BALKAN ÜLKELERĠ MEDYA FORUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKAN ÜLKELERĠ MEDYA FORUMU"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü TÜRK HABER AJANSLARINDA BALKAN ÜLKELERĠ MEDYA FORUMU BURSA, 2-4 MAYIS 2011 HABER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Mayıs 2011

2 AA BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ: (1) -''TÜRKİYE OLARAK BİZİM BALKANLARA POLİTİKAMIZ, HERKES İÇİN GÜVENLİKTİR, DÜZEYLİ SİYASİ DİYALOGDUR, KARŞILIKLI EKONOMİK İLİŞKİLERDİR'' -''KOMŞULARLA SIFIR PROBLEM, ÇOK İYİ İLİŞKİLER, TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINDAKİ EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİSİDİR. BİZ BUNUN ÜZERİNE YENİDEN DIŞ POLİTİKAMIZI BELİRLEDİK VE İSTİKRARI KORUMAK VE SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTIK'' -''BÜTÜN OLUMLU GELİŞMELERE RAĞMEN BALKANLAR, HALEN AVRUPA'NIN EN KIRILGAN BÖLGESİDİR. AVRUPA'DA KALICI BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ AÇISINDAN BÖLGE, HERKES İÇİN BİR SINAV NİTELİĞİNDEDİR'' -''TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN AVRUPA VE AVRUPA-ATLANTİK PERSPEKTİFİNİ GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ'' BURSA (A.A) Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye olarak bizim Balkanlara politikamız, herkes için güvenliktir, düzeyli siyasi diyalogdur, karģılıklı ekonomik iliģkilerdir'' dedi. Bursa'da, BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayelerinde, BaĢbakanlık Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢıĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığı tarafından düzenlenen ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu'' törenle baģladı. Arınç, burada yaptığı konuģmaya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenva ve Yunanistan'dan gelen medya temsilcileri ve siyasetçilere ''hoģ geldiniz'' diyerek baģladı. Arınç, organizasyonu düzenleyen BYEGM ve SAM'a teģekkür erken, Türkiye'nin, seçkin yazarları, yayıncıları ve medya yöneticilerinin de bu toplantıya 2 gün boyunca renk katacaklarını ifade etti. Konuklara seslenen Arınç, ''Bizler, ortak bir coğrafyanın ve tarihin mensuplarıyız. Hatta bizler, yüzlerce yıl birlikte yaģayarak Balkanların tarihini hep beraber yazdık. Balkanların kaderini birlikte inģa ettik'' dedi. Arınç, yüzlerce yıllık bu birlikteliğin, ortak bir kültüre yol açtığını vurgulayarak, Ģöyle konuģtu: ''Ortaya koyduğumuz eserlerle evrensel bilime, dünya medeniyetine ve dünya kültür hayatına hep beraber katkılar da bulunduk. Aristo olmasaydı, bugünkü modern bilim olabilir miydi? Eski Yunan tragedyaları olamasaydı, Shakespeare o dahiyane tiyatro eserlerini ortaya koyabilir miydi? Büyük Ġskender olmadan bir dünya tarihinden söz edilebilir mi? Sokullu Mehmet PaĢa'nın adını anmadan Osmanlı Ġmparatorluğu'nun ihtiģamından bahsedebilir miyiz? Özetle yüzlerce örnek söylenebilir. Bilimden sanata, kültürden medeniyete, hukuktan teknolojiye kadar insanoğlunun uğraģ verdiği bütün alanlarda Balkan coğrafyası, tarihe yön vermiģ ve öncülük etmiģtir.'' Dünya konjonktüründeki geliģmelerin, geçen yüzyılda bu bölgeyi olumsuz biçimde etkilediğine değinen Arınç, Ģöyle devam etti: ''Birinci ve ikinci dünya savaģları, her yerde olduğu gibi bu bölgede büyük ve tamiri mümkün olmayan acıların yaģanmasına sebebiyet verdi. Bu süreçte Balkanlar, demir perdeyle dünyaya kapandı. Yüzyıllar boyunca devam eden barıģ ve huzur ortamına gölge düģtü. Çift kutuplu dünyanın çatıģmacı ruhu, Balkanlarda kendini gösterdi, zaman zaman büyük acılar yaģanmasına neden oldu. Ancak bugün Balkanlar demokrasiyle buluģtu. Artık yepyeni bir dönem ve sürecin içindeyiz. Soğuk savaģ döneminin çalkantılarını geride bırakmıģ, huzur ve istikrar arayan Balkanlar var.

3 KomĢularla sıfır problem, çok iyi iliģkiler, bu Türkiye'nin dıģ politikasındaki en önemli unsurlardan birisidir. Biz bunun üzerine yeniden dıģ politikamızı belirledik ve istikrarı korumak ve sağlamlaģtırmak için çok ciddi adımlar attık. Bütün olumlu geliģmelere rağmen Balkanlar, halen Avrupa'nın en kırılgan bölgesidir. Avrupa'da kalıcı barıģ ve istikrarın tesisi açısından bölge herkes için bir sınav niteliğindedir. Türkiye olarak bizim Balkanlara politikamız, herkes için güvenliktir, düzeyli siyasi diyalogdur, karģılıklı ekonomik iliģkilerdir. Bölgenin çok etnikli çok kültürlü ve dinli sosyal dokusunun muhafazası olarak dört temel esasa dayanmaktadır. Tüm bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik perspektifini gönülden destekliyoruz. Balkan politikamızı yürütürken, 'bölgesel sahiplenme' ve 'kapsayıcılık' ilkelerini esas almaktayız. Bölge liderlerinin yakınlaģma ve uzlaģı çabalarını takdirle izliyor ve destekliyoruz.'' -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRÜ KARAKAYA: -''ÇAĞDAŞ MEDYAYA DÜŞEN GÖREV, FARKLI KESİMLER ARASINDAKİ ORTAK NOKTALARA DEĞİNMEK, İNSANLAR, TOPLUMLAR VE ÜLKELER ARASINDA EMPATİ KURMAYI KOLAYLAŞTIRACAK ZEMİN OLUŞTURMAKTIR'' -DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SAM BAŞKANI ARAS: -''BU TOPLANTIYLA BALKANLARDA, YEPYENİ BİR UFKUN ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖRMEKTEYİZ'' BURSA (A.A) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, çağdaģ medyaya düģen görevin ''farklı kesimler arasındaki çeliģkilere değil ortak noktalara değinmek, insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında empati kurmayı kolaylaģtıracak zemin oluģturmak'' olduğunu söyledi. Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu'''nun açılıģında konuģan Karakaya, bu toplantı için Bursa'nın seçilmesinin ''bu güzel kentin tarihi ve kültürel dokusunda, Balkan ülkelerinin hiç de yabancı olmadığı koģulları barındırmasından'' kaynaklandığını söyledi. Karakaya, Bursa medyasının, ülkemiz medyası açısından da önemli bir rolü bulunduğunu belirterek ''Yerel, bölgesel medya, bu Ģehrimizde büyük geliģme göstermiģtir. Bursa, adeta bu bölgenin medya üssü konumundadır'' dedi. Medyanın, kamuoyu üzerinde etkisini giderek artırdığını vurgulayan Karakaya, günümüzde medya mensuplarına yeni görev ve sorumluluklar düģtüğünü kaydederek, Ģöyle konuģtu: 'Medya, haber verme, bilgilendirme ve geleneksel iģlevlerinin yanında eğitme, sosyalleģtirme ve algı oluģturma gibi etki alanları da oluģturmuģtur. Yazılan bir haber, servis edilen bir fotoğraf, sanal ortamda oluģan bir blok ya da diğer sosyal kümelenmeler, ülke kamuoyunu derinden etkileyebilmektedir. Böylesi bir zeminde çağdaģ medyaya düģen görev, farklı kesimler arasındaki çeliģkilere değil ortak noktalara değinmek, insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında empati kurmayı kolaylaģtıracak zemin oluģturmaktır. Balkan ülkelerinin medya kuruluģları olarak bizler, bu bölgenin kültürel zenginliğini tarihi ve sosyal renkliliğini, tüm bölge insanının paylaģabileceği bir medya ortamı yaratmaktır. Toplumların kardeģlik ve dostluk duygularını geliģtirecek iletiģim kanalları kurmalıyız. Medyanın bu önemli görevini daha iyi yerine getirilebilmesi, akademisyenler ve ilgili diğer tüm kurumların iģbirliği ile mümkün olacaktır'' SAM BaĢkanı Prof. Dr. Bülent Aras ise DıĢiĢleri Bakanlığı olarak son yılların, kendileri için adeta Balkan yılları gibi olduğunu kaydederek, ''Politikayı Ģekillendiren enstrümanların biri de medya. Medya, hem toplumsal taleplerin sürece katılımını, dıģ politikanın daha demokratik ortamda yapılmasını sağlıyor hem de kurumlar arası kurduğu netvorklarla sınırları aģan ölçekte dıģ politika üzerinde etkiler oluģturan bir enstrüman. Bu toplantıyla

4 Balkanlarda yepyeni bir ufkun aslında ortaya çıktığını görmekteyiz. Önümüzdeki yıl Balkan SavaĢlarının yüzüncü yılı. Balkan SavaĢları, Balkan ülkeleri için değiģik anlamlar ifade ediyor. Ancak Balkan SavaĢı'nın yüzüncü yılı tüm Balkanlar ve Türkiye için aynı anlamı ifade ediyor. Kalıcı barıģa geçiģin yollarını arayan bir coğrafyayız. Bu coğrafyada medyanın etkili bir enstrüman olarak kullanılmasının yollarını, bu toplantıda arayacağız'' diye konuģtu. -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -AA YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ DR. BENGİ: -''BALKAN HABER AJANSLARI BİRLİĞİ, BALKANLARIN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ İÇİNDE ÖNEMLİ MİSYON ÜSTLENDİ'' -''ÖZYAĞCILAR, GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ. TÜRKİYE'YE BALKANLARI MAKEDONYA'YI TAŞIMAKLA KALMADI, O COĞRAFYAYA TÜRKİYE'Yİ GÖTÜRDÜ'' -HIRVATİSTAN GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI BRAILO: -''KÜRESEL KRİZ NEDENİYLE DÜŞÜK MAAŞLARIN VERİLMESİNİN YANI SIRA PARTTIME, YARI ZAMANLAR OLMAK ÜZERE MEDYA ÇALIŞANLARI İŞİNİ KAYBETTİ. MEDYA SEKTÖRÜ, YÜZDE ORANINDA KÜÇÜLDÜ'' BURSA (A.A) Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, Balkan Haber Ajansları Birliğinin Balkanların demokratikleģme süreci içinde önemli misyon üstlendiğini söyledi. Bengi, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu''nun, ''Balkanlarda Medyanın Genel Görünümü'' konulu birinci oturumunun ''DemokratikleĢme Süreci, Çok Kültürlülük ve Medya'' baģlıklı ikinci bölümünün moderatörlüğünü üstlendi. Bu bölümde de ağırlık olarak kültürlerin barıģa ve demokrasiye katkısı, Balkanlar'da demokratikleģme sürecinde çok kültürlülüğün payı üzerinde durulacağını ifade eden Bengi, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sunuģ konuģmasında belirttiği gibi medyanın kullandığı dilin çok önemli olduğunu vurguladı. Bengi, oturumun ilk bölümünde, Kardak kriziyle ilgili medyanın rolü konusuna değinildiğini belirterek, Ģöyle konuģtu: ''Somut olarak o süreci yaģadık. Balkanlar'da somut atılmıģ bir adım var. Medya konusunda önemli bir adım; Balkan Ülkeleri Haber Ajansları Birliği. Anadolu Ajansı olarak bu birliğin kurucularındanız. Balkan Haber Ajansları Birliği, Balkanlar'ın demokratikleģme süreci içinde önemli misyon üstlendi. Kardak krizi sırasında birliğin eski genel sekreterinin sarf ettiği bir cümle var; 'Anadolu Ajansı ve Yunanistan'ın ANA Ajansı sorumlu bir habercilik takip ettiler ve bu sorumlu bir habercilik sayesinde krizin büyümesinin önüne geçildi.' Bu görüģü, önemli bir gözlem olarak ben de paylaģıyorum.'' Burada, Balkanlar açısından önemli mekanda, Bursa'da, Balkanlar ile ilgili konuları tartıģırken, çok kültürlülük konusunun büyük önem arz ettiğini anlatan Bengi, Ģöyle devam etti: ''Son zamanlarda özellikle sinema sektörünün, dizi piyasasının, bu çok kültürlülüğe önemli katkının sağladığını düģünüyorum. Geçtiğimiz dönemde 10 Kasım'da Makedonya'da toplantı düzenlenmiģti. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürümüzün de bulunduğu toplantı sırasında, Üsküp'te televizyonları açtığımızda, her kanalda bir Türk dizisiyle karģılaģıyorduk. Aynı olay diğer kanallarda da söz konusuydu. Erdal Özyağcılar ile birlikte bir seyahatimiz oldu. 'Yabancı Damat' dizisindeki baklava ustası Özyağcılar'ı Yunanlılar'ın nasıl bağrına bastıklarını ben gördüm, Ģahit oldum.'' Bengi, çok kültürlülükte medya kadar sinema sektörünün de sanatçıların da çok önemli katkılarının bulunduğunu dile getirerek, ''Özyağcılar, gerçekten çok önemli bir rol

5 üstlendi. Türkiye'ye Balkanları Makedonya'yı taģımakla kalmadı, o coğrafyaya Türkiye'yi de götürdü'' dedi. -SĠNEMA SANATÇISI ERDAL ÖZYAĞCILAR- Sinema sanatçısı Erdal Özyağcılar ise foruma katılmasının 3 önemli nedeni bulunduğunu belirterek, ''Bunlardan ilki, Bursalı olmamdır. Doğma büyüme Bursalıyım'' dedi. YaklaĢık 2 yıl önce ''Elveda Rumeli'' dizisi dolayısıyla Makedonya'ya gittiğini hatırlatan Özyağcılar, Ģunları söyledi: ''2,5 yıl Manastır'da kaldım. 2,5 yıllık oralıyım. Onların sıcak ilgisi halen yüreğimde. Üçüncü ana sebebim forumun Balkan ülkeleri forumu olmasıdır. Bu dikkatimi çekti. ĠĢim arasında geldim. Yarın sete gideceğim. Burada olmaktan çok mutluyum. Balkanlar benim için olduğu kadar ülkemiz insanları için de çok önemli bölge. Bursa, yeģil Bursa geçmiģimizde olduğu kadar bugün de konumu itibarıyla önemli kent. Foruma katılan misafirlerle ara sokaklarda dolaģtığımızı düģünelim. Aslında birbirimize nasıl benzediğimize tanık olacaksınız. Ben Makedonya'da iken buna tanık oldum. Siz de tanık olacaksınız. Anadolu, Rumeli, Balkanlar Ģeklinde bir sınırlama yapılsa da yaģadığımız zaman dilimine, bugünün toplumlarına baktığımızda tüm kültürlerin birbirinden fazlasıyla etkilendiğini, barıģ içinde yaģamak zorunda olduğunu kolaylıkla görebiliriz.'' Özyağcılar, ''Yabancı Damat''ta baklavacı bir karakteri canlandırdığını da belirterek, Ģöyle devam etti: ''Kızıma Yunanlı genç aģık oldu. O dizide çok enteresan, Niko'yu hayatımızın merkezi haline getirdik. Aynı zamanda yüzyılları paylaģtığımız insanlarla yarattığımız ortak değerleri de görebilmek ve gösterebilmek mümkün oldu. Ġsviçre'de tatlı festivaline gittim. Yunanlı bir tatlıcı beni evine götürdü. 'Ben de geleneklerime bağlıyım. Ben de bağırıyorum sen bensin' diyor. Ġsviçre'de tatlıcı Gaziantepli tatlıcıyla kendini yakın buluyor. KesiĢme noktaları var. Sütçü Ramiz'i oynadım. Balkanlar'ın hatıra defterlerini açtık. Bizim hayatlarımız, kavga ve ayrıģmak üzere değil, barıģ üzerine birlikte yaģamak üzerine kurulu olmalı.'' Bir kuģak öncesine kulak verildiğinde ne yazık ki, acılar, göçler, terk edilen vatanlar ve geride bırakılanların görüleceğini ifade eden Özyağcılar, ''Artık acıları değil, sevgileri ve dostlukları paylaģmak zorundayız. Artık birbirimizi anlamaya çalıģmalı ve ortak geleceği beraber kurmak için çaba harcamalıyız'' dedi. -HIRVATĠSTAN GAZETECĠLER BĠRLĠĞĠ BAġKAN YARDIMCISI BRAILO- Hırvatistan Gazeteciler Birliği BaĢkan Yardımcısı Luko Brailo da Hırvatistan'ın geçen yüzyılda küçük bir ülke için basında büyük geliģme gösterdiğini söyledi. 2000'li yıllarda özel televizyonların sayısının arttığını anlatan Brailo, yılları arasında medyadaki büyüme oranları ve reklam gelirlerindeki artıģın kayda değer olduğunu belirtti. Brailo, küresel ekonomik kriz baģladığında gazeteciler için sosyal yaģamın zor hale geldiğini dile getirerek, Ģöyle konuģtu: ''Küresel kriz nedeniyle düģük maaģların verilmesinin yanı sıra parttime, yarı zamanlar olmak üzere medya çalıģanları iģini kaybetti. Medya sektörü, yüzde oranında küçüldü. Sansasyonel gazetecilik iģin merkezine oturdu. Reklam gelirlerinin tek yolunun sansasyonel haberler olduğunu düģünüp yanlıģ karar verdiler. Bugün Hırvatistan'da günlük gazeteler gün geçtikçe birbirine benziyor. Ciddi, toplumu yansıtan haberleri sansasyonel haberler arasından çıkarmak zorlaģtı.'' Medya sahiplerinin bir dönem çok güçlü erke sahip olduğunu anımsatan Brailo, medya sahiplerinin, bu dönemde bir servet edindiklerini kabul etmediğini söyledi. Brailo, medyanın altın çağında kaliteye önem verilmediğini belirterek, yatırımcıların temel amacının hissedarlarına daha fazla para kazandırmak olduğunu ifade etti. Hırvatistan'da siyasetin doğrudan etkisinin geçen 10 yılda azaldığını anlatan Brailo, sözlerini Ģöyle sürdürdü:

6 ''Medyadaki ayrıģma, devlet, kamu sektörü medyası ve özel medya daha karmaģık hale geldi. Baktığınız zaman bazı haber ajansları ve devlet gazeteleri özelleģtirildi. Hırvatistan televizyonunun siyasi etkileri, 2000'li yılların baģlarında azaldı. Ama tekrar siyasi etki artmaya baģladı. Hırvatistan televizyonunun genel müdürü kendi gazetecilerine hakaret ettiği için görevden alındı. Vekaleten müdür atandı. Geçici vekalet döneminde bazı siyasi ve sosyal konularda taraf olma durumu ortaya çıktı.'' Ülkesinde bazı gazetecilerin suikastlere uğradığını, öldürüldüğünü ve dövüldüğünü ifade eden Brailo, ''Gazetecilere saldırılar sıklaģtı ve bu bizi kaygılandırıyor. Adalet Bakanlığı ÇalıĢma Grubu, medya hürriyetini kısıtlayıcı suçlara daha ağır cezalar getirilmesi konusunda ceza kanununa 2006 yılında hüküm koydu'' dedi. Brailo, Hırvatistan Gazeteciler Birliği'nin temel hedeflerinden birisinin Basın Yayın Kanunu'nun değiģtirilmesi olduğunu vurgulayarak, daha özgür basın yayın yasasına sahip olmak istediklerini bildirdi. Hırvatistan'da medyanın 2009'un ikinci yarısında yeniden canlandığını belirterek, ''Yeni skandallar ve BaĢbakanın istifasından sonra etkisini artırdı. Bir süre sonra, bazı okuyucular skandallardan sıkıldı ve medya organlarına ilgisi azaldı. Hırvatistan medyası ülkenin demokratikleģmesine, insan haklarının korunmasına büyük katkı sağlamıģtır. Bunlar, yasama yürütme ve yargıdan daha çok medyanın sayesinde geliģti'' diye konuģtu. -KARADAĞ POBJEDA GAZETESĠ GENEL YAYIN YÖNETMENĠ KUSOVAC- Karadağ Pobjeda gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Srdjan Kusovac ise konuģmasına baģından geçen bir olayı anlatarak baģladı. YaklaĢık 10 yıl önce genç bir baba iken bir akrabasının çocuklarını hangi milli kültürde yetiģtireceğini sorduğunu söyleyen Kusovac, Ģunları ifade etti: ''EĢim ve benim çok uluslu mesleğim sayesinde hangi kimliği seçeceğimi merak ediyordu. 'Karadağ mı? Sırp mı?' diye sordu. 'Hepsi birden' dedim. Onların benliğine çok kültürlülüğü inģa edeceğimi söyledim. 'Bir kiģi aynı anda Sırp ve Karadağlı' olamaz demiģti.'' Kusovac, Balkanlar'da kültürel iģbirliklerinin hacim olarak büyüdüğünü görmenin mümkün olduğunu dile getirerek, Ģöyle devam etti: ''Yugoslavya 10 yıldır sürekli savaģın eģiğinde. Milyonlarca insan kültürler arası evlilikler yapıyor. Bazı düģmanlıkların halen var olduğunu söylemek, gerçeğin dıģına çıkmak anlamına gelmez. 15 yıldır savaģın sona ermesinden bu yana yeni jenerasyon var. Daha önce beslenmiģ düģmanlıkların, insanların aģağılanması değiģiyor. Eski Yugoslavya'da kan banyosunun sona ermesi gerekiyor. YaklaĢık yıl önce yönetim kademelerine gelmiģ yeni jenerasyon var. Hangi atmosferde yetiģtiler ve bizi nereye götürecekler? Çünkü gerçekten bütün farklılıkları içselleģtirebilirlerse ve Balkan ulusalcılığın, milliyetçiliğin ektiği kötü tohumları ortadan kaldırırlarsa gerçekten bizler sürekli olarak farklılıklarımızın zenginlik oluģturduğunu söylemekzorundayız.'' Medyanın bu anlamda etkin rol oynaması gerektiğini belirten Kusovac, ''BaĢka problem de karģımızda duruyor. Medya bu konularla ilgili değil. Sürekli olarak bugün gerçekten ucuz bilgilerden bahsetmek mümkündür. Önemsiz bilgilerdir ve Ģu anda bütün reklam unsurları söz konusu olduğunda medyanın içeriği, editoryal tarafından belirlenmiyor. Ürünlerini piyasaya sürmeye çalıģanların etkisiyle Ģekilleniyor. Özellikle sürekli olarak pompalanan ucuz haberler, maliyet etkili değil'' dedi. Balkanlar'da yıl içinde birçok medya iģbirliği projelerinin baģlatıldığını da belirten Kusovac, sözlerini Ģöyle tamamladı: ''Ulusal engellerin kaldırılmasına yönelik çeģitli projelerin zengin olduğunu söyleyebilirim, ama elle tutulur baģarıya ulaģılamadı. Bu konferansın bizlere katacağı kazanımların çok büyük olacağını düģünüyorum. Medya projeleri anlamında konuģursak, programlar sayesinde birçok Ģeyi gerçekleģtirebiliriz. Ġyi bir program olursa Yunanlı olsun, Sırp olsun, Karadağlı olsun gerçekten hoģgörüsüzlüğü ortadan kaldıracağımızı düģünüyorum. Programı düzenleyenlere çok teģekkür ediyorum.''

7 -HĠLMĠ BENGĠ'NĠN KAPANIġ KONUġMASI- Dr. Hilmi Bengi, bu bölümün kapanıģında, Özyağcılar'ın çok önemli bir tanımlama yaptığını belirterek, ''Balkanlar'ın hatıra defterleri açıldı gerçekten. Gerçekten hatıralarımız var. Bu hatıraları açtığı için Özyağcılar'a, dizi yapımcılarına ve oyunculara teģekkür ediyoruz'' dedi. Bu oturumda çok kültürlülük, demokratikleģme ve medya konusunu ele aldıklarını ifade eden Bengi, ''Balkan Medya Forumu'nu düzenlediği için BYEGM ve SAM'a teģekkür ediyoruz. Medyanın kapsamı içine sanatçıları da dahil ettik. Bu forumun kalıcı yapıya dönüģtürülmesini arzu ediyorum. ĠnĢallah, BYEGM öncülüğünde Balkan Medya Birliği'nin tesisi için adım atılır diye sözlerimi bitiyorum'' dedi. Oturumun ardından Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dr. Hilmi Bengi, Erdal Özyağcılar ve Kusovac'a, Bursa Valisi ġahabettin Harput da Brailo'ya plaket verdi. -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -FORUMUN İLK GÜNÜ, ''AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ ÇERÇEVESİNDE MEDYA'' KONULU OTURUMUN ''BALKANLAR'DA BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA YAŞAMA, ORTAK DEĞERLER VE MEDYA'' BAŞLIKLI BÖLÜMÜYLE TAMAMLANDI BURSA (A.A) Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu''nun ilk günü, ''Avrupa Birliği Üyeliği Çerçevesinde Medya'' konulu oturumun ''Balkanlar'da BarıĢ Ġçinde Bir Arada YaĢama, Ortak Değerler ve Medya'' baģlıklı bölümüyle tamamlandı. Moderatörlüğünü eski milletvekillerinden, gazeteci yazar Süleyman Gündüz'ün yaptığı bölüme Hırvatistan'dan katılan gazeteci Denis KulyiĢ, Bosna-Hersek'in çok kültürlü, dinli ve milliyetli bir ülke olduğunu ifade ederek, ülkedeki düzenin, yaģayan üç milletin uzlaģmasıyla sağlanabileceğini dile getirdi. Oslobocenye Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Daniel Omeragiç, gazetede, bölgesel iģ birliği ve Bosna-Hersek'in AB ile bütünleģmesine vurgu yaptıklarını belirterek, bu konuları olabildiğince sayfalarına taģıdıklarını bildirdi. Dnevni Avaz Gazetesi Yazı ĠĢleri Müdürü Ġndira Çatiç ise Bosna-Hersek'in iki otonom yapıdan oluģtuğunu dile getirdi. Çatiç, ''Bosna-Hersek'te yaģamak kolay değil çünkü devletin bir kısmı, devleti görmezden geliyor'' dedi. Bosna-Hersek'te yaģanan acı savaģa da değinen Çatiç, bölgedeki insanların halen komģularına yönelik tam anlamıyla açılmadığını kaydetti. Bursa'da yayımlanan Olay gazetesinin köģe yazarı Ahmet Emin Yılmaz ise Bosna Hersek'te birlikte yaģama anlayıģın daha da geliģtirilmesi durumunda ısrarla vurguladıkları bir arada yaģama kültürünün daha da anlam kazanacağını belirterek, ''YaĢanan zenginliklere toplumsal açıdan farklı kazanımlar getireceğini düģünüyorum. Hatta yerel medyanın, sivil toplum örgütlerinin kültürel organizasyonlarında daha da etkili hale gelmesinin gerekli olduğunu günümüzün yaģama koģullarına bakarak söyleyebilirim'' diye konuģtu. Oturumda, Sırbistan'ın Resmi Haber Ajansı Tanyug'un Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Trikiç Vasilyeveiç de bir konuģma yaptı.

8 -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -BOSNA-HERSEK TV1 EDİTÖRÜ VE SPİKERİ DELIÇ: -''AB, TÜRKİYE'Yİ ONLARCA YILDIR HAKSIZCA EŞİKTE OYALAMAKTADIR. KÜLTÜREL, TARİHİ, ÖN YARGILI OLAYLARIN ETKİSİ BÜYÜKTÜR. BİZİM BÖLGEMİZDEKİ ÜLKELERİN, ÖZELLİKLE TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK'İN ENTEGRASYONU SAĞLANMALIDIR'' -SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI'NDAN TURHAN: -''BALKANLAR KONUSUNDA AB'NİN TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMASI DA ŞART. TÜRKİYE'NİN TARİHİ DENEYİMİNDEN, OSMANLI MİRASINDAN YARARLANMAK GEREKİYOR'' BURSA (A.A) Bosna-Hersek TV1 editörü ve spikeri Emina Deliç, ''AB, Türkiye'yi onlarca yıldır haksızca eģikte oyalamaktadır. Kültürel, tarihi, ön yargılı olayların etkisi büyüktür. Bizim bölgemizdeki ülkelerin, özellikle Türkiye ve Bosna-Hersek'in entegrasyonu sağlanmalıdır'' dedi. Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu'' çerçevesinde, ''Avrupa Birliği Üyeliği Çerçevesinde Medya'' konulu oturum gerçekleģtirildi. Oturumda söz alan Bosna-Hersek TV1 editörü ve spikeri Emina Deliç, Türkiye'deki gazetecilerle birlikte çok güçlü iradelerinin olduğunu belirterek, ''ÇalıĢırken aynı duygusal tepkileri gösteriyoruz'' dedi. Türkiye'yi ziyaret etmenin, içinde her zaman heyecan uyandırdığını ifade eden Deliç, ''Küçük kız iken Ġstanbul'u ziyaretimde aynı dili konuģtuğumuzun farkına vardım. BoĢnakça kelimelerle karģılaģtım. Sonra babam, Türkçe'den BoĢnakça'ya giren kelimeler olduğunu söyledi. Gerçekten de öyle, aynı dili konuģuyormuģuz gibiyim. 'Binbir Gece' dizisinin bütün bölümlerini seyredemediğim için Türkçe konuģamayacağım'' diye konuģtu. Deliç, Türkiye ve Bosna-Hersek'in ortak bir geçmiģi paylaģtığını vurgulayarak, bölgedeki ülkelerin güçlü, dostane iliģkilerle birbirine bağlı olduğunu, ancak bazı problemlerin de yaģandığını söyledi. Bosna-Hersek'in savaģ sonrası oldukça zor bir ekonomik kriz yaģadığını dile getiren Deliç, yıllarında Bosna-Hersek'e gösterilen saldırılardan çok yara alındığını, bunun etkilerinin sürdüğünü anlattı. Avrupa'da istikrar ve barıģın olması, bunun için de AB'nin bölgedeki tüm ülkelere tam üyelik persfektifiyle yaklaģması gerektiğini anlatan Deliç, Ģöyle devam etti: ''AB, özellikle Bosna-Hersek'te Müslümanlara yönelik soykırım ve katliamların hesabını bile sormamıģtır. Bosna-Hersek'te birçok kiģi, AB'ye doğru yaklaģımı, kendi tarih ve kültürünü koruyarak bakıyor. AB'de Avrupalı Müslümanlara karģı ikinci sınıf vatandaģ yaklaģımı var. AB, Türkiye'yi onlarca yıldır haksızca eģikte oyalamaktadır. Kültürel, tarihi, ön yargılı olayların etkisi büyüktür. Bizim bölgemizdeki ülkelerin, özellikle Türkiye ve Bosna- Hersek'in entegrasyonu sağlanmalıdır.'' Deliç, Bosna-Hersek'in futbol federasyonuna yönelik de farklı tutumlar sergilendiğini belirterek, ''Avrupa ve dünya futbol Ģampiyonalarına Bosna Hersek takımı giremiyor. Dünyada kulüpleri ve milli takımı, uluslararası müsabakalardan men edilmiģ federasyon sadece Bosna Hersek'tir. Bu da Sırp Cumhuriyetinin uygulamalarından kaynaklanıyor. Burada barıģtan, demokrasiden bahsedilirken, bazen ne yazık ki, çatıģmalar ve engellemeler yüzünden Balkanlar kelimesi savaģ anlamına gelmiģtir'' diye konuģtu. Emina Deliç, Balkan Ülkeleri Medya Forumu gibi etkinliklerin barıģın tesisi ve demokrasinin sağlanması konusunda mükemmel fırsatlar olduğunu ifade ederek, diyalog ve demokrasi kültürü oluģması açısından büyük önem taģıdığını anlattı.

9 -DR. FATMA SEL TURHAN'IN KONUġMASI- Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfı'ndan Dr. Fatma Sel Turhan ise AB'de son dönemde yaģanan ekonomik krizler nedeniyle ciddi geniģleme yorgunluğu yaģandığını bildirdi. Bu konuda batı medyasında sık sık yazılar yer aldığını belirten Turhan, batı Balkanların birliğe dahil olması konusunda olumsuz tavır gözlendiğini söyledi. Böyle bir geniģlemenin birlik üzerinde ilave yük olacağı konusunda fikirlerin hakim olduğunu dile getiren Turhan, Ģöyle konuģtu: ''Batı, Balkanlara yönelik geliģmeler, bölgenin yararına yapılanları bitmek bilmeyen yük gibi görülüyor. AB'nin sürdüğü Ģartlar halka yeni yükler yüklediği için eskisi gibi heyecan yaratmıyor. Halkı birbirinden uzaklaģtırdığı ve iliģkileri azalttığı söyleniyor. AB de batı balkanların üyeliği konusunda ciddi çaba sarf etmek zorunda. Batı Balkanların üyeliği, AB'nin güvenliğinin sağlanması anlamına geliyor. Bölgede ciddi değiģikliklere yol açacağı bir gerçek. Balkanların istikrarı demek, AB'nin güven içinde olması demek. AB, geniģleme yorgunluğundan silkinip Balkanlarla ilgili sorunlara değinmelidir.'' Turhan, bu noktada medyaya önemli görevler düģtüğünü vurgulayarak, ''Ġçerdeki yabancı, kenar, arka bahçe gibi Balkan tanımlamalarından sıyrılıp batı medyasının bölgeyi Avrupa'nın bir parçası gibi görmesi gerekiyor. Parçası değil de uzantısı gibi bir dil kullanılıyor. Balkan konusunda AB'nin Türkiye ile iģbirliği içinde çalıģması da Ģart. Türkiye'nin tarihi deneyiminden, Osmanlı mirasından yararlanmak gerekiyor'' dedi. -ARNAVUTLUK'TAN GAZETECĠ- Arnavutluk'tan Balkan Insight internet gazetesinden Altın Raxhimi de Arnavut nüfusunun kendini Avrupa'nın, AB'nin bir parçası olarak görmek istediğini söyledi. Bu durumun uzak göründüğünü ifade eden Raxhimi, ''Üyelik için biraz vakit gerekiyor ama olup olmayacağı da belli değil'' dedi. Medyanın Arnavutluk'un AB ile ilgili gerçek durumu konusunda değerlendirme ya da tartıģmasının olmadığını dile getiren Raxhimi, Ģunları kaydetti: ''Brüksel'de Arnavutluk medyasının sadece 3 muhabiri var. Ülke katılım anlaģmasını sağlamıģtır ancak medyada kamuoyunu bilgilendiren haber yayımlanmamıģtır. AB, artık günümüzün jeopolotik faktörlerinden biridir, özellikle balkanlar açısından. AB'nin, Balkanlardaki iç politikada da etkisi var. Medyada, AB'nin bize katacağı konular, bizim katkılarımız nedir, bunların derinlerine inilmiyor. Bu konuda haberler, 'AB Ģunu söylüyor; Arnavutluk Bakanı Ģunu söylemiģ' gibi birinci ağızdan nakil Ģeklinde yapılıyor. Yorum ve kanaat oluģturmak yerine birinci ağızdan haber yapılıyor.'' Arnavutluk'ta tartıģmalı seçimlerin yapıldığını vurgulayan Raxhimi, ''AB, bunu temel sorun olarak görüyor. AB'nin tutumuyla ilgili haberler yapılıyor tabii ki. Halk, çok uzaktaki imparatorluğun gelip kendilerini içine almasını bekliyor. Alınca da nasıl olacak bilmiyoruz'' diye konuģtu. -''BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU'' BAŞLADI -BAŞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ'IN HİMAYESİNDE DÜZENLENEN FORUM, ÜLKE TANITIM ŞENLİĞİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞIYLA BAŞLADI BURSA (A.A) Bursa'da, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca düzenlenen ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu'' baģladı.

10 Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç, forum çerçevesinde düzenlenen ülke tanıtım Ģenliği ve fotoğraf sergisinin açılıģında yaptığı konuģmada, bugün Bursa'da çok önemli konukların olduğunu ve çok güzel bir toplantı yapılacağını söyledi. Ġki gün sürecek olan toplantının baģlangıcında bulunduklarını ifade eden Arınç, Ģöyle konuģtu: ''Bildiğiniz gibi DıĢiĢleri Bakanlığımız, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün yani benim uhdemdeki bakanlığımızın müģtereken hazırladıkları Balkan Ülkeleri Medya Forumunu bugün baģlatıyoruz. Bu vesile ile hem gösteriler yapılacak toplantının baģında hem de gördüğünüz standlarda sergiler açılacak ve bu sergileri hep beraber gezeceğiz. Toplantımızın baģında gösterdiğiniz ilgiye, heyecana, coģkuya çok teģekkür ediyorum. 11 ülkeden çok değerli medya mensuplarımız var. Radyo-televizyon yayıncıları var. Türkiye'den katılan, her birini çok yakinen tanıdığınız değerli medya mensuplarıyla ortak toplantılar yapacağız. Ġki günlük toplantımıza ev sahipliği yapan değerli Bursa Valiliğimize baģta Sayın Valimiz olmak üzere BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığımıza ilgili kurum ve kuruluģlara çok teģekkür ediyorum. AçılıĢımız hayırlı olsun.'' Forumun açılıģ kurdelesi Arınç, Karadağ Devlet Bakanı Rafet Husoviç, Sırbistan Devlet Bakanı Süleyman Uglyanin, BaĢbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi BaĢkanı (SAM) Prof. Dr. Bülent Aras ve Bursa Valisi ġahabettin Harput tarafından kesildi. Arınç ve beraberindekiler daha sonra kurulan standları gezerken mehter takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu. Forumun ilk günü olan bugün, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanı sıra Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, SAM BaĢkanı Prof. Dr. Bülent Aras, Bursa Valisi ġahabettin Harput ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Recep Altepe'nin açılıģ konuģmalarının ardından ''Balkanlarda Medyanın Genel Görünümü' konulu ilk oturum yapılacak. BaĢbakan BaĢmüĢaviri, Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. Ġbrahim Kalın'ın açılıģ konuģmasını yapacağı oturumun ''Demokratik BarıĢ ve Medya'' konulu ilk bölümünde, Türkiye adına Prof. Dr. Yasin Aktay, Sabah Gazetesi KöĢe Yazarı Nur Batur, Yunanistan'dan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Üyesi ve gazeteci Nikos Megrelis, Bulgaristan'dan 24 Chasa gazetesi dıģ politika muhabiri Georgi Milkov, Romanya'dan da Nine O'Clock Genel Yayın Yönetmeni Gabriela Bogdan değerlendirmelerde bulunacak. ''DemokratikleĢme Süreci, Çok Kültürlülük ve Medya'' konulu ikinci bölümde ise Türkiye adına Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, Sinema Sanatçısı Erdal Özyağcılar, Hırvatistan'dan Novi List gazetesinden Luko Brailo, Sırbistan'dan Politika gazetesi dıģ politika yorumcusu Bosko Jaksic, Karadağ adına Pobjeda gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Srdjan Kusovac birer konuģma yapacak. ''Avrupa Birliği Üyeliği Çerçevesinde Medya'' konulu ikinci oturumunun ''AB Üyelik Süreci ve Medya'' baģlıklı ilk bölümünde Türkiye'den Vatan gazetesi köģe yazarı Cengiz Aktar, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Timur Kırgız, Makedonya'dan Üsküp Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yasna Baçovska, Slovenya'nın Dnevnik gazetesinden Ervin Hladnik Milharcic, Karadağ'dan Vijesti gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mihailo Markoviç bilgiler aktaracak. Oturumun ikinci bölümünde, Türk Asya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi uzmanı Dr. Abdullah Özkan ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraĢtırmaları Vakfından Dr. Fatma Sel Turhan'ın yanı sıra Arnavutluk'un Balkan Insight internet gazetesinden Altın Raxhimi, Kosova'dan BaĢbakanlık Halkla ĠliĢkiler Koordinatörü Ġsmet Cakiqi, Bosna-Hersek'tan TV1 editörü ve spikeri Emina Delic, ''AB Üyelik Süreci ve Medya'' konusunda değerlendirme yapacak. ''Balkanlar'da BarıĢ Ġçerisinde Bir Arada YaĢama, Ortak Değerler ve Medya'' konulu son bölümde ise gazeteci yazar Süleyman Gündüz, Bursa Olay gazetesi köģe yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Türkiye'ye yönelik konuģmasından sonra Hırvatistan'dan gazeteci Denis Kuljis, Bosna-Hersek'ten Oslobodenje gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Daniel Omeragic ve Dnevni Avaz gazetesi Yazı ĠĢleri Müdürü Ġndira Catic konuģacak.

11 AkĢam, Çelik Palas Oteli'nde gala yemeği verilecek. -YARINKĠ OTURUMLAR- Yarın gerçekleģtirilecek ''Bölgesel Güvenlik ve Ġstikrarın Tesisinde Medyanın Konumu'' konulu birinci oturumun ''Bölgesel BarıĢ, Ġstikrar ve Medya'' konulu ilk bölümünde, Türkiye'den Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Bulgaristan'dan TV7 Televizyonu program yapımcısı Emil Koshlukov, Yunanistan'dan Angelioforos gazetesini temsilen Bali Kiryaki, Romanya'dan da MEDIAFAX dıģ politika editörü Miruna Badea bilgiler sunacak. Oturumun ''Uluslararası Kurumlar, Bölgesel BarıĢ GiriĢimleri ve Medya'' konulu ikinci bölümünde ise Türkiye'den DıĢiĢleri Bakanlığı SAM BaĢkanı Prof. Dr. Bülent Aras, TVNET DıĢ Haberler editörü Yasemin Akyol, Kosova'dan gazeteci Valjeta Kosumi, Sırbistan'dan VREME dergisi Ģef editörü Dragoljub Zarkovic değerlendirmelerde bulunacak. ''Geleceğin Kurgulanmasında Medyaya DüĢen Sorumluluk: Balkan Ülkeleri Medya Platformu'' konulu ikinci oturumda ise CNN Türk'ten Yavuz Oğhan, Arnavutluk'tan akademisyen Enika Abazi, Hırvatistan'dan televizyon muhabiri Ġndira Biscevic, Makedonya'dan da Üsküp Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Goce Naumovski konuģma yapacak. Aynı günün akģamı düzenlenecek kapanıģta sonuç bildirisi okunacak ve katılım sertifikası dağıtım töreni düzenlenecek. 4 Mayıs ÇarĢamba günü ise Balkan Ülkeleri Basın Hatıra Ormanı oluģturulacak. Konuk heyet, Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek. -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ: -''ARTIK, TARİHSEL DÜŞMANLIKLAR VE NEFRET ÜZERİNE OLUŞTURULAN POLİTİKALAR İLE BÖLGESEL BARIŞ VE HUZUR ORTAMINI YAKALAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR'' -''HÜKÜMET OLARAK ÜLKEMİZDE YAŞAYAN BAŞTA RUMLAR OLMAK ÜZERE, TÜM AZINLIK VE FARKLI İNANCA MENSUP VATANDAŞLARIMIZIN, İNANÇLARINI ÖZGÜRCE YAŞAMASI VE İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK'' -''YAPMIŞ OLDUĞUMUZ KANUN, YÖNETMELİK VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE AZINLIK VAKIFLARINA AİT OLAN MALLAR İADE EDİLMEYE BAŞLANMIŞ, TARİHİ NİTELİKTEKİ KİLİSELER İBADETE AÇILMIŞ, DİN ADAMI İHTİYACININ KARŞILANMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMIŞTIR'' -''AYNI COĞRAFYAYI PAYLAŞAN BİZLER BÜTÜN ENERJİMİZİ, KISIR ÇEKİŞMELER, FAYDASIZ İNATLAŞMALAR, RASYONEL OLMAYAN TALEPLER VE TARİHSEL DÜŞMANLIKLARI SÜRDÜRMEK YERİNE, İNSANLARIMIZIN, DEMOKRASİDEN, ÖZGÜRLÜKLERDEN, HUZUR VE REFAHTAN PAY ALMALARI İÇİN KULLANMALIYIZ'' -''İLİŞKİLERİMİZE KORKULARIMIZ, KOMPLEKSLERİMİZ DEĞİL, ÜMİTLERİMİZ VE ÖZGÜVENİMİZ YÖN VERMELİDİR'' BURSA (A.A) Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Artık, tarihsel düģmanlıklar ve nefret üzerine oluģturulan politikalar ile bölgesel barıģ ve huzur ortamını yakalamak mümkün değildir'' dedi. Arınç, ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu''nda yaptığı konuģmada, Türkiye'nin Yunanistan ile iliģkilerine dikkati çekerek, Balkan ülkeleri arasındaki yakınlaģma ve uzlaģı çerçevesinde bu ülke ile olan iliģkileri de yeniden gözden geçirdiklerini söyledi.

12 Arınç, BaĢbakan Erdoğan'ın Türk-Yunan iliģkilerine yeni bir ivme kazandırılması amacıyla BaĢbakan Papandreu'ya Ekim 2009'da gönderdiği mektupla baģlayan yeni bir vizyonla ortaklık hedefleyen sürecin, iki ülke baģbakanlarının eģ baģkanlığında ''Yüksek Düzeyli ĠĢbirliği Konseyi''nin oluģturulmasıyla neticelendirildiğini belirtti. Yunanistan ile iliģkilerin her alanda geliģtirilmesi ve çeģitlendirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Arınç, ''Türkiye ve Yunanistan arasında karģılıklı saygı ve anlayıģ temelinde geliģtirmeye çaba gösterdiğimiz iliģkiler, bölgesel barıģ, istikrar ve güvenlik açısından da önem taģımaktadır. Bu çerçevede 2010 yılı, Yunanistan ile 1999'dan bu yana sürdürmekte olduğumuz ikili iģbirliği ve diyalog sürecine yeni bir ivme kazandırılması yönünde önemli geliģmelere sahne olmuģtur'' diye konuģtu. -''AZINLIK VE FARKLI ĠNANCA MENSUP VATANDAġLAR''- Arınç, Sırbistan ile de ciddi diplomatik temaslar baģlatarak iki ülke arasındaki iliģkileri geliģtirecek adımlar attıklarını ifade ederek, Ģunları kaydetti: ''Yine aynı anlayıģla, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Slovenya, Romanya, Karadağ ve Arnavutluk ile iliģkilerimizi de aynı düģünce doğrultusunda geliģtirmekteyiz. Bütün bunlara ilaveten, hükümet olarak ülkemizde yaģayan baģta Rumlar olmak üzere, tüm azınlık ve farklı inanca mensup vatandaģlarımızın, inançlarını özgürce yaģaması ve ihtiyaçlarının karģılanması için çok ciddi çalıģmalar gerçekleģtirdik. YapmıĢ olduğumuz kanun, yönetmelik ve mevzuat değiģiklikleri ile azınlık vakıflarına ait olan mallar iade edilmeye baģlanmıģ, tarihi nitelikteki kiliseler ibadete açılmıģ, din adamı ihtiyacının karģılanmasının önündeki engeller kaldırılmıģtır.'' Artık, tarihsel düģmanlıklar ve nefret üzerine oluģturulan politikalar ile bölgesel barıģ ve huzur ortamını yakalamak mümkün değildir. Aynı coğrafyayı paylaģan bizler bütün enerjimizi, kısır çekiģmeler, faydasız inatlaģmalar, rasyonel olmayan talepler ve tarihsel düģmanlıkları sürdürmek yerine, insanlarımızın, demokrasiden, özgürlüklerden, huzur ve refahtan pay almaları için kullanmalıyız. ĠliĢkilerimize korkularımız, komplekslerimiz değil, ümitlerimiz ve özgüvenimiz yön vermelidir. Biz içinde akraba ve soydaģ topluluklarımızın da yaģadığı Balkanları, kendi evimiz gibi görmekteyiz.'' -''MEDYANIN TARĠHĠ SORUMLULUĞU''- Balkan ülkelerinin ve halklarının bu yeni dönemdeki karģılıklı iliģkilerini geliģtirmede, dostluğun ve kardeģliğin yeniden tesisinde, modern dünyanın en güçlü aracı olan medyanın tarihi bir sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Ģöyle devam etti: ''ĠĢte bugün bu sorumluluğun gereğini konuģmak ve birlikte tartıģmak üzere buradayız, aynı çatı altındayız. Geçtiğimiz nisan ayının ortalarında yine bana bağlı olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ev sahipliğinde Güneydoğu Avrupa Kamu Hizmeti Medyası Birliği Toplantısı'nı gerçekleģtirdik. Kamu yayıncılığında yeni arayıģların tartıģıldığı o toplantının ardından gerçekleģen bu toplantı bir ilk olma özelliğini taģımaktadır. Buradan ortaya çıkacak fayda öncelikle yüz yüze gelmemizdir, birbirimizin gözünün içine bakmamızdır. Soğuk SavaĢ dönemlerinde, aramızda demir perdelerin olduğu zamanlarda bu imkanlardan bile mahrum kaldık. KiĢisel, toplumsal tecrübelerimizi birbirimize aktaramadık. Aynı tarihi tecrübeye sahip, aynı coğrafyanın, aynı kültürel haritayı paylaģan devletlerin, politikacıları, aydınları, yazarları, gazetecileri olarak uzun yıllar birbirimizden haberdar olamadık.'' Arınç, bugün sınırları olmayan küresel bir dünyada yaģadığımıza dikkati çekerek, Ģöyle dedi: ''Bütün mesafeler ortadan kalktı. ĠletiĢim ve ulaģtırma teknolojilerindeki geliģmeler uzak mesafeleri yakınlaģtırdı. Adına 'küreselleģme', 'enformasyon çağı', 'bilgi çağı' denilen bu yeni dönem, bizden yeni bir dikkat, yeni bir sorumluluk göstermemizi gerektiriyor. Ġnsani ve evrensel değerleri daha çok gözetmemiz gereken bir sorumluluk. Ekonomik olarak güçlü ülkelerin, büyük çıkar gruplarının medya alanında da güçlü organizasyonlar kurması bilgiye,

13 habere eriģimi kolaylaģtırıyor, ama dezenformasyonu, bilgi yetmiyor.'' kirliliğini ortadan kaldırmaya -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA PLATFORMU -YUNANLI GAZETECİ MEGRELIS: -''GAZETECİLER HER ZAMAN BARIŞI DESTEKLEYEN VE SAVAŞI İSTEMEYEN KİŞİLER OLMALIDIR'' -BULGAR GAZETECİ MİLKOV: -''BALKANLAR'DA ETNİK HOŞGÖRÜNÜN SAĞLANABİLMESİ MEDYANIN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEYDİR'' BURSA (A.A) Yunanlı gazeteci Nikos Megrelis, gazetecilerin propaganda yapmaması ve terörizme kökeni ne olursa olsun karģı olması gerektiğini ifade ederek, ''Gazeteciler her zaman barıģı destekleyen ve savaģı istemeyen kiģiler olmalıdır'' dedi. Balkan Ülkeleri Medya Platformu kapsamında, ''Demokraside BarıĢ ve Medya'' konulu oturum Doç. Dr. Yusuf Tekin moderatörlüğünde yapıldı. Oturuma katılan Sabah gazetesi köģe yazarı Nur Batur, yaptığı konuģmada, Balkan ülkeleri arasında diyaloğun ne kadar önemli olduğunu bizzat yaģayarak ve içinde o diyaloğu kurmaya çalıģan bir gazeteci olarak bu formun Balkan ülkeleri arasında köprü oluģturmasını istediğini söyledi. Batur, sadece Balkanlarda değil, barıģın aslında bütün dünyada bir hayal, rüya olduğunu ifade ederek, Ģöyle konuģtu: ''Kısa geçmiģe baktığımız takdirde bugün barıģtan bahsediyoruz, ama savaģ o kadar yakın ki Balkanlar'daki savaģın 100. yılı yakında anılacak. Acı yıllardı. Ben 2 yıl önce Bosna'ya gittim. Orada yaģanan acıyı hakikaten görüyorsunuz ve savaģın hakikaten ne kadar acı bir Ģey olduğunu görüyorsunuz. SavaĢ çok uzak değil. Hele etnik, din, dil ayrılıklarının olduğu coğrafyada savaģ çok uzak değil. Demokratik barıģın temelleri Avrupa'da atıldı. Demokratik barıģ teorisi Avrupa'da baģarı kazandı. 56 yıldır, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan beri Avrupa, Batı Avrupa öyle bir noktaya geldik ki artık kimse savaģı düģünmüyor. Demokrasi, insan hakları ve ortak çıkarlar doğrultusunda Avrupa'da bu oluģturulabildi. Soğuk savaģ sonrasında Avrupa, bu eksen, bu temeller üzerinde barıģı kurmakta baģarı sağlayabildi.'' -''HABER YERĠNE PROVOKASYONU SEÇTĠLER''- Yunanlı gazeteci Nikos Megrelis ise geçmiģ yıllarda Yunan medyasında yaģanan bir olayı hatırlattı. BaĢbakan Erdoğan'ın Yunanistan programının iptal olmasına rağmen 3 Yunan gazetesinin bu ziyaretin olduğu ve kötü Ģekilde geçtiğini yazdığını aktardı. YaĢanan olayla bu gazetecilerin inandırılıcılığının zedelendiğini dile getiren Megrelis, Kardak krizine de değindi. Megrelis, 1996'da gazetecilerin haber yapmak yerine provokasyonu seçtiklerini ifade ederek, ''Ucuz, vatansever sloganlarla iki ülkeyi savaģın eģiğine getirdiler. Bu iki ülke açısından, gazeteciliğe kara bir leke olarak düģmüģtür. Gazeteciler propaganda yapmamalıdır. Terörizme kökeni ne olursa olsun karģı olmalıdır. Gazeteciler her zaman barıģı destekleyen ve savaģı istemeyen kiģiler olmalıdır'' diye konuģtu. Bulgar gazeteci Georgi Milkov ise Balkanlar'ın etnik tansiyonu yüksek bir yer olduğuna dikkati çekti. Gazetecilerin Balkanlar'daki etnik çatıģmaları tarafsız olarak yansıtması gerektiğini ifade eden Milkov, ''Balkanlar'da etnik hoģgörünün sağlanabilmesi medyanın yapabileceği bir Ģeydir. Daha istikrarlı bir ortam yaratmak için çalıģmalıyız'' dedi. Romanya'dan gazeteci Gabriela Bogdan da demokratik barıģın sağlanmasında gazetecilere önemli görevler düģtüğünü belirtti. Bogdan, ''Medya haberlerinde savaģ

14 çığırtkanlığı yapan ifadelerden uzak durulmalı. Objektif ve tarafsız haberler yapılmalı. Medyanın barıģı sağlayacak değerleri desteklemesi gerekiyor'' ifadelerini kullandı. -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -VATAN GAZETESİ KÖŞE YAZARI AKTAR: -''TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK MESELESİ PEDAGOJİ İLE SANSASYON ARASINDA BİR YERDE DURUR'' -''MEDYA, AB İLİŞKİSİNDE DAHA DUYGUSAL BİR YERDE DURUYOR. BU İLİŞKİ KOPMADIKÇA DA MEDYANIN BU TAVRI DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR'' -TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI KIRGIZ: -''AB'YE GİRİŞ SÜRECİNDE MEDYANIN AYRI VE ÖNEMLİ BİR YERİ OLDUĞU AÇIK'' BURSA (A.A) Vatan gazetesi köģe yazarı Cengiz Aktar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği meselesinin ''pedagoji ile sansasyon arasında bir yerde'' durduğunu söyledi. Aktar, Balkan Ülkeleri Medya Forumu'nun ''AB Üyeliği Çerçevesinde Medya'' konulu 2. oturumun, ''AB Üyelik Süreci ve Medya'' baģlıklı bölümünde yaptığı konuģmada, Türkiye'nin AB'nin üyelik konusunda en eski adayı olduğunu belirtti. Türkiye'de AB konusunda bilgiye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Aktar, ''Türkiye'nin AB'ye üyelik meselesi pedagoji ile sansasyon arasında bir yerde durur. Dolayısıyla basın da öyledir haliyle. Neden pedagoji? Aslında AB yanlıģ bilinen bir konu. Bu konuda muazzam bir bilgiye ihtiyaç var ve basın bunu karģılamıyor. Onun rolü mü? Belli değil. Sanmıyorum, onun rolü olduğunu'' dedi. Aktar, bu iģin sansasyon kısmının basın tarafından çok sevildiğini vurgulayarak, Ģöyle konuģtu: ''Görsel, iģitsel, yazılı, sanal basın sürekli bu meseleyi senelerdir (Seviyorlar mı? Sevmiyorlar mı? Alacaklar mı? Almayacaklar mı?) boyutunda yayınlıyor. Türkiye'de halk arasında belirgin bir Ģey vardır. AB üyeliği iyidir, ama bizi almazlar. Çok yaygındır bu. Bütün kanaat yoklamalarından bu çıkar. Bunun gerçekliği var tabi. Zaman içinde de doğru olduğu ortaya çıktı açıkçası. Ama bu algı iliģkinin neredeyse belirleyicisi haline geldi. Bu iyi bir Ģey değil. Bu pencereden baktığımızda medya, AB iliģkisinde daha duygusal bir yerde duruyor. Bu iliģki kopmadıkça da medyanın bu tavrı devam edecek gibi gözüküyor.'' Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Timur Kırgız da Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında geçmiģten gelen köklü bir iliģki olduğunu vurguladı. Kırgız, Ģunları kaydetti: ''Bu coğrafyada bazen Balkan ülkeleri AB üyesi olurken, bazıları da bizim gibi bu süreci yaģamaktadır. Bu sürece girenler giremeyenlere yardımcı olabilirler. AB'ye giriģ sürecinde medyanın ayrı ve önemli bir yeri olduğu açık. Medya savaģ çığırtkanlığı veya olumsuzluk pompalama yerine dil ve üslubunu değiģtirerek barıģa katkı sunma yolunda üzerine düģenden fazlasını yapabilir. Bugün barıģı korumak için artık devletler yöntem değiģtirmiģlerdir. Artık birtakım güçleri kullanmak yerine yumuģak güç tabir ettiğimiz baģta medya olmak üzere bilimsel kuruluģları, kültürel iliģkileri ve özellikle de sivil toplum kuruluģlarını ön plana çıkarmaktadırlar. ĠĢte biz bu noktada medyadan olabildiğince yararlanmalıyız.'' -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -BURSA VALİSİ HARPUT: ''DEMOKRASİNİN EN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ HÜR BASINDIR'' BURSA (A.A) Bursa Valisi ġahabettin Harput, ''Demokrasinin en temel unsurlarından biri hür basındır'' dedi.

15 Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca düzenlenen ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu'' törenle baģladı. Vali Harput, törende yaptığı konuģmada, böyle bir organizasyonun Bursa'da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. ''Böyle bir organizasyonun Bursa'da düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na, BYEGM ve SAM baģkanlarına ve diğer katkısı bulunanlara Ģükranlarımı sunuyorum'' diyen Harput, Bursa'nın Türkiye hariç 11 ülkeden katılan çok sayıda medya ve bilim insanıyla müstesna günlerinden birini yaģadığını belirtti. Harput, Osmanlı Ġmparatorluğu'nu kuran Bursa'nın 6 bin 500 yıllık tarihinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde hep önemli misyonlar üstlendiğini ifade ederek, ''Bursa, özellikle Osmanlı Ġmparatorluğu'nun 6 padiģahı ile birlikte pek çok muhteģem eserini bütün canlılığıyla sinesinde saklar. Bursa ayrıca doğa harikası kültür Ģehri, ipek Ģehri, su Ģehri, termal Ģehri, tarım Ģehri ve tekstil Ģehridir'' diye konuģtu. Bursa'nın tanındıkça Balkanlar ile arasındaki benzerliğin daha iyi görülebileceğini belirten Vali Harput, Ģunları söyledi: ''Balkanlarda kalıcı barıģın tesisi için etkili enstrüman olan medya forumunun Bursa'da yapılmasının farklı bir anlamı daha var. Bursa, Balkan coğrafyasının minyatürüdür. Bütün balkan ülkelerinden Bursa'da yüz binlerce insan yaģıyor. Son asırda büyük acılar yaģayan ve büyük değiģim geçiren Balkanlarda medyanın yaģanan olaylar ıģığında geleceğe ve dünya barıģına söyleyeceği çok Ģey olmalıdır. Demokrasinin en temel unsurlarından biri hür basındır. Basının günümüz dünyasında ekonomiden siyasete, turizmden ticarete, sosyal ve kültürel alanlardan demokrasi ve barıģa kadar her alanda ne kadar önemli bir görev yüklendiği ve yürüttüğü herkesçe bilinir. Özellikle bugün insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu huzur, güven, barıģ, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler noktasında baģta Balkanlar olmak üzere bütün dünyada basına çok önemli roller ve görevler düģmektedir. Basının bu anlamda zor ama Ģerefli olan bu görevi en iyi Ģekilde yapması basının saygınlığını ve güvenirliğini daha da arttıracaktır. Bu anlamda geleceğin kurgulanmasında basına çok önemli görevler düģmektedir. Balkanlar baģta olmak üzere geçmiģte yaģanan acı ve ızdırapların bir daha yaģanmaması için, gelecekte huzur ve barıģ dolu bir dünyada yaģamak için basının gücünden faydalanmak hepimiz için herkes için fevkalade önemlidir.'' -''BURSA, BALKANLAR'IN GÜZEL BĠR ÖZETĠ''- BaĢbakan BaĢmüĢaviri, Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. Ġbrahim Kalın da bu toplantının Bursa'da yapılıyor olmasının ayrı bir önem arz ettiğini çünkü Bursa'nın hem topoğrafyası hem de insan coğrafyası itibariyle Balkanlar'ın güzel bir özeti olduğunu belirtti. Balkanlar bölgesinin her ne kadar yüzlerce yıl savaģlarla anılsa da uluslararası literatüre olumsuz manada girse de aslında tarihin en zengin, en çoğulcu, en estetik, en insancıl Ģehirlerinin yine bu coğrafyada kurulduğunu kaydeden Kalın, ''Bir Üsküp'e, bir Saray Bosna'ya, bir PriĢtina'ya baktığınızda oralarda bir Bursa'nın, bir Sivas'ın, bir Mardin'in, bir Safranbolu'nun izlerini hissedersiniz'' dedi. Kalın, algının gerçekliğin önüne geçtiği bu çağda medyayı ihmal etmenin mümkün olmadığını ifade ederek, ''Ama özellikle Balkan medyasının burada bir araya gelmesi ayrı bir önem arz ediyor. Zira, ortak dil inģa etmeden sorunlarımıza ortak çözüm bulmamız mümkün değil. Ortak bir dili nasıl inģa edeceğiz, ancak ortak bir gönül, zihin, fikir dünyası inģa ederek. Hazreti Mevlana ne güzel söylemiģ, insanların gönüllerinin bir olması aynı dili konuģmalarından daha önemlidir'' diye konuģtu. Bursa BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Recep Altepe ise Balkanlar'ın her köģesinde yaģayan insanların mutlaka Bursa'da akrabaları olduğunu bildirdi.

16 Bursa'nın her sokağı için ayrı kitap yazılacak kadar önemli bir kent olduğunu söyleyen Altepe, aynı zamanda hangi sokağa girilse ucunun mutlaka Balkanlar'a çıktığını kaydetti. Altepe, Bursa'nın Balkanlarla bütünleģmiģ aynı zamanda Osmanlıyı kuran, Osmanlı Ġmparatorluğu'nun da ilk kurduğu Ģehir olduğunu belirterek, Ģunları söyledi: ''Bursa ile birlikte ilk adımlar Trakya ve Balkanlar'a atılmıģ. Kültürlerimiz aynı. Hatta eserlerimizin isimleri bile birbirleriyle benzeģiyor. Yüzyıllardır dostluk içinde, kardeģlik içinde birçok farklı özelliğimiz olsa bile kardeģ gibi yaģamasını bildik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Aynı kaderi paylaģtık tüm bu milletlerle. ġimdi bunların yeniden canlanması bize mutluluk veriyor. Balkanlar'la ilgili faaliyetlerimizi hızla devam edeceğiz.'' -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ: (3) -''2002 YILINDAN BU YANA AK PARTİ İKTİDARI, DEMOKRATİK VE EKONOMİK İSTİKRAR ÇITASINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMIŞ, BİREYSEL ÖZGÜRLÜKLER, TEMEL İNSAN HAKLARI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA TARİHİ ADIMLAR ATMIŞTIR'' -''BİLGİ VE HABER BİR GÜÇTÜR, ONU KİM ELİNDE BULUNDURUYOR İSE DİĞERLERİNDEN DAHA AVANTAJLI KONUMDADIR'' BURSA (A.A) Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarının, demokratik ve ekonomik istikrar çıtasını en üst düzeye çıkardığını, bireysel özgürlükler, temel insan hakları ve basın özgürlüğü alanında tarihi adımlar attığını söyledi. Arınç, Balkan Ülkeleri Medya Forumu'nda yaptığı konuģmada, iletiģim ağlarını, bilgi akıģ modellerini çağın ihtiyaçlarına göre yenilerken, insani değerleri tahrip edici küresel saldırılara karģı korumak, kültürü ve evrensel değerleri savunmak zorunda olduklarını kaydetti. Medyanın da dünya ile rekabetin gerisinde kalmaması gerektiğini anlatan Arınç, ''Medyamız, dünyanın bizi, ülkelerimizi, kültürümüzü doğru anlamasına öncülük etmelidir. Bugün multimedya Ģirketleri, kitlesel medya döneminden kiģisel medya dönemine geçmektedir'' dedi. Türkiye'nin, demokrasi çıtasını yükselterek bu anlamda hukuk düzeninde büyük adımlar attığını belirten Arınç, bilgi edinme hakkının, bütün vatandaģlar için hukuki güvenceye kavuģturulduğunu anlattı. ''2002 yılından bu yana AK Parti iktidarı, demokratik ve ekonomik istikrar çıtasını en üst düzeye çıkarmıģ, bireysel özgürlükler, temel insan hakları ve basın özgürlüğü alanında tarihi adımlar atmıģtır'' diyen Arınç, Ģöyle devam etti: ''Ġçeride demokratik istikrara ve ekonomik kalkınmaya paralel olarak dıģarıdaki itibarını da en üst düzeye taģımıģtır. Türkiye'de bugün, 163'ü yaygın, 73'ü bölgesel, 2 bin 368'i yerel olmak üzere toplam 2 bin 604 gazete; 3 bin 469 dergi ile toplam 6 bin 73 süreli yayın; 24'ü yaygın, 15'i bölgesel, 210'u yerel, 77'si kablolu, 143'ü uydu olmak üzere ve TRT'nin 11 kanalı ile toplam 480 televizyon; 35'i yaygın, 98'i bölgesel, 931'i yerel, 53'ü uydu olmak üzere ve TRT'nin 12 kanalı ile toplam bin 129 radyo kanalı ile çok canlı ve dinamik bir medya ortamına sahiptir. Tabii bunlara internet medyasını da eklememiz gerekmektedir. Bugün hanelerin yüzde 41.6'sında, giriģimlerin de yüzde 90.9'unda internet kullanılmaktadır yılında özgürlükçü bir Basın Kanunu yürürlüğe koyduk. Radyo Televizyon Yasası'nı, Avrupa Sınır Ötesi Yayıncılık AnlaĢması ve AB standartlarına uygun olarak yeniledik. Ayrıca internet yayıcılığıyla ilgili de bir yasal düzenleme de Ģu an hükümetimizin gündemindedir. Siz medya mensupları, bir konuyu biz siyasetçilerden daha iyi bilirsiniz. Bilgi ve haber bir güçtür, onu kim elinde bulunduruyor ise diğerlerinden daha avantajlı konumdadır. Bu

17 anlamda da dünyada bir tekelleģme söz konusudur. Dünyanın en büyük medya Ģirketleri, birkaç gurubun tekelindedir. Dünya siyasetine yön verme açısından medyanın ne kadar büyük bir stratejik değeri olduğunu hepimiz bilmekteyiz.'' -SOSYAL PAYLAġIM SĠTELERĠ- Artık ''Sosyal Medya'' olarak tanımlanan ''networklar, paylaģım siteleri'' gerçeği ile karģı karģıya olduklarını vurgulayan Arınç, bu sosyal paylaģım sitelerinin Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Suriye ve hatta bazı Balkan ülkelerindeki toplumsal hareketleri baģlatma ve yönlendirmede ne kadar etkili olduğunun da yakından gözlemlediklerini kaydetti. Bülent Arınç, artık internet ve cep telefonunun olduğu bir ortamda hiçbir olayın gizli kalmadığını, hiçbir sınırın orada olup biteni saklamaya gücünün yetmediğini belirterek, ''Ben bu toplantıda, sosyal paylaģım sitelerinin iģlevinin de ciddi anlamda tartıģılıp, analiz edilmesini hepinizden talep ediyorum'' dedi. Dünyanın doğru ve tarafsız haberlere ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Arınç, Ģöyle konuģtu: ''Toplumlarımızın, ülkelerimizin birbirlerini anlaması, barıģçı politikalar belirlemesinde medyanın kullandığı dil, son derece önemlidir. Sizlerden beklentimiz, kullandığınız dil ülkelerimizi, insanlarımızı ayrıģtıran, düģmanlıkları körükleyen değil, birbirine yaklaģtıran, iģbirliklerini arttıran, huzur ve barıģa hizmet eden bir nitelikte olmalıdır. Yorumlarınız, objektifleriniz hep doğruya ve barıģa odaklanmalıdır. Bizler, balkanlardaki kardeģ ülkeler olarak medya konusunda ciddi iģbirlikleri oluģturabiliriz. Ülkemiz, hem özel sektör yayıncılığı hem de kamu yayıncılığı açısından Medya konusunda güçlü bir geleneğe sahiptir. Bu tecrübe ve birikim karģılıklı iģbirliği için oldukça önemlidir. Zaten, kamu yayıncılığı yapan TRT, artık uluslararası ölçekte yayıncılık yapmaya baģlamıģtır. Özel sektör tarafından iģletilen medya sektörümüz de oldukça güçlü ve tarihi bir tecrübeye sahiptir. Özellikle Ģu an misafir olarak sizleri ağırlayan Bursa, Türkiye'nin en güçlü özel sektör medya kuruluģlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bursa aynı zamanda Balkanlardan göç ederek buraya yerleģen nüfusun yoğun olduğu tarihi bir Ģehirdir. Dolayısı ile Bursa medyası ile Balkan medyası ciddi iliģkiler ve iģbirlikleri geliģtirebilir.'' -BURSA'NIN ÖZELLĠKLERĠ- Arınç, konuģmasının son bölümünde konuklara Bursa'yı da anlatarak, kentin Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir'den sonra Türkiye'nin dördüncü ili olduğunu söyledi. Ağır sanayi, endüstri ve tarım kenti olma özelliğine sahip Bursa'nın, aynı zamanda tarihi bir Ģehir olduğunun altını çizen Arınç, Ģunları kaydetti: ''Osmanlı Ġmparatorluğu'nun kuruluģ temellerinin atıldığı ve uzun süre Osmanlı'ya baģkentlik yapan Bursa'nın bir baģka önemli özelliği ise Anadolu ve Balkanlar arasında tarihi bir köprü konumunda olmasıdır. Bursa, 14. yüzyıldan bugüne Balkan ülkeleri ile sıkı bağlarını sürdürmüģtür. Bugün, ülkemizde Balkan ülkelerinden göç edenlerin en yoğun bir Ģekilde yaģadığı birinci ildir Bursa... Burada yaģayan hemen herkesin, Balkanlarda mutlaka bir yakını vardır. Sizler de sokaklarına çıktığınızda, insanları ile konuģtuğunuzda kendinizi, kendi topraklarınızda, kendi insanlarınızın arasında hissedecek, yabancılık çekmeyeceksiniz. Bursa, aynı zamanda birçok medeniyete ev sahipliği yapmıģ tarih ve kültür Ģehridir. Burada her medeniyetin izine rastlamanız mümkün. Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Ġznik konsülü, bu topraklarda toplanmıģtır. Osmanlı padiģahları ve birçok Ġslam bilginin türbeleri, bu Ģehirde bulunmaktadır. Türk-Ġslam mimarisinin en nadide eserlerine Bursa ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin en önemli kayak merkezi olan Uludağ, Avrupa'nın en modern tesislerine sahiptir. Bu kısa ziyaretinizde Bursa'yı da dolaģmanızı ve bu tarih ve kültür atmosferini teneffüs etmenizi, ayrıca bu tarihi Ģehri, kendi yorumlarınız, kendi fotoğraf kareleriniz, kendi görüntüleriniz ile kendi ülkelerinize de taģımanızı, dünyaya tanıtmanızı istiyorum. Ben bu forumun, aynı tarihi geçmiģe sahip, aynı coğrafyanın insanları olarak ülkelerimizin,

18 insanlarımızın, yakınlaģmasına, karģılıklı iletiģimde birbirimizi tam ve doğru anlamada iģbirliği ve dayanıģmamızın daha çok artmasına vesile olmasını diliyorum. Ġnanıyorum ki burada yapılacak tartıģmalar ve müzakereler geleceğin dünyasında ülkelerimize ve halklarımıza yol gösterici olacaktır.'' KonuĢmanın ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniveristesi Rektör Vekili Sebahattin Balcı, Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya'ya ''Ata yurdumuz Kırgızistan'' adlı tablo hediye etti BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -FORUMUN İKİNCİ GÜNÜ, ''BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARIN TESİSİNDE MEDYANIN KONUMU'' KONULU OTURUMUN ''BÖLGESEL BARIŞ, İSTİKRAR VE MEDYA'' BAŞLIKLI BÖLÜMÜYLE BAŞLADI -ÇOMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. LAÇİNER: -''BÖLGESEL BARIŞTAN BAHSEDEBİLMEMİZ İÇİN OLMASI GEREKEN NEDİR? BÖLGE OLMANIZ GEREKİR'' BURSA (A.A) Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu''nun ikinci günü, ''Bölgesel Güvenlik ve Ġstikrarın Tesisinde Medyanın Konumu'' konulu oturumun ''Bölgesel BarıĢ, Ġstikrar ve Medya'' baģlıklı bölümüyle baģladı. Moderatörlüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner'in yaptığı bölüme katılan Bulgaristan TV7 Televizyonu Program Yapımcısı Emil Koshlukov, Avrupalıların, Balkanlar'ı, içinde küçük devletlerin düģman olarak bulunduğu bir bölge olarak değerlendirdiğini söyledi. Dünyada birçok kiģinin Balkan ülkelerinin yerini ve ismini tam olarak bilmediğini anlatan Koshlukov, ''Bu gibi forumlarda geçmiģi yeniden düģünmeyi ve tarihin doğru sayfalarını bulmamız lazım. Ben, Balkanlar için bir yol olduğunu düģünüyorum. Bizim kendi yerimizi, yani Balkanlar'ı bulmamız ve komģuluk iliģkilerimizi iyi geliģtirmemiz lazım'' dedi. -YUNAN GAZETECĠ BALĠ KĠRYAKĠ'NĠN KONUġMASI- Yunanistan'ın Angelioforos gazetesinden Bali Kiryaki ise Bursa'nın çok güzel bir Ģehir olduğunu ve bu forumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Balkanlar'da yaģayanların komģu ülkeler hakkında fazla bilgiye sahip olmadıklarını, bu ülkeler hakkında okullardaki tarih derslerinde öğretilenlerin ise ''iyi biziz, kötü onlar'' olduğunu anlatan Kiryaki, bu görüģlerin artık silinmesi gerektiğini vurguladı. Kiryaki, Balkan ülkelerinde yaģayanların birbirlerini ziyaret etmediklerinin de aģikar olduğunun altını çizerek, ''Birbirimiz hakkında bir Ģeyler öğrenmek için yanıp tutuģmuyoruz. Burada hepimizin üzerine düģen görevler var. Bu görevleri de medya mensupları olarak bizler yerine getirmeliyiz'' diye konuģtu. -RUMEN GAZETECĠ MĠRUNA BADEA'NĠN KONUġMASI- Romanya Mediafax DıĢ Politika Editörü Miruna Badea da oldukça zor bir konuya konuģmacı olarak katıldığını ifade ederek, Balkanlar'ın yıllardır bir çatıģma ortamı olarak bilindiğini vurguladı. Diyalog olduğu sürece her konuda istikrarın elde edilebileceğine değinen Badea, bu yönde medyanın büyük bir görev üstlenmesi ve bu kapsamda da bölge hakkında bilgilendirmenin en doğru Ģekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

19 -TRT DIġ YAYINLAR DAĠRESĠ BAġKAN VEKĠLĠ KÖKSOY- TRT DıĢ Yayınlar Dairesi BaĢkan Vekili Süleyman Köksoy da katılımcılara TRT ve görev yaptığı bölüm hakkında bilgiler verdi. Daire BaĢkanlığının 74 yıllık bir mazisinin bulunduğunu, 8 Ocak 1937'de Hatay sorunu nedeniyle Arapça olarak yayına baģladıklarını söyleyen Köksoy, ''Arapça olarak baģladığımız dıģ yayınlar, bugünlere kadar geldi. ġu anda Türkçe dahil 32 dilde hem radyo yanını hem de internet yayınımız var. Açılmak durumundayız. Dünyada en fazla dilde yabancı yayın yapan kuruluģlar arasında 5'inci sıradayız. Bunu daha da geliģtirebiliriz. Bunun için imkanımız da var'' dedi. Bu tür etkinliklerin kendilerini heyecanlandırdığını, DıĢ Yayınlar Dairesi olarak buraya ''koģa koģa'' geldiklerini ifade eden Köksoy, medya kuruluģları olarak bir araya gelinmesi ve ortak hareket edilmesi gerektiğini anlattı. -ÇOMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SEDAT LAÇĠNER'ĠN KONUġMASI- Oturumun son bölümünde söz alan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Balkanlar'ın dünyanın en eski yerleģim yerlerinden biri olduğunu ancak eski bir yerleģim yerinin burayı bir bölge haline getirmediğini kaydetti. Bunun için çağın her döneminde gayret sarf edilmesi, emek harcanması gerektiğini vurgulayan Laçiner, Ģunları söyledi: ''Çünkü birlikte yaģamak emek istiyor. Yani aģık olduğunuz bir kadınla bile evlendikten sonra emek göstermezseniz o yuva dağılıyor, boģanıyorsunuz. Bölgesel barıģtan bahsedebilmemiz için olması gereken nedir? Bölge olmanız gerekir. Balkanlar Ģu anda pek çok açıdan bir coğrafyanın adı gibi. Tarihsel, dilsel, kültürel olarak birçok benzerliği olmasına rağmen bilinç dıģı, farkındalık dıģılık var. Eğer farkında değilseniz kardeģinizle bile çok büyük kavgalar yaģayabilirsiniz ve o birliktelik olmaktan çıkar. Yani önce bölge olması gerekiyor. Bir 'Balkanevi'nin inģa edilmesi gerekiyor. O görev de tabii ki o bölgede yaģaģanlara düģüyor. Bir 'Balkanevi'nin inģa edilebilmesi için ilk yapılması gereken bir kimliğin, bir bilincin yani 'burası bizim evimiz' düģüncesinin insanlar içine yerleģmesi, kiģiselleģtirilmesi, onların malı haline gelmesi gerekli. Bu, bir anda olacak bir Ģey değil. Tabii ki biz burada bir süreçten bahsediyoruz. Tohumlar atıldıktan sonra ikinci safha iliģkilerin artmasıdır.'' -BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU -TVNET DIŞ HABERLER EDİTÖRÜ AKYOL: -''MEDYANIN BELİRLİ ETİK İLKELERE UYGUN HAREKET ETMESİ GEREKMEKTEDİR'' -CNN TÜRK HABER KOORDİNATÖRÜ YAVUZ OĞHAN: -''BALKAN ÜLKELERİ MEDYA FORUMU GİBİ PLATFORMLAR ASLINDA ÜLKELERİN BİRBİRLERİNİ ANLAMASIDIR, GAZETECİLER VASITASIYLA. BURSA (A.A) Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde, BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve DıĢiĢleri Bakanlığı Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (SAM) BaĢkanlığınca Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ''Balkan Ülkeleri Medya Forumu'' kapsamında ''Uluslararası Kurumlar, Bölgesel BarıĢ GiriĢimleri ve Medya'' ve ''Geleceğin Kurgulanmasında Medyaya DüĢen Sorumluluk'' baģlıklı oturumlar gerçekleģtirildi. Stratejik AraĢtırmalar Merkezi BaĢkanı Prof. Dr. Bülent Aras'ın moderatörlüğünü yaptığı ''Uluslararası Kurumlar, Bölgesel BarıĢ GiriĢimleri ve Medya''oturumunda konuģan TVNET DıĢ Haberler Editörü Yasemin Akyol, medyanın belirli etik ilkelere göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

20 Medyanın modern toplumdaki yeni ve önemli rolünü yerine getirebilmesi için, enformasyon, iletiģim ve imgeye dayalı bu yeni kültürün karmaģık sistemini anlamanın zorunlu hale geldiğini kaydeden Akyol, ''Aksi takdirde yurttaģların, edilgenliğin rahatlığından hoģlanmaları nedeniyle ve medyanın köleleri haline gelmeleri sonucunda, kiģisel kanılar, heyecan veren gazete baģlıklarının ve reklam sloganlarının oltasına takılabilirler. Bu nedenle medyanın belirli etik ilkelere uygun hareket etmesi gerekmektedir''dedi. Akyol, enformasyonun temel bir hak olarak kabul edilmediği takdirde onun özel bir hizmet olarak benimsenmesi karģısında herhangi bir alternatif bulmanın çok zor olacağını kaydederek, Ģöyle konuģtu: ''Kısaca sonuçta enformasyon, yalnızca pazarın yasalarına tabi olan ve medya sahiplerinin, editörlerin ve gazetecilerin özel çıkarları doğrultusunda zorla kabul ettirilen bir meta haline dönüģür. Enformasyonun temel bir hak olarak kabul edilmesi, medyanın, medya sahiplerinin, editörlerin ve gazetecilerin enformasyonu kendi mülkleri olarak kullanmalarını engeller. YaĢadığımız bilgi çağında normlar ve değerler için verilen mücadele ve salt siyasal arenada kazanılmaz. Ġnsan algılamasını etkileyen araçlar üstündeki kontrole karģı verilecek mücadeleyi kazanmaktır asıl olan. Çünkü post-modernizm için imaj her Ģeydir, imaj üreten endüstriler, medya, gerçek kudret ve nüfus merkezleridir. Mevcut küresel bilgi ve imaj endüstrisinin alternatif imaj ve bilgi ağı ile etkisizleģtirilmesi, kültürel özerkliği ve hakikiliği güçlendirmenin özüdür. Bilginin kudret haline geldiği bu dünyada, her toplumun çocukları, hem kendi geçmiģlerinin öykülerini dinleyebilme, hem de çağdaģ kültürün yarınına damgalarını vurabilme Ģansına sahip olmalıdır'' Oturumda Sırbistan Vreme Dergisi ġef Editörü Dragoljub Zarkoviç ve Kosovalı gazeteci Valjeta Kosumi de birer konuģma yaptı. -''GELECEĞĠN KURGULANMASINDA MEDYAYA DÜġEN SORUMLULUK'' CNN Türk Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan'ın moderatörlüğünü yaptığı ''Geleceğin Kurgulanmasında Medyaya DüĢen Sorumluluk'' oturumundaki konuģmasında, son dönemlerde Orta Doğu'daki olayların en çok konuģulan konular arasında olduğuna dikkati çekerek, ''Yeni medya, toplumları çok ciddi anlamda etkiliyor. Türkiye'den bir kaç örnekle bunları anlatmak mümkün. Bir Ermenistan örneği var. Ermenistan, Türkiye ile ciddi sıkıntılar yaģayan bir ülke. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra diğer ülkelerin de soykırım iddialarını kabul edilmesi iki ülke arasındaki iliģkileri çok ciddi etkiledi. Ama bundan bir kaç yıl önce iki ülke cumhurbaģkanı iliģkileri normalleģtirmek için önemli bir adım attılar. Tabi siyasi bir risk aldılar. Tabi bunu alırken medyanın da toplumun da kendilerinde göstereceği tepkiyi tam olarak bilmiyorlardı. O süreçte medya bunda çok olumlu bir etki de yarattı. Özellikle Türkiye tarafında, hükümete de cumhurbaģkanına da çok ciddi destek geldi'' dedi. Bu dönemde süreç ilerlerken devreye Azerbaycan'ın girdiğini hatırlatan Oğhan, Ģöyle konuģtu: ''Medyanın Türkiye'nin dıģ politikası üzerindeki etkisini burada gördük. Azerbaycan'dan milletvekilleri geldi. Türkiye'de gazetecilere röportajlar verdiler. Türkiye'nin Ermenistan ile iģ birliğine gitmesinin ülkelerini çok zor durumda bırakacağını söylediler. Türkiye'deki kamuoyunun o gönül birliğinden de yararlandılar. Ardından Türkiye'de tepkiler yükseldi. Hükümet duyarsız kalamadı ve sonrasında o protokoller askıya alındı. Buradaki durum medyaya rağmen ama tabi ki medyanın da etkisiyle birlikte ülkenin dıģ politikasının bir Ģekilde Ģekillenmesiydi. Balkan Ülkeleri Medya Forumu gibi platformlar, aslında ülkelerin birbirlerini anlamasıdır, gazeteciler vasıtasıyla daha çatıģmacı bir dil kullanımının önüne geçiliyor. BarıĢçı bir üslup kullanılmasını sağlıyor. Neticede de ülkeler arasındaki iliģkiler olumlu etkileniyor.'' Bu oturuma katılan Arnavutluk'tan Akademisyen Enika Abazi, Hırvatistan'dan Televizyon Muhabiri Ġndira BiĢçeviç, Makedonya'dan gazeteci Erol Rizalov ile Sırbistan Politika Gazetesi DıĢ Politika Yorumcusu BoĢko YakĢıç, birer konuģma yaptı.

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI Portal : http://kalemmedyahaber.com İçeriği : Haber Tarih : 21.12.2015 Adres : http://kalemmedyahaber.com/kultur-sanat/ilkadimda-buyuk-balkan-kongresi-p-1311.html?oscsid=e6530b313259

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Yunanistan ın Kos Belediye Başkanı George Kritsis, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

BALKANLARDA TÜRKÇE RADYO YAYINCILIĞI ÇALIŞTAYI HABER METNİ VE SONUÇ BİLDİRGESİ Perşembe, 22 Aralık :56

BALKANLARDA TÜRKÇE RADYO YAYINCILIĞI ÇALIŞTAYI HABER METNİ VE SONUÇ BİLDİRGESİ Perşembe, 22 Aralık :56 Balkanlarda Türkçe yayıncılık yapan radyolar, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen "Balkanlarda Türkçe Radyo Yayıncılığı ve Türkiye'nin Etkin Tanıtımı" adlı, yoğun ilgi gören bir çalıştayla bir araya

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ...

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... Portal : www.habermrt.com İçeriği : Gündem Adres : http://www.habermrt.com/3-bolge/avcilar/baskan-toprak-istanbul-universitesi-rektoru-prof-dr-yunus-soyleti-agir

Detaylı

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti NİSAN-MAYIS 2013 e-bülteni Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Değerli AHİD üyeleri ve sevgili dostlarımız, Aylık e-bültenimizin Nisan-Mayıs 2013 sayısıyla karşınızdayız. Baharın gelişiyle birlikte doğa da canlanmaya

Detaylı

6. GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

6. GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 6. GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜRKİYE - KOSOVA MEDYA İŞBİRLİĞİ. RTÜK BAŞKAN VEKİLİ PROF. DR. HASAN TAHSİN FENDOĞLU İLE KPM BAŞKANI ADNAN MEROVCİ TARAFINDAN İMZALANDI. 6. Gelecekle İletişim

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu

Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar.. Dün sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması. 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul. Ömer Cihad Vardan

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması. 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul. Ömer Cihad Vardan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü İş Forumu Konuşması 26 Ekim 2016, Grand Wyndham Hotel, İstanbul Ömer Cihad Vardan T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi,

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing)

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing) İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli (Mobbing) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -BUGÜNE KADAR 103 PERSONELİMİZ TARAFINDAN KOMİSYONUNA BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR MOBBİNG İLE MÜCADELE

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR Kasım 09, 2006-12:00:00 ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: ''BAŞBAKAN'IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT,

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -25 BİN ÇALIŞANIMIZLA BİRLİKTE SGK YI TÜRKİYE NİN GÖZBEBEĞİ HALİNE GETİRDİK -DOĞAN BİR ÇOCUK 18 YAŞINA, OKUYORSA

Detaylı

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜ ile Putra Üniversitesi arasında 'Mevlana Değişim Programı' İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

"Down Şefler Türkiye Projesi"

Down Şefler Türkiye Projesi "Down Şefler Türkiye Projesi" Proje kapsamında 11 ilde 27 down sendromlu genç aşçılık eğitimi alacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı

Detaylı

Engelli kardeşlerimizin yüzü gülmeye başladı

Engelli kardeşlerimizin yüzü gülmeye başladı Engelli kardeşlerimizin yüzü gülmeye başladı Mart 23, 2012-9:04:49 TRT Okul'un engellilere yönelik ''Biz de Varız'' programının TRT Arı Stüdyoları'nda düzenlenen galasına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Amna HAFDHALLAH Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Tunus resmi gazetesinde 18 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan yazıyla Evrensel Arap kültür ve yaratıcılığını

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

'Bir milleti yok etmek istiyorsanız, ordularının içine politika bulaştırın'

'Bir milleti yok etmek istiyorsanız, ordularının içine politika bulaştırın' 'Bir milleti yok etmek istiyorsanız, ordularının içine politika bulaştırın' Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Türk Demokrasisinin

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Hiç kimse imtiyaza sahip değil

Hiç kimse imtiyaza sahip değil Hiç kimse imtiyaza sahip değil Aralık 22, 2014-8:03:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Hiç kimse hukuk devleti içinde imtiyaza sahip değildir" dedi. Davutoğlu, Makedonya'ya hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda

Detaylı

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010 Süreko dan Haberler Değerli Çevre Dostlarımız, Süreko E-Bültenlerinin ikinci sayısını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci sayımızı yine sizleri, Süreko daki gelişmeler ve organizasyonlar hakkında

Detaylı