ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans 1 İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SBE Y. Lisans 2 İşletme Yönetimi ABD. Beykent Üniversitesi, SBE Lojistik ve Üretim Stratejileri BD. Doktora İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SBE Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : 1. Büyüme Stratejileri İzleyen İşletmelerin Örgütsel Yetenekleri ile İşletme Performansı İlişkisi, Yrd.Doç.Dr. (Prof.Dr.) Cemal ZEHİR. 2. Depo Yönetiminde, Depo İçi Yerleşimi ve Raf Sistemleri (Y.Lis. Projesi), Yrd.Doç.Dr. (Doç.Dr.) Gökhan SİLAHTAROĞLU. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : 1. Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynak Tabanlı İşletme Yeteneklerinin Rolü, Doç.Dr. (Prof.Dr.) Cemal ZEHİR. GÖREVLER: Görev Unvanı Görev Yeri Öğt.Gör. KKK. İkmal Maliye Okulu Yrd.Doç.Dr. Okan Üniversitesi Ekim 2008 Kasım 2012 Doç.Dr. ÜAK Okan Üniversitesi Kasım 2012 Haziran 2015 Doç.Dr. ÜAK Piri Reis Üniversitesi Temmuz devam Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri/Projeleri : 1. Çevik, Turan (2009). Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 2. Bekçi, Yavuz (2009). Stratejik Planlama ve Belediyelerde Uygulanabilirliği. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. Yıl

2 3. Aydın, Soner (2011). Isıtma Sektöründeki Bir İşletmede Strateji Formulasyonu ve Değerlemesi. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 4. Duru, Didem (2011). Kriz Ortamında Strateji ve Örgütsel Yapının Doğru Büyüklük ve Yapıda Uyumlandırılması: Rightsizing. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 5. Özbilgin, Ayça (2011). Kurumsal Sosyal Girişimcilik ve Türkiye den Örnekler. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 6. Kara, Karahan (2013). Tersine Lojistik Ağ Yapılanması Sürecinde Bölgesel Toplama Merkezlerinin Yer Tespiti ve Uygulamalı Bir Örnek. Okan Üni., SBE Y.Lis. Tezi. 7. Gürol, Pınar (2013). Türkiye de Lojistik Yazının Tarihsel Gelişimi. Okan Üni., SBE Y.Lis. Tezi. 8. Bulduk, Riyasettin (2013). Lojistik Yönetim Sisteminde Dış Kaynak Kullanımının Sağlamış Olduğu Rekabet Avantajı ve PTT Kargo Araştırması, Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 9. Değirmenci, Uygun (2014). Konteynır Terminallerinin Verimli ve Etkin Yönetiminde Kritik Performans Göstergeleri. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 10. Uzunlar, M.Bora (2014), İşletmeler Arası Rekabet Avantajında Zamana Dayalı Tedarik Zinciri Performansının Rolü: Mobilya Sektörü Örneği, Okan Üniversitesi, SBE, Y.Lis. Tezi. 11. Manav, Ayşe (2014), Hastanelerde Örgütsel Öğrenme Yeteneğinin Yenilik ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi, Okan Üni., Sağ.B.Ens. Y.Lis. Tezi 12. Ak, Bircan (2014) Afet Yönetiminde Çalışanların Bilgi Düzeyleri: Antalya da Bir Kamu Hastanesi Örneği, Okan Üni., Sağ.B.Ens. Y.Lis. Projesi Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 1. Taner, M.Tolga (2011). İnsani Gelişmişlik Endeksinin Hesaplama Yönteminin Yeterliliği ve Eksiklikleri Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye İçin Çıkarımlar, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 2. Çemberci, Murat (2011). Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Göstergeleri ve Firma Performansı Üzerine Etkisi: Kavramsal Model Önerisi, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 3. Şahin, Azize (2012). Marka Deneyimi ve İletişimin Marka Sadakatine etkisinde Marka İlişki Kalitesinin Rolü, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 4. Erdoğan, Sema (2012). Perakendeci-Tedarikçi İlişkilerinde Yalın Uygulamalar ve İlişki Kalitesinin Firma Performansına Etkisi, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 5. Yavuz, Mahmut. (2014) Kriz hazırlık yeteneğinde örgütsel öğrenmenin rolü ve firma performansına etkileri, Kriz yönetimi stratejileri ve Türk sanayi sektöründe kriz yönetimi üzerine bir araştırma, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 6. Özpehlivan, Murat (2015) Kültürel farklılıkların işletmelerde örgüt içi iletişim, iş tatmini, bireysel performans ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki ilişkiye etkileri: Türkiye- Rusya örneği, Okan Üniversitesi, SBE. (danışman) 7. Cezayirlioğlu, Haluk (2015) A study on supply chain management and freight village practices in tire clustering formation in Kocaeli region, Okan Üniversitesi, SBE. (eş danışman)

3 Projelerde Yaptığı Görevler: 1. TSK, KKK, Lojistik reorganizasyon projesi, planlama ve teorisyen, ncu Kalkınma Planı ( ) hazırlığı çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu üyesi olarak davetli olarak görevlendirildim. (17-28 Ekim Kasım, 2012) 3. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik (UHD) Bakanı katılımlı Lojistik Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi isimli panelin düzenlenmesi ve moderatörlüğü (22 Mart 2013). 4. UND işbirliği ile sürdürülen Lojistik Eğitiminin ve Müfredatının Düzenlenmesi projesinde Lisans Müfredatı İyileştirme Çalışma Grubu üyeliği (Eylül 2013 devam) 5. UND inisiyatifi ile kurulan İş Geliştirme Çalışma Grubu üyeliği (Ekim 2014 devam) 6. Hazar Strateji Enstitüsü bünyesinde Orta Koridorda (Trans-Caspian Transit Corridor) Lojistik ve Taşımacılığın Geliştirilmesi Projesi (Mart 2015 devam) İdari Görevler : 1. TSK. kadrolarında çeşitli kademe lojistik birlik komutanlığı KKK İkmal Maliye Okulunda öğretim üyeliği NATO kadrolarında geçici görevlendirme (8 ay) İstanbul İli Afet Koordinasyon Merkezi Anadolu Yakası Lojistik Md Okan Üniversitesi MYO Lojistik Program Başkanı Okan Üniversitesi MYO Yüksekokul Kurul Üyesi Okan Üni. Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Devam 8. Okan Üni. MYO Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı Okan Üniversitesi İİBF Okan Üniversitesi İİBF, Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı Okan Üniversitesi İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği Piri Reis Üni., İİBF, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Böl.Bşk devam BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER ve TANINIRLIK: Dernekler: 1. LODER, Lojistik Derneği (Nisan 2009 dan itibaren) 2. USYYD, Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği (Mayıs 2009 dan itibaren), yönetim kurulu üyesi. 3. ULAKDER, Ulaştırma ve Lojistik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği kurucu yönetim kurulu başkanı (22 Eylül 2014) Dergiler: 4. Advisory board member and reviewer of Journal of Global Strategic Management (Since Vol.3 (2), December 2009). (Cabell s Directory, Assos Index)

4 5. Advisory committee member and reviewer of Journal of Yaşar University (Since July 2009 V 4 (15)). (TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Lund University Libraries (LUND), EBSCO, Ulrich s ProQuest CSA, OhioLINK ve OCLC PICA) 6. Editorial board member and reviewer of Journal of Business Economics & Finance (since V.2(2), 2013). (Cabell s Directory, Assos Index, Open J-Gate, Index Copernicus, EBSCO) 7. Editorial board member and revewer of Journal of Caspian Affairs, [since V.1(1)] 8. Reviewer of African Journal of Business Management (SSCI), (Since Vol.3 (5), May 2009). 9. Reviewer of the International Academy of Business and Economics (IABE). 10. Reviewer of Greener Journal of Business and Management Studies (GJBMS) 11. Reviewer of Journal of Business, Economics and Finance (JBEF) (Econlit and others) 12. Reviewer of Journal of Business Economics and Management (SSCI) 13. Ekonomi Yöntem Gazetesi aylık köşe yazarı. Kongreler: 14. Conference Committee member and reviewer of European Conference on Innovation and Entrepreneurship (4. kongre, Eylül 2009 dan itibaren). The proceedings are listed in the Thomson ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings) and the Thomson Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP). 15. Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği, Sağlık Yöneticileri Derneği ve dernekçe düzenlenen Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, (Şubat 2010 dan itibaren). 16. Advisory board and organizing commitee member, and reviewer of International Strategic Management Conference (6. kongre Şubat 2010 dan itibaren devam) 17. Advisory board member and reviewer of International Conference on Technology Leadership and Innovation Management (1nci kongre Mayıs, 2011 den itibaren). 18. Conference Committee member and reviewer of International Conference on Innovation and Entrepreneurship (1nci Kongreden itibaren, 2011). 19. Akademik Kurul Üyesi ve hakem, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, (1nci Kongreden itibaren Mayıs 2012, Konya). 20. Advisory board member and reviewer of International Logistics and Supply Chain Congress (since 2010) 21. Jüri Üyesi, Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması, (9ncu yarışmadan itibaren 2012). 22. Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve hakemi, 5nci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Ekim 2011). 23. Reviewer of the GBATA 2011 conference. 24. Akademik Kurul Üyesi ve hakem, Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK) 2015, Şile.

5 Ödüller : Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Mayıs 2012, Mardin. En iyi sözel bildiri ikincilik ödülü. 2. NATO kadrolarında yürüttüğü görevlerdeki başarı nedeniyle 5nci derece NATO Hizmet Madalyası, Temmuz Öğretim görevliliğinde başarı nedeniyle K.K. Eğitim Öğretim Başarı Şerit Rozeti, NATO kadrolarında yürüttüğü görevlerdeki başarı nedeniyle çeşitli kademe üst ve amirlerden takdirler. 5. KKK. İkmal ve Maliye Okulu kadrosunda öğretim görevliliğinde başarı nedeniyle çeşitli kademe üst ve amirlerden takdirler. 6. K.K. doktriner yayınlarına yönerge ve ders kitabı yazarak yaptığı katkı nedeniyle çeşitli kademe üst ve amirlerden takdirler. Verilen Lisans ve Lisans Üstü Dersler: Dersin Adı Eğt. Düzeyi Dil Stratejik Yönetim Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. Lojistik İşletmelerinde Stratejik Yönetim Lis. Tr. Eng. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejileri Yük.Lis. Tr. Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Yük.Lis. Tr. Yönetim ve Organizasyon Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Lis. Yük.Lis. Tr. Lojistik İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Lis. Tr. Örgüt Kültürü ve Liderlik Dr. Tr. Tedarik Zinciri Yönetimi Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. Lojistik Yönetimi Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. İşletme Lojistiği Lis. Tr. Tedarik ve Satınalma Yönetimi Lis. Tr. Sağlıkta Tedarik lojistiği Lis. Tr. Sağlıkta Satınalma ve Malzeme Yönetimi Lis. Tr. Depolama ve Depo Yönetimi Lis. Tr. Depo ve Dağıtım Merkezleri Yönetimi Yük.Lis. Tr. Verilen Seminer, Konferans ve Eğitimler: Belediye Çalışanları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Takım Yönetimi semineri, Sultanbeyli Belediyesi, İSMEK Halkla İlişkiler eğitimleri kapsamında Takım Yönetimi semineri, Kadıköy Belediyesi, Belediye Çalışanları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Yerel Yönetimlerde Yönetim ve Örgütlenme semineri, Adalar Belediyesi, KOSGEB, KOBİ yönetici eğitimleri kapsamında KOBİ lerde Yönetim ve Liderlik semineri, KOSGEB-İMES Dudullu,

6 ITEC International Business School, İş Yönetimi Sertifika Programı kapsamında Etkili Yönetim ve Liderlik eğitimi, Ankara, Aras Kargo, İstanbul Bölgesi Şube Müdürlerine Mükemmel Şube Yöneticiliği eğitimleri kapsamında Yönetim ve Liderlik Becerileri eğitimi, İstanbul, Kon-Tek A.Ş. kurum içi eğitimleri kapsamında Yönetim ve İletişim eğitimi, İstanbul, 26 Şubat Kon-Tek A.Ş. kurum içi eğitimleri kapsamında Yönetim ve İletişim eğitimi, İzmir, 05 Mart Aras Kargo, İstanbul Bölgesi Şube Müdürlerine Mükemmel Şube Yöneticiliği eğitimleri kapsamında Yönetim ve Liderlik Becerileri eğitimi, İstanbul, Haziran, 2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticileri için Stratejik Satın Alma Yönetimi, Bodrum, Eylül Nisan 2014 tarihinde Okan Üniversitesi MYO tarafından düzenlenen MYO - Sektör İş Birliği / 2. Lojistik Paneli nde Kent Lojistiği hakkında konuşmacı. 28 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu ve UND İşbirliğinin 10. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulaştırma ve Lojistik Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını konulu panelde konuşmacı. Trabzon Ticaret ve Sanayii Odası üyeleri için KOSGEB destekli Dış Ticaret Eğitimi kapsamında Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi, 22 Mayıs 2014, Trabzon Fiata2014 World Congress kapsamında icra edilen mesleki eğitim forumunda Disaggregation on logistics education in Turkey: A solution based initiative başlıklı çalışma ile konuşmacı. 17 Ekim Caspian Forum, Tbilisi kapsamında icra edilen Georgia s Role in Transportation through the Middle Corridor oturumunda Competitive Power of Regional Countries in Logistics başlıklı çalışma ile davetli konuşmacı, April 2015 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ev sahipliğinde Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi Çalıştayı nda moderatör ve konuşmacı, 5 Mayıs 2015, Ankara. Astana Economic Forum kapsamında Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen Caspian Transit Corridor: Infrastructure Development and Economic Cooperation panelinde discussunt, 21 Mayıs 2015, Astana-Kazakistan. Kazakistan Devlet Demir Yolları, KTZ Express ve Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen Trans-Caspian Transit Corridor konulu çalıştayda konuşmacı, 16 Haziran 2015, Astana-Kazakistan. South Caspian Region Transportation 2015 Summit kapsamında düzenlenen Impacts of Reviving the Silk Road through Caspian Sea konulu panelde Reviving the Infrastructure of Silk Road through Caspian Sea başlıklı çalışma ile konuşmacı. 29 Temmuz 2015, Mövenpick Hotel, İstanbul. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A01. Zehir, Cemal, Acar, A. Zafer and Tanrıverdi, Haluk (2006). Identifying organizational capabilities as predictors of growth and business performance. The Business Review, Cambridge, 5(2), (ABI/Inform Global (ProQuest), Cabell's and Ulrich s directories.) (37 kez uluslararası atıf almıştır.)

7 A02. Acar, A.Zafer (2006). Örgütsel yurttaşlık davranışı; kavramsal gelişimi ile kişisel ve örgütsel etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), (Journal of Economic Literature (JEL), TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT ve DOAJ) (16 kez atıf almıştır) A03. Acar, A. Zafer and Zehir, Cemal (2009). Development and validation of a multidimensional business capabilities measurement instrument. Journal of Transnational Management, 14(3), (Scopus, ABI/Inform Global (ProQuest), Gale Cengage: Business ASAP, OCLC ArticleFirst & Electronic Collections Online and EBSCO databases) (2 kez uluslararası atıf almıştır) A04. Acar, A.Zafer and Zehir, Cemal (2010). The harmonize effects of generic strategies and business capabilities on business performance. Journal of Business Economics and Management, 11(4), , DOI: / jbem (SSCI, EBSCO, ICONDA ve Scopus) (11 kez uluslararası atıf almıştır) A05. Acar, A.Zafer (2010). Teknolojik yetenek yatırımlarının işletmelerin lojistik hizmet performansı üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi. 10(20), (TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), ASSOS, EconLit ve EBSCO) A06. Altındağ, Erkut, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011). Strategic orientations and their effects on firm performance in Turkish family owned firms. Eurasian Business Review. 1, (Cabell's Directory, Ulrich's Periodicals Directory, RePEc, ProQuest ABI/Inform and EBSCO Business Source Complete) (18 kez uluslararası atıf almıştır.) A07. Altındağ, Erkut, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011). Learning, entrepreneurship and innovation orientations in Turkish family-owned firms, Emerging Markets Journal, 1(2), (DOI /emaj ; ISSN: X - print, ISSN: online) (1 kez uluslararası atıf almıştır.) A08. Acar, A.Zafer ve Yurdakul, Halim (2013). Tedarik lojistiğinde sistem satın alma ve entegre ürün timi: Sağlık sektörü için öneriler, Akademik Bakış, Sayı.34 (Ocak-Şubat), Makale No.11, ISSN: X. (Index Copernicus, Google Scholar, Asos, Aniji, University of Oslo, University of Greenwich, University of Bristol) A09. Acar, A.Zafer (2013). Farklı örgüt kültürü tipleri ve liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Lojistik işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 5(2): 5-31, ISSN: (EBSCO, Index Copernicus, Contemporary Science Assosiation, Research Bible, Global Impact Factor, Central Eastern European Online Library, Asos Index) A10. Acar, A.Zafer ve Gürol, Pınar (2013) Türkiye de lojistik yazınının tarihsel gelişimi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 5(3): , ISSN: (EBSCO Host, Index Copernicus International, Contemporary Science Assosiation, Research Bible, Global Impact Factor, Central Eastern European Online Library, Asos Index) A11. Acar, A.Zafer ve Acar, Pınar (2014) Organizational Culture Types and Their Effects on Organizational Performance in Turkish Hospitals. Emerging Markets Journal, 3(3), (DOI: /emaj ) (Cabell's Directory, Ulrich's Periodicals Directory, Asos Index, DOAJ) (3 kez uluslararası atıf almıştır.)

8 A12. Kocaoğlu, Batuhan, Acar, A.Zafer ve Yılmaz, Behlül (2014) Demand Forecast, Up-to-date Models, and Suggestions for Improvement an Example of a Business. Journal of Global Strategic Management, 8(1), (Cabell's Directory, Asos Index, Global Impact Factor, Google Scholar) A13. Acar, A.Zafer and Yurdakul, Halim (2015) Evaluation of competitive power of Logistics Industry in Turkey, Journal of Caspian Affairs, 1(1-Spring): A14. Acar, A.Zafer, Bentyn, Zbigniew and Kocaoğlu, Batuhan (2015) Turkey as a regional logistic hub in promotion of revivaling ancient Silk Route between Europe and Asia, Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML- ISSN: ), 2(2), DOI: /Pressacademia A15. Acar, A.Zafer, Önden, İsmail and Kara, Karahan (2015) Evaluating the location of regional return centers in reverse logistics through integration of GIS, AHP and Integer programmıng, International Journal of Industrial Engineering, 22(4), (SCI expanded) A16. Kocaoğlu, Batuhan and Acar, A. Zafer (2015) Process Development in Customer Order Information Systems to Gain Competitive Advantage: A SME Case Study, International Journal of Logistics Systems and Management, forthcoming. (Scopus) A17. Önden, İsmail, Acar, A.Zafer and Eldemir, Fahrettin (2015) Evaluation of the logistics center locations using a multicriteria spatial approach, Transport, forthcoming. (SCI expanded) A18. Kalmuk, Gülhan and Acar, A.Zafer (2015) The effect of quality orientation and learning orientation on firm performance, Research Journal of Business Management, forthcoming B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B01. Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2006). Organizational capabilities and its impacts on business performance. The Proceedings of 2 nd International Strategic Management Conference, , June , İstanbul/Turkey. B02. Acar, A.Zafer and Zehir, Cemal (2008). Development and validation of resource based business capabilities measurement instrument. The Proceedings of 1 st International Conference on Management and Economics, 3, , March 28-29, 2008, EPOKA University, Tirana/Albania. B03. Acar, A.Zafer, Zehir, Cemal and Özşahin, Mehtap (2009). The effects of generic strategies and business capabilities on business performance. The Proceedings of 5 th International Strategic Management Conference, , June , Stellenbosch/South Africa. B04. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut and Acar, A.Zafer (2010). Strategic orientations and their effects on firm performance in Turkish family owned firms. 2nd Euroasia Business and Economic Society Conference, May , İstanbul/Turkey.

9 B05. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut and Acar, A.Zafer (2010). Learning, entrepreneurship and innovation orientations in Turkish family-owned firms. 6 th International Strategic Management Conference, , July , Saint Petersburg/Russia. B06. Acar, A.Zafer and Günsel, Ayşe (2010). The effects of process innovation in logistics service. 5 th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 1-9, Sep , Athens/Greece. (Thomson Reuters ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings) and in the EBSCO database). B07. Altındağ, Erkut, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011) The effects of relationship and market orientation on the performance of family owned firms: An empirical study in Turkey. 4th Euroasia Business and Economic Society Conference, , June , İstanbul/Turkey. B08. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut ve Acar, A.Zafer (2011) The effects of relationship orientation through innovation orientation on firm performance: An empirical study on Turkish family-owned firms, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.24, , 7 th International Strategic Management Conference, Jun 30- July , Paris/France. DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (2 kez uluslararası atıf almıştır) B09. Günsel, Ayşe, Siachou, Evangelia and Acar, A.Zafer (2011) Knowledge management and learning capability to enhance organizational innovativeness, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.24, , 7 th International Strategic Management Conference, Jun 30- July , Paris/France. DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (13 kez uluslararası atıf almıştır) B10. Özşahin, Mehtap, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011) Linking leadership style to firm performance: The mediating effect of the learning orientation, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.24, , 7 th International Strategic Management Conference, Jun 30- July , Paris/France. DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (9 kez uluslararası atıf almıştır) B11. İnce, Hüseyin, İmamoğlu, Salih, Z., Koçoğlu, İpek, Acar, A.Zafer, and Eren, Serap (2011) Building technological innovation capabilities: Enhancing technologic innovation performance. The Proceeding Book of 6 th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, , Sep , Aberdeen/Scotland. (Thomson Reuters ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings) and in the EBSCO database). B12. Türkkantos, Sema, Acar, A.Zafer, Sezen, Bülent (2011) An outlook for physical distribution system in durable goods retail: A comparative case study, IX International Logistics & Supply Chain Congress, Vol.2, , October 27-29, İzmir/Turkey. B13. Acar, A.Zafer (2012) Organizational culture, leadership styles and organizational commitment in Turkish logistics industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.58, th International Strategic Management Conference, June , Barcelona/Spain. ISSN , DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (9 kez uluslararası atıf almıştır)

10 B14. Acar, A.Zafer and Acar, Pınar (2012) The effects of organizational culture and innovativeness on business performance in healthcare industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.58, th International Strategic Management Conference, June , Barcelona/Spain. ISSN , DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (6 kez uluslararası atıf almıştır) B15. Acar, A.Zafer, Zehir, Cemal, Özgenel, Nurhan and Özşahin, Mehtap (2013) The effects of customer and entrepreneurial orientations on individual service performance in banking sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.99, , 9th International Strategic Management Conference, June 27-29, 2013, Riga/Latvia. (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) B16. Zehir, Cemal, Özşahin, Mehtap, Acar, A.Zafer, Sudak, Melike Kıvanç (2013) The effects of leadership and market orientation on organizational commitment, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.99, , 9th International Strategic Management Conference, June 27-29, 2013, Riga/Latvia. (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) B17. Gürel, Özlem, Acar, A.Zafer, Önden, İsmail ve Gümüş, İslam (2015) Determinants of the green supplier selection, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.181, rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, November 14-16, 2013, Eresin Hotel, Taksim, İstanbul/Turkey, B18. Kocaoğlu, Batuhan ve Acar, A.Zafer (2015) Developing an ERP Triggered Business Process Improvement Cycle from a Case Company, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.181, rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, November 14-16, 2013, Eresin Hotel, Taksim, İstanbul/Turkey, B19. Özpehlivan, Murat ve Acar, A.Zafer (2014) Proposal of a Multidimensional Job Satisfaction Measurement Instrument, 13th Euroasia Business and Economic Society Conference, June , Bahçeşehir Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey. B20. Acar, A.Zafer ve Gümüş, İslam (2014) Logistics Distribution Center Simulation Model Based on Process Innovation, 13th Euroasia Business and Economic Society Conference, June , Bahçeşehir Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey. B21. Acar, A.Zafer and Uzunlar, M.Bora (2014) The effects of process development and information technology on time-based supply chain performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.150, pp th International Strategic Management Conference, June 19-21, Rome/Italy. DOI: /j.sbspro B22. Cezayirlioğlu, Haluk R., Tanyaş, Mehmet and Acar, A.Zafer (2014) A study on supply chain management and freight village practices in tire clustering formation in Kocaeli region, XII International Logistics and Supply Chain Congress, , Oct , ITU, İstanbul/Turkey. B23. Özpehlivan, Murat and Acar, A.Zafer (2014) Assesment of Multidimensional Job Satisfaction Instrument, 4rd International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management, , Nov , Yıldız Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey.

11 B24. Kalmuk, Gülhan and Acar, A.Zafer (2014) The mediating role of organizational learning capability on the relationship between innovation and firm s performance: A conceptual framework, 4rd International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management, , Nov , Yıldız Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey. B25. Yurdakul, Halim and Acar, A.Zafer (2015) Evaluating the contribution of transportation and logistics industry to Turkey s competitive power, Annual International Conference on Transportation, 46, 8-11 June 2015, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece. B26. Acar, A.Zafer ve Karabulak, Selçuk (2015) Competition between Full Service Network Carriers and Low Cost Carriers in Turkish Airline Market, The Proceedings of 11th International Strategic Management Conference, , July , Vienna/Austria. C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Acar, A.Zafer (2010). Depolama ve Depo Yönetimi, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. C2. Acar, A.Zafer ve Kocaoğlu, Batuhan (2011) Depo yönetiminde mobil uygulamalar, (Ed. Yamamoto, Gonca Telli) Mobil Yaşam ve Uygulamaları, ISBN: , İstanbul, C3. Acar, A.Zafer ve Çakmak, Emre (2013) Depolama ve Depo Yönetimi (2.baskı), ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. C4. Acar, A.Zafer (2013) Dikey entegrasyon (vertical integration), (Ed. Bulut, Çağrı ve Pırnar, İge) Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, C5. Acar, A.Zafer (2013) Elektronik tedarik (e-sourcing), (Ed. Bulut, Çağrı ve Pırnar, İge) Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, C6. Acar, A.Zafer ve Köseoğlu, A.Murat (2014) Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Zehir, Cemal ve Acar, A.Zafer (2005). Örgütsel yeteneklerin işletme performansına etkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), D2. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2008). Kaynak tabanlı işletme yetenekleri ölçeği geliştirilmesi ve doğrulanması. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), (TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT ve ASOS Index) D3. Acar, A.Zafer (2010). Lojistik yeteneklerin, strateji - performans ilişkisi üzerindeki rolü: KOBİ ler üzerinde bir saha araştırması. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(4), (TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve ASOS)

12 D4. Sevim, Elif, Köseoğlu, A. Murat ve Acar, A.Zafer (2015) Teknoloji tabanlı kontrol sistemlerinin lojistik sektöründe çalışanların iş yeri davranışları üzerindeki etkileri, Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML- ISSN: ), 2(1), DOI: /Pressacademia E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2009). Rekabet avantajı yaratmada lojistik yeteneklerin rolü ve işletme performansına etkileri. 17nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2009, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. (2 kez uluslararası atıf almıştır) E2. Acar, A.Zafer (2009). Lojistik işletmelerinde teknoloji kullanımının örgütsel bağlılığa etkileri. 17nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2-9, Mayıs 2009, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. E3. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2009). Krizden çıkışta KOBİ lerde temel işletme yeteneklerinin rolü ve işletme performansına etkileri. 6ncı KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, , Kasım 2009, Kültür Üniversitesi, İstanbul. E4. Acar, A.Zafer ve Günsel, Ayşe (2010). Lojistik sektöründe süreç yenilikçiliği ve işletme performansı üzerine etkileri. 18nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana. E5. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut ve Acar, A.Zafer (2010). Aile şirketlerinde stratejik yönelim düzeyleri ve firma performansı ilişkisi. 18nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2010, Çukurova Üni.versitesi, Adana. E6. İmamoğlu, Salih Z., Acar, A.Zafer ve Eren, Serap (2011) Bilişim sektöründe teknolojik yenilik yeteneklerinin rekabet gücü üzerine etkileri. 19ncu Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2011, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. E7. Zehir, Cemal, Acar, A.Zafer ve Özgenel, Nurhan (2011) Girişim odaklılık ve müşteri odaklılığın işletme performansına etkileri: Bankacılık sektöründe bir uygulama. 19ncu Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2011, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. E8. Acar, A.Zafer ve Acar, Pınar (2012) Sağlık kurumlarında örgüt kültürü ve inovasyonun firma performansı üzerine etkileri. 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, , Mayıs 2012, Mardin. E9. Acar, A.Zafer ve Acar, Pınar (2013) Hastanelerde örgüt kültürü ve kurum performansına etkileri. 12 nci Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 2-4 Mayıs 2013, Marmaris. E10. Kara, Karahan, Acar, A.Zafer ve Önden, İsmail (2013) Tersine lojistik süreçlerinde toplama merkezi yerlerinin matematiksel modelleme ile tespit edilmesi, 12 nci Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 2-4 Mayıs 2013, Marmaris. E11. Acar, A.Zafer ve Gürol, Pınar (2013) Türkiye de lojistik yazınının tarihsel gelişimi. IInci Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 12-21, Mayıs 2013, Aksaray. E12. Önden, İsmail ve Acar, A.Zafer (2014) Lojistik merkezlerin konum uygunluğu için coğrafi bir yaklaşım. 13 ncü Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 8-10 Mayıs 2014, Antalya.

13 E13. Acar, A.Zafer ve Uzunlar, M.Bora (2014) Süreç geliştirme ve bilgi teknolojilerinin zamana dayalı tedarik zinciri performansı üzerindeki etkisi: Mobilya sektörü örneği. 13 ncü Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 8-10 Mayıs 2014, Antalya. E14. Acar, A.Zafer ve Alemdar, Ahmet (2015) Lojistik sektörünün uluslararası rekabet düzeyinin artırılmasında sinerjinin rolü: Türkiye de lojistik kümelenmeler (The role of sinergy in increasing logistics industry global competitıve level: Logistics clustering in Turkey). Global Business Research Congress (Global İşletme Araştırmaları Kongresi), , June 4-5, 2015, İstanbul, Turkey. E15. Sevim, Elif, Köseoğlu, A.Murat ve Acar, A.Zafer (2015) Teknoloji tabanlı kontrol sistemlerinin lojistik sektöründe çalışanların iş yeri davranışları üzerindeki etkileri (The impact of technology based control systems on workplace behaviors in logistics industry). Global Business Research Congress (Global İşletme Araştırmaları Kongresi), , June 4-5, 2015, İstanbul, Turkey. E16. Kalmuk, Gülhan ve Acar, A.Zafer (2015) Özel sağlık kurumlarında öğrenme oryantasyonu ve kalite oryantasyonunun firma performansına etkisi (The effect of quality orientation and learning orientation on firm performance). Global Business Research Congress (Global İşletme Araştırmaları Kongresi), , June 4-5, 2015, İstanbul, Turkey. F. Diğer yayınlar : F1. Acar, A.Zafer (2004). İş stresini azaltmada kişisel zaman yönetimi, KK Dergisi, Ekim 2004, 3(11), F2. Acar, A.Zafer (2005). Tedarikte Kalite Yönetimi Ders Kitabı, KKK. Eğt. ve Dokt.K. Lv.Mly.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Matbaası, İstanbul. F3. Acar, A.Zafer (2006). K.K. Ambalajlama ve Depolama Yönergesi, K.K.Basımevi, Ankara. F4. Acar, A.Zafer (2013). Türkiye nin rekabetçi konumu ve uluslararası lojistik performansının değerlendirilmesi, Logitrend, Sayı:9, s , Ankara. F5. Acar, A.Zafer (2013). Türk lojistik sektörüne genel bakış. Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 266 (Aralık), s.1, 4. F6. Acar, A.Zafer (2014). Taşımacılıktan lojistiğe geçiş yeterli değil..! Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 267 (Ocak), s.1, 4. F7. Acar, A.Zafer (2014). Nitelikli iş gücü, güçlü lojistik, güçlü Türkiye, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 268 (Şubat), s.1, 4. F8. Acar, A.Zafer (2014). Lojistiğin gelişen yönü, demiryolu taşımacılığı, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 269 (Mart), s.1, 4. F9. Acar, A.Zafer (2014). Küresel kriz sonrası değişen Dünya, Türkiye ve lojistik, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 270 (Nisan), s.1, 4. F10. Acar, A.Zafer (2014). Kent lojistiği, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 271 (Mayıs), s.1, 4. F11. Acar, A.Zafer (2014). Lojistik sektörü açısından Türkiye nin rekabetçi konumu, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 273 (Haziran), s.1, 11.

14 F12. Acar, A.Zafer (2014). Üniversite Seçme ve Yerleştirme Döneminde Lojistik Bölüm ve Programlarına Bakış, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 277 (Kasım), s.1, 11. F13. Acar, A.Zafer (2014). Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm eylem planı, UND nin Sesi Dergisi, Sayı: 388 (Aralık), s F14. Acar, A.Zafer (2015). Sektörel Rekabette Kümelenme Yaklaşımı ve Lojistik Köyler, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 279 (Ocak), s.1, 4. F15. Acar, A.Zafer (2015). Merkezi Avrasya Ulaştırma Koridorlarına Jeopolitik Bir Bakış, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 280 (Şubat), s.1, 4. F16. Acar, A.Zafer (2015). Taşımacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Dönüşümünde Inter-modal Taşımacılık, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 282 (Nisan), s.1, 4. F17. Acar, A.Zafer (2015) Şimdi Tam Zamanı: Ulaştırma Koridorlarında Rekabet. Hazar World, Sayı: 31 (Haziran), s F18. Acar, A.Zafer (2015). Karayolu Taşımacılığında Teknolojik Kontrol Sistemleri Uygulamalarının Bireysel ve Davranışsal Etkileri, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 286 (Ağustos), s.1, 4. G. Yayınlarıma Yapılan Atıflar (Google Scholar : 182; SSCI: 10) Hepsi 2010 dan bu yana Alıntılar h-endeksi 8 8 i10 endeksi 8 8

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres : Kadıköy / İSTANBUL Telefon Mail : (0216) 325 4818 : batuhan.kocaoglu@okan.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 01/08/1978 3. Unvanı : YARDIMCI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Halim YURDAKUL Doğum Tarihi : 26 EYLÜL 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Kara Harp Okulu 1988 Yurt Dışı Öğrenim Lojistik US

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Yüksek Lisans Bitirme Tezi: İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Performans Ölçümünün Rolü (Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Yüksek Lisans Bitirme Tezi: İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Performans Ölçümünün Rolü (Tez Danışmanı: Prof. Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ İsim: Erkut Soyadı: Altındağ Ünvanı: Yard. Doç. Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi 1998-2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Tedarik Zincir ve lojistik alanlarında uzman hocalar ile sektörü yakından tanımak isteyen,

Tedarik Zincir ve lojistik alanlarında uzman hocalar ile sektörü yakından tanımak isteyen, Tedarik Zincir ve lojistik alanlarında uzman hocalar ile sektörü yakından tanımak isteyen, Akademik bilgiyi simülasyon ve konferanslar gibi geniş bir yelpazede edinme fırsatı yakalayacak, Ulusal ve uluslararası

Detaylı

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü 2014-2015 Dönemi Akademik Kadro: Yrd.Doç.Dr. Fatih ACAR Prof. Dr. Funda YERCAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dinçer YARKIN Yrd.Doç.Dr. Aziz BAKAY Araş.Gör. Gökhan KIRBAÇ Akademik Çalışmalar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Pınar ACAR. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Pınar ACAR. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Pınar ACAR 2. Doğum Tarihi : 11.10.1980 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası Finans İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

Yüksek Lisans Bitirme Tezi: İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Performans Ölçümünün Rolü (Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Yüksek Lisans Bitirme Tezi: İşletmelerde Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Performans Ölçümünün Rolü (Tez Danışmanı: Prof. Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ İsim: Erkut Soyadı: Altındağ Ünvanı: Yard. Doç. Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi 1998-2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Işık ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi: 12.09.1978 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi 2004-2013

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF 16.06.2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF 16.06.2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serkan ÇINAR 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 02.10.1983 - İstanbul 3. Unvanı: Araş. Gör. Dr. 4. Yabancı Dil: İngilizce Derece Alan Üniversite Tarih Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Makine Kara Harp Okulu İhtisas Öğretmen Yetiştirme Eğitim ve Doktrin K.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Makine Kara Harp Okulu İhtisas Öğretmen Yetiştirme Eğitim ve Doktrin K. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : A. Murat KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi : 15.03.1969 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1991 İhtisas Ulaştırma Temel

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Işık ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi: 12.09.1978 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi 2013 Anabilim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Haluk PINAR Doğum Tarihi: 22.08.1971 Doğum Yeri: K.Maraş Medeni Hali : Evli, Bir Erkek ve İkiz Kız Çocukları Babasıdır E-mail : ahalukpinar@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol DEMİR. 2. Doğum Tarihi ve Yeri : , Kahramanmaraş. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol DEMİR. 2. Doğum Tarihi ve Yeri : , Kahramanmaraş. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol DEMİR 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 13.05.1968, Kahramanmaraş 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans İşletme - Kooperatifçilik Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Atıl TAŞER Ünvanı Yrd. Doç. Dr. Birimi İİBF Doğum Yeri Kütahya Doğum Tarihi 10/0/1974 E-Posta atil.taser@bilecik.edu.tr taseratil@yahoo.com EĞİTİM DURUMU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fahri ERENEL Doğum Tarihi: 27.08.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Pınar ACAR. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Pınar ACAR. 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Pınar ACAR 2. Doğum Tarihi : 11.10.1980 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası Finans İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu

ÖZGEÇMİŞ. 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: M. Süheyl Pozantı 2. Kurum:BeykentÜniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 3. Görev : Yardımcı Doçent Doktor Telefon: 444 1997 E-mail: suheylpozanti@beykent.edu.tr 4. Doğum Tarihi:

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlyas Sözen Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Bölümü Marmara Üniversitesi 2004 Y. Lisans İktisat/Ortadoğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. Dr. Erol DEMİR

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. Dr. Erol DEMİR ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER Dr. Erol DEMİR 2016 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER A-ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Erol DEMİR Doğum Tarihi ve Yeri : 13.05.1968, Kahramanmaraş Unvanı : Dr 2. Öğrenim Bilgisi Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Ebru (Güzelcik) URAL Doğum Tarihi : 11 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilkent Üniversitesi

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.

ÖZGEÇMİŞ. Doktora ( ): Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. Ayşe CİNGÖZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Avanos Yolu Üzeri, 50300 Nevşehir +90 384

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 1. Adı Soyadı: CEYDA LALE 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora (tez aşaması) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Işık ÇİÇEK 2. Doğum Tarihi: 12.09.1978 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi 2013 Anabilim

Detaylı