ULUSLARARASI SORUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI SORUNLAR"

Transkript

1 6 ULUSLARARASI SORUNLAR KONULAR : A. KÜRESEL SORUNLAR 1. Güvenlik a. Silahlanma, Silahların Denetimi Sorunu ve Silahsızlanma b. Terörizm 2. İnsani Sorunlar a. Nüfus artışı, Göç, Mülteciler b. Etnik Köken, Dil ve Din Farklılıklarından Kaynaklanan Sorunları c. Sağlık İle İlgili Sorunlar ç. Yönetim ile İlgili Sorunlar 3. Ekonomik Sorunlar ve Çevresel Sorunlar a. Kaynakların Paylaşımı Sorunu b. Açlık ve Yoksullukla ilgili Sorunlar c. Çevresel Sorunlar B. BÖLGESEL SORUNLAR 1. Orta Doğu 2. Kafkasya 3. Balkanlar 4. Avrupa 5. Afrika 6. Asya, Pasifik-Çin-Japonya 7. Kıta Amerikası BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ. 1. Silahlanma ve silahların denetimi sorununun dış politikadaki etkisini irdeleyebilirsiniz. 2. Terörizmin amacını açıklayabilirsiniz. 3. Uluslararası alanda karşılaşılan insani sorunları, sebepleri ve sonuçları açısından irdeleyebilirsiniz. 4. Ekonomik ve çevresel sorunların uluslararası ilişkilere yansımasını açıklayabilirsiniz. 5. Çevre sorunlarının uluslararası boyutlarını açıklayabilirsiniz. 6. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki bölgesel sorunları, neden ve sonuçlarıyla değerlendirebilirsiniz. 7. Bölgesel sorunların, uluslararası ilişkilere yansımalarını değerlendirebilirsiniz. 97

2 6 A. KÜRESEL SORUNLAR HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Savaşlarda kullanılan silahların verdikleri zararları araştırınız. 2. Hangi tür ülkelerde yoksulluk ve sağlıkla ilgili sorunlar görülmektedir? Örnekler veriniz. ANAHTAR SÖZCÜKLER anarşi, göç, iklim değişiklikleri, kalkınma, kitle imha silahları, küresel hastalık, mülteci 1. Güvenlik 4. Ünite'de ayrıntılarıyla açıklandığı üzere devletlerin dış politika amaçlarından biri de çeşitli tehditlere karşı ülkenin güvenliğini sağlamaktır. Söz konusu tehditler hem bir devletten başka bir devlete yöneltilmiş olabilir hem de dünyadaki toplumların tamamının güvenliğine yönelmiş olabilir. Bu tehditler, farklı sorunlardan kaynaklansa da küresel güvenliği tehdit eden en yaygın iki sorunun silahlanma ve terörizm olduğu söylenebilir. a. Silahlanma, Silahların Denetimi Sorunu ve Silahsızlanma XX. yüzyılda yaşanan iki büyük dünya savaşı, büyük felaketlere yol açmasına rağmen silahlanma yarışı bütün hızıyla sürmektedir. Bunun en önemli nedeni, devletlerin dış tehditlere karşı kendilerini koruyabilecek uluslar üstü bir ordunun olmaması yani uluslararası ilişkilerin anarşik olmasıdır. Devletler, güvenlik kaygısıyla veya güçlerini artırmak amacıyla bütçelerinin önemli bir bölümünü silahlanma için ayırmaktadırlar. Birçok ülke, güvenliğini sağlamak için silahlanırken bunu kendileri için bir tehdit olarak algılayan diğer ülkeler de silahlanarak bir silahlanma yarışına yol açmaktadır. Bu yarışta teknolojik gelişmeler silahların niceliğinden çok niteliğini ön plana çıkarmıştır. Günümüzde bazı ülkelerin ihtiyacından daha fazla silaha sahip olduğu bir gerçektir. Ülke bütçelerinin önemli bir kısmını silahlanmaya ayıran bu ülkeler, dolaylı olarak eğitim, sağlık vb. hizmetleri ikinci plana atmakta ve sosyal barış darbe almaktadır. Güvenlik kaygısıyla veya terörden korunma amacıyla sınırlara yerleştirilen mayınların büyük can kayıplarına yol açtığı da bilinmektedir. Yüksek düzeyde yaralayıcı etkileri bulunan ve sivil halk için de antipersonel kara mayınları sivil halk için güvenlik sorunu yarattığı gibi geniş arazilerin iktisaden (örneğin tarım için) kullanılmasına da engel olmaktadır. Bilgi Kutusu Mayıs 2014 te Balkanlarda yaşanan sel felaketi bir başka felakete de neden oldu lardaki savaş sırasında Bosna-Hersek te döşenen yüz bin civarındaki kara mayını selle birlikte yer değiştirmiş ve ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Fotoğrafta, yetkililer mayınların yerini tespit etmeye çalışırken görülüyor. 98

3 Kitle imha silahları olarak adlandırılan yüksek tahrip gücüne sahip günümüz silahları nükleer, biyolojik ve kimyasal özellikler taşımaktadır. İnsanların teknoloji yardımıyla geliştirdiği bu silahlar sadece yıkım değil, tümden yok etme özelliği de taşımaktadır. Mevcut nükleer silahların çok azının kullanılması durumunda bile dünyada büyük bir yıkımın olacağı muhakkaktır. Herhangi bir bölgede olan anlaşmazlığın tırmanması durumunda kitle imha silahlarının kullanılması, geniş bir coğrafyada belki de bütün dünyadaki canlı varlıkları yok olma tehdidiyle karşı karşıya bırakacaktır. Özellikle 1945 sonrası dönemde ABD ve SSCB, birbirlerine stratejik üstünlük sağlamak veya caydırıcı olmak amacıyla nükleer silahlanma yarışına girişmiştir. ABD nin Hiroşima ya II. Dünya Savaşı sırasında atom bombası atması sonucunda nüfuslu şehirde kişi ölmüş, binlerce kişi kaybolmuş, kişi yaralanmış ve kişi evsiz kalmıştır. Daha sonra onlarca yıl boyunca da binlerce çocuk sakat doğmuştur. Günümüzde bu bombadan binlerce kat yüksek tahrip gücüne sahip bombalar vardır. Sonuçta nükleer rekabette bugün öyle bir duruma gelinmiştir ki ilk saldırı kimden gelirse gelsin sonuç karşılıklı yıkım olacağından iş birliğine gidilmesi ve makul çözümler aranması kaçınılmaz olmuştur. Biyolojik ve kimyasal silahların yapımında kullanılan malzemelerin, bunları üretme bilgi ve teknolojisinin bütün dünyada yaygınlaşması, önemli bir küresel güvenlik tehdididir. Kitle imha silahlarının özellikle de teröristlerin eline geçmesi, insanlık için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. ETKİNLİK Hiroşima, 1945 Nükleer silah programı olan ülkeler hangileridir? Araştırınız. Uluslararası güvenlik ve barışın sağlanmasında önemli olan silahsızlanma çalışmaları, silahlanmaya göre daha yavaş ilerlemektedir. Silahsızlanma, geniş anlamda savaş araçlarının sınırlandırılması, denetime açılması, azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Devletler, gönüllü olarak bazı anlaşmalarla her türlü silahın denetimi, üretiminin sınırlandırılması ya da üretilmiş bazı silahların imha edilmesi konusunda önemli adımlar atmışlardır. Bu girişimlerin temel hedefi, topyekûn savaş olasılığını azaltmak ya da kitle imha silahlarının ortaya çıkardığı riskleri sınırlandırmaktır. Ülkelerin askerî güçlerini azaltma çabaları saldırı ve savunma silahlarının üretimi ile üretim teknolojisinin geliştirilmesini en aza indirmeye yoğunlaşmaktadır. 6 New York ta yapılan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Altıncı Bakanlar Toplantısı, 2012 Silahsızlanma konusunda yapılan anlaşmalar ikili ya da çok taraflı olabilmektedir. Çok taraflı silahsızlanma anlaşmaları genellikle Birleşmiş Milletler çatısı altında imzalanmaktadır. II. Dünya Savaşı'nın sonucunda kurulan Birleşmiş Milletlerin önemli hedeflerinden biri barış ve güvenliğin sağlanması idi. Bununla ilgili olarak ilk toplantı, "atom silahları ile kitle imha silahlarının ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınması" konusunda yapılmıştır. 99

4 yılında da atom enerjisinin barışçıl amaçlar dışında kullanılmaması ve atom silahlarının kontrolü için Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuştur. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ise 1970 yılında yürürlüğe girmiş ve Haziran 2014 itibarıyla 93 ülke tarafından imzalanmış, antlaşmaya 190 ülke taraf olmuştur. Nükleer silahlara sahip olan ABD, Çin, Rusya (eski SSCB), İngiltere ve Fransa ya bu silahları başka ülkelere vermeme, diğer ülkelere de bu silahlara sahip olmama ve geliştirmeme yükümlülüğü getirilmiştir. Dünyada yapılan bazı önemli silahsızlanma çalışmaları şunlardır: Nükleer Denemeleri Yasaklama Antlaşması Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşmaları (SALT-I ve SALT-II) Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Antlaşması (INF) Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması-I (START-I) Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması-II (START-II) Stratejik Nükleer Silah Başlıklarının İndirimi Antlaşması (SORT) Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Sözleşmeleri Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA) b. Terörizm Terör, insanlığın günümüzde karşı karşıya bulunduğu önemli ortak sorunlardan biridir. Terör eylemlerinde her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle son dönemde, gerek ulusal gerekse küresel düzeyde terörizmle mücadele öncelikli bir güvenlik konusu hâline gelmiştir. Terör, sivil kalabalıklara yönelik şiddet eylemleriyle halk arasında dehşet yaratmak yoluyla siyasi amaçlara ulaşma yöntemidir. Bir devlete yönelik olarak görülen terör eylemlerinden farklı, birkaç ülkede birden görülen ve küresel bağlantıları olan eylemlerden de söz edebiliriz. Yani terörizmin siyasi, ekonomik, etnik vb. birçok sebepleri olmasına karşın amaçları itibarıyla terör iki aşamalı bir niteliğe sahiptir: İç terörizm Uluslararası terörizm Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, uluslararası terörizmin genellikle ulusal düzeyde başlayıp daha sonra uluslararası hâle gelmesidir. Uluslararası terörizm, bir ya da daha çok ülkenin vatandaşlarına karşı başka ülke vatandaşları tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerini içerir. Bu tür terörizmin arkasında genellikle doğrudan veya dolaylı en az bir ülke bulunur. Terör olaylarının görsel basında yer alması, hatta son dakika haberleri olarak verilmesini doğru buluyor musunuz? Tartışınız. 100 ETKİNLİK ABD de İkiz Kuleler e yapılan saldırı, 11 Eylül 2001

5 Böyle bir destek olmadığı takdirde terör örgütünün başarı şansı hemen hemen hiç yoktur. Uluslararası terörizm, aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda gerçekleşir: Yabancılara veya yabancılara ait hedeflere yönelik durumlarda, Bir yabancı hükûmetin veya uluslararası örgütlerin politikalarını etkilemek için yapıldığında. Uluslararası terörizmin daha geniş bir alanı kapsaması, farklı ülkelerden ve daha fazla eylemcinin katılması, değişik terör örgütlerinin iş birliği yapabildiği daha geniş bir organizasyon olması hâlinde buna küresel terör denilmektedir. Dünyada yakın zamanda gündemde olan bu tür terör eylemleri, birçok ülkeyi tedirgin etmektedir. Bu anlamda 11 Eylül 2001, küresel terörizmin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Teröristler, kendi yandaşlarına moral vermek ve topluma korku salmak amacıyla dehşet yaratan eylemler planlarlar. Eylemin yeri, zamanı, biçimi ve medyada ne şekilde yer alacağı onlar için önemlidir. Terörizm günümüzde, büyük mali kaynakları gerektiren, uluslararası bağlantıları içeren ve ticari bir faaliyet koluna dönüşmüş gözükmektedir. Bu dönüşüm, yeni bazı terörizm tiplemelerini de beraberinde getirmiştir. Narko terörizmi, kimyasal ve biyolojik unsurlar üzerinden yapılan terörü ve siber terörü, bu çerçevede belirtmek mümkündür. Küresel düzeyde faaliyet gösteren küresel terör örgütlenmesi için ulusal ve uluslararası alanda istihbaratın yaygınlaştırılması, verilerinin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Devletler, küresel terör eylemleri yapan örgütler ve destekçileri hakkında ortak veri tabanları oluşturularak bilgi paylaşımı en üst düzeye çıkarmanın yollarını aramaktadırlar. Terör örgütleri, planladıkları eylemleri gerçekleştirmek için yasa dışı uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, sigara ve diğer malların kaçakçılığı, haraç toplama, sahtecilik, taklit ve kopya ürünlerin ticareti, kredi kartı dolandırıcılığı, gasp, hırsızlık, fidye amaçlı adam kaçırma gibi faaliyetlerin yanı sıra yasal faaliyetlerle de kendilerine kaynak sağlamaktadırlar: Örneğin, ticari işletmeleri, kâr amacı gütmeyen kuruluşları kullanma, aidat ve bağış toplama, sosyal etkinliklerde bulunma gibi. 2. İnsani Sorunlar Günümüzde uluslararası ilişkiler sadece devletlerin değil, toplumların da birbirleriyle ilişkilerini içermektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle toplumlar arası ilişkiler fiziksel engelleri de aşarak giderek yoğunlaşmıştır. Bu iç içe geçmişlik nedeniyle dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan sorunlara diğer toplumların duyarsız kalmaları mümkün görülmemektedir. Ancak, insani sorunların nasıl tanımlanacağı konusunda ortak bir anlayış Narkotik dedektör köpekleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede etkin olarak kullanılmaktadır. ETKİNLİK Bilgi Kutusu Narko terörizm: Uyuşturucu ticareti yapanların kendi yasa dışı işlerini korumak için uyguladıkları terör taktikleridir. Siber terör: Elektronik iletişim araçlarını yasa dışı emelleri doğrultusunda kullanarak bir devletin ulusal denge veya çıkarlarına zarar vermeyi amaçlayan hareketlerdir. Otuz maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ni inceleyiniz. Bu maddelerden günümüzde yaşanan insani sorunlarla ilgili olanları belirleyerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. dünyada henüz oluşmamıştır. Örneğin, bir sorun kimi ülkelere göre dış müdahaleyi gerektiren bir insani sorun olarak görülebilirken, muhatap olunan ülke bunu, egemenlik haklarına veya iç işlerine bir müdahale olarak algılayabilmektedir

6 6 Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bir kişinin sadece insan olması temel haklara sahip olması için yeterlidir. İşte bu haklar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nde ortaya konmuştur. Otuz maddeden oluşan bu anlaşma, BM Genel Kurulunun Paris te, 10 Aralık 1948 de yapılan oturumunda kabul edilmiş ve üye ülkelerce imzalanarak yürürlüğe girmiştir. a. Nüfus Artışı, Göç, Mülteciler Nüfusla ilgili sorunlar, günümüzün ve geleceğin önemli sorunları olmaya aday görülmektedir. İnsani bir sorun olan aşırı nüfus artışı, genellikle eğitim seviyesi düşük olan ve ağırlıklı olarak tarımla geçinen ülkelerde görülmektedir. Bu tür dengesiz nüfus artışları göçleri; göçler de göçmenlik sorunlarını karşımıza çıkarmaktadır. Günümüzde 7 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarı gelişmiş ülkelerde yaşarken geri kalan yaklaşık 6 milyar insan ise az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Asıl sorun, bu ülkelerin nüfus artış hızlarından kaynaklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı ortalama % 0-1 arasında iken (Almanya % 0,3), bu rakam gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 1-2 civarında, az gelişmiş ülkelerde ise % 3 ten fazladır (Nijer, Uganda vb.). Sonuçta, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, kalkınma çabalarını silip süpürmekte, hatta bazı ülkeleri ekonomik olarak geriye götürmektedir. Göç ve Göçmenlik: Gelir dağılımındaki dengesizlikler, işsizlik ve yoksulluk gibi ekonomik nedenlerle birçok insan göç etmektedir. Dünyada en çok nüfusu barındıran Asya, aynı zamanda en dengesiz nüfus dağılımına da sahne olmaktadır. Yoğunluk daha çok Güneydoğu Asya da görülmektedir. Bölgede etkili olmaya çalışan Çin, Endonezya ve Hindistan fazla nüfusunu iş gücü olarak dışarıya göndererek bu duruma çözüm aramaktadır. Nüfus fazlalığının yaşandığı bir başka kıta Avrupa dır. Coğrafi keşiflerle Yeni Dünya Karaları na özellikle XIX. yüzyılda yoğun göç yaşanmıştır. XX. yüzyılda ise refah seviyesinin yükselmesi ile beraber Avrupa, göç alan bir kıta olmuştur. ETKİNLİK 2014 Yılı İtibarıyla Dünya Göç Haritası Uluslararası ilişkiler açısından göç alan ve veren ülkelere beşer örnek veriniz. Kilis'te bulunan AFAD kampı Göç alan ülkeler Dengede olan ülkeler Göç veren ülkeler Yeterli bilgi yok km 102

7 Zorunlu Göç ve Mültecilik: Özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli insani sorunlardan biri hâline gelmiştir. Bir ülke içindeki ya da bölgedeki çatışmalar, baskıcı yönetimler, kıtlıklar ve doğal afetler gibi sebeplerle insanlar yer değiştirmek durumunda kalmaktadır. Buna zorunlu göç denilmektedir. Eğer bu sorunlar sebebiyle insanlar ülke sınırları dışına çıkar ve başka bir ülkeden sığınma talep ederlerse sığınmacı yani mülteci olarak kabul edilirler. Mülteciler, yurttaşı olduğu ülkenin değil, gittiği ülkenin koruması altındadırlar. İnsanların mülteci durumuna düşmelerine en çok iç savaşlar sebep olmaktadır. Eski Yugoslavya da 4 milyon, Körfez Savaşı sırasında 1 milyon, Ruanda da 1 milyon, Liberya da 2 milyon kişi mülteci durumuna düşmüştür yılında Irak merkezî hükûmetinin harekâtından kaçan Kuzey Iraklı e yakın Peşmerge, Türkiye ye kabul edilmiş, mülteci kampları oluşturulmuş ve barınmaları sağlanmıştır. Yine 2011 yılında Suriye de başlayan iç karışıklık sonucu, Türkiye ye gelen mülteci sayısı 16 Nisan 2014 tarihi itibarıyla kişiyi geçmiştir. Benzer durumlar Bosna-Hersek ve Kosova da da yaşanmıştır. Bunların yanında, zorla dışarıya göç ettirilen insanlar da vardır: Güney Asya ülkelerinde, Kafkasya da, Orta Afrika da olduğu gibi. Ayrıca totaliter rejimler sebebiyle Haiti, Irak, Zaire, Myanmar gibi ülkelerden göçler söz konusudur yılında 7 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin yoksulluk sınırı altında yaşaması ve zengin kuzey ülkelerinde toplumsal refah seviyesinin giderek artması, insanların başka ülkelere göç etmesine neden olmaktadır. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Suriyeli mültecilerin bulunduğu Hatay daki çadır kentte MÜLTECİLER VE SORUMLULUKLAR Mültecileri kabul eden ülkeler bazı sorumlulukları da almak durumundadır. Mültecilerin, güvenliklerinin tehlikede olduğu kendi ülkelerine geri gönderilmemesi, mültecilere siyasi ve toplumsal hakları, serbest dolaşım hakkı, yani insanca yaşama haklarının verilmesi gerekmektedir. Buna karşılık mülteciler de bulundukları ülkenin kanunlarına uygun hareket etmek durumundadır. ETKİNLİK b. Etnik Köken, Dil ve Din Farklılıklarından Kaynaklanan Sorunlar Dünyada yaşanan insani sorunların bazıları da ırk, dil, din, mezhep gibi farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Demokratik ve gelişmiş ülkelerin çoğu bu farklılıkları bir kültürel zenginlik olarak görmüş, insan hakları ve demokrasinin bir gereği olarak sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözebilmişlerdir. Bu sorunlardan biri olan etnik üstünlük iddiasına dayanan ırkçılık, insanlığın tarih boyunca yaşadığı büyük sorunlardandır. Tarihin en büyük katliamı, sürgünleri, tehcirleri ve benzer sosyal felaketleri hep onun adına yapılmış; dinler, düşünceler, sistemler ona alet edilmiştir. Örneğin, Nazi Partisinin lideri Adolf Hitler iş başında bulunduğu dönemde Almanya yı ve dünyayı büyük yıkımlara sevk etmiştir. Alman ırkının üstünlüğünü savunan Hitler, II. Dünya Savaşı yıllarında ülkesinde Alman ırkından olmayan başta Yahudiler olmak üzere birçok unsuru, toplama kamplarında işkencelere maruz bırakmış ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. ETKİNLİK Bilgi Kutusu En çok mülteci barındıran ülkelere beş örnek veriniz. Avrupa tarihi ve bugünkü AB göz önüne alındığında, bu konuda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. ABD bir süper güç olarak çok çeşitli unsurları bir arada tutabiliyorsa da hâlâ etnik muştur? Amacı nedir? Araştırınız. Medeniyetler İttifakı hangi ülkeler arasında kurul- sorunlarını tam anlamıyla çözebilmiş değildir. Yugoslavya nın dağılmasında da etnisite, dil ve din gibi unsurların etkisi gözlenmiştir

8 6 Etnisite, dil, din ve kültürel farklılıklar özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde bütün dünyaya yayılmıştır. Özellikle etnik milliyetçilik pek çok çatışmanın ana nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Din, kültürün belirleyici unsurlarındandır. Dinin insanın siyasi ve sosyal hayatındaki rolü inkâr edilemez. Geçmişten günümüze, inanış farklılıklarından dolayı birçok yerde çatışma veya savaşlar ortaya çıkmıştır. 3. Ünite'de ayrıntılarıyla açıklanan Avrupa daki Otuz Yıl ve Yüz Yıl Savaşları, Haçlı Seferleri'nin sebeplerinden biri de din ve mezhep farklılıklarıdır. Katolikler ve Protestanlar arasındaki Sen Bartelmi Katliamı, mezhep çatışmalarına örnek olarak verilebilir. Bütün bunlara rağmen dinlerin ve inanışların, çıkış noktası itibarıyla insanlara sevgiyi, barışı, kardeşliği ve yardımlaşmayı tavsiye ettiği hatta emrettiği de bir gerçektir. Almanya Buchenwald toplama kampı, 16 Nisan 1945 c. Sağlık ile İlgili Sorunlar Küreselleşmeyle birlikte sağlık sorunları da ulusal olmaktan çıkarak uluslararası ilişkileri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye başlamıştır. Ulaşım ve uluslararası ilişkilerin hızla gelişmesiyle birlikte HIV/AIDS, SARS, kuş gribi, domuz gribi, ebola gibi hastalıklar, hızla yayılma göstermektedir. Örneğin, akut solunum yolu yetmezliği sendromu Çin de 2003 yılında ortaya çıktıktan sonra 37 ülkeye yayılmış ve hastalığın sadece ekonomik maliyeti yaklaşık milyar doları bulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde görülen bazı hastalıklar insani güvenliği ve insani kalkınmayı olumsuz etkilemektedir. HIV/AIDS hastalıkları başta Sahra Altı Afrika nın sosyal ve ekonomik kalkınmasını yavaşlatmakta hatta durdurmaktadır. Sadece Sahra Altı Afrika sında 2011 yılında 1,2 milyon kişi HIV/AIDS hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Sağlık sorunları, artık bir güvenlik konusu olarak da ele alınmaktadır. Yeni bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkıp salgın olarak yayılması ve biyolojik silahlarla ilgili endişelerin yaygınlaşması, bu durumu yeterince açıklamaktadır. FAO yetkilileri, kalkınmakta olan ülkelerde görülen salgın hastalıkların da açlıkla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtmektedirler. Dünya Sağlık Örgütünün 2013 verilerine göre sadece AIDS li hasta sayısı 50 milyona yaklaşmıştır ve bu sayının % 95 i, gelişmekte olan ülkelere aittir. Sadece Afrika Sahra Altı Ülkeleri nde 10 milyon kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği hesaplanmaktadır. ç. Yönetim ile İlgili Sorunlar 4. Ünite'de anlatıldığı üzere devletlerin dış politikalarında etkili olan aktörler, söz konusu devletin yönetim şekline ve yöneticilerin özelliklerine göre değişmektedir. Demokrasilerde kararlar, halkın özgür iradesiyle seçtiği hükûmetler tarafından alınır. Devletin üç temel görevi olan yasama, yürütme ve yargı güvence altındadır. Dış politika kararları da kamuoyu, ülkenin gerçekleri vb. durumlar göz önüne alınarak dış işleri bakanlığı tarafından hazırlanır ancak sorumluluk hükûmetindir. Demokratik ülkelerde halkın karar vericilere yönelik olarak hesap sorabilme mekanizmaları mevcuttur. Immanuel Kant, Demokratik Barış Kuramı nda uluslararası ilişkilerle ilgili olarak ve özellikle barış konusunda: Demokrasiler birbirleriyle savaşmaz. demektedir. Günümüz dünyasında baktığımızda savaş ve çatışmaların genellikle demokratik özellikleri zayıf veya dikta yönetimindeki ülkeler arasında veya bunlarla demokrasiler arasında olduğunu görmekteyiz. Yerleşik ve işleyen bir demokrasiye sahip ülkeler arasında savaş ve çatışmalar pek görülmemektedir. 104

9 Otoriter yönetim biçimlerinde ise durum oldukça farklıdır. Yönetim tek elden veya bir grubun idaresinde yürütülür. Kararlar yine bu kişiler tarafından alınır; hesap verme veya hesap sorma mekanizmaları işlemez. Devlet başkanının bütün yürütmeyi elinde tuttuğu, otoriter siyasi rejimlerde dış politika, tamamen bu başkan tarafından belirlenir. Hükûmetin görevi, verilen kararları uygulamaktır. Dış politika uygulamalarında da bu yönetimlerin saldırgan ve çatışmacı bir dış politika izleme olasılıkları daha fazladır. Ayrıca baskıcı yönetimlerin iç çatışmaları, özellikle bu ülkelerin halklarının yönetime başkaldırması durumunda diğer devletlerin müdahalesi ile uluslararası alana yayılmaktadır. Baskıcı yönetimlerde halk, yöneticilerin olağanüstü kişiler olduklarına, hiç yanlış yapmayacaklarına inandırılır ve yönetime, sınırsız yetkiler verilir. İtalya da bütün yetkileri elinde toplayan, adeta yarı tanrı konumuna getirilen Mussolini için Doğu ve Batı Almanya arasındaki Utanç Duvarı, 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı. Mussolini her zaman haklıdır. anlayışı hâkim olmuştur. Bu durum, General Franco nun iktidara geldiği İspanya da ve Hitler Almanya sında da görülmüştür. Güçlerini, denetimlerinde tuttukları silahlı kuvvetlerden alan bazı diktatörler, ülkelerini yıkıma sürükleyebilmekte, hatta insanlığa büyük zararlar verebilmektedirler. 3. Ekonomik Sorunlar ve Çevre Sorunları a. Kaynakların Paylaşımı Sorunu Küresel sorunlar içinde önemli bir yer işgal eden ekonomik sorunlar, daha çok kaynakların üretimi, kullanımı ve paylaşımı konusunda karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik alanda atıl durumda olan kaynaklar ülkeler için büyük bir kayıptır. Genel anlamda en çok atıl kaynaklar da yer altı zenginliklerinde görülmektedir. Yer altı kaynakları (madensel ham maddeler), sanayinin ana girdileridir. Sanayi toplumları, yer altı kaynaklarını iyi değerlendirdikleri için gelişmişlerdir. Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, kullanımı ve paylaşımı, özellikle XX. yüzyıldan sonra devletler arasında savaş nedenlerinden biri olmuştur. 6 OPEC Başlıca Ham ve Rafine Edilmiş Petrol Akışları 2012 (1000 varil/gün) Ekvador Venezuella Cezayir Nijerya Libya Angola Irak S. Arabistan Kuveyt Katar İran B.A.E. OPEC Afrika OPEC Latin Amerika OPEC Orta Doğu 105

10 6 Günümüzde yenilenemeyen enerji kaynaklarından olan kömür, özellikle doğal gaz ve petrol rezervleri ön plana çıkmıştır. Bu rezervlerin yakın bir dönemde tükenecek olması, birçok uluslararası sorunu ortaya çıkaracaktır. Petrol ve doğal gazın öneminin giderek artacağı ancak alternatif enerji kaynakları olarak yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerjiye ağırlık verileceği tahmin edilmektedir. Dünya petrol rezervinin yaklaşık 2/3 ü Orta Doğu bölgesindedir. Petrol tüketen ve ithal eden sanayisi gelişmiş ülkeler ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya dır. Çok petrol rezervine sahip ülkeler ile petrole çok ihtiyaç duyan ülkelerin farklı olması, petrol sorununun ortaya çıkmasının bir başka nedenidir. Mevcut enerji kaynaklarının üretimi yanında yeni rezervlerin bulunması ve paylaşımı da uluslararası ilişkiler ile dengeleri etkilemektedir. Bazı kaynakların nispeten azalması ve kaynakların ülkeler arasındaki paylaşımı, anlaşmazlıklara sebep olmakta ve güvenliği tehdit etmektedir. Ancak devletlerin iş birliği yaparak azalan kaynakları verimli kullanmaya çalıştıkları girişimlerin sayısı da oldukça fazladır. Örneğin, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, bu tür girişimlerin başında gelmektedir. Enerji kadar hatta belki ondan daha önemli bir konu da su kaynaklarıdır. Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmalara göre dünya nüfusunun 2/7 si su kıtlığı ile karşı karşıya bulunmakta ve iyimser bir tahminle 2050 yılında her dört kişiden birinin yeterli içme suyuna ulaşamayacağı öngörülmektedir. Su kıtlığı, beraberinde pek çok başka sorunu getirdiğinden su kaynaklarının paylaşımı sorunu dış politika karar vericileri için öncelikli bir sorun hâline gelmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yüzde 60 ının yaşadığı su kıtlığı, küresel çözüm bekleyen acil uluslararası sorunların başında gelmektedir. Bilgi Kutusu KUZEY KUTBU İÇİN KIYASIYA REKABET Kuzey Kutup Denizi ne kıyısı olan Rusya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Norveç, Moskova da düzenlenen konferansta bölge üzerindeki işletme haklarını görüşüyor. Bölgenin çekiciliğini ise kutuptaki petrol ve doğal gaz rezervleri arttırıyor. Buzulların erimesiyle birlikte doğal gaz ve petrol arama çıkarma maliyetlerinin azalacak olması, bölgeyi daha çekici bir hâle getiriyor. Bugüne kadar çalışmalara milyarlarca dolar harcayan bu ülkeler, bölgenin işletme haklarını almak için kıyasıya rekabet ediyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, ülkelerin sınırları etrafındaki 200 millik deniz alanında araştırma, avlanma ve maden işletme gibi çalışmalar yürütebilmesine imkân sağlıyor. Ülkelere, araştırma faaliyetleri yürütecekleri deniz alanının kendi ana karalarına bağlı olduğunu ispat etmeleri hâlinde de bu alanı aşma olanağı tanınıyor. Ancak bir milyon kilometrekareden büyük bir alana yayılan deniz yatağının nasıl paylaşılacağı konusunda uzlaşamayan bu 5 ülkenin temsilcileri, Moskova daki toplantıda da henüz bir anlaşma sağlayamadılar. Kuzey Buz Denizi b. Açlık ve Yoksullukla İlgili Sorunlar Bir insan için en önemli hak, yaşama hakkı olup bunun için de insanın asgari ölçüde beslenmesi gerekir. Bu besini bulamayan insanlar için açlık söz konusudur. Bir de toplu açlık vardır ki kıtlık veya kuraklık ile ortaya çıkmaktadır. Dünyada beslenme kaynaklarının dağılımı ülkeler arasında dengesizlik gösterdiği gibi bir ülkenin farklı bölgelerinde de dengesizlik görülebilmektedir. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkilileri, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasındaki büyük engelin, açlık ve yetersiz beslenme olduğunu ifade etmektedirler. 106

11 FAO nun dünya genelindeki gıda güvensizliğine ilişkin raporuna göre 842 milyon kişi (dünya nüfusunun yüzde 12 si) te kronik açlık çekmektedir. Özellikle Sahra Altı Afrika'sında durumun endişe verici olduğuna değinilen raporda, dünyada en fazla yetersiz beslenmenin %21 ile bu bölgede görüldüğü, Afrika da hâlâ beş kişiden birinin yetersiz beslendiği açıklanmaktadır. FAO, kaydedilen gelişmelere rağmen yetersiz beslenenlerin yaklaşık %60 ının Güney Asya (295 milyon kişi) ve Sahra Altı Afrika'sında (223 milyon kişi) bulunduğuna dikkati çekmektedir. Devletler FAO çatısı altında 2015 yılına kadar dünyadaki açlık yaşayan insan sayısını yarı yarıya düşürmek için Açlıkla Mücadelede Uluslararası İttifak girişimini başlatmıştır. Örgüte göre dünyada yeteri kadar gıda maddesi mevcuttur ve sadece dağılımında sorun vardır. Bu kaynaklar eşit dağıtılsa kişi başına günde kalorilik gıda maddesi düşecek ki bu miktar, bir kişinin günlük ihtiyacının yaklaşık iki katıdır. Kevin Carter, "Akbaba" adını verdiği bu fotoğraf ile Pulitzer Ödülü'nü kazandı ama Sudan daki dramın görüntülediği fotoğraftaki küçük kızın akıbeti meçhul kaldı. 6 Aç bir çocuğun günlük beslenme maliyeti ortalama 25 senttir. Bu, onun hayatını ebediyen değiştirir. Hayatta kalmak için beslenme temel ihtiyaç olmasına rağmen ortalama her sekiz kişiden biri aç yatmaktadır. Sıfır açlığı hayatımızda gerçekleştirebiliriz. Bin yıl kalkınma hedeflerinin ilk adımı 2015 yılına kadar açlığı yarı yarıya indirmektir. AÇLIK HARİTASI yılları arasında yetersiz beslenenlerin oranı % <5 % <5 % <5 % <5 % <5 % <5 Çok düşük gıdasızlık Orta düşük gıdasızlık Orta derecede yüksek gıdasızlık 107 Yüksek gıdasızlık Çok yüksek gıdasızlık Eksik ya da yetersiz veri Take a look at our interactive hunger map at

12 6 Gelişmiş ülkelerde aşırı beslenmenin sıkıntıları yaşanırken kalkınmakta olan ülkelerde açlık sorunu vardır. FAO ya göre açlığın önemli sebepleri savaş ve iç çatışmalardır. Afrika da 30 a yakın ülkede bu durum söz konusudur. Bugün dünyada yaşanan gıda sıkıntısının %50 sine insanlar sebep olmaktadır. Bunlar etnik ve dinsel terör, iç çekişmeler, yanlış tarım uygulamaları ve devlet politikaları ile düzensiz beslenmeden kaynaklanmaktadır. Açlık, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını da olumsuz etkilemektedir. Savaş ve çatışmalar, tarımsal üretimi ve gıda ulaşımını engellemektedir. Ayrıca iç savaşlardaki can kayıplarının, ülkeler arası çatışmalardan doğan can kayıplarından fazla olduğu ifade edilmektedir. Öte yandan yoksulluk, insanın yaşaması için gerekli olan mal ve eşyalardan mahrum olmasıdır. Dünyada 7 milyar kişinin yaklaşık beşte biri günde bir doların altında harcamayla hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. BM Kalkınma Programı, yoksulluğun yalnızca gelir düzeyine bakılarak tanımlanmasını yanlış bulmaktadır. Daha geniş anlamda değerlendirmeler yapılmakta; insani fakirlik endeksi üzerinde çalışılmaktadır. Bu endekste, ortalama ömür, okuma yazma oranı, beslenme, sağlık hizmetlerinden yararlanma, sağlıklı içme suyuna ulaşma gibi veriler dikkate alınmaktadır. Örneğin, gelişmiş ülkelerde ortalama yaş yıl iken Uganda da 41 dir. Afganistan da temiz suya ulaşabilen insanların oranı% 12 dir. Bütün bu veriler, yaşanabilir bir dünya için yoksullukla etkin bir mücadele verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sayfa 106 da bulunan 2013 yılı dünya açlık haritasındaki veriler dikkate alındığında, bu sorunu yaşayan ülkelerin ekonomik olarak gelişmemiş olduğu dikkat çekmektedir. c. Çevre Sorunları Çevre sorunları günümüzde dünyanın önemli sorunlarından biridir. Özellikle sanayileşme ile birlikte dünyada üretim ve tüketimdeki hızlı artış, çevrenin kirlenmesine, doğal kaynakların azalmasına yol açmış ve geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Gittikçe küçülen dünyamız âdeta Küresel Köyün Ortak Arazisi hâline gelmiştir. Yaşama alanı olarak dünyayı paylaşan insanlar hava, su, toprak gibi doğal unsurların kirlenmesiyle hep birlikte zarar görmektedirler. Artık çevre sorunları, devletlerin sınırlarını aşmış ve uluslararası nitelik kazanmıştır. Bu sorunlar, bir iki devletin anlaşması sonucunda çözülebilecek bir sorun olmaktan çıkmış, iş birliği kaçınılmaz olmuştur. Örneğin, gelişmiş bir ülke olan Kanada, ülkesindeki asit yağmurları için ABD ile iş birliği yapmak durumundadır. Çevre sorunları ile nüfus artışı arasında da bir ilişki vardır. Dünya nüfusunun hızlı artışı ve tüketim kültürü sonucunda daha fazla üretim, daha fazla tüketim, daha fazla kirlilik ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda daha yüksek hayat standartları talep eden insanların sayısının artması da tüketimi artırdığı için bir çevre tehdidi oluşturmaktadır. Gıda üretimi, bu durumun iyi örneklerindendir. Dünya gıda üretimi, dünya nüfusunun artma hızından daha fazla artmaktadır. Gıda üretimi, dengesiz bir şekilde dağılım gösterdiği için kalkınmış ülkelerde gıda stoku fazlası oluşurken yoksul ülkelerde açlık yaşanmaktadır. Gıdanın yetersiz olduğu ve nüfusun arttığı toplumlarda orman arazilerinin yok edildiği ve çölleşmenin yaşandığı gözlemlenmektedir. Öte yandan sanayileşmeyle birlikte kitlesel üretim yapılması da çevreye zarar vermektedir. Zaten kıt olan ham maddelerin ve enerji kaynaklarının yok olması tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca su kaynaklarının, toprağın ve havanın kirlenmesinin arkasında da denetimsiz sanayi üretimi bulunmaktadır. Bu tür çevre kirlilikleri, çoğu zaman bir ülkenin sınırlarını aştığı için uluslararası nitelik taşımaktadır. 108 Bilgi Kutusu Sürdürülebilir Kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunca hazırlanan Brundtland Raporu'nda, Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Ormanların tahrip edilmesi, sellere yol açmaktadır.

13 Dünya gündeminde giderek artan bir önem kazanan küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu, günümüzde uluslararası alanda ele alınmış kapsamlı çalışmalardan biridir. Bu konuda dünya ülkeleri arasında ciddi bir beraberlik ve duyarlılık gelişmiş ve 1997 yılında Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Amacı, küresel ısınmayı azaltmaya çalışmak olan bu Protokol, 2009 yılında 169 ülke tarafından kabul edilmiştir. Küresel iklim Brezilya da mera açmak amacıyla yok edilen yağmur ormanları değişikliği özellikle sıcaklık ve yağış faktörlerini etkileyeceğinden kuraklık, çölleşme, sel gibi felaketler daha çok artacaktır. Çevre sorunlarının artışı ile birlikte çevre ile uyumluluğu gözeten sürdürülebilir kalkınma veya sürdürülebilir gelişme kavramları gündeme gelmiştir. Çevre sorunları, hem küresel hem de ulusal bir endişe kaynağıdır. Çarpık yapılaşma, plansız sanayileşme, ozon tabakasının incelmesi, iklim değişikliği, ormanların tahribi, canlı türlerinin yok olması, çölleşme, toprağın kirlenmesi, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi gibi sorunlar, bütün insanlığı tehdit etmektedir. Bunun için etkin ve sürdürülebilir politikalarla mevcut durumun istikrarı sağlanmalı, ulusal veya uluslararası iş birlikleriyle ve sorumluluk anlayışıyla biyolojik kaynakların korunması gerekmektedir. Sonuçta; yaşadığımız çevre ile kalkınma arasında koruma ve kullanma dengesini iyi kurmamız gerekmektedir. Bunun için koruyarak kullanma ve geliştirerek koruma konularında çaba sarfedilmesi gerekmektedir. Ne pahasına olursa olsun kalkınma düşüncesi ne kadar yanlış ise Hiçbir şey yapılmasın. düşüncesi de o kadar yanlıştır. Bu yüzden yapılması gereken, içinde bulunduğumuz XXI. yüzyılda ve hızla küreselleşen dünyamızda, ulusal ve uluslararası kuruluşların ve devletlerin çevre ve kalkınma ile ilgili çözümler, alternatifler ve yaptırımlar konusunda daha çok yoğun ve sıkı iş birliğidir. 6 B. BÖLGESEL SORUNLAR HAZIRLIK ÇALIŞMASI Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan sorunlar nelerdir? Araştırınız. ANAHTAR SÖZCÜKLER Bask, entegrasyon, ETA, Herri Batasuna, IRA, Karabağ sorunu, özerklik, Sinn Fein, tampon devlet 1. Orta Doğu ETKİNLİK Orta Doğu nun stratejik, jeopolitik, tarihî, dinî ve kültürel önemini artıran özelliklerine birer örnek veriniz. 109

14 6 Orta Doğu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın sorunlu bölgelerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Bölgenin jeopolitik yapısı ve tarihî özellikleri, dünya politikasındaki yerini ve önemini artırırken, küresel güçlerin egemenlik rekabetinin bir unsurunu da oluşturmaktadır. XIX. yüzyılda petrolün bulunması bölgenin dünya çapında önemini artırmıştır. BULGARİSTAN KARADENİZ RUSYA HAZAR DENİZİ KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN YUNANİSTAN TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÖZBEKİSTAN ERMENİSTAN TACİKİSTAN AZERBAYCANTÜRKMENİSTAN NAHÇIVAN ÇİN AKDENİZ MISIR KKTC SURİYE GKRK LÜBNAN İSRAİL FİLİSTİN ÜRDÜN IRAK SUUDİ ARABİSTAN KUVEYT İRAN BAHREYN KATAR BAE UMMAN AFGANİSTAN UMMAN KÖRFEZİ PAKİSTAN HİNDİSTAN NEPAL KIZIL DENİZ SUDAN ERİTRE YEMEN HİNT OKYANUSU ETİYOPYA SOMALİ Orta Doğu ülkeleri km Orta Doğu, coğrafyasında geçmişten günümüze yaşanan başlıca sorunlar şunlardır: a. Filistin Sorunu Filistin sorunu, Orta Doğu yu ilgilendiren bölgesel bir sorun olarak ortaya çıkmış ancak kısa zamanda uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Sorun, uzun bir geçmişe sahip olmakla birlikte tarihî gelişimini, XIX. yüzyıldan itibaren ele almak gerekmektedir. Bu yüzyılda bölgeye gerçekleşen Yahudi göçü, sorunun başlamasında önemli bir etken olmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalar uyarınca bütün Orta Doğu, İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmış, Filistin de ise İngiltere nin manda idaresi kurulmuştur.1948 e kadar devam eden manda yönetiminin Yahudiler lehine olan politikaları, Filistin sorununun ciddi boyutlar kazanmasına yol açmıştır. Hitler yönetimindeki Almanya da, Yahudilerin soykırıma uğraması ve II. Dünya Savaşı ndan sonra uluslararası sistemin değişmesi, Filistin in geleceğini de derinden etkiledi. Savaştan yorgun çıkan İngiltere Yahudilerin, Filistin de devlet kurma talepleri karşısında sorunu Birleşmiş Milletlere havale etti. BM nin hazırladığı plan uyarınca Filistin, Yahudi devleti ile Arap devleti arasında paylaştırıldı. Kudüs ise BM nin vesayetinde uluslararası bir statüye kavuştu. İngiltere nin bölgedeki askerlerini çekmesiyle birlikte Yahudiler, 14 Mayıs 1948 de İsrail Devleti nin kuruluşunu ilan etti. Arap ülkelerinin (Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan) bu oldubittiye sert tepki göstermesi üzerine çatışmalar başladı. İsrail bu savaşta Filistin in büyük bölümünü ele geçirdi. Kudüs ise İsrail ve Ürdün arasında paylaşıldı. İsrail in eline geçen topraklardaki yüz binlerce Filistinli ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Mısır liderliğindeki Arap devletleri ittifakı ile İsrail arasında yaşanan bu ilk savaştan sonra 1956, 1967 (Altı Gün Savaşı) ve 1973 yılında üç savaş daha yaşanmıştır. Bu savaşlar sonunda topraklarını altı kat genişleten İsrail Devleti, stratejik bakımdan güvenli sınırlara ulaşmıştır. Ancak 1,5 milyon Arap nüfusunun İsrail sınırlarına dâhil olmasıyla yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. 110

15 ETKİNLİK 6 1. Altı Gün Savaşı'na katılan devletlerin isimlerini bulunuz. 2. Filistin e ilk Yahudi göçü, 1882 yılında Rusya dan gerçekleşmiş ve bölgede bir Yahudi topluluğunun oluşturulması çabası, XIX. yüzyıl boyunca devam etmiştir. Aşağıdaki görseli inceleyerek Yahudi göçlerinin, bölgenin siyasi yapısı üzerinde meydana getirdiği değişiklikleri değerlendiriniz. BM Taksim Planı Lübnan Lübnan Lübnan Lübnan Suriye Suriye Suriye Suriye Akdeniz TELAVIV Haifa Nablus Ramallah Akdeniz TELAVIV Haifa Nablus Ramallah Akdeniz TELAVIV Haifa Nablus Ramallah Akdeniz TELAVIV Haifa Nablus Ramallah Gaza Daresselaam Daresselaam Ürdün Ürdün Gaza Gaza Daresselaam Ürdün Gaza Daresselaam Ürdün Filistin İsrail İsrail İsrail Mısır Mısır Mısır Mısır km İsrail Filistin 1946 dan 2008 e kadar İsrail topraklarının genişlemesi Filistin in işgal süreci İsrail, Mısır la 1979 da imzaladığı Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşması uyarınca işgali altındaki Sina Yarımadası'nı boşaltmış olmasına rağmen BM kararlarına aykırı olarak işgal ettiği diğer topraklardan şimdiye kadar çekilmiş değildir yılında başlayan Oslo Barış Süreci de beklenen barış ortamını sağlayamamıştır. Oslo Barış Süreci, İsrail in, işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesini ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngörmekteydi. Ancak söz konusu barış girişimi, İsrail Başbakanı Ariel Şaron un Mescidi Aksa yı ziyareti sonrasında başlayan II. İntifada hareketi nedeniyle sona ermiştir. Bugün Filistin de kalıcı barışın sağlanabilmesi, şu sorunların çözülmesine bağlıdır: İsrail in işgal ettiği topraklardan çekilmemesi, Kudüs ün nihai statüsü sorunu, Filistinli mültecilerin geri dönüşü, İşgal altındaki topraklarda bulunan Yahudi yerleşimcilerin durumu de İsrail işgaline karşı başlayan Filistin direnişine İntifada adı verilmiştir. 111

16 6 b. Su Sorunu Bilim insanlarına göre Orta Doğu da XXI. yüzyılın en değerli maddesi, su olacaktır. Bölgedeki su sorunu muhtemel bir savaşın da en önemli nedeni olarak görülmektedir. Orta Doğu coğrafyasında üç önemli su kaynağı bulunmaktadır. Bunlar Nil Havzası, Ürdün Nehri ve Dicle-Fırat Havzası dır. Dünyada su kıtlığı yaşayan 26 ülkeden 14 ü Orta Doğu da bulunmaktadır. Orta Doğu da su sıkıntısını çok fazla yaşayan ülkeler Filistin, Ürdün ve İsrail dir. Hesaplamalara göre, 30 yıl sonra bu ülkelerdeki su kaynakları ancak içme gereksinmelerini karşılamaya yetecektir. Hızlı nüfus artışı, artan şehirleşme, genişleyen tarım alanları ve büyüyen sanayi, suya olan ihtiyacı artırmaktadır. Öte yandan bilinçsiz sulama nedeniyle tarım alanlarındaki tuz oranının artması, kaynakların kirlenmesi ve suyun enerji üretimi için kullanılması, sorunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır. c. Terör Sorunu Günümüzde insanlığın karşı karşıya bulunduğu önemli ortak sorunlardan biri terördür. Terör eylemleri nedeniyle her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Terör Orta Doğu nun da önemli sorunlarındadır. Terör sorunu, Orta Doğu da, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yoğunluk kazanmıştır. Bölgedeki terör faaliyetleri, 2001 den itibaren uluslararası gündemin ilk sırasına yerleşmiş ve başta ABD olmak üzere Batılı güçlerin bölgeye müdahalelerinde, gerekçe olarak kullanılmıştır. Uluslararası güçler, terör olgusunu kullanarak Orta Doğu da süre gelen istikrarsızlık teröre zemin etnik yapılar arasındaki mücadeleyi derinleştirmektedir. Terör örgütlerinin finansal hazırlamaktadır. ve askerî desteklerindeki çeşitlilik, bunun önemli bir kanıtıdır. Orta Doğu da terörün beslendiği unsurlar, aynı zamanda Orta Doğu nun öteden beri devam eden sorunlarıdır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: Petrol ve enerji kaynaklarının varlığı ve paylaşımı, Batı kültürüne yönelik tepki, Sosyoekonomik sorunlar, Mevcut politik yapı, Arap-İsrail çatışması, Batılı devletlerin müdahaleleri, Körfez savaşlarının neden olduğu istikrarsızlık, Etnik yapıdan kaynaklanan sorunlar. Yetersiz su kaynakları, Orta Doğu da tarım arazilerinin çölleşmesine neden olmaktadır. 112

17 ç. Petrol Sorunu Günümüzde Orta Doğu, pek çok insan için zengin petrol kaynaklarıyla özdeşleşmiş durumdadır. Orta Doğu da yapılacak her türlü analizde petrol faktörünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Petrolün bulunmasından sonra Orta Doğu, jeostratejik açıdan dünyanın önemli bölgelerinden biri hâline gelmiştir. Petrolün kullanımı ve güvenliği zamanla çatışma ortamlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bölge, 1973 ten sonra hızla silahlanan ve petrol gelirleri yoluyla uluslararası bir güç Körfez Savaşı sırasında Bağdat bombardımanı, 20 Mart 2003 hâline gelmeye çalışan İran, Irak ve Suudi Arabistan ın rekabetine sahne olmuştur. Bu rekabet sonucunda yılları arasında İran-Irak Savaşı yaşanmıştır yılında Irak ın Kuveyt i işgal etmesi ve bu durumu gerekçe gösteren küresel güçlerin bölgeye müdahalesiyle sonuçlanan Körfez Savaşı da petrolün, uluslararası politikanın şekillenmesindeki etkisini göstermektedir. 6 ETKİNLİK Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Orta Doğu daki hâkim siyasi yapının, bölgenin sorunları üzerinde etkisi olup olmadığını tartışınız. ORTA DOĞU NUN SİYASİ YAPISI ÜLKELER CUMHURİYET MONARŞİ ANAYASA SEÇİMLER SİYASAL PARTİLER TEMSİLÎ MECLİS Bahreyn x x x BAE x x x Filistin x x x x Irak x x x x x İran x x x x x İsrail x x x x x Katar x Kuveyt x x x x Lübnan x x x x x Mısır x x x x x S.Arabistan x x Suriye x x x x x Türkiye x x x x x Umman x x x x x Ürdün x x x x x DANIŞMA MECLİSİ 113

18 6 2. Kafkasya 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında Orta Asya-Kafkasya ekseninde yoğunlaşan küresel güç rekabeti, Kafkasya yı uluslararası politika gündeminin ön sıralarına yerleştirmiştir. ABD, AB ve Rusya gibi küresel güçlerin yanında Türkiye ve İran gibi bölgesel güçlerin rekabetinin yaşandığı bölge, çok parçalı etnik yapısı ve çözümü zor iç sorunları nedeniyle dünyanın karışık coğrafyalarından biridir. Bunun yanında Kafkasya jeopolitiğini etkileyen başka sorunlar da bulunmaktadır. Kafkasya da yaşanan önemli sorunlardan biri Çeçenistan sorunudur. Sovyetler Birliği döneminde İnguşlarla birlikte özerk bir cumhuriyet statüsünde yaşamış olan Çeçenler, 1 Kasım 1991 tarihinde, Cahar Dudayev önderliğinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Dudayev in başlattığı bağımsızlık hareketi Rusya tarafından 1995 yılında bastırılmış, buna rağmen Çeçen direnişçileri ile Rus birlikleri arasındaki çatışmalar yer yer devam etmiştir. Çeçen direnişçilerin başta Gürcistan olmak üzere çevre bölgelerde örgütlenmeleri, Rusya nın Gürcistan a baskı uygulamasına ve Gürcistan yönetimindeki Abhazya ile Güney Osetya daki ayrılıkçı hareketlere destek vermesine neden olmuştur. Kafkasya nın diğer önemli bir sorunu da Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara neden olan Karabağ sorunudur. Uzun bir geçmişi olan Karabağ sorunu, 1980 lerin ikinci yarısında Ermenistan ın Azerbaycan a ait Karabağ bölgesinin dağlık kısmında yeniden hak iddia etmesiyle ortaya çıkmıştır. Ermenilerin Dağlık Karabağ üzerindeki hak talepleri, burada nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları iddiasından kaynaklanmaktadır. Azerbaycan ın, topraklarının % 20 sini kaybetmesine neden olan Azeri-Ermeni çatışmaları, 1994 yılında imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermiştir. Ancak sorun henüz çözülebilmiş değildir. Bu konuda AGİT bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu nun çabaları da sonuç vermemiştir km Kafkasya Siyasi Haritası Karabağ da kurulan Ermeni yönetimi, tam bağımsızlık talep etmekte, buna karşın Azerbaycan, bölgeye genişletilmiş bir özerklik vermeyi önermektedir. Ermenistan ise işgal ettiği toprakları vermemeye kararlı görünmektedir. 114

19 6 ABHAZYA RUSYA KARADENİZ KUZEY OSETYA GÜRCİSTAN Tiflis ERMENİSTAN TÜRKİYE Erivan AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ Bakü HAZAR DENİZİ Laçin Ermenistan işgalindeki Azeri toprağı Dağlık Karabağ Sorunu İRAN km Karabağ sorunu ile yakından ilgilenen Türkiye, Rusya ve İran ise farklı politikalar izlemektedir. Türkiye, Karabağ sorununda Azerbaycan ın tezlerini desteklemekte, sorunun çözümünü Ermenistan la ilişkilerin geliştirilmesinin ön koşulu olarak görmektedir. Rusya için Kafkasya politikasında Ermenistan ın vazgeçilmez oluşu, Ermenilerin Dağlık Karabağ tezini güçlendirmektedir. İran ise kuzey sınırında güçlü bir Azerbaycan istemediği için Ermenistan ın yanında yer almaktadır. Kafkasya nın diğer önemli sorunları ise şunlardır: Gürcistan daki etnik sorunlar ve ayrılıkçı hareketler Hazar enerji havzasının paylaşımı meselesi Organize suçlar ve terör faaliyetleri Kadife Devrimler Hazar Denizi nde bir petrol platformu 3. Balkanlar Yugoslavya nın dağılma sürecine girmesi, Soğuk Savaş sonrası dönemde Balkanların, çatışma alanı hâline gelmesine neden olmuştur. Yugoslavya nın çok parçalı etnik ve dinî yapısı, dağılma sürecini başlatan önemli etkenlerden biridir. Çözülmeyi hızlandıran bir başka faktör ise 1990 yılında yapılan seçimlerdir yılı içinde Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ da yapılan seçimlerin ardından Yugoslavya nın temel gündemi, siyasal sistemin yeniden yapılanması olmuştur. Bu gelişmeler sürerken çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu Kosova da da çatışmalar başlamıştır. 25 Haziran 1991 de Slovenya ve Hırvatistan ın bağımsızlıklarını ilan etmeleri üzerine Yugoslavya Federal Parlamentosu, orduyu ülkenin bölünmesini önlemek için müdahale etmeye çağırmıştır. Öte yandan Makedonya 8 Eylül 1991 de; Bosna-Hersek ise 1 Mart 1992 de bağımsızlık kararı almıştır. Yugoslavya ya bağlı cumhuriyetlerin birbiri ardı sıra bağımsızlık kararı almaları, ülkeyi bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. Bosna-Hersek in aldığı bağımsızlık kararının ardından bu cumhuriyetteki Sırplarla hükûmet güçleri arasında çatışmalar başlamıştır. Federal ordunun desteğini arkasına alan Sırpların başlattığı saldırılar kısa zamanda etnik ve dinî bir temizlik hareketine dönüştüğü sırada Bosna-Hersekli Hırvatlar da bağımsız bir devlet kurduklarını ilan etmişlerdir. 115

20 6 Bosna-Hersek te başlayan iç savaş üzerine BM, barışı korumak ve insani yardımları organize etmek üzere pek çok ülkenin katılımıyla, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Koruma Gücü nü oluşturmuştur. BM nin oluşturduğu bu askerî güce NATO da destek vermiştir. NATO, ayrıca 1994 yılı başından itibaren BM nin ilan ettiği uçuş yasağını uygulamaya başlamış, böylece Sırpların hava üstünlüğü sona ermiştir. NATO ya bağlı hava kuvvetleri bu çerçevede, 30 Ağustos 1995 tarihinde Bosna-Hersek teki Sırp hedeflerine bir dizi saldırı düzenlemiş, bu saldırılara daha fazla dayanamayan Sırplar görüşme masasına oturmak zorunda kalmıştır. 14 Aralık 1995 te imzalanan Dayton Antlaşması ile Bosna-Hersek kantonlara bölünmüş ve ülkenin %49 u Sırp Cumhuriyeti nin, %51 i Boşnak-Hırvat Federasyonu nun kontrolüne bırakılmıştır. Ayrıca, Doğu Slovenya yı Hırvatistan ın kontrol etmesi öngörülmüştür. Konfederasyonun yönetiminde ise dönüşümlü başkanlık sistemi uygulanması kararı alınmıştır. Balkan coğrafyasında yaşanan önemli sorunlardan biri Kosova meselesidir yılında yapılan anayasal düzenlemeler ile özerkliğini kaybeden Kosova da, Arnavutlar üzerindeki siyasi ve kültürel baskılar artmıştır. Bunun üzerine Yugoslavya nın bir parçası olmayı kabullenmeyen Kosovalı Arnavutlar, 1989 dan itibaren direnişe başlamıştır. Kosovalı Arnavutların direniş örgütü UÇK'nin (Kosova Kurtuluş Ordusu) faaliyetlerine karşın Sırpların başlattıkları etnik temizlik harekâtı ve bu olayların etkisiyle NATO nun Sırbistan a düzenlediği askerî operasyon, iki toplumun bir arada yaşamasını imkânsızlaştırmıştır yılında imzalanan barış antlaşmasıyla kâğıt üzerinde Sırbistan- Karadağ a bağlanan Kosova ya BM Barış Gücü gözetiminde genişletilmiş bir özerklik tanınmıştır. Barışın sağlanmasından sonra BM Kosova Bosna-Hersek İç Savaşı, temsilciliği, geçici yönetimin kurulması, parlamento seçimlerinin yapılması ve mültecilerin dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarına başlamıştır. Kosova nın statüsü 2007 yılında Viyana da başlayan görüşmelerde tekrar ele alınmıştır. Sırp tarafının itirazlarına rağmen görüşmeler sonunda alınan karar uyarınca Kosova, 17 Şubat 2008 de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kosova, bu kararla Avrupa nın ellinci ülkesi olmuş, denetim ise Birleşmiş Milletlerden Avrupa Birliğine geçmiştir. 4. Avrupa Yugoslavya Federasyonu nun parçalanma süreci, 21 Mayıs 1996 da Karadağ da yapılan referandum sonucunda tamamlanmıştır. Sırbistan-Karadağ Federasyonu na bağlı Karadağ, bağımsız bir devlet olarak uluslararası sisteme katılmıştır. Avrupa kıtası, dünyanın çok gelişmiş bölgelerinden biri olmasına rağmen geçmişte, bölgesel çapta bazı sorunlar yaşamıştır. Bu sorunların başında Kuzey İrlanda ve Bask sorunları gelmektedir. 116 Savaşlar Kargaşalar Bosna Hırvat-Müslüman Federasyonu Bosna Sırp Cumhuriyeti Yugoslavya da İç Savaş,

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 4. BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 5. DİĞER ANLAŞMALAR

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ

TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ TÜRKİYE NİN EN TEKNİK ELEKTRİK FUARI: 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 2015 YILINDA DA HEYECAN VERDİ 4. ULUSLARARASI ELEX FUARI 01-04 EKİM 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER EUROSAI AFETLERDE KULLANILAN KAYNAKLARIN DENETİMİ ÇALIŞMA GRUBU 1. TOPLANTISI Arife COŞKUN * Berna ERKAN ** ARKA PLAN Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan birçok

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ "ORTA ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE

ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 DÖNEMİ ORTA ASYA BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE "ASYA" BÜTÇE KATEGORİSİNE AİT LİSTE Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Hindistan 30.249,50 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 1 TR01 KA107 021130 Nepal 5.044,92 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı