TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. Banu AKADLI ERGÖÇMEN Sunday ÜNER Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. Banu AKADLI ERGÖÇMEN Sunday ÜNER Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Banu AKADLI ERGÖÇMEN Sunday ÜNER Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Banu AKADLI ERGÖÇMEN 1 Sunday ÜNER 2 Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN 3 Öz Bu çalışma, eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet gördüğünü belirten kadınların şiddetle baş etme biçimlerini bölge, kırsal kentsel yerleşim yerleri, eğitim ve sosyoekonomik düzey gibi seçilmiş temel değişkenlerle incelemektedir. Çalışmada 2008 yılında yürütülmüş olan Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması nın niceliksel verisi kullanılmıştır. Araştırmada yaşlar arasındaki kadın ile yapılandırılmış bir sorukağıdı aracılığı ile yüz yüze görüşme yapılarak bilgi elde edilmiştir. Bulgularımız, şiddete maruz kalan kadınların hem bireysel hem de kurumsal destekten yoksun olduğunu göstermektedir. Bu durum kadının eğitim ve refah düzeyi arttıkça ve daha genç yaş kuşağındaki kadınlar arasında büyük miktarda olmasa da azalmaktadır. Şiddet konusunda farkındalığa sahip olmak ve kadının sosyoekonomik açıdan güçlü olması çok önemlidir. Kadınların şiddetle mücadele edebilmelerinde eğitimli olmalarının yanında gelir getiren bir iş sahibi olmaları da gerekmektedir. Şiddete karşı mücadele, bireysel, ailesel ve toplumsal olmak üzere her düzeydeki çaba ile mümkün görünmektedir. Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Mücadele Yöntemleri, Ekolojik Model, Fiziksel Olarak Karşılık Verme, Evi Terk Etme. 1 Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2 Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 3 Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN Abstract This study analyzes coping strategies of women who reported physical or sexual violence by husband(s) or partner(s) according to background variables such as region, urban and rural types of residence, educational level, and wealth level. Quantitative data from National Research on Domestic Violence against Women in Turkey, which was carried out in 2008, are used in this study. Information was collected by employing face-to-face interviews via a structured questionnaire with women between 15 and 59 years of age. Our findings indicate that women who have been exposed to violence lack both individual and institutional supports. The isolation and despair are reduced, although to a lesser extent, when women s educational level and wealth level are higher and among women of younger cohorts. Hence, in addition to gaining awareness against violence, socio-economic empowerment of women is also crucial. In order to be able to cope with violence, it is very important that women should not only have jobs, but also be educated. Coping with violence seems to be possible only by fighting at all levels; individual, familial, and social. Keywords: Domestic Violence, Coping Strategies, Ecological Model, Fighting Back, Leaving Home. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 829

4 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Giriş Kadına yönelik aile içi şiddet uluslararası çalışmaların ortaya koyduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir sorun olarak evrensel boyuttadır yılından önceyi kapsayan 35 ülkede yürütülmüş 50 araştırma, dünyadaki kadınların yüzde 10 ile yüzde 52 sinin yaşamlarının herhangi bir döneminde yakın eşleri tarafından fiziksel şiddete, yüzde 10 ile yüzde 30 unun ise eşleri tarafından cinsel şiddete maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. Bu araştırmaların şiddet tanımları, kapsamları, ölçümleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü 10 ülkenin 15 yerleşim yerinde yürüttüğü Multi-country Study on Women s Health and Domestic Violence against Women çalışmasında dünya genelinde şiddet yaygınlığı için bir aralık ortaya koymaya çalışmıştır (WHO, 2005:8). Bu araştırmanın sonucu yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte olduğu kişiden fiziksel şiddet görmüş kadın oranını yüzde 13 ve 61 arasında, cinsel şiddet yaygınlığını ise yüzde 6 ve 59 arasında göstermiştir (WHO, 2005:27). Bu sonuç, şiddetin zaman içinde yaygınlaşmış olduğu anlamına gelebileceği gibi metodolojik farklılıklardan da kaynaklanmış olabilir. Bütün araştırmaların ortak sonucu, kadına yönelik aile içi şiddetin büyük bir sorun olduğudur. Şiddetin tespitini takip eden önemli konular arasında şiddeti önlemek ve şiddet mağdurlarının durumlarını iyileştirmek gelmektedir. Bunun için aile içi şiddetin nedenlerini anlamak ve şiddete maruz kalmış kadınların şiddetle nasıl mücadele ettiklerinin bilinmesi önemlidir. Türkiye de şiddet yaşayan kadınların şiddeti nasıl ve kimlerle paylaştıkları ve şiddet sonucu nerelere başvurdukları, şiddete karşılık verip vermedikleri; kısaca şiddet gören bir kadının ne gibi mekanizmalarla yaşadığı duruma tepki verdiğini bilmek bir durum tespiti sağlayacağı gibi şiddetle toplum olarak nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterecektir. Kadınların özelliklerine göre mücadele etme yöntemlerinin nasıl değiştiği de ayrıca önemlidir; bu bilgi, mağdur olan ya da olabilecek kadınların şiddete karşı kendilerini korumaları için ipuçları sağlayacaktır. Dolayısıyla Türkiye de kadınların şiddetle mücadele yöntemlerinin tespit ve analizi aile içi şiddet alanında ayrı bir öneme sahiptir ve gereklidir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN Amaç ve Yöntem: Türkiye de 2008 yılına kadar aile içi şiddet sonucu resmi kurum veya sivil toplum kuruluşlarına başvurmuş kadınların kurumlar düzeyinde şiddetle mücadele etme yollarına ilişkin küçük çaplı çalışmalar yapılmıştı. Buna karşın, Türkiye genelinde kadınların şiddete nasıl karşılık verdikleri, yakın çevrelerinden, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerden nasıl yardım aldıkları hakkında yakın zamana kadar çok şey bilinmemekteydi. Ancak 2008 yılında yürütülmüş olan Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Türkiye de kadına yönelik aile içi şiddetin nedensel boyutu ve kadınların şiddete karşı mücadele yöntemleri konusunda ulusal düzeyde en kapsamlı güvenilir veriyi sağlamış ve kadınların şiddetle mücadele yollarını analiz etmemize ve resmi istatistikler edinmemize olanak tanımıştır. Bu araştırmanın niceliksel bölümünde yaşlar arasındaki 12,795 kadın ile yapılandırılmış bir sorukağıdı aracılığı ile yüz yüze görüşme yapılarak bilgi elde edilmiştir. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü nün (KSGM nin) yararlanıcı kurum olduğu bu araştırma, Avrupa Birliği nin mali desteği ile ICON Public Institute, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB danışmanlık şirketinden oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür (KSGM vd., 2009:20). Çalışmamız, bu araştırmanın verisini kullanarak eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşadığını belirten kadınların beyanlarına göre şiddetin nedenleri ve şiddetle baş etme biçimlerinin bölge 1, kırsal kentsel yerleşim yerleri, eğitim ve sosyoekonomik düzey gibi seçilmiş temel değişkenlerle incelemektedir. Öncelikle şiddeti ve nedenlerini anlamaya yardımcı olan ekolojik çerçeve modeli, daha sonra saha çalışmasından elde edilen bulgular sunulacaktır. Bu bağlamda elde edilecek bilgiler sonuç bölümünde tartışılacak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılacak müdahalelerin şekillendirilmesinde bir dayanak oluşturacak bilgi birikimine katkıda bulunulacaktır. Şiddetin Nedenlerini Anlamak Bireyler arası şiddete neden olan kendi aralarında birleşebilen kişisel, durumsal ve sosyokültürel etkenlerin etkileşimini kavramak için ekolojik çerçeve araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır (WHO, 2005:6) lerin sonlarında ortaya atılmış bu model, eş 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 831

6 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ tarafından uygulanan şiddet için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu modelde bireyler arası şiddet, sosyal çevrenin farklı düzeylerindeki etkenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Model iç içe yerleştirilmiş dört adet daire ile özetlenebilir (Şekil 1). En içteki daire, her bireyin ilişkilerindeki davranışlarına kattığı biyolojik ve kişisel deneyimlerini göstermektedir. İkinci daire, aile ortamı ve aile ilişkisi gibi şiddetin gerçekleştiği yakın çevreyi temsil etmektedir. Üçüncü daire, ilişkilerin barındığı resmi ya da resmi olmayan kurum ve sosyal yapıları göstermektedir. Dördüncü ve en dıştaki daire ise kültürel normları da içeren ekonomik ve sosyal çevredir. Bu çalışmada verisi kullanılan Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması nda, yukarıda gösterilen ekolojik modeldeki her düzeyden değişken bilgisi toplanmıştır. Şiddete maruz kalan kadın ve şiddet uygulayan erkeğe dair bilgiler, şiddetin gerçekleştiği ilişki/yakınlık derecesi (buradaki sonuçlar sadece aile içindir), kadının yaşadığı bölge ve ifadelerinde belirttiği kültürel etmenlerin hepsi bu bağlamsal çerçevede değerlendirilebilir. Bulgular: Kadınlar Açısından Şiddetin Nedenleri Şiddetin nedenlerine bakıldığında, etken olan faktörlerin toplumsal düzeyden bireysel düzeye kadar değişen çeşitli düzeylerde olduğu görülmüştür (Adam ve Schewe, 2007:8; Hammoury vd., 2009:338; Kocacik vd., 2007:702; Koenig vd., 2003:271; Nwosu, 2006:99; Yo Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN unt ve Li, 2007:35). Türkiye de kadınlar yaşadıkları şiddet ile ilgili en yaygın gerekçe olarak erkeğin ailesiyle yaşanan sorunlar ı belirtmişlerdir. Erkeğin ailesi, kadının aynı çatı altında yaşadığı kişiler olabildiği gibi aynı muhitte yaşayan kişiler de olabilmektedir: Kadına göre şiddet, şiddetin gerçekleştiği hanedeki bireyler ya da yakın sosyal çevresindeki bireyler yüzünden gerçekleşmektedir. Bunu maddi sıkıntı, erkeğin iş sorunları, erkeğin işsiz olması ve evde yeterli gıda olmaması kategorilerini içeren ekonomik sıkıntılar/zorluklar izlemektedir. Maddi sıkıntı bireysel özelliklere bağlı olduğu gibi dışsal faktörlerden de kaynaklanıyor olabilir. Üçüncü yaygın cevap erkekle ilgili nedenler erkeğin sinirli olması, kadını kıskanması, kadının ihanetinden şüphelenmesi, erkeğin ayrılmak istemesi, erkeğin dışarıda zaman geçirmek istemesi, erkeğin sorumsuz olması ve erkeğin başka bir eşinin olmasını kapsayan kategoridir. Burada erkeğin psikolojik durumuna ilişkin öğeler olduğu gibi erkeğin ikinci bir eşi olması gibi kültürel etkenler de belirtilmiştir. Şekil 2. Yaşanan fiziksel şiddetin kadınlara göre nedenleri: Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşanan fiziksel şiddetin kadınlara göre başlıca nedenleri, Türkiye 2008 Belirtilen diğer nedenler arasında kadınla ilgili nedenler, daha çok kadının şiddetten kendini sorumlu tuttuğu durumlarda geçerlidir ve kadının cinsel ilişkiyi reddetmesi, kadının erkeğin sözünü dinlememesi, kadının erkeği kıskanması, kadının ev işlerini aksatması ve kadının kendini suçlaması cevaplarını içermektedir. Erkeğin kötü alışkanlıkları ise, erkeğin alkol 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 833

8 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ kullanması, kumar oynaması ve aldatması gibi durumları içeren kategoridir. Yerleşim yerine göre bakıldığında kentsel yerleşim yerlerinde erkekle ilgili nedenler ve erkeğin kötü alışkanlıkları kırsal yerleşim yerlerine göre kadınlar tarafından daha yaygın bir biçimde şiddet nedeni olarak belirtilmiştir. Çocuklarla ilgili sorunlar ise kırsal yerleşim yerlerinde kentsele göre daha yaygın olarak şiddet nedeni olarak gösterilmiştir. Kadınlar tarafından belirtilen şiddet nedenlerine kadınların temel özelliklerine göre bakıldığında, ülke genelinde en yaygın ikinci neden olan ekonomik sıkıntı/zorluk eğitim düzeyi ve refah düzeyi yükseldikçe daha az oranda belirtilmiştir. Çocuklarla ilgili sorunlar daha ileri yaşlardaki kadınlar arasında şiddetin nedeni olarak daha sık belirtilmiştir. Kadınların yaşları ilerledikçe sahip oldukları toplam çocuk sayısı arttığı için çocuklarla ilgili sorunların şiddetin nedeni olarak gösterilmesinin bu gruplarda daha fazla olması beklenen bir durumdur. Refah düzeyi düşük olduğunda çocuklarla ilgili sorunların daha sık şiddet nedeni olarak belirtilmesi de bu grupta çocuk sayısının daha fazla olmasının yanı sıra ekonomik nedenlerin etken olabileceğini düşündürmektedir. Kadınların Şiddetle Mücadele Yöntemleri Bu bölümde kadınların şiddetle mücadele yöntemleri üç başlık altında incelenecektir: (i) yaşanan fiziksel şiddete fiziksel olarak karşılık verme, (ii) başkalarından yardım isteme ve (iii) şiddetten uzaklaşmak için geçici olarak da olsa evi terk etme. Fiziksel Olarak Karşılık Verme Türkiye de eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete maruz kalmış kadınların yüzde 31 i şiddete karşı kendilerini korumak amacıyla fiziksel olarak karşılık vermişlerdir. Bu oran kentsel yerleşim yerlerinde kırsal yerleşim yerlerine göre daha fazladır. Bölgelere göre bakıldığında, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde fiziksel olarak karşılık verme diğer bölgelerden az olarak yüzde 25 in altındadır. Bu bölgeler aynı zamanda şiddetin yaygın olduğu bölgelerdir. Eğitim Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN ve refah düzeyi yüksek, yaşı genç olan kadınlar arasında şiddete fiziksel olarak karşılık verme daha yaygındır. Şekil 3. Yaşanan fiziksel şiddete karşı kendini korumak amacıyla fiziksel olarak karşılık vermek: Eşinden gördüğü fiziksel şiddete karşı kendini korumak için fiziksel olarak karşılık veren kadınların yerleşim yeri, eğitim ve refah düzeyine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Bu bağlamda bakıldığında, fiziksel olarak karşılık vermenin şiddete etkisi ne olmuştur sorusu akla gelmektedir. Fiziksel şiddete fiziksel olarak karşılık vermiş kadınların yüzde 45 i karşılık vermenin o an için şiddeti durduğunu veya azalttığını belirtmiş, yüzde 42 si ise şiddeti daha da arttırdığını ifade etmiştir. Şiddeti Yakın Çevreye Anlatmak ve Kurum/Kuruluşlara Başvurmak Türkiye de eşinden veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde 49 u yaşadıkları şiddeti kimseye anlatmamıştır. Şiddete maruz kalmış kadınların yüzde 34 ü şiddeti kendi ailelerine anlatmışlardır. Kadınların yüzde 22 si yaşadıkları şiddeti arkadaşları veya komşularına anlatırlarken, şiddeti erkeğin ailesiyle paylaşma yüzde 12 dir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 835

10 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Kentlerde yaşayan kadınların şiddeti herhangi biriyle paylaşma oranı kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlardan daha fazladır. Bölgelere göre bakıldığında, Ortadoğu Anadolu bölgesinde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış her 10 kadından en az 6 sının yaşadıkları şiddeti kimseyle paylaşmadıkları görülmektedir. Genç kadınlar (15-24 yaşları arasında) yaşadıkları şiddeti daha fazla anlatırken, ileri yaştaki kadınlarda şiddeti paylaşma daha azdır. Eğitim düzeyi ve refah düzey yüksek ise şiddeti saklama göreceli olarak azdır. Yine de lise ve üstü eğitimi tamamlamış kadınların yüzde 37 sinin şiddeti kimseye anlatmamış olması dikkat çekici bir bulgudur. Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde 55 i şiddete tanık olan ya da şiddetten haberdar olan kişilerden hiçbirinin kendilerine yardım etmediklerini açıklamışlardır. Fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların sadece yüzde 17 si kendi ailelerinden yardım almışlardır. Kendi ailesinden yardım görme yüzdesi kentsel yerleşim yerlerindeki kadınlar arasında kırsal yerleşim alanlarında yaşayan kadınlardan daha fazladır. Bölgelere göre bakıldığında dikkat çekici noktalardan biri, Batı Karadeniz bölgesinde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yaşadıkları şiddetle yalnız kalmış olmaları ve fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış her 10 kadından 7 sine, şiddetten haberdar olmalarına karşın hiç kimsenin yardım etmemesidir. Fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe kendi ailesinden yardım talebi alan kadınların oranının arttığı görülmektedir. Benzer şekilde, eğitim düzeyi yükseldikçe arkadaş ve komşunun yardım etmek istediği fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların payı da artmaktadır. Eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet sonucu polise, jandarmaya, hastane ya da sağlık kuruluşuna, savcılığa, avukata, kadın kuruluşuna, belediyeye, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na (SHÇEK), Toplum Merkezi ne ve diğer resmi kurum veya sivil toplum kuruluşlarına başvurup Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN başvurmadıkları bilgisi edinilmiştir. Şiddete maruz kalan kadınların kurumlara başvurma oranları çok düşük düzeydedir. Fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların büyük bir çoğunluğu (yüzde 91.8) bu kurum/kişilerden hiçbirine başvurmadıklarını belirtmiştir. Şiddet nedeniyle kurum ve ilgililere başvurma çok az olmakla beraber, kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan ve en az bir kurum veya ilgili kişiye başvurmuş fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadın yüzdesinin kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Polise başvurma oranı genellikle diğer kurum/kuruluş/kişilere göre daha fazladır. Türkiye genelinde kadınlar en yaygın olarak polise (yüzde 4.1) başvurmaktadır. Bunu hastane ya da sağlık kuruluşuna (yüzde 3.7) başvuru izlemektedir. Eğitim düzeyi ve refah düzeyi yükseldikçe avukata ve savcıya başvuranların oranı yükselmektedir. Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınların resmi kurumlara veya sivil toplum kuruluşlarına başvurma yüzdeleri çok düşük olsa da hastane ya da sağlık kuruluşu ve hukuki destek için savcılık ya da avukat a başvuran kadınların yarısından fazlası aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını beyan etmişlerdir (sırasıyla yüzde 70.5, yüzde 66.9 ve yüzde 63.6). Diğer yandan polise başvuran kadınların yüzde 41.2 si aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını söylemişlerdir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 837

12 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Şekil 4. Yaşanan şiddeti paylaşma ile şiddet sonucu bir kurum/kuruluşa başvurmanın karşılaştırılması (bölge ve yerleşim yerine göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddeti anlatan ve başvuruda bulunan kadınların bölge ve yerleşim yerine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Kadınlar şiddetle ilgili olarak resmi kurum veya sivil toplum kuruluşlarına başvurmaktan çok, yaşadıkları şiddeti aile, arkadaş veya komşuları ile paylaşmaktadırlar. Bu durum her bölge ve yerleşim yerinde, tüm yaş grupları, eğitim ve refah düzeylerindeki kadınlar için geçerlidir. Bui ve Morash (2007:375) ın Vietnam asıllı Amerikalı bir topluluk üzerine yaptıkları çalışmalarına göre sosyal sermaye, şiddet yaşamış kadınlara yardım sağlayabildiği gibi kadınların yardım sağlayıcılara ulaşmasını da sınırlayabilmektedir. Aile ve arkadaşlar manevi ve maddi yardımda bulunsalar da sıklıkla kadınları yasal yollara başvurmaktan caydırabilmektedirler. Dolayısıyla şiddetin gerçekleştiği topluluk ve yakın çevrenin şiddet konusunda eğitimli olması ve farkındalık sahibi olması çok önemlidir. Şekil 4 ve Şekil 5 te sunulan bulgular değerlendirilirken bu savı da göz önüne almakta yarar vardır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN Şekil 5. Yaşanan şiddeti paylaşma ile şiddet sonucu bir kurum/kuruluşa başvurmanın karşılaştırılması (temel özelliklere göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddeti anlatan ve başvuruda bulunan kadınların yaş, eğitim ve refah düzeyine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Fiziksel veya cinsel şiddet sonucu resmi bir kurum veya sivil toplum kuruluşundan yardım talebinde bulunduğunu belirten kadınların başvurma nedenleri arasında en çok belirtilen neden yaşadıkları şiddete daha fazla dayanamayacak olmalarıdır (yüzde 41). Bunu, hukuki destek almak istemeleri (muhtemelen boşanmak veya şiddetten korunmak için) ve kötü bir şekilde yaralanmış olmaları ve öldürülmekten korkmaları izlemektedir. Öldürülmekten korkma, erkeğin kadını tehdit etmesi ya da öldürmeye çalışmasını, kadının erkeğin kendisini öldürmesinden korkmasını ve kadının erkeğin ailesinin kendisini öldürmesinden korkmasını içermektedir. Başvurma nedenleri arasında şiddete daha fazla tahammül edememek ve kötü bir şekilde yaralanmış olmak kadınların ağır derecede şiddet yaşamış olduklarını gösterir niteliktedir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 839

14 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Tablo 1. Yaşanan şiddet sonucu kurumlara/kişilere başvurma ve başvurmamanın en yaygın nedenleri: Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet sonucu en az bir kurum/kişiye başvurmuş ya da hiçbir kuruma başvurmamış kadınların en yaygın başvurma ve başvurmama nedenleri, Türkiye 2008 Yüzde En sık belirtilen başvurma nedenleri Daha fazla tahammül edememek 41.0 Hukuki destek almak istemek 29.0 Kötü bir şekilde yaralanmak 24.8 Öldürülmekten korkmak 18.1 En sık belirtilen başvurmama nedenleri Çok ciddi bir sorun olmaması 64.4 Suçlanmaktan korkmak 16.1 Erkeği sevmek/affetmek 11.1 Çocuklarla ilgili nedenler 10.9 Notlar: Yüzdeler fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınlar temel alınarak hesaplanmıştır. Kategoriler birbirlerinden bağımsız hesaplandığı için toplamları 100 ü aşabilir. Öldürülmekten korkmak: Erkek tehdit etti/öldürmeye çalıştı, erkeğin kendisini öldürmesinden korktu, erkeğin ailesinin kendisini öldürmesinden korktu Suçlanmaktan korkmak: Utandı/çekindi/suçlanmaktan korktu, ailenin adının kötüye çıkacağından korktu, anlatmaya utandı Çocuklarla ilgili nedenler: Çocuklarının mutsuz olacağından korktu, çocuklarını kaybedeceğinden korktu, erkek çocukları tehdit etti Yaşadıkları şiddet sonucunda herhangi bir kuruma başvurmadıklarını veya yardım talebinde bulunmadıklarını belirten kadınların büyük bir bölümü (yüzde 64) yaşadıkları şiddetin çok ciddi bir sorun olmadığını ifade etmişlerdir. Diğer başvurmama nedenleri arasında suçlanmaktan korkmak, birlikte olduğu kişiyi sevmek ve affetmek ile çocuklarla ilgili nedenler başta gelmektedir. Bu nedenlerden suçlanmaktan korkma, ailenin adının kötüye çıkacağından korkma ve utanma/çekinme/suçlanma korkusu ve kadının anlatmaya utanmasını kapsamaktadır. Çocuklarla ilgili nedenler ise kadının çocuklarının mutsuz olacağından korkması, Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN çocuklarını kaybedeceğinden korkması ve erkeğin çocukları tehdit etmesini içermektedir. Nereye başvuracağını bilmedikleri için yardım talep etmeyen kadınların oranı yüzde 7 ve yardım alabileceğine inanmadığı için başvuru yapmayan kadınların oranı yüzde 4 tür. Şiddet Nedeniyle Evi Terk Etme Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların sadece yüzde 26 sı şiddet sonucu bir geceliğine bile olsa en az bir kez evlerini terk etmişlerdir. Şiddet sonucu evlerini en az bir kez terk eden kadınlar genellikle evlerini bir kereliğine terk etmişlerdir. Bölgeler ve yerleşim yerine göre bakıldığında kentsel alanlarda yaşayan kadınlar arasında şiddet sonucu evi en az bir kez terk etmenin kırsal alanlarda yaşayanlara göre daha yaygın olduğu görülmektedir. Kadınlar arasında şiddet sonucu evi terk etme oranının en düşük olduğu iki bölge ise sırasıyla Ortadoğu Anadolu (yüzde 17) ve Kuzeydoğu Anadolu dur (yüzde 19) (Şekil 6). Şekil 6. Şiddet sonucu evi terk etme (bölge ve yerleşim yerine göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evi en az bir kez terk etmiş kadınların bölge ve yerleşim yerine göre yüzdesi, Türkiye Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 841

16 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Şiddet sonucu evi terk etme kadınların eğitim düzeyi ile de değişiklik göstermektedir. Eğitimi olmayan ya da ilköğretimi bitirmemiş kadınlar arasında şiddet sonucu evi terk etme yüzde 20 iken lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip kadınlar arasında bu oran yüzde 35 e çıkmaktadır (Şekil 7). Şekil 7. Şiddet sonucu evi terk etme (eğitim düzeyine göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evi en az bir kez terk etmiş kadınların eğitim düzeyine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evlerini terk etmiş kadınlar ilk olarak çoğunlukla kendi ailelerine gitmektedirler. Evlerini terk eden kadınların bir kısmı ise akrabalarına, arkadaşlarına ya da erkeğin ailesine/akrabalarına gitmişlerdir. Kadınların fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evlerini terk ettikten sonra geri dönme nedenlerinin başında çocukları nedeniyle dönmek gelmektedir (yüzde 52). Çocuklarla ilgili nedenler, çocuklarının mutsuz olacaklarından korkma, çocuklarını kaybedeceğinden korkma, çocukların kadının geri dönmesini istemesi ve erkeğin çocuklarını tehdit etmesini içermektedir. Bunu erkeğin kadının geri dönmesini istemesi ve kadının erkeği sevmesi/affetmesi/erkeğin değişeceğini düşünmesi izlemektedir. Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalma sonucu evini terk eden kadınların yüzde 18 i kendi ailesinin veya erkeğin Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN ailesinin geri dönmesini istemesi nedeniyle eve geri döndüğünü belirtmiştir. Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış fakat evini hiç terk etmemiş kadınların büyük bir bölümü çok ciddi bir sorun olmadığı için evlerini terk etmediklerini ifade etmişlerdir (yüzde 60). Çocuklarla ilgili nedenler (yüzde 23) ve erkeği sevmek/affetmek/erkeğin değişeceğini düşünmek (yüzde 16) evi terk etmemenin diğer nedenleri arasında yer almakta ve daha önce belirtilen eve geri dönme nedenlerine benzemektedir. Evi terk etmeme nedenleri arasında olan kadının utanma/çekinme/suçlanma korkusu da şiddet sonucu evini hiç terk etmemiş kadınların yüzde 7 si tarafından belirtilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Kadına yönelik aile içi şiddet pek çok boyutu olan karmaşık bir durum olmakla beraber eşi veya birlikte olduğu kişiden şiddet yaşamış kadınlara bu şiddetin kendilerine göre nedenleri sorulduğunda, en yaygın beyan edilen nedenler, erkeğin ailesiyle yaşanan sorunlar ve ekonomik sıkıntılar/zorluklar olmuştur. Belirtilen şiddet nedenleri kadınların eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin erkeğin ailesiyle ilgili sorunlar eğitim düzeyi yüksek kadınlar tarafından şiddet nedeni olarak daha az oranda belirtilmiştir. Bazı kadınlar tarafından beyan edilen kadının cinsel ilişkiyi reddetmesi, kadının erkeğin sözünü dinlememesi gibi kadınların kendilerini sorumlu tuttukları nedenlerin de ifade edilmiş olması dikkat çekicidir. Kadının davranışlarıyla ilgili nedenlerin görülme sıklığını açıklamak için kadınların şiddete karşı tutumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Fiziksel şiddetin azalması, hem şiddetin nedenlerinin saptanması hem de kadınların şiddete karşı tutumlarının değişmesi ve şiddete karşı farkındalık sağlanması ile sağlanabilir. Kadınlar yaşadıkları şiddette yalnız kalmakta ve şiddeti anlatmamaktadırlar: Kadınların yarısı yaşadıkları fiziksel veya cinsel şiddeti kimseyle paylaşmamışlardır. Yaşadığı şiddeti paylaşan kadınlar da şiddeti önce kendi ailelerine, akrabalarına ya da yakınlarına anlatmaktadırlar. Kadınlar ailelerinden her zaman gerekli desteği alamamakta ya da geç almaktadırlar. Genç kadınlar ve eğitim düzeyi daha yüksek olan kadınlar yaşadıkları şiddeti daha yüksek oran- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 843

18 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ da anlatmakta ve kendi ailelerinden daha çok destek görmektedirler. Kadınların çoğunluğu şiddetin kabul edilemez olduğunu düşünmekle birlikte, onlara destek verebilecek kurum ve kuruluşlara başvur(a)mamaktadırlar. Bunun en yaygın nedenleri kadınların yaşadıkları şiddeti çok ciddi bir sorun olarak görmemeleri ve suçlanmaktan korkmalarıdır. Şiddetin ciddi bir sorun olarak görülmemesi kadının yaşadığı çevrede şiddetin normal görülerek kanıksanmasıyla veya kadının kendi ailesinde şiddet görmüş olmasıyla ilişkili görünmektedir. Şiddetin nedenleri ile mücadele yöntemleri ilişkilidir (Parveen, 2007:112). Şiddetin yaşandığı yerin aile olması mücadeleyi etkilemektedir. Ekolojik çerçeve modeli de dikkate alınarak bakıldığında bireysel düzeyde yaşanan şiddetin farklı düzeydeki etkenler sonucu oluşması bu alandaki mücadeleyi daha da karmaşık bir yapı içine sokmaktadır. Örneğin aile içinde yaşanan şiddette çocuklar nedeniyle yahut ailenin sürekliliğini sağlama uğruna kadının şiddeti sineye çekmesi çok yaygındır. Kadının şiddete karşı mücadelesi, dolayısıyla, ya çok geç başlamakta ya da hiç başlayamamaktadır. Sonuç olarak şiddete maruz kalan kadınlar hem bireysel hem de kurumsal destekten yoksundur. Kadınların yaşadıkları şiddeti ciddi bir sorun olarak görmemeleri, çocuklarını terk etmek istememeleri, erkeği sevmeleri/affetmeleri veya erkeğin değişeceğini düşünmeleri, toplumun aileyi bir arada tutmak uğruna ailelerin kadının tekrar eve dönmesini sağlaması ve kadının utanma/suçlanma korkusuyla şiddet karşısında harekete geçememesi gibi nedenlerle kadınlar şiddete karşı yalnız ve çaresiz kalmaktadırlar. Bu yalnızlık ve çaresizlik kadının eğitim düzeyi, refah düzeyi arttıkça ve daha genç yaş kuşağındaki kadınlar arasında büyük miktarda olmasa da azalmaktadır. Dolayısıyla şiddete karşı farkındalığa sahip olmanın yanında kadınların sosyoekonomik açıdan kendilerini güçlendirmeleri çok önemlidir. Kadınların şiddetle mücadele edebilmeleri için iş sahibi olmalarının yanında eğitimli olmaları da çok önemlidir (Sen, 1999:65). Şiddete karşı mücadele ancak bireysel, ailesel, toplumsal her düzeyde mücadeleyle mümkün görünmektedir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

19 NOTLAR Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN 1 12 Bölge Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum süreci doğrultusunda belirlenen istatistiki bölge sınıflamasıdır. Üç ayrı düzeyde NUTS (The Nomenclature of Territorial Units of Statistics) bölgeleri oluşturulmuştur. 12 Bölge NUTS1 düzeyini temsil etmektedir. 12 Bölgeyi oluşturan iller aşağıdaki gibidir: 1. İstanbul (İstanbul) 2. Batı Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) 3. Ege (Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) 4. Doğu Marmara (Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce) 5. Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) 6. Akdeniz (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, İçel, K.Maraş, Osmaniye) 7. Orta Anadolu (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale) 8. Batı Karadeniz (Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Karabük) 9. Doğu Karadeniz (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) 10. Kuzeydoğu Anadolu (Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır) 11. Ortadoğu Anadolu (Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli, Van) 12. Güneydoğu Anadolu (Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Ş.Urfa, Batman, Şırnak, Kilis) 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 845

20 KAYNAKÇA TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ADAM, Najma M. ve Paul A. SCHEWE 2007 A Multilevel Framework Exploring Domestic Violence against Immigrant Indian and Pakistani Women in the United States, Journal of Muslim Mental Health, Cilt: 2, No: 1, s BUI, Hoan N. ve Merry MORASH 2007 Social Capital, Human Capital, and Reaching Out for Help with Domestic Violence: A Case Study of Women in a Vietnamese-American Community, Criminal Justice Studies, Cilt: 20, No: 4, s HAMMOURY, Nadwa, KHAWAJA, Marwan, MAHFOUD, Ziad, AFIFI, Rima A. ve Haifa MADI 2009 Domestic Violence against Women during Pregnancy: The Case of Palestinian Refugees Attending an Antenatal Clinic in Lebanon, Journal of Women s Health, Cilt: 18, No: 3, s KOCACIK, Faruk, KUTLAR, Aziz ve Feray ERSELCAN 2007 Domestic violence against women: A field study in Turkey, Social Science Journal, Cilt: 44, No: 4, s KOENIG, Michael A., AHMED, Saifuddin, HOSSAIN, Mian Bazle ve A.B.M. Khorshed Alam MOZUMDER 2003 Women s Status and Domestic Violence in Rural Bangladesh: Individual-and Community-Level Effects, Demography, Cilt: 40, No: 2, s NWOSU, L. Ngozi 2006 The Experience of Domestic Violence Among Nigerian-Canadian Women in Toronto, Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme, Cilt: 25, No: 1,2, s PARVEEN, Shahnaj 2007 Domestic Violence against Farm Women in Bangladesh: Causes and Consequences, Pakistan Journal of Women s Studies, Cilt: 14, No: 2, s SEN, Purna 1999 Enhancing Women s Choices in Responding to Domestic Violence in Calcutta: A Comparison of Employment and Education, the European Journal of Development Research, Cilt: 11, No: 2, s T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HACETTEPE Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

21 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ, ICON-INSTITUT PUBLIC SECTOR GMBH ve BNB DANIŞMANLIK 2009 Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008, Ankara: KSGM. YOUNT, Kathryn M. ve Li LI 2007 Domestic Violence against Married Women in Egypt, Conference Papers -- American Sociological Association, Annual Meeting, s WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2005 WHO Multi-country Study on Women s Health and Domestic Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women s Responses, Geneva:WHO. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 847

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı