İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi"

Transkript

1 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim cevrini andan ötürü Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Sevdikçe severim ben anı çoktan Sevdiğini Allah var eder yoktan Geçerim varımdan ayrılmam Haktan 1 / 8

2 Sevdikçe sevesim geldi Pirimi El ele el Hakka buyurdu Allah İnandım Pirime, Allah Eyvallah Pirim Allah dostum Allah, Hü vallah Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Genç Abdal, Sultan Şuca kuludur Cennet bahçesinin gonca gülüdür Pirim nazar kıldı, sanma delidir Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. (Genç Abdal) 2 / 8

3 Pirliğin tarifini, Buyruk tan özetleyerek verelim: O zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat, pirlik ve secde Muhammed Ali den kaldı. O sebepten, evladı Resul den gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Tarikat ve hakikat döneğidir. Hem irşadı, biati ve tövbesi makbul değildir. Çünkü evladı Resul den biati yoktur. Sermayesiz kalmıştır. Onun aslı asla yoktur. Ol kimse On İki İmam dergâhından nasipsizdir. Hazreti Resul bir hadiste buyurur ki; Allahu Taalâ Hazretleri kadiminde öyle buyurmuş ki asıl asıldır demiştir. Zira ezelden hırka, meftul (sarık), irşad, tövbe, pirlik ve post bunun cümlesi, Şahı Merdan Ali ye gelmiştir. Şimdi Şah evladı ve nesli olmayan kimseye, pirlik etmek caiz değildir. Evlad-ı Muhammed Ali den ola ki pirliği caiz (makbul) ola. İlmi ile iş yapa. Dört Kapı Kırk Makamdan, on iki erkândan, on yedi kemerbestten, üç sünnetten, yedi farzdan, bir şarttan, ilmi ledün (tanrısal) den haberdar ola. Ve tarikat ile otura, dura ki, hakikat ile yola vara ki, pirliği caiz ola. Çünkü talip ve yol mürşidindir. Ve mürşit; cihanda serseri gezip de, ahireti harap eyleyip de mayaya Muhammed Ali den konulan soyu bozulmaya Ve talip dahi, öyle ola ki, rehbere ve musahibe kail ola ve dahi bir talip rehberinin ve musahibinin nüfusun tutmasa ve buyurduğuna gitmese ol talip, talip olamaz, ancak olsa olsa kalıp olur. Onların ikrarı caiz ve kurbanı kabul değildir. Yedi tamunun(cehennem) kapısı ol kimselere açıktır ve sekiz uçmak kapısı onlar için bağlıdır. Ve İmam Cafer Sadık Hazretleri bir kavilde öyle buyurmuştur ki, cemi yol ehli olan pir ve talip ola. Bir pir, talibi irşad eylemese ve talip de irşad olmasa, o nasıl pir olur ve o nasıl talip olur?. Pir olan, talip olan kimseler, kemaletiyle var ola ki; ikrarı caiz ola.. Emeği, kurbanı ve dileği kabul ola. Emekleri boş olmaya. Hakkında ayet vardır; Onların yaptıkları her bir işi dikkate alırız fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz. (Furkan Suresi 23. ayet) 3 / 8

4 Çünkü kemalat sahibi ol kimselerdir ki; şeriatta, tarikatta, marifette ve sırrı hakikatte, her bir hal ile bulunmak gerektir ki, ikrarı caiz ola. Dahi talip de pirinin sözüne razı ola.. Rehbere ve musahibe kail (razı) olmadı ve teslimi rıza kapısında olmadılar; tarikatı, hakikati hak bilmediler; yoldan, erkândan dışarı çıktılar ise, ol taliplerin ikrarları caiz olmaz. Ol kimseler tarikatta ve hakikatta dönek sayılır. Onların ikrarlarına amel olmaz. Yola, erkâna koymayasınız. Yüzleri kara, huzurdan kovulmuş münafıklardır. Hakkında hadisi şerif buyurmuştur: Çünkü imamlar dergâhında nasipsizdir. Nakledilir ki, İmam Cafer Sadık Hazretleri öyle buyurmuş ki; devri Âdem den, Hatemi Enbiya ya gelinceye kadar mezhep, yol, erkân yok idi. Muhammed Mustafa ve Aliyyel Murtaza Hazretleri geldi. Yeşil hat ile vahiy geldi: Muhammed içinizden birisinin babası değildir; fakat O, Allah elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir. (Ahzâb Suresi 40. ayet) Dedik de din zahir oldu ve Ali hakkında: Lâ feta illa Ali, lâ seyfe illa zülfikâr. Lâhavle velâkuvvete illâ billahhül aliyyül azim. Allahümme Salli A la Muhammedin ve a la Ali Muhammed. Denilince de dini zahir eyleyip lâm elif i koru. Lâm Muhammed, Elif Ali demek, manası birdir. Ondan şeriat zahir oldu. Tarikat ve hakikat sırr oldu. Şeriat Muhammed in şanına geldi. Tarikat, hakikat Ali şanına geldi. Erkânı şeriat, tarikat, marifet ve kavli karar ve post ve biat, irşat, ikrar iman, halife Hz. Muhammed e ve pirlik Hz. Ali ye geldi. Bir kavilde Hz. İmam Cafer Sadık Hazretleri buyurur ki: Kur an-ı azimüşşanda evlâdüküm dinüküm buyurmuştur. Din Muhammed, İman Ali dir. Bu kavilde olmayanın dini, imanı olmaz dedi. Bu ise şu demektir: Evladı resule biat kılıp, ikrar getiresiniz ki; dini, imanı kabul ve hem dahi imana yetmiş olasınız. Ve hem ikrarınız caiz ola ki, işlediğiniz amel ve isteğiniz kabul ola. 4 / 8

5 Ve sekiz cennet kapıları ol kimse için açıla ve cehennem kapısı yüzlerine bağlana. Eğer evladı Resule ikrar getirmeyip biat kılmayan ve gönülden istemeyen, gerek pir, gerek talip her kim olursa olsun; yedikleri haram ve yudukları murdar, ikrarları caiz değildir. Tacı delik, tarikatta dönek, yüzleri karadır. Erkâna, tarikata ve hakikate sığmazlar. Zira ki evlâdı Resulden red olmuşlar ve hem onlar sermayesiz kalmışlardır. Evladı Resule biat kıldığı zaman, ser çeşmeye ermiş ola. Ta kaalu beladan beri, onların sermayesiz olduğunu şuradan anlamalı ki; evladı Resul, cümleye öncülük ederler. Ve hem haklarında ayet gelmiştir. Ser çeşmenin Muhammed Ali olduğunu bilmedikleri için boş kalmışlardır. Ne yapılırsa ele aldık ve zerreler haline getirip dağıttık. Onların yaptıkları her bir işi dikkate alırız fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz. (Furkan Suresi 23. Ayet) Ve İmam Cafer Sadık Hazretleri buyurur ki: Ol kimseler ki Hazreti Resullulahın ve Hazreti Şahı Merdan Aliyyel Murtaza nın evlâdına erişip biat kılsalar ve ona uysalar, onlar din ve imana ve ikrara ve biata yetmiş olalar. Yolu, erkânı makbul ola. Sevabı da talip ola. Yarın divanı bâride kurtuluşa ereler. İkrarları caiz ola ki emekleri zayi olmaya. PİR OLAN NELER BİLMELİ Baş eyip eylemem nadana minnet Bir Aslı zat olan Pir e eyvallah Bi basiret kalbi kara şekavet 5 / 8

6 Ya niçin edeyim köre eyvallah Burada kör olanlar görmez ahrette Eremez menzile kalır zulmette Kusurum çok ise dilim mürvette Asmak isterlerse dara eyvallah Kal-u Bela da Hak lem yezeli Münkirler ervahı demedi, beli Hak Muhammed amma illa darb Ali Çokları dediler zora eyvallah 6 / 8

7 Bu Fedayi şehadete maildir Münkirlerin emekleri zaildir Yüz bin öğüt versen cahil cahildir Kendi nefsin bilen Pir e eyvallah ( Fedayi Baba ) İmam Cafer Sadık Hazretleri buyurur ki: Pir olan kimseler kâmil olalar. Dört kapı nedir, bileler. Evvel şeriatı, ikinci tarikatı, üçüncü marifeti, dördüncü hakikati bilmek gerekir ki; bunlar nereden geldi, neden hâsıl oldu, aslı nedir, bunların edebi nedir, yolu nedir, hayâsı nedir, erkânı nedir, tövbesi nedir, farzı nedir, sünneti nedir, nafilesi nedir, işlemesi nedir?.. Bunları bile. Ve şeriat kaçtır, tarikat kaçtır, marifet kaçtır, hakikat kaçtır?. Sonra şeriat ne ile tamam olur, marifet ne ile tamam olur, tarikat ne ile tamam olur, hakikat ne ile tamam olur? Bunları bilmek gerek. Bunlar nedir? Eğer bu dört erkânı böylece bilmezse ol pirin pirliği caiz olmaz. Ve bir kavilde, şeriat gemidir, tarikat denizdir, marifet dalgıçtır, hakikat incidir. Şimdi, pir olan kimseler gerekir ki, şeriat gemisine gireler, tarikat denizinde yüzeler, marifet dalgıcı olup, hakikat incisine erişip çıkalar. Onun üzere amel edeler ki, onların ikrarları caiz ola. Ve bir kavilde şeriat; yakın olmaya derler. Tarikat; talip kendi halin ispat etmeye derler. Marifet; sözün özünü bilmeye derler. Hakikat; ermeye derler. Ve bir kavilde şeriat, kulluk etmektir. 7 / 8

8 Tarikat, bilmektir. Marifet, ermektir. Hakikat, görmektir. Ve bir kavilde, şeriat ilimdir. Tarikat imandır. Marifet dindir. Hakikat amel kılmaktır. Ve bir kavilde, şeriat ten dir. Tarikat et tir. Hakikat can'dır. Ve bir kavilde, şeriat işitmektir. Tarikat görmektir. Marifet anlamaktır. Hakikat bilmektir. Ve bir kavilde, şeriat kapıdır. Tarikat eşiktir. Marifet pervazdır. Hakikat kilittir. Ve bir kavilde, şeriat çerağdır. Tarikat fitildir. Marifet yağdır. Hakikat şuledir. Taliplere dahi öyle gerekir ki; çerağ gibi doğru duralar. Fitil gibi yanalar, yağ gibi eriyeler. Nur gibi şule vereler. Erenler meydanından dönmeyeler. Tarikat halinde duralar. Dahi hakikatten çıkmayalar, Mürşitten, müsahipten dönmeyeler. Onlar talip olalar, kalıp olmayalar. CEM VAKFI ALEVİ İSLAM DİN HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI KİTAPÇIĞI( ALEVİLİKTE İNANÇ ÖNDERLİĞİ) 8 / 8

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ Derya SÜMER * Özet Alevi ve Bektaşi olarak tanımlanan insanların birbirlerini Alevi-Bektaşi kültürünün oluşumunda farklı

Detaylı

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri Hz. YUNUS EMRE Şiirleri KARA TOPRAĞIN ALTINDA Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan Boşanmış damariakmış

Detaylı

Uşşak-ı Resul üm deyi hatemimi basarım Salat ü selâmdan gayri bir hünerim yoktur yok

Uşşak-ı Resul üm deyi hatemimi basarım Salat ü selâmdan gayri bir hünerim yoktur yok 1 ÂŞIK RUHSATÎ NİN TARİKATİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER * Dr. Doğan Kaya Ruhsatî nin tarikatı konusu, edebiyat araştırmacılarının ihtilafa düştükleri konuların başında gelmektedir. Vehbi Cem Aşkun, Ruhsatî nin

Detaylı

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN 1 Alevi Gencin Yol Haritası 2 Remzi Kaptan, 1976 yılında dünyaya geldi. Remzi Kaptan, kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı

TESLİM ABDAL. Seherde Bir Bağa Girdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı El Vurup Güllerin Derdim Ne Bağ Duydu Ne Bağbancı TESLİM ABDAL Seherde Bir Bağa Girdim El Vurup Güllerin Derdim Seherin Bülbülü Öttü Öttü De Murada Yetti Teslim Abdal Yükün Tuttu Teslim Abdal kimdir sorusunu yanıtlamak zor. Çünkü karşımıza dört ayrı yerde

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti

Mevlânâ Bir Allah Kulu dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır 1. Hz. Peygamber (sav) ve O'nun (sav) Sünneti Hayrettin Karaman Mevlânâ Bir "Allah Kulu" dur, Resûlullah (sav) Çırağıdır Mevlânâ hakkında konuşanlar ve yazanlar arasında onu olduğundan farklı gösterenler, sözlerini çarpıtanlar, söylediklerini eksik

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN. Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu

11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN. Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu 11. baskı YA KUR ÂN YA HÜSRÂN Üçüncüsü Yok!.. cengiz numanoğlu Uyan artık ey insan! Yetmez mi bunca zillet? Kaderinde yazmıyor.. Bu kokuşma, bu illet. Sen ki; özünde şeref, fıtratında asâlet; Ne sen sürün

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI Dr. Ayşe YÜCEL* In this article, Dr. Yücel takes Akşemseddin's works and his life as a starting point to put forward his mystic philosophy, which is taken from Hodja Ahmet

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı