18 iken Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde sırasıyla 19, 17 ve 17 öğrencidir. İlçeler bazında bu değer incelendiğinde; derslik tablosundan daha farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Kayseri ilinden Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Pınarbaşı ilçeleri, Sivas ilinden Pınarbaşı ilçesi ve Yozgat ilinden Aydıncık, Kadışehri, Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerinde öğretmen başına düşen öğrenci mevcudunun diğer ilçelere göre yüksek olduğu görülmektedir. Merkez ilçelerde bu oranın yüksek olması öğrenci sayısının çok olması ile, merkez dışı ilçelerde çok olması ise gelen öğretmenlerin genelde tayin imkanları ile başka şehir ya da ilçelere atanmasından kaynaklanmaktadır.

13 Şekil 18 - İlçeler Bazında İlköğretimde Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı Haritaları (4) 2.3 Ortaöğretimde Okullaşma Oranları ve Fiziki Yapı 21. Ortaöğretimde okullaşma oranları incelendiğinde; son 5 yılda Türkiye de okullaşma oranları %10 a yakın artarak %67 değerlerine ulaşmıştır. Kayseri ilinde ortalama okullaşma oranı Türkiye nin son 5 yılda hep üzerinde değerler alarak 2011/2012 Öğretim Yılı nda %74 seviyelerine ulaşmıştır. Sivas ili genel olarak Türkiye ortalaması ile yakın değerler alırken, özellikle Yozgat ili ilköğretimde olduğu gibi Türkiye ortalamasının bir hayli altında değerler almaktadır. Bu sebeple, özellikle Yozgat ilinde ailelerin çocuk eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bölgede genel olarak kız öğrencilerde okullaşma oranı daha yüksek gözükmektedir. Özellikle Türkiye nin doğu illerinde görülen kız öğrencilerindeki okullaşmadaki düşük oranlar TR72 bölgesinde gözlenmemektedir. TR72 bölgesinde ortaöğretim eğitiminde cinsiyet ayrımı yapılmıyor denilebilir. Yıllara Göre Ortaöğretim Okullaşma Oranı Ortaöğretim Okullaşma Oranı 80,00 Türkiye 75,00 75,00 70,00 65,00 70,00 65,00 60,00 60,00 55,00 Yozgat 55,00 Kayseri 50,00 45,00 Türkiye Kayseri Sivas Yozgat Sivas Toplam Kadın Erkek Türkiye Şekil 19 - Yıllara ve İllere Göre Ortaöğretim Okullaşma Oranı (1)

14 22. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, TR72 bölgesinin derslik başına ortalama 27 öğrenci ile Türkiye ortalaması olan derslik başına 31 öğrenciden iyi durumda olduğu görülebilir. Aynı ortalama Kayseri için 29, Sivas için 28 ve Yozgat için 22 dir. İller arasında derslik sayısında Yozgat ın ortaöğretimde en iyi durumda olduğu söylenilebilir. İlçeler bazında aynı ortalama incelendiğinde; Melikgazi ilçesinde 37, Sivas Merkez ilçesinde 36, Yerköy ilçesinde 35 ve Talas ilçesinde 30 öğrenci ile dersliklerde öğrenci yoğunluğu olduğu görülebilir. Özellikle Melikgazi, Sivas Merkez ve Yerköy ilçelerinde bu anlamda yeni dersliklere ihtiyaç vardır denilebilir. 23. Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalaması 16 dır. TR72 Bölgesi nde bu ortalama 15 öğrenci ile Türkiye ortalamasından daha iyi durumdadır denilebilir. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı sırasıyla, 15,16 ve 15 öğrencidir. İlçeler incelendiğinde merkez dışı ilçelerden özellikle Kadışehri, Yıldızeli, Altınyayla, İmranlı ve Sarız ilçelerinin öğretmen başına öğrenci yoğunluğu yaşadığı görülebilir. Kadışehri ve Altınyayla ilçeleri hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde aynı yoğunluğu yaşadığı için sebeplerinin incelenmesi gerekmektedir. Şekil 20 - İlçeler Bazında Ortaöğretimde Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı Haritaları (4) 2.4 Yükseköğretim Oranları 24. Bölge gelişmişlik düzeyini belirleyici etmenlerden biri bölgedeki eğitim durumudur. OECD nin her yıl çıkarmış olduğu Bir Bakışta Eğitim (Education at a Glance) 2012 raporuna göre; yaş arası yüksek öğrenim mezunları yüzdesi; Kanada da %51, İsrail de %46, Japonya da %45, A.B.D. de %42, G.Kore de %40, Avustralya %38 ve Norveç de %37 lik oranlar yakalanırken, Türkiye de aynı oran %13 de kalarak eğitim konusunda geride kalındığını göstermektedir. (5) Ekonomiye katkısı tartışmasız olan ARGE ve yenilikçilik ürünlerinde özellikle üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunlarının en büyük katkıyı yaptığı düşünülürse, Türkiye de üniversite eğitiminin yaygınlaştırılması elzemdir. 22 yaş üstü nüfus için fakülte veya üzeri mezunların oranı Türkiye de ortalama %13,26 dır. İçinde 6 üniversiteyi barındıran TR72 Bölgesi %11,59 ortalama ile Türkiye ortalamasının altında kalarak 26 Düzey 2 Bölgesi arasından 13. Sıradadır. Kayseri ili %12,98 ortalama ile 81 il içinde 14. sırada, Sivas ili %11,38 oran ile 36. sırada ve Yozgat illi %7,99 oranı ile 76. sırada yer almıştır. (1)

15 25. Bölgede öğrenci yoğunluğunu oluşturan 3 üniversitenin kuruluş yılları incelendiğinde; Cumhuriyet Üniversitesi nin 1974 yılında, Erciyes Üniversitesi nin 1978 yılında, Bozok Üniversitesi nin ise 2006 yılında kurulduğu bilgisine ulaşılabilir. Yozgat şehrinde üniversite görece yeni bir kurum olduğu için, özellikle beyin göçü ile üniversite mezun sayısında bir hayli geride olan şehirde zaman içinde bir yükseliş beklenmektedir. Bölge de üniversite mezunu oranının düşük olmasının sebeplerinden biri, sanayisi gelişmiş bir şehir olan Kayseri nin bile üniversite mezunlarını cezbeden bir ekonomik yapıya sahip olamamasıdır. Özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerin maaş skalalarının bölgede yakalanamaması nitelikli işgücünün göçmesine sebep olmaktadır. 26. İlçeler yükseköğrenim durumları incelendiğinde; üniversite ilçesi olarak bilinen Talas ilçesinde %19 luk değer ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir değer aldığı görülebilir. Ancak bölge geneline bakıldığında ilçelerde %5 oranını geçebilen ilçe çok azdır. Türkiye ortalamasını sadece merkez ilçeler olan Melikgazi, Talas, Sivas ve Yozgat Merkez ilçeler geçebilmiştir. Ancak bu ilçeler de Türkiye ortalamasını çok yüksek oranlarda geçemediği için bölgenin Türkiye ortalamasını geçmesini sağlayamamışlardır. Önümüzdeki yıllarda özellikle Kayseri ilinde yükseköğrenim oranlarında bir ivme beklenmektedir. Kayseri ili 4 üniversitesi ile Türkiye de üniversite sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir den sonra Konya ili ile birlikte 4. sıradadır. Özellikle Kayseri de bulunan üniversitelerin tam kapasite ile eğitim hizmetlerini vermesi durumunda öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin il genel yüksek öğretim seviyesini artıracağı düşünülmektedir. İlçeler 22 Yaş ve Üstü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Toplam Mezun Oranları Sivas Merkez Yahyalı Yeşilhisar 20% Akıncılar Altınyayla Divriği Doğanşar Sarız Tomarza Gemerek Sarıoğlan 15% Gölova Pınarbaşı Özvatan 10% Gürün Hafik Melikgazi Kocasinan İncesu Hacılar Felahiye Develi Bünyan 5% 0% Akkışla Yerköy Yenifakılı Şefaatli Sorgun Sarıkaya Saraykent Kadışehri İmranlı Kangal Koyulhisar Suşehri Şarkışla Ulaş Yıldızeli Zara Yozgat Merkez Akdağmadeni Aydıncık Boğazlıyan Çayıralan Çandır Çekerek İlçe TR72 Kayseri Sivas Yozgat Türkiye Şekil 21 - İlçeler Yüksek Öğrenim Oranları (1)

16 27. Yükseköğrenim seviyesi bölgede düşük olmasına rağmen, Türkiye üniversite haritası incelendiğinde, Kayseri ilinin ön plana çıkan illerden olduğu görülebilir. Bölgede bulunan 6 üniversitenin 4 ü Kayseri ilinde bulunmaktadır. Şekil 22 - Türkiye Üniversite Haritası (6) 28. İllerdeki üniversite öğrenci sayıları, 2011/2012 öğretim yılı için Kayseri de 40bine yakın, Sivas ta 30binlerde, Yozgat ta ise 10bine yakındır. Birkaç yıl içinde özellikle Kayseri de Abdullah Gül Üniversitesi nin faaliyete geçmesi ve Melikşah, Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin tam kapasite öğretime devam etmesi ile bu sayılar artacak, Kayseri daha çok öğrenci şehri olması ile de tanınacaktır. Tablo 3 - TR72 Bölgesi Üniversiteleri Öğrenci Sayıları (7) Üniversite 2011/2012 Yılı Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Erciyes Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Bozok Üniversitesi Melikşah Üniversitesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, gelişmiş ülkelerden Almanya da 12, Norveç te ise 9 dur. (8) ÖSYM 2011/2012 yılı istatistiklerine göre, Türkiye de toplamda öğretim elemanı ve üniversite öğrencisi bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen 36 öğrenci sayısı ile gelişmiş ülkelerin bir hayli gerisinde kalmaktadır. Bölgedeki üniversiteler, Türkiye ye göre görece iyi konuda olmasına rağmen, Avrupa ülkelerine göre geride kalmıştır denilebilir. Ancak yine de göstergelere göre öğretim elemanı sıkıntısı vardır denilemez. Türkiye de her 7 öğretim elemanından 1 i profesör unvanına sahipken, bu oran Bozok Üniversitesi nde 36 da 1, Cumhuriyet Üniversitesi nde 9 da 1, Erciyes Üniversitesi nde 6 da 1, Melikşah Üniversitesi nde 17 de 1, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi nde 10 da 1 ve Abdullah Gül Üniversitesi nde 7 de 1 şeklindedir. Özellikle Bozok Üniversitesi nde profesör sayısının az olması öğrencileri cezbetme yönünden bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.

17 TR72 Bölgesi Üniversitelerde Öğretim Elemanları Dağılımı BOZOK ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DOÇ. Y.DOÇ. ÖĞR.GRV. OKUTMAN UZMAN ARŞ.GRV. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Şekil 23 - TR72 Bölgesi Üniversiteleri Öğretim Elemanları Ünvan Dağılımı (7) (9) 30. Bölgede bulunan üniversitelerde, öğretim görevlilerinin %31 i Tıp Fakültesinde görev almaktadır. Özellikle Erciyes Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliğinden, Çin Dili ve Edebiyatına, Uçak Gövde Motor bölümünden, Enerji sistemleri mühendisliğine kadar farklı dallarda öğretim hayatına devam etmektedir. Bölgede farklı dallarda birçok bölüm olmasına karşın, üniversite sanayi işbirliği gelişmiştir denilemez. Üniversite-sanayi işbirliği konusuna raporda ayrıca değinilecektir. TR72 Bölgesi Öğretim Elemanlarının Fakülteler Göre Dağılımı TIP FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE YÜKSEK OKULLAR MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE DOĞA BİLİMLERİ REKTÖRLÜKTE GÖREVLİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİĞER Şekil 24 - TR72 Bölgesi Üniversiteleri Öğretim Elemanları Fakülte Dağılımı (7) (9) Kaynakça 1. TÜİK. TÜİK Veri Tabanı. *Çevrimiçi Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı. İlçe Yüzölçümleri. *Çevrimiçi+ 3. TÜİK. TÜİK Veri Tabanı. *Çevrimiçi

18 4. T.C. Kalkınma Bakanlığı. Kalkınma Bakanlığı OECD. Education at a Glance Yükseköğretim Kurulu. Üniversiteler. *Çevrimiçi+ BED. 7. OSYM Yılı Yükseköğretim İstatistikleri OECD. Education at a Glance, OECD Indicators Abdullah Gül Üniversitesi. *Çevrimiçi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ -EKLER-

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ -EKLER- TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ -EKLER- EKLER TR72 BÖLGESİ 2014-2023 DÖNEMİ BÖLGE PLANI 1 İÇİNDEKİLER EK 1. TR72 ALTBÖLGE ÇALIŞMALARI... 5 1.1. İLÇELER KALKINMIŞLIK ENDEKS ÇALIŞMASI... 5 EK

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

EK:2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

EK:2 Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 25 AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MÜCAVİR ALANI AKINCILAR BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 09.11.2015 11:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 09.11.2015-36

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ İŞGÜCÜ TABLOLAR Tablo 1. Bazı Ülke ve Bölgelerin İstihdam Oranları (2012)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Yaş Gruplarına Göre İşgücüne Katılma Oranı... 3 Tablo 3. TR63 Bölgesi

Detaylı

KAYSERİ İLİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

KAYSERİ İLİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İl / İlçe / Okul Tür Taban Puan Kayseri / Melikgazi Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 491.1304 Kayseri / Kocasinan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 481.2777 Kayseri / Kocasinan Sami Yangın

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI 2012 YILI BÜTÇESİ

ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI 2012 YILI BÜTÇESİ ORTA ANADOLU (ORAN) KALKINMA AJANSI 2012 YILI BÜTÇESİ OCAK 2012 I İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 3 2.1 GELİR BÜTÇESİ...3 2.1.1 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 3 2.1.2 İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Grafik-Tasarım ve Baskı M-Grup Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 7 38070 Kayseri Telefon : 0 352 321 24 11 Faks : 0

Grafik-Tasarım ve Baskı M-Grup Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 7 38070 Kayseri Telefon : 0 352 321 24 11 Faks : 0 Grafik-Tasarım ve Baskı M-Grup Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 7 38070 Kayseri Telefon : 0 352 321 24 11 Faks : 0 352 321 24 19 E-Posta : mgrup@mgrup.com.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMLERİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 4. ve 5. sınıf ders kayıtları 31.08.2015 04.09.2015 18.01.2016 22.01.2016 4. ve 5. sınıf dersleri 31.07.2015 31.12.2015 18.01.2016 13.05.2016 1., 2. ve 3. sınıf ders kayıtları 14.09.2015

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 3 Tablo 2. Kahramanmaraş İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 4 Tablo 3. Osmaniye İli ve İlçeleri

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM YAPISI

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM YAPISI TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM YAPISI 2011 İÇİNDEKİLER 1. EĞİTİM... 3 1.1. Bölge de Okur-Yazarlık Oranları... 3 1.2. Okul Öncesi Eğitim... 6 1.3. İlköğretim... 8 1.4. Orta Öğretim... 10 1.5.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TR72 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI HIZLI BAKIŞ

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TR72 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI HIZLI BAKIŞ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TR72 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI HIZLI BAKIŞ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TR72 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI HIZLI BAKIŞ www.oran.org.tr 2 TR72 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI

YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI T.C. YOZGAT T.C. VALİLİĞİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA YOZGAT VALİLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ORTAÖĞRETİM OKULLARI 2014 YILI BAŞARI DURUMLARI NİSAN 2015 YOZGAT ORTAÖĞRETİM

Detaylı

Kayseri TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

Kayseri TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com Kayseri TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı Kayseri Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu

Detaylı

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri

1.1. Sosyal Yapı Nüfus. Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri. Harita 2: TRB1 Bölgesi Ġlçeleri 1.1. Sosyal Yapı 1.1.1. Nüfus Harita 1: İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 2: Bölgesi Ġlçeleri Tablo 1: Bölge Ġlçelerinin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıraları, 2003 36. ELAZIĞ Merkez 71 Ağın 233 Keban 323 Kovancılar

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 295-324 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 295-324 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 295-324 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com GÖÇ HAREKETİNİN NÜFUSUN CİNSİYET VE YAŞ GRUBU ÜZERİNE ETKİSİ (SİVAS ÖRNEĞİ)

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi. Sosyal Durum Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi Sosyal Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 İçindekiler 1. GİRİŞ...6 2. NÜFUS... 10 2.1 Demografik Nitelikler... 13 2.2 Göç...

Detaylı

TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 1 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 2. METODOLOJİ... 3 3. TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ TEKNİĞİNİN UYGULANMASI... 6 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ... 8 5. SONUÇ... 26 6. EK- İLÇELERİN

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

2 04/03/2009 2009/1 47. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

2 04/03/2009 2009/1 47. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince Üniversitemiz Fen Bilimleri

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 30 Akkışla Belediyesi Akkışla Belediyesi sınırları Akkışla Belediyesi Toplantı Salonu Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 28.09.2015 saat:10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 28.09.2015 saat:11:00

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU Hazırlayan: Emine AKTUĞ 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 4 DEMOGRAFİK YAPI... 5 1. İL VE İLÇELERİN NÜFUSU... 5 2. NÜFUS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

17 02/07/2014 2014/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğrencisi Merve YÜKSEK in sağlık problemleri nedeniyle öğrenimini Sivas ta sürdüremeyeceği,

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi VAN İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Ülkemizde ajanslar; kalkınmanın ülke sathında dengeli olarak

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

22 17/09/2014 2014/1-9. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

22 17/09/2014 2014/1-9. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterliği Bölümü, Büro Yönetimi ve

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Kalkinma Bakanligi - IDAD 1 / 14 A. BEŞERİ VE SOSYAL GÖSTERGELER

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP)

MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP) DEZAVANTAJLI BİREYLERİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI ANALİZİ ARAŞTIRMA RAPORU İL RAPORLARI I II İÇINDEKILER ÖNSÖZ Prof. Dr. Nabi AVCI, Milli Eğitim Bakanı...IX

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE DÜZCE 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE DÜZCE 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE DÜZCE 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM/ KALİTELİ YAŞAM

İYİ YÖNETİŞİM/ KALİTELİ YAŞAM İYİ YÖNETİŞİM/ KALİTELİ YAŞAM DAHA İYİ YEREL HİZMET H İÇİN N SİVİL S TOPLUMUN GÜÇG ÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ* *Bu proje; Japon Sosyal Kalkınma Fonu kaynağından Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan bir bağışla;

Detaylı

Toplantı Sayısı Karar Tarihi Karar Sayısı 11 08/07/2015 2015/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

Toplantı Sayısı Karar Tarihi Karar Sayısı 11 08/07/2015 2015/1-8. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zeynep SÖĞÜT ün görme engelli olması

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

ÇORUM İLİ SOSYAL ANALİZİ

ÇORUM İLİ SOSYAL ANALİZİ ÇORUM İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Sosyal Analiz Raporu - Çorum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 24.08.2015 I. Baskı No: Araştırma/29 Raporu Hazırlayanlar: Sümer ÇAKIR 2 İçindekiler

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TRAKYA BÖLGESİ KADIN İŞGÜCÜ ANALİZİ HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İl / İlçe Okul Adı Süresi Pansiyon Durumu Kontenjanı 2014 Taban Puanı 1 62419 ANKARA / ÇANKAYA Ankara Fen 4 yıl Pansiyon(Kız/Erkek) 120 495,4233 0,07 2 61326

Detaylı

TEOG - Yerleşim Sonuçları ve Nakil

TEOG - Yerleşim Sonuçları ve Nakil TEOG - Yerleşim Sonuçları ve Nakil Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilme tercihleri, 31 Temmuz-08 Ağustos 2014 tarihleri

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6).

Türkiye de ilaç sanayisinde çalışanların yaklaşık %1 i eczacıdır. Akademisyen sayısı ise 900 civarındadır (6). SAYISAL AÇIDAN TÜRKİYE DE ECZACILIK EĞİTİMİ TRENDİ: GERÇEKTEN İŞSİZ ECZACILAR OLACAK MI? Zekeriya AKTÜRK zekeriya@atauni.edu.tr Eczacılık fakültelerine 28 yılında ilk 1 bine giren öğrenciler yerleştirilirken

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü SENATO KARARI Toplantı Sayısı Karar Tarihi Karar Sayısı 13 02/09/2015 2015/1-9

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü SENATO KARARI Toplantı Sayısı Karar Tarihi Karar Sayısı 13 02/09/2015 2015/1-9 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Eğitimine özel öğrenci statüsünde İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde devam etmekte olan Üniversitemiz

Detaylı

KARS İLİ İşgücü Piyasası Araştırması

KARS İLİ İşgücü Piyasası Araştırması T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI KARS İLİ İşgücü Piyasası Araştırması Hazırlayanlar Dr. Hüseyin TUTAR Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Gülsüm ÇIRACI MG Danışmanlık Dr. Atahan ÇELEBİ MG Danışmanlık Mustafa

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, MYO Açılması Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması Bölüm, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve Program

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

TOKAT İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

TOKAT İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI TOKAT İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Sosyal Analiz Raporu - Tokat Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 08.06.2015 I. Baskı No: Araştırma/31 Raporu Hazırlayanlar: Hüseyin Akın UĞURLU Meltem

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. Edirne Bölge Müdürlüğü Cinsiyete göre çocuk nüfusu, 214 9.. Türkiye nüfusunun %29,4 ünü çocuk nüfusu oluşturmaktadır. 8.. 77 695 94 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 22 838 482 (%29,4) 11 725 257 (%15,1) 11 113 225 (%14,3) Türkiye

Detaylı

Bursa 11 5 Eskişehir 3 6 Bilecik 13 18 TR41 4 4 Kaynak: DPT, İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2003

Bursa 11 5 Eskişehir 3 6 Bilecik 13 18 TR41 4 4 Kaynak: DPT, İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2003 1. SOSYAL YAPI 1.1. Eğitim Bilgi odaklı yeni ekonomik sistemde nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmakta ve bu durum eğitim hizmetlerinin olabildiğince yaygınlaştırılması ve niteliğinin

Detaylı

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 TÜRKİYE, TEMEL BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE DOKTORA SAYILARIYLA İLK 15 E VE AR-GE PAYIYLA İLK 16 YA GİRDİ Scientific American Dergisi nin sıraladığı, Bilimde Dünyanın

Detaylı

Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı (2011) Jeo.Rüz.Gün.; Doğalgaz 32% Petrol 27% Şekil 1: Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı, 2011

Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı (2011) Jeo.Rüz.Gün.; Doğalgaz 32% Petrol 27% Şekil 1: Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı, 2011 1. ENERJİ 1.1. Dünyada ve Türkiye de Enerji 1. Dünya nüfusu 1950 den beri 2,5 kat artarken enerji talebi 2011 e gelindiğinde 7 kat artmıştır. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri, ekonomik kalkınma,

Detaylı

Narlıdere İlçe Raporu

Narlıdere İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü,2002:64,03 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012:63.301 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 989 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: %

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI TR83 BÖLGESİ ANALİZİ

İNSAN KAYNAKLARI TR83 BÖLGESİ ANALİZİ İNSAN KAYNAKLARI TR83 BÖLGESİ ANALİZİ TR83 BÖLGESİ İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ GİRİŞ İşgücüne her gün yeni katılımların olduğu ülkemizin ve dünyanın son yıllardaki en büyük problemlerinden biri işgücü piyasasındaki

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

SAMSUN İLİ SOSYAL ANALİZİ

SAMSUN İLİ SOSYAL ANALİZİ SAMSUN İLİ SOSYAL ANALİZİ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Sosyal Analiz Raporu - Samsun Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 24.08.2015 I. Baskı No: Araştırma/30 Raporu Hazırlayanlar: Hüseyin Akın UĞURLU Z.

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı