DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ"

Transkript

1 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ Ders İçeriği (1/5) Depo, Antrepo ve Dağıtım Merkezi Kavramı Temel Depo Türleri ve İşlevleri Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Tedarik Zinciri Yönetiminde Depo Yönetimi Üretimi destekleme, Konsolidasyon, Yükleme ve Dağıtım 2 1

2 Ders İçeriği (2/5) Depo Bölümü veişletmeiçerisindeki Yeri Depo Bölümünün Muhasebe, Pazarlama Bölümleriyle İlişkileri Depo İş Süreçleri Depo Yeri Seçimi Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar Envanter Planlaması ve Kontrolü 3 Ders İçeriği (3/5) Forklift, İstif Makineleri, Konveyörler, Palet ve Raf Sistemleri Depolamada Risk Faktörleri ve Güvenlik Uygulamaları Depo Bilgi Sistemleri Otomatik Tanımlama, RFID, Bar-Kod Sistemleri Depo Maliyetleri ve Depo Yönetiminde Performans Ölçümü 4 2

3 Ders İçeriği (4/5) Depo Lojistiği İşletme Araç Filosunun Verimli Kullanımı ve Depolama Açısından Önemi Aktarma Merkezi Özellikleri ve Dağıtım Yönetimi Cross-Docking Uygulamaları Depo Dağıtım Planlaması ve Perakendecilik 5 Ders İçeriği (5/5) Stok türleri Stok yönetimi Stokların Dezavantajları ABC Analizi Stok Modelleri Kanban 6 3

4 ÖDEV (1/2) 1) Depoda görüşülen yetkilinin adı/soyadı/görevi 2) Deponun boyutları ve özellikleri 3) Depoda stoklanan mal çeşitleri (genel hatlarıyla) 4) Depodaki süreçler (mal kabul, depolama, sipariş toplama, ambalajlama, yükleme) hakkında bilgi ve iş akışını açıklayınız. 5) Depodaki departmanların yerleşim düzeni 6) Depoda hangi malın nerede depolanacağı kararını nasıl, neye göre veriyorlar? Bunun için kullandıkları bir yöntem yada yazılım var mı? Var ise detayları nelerdir? 7) Sipariş toplama sürecini nasıl planlıyorlar? Bunun için kullandıkları bir yöntem var mıdır? Detaylarını belirtiniz. 8) Depoda kullanılan raf sistemleri ve özellikleri nelerdir? 7 ÖDEV (2/2) 9. Depoda kullanılan ekipmanlar ve özelliklerini açıklayınız. 10. Depoda kullanılan stok kontrol yöntemleri nelerdir? 11. Depoda kullanılan yazılım var mıdır? Var ise hangi faaliyetlerin bu yazılım üzerinden yürütüldüğü ya da yazılımın fonksiyonları nelerdir? Kullanıcıların bu yazılım hakkında fikirleri varsa şikayetleri nelerdir? 12. Firmanın katma değerli lojistik faaliyetleri nelerdir? Detaylarını belirtiniz. 13. Performans değerlendirme sistemleri var mı? Detayları, performans değerlendirme kriterleri nelerdir? 14. Firmanın müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaları nelerdir? Açıklayınız 8 4

5 Ödev Nasıl Yapılacak? (1/3) Öncelikle grubunuzu belirleyiniz 1 grup en fazla 2 kişi olabilir. Bir lojistik firmasıyla görüşülecek, deposuyla ilgili bilgi alınıp resmi çekilecek. 9 Ödev Nasıl Yapılacak? (2/3) Word dosyasına Kapak, Sınıf ve Gruptakilerin isimleri ve numaraları yazılacak. Word dosyası 12 Times New Roman puntosuyla hazırlanacak. Her grup ayrı birşirket veya aynışirketse de farklı depo belirleyecek. Powerpoint sunumu en az 10 slayttan 10 oluşacak. 5

6 Ödev Nasıl Yapılacak? (3/3) Sunumun ilk sayfasında şirketin ve sunum yapanların ismi yer alacak. Görsel öğelere yer verilecek. Sunumlar vizelerden sonraki haftaya başlayacak. 11 Ulaştırma Bir stok kaleminin demiryolu, karayolu, denizyolu veya havayolu araçlarından biri veya birkaçı ile uzak mesafelere (en az birkaç km.) aktarılması işlemidir. 12 6

7 Taşıma Stok kalemlerinin bir yerden başka yakın bir yere götürülmesi işlemini kapsar. Genelde taşıma; depodan depoya, bir depolama alanından başka bir depolama alanına veya bir işlem alanından başka bir işlem alanına olacak şekilde gerçekleştirilir. 13 Paketleme: Koruma amaçlı ambalajlama, Satış amaçlı ambalajlama, Hem koruma ve hem de satış amaçlı ambalajlamanın yanı sıra, Etiketleme, Adresleme, Koliler haline getirme Paletler üzerine yerleştirme.. gibi dağıtıma hazırlık için gerekli tüm faaliyet ve teçhizatı kapsayan işlerdir. 14 7

8 Lojistik Tanımı Dünyada geçerli olan Lojistik Merkezi ABD Chicago da olan ve den fazla üyesi bulunan Council of Supply Chain Management Professionals kısa yazılımı CSCMP Bu tanımşöyledir: 15 Lojistik yönetimi Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. 16 8

9 17 Lojistik Neleri Kapsar? Giren ve çıkan malzemenin taşınmasını, Depolanmasını, Elleçlenmesini, Sipariş alımını, Lojistik network dizayn edilmesini, Stok yönetimini, Arz talep planlamasını, 3. parti servis sağlayıcıların yönetimini kapsamaktadır. 18 9

10 Tedarik Zinciri Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile üretilen mal ve hizmetler ile doğrudan yada dolaylı olarak ilgili tüm taraflardan oluşan bir yapıdır. Tedarik zinciri yalnızca tedarikçilerden ve imalatçılardan oluşmaz: Nakliyeciler, depolar ve müşteriler de tedarik zincirini oluşturan unsurlardır. 19 Tedarik Zinciri Yönetimi Bir ürünün ilk maddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür

11 21 DEPO WAREHOUSE Malların ihtiyaç anına kadar saklandıkları yerlerdir

12 Depo Fiziksel dağıtım sürecinde hareket merkezlerinden olan depo; korunmak, saklanmak, gerektiğinde kullanılmak üzere bir şeyin konulduğu ardiye; bir şeyin çokça bulundurulduğu yerler olarak tanımlanmaktadır. 23 Depolar Ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır

13 Uluslararası ticarette ithalat, ihracat ve gümrük süreçlerinde eşyaların muhafaza edildiği, stoklandığı, korunduğu, taşımaya hazır hale getirildiği açık ve kapalı alanlara gereksinim bulunmaktadır. 25 Depo Yönetimi, lojistik faaliyetlerin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır

14 Depo fonksiyonlarının yönetimi, bir firmanın tüm lojistik çabalarının en önemli parçalarından bir tanesidir. 27 ANTREPO Mal ve eşyaların miktar, kalite ve özelliklerinin incelenip, kıymet tespitinin yapıldığı uygun şartlarda korunmalarının sağlandığı gümrüklü sahalarda kurulan 5911 sayılı Gümrük Kanunu ile gümrük yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan yerlerdir

15 ANTREPO ÇEŞİTLERİ 1- Özel Antrepo 2- Genel Antrepo 29 Özel Antrepo İşleticisinin ve kullanıcısının aynı kişi olduğu antrepolardır. C, D, E tipleri olmak üzere 3 e ayrılır

16 Genel Antrepo Herkes tarafından kullanılabilen antrepo tipidir. A, B, F tipi olmak üzere 3 e ayrılır. 31 Depo ve Depolama Türleri Ürün Cinsine Göre Depo Türleri Depolar, depolanacak ürün çeşidine göre parça depoları ve dökme mal depoları olmak üzere gruplanabilir

17 Parça (Birim Mal Depoları) Parça malların belirli şekil ve boyutlarının olması, depolama ve taşımayı dökme mallara göre daha zorlaştırır. Parça malların depolanmasında; paletler, raflar, modüler çekmeceler, kutular, konteynerler, açık alanda istifleme, mobil raflar vb. kullanılır. 33 Parça (Birim Mal Depoları) Stoklama deposu: Hacimsel kapasiteleri ve uzun depolama süreleri ile diğerlerinden ayrılırlar. Malları uzun süreler için stoklayıp, saklamakta kullanılırlar.(örneğin hammaddeler, kömür, tahıl depoları) Geçiş deposu: Geçiş depoları, depoya giren malların çıkışa kadar geçen kısa süre içinde ayrılmaları için kullanılırlar. Depolama zamanı genellikle çok kısadır. (hava alanlarındaki veya tren istasyonlarındaki muhafaza depoları) 34 17

18 Parça (Birim Mal Depoları) Tasnif deposu: Tasnif depoları malzeme akışı sırasında belli bir düzenlemenin ve ayırımın yapıldığı yerlerdir. Çok katlı depo: Çok katlı depolar üst üste düzenlenmiş satıh depoların oluşturduğu depolardır. Yüksek raflı depo: Yüksek raflı depolarda yükseklik 12 metreden fazladır. 35 Dökme mal depoları Dökme mallar, hacimsel ve belli bir şekil verilmemiş, paketlenmemiş olarak taşınan ve depolanan mallardır. Dökme mal depoları genelde açık hava veya yarı kapalı depoşeklinde inşa edilirler. Bunker ve silolar; dökme mallar, sıvı mallar ve gazların saklanmasında ve depolanmasında kullanılırlar

19 İşleyiş ve Niteliğine Göre Depo Türleri Dağıtım Merkezi İşletme Deposu 37 Depo, Depolama, Dağıtım Merkezi Depo Yönetimi için stratejik kararlardır

20 Dağıtım Merkezi (1/2) Eşyaların muhafaza edildiği ve müşteri siparişlerine göre hızlı, sık ve kapsamlı sevkıyatlara elverişli büyük hacimli depolardır. 39 Dağıtım Merkezi (2/2) Bir dağıtım merkezindeki farklı özellikteki eşyaların sayısı fazlayken, çok sayıdaki siparişler için istenen miktarlar çok çeşitlilik gösterebilir

21 Depolar ve Dağıtım Merkezleri Arasındaki Farklar Depo - Bütün ürünler stoklanabilir. - Kabul, depolama, yükleme ve sipariş toplama faaliyetlerini içerir. - Verileri grup halinde toplar. - Yükleme ihtiyaçlarını karşılayacak operasyon maliyetini minimum etmeye odaklanmıştır. Dağıtım Merkezi - Minimum miktarda fakat önem dereceli ve yüksek talepli ürünler stoklanır. - Sadece Kabul ve Yükleme faaliyetlerini içerir. - Verileri gerçek zamanlıdır. - Müşteri ve teslim ihtiyaçlarını karşılayacak maksimum karı hedefler. 41 Müşteriye Özel Avrupa ve Bölgesel Dağıtım Merkezi Çözümleri 42 21

22 DHL Lojistik kapsamı içinde stoklama alanlarımız hangi amaca hizmet etmek için kullanılırsa kullanılsın tüketime yakın noktada konumlanmış, tüketim talebine hızlı cevap verecek, büyük araçlarla uzak mesafelere taşınan ürünlerin kısa mesafede küçük araçlarla hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayan DAĞITIM MERKEZLERİ dir. 43 Depolamada amaç girdi çıktı bilgisini tutmak iken; Dağıtım merkezleri Verimliliğin temel olarak ölçüldüğü ve arttırıldığı, Sipariş tedarik süresinin yani çevrim süresinin kısaltıldığı, Kullanılan alanın değil toplam hacmin optimize edildiği yerlerdir

23 İşletme Deposu İşletme deposunun fonksiyonu ise; girişçıkış ambarları ve ara depolar olmak üzere hammadde, yan mamul veya tamamlanmış ürünleri, üretim sürecinde kullanılmak üzere ve/veya dağıtım öncesinde stoklamaktır. 45 Depo hareketlerinin 2 ana amacı vardır. Yerleştirme amacı Ekonomik amaç 46 23

24 Depolamanın Amacı Eşyanın zaman ve yer faydasını en üst düzeye çıkarmaktır. Özellikle elektronik veri akışını sağlamak üzere teknik donanım sistemlerinin kurulması ve kullanımı ile depolanan malların takibi, ticari ve endüstriyel ortamlarda hareketliliğin kolaylıkla izlenmesi, bu iş sürecini karmaşalıktan kurtarmaktadır. 47 Depo Operasyonları Kabul (Receiving) Gönderme (Shipping) Stoklama ve depolama (Storage and Warehousing) Siparişi raftan toplama (Order Picking) 48 24

25 Depo Yönetiminin Temel İşlevleri Mal Kabul (Receiving) Yerleştirme (Put away) Rezervasyon (Allocation) Toplama (Picking) Sevk (Shipping) Düzenleme (Replenishment) Sayım (Cycle Count) Raporlama (Reporting) 49 Depolama Maliyet Merkezi midir? Fırsat Merkezi midir? 50 25

26 Bir Deponun Fonksiyonları Çeşitli kaynaklardan gelen stok kalemlerinin kabul edilerek biriktirilmesi Talep gelene kadar stok kalemlerinin bekletildiği mekan olma. Herhangi bir talep geldiğinde talep edilen stok kalemlerinin bulunup getirilmesi (sipariş toplama). Talep edilen stok kalemlerinin talep eden kullanıcıya aktarılması. 51 Depolama= Warehousing Hammadde kaynağından başlayıp tüketicide son bulan lojistik zincirinde şaşılacak sayıda depolama vardır. Uluslararası ticarette gümrük işlemleri ve daha fazla aracı kuruluş bulunduğundan depo sayısı da fazladır. Her depo, yükleme-boşaltma, yerleştirme, bakım, ayıklama, muayene, paketleme vb. işlemlerin yapıldığı önemli bir maliyet unsurudur

27 Depolar amaçlarına göre şöyle gruplanır: (1/2) 1. Üretim-talep arasındaki farkları karşılayan mamul ambarları. 2. Gümrük ve diğer vergilerin ödenmesi, sağlık ve güvenlik kontrolü, ödeme garantisi vb. işlemlerin tamamlanmasını bekleme yüzünden oluşan depolar. 3. Malların bir aracı kuruluştan diğerine devrinde oluşan depolar. 4. Perakende mağazalarına istek üzerine dağıtım yapan ana depolar. 53 Depolar amaçlarına göre şöyle gruplanır: (2/2) 5. İşletme içindeki departmanlar veya iş istasyonları arasında, kapasite farkları yüzünden oluşan yarı mamul ambarları, 6. Toptan alınan malların müşteri isteğine göre değişen miktarlarda gruplanıp paketlenmesi ve dağıtımı için oluşan pazara yönelik depolar. 7. Çeşitli ülkelerden satın alınan hammadde, mamul ve yarı mamullerin toplandığı depolar

28 Önemi Maliyetlerin düşürülmesi, Lojistik iş süreçlerinin aksamaması ve müşteri beklentilerinin en üst düzeyde karşılanmasında önemli bir süreç olarak görülmektedir. Depolar; tedarikçi, dağıtıcı ve perakendecilere yönelik verdikleri hizmetler ile kilit roldedir

29 Depo İşlemleri Malı saklamak ve korumak işlevinin yanında Malın özelliklerine, müşteri tiplerine ve sözleşme esasına göre sınıflandırmak Kalite kontrol Ambalajlama Adresleme Barkod Etiketleme Bilgisayar ortamında stok hareketlerinin kaydını tutmak Taraflar ile haberleşme sağlamaktır. 57 Bir depoda yapılan işlemler (1/2) İşletme içinden veya dışından gelen malların teslim alınması, miktar ve kalite muayenelerinin yapılması, Malların depoya boşaltılması, stoklamak ve birleştirmek, Malları depodaki uygun konumlara yerleştirmek, stok kayıtlarına işlemek ve etiketlemek. Depo içerisindeki forklift, raf ve paletlerden yararlanmak Ayıklama, yeniden gruplama ve paketleme işlemleri, Malların bozulma, kırılma vb. zararlara uğramasını engellemek, 58 29

30 Bir depoda yapılan işlemler (2/2) Depo içi ısı, nem, ses, ışık vb. risk faktörlerini asgari seviyede tutmak, Gelen siparişlere göre malları toplamak, gruplamak ve gönderime hazırlamak. Malları müşterilere uygun araçlarla göndermek, Stoklardaki değişmeleri ilgili departmanlara (muhasebe, satış, üretim vb.) bildirmek. 59 İşletmenin kendine ait depo kurması daha ekonomik ise çözülmesi gereken sorunlar aşağıda belirtilmiştir. Taşıma maliyetlerini minimum yapan uygun yer seçimi. Depo binası dizaynı ve inşaatı. Yükleme-boşaltma ve depo içi taşımalarda kullanılacak araçların seçimi. Depo yerleştirme düzeni. Rafların dizaynı ve kodlama sistemi

31 İşletmenin kendine ait depo kurması daha ekonomik ise çözülmesi gereken sorunlar aşağıda belirtilmiştir. Gelen malların yerleştirilmesi, sipariş edilenlerin toplanması ve paketlenmesi işlemlerinin organizasyonu. Kayıt ve haberleşme sistemlerinin seçimi. Araç-bakım ve tamir atölyelerinin kuruluşu. Depo dışı taşıma araçları için park yeri. Personel için gerekli dinlenme, yemek vb. tesislerin kurulması. 61 Etkin Depo Tasarımı Maliyet+Kar = Fiyat Kar=F-M idi Yeni ekonomik yapı Maliyeti azaltmak + Müşteri Memnuniyeti 62 31

32 Etkin depo tasarımı yönetimi= Zaman + Enerji + Maliyet Tasarrufu+ Rekabet Avantajı 63 CLM Council of Logistics Management Lojistik Yönetimi Konseyi CSCMP Council of Supply Chain Management Professionals Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Derneği 64 32

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ

BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ BÖLÜM 1 DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ 1 İÇERİK Depo ve Depolama Kavramları Depo Yönetiminin Amaçları Tedârik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri Deponun Şirket Organizasyonundaki Yeri Depolanan

Detaylı

SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE GENEL SÜREÇ AÇIK İHALE USULÜ PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR

SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE GENEL SÜREÇ AÇIK İHALE USULÜ PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR SATIN ALMA EĞİTİMİ İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE GENEL SÜREÇ SATIN ALMA USULLERİ DOĞRUDA N TEMİN PAZARLIK USULÜ AÇIK İHALE USULÜ SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR SATIN ALMA STRATEJİSİ

Detaylı

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ KOBİ LERİN ULUSLARARASI REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMADA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ Hazırlayan Esin ŞEN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KOBİ LERİN ULUSLARARASI

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY

İŞLETMELERDE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ İŞLETMELERDEE LOJİSTİK FAALİYETLER VE BİR ÖRNEK OLAY EMRAH AKER PROJE DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. NEVİN ÜZEREM

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 95 İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212 395

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANI

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANI TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANI Aralık 2013 Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Gültekin KUYZU TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA YÜK SEVKİYATÇILIĞININ KARAR YAKLAŞIMLARI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Özlem ÖZEN 512991045

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları

Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.83-106 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.83-106 Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Hasan Cem GÖNÜLTAŞ. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği. Programı : Ulaştırma Mühendisliği

YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Hasan Cem GÖNÜLTAŞ. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği. Programı : Ulaştırma Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN BİR ANKET ÇALIŞMASIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Hasan Cem GÖNÜLTAŞ Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı