TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI MUAYENE GÖZETİM ÜCRET TARİFESİ YKK : 03/09/2014 XIX/ Yürürlük Tarihi : 15/09/2014 Revizyon Tarihi : 15/04/2015 Revizyon No : 05 (XX/08-34)

2 Genel Hususlar 1) Mevcut ücret çizelgelerinde bulunmayan, yeni (ilk defa verilecek olan) hizmet alanlarında fiyat teklifi verilmesi ihtiyacı hâsıl olduğunda Yönetim Kuruluna kararı beklenmeksizin Merkez Başkanı onayı alınarak ilgili birim tarafından fiyat teklifi verilebilir. Ücretler ile ilgili nihai karar Yönetim Kuruluna aittir ve Yönetim Kurulu kararı olmadan hizmete başlanamaz. Çizelge 1 Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Liste Dışı Olan Ürünler Kapsam Dışı Olan Ürünler Parti Teşkil Etmeyen Ürünler Standard Karşılığı Olmayan Ürünler Tebliğ Eki, Ek-1 Listede yer alan ürünler Yurt dışı TSE belgeli Ürünler TSE Muafiyeti Teknik Problem Ücret Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV alınacaktır. Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV Deney yapıldığında; Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney ücreti + KDV Müteakip İthalatlarda; Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL TL (Emsal rapor başına ücret alınacak) + KDV ( Müracaatın iptal edilmesi taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucu kabul edilerek iptali durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir.) Kalem Başına 400 TL alınacaktır. + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti ve Dosya İnceleme Ücreti alınmayacaktır. Dosya inceleme ücreti: 1650TL + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 600 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + Deney ücreti + KDV Sayfa 2 / 24

3 Geri Gelen Eşya Olumsuzluk Halinde Bu hizmetler için alınacak ücret: İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Belge Yenileme Talebi Halinde Akredite Rapor incelemesi yapılması halinde: İptal ile sonuçlanmış Dosyaların Yeni Müracaatı Halinde Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise Belge Ücreti 20 TL + KDV alınacaktır. Rapor inceleme ücreti: 600 TL + KDV (Rapor başına) İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. (Not: İptal Edilmiş Müracaata ilişkin daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır) Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 120 TL+ KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 80 TL + KDV, İl dışı 150 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı dosyaları aynı yerleşkede olsa dahi taksi ücreti her dosya için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi / ithalat belgelendirmesi faaliyetinde -GTİP değiştiğinde, -Standard değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Standard, Menşe, Marka altında gruplandırılan ürünler Bir ( 1 ) KALEM olarak değerlendirilecektir. Buradaki KALEM tanımı EK-1 e münhasırdır. Firmadan kaynaklanan durumlarda Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL + KDV ücret alınacaktır. Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyaları için işlemlerin devam ettirilebilmesini teminen dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır. Sayfa 3 / 24

4 Çizelge 2 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Ücret Liste Dışı Olan Ürünler Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) Kapsam Dışı Olan Ürünler Yönetmelikler Kapsamındaki Ürünler için Gümrüğe Hitaben Fiili İthalatın Gerçekleşmesi İçin Düzenlenen Yazı/belge/onay Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3 )+İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + İnceleme Yolluk Ücreti:120 TL + KDV Dosya İnceleme Ücreti: (Kalem bazında alınacak - Not 3) 1) 1 kalem ürün için:400 TL + KDV 2) 2-5 (dâhil) için:500 TL + KDV 3) 6-10 (dâhil) için:600 TL + KDV 4) (dâhil) için:700 TL + KDV 5) 21 ve daha fazla kalem ürün için: 900 TL + KDV ( Müracaatın iptal edilmesi taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucu kabul edilerek iptali durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir.) Deney yapılması halinde deney ücreti alınacaktır. Yönetmelikler Kapsamındaki Uygun Olmayan Ürünler Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + İnceleme Yolluk Ücreti:120 TL (İncelemeye gidilmesi halinde) + KDV Dosya İnceleme Ücreti: (Kalem bazında alınacak - Not 3) 1) 1 kalem ürün için:400 TL + KDV 2) 2-5 (dâhil) için:500 TL + KDV 3) 6-10 (dâhil) için:600 TL + KDV 4) (dâhil) için:700 TL + KDV 5) 21 ve daha fazla kalem ürün için: 900 TL + KDV 6) Deney yapılması halinde deney ücreti alınacaktır. Sayfa 4 / 24

5 Belge Yenileme Talebi Halinde Belge Yenileme talebinde hatanın Enstitümüzden kaynaklandığı durumlar hariç Belge Yenileme Ücreti olarak 20 TL+KDV alınacaktır. Test raporu incelemesi yapılması halinde Rapor inceleme ücreti: 600 TL + KDV (Başvuru Kapsamında AT-Uygunluk Beyanlarında atıf yapılan Direktif Başına toplam model sayısından bağımsız olarak) (Örnek: Model sayısı ve farklılıkları ve rapor sayıları dikkate alınmaksızın incelenen toplam direktif sayısı dikkate alınacaktır, 2 direktif incelendiğinde 2x600 TL alınacaktır. Test raporlarının ön değerlendirmede incelenip kapatılması durumunda rapor inceleme ücreti alınacaktır, ön değerlendirmeden sonra detay inceleme için ilgili birime gönderildiği durumda ön değerlendirme için ayrıca bir ücret alınmayacak tek bir rapor inceleme ücreti alınacaktır. İncelemede eksiklik bulunursa ve firma eksikliği giderip yeniden değerlendirme talep ederse yeniden direktif sayısı hesaplanacaktır, ilk incelemede yeterli bulunan direktifle ilgili ücret alınmayacak, eksiklik olan direktiflerle ilgili yeniden ücret talep edilecektir. ) İptal ile Sonuçlanmış Dosyaların Yeni Müracaatı Halinde Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. (Not: İptal Edilmiş Müracaata ilişkin daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır) Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 120 TL+KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 80 TL + KDV, İl dışı 150 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı dosyaları aynı yerleşkede olsa dahi taksi ücreti her dosya için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi/ithalat belgelendirmesi faaliyetinde; -GTİP değiştiğinde, -Menşe değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Menşe, Marka altında gruplandırılan ürünler bir ( 1 ) KALEM olarak değerlendirilecektir. (EK-1 de belirtilenden farklı olarak EK-2 de standard değişikliği dikkate alınmayacaktır.) Buradaki KALEM tanımı EK-2 ye münhasırdır. Firmadan kaynaklanan durumlarda Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL +KDV ücret alınacaktır. Sayfa 5 / 24

6 Not 5 Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyaları için işlemlerin devam ettirilebilmesini teminen dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır. Sayfa 6 / 24

7 Çizelge 3 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Ücret Liste Dışı Olan Ürünler Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + Kapsam Dışı Olan İncelemeye gidilmesi halinde Ürünler İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Standard Karşılığı Olmayan Ürünler Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünler Geri Gelen Eşya Olumsuzluk Halinde Daha Önce İşlemden Kaldırılmış Dosyaların Yeni Müraacatı Halinde Akredite rapor incelemesi yapılması halinde Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+ Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney Ücreti + KDV ( Müracaatın işlemden kaldırılması taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucu kabul edilerek işlemden kaldırılması durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir.) Bu hizmetler için alınacak ücret İnceleme Yolluk Ücreti:120 TL+ Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. (Not: İptal Edilmiş Müracaata ilişkin daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır) Rapor inceleme ücreti: 600 TL + KDV (Rapor Başına) Sayfa 7 / 24

8 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 120 TL+KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 80 TL + KDV, İl dışı 150 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı dosyaları aynı yerleşkede olsa dahi taksi ücreti her dosya için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi/ithalat belgelendirmesi faaliyetinde; -GTİP değiştiğinde, -Yönetmelik değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Yönetmelik, Menşe altında gruplandırılan ürünler bir (1) KALEM olarak değerlendirilecektir. Buradaki KALEM tanımı EK-3 e münhasırdır. Firmadan kaynaklanan durumlarda Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL+KDV ücret alınacaktır. Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyaları için işlemlerin devam ettirilebilmesini teminen dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır. Sayfa 8 / 24

9 Muayene Gözetim Teknik Hizmetleri Partiye veya bir siparişe münhasır olarak yürütülen; -Yükleme Öncesi Gözetim -Muayene Deney, Tespit, Ürün ve Üretim Denetimi, Gözlem, Sayım, Miktar Çizelge 4 Yurt Dışı Gözetim ve Muayene Hizmetleri Ücret Çizelgesi Asgari Teknik Hizmet Fiyatı TSE Payı Çözüm Ortağı Payı 360 USD Adam/Gün (Not 2) (Not 4) (Not 1) %25 (Not 3) Kalan Fiyat Kalan Fiyat -Yüklemeye Nezaret Fabrika Sistem Denetimi İlk Gün için 500 $ Adam/Gün Sonraki Günler İçin 250 $ Adam/Gün (Not 2) (Not 1) %25 (Not 3) Kalan Fiyat Sertifika/Belge 100 USD Düzenlenecek her belge/sertifika için %70 Kalan Fiyat Proje Bazlı Muayene ve Gözetim Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not:4 Yukarıda belirtilen fiyatlar dışında işin hacmine bağlı olarak müşteri ile karşılıklı sözleşme/protokol oluşturulması gereklidir. Oluşturulan protokol Yönetim Kurulu onayı sonrası geçerlilik kazanır. Hizmetin Çözüm Ortağı tarafından yürütülmesi ve müşterinin TSE üzerinden müracaat halinde toplam hizmet bedelinin %35 i alınır. Tabloda belirtilen asgari teknik hizmet fiyatları için indirim talep edilmesi halinde Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tabloda belirlenen ücretlerin üzerinde işin niteliğine göre fiyatlar ilgili birim tarafından belirlenebilir. Belirlenen ücretler her şey dahil fiyatlardır. Gözetim hizmetinin sunulması sürecinde oluşabilecek ulaşım, konaklama, analiz vb. giderler ancak müşteri ile yapılan sözleşmede ayrı olarak belirtilmesi durumunda çözüm ortağı tarafından belgesine mukabil ödenebilir. Her halükarda TSE payı 60 USD Adam/Gün den az olamaz. Gözetim muayene işlemlerinde ücretli analiz yaptırılması durumunda toplam hizmet bedeli Teknik Hizmet Ücreti+ Analiz Ücreti+ var ise sertifika ücreti olarak hesaplanır. Sayfa 9 / 24

10 Çizelge 5 Yükleme Öncesi Gözetim Faaliyetleri Ücret Çizelgesi Teknik Hizmet Ücreti İnceleme Ücreti Ücret 440 TL+KDV Adam/Gün+ Masraf(Ulaşım + Konaklama) + KDV Gözetim Faaliyetinin; - Tespit, sayım, kapsam belirleme, inceleme ve deneye gözlemci şeklinde (deney yapılmadan) yapılması durumunda, kalem başı; 1) 1-5 (dahil) tip ürün için: 375 TL + KDV 2) 6-10 (dahil) tip ürün için: 475 TL + KDV 3) (dahil) tip ürün için: 575 TL + KDV 4) (dahil) tip ürün için: 650 TL + KDV 5) 51 ve daha fazla tip ürün için: 725 TL + KDV - Deney yaptırılması durumunda; Deney yapılan ürün adedi X Deney Ücreti + KDV - Deney raporu incelemesi yapılması durumunda; İnceleme ücreti: 365 TL + KDV (Not 1) Belge Ücreti Toplam Hizmet Ücreti Belge Yenileme Talebi Halinde Suret Talebi Halinde Kayıtlı Ürün Belgesi Talebi Halinde Not 1 Not 2 Belge Ücreti: 185 TL + Masraf (Ulaşım +Konaklama) +KDV (Her 1 ihracat faturası için)185 TL + KDV (Her bir sertifika için)* *Sertifika her sevkiyat için ayrı olarak düzenlenir. Teknik Hizmet Bedeli + Teknik İnceleme Ücreti + Belge Ücreti Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise Belge ücreti 50 TL+KDV alınacaktır. Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 50 TL+KDV ücret alınacaktır. Belge ücreti: 2600 TL+KDV (Not 2) TSE Belgeli veya kayıtlı ürün belgesine sahip ürünlerde, akredite deney raporu inceleme ücreti alınmayacaktır. (Deney raporu inceleme ücreti her sertifika için alınır) Kayıtlı Ürün Belgesi nin geçerlilik süresi 1 yıldır. Sayfa 10 / 24

11 Çizelge 6 Özel Gözetim Faaliyetleri Ücret Çizelgesi Teknik Hizmet Ücreti İnceleme Ücreti Ücret 440 TL+KDV Adam/Gün Gözetim Faaliyetinin; - Tespit, sayım, kapsam belirleme, inceleme ve deneye gözlemci şeklinde (deney yapılmadan) yapılması durumunda, kalem başı; 1) 1-5 (dahil) tip ürün için: 375 TL + KDV 2) 6-10 (dahil) tip ürün için: 475 TL + KDV 3) (dahil) tip ürün için: 575 TL + KDV 4) (dahil) tip ürün için: 650 TL + KDV 5) 51 ve daha fazla tip ürün için: 725 TL + KDV - Deney yaptırılması durumunda; Deney yapılan ürün adedi X Deney Ücreti + KDV - Deney raporu incelemesi yapılması durumunda; İnceleme ücreti: 365 TL + KDV (Not 1) Belgelendirme Ücreti Toplam Hizmet Ücreti Belge Yenileme Talebi Halinde Suret Talebi Halinde Belge Ücreti: 185 TL + Masraf (Ulaşım (Not2) +Konaklama) +KDV (Her 1 ihracat faturası için) Teknik Hizmet Bedeli + Teknik İnceleme Ücreti + Belgelendirme Ücreti Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise Belge ücreti 50 TL+KDV alınacaktır. Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 50 TL+KDV ücret alınacaktır. Not 1: TSE Belgeli veya kayıtlı ürün belgesine sahip ürünlerde, akredite deney raporu inceleme ücreti alınmayacaktır. (Deney raporu inceleme ücreti her başvuru için alınır) Not 2: Ulaşımın TSE aracı ile sağlanması durumunda şehir içi 100 TL +KDV şehir dışı için gidiş dönüş toplam kilometre x 0,4 TL +KDV olarak ücret fatura edilir. Sayfa 11 / 24

12 Çizelge 7 Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Karbon Ayak İzi Raporları Doğrulama Ücret Çizelgesi Doğrulama Ücreti Dosya İnceleme Ücreti Ücret 1000 TL+KDV Adam/Gün 1000 TL+KDV Belgelendirme Ücreti Belge Ücreti: 200 TL+KDV Çalışan Sayısına Göre Doğrulama Gün Çizelgesi Çalışan Sayısı Tetkik Süresi Çalışan Sayısı Tetkik Süresi 1-5 2, , , , > Tetkik Süresi üzerinden İndirim/Artırım Oranı Hesaplama Çizelgesi Toplam emisyon (X)(ton) İndirim/Artırım Oranı (%) 1< X < % 501 < X < % 1001<X< <X< % < X 20% Emisyon kaynağı çeşitliliği sayısı (Y) İndirim/Artırım Oranı (%) 1< Y < 3-20% 4< Y < 6-10% 7< Y < < Y < 15 10% 16 < Y 20% Talep edilen güven seviyesi İndirim/Artırım Oranı (%) Makul - Sınırlı -10% Tesis sayısı (Z) İndirim/Artırım Oranı (%) 1 <Z<5-6<Z<10 10% 11<Z<25 20% 26<Z 30% Not 1: Kuruluşun birden fazla takvim yılı için doğrulama talep etmesi halinde, bu doğrulamalar aynı inceleme içerisinde gerçekleştirilebiliyorsa talep edilen ilk yıl sonrasındaki yıllar için, birinci yıl için hesaplanan tetkik süresinin %50 si esas alınarak ücretlendirme yapılır. Kesirli sonuçlar bir üst tam sayıya yuvarlanır. Sayfa 12 / 24

13 Not 2: Ulaşım ve konaklama masrafları ayrıca faturalandırılacaktır. Not 3: Ulaşımın TSE aracı ile sağlanması durumunda şehir içi 100 TL +KDV şehir dışı için gidiş dönüş toplam kilometre x 0,4 TL +KDV olarak ücret fatura edilir. Tedarikçi değerlendirme Mağaza/Bayii değerlendirme Kontrol Formu Hazırlama Çizelge 8 Tedarikçi, Mağaza, Bayii Değerlendirme Ücret Çizelgesi Ücret 700 TL+KDV Adam/Gün 200 TL+KDV (Her bir mağaza/bayii için) 700 TL+KDV Adam/Gün Not: Hizmet ücretlerine inceleme heyetinin ulaşım ve konaklama masrafları eklenecektir. TSE Başkanı belirlenen hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Verilen Hizmet İnceleme Ücreti Çizelge 9 Çelik Ürünlerinin Yükleme Öncesi Gözetimi Ücret Çizelgesi Ücret 0,50 TL/TON Hizmet Ücreti 330 TL+KDV Adam/8 saat (Not 1) Toplam Hizmet Ücreti İnceleme Ücreti + Hizmet Ücreti (Not 2) (Not 3) Not 1 Standardın zorunlu kılmadığı ancak müşterinin talep edebileceği yüklemeye nezaret, bağ sayısı, taşıma-yükleme-depolama ekipmanlarının temizlik kontrolü, renk kontrolü gibi hizmetler için talep edilen hizmetin gerçekleştirildiği her 8 saat için 330 TL+KDV alınır. Not 2 Sevkiyat başına minimum 1000 TL+KDV alınır. Not 3 Yapılan gözetim hizmetlerinin denetlenmesi amacıyla gözetmen görevlendirilmesi halinde günlük 500 TL + KDV + Ulaşım, konaklama vb. giderler faturaya ilave edilir. Not: Hizmet ücretlerine inceleme heyetinin ulaşım ve konaklama masrafları eklenecektir. TSE Başkanı belirlenen hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Sayfa 13 / 24

14 Tahliye Nezareti (Verilecek Hizmetler için Bknz. Not 1) Yükleme Nezareti (Verilecek Hizmetler için Bknz. Not 2) Tek Seferlik Numune Alımı Draft Survey / Ullage Survey Yükleme / Tahliye Esnası Numune Alımı Ambar Temizlik Ücreti Ambar Kapakları Ultrasonic Testi Ambar Kapakları Su Testi Kantar Nezaret Gözetimi Ambar Kapakları Mühürleme / Mühür Çözme Sahil tankları ile boş tankların temizlik ve bitkisel yağ/sıvı kargo yüklemesine uygunluğunun kontrolü, tespiti, raporlaması Not 1: Çizelge 10 Gemi Tahliye Gözetimi Ücret Çizelgesi Ücret 3000 m/ton a kadar : 0.23 USD/M/Ton 3001 m/ton ile 5000 Ton arası : 0.21 USD/M/Ton 5001 ton ile ton arası : 0.17 USD/M/Ton ton ton arası : 0.16 USD/M/Ton ton ve üzeri : 0.12 USD/M/Ton 3000 m/ton a kadar : 0.24 USD/M/Ton 3001 m/ton ile 5000 Ton arası : 0.22 USD/M/Ton 5001 ton ile ton arası : 0.18 USD/M/Ton ton ton arası : 0.15 USD/M/Ton ton ve üzeri : 0.13 USD / M/Ton 350 USD 350 USD 350 USD / Gün 250 USD 450 USD 250 USD 275 USD / Gün 250 USD 5 Tanka kadar 250 USD 5 tanktan sonra her tank için ilave 50 USD Kuru Yük Gemilerinde Sunulacak Hizmetler; Ambar Kapakları Mühür Sökme Draft Survey Kantar Nezaret Tahliye Nezareti Görsel Kalite Tahliye Süresince Numune Alımı Tanker Gemilerinde Sunulacak Hizmetler; Ullage Survey Sahil Tankı Boş ve Dolu Miktar Tespiti Zaman Çizelgesi Tahliye Süresince Numune Alımı Not 2: Ambar Temizlik Gözetimi Yükleme Nezareti Görsel Kalite Numune Alımı Ambar Kapakları Mühürleme Draft Survey Kantar Nezaret Analiz Nezareti Not 3: TSE Başkanı belirlenen hizmet ücreti üzerinden %30 indirim yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Proje Bazlı Muayene ve Gözetim Yukarıda belirtilen fiyatlar dışında işin hacmine bağlı olarak müşteri ile karşılıklı sözleşme/protokol oluşturulması gereklidir. Oluşturulan protokol Yönetim Kurulu onayı sonrası geçerlilik kazanır. Sayfa 14 / 24

15 Not 5 Not 6 Not 7 Tabloda belirtilen asgari teknik hizmet fiyatları için indirim talep edilmesi halinde Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tabloda belirlenen ücretlerin üzerinde işin niteliğine göre fiyatlar ilgili birim tarafından belirlenebilir. Belirlenen ücretler her şey dahil fiyatlardır. Gözetim hizmetinin sunulması sürecinde oluşabilecek ulaşım, konaklama, analiz vb. giderler ancak müşteri ile yapılan sözleşmede ayrı olarak belirtilmesi durumunda faturaya ilave edilir. Gözetim muayene işlemlerinde ücretli analiz yaptırılması durumunda toplam hizmet bedeli Teknik Hizmet Ücreti+ Analiz Ücreti olarak hesaplanır. Deney Ücreti: 319 TL + KDV Teknik Hizmet Ücreti: 210 TL + KDV Belge Ücreti: 90 TL + KDV Çizelge 11 Asansör Tam Muayene Ücret Çizelgesi Toplam Ücret: [(319 TL x Asansör Sayısı) + (210 TL x Görev Gün Sayısı x Görevlendirilen Personel Sayısı) + 90 TL] + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) Takip Kontrolü (Uygunsuzluk Sonrası Yapılacak Muayene) Ücreti: 200 TL + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) - Muayene sonucunun UYGUN olması durumunda belge düzenlenir ve Belge Ücreti tahsil edilir. Diğer durumlarda belge düzenlenmez ve Belge Ücreti tahsil edilmez. - Muayene sonucunun uygun olmaması durumunda sonucun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru olması halinde asansör başına takip kontrol ücreti uygulanır. Aksi durumda toplam ücret tahsil edilir. - Muayene öncesinde Toplam Ücretin en az Teknik Hizmet Ücreti kadarı avans olarak tahsil edilir. - Görevlendirilen personelin konaklama, ulaşım vb. giderleri KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) olarak tahsil edilir. Çizelge 12 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında Asansör Muayene Ücret Çizelgesi Deney Ücreti: 682 TL + KDV Teknik Hizmet Ücreti: 420 TL + KDV Toplam Ücret: [(682 TL x Asansör Sayısı) + (420 TL x Görev Gün Sayısı x Görevlendirilen Personel Sayısı)] + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) - Görevlendirilen personelin konaklama, ulaşım vb. giderleri KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) olarak tahsil edilir. Sayfa 15 / 24

16 Çizelge 13 Asansörler için Yıllık Kontrol Ücret Çizelgesi Yıllık Kontrol Ücreti: 180 TL + KDV 5. Kattan Sonraki Her Bir Kat İçin İlave Ücret: 10 TL + KDV Toplam Ücret: [180 TL + (10 TL x 5. Kattan Sonraki Kat Sayısı)] + KDV Takip Kontrolü (Uygunsuzluk Sonrası Yapılacak Muayene) Ücreti: 100 TL + KDV - Belirtilen ücretlerde ± %20 değişiklik yapma yetkisi TSE Başkanına aittir. - Takip kontrolü ücretinin alınıp alınmaması yönünde karar verme yetkisi TSE Başkanına aittir kattan sonraki her bir kat için ilave ücretin alınıp alınmaması yönünde karar verme yetkisi TSE Başkanına aittir. - Protokol imzalanan Belediyelerin asansör muayeneleri ücretsiz yapılır. - Belediye sınırları içerisindeki kamu binalarında müşterek kullanımda olan asansörlerin muayeneleri, belediye payı alınmadan yapılır. Çizelge 14 Belediyelerle Yapılan Protokollerde Uygulanacak Asansör Tam Muayene Ücret Çizelgesi Deney Ücreti: 255 TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti: 165 TL+KDV Toplam Ücret: (255 TL TL) + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama): 420 TL + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) Takip Kontrolü (Uygunsuzluk Sonrası Yapılacak Muayene) Ücreti: 100 TL + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) - Bir asansör muayene edilmesi durumunda ek masraflar hariç toplam 420 TL + KDV ücret tahsil edilir, birden daha fazla sayıda asansörün muayene edilmesi durumunda asansör başına aşağıda yer alan çizelgede belirtilen ücretler tahsil edilir. - Muayene sonucunun uygun olmaması durumunda sonucun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru olması halinde asansör başına takip kontrol ücreti uygulanır. Aksi durumda toplam ücret tahsil edilir. - Görevlendirilen personelin konaklama, ulaşım vb. giderleri KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) olarak tahsil edilir. Asansör Sayısı Asansör Başına Muayene Ücreti TL + KDV TL + KDV TL + KDV TL + KDV 16 ve daha fazla 315 TL + KDV Sayfa 16 / 24

17 Çizelge 15 Elektriksel Ölçümler Ücret Çizelgesi İkmal İstasyonu, yetkili servisler ve diğer işyerlerinde gerçekleştirilecek elektriksel ölçüm hizmetlerini içerir. ÜCRET - Katodik Koruma Ölçümü - Topraklama Ölçümü - Paratoner Ölçümü Protokol imzalanmamış ikmal istasyonlarında yapılacak Katodik Koruma, Topraklama ve Parotoner Ölçümleri, 3 muayene için toplam muayene bedeli. (Bu kalem üç ölçüm bir arada yapıldığında İkmal istasyonları: 300 TL + KDV / İstasyon İkmal İstasyonları Dışındaki Başvurularda: Tek tank için 300 TL+KDV; 4 anot yatağı ölçümünden sonra artan her anot yatağı için 50 İkmal TL İstasyonları: + KDV 250 TL+KDV / İstasyon İkmal istasyonları dışındaki başvurular; 250 TL+KDV (5 ölçüm noktasından sonra ilave her nokta için 20 TL + KDV ücretlendirme yapılacaktır) 250 TL+ KDV / paratoner sistemi 650 TL+KDV / istasyon Not geçerlidir) 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Sayfa 17 / 24

18 Çizelge 16 İkmal İstasyonu Muayeneleri Ücret Çizelgesi - Emniyet Ventil Muayenesi (İstasyon) 210 TL+ KDV - Lpg Tesisat Sızdırmazlık Muayenesi 250 TL+ KDV - Emniyet Ventil Muayenesi (Fabrika) 325 TL+ KDV / 5 li grup - Hidrostatik Test 300 TL+ KDV - Müstakil Tanklar İstasyonda yapılan muayene ücretlerinin % 25 fazlası alınacaktır Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Çizelge 17 İş Ekipmanlarının Periyodik Muayeneleri Ücret Çizelgesi 1- Kompresör, Hidrofor, Otoklav, Hava Tankı, ve diğer Basınçlı Tank Periyodik Kontrolleri 200 TL + KDV/Adet 2- Katı, Sıvı, Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları, Boyler, Buhar Kazanı, Genleşme Tankları ve diğer tip Kazanların Periyodik Kontrolleri 180 TL + KDV/Adet 3 - Sanayi Gazları ve Diğer Tip Akışkanları Taşıyan Basınçlı Kap Periyodik Kontrolleri; 3.1 Basınçlı Tüpler(Azot v.b.) 100 TL + KDV/Adet Sanayi Gaz Tüpleri(LPG, Oksijen, Amonyak) : Hacmi 500 lt olan basınçlı kapların periyodik kontrol bedeli (500 lt dahil) 200 TL+KDV/Adet Hacmi lt (4000 lt dahil) 325 TL +KDV/Adet Hacmi lt ( lt dahil) 425 TL + KDV/Adet Hacmi lt den büyük ekipmanlar 550 TL + KDV/Adet 3.3 Emniyet Ventili Kontrolü(Akaryakıt Tankları Hariç) 25 TL + KDV/Adet 4- Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri(Statik ve Dinamik Yük Deneyleri); 4.1 Vinç, Caraskal, Trifor, Opçuk, Platform, Yapı İskelesi, Forklift, Transpalet, Otolift ve diğer kaldırma-iletme ekipmanları 100 TL + KDV/Adet periyodik kontrol bedelleri; Kule vinçlerin periyodik kontrol bedeli 500 TL + KDV/Adet 4.3 Mobil vinçlerin periyodik kontrol bedeli 450 TL + KDV/Adet Yürüyen merdiven, yürüyen bant periyodik kontrolleri 200 TL + KDV/Adet Kanca, sapan ve diğer tek adet kaldırma ekipmanı muayene 100 TL + KDV/Adet bedeli; Sayfa 18 / 24

19 200 TL+KDV / motor-reduktör Konveyör Bant Muayene Bedeli grubu Jeneratör, Kompresör ve Motopomp (Bu ekipmanlar iş makinaları sınıfında yer almaktadırlar) 200 TL+KDV / adet 5- İş Makinaları Çekici 200 TL + KDV/Adet Çekici Dozer 200 TL + KDV/Adet Yükleyici 200 TL + KDV/Adet Kazıcı Yükleyici 200 TL + KDV/Adet Skreyper 200 TL + KDV/Adet Greyder 200 TL + KDV/Adet Fore Kazık 200 TL + KDV/Adet Diğer İş Makinaları 200 TL + KDV/Adet 6- Gürültü, Titreşim ve Toza Maruziyet Ölçümü Kontrol Bedelleri m2 den küçük işyerleri için (200 m2 dahil) 320 TL + KDV m2 arasında işyerleri için(500 m2 dahil) 530 TL + KDV m2 arasında işyerleri için (1500 m2 dahil) 640 TL + KDV m2'den büyük işyerleri için 800 TL + KDV 6.5- Gürültü\Toz kişisel maruziyet ölçüm bedeli 170 TL + KDV / kişi 6.6- Titreşim kişisel maruziyet ölçüm bedeli 225 TL + KDV / kişi 7 - Diğer İş Ekipmanları Periyodik Muayeneleri 250 TL + KDV/Adet 8 - Havalandırma, Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı Kontrol/Muayene Proje Kontrolü/Muayeneleri 500 TL + KDV / adam.gün 9- Yangın Söndürme Cihazı 15 TL + KDV/ adet Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Ücret Yönergesinin C maddesindeki hizmetlerde uygulanacak indirim miktarları; Toplam KDV dahil fatura tutarı 1000 TL ve üzeri indirim miktarı : %5 Toplam KDV dahil fatura tutarı 5000 TL ve üzeri indirim miktarı : %10 Toplam KDV dahil fatura tutarı TL ve üzeri indirim miktarı : %20 Toplam KDV dahil fatura tutarı TL ve üzeri indirim miktarı : %30 Toplam KDV dahil fatura tutarı TL ve üzeri indirim miktarı : %50 indirim uygulanır. İndirime esas tutarlar hesaplanırken aynı firmanın aynı tesisi esas alınacaktır. farklı tesis veya müşteriye ait farklı coğrafi konumlarda gerçekleştirilecek muayeneler için bu indirim her tesis için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Not 5: İş ekipmanları muayene taleplerinde; Muayenelerde gerekli olan bileşenler ( radyografik film v.b.) ve gerekli olabilecek çalışmalar(bilgisayar yardımı ile yapılan modellemeler, analizler v.b.) ücretlere dâhil değildir. Not 6: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Not 7: İş ekipmanları muayene taleplerinde; Müşteri kendisine muayeneden önce belirtilmiş olan ön şartları ve hazırlıkları yerine getirmemiş ise bundan kaynaklı beklemeler 75 TL/Saat + KDV olarak ücretlendirilecektir. Not 8: Muayene esnasında müşteri beyanından farklı tip, kapasite ve büyüklükte ekipman muayenesi yapılmış ise faturalandırmada muayenesi gerçekleşen ekipman tip, kapasite ve büyüklüğü geçerlidir. Not 9: Kaldırma-İletme ekipmanlarının periyodik muayenelerinde, müşteri tarafından yılda 4 defa muayene talep edilmesi halinde ilk muayene dışında kalan diğer 3 muayene takip muayenesi olarak adlandırılır. Takip muayenelerinin bedeli ücret yönergesinde yer alan ilgili muayene bedelinin %50 si kadardır. Sayfa 19 / 24

20 Uzmanlık Hizmeti Olumsuzluk Sonrası Uzmanlık Bedeli TS EN Metalik Mamuller 3.2 Muayene Sertifikası Belge ücreti Çizelge 18 Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi Ücret Çizelgesi 500 TL + KDV / adam-gün Her bir metot için ilave 100 TL + KDV / Kaynak Yöntemi Olumsuzluk sonrası Kaynak Prosedür Onayı Kaynaklı İmalata iyileştirmeler için Kaynak Mühendisliği hizmeti verilmesi + Teknik Dosya (Prosedür) İnceleme; 1250 TL + KDV / prosedür Firmaya göreve gidilmesi durumunda; 500 TL + KDV / adam-gün, 500 TL + KDV Belge Ücreti Görevlendirmeler 500 TL + KDV / adam-gün Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım, konaklama ve görev harcırahı dahil tüm masraflar kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşım, konaklama ve diğer masraflar müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise bu masraflar müşteriye fatura edilmez. Çizelge 19 Tahribatsız Muayene Ücret Çizelgesi Gözle Muayene 750 TL + KDV / adam gün Akustik Emisyon Testi 1100 TL + KDV /adet Penetrant Muayenesi 750 TL + KDV / adam gün Manyetik Parçacık Muayenesi 750 TL + KDV / adam gün Ultrasonik Muayene 750 TL + KDV / adam gün Radyografik Muayene 750 TL + KDV / adam gün Girdap Akımları İle Muayene 750 TL + KDV / adam gün Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: İş ekipmanları muayene taleplerinde; Muayenelerde gerekli olan bileşenler ( radyografik film vb.) ve gerekli olabilecek çalışmalar(bilgisayar yardımı ile yapılan modellemeler, analizler vb.) ücretlere dâhil değildir. Not 5: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Sayfa 20 / 24

21 Çizelge 20 Raf Muayeneleri ve Diğer Uzmanlık Ücret Çizelgesi 1 - Raf Sistemleri Muayenesi ve Bilgisayar Destekli Analiz Hizmeti 500 TL + KDV adam/gün 2- Diğer Uzmanlık Ücreti 500 TL + KDV adam/gün Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Çizelge 21 Çelik Yapılar İmalat Süreci Kontrolü ve Kaynak Kalite Kontrolü (EN ve EN 3834) Ücret Çizelgesi İlk Gözetim Uzmanlık Ücreti (EN ) Belge Ücreti (EN ) Yıllık ara denetim uzmanlık ücreti (EN ) 2500 TL + KDV / firma Görevlendirmenin devam ettiği her gün için 500 TL + KDV / adam-gün 1300 TL+ KDV / firma 1250 TL + KDV /firma-gün Gözetim Uzmanlık Ücreti (EN 3834) Belge Ücreti (EN 3834) Olumsuzluk sonrası Kaynaklı İmalata iyileştirmeler için (EN 3834 ve EN ) konularında Gözetim Uzmanlık Ücreti (EN 3834) 500 TL + KDV / adam - gün 1300 TL+ KDV / firma Kaynak Mühendisliği hizmeti verilmesi + Teknik Dosya (Prosedür) İnceleme 1250 TL + KDV Not 1: Aynı firma tarafından EN ve EN 3834 belgesi aynı başvuruda birlikte talep edilmesi halinde EN 3834 için gözetim uzmanlık ücreti alınmaz fakat EN 3834 belge ücreti faturalandırılır. Not 2: Konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri fiyatlara dâhil değildir. Genel Hususlar 1) Mevcut ücret çizelgelerinde bulunmayan, yeni (ilk defa verilecek olan) hizmet alanlarında fiyat teklifi verilmesi ihtiyacı hâsıl olduğunda Yönetim Kuruluna kararı beklenmeksizin Merkez Başkanı onayı alınarak ilgili birim tarafından fiyat teklifi verilebilir. Ücretler ile ilgili nihai karar Yönetim Kuruluna aittir ve Yönetim Kurulu kararı olmadan hizmete başlanamaz. Sayfa 21 / 24

22 Çizelge 22 ESMA Faaliyetleri Ücret Çizelgesi Ücret Başvuru Evrakları Değerlendirme Ücreti (Ofis çalışması) İnceleme Hizmet Ücreti (Kuruluş/Gün) Yurtdışı:1500 TL + KDV Yurtiçi: 750 TL + KDV Yurtdışı: TL + KDV+ Masraflar* (Not 1) Yurtiçi: 800 TL + KDV + Masraflar* (Not 1) Raporlama ve Takip Faaliyetleri Ücreti ( masa başı ) Yurtdışı: 1500 TL + KDV Yurtiçi: 750 TL + KDV Uygunluk Değerlendirme Rapor Ücreti (Yurtiçi - Yurtdışı) TSE DKMB nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50 si Not 1: Fabrika inceleme süresi 1 (bir) günden fazla olursa her gün için bu ücretin yarısı ilave edilir. *Ulaşım, iaşe ve ibate masrafları firma tarafından karşılanmadığı takdirde belge mukabili ücretlere ilave edilecektir. Sayfa 22 / 24

23 KURUM TÜRÜ BAĞIMSIZ BİNASI OLMAYAN KURUMLAR (BAŞKA BİR YAPININ İÇİNDE HİZMET VEREN KURUMLAR BAĞIMSIZ BİNASI OLMAYAN KURUMLAR (BAŞKA BİR YAPININ İÇİNDE HİZMET VEREN KURUMLAR) Çizelge 23 Erişilebilirlik İncelemesi Ücret Çizelgesi İnceleme TASNİF İNCELEME ÜCRETİ İNCELEME SÜRESİ Heyeti 2 Kişi 3 (DAHİL) KATA KADAR 1500 TL 1/2 GÜN 2 Kişi 4 KAT VE ÜZERİ 2000 TL 1 GÜN BAĞIMSIZ BİNADA HİZMET VEREN KURUMLAR 2 Kişi 5 KATA (DAHİL) KADAR 2000 TL/BİNA 1 GÜN/BİNA BAĞIMSIZ BİNADA HİZMET VEREN KURUMLAR 2 Kişi 6 KAT VE ÜZERİ 3000 TL/BİNA 1 GÜN/BİNA BAĞIMSIZ BİNADA HİZMET VEREN KURUMLAR * (AYNI YERLEŞKEDE BİRDEN FAZLA BİNA OLMASI HALİNDE ) Sayfa 23 / 24 Her Bina İçin 1500 TL/BİNA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 2 Kişi (Dahil) m2 ye kadar 2000 TL 1 GÜN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( (Dahil) m2 ye 4000 TL 1 GÜN kadar ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( (Dahil) m2 ye 6000 TL 2 GÜN kadar ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( (Dahil) m2 ye 8000 TL 3 GÜN kadar ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( m2 ve üzeri) TL 3 GÜN 1 GÜN/BİNA NOT-1: İNCELEME GÜN SAYISININ AZALTILMASI AMACIYLA İNCELEME EKİBİ SAYISI ARTIRILABİLİR NOT-2: ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ YAPILMIŞ ANCAK HİZMET KARŞILIĞI FATURALANMAMIŞ FAALİYETLERİN ÜCRETLERİ YENİ ÜCRET TABLOSUNA GÖRE HESAPLANACAKTIR. NOT-3:TOPLAM ÜCRET=İNCELEME ÜCRETİ+K.D.V.+[(VARSA)[KONAKLAMA+ULAŞIM+MASRAF]] NOT-4: AYNI GÖREVDE BİRDEN FAZLA KURUMUN İNCELEMESİNİN YAPILMASI HALİNDE TOPLAM MASRAF(KONAKLAMA+ULAŞIM+MASRAF) İNCELEME ÜCRETLERİ İLE ORANTILI OLARAK FİRMALARA PAYLAŞTIRILIR. NOT-5: AYNI YERLEŞKEDE 3 DEN FAZLA BİNA OLMASI DURUMUNDA İLAVE HER BİNA İÇİN 1000 TL İNCELEME ÜCRETİ ALINIR. NOT-6:AYNI YERLEŞKEDE 20 (DÂHİL) DEN FAZLA BİNASI OLAN KURUMLARDA YAPILACAK İNCELEME ÜCRETLERİ KURUMLARLA PROTOKOL YAPILARAK BELİRLENİR. *İNCELEME EKİBİ 2 VE KATLARINDAN UZMANLARDAN OLACAK ŞEKİLDE OLUŞTURULUR. TABLOYA GÖRE TEK SAYILI İNCELEME SÜRELERİ BİR ÜST SAYIYA TAMAMLANIR. NOT-7: İLK TAKİP TETKİKİNDEN ÜCRET ALINMAYACAKTIR. Örnek Hesaplama 1: Bağımsız 6 katlı bir binada yapılacak inceleme için 2 kişi 1 gün görevlendirilecek ve 3000 TL +KDV ücret alınacaktır. Örnek Hesaplama 2: Aynı yerleşkede 3 bina olması halinde 3*1500= 4500TL +KDV ücret alınacak ve 3 Adam/Gün görevlendirilecektir Örnek Hesaplama 3: Aynı yerleşkede 5 bina olması halinde (3*1500)+ (2*1000)= 6500 TL +KDV ücret alınacak ve 5 Adam/Gün görevlendirilecektir.

24 Çizelge 24 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Gözetim Uzmanlığı Ücret Çizelgesi Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Şartname Değerlendirme 750 TL + KDV Adam/Gün Not 1: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 2: TSE uzmanının ulaşım ve konaklama masrafları ücretlere dâhil değildir. Sayfa 24 / 24

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI MUAYENE GÖZETİM ÜCRET TARİFESİ YKK : 03/09/2014 XIX/67-299 Yürürlük Tarihi : 15/09/2014 Revizyon Tarihi : 14/03/2016 Revizyon No : 09 (XX/43-189)

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI MUAYENE GÖZETİM ÜCRET TARİFESİ YKK : 03/09/2014 XIX/67-299 Yürürlük Tarihi : 15/09/2014 Revizyon Tarihi : 05/02/2015 Revizyon No : 03 (XIX/88-394

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ YKK : XIX/98-438 Yürürlük Tarihi : 15/04/2015 Başka bir Onaylanmış

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/34/148 numaralı Yürürlük Tarihi : 21/07/2014 HELAL BELGELENDİRME

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Buhar Kazanları,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Adresi : Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No:103 D: 9 Tel : 0216 573 55 53 Faks : 0216 573 88 01 E-Posta : info@tcsbelgelendirme.com Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. 1236. Sokak No:1 Ostim Stadyumu Arkası Ostim-Yenimahalle 06374 Tel : 0090 312 592 5299 Faks

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35010 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 462 33 33 Faks : 0 232

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Doküman BTBD-00-00-YYN-01 Yayın Tarihi 31/12/2014 Revizyon Tarihi 25/08/2015 03 TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Cevizli Mh. Tınaztepe Sk. Altınöz Apt. No:16 D.1-2-3-4-6 Maltepe 34846 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 651 08 95

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

EK-4) TSE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL BELGELENDİRME KONULARI ÜCRET TABLOSU

EK-4) TSE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL BELGELENDİRME KONULARI ÜCRET TABLOSU İYİ TARIM UYGULAMALARI KONTROLÖRÜ EĞİTİM, SINAV VE SERTİFİKA ÜCRETLERİ Ücret içi Mevcut Dışı için Mevcut BASB ve İKT üyesi Ülkeler İçin Mevcut Ücret Tutar İçi Ücret tutar Dışı Ülkeler İçin Teklif edilen

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) "A tipi Muayene Kuruluşu" Adresi : Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 455 80 80 Faks : 0 216

Detaylı

HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ ÜCRET ÇİZELGESİ

HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ ÜCRET ÇİZELGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL GIDA BELGELENDİRMESİ ÜCRET ÇİZELGESİ YKK : 07.07.2011 tarih ve XVIII/5-54 Yürürlük Tarihi : 07.07.2011 Revizyon Tarihi : 02.11.2012 Revizyon

Detaylı

www.vitamuhendislik.com

www.vitamuhendislik.com www.vitamuhendislik.com 2 HAKKIMIZDA VİTA MÜHENDİSLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM LABORATUVARI, ölçüm hizmetlerinde ülkemizin önde gelen mühendislik firmalarından biri olmayı kendine amaç edinmiş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık Caddesi No:132-134 Kartal 34873 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 517 31 44 Faks : 0

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı "A Tipi" Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak S.A.Blok Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi :

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : R10.02 Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : 15.08. 2016 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Mustafa EROĞLU Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL BELGELENDİRME FAALİYETLERİ ÜCRETLERİ (01/01/2014)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL BELGELENDİRME FAALİYETLERİ ÜCRETLERİ (01/01/2014) A. YÖNETİM SİSTEMLERİ KATEGORİLERİ (KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, GIDA GÜVENLİĞİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ ALANLARINDA, UZMAN, YÖNETİCİ, TETKİK GÖREVLİSİ) TSE-TÜRKAK-EOQ Kategorileri Kalite/Çevre/İş Sağlığı

Detaylı

"REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni BURCU TANRIVERMİŞ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni BURCU TANRIVERMİŞ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/5 "REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni ADI SOYADI İMZA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN BURCU TANRIVERMİŞ ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR Sayfa No 2/5 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Şerifali Mah. Açıkyüz Sok. No:2-3 Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 313 14 20

Detaylı

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı - Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Yönetim Kurulu Karar : XX/34-148 Yürürlük Tarihi : 08/01/2016 TS ISO/IEC 15408-CC ORTAK KRİTERLER STANDARDI MARKA KULLANMA ÜCRET

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler Amaç MADDE

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 581 37 00 Faks : 0 216 581 38 00 E-Posta : yakdagcik@turkloydu.org

Detaylı

Siz varsanız bizde varız

Siz varsanız bizde varız PERİYODİK KONTROL & ÖLÇÜM DANIŞMANLIK & EĞİTİM MERKEZİ Dörtyol Sanayi Çarşısı Eskişehir yolu üzeri 17 nolu Sokak No:66 Arifiye / Sakarya TEL:+90 264 666 11 13 GSM: 0533 615 13 18 GSM2: 0531 764 39 59 m-tek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. (4. Mükerrer) Sayı : 27097 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığınd TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK

31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. (4. Mükerrer) Sayı : 27097 TEBLİĞ. Dış Ticaret Müsteşarlığınd TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığınd TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE

Detaylı

Onaylanmış Kuruluş No:2138 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NO 2138

Onaylanmış Kuruluş No:2138 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NO 2138 Onaylanmış Kuruluş No:2138 ONAYLANMIŞ KURULUŞ NO 2138 OSBDER ÇÖZÜM OFİSİ OSBDER ÇÖZÜM OFİSİ http://www.osbder.org/sayfa/93/cozum-ofisi YURT İÇİ ve YURT DIŞI OFİSLER YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZ AKREDİTASYONLARIMIZ

Detaylı

Teknik ve Mesleki 2:Layout 1 06.01.2012 12:10 Page 109

Teknik ve Mesleki 2:Layout 1 06.01.2012 12:10 Page 109 Teknik ve Mesleki 2:Layout 1 06.01.2012 12:10 Page 109 6.2 AKREDİTE MUAYENE KURULUŞU Periyodik Kontrol 11 Ocak 1974 tarihli ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) 'A Tipi' Muayene Kuruluşu Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sk. No:2 D:3 Yeni Dudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 313 14 20 Faks : 0 216 313 14 33

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Adresi : Büyükdere Caddesi No:103/A Şarlı İş Merkezi A Blok Kat:5 Mecidiyeköy Şişli 34394 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : +90 (212) 347 98 10 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Tel : 0 216 593 25 75 Faks : 0 216 593 25 74 E-Posta : posta@meyer.gen.tr Website : www.meyer.gen.tr Muayene Alanı Muayene Türü Standard /

Detaylı

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011

TALİMAT. Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011. Emine AÇAN 07/02/2011 TALİMAT Doküman No Yayın Tarihi 15/10/2005 Ücretlendirme Talimatı Revizyon No 10 Son Rev.Tarihi 07/02/2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 07/02/2011

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-5)

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-5) MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-5) Sayı : 84489757-010.06.00.00 129338 27.03.2015 Konu : Genelgeler (2015-5) 1. Ücret Yönergesine Dair Açıklamalar : 17.01.2015 tarih ve XIX/85-371

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon No: Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 Kurtköy-Pendik 34906 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 646 01 87 Faks :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Terasevler K:3 D:11 Beşiktaş 34340 İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZ BAŞKANLIĞI ARAÇ TİP ONAYI TEKNİK SERVİS HİZMETİ USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 Revizyon Tarihi

Detaylı

bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları

bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları bölüm 7 onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları Onaylanmış Kuruluş ve Akreditasyon Çalışmaları BÖLÜM 7. ONAYLANMIŞ KURULUŞ VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI Odamızın teknik mevzuata uyum, akreditasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kaldırma ve İletme Makinaları -Vinç (Gezer Köprülü Vinç, Portal Vinç, Monoray

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

EKOĠNSPEKT Uluslararası Belgelendirme Denetim Gözetim Teknik Kontrol ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti. PROSEDÜR 14 - ÜCRETLENDĠRME PROSEDÜRÜ

EKOĠNSPEKT Uluslararası Belgelendirme Denetim Gözetim Teknik Kontrol ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti. PROSEDÜR 14 - ÜCRETLENDĠRME PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 EKOĠNSPEKT Uluslararası Belgelendirme Denetim Gözetim Teknik Kontrol ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti. - YASAL UYARI: Bu doküman gizlidir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na (Resmi

Detaylı

TEST UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI

TEST UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, Türk Standardlarına, EN Standardlarına, Teknik şartnamelere göre talep edilen uygunluk muayenelerinin yapılması usul ve esaslarını belirler.. Kapsam IEP Belgelendirme Merkezi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011

TALİMAT. Medikal Ücretlendirme Talimatı. Departman İsim Tarih İmza. Yön. Temsilcisi Eren İŞMAN 01.12.2011. Emine AÇAN 01.12.2011 TALİMAT Medikal Ücretlendirme Talimatı Doküman No MD-T-070/01 Yayın Tarihi 01.06.2011 Revizyon No 2 Son Rev.Tarihi 01.12.2011 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön. Temsilcisi

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU

DOKÜMAN MASTER LİSTESİ FORMU #: DD00 : 06.0.008 Revizyon : 00 Revizyon : -- Türü :Formlar Adı F00 F00 Prosedür F00 4 F004 F00 Teslim Dış Kaynaklı Takip Master Listesi Rev. Rev. Kayıt Eden 6 F006 Ürün Ağacı 7 F007 Süreç Etkileşim 8

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır.

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır. STANDARDLARA UYGUN KALİTELİ HİZMET Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme faaliyetleri üç kısımdan oluşmaktadır. TSE Hizmet Belgelendirme Laboratuvar Belgelendirme Özel İncelemeler Kalite ve

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:15 Tepeören Tuzla 34959 İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ

TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ 1 TSE KURULUŞU VE GÖREVLERİ Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili

Detaylı

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ www.insancaosgb.com Gönlümüzde İnsan, Hedefimizde İnsan için İş Sağlığı ve Güvenliği www.insancaosgb.com Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak? Cevap yaşamak

Detaylı

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri madde: 207,208,209,210 Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Ürün Belgelendirme Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ALTYAPI MALZEMELERİNDE MUAYENE HİZMETLERİ VE ÖNEMİ 02.12.2015 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ALTYAPI MALZEMELERİNDE MUAYENE HİZMETLERİ VE ÖNEMİ 02.12.2015 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ALTYAPI MALZEMELERİNDE MUAYENE HİZMETLERİ VE ÖNEMİ 02.12.2015 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Muayene Nedir? UGETAM ve Muayene Muayenenin Aşamaları

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Keresteciler Sitesi E Blok No:5 Kat:2 Ostim / Yenimahalle 06170 ANKARA / TÜRKİYE Tel : +90 312 385 95 30 Faks

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI. m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HARÇ TARİFESİ İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI m² 1,00 TL MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI 13,00 TL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI 100 m2 'ye kadar Kullanım Alanı Olan İşyerlerinden

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN)

YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) «ISI YALITIMLI CAM» YAPI MALZEMELERİ MEVZUAT ŞEMASI ÖZETİ 4703 SAYILI KANUN (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CE) YAPI MALZEMELERİNİN

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Akaryakıt, Lpg Ve Biodizel Satış Ve Servis İstasyonları 1.1 Akaryakıt

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

KAMU VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER

KAMU VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER KAMU VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER 9 Makina Mühendisleri Odası; bacagazı emisyon ölçümü, basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrolü, motor şasi tespitleri, asansör

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

29 HAZiRAN 2015 PAZARTESi Resmî Gazete Sayı : 29401

29 HAZiRAN 2015 PAZARTESi Resmî Gazete Sayı : 29401 29 HAZiRAN 2015 PAZARTESi Resmî Gazete Sayı : 29401 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı