NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R"

Transkript

1 BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ

2 BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın tamamı olabileceği gibi ülke, bölge, il, ilçe, köy veya konut gibi daha dar bir alan da olabilmektedir. Nüfusun nitelik ve nicelik özelliklerini inceleyen bilim dalına demografi denir. Nüfus coğrafyası veya nüfus bilim olarak da tanımlanır. Nüfusla ilgili bilgiler genelikle sayımlar yoluyla elde edilir. Belirli bir zamanda bir ülkede ya da ülkenin iyi tanımlanmış bölgesindeki tüm kişilere ilişkin demografik, ekonomik, toplumsal verilerin toplanma, değerlendirilme, analiz edilme ve yayımlanma işlemlerinin hepsine nüfus sayımı adı verilir. Modern olmayan nüfus sayımlarının amaçları: Bu sayımlar genel olarak çok dar amaçlara hizmet etmek için (asker ve vergi alma işlemleri) yapılmaktaydı. Bu nüfus sayımları belirli aralıklarla yapılan periyodik sayımlar değildi. Bu sayımlarda elde edilen bilgilerin bulunduğu istatistikler yeterince tutulmamış ve değerlendirilememiştir. Bu sayımlarda ülkeler arasında bir birlik ve uygulamada ortaklık yoktu. Dünya ülkeleri kendilerine göre değişik sayım yöntemleri kullanıyordu. Bu sayımların sonuçları sağlıklı değildi ve düzenli olmadığı için dünya nüfusu hakkında yeterli bilgiler vermiyordu. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? A) Mülteci B) Göç C) Nüfus artış hızı D) Nüfus Sığınmacı. Mevcut nüfusun; yaş, cinsiyet, evlilik durumu, geçim durumu, eğitim durumu gibi çeşitli sosyal ve ekonomik yönlerini, ülkelere ve bölgelere göre nüfus dağılımını ve doğum, ölüm, göç hareketi gibi gelişmeleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fitocoğrafya B) Demografi C) Teknocoğrafya D) Biyoloji Paleocoğrafya 3. Ülkelerin doğal kaynaklarını en verimli şekilde kullanılabilmesi, planlamalar ve yatırımlar için kaynak oluşturulabilmesi için nüfus sayımları yapılır. Fakat nüfus sayımlarının niteliği ülkeler ve bölgeler arasında farklılıklar gösterir. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde nüfusla ilgili verilere tahminlerle ulaşılırken gelişmiş ülkelerde daha doğru ve ayrıntılı bilgiler söz konusudur. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisine ait nüfus istatistiklerinin daha güvenilir olması beklenir? A) Almanya B) Brezilya C) Hindistan D) Somali Pakistan. Aşağıdakilerin hangisi nüfus sayımlarının nedenleri arasında yer almaz? A) Nüfus artışı hakkında bilgi edinmek B) Şehir ve köy nüfusunu öğrenmek C) Toplumun eğitim durumunu öğrenmek D) Askeri alanda yenilik yapmak Kır ve kent nüfusunu belirlemek. Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının amacı; nüfusun genel yapısı hakkındaki bilgileri inceleyerek ülkenin kalkınma hedeflerini belirlemektir. Buna göre, ülkemizde yukarıdaki amaçları belirlemek amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye Sanayi Odaları Birliği B) Devlet Planlama Teşkilatı C) Türkiye İstatistik Kurumu D) Türkiye Ticaret Odası Türkiye Sağlık Bakanlığı. Nüfus sayımlarıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? A) Askerlik ya da seçmen yaşına gelmiş nüfusu belirlemek B) Nüfusun, yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılımını belirlemek C) Kişibaşına düşen geliri yükseltmeyi sağlamak D) Demografik yatırımları planlamada öncelikleri belirlemek Nüfusun alansal dağılışını belirlemek 7. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımları sonrasında ele edilen sonuçlar arasında gösterilemez? A) İnsanların gelir düzeylerini belirlemek B) Nüfus artış hızını ortaya çıkarmak C) Kır kent nüfus özelliğini ortaya çıkarmak D) gruplarına göre dağılımı belirlemek Cinsiyet durumuna göre dağılımı ortaya çıkarmak. Tarihte bilinen ilk nüfus sayımı aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından yapılmıştır? A) Hindistan B) Fransa C) İsveç D) İngiltere Çin Test 1 1. D. B 3. A. D. C. C 7. A. E

3 9. Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Bu alan, Dünya nın tamamı olabileceği gibi, bir ülke, bölge, il, ilçe, köy hatta mahalle dahi olabilmektedir. I. Tapu kayıtları II. Nüfus sayımları III. Nüfus kütüğü kayıtları IV. Vergi kayıtları V. Kan sayımları Buna göre, yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri nüfusun nitelik ve nicelikleri hakkında en sağlıklı bilgi elde edilebilecek kaynaklar olabilir? 1. Aşağıdaki grafikte aynı yıl nüfus sayımı yapmış beş ülkedeki son beş sayım döneminin nüfus artış hızlarının ortalaması verilmiştir. Artış Hızı (%) I II III IV V Ülke :Nüfus artış hızı Dünya da ilk sayımlar Çin de (M.Ö. 3), Sümer de, Mısır da (M.Ö. 7) yapılmıştır. Modern nüfus sayımları İsveç te (17) yapılmıştır. Bu ülkeyi Danimarka (179), İspanya (177), ABD (1799), Britanya ve Fransa (11) izlemiştir. BÖLÜM COĞRAFYA A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) II ve IV III ve V 1.. yüzyıldan önce yapılan nüfus sayımları modern olmayan nüfus sayımları olarak nitelendirilir. Aşağıdakilerden hangisi. yüzyıldan önce yapılan nüfus sayımlarının özellikleri arasında gösterilemez? A) Bu sayımlar genel olarak çok dar amaçlara hizmet etmek için (asker ve vergi alma işlemleri gibi) yapılmaktaydı. B) Bu sayımların sonuçları güvenilir değildi ve düzenli olmadığı için dünya nüfusu hakkında yeterli bilgiler vermiyordu. C) Bu sayımlarda elde edilen bilgilerin bulunduğu istatistikler yeterince tutulmamış ve değerlendirilememiştir. D) Bu sayımlarda ülkeler arasında bir birlik ve uygulamada ortaklık yoktu, dünya ülkeleri kendilerine göre değişik sayım yöntemleri kullanıyordu. Bu nüfus sayımları belirli aralıklarla yapılan periyodik sayımlardı. 11. Anadolu da modern anlamda ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır? A) 1 B) 131 C) 11 D) 7 Buna göre, yukarıdaki grafikte verilen ülkelerden hangisinin nüfus sayımlarını daha seyrek olarak yaptığı söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV V 13. Aşağıda nüfus sayımları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. I. Nüfus sayımı, bir yerdeki nüfusun belli bir zaman diliminde sayılması işidir. II. Sayımlar nüfusun büyüklüğünü ve özelliklerini tanımayı sağlar. III. Nüfus sayımları demografinin temel veri kaynağıdır. Bir ülkedeki nüfusun tümü sayıldığı için oldukça masraflı ama kapsamlı bir bilgi edinme yöntemidir. IV. Eski tarihlerde yapılan sayımların temel amacı ülke içinde yaşayan yabancı sayısını belirlemek ve vergilendirme işini kolaylaştırmaktı. Hangisi söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II II ve IV 1. Dünya da nüfus sayımlarını anayasal zorunluluk haline getiren ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD B) Fransa C) İngiltere D) Rusya Kanada Modern nüfus sayımlarının amaçları: Nüfus artış hızını, Köy ve kent nüfusunu, Nüfusun miktarını, Nüfusun yaş ve cinsiyet durumunu, Nüfusun dağılışını, Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını, Eğitim durumunu, İşsizlik oranını, Asker çağındakileri, Seçmen sayısını öğrenmek gibi nedenlerle nüfus sayımları yapılır. UYARI! Günümüzde nüfus sayımlarının temel amacı nüfusun yapısı ve özelliklerini öğrenerek ülkenin geleceği için; sosyal, ekonomik ve politik planlamalarda bunlardan yararlanmaktır. Dünyada en çok uygulanan iki türlü nüfus sayım yöntemi vardır. Bunlardan biri de facto diğeri ise de jure sayım yöntemidir. Bu iki sayım arasındaki en temel farklılık şöyle belirtilebilir: De facto sayım yöntemi, sayım günü bulunulan yer esas alınmak suretiyle veri toplama işlemidir, de jure yönteminde ise nüfusun daimi ikametgâhı esas alınarak sayım yapılır. 9. C 1. E 11. D 1. B 13. C 1. A 1

4 BÖLÜM COĞRAFYA Dünya nüfusunun tarihsel artışı ve gelişimi Dünya nüfusunun yıllara göre değişimini gösteren bir grafik incelendiğinde, Dünya nüfusunun sürekli artma eğiliminde olduğu görülür. Dünya nüfusundaki hızlı artış, doğumların ölümlerden fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya nüfusu sürekli artacak mı? Saniyede 3 kişi dünya nüfusuna eklenmektedir. Dakikada yaklaşık 1 insan dünya nüfusuna eklenmektedir. Günde yaklaşık. kişi dünya nüfusuna eklenmektedir. Her ay yaklaşık milyon insan dünya nüfusuna eklenmektedir. (Bir Güneydoğu Anadolu Bölgesi nüfusu kadar) Her yıl yaklaşık 73 milyon insan dünya nüfusuna eklenmektedir. (Yaklaşık Türkiye nüfusu kadar) Nüfus bilim uzmanları dünyanın nüfus artış artışının üç büyük sıçrama dönemi yaşayarak günümüze geldiğini belirtmektedirler. I. Sıçrama Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Dünya nüfus sayımları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İlk nüfus sayımı MÖ 3 li yıllarda yapılmıştır. B) Nüfus artışının en fazla yaşandığı dönem Sanayi Devrimi dir. C) Gelişmiş ülkelerin nüfuslarını ikiye katlama süreleri gelişmemiş ülkelere göre daha uzundur. D) İlk modern nüfus sayımları Avrupa da yapılmıştır. Nüfus sayımları nüfusun nicelik ve nitelik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılır.. Dünya nüfusu tarih boyunca sürekli artmıştır. Artış oranları başlangıçta yavaş iken günümüze doğru artış oranları hızlanmış, son birkaç asır içinde adeta katlanarak artmaya başlamıştır. Bilim insanlarına göre Dünya nüfusu insanlık tarihi boyunca üç kere sıçrama yapmıştır. Aşağıda verilen tabloda hangisinde bu sıçrayışlar doğru olarak verilmiştir? I. sıçrayış II. sıçrayış III. sıçrayış A) Neolitik Paleolitik B) Paleolitik Neolitik C) Neolitik D) Sanayi Devrimi Paleolitik Sanayi Devrimi Neolitik Sanayi Devrimi Sanayi Devrimi Sanayi Devrimi Paleolitik Paleolitik Neolitik yılları arasında gerçekleşen Sanayi Devrimi, nüfus artışı kadar nüfusun dağılışını ve demografik özeliklerini de değiştirdi. - yılları arasında dünyada önemli bir nüfus artışı meydana gelmiş, âdeta nüfus patlaması yaşanmıştır. Fakat dünya nüfusu artmasına rağmen artış hızı, 7 yılından günümüze kadar giderek azalmaya başlamıştır. I. İnsanların alet yapmayı keşfetmesi II. İnsanların yerleşik hayata geçmesi III. Yeni Dünya karalarının keşfedilmesi IV. Sanayi Devrimi nin gerçekleşmesi V. Coğrafi Keşifler in yapılması Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun artmasının nedenleri arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) II ve IV III ve V. Dünya da önemli nüfus sıçramalarından biri olan Sanayi Devrimi özellikle o dönem aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunun niceliği üzerinden daha fazla etkili olmuştur? A) İngiltere B) Japonya C) ABD D) Rusya Avustralya Test. Endüstri çağında özellikle. yüzyılın ikinci yarısında nüfus sorunu daha karmaşık bir durum almıştır. Şayet nüfus artışı bu hızla giderse gelecekte kıtlıklar kaçınılmaz bir sorun olacaktı. Nüfus sorunu Dünya açısından ele alındığı zaman, nüfuslanma açısından gelecekte en önemli sorunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Günümüzden milyon yıl önce (Paleolitik) insanların alet yapmayı keşfetmesiyle, yaptıkları aletlerle yabani hayvanlarla mücadele etmeyi, onları daha iyi avlayarak daha iyi beslenmeye başlaması ile çoğalmışlar. 3. Dünya nüfusundaki en büyük artış dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Neolitik B) Paleolitik C) I. Dünya Savaşı D) Kalkolitik Sanayi Devrimi A) Yerleşeilecek alanın yetersiz olması B) Doğal afetlerin yaygın olması C) Beslenmenin ve su kaynaklarının yetersiz olması D) Madenciliğin bazı ülkelerin kontrolünde olması Göç hareketinin hızlanması 1. C. B 3. E. E. A. C

5 7. Dünya da nüfusun artışına neden olan en önemli gelişme Sanayi Devrimi olarak kabul edilir. I. Hızlı nüfus artışı 1. yüzyıldan başlayarak Avrupa nın nüfusunun hızla artması. II. Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır iş gücü oluştu. III. am düzeyi yükseldi. Eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir gereksinim olmaya başlıyordu. Bu da dolaylı olarak tüketim malı talebini arttırdı. IV. Kentlerde gecekondulaşma hızının artması ve alt yapının yetersiz olması. Buna göre, Sanayi Devrimi nin nüfus artışına neden olması yukarıda verilenlerden hangileri ile ilgidir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV I, II ve III. Aşağıda bir döneme ait bazı bilgiler verilmiştir. Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır iş gücü oluştu. am düzeyi yükseldi. Eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir gereksinim olmaya başlıyordu. Bu da dolaylı olarak tüketim malı talebini arttırdı. Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak sermaye birikimi oluşmaya başladı. Böylece yeni yatırım alanları aranmaya başlandı. Söz konusu dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Amerika nın keşfi B) Haçlı Seferleri C) Ümit Burnu nun keşfi D) I. ve II. Dünya Savaşları Sanayi Devrimi 9. Neolitik çağın nüfus sorunu nüfusun hızlı artmayışıdır. O çağlarda ekonomik, siyasi ve askeri güç nüfusa bağımlı idi. Üretim için insan gücü, ordular için asker sayısı kritik faktördü. Bu nedenle neolitik çağ insanı çoğalmak istiyordu. Ancak hızla çoğalamıyordu. Neolitik çağda nüfusun istenilen seviyede artmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Ölümlerin kontrol edilememesi B) Göçlerin fazla olması C) Toplumların sürekli savaş halinde olması D) Su kaynaklarının yeterli olmaması İklimsel değişimlerin fazla olması 1. Bir ülke nüfusunda yıllık doğumlar ve ölümler toplamı arasındaki fark, o ülkenin gerçek nüfus artış hızını verir. Buna doğal nüfus artış hızı denir. Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde doğal nüfus artış hızı diğerlerine oranla daha yavaştır? A) Pakistan B) Norveç C) Hindistan D) Türkiye Somali 11. Dünya nüfusu, son elli yılda gerek sayı gerekse alansal dağılış bakımından çok önemli değişimler göstermiştir. Bu dönemde en fazla nüfusu artan kıtalar aşağıdakilerden hangileridir? A) Afrika ve Asya B) Asya ve Avrupa C) Kuzey Amerika ve Avrupa D) Antarktika ve Avrupa Avrupa ve Afrika 1. Dünya nüfusunda üçüncü sıçrama dönemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Neolitik dönem B) Paleolitik dönem C) Sanayi Devrimi D) Buzul öncesi dönem Uzay Çağı dönemi II: Sıçrama İnsanoğlu yaklaşık 1. yıl önce (Neolitik) yerleşik hayata geçişle yapmıştır. Bu dönemde insanlar tarım toplumuna geçişle birlikte, toprağı ekip biçmeyi, çeşitli ürünler yetiştirmeyi ve bunları stok yaparak kış dönemlerinde de rahat ve bol beslenmeyi, ayrıca hayvanları evcilleştirerek onların ürünlerinden faydalanmayı öğrenmiş ve daha fazla insanın beslenmesine yetecek bir ortama kavuşmuşlardır. III. Sıçrama III. sıçrama Sanayi Devrimi sonrasında gerçekleşti. Bu dönemde kurulan sanayiler, işlenen kaynakların artması, üretimin artması, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların bollaşması ve ucuzlaması yanında ülke ekonomileri ve gelişti, İnsanların alım güçleri arttı, gelişen teknoloji ile doğal şartlarla daha iyi mücadele edilmeye başlandı. BÖLÜM COĞRAFYA 7. C. E 9. A 1. B 11. A 1. C 3

6 BÖLÜM COĞRAFYA Dünya Nüfusu Sürekli Artacak mı? Sanayi devrimiyle birlikte en önemli nüfus artışı ve değişimi Avrupa Kıtası nda yaşandı. yılları arasında dünyada önemli bir nüfus artışı meydana gelmiş, adeta nüfus patlaması yaşanmıştır. Fakat dünya nüfusu artmasına rağmen nüfus artışı, 7 yılından günümüze kadar giderek azalmaya başlamıştır. Sanayi devriminden günümüze kadar dünya nüfusu 7, kat artarak milyondan milyara çıkmıştır. Yapılan nüfus tahminlerinde artış hızındaki azalmanın devam edeceği beklenmektedir. Gelecekte dünya nüfusu bugünküne göre daha yavaş ve planlı bir şekilde artacaktır. Bu da artışta bir yavaşlamaya neden olacaktır. Yine dünya nüfusunun 3 yılında milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya Nüfusunun Sürekli Artma Nedenleri: Dünya da nüfusun dağılışı ve yoğunluğu sürekli bir değişim içerisindedir. Nüfustaki değişimin en önemli nedeni doğal nüfus artışı ile göçlerdir. Bir ülkede bir yıl içerisinde doğanlarla ölenler arasındaki sayısal farka doğal nüfus artışı ya da gerçek nüfus artışı denir. Doğumlar, ölümlerden fazla ise o ülkede doğal nüfus artışı var demektir. Doğal nüfus artışı yüzde (%) veya binde (%o) olarak ifade edilir. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Neolitik Çağ da besin ihtiyacının karşılanabilmesi nedeniyle artan nüfus, sanayi devrimi sürecinde tamamen insanın kontrolü altında ve daha çok gelir elde edebilmek için bilinçli olarak artırılmıştır. Neolitikte insanın yetiştirdiği tarım ürünleri artan nüfusu da beslerken Sanayi Devrimi nde insan daha çok tarım ürünü yetiştirmek için daha çok çocuk sahibi olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının körüklenmesinde sanayi devrimi sürecinde etkilidir? A) Besin bulma zorluğu B) Daha çok gelir elde etme isteği C) Doğaya hakim olma çabası D) Tarımsal üretim için çocuk işçinin zorunlu olması Kadının iş hayatına girme zorunluluğu. Aşağıdaki grafikler, farklı ülkelerdeki doğum ve ölüm oranlarının yıllara göre değişimini göstermektedir. Bu ülkelerden hangisinde, nüfusun diğerlerine göre daha hızlı arttığı söylenebilir? A) %o B) %o C) 1 1 Doğum Ölüm D) %o Doğum Ölüm Doğum Ölüm %o 1 1 %o 1 1 Doğum Ölüm Doğum Ölüm Test 3 3. Bir ülkede bir yıl içerisinde doğanlarla ölenler arasındaki sayısal farka doğal nüfus artışı ya da gerçek nüfus artışı denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal nüfus artışını frenleyici özellikte bir tedbir olarak düşünülemez? A) Erken yaşta evlenmeleri önlemek B) Kadının iş hayatına girmesini teşvik etmek C) Erken yaşta evlilikleri önlemek D) Temel toplumsal gereksinimleri karşılamak Aile planlamalarını uygulamak Milyar Aşağıdaki grafikte, 1 yılları arası Dünya nüfusunun yıllara göre miktarları verilmiştir Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dünya nüfusu sürekli artış göstermektedir. B) Dünya nüfusu yılından sonra hızlı bir artış seyrine girmiştir. C) yılında Dünya nüfusu 1 ylından fazladır. D) Son yıl içinde Dünya nüfusu kattan fazla artış göstermiştir. Dünya nüfus artış hızı sürekli olarak artmıştır. 1. D. E 3. D. E

7 9. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının rüldüğü ülkeler hangi kıtada bulunmaktadır? ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir? A) Güney Amerika B) Avrupa A) Kişi başına düşen mili gelir artar D) Asya B) Plansız kentleşme oluşur C) Avustralya C) İşsizlik oranı artar Afrika D) Kalkınma hızı yavaşlar Demografik yatırımlar artar. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus artış hızı daha yüksektir? 1. Gelişmiş ülkelerdeki nüfus artış hızının A) Kültür seviyesi yüksek toplumlarda B) Göçebe topluluklarda düşük olmasında aşağıdakilerden hangisinin payı daha azdır? C) Gelişmekte olan ülkelerde A) Eğitim seviyesinin yüksek olması D) Gelişmiş ülkelerde B) Kadının iş hayatına daha fazla girmesi Tarım toplumlarında C) Gelir seviyesinin yüksek olması D) Şehirleşme hızının yüksek olması 7. Dünya nüfusu sürekli bir artış içerisindedir. Evlenme yaşının yüksek olması Bu değişim hem artış hızı hem sayısal hem de alansal olarak farklılıklar gösterebilir. Bu değişimin sonucunda değişmeyen tek şey sorunların katlanarak artmasıdır. A) İngiltere B) Hindistan C) ABD D) Kanada nun artış hızının yüksek olmasında etkili değildir? A) Tıp ve sağlık alanındaki gelişmeler Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun hızlı artışından kaynaklanan sorunların diğerlerine göre daha çok yaşandığı söylenebilir? 11. Aşağıdakilerden hangisi, dünya nüfusu- B) Ortalama yaşam süresinin uzaması C) İnsanların tarımla yerleşik hayata geçmesi D) Kırdan kentlere yoğun bir göç hareketinin yaşanması Sanayileşme hızının artması Avustralya 1. Bir ülkede nüfusun hızla artmasında aşa-. Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık gibi temel gereksinimlerinin karşılanamamasıdır. Böyle bir durumun ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Mal ve hizmete talep artar ve yeni üretim sahaları ortaya çıkar B) Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar. ğıdakilerden hangisinin etkili olduğu düşünülemez? A) Köyden kentlere yapılan göçlerin B) Dışarıdan yapılan göçlerin C) Yüksek doğum oranının D) Siyasi sığınma ve mültecilerin Düşük ölüm oranının 13. Dünya nüfusunun artışı. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir şekilde gerçekleşerek iki buçuk kattan fazla artmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu söylenemez? C) Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır. A) Beslenme olanaklarının iyileşmesi D) Çarpık kentleşme görülür, belediye hizmetleri zorlaşır. C) Çocuk ölümlerinin azalması İhracat azalıp ithalat artar. am standartının yükselmesi. B. C 7. B. C 9. A B) Tıptaki gelişmeler ve ortalama insan ömrünün uzaması D) Tarım alanlarının azalması 1. D 11. D 1. A 13. D Nüfus Artışının Nedenleri; Tıptaki gelişmeler ve salgın hastalıkların önlenmesi, Beslenme ve barınma şartlarının iyileşmesi, Ölümlerin azalması ve insan ömrünün uzaması, Nüfus planlamalarının yapılması, Sanayi devrimiyle gelişen teknolojinin sağlıklı ve dengeli beslenmeyi geliştirmesi, Savaşların azalması, Geri kalmış ülkelerdeki evlilik yaşının düşük ve doğum oranlarının yüksek olması, Ekonomik ve sosyal şartların iyileşmesi, Kadının iş hayatına girmesi de etkili olmaktadır. UYARI! Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Kalkınma hızı yavaşlar. İşsizlik artar. Tüketim artar. Kişi başına düşen milli gelir (GSMH) azalır. Şehirleşme hızı artar. İç ve dış göçler artar. Konut sıkıntısı artar. Demografik yatırımlar (Nüfusa yapılan yatırımlar; yol, su, elektrik, konut, hastane, okul gibi) artar. Bağımlı nüfus artar. Tüketici nüfus artar. Çevre kirlenmesi artar. İhracat azalır, ithalat artar. İşsizlik artar. Geçim sıkıntısı artar. Sosyal ve ekonomik sorunlar artar. Temel tüketim mallarının fiyatları artar. Doğal kaynakların tüketilme hızı artar. COĞRAFYA BÖLÜM. Dünya da doğal nüfus artışının en az gö-

8 BÖLÜM COĞRAFYA UYARI! Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları Mal ve hizmete talep artar. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Yeni endüstri kolları ortaya çıkar. Böylece ekonomik çeşitlilik artar. Vergi gelirleri artar. Savaş anında hazır asker kaynağını oluşturur. İşçi ücretleri azalır. Böylece üretim maliyetleri düşer. (Bu durumu işçi açısından düşünmemek gerekir) Nüfus yoğunluğu, sınırları belli bir alandaki nüfus ile o yerin alanı (yüz ölçümü) arasındaki ilişkiyi yansıtan bir kavramdır. Kişi / km olarak ifade edilir. Nüfus yoğunluğu üç farklı şekilde ifade edilir. Aritmetik (Matematik) Nüfus Yoğunluğu Aritmetik Nüfus Yoğunluğu = Toplam Nüfus Yüz ölçüm Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna denir. Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu = Toplam Nüfus Tarım Alanı Bir ülkede veya herhangi bir sahada, tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna denir. Tarımsal Nüfus Yoğunluğu Tarımsal Tarımsal Nüfus Nüfus Yoğunluğu = Tarım Alanı Toplam nüfusun, ekili - dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa denir. Bu yöntem, aritmetik nüfus yoğunluğuna göre, daha gerçekçidir. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Ülkelerin nüfus artış hızlarına bağlı olarak bir ülke nüfusunun kaç yıl sonra iki katı olacağı hesaplanabilir. Bu süre gelişmiş ülkelerde uzun iken gelişmekte olan ülkelerde kısadır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun ikiye katlama süresi daha uzundur? A) Pakistan B) Kanada C) Güney Kore D) Türkiye Mısır. Sınırları belli olan bir alan içinde yaşayan insan sayısının, o alana oranına nüfus yoğunluğu denir. Dolayısıyla, nüfus yoğunluğu yüz ölçüm ve üzerinde yaşayan insan sayısıyla ilişkili bir olgudur. kişi/km² 1 1 I II III IV V Yukarıdaki grafik, yüz ölçümleri aynı olan beş ülkenin nüfus yoğunluklarını göstermektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur? A) I. ülkenin yer şekilleri engebeli olduğu için nüfus yoğunluğu fazladır. B) IV. ülkenin nüfus yoğunluğu III. ülkeden az, II. ülkeden fazladır. C) V. ülkenin nüfus yoğunluğu 1 kişiden azdır. D) Nüfus miktarı en fazla olan ülke I dir. III. ülkede yaşayan insan sayısı I. ülkeden azdır. Test 3. Aşağıdaki dairesel grafiklerde aynı ülkede Milyon yer alan beş bölgenin toplam nüfus ve tarım alanlarının yüz ölçüm içindeki miktarları verilmiştir. I Hektar 3 1 II III IV V I II III IV V Nüfus Tarım Alanı Fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, hangi bölgede fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazladır? A) I B) II C) III D) IV V. Aşağıdaki tabloda, bir ülkenin bazı sayım Yıllar yıllarındaki aritmetik, tarımsal ve fizyolojik nüfus yoğunlukları verilmiştir. Aritmetik yoğunluk (kişi/ km ) Ta r ı m s a l yoğunluk (kişi /km ) Fizyolojik yoğunluk (kişi /km ) Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Tarımsal nüfus yoğunluğu bütün yıllarda aritmetik nüfus yoğunluğundan fazladır. B) Fizyolojik nüfus yoğunluğu sürekli artmıştır. C) Aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunluğu sürekli artarken tarımsal nüfus yoğunluğu azalmıştır. D) Ülke nüfusu son yıllarda azalış göstermiştir. Aritmetik nüfus yoğunluğundaki 9 - yılları arasındaki artış 1-13 yılları arasındakinden fazladır. 1. B. B 3. D. D

9 . Dünya da nüfus, ekonomik faaliyetlere, iklim ve yer şekillerine bağlı olarak dağılım gösterir. I. Kuzey Afrika II. Batı Avrupa III. Amazon Havzası IV. Kuzeybatı Amerika V. Güney Avrupa Buna göre, yukarıda verilen yerlerin hangilerinde iklimin nüfus dağılışını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV III ve V. Yerleşmenin üst sınırı, Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır I. bölge II. bölge III. bölge V. bölge IV. bölge Buna göre, yukarıda matematik konumları verilen bölgelerden hangisinde yerleşmenin üst sınırı en yüksektir? A) I. bölge B) II. bölge C) III. bölge D) IV. bölge V. bölge 7. Yağış miktarının azaldığı yerlerde nüfus miktarı da az olmaktadır. Buna aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir? A) Kuzey Afrika B) Kongo Havzası C) Himalaya Dağları D) Batı Avrupa Ekvatoral saha. Bir ülkenin tarımsal nüfus yoğunluğu kişiyken aritmetik nüfus yoğunluğu 1 kişidir. Yukarıdaki bilgiden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? A) Ülkenin toplam nüfusuna B) Km ye düşen insan sayısına C) Genç nüfus miktarına D) İhracat miktarına Ülkenin yüzölçümüne 9. Yeryüzünde nüfuslanma ve yerleşme doğal koşullara, özellikle de iklim koşullarına bağlıdır. V I II Buna göre, taralı bölgelerin hangisinde sürekli yerleşimler için daha çok yüksek yöreler tercih edilir? A) I B) II C) III D) IV V 1. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın seyrek nüfuslanmış alanlarına ait bir özellik değildir? A) Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması B) Sıcaklık değerlerinin yıl boyunca yüksek olması C) Yağış miktarının yetersiz olması D) Sık ormanlık ve bataklık alanlarının geniş yer kaplaması Genç oluşumlu kara parçaları olmaları 11. Yeryüzünün her yeri yerleşmeye uygun değildir. Aşağıda yerleşmeye uygun olmayan alanlar ve nedenleri verilmiştir. Açıklamalardan hangisi uygun değildir? A) Çöller: Yüksek sıcaklık ve sıcaklık farkının bulunması B) Kutuplar: Düşük sıcaklıklar ve toprağın don olması C) Tropikal ormanlar: Yüksek sıcaklık ve havanın çok nemli olması D) Vadi tabanları: Verimsiz, çorak toprakların bulunması Yüksek dağlar: Düşük sıcaklık III IV NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler: İklim: Çok sıcak ve çok soğuk bölgelerle, kurak ya da çok yağışlı bölgeler yerleşime uygun olmadıkları için seyrek nüfuslu alanları oluştururlar. İklim açısından insan yaşamına en uygun alanlar ılıman kuşağın nemli bölgeleridir. Yer Şekilleri: Çok dağlık, yükseltinin fazla ve eğimli alanlarda nüfus seyrek ya da hiç yoktur. Su Kaynakları: Kurak ya da yarıkurak alanlar ile aşırı yağışlı yerlerde nüfus ya seyrektir ya da hiç yoktur. Kara - Deniz Dağılışı: Karaların fazla yer kapladığı Kuzey Yarım Küre ve bu yarım kürenin Orta Kuşak sahası sık nüfuslanmıştır. Toprak Özellikleri: Toprakların verimli olduğu alanlar sık nüfuslanmıştır. Sanayi: Sanayinin gelişmiş olduğu yerler iş imkânından dolayı sık nüfusludur. Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD nin doğu kıyıları sanayiden dolayı yoğun nüfuslu alanlardır. Turizm: Turizmin gelişmiş olduğu yerlerde mevsimlik nüfus artışı görülür. Madencilik: Çıkarılması ve işletilmesi fazla işçilik gerektiren taşkömürü, altın ve elmas gibi madenlerle, sanayi tesislerini kendine çeken demir ve bakır gibi maden havzaları nüsun yoğunluğunun artmasını sağlar. Ancak nüfusun ömrü madenle doğru orantılıdır. Bitki örtüsü: Bitki örtüsünün sık ve gür olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır. Örnek; Amazon ve Kongo havzaları gibi. BÖLÜM COĞRAFYA. C. D 7. A. B 9. A 1. E 11. D 7

10 BÖLÜM COĞRAFYA NÜFUSUN YAŞ YAPISI Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına denir. Nüfusun yaş yapısı, toplumların şimdiki ve gelecekteki sosyo-ekonomik durumlarını ortaya koymada ve değerlendirmede en önemli göstergelerdir. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı üç gruba ayrılır. Bu gruplandırmakla genç nüfus (- 1 yaş arası), olgun (Yetişkin, Aktif, Etkin, Çalışma çağındaki) nüfus (1- yaş arası) ve yaşlı nüfus ( yaş ve üzeri) şeklinde yapılır. - 1 yaş arasındaki nüfusa genç nüfus denir. Ekonomik olarak gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde doğurganlık hızı fazla olduğu için genç nüfusun ülkenin toplam nüfusuna oranı fazlayken, gelişmiş ülkelerde doğurganlık hızı düşük olduğu için azdır. Bu nüfus tüketici durumunda olduğu için bağımlı nüfus ya da pasif nüfus adını da alır. 1 - yaş arasındaki nüfusa olgun nüfus denir. Bu yaş aralığındaki nüfusa yetişkin nüfus, aktif nüfus, çalışma çağındaki nüfus adı da verilir. Bu nüfus içerisinde herhangi bir işte çalışanlara çalışan (etkin) nüfus denirken, çalışmayanlara işsiz nüfus adı verilir. yaş ve üzerindeki nüfusa yaşlı nüfus denir. Bu nüfusun az olup olmaması, ülkenin gelişmişlik seviyesiyle ve ortalama ömür ile doğru orantılıdır. Gelişmiş ülkelerde sağlık ve beslenme koşulları yüksek olduğu için bu nüfusun oranı yüksektir. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bu nüfusun payı çok azdır. Genç nüfus kadar olmasa da tüketici durumundadırlar. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Bir bölgede nüfusun dağılışı, yağış ve yer şekillerine önemli ölçüde bağımlı ise bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?. A) Nüfus yoğunluğunun az olduğu B) Bölgeye çevreden fazla göç olduğu C) Nüfus artış hızının yavaş olduğu D) Yükselti ortalamasının fazla olduğu Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan nüfusun fazla olduğu % yaş 1 - yaş yaş üstü Yukarıda - yılları arasında bir ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı verilmiştir. Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Orta yaş nüfus oranı sürekli artış göstermektedir. B) 9 da - 1 yaş nüfus oranı yılındaki artış oranından fazladır. C) yılında 1 - yaş nüfusun oranı, yaş üstü nüfusun oranından azdır. D) deki genç yaş oranı yılındaki genç yaş oranından azdır. 9 daki olgun yaş oranı den fazla, den ise azdır. 3. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi, o ülkenin nüfusunun yaş gruplarına dağılımına bakılarak da tespit edilebilir. Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisinde genç nüfusun genel nüfus içindeki payının daha fazla olduğu söylenebilir? A) Almanya B) İsveç C) Fransa D) Brezilya Hollanda Test. - 1 yaş arası ile yaş üstü bağımlı nüfus olarak bilinmektedir. Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde bağımlı nüfus oranı azdır. Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinde bağımlı nüfus oranı en azdır? A) Kanada B) Türkiye C) Brezilya D) Malezya Hindistan. Bir yerin nüfuslanmasında öncelikle tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım gibi ekonomik etkinlikler önemlidir. V II Haritada taralı alanlardan hangisinde ya da hangilerinde ekonomik etkinliklerin olumsuzluğundan dolayı nüfuslanma en azdır? A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) III ve IV IV IV ve V. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın sık nüfuslanmış alanlarına ait bir özelliktir? A) Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerdir. B) Sıcaklık değerlerinin yıl boyunca düşük olduğu yerlerdir. C) Yağış rejiminin düzensiz oldu yerlerdir. olması D) Birim alana düşen insan sayısının fazla olduğu yerlerdir. Doğal afetler bakımından riskin az olduğu yerlerdir. 7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı daha fazladır? A) Nijerya B) Japonya C) Çin D) Türkiye Hindistan III I 1. E. D 3. D. A. D. D 7. B

11 . Aşağıdaki haritada Dünya nın nüfus yoğunluğu gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Kuzey Yarım Küre nin nüfus miktarı Güney Yarım Küre den fazladır. B) Deniz kenarları kara içlerine göre yoğunluğun arttığı yerlerdir. C) Dünya nüfusunun belirli alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. D) Tropikal kuşak nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kuşaktır. Nil, Ganj ve İndus gibi büyük akarsuların bulunduğu yerlerde yoğunluk fazladır. 9. Aşağıdaki haritada Kuzey Yarım Küre deki bir ülkenin nüfus dağılışı gösterilmiştir. Renk tonunun koyulaştığı yerler nüfusun sıklaştığı yerlerdir. 1. Bazı ülkeler, uzun süre sınırlı doğum politikası izledikten sonra, doğum oranını hızla arttıran politika izlerler. Buna göre, aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi böyle bir ülkeye ait olabilir? 11. A) B) C) D) Yandaki nüfus piramidi, aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus yapısına uygundur? NÜFUS PİRAMİTLERİ Ülke nüfuslarının yaşla birlikte cinsiyet durumlarını da çeşitli şekillerde grafik haline sokmak mümkünse de, nüfusun yaş yapısını en ayrıntılı biçimde gösterdiği için bu konuda en fazla kullanılan yöntem yaş ve cinsiyet grafikleri ya da daha bilinen adıyla nüfus piramitleridir. BÖLÜM COĞRAFYA Yukarıdaki harita incelendiğinde söz konusu ülkenin nüfus özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? 1. A) Norveç B) Tunus C) Brezilya D) Japonya Mısır UYARI! Nüfus piramitleri; Nüfus miktarını, Cinsiyet durumunu, Nüfusun yaş gruplarına dağılımını, Ortalama yaşam süresini, Doğum oranlarını, Nüfustaki hareketlenmeler Ekonomik yapı hakkında bize bilgi verir. Nüfus piramitleri ülkenin gelişmişliğine göre farklılık gösterir. A) Seyrek nüfuslu bir ülkedir. B) Nüfusun ülke içindeki dağılışı düzensizlik göstermektedir. C) Ülkenin batısında nüfus yoğunluğu daha fazladır. D) Ülkenin doğu kesimlerinde tarımsal faaliyetler azalmaktadır. Nüfus artış hızı Dünya ortalamasının altında olan bir ülkedir. Yukarıdaki nüfus piramidine bakarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez? A) Ortalama yaşam süresi B) Nüfus yoğunluğu C) Genç nüfus oranı D) Nüfus miktarı Ekonomik yapı UYARI! Nüfus piramitleri incelenirken piramidin tabanına ve tavanına bakılmalıdır. Çünkü piramit tabanı doğum oranlarını gösterirken tavanı ise yaşlı nüfusu yani ölüm oranını gösterir. Piramidin tabanı genişledikçe ülkenin gelişmişliği azalır.. D 9. B 1. E 11. A 1. B 9

12 BÖLÜM COĞRAFYA Nüfus Piramitlerinin Özellikleri Piramitlerin sol tarafı erkek sağ tarafı kadın nüfusu gösterir. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Aşağıda iki farklı ülkenin nüfuslarının yaş gruplarına göre dağılımını gösteren grafikleri verilmiştir. Test 3. Aşağıda bir ülkeye ait 1 yılı nüfus piramidi verilmiştir. Piramidin tabanı çocuk nüfusunu, orta kısmı orta yaşları ve üst kısmı ise yaşlı nüfusu gösterir. Ülke, hem kültürel hem de ekonomik yönden gelişmiş ise doğum oranı azalacağından nüfus piramidinin tabanı daralır. Gelişmiş ülkede orta yaşlardaki nüfus oranı yüksek olduğu için piramidin orta kısmı şişkin olur. Geri kalmış ülkelerde doğurganlık fazla olduğu için piramidin tabanı geniş olur. Geri kalmış ülkelerde ömür kısa olduğu için yaşlı nüfus azdır. Bu nedenle piramidin üst kısmı dardır. I. ülke II. ülke Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını veren yukarıdaki grafiklerden aşağıdaki yorumların hangisi çıkarılamaz? A) I. ülkenin nüfus artışı hızı, II. ülkeye göre daha fazladır. B) I. ülkenin tüketici, II. ülkenin üretici nüfusu fazladır. C) II. ülkenin bağımlı nüfus miktarı, I. ülkeden fazladır. D) Kişi başına düşen gelir, II. ülkede I. ülkeye göre fazladır. II. ülkenin sağlık ve beslenme koşulları I. ülkeye göre daha iyidir.. Aşağıda bir ülkenin kadın ve erkek nüfusuna ait yaş gruplarının dağılışı gösterilmiştir. Grupları Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılacak bir sonuç değildir? A) Son yıllarda eğitim seviyesi yükselmiştir. B) Genç nüfusu olgun nüfusundan fazladır. C) Okul öncesi nüfusu milyondan fazladır. D) Son yıllarda aile planlamasına gidilmiştir. Sağlık ve beslenme koşulları henüz istenilen seviyede değildir. Buna göre, bu ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İhracat gelirleri ithalat giderlerinden fazladır. B) Nüfus artış hızı giderek azalmaktadır. C) Demografik yatırımlar fazladır. D) am süresi uzundur. Eğitilmiş iş gücü fazladır.. Aşağıda farklı ülkelere ait nüfus piramitleri verilmiştir. III I II IV Piramitlerden hangisi ya da hangileri planlı olarak nüfus arttırımına gitmiştir? A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) II ve IV III ve IV 9 1. C. B 3. C. A

13 7. - Tarımsal nüfus yoğunluğu azalmakta II. ülke. Çalışan nüfusun çalışma çağına gelmiş nüfus içindeki miktarlarını gösteren aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisinde ya da hangilerinde işsizliğin en az olduğu söylenebilir? C) Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisinde doğum ve ölüm oranları en azdır? A) B) C) D) Nüfus Çalışan Nüfus. B D) D) B) C) B) A) Buna göre, nüfus yaş grafikleri verilen bu ülkelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) I. ülke gelişmiş, II. ülke geri kalmıştır. B) I. ülkenin nüfus miktarı II. ülkeden fazladır. C) II. ülkedeki doğal nüfus artışı, I. ülkeden fazladır. D) II. ülkede genç nüfus, I. ülkeden daha fazladır. II. ülke tüketen I. ülke ise üreten bir nüfusa sahiptir. I. ülke A) Yukarıda bazı özellikleri verilen bir ülkenin yaş piramidi aşağıdakilerden hangisidir? lı nüfus oranı artmakta - Demografik yatırımlar azalmakta - Nüfus arttırıcı politikalar uygulamakta COĞRAFYA na göre dağılım grafikleri verilmiştir. BÖLÜM. Aşağıda iki ülkeye ait nüfusun yaş grupları-. D 7. D. D Gelişmemiş ülkelere ait nüfus piramidi de denir. Düzgün bir üçgene benzeyen bu piramit, yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip ülkelere aittir. Sanayi Devrimi öncesi toplumların çoğu bu piramit örneğini yaşamıştır. Günümüzde ise Bangladeş, Mozambik, Çad, Sudan, Mali, Nijer, Etiyopya, Afganistan, Gine, Gambiya, Ruanda, Senagal, Zambiya, Fildiş Sahilleri, Somali gibi yüksek doğum ve ölüm oranlarının yaşandığı ülkelerde görülmektedir. Doğum oranı fazladır. Genç nüfus fazladır. Tüketici nüfus fazladır. Bağımlı nüfus fazladır. lı nüfus azdır. Ölüm oranı fazladır. Nüfus artış hızı yüksektir. Çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Çalışma çağındaki nüfusun içinde aktif nüfusun payı azdır. İşsizlik fazladır. Okur-yazar oranı düşüktür. Kalkınma hızı yavaştır. Kişi başına düşen milli gelir azdır. Halkın refah düzeyi düşüktür. Nüfusun çoğunluğu birincil ekonomik faaliyet kollarında çalışır. İhracat gelirleri düşük ithalat giderleri fazladır. Dış ticaret açığı vardır. Hammadde satar, mamul madde alır. Sosyal hizmetler gelişmemiştir. Kentleşme oranı düşüktür. Nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaşar. 91

14 BÖLÜM COĞRAFYA Gerileyen nüfus piramidi de denir. Kenarları içe çökük (iç bükey) piramit özellikle yaş grubundaki ölüm oranlarının düşmeye başladığı, buna karşılık doğum oranlarının yüksek kaldığı ülkelerin tipik piramididir. Bu tip Türkiye, İran, Nijerya, Meksika, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Polonya, Endonezya, Güney Kore ve Peru nunkilerin de gösterdiği gibi, gelişmekte olan ülkelere özgüdür. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Aşağıda iki ülkenin nüfuslarının yaş özelliklerini gösteren piramitler verilmiştir. I. ülke II. ülke Bu iki ülkede nüfusun yaş gruplarına dağılımlarının farklı olmasında; I. Nüfus artış hızlarının farklı olması II. Ekonomik faaliyetlerin farklı olması III. Nüfus hareketlerinin farklı olması IV. Demografik yatırımların farklı olması gibi faktörlerden hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve II III ve IV. Aşağıda bir ülkenin nüfusunun yaş özelliklerini gösteren piramit verilmiştir. 3. Aşağıda yaş grupları verilen ülkelerin nüfus piramitlerinden hangisinin daha fazla geliştiği söylenebilir? A) B) C) D) Aşağıda bir ülkeye ait bazı özellikler verilmiştir. Kişi başına düşen gelir düşüktür. Ham madde ihraç eder. Bağımlı nüfus oranı fazladır. Demografik yatırımlar fazladır. Test 7 Yukarıda özellikleri belirtilen ülkenin nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisi olabilir? UYARI! Gelişmemiş ülkelerin nüfus piramidinde genç nüfusun fazla yaşlı nüfusun az olduğu görülürken gelişmiş ülkelerde bu durumun tersine genç nüfusun az yaşlı nüfusun fazla olduğu görülür. Yukarıda nüfus özelliği verilen ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kişi başına düşen milli gelir fazladır. B) Genç nüfus oranı az yaşlı nüfus oranı fazladır. C) Çalışanların yaş ortalaması yüksektir. D) İhracat gelirleri düşük ithalat giderleri yüksektir. Çalışma çağındaki nüfus içinde aktif nüfusun payı fazladır. A) B) C) D) A. D 3. B. C

15 . Aşağıda üç ülkenin uygulamaya çalıştıkları nüfus politikaları verilmiştir. A) B) C) D) I. Son yıllarda nüfus artış hızını bilinçli bir şekilde arttırıcı politikalar izlemiştir. II. Son yıllarda nüfus artış hızını yavaşlatıcı politikalar izlemiştir. III. Son yıllarda nüfus artış hızını bilinçli bir şekilde arttırıcı politikalar izlemiş fakat bunda başarılı olamamış. Yukarıda nüfus artış hızlarını kontrol etmek isteyen ülkelerin olası nüfus piramitleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I. ülke II. ülke III. ülke Yukarıdaki nüfus piramidine göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Nüfus aldığı göçlerle artar. B) Ekonomisi dışa bağımlı değildir. C) İşçi ücretleri düşüktür. D) Anne başına düşen çocuk sayısı azdır. Milli gelir yüksektir. 7. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir fazla olup çalışma çağındaki nüfusun büyük bölümü sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır. Aşağıda nüfus ve yaş grafikleri verilen ülkelerin hangisinde sanayi ve hizmet sektöründe çalışanlar en fazladır? A) B) C) D) Aşağıdaki nüfus piramitlerinde bir ülkenin yıl önceki ve günümüzdeki nüfusun durumu anlatmaktadır Buna göre, aynı ülkenin farklı dönemlerde nüfus piramitlerine bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Son sene içinde doğurganlık hızı yavaşlamıştır. B) Nüfus artış hızını yavaşlatıcı politiklar uygulanmıştır. C) Sağlık alanında ilerlemeler kaydedilmiştir. D) Ülke dış göç hareketi yaşamıştır. Sanayileşme ve kentleşme artmıştır. Doğurganlık oranında dikkati çeken hızlı bir düşüşün olduğu yerlerdeki durumu göstermektedir. Bu tür ülkeler nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar izlerler. Çin bu tür bir piramide sahip ülkedir. Benzeri piramitler Batı Avrupa ülkelerinin bir çoğunda 3 larda meydana gelmişti. UYARI! Nüfus piramitlerinin sağ tarafı genelde kadın nüfusu sol tarafı ise erkek nüfusu gösterir. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun içinde kadın nüfus oranının fazla olduğu, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise erkek nüfus oranının fazla olduğu görülür. Yine gelişmemiş ülkelerde işsizlik dolayısıyla daha çok erkeklerin göç etmesi bu ülkelerin nüfus piramidinde kadın nüfus oranının daha fazla olmasına yola açar. BÖLÜM COĞRAFYA. D. C 7. E. D 93

16 BÖLÜM COĞRAFYA Arı kovanı şeklindeki bu tip piramit düşük doğum oranı (dar bir taban) ve düşük ölüm oranı (en gençten en yaşlıya doğru yaş grupları çok az belirgin) olan ülkelere aittir. Bu tür ülkeler nüfus artış hızını bilinçli bir şekilde arttırmaya yönelik politikalar izlerler. ABD ve Kanada bu tipe en iyi örneklerdir. Gelişmiş ülkelere ait nüfus piramidi de denir. Arı kovanına şeklindeki nüfus piramidine sahip ülkelerin daha sonra doğum oranlarını artırmasıyla ortaya çıkan çan şeklindeki nüfus piramididir. Çan şeklindeki piramit oldukça önemli bir zaman diliminde düşük doğum ve ölüm oranla denendikten sonra doğum oranını arttıran bir nüfusu göstermektedir. İsveç, İngiltere, Danimarka, Belçika, Almanya, Hollanda gibi gelişmiş ülkeler bu tipe en iyi örneklerdir. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri 1. Aşağıdaki daire grafiklerde üç ülkenin çalışanlarının sektörlere dağılımı verilmiştir. A) B) C) D) Tarım Sanayi Hizmet Tarım Hizmet Sanayi Tarım Hizmet I. ülke II. ülke III. ülke Sanayi Buna göre, bu ülkelerin olası nüfus ve yaş özelliklerini gösteren piramitler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. ülke II. ülke III. ülke Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede endüstrileşme ile birlikte görülen bir değişmedir? A) Ham madde ihracatının artması B) lı nüfus oranının azalması C) Dışarıya göçlerin artması D) Demografik yatırımların artması Kişi başına düşen milli gelirin artması Test 3. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez? A) Aritmetik nüfus yoğunluğu B) Nüfusun önceki sayım yıllarına göre sayısal değişimi C) Okur - yazar oranı D) Dış ticaret hacmi Enerji üretimi ve tüketimi. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, nüfus artışını sorun haline getiren faktörlerden biri değildir? A) Gelir dağılımında dengesizliklerin olması B) İnsanların sağlık, beslenme ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanamaması C) İşçi ücretlerinin yıldan yıla artması D) Diğer ülkelerden iş gücü göçlerinin artması Ülkede suç oranlarının artması. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin özelliklerinden değildir? A) İşçi ücretlerinin yüksek olması B) Kent nüfusunun kır nüfusundan fazla olması C) Satın alma gücünün fazla olması D) Dış ticaret açıklarının fazla olması Ulaşım ağının gelişmiş olması. Aşağıdaki yargılardan hangisi bir ülkeye aşırı nüfuslanmış diyebilmenin en doğru ölçüsüdür? A) Eğitim seviyesinin oldukça düşük olması B) Ülke kaynaklarının, insanları besleyemeyecek durumda olması C) Ekonomik gelişmelerin yeterli seviyede olması D) Nüfus yoğunluğunun bazı yerlerde ülke ortalamasının üzerine çıkması Nüfus artış hızının dünya nüfus artş hızından yüksek olması 9 1. A. E 3. A. C. E. B

17 1. Bir ülkede nüfusun çeşitli yaşlardaki oranla- ekonomik büyüme hızları verilmiştir. rını gösteren grafiklere nüfus piramidi de- miştir? I II III Nüfus IV V Ekonomik Büyüme Hızı cekler A) Hollanda dar tabanlıdır Doğurganlık azdır. B) Almanya limon şeklindedir. Doğum ve ölüm oranı düşüktür. C) Somali geniş tabanlıdır. Ortalama insan ömrü yüksektir. Genç nüfus oranı azdır. D) Belçika orta yaş şişkindir. lı nüfus oranı fazla. Hindistan çan şeklindedir. Evlenme yaşı yüksektir. Nüfus artış hızının, ekonomik büyüme hızından fazla olduğu ülkelerde nüfus artışı sorun oluşturmazken nüfus artış hızının ekonomik büyüme hızından fazla olduğu ülkelerde ise nüfus artışı sorunları beraberinde getirir. 11. Aşağıda iki farklı ülkenin nüfus piramitleri Nüfus artış hızı azdır. C) II ve III D) III ve V IV ve IV. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan Şehirleşme oranı yüksektir. Okur-yazar oranı yüksektir. Kişi başına kağıt, metal, elektrik, B) I ve II tüketimi fazladır. ülkelerin özelliklerinden biri değildir? Buna göre, bu iki ülkenin ortak özelliği A) Erken yaşta evlilikler görülür. aşağıdakilerden hangisidir? B) Genç nüfus oranı fazladır A) Nüfus yoğunluklarının azalmış olması C) İşsizlik sorunu fazladır. B) Bağımlı nüfus oranlarının azalmış ol- D) Bağımlı nüfus oranı azdır. ması Kişi başına düşen milli gelir düşüktür. C) Doğurganlık hızlarının fazla olması D) Gelişmişlik seviyelerinin düşmüş olma- 9. Bir ülkede yaşayan insanların refah düzeyi; doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasıyla sağlanır. Bunu yapmak içinde ülkenin nüfus yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir. sı Bebek ölüm oranlarının artmış olması 1. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülke nüfusunun yaş özelliği değildir? Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus yapısının belirlenmesinde en az etkili olur? A) Çocuk yaştaki nüfusun oranı azdır B) Orta yaşlardaki nüfusun oranı fazladır. A) Ülke halkının eğitim seviyesi C) İnsan ömrü uzundur. B) Matematiksel nüfus yoğunluğu D) Çocuk ölümleri azdır. C) Nüfusun yaş gruplarına dağılımı Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Nüfusları göç ile artar. Bağımlı nüfus oranı azdır. Sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetleri gelişmiştir. Şehirleşme planlıdır. Altyapısı gelişmiştir. Ekonomisinin dışa bağımlılığı azdır. Eğitim seviyesi yüksektir. Kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranın fazladır. Tarım ve hayvancılık modern yöntemlerle yapılamaktatır. İşçi ücretleri yüksektir. Demografik yatırımlar azdır. dır. Çalışan nüfusun sektörlere dağılımı. D Ticaret gelişmiştir. Nüfuslarını ikiye katlama süreleri kısa- D) Nüfus miktarını ve artış durumunu 7. D Anne başına düşen çocuk sayısı azdır. verilmiştir. Buna göre, hangi ülkelerde nüfusun artışı sorun oluşturmaz? A) Yalnız III Arı kovanı piraminden çıkarılabil- 9. B 1. E 11. C 1. A 9 COĞRAFYA ki ülkelerin nüfus piramidi yanlış veril- Ülkelerin kültür yapılarına göre aşağıda- nir. Ekonomik Büyüme Hızı (%) Nüfus Atış Hızı (%) BÖLÜM 7. Aşağıda bazı ülkelerin nüfus artış hızı ve

18 BÖLÜM COĞRAFYA Nüfusun Özelliği Gelişmiş ülkelerde yaş özelliği: Çocuk yaştaki nüfus oranı azdır. Çünkü doğum oranı azdır. lı nüfus oranı geri kalmış ülkeye göre fazladır. Çünkü insan ömrü uzun ve ölüm azdır. Orta yaşlardaki nüfus oranı fazla olduğundan nüfus piramidinin orta kısmı şişkin olur. Doğan ile ölen arasındaki fark azdır. İnsanın ortalama ömrü yüksektir. Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. 13. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını düşüren faktörlerden biri değildir? A) Nüfus planlamalarının yapılması B) Evlenme yaşının yükseltilmesi C) Salgın hastalıkların önlenmesi D) Kadının iş hayatına girmesi Eğitim seviyesinin yükselmesi 1. Bir ülkenin veya bölgenin nüfus piramitlerine bakılarak o alandaki nüfus nitelik ve nicelik özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. A) Çalışan nüfus miktarına B) Nüfus miktarına Yanda bir ülkeye ait nüfus piramidine bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? C) Nüfusun cinsiyete göre dağılımına D) Genç nüfus oranına Aktif duruma gelmiş nüfus miktarına 1. Bir ülkedeki toplam nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı belli bir süre içinde I.piramit görünümünden II. piramit görünümüne gelmiştir. I. piramid II. piramid Buna göre, söz konusu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir? A) Son yıllarda genç bağımlı nüfus miktarı azalmıştır. B) Kişi başına düşen milli gelir yükselmiştir. C) Dış ticaret hacmi artmıştır. D) İç göç hareketliliği yavaşlamıştır. Aritmetik nüfus yoğunluğunu azalmıştır. Gelişmemiş ülkelerde yaş özelliği: Çocuk yaştaki nüfus oranı fazladır. Çünkü doğum oranı fazladır. lı nüfus oranı gelişmiş ülkeye göre azdır. Çünkü insan ömrü kısa ve ölüm fazladır. Çocuk ölümleri çoktur. Ancak doğan ölenden daha fazla olduğu için nüfus artış hızı yüksektir. Doğan ile ölen arasındaki fark fazladır. İnsanın ortalama ömrü kısadır. Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. 1. Türkiye de km ye düşen insan sayısı 1 verilerine göre 9 kişidir. Bu değer bir çok Avrupa ülkesine oranla çok düşük olmasına rağmen Türkiye aşırı nüfuslanmış bir ülke görünümündedir. Bu durumun ileride büyük sorunlar ortaya çıkarabileceğine ve kesinlikle önlem alınması gerektiğine zaman zaman dikkat çekilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi halinde geçerliliğini kaybeder? A) Nüfusun dengeli bir şekilde dağıtılmasıyla B) Yurt dışına daha çok işçi gönderilmesiyle C) Eğitilmiş iş gücü oranının arttırılmasıyla D) İşletilmeyen doğal kaynakların işletilmeye başlatılmasıyla Bağımlı nüfus oranının arttırılmasıyla 17. Bir ülkenin nüfusunun nitelik ve nicelik özellikleri o ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Buna göre; I. okur ve yazar oranı, II. genç bağımlı nüfus oranı, III. çalışan nüfusun sektörlere dağılımı, IV. aritmetik nüfus yoğunluğu, V. ihracatın ithalatı karşılama oranı, gibi özelliklerden hangisi ya da hangileri bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV IV ve V C 1 A 1. D 1. E 17. B

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R

NÜFUSUN GE LİŞ İMİ, DAĞILIŞIV EN TİEL İ R BÖLÜM NÜFU SU N Mİ, DAĞILIŞI İŞİ V E EL G LERİ LİK TE Nİ BÖLÜM COĞRAFYA Yeryüzünde belirli bir zamanda, sınırları belirli bir alanda veya yerde yaşayan insan topluluğuna nüfus denir. Bu alan, dünyanın

Detaylı

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI NÜFUS PİRAMİDİ ve ÖZELLİKLERİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri, nüfusun yaş,

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

BEŞERİ SİSTEMLER. 4. BÖLÜM NÜFUSUN GELİŞİM, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

BEŞERİ SİSTEMLER. 4. BÖLÜM NÜFUSUN GELİŞİM, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ BEŞERİ SİSTEMLER. 4. BÖLÜM NÜFUSUN GELİŞİM, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ KONULAR: NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ? DÜNYA NÜFUSU SÜREKLİ ARTACAK

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

EKONOMİK FAALİYET 9. BÖLÜM TÜRLERİ

EKONOMİK FAALİYET 9. BÖLÜM TÜRLERİ EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ - Geçmişten Günümüze Geçim Kaynakları - Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması - Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri - Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri 9. BÖLÜM G E Ç M İ Ş T E N

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR NÜFUSUN YAPISI/DEMOGRAFİK YAPI. Cinsiyet Yapısı TARİHSEL SÜREÇTE NÜFUS SAYIMLARI. Kır ve Kent Nüfusu.

TEMEL KAVRAMLAR NÜFUSUN YAPISI/DEMOGRAFİK YAPI. Cinsiyet Yapısı TARİHSEL SÜREÇTE NÜFUS SAYIMLARI. Kır ve Kent Nüfusu. NUÜ FUS COGĞ RAFYASI TEMEL KAVRAMLAR Nüfus: Sınırları belli bir ve belli bir yaşayan insanların sayısıdır. Demografi: inceleyen bilim dalıdır. Nüfus coğrafyası: Nüfus ve göç gibi özelliklerin yeryüzüne

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R BÖLÜM 9 TÜRKİYE D EN ÜF S U İKLERİ ELL E N ÖZ Ü F US ETLERİ REK HA BÖLÜM 9 COĞRAFYA TÜRKİYE DE NÜFUSUN YAPSAL ÖZELLİKLERİ Nüfus Nüfus artış hızı (Milyon) (Binde) 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1927 1935

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme 1. Uluslararası Gelişmeler 1.1 Küresel Büyüme 9 ekonomik kriz sonrası, ekonomik büyümede görülen yavaşlama 1 yılında da devam etmiştir (Grafik-1.1) 1. Gelişmiş ülkelerin ortalama ekonomik büyümesi 1 yılı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Ülkelerin veya hükümetlerin,bilinçli olarak, Nüfusun niceliği ( sağlık ve doğurganlık), Niteliği ( eğitim) ve Dağılımını(kır

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara

Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Marakeş in Kazandırdıkları Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Mövenpick Otel, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş.

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

GENEL NÜFUS COĞRAFYASI:

GENEL NÜFUS COĞRAFYASI: GENEL NÜFUS COĞRAFYASI: Nüfus: Yeryüzünde sınırları belirli alanlarda veya yerlerde belirli zamanda yaşayan insan sayısıdır. Nüfus, bir yerin belirlenen zamandaki insan sayısıdır. Nüfus sayımı: Belirli

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM

DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM 22.11.2013 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA SON DURUM ABD Tarım Bakanlığı nın 8 Kasım ve 11 Kasım 2013 Tarihli Raporlarına göre düzenlenmiştir. 1 DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINDA

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 13 B. 1.Nüfus artış hızının olumsuz sonuçlarından 5 tanesini yazını.

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 13 B. 1.Nüfus artış hızının olumsuz sonuçlarından 5 tanesini yazını. İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 13 B Dönem Ders Ünite Konu Tarih 1. COĞRAFYA BEŞERİ SİSTEMLER NÜFUS OCAK 2014 Ad-Soyad Sınıf:10 Numara: A. Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜLKEMİZDE NÜFUS [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için

Detaylı

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI A) DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ Toprak, su, orman ve madenler başlıca doğal kaynaklardır. Ülkemiz bu kaynaklar bakımından zengindir. Doğal kaynaklar sanayinin ihtiyacı olan hammadde

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı