MOTOR VE ARAÇ TEKNĠĞĠ EKONOMĠK ARAÇ KULLANMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTOR VE ARAÇ TEKNĠĞĠ EKONOMĠK ARAÇ KULLANMA"

Transkript

1 MOTOR VE ARAÇ TEKNĠĞĠ EKONOMĠK ARAÇ KULLANMA DERSĠN AMACI: Sürücülere aracın ve motorun tanıtımını yaparak sistemlerin işlevlerini öğreterek, bunları aracın teknik talimatına göre kullanmasını sağlamak. Dolayısıyla araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak ve araç ömrünü uzatmak. ARACIN TARĠFĠ: Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz veya özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. ARAÇLARIN KULLANIM AMAÇLARI: Binek araçları, yolcu taşıma araçları, yük taşıma araçları, özel donanımlı araçlar. RÖMORKLAR VE KARAVANLAR: Aracın arkasına ayrıca bağlanan, aracın kapasitesini arttıran bölüm. Yarı römork Karavan 4*4 HAREKET KABĠLĠYETLĠ ARAÇLAR: Arazi taşıtları, pick-up lar. ARAÇTA BULUNAN SĠSTEMLER: ATEġLEME SĠSTEMĠ: Yüksek voltaj yaratarak, bujilerde kıvılcım çakmasını sağlar. Sıkıştırılmış olan benzin hava karışımını ateşler. Dizel motorlarda ateşleme sıkıştırma yolu ile enjektörlerle yapılır. YAKIT SĠSTEMĠ: Aracın deposunda bulunan yakıtı ( Benzin,L.P.G, Mazot ) motora getirmek, silindirlerdeki yanma odalarına göndermek.

2 YAĞLAMA SĠSTEMĠ: Motorda çalıģan parçaların aģınmasını önlemek, soğutma sistemine yardımcı olmak, çalıģan parçaların temizliğini sağlamak. SOĞUTMA SĠSTEMĠ: Yakıtın yanmasından dolayı meydana gelen ısıyı üstüne alarak motorun soğumasını sağlamak. ġarjsġstemġ: Araç için gerekli elektriği üretmek. MARġ SĠSTEMĠ: Motora ilk hareketi vermek. GÜÇ AKTAMA SĠTEMĠ VE LASTĠKLER: Motorda elde edilen gücü tekerleklere iletmek. FREN SĠSTEMĠ: Aracı yavaģlatmak, durdurmak ve duran aracı sabitlemek. YARDIMCI SĠSTEMLER ( ĠKAZ SĠSTEMĠ ) : FARLAR: Gece sürüş kolaylığı sağlar. SĠNYALLER: Diğer sürücüleri uyarır, ikaz eder.(sarı renklidir) STOP LAMBALARI: Arkadan gelen sürücüleri ikaz eder.(kırmızı renklidir)

3 GERĠ VĠTES LAMBASI: Aracın arkasını görmemizi sağlar.(beyaz renklidir) GÖSTERGELER: Araçtaki benzin (yakıt), yağ miktarını, arcın hızını, motorun dakika/ devir miktarını, emniyet kemeri, uzun- kısa huzmeli farların yandığını v.b. gösterir. SĠGORTALAR: Araçta kısa devreden dolayı çıkabilecek yangını önler, sistemi korur. ÖNDÜZEN VE SÜSPANSĠYON SĠSTEMĠ: Aracın düz bir istikamette gitmesini (rot- balans) sağlar. Aracı sürücünün isteği doğrultusunda yönlendirir. Yoldan gelen sarsıntıları üzerine alarak sürüş konforu sağlar. ARAÇTA YAPILACAK BAKIMLAR: GÜNLÜK BAKIM: Akaryakıt kontrolü, motor yağı kontrolü, soğutma suyu kontrolü, lastik hava basınçları ve fren donanımı ( hidrolik yağı ) kontrolü, elektrik donanımı ( sinyaller, farlar, stop lambaları ) kontrolü yapılır. HAFTALIK BAKIM ( 250 KM. ) : Vantilatör kayışı gerginlik ayarı, akü elektrolit seviyesi, diesel motorlarda yakıt filtresi su ayırıcısındaki suyun boģaltılması, hava ile çalıģan fren sistemindeki hava deposunun suyunun boģaltılması. AYLIK BAKIM ( KM. ) : Hava filtresinin kontrolü, motorun yıkanması. 6 AYLIK VE YILLIK BAKIM ( KM. ) :

4 Aracın teknik katoloğuna göre çalışma süresi bitmiş, değişmesi gereken parçalar değiştirilir ( buji, platin, hava filtresi ). Motor yağı ve yağ filtresi değiştirilir. Vites kutusu ( Ģanzıman ) ile diferansiyel yağı kontrol edilir, eksikse tamamlanır. Motor test edilir. Subab ayarları kontrol edilir, bozuksa yeniden ayarlanır. Yakıt deposu temizlenir. YAKIT ÇEġĠTLERĠ: Benzin(süper, kurşunsuz) L.P. G MOTORİN-MAZOT (Dizel motorlarda kullanılır) BAKIMLA ĠLGĠLĠ EKONOMĠK ARAÇ KULLANMAK: *Eskimiş veya ayarı bozulmuş bujileri değiştirmek. *Kirlenmiş hava filtresini değiştirmek *Fren ayarlarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak. *Motor yağını zamanında değiştirmek. *Lastik havalarını aracın katalogundaki normal değerinde ayarlamak. *Ateşleme sisteminin ayarlarını zamanında yaptırmak. *Rölanti ayarını kontrol etmek, bozuksa yaptırmak. *Debriyaj ayarını kontrol etmek, kaçırıyorsa ayarlatmak, aşınmış ise değiştirmek. SÜRÜCÜNÜN SÜRÜġ TEKNĠKLERĠ ĠLE EKONOMĠK ARAÇ KULLANMAK: ARACINIZI ENERJĠ BĠLĠNCĠYLE KULLANIN Yüksek yakıt tüketimi daha ziyade bilinçsiz sürüģ stilinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden aracınızı enerji bilinciyle kullanın DAHA AZ YAKIT ĠLE DAHA FAZLA KĠLOMETRE yapın. Yakıt tüketimi genelde kişisel sürüş stilinize bağlıdır. Aşağıda belirtilen bilgiler yakıt tüketiminin norm ölçüm değerlerine yakın bir yakıt tüketim değerinin erişilmesinde size yardımcı olur. Aracınıza her yakıt ikmali yaptığınızda yakıt tüketimini kontrol edin. Bu şekilde yüksek yakıt tüketimine sebebiyet veren nedenleri zamanında tespit edebilirsiniz. MOTORUN ISITILMASI *Tam gaz verme ve rölantide ısıtma motorun aşınmasını ve yakıt tüketimini arttırır. *Motoru çalıştırdıktan sonra derhal yola çıkın. Aracınızı motorun orta devir sayılarında sürerek çalışma sıcaklığına erişmesini sağlayın. SABĠT BĠR HIZDA SÜRÜN *Hummalı sürüş tarzı yakıt tüketimini arttırır. *Gereksiz bir şekilde hızlanma ve frenlemelerden kaçının. *Mümkün olduğu sürece en büyük viteste sürün. *Şehir trafiğinde, birçok hallerde 50 km/ h gibi düşük bir hızda dahi dördüncü vitese geçebilirsiniz. *50 km den 80 km/ saat e kadar hızlarda 3. vitesteki yakıt tüketimi, 4. vitesinkinden yaklaşık olarak % 25 daha fazladır.

5 *70 km den 90 km/ saate kadar hızlarda 4.vitesteki yakıt tüketimi, 5. vitestekinden yaklaşık olarak % 15 daha fazladır. *Mümkün olduğu kadar erken, bir üst vitese geçin ve motor düzensiz çalıģmadığı sürece vites küçültmeyin. MOTORUN RÖLANTĠDE ÇALIġMASI Motor rölantide çalıştığı zamanda yakıt tüketir. Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motorun stop edilmesine değer. Motorun 5 dakika süreyle rölantide çalışması, yaklaşık 1 km sürüş yakıt değerine eşittir. YAKIT KESME ( enjeksiyonlu araçlarda ) Bu özellik yüksek devirlerde yakıt enjeksiyonunu keser, örneğin rampa inerken ve frenlemede. Bu durumda yakıt kesme özelliğinin, yakıt tasarrufu sağlamasında etkili olabilmesi için, gaz vermeyin ve debriyaja basmayın. DOĞRU VĠTES SEÇĠMĠ *Yüksek devir sayıları aşınmayı ve yakıt tüketimini arttırır. *Gaz pedalına sonuna kadar basarak motorun uğuldamasına sebep vermeyin. Her vitesteki yüksek devir sayıları aşınmayı ve yakıt tüketimini arttırır. * TAKOMETRE dikkate alınarak sürüş, yakıt tasarrufu sağlamanıza yol açar. Mümkünse aracınızı her bir viteste düşük devir sayısı ile ( yaklaşık devir/ dak arasında) ve sabit hızla sürün. ġehġr TRAFĠĞĠ Sık sık duruş ve kalkışlar; örneğin trafik ışıklarında, dur kalk yapılan ve konvoylu trafikte sürüşte olduğu gibi ortalama yakıt tüketiminde büyük bir artışa neden olur. Yolculuğunuzu iyi bir şekilde planlayarak kısa mesafeli ve konvoylu trafikte sürüşten kaçının. Önünüzdeki sürüş şartlarını daima önceden kestirmek suretiyle gereksiz duruşlardan kaçının. Mümkün olduğu hallerde, iyi bir trafik akışına sahip olan yolları seçiniz.(yeşil dalga). Önünüzdeki araçla aranızda iyi bir emniyet mesafesi bulundurmak ve devamlı olarak şerit değiştirmemek suretiyle, fazla miktarda yakıt tüketimine neden olan sık sık frenleme ve gaz vermeden kaçının. YÜKSEK HIZ Hız ne kadar yüksek olursa yakıt tüketimi, o kadar artar. Tam gaz sürüşte çok daha fazla yakıt tüketirsiniz. Gaz pedalından ayağın hafifçe çekilmesi bile büyük bir hız kaybı olmaksızın belirgin bir yakıt tasarrufu sağlar. Aracınızın azami hızını 3/4 oranında kullanmanız, kayda değer bir zaman kaybı olmadan yaklaşık % 50 oranında yakıt tasarrufu sağlamanıza yol açar.

6 LASTĠK HAVA BASINÇLARI Lastik hava basıncının yetersiz olması dönme direncini arttırması nedeniyle iki şekilde para israfına neden olur; daha fazla yakıt tüketimi ve daha çabuk lastik aşınması Düzenli kontroller her 14 günde bir yapılan zahmete değer. ELEKTRĠK YÜKLERĠ Elektrik akımı gerektiren ekipmanlar yakıt tüketimini arttırırlar. İhtiyaç duyulmadığı takdirde elektrik akımı gerektiren ekipmanları ( klima cihazı, arka cam ısıtma rezistansı, ek farlar v.b. ) devre dışı bırakın. OTOMATĠK ġanzuman Tam gaz verme, spor sürüş programı seçimi ve viteslere gereksiz manüel olarak geçirme yakıt tüketimini arttırır. YÜKLEME Fazla Yük, özellikle Ģehir trafiği gibi fazla gaz verilmesi gerektiği hallerde yakıt tüketimini arttırır; 100 kiloluk bir yük, şehir trafiğinde yakıt tüketimini 100 km de 0,5 litre miktarında arttırır. Taşıdığınız yükü azaltın. ARAÇ ÜSTÜ BAGAJ VE KAYAK TUTUCULAR Araç üstü bagajlar ve kayak tutucular artan hava direnci nedeniyle yakıt tüketimini yaklaşık 100 km de 1 litre miktarında arttırır. Gerekmedikleri zaman bunları sökünüz. BAKIM VE ONARIM Ayar, bakım ve onarı işlerinin gerektiği gibi yapılmaması yakıt tüketimini arttırır. Motor ile ilgili işleri kendiniz yapmayın. OLAĞANÜSTÜ SÜRÜġ KOġULLARI Rampa çıkış, virajlı ve kötü yollarda sürüş, römork/ karavan çekme veya kış sürüş koşulları yakıt tüketimini arttırır. Şehir trafiğinde ve kış sürüş koşullarında, bilhassa çalışma sıcaklığına erişilmeyen kısa mesafeli sürüşlerde, yakıt tüketimi önemli ölçüde artar. Bu koşullar altında yakıt tüketimini minimum düzeyde tutabilmek için yukarıda belirtilen sürüşün püf noktalarını dikkate alın.

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

GİRİŞ. Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz.

GİRİŞ. Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz. GİRİŞ Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz. Şu an SHERCO 250-300 SE/R nin sahibisiniz. SHERCO nun bu kılavuzda belirtmiş olduğu tavsiyeleri ve talimatları takip

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

KIŞIN ARAÇ KULLANIMI. Hazırlıklı Olun, Güvende Olun

KIŞIN ARAÇ KULLANIMI. Hazırlıklı Olun, Güvende Olun KIŞIN ARAÇ KULLANIMI Hazırlıklı Olun, Güvende Olun KIŞIN ARAÇ KULLANIMI Hazırlıklı Olun, Güvende Olun! Kış Koşullarına Uyum Sağlanması Kış şartları motorlu araç sürücüleri için zorlayıcı olabilir.kış koşulları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Yakıt Sisteminin Görevleri : Enjeksiyon sürelerinin ayarlanması - Soğukta harekete geçmenin kontrolü - Hızlanma sırasında yakıt zenginliği kontrolü - Yavaşlama

Detaylı

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri

MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri 1 GİRİŞ MICHELIN lastikleri kullanım tavsiyeleri Lastik, araç ile zemin arasındaki tek temas noktasıdır. Bu nedenle kullanıcılar, lastiklerinin kalitesinden emin olmalıdır. Bunun için, kullanıcıların aşağıdaki

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir.

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. II. TANIMLAR Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki terimler, aşağıda verilen

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 ÖNSÖZ Firmamız tarafından ithal edelin benzinli su motorunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ünite gelişmiş

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ

Detaylı

BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası

BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası BiG X 600 / 700 / 850 / 1100 Kendi Yürür Silaj Makinası www.krone.de BiG X 1100 Dünyanın en güçlü silaj makinası Geniş görüş açılı konforlu kabin Mükemmel operatör konforu için joystick 1,078 hp ye kadar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 29/06/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz

Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Lojistik 2015 Depo lojistiğinde tüm ihtiyaçlarınıza komple çözümler sunuyoruz Jungheinrich e hoş geldiniz Ankara Jungheinrich firması malzeme taşıma ekipmanları, depolama ve malzeme akış teknolojisi alanlarında

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

MODÜL BİLGİ SAYFASI. : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE. : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN MODÜL : İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ : ORMAN ve KIRSAL ALAN YANGINLARINA MÜDAHALE KODU : SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda uygulamalı olarak yapılmalıdır

Detaylı

Volvo FH ınızı özelleştirin.

Volvo FH ınızı özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Volvo FH ınızı özelleştirin. Sunduğu sonsuz sayıda olasılık ile Volvo FH serisi araçlar, her türlü taşımacılık işine uygun hale getirilebiliyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Volvo Üstyapı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35

GARANTİ VE BAKIM KİTABI. 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 GARANTİ VE BAKIM KİTABI 14A_CPE_0220_TU.indd 1 25/02/2014 13:04:35 Garanti belgesi Garanti sözleşmesi PEUGEOT garanti sözleşmesinin geçerlilik kazanması için, bu sertifika doldurulmalı ve satış noktasının

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye

Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye Setaltı bulaşık makineleri UC Serisi Üç adımda sahip olmak istediğiniz makineye UC-XL UC-L UC-M UC-S Önsöz Değerli gastronomlar, Son yıllarda gastronomi dünya çapında hızla değişim ve gelişim gösterdi.

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Eğlence Amaçlı Tekneler Şartnamesi:

Eğlence Amaçlı Tekneler Şartnamesi: Gemiye Hoş Geldiniz! Düzenli bakım ve servis, Mercury Ürününüzü maksimum performans ve ekonomi elde etmek üzere yüksek verimlilikte kullanabilmeniz için şarttır. Ekteki Kullanıcı Kayıt Formu, sizi ailenizle

Detaylı