ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans 1 İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SBE Y. Lisans 2 İşletme Yönetimi ABD. Beykent Üniversitesi, SBE Lojistik ve Üretim Stratejileri BD. Doktora İşletme Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SBE Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : 1. Büyüme Stratejileri İzleyen İşletmelerin Örgütsel Yetenekleri ile İşletme Performansı İlişkisi, Yrd.Doç.Dr. (Prof.Dr.) Cemal ZEHİR. 2. Depo Yönetiminde, Depo İçi Yerleşimi ve Raf Sistemleri (Y.Lis. Projesi), Yrd.Doç.Dr. (Doç.Dr.) Gökhan SİLAHTAROĞLU. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : 1. Rekabet Avantajı Sağlamada Kaynak Tabanlı İşletme Yeteneklerinin Rolü, Doç.Dr. (Prof.Dr.) Cemal ZEHİR. GÖREVLER: Görev Unvanı Görev Yeri Öğt.Gör. KKK. İkmal Maliye Okulu Yrd.Doç.Dr. Okan Üniversitesi Ekim 2008 Kasım 2012 Doç.Dr. ÜAK Okan Üniversitesi Kasım 2012 Haziran 2015 Doç.Dr. ÜAK Piri Reis Üniversitesi Temmuz devam Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri/Projeleri : 1. Çevik, Turan (2009). Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 2. Bekçi, Yavuz (2009). Stratejik Planlama ve Belediyelerde Uygulanabilirliği. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. Yıl

2 3. Aydın, Soner (2011). Isıtma Sektöründeki Bir İşletmede Strateji Formulasyonu ve Değerlemesi. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 4. Duru, Didem (2011). Kriz Ortamında Strateji ve Örgütsel Yapının Doğru Büyüklük ve Yapıda Uyumlandırılması: Rightsizing. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 5. Özbilgin, Ayça (2011). Kurumsal Sosyal Girişimcilik ve Türkiye den Örnekler. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 6. Kara, Karahan (2013). Tersine Lojistik Ağ Yapılanması Sürecinde Bölgesel Toplama Merkezlerinin Yer Tespiti ve Uygulamalı Bir Örnek. Okan Üni., SBE Y.Lis. Tezi. 7. Gürol, Pınar (2013). Türkiye de Lojistik Yazının Tarihsel Gelişimi. Okan Üni., SBE Y.Lis. Tezi. 8. Bulduk, Riyasettin (2013). Lojistik Yönetim Sisteminde Dış Kaynak Kullanımının Sağlamış Olduğu Rekabet Avantajı ve PTT Kargo Araştırması, Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 9. Değirmenci, Uygun (2014). Konteynır Terminallerinin Verimli ve Etkin Yönetiminde Kritik Performans Göstergeleri. Okan Üni., SBE, Y.Lis. Projesi. 10. Uzunlar, M.Bora (2014), İşletmeler Arası Rekabet Avantajında Zamana Dayalı Tedarik Zinciri Performansının Rolü: Mobilya Sektörü Örneği, Okan Üniversitesi, SBE, Y.Lis. Tezi. 11. Manav, Ayşe (2014), Hastanelerde Örgütsel Öğrenme Yeteneğinin Yenilik ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi, Okan Üni., Sağ.B.Ens. Y.Lis. Tezi 12. Ak, Bircan (2014) Afet Yönetiminde Çalışanların Bilgi Düzeyleri: Antalya da Bir Kamu Hastanesi Örneği, Okan Üni., Sağ.B.Ens. Y.Lis. Projesi Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 1. Taner, M.Tolga (2011). İnsani Gelişmişlik Endeksinin Hesaplama Yönteminin Yeterliliği ve Eksiklikleri Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye İçin Çıkarımlar, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 2. Çemberci, Murat (2011). Tedarik Zinciri Yönetimi Performansının Göstergeleri ve Firma Performansı Üzerine Etkisi: Kavramsal Model Önerisi, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 3. Şahin, Azize (2012). Marka Deneyimi ve İletişimin Marka Sadakatine etkisinde Marka İlişki Kalitesinin Rolü, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 4. Erdoğan, Sema (2012). Perakendeci-Tedarikçi İlişkilerinde Yalın Uygulamalar ve İlişki Kalitesinin Firma Performansına Etkisi, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 5. Yavuz, Mahmut. (2014) Kriz hazırlık yeteneğinde örgütsel öğrenmenin rolü ve firma performansına etkileri, Kriz yönetimi stratejileri ve Türk sanayi sektöründe kriz yönetimi üzerine bir araştırma, GYTE (doktora tez izleme komitesi ve jüri üyesi). 6. Özpehlivan, Murat (2015) Kültürel farklılıkların işletmelerde örgüt içi iletişim, iş tatmini, bireysel performans ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki ilişkiye etkileri: Türkiye- Rusya örneği, Okan Üniversitesi, SBE. (danışman) 7. Cezayirlioğlu, Haluk (2015) A study on supply chain management and freight village practices in tire clustering formation in Kocaeli region, Okan Üniversitesi, SBE. (eş danışman)

3 Projelerde Yaptığı Görevler: 1. TSK, KKK, Lojistik reorganizasyon projesi, planlama ve teorisyen, ncu Kalkınma Planı ( ) hazırlığı çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu üyesi olarak davetli olarak görevlendirildim. (17-28 Ekim Kasım, 2012) 3. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik (UHD) Bakanı katılımlı Lojistik Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi isimli panelin düzenlenmesi ve moderatörlüğü (22 Mart 2013). 4. UND işbirliği ile sürdürülen Lojistik Eğitiminin ve Müfredatının Düzenlenmesi projesinde Lisans Müfredatı İyileştirme Çalışma Grubu üyeliği (Eylül 2013 devam) 5. UND inisiyatifi ile kurulan İş Geliştirme Çalışma Grubu üyeliği (Ekim 2014 devam) 6. Hazar Strateji Enstitüsü bünyesinde Orta Koridorda (Trans-Caspian Transit Corridor) Lojistik ve Taşımacılığın Geliştirilmesi Projesi (Mart 2015 devam) İdari Görevler : 1. TSK. kadrolarında çeşitli kademe lojistik birlik komutanlığı KKK İkmal Maliye Okulunda öğretim üyeliği NATO kadrolarında geçici görevlendirme (8 ay) İstanbul İli Afet Koordinasyon Merkezi Anadolu Yakası Lojistik Md Okan Üniversitesi MYO Lojistik Program Başkanı Okan Üniversitesi MYO Yüksekokul Kurul Üyesi Okan Üni. Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Devam 8. Okan Üni. MYO Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı Okan Üniversitesi İİBF Okan Üniversitesi İİBF, Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı Okan Üniversitesi İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği Piri Reis Üni., İİBF, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Böl.Bşk devam BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER ve TANINIRLIK: Dernekler: 1. LODER, Lojistik Derneği (Nisan 2009 dan itibaren) 2. USYYD, Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği (Mayıs 2009 dan itibaren), yönetim kurulu üyesi. 3. ULAKDER, Ulaştırma ve Lojistik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği kurucu yönetim kurulu başkanı (22 Eylül 2014) Dergiler: 4. Advisory board member and reviewer of Journal of Global Strategic Management (Since Vol.3 (2), December 2009). (Cabell s Directory, Assos Index)

4 5. Advisory committee member and reviewer of Journal of Yaşar University (Since July 2009 V 4 (15)). (TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Lund University Libraries (LUND), EBSCO, Ulrich s ProQuest CSA, OhioLINK ve OCLC PICA) 6. Editorial board member and reviewer of Journal of Business Economics & Finance (since V.2(2), 2013). (Cabell s Directory, Assos Index, Open J-Gate, Index Copernicus, EBSCO) 7. Editorial board member and revewer of Journal of Caspian Affairs, [since V.1(1)] 8. Reviewer of African Journal of Business Management (SSCI), (Since Vol.3 (5), May 2009). 9. Reviewer of the International Academy of Business and Economics (IABE). 10. Reviewer of Greener Journal of Business and Management Studies (GJBMS) 11. Reviewer of Journal of Business, Economics and Finance (JBEF) (Econlit and others) 12. Reviewer of Journal of Business Economics and Management (SSCI) 13. Ekonomi Yöntem Gazetesi aylık köşe yazarı. Kongreler: 14. Conference Committee member and reviewer of European Conference on Innovation and Entrepreneurship (4. kongre, Eylül 2009 dan itibaren). The proceedings are listed in the Thomson ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings) and the Thomson Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP). 15. Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği, Sağlık Yöneticileri Derneği ve dernekçe düzenlenen Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, (Şubat 2010 dan itibaren). 16. Advisory board and organizing commitee member, and reviewer of International Strategic Management Conference (6. kongre Şubat 2010 dan itibaren devam) 17. Advisory board member and reviewer of International Conference on Technology Leadership and Innovation Management (1nci kongre Mayıs, 2011 den itibaren). 18. Conference Committee member and reviewer of International Conference on Innovation and Entrepreneurship (1nci Kongreden itibaren, 2011). 19. Akademik Kurul Üyesi ve hakem, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, (1nci Kongreden itibaren Mayıs 2012, Konya). 20. Advisory board member and reviewer of International Logistics and Supply Chain Congress (since 2010) 21. Jüri Üyesi, Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması, (9ncu yarışmadan itibaren 2012). 22. Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve hakemi, 5nci Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Ekim 2011). 23. Reviewer of the GBATA 2011 conference. 24. Akademik Kurul Üyesi ve hakem, Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK) 2015, Şile.

5 Ödüller : Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Mayıs 2012, Mardin. En iyi sözel bildiri ikincilik ödülü. 2. NATO kadrolarında yürüttüğü görevlerdeki başarı nedeniyle 5nci derece NATO Hizmet Madalyası, Temmuz Öğretim görevliliğinde başarı nedeniyle K.K. Eğitim Öğretim Başarı Şerit Rozeti, NATO kadrolarında yürüttüğü görevlerdeki başarı nedeniyle çeşitli kademe üst ve amirlerden takdirler. 5. KKK. İkmal ve Maliye Okulu kadrosunda öğretim görevliliğinde başarı nedeniyle çeşitli kademe üst ve amirlerden takdirler. 6. K.K. doktriner yayınlarına yönerge ve ders kitabı yazarak yaptığı katkı nedeniyle çeşitli kademe üst ve amirlerden takdirler. Verilen Lisans ve Lisans Üstü Dersler: Dersin Adı Eğt. Düzeyi Dil Stratejik Yönetim Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. Lojistik İşletmelerinde Stratejik Yönetim Lis. Tr. Eng. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejileri Yük.Lis. Tr. Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Yük.Lis. Tr. Yönetim ve Organizasyon Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Lis. Yük.Lis. Tr. Lojistik İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Lis. Tr. Örgüt Kültürü ve Liderlik Dr. Tr. Tedarik Zinciri Yönetimi Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. Lojistik Yönetimi Lis. Yük.Lis. Tr. Eng. İşletme Lojistiği Lis. Tr. Tedarik ve Satınalma Yönetimi Lis. Tr. Sağlıkta Tedarik lojistiği Lis. Tr. Sağlıkta Satınalma ve Malzeme Yönetimi Lis. Tr. Depolama ve Depo Yönetimi Lis. Tr. Depo ve Dağıtım Merkezleri Yönetimi Yük.Lis. Tr. Verilen Seminer, Konferans ve Eğitimler: Belediye Çalışanları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Takım Yönetimi semineri, Sultanbeyli Belediyesi, İSMEK Halkla İlişkiler eğitimleri kapsamında Takım Yönetimi semineri, Kadıköy Belediyesi, Belediye Çalışanları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında Yerel Yönetimlerde Yönetim ve Örgütlenme semineri, Adalar Belediyesi, KOSGEB, KOBİ yönetici eğitimleri kapsamında KOBİ lerde Yönetim ve Liderlik semineri, KOSGEB-İMES Dudullu,

6 ITEC International Business School, İş Yönetimi Sertifika Programı kapsamında Etkili Yönetim ve Liderlik eğitimi, Ankara, Aras Kargo, İstanbul Bölgesi Şube Müdürlerine Mükemmel Şube Yöneticiliği eğitimleri kapsamında Yönetim ve Liderlik Becerileri eğitimi, İstanbul, Kon-Tek A.Ş. kurum içi eğitimleri kapsamında Yönetim ve İletişim eğitimi, İstanbul, 26 Şubat Kon-Tek A.Ş. kurum içi eğitimleri kapsamında Yönetim ve İletişim eğitimi, İzmir, 05 Mart Aras Kargo, İstanbul Bölgesi Şube Müdürlerine Mükemmel Şube Yöneticiliği eğitimleri kapsamında Yönetim ve Liderlik Becerileri eğitimi, İstanbul, Haziran, 2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticileri için Stratejik Satın Alma Yönetimi, Bodrum, Eylül Nisan 2014 tarihinde Okan Üniversitesi MYO tarafından düzenlenen MYO - Sektör İş Birliği / 2. Lojistik Paneli nde Kent Lojistiği hakkında konuşmacı. 28 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu ve UND İşbirliğinin 10. Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulaştırma ve Lojistik Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını konulu panelde konuşmacı. Trabzon Ticaret ve Sanayii Odası üyeleri için KOSGEB destekli Dış Ticaret Eğitimi kapsamında Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi, 22 Mayıs 2014, Trabzon Fiata2014 World Congress kapsamında icra edilen mesleki eğitim forumunda Disaggregation on logistics education in Turkey: A solution based initiative başlıklı çalışma ile konuşmacı. 17 Ekim Caspian Forum, Tbilisi kapsamında icra edilen Georgia s Role in Transportation through the Middle Corridor oturumunda Competitive Power of Regional Countries in Logistics başlıklı çalışma ile davetli konuşmacı, April 2015 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ev sahipliğinde Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Projesi Çalıştayı nda moderatör ve konuşmacı, 5 Mayıs 2015, Ankara. Astana Economic Forum kapsamında Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen Caspian Transit Corridor: Infrastructure Development and Economic Cooperation panelinde discussunt, 21 Mayıs 2015, Astana-Kazakistan. Kazakistan Devlet Demir Yolları, KTZ Express ve Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen Trans-Caspian Transit Corridor konulu çalıştayda konuşmacı, 16 Haziran 2015, Astana-Kazakistan. South Caspian Region Transportation 2015 Summit kapsamında düzenlenen Impacts of Reviving the Silk Road through Caspian Sea konulu panelde Reviving the Infrastructure of Silk Road through Caspian Sea başlıklı çalışma ile konuşmacı. 29 Temmuz 2015, Mövenpick Hotel, İstanbul. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A01. Zehir, Cemal, Acar, A. Zafer and Tanrıverdi, Haluk (2006). Identifying organizational capabilities as predictors of growth and business performance. The Business Review, Cambridge, 5(2), (ABI/Inform Global (ProQuest), Cabell's and Ulrich s directories.) (37 kez uluslararası atıf almıştır.)

7 A02. Acar, A.Zafer (2006). Örgütsel yurttaşlık davranışı; kavramsal gelişimi ile kişisel ve örgütsel etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(1), (Journal of Economic Literature (JEL), TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT ve DOAJ) (16 kez atıf almıştır) A03. Acar, A. Zafer and Zehir, Cemal (2009). Development and validation of a multidimensional business capabilities measurement instrument. Journal of Transnational Management, 14(3), (Scopus, ABI/Inform Global (ProQuest), Gale Cengage: Business ASAP, OCLC ArticleFirst & Electronic Collections Online and EBSCO databases) (2 kez uluslararası atıf almıştır) A04. Acar, A.Zafer and Zehir, Cemal (2010). The harmonize effects of generic strategies and business capabilities on business performance. Journal of Business Economics and Management, 11(4), , DOI: / jbem (SSCI, EBSCO, ICONDA ve Scopus) (11 kez uluslararası atıf almıştır) A05. Acar, A.Zafer (2010). Teknolojik yetenek yatırımlarının işletmelerin lojistik hizmet performansı üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi. 10(20), (TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), ASSOS, EconLit ve EBSCO) A06. Altındağ, Erkut, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011). Strategic orientations and their effects on firm performance in Turkish family owned firms. Eurasian Business Review. 1, (Cabell's Directory, Ulrich's Periodicals Directory, RePEc, ProQuest ABI/Inform and EBSCO Business Source Complete) (18 kez uluslararası atıf almıştır.) A07. Altındağ, Erkut, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011). Learning, entrepreneurship and innovation orientations in Turkish family-owned firms, Emerging Markets Journal, 1(2), (DOI /emaj ; ISSN: X - print, ISSN: online) (1 kez uluslararası atıf almıştır.) A08. Acar, A.Zafer ve Yurdakul, Halim (2013). Tedarik lojistiğinde sistem satın alma ve entegre ürün timi: Sağlık sektörü için öneriler, Akademik Bakış, Sayı.34 (Ocak-Şubat), Makale No.11, ISSN: X. (Index Copernicus, Google Scholar, Asos, Aniji, University of Oslo, University of Greenwich, University of Bristol) A09. Acar, A.Zafer (2013). Farklı örgüt kültürü tipleri ve liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Lojistik işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 5(2): 5-31, ISSN: (EBSCO, Index Copernicus, Contemporary Science Assosiation, Research Bible, Global Impact Factor, Central Eastern European Online Library, Asos Index) A10. Acar, A.Zafer ve Gürol, Pınar (2013) Türkiye de lojistik yazınının tarihsel gelişimi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 5(3): , ISSN: (EBSCO Host, Index Copernicus International, Contemporary Science Assosiation, Research Bible, Global Impact Factor, Central Eastern European Online Library, Asos Index) A11. Acar, A.Zafer ve Acar, Pınar (2014) Organizational Culture Types and Their Effects on Organizational Performance in Turkish Hospitals. Emerging Markets Journal, 3(3), (DOI: /emaj ) (Cabell's Directory, Ulrich's Periodicals Directory, Asos Index, DOAJ) (3 kez uluslararası atıf almıştır.)

8 A12. Kocaoğlu, Batuhan, Acar, A.Zafer ve Yılmaz, Behlül (2014) Demand Forecast, Up-to-date Models, and Suggestions for Improvement an Example of a Business. Journal of Global Strategic Management, 8(1), (Cabell's Directory, Asos Index, Global Impact Factor, Google Scholar) A13. Acar, A.Zafer and Yurdakul, Halim (2015) Evaluation of competitive power of Logistics Industry in Turkey, Journal of Caspian Affairs, 1(1-Spring): A14. Acar, A.Zafer, Bentyn, Zbigniew and Kocaoğlu, Batuhan (2015) Turkey as a regional logistic hub in promotion of revivaling ancient Silk Route between Europe and Asia, Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML- ISSN: ), 2(2), DOI: /Pressacademia A15. Acar, A.Zafer, Önden, İsmail and Kara, Karahan (2015) Evaluating the location of regional return centers in reverse logistics through integration of GIS, AHP and Integer programmıng, International Journal of Industrial Engineering, 22(4), (SCI expanded) A16. Kocaoğlu, Batuhan and Acar, A. Zafer (2015) Process Development in Customer Order Information Systems to Gain Competitive Advantage: A SME Case Study, International Journal of Logistics Systems and Management, forthcoming. (Scopus) A17. Önden, İsmail, Acar, A.Zafer and Eldemir, Fahrettin (2015) Evaluation of the logistics center locations using a multicriteria spatial approach, Transport, forthcoming. (SCI expanded) A18. Kalmuk, Gülhan and Acar, A.Zafer (2015) The effect of quality orientation and learning orientation on firm performance, Research Journal of Business Management, forthcoming B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B01. Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2006). Organizational capabilities and its impacts on business performance. The Proceedings of 2 nd International Strategic Management Conference, , June , İstanbul/Turkey. B02. Acar, A.Zafer and Zehir, Cemal (2008). Development and validation of resource based business capabilities measurement instrument. The Proceedings of 1 st International Conference on Management and Economics, 3, , March 28-29, 2008, EPOKA University, Tirana/Albania. B03. Acar, A.Zafer, Zehir, Cemal and Özşahin, Mehtap (2009). The effects of generic strategies and business capabilities on business performance. The Proceedings of 5 th International Strategic Management Conference, , June , Stellenbosch/South Africa. B04. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut and Acar, A.Zafer (2010). Strategic orientations and their effects on firm performance in Turkish family owned firms. 2nd Euroasia Business and Economic Society Conference, May , İstanbul/Turkey.

9 B05. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut and Acar, A.Zafer (2010). Learning, entrepreneurship and innovation orientations in Turkish family-owned firms. 6 th International Strategic Management Conference, , July , Saint Petersburg/Russia. B06. Acar, A.Zafer and Günsel, Ayşe (2010). The effects of process innovation in logistics service. 5 th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 1-9, Sep , Athens/Greece. (Thomson Reuters ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings) and in the EBSCO database). B07. Altındağ, Erkut, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011) The effects of relationship and market orientation on the performance of family owned firms: An empirical study in Turkey. 4th Euroasia Business and Economic Society Conference, , June , İstanbul/Turkey. B08. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut ve Acar, A.Zafer (2011) The effects of relationship orientation through innovation orientation on firm performance: An empirical study on Turkish family-owned firms, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.24, , 7 th International Strategic Management Conference, Jun 30- July , Paris/France. DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (2 kez uluslararası atıf almıştır) B09. Günsel, Ayşe, Siachou, Evangelia and Acar, A.Zafer (2011) Knowledge management and learning capability to enhance organizational innovativeness, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.24, , 7 th International Strategic Management Conference, Jun 30- July , Paris/France. DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (13 kez uluslararası atıf almıştır) B10. Özşahin, Mehtap, Zehir, Cemal and Acar, A.Zafer (2011) Linking leadership style to firm performance: The mediating effect of the learning orientation, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.24, , 7 th International Strategic Management Conference, Jun 30- July , Paris/France. DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (9 kez uluslararası atıf almıştır) B11. İnce, Hüseyin, İmamoğlu, Salih, Z., Koçoğlu, İpek, Acar, A.Zafer, and Eren, Serap (2011) Building technological innovation capabilities: Enhancing technologic innovation performance. The Proceeding Book of 6 th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, , Sep , Aberdeen/Scotland. (Thomson Reuters ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings) and in the EBSCO database). B12. Türkkantos, Sema, Acar, A.Zafer, Sezen, Bülent (2011) An outlook for physical distribution system in durable goods retail: A comparative case study, IX International Logistics & Supply Chain Congress, Vol.2, , October 27-29, İzmir/Turkey. B13. Acar, A.Zafer (2012) Organizational culture, leadership styles and organizational commitment in Turkish logistics industry, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.58, th International Strategic Management Conference, June , Barcelona/Spain. ISSN , DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (9 kez uluslararası atıf almıştır)

10 B14. Acar, A.Zafer and Acar, Pınar (2012) The effects of organizational culture and innovativeness on business performance in healthcare industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.58, th International Strategic Management Conference, June , Barcelona/Spain. ISSN , DOI: /j.sbspro (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) (6 kez uluslararası atıf almıştır) B15. Acar, A.Zafer, Zehir, Cemal, Özgenel, Nurhan and Özşahin, Mehtap (2013) The effects of customer and entrepreneurial orientations on individual service performance in banking sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.99, , 9th International Strategic Management Conference, June 27-29, 2013, Riga/Latvia. (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) B16. Zehir, Cemal, Özşahin, Mehtap, Acar, A.Zafer, Sudak, Melike Kıvanç (2013) The effects of leadership and market orientation on organizational commitment, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.99, , 9th International Strategic Management Conference, June 27-29, 2013, Riga/Latvia. (CPCI of Thomson Reuters, Elsevier, ScienceDirect and Scopus databases.) B17. Gürel, Özlem, Acar, A.Zafer, Önden, İsmail ve Gümüş, İslam (2015) Determinants of the green supplier selection, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.181, rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, November 14-16, 2013, Eresin Hotel, Taksim, İstanbul/Turkey, B18. Kocaoğlu, Batuhan ve Acar, A.Zafer (2015) Developing an ERP Triggered Business Process Improvement Cycle from a Case Company, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.181, rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, November 14-16, 2013, Eresin Hotel, Taksim, İstanbul/Turkey, B19. Özpehlivan, Murat ve Acar, A.Zafer (2014) Proposal of a Multidimensional Job Satisfaction Measurement Instrument, 13th Euroasia Business and Economic Society Conference, June , Bahçeşehir Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey. B20. Acar, A.Zafer ve Gümüş, İslam (2014) Logistics Distribution Center Simulation Model Based on Process Innovation, 13th Euroasia Business and Economic Society Conference, June , Bahçeşehir Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey. B21. Acar, A.Zafer and Uzunlar, M.Bora (2014) The effects of process development and information technology on time-based supply chain performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.150, pp th International Strategic Management Conference, June 19-21, Rome/Italy. DOI: /j.sbspro B22. Cezayirlioğlu, Haluk R., Tanyaş, Mehmet and Acar, A.Zafer (2014) A study on supply chain management and freight village practices in tire clustering formation in Kocaeli region, XII International Logistics and Supply Chain Congress, , Oct , ITU, İstanbul/Turkey. B23. Özpehlivan, Murat and Acar, A.Zafer (2014) Assesment of Multidimensional Job Satisfaction Instrument, 4rd International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management, , Nov , Yıldız Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey.

11 B24. Kalmuk, Gülhan and Acar, A.Zafer (2014) The mediating role of organizational learning capability on the relationship between innovation and firm s performance: A conceptual framework, 4rd International Conference on Leadership, Technology, Innovation, and Business Management, , Nov , Yıldız Üniversity, Beşiktaş, İstanbul/Turkey. B25. Yurdakul, Halim and Acar, A.Zafer (2015) Evaluating the contribution of transportation and logistics industry to Turkey s competitive power, Annual International Conference on Transportation, 46, 8-11 June 2015, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece. B26. Acar, A.Zafer ve Karabulak, Selçuk (2015) Competition between Full Service Network Carriers and Low Cost Carriers in Turkish Airline Market, The Proceedings of 11th International Strategic Management Conference, , July , Vienna/Austria. C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Acar, A.Zafer (2010). Depolama ve Depo Yönetimi, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. C2. Acar, A.Zafer ve Kocaoğlu, Batuhan (2011) Depo yönetiminde mobil uygulamalar, (Ed. Yamamoto, Gonca Telli) Mobil Yaşam ve Uygulamaları, ISBN: , İstanbul, C3. Acar, A.Zafer ve Çakmak, Emre (2013) Depolama ve Depo Yönetimi (2.baskı), ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. C4. Acar, A.Zafer (2013) Dikey entegrasyon (vertical integration), (Ed. Bulut, Çağrı ve Pırnar, İge) Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, C5. Acar, A.Zafer (2013) Elektronik tedarik (e-sourcing), (Ed. Bulut, Çağrı ve Pırnar, İge) Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, C6. Acar, A.Zafer ve Köseoğlu, A.Murat (2014) Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi, ISBN: , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Zehir, Cemal ve Acar, A.Zafer (2005). Örgütsel yeteneklerin işletme performansına etkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), D2. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2008). Kaynak tabanlı işletme yetenekleri ölçeği geliştirilmesi ve doğrulanması. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), (TÜBİTAK-ULAKBİM SBVT ve ASOS Index) D3. Acar, A.Zafer (2010). Lojistik yeteneklerin, strateji - performans ilişkisi üzerindeki rolü: KOBİ ler üzerinde bir saha araştırması. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(4), (TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve ASOS)

12 D4. Sevim, Elif, Köseoğlu, A. Murat ve Acar, A.Zafer (2015) Teknoloji tabanlı kontrol sistemlerinin lojistik sektöründe çalışanların iş yeri davranışları üzerindeki etkileri, Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML- ISSN: ), 2(1), DOI: /Pressacademia E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2009). Rekabet avantajı yaratmada lojistik yeteneklerin rolü ve işletme performansına etkileri. 17nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2009, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. (2 kez uluslararası atıf almıştır) E2. Acar, A.Zafer (2009). Lojistik işletmelerinde teknoloji kullanımının örgütsel bağlılığa etkileri. 17nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, 2-9, Mayıs 2009, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. E3. Acar, A.Zafer ve Zehir, Cemal (2009). Krizden çıkışta KOBİ lerde temel işletme yeteneklerinin rolü ve işletme performansına etkileri. 6ncı KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, , Kasım 2009, Kültür Üniversitesi, İstanbul. E4. Acar, A.Zafer ve Günsel, Ayşe (2010). Lojistik sektöründe süreç yenilikçiliği ve işletme performansı üzerine etkileri. 18nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana. E5. Zehir, Cemal, Altındağ, Erkut ve Acar, A.Zafer (2010). Aile şirketlerinde stratejik yönelim düzeyleri ve firma performansı ilişkisi. 18nci Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2010, Çukurova Üni.versitesi, Adana. E6. İmamoğlu, Salih Z., Acar, A.Zafer ve Eren, Serap (2011) Bilişim sektöründe teknolojik yenilik yeteneklerinin rekabet gücü üzerine etkileri. 19ncu Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2011, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. E7. Zehir, Cemal, Acar, A.Zafer ve Özgenel, Nurhan (2011) Girişim odaklılık ve müşteri odaklılığın işletme performansına etkileri: Bankacılık sektöründe bir uygulama. 19ncu Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, , Mayıs 2011, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. E8. Acar, A.Zafer ve Acar, Pınar (2012) Sağlık kurumlarında örgüt kültürü ve inovasyonun firma performansı üzerine etkileri. 10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, , Mayıs 2012, Mardin. E9. Acar, A.Zafer ve Acar, Pınar (2013) Hastanelerde örgüt kültürü ve kurum performansına etkileri. 12 nci Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 2-4 Mayıs 2013, Marmaris. E10. Kara, Karahan, Acar, A.Zafer ve Önden, İsmail (2013) Tersine lojistik süreçlerinde toplama merkezi yerlerinin matematiksel modelleme ile tespit edilmesi, 12 nci Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 2-4 Mayıs 2013, Marmaris. E11. Acar, A.Zafer ve Gürol, Pınar (2013) Türkiye de lojistik yazınının tarihsel gelişimi. IInci Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 12-21, Mayıs 2013, Aksaray. E12. Önden, İsmail ve Acar, A.Zafer (2014) Lojistik merkezlerin konum uygunluğu için coğrafi bir yaklaşım. 13 ncü Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 8-10 Mayıs 2014, Antalya.

13 E13. Acar, A.Zafer ve Uzunlar, M.Bora (2014) Süreç geliştirme ve bilgi teknolojilerinin zamana dayalı tedarik zinciri performansı üzerindeki etkisi: Mobilya sektörü örneği. 13 ncü Ulusal İşletmecilik Kongresi, , 8-10 Mayıs 2014, Antalya. E14. Acar, A.Zafer ve Alemdar, Ahmet (2015) Lojistik sektörünün uluslararası rekabet düzeyinin artırılmasında sinerjinin rolü: Türkiye de lojistik kümelenmeler (The role of sinergy in increasing logistics industry global competitıve level: Logistics clustering in Turkey). Global Business Research Congress (Global İşletme Araştırmaları Kongresi), , June 4-5, 2015, İstanbul, Turkey. E15. Sevim, Elif, Köseoğlu, A.Murat ve Acar, A.Zafer (2015) Teknoloji tabanlı kontrol sistemlerinin lojistik sektöründe çalışanların iş yeri davranışları üzerindeki etkileri (The impact of technology based control systems on workplace behaviors in logistics industry). Global Business Research Congress (Global İşletme Araştırmaları Kongresi), , June 4-5, 2015, İstanbul, Turkey. E16. Kalmuk, Gülhan ve Acar, A.Zafer (2015) Özel sağlık kurumlarında öğrenme oryantasyonu ve kalite oryantasyonunun firma performansına etkisi (The effect of quality orientation and learning orientation on firm performance). Global Business Research Congress (Global İşletme Araştırmaları Kongresi), , June 4-5, 2015, İstanbul, Turkey. F. Diğer yayınlar : F1. Acar, A.Zafer (2004). İş stresini azaltmada kişisel zaman yönetimi, KK Dergisi, Ekim 2004, 3(11), F2. Acar, A.Zafer (2005). Tedarikte Kalite Yönetimi Ders Kitabı, KKK. Eğt. ve Dokt.K. Lv.Mly.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Matbaası, İstanbul. F3. Acar, A.Zafer (2006). K.K. Ambalajlama ve Depolama Yönergesi, K.K.Basımevi, Ankara. F4. Acar, A.Zafer (2013). Türkiye nin rekabetçi konumu ve uluslararası lojistik performansının değerlendirilmesi, Logitrend, Sayı:9, s , Ankara. F5. Acar, A.Zafer (2013). Türk lojistik sektörüne genel bakış. Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 266 (Aralık), s.1, 4. F6. Acar, A.Zafer (2014). Taşımacılıktan lojistiğe geçiş yeterli değil..! Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 267 (Ocak), s.1, 4. F7. Acar, A.Zafer (2014). Nitelikli iş gücü, güçlü lojistik, güçlü Türkiye, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 268 (Şubat), s.1, 4. F8. Acar, A.Zafer (2014). Lojistiğin gelişen yönü, demiryolu taşımacılığı, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 269 (Mart), s.1, 4. F9. Acar, A.Zafer (2014). Küresel kriz sonrası değişen Dünya, Türkiye ve lojistik, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 270 (Nisan), s.1, 4. F10. Acar, A.Zafer (2014). Kent lojistiği, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 271 (Mayıs), s.1, 4. F11. Acar, A.Zafer (2014). Lojistik sektörü açısından Türkiye nin rekabetçi konumu, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 273 (Haziran), s.1, 11.

14 F12. Acar, A.Zafer (2014). Üniversite Seçme ve Yerleştirme Döneminde Lojistik Bölüm ve Programlarına Bakış, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 23, Sayı: 277 (Kasım), s.1, 11. F13. Acar, A.Zafer (2014). Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm eylem planı, UND nin Sesi Dergisi, Sayı: 388 (Aralık), s F14. Acar, A.Zafer (2015). Sektörel Rekabette Kümelenme Yaklaşımı ve Lojistik Köyler, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 279 (Ocak), s.1, 4. F15. Acar, A.Zafer (2015). Merkezi Avrasya Ulaştırma Koridorlarına Jeopolitik Bir Bakış, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 280 (Şubat), s.1, 4. F16. Acar, A.Zafer (2015). Taşımacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Dönüşümünde Inter-modal Taşımacılık, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 282 (Nisan), s.1, 4. F17. Acar, A.Zafer (2015) Şimdi Tam Zamanı: Ulaştırma Koridorlarında Rekabet. Hazar World, Sayı: 31 (Haziran), s F18. Acar, A.Zafer (2015). Karayolu Taşımacılığında Teknolojik Kontrol Sistemleri Uygulamalarının Bireysel ve Davranışsal Etkileri, Ekonomi Yöntem Gazetesi, Yıl: 24, Sayı: 286 (Ağustos), s.1, 4. G. Yayınlarıma Yapılan Atıflar (Google Scholar : 182; SSCI: 10) Hepsi 2010 dan bu yana Alıntılar h-endeksi 8 8 i10 endeksi 8 8

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012)

LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) LÜTFİHAK ALPKAN ın ÖZGEÇMİŞİ (HAZİRAN 2012) 1. Adı Soyadı: LÜTFİHAK ALPKAN 2. Doğum Tarihi: 22 NİSAN 1969 3. Unvanı: PROFESÖR 4. İletişim Bilgileri: 0542 412 04 79; alpkan@gyte.edu.tr 5. Ev Adresi: Rasathane

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU

Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU www.gulcinbuyukozkan.net Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Endüstri mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1993 Y. Lisans 1. Endüstri mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER

Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER 1 Doç. Dr. Dilek Leblebici TEKER Doğum Tarihi : Eylül 1977 İletişim Bilgileri : dilek.teker@isikun.edu.tr Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. Güner GÜRSOY. İletişim Bilgileri

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. Güner GÜRSOY. İletişim Bilgileri ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr. Güner GÜRSOY İletişim Bilgileri Prof.Dr. Güner GÜRSOY Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü guner.gursoy@yeditepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme 1. Adı Soyadı: Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 12.08.1966 3. Ünvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) İşletme Kara Harp Okulu 1988 Y. Lisans (MBA) İşletme Naval

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 3. YAYINLAR. 3.1. Yayınlarının Aldığı Atıf Sayısı Toplam Atıf Sayısı: 6 (Uluslararası: 5 + Ulusal: 1)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 3. YAYINLAR. 3.1. Yayınlarının Aldığı Atıf Sayısı Toplam Atıf Sayısı: 6 (Uluslararası: 5 + Ulusal: 1) AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı: Ergül Söylemezoğlu Doğum Tarihi: 07.07.1985 Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce KPDS 63 Puan Orta Sev. / Almanca: Başlangıç Sev. Bilgisayar Bilgisi: İleri

Detaylı