Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı"

Transkript

1

2

3 Genel Müdür Mesajı tarihinde 2805 Sayılı Kanunla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ün direktifi ile kurulan ve Dünya daki bor rezervinin yüzde 72 sine sahip olan güzide Teşekkülümüzün Eğitim Politikası; Teşekkülün kuruluş amacı, vizyonu, yakın ve gelecek misyonu, stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi, sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda, iş hayatında, hizmetlerde meydana gelen sürekli olarak hızlı değişim, gelişim, piyasanın rekabet şartları, yenilikler karşısında işletmelerde performans ölçümü ve denetimi, stratejik planlama ve yönetim, proje yönetimi v.b. eğitimlerle personelin düşünce, rasyonel karar alma, tutum, davranış, alışkanlıkları ve bakış açısındaki olumlu, birleştirici değişikliklerin başarı ile hayata geçirilebilmesi bakımından, bilgi, görgü ve yeteneklerinin gösterilebilmesini sağlamak suretiyle insan gücünün verimini artırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, 2012 yılı Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programının önceki yıllarda olduğu gibi titizlikle uygulanması safhalarında tüm yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstermesi ve başta görev alacak eğiticiler olmak üzere, eğitimlere iştirak edecek tüm personelimize ve mesai arkadaşlarıma sağlık mutluluk ve başarılar dilerim. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

4 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. Mustafa Kemal ATATÜRK

5 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE POLİTİKAMIZ Maden, metalürji ve kimya sektörlerinde, gelecek yıllarda bir dünya şirketi olma yolundaki gayretlerimize katkı yapacak, Müşteri memnuniyetini esas alarak iç ve dış pazardaki rekabet gücümüzü iyileştirecek ve geliştirecek, İşletmelerimiz ve İştiraklerimiz ile ilgili her türlü koordinasyon, üretim değerlendirme, pazarlama, maden arama, satın alma, araştırma-geliştirme, mühendislik, müşavirlik ve eğitim hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını sağlayacak, Çalışanlarımızı memnun kılarak onların her alanda eğitilmelerini ve gelişmelerini sağlayacak, Kalite bilincini ve çevre kültürünü yerleştirmeye katkı yapacak, bir hizmet anlayışını, Teşekkülümüzde yaygın hale getirerek standartları yakalayıp, standartlara uygunluğu devam ettirmek ve sürekli iyileştirmektir. Orhan YILMAZ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı

6 VİZYONUMUZ Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor kaynaklarından maksimum katma değer yaratan kuruluş olmak. MİSYONUMUZ Bor zenginliğimizi sürdürülebilir kalkınma modeli çerçevesinde değerlendirip, bor ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda bulunmaktır.

7 İÇİNDEKİLER HİZMET İÇİ EĞİTİMLER... İşletmelerde Performans Ölçümü ve Denetimi... Planlı Bakım Yönetimi... Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitim... MS WORD ve MS EXCEL + MS POWERPOINT... Neuro Linguistic Programming - NLP... İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi... Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi... Proje Yönetimi... Finansçı Olmayanlar İçin Finans... Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans... Halkla İlişkiler ve Güvenli İletişim... Performans Değerlendirme Görüşmelerine Etkinlik Kazandırma... Sendikal Haklar... Etik İlkeler... TEŞEKKÜL DIŞI KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK EĞİTİMLER... Teşekkül Dışı Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Eğitimler... MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ STAJLARI... Mesleki Eğitim - Öğrenci Stajları... İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİMİZİN 2012 YILI EĞİTİM PLANLARI... KIRKA Bor İşletme Müdürlüğü... EMET Bor İşletme Müdürlüğü... BİGADİÇ Bor İşletme Müdürlüğü... BANDIRMA Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yılında Düzenlenecek Eğitimlerin Zaman çizelgesi

8 HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 06

9 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DENETİMİ Programın Amacı Teşekkülün nerede olduğunu, geçmiş performansı ile kıyaslamasını, hedefleri ile bulunduğu nokta arasındaki mesafeyi irdeleyebilmesini sağlamaktır. Programın İçeriği Verimlilik, Üretkenlik, Etkililik, Etkenlik Kavramları Performans Yönetimi Performans Olcum ve Denetim Sistemleri Performans Ölçütlerini Oluşturma Performans Göstergeleri Toplam Performansın Ölçülmesi Değer Mühendisliği Değer Yönetimi Kavram ve Teknikleri Değer Mühendisliğinin Aşamaları Katılımcı Profili: Teşekkülde performans yönetimi, ölçüm ve denetim sistemlerini kurgulayan yöneticiler Süresi: 1 Gün Uygulama Tarihi: Ocak 07

10 PLANLI BAKIM YÖNETİMİ Programın Amacı Kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak, makine ve teçhizatın istenen bir düzeyde çalışmasını kontrol altında tutmaktır. Programın İçeriği Planlı bakım yapısını kurma (bakım sistemi, bakım standardı, bakım planlama ve bakım bilgi sistemi), Bakım Sistemi Bakım Standardı Bakım Planlama Bakım Bilgi Sistemi Yedek parça yönetimi, Yağlama Yönetimi Üretken Bakım Araştırması Bakım Teknolojilerini Ve Yeteneklerini Artırma Bakım Yeteneklerini Arttırma Bakım Teknolojilerini Arttırma Sıfır Hata Aktiviteleri, Bakım maliyet yönetimi, Otonom bakım aktivitelerine rehberlik ve destek olma, Katılımcı Profili: Eğitime ihtiyacı olduğu bildirilen personel Süresi: 3 gün Uygulama Tarihi: Şubat 08

11 STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM Programın Amacı Stratejik planlama ve yönetim konusunda katılımcıları bilgilendirmek. Programın İçeriği Stratejik Yönetimin Temel Kavramları Strateji ve Stratejik Yönetim Nedir? Stratejik Düşüncenin Tanımı Strateji Geliştirmenin Gerekleri, Değerler-Kurum Değerleri Vizyon ve misyon bildirimi Stratejik Yönetim Yaklaşımları Stratejik Yönetim Araçları, Modelleri Stratejik Planlama Süreçleri Stratejik Analiz Ne Zaman Yapılmalı? Süreç Geliştirme Yol Haritası Planlama ve Koordinasyon Kurumun Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Stratejik Planlamada Dış ve İç Çevre Analizi Swot Analizi, Güçlü ve Zayıf Yanlar Kriterleri, Fırsat Kriterleri, Tehditler Beyin Fırtınası, Çoklu Oylama Nominal Grup Tekniği Kurumun Analizi İzleme, Değerlendirme ve Performans Ölçümü Katılımcı Profili: Müdür Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Şubat 09

12 MS WORD ve MS EXCEL + MS POWERPOINT Programın Amacı Word, Excel ve Powerpoint programlarını teşekkül personelinin kolay ve pratiğe dayalı bir biçimde öğrenmelerini, günlük rutin işlerde daha verimli ve daha hızlı olabilmelerini sağlamaktır. Hedef Davranışlar Yazılı belgeler üzerinde istenilen değişikliği yapabilmek, Basit hesaplamaları yapabilmek, Karmaşık formüller ile hesap çizelgeleri ve tablolar oluşturabilmek Grafik destekli analizler yapabilmek Powerpoint kullanarak sunu hazırlayabilmek Programın İçeriği Ms Word (Kelime İşlemci) Eğitimi Yeni sayfa açma, yazı yazma işlemleri Sayfa düzeni işlemleri Cetvel kullanımı ve üzerinde sekme noktaları işlemleri Paragraf düzenleme Baskı ön izleme ve yazıcıdan çıktı alma işlemleri Dosya kaydetme işlemleri Kes-Kopyala-Yapıştır işlemleri Biçim Boyacısı kullanımı Tablo oluşturma ve kullanımı Sayfayı sütunlara bölme Metni otomatik numaralandırma ve alt detayları yönetebilme Çizim araçlarının kullanımı & Wordart, Clipart, Resim ekleme ve üzerinde oynama işlemleri Üst-Altbilgi ekleme & Sayfa numaralandırma Matematiksel ve kimyasal formülleri yazdırma Belge koruma ve Belge şifreleme işlemleri Pencere bölme Başlık yönetimi & İçindekiler oluşturma Otomatik metin girdileri oluşturma Dipnot-Sonnot & Resim Yazısı ekleme ve detayları Yer imi ve Köprü yönetimi Açıklama ekleme ve değişiklikleri yönetme 10

13 Ms Excel (Elektronik Tablolama) Eğitimi Sayfa yapısı ve ayarları Hücre, satır, sütun kavramları ve ayarları Tablo ol üzerinde yapılacak işlemler Hücreye istenen veriyi girebilme Hücre birleştirme ve tablo biçimlendirme Hücre çoğaltma & Seriler oluşturma Basit hesaplama işlemleri Formüle etme mantığı ve formül yazabilme Fonksiyonlar ve kullanımları Hücre içeriği silme-temizleme Yazıcıdan baskı yöntemleri & Sayfaya sığdırma & Sayfa sonu önizleme Verileri sıralama Grafik analiz ve grafik üzerinde ayarlar yapabilme Word e tablo transferi Belgeyi koruma ve şifreleme işlemleri Eğer e bağlı VE YADA kullanımları + ARA vb. diğer formülleri kullanabilme Formül denetleme (Formülde etkilenen ve etkileyenlerin gösterilmesi) Hata denetimi (Formüller için hata denetleme) Hedef arama (Formül içeren hücrelerin değerinin ne olması istenirse) Koşullu biçimlendirme & Değiştirilmiş hücre adına bağlı işlem yapabilme Veri Yönetimi (Filtre uygulama, Form, Doğrulama, Metni Sütuna bölme, Birleştirme, Gruplandırma, Liste) Makro yönetimi (görsel olarak) Ms Powerpoint (Sunu Hazırlama) Eğitimi Sunu nedir ve ön hazırlıkların belirlenmesi Word ve Excel den materyal transferi ve sunu alt yapısı oluşturma Slayt kavramı ve geçişler Yazılan ve Çizilen nesnelere animasyon ekleme Sunu yönetimi & Sunma & Sunuyu kaydetme Katılımcı Profili: Eğitime ihtiyacı olduğu bildirilen personel. Süre: 5 gün Uygulama Tarihi: Mart 11

14 NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING - NLP Programın Amacı NLP, mükemmellik psikolojisidir. Öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkansız görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmesini sağlar. NLP kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir. Programın İçeriği NLP nin Açılımı NLP nin Ön Kabulleri - İlkeleri Dilimiz, İletişimimiz ve Davranışımız İnsan Denilen Varlık NLP de Temsil Sistemleri NLP de Algımızı Etkileyen Faktörler NLP de Davranışı Anlamak NLP de Stratejiler ve Yeniden Çerçevelemek Bir işi başaran insanların başarısı nasıl modellenebilir? Davranışın öğrenilebilir ve aktarılabilir yanı var mıdır? Bir işi bir kişi başarmışsa, onu herkes başarabilir mi? Nasıl? TOTE Modeli Stratejileri Anlamak Ustalık Sanatı NLP Koçluğu Kaldıraç Teknikleri Ekoloji Katılımcı Profili: Eğitime Katılması Uygun Görülen Personel Süresi: 2 Gün Uygulama Tarihi: Mart, Nisan 12

15 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Programın Amacı İş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili personelin bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi suretiyle daha verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak. Programın İçeriği İş sağlığı ve iş güvenliğinin genel prensipleri İş güvenliği yönünden işyerlerinde yapılması gerekli kontroller, düzenlenecek belge, kayıt, form ve raporlar, Sabit tesislerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu (işyeri hekimi ve iş güvenliği kurulları), Sağlık ve güvenlik konusunda devlet, işveren ve işçilerin görev ve sorumlulukları, İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar, iş kazası ve nedenlerinin analizi, risk unsurları ve alınacak tedbirler Elektrikle yapılan çalışmalarda iş kazaları ve alınacak tedbirler, Makine ve tesislerde iş kazaları ve iş güvenliği, Basınçlı kaplarda iş kazaları ve iş güvenliği, Kaynak işlerinde iş kazaları ve iş güvenliği Depolama, taşıma ve istifleme işlerinde iş kazaları ve iş güvenliği, İş sağlığı ve meslek hastalıkları (a- kimyasal, b- fiziksel). Katılımcı Profili: Eğitime ihtiyacı olduğu bildirilen personel Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mayıs 13

16 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Programın Amacı Günümüzde uluslararası pazarlarda şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir. Bütün bu gelişmeler yeni bir yönetim anlayışını zorunlu kılarken yeni bir yönetici profili ortaya çıkarmaktadır. TZY eğitiminin amacı, bugünün ve geleceğin şiddetli rekabet ortamında başarının Tedarik Zinciri Yönetimi nden geçtiğini vurgulamaktır. Programın İçeriği Lojiṡti k Yönetiṁi (1.Gün) Uluslararası Ticarette Lojistik Temel Tanım ve Kavramlar Lojistik, Uluslararası ve Dahili Taşımacılık Üçüncü Parti Lojistik,Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Lojistiği, İhracat Lojistiği, İthalat Lojistiği, Dağıtım Lojistiği Freight Forwarder ve Taşıyıcı Temel Taşıma Türleri ve Özellikleri Havayolu, Karayolu, Demiryolu, Denizyolu Taşımacılığı Kombine Taşımacılık Taşıma Yönetimi ve Planlaması Gönderici, Freight Forwarder ve Taşıyıcı İlişkileri Gönderici ve Alıcı Taraflar Araç-Yük-Güzergah Değerlendirmesi Zaman-Maliyet Analizi Taşıma Yönetiminde Performans Ölçümü 14

17 Sözleşme Türleri ve Fiyatlandırma Hukuki Sorumluluklar ve Yasal Çerçeve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetiminde Temel Trendler 3. Parti Lojistik İş Çevresi ve Temel Faaliyet Alanları Kombine Taşımacılık,Stratejik İşbirlikleri Çevre Yönetimi,Tedarik Zinciri Yönetimi E-İş ve Bilişim Sistemleri Depo Yönetimi ve Elleçleme Depo Kavramı Temel Depo Türleri ve İşlevleri Depo Bölümü ve İşletme İçerisindeki Rolü Depo Lojistiği ve Temel Depo İş Süreçleri; Kabul, Yerleştirme, Depolama, Sipariş Gerçekleştirme, Çıkış İşlemleri Envanter Planlaması ve Kontrolü Depo Yeri Seçimi ve Maksimum Alan Kullanımının Sağlanması Depolamada Kullanılan Teknikler ve Araçlar Forklift, İstif Makineleri, Konveyörler, Palet ve Raf Sistemleri Depolamada Kullanılan Semboller ve İşaretleme Depolamada Risk Faktörleri ve Güvenlik Uygulamaları Depo Bilgi Sistemleri Depolama Maliyetleri ve Depo Yönetiminde Performans Ölçümü Dağıtım Yönetimi,Yurtiçi ve Uluslararası Dağıtım Dağıtım Dinamikleri ve Maliyetleri Dağıtım Planlaması ve Perakendecilik Cross Dock Uygulamaları ve Örnek Olay (Vaka) Çalışmaları 15

18 Tedari k Ziṅciṙi Yönetiṁi (2. Gün) Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Fiziksel Tedarik (inbound) ve Üretim ve Dahili İşlemler Fiziksel Dağıtım (outbound) İşletme Stratejisinin Belirlenmesi Ürün ve Hizmet Stratejisi Üretim Yönetimi ve Yalın Düşünce Envanter Yönetimi TZY ve Örgütsel Değişim Tedarik Zinciri Organizasyonu Tedarik Zinciri Operasyonları Tedarik Organizasyonu, Yapı ve Süreçleri Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM) Tedarikçi Hayat Eğrisi Tedarikçi Seçimi ve Değerlemesi Tedarikçi İlişkileri Satınalma ve Pazarlık Yönetimi; Taktik ve Stratejiler Tedarik Zinciri Bilgi Sistemi ve Teknoloji Yatırımları İşletme Kaynak Planlaması (ERP) E-İş, E-Lojistik ve E-Satınalma B2B ve B2C Ticaret Lojistik ve Tedarik Zinciri Akış Yönetimi Yurtiçi ve Uluslararası Tedarik İhracat Lojistiği, İthalat Lojistiği TZY ve Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms) Arayüzü Fabrika Lojistiği, Fabrika İçi Yerleştirme ve Malzeme Akış Planlaması Dağıtım Lojistiği Üretici ve Lojistik İşletmesi İle İlişkiler Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Üçüncü Parti Lojistik 16

19 Lojistik İşletmesinin Belirlenmesi ve Seçim Süreçleri Lojistik İşletmelerinin Tedarik Zinciri Organizasyonu ve Müşteri Hizmetleri Üretici ve Lojistik Firma Arasında Ortak Dil Kullanımı Lojistik Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Performans Kriterleri SCOR Modeli ve TZY Performans Ölçümlemesi Tedarik Zinciri Yöneticisi Kimdir? Tedarik Zinciri Yöneticisinin Sorumluluk Alanları Yönetici Özellikleri TZ Yöneticisi ve Bölümler Arası Etkileşim Küresel İşletmeler ve TZY Vaka Çalışmaları Katılımcı Profili: Eğitime ihtiyacı olduğu bildirilen personel Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Mayıs 17

20 PROJE YÖNETİMİ Programın Amacı Belirli amaçlar çerçevesinde hazırlanacak projelerde, proje ekiplerinin modern proje yönetimi tekniklerinden yararlanarak projelerin her aşamasında daha etkili bir çalışma sistemi oluşturmalarını sağlamak üzere yönlendirmede bulunmak. Programın İçeriği Proje Yönetiminden Beklenenler Proje Safhaları ve Proje Hayat Döngüsü Proje Paydaşları Organizasyonel Etkiler Genel Yönetim Becerileri Proje Süreçleri, Süreç Grupları ve Etkileşimleri Proje Kapsamı Projelerde Zaman Yönetimi Projelerde Maliyet Yönetimi Projelerde Kalite Yönetimi Projelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Projelerde İletişim Yönetimi Projelerde Satınalma Yönetimi Projelerde Çizelgeleme Katılımcıları Tanımak İnsanlarla Çalışma ve Onları Yönetme Liderlik Projelerde Takip ve Kontrol Katılımcı Profili: Proje üreten, yöneten, proje ekiplerinde yer alan tüm çalışanlar Süresi: 2 Gün Uygulama Tarihi: Haziran 18

21 FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS Programın Amacı Finans bilgi ve deneyimi olmayan ancak yürütmekte olduğu iş ve işlemlerde temel finans bilgisine gereksinim duyan çalışanlara finansal kaynakların teşekkül değerini maksimum kılacak şekilde finansal kaynak sağlama, bu kaynakları yatırımlara yönlendirme konusunda temel finans bilgisini vermek. Programın İçeriği Paranın Zaman Değeri Finansal Matematik Paranın Bugünkü Değeri Paranın Gelecekteki Değeri Anüite Hesapları Finansal Tablolar Bilanço Kar ve Zarar Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tabloların işleyişi Finansal Analiz Mali Analiz Finansal Oranlar Başabaş noktası DuPont Analizi Finansal Piyasalar Mali Piyasalar ve Enstrümanlar Para ve Sermaye Piyasası Temel Ekonomik Veriler Menkul Kıymetler Piyasası Katılımcı Profili: Finans ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar. Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Eylül 19

22 FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS Programın Amacı Finans bilgisini, teşekkülün çıkarlarını ve değerini maksimum kılmak için, üst düzey yönetim kararlarında ve finansal politika oluşturmada nasıl kullanmaları gerektiği konusunda yönetici pozisyonunda olan personele gerekli finansal eğitimi, bilgi ve deneyimi kazandırmaktır. Programın İçeriği 1- Fiṅansmanın Tanıtılması 1.1. Finansmanın İşletmelerdeki yeri ve önemi 1.2. Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı 1.3. Finansmanın Temel Amacı 1.4. Finansal Örgütlenme ve Organizasyon 2- Fiṅansal Karar Alma Ve Fiṅansal Poliṫi k 2.1. Finansal Karar Alma Süreci 2.2. Finansman Politikaları Belirleme Süreci 2.3. Finansal Politikaların Belirlenmesi ve Firma Değeri İlişkisi 2.4. Finanslama Politikası Kararları 2.5. Yatırım Politikası Kararları 2.6. Temettü Politikası Kararları 3- Temel Fiṅans Matemati ği 3.1. Paranı zaman değeri 3.2. Basit faiz- Bileşik Faiz 3.3. Nominal faiz- reel faiz 3.4. Bugünkü Değer- Bugünkü değer anüiti 3.5. Gelecek Değer-Gelecek Değer anüiti 3.6. Eşit Taksit hesaplamaları 4- Makro Ekonomi k Kavramlar, Göstergeler Ve Yorumları 4.1. Makro Ekonomik Kavramlar ve Yorumları Enflasyon, enflasyon türleri, göstergeler hesaplama ve yorumları, Deflasyon, Devalüasyon, Revalüasyon, Konvertibilite, Gayrisafi Milli Hasıla, Deflatör, Büyüme, Durgunluk, Resesyon, Depresyon, Stagflasyon, Milli Gelir, Kullanılabilir 20

23 Gelir, İstihdam, İşsizlik, Cari İşlemler Dengesi, Dış Ticaret Dengesi, Döviz kuru, parite vb Ekonomik büyüme ile ilgili makro göstergeler 4.3. Fiyat hareketleri ile ilgili makro göstergeler 4.4.Ödemeler dengesi ile ilgili makro göstergeler 5- İşletme Sermayesi Yönetiṁi 5.1. Nakit Yönetimi 5.2. Portföy Yönetimi, Menkul Kıymet Yatırımları ve Analizi 5.3. Alacak Yönetimi 5.4. Stok Yönetimi 5.5. Maddi Duran Varlık Yönetimi 5.6. Borç Yönetimi Katılımcı Profili: Esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen yöneticiler. Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Eylül 21

24 HALKLA İLİŞKİLER VE GÜVENLİ İLETİŞİM Programın Amacı İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı etkin iletişim zeminine sahip olabilmek için, güvenli iletişimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmak, iletişim kazalarının en aza indirilmesi konusunda bireylere düşen rol ve sorumlulukların katılımcılar tarafından fark edilmesini sağlamaktır. Programın İçeriği İletişim Nedir? Halkla İletişimin Temel Kavramı/Nitelikleri Halkla İlişkilerde Yöntemler ve Araçlar Başarılı Halkla İlişkiler Elemanının Temel Özellikleri İletişim Tarzları (profiller) İletişimde Duygusal Modelleri Tanıma ve Yönetme Sorunlu Durumlarda İletişim Kurum İçinde Olumlu İletişim Atmosferi Oluşturmada İlginin Önemi, Eylem Durakları Katılımcı Profili : Eğitime ihtiyacı olduğu bildirilen personel Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Ekim 22

25 PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİNE ETKİNLİK KAZANDIRMA Programın Amacı Yöneticilere çalışanları ile yapacakları performans değerlendirmesi görüşmelerinde gerekli bakış açısını, bilgi ve beceriyi kazandırmak, performans değerlendirme görüşmelerinin istenen ve planlanan hedefler doğrultusunda amacına hizmet etmesini sağlayacak bir ortamda yapılmasını, pozitif ortamı oluşturmak konusundaki sorumluluklarını fark ettirmek, çalışanları ile performans değerlendirmesini sağlıklı ve etkin bir görüşme ile yapabilme becerisini yöneticilere kazandırmaktır. Programın İçeriği Yönetim Fonksiyonları Herkese Kurumdaşlık Strateji ve Hedefler Performans Yönetiminde Çalışan ve Yönetici Sorumlulukları Asıl ve İdeal Performans ve Ölçümleme Kişisel Kalite - Özdeğer Motivasyon Planlama İzleme (Süreklilik ve Takip) Değerlendirme Görüşme Öncesi - Görüşme - Görüşme Sonrası (Canlandırmalar) Farklı Görüşler - Görüşme ve Performans Sorunları Soru Sorma - Dinleme - Empati - Güven Oluşturma Görüşmeci Tipleri (Profil Analizi) Farklı Profillere Geribildirim Yakınlaşma Ayak Uydurma Katılımcı Profili: Performans değerlendirme görüşmesi yapacak olan yöneticiler Süresi: 2 gün Uygulama Tarihi: Ekim 23

26 SENDİKAL HAKLAR Programın Amacı Kamu Personeli Uygulama Genelgesine istinaden (2008/1) personelin, görevlerinin yürütülmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık ve güvenirlilik ilkelerine uyumlarının sağlanması ve niteliğinin yükseltilmesi. Programın İçeriği Kamu görevlileri sendikacılığı Sendika nedir? Sendikaların faydaları ve yaptıkları işler, Sendikaya üye olma, Sendika üyeliğinden ayrılma, Sendikal haklar Katılımcı Profili: Konu ile ilgili çalışan personel Süresi: 3 saat Uygulama Tarihi: Kasım (Etik ilkeler eğitimi ile aynı günde gerçekleştirilecektir.) 24

27 ETİK İLKELER Programın Amacı Kamu Personeli Uygulama Genelgesine istinaden (2008/1) Kamu görevlilerinin sahip olduğu hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi. Programın İçeriği Mesleki etik ilkeleri ve yolsuzlukla mücadele, Etik davranış ilkeleri, Halkla hizmet bilinci, Hizmet standardına uyma, Amaç ve misyona bağlılık Dürüstlük ve tarafsızlık Katılımcı Profili: Eğitime katılması uygun görülen personel Süresi: 3 saat Uygulama Tarihi: Kasım (Sendikal Haklar eğitimi ile aynı günde gerçekleştirilecektir.) 25

28 TEŞEKKÜL DIŞI KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK EĞİTİMLER 26

29 TEŞEKKÜL DIŞI KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK EĞİTİMLER Geniş bir faaliyet alanı bulunan ve bir çok branşta personel istihdam eden Teşekkülün, eğitim ihtiyaçlarının tümünü karşılama imkanı olmadığından, konusunda uzmanlaşmış pek çok kurum, kuruluş, firma, oda ve Üniversitelerin düzenlediği eğitimlere personelin katılımının sağlanmasına 2012 yılında da devam edilecektir. Kurum dışı eğitimleri verecek, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kuruluşlar, üniversiteler, eğitim veren devlet kurumları, TMMOB Metalurji, Maden, Elektrik, Jeoloji Mühendisleri Odası, Türk Kamu İşletmeleri Birliği ( KAMU-İŞ), Türkiye Bilişim Derneği, İntervalf Firması, Özel Eğitim Firmaları vb. üniversite, firma, kurum ve kuruluşların yıllık programlarına aldıkları eğitimlerden, Teşekkülümüzde çalışan personele faydalı olacağı düşünülerek teklif ve talep edilmesi halinde içerik, yer, zaman, ücret, öğretici ve diğer hususlar incelenmek suretiyle ihtiyaçlarımıza en uygun olanlar seçilerek katılım sağlanabilecektir. 27

30 28 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ STAJLARI

31 MESLEKİ EĞİTİM Çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve kalite olarak artırılması, çıraklık eğitimi dahil örgün veya yaygın mesleki ve teknik eğitimin bütün olarak Teşekkülümüzce desteklenip geliştirilmesi, mesleki ve teknik alanda iş öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının kamu ve özel bütün işyerlerinde verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek yürütülmesini sağlamak amacıyla çıkarılan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca meslek lisesi öğrencilerine merkez teşkilatı birimlerinde ve işletme müdürlüklerinde mesleki eğitim yaptırılmasına 2012 yılında da devam edilecektir. ÖĞRENCİ STAJLARI öğretim yılı staj ve uygulama çalışmaları yapacak yükseköğretim öğrencilerinin iş ve işlemleriyle ilgili yeni mevzuat çalışması Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek olup, Teşekkülümüzde staj yapacak öğrenciler hakkında Yönetim Kurulunun 6/5/2005 tarihli ve 52/7 sayılı, 10/1/2008 tarihli ve 236/9 sayılı, 6/11/2008 tarihli ve 274/10 sayılı, 07/05/2010 tarihli ve 352/2 sayılı kararlarıyla uygun görülen esaslar çerçevesinde staj işlemlerine devam edilecektir. Yükseköğretim öğrencilerinin iş hayatına hazırlanması, okullarda edindikleri teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bulması, çalışma ortamı ve çalışanlarla işbirliği yaparak kendilerini işyeri şartlarına ve durumuna adapte etmesi, gözlem, muhakeme ve sentez kabiliyetlerini geliştirmesinin sağlanması ülkemizin çeşitli branşlarda hedefine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, okullarınca staj yeri gösterilmeyen veya diploma/tez çalışması yapacak öğrencilere, Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında herhangi bir ücret ödenmeden yardımcı olunarak imkanlar dahilinde staj ve tez çalışması yapmaları sağlanacaktır. 29

32 İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİMİZİN 2012 YILI EĞİTİM PLANLARI KIRKA EMET BİGADİÇ 30 BANDIRMA

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39

40

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI süreç süreç süreç ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) EL KİTABI Baskı No: 01 Yayın Tarihi: 15/03/2012 Kopya: Orijinal Dağıtım: Eti

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Türk mobilya sektörü, 2013 yılında gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık ihracatla dünyada 17 inci sıraya yükseldi. 2023 yılın hedefi ise 10 milyar dolarlık ihracat. Bu

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı