TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. Banu AKADLI ERGÖÇMEN Sunday ÜNER Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ. Banu AKADLI ERGÖÇMEN Sunday ÜNER Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Banu AKADLI ERGÖÇMEN Sunday ÜNER Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Banu AKADLI ERGÖÇMEN 1 Sunday ÜNER 2 Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN 3 Öz Bu çalışma, eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet gördüğünü belirten kadınların şiddetle baş etme biçimlerini bölge, kırsal kentsel yerleşim yerleri, eğitim ve sosyoekonomik düzey gibi seçilmiş temel değişkenlerle incelemektedir. Çalışmada 2008 yılında yürütülmüş olan Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması nın niceliksel verisi kullanılmıştır. Araştırmada yaşlar arasındaki kadın ile yapılandırılmış bir sorukağıdı aracılığı ile yüz yüze görüşme yapılarak bilgi elde edilmiştir. Bulgularımız, şiddete maruz kalan kadınların hem bireysel hem de kurumsal destekten yoksun olduğunu göstermektedir. Bu durum kadının eğitim ve refah düzeyi arttıkça ve daha genç yaş kuşağındaki kadınlar arasında büyük miktarda olmasa da azalmaktadır. Şiddet konusunda farkındalığa sahip olmak ve kadının sosyoekonomik açıdan güçlü olması çok önemlidir. Kadınların şiddetle mücadele edebilmelerinde eğitimli olmalarının yanında gelir getiren bir iş sahibi olmaları da gerekmektedir. Şiddete karşı mücadele, bireysel, ailesel ve toplumsal olmak üzere her düzeydeki çaba ile mümkün görünmektedir. Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Mücadele Yöntemleri, Ekolojik Model, Fiziksel Olarak Karşılık Verme, Evi Terk Etme. 1 Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2 Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 3 Arş.Gör., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN Abstract This study analyzes coping strategies of women who reported physical or sexual violence by husband(s) or partner(s) according to background variables such as region, urban and rural types of residence, educational level, and wealth level. Quantitative data from National Research on Domestic Violence against Women in Turkey, which was carried out in 2008, are used in this study. Information was collected by employing face-to-face interviews via a structured questionnaire with women between 15 and 59 years of age. Our findings indicate that women who have been exposed to violence lack both individual and institutional supports. The isolation and despair are reduced, although to a lesser extent, when women s educational level and wealth level are higher and among women of younger cohorts. Hence, in addition to gaining awareness against violence, socio-economic empowerment of women is also crucial. In order to be able to cope with violence, it is very important that women should not only have jobs, but also be educated. Coping with violence seems to be possible only by fighting at all levels; individual, familial, and social. Keywords: Domestic Violence, Coping Strategies, Ecological Model, Fighting Back, Leaving Home. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 829

4 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Giriş Kadına yönelik aile içi şiddet uluslararası çalışmaların ortaya koyduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir sorun olarak evrensel boyuttadır yılından önceyi kapsayan 35 ülkede yürütülmüş 50 araştırma, dünyadaki kadınların yüzde 10 ile yüzde 52 sinin yaşamlarının herhangi bir döneminde yakın eşleri tarafından fiziksel şiddete, yüzde 10 ile yüzde 30 unun ise eşleri tarafından cinsel şiddete maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. Bu araştırmaların şiddet tanımları, kapsamları, ölçümleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü 10 ülkenin 15 yerleşim yerinde yürüttüğü Multi-country Study on Women s Health and Domestic Violence against Women çalışmasında dünya genelinde şiddet yaygınlığı için bir aralık ortaya koymaya çalışmıştır (WHO, 2005:8). Bu araştırmanın sonucu yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte olduğu kişiden fiziksel şiddet görmüş kadın oranını yüzde 13 ve 61 arasında, cinsel şiddet yaygınlığını ise yüzde 6 ve 59 arasında göstermiştir (WHO, 2005:27). Bu sonuç, şiddetin zaman içinde yaygınlaşmış olduğu anlamına gelebileceği gibi metodolojik farklılıklardan da kaynaklanmış olabilir. Bütün araştırmaların ortak sonucu, kadına yönelik aile içi şiddetin büyük bir sorun olduğudur. Şiddetin tespitini takip eden önemli konular arasında şiddeti önlemek ve şiddet mağdurlarının durumlarını iyileştirmek gelmektedir. Bunun için aile içi şiddetin nedenlerini anlamak ve şiddete maruz kalmış kadınların şiddetle nasıl mücadele ettiklerinin bilinmesi önemlidir. Türkiye de şiddet yaşayan kadınların şiddeti nasıl ve kimlerle paylaştıkları ve şiddet sonucu nerelere başvurdukları, şiddete karşılık verip vermedikleri; kısaca şiddet gören bir kadının ne gibi mekanizmalarla yaşadığı duruma tepki verdiğini bilmek bir durum tespiti sağlayacağı gibi şiddetle toplum olarak nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterecektir. Kadınların özelliklerine göre mücadele etme yöntemlerinin nasıl değiştiği de ayrıca önemlidir; bu bilgi, mağdur olan ya da olabilecek kadınların şiddete karşı kendilerini korumaları için ipuçları sağlayacaktır. Dolayısıyla Türkiye de kadınların şiddetle mücadele yöntemlerinin tespit ve analizi aile içi şiddet alanında ayrı bir öneme sahiptir ve gereklidir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN Amaç ve Yöntem: Türkiye de 2008 yılına kadar aile içi şiddet sonucu resmi kurum veya sivil toplum kuruluşlarına başvurmuş kadınların kurumlar düzeyinde şiddetle mücadele etme yollarına ilişkin küçük çaplı çalışmalar yapılmıştı. Buna karşın, Türkiye genelinde kadınların şiddete nasıl karşılık verdikleri, yakın çevrelerinden, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerden nasıl yardım aldıkları hakkında yakın zamana kadar çok şey bilinmemekteydi. Ancak 2008 yılında yürütülmüş olan Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Türkiye de kadına yönelik aile içi şiddetin nedensel boyutu ve kadınların şiddete karşı mücadele yöntemleri konusunda ulusal düzeyde en kapsamlı güvenilir veriyi sağlamış ve kadınların şiddetle mücadele yollarını analiz etmemize ve resmi istatistikler edinmemize olanak tanımıştır. Bu araştırmanın niceliksel bölümünde yaşlar arasındaki 12,795 kadın ile yapılandırılmış bir sorukağıdı aracılığı ile yüz yüze görüşme yapılarak bilgi elde edilmiştir. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü nün (KSGM nin) yararlanıcı kurum olduğu bu araştırma, Avrupa Birliği nin mali desteği ile ICON Public Institute, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB danışmanlık şirketinden oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür (KSGM vd., 2009:20). Çalışmamız, bu araştırmanın verisini kullanarak eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşadığını belirten kadınların beyanlarına göre şiddetin nedenleri ve şiddetle baş etme biçimlerinin bölge 1, kırsal kentsel yerleşim yerleri, eğitim ve sosyoekonomik düzey gibi seçilmiş temel değişkenlerle incelemektedir. Öncelikle şiddeti ve nedenlerini anlamaya yardımcı olan ekolojik çerçeve modeli, daha sonra saha çalışmasından elde edilen bulgular sunulacaktır. Bu bağlamda elde edilecek bilgiler sonuç bölümünde tartışılacak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılacak müdahalelerin şekillendirilmesinde bir dayanak oluşturacak bilgi birikimine katkıda bulunulacaktır. Şiddetin Nedenlerini Anlamak Bireyler arası şiddete neden olan kendi aralarında birleşebilen kişisel, durumsal ve sosyokültürel etkenlerin etkileşimini kavramak için ekolojik çerçeve araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır (WHO, 2005:6) lerin sonlarında ortaya atılmış bu model, eş 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 831

6 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ tarafından uygulanan şiddet için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu modelde bireyler arası şiddet, sosyal çevrenin farklı düzeylerindeki etkenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Model iç içe yerleştirilmiş dört adet daire ile özetlenebilir (Şekil 1). En içteki daire, her bireyin ilişkilerindeki davranışlarına kattığı biyolojik ve kişisel deneyimlerini göstermektedir. İkinci daire, aile ortamı ve aile ilişkisi gibi şiddetin gerçekleştiği yakın çevreyi temsil etmektedir. Üçüncü daire, ilişkilerin barındığı resmi ya da resmi olmayan kurum ve sosyal yapıları göstermektedir. Dördüncü ve en dıştaki daire ise kültürel normları da içeren ekonomik ve sosyal çevredir. Bu çalışmada verisi kullanılan Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması nda, yukarıda gösterilen ekolojik modeldeki her düzeyden değişken bilgisi toplanmıştır. Şiddete maruz kalan kadın ve şiddet uygulayan erkeğe dair bilgiler, şiddetin gerçekleştiği ilişki/yakınlık derecesi (buradaki sonuçlar sadece aile içindir), kadının yaşadığı bölge ve ifadelerinde belirttiği kültürel etmenlerin hepsi bu bağlamsal çerçevede değerlendirilebilir. Bulgular: Kadınlar Açısından Şiddetin Nedenleri Şiddetin nedenlerine bakıldığında, etken olan faktörlerin toplumsal düzeyden bireysel düzeye kadar değişen çeşitli düzeylerde olduğu görülmüştür (Adam ve Schewe, 2007:8; Hammoury vd., 2009:338; Kocacik vd., 2007:702; Koenig vd., 2003:271; Nwosu, 2006:99; Yo Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN unt ve Li, 2007:35). Türkiye de kadınlar yaşadıkları şiddet ile ilgili en yaygın gerekçe olarak erkeğin ailesiyle yaşanan sorunlar ı belirtmişlerdir. Erkeğin ailesi, kadının aynı çatı altında yaşadığı kişiler olabildiği gibi aynı muhitte yaşayan kişiler de olabilmektedir: Kadına göre şiddet, şiddetin gerçekleştiği hanedeki bireyler ya da yakın sosyal çevresindeki bireyler yüzünden gerçekleşmektedir. Bunu maddi sıkıntı, erkeğin iş sorunları, erkeğin işsiz olması ve evde yeterli gıda olmaması kategorilerini içeren ekonomik sıkıntılar/zorluklar izlemektedir. Maddi sıkıntı bireysel özelliklere bağlı olduğu gibi dışsal faktörlerden de kaynaklanıyor olabilir. Üçüncü yaygın cevap erkekle ilgili nedenler erkeğin sinirli olması, kadını kıskanması, kadının ihanetinden şüphelenmesi, erkeğin ayrılmak istemesi, erkeğin dışarıda zaman geçirmek istemesi, erkeğin sorumsuz olması ve erkeğin başka bir eşinin olmasını kapsayan kategoridir. Burada erkeğin psikolojik durumuna ilişkin öğeler olduğu gibi erkeğin ikinci bir eşi olması gibi kültürel etkenler de belirtilmiştir. Şekil 2. Yaşanan fiziksel şiddetin kadınlara göre nedenleri: Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşanan fiziksel şiddetin kadınlara göre başlıca nedenleri, Türkiye 2008 Belirtilen diğer nedenler arasında kadınla ilgili nedenler, daha çok kadının şiddetten kendini sorumlu tuttuğu durumlarda geçerlidir ve kadının cinsel ilişkiyi reddetmesi, kadının erkeğin sözünü dinlememesi, kadının erkeği kıskanması, kadının ev işlerini aksatması ve kadının kendini suçlaması cevaplarını içermektedir. Erkeğin kötü alışkanlıkları ise, erkeğin alkol 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 833

8 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ kullanması, kumar oynaması ve aldatması gibi durumları içeren kategoridir. Yerleşim yerine göre bakıldığında kentsel yerleşim yerlerinde erkekle ilgili nedenler ve erkeğin kötü alışkanlıkları kırsal yerleşim yerlerine göre kadınlar tarafından daha yaygın bir biçimde şiddet nedeni olarak belirtilmiştir. Çocuklarla ilgili sorunlar ise kırsal yerleşim yerlerinde kentsele göre daha yaygın olarak şiddet nedeni olarak gösterilmiştir. Kadınlar tarafından belirtilen şiddet nedenlerine kadınların temel özelliklerine göre bakıldığında, ülke genelinde en yaygın ikinci neden olan ekonomik sıkıntı/zorluk eğitim düzeyi ve refah düzeyi yükseldikçe daha az oranda belirtilmiştir. Çocuklarla ilgili sorunlar daha ileri yaşlardaki kadınlar arasında şiddetin nedeni olarak daha sık belirtilmiştir. Kadınların yaşları ilerledikçe sahip oldukları toplam çocuk sayısı arttığı için çocuklarla ilgili sorunların şiddetin nedeni olarak gösterilmesinin bu gruplarda daha fazla olması beklenen bir durumdur. Refah düzeyi düşük olduğunda çocuklarla ilgili sorunların daha sık şiddet nedeni olarak belirtilmesi de bu grupta çocuk sayısının daha fazla olmasının yanı sıra ekonomik nedenlerin etken olabileceğini düşündürmektedir. Kadınların Şiddetle Mücadele Yöntemleri Bu bölümde kadınların şiddetle mücadele yöntemleri üç başlık altında incelenecektir: (i) yaşanan fiziksel şiddete fiziksel olarak karşılık verme, (ii) başkalarından yardım isteme ve (iii) şiddetten uzaklaşmak için geçici olarak da olsa evi terk etme. Fiziksel Olarak Karşılık Verme Türkiye de eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete maruz kalmış kadınların yüzde 31 i şiddete karşı kendilerini korumak amacıyla fiziksel olarak karşılık vermişlerdir. Bu oran kentsel yerleşim yerlerinde kırsal yerleşim yerlerine göre daha fazladır. Bölgelere göre bakıldığında, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde fiziksel olarak karşılık verme diğer bölgelerden az olarak yüzde 25 in altındadır. Bu bölgeler aynı zamanda şiddetin yaygın olduğu bölgelerdir. Eğitim Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN ve refah düzeyi yüksek, yaşı genç olan kadınlar arasında şiddete fiziksel olarak karşılık verme daha yaygındır. Şekil 3. Yaşanan fiziksel şiddete karşı kendini korumak amacıyla fiziksel olarak karşılık vermek: Eşinden gördüğü fiziksel şiddete karşı kendini korumak için fiziksel olarak karşılık veren kadınların yerleşim yeri, eğitim ve refah düzeyine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Bu bağlamda bakıldığında, fiziksel olarak karşılık vermenin şiddete etkisi ne olmuştur sorusu akla gelmektedir. Fiziksel şiddete fiziksel olarak karşılık vermiş kadınların yüzde 45 i karşılık vermenin o an için şiddeti durduğunu veya azalttığını belirtmiş, yüzde 42 si ise şiddeti daha da arttırdığını ifade etmiştir. Şiddeti Yakın Çevreye Anlatmak ve Kurum/Kuruluşlara Başvurmak Türkiye de eşinden veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde 49 u yaşadıkları şiddeti kimseye anlatmamıştır. Şiddete maruz kalmış kadınların yüzde 34 ü şiddeti kendi ailelerine anlatmışlardır. Kadınların yüzde 22 si yaşadıkları şiddeti arkadaşları veya komşularına anlatırlarken, şiddeti erkeğin ailesiyle paylaşma yüzde 12 dir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 835

10 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Kentlerde yaşayan kadınların şiddeti herhangi biriyle paylaşma oranı kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlardan daha fazladır. Bölgelere göre bakıldığında, Ortadoğu Anadolu bölgesinde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış her 10 kadından en az 6 sının yaşadıkları şiddeti kimseyle paylaşmadıkları görülmektedir. Genç kadınlar (15-24 yaşları arasında) yaşadıkları şiddeti daha fazla anlatırken, ileri yaştaki kadınlarda şiddeti paylaşma daha azdır. Eğitim düzeyi ve refah düzey yüksek ise şiddeti saklama göreceli olarak azdır. Yine de lise ve üstü eğitimi tamamlamış kadınların yüzde 37 sinin şiddeti kimseye anlatmamış olması dikkat çekici bir bulgudur. Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde 55 i şiddete tanık olan ya da şiddetten haberdar olan kişilerden hiçbirinin kendilerine yardım etmediklerini açıklamışlardır. Fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların sadece yüzde 17 si kendi ailelerinden yardım almışlardır. Kendi ailesinden yardım görme yüzdesi kentsel yerleşim yerlerindeki kadınlar arasında kırsal yerleşim alanlarında yaşayan kadınlardan daha fazladır. Bölgelere göre bakıldığında dikkat çekici noktalardan biri, Batı Karadeniz bölgesinde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yaşadıkları şiddetle yalnız kalmış olmaları ve fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış her 10 kadından 7 sine, şiddetten haberdar olmalarına karşın hiç kimsenin yardım etmemesidir. Fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe kendi ailesinden yardım talebi alan kadınların oranının arttığı görülmektedir. Benzer şekilde, eğitim düzeyi yükseldikçe arkadaş ve komşunun yardım etmek istediği fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların payı da artmaktadır. Eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet sonucu polise, jandarmaya, hastane ya da sağlık kuruluşuna, savcılığa, avukata, kadın kuruluşuna, belediyeye, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na (SHÇEK), Toplum Merkezi ne ve diğer resmi kurum veya sivil toplum kuruluşlarına başvurup Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN başvurmadıkları bilgisi edinilmiştir. Şiddete maruz kalan kadınların kurumlara başvurma oranları çok düşük düzeydedir. Fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların büyük bir çoğunluğu (yüzde 91.8) bu kurum/kişilerden hiçbirine başvurmadıklarını belirtmiştir. Şiddet nedeniyle kurum ve ilgililere başvurma çok az olmakla beraber, kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan ve en az bir kurum veya ilgili kişiye başvurmuş fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadın yüzdesinin kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kadınlara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Polise başvurma oranı genellikle diğer kurum/kuruluş/kişilere göre daha fazladır. Türkiye genelinde kadınlar en yaygın olarak polise (yüzde 4.1) başvurmaktadır. Bunu hastane ya da sağlık kuruluşuna (yüzde 3.7) başvuru izlemektedir. Eğitim düzeyi ve refah düzeyi yükseldikçe avukata ve savcıya başvuranların oranı yükselmektedir. Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınların resmi kurumlara veya sivil toplum kuruluşlarına başvurma yüzdeleri çok düşük olsa da hastane ya da sağlık kuruluşu ve hukuki destek için savcılık ya da avukat a başvuran kadınların yarısından fazlası aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını beyan etmişlerdir (sırasıyla yüzde 70.5, yüzde 66.9 ve yüzde 63.6). Diğer yandan polise başvuran kadınların yüzde 41.2 si aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını söylemişlerdir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 837

12 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Şekil 4. Yaşanan şiddeti paylaşma ile şiddet sonucu bir kurum/kuruluşa başvurmanın karşılaştırılması (bölge ve yerleşim yerine göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddeti anlatan ve başvuruda bulunan kadınların bölge ve yerleşim yerine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Kadınlar şiddetle ilgili olarak resmi kurum veya sivil toplum kuruluşlarına başvurmaktan çok, yaşadıkları şiddeti aile, arkadaş veya komşuları ile paylaşmaktadırlar. Bu durum her bölge ve yerleşim yerinde, tüm yaş grupları, eğitim ve refah düzeylerindeki kadınlar için geçerlidir. Bui ve Morash (2007:375) ın Vietnam asıllı Amerikalı bir topluluk üzerine yaptıkları çalışmalarına göre sosyal sermaye, şiddet yaşamış kadınlara yardım sağlayabildiği gibi kadınların yardım sağlayıcılara ulaşmasını da sınırlayabilmektedir. Aile ve arkadaşlar manevi ve maddi yardımda bulunsalar da sıklıkla kadınları yasal yollara başvurmaktan caydırabilmektedirler. Dolayısıyla şiddetin gerçekleştiği topluluk ve yakın çevrenin şiddet konusunda eğitimli olması ve farkındalık sahibi olması çok önemlidir. Şekil 4 ve Şekil 5 te sunulan bulgular değerlendirilirken bu savı da göz önüne almakta yarar vardır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

13 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN Şekil 5. Yaşanan şiddeti paylaşma ile şiddet sonucu bir kurum/kuruluşa başvurmanın karşılaştırılması (temel özelliklere göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddeti anlatan ve başvuruda bulunan kadınların yaş, eğitim ve refah düzeyine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Fiziksel veya cinsel şiddet sonucu resmi bir kurum veya sivil toplum kuruluşundan yardım talebinde bulunduğunu belirten kadınların başvurma nedenleri arasında en çok belirtilen neden yaşadıkları şiddete daha fazla dayanamayacak olmalarıdır (yüzde 41). Bunu, hukuki destek almak istemeleri (muhtemelen boşanmak veya şiddetten korunmak için) ve kötü bir şekilde yaralanmış olmaları ve öldürülmekten korkmaları izlemektedir. Öldürülmekten korkma, erkeğin kadını tehdit etmesi ya da öldürmeye çalışmasını, kadının erkeğin kendisini öldürmesinden korkmasını ve kadının erkeğin ailesinin kendisini öldürmesinden korkmasını içermektedir. Başvurma nedenleri arasında şiddete daha fazla tahammül edememek ve kötü bir şekilde yaralanmış olmak kadınların ağır derecede şiddet yaşamış olduklarını gösterir niteliktedir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 839

14 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Tablo 1. Yaşanan şiddet sonucu kurumlara/kişilere başvurma ve başvurmamanın en yaygın nedenleri: Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddet sonucu en az bir kurum/kişiye başvurmuş ya da hiçbir kuruma başvurmamış kadınların en yaygın başvurma ve başvurmama nedenleri, Türkiye 2008 Yüzde En sık belirtilen başvurma nedenleri Daha fazla tahammül edememek 41.0 Hukuki destek almak istemek 29.0 Kötü bir şekilde yaralanmak 24.8 Öldürülmekten korkmak 18.1 En sık belirtilen başvurmama nedenleri Çok ciddi bir sorun olmaması 64.4 Suçlanmaktan korkmak 16.1 Erkeği sevmek/affetmek 11.1 Çocuklarla ilgili nedenler 10.9 Notlar: Yüzdeler fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınlar temel alınarak hesaplanmıştır. Kategoriler birbirlerinden bağımsız hesaplandığı için toplamları 100 ü aşabilir. Öldürülmekten korkmak: Erkek tehdit etti/öldürmeye çalıştı, erkeğin kendisini öldürmesinden korktu, erkeğin ailesinin kendisini öldürmesinden korktu Suçlanmaktan korkmak: Utandı/çekindi/suçlanmaktan korktu, ailenin adının kötüye çıkacağından korktu, anlatmaya utandı Çocuklarla ilgili nedenler: Çocuklarının mutsuz olacağından korktu, çocuklarını kaybedeceğinden korktu, erkek çocukları tehdit etti Yaşadıkları şiddet sonucunda herhangi bir kuruma başvurmadıklarını veya yardım talebinde bulunmadıklarını belirten kadınların büyük bir bölümü (yüzde 64) yaşadıkları şiddetin çok ciddi bir sorun olmadığını ifade etmişlerdir. Diğer başvurmama nedenleri arasında suçlanmaktan korkmak, birlikte olduğu kişiyi sevmek ve affetmek ile çocuklarla ilgili nedenler başta gelmektedir. Bu nedenlerden suçlanmaktan korkma, ailenin adının kötüye çıkacağından korkma ve utanma/çekinme/suçlanma korkusu ve kadının anlatmaya utanmasını kapsamaktadır. Çocuklarla ilgili nedenler ise kadının çocuklarının mutsuz olacağından korkması, Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

15 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN çocuklarını kaybedeceğinden korkması ve erkeğin çocukları tehdit etmesini içermektedir. Nereye başvuracağını bilmedikleri için yardım talep etmeyen kadınların oranı yüzde 7 ve yardım alabileceğine inanmadığı için başvuru yapmayan kadınların oranı yüzde 4 tür. Şiddet Nedeniyle Evi Terk Etme Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların sadece yüzde 26 sı şiddet sonucu bir geceliğine bile olsa en az bir kez evlerini terk etmişlerdir. Şiddet sonucu evlerini en az bir kez terk eden kadınlar genellikle evlerini bir kereliğine terk etmişlerdir. Bölgeler ve yerleşim yerine göre bakıldığında kentsel alanlarda yaşayan kadınlar arasında şiddet sonucu evi en az bir kez terk etmenin kırsal alanlarda yaşayanlara göre daha yaygın olduğu görülmektedir. Kadınlar arasında şiddet sonucu evi terk etme oranının en düşük olduğu iki bölge ise sırasıyla Ortadoğu Anadolu (yüzde 17) ve Kuzeydoğu Anadolu dur (yüzde 19) (Şekil 6). Şekil 6. Şiddet sonucu evi terk etme (bölge ve yerleşim yerine göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evi en az bir kez terk etmiş kadınların bölge ve yerleşim yerine göre yüzdesi, Türkiye Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 841

16 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Şiddet sonucu evi terk etme kadınların eğitim düzeyi ile de değişiklik göstermektedir. Eğitimi olmayan ya da ilköğretimi bitirmemiş kadınlar arasında şiddet sonucu evi terk etme yüzde 20 iken lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip kadınlar arasında bu oran yüzde 35 e çıkmaktadır (Şekil 7). Şekil 7. Şiddet sonucu evi terk etme (eğitim düzeyine göre): Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşadığı fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evi en az bir kez terk etmiş kadınların eğitim düzeyine göre yüzdesi, Türkiye 2008 Fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evlerini terk etmiş kadınlar ilk olarak çoğunlukla kendi ailelerine gitmektedirler. Evlerini terk eden kadınların bir kısmı ise akrabalarına, arkadaşlarına ya da erkeğin ailesine/akrabalarına gitmişlerdir. Kadınların fiziksel veya cinsel şiddet sonucu evlerini terk ettikten sonra geri dönme nedenlerinin başında çocukları nedeniyle dönmek gelmektedir (yüzde 52). Çocuklarla ilgili nedenler, çocuklarının mutsuz olacaklarından korkma, çocuklarını kaybedeceğinden korkma, çocukların kadının geri dönmesini istemesi ve erkeğin çocuklarını tehdit etmesini içermektedir. Bunu erkeğin kadının geri dönmesini istemesi ve kadının erkeği sevmesi/affetmesi/erkeğin değişeceğini düşünmesi izlemektedir. Eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalma sonucu evini terk eden kadınların yüzde 18 i kendi ailesinin veya erkeğin Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

17 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN ailesinin geri dönmesini istemesi nedeniyle eve geri döndüğünü belirtmiştir. Fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış fakat evini hiç terk etmemiş kadınların büyük bir bölümü çok ciddi bir sorun olmadığı için evlerini terk etmediklerini ifade etmişlerdir (yüzde 60). Çocuklarla ilgili nedenler (yüzde 23) ve erkeği sevmek/affetmek/erkeğin değişeceğini düşünmek (yüzde 16) evi terk etmemenin diğer nedenleri arasında yer almakta ve daha önce belirtilen eve geri dönme nedenlerine benzemektedir. Evi terk etmeme nedenleri arasında olan kadının utanma/çekinme/suçlanma korkusu da şiddet sonucu evini hiç terk etmemiş kadınların yüzde 7 si tarafından belirtilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Kadına yönelik aile içi şiddet pek çok boyutu olan karmaşık bir durum olmakla beraber eşi veya birlikte olduğu kişiden şiddet yaşamış kadınlara bu şiddetin kendilerine göre nedenleri sorulduğunda, en yaygın beyan edilen nedenler, erkeğin ailesiyle yaşanan sorunlar ve ekonomik sıkıntılar/zorluklar olmuştur. Belirtilen şiddet nedenleri kadınların eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin erkeğin ailesiyle ilgili sorunlar eğitim düzeyi yüksek kadınlar tarafından şiddet nedeni olarak daha az oranda belirtilmiştir. Bazı kadınlar tarafından beyan edilen kadının cinsel ilişkiyi reddetmesi, kadının erkeğin sözünü dinlememesi gibi kadınların kendilerini sorumlu tuttukları nedenlerin de ifade edilmiş olması dikkat çekicidir. Kadının davranışlarıyla ilgili nedenlerin görülme sıklığını açıklamak için kadınların şiddete karşı tutumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Fiziksel şiddetin azalması, hem şiddetin nedenlerinin saptanması hem de kadınların şiddete karşı tutumlarının değişmesi ve şiddete karşı farkındalık sağlanması ile sağlanabilir. Kadınlar yaşadıkları şiddette yalnız kalmakta ve şiddeti anlatmamaktadırlar: Kadınların yarısı yaşadıkları fiziksel veya cinsel şiddeti kimseyle paylaşmamışlardır. Yaşadığı şiddeti paylaşan kadınlar da şiddeti önce kendi ailelerine, akrabalarına ya da yakınlarına anlatmaktadırlar. Kadınlar ailelerinden her zaman gerekli desteği alamamakta ya da geç almaktadırlar. Genç kadınlar ve eğitim düzeyi daha yüksek olan kadınlar yaşadıkları şiddeti daha yüksek oran- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 843

18 TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ da anlatmakta ve kendi ailelerinden daha çok destek görmektedirler. Kadınların çoğunluğu şiddetin kabul edilemez olduğunu düşünmekle birlikte, onlara destek verebilecek kurum ve kuruluşlara başvur(a)mamaktadırlar. Bunun en yaygın nedenleri kadınların yaşadıkları şiddeti çok ciddi bir sorun olarak görmemeleri ve suçlanmaktan korkmalarıdır. Şiddetin ciddi bir sorun olarak görülmemesi kadının yaşadığı çevrede şiddetin normal görülerek kanıksanmasıyla veya kadının kendi ailesinde şiddet görmüş olmasıyla ilişkili görünmektedir. Şiddetin nedenleri ile mücadele yöntemleri ilişkilidir (Parveen, 2007:112). Şiddetin yaşandığı yerin aile olması mücadeleyi etkilemektedir. Ekolojik çerçeve modeli de dikkate alınarak bakıldığında bireysel düzeyde yaşanan şiddetin farklı düzeydeki etkenler sonucu oluşması bu alandaki mücadeleyi daha da karmaşık bir yapı içine sokmaktadır. Örneğin aile içinde yaşanan şiddette çocuklar nedeniyle yahut ailenin sürekliliğini sağlama uğruna kadının şiddeti sineye çekmesi çok yaygındır. Kadının şiddete karşı mücadelesi, dolayısıyla, ya çok geç başlamakta ya da hiç başlayamamaktadır. Sonuç olarak şiddete maruz kalan kadınlar hem bireysel hem de kurumsal destekten yoksundur. Kadınların yaşadıkları şiddeti ciddi bir sorun olarak görmemeleri, çocuklarını terk etmek istememeleri, erkeği sevmeleri/affetmeleri veya erkeğin değişeceğini düşünmeleri, toplumun aileyi bir arada tutmak uğruna ailelerin kadının tekrar eve dönmesini sağlaması ve kadının utanma/suçlanma korkusuyla şiddet karşısında harekete geçememesi gibi nedenlerle kadınlar şiddete karşı yalnız ve çaresiz kalmaktadırlar. Bu yalnızlık ve çaresizlik kadının eğitim düzeyi, refah düzeyi arttıkça ve daha genç yaş kuşağındaki kadınlar arasında büyük miktarda olmasa da azalmaktadır. Dolayısıyla şiddete karşı farkındalığa sahip olmanın yanında kadınların sosyoekonomik açıdan kendilerini güçlendirmeleri çok önemlidir. Kadınların şiddetle mücadele edebilmeleri için iş sahibi olmalarının yanında eğitimli olmaları da çok önemlidir (Sen, 1999:65). Şiddete karşı mücadele ancak bireysel, ailesel, toplumsal her düzeyde mücadeleyle mümkün görünmektedir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

19 NOTLAR Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN 1 12 Bölge Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum süreci doğrultusunda belirlenen istatistiki bölge sınıflamasıdır. Üç ayrı düzeyde NUTS (The Nomenclature of Territorial Units of Statistics) bölgeleri oluşturulmuştur. 12 Bölge NUTS1 düzeyini temsil etmektedir. 12 Bölgeyi oluşturan iller aşağıdaki gibidir: 1. İstanbul (İstanbul) 2. Batı Marmara (Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) 3. Ege (Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak) 4. Doğu Marmara (Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce) 5. Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) 6. Akdeniz (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, İçel, K.Maraş, Osmaniye) 7. Orta Anadolu (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale) 8. Batı Karadeniz (Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Karabük) 9. Doğu Karadeniz (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) 10. Kuzeydoğu Anadolu (Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır) 11. Ortadoğu Anadolu (Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli, Van) 12. Güneydoğu Anadolu (Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Ş.Urfa, Batman, Şırnak, Kilis) 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 845

20 KAYNAKÇA TÜRKİYE DE KADININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ADAM, Najma M. ve Paul A. SCHEWE 2007 A Multilevel Framework Exploring Domestic Violence against Immigrant Indian and Pakistani Women in the United States, Journal of Muslim Mental Health, Cilt: 2, No: 1, s BUI, Hoan N. ve Merry MORASH 2007 Social Capital, Human Capital, and Reaching Out for Help with Domestic Violence: A Case Study of Women in a Vietnamese-American Community, Criminal Justice Studies, Cilt: 20, No: 4, s HAMMOURY, Nadwa, KHAWAJA, Marwan, MAHFOUD, Ziad, AFIFI, Rima A. ve Haifa MADI 2009 Domestic Violence against Women during Pregnancy: The Case of Palestinian Refugees Attending an Antenatal Clinic in Lebanon, Journal of Women s Health, Cilt: 18, No: 3, s KOCACIK, Faruk, KUTLAR, Aziz ve Feray ERSELCAN 2007 Domestic violence against women: A field study in Turkey, Social Science Journal, Cilt: 44, No: 4, s KOENIG, Michael A., AHMED, Saifuddin, HOSSAIN, Mian Bazle ve A.B.M. Khorshed Alam MOZUMDER 2003 Women s Status and Domestic Violence in Rural Bangladesh: Individual-and Community-Level Effects, Demography, Cilt: 40, No: 2, s NWOSU, L. Ngozi 2006 The Experience of Domestic Violence Among Nigerian-Canadian Women in Toronto, Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la Femme, Cilt: 25, No: 1,2, s PARVEEN, Shahnaj 2007 Domestic Violence against Farm Women in Bangladesh: Causes and Consequences, Pakistan Journal of Women s Studies, Cilt: 14, No: 2, s SEN, Purna 1999 Enhancing Women s Choices in Responding to Domestic Violence in Calcutta: A Comparison of Employment and Education, the European Journal of Development Research, Cilt: 11, No: 2, s T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HACETTEPE Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

21 Banu AKADLI ERGÖÇMEN - Sunday ÜNER - Ayşe ABBASOĞLU ÖZGÖREN ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ, ICON-INSTITUT PUBLIC SECTOR GMBH ve BNB DANIŞMANLIK 2009 Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008, Ankara: KSGM. YOUNT, Kathryn M. ve Li LI 2007 Domestic Violence against Married Women in Egypt, Conference Papers -- American Sociological Association, Annual Meeting, s WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2005 WHO Multi-country Study on Women s Health and Domestic Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women s Responses, Geneva:WHO. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 847

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunanlar: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X

Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Yayın no: NEE-HÜ.06.02 ISBN 975-491-236-X Bu yayında yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir şekilde Avrupa Birliği nin görüşünü yansıtmamaktadır. Hacettepe

Detaylı

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması

2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması 2010 ve 2012 Verileriyle Türkiye de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması İktisadi Araştırmalar Bölümü Şubat 2014 H. Erhan Gül Bora Çevik Uzman Uzman Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞ- MİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTA- TİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞ- MİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTA- TİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ TÜRKİYE DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞ- MİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTA- TİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ali Sait ALBAYRAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA

BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA BÖLGESEL KALKINMA VE YATIRIM TEŞVİKLERİ: TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA Rüştü YAYAR *1 Yusuf DEMİR ** ÖZ Teşvikler, genel ekonomi politikasının en önemli uygulama araçlarından biri olup ekonomik birimleri belirli

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERE GÖRE İÇ GÖÇ HAREKETLERİNİN MODERN KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERE GÖRE İÇ GÖÇ HAREKETLERİNİN MODERN KÜMELEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 17.01.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 24.02.2006

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 97-110. SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Detaylı

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (2) 2013, 175-194 KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI CLASSIFICATION OF PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO HEALTH INDICATORS

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLILIKLARI, DOĞU ANADOLUNUN BÖLGESEL GELİŞMEDEKİ YERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Nisan 2012 Hazırlayanlar: Bayram Ali EŞİYOK Kıdemli Uzman

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KIRSAL ALANDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ U L U S A L E Y L E M P L A N I (2012-2016) 2012 - ANKARA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Kasım 2012 - ANKARA ISBN:

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE UYUŞTURUCU SUÇU

TÜRKİYE DE UYUŞTURUCU SUÇU ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU DAİRE BAŞKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI ve TUTUKEVLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ HAZIRLAYANLAR: Kızbes Meral KILIÇ Psikolog Pınar AMANVERMEZ

Detaylı

TÜRKİYE DE UYGULANAN EKONOMİK TEŞVİK POLİTİKALARININ BOYUTU, ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

TÜRKİYE DE UYGULANAN EKONOMİK TEŞVİK POLİTİKALARININ BOYUTU, ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL KALKINMA ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y., C.18, S.3, s.263-280. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y., Vol.18,

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞEHİR ASAYİŞ SUÇLARI: DAĞILIŞ VE BAŞLICAÖZELLİKLERİ. Ali YILMAZ* Semra GÜNAYERGÜN*

TÜRKİYE DE ŞEHİR ASAYİŞ SUÇLARI: DAĞILIŞ VE BAŞLICAÖZELLİKLERİ. Ali YILMAZ* Semra GÜNAYERGÜN* TÜRKİYE DE ŞEHİR ASAYİŞ SUÇLARI: DAĞILIŞ VE BAŞLICAÖZELLİKLERİ Ali YILMAZ* Semra GÜNAYERGÜN* Özet Bu araştırmada Türkiye şehir yerleşmelerindeki asayiş suçları coğrafî bakış ile değerlendirilmiştir. Araştırmada

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 12 Mart 2014 Konya İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin öncülüğünde

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: DÜNYA, AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI M. Sıtkı

Detaylı