TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI MUAYENE GÖZETİM ÜCRET TARİFESİ YKK : 03/09/2014 XIX/ Yürürlük Tarihi : 15/09/2014 Revizyon Tarihi : 15/04/2015 Revizyon No : 05 (XX/08-34)

2 Genel Hususlar 1) Mevcut ücret çizelgelerinde bulunmayan, yeni (ilk defa verilecek olan) hizmet alanlarında fiyat teklifi verilmesi ihtiyacı hâsıl olduğunda Yönetim Kuruluna kararı beklenmeksizin Merkez Başkanı onayı alınarak ilgili birim tarafından fiyat teklifi verilebilir. Ücretler ile ilgili nihai karar Yönetim Kuruluna aittir ve Yönetim Kurulu kararı olmadan hizmete başlanamaz. Çizelge 1 Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Liste Dışı Olan Ürünler Kapsam Dışı Olan Ürünler Parti Teşkil Etmeyen Ürünler Standard Karşılığı Olmayan Ürünler Tebliğ Eki, Ek-1 Listede yer alan ürünler Yurt dışı TSE belgeli Ürünler TSE Muafiyeti Teknik Problem Ücret Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV alınacaktır. Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV Deney yapıldığında; Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney ücreti + KDV Müteakip İthalatlarda; Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL TL (Emsal rapor başına ücret alınacak) + KDV ( Müracaatın iptal edilmesi taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucu kabul edilerek iptali durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir.) Kalem Başına 400 TL alınacaktır. + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti ve Dosya İnceleme Ücreti alınmayacaktır. Dosya inceleme ücreti: 1650TL + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 600 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + Deney ücreti + KDV Sayfa 2 / 24

3 Geri Gelen Eşya Olumsuzluk Halinde Bu hizmetler için alınacak ücret: İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Belge Yenileme Talebi Halinde Akredite Rapor incelemesi yapılması halinde: İptal ile sonuçlanmış Dosyaların Yeni Müracaatı Halinde Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise Belge Ücreti 20 TL + KDV alınacaktır. Rapor inceleme ücreti: 600 TL + KDV (Rapor başına) İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. (Not: İptal Edilmiş Müracaata ilişkin daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır) Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 120 TL+ KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 80 TL + KDV, İl dışı 150 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı dosyaları aynı yerleşkede olsa dahi taksi ücreti her dosya için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi / ithalat belgelendirmesi faaliyetinde -GTİP değiştiğinde, -Standard değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Standard, Menşe, Marka altında gruplandırılan ürünler Bir ( 1 ) KALEM olarak değerlendirilecektir. Buradaki KALEM tanımı EK-1 e münhasırdır. Firmadan kaynaklanan durumlarda Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL + KDV ücret alınacaktır. Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyaları için işlemlerin devam ettirilebilmesini teminen dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır. Sayfa 3 / 24

4 Çizelge 2 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Ücret Liste Dışı Olan Ürünler Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) Kapsam Dışı Olan Ürünler Yönetmelikler Kapsamındaki Ürünler için Gümrüğe Hitaben Fiili İthalatın Gerçekleşmesi İçin Düzenlenen Yazı/belge/onay Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3 )+İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + İnceleme Yolluk Ücreti:120 TL + KDV Dosya İnceleme Ücreti: (Kalem bazında alınacak - Not 3) 1) 1 kalem ürün için:400 TL + KDV 2) 2-5 (dâhil) için:500 TL + KDV 3) 6-10 (dâhil) için:600 TL + KDV 4) (dâhil) için:700 TL + KDV 5) 21 ve daha fazla kalem ürün için: 900 TL + KDV ( Müracaatın iptal edilmesi taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucu kabul edilerek iptali durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir.) Deney yapılması halinde deney ücreti alınacaktır. Yönetmelikler Kapsamındaki Uygun Olmayan Ürünler Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL + İnceleme Yolluk Ücreti:120 TL (İncelemeye gidilmesi halinde) + KDV Dosya İnceleme Ücreti: (Kalem bazında alınacak - Not 3) 1) 1 kalem ürün için:400 TL + KDV 2) 2-5 (dâhil) için:500 TL + KDV 3) 6-10 (dâhil) için:600 TL + KDV 4) (dâhil) için:700 TL + KDV 5) 21 ve daha fazla kalem ürün için: 900 TL + KDV 6) Deney yapılması halinde deney ücreti alınacaktır. Sayfa 4 / 24

5 Belge Yenileme Talebi Halinde Belge Yenileme talebinde hatanın Enstitümüzden kaynaklandığı durumlar hariç Belge Yenileme Ücreti olarak 20 TL+KDV alınacaktır. Test raporu incelemesi yapılması halinde Rapor inceleme ücreti: 600 TL + KDV (Başvuru Kapsamında AT-Uygunluk Beyanlarında atıf yapılan Direktif Başına toplam model sayısından bağımsız olarak) (Örnek: Model sayısı ve farklılıkları ve rapor sayıları dikkate alınmaksızın incelenen toplam direktif sayısı dikkate alınacaktır, 2 direktif incelendiğinde 2x600 TL alınacaktır. Test raporlarının ön değerlendirmede incelenip kapatılması durumunda rapor inceleme ücreti alınacaktır, ön değerlendirmeden sonra detay inceleme için ilgili birime gönderildiği durumda ön değerlendirme için ayrıca bir ücret alınmayacak tek bir rapor inceleme ücreti alınacaktır. İncelemede eksiklik bulunursa ve firma eksikliği giderip yeniden değerlendirme talep ederse yeniden direktif sayısı hesaplanacaktır, ilk incelemede yeterli bulunan direktifle ilgili ücret alınmayacak, eksiklik olan direktiflerle ilgili yeniden ücret talep edilecektir. ) İptal ile Sonuçlanmış Dosyaların Yeni Müracaatı Halinde Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. (Not: İptal Edilmiş Müracaata ilişkin daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır) Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 120 TL+KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 80 TL + KDV, İl dışı 150 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı dosyaları aynı yerleşkede olsa dahi taksi ücreti her dosya için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi/ithalat belgelendirmesi faaliyetinde; -GTİP değiştiğinde, -Menşe değiştiğinde, -Marka değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Menşe, Marka altında gruplandırılan ürünler bir ( 1 ) KALEM olarak değerlendirilecektir. (EK-1 de belirtilenden farklı olarak EK-2 de standard değişikliği dikkate alınmayacaktır.) Buradaki KALEM tanımı EK-2 ye münhasırdır. Firmadan kaynaklanan durumlarda Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL +KDV ücret alınacaktır. Sayfa 5 / 24

6 Not 5 Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyaları için işlemlerin devam ettirilebilmesini teminen dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır. Sayfa 6 / 24

7 Çizelge 3 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ Kapsamında Yapılan Uygunluk Denetimine Ait Ücret Çizelgesi Ücret Liste Dışı Olan Ürünler Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL + KDV (Kalem bazında alınacak - Not 3) Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + Kapsam Dışı Olan İncelemeye gidilmesi halinde Ürünler İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir. Standard Karşılığı Olmayan Ürünler Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünler Geri Gelen Eşya Olumsuzluk Halinde Daha Önce İşlemden Kaldırılmış Dosyaların Yeni Müraacatı Halinde Akredite rapor incelemesi yapılması halinde Dosya İnceleme Ücreti: 150 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+KDV Dosya Sonuçlandırma Ücreti: 350 TL+ Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL (Kalem bazında alınacak - Not 3) + İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney Ücreti + KDV ( Müracaatın işlemden kaldırılması taleplerinin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucu kabul edilerek işlemden kaldırılması durumunda, Dosya Sonuçlandırma ve Dosya İnceleme Ücreti mutlaka alınacak diğer ücretler işlem yapıldıysa fatura edilecektir.) Bu hizmetler için alınacak ücret İnceleme Yolluk Ücreti:120 TL+ Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV Dosya İnceleme Ücreti: 400 TL + İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV İncelemeye gidilmesi halinde İnceleme Yolluk Ücreti: 120 TL + Deney yapılması halinde deney ücreti + KDV ücret alınacaktır. (Not: İptal Edilmiş Müracaata ilişkin daha önceden tahakkuk ettirilmeyen her türlü ücret ayrıca alınacaktır) Rapor inceleme ücreti: 600 TL + KDV (Rapor Başına) Sayfa 7 / 24

8 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Gümrüklerde yapılacak tespitlerin tekrarı halinde her defasında inceleme yolluk ücreti 120 TL+KDV alınacaktır. Gümrüklere Enstitü aracı ile gidilen her görev için İl İçi 80 TL + KDV, İl dışı 150 TL + KDV taksi ücreti tahakkuk ettirilecektir. Enstitü aracı ile gidilen görevlerde aynı firmanın farklı dosyaları aynı yerleşkede olsa dahi taksi ücreti her dosya için ayrı ayrı tahakkuk ettirilecektir. Bütün uygunluk değerlendirmesi/ithalat belgelendirmesi faaliyetinde; -GTİP değiştiğinde, -Yönetmelik değiştiğinde, -Menşei değiştiğinde, ithale konu beyanname tek olsa dahi her bir kalem için ayrı ücret alınacaktır. Başvuru içeriğinde aynı GTİP, Yönetmelik, Menşe altında gruplandırılan ürünler bir (1) KALEM olarak değerlendirilecektir. Buradaki KALEM tanımı EK-3 e münhasırdır. Firmadan kaynaklanan durumlarda Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 20 TL+KDV ücret alınacaktır. Ücretler peşin olarak tahsil edilir. Bununla birlikte İthalat Denetim Başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmelerin önüne geçebilmesi için, ilave deney, teknik inceleme, iptal süreci, nihai denetim sonucunun öngörülenden farklı bir ücret gerektirmesi vb. nedenlerle başlangıçta peşin olarak tahsil edilenden farklı bir ücret tahakkuk ettirilecekse, firmanın ilave ücreti yatırması beklenmeksizin açık fatura kesilebilecektir. Ayrıca firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen dosyaları için işlemlerin devam ettirilebilmesini teminen dosya inceleme faaliyeti devam ettirilecek ve yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır. Sayfa 8 / 24

9 Muayene Gözetim Teknik Hizmetleri Partiye veya bir siparişe münhasır olarak yürütülen; -Yükleme Öncesi Gözetim -Muayene Deney, Tespit, Ürün ve Üretim Denetimi, Gözlem, Sayım, Miktar Çizelge 4 Yurt Dışı Gözetim ve Muayene Hizmetleri Ücret Çizelgesi Asgari Teknik Hizmet Fiyatı TSE Payı Çözüm Ortağı Payı 360 USD Adam/Gün (Not 2) (Not 4) (Not 1) %25 (Not 3) Kalan Fiyat Kalan Fiyat -Yüklemeye Nezaret Fabrika Sistem Denetimi İlk Gün için 500 $ Adam/Gün Sonraki Günler İçin 250 $ Adam/Gün (Not 2) (Not 1) %25 (Not 3) Kalan Fiyat Sertifika/Belge 100 USD Düzenlenecek her belge/sertifika için %70 Kalan Fiyat Proje Bazlı Muayene ve Gözetim Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not:4 Yukarıda belirtilen fiyatlar dışında işin hacmine bağlı olarak müşteri ile karşılıklı sözleşme/protokol oluşturulması gereklidir. Oluşturulan protokol Yönetim Kurulu onayı sonrası geçerlilik kazanır. Hizmetin Çözüm Ortağı tarafından yürütülmesi ve müşterinin TSE üzerinden müracaat halinde toplam hizmet bedelinin %35 i alınır. Tabloda belirtilen asgari teknik hizmet fiyatları için indirim talep edilmesi halinde Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tabloda belirlenen ücretlerin üzerinde işin niteliğine göre fiyatlar ilgili birim tarafından belirlenebilir. Belirlenen ücretler her şey dahil fiyatlardır. Gözetim hizmetinin sunulması sürecinde oluşabilecek ulaşım, konaklama, analiz vb. giderler ancak müşteri ile yapılan sözleşmede ayrı olarak belirtilmesi durumunda çözüm ortağı tarafından belgesine mukabil ödenebilir. Her halükarda TSE payı 60 USD Adam/Gün den az olamaz. Gözetim muayene işlemlerinde ücretli analiz yaptırılması durumunda toplam hizmet bedeli Teknik Hizmet Ücreti+ Analiz Ücreti+ var ise sertifika ücreti olarak hesaplanır. Sayfa 9 / 24

10 Çizelge 5 Yükleme Öncesi Gözetim Faaliyetleri Ücret Çizelgesi Teknik Hizmet Ücreti İnceleme Ücreti Ücret 440 TL+KDV Adam/Gün+ Masraf(Ulaşım + Konaklama) + KDV Gözetim Faaliyetinin; - Tespit, sayım, kapsam belirleme, inceleme ve deneye gözlemci şeklinde (deney yapılmadan) yapılması durumunda, kalem başı; 1) 1-5 (dahil) tip ürün için: 375 TL + KDV 2) 6-10 (dahil) tip ürün için: 475 TL + KDV 3) (dahil) tip ürün için: 575 TL + KDV 4) (dahil) tip ürün için: 650 TL + KDV 5) 51 ve daha fazla tip ürün için: 725 TL + KDV - Deney yaptırılması durumunda; Deney yapılan ürün adedi X Deney Ücreti + KDV - Deney raporu incelemesi yapılması durumunda; İnceleme ücreti: 365 TL + KDV (Not 1) Belge Ücreti Toplam Hizmet Ücreti Belge Yenileme Talebi Halinde Suret Talebi Halinde Kayıtlı Ürün Belgesi Talebi Halinde Not 1 Not 2 Belge Ücreti: 185 TL + Masraf (Ulaşım +Konaklama) +KDV (Her 1 ihracat faturası için)185 TL + KDV (Her bir sertifika için)* *Sertifika her sevkiyat için ayrı olarak düzenlenir. Teknik Hizmet Bedeli + Teknik İnceleme Ücreti + Belge Ücreti Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise Belge ücreti 50 TL+KDV alınacaktır. Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 50 TL+KDV ücret alınacaktır. Belge ücreti: 2600 TL+KDV (Not 2) TSE Belgeli veya kayıtlı ürün belgesine sahip ürünlerde, akredite deney raporu inceleme ücreti alınmayacaktır. (Deney raporu inceleme ücreti her sertifika için alınır) Kayıtlı Ürün Belgesi nin geçerlilik süresi 1 yıldır. Sayfa 10 / 24

11 Çizelge 6 Özel Gözetim Faaliyetleri Ücret Çizelgesi Teknik Hizmet Ücreti İnceleme Ücreti Ücret 440 TL+KDV Adam/Gün Gözetim Faaliyetinin; - Tespit, sayım, kapsam belirleme, inceleme ve deneye gözlemci şeklinde (deney yapılmadan) yapılması durumunda, kalem başı; 1) 1-5 (dahil) tip ürün için: 375 TL + KDV 2) 6-10 (dahil) tip ürün için: 475 TL + KDV 3) (dahil) tip ürün için: 575 TL + KDV 4) (dahil) tip ürün için: 650 TL + KDV 5) 51 ve daha fazla tip ürün için: 725 TL + KDV - Deney yaptırılması durumunda; Deney yapılan ürün adedi X Deney Ücreti + KDV - Deney raporu incelemesi yapılması durumunda; İnceleme ücreti: 365 TL + KDV (Not 1) Belgelendirme Ücreti Toplam Hizmet Ücreti Belge Yenileme Talebi Halinde Suret Talebi Halinde Belge Ücreti: 185 TL + Masraf (Ulaşım (Not2) +Konaklama) +KDV (Her 1 ihracat faturası için) Teknik Hizmet Bedeli + Teknik İnceleme Ücreti + Belgelendirme Ücreti Belge yenileme talebinde hata tarafımızdan olması halinde ücret alınmayacak, Enstitümüzden kaynaklanmadığı durumlarda ise Belge ücreti 50 TL+KDV alınacaktır. Belge/Yazı, fatura, rapor vb. aslının aynıdır onaylı suretinin firmaya verilmesi halinde 50 TL+KDV ücret alınacaktır. Not 1: TSE Belgeli veya kayıtlı ürün belgesine sahip ürünlerde, akredite deney raporu inceleme ücreti alınmayacaktır. (Deney raporu inceleme ücreti her başvuru için alınır) Not 2: Ulaşımın TSE aracı ile sağlanması durumunda şehir içi 100 TL +KDV şehir dışı için gidiş dönüş toplam kilometre x 0,4 TL +KDV olarak ücret fatura edilir. Sayfa 11 / 24

12 Çizelge 7 Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Karbon Ayak İzi Raporları Doğrulama Ücret Çizelgesi Doğrulama Ücreti Dosya İnceleme Ücreti Ücret 1000 TL+KDV Adam/Gün 1000 TL+KDV Belgelendirme Ücreti Belge Ücreti: 200 TL+KDV Çalışan Sayısına Göre Doğrulama Gün Çizelgesi Çalışan Sayısı Tetkik Süresi Çalışan Sayısı Tetkik Süresi 1-5 2, , , , > Tetkik Süresi üzerinden İndirim/Artırım Oranı Hesaplama Çizelgesi Toplam emisyon (X)(ton) İndirim/Artırım Oranı (%) 1< X < % 501 < X < % 1001<X< <X< % < X 20% Emisyon kaynağı çeşitliliği sayısı (Y) İndirim/Artırım Oranı (%) 1< Y < 3-20% 4< Y < 6-10% 7< Y < < Y < 15 10% 16 < Y 20% Talep edilen güven seviyesi İndirim/Artırım Oranı (%) Makul - Sınırlı -10% Tesis sayısı (Z) İndirim/Artırım Oranı (%) 1 <Z<5-6<Z<10 10% 11<Z<25 20% 26<Z 30% Not 1: Kuruluşun birden fazla takvim yılı için doğrulama talep etmesi halinde, bu doğrulamalar aynı inceleme içerisinde gerçekleştirilebiliyorsa talep edilen ilk yıl sonrasındaki yıllar için, birinci yıl için hesaplanan tetkik süresinin %50 si esas alınarak ücretlendirme yapılır. Kesirli sonuçlar bir üst tam sayıya yuvarlanır. Sayfa 12 / 24

13 Not 2: Ulaşım ve konaklama masrafları ayrıca faturalandırılacaktır. Not 3: Ulaşımın TSE aracı ile sağlanması durumunda şehir içi 100 TL +KDV şehir dışı için gidiş dönüş toplam kilometre x 0,4 TL +KDV olarak ücret fatura edilir. Tedarikçi değerlendirme Mağaza/Bayii değerlendirme Kontrol Formu Hazırlama Çizelge 8 Tedarikçi, Mağaza, Bayii Değerlendirme Ücret Çizelgesi Ücret 700 TL+KDV Adam/Gün 200 TL+KDV (Her bir mağaza/bayii için) 700 TL+KDV Adam/Gün Not: Hizmet ücretlerine inceleme heyetinin ulaşım ve konaklama masrafları eklenecektir. TSE Başkanı belirlenen hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Verilen Hizmet İnceleme Ücreti Çizelge 9 Çelik Ürünlerinin Yükleme Öncesi Gözetimi Ücret Çizelgesi Ücret 0,50 TL/TON Hizmet Ücreti 330 TL+KDV Adam/8 saat (Not 1) Toplam Hizmet Ücreti İnceleme Ücreti + Hizmet Ücreti (Not 2) (Not 3) Not 1 Standardın zorunlu kılmadığı ancak müşterinin talep edebileceği yüklemeye nezaret, bağ sayısı, taşıma-yükleme-depolama ekipmanlarının temizlik kontrolü, renk kontrolü gibi hizmetler için talep edilen hizmetin gerçekleştirildiği her 8 saat için 330 TL+KDV alınır. Not 2 Sevkiyat başına minimum 1000 TL+KDV alınır. Not 3 Yapılan gözetim hizmetlerinin denetlenmesi amacıyla gözetmen görevlendirilmesi halinde günlük 500 TL + KDV + Ulaşım, konaklama vb. giderler faturaya ilave edilir. Not: Hizmet ücretlerine inceleme heyetinin ulaşım ve konaklama masrafları eklenecektir. TSE Başkanı belirlenen hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Sayfa 13 / 24

14 Tahliye Nezareti (Verilecek Hizmetler için Bknz. Not 1) Yükleme Nezareti (Verilecek Hizmetler için Bknz. Not 2) Tek Seferlik Numune Alımı Draft Survey / Ullage Survey Yükleme / Tahliye Esnası Numune Alımı Ambar Temizlik Ücreti Ambar Kapakları Ultrasonic Testi Ambar Kapakları Su Testi Kantar Nezaret Gözetimi Ambar Kapakları Mühürleme / Mühür Çözme Sahil tankları ile boş tankların temizlik ve bitkisel yağ/sıvı kargo yüklemesine uygunluğunun kontrolü, tespiti, raporlaması Not 1: Çizelge 10 Gemi Tahliye Gözetimi Ücret Çizelgesi Ücret 3000 m/ton a kadar : 0.23 USD/M/Ton 3001 m/ton ile 5000 Ton arası : 0.21 USD/M/Ton 5001 ton ile ton arası : 0.17 USD/M/Ton ton ton arası : 0.16 USD/M/Ton ton ve üzeri : 0.12 USD/M/Ton 3000 m/ton a kadar : 0.24 USD/M/Ton 3001 m/ton ile 5000 Ton arası : 0.22 USD/M/Ton 5001 ton ile ton arası : 0.18 USD/M/Ton ton ton arası : 0.15 USD/M/Ton ton ve üzeri : 0.13 USD / M/Ton 350 USD 350 USD 350 USD / Gün 250 USD 450 USD 250 USD 275 USD / Gün 250 USD 5 Tanka kadar 250 USD 5 tanktan sonra her tank için ilave 50 USD Kuru Yük Gemilerinde Sunulacak Hizmetler; Ambar Kapakları Mühür Sökme Draft Survey Kantar Nezaret Tahliye Nezareti Görsel Kalite Tahliye Süresince Numune Alımı Tanker Gemilerinde Sunulacak Hizmetler; Ullage Survey Sahil Tankı Boş ve Dolu Miktar Tespiti Zaman Çizelgesi Tahliye Süresince Numune Alımı Not 2: Ambar Temizlik Gözetimi Yükleme Nezareti Görsel Kalite Numune Alımı Ambar Kapakları Mühürleme Draft Survey Kantar Nezaret Analiz Nezareti Not 3: TSE Başkanı belirlenen hizmet ücreti üzerinden %30 indirim yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Proje Bazlı Muayene ve Gözetim Yukarıda belirtilen fiyatlar dışında işin hacmine bağlı olarak müşteri ile karşılıklı sözleşme/protokol oluşturulması gereklidir. Oluşturulan protokol Yönetim Kurulu onayı sonrası geçerlilik kazanır. Sayfa 14 / 24

15 Not 5 Not 6 Not 7 Tabloda belirtilen asgari teknik hizmet fiyatları için indirim talep edilmesi halinde Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tabloda belirlenen ücretlerin üzerinde işin niteliğine göre fiyatlar ilgili birim tarafından belirlenebilir. Belirlenen ücretler her şey dahil fiyatlardır. Gözetim hizmetinin sunulması sürecinde oluşabilecek ulaşım, konaklama, analiz vb. giderler ancak müşteri ile yapılan sözleşmede ayrı olarak belirtilmesi durumunda faturaya ilave edilir. Gözetim muayene işlemlerinde ücretli analiz yaptırılması durumunda toplam hizmet bedeli Teknik Hizmet Ücreti+ Analiz Ücreti olarak hesaplanır. Deney Ücreti: 319 TL + KDV Teknik Hizmet Ücreti: 210 TL + KDV Belge Ücreti: 90 TL + KDV Çizelge 11 Asansör Tam Muayene Ücret Çizelgesi Toplam Ücret: [(319 TL x Asansör Sayısı) + (210 TL x Görev Gün Sayısı x Görevlendirilen Personel Sayısı) + 90 TL] + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) Takip Kontrolü (Uygunsuzluk Sonrası Yapılacak Muayene) Ücreti: 200 TL + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) - Muayene sonucunun UYGUN olması durumunda belge düzenlenir ve Belge Ücreti tahsil edilir. Diğer durumlarda belge düzenlenmez ve Belge Ücreti tahsil edilmez. - Muayene sonucunun uygun olmaması durumunda sonucun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru olması halinde asansör başına takip kontrol ücreti uygulanır. Aksi durumda toplam ücret tahsil edilir. - Muayene öncesinde Toplam Ücretin en az Teknik Hizmet Ücreti kadarı avans olarak tahsil edilir. - Görevlendirilen personelin konaklama, ulaşım vb. giderleri KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) olarak tahsil edilir. Çizelge 12 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında Asansör Muayene Ücret Çizelgesi Deney Ücreti: 682 TL + KDV Teknik Hizmet Ücreti: 420 TL + KDV Toplam Ücret: [(682 TL x Asansör Sayısı) + (420 TL x Görev Gün Sayısı x Görevlendirilen Personel Sayısı)] + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) - Görevlendirilen personelin konaklama, ulaşım vb. giderleri KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) olarak tahsil edilir. Sayfa 15 / 24

16 Çizelge 13 Asansörler için Yıllık Kontrol Ücret Çizelgesi Yıllık Kontrol Ücreti: 180 TL + KDV 5. Kattan Sonraki Her Bir Kat İçin İlave Ücret: 10 TL + KDV Toplam Ücret: [180 TL + (10 TL x 5. Kattan Sonraki Kat Sayısı)] + KDV Takip Kontrolü (Uygunsuzluk Sonrası Yapılacak Muayene) Ücreti: 100 TL + KDV - Belirtilen ücretlerde ± %20 değişiklik yapma yetkisi TSE Başkanına aittir. - Takip kontrolü ücretinin alınıp alınmaması yönünde karar verme yetkisi TSE Başkanına aittir kattan sonraki her bir kat için ilave ücretin alınıp alınmaması yönünde karar verme yetkisi TSE Başkanına aittir. - Protokol imzalanan Belediyelerin asansör muayeneleri ücretsiz yapılır. - Belediye sınırları içerisindeki kamu binalarında müşterek kullanımda olan asansörlerin muayeneleri, belediye payı alınmadan yapılır. Çizelge 14 Belediyelerle Yapılan Protokollerde Uygulanacak Asansör Tam Muayene Ücret Çizelgesi Deney Ücreti: 255 TL+KDV Teknik Hizmet Ücreti: 165 TL+KDV Toplam Ücret: (255 TL TL) + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama): 420 TL + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) Takip Kontrolü (Uygunsuzluk Sonrası Yapılacak Muayene) Ücreti: 100 TL + KDV + KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) - Bir asansör muayene edilmesi durumunda ek masraflar hariç toplam 420 TL + KDV ücret tahsil edilir, birden daha fazla sayıda asansörün muayene edilmesi durumunda asansör başına aşağıda yer alan çizelgede belirtilen ücretler tahsil edilir. - Muayene sonucunun uygun olmaması durumunda sonucun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru olması halinde asansör başına takip kontrol ücreti uygulanır. Aksi durumda toplam ücret tahsil edilir. - Görevlendirilen personelin konaklama, ulaşım vb. giderleri KDV Dâhil Masraf (Ulaşım + Konaklama) olarak tahsil edilir. Asansör Sayısı Asansör Başına Muayene Ücreti TL + KDV TL + KDV TL + KDV TL + KDV 16 ve daha fazla 315 TL + KDV Sayfa 16 / 24

17 Çizelge 15 Elektriksel Ölçümler Ücret Çizelgesi İkmal İstasyonu, yetkili servisler ve diğer işyerlerinde gerçekleştirilecek elektriksel ölçüm hizmetlerini içerir. ÜCRET - Katodik Koruma Ölçümü - Topraklama Ölçümü - Paratoner Ölçümü Protokol imzalanmamış ikmal istasyonlarında yapılacak Katodik Koruma, Topraklama ve Parotoner Ölçümleri, 3 muayene için toplam muayene bedeli. (Bu kalem üç ölçüm bir arada yapıldığında İkmal istasyonları: 300 TL + KDV / İstasyon İkmal İstasyonları Dışındaki Başvurularda: Tek tank için 300 TL+KDV; 4 anot yatağı ölçümünden sonra artan her anot yatağı için 50 İkmal TL İstasyonları: + KDV 250 TL+KDV / İstasyon İkmal istasyonları dışındaki başvurular; 250 TL+KDV (5 ölçüm noktasından sonra ilave her nokta için 20 TL + KDV ücretlendirme yapılacaktır) 250 TL+ KDV / paratoner sistemi 650 TL+KDV / istasyon Not geçerlidir) 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Sayfa 17 / 24

18 Çizelge 16 İkmal İstasyonu Muayeneleri Ücret Çizelgesi - Emniyet Ventil Muayenesi (İstasyon) 210 TL+ KDV - Lpg Tesisat Sızdırmazlık Muayenesi 250 TL+ KDV - Emniyet Ventil Muayenesi (Fabrika) 325 TL+ KDV / 5 li grup - Hidrostatik Test 300 TL+ KDV - Müstakil Tanklar İstasyonda yapılan muayene ücretlerinin % 25 fazlası alınacaktır Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Çizelge 17 İş Ekipmanlarının Periyodik Muayeneleri Ücret Çizelgesi 1- Kompresör, Hidrofor, Otoklav, Hava Tankı, ve diğer Basınçlı Tank Periyodik Kontrolleri 200 TL + KDV/Adet 2- Katı, Sıvı, Gaz Yakıtlı Kalorifer Kazanları, Boyler, Buhar Kazanı, Genleşme Tankları ve diğer tip Kazanların Periyodik Kontrolleri 180 TL + KDV/Adet 3 - Sanayi Gazları ve Diğer Tip Akışkanları Taşıyan Basınçlı Kap Periyodik Kontrolleri; 3.1 Basınçlı Tüpler(Azot v.b.) 100 TL + KDV/Adet Sanayi Gaz Tüpleri(LPG, Oksijen, Amonyak) : Hacmi 500 lt olan basınçlı kapların periyodik kontrol bedeli (500 lt dahil) 200 TL+KDV/Adet Hacmi lt (4000 lt dahil) 325 TL +KDV/Adet Hacmi lt ( lt dahil) 425 TL + KDV/Adet Hacmi lt den büyük ekipmanlar 550 TL + KDV/Adet 3.3 Emniyet Ventili Kontrolü(Akaryakıt Tankları Hariç) 25 TL + KDV/Adet 4- Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri(Statik ve Dinamik Yük Deneyleri); 4.1 Vinç, Caraskal, Trifor, Opçuk, Platform, Yapı İskelesi, Forklift, Transpalet, Otolift ve diğer kaldırma-iletme ekipmanları 100 TL + KDV/Adet periyodik kontrol bedelleri; Kule vinçlerin periyodik kontrol bedeli 500 TL + KDV/Adet 4.3 Mobil vinçlerin periyodik kontrol bedeli 450 TL + KDV/Adet Yürüyen merdiven, yürüyen bant periyodik kontrolleri 200 TL + KDV/Adet Kanca, sapan ve diğer tek adet kaldırma ekipmanı muayene 100 TL + KDV/Adet bedeli; Sayfa 18 / 24

19 200 TL+KDV / motor-reduktör Konveyör Bant Muayene Bedeli grubu Jeneratör, Kompresör ve Motopomp (Bu ekipmanlar iş makinaları sınıfında yer almaktadırlar) 200 TL+KDV / adet 5- İş Makinaları Çekici 200 TL + KDV/Adet Çekici Dozer 200 TL + KDV/Adet Yükleyici 200 TL + KDV/Adet Kazıcı Yükleyici 200 TL + KDV/Adet Skreyper 200 TL + KDV/Adet Greyder 200 TL + KDV/Adet Fore Kazık 200 TL + KDV/Adet Diğer İş Makinaları 200 TL + KDV/Adet 6- Gürültü, Titreşim ve Toza Maruziyet Ölçümü Kontrol Bedelleri m2 den küçük işyerleri için (200 m2 dahil) 320 TL + KDV m2 arasında işyerleri için(500 m2 dahil) 530 TL + KDV m2 arasında işyerleri için (1500 m2 dahil) 640 TL + KDV m2'den büyük işyerleri için 800 TL + KDV 6.5- Gürültü\Toz kişisel maruziyet ölçüm bedeli 170 TL + KDV / kişi 6.6- Titreşim kişisel maruziyet ölçüm bedeli 225 TL + KDV / kişi 7 - Diğer İş Ekipmanları Periyodik Muayeneleri 250 TL + KDV/Adet 8 - Havalandırma, Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı Kontrol/Muayene Proje Kontrolü/Muayeneleri 500 TL + KDV / adam.gün 9- Yangın Söndürme Cihazı 15 TL + KDV/ adet Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Ücret Yönergesinin C maddesindeki hizmetlerde uygulanacak indirim miktarları; Toplam KDV dahil fatura tutarı 1000 TL ve üzeri indirim miktarı : %5 Toplam KDV dahil fatura tutarı 5000 TL ve üzeri indirim miktarı : %10 Toplam KDV dahil fatura tutarı TL ve üzeri indirim miktarı : %20 Toplam KDV dahil fatura tutarı TL ve üzeri indirim miktarı : %30 Toplam KDV dahil fatura tutarı TL ve üzeri indirim miktarı : %50 indirim uygulanır. İndirime esas tutarlar hesaplanırken aynı firmanın aynı tesisi esas alınacaktır. farklı tesis veya müşteriye ait farklı coğrafi konumlarda gerçekleştirilecek muayeneler için bu indirim her tesis için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Not 5: İş ekipmanları muayene taleplerinde; Muayenelerde gerekli olan bileşenler ( radyografik film v.b.) ve gerekli olabilecek çalışmalar(bilgisayar yardımı ile yapılan modellemeler, analizler v.b.) ücretlere dâhil değildir. Not 6: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Not 7: İş ekipmanları muayene taleplerinde; Müşteri kendisine muayeneden önce belirtilmiş olan ön şartları ve hazırlıkları yerine getirmemiş ise bundan kaynaklı beklemeler 75 TL/Saat + KDV olarak ücretlendirilecektir. Not 8: Muayene esnasında müşteri beyanından farklı tip, kapasite ve büyüklükte ekipman muayenesi yapılmış ise faturalandırmada muayenesi gerçekleşen ekipman tip, kapasite ve büyüklüğü geçerlidir. Not 9: Kaldırma-İletme ekipmanlarının periyodik muayenelerinde, müşteri tarafından yılda 4 defa muayene talep edilmesi halinde ilk muayene dışında kalan diğer 3 muayene takip muayenesi olarak adlandırılır. Takip muayenelerinin bedeli ücret yönergesinde yer alan ilgili muayene bedelinin %50 si kadardır. Sayfa 19 / 24

20 Uzmanlık Hizmeti Olumsuzluk Sonrası Uzmanlık Bedeli TS EN Metalik Mamuller 3.2 Muayene Sertifikası Belge ücreti Çizelge 18 Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi Ücret Çizelgesi 500 TL + KDV / adam-gün Her bir metot için ilave 100 TL + KDV / Kaynak Yöntemi Olumsuzluk sonrası Kaynak Prosedür Onayı Kaynaklı İmalata iyileştirmeler için Kaynak Mühendisliği hizmeti verilmesi + Teknik Dosya (Prosedür) İnceleme; 1250 TL + KDV / prosedür Firmaya göreve gidilmesi durumunda; 500 TL + KDV / adam-gün, 500 TL + KDV Belge Ücreti Görevlendirmeler 500 TL + KDV / adam-gün Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım, konaklama ve görev harcırahı dahil tüm masraflar kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşım, konaklama ve diğer masraflar müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise bu masraflar müşteriye fatura edilmez. Çizelge 19 Tahribatsız Muayene Ücret Çizelgesi Gözle Muayene 750 TL + KDV / adam gün Akustik Emisyon Testi 1100 TL + KDV /adet Penetrant Muayenesi 750 TL + KDV / adam gün Manyetik Parçacık Muayenesi 750 TL + KDV / adam gün Ultrasonik Muayene 750 TL + KDV / adam gün Radyografik Muayene 750 TL + KDV / adam gün Girdap Akımları İle Muayene 750 TL + KDV / adam gün Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: İş ekipmanları muayene taleplerinde; Muayenelerde gerekli olan bileşenler ( radyografik film vb.) ve gerekli olabilecek çalışmalar(bilgisayar yardımı ile yapılan modellemeler, analizler vb.) ücretlere dâhil değildir. Not 5: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Sayfa 20 / 24

21 Çizelge 20 Raf Muayeneleri ve Diğer Uzmanlık Ücret Çizelgesi 1 - Raf Sistemleri Muayenesi ve Bilgisayar Destekli Analiz Hizmeti 500 TL + KDV adam/gün 2- Diğer Uzmanlık Ücreti 500 TL + KDV adam/gün Not 1: Muayene için firmaya (tesise) gidildikten sonra firmadan kaynaklanan sebeplerden ölçüm yapılamadığında 100 TL+ KDV servis ücreti alınır. Şehir dışı görevlendirmelerde bu durumun gerçekleşmesi halinde konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri de bu ücrete eklenir. Not 2: Olumsuz raporlar sonucu tekrar muayenelerin her birinde, muayene ücretinin % 50 si kadar ücret alınır. Not 3: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 4: Muayenenin gerçekleşeceği ilde uzman yok ise ya da uygun değilse, şehir dışı servis bedeli 150 TL + KDV dir. Şehir dışındaki görevlendirilmelerde, görevlinin ulaşım dışındaki masrafları kişiler veya kuruluşlara aittir. Şehir dışı görevlendirmelerde, TSE tarafından resmi yazıyla görevlendirilmiş kişilerin ulaşımlarını, müşteri konumundaki firma veya sorumlu yetkili kişiler tarafından sağlanır ise servis bedeli müşteriye fatura edilmez. Çizelge 21 Çelik Yapılar İmalat Süreci Kontrolü ve Kaynak Kalite Kontrolü (EN ve EN 3834) Ücret Çizelgesi İlk Gözetim Uzmanlık Ücreti (EN ) Belge Ücreti (EN ) Yıllık ara denetim uzmanlık ücreti (EN ) 2500 TL + KDV / firma Görevlendirmenin devam ettiği her gün için 500 TL + KDV / adam-gün 1300 TL+ KDV / firma 1250 TL + KDV /firma-gün Gözetim Uzmanlık Ücreti (EN 3834) Belge Ücreti (EN 3834) Olumsuzluk sonrası Kaynaklı İmalata iyileştirmeler için (EN 3834 ve EN ) konularında Gözetim Uzmanlık Ücreti (EN 3834) 500 TL + KDV / adam - gün 1300 TL+ KDV / firma Kaynak Mühendisliği hizmeti verilmesi + Teknik Dosya (Prosedür) İnceleme 1250 TL + KDV Not 1: Aynı firma tarafından EN ve EN 3834 belgesi aynı başvuruda birlikte talep edilmesi halinde EN 3834 için gözetim uzmanlık ücreti alınmaz fakat EN 3834 belge ücreti faturalandırılır. Not 2: Konaklama, ulaşım ve uzmanların günlük ücretleri fiyatlara dâhil değildir. Genel Hususlar 1) Mevcut ücret çizelgelerinde bulunmayan, yeni (ilk defa verilecek olan) hizmet alanlarında fiyat teklifi verilmesi ihtiyacı hâsıl olduğunda Yönetim Kuruluna kararı beklenmeksizin Merkez Başkanı onayı alınarak ilgili birim tarafından fiyat teklifi verilebilir. Ücretler ile ilgili nihai karar Yönetim Kuruluna aittir ve Yönetim Kurulu kararı olmadan hizmete başlanamaz. Sayfa 21 / 24

22 Çizelge 22 ESMA Faaliyetleri Ücret Çizelgesi Ücret Başvuru Evrakları Değerlendirme Ücreti (Ofis çalışması) İnceleme Hizmet Ücreti (Kuruluş/Gün) Yurtdışı:1500 TL + KDV Yurtiçi: 750 TL + KDV Yurtdışı: TL + KDV+ Masraflar* (Not 1) Yurtiçi: 800 TL + KDV + Masraflar* (Not 1) Raporlama ve Takip Faaliyetleri Ücreti ( masa başı ) Yurtdışı: 1500 TL + KDV Yurtiçi: 750 TL + KDV Uygunluk Değerlendirme Rapor Ücreti (Yurtiçi - Yurtdışı) TSE DKMB nin belirlediği muayene ve deney ücretinin %50 si Not 1: Fabrika inceleme süresi 1 (bir) günden fazla olursa her gün için bu ücretin yarısı ilave edilir. *Ulaşım, iaşe ve ibate masrafları firma tarafından karşılanmadığı takdirde belge mukabili ücretlere ilave edilecektir. Sayfa 22 / 24

23 KURUM TÜRÜ BAĞIMSIZ BİNASI OLMAYAN KURUMLAR (BAŞKA BİR YAPININ İÇİNDE HİZMET VEREN KURUMLAR BAĞIMSIZ BİNASI OLMAYAN KURUMLAR (BAŞKA BİR YAPININ İÇİNDE HİZMET VEREN KURUMLAR) Çizelge 23 Erişilebilirlik İncelemesi Ücret Çizelgesi İnceleme TASNİF İNCELEME ÜCRETİ İNCELEME SÜRESİ Heyeti 2 Kişi 3 (DAHİL) KATA KADAR 1500 TL 1/2 GÜN 2 Kişi 4 KAT VE ÜZERİ 2000 TL 1 GÜN BAĞIMSIZ BİNADA HİZMET VEREN KURUMLAR 2 Kişi 5 KATA (DAHİL) KADAR 2000 TL/BİNA 1 GÜN/BİNA BAĞIMSIZ BİNADA HİZMET VEREN KURUMLAR 2 Kişi 6 KAT VE ÜZERİ 3000 TL/BİNA 1 GÜN/BİNA BAĞIMSIZ BİNADA HİZMET VEREN KURUMLAR * (AYNI YERLEŞKEDE BİRDEN FAZLA BİNA OLMASI HALİNDE ) Sayfa 23 / 24 Her Bina İçin 1500 TL/BİNA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 2 Kişi (Dahil) m2 ye kadar 2000 TL 1 GÜN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( (Dahil) m2 ye 4000 TL 1 GÜN kadar ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( (Dahil) m2 ye 6000 TL 2 GÜN kadar ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( (Dahil) m2 ye 8000 TL 3 GÜN kadar ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 4 Kişi ( m2 ve üzeri) TL 3 GÜN 1 GÜN/BİNA NOT-1: İNCELEME GÜN SAYISININ AZALTILMASI AMACIYLA İNCELEME EKİBİ SAYISI ARTIRILABİLİR NOT-2: ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ YAPILMIŞ ANCAK HİZMET KARŞILIĞI FATURALANMAMIŞ FAALİYETLERİN ÜCRETLERİ YENİ ÜCRET TABLOSUNA GÖRE HESAPLANACAKTIR. NOT-3:TOPLAM ÜCRET=İNCELEME ÜCRETİ+K.D.V.+[(VARSA)[KONAKLAMA+ULAŞIM+MASRAF]] NOT-4: AYNI GÖREVDE BİRDEN FAZLA KURUMUN İNCELEMESİNİN YAPILMASI HALİNDE TOPLAM MASRAF(KONAKLAMA+ULAŞIM+MASRAF) İNCELEME ÜCRETLERİ İLE ORANTILI OLARAK FİRMALARA PAYLAŞTIRILIR. NOT-5: AYNI YERLEŞKEDE 3 DEN FAZLA BİNA OLMASI DURUMUNDA İLAVE HER BİNA İÇİN 1000 TL İNCELEME ÜCRETİ ALINIR. NOT-6:AYNI YERLEŞKEDE 20 (DÂHİL) DEN FAZLA BİNASI OLAN KURUMLARDA YAPILACAK İNCELEME ÜCRETLERİ KURUMLARLA PROTOKOL YAPILARAK BELİRLENİR. *İNCELEME EKİBİ 2 VE KATLARINDAN UZMANLARDAN OLACAK ŞEKİLDE OLUŞTURULUR. TABLOYA GÖRE TEK SAYILI İNCELEME SÜRELERİ BİR ÜST SAYIYA TAMAMLANIR. NOT-7: İLK TAKİP TETKİKİNDEN ÜCRET ALINMAYACAKTIR. Örnek Hesaplama 1: Bağımsız 6 katlı bir binada yapılacak inceleme için 2 kişi 1 gün görevlendirilecek ve 3000 TL +KDV ücret alınacaktır. Örnek Hesaplama 2: Aynı yerleşkede 3 bina olması halinde 3*1500= 4500TL +KDV ücret alınacak ve 3 Adam/Gün görevlendirilecektir Örnek Hesaplama 3: Aynı yerleşkede 5 bina olması halinde (3*1500)+ (2*1000)= 6500 TL +KDV ücret alınacak ve 5 Adam/Gün görevlendirilecektir.

24 Çizelge 24 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Gözetim Uzmanlığı Ücret Çizelgesi Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Şartname Değerlendirme 750 TL + KDV Adam/Gün Not 1: TSE Başkanı belirlenen toplam hizmet ücreti üzerinden ± %30 değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Not 2: TSE uzmanının ulaşım ve konaklama masrafları ücretlere dâhil değildir. Sayfa 24 / 24

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ/KÜRESEL/ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET TARİFESİ YKK : XIX/98-438 Yürürlük Tarihi : 15/04/2015 Başka bir Onaylanmış

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönerge; Türk Standardları Enstitüsü Gözetim

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Doküman BTBD-00-00-YYN-01 Yayın Tarihi 31/12/2014 Revizyon Tarihi 25/08/2015 03 TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tarifler

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

SMM ve Oda Hizmetleri Asgari Ücretleri

SMM ve Oda Hizmetleri Asgari Ücretleri SMM ve Oda Hizmetleri Asgari Ücretleri (1 Ocak 2015) Ocak 2015, Ankara 1 İÇİNDEKİLER SMMH Asgari Ücretleri... 3 Yatırım Hizmetleri Asgari Ücretleri... 11 Araç Projelendirme ve Gerçekleştirme Asgari Ücretleri...

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ BELGELENDİRME PROGRAMI Yayın Tarihi: 27.12.2013 Doküman No: ÜBK-04 Yürürlük Tarihi: 27.12.2013 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş TÜRK LOYDU, Endüstriyel Belgelendirme Birimi, Fabrika Üretim Kontrolü belgelendirmesi

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.01.2015/29244 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HİZMET BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : XVI/74-865 Yürürlük Tarihi : 23 AĞUSTOS 2007 Revizyon Tarihi : 13 TEMMUZ 2010 Revizyon No : 01 Revizyon Yürürlük

Detaylı

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ VE PERİYODİK KONTROL MEVZUAT GEÇMİŞİ

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ VE PERİYODİK KONTROL MEVZUAT GEÇMİŞİ İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ VE PERİYODİK KONTROL MEVZUAT GEÇMİŞİ Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İşyeri, Güvenli Bir Yaşam İçin SUNUM PLANI PERİYODİK KONTROLLERDEKİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur.

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur. Muayene : Ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya meslekî değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir. Asansör

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ YKK : 07.07.2011/XVIII-5-54 Yürürlük Tarihi : 07.07.2011 Revizyon Tarihi : 02/11/2012 Revizyon No : 01 Revizyon

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz:

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz: 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı