Kamu Hastaneleri Birliklerinde Yeni Stok Yönetimi Uygulamaları Çerçevesinde Mal Alım Süreçleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Hastaneleri Birliklerinde Yeni Stok Yönetimi Uygulamaları Çerçevesinde Mal Alım Süreçleri"

Transkript

1 Kamu Hastaneleri Birliklerinde Yeni Stok Yönetimi Uygulamaları Çerçevesinde Mal Alım Süreçleri Satın Alma Uygulamaları Eğitimi Mayıs 2013 AFYON Ecz. Alper Oğuz DEMİRBAŞ

2 2 K. Hastane Birlikleri Öncesi Stok Yönetimi GENELGE UYGULAMA 2008 Malzeme Kaynakları Yönetim Sitemi (MKYS) geliştirilip kulanım zorunlu hale getirildi 2009/ / /63 Azami Stok Miktarı Uygulaması başlatıldı Stok Fazlası Taşınır modülü hizmete açılıp Stok Havuzu nda bulunan ürünler için piyasadan alım durduruldu İhale Öncesi MKYS Sorgulaması zorunlu hale getirildi İhtiyaç Fazlası ürünlerin bedelsiz devri sağlandı 2010/37 Kurum düzeyinde İhtiyaç Tespit Komisyonları kuruldu 2011/54 Ürün bazlı stok düzeyine geçildi

3 3 KHB Öncesi Stok Yönetimi 2009 İLAÇ 2010 İLAÇ 2011 İLAÇ 2012 İLAÇ TOPLAM SATINALMA STOK TÜKETİM İLAÇ STOK DÜZEYİ 4,56 3,62 3,88 3,38 İLAÇ STOK DÜZEYİ 5,00 4,00 4,56 İLAÇ STOK DÜZEYİ 3,62 3,88 3,38 3,00 2,00 1,00 0, İLAÇ 2010 İLAÇ 2011 İLAÇ 2012 İLAÇ

4 4 KHB Öncesi Stok Yönetimi 2009 TIBBİ SARF 2010 TIBBİ SARF 2011 TIBBİ SARF 2012 TIBBİ SARF TOPLAM SATINALMA STOK TÜKETİM TIBBİ SARF STOK DÜZEYİ 4,33 3,56 3,25 2,73 TIBBİ SARF STOK DÜZEYİ 5,00 4,00 3,00 4,33 TIBBİ SARF STOK DÜZEYİ 3,56 3,25 2,73 2,00 1,00 0, TIBBİ SARF 2010 TIBBİ SARF 2011 TIBBİ SARF 2012 TIBBİ SARF

5 5 Satın Alma Süreçleri Satın alma süreçleri finansal yönetim süreçlerinin bir parçası olup aşağıdaki süreçlerle iç içe geçmiştir Bütçe yönetimi Finansman (Ödenek) Yönetimi Stok Yönetimi Maliyet Yönetimi Tedarikçi yönetimi Satın alma süreci kamu ve özelde şu temel adımlardan oluşur İhtiyaçların belirlenmesi Piyasa araştırması Birim fiyatların ve kalemlerin belirlenmesi Tedarikçilerin belirlenmesi Siparişlerin yönetimi

6 İşi kolaylaştırmanın yolu 6

7 7 Mal Alımlarında Satın Alma Stok İlişkisi SEBEP SONUÇ SATIN ALMA SÜREÇ STOK Kaldıraç Noktası PLANLAMA YÖNTEM Veri Ambarı Satın alma sebep, stok sonuçtur, o yüzden satın alma hazırlığı ve planlaması doğru yapılmadan başarılı satın alma ve stok yönetimi olamaz

8 8 Satın Alma/Stok Çevrimi SATIN ALMA BİRİMİ 1 Ana İhale Listesi Yeni ihale listesi İhale sonucu DEPO BİRİMİ Depo kabulü TEDARİKÇİ FİRMALAR İhale Bakiyesi Stok İzleme Sipariş listeleri

9 T.K.K.Y. Anketi 9

10 İzmir Katip Çelebi Ün. Atatürk EAH 10

11 İzmir Katip Çelebi Ün. Atatürk EAH 11

12 12 İzmir Katip Çelebi Ün. Atatürk EAH Doğrudan Temin Sayıları (ilk 9 ay) Hasta adına Diğer Toplam

13 13 Genel Sekreterliklerin Yapılanması GENEL SEKRETER İDARİ HİZMETLER BAŞKANI MALİ HİZMETLER BAŞKANI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI Stok Yönetimi Birimi Merkezi Satın Alma Birimi

14 Malzeme İhtiyaç Tespiti ve Planlaması İhtiyaçların tespiti ve planlaması kavramlarını netleştirmeliyiz Malzeme İhtiyaç Tespiti(MİT) daha çok kalitatif (nitel) bir süreç olarak Malzeme İhtiyaç Planlaması(MİP) ise kantitatif (nicel) bir süreç olarak düşünülmeli ve yürütülmelidir Her iki sürecin çıktıları dönemsel olarak değişse bile aynı ölçekte % 80 tekrarladığı kabul edilebilir. Bu bizi şu noktaya götürür 14

15 15 Temel Malzeme Listeleri Akılcı İlaç Kullanımı (Rasyonel Farmakoterapi: (ing) Rational Drug Use) adımlarından birisi Temel İlaç Listelerinin oluşturulmasıdır DSÖ nün bir toplumun ilaç gereksinimlerinin büyük çoğunluğunu karşılayabilecek olan Temel İlaçlar Listesi nde yaklaşık üç yüz ilaç vardır Aynı mantıkla hastane birlikleri ölçeğinde Temel Malzeme Listeleri (ilaç, sarf, laboratuar, genel tüketim vb. malzemeler için) hazırlanmalıdır Kabaca çerçeve alıma konu edilebilecek (uzun dönemde sürekli ihtiyaç olan) sadeleştirilmiş ihtiyaç listeleri gibi düşünülebilir

16 16 Malzeme İhtiyaç Tespit İşlemleri İhtiyaç Tespiti esas tüketici ve kullanıcı olan Sağlık Tesislerinden başlamalıdır Her tesisin rolü gereği farklı ihtiyaçları olabilir Kamu Hastane Birliklerinin yeni kurulmuş olması nedeni ile her birlik ölçeğinde Temel Malzeme Listeleri bir kereye mahsus oluşturulmalı ve belirli aralıklarla güncellenmelidir Öncelikle bu çalışmaların tamamlanması amacıyla sağlık tesislerinden katılım sağlanmalıdır Daha sonra bu listeler baz alınarak İhtiyaç Tespiti aşamasına geçilmeli ve talep toplanmalıdır Bu amaçları yerine getirecek komisyonlar kurulmalıdır

17 İhtiyaçların Bölümlenmesi ve Alt Komisyonlar Satın alma ölçeğinin büyümesi (birlik ölçeğinde), farklı uzmanlık alanlarına ilişkin ihtiyaçların çok çeşitli ve özellikli olması nedeniyle ihtiyaçların bölümlenmesi ve alt komisyonlarca tespiti faydalı olacaktır İhale süreçlerinin de bölümlenmesi (özellikle itirazların cevaplandırılması, numune değerlendirme v.b. süreçler) hızlı ve etkin yürütülmesi açısından da faydalı olacaktır Tabiri caizse satın alma süreçleri yemek yeme prosedürü gibi uygun lokmalara böl, çiğne ve yut şeklinde yürütülmelidir Sağlık Tesislerinde İhtiyaç Tespit Komisyonlarına bağlı çalışan alt ihtisas komisyonlarından gelen listeler birleştirilerek Tesis Temel Malzeme Listeleri oluşturulur 17

18 18 İhtiyaçların Finansal Yönden Önceliklendirilmesi: ABC Analizi Grup Önem Yıllık Kullanım Değeri (Stok Maliyeti) A Çok Önemli %70-80 %10-20 B Orta Önemli %10-15 %30-40 C Az Önemli %5-10 %40-50 Toplam Malzeme Sayısının % Kaçını Teşkil Ettiği Pareto kuramına göre inceleme yapıldığında bir işletmenin satışlarının(tüketimlerin) % i envanterindeki malzeme çeşidinin %20 since gerçekleşir Yani odak grubunun iyi yönetilmesi başarıyı sağlar Buna göre İhale İhtiyaç Listeleri A-B-C olarak bölünebilir mi?

19 19 ABC Analizine Göre İhtiyaçların Bölünmesi Ordu Kamu Hastaneleri Birliğine İlişkin 2012 yılı içinde gerçekleşen veriler üzerinden sarf malzemelere her farklı barkod bir malzeme çeşidini gösterecek şekilde yapılan ABC Analizi yukarıdadır

20 20 ABC Analizine Göre İhtiyaçların Branşlar Bazında Bölünmesi

21 21 Bölüme Uygun Alım Yönteminin Seçilmesi C grubunda özelliği nedeniyle stoklanması ekonomik olmayan kalemlerin çokça olduğu düşünülürse bazı kalemler 22-f ile alınabilir mi?

22 22 İhtiyaç Tespit Komisyonları Sağlık tesislerinde hizmet sunumu için gerekli kendi ihtiyaçlarının (hizmet alımı dahil) belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tıbbi, idari, mali ve uzman/teknik üyelerden oluşan karar ve yürütme merciidir Gerek tesisin yürüttüğü doğrudan temin v.b. Alımların karara bağlanması gerekse Genel Sekreterlik satın alma süreçlerine destek olma amacı için çalışırlar Kararları satın alma yetkilerini aşamaz Alımın niteliğine göre değişen üyeler ve sabit üyelerden oluşur Kendisine bağlı alt komisyonları olmalıdır Bu alt komisyonlar İhtiyaca ilişkin teknik şartnameleri de oluşturur

23 23 Teknik Şartnamelere İlişkin Hususlar Teknik şartname hazırlamak başlı başına bir işlemdir Teknik şartname olmadan bildirilecek talep anlamlı değildir İhtiyaç tespit alt komisyonlarında görevlendirilecek ve ilgili malzemeyi kullanacak teknik/uzman üye (hekim, hemşire, teknisyen vb.) tarafından hazırlanması faydalı olabilir (alımın konusuna göre idari, tıbbi, mali üye) Teknik şartnamelerin rekabete açık hazırlanması fiyat avantajı sağlayacaktır Teknik şartnamelerin hazırlanması, birleştirilmesi ve revizyonuna ilişkin hususlar her Genel Sekreterlikçe birliğin ihtiyacına uygun olarak düzenlemelidir

24 24 Malzeme İhtiyaç Planlama İşlemleri Temel Malzeme Listelerine bağlı kalınarak sağlık tesislerince tespit edilen ve bildirilen ihtiyaçların Genel Sekreterlikçe alımı için nicel yönden (miktar olarak) yürütülen hazırlık çalışmalarıdır Malzeme İhtiyaç Planlama süreci şu prosedürlerden oluşur 1. İhtiyaç Tespit Komisyonlarından taleplerin toplanması 2. Toplanan taleplerin konsolide edilmesi (birleştirilmesi) 3. İlgili tesislerin geçmiş dönem tüketim miktarları üzerinden gelecek döneme ilişkin talep(tüketim) tahminin yapılması 4. İhtiyacı bildirilen kalemlerin miktarlarının ve birlik stok miktarlarının analiz edilerek net alım miktarlarının belirlenmesi 5. Oluşturulan ihtiyaç listesinin fiyat analizlerinin yapılması

25 25 Malzeme İhtiyaç Planlama İşlemleri Malzeme İhtiyaç Planlaması endüstri mühendisliğinde kullanılır (Materials Requirement Planning-MRP) ve en önemli adımlarından birisi Talep Tahminidir Talep Tahmin Yöntemleri Nitel Yöntemler (Geçmiş Dönem Verisi bulunmadığında veya yeterli olmadığında) Delphi yöntemi, Nominal grup yöntemi, Pazar Araştırmaları yöntemi, Tarihi analog yöntemi Nicel (Sayısal) Yöntemler Zaman Serileri Analizi (Aritmetik Ortalama, Hareketli Ortalamalar, Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar, Üstel Düzeltme Yöntemi) Doğrusal Regresyon Analizi ve ilgili yöntemler

26 26 Fiyat Analiz İşlemleri ve Stok Maliyeti Fiyat analiz aşamasında ağırlıklı olarak MKYS-KDS İş Zekası sistemi üzerinden ihtiyaç kalemlerinin reel alım fiyat aralıkları belirlenir Sadece özet tablodan faydalanılmayıp kirli ve bozuk veriler temizlenerek değerlendirilmelidir Elde edilen verilere göre alternatif temin yöntemleri önerilir Fiyat Analizleri hem mevcut stok tutarı ve dolayısı ile tesis borç stokunu hem de hasta başı maliyetleri belirleyen bir unsur olarak oldukça önemlidir

27 27 Fiyat Analizi ve Yaklaşık Maliyet MKYS Fiyat analizleri tek başına yaklaşık maliyet oluşturma yöntemi olmamalıdır Tıbbi cihaz alımları ve bazı ender kullanılan tıbbi malzemelerde yeterli veri yoktur Malzeme ağaç yapısı ve kayıt doğruluğu yeterli değildir Kamu İhale Kanunu nda belirtilen yaklaşık maliyet oluşturma yöntemleri sonucu elde edilecek rakamları destekleyici bir faaliyettir

28 28 İDARİ HİZMETLER BAŞKANI MALİ HİZMETLER BAŞKANI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI Alımın konusuna göre diğer iki başkanlık da aktif rol almalı Stok Yönetim Birimi Stok Analiz ve Tüketim Takip Malzeme İhtiyaç Planlama Birlik Taşınır Kayıt ve Stok Koordinasyon Fiyat Analiz Talep Toplama ve Tahmin ST İhtiyaç Tespit Komisyonu ST İhtiyaç Tespit Komisyonu ST İhtiyaç Tespit Komisyonu

29 29 İhtiyaç Tespit ve Planlama İşlemleri MALİ HİZMETLER BAŞKANI Stok Yönetim Birimi MERKEZİ SATIN ALMA Malzeme İhtiyaç Planlama İhtiyaç Listesi ve Teknik Şartnameler

30 30 Sözleşme ve Sipariş Yönetimi Sözleşme yönetimi Genel Sekreterlik satın alma birimi tarafından yürütülmelidir Sipariş yönetimi ise daha çok ilgili sağlık tesislerince yürütülmelidir Ancak iki sürece ilişkin veri akışı düzgün bir biçimde sağlanmalıdır Sipariş vermeye yetkili kimseler ve sipariş oluşturma, iletme şekilleri net bir biçimde belirlenerek yüklenicilere bildirilmeli, idari şartnamelerde ve sözleşmelerde bu hususlara yer verilmesi değerlendirilmelidir Siparişlerin peyderpey verildiği ve zamanında teslimatın sağlandığı bir sipariş yönetimi sistemi tasarlanması etkin stok yönetimi ve finansal denge açısından çok önemlidir

31 31 Sözleşme ve Sipariş Yönetimi Stok Miktarı Depoya Giren Miktar: Q=Sipariş Miktarı Azami Stok (60 Gün) Stok Fazlası Kritik Stok (45 Gün) Emniyet Stoku (30 Gün) Asgari Stok (15 Gün) Doğrudan Temin,Devir alma Zaman Teslim süresi

32 32 Sözleşme Sürekliliği Sağlanamazsa? Stok Miktarı Stok Kopması Nedeniyle Hizmet Aksaması ve Stoklama Eğiliminde Artış 2. Sözleşme (İhale) 1. Sözleşme (İhale) Sözleşmesiz Dönem Doğrudan Temin,Devir Alma Zaman

33 33 Gelecek dönem satın alma planlamasında yanılmaya sebep verdiğinden stok kopmaları önlenmeli Stok Miktarı Azami Stok Kritik Stok Emniyet Stoku Asgari Stok Zaman Stok Kopması

34 34 İdari Şartnamelere İlişkin Hususlar İdari şartnamelerde siparişlerin peyderpey verilmesine ilişkin hususlar iyi düzenlenmelidir Sipariş vermeye yetkili kişiler ve usul belirlenmelidir Malların teslim yeri ve usulü net olarak belirlenmelidir Zamanında yüklenici tarafından teslim edilmeyen taşınırlarla ilgili yaptırımlar net olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır İş bitimi olarak 15 Aralık tarihini (tavsiyemiz 30 Kasım) geçmeyecek tarihlerin belirlenmesi önerilir Taşınır Mal Yönetmeliğine eklenen Miat uzatımı ve garanti/sigorta kapsamındaki değişimlerle ilgili hususlara yer verilmelidir Cihaz Alımlarında teklifle birlikte Teknik Bilgi tam istenmeli

35 35 Vizyon EKAP T E D A R İ K Ç İ L E R EKAP, Tedarikçiler, Birlikler ve Tesisleri içeren entegre bir satın alma, tedarik zinciri yönetimi sistemi

36 36 Yeni Stok Yönetimi Genelgesi 2009 yılından bu yana stok yönetimi ve taşınır mal uygulamalarına yönelik Genelgeler ile başlatılan uygulamaların Bakanlığımız Teşkilatının yeni yetki ve görev dağılımları ve yürürlüğe konulan yeni mevzuat çerçevesinde Kamu Hastaneleri Birlikleri ölçeğinde yorumlanması ve yayımlanacak genelge ile yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur Bu Genelge ile temel olarak Eski genelgelerimiz yürürlükten kaldırılarak tek bir genelge altında birleştirilecek ve uygulamalar yeni yapı ile uyumlu hale getirilecektir

37 37 Genelge Gerekçesi 663 sayılı KHK 5018 Sayılı KMKK Eski Yapı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge Taşınır Mal Yönetmeliği Değişiklikler Yeni Stok Genelgesi Eski Genelgeler

38 38 Genelge Özeti İl Stok Havuzu kavramı yerine Birlik Stok Havuzu kavramı getirilerek, Birlik içi stokların kullanımına ilişkin usuller düzenlenmiştir Birlik Azami Stok Düzeyinin 60 güne indirilmesi talimatlandırılmıştır Stok yönetimi ve taşınır mal uygulamaları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge ve Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni getirilen hükümlere istinaden yeniden yorumlanmıştır

39 39 Genelge Özeti Birlikler düzeyinde yürütülecek işlemler için Genel Sekreterlikler bünyesinde Stok Yönetim Birimlerinin kurulması talimatlandırılmıştır Stok Fazlası ve İhtiyaç Fazlası Devirler devam etmekte olup bu devirlere mahal bırakmayacak şekilde etkin Malzeme İhtiyaç Planlamasının başarılmasına dikkat çekilmiştir Bu amaçla stokların optimum seviyede sürdürülmesini sağlamak üzere ihtiyaç tespiti ve planlama çalışmalarına ilişkin usuller belirlenmiştir

40 40 1. Stok Yönetimi Uygulamaları 1.1. Stok Kontrol Süreci ile İlgili Kavramlar 1.2. Azami Stok Miktarının Belirlenmesi 1.3. Stok Yönetim İşlemleri ve Görev Dağılımları 1.4. Stok Yönetimi Hedeflerine Uygun İhale Dokümanlarının Oluşturulması

41 41 İhale Dokümanlarının Oluşturulması Stok yönetimine katkı sağlayan en uygun (alım yöntemi olarak mevcut mevzuat hükümlerine göre Çerçeve Anlaşma İhaleleri öne çıkmaktadır Azami stok miktarı kadar (60 gün ihtiyacı karşılayacak miktar kadar) ihaleye çıkılacakmış gibi yanlış yorumlar ile ihale süreçlerinin yürütüldüğü görülmektedir İhaleye çıkılacak miktar belirlenirken ve ihale dokümanları hazırlanırken Geçmiş yıllar tüketim miktarları, tüketim miktarlarının hangi aylarda arttığı veya azaldığı, hizmet sunumunda meydana gelebilecek eksiliş veya artışlar İhalenin sonuçlanma süresi, ihalenin usulü, peyderpey yapılacak mal teslimatlar merkeze uzak illere yapılacak teslimatlarda yaşanabilecek zorluklar İş artışları veya iş eksilişleri gibi hususlar mutlaka dikkate alınmalıdır

42 42 Stok Kontrol Süreci ile İlgili Kavramlar Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ambarlarında bulunan ve gerekli hallerde ortak kullanıma sunulan İlaç, Tıbbi Sarf, Kırtasiye, Tıbbi Cihaz, Demirbaş vb. mal ve malzemeler birlik stok havuzu olarak değerlendirilecektir Birliğe bağlı sağlık tesisleri arasında ayrım olmaksızın bu mal ve malzemeler (öncelikle acil ihtiyaç ve kapasite fazlası durumlarında olmak üzere) ortak kullanılacaktır Birlik Stok Havuzunun yönetimi, dağılımı ve kullanımı, ilgili mevzuat ve bu genelge hükümlerine aykırı olmamak üzere, kaynak israfına yol açmadan Genel Sekreterlikçe belirlenecektir

43 43 Stok Yönetim İşlemleri ve Görev Dağılımları Stok Yöneticileri Yönerge 13. Madde Genel Sekreterlikte >>>Mali Hizmetler Başkanı Yönerge 19. Madde Sağlık Tesisi >>> İdari Mali Hizmetler Müdürü Taşınır mal mevzuatına ilişkin iş ve işlemlerin yoğunluğu, sürekliliği, yönetim dönemine ilişkin hesap verme sorumluluğu gibi hususlar dikkate alınarak Birlik genelinde Stok Yönetim Uygulamalarının etkin, verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere Genel Sekreterlikler bünyesinde Stok Yönetim Birimleri kurulacaktır

44 44 Stok Yönetim İşlemleri ve Görev Dağılımları Sağlık Tesislerinde Stok Yönetimi; Hastane Yöneticisinin başkanlığında, Başhekim, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile Ambarlardan sorumlu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin koordinasyonu ile yürütülecektir

45 45 Stok Yönetimi Birimlerinin Görevleri Birlik içi ve Birlik dışı stok hareketleri ve devirlerinin koordine edilmesi, Siparişlerin yönetimi veya kontrolü, Birlik Sağlık Tesislerinin stoklarının yerinde denetlenmesi, Birlik bünyesinde yer alan Sağlık Tesislerinin stoklarının öncelikle MKYS-Karar Destek Sistemleri ve sonra diğer bilgi sistemleri verilerine dayanılarak analiz edilmesi, Birlik stokunda yer alan ilaç ve tıbbi malzemelerin fiili stok durumu ve tüketimlerine ilişkin branş dağılımlarının takibi, Hareket görmeyen malzemelerin takibi,

46 46 Stok Yönetimi Birimlerinin Görevleri Hasta başı ilaç, tıbbi malzeme, laboratuvar maliyetleri ve tüketimlerinin takibi, raporlanması ve maliyet kontrolüne dönük çalışmaların koordinesi (süreç yönetimi, akılcı ilaç kullanımı vb.) Stok Yönetim biriminde çalışan personeller bunların haricinde Genel Sekreterlikçe kendilerine verilen diğer görevleri de yürütür 2009/45 sıra nolu Genelge ile İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde veya yetki devri ile İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülen hastanelerde kurulmuş olan Stok Koordinasyon Birimlerinin görevleri bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sona erer

47 47 2. İhtiyaç Tespit Ve Planlama İşlemleri 2.1. Stok Yönetim Birimi ve İhtiyaç Tespit Komisyonları 2.2. Temel Malzeme Listelerinin Oluşturulması 2.3. Malzeme İhtiyaç Tespit İşlemleri 2.4. Acil Durumlarda İhtiyaç Tespit İşlemleri

48 48 3. Malzeme Devirlerine İlişkin İşlemler 3.1. Genel Hususlar 3.2. Birlik İçerisinde Malzeme Devirleri 3.3. Birlikler Arasında Malzeme Devirleri 3.4. Bakanlığımıza Bağlı Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Malzeme Devirleri 3.5. Diğer Kamu İdarelerine Yapılacak Malzeme Devirleri

49 49 Genel Hususlar Yönergenin 32 nci maddesinin 6 ncı fıkrası gereği malzeme devir işlemleri Hastane Yöneticilerinin sorumluluğunda yerine getirilecektir Stok fazlası tüketim malzemeleri öncelikle Birliğe bağlı sağlık tesislerinin, ikincil olarak da diğer Birliklerin bilgi ve istifadesine sunulacaktır Diğer Birliklere yapılacak devirler öncesinde Stok Yönetim Biriminin onayı alınacaktır Devir işlemlerinde gereksiz yazışmalar (Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlara veya diğer Birliklere liste gönderilmesi vb.) yapılmayacak olup bu işlemler Stok Koordinasyon uygulaması üzerinden yürütülecektir

50 50 Malzeme Devirlerine İlişkin İşlemler Birliğe bağlı sağlık tesisleri arasında yapılacak her türlü malzeme devirleri bedelsiz devir olarak yapılacaktır Farklı Birlikler bünyesindeki sağlık tesisleri arasında stok fazlası devirler bedelli, ihtiyaç fazlası devirler ise bedelsiz olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir Yapılacak bedelli ve bedelsiz devirler için devreden ve devir alan Genel Sekreterlikler arasında bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilecek ilk devirle birlikte taşınır devrine ilişkin protokol düzenlenecektir Devir-Satın Alması Bağlanan Hastane Çıkışı ve Devir Koordinatör Hastaneden Devir Al kayıt türleri artık kullanılmayacaktır

51 51 Malzeme Devirlerine İlişkin İşlemler Devir Yapan Çıkış: Devir-Birlik Sağlık Tesisine Devir Devir Alan Giriş: Devir-Birlik Stok Havuzundan Devir Al BİRLİK STOK HAVUZU İhtiyaç Fazlası Stok Fazlası Birlik Sağlık Tesisine Devir Birlik Stok Havuzundan Devir Al ST ST ST Tesis Stoku

52 52 4. Stok Yönetimine İlişkin Diğer Hususlar Hastaya özgü malzemeler stoksuz çalışılacak 2014 yılı ve sonrasında edinilecek taşınırların özellikle ihtiyaç fazlası ve stok fazlası rakam ve devir tutarlarının yüksek olması kötü stok yönetimi göstergesi olarak kabul edilecek 253 ve 255 grubu taşınırların teknik özellikleri MKYS ye girilecek

53 5. Taşınır Kayıt İşlemleri 53

54 54 Taşınır Kayıt İşlemleri Yönergenin 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında: Kamu Hastaneleri Birlikleri bünyesinde bulunan sağlık tesislerinin her türlü mal ve hizmet alımı ihaleleri ile yapım işi ihaleleri ve bunlara ilişkin muayene kabul ve kontrol işlemleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. hükmü ile ve aynı maddenin 4 üncü fıkrasında: Genel Sekreter tarafından uygun görülmesi halinde muayene kabul işlemleri ile kontrol işlemleri ilgili sağlık tesisince de yürütülebilir hükmüne yer verilmiştir Bu doğrultuda 4 farklı şekilde muayene ve kabul ile taşınır giriş işlemi yapılabilir. Bunlar;

55 Muayene Kabul ve Taşınır Kayıt Yöntemleri 1. Genel Sekreterlikçe Alımı ve Muayene Kabulü Yapılan Malların Taşınır Kayıt İşlemleri 2. Genel Sekreterlikçe Alımı ve Muayene Kabulü Yapılan Malların Sağlık Tesisine Teslim Edilmesi Halinde Taşınır Kayıt İşlemleri 3. Genel Sekreterlikçe Alımı Yapılan Malların Sağlık Tesislerince Muayene ve Kabulünün Yapılması Halinde Taşınır Kayıt İşlemleri 4. Sağlık Tesislerince Alımı Yapılan Malların Taşınır Kayıt İşlemleri 55

56 56 Muayene Kabul ve Taşınır Kayıt Yöntemleri SATIN ALAN GENEL SEKRETERLİK SAĞLIK TESİSİ MUYENESİNİ YAPAN GS ST ST TAŞINIR KAYDINI YAPAN GS GS ST ST

57 57 Taşınır Kayıt İşlemleri Tahakkuk Birimi Sağlık Tesisleri

58 58 6. Taşınır İşlemlerine İlişkin Diğer Hususlar

59 59 Taşınır İşlemlerine İlişkin Diğer Hususlar Geçici kabul ile ilgili değişiklik Garanti veya sigorta kapsamında giriş ve çıkış işlemleri Miat uzatımı giriş ve çıkış Üst Yöneticilik Yetkisi (8/11/2012 tarihli ve 1973 sayılı, makam oluruna istinaden)

60 7. Yürürlükten Kaldırma 60

61 Ordu Boztepeden Bir Görünüm 61

62 62 TEŞEKKÜRLER Sorularınız İçin Stok Analizi ve Kontrol Daire Başkanlığı E-Posta: Telefon : (312)

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT. Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT. Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE STOK YÖNETİMİ VE MEVZUAT Eczacı Neşe KAYA Stok Yönetim Birimi Birlik Süreci Yeni süreç; 2013/09 sayılı Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları konulu genelge ile düzenlenmiştir.

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi İçindekiler Çalışma Grupları ve İletişim Bilgileri... 3 TANIMLAR... 4 I - İLK YAPILACAK İŞLEMLER... 5 A- VERGİ KİMLİK NUMARASI İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ YAZIŞMA KODLARI...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Mayıs 2010 ANKARA TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MAYIS 2010 - ANKARA İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

I çindekiler İÇİNDEKİLER... SUNUŞ... ÖNSÖZ... GİRİŞ... KAPSAM... GEREKÇELENDİRME... DAYANAK... TANIMLAR... KISALTMALAR... BÖLÜM 1: BİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİNE GİRİŞ... BÖLÜM 2: TEDARİK VE UYGULAMA

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- Tanımlar Madde 5- Temel İlkeler AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SATINALMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM Satın

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mersin 2007 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur.

Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. BAKAN SUNUŞU DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU SAĞLIK BAKANI Bakanlığımız, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için:

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için: Görüş ve Değerlendirmeniz için: Ertan ERÜZ Daire Başkanı eeruz@bumko.gov.tr 415 14 25 Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı hakan@bumko.gov.tr 415 15 22 Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı salim@bumko.gov.tr

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Makina

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 Kamu İhale Genel Tebliği R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar II- Kanun Kapsamında Yer Almayan

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

Nazım KUTLU Grup Başkanı

Nazım KUTLU Grup Başkanı 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN UYGULANMASINDA İDARELERCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI Nazım KUTLU Grup

Detaylı