MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS"

Transkript

1 İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 MobilmiX120 Ankara Büro / Ankara Office Cinnah Caddesi No:49/1 Çankaya Ankara Türkiye Tel: +90(12) (2hat) Faks: +90(12) Fabrika / Factory Uygurlar Caddesi No: OSB Sincan Ankara Türkiye Tel: +90(12) (pbx) Faks: +90(12) stanbul Büro / stanbul Office Köyba Caddesi No: 48/2 Yeniköy stanbul Türkiye Tel: +90(212) Faks: +90(212) MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

2 Siz nereye isterseniz, oraya... Mobility travels everywhere MobilmiX0 / MobilmiX60 / MobilmiX90 / MobilmiX120 MENSEL JV / Afganistan / MobilmiX60 MobilmiX60 Antonov Uçakla Sevkiyatı MOB L BETON SANTRALLARI MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 / MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 Mobil Beton Santrallar ileri teknoloji ve mühendislik becerisinin ürünü olan yeni jenerasyon Beton Santrallar d r. K s tl bir alana beton santralinin bütün ünitelerini s d rmak kapsaml bir AR-GE çal mas gerektirmektedir. Detayl tasar m ve projelendirme sonucunda, tecrübe ve hassas üretim olanaklar ile gerçekle tirilerek GÖKER'in uzman teknik kadrosu taraf ndan üretilmektedir. Bu sebeple GÖKER, Türkiye'de ve Dünya'da s n rl say da olan mobil beton santrali üretici firmalar aras nda hakl yerini alm t r. MobilmiX Mobil Beton Santrallar haz r beton üreticisinin ve in aat firmalar n n beton üretimi ile tüm problemlerinin çözümünü sa lamaktad r. MobilmiX Mobil Beton Santrallar n n sorunsuz teslim edilmesi, ilgili altyap masraflar n n minimum olmas, süratli çal mas ve k sa sürede montaj n n yap labilmesi antiyeler için ideal çözümlerdir. MobilmiX60 Mobil Beton Santrallar m z100 ton Agrega(40m), 40 ton çimento toplam 140 ton ta maya kar mukavemetli kendi özel dorsesi üzerinde beton üretmek için gerekli bütün bölümlere sahiptir. Agrega bunkerine dört bölmesi ile 4x10=40 m kapasiteye kadar dolum yap labilmektedir. Bunker k sm naakuple tart m haznesi, tart m band ve yük hücreleri (loadcell) birimleriyle birlikte beton standartlar na uygun olarak ±% 0, toleransl tart m yapabilmektedir. Tart m yap lan malzemeler aktarma band sayesinde k sa sürede kar t r c bölümüne aktar l r. MobilmiX sistemi, içinde yer alan 2 x 20 ton kapasiteli çimento silolar ve akuple a nmaya kar ekstra direçli, bak mgerektirmeyen çimento ta y c helezonlar ile hiçbir ilave üniteye ihtiyaç kalmadan tümüyle çal maya haz rdurumdad r. Sistemin son derece kompakt dizayn sayesinde agrega tart m s ras nda, su, çimento ve katk tart mlar gerçekle erek istenilen reçetenin ileri teknoloji kar t r c lar m zaaktar m sa lanmaktad r. MobilmiX60 Mobil Beton Santrallar nda agrega beslemesi son derece kolay bir ekilde çözülmektedir. Kendi dorsesi üzerinde MobilmiX'le birlikte hareket edebilen GÖKER özel tasar m her bir göze da t m yapan besleme sistemi ile altyap ve beton temel ihtiyac n en aza indirgemektedir. Beton üretimi, bilgisayar kumandal otomasyon sistemi sayesinde tam otomatik olarak yap labilmekte olup MobilmiX60 beton santral kurulumu antiyedeki tüm haz rl klar n n yap lm oldu u hallerde 8 saat içinde tamamlanabilmektedir. GÖKER MobilmiX 90 ve MobilmiX120 Mobil Beton Santrallar modüler yap da tasarlanm olup bunker ve kar t rma ünitesi olarak iki bölüme ayr lmaktad r. Her ünite konteyner eklinde dikdörtgen prizma eklinde olup kolayl kla treyler ile ta nabilmekte ve sahada en k sa sürede montajlar yap labilmektedir. stege ba l olarak sökülebilir dingil ilavesi yap larak çekici ilede ta nabilir. Bunker k sm 88 m den 120 m kapasiteye kadar 4 bölümden olu maktad r. MobilmiX90 ve MobilmiX120 agrega bunkerinin modüler tasar m sayesinde antiyede kaynak yap lmadan, pimler, mafsall pernolar ve c vatalar kullan larak çok k sa bir sürede montaj yap labilir. stenildi i takdirde ayr dorse montaj yap lmak suretiyle çekilerek de antiyeye ta nma alternatifi de bulunmaktad r. Kar t rma ünitesi besleme band ile akuple olarak tek bir TIR'da ta nabilecek ekilde dizayn edilmi tir. MobilmiX90 ve MobilmiX120 Mobil Beton Santrallar, twinshaft (çift aftl ) kar t rma sisteminin kullan lmas sayesinde en dü ük kalite betondan, en yüksek kalite betona ve 0 slump betondan slak betona kadar her cins betonu üretebilme özelli ine sahip olup, sabit beton santrallar ile ayn kapasiteye sahiptirler. Tamamen HEA-HEB Avrupa profillerden imal edilmi olan ase-bant komplesi sabit santrallerde elde edilen tart m hassasiyetini sa layacak ekilde a r hizmet tipidir. Konveyor ve ase grubu iste e ba l olarak sandviç panel ve özel ayd nlatmapanelleri ile kaplanabilir. Beton üretimi tam elektronik otomasyon sistemi ve bilgisayar kumandal özel paket program m z sayesinde tam otomatik olarak yap labilmektedir. MobilmiX90 ve MobilmiX120 sisteminin, antiyede tek bir vinç yard m ile kald r ld ktan sonra pimleri tak lmak suretiyle kurulabilmekte ve montaj sadece günde tamamlanabilmektedir. Konteyner asesi mafsallar ndan 60 derece dönebilmekte ve konveyör ta y c sistemine dönü mektedir. Sahip oldu u bu avantaj ile MobilmiX90 ve MobilmiX120, beton üretimi için en h zl ve güvenilir çözüm oldu unu ispatlam t r. MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 / MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 GÖKER MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants offer the latest technology and engineering solution to the customers with their fast and effective operation capabilities on site applications. We designed the perfect solution. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants can travel thousand of kilometers on its own wheels. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants offer the ultimate solution for the problems related with concrete demands of ready mixed concrete producers and construction companies. MobilmiX having minimum foundation costs and offering fast installation and flawless operation is the ideal solution for on site batching operations. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants are particularly very useful for time limited projects, such as construction of buildings, air fields, traffic routes and dam constructions. They work with the utmost reliability even under the worst climate conditions. MobilmiX60 Mobile Concrete Mixing Batching Plants have all the components required to produce concrete and allowed to carry 100 ton aggregate (40 m ), 40 ton cement totally 140 ton load on its own special body. Aggregates storage hopper with its 4 loading sections, provides a storage capacity up to 4x10=40 m. Weighing hopper, weighing conveyor and loadcells coupled to aggregates storage hopper (bunker) are capable of weighing within ±% 0, tolerances, in compliance with the concrete standards. Aggregates transfer conveyor belt then transfers the weighed materials to mixing unit within shortest time. MobilmiX60's structure embodies cement storage silos of capacity 2 x 20 tons and abrasion resistance and maintenance free cement carrying conveyors integrated to the system makes the unit COMPLETELY READY TO OPERATE. The compact structure of MobilmiX, allows water, cement and additives to be weighed during aggregate weighing period, thus desired recipe is transferred at the same time to our state of the art mixers. MobilmiX60 provides a very practical solution for the feeding of aggregates storage hopper. Feeding unit designed by GÖKER with its own hopper moves with the whole system thus minimizes foundation requirements and provides the delivery of the aggregate to each section of the aggregates storage hopper. Concrete production is made throughout a fully automated computer controlled automation system. Installation time for MobilmiX60 is only 8 hours provided that all preparations on site are completed beforehand. Modular designed MobilmiX90 and MobilmiX120 Mobile Concrete Mixing Batching Plants has two main components, an aggregates hopper unit (bunker) and a mixing unit... Each component shaped rectangular parallelepiped and container can easily be transported on standard trucks and their installation takes a few hours on site. Also as optional components can be transported with additional shaft by towing truck Aggregates storage hopper (bunker) is made of 4 sections and its capacity ranges from 88 m to 120 m. Owing to its modular design, aggregates storage hopper can be mounted in a very short time on site, without welding, using only pins and articulated pins and bolts. If preferred, this component can be mounted on a trailer and transported to site separately. Mixing unit coupled with feeding unit is designed to be suitable to transport on a single truck. Thanks to its twinshaft mixing system, MobilmiX90 and MobilmiX120 Mobile Batching Plants can produce concrete qualities ranging from the lowest to highest and from zero slump to wet concrete and they have the same capacities with stationary batching plants. Chassis-Belt assembly are completely produced from HEA-HEB Europe profiles and heavy duty type in order to provide weighing sensivity obtained at stationary batching plants MobilmiX90 and MobilmiX120's installation can easily be completed in days on site, after lifted with the help of a single mobile crane and having its pins fitted. Container chassis can be rotated 60 degree from the connected points of joints and converting to carrier system By the virtue of its flexibility, MobilmiX90 and MobilmiX120 proves to be the fastest and most reliable solution for concrete production, providing the customer with the similar virtues of stationary batching plants and high quality concrete production.

3 Daha yüksek performans ve esneklik iç in mobil çözüm... Mobile solution for higher performance and flexibility MOBILMIX MOB L BETON SANTRALLARININ AVANTAJLARI MobilmiX Mobil Beton Santrallar benzeri kapasitede sabit beton santrallar ilekar latrld ndaaa daki avantajlara sahiptir. Dü ük nakliye masraf. Tek veya en fazla iki çekici ile ta nabildi i için nakliye masraf çok daha az olmaktad r (sabit beton santrallar na göre nakliye masraf -4 kat daha azd r). H zl kurulum ve devreye alma avantaj. E er bütün gerekli ko ullar sa lanm sa, Mobil Beton Santrallar kurulum ve devreye alma süresi MobilmiX0 ve MobilmiX60 için sadece 8 saat, MobilmiX90 ve MobilmiX120 için gündür (benzer kapasitedeki sabit beton santrallar için haftalar mertebesindedir). Mobil beton santrallinin montaj ve testlerinin tamam fabrikam zda teslimden önce yap lmaktad r. Minimum altyap masraf. Mobil Beton Santrallar için, sabit beton santrallar nda oldu u gibi hafriyat ve özel temellere ihtiyaç yoktur. Kurulum için fazla alana ihtiyaç duyulmamas. Mobil Beton Santrallar bu özellikleri sayesinde antiyelerde kurulum için ideal sistemlerdir. antiyelerde kurulumunda beton ta ma masraflar n z en aza indirgemektedir. Çabuk demonte olabilme özelli i sayesinde, istenildi inde k sa sürede yer de i tirme olana sa lamaktad rlar. A r Hizmet tip ase K onstrüksiyonu sayesinde Sabit Santrallerdeki tart m hassasiyeti sa lanabilmektedir. ADVANTAGES OF "MOBILMIX" MOBILE BATCHING PLANTS MobilmiX Mobile Batching Plants have the following advantages when compared to stationary plants: Lower Transportation Costs. MobilmiX Mobile Batching Plants have lower transportation costs since they can easily be transported on one or two trailers (-4 times lower transportation costs when compared to stationary plants) MobilmiX120 Short installation and startup times. Total installation and startup time is only 8 hours for MobilmiX0 and MobilmiX60 models and is max. days for MobilmiX90 and MobilmiX120, provided that all preparations on site are completed beforehand (couple of weeks for stationary plants having the same capacity). Pre-installation and all tests are completed in our factory before the delivery. Minimum foundation expenses. MobilmiX offers an extreme facility in installation and requires considerably less foundation works. MobilmiX does not necessitate a special foundation and excavation work whereas the stationary plants do. MobilmiX requires minimum amount of area for installation. Therefore it is the ideal solution for on site batching operations. MobilmiX minimizes concrete transportation expenses. MobilmiX is designed to be flexible and versatile. It can be moved to different locations in very short times. Stationary Batching Plant weighing sensivity can be provided by the means of heavy duty type chassis construction METAL N AAT / MobilmiX60 / Mardin

4 Karıştırıcı Ünitesi Mixing Unit TWINSHAFT MIXER YÜKSEL N AAT / MobilmiX60 / Irak TWINSHAFT MIXER PLANET MIXER PLANETARY MIXER PLANET TPKARITIRICILAR MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 SIMEM SUN 750 / SUN 1500 Beton üretiminin en kritik safhas kar t rma sürecidir ve üretilen betonun kalitesi büyük ölçüde kar trcnnkalitesine baldr. GÖKER A.., prefabrike beton üreticileri, transmikserli çal ma yapanlar, mobil beton santrali kullan c lar, büyük bina in aat müteahhitleri ve özel kar m (toz malzeme, at k i leme, kimyasal bile imler, vb) kullanan mü terileri için üretti i Mobil Beton Santrallar nda SIMEM/ITALYA marka planet tip mikserler kullanmaktad r. Kar t rma kollar ayn anda hem kendi ekseni, hem de kazan çevresi boyunca dönebildi i için daha k sa sürede homojen beton elde edilebilmektedir. Elektrik motoru ve kademeli di li kutusunun mikser kazan n üst k sm nda bulunmas, tamir ve bak m i lerinin daha kolay yap labilmesinisa lamaktad r. PLANETARY TYPE MIXERS MOBILMIX 0 / MOBILMIX 60 SIMEM SUN 750 / SUN 1500 Mixing process is the most critical phase of all of the concrete production process and the quality of concrete depends mostly on the quality of the mixer. Thanks to the efficiency of the compulsory mixing action, the SUN mixers meet mix requirements of various production processes, such as; plants for truckmixer pre-casting factories, mobile plants, construction sites and special mixing processes. The mixing flow is highly efficient because of the integrated action of the central stars (one or more, depending on the models) in planetary rotation combined with different peripheral scrapping shovels. Planetary pan type mixers are integrated into mixing plants to obtain high quality concrete and are perfect for concrete production. Electrical motor and epicycloidal gearbox are mounted on top of the mixer allowing maintenance and repairs to be done on the system easily. Ç FT AF TLI (TWINSHAFT) KARI TIRICILAR MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 SIMEM MSO 000 / SIMEM MSO 4500 En k sa sürede maksimum homojenli in sa lanmas aç s ndanbeton üretiminin en kritik safhas kar t rma sürecidir. Betonun kalitesi büyük ölçüde kar trcnnkalitesine ba ldr. Yatay konumlanm, senkronize çift aftl (twinshaft) tipi kar t r c sistemi, maksimum homojenli i sa layabilen bir sistemdir. Çift aftl kar t r c larda minimum sürede, dü ük su ve çimento oranlar nda da çimentonun tamam n n agrega ile temas edebilece i bir kar t rma sa lan r. Bu da sistemin verimlili ini art ran en önemli faktördür. Çift kar t rma aft yatay eksende senkronize çal rken, kar t r c içindeki malzeme ayn zamanda kendi a rl n n etkisiyle homojen olarak çimento ile kar r. Çift aftl kar t r c lar yüksek güvenilirli i ve verimlili inin yan s ra, dü ük bak mve i letim giderlerine sahiptirler. Çift aftl kar trclarsfr slumptan yüksek slumpl kar mlara kadar geni bir aral kta çal abilir. Çift aftl kar t r c lar sahip oldu u otomatik ya lama sistemi ile kendini sürekli ya lamaktad r. SIMEM'in tüm çift aftl kar t r c serisinde, operasyon süresini ve giderlerini azaltmak amac ile otomatik y kamasistemi bulunmaktad r. TWINSHAFT TYPE MIXER MOBILMIX 90 / MOBILMIX 120 SIMEM MSO 000 / SIMEM MSO 4500 Mixing process is the most critical phase of all of the concrete production process. SIMEM twinshaft mixers provide the economical feasibility, durability and consistency by ensuring the most homogenous mix in the minimum mixing time when compared with the other mixing configurations. Twinshaft mixers offer high efficiency and reliability with minimum maintenance requirement as a result of well thought, improved and refined design. The mixing tank in the twinshaft mixers is completely protected by a special anti-wear liners. The mixing action is performed by cast iron paddles which are shaped to optimize the flow and to minimize the material wear. Paddles and supporting arms are bolted to the main shafts for ease in the maintenance and service operations. This is the most advanced mixing technology, it is proper for any kind of concrete within the range of wet type to zero slump type, it is suitable for aggregates up to 100mm diameter.

5 Kontrol Sistemi Control System MODERN BETON / MobilMix60 MobilMix120 / zmir OTOMASYON VE KUMANDA S STEM MobilmiX Mobil Beton Santrallar antiyeye ula t nda soketlerin ba lanmas ile kullan ma haz r duruma gelebilecek ekilde tüm kablolama i leri tamamlanm ve fabrikam zda tüm testleri yap lm olarak sevk edilmektedir. Kumanda paneli ve otomasyon sistemi, tam izolasyonu sa lanm kumanda kabini ile birlikte sunulmaktad r. Kumanda odas, kumanda paneli, PLC, indikatör, manuel kumanda ünitesi, bilgisayar ve bilgisayar ait kumanda masas, v.b. ile donat lm t r. Opsiyonel olarak s cak/so uk klima sistemi de monte edilebilmektedir. MobilmiX Mobil Beton Santrallar mobil olma özellikleri ile birlikte otomasyon sistemi olarak sabit beton Santrallar ile ayn özelliklere sahiptirler. Farkl gereksinimlere göre haz rlanan beton formülleri sisteme yüklenip üretim komutu verildi inde, o kar m formülünün gerektirdi i miktardaki malzemenin kar t r lmas yla süreç tamamlan r. Üretim süreci ve tart m hatalar mimik ekran üzerinde gözlenebilir ve üretim raporlar al nabilir. Opsiyonel olarak sunulan nem ölçüm sistemleri, katk sistemleri, v.b., MobilmiX Mobil Beton Santrallar na kolayca entegre edilebilmektedir. AUTOMATION AND CONTROL SYSTEM MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants are delivered with all wiring work completed, completely tested and simply ready for commissioning. Control panel and automation system is supplied within a fully insulated control cabin. Control cabin is equipped with a control panel, a PLC, an indicator, a manual control unit, a computer and its control console, etc. If demanded, an air condition unit can be mounted. MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants besides their mobility advantages, have the same automation systems features with stationary batching plants. Once concrete recipe that are prepared according to different requirements are entered and production command is given, process is then completed by mixing proper dosages of materials. Various types of production reports can be printed out from the system. Moisture control systems, additive dispensers, etc. which are optionally offered can easily be integrated to MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants. MobilMix60

6 MobilmiX İlave Ekipmanları Additional Equipment For MobilmiX Plants KOMBASSAN / MobilmiX60 / Sudan Çelik Rampa ( stinat Duvar ) Steel Stell Construction Retaining Wall ISITMA S STEM GÖKER MobilmiX Mobil Beton Santrallar, sabit beton santrallar nda oldu u gibi so uk hava artlar nda da çal t r labilmektedir. Mobil beton santral n nbu artlarda çal t r lmas için sistemde s yal t m sa lanmas gereklidir. Bu amaçla agrega bunkeri, bant ve kar t r c ünitesinin tamamen sandviç panellerle kapat l r. Kapal hacimlere 500,000 kcal -1,000,000 kcal s cak hava üreten kazanlar kullan laraksistemin so uk hava artlar nda da beton üretebilmesi sa lan r. HEATING SYSTEM MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants can be operated in cold climates like the stationary plants. To have the mobile plants work under these conditions heat insulation of the system must be ensured. With this aim, aggregates storage hopper, transfer belt and mixing unit are completely covered by double layer steel panels. Heat generators producing 500,000 kcal - 1,000,000 kcal of energy are integrated to the closed system to provide concrete production in cold climates. Buhar Kazan Heating System Agrega Besleme Sistemi Aggregates Feeding System Çimento Torbas Patlatma Makinas Cement Package Cutting Machine SO UTMA S STEMLER So uk Hava Üfleyicilerinden olu an Kum So utma Sistemleri, Özel dizayn hava ile so utmal Agrega Bunkerleri, So uk Su ile Agrega So utma sistemleri, So uk su-chiller ve Buz plentleri ile istenilen teknik artnameye uygun çözümler üretilmektedir. Standart denenmi paket so utma sistemleri yan ndamü teri isteklerine uygun özel projeler üretilebilmektedir. CONCRETE COOLING SOLUTIONS Sand Cooling by cold air, Aggregates cooling by Cold Air, Aggregates cooling by cold water, Water chiller and Flake ice plant or combination of these cooling system have been designed and manufactured according to project. ÇEL K RAMPA ( ST NAT DUVARI) MobilmiX90-Mobilmix 120 Mobil Beton Santral ebatlar na göre tasarlanm çelik rampa, arkas na doldurulan dolgu malzemesinin bunkerle ili kisini keser. Dolgu malzemesinin yanlardan yay lmas n önleyen çelik bir settir. Trapez sac malzemeden imal edilmi olup destek profillerle güçlendirilmi tir. antiyelerde beton maliyetini en aza indirmektedir. HEA-HEB Avrupa profillerinden imal edilen konstrüksiyon ile 5-7 derece aç darampa yap labilir. STEEL CONSTRUCTION RETAINING WALL Steel retaining wall produced for MobilmiX 90 Mobile Concrete Mixing Batching Plants, separates the aggregates storage hopper and the aggregate. It is steel set avoiding filling material to spread from sides. It is fabricated from corrugated steel sheet and strengthened with supporting profiles located every one meter. Steel retaining wall minimizes the concrete cost on site. Ç MENTO S LOLARI MobilmiX Mobil Beton Santrallar nda mü terinin iste i do rultusunda silo ilavesi yap labilmektedir. Silo kapasiteleri 50 ton'dan 000 ton'a kadar de i mektedir. Sabit kaynakl, civatal ve mobil-silo olarak farkl tiplerde silolar m zmevcuttur. CEMENT SILOS In MobilmiX Mobile Concrete Mixing Batching Plants additional silos are offered according to our customers' requirements. Our cement silo capacities range from 50 tons up to 000 tons. Cement silo are available in welded, bolted and mobile-silo types. Ç MENTO TORBASI PATLATMA MAK NASI antiyede çimento teminin bigbag lerle veya torba çimento ile sa lanmas halinde çimento paketlerinin kesilerek sisteme ta nmas n sa lar. Çimento torbalar konveyör banda/veya vinç ile al narak yüklenir ve paketler buradan kesme ünitesine ta n r. Kesme ünitesinde paketler parçalan rve çimento bo al r. Daha sonra helezon konveyör ile hazneden siloya veya silobasa ta n r. CEMENT PACKAGE CUTTING MACHINE If cement is stacked in the form of bigbags or cement bags on job site, cement bag cutting machine is the perfect solution to unload the cement from the bags. Cement bags are loaded to belt conveyor or monorail crane and conveyed to the cutting unit. Bags are ripped in the cutting unit and cement is then conveyed to the cement storage silos by screw conveyor. 60 Tonluk Mobil Çimento Silosu 60 Tons Mobile Cement Silo 100 Tonluk Çimento Silosu 100 Tons Cement Silo

7 SEVK YAT POZ SYONU / TRANSPORTATION POSITION SEVK YAT POZ SYONU / TRANSPORTATION POSITION KALDIRMA POZ SYONU / LIFTING POSITION MONTAJ POZİSYONU / MOUNTING POSITION MONTAJ POZ SYONU / MOUNTING POSITION ÇALI MA YA HAZIR KONUM / FINAL POSITION mix0 / mix60 ÇALIŞMAYA HAZIR KONUM / FINAL POSITION mix90 / mix120 Aç klama Description MobilmiX0 / MobilmiX60 MobilmiX90 1 Kumanda Kabini / Control Cabin 10 Katkı Tartım Bunkeri / Additives Weighing Hopper 1 Kumanda Kabini / Control Cabin 10 Agrega Bunkeri 4x22=88m³ / Aggregates Hopper 4x22=88m³ 2 Planet Tip Karıştırıcı / Planetary Type Mixer 11 Agrega Besleme Bunkeri / Aggregates Feeding Hopper 2 Çimento Silosu / Cement Silo 11 Agrega Tartım Bunkeri / Aggregates Weighing Hopper Çimento Tartım Bunkeri / Cement Weighing Hopper 12 Agrega Besleme Konveyörü / Aggregates Feeding Conveyor Çimento Helezonu / Cement Screw Conveyor 12 Çelik Rampa, Opsiyonel / Steel Ramp Optional 4 Çimento Helezonu / Cement Screw Conveyor 1 Şasi / Chassis 4 Su Tartım Bunkeri / Water Weighing Hopper 1 Jet Tip ase Üstü Filtresi / Jet Pulse Filter on Chassis 5 Su Tartım Bunkeri / Water Weighing Hopper 14 Şasi / Chassis (2400x17000) 5 Çimento Tartım Bunkeri / Cement Weighing Hopper 6 Çimento Silosu 2x20m³=40m³ / Cement Silo 2x20m³=40m³ 15 Beton Boşaltma Oluğu / Concrete Discharge Chute 6 Katkı Tartım Bunkeri / Additives Weighing Hopper 7 Agrega Bunkeri 5m³ / Aggregates Hopper 5m³ 16 Agrega Tartı Konveyörü / Aggregates Weighing Belt Conveyor 7 Twinshaft Tip Karıştırıc ı / Twinshaft Type Mixer 8 Agrega Dağıtım Ünitesi / Aggregates Distribution Unit 17 Agrega Transfer Konveyörü / Aggregates Transfer Belt Conveyor 8 Beton Boşaltma Oluğu / Concrete Discharge Chute 9 Agrega Tartım Bunkeri / Aggregates Weighing Hopper 9 Agrega Transfer Konveyörü / Aggregates Transfer Belt Conveyor

8 Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 Ya / Wet Ya / Wet Ya / Wet Kuru / Dry MobilmiX120 Ya / Wet Teorik Santral Kapasitesi (m³/saat) Theoretical Batching Plant Output (m³/hour) Kar t rma Kazan Mixer SIMEM SUN 750 / 500 SIMEM SUN 1500 / 1000 SIMEM MSO 000 / 2000 SIMEM MSO 4500 / 000 GÜNAY HAZIR BETON / MobilmiX60 / Ankara S k t r lm Beton (lt) Compacted Concrete (lt) Agrega Bunker Kapasitesi (m³) Aggregates Hopper Capacity (m³) 4x10=40m³ 4x10=40m³ 4x22=88m³ 4x22=88m³ 4x22=88m³ Çimento Silo Kapasitesi (Ton) Cement Silo Capacity (Ton) 2 x 20=40 Fixed 2 x 20=40 Fixed 2 x 100=200 Değişken/ Optional 2 x 100=200 Değişken/ Optional 2 x 100=200 Değişken/ Optional Çimento Konveyörü Cement Conveyor 2xØ219 2xØ219 2xØ27 2xØ27 2xØ27 KOMATEK / MobilmiX60 / Ankara DERE BETON / MobilmiX60 / zmir Montaj Süresi (Saat) Erection Period (Hour) 8 Saat/Hour 8 Saat/Hour Gün/Days Gün/Days Gün/Days Toplam Motor Gücü (kw) Total Power (kw) ÇALLIO LU BETON / MobilmiX60 / Antalya

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants 2 1 Beton santrallerinin yazılım özellikleri Concrete Plant Software Properties Türkçe ekranlara sahip, Windows standardında kolay kullanım özelliği Sistemin

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL CATALOGUE Üretim Tesislerimiz Views from Factory CNC PLAZMA ATÖLYESİ BORWERK ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ CNC DİK İŞLEME

Detaylı

Elektromekanik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Elektromekanik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. design is difference... Ekonomik tasarım,dayanıklı ve düşük işletme maliyeti, Beton santrali üretiminde 20 yıllık tecrübe 20 years of experience in manufacruring economical design, Durable and Low operation

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

MOBIL BETON SANTRALLERI

MOBIL BETON SANTRALLERI Tel :00903782272230 Fax :00903782278143 web :www.ustaoglugrup.net e-mail :ustaoglugrup@hotmail.com msn :ustaoglugrup@hotmail.com MOBIL BETON SANTRALLERI 1985 yilinda BARTIN' da faaliyetlerine baslamis

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS. 1.FİRMA PROFİLİ/ CORPORATE PROFILE 2.MOBİL BETON SANTRALLERİ/MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS 3-4. mr m - 60m

İÇİNDEKİLER/CONTENTS. 1.FİRMA PROFİLİ/ CORPORATE PROFILE 2.MOBİL BETON SANTRALLERİ/MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS 3-4. mr m - 60m İÇİNDEKİLER/CONTENTS 1.FİRMA PROFİLİ/ CORPORATE PROFILE 2.MOBİL BETON SANTRALLERİ/MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS 3-4. mr m - 60m m 7-8. mr m -100m 9-10. mr m -120/135m 5-6. mr -100m (BESLEMELİ/PRE-FEEDING

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

BETON SANTRALLERİ Concrete Batching Plants

BETON SANTRALLERİ Concrete Batching Plants BETON SANTRALLERİ Concrete Batching Plants BETON POMPALARI Concrete Pumps www.pimakina.com.tr sales@pimakina.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US Ankara da toplam 500.000 m 2 lik açık ve kapalı üretim alanlarına

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors.

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors. Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors POWER V 100 Serisi Fanlı Konvektör POWER V 100 Series Power Convector

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

MERKEZ / Head Quarters FABRİKA / Factory 7 Nisan 2014 www.bozdag.com.tr www.bozdag.com.tr www.kosgeb.gov.tr

MERKEZ / Head Quarters FABRİKA / Factory 7 Nisan 2014 www.bozdag.com.tr www.bozdag.com.tr www.kosgeb.gov.tr www.bozdag.com.tr HAKKIMIZDA Beton üretiminde kullanılan beton santrali (tesisi) konusunda müşterilerin ihtiyaçları için fizibilite çalışması yapan, ihtiyaca göre projelendirme, imalat, yerinde montajı

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP

GÜRMAK KONSTRÜKSİYON. Çelik Konstrüksiyon. Steel Construction GÜRSOY GRUP Çelik Konstrüksiyon Steel Construction GÜRSOY GRUP Sektöründe öncü bir firma olan GÜRSOY GRUP a bağlı GÜRMAK KONSTRÜKSİYON un başarıyla tamamladığı projeler arasında; otel inşaatları, sanayi tesisleri,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150

Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150 Yeni Nesil Mobil Beton Santralleri Başlıca Avantajları TurboMix 150 İlk yatırım maliyeti Yeni nesil mobil beton santralleri klasik santrallere göre ilk yatırım maliyeti %50 daha uygundur. Nakliye Yeni

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 TEKNİK ÖZELLİKLERİ Model: Kapasite: Karıştırıcı Mikser: AGREGA BUNKER Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 180 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

BETON SANTRALİ GSM RUHSATI

BETON SANTRALİ GSM RUHSATI BETON SANTRALİ GSM RUHSATI Yavuzlar Mühendislik Danışmanlık olarak bünyemizde 2 firma mevcuttur. Danışman firmamız Y avuzlar Mühendislik Danışmanlık beton santrali ruhsatını almaktadır,imalatçı firmamız

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

İNS MAKİNA BETON SANTRALLERİ CONCRETE BATCHING PLANTS

İNS MAKİNA BETON SANTRALLERİ CONCRETE BATCHING PLANTS BEKLENTİLERİNİZDEN DAHA FAZLASI... INS MBS 100 BS 135 m3/h ÇİFT ŞASE MOBİL BETON SANTRALİ STOKTA MEVCUTTUR INS MBS 120 https://www.youtube.com/user/insmakina www.facebook.com/insmakina www.twitter.com/betonsantrali

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki

Detaylı

www.baskentfirinmakina.com 1986 yılında; yola çıktığımızda ilk olarak Döner Arabalı Ekmek Fırını ile sizlerin karşısına çıkmıştık. Daha sonra sizlerin güvenci ve bizlere verdiğiniz cesaret ile şuan tam

Detaylı

Endüstriyel Toz Kartușları

Endüstriyel Toz Kartușları TOZ GRUU ndüstriyel Toz Kartușları Industrial ust artridges 1 KKIMIZ M Filtre plastik kalıp makine sanayii 2008 yılında girișimci iki kardeș tarafından otomotiv sanayii ve endüstriyel amaçlı filtre üretimi

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 100 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM COMBINATION OF THE STRENGTH OF STEEL AND THE FAIR FACING OF PLYWOOD COMBI is a hand set panel formwork having the plywood facing embedded in steel frame. Panels are lightweight for manual handling, but

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

Beklentilerinizden daha fazlası... More Than Your Expectations... CONCRETE BATCHING PLANTS BETON SANTRALLERİ CONCRETE BATCHING PLANTS SANTRALLERİ

Beklentilerinizden daha fazlası... More Than Your Expectations... CONCRETE BATCHING PLANTS BETON SANTRALLERİ CONCRETE BATCHING PLANTS SANTRALLERİ Beklentilerinizden daha fazlası... More Than Your Expectations... CONCRETE S CONCRETE S SANTRALLERİ CONCRETE BAT CONCRETE S Mikserler Mobil Beton Santralleri Mobil ve Kompakt Ön Yükleme Sistemleri >>>>>>>>>>

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

www.zim.com.tr Betona We Rule Hükmediyoruz The Concrete

www.zim.com.tr Betona We Rule Hükmediyoruz The Concrete www.zim.com.tr Betona Hükmediyoruz We Rule The Concrete HAKKIMIZDA ABOUT US Ankara nın İvedik Organize Sanayi Bölgesi nde 2500 m² kapalı alanda faaliyet gösteren ZİM Mühendislik beton parke, blok, bordür

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TEREYAĞI

Detaylı