BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e"

Transkript

1 BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn gerçekletirmeyi salar. Her ne kadar bunlar özel hafza bit'leri olarak adlandrlsa da bit, bayt, word ve double word olarak eriimi mümkündür. Yani kullanm açsndan "M" bit'lerinden fark yoktur. PLC içersinde kalc olmayan ve kalc olan olmak üzere iki ayr tipte yardmc röle vardr. PLC lerde özel yardmc röleler, enerji kesilmeden önce çalan programn, enerji kesilip geldikten sonra kald yerden devam etmesi için, ya da zaman rölesi veya sayc kumandasnda kullanlabilir. Bunlarn dnda bir çok alanda kullanlmas mümkündür. Flaörler (örnein 1 sn. lik) (SM.5), (6 sn.lik) (SM.4) kalc tip özel yardmc rölelerdir. Kalc tip olan bu özel yardmc röleler pille desteklenmektedir. Özel yardmc röleler S 2 CPU 212 serisinde SM...SM45., S 2 CPU 214 serisinde SM...SM85., S 2 CPU serilerinde SM...SM199., S 2 CPU serilerinde SM...SM19. olarak ifade edilir. sahiptir. SMB Durum bitleri : Özel hafza bayt' (SM...SM.) programlarda kolaylk salayacak 8 bit' e SM. : Her zaman ON (1' e set edilmitir. Bu bit kullanldnda PLC cihaz RUN konumuna geçtii andan itibaren "1" konumundadr. SM. Q. Q. a b PLC, RUN moduna alnd an STOP moduna geçinceye kadar SM. bit'i sürekli "1" dir yani aktiftir. Röleler hiçbir zaman hatta direkt olarak balanmazlar (ekil b). Eer CPU' nun RUN konumuna alnd anda bir rölenin çalmas isteniyorsa ekil a' daki gibi balanmaldr. SM.1 : lk tarama bit'i : (lk taramada- döngüde) "1"; sonrakilerde ""). PLC' nin, STOP konumundan RUN konumuna alnmasndan sonra ilk taramada (döngüde) "1" dier taramalarda (döngülerde) "" olan bit' tir. Örnein, Sayclarn ve kalc tip zaman rölelerinin çk deerleri bu bit ile reset edilir. Ya da PLC, RUN moduna alnd anda döngünün ana sayfadan (OB1) baka bir sayfaya (örnein Subroutine (SBR) yönlendirilmesi gerekiyorsa yine bu bit kullanlabilir. SM.1 SBR lk taramada SBR sayfasna geçer I. SM.1 CU R C1 CTU lk taramada C1' saycsnn çkn ve deerini sfrlar. 1 PV 9

2 SM.3 : Enerji verildi bit' i : (enerji verildikten sonraki ilk taramada "1" ; sonrakilerde "". SM.1' den farkna dikkat ediniz (SM.1 RUN maduna alndnda ilk döngüde "1" dir.). Bu bit, sadece PLC ye enerji verilip RUN moduna alndnda bir döngülük süre kadar aktif olur. PLC; STOP moduna alnp yeniden RUN moduna alndnda aktif (etkin yani 1 ) olmaz. SM.4 : 6 saniyelik flaör (periyodik olarak 3 saniye""; 3 saniye "1"). SM.4 3sn 3sn t 6 sn. (1dk) SM.4 Q. Q. çk rölesi, 6 saniye (1dakika) aralklarla periyodik olarak "" ve "1" olur. yani 3 saniye durur. 3 saniye çalr Ancak balangçta 3 saniyelik bir bekleme ("") süresinin bulunduu unutulmamaldr. SM.5 : 1 saniyelik flaör ( periyodik olarak,5 saniye"";,5 saniye "1"). SM.5.5 sn.5 sn t 1 sn SM.5 Q. Q. çk rölesi, 1 saniye aralklarla periyodik olarak "" ve "1" olur. Yani.5 saniye durur..5 saniye çalr. Ancak balangçta.5 saniyelik bir bekleme ("") süresinin bulunduu unutulmamaldr. SM.6 : Tarama jenaretörü (Periyodik olarak bir taramada "1"; sonrakinde ""). SM. : (Konum svic'i pozisyonu ( "" TERM, "1" RUN). PLC cihaznn STOP ya da RUN konumunda olup olmadn kontrol eder. SMB5 : Giri / çk durum bitleri : SM5. : Giri / çk arza ( "" arza yok, "1" herhangi bir giri/çk arzas var) SM5.1 : Kapasitenin üstünde dijital giri/çk(1). S 2 serisi CPU 222 PLC cihazlarnda (8x3) -2 = 22, CPU 224 ve 226 serilerinde 8x8 = 64 dijital giri-çk kullanlabilir. Eer bu giri/çk says alrsa kapasitenin üstünde kullanm olaca için bu bit devreye girer. SM5.2 : Kapasitenin üstünde analog giri/çk(1). S 2 serisi PLC cihazlarnda kapasitenin üstünde analog modül kullanlrsa bu bit devreye girer. 98

3 SM5.3 : Kapasitenin üstünde akll giri çk (1). SM5. : DP arzas ( arza yok, 1 arza var). SMB2 : Alnan karakter Buffer'i (Freeport) Özel hafza byte' freeport modunda alnan karakterin yazld yerdir. Yani bir iletiim durumunda (bilgisayar, barkod, vs.) kar taraftan gönderilen karakter buradan okunacaktr. SMB2 : Alnan karakter buffer' i SMB3 : Parite hatas (Freeport) Özel hafza bit' i 3. freeport modunda karakter alm srasnda bir parite (iletiim uyumsuzluu) hatas olursa "1" olur. SM3. : Parite hatas. ( hata yok, 1 hata var) SM : Rezerve SMB4 : Interrupt görevi tama : Interrupt ilemleri srasnda tama olursa, yani sistemin kabul edemeyecei kadar görevler arka arkaya gönderilirse özel hafza byte' 4' de bu görülebilir. SM4. : letiim interrupt görevi tama (tama = 1). SM4.1 : Giri/çk interrupt görevi tama (tama = 1). SM4.2 : Zaman kontrollu interrupt görevi tama (tama = 1). SM4.3 : Kullanc programlama hatas ( hata yok, 1 hata var) SM4.4 : Interruptlara izin verildi ( izin verilmedi, 1 izin verildi). SM4.5 : Port iletim serbest ( iletim devam ediyor, 1 iletim devrede deil). SM4.6 : Port 1 iletim serbest ( iletim devam ediyor, 1 iletim devrede deil). SM4. : Rezerve. SMB6 : CPU tipi Özel hafza byte' 6 CPU tipini gösterir. x x x x r r r r xxxx = (SBM ) = CPU CPU 222 rrrr : rezerve 1 = CPU CPU 224 SMB : Rezerve 1 = CPU = CPU CPU = CPU = CPU 215 SMB8 - SMB21 : Giri / çk Modülü tipi ve arza byte' lar Özel hafza byte' lar 8-21 giri / çk modülleri hakknda bilgi salar. Her modül için bir byte ayrlmtr. Çift numaral byte modülün özelliklerini, tek numaral byte arza durumunu verir. Çift # m t t a i i q q c ie o b r p f t Tek # m : Modülün varl mevcut, 1 mevcut deil tt : Modül tipi : giri/çk içermeyen modül 1 : akll modül 1 : rezerve 11 : rezerve ii : : giri yok 1 : 2 AI veya 8 DI 1 : 4 AI veya 16 DI 11 : 8 AI veya 32 DI a : Giri/çk tipi dijital, 1 analog qq : c : ie : b : r : p : f : t : : çk yok 1 : 2 AQ veya 8 DQ 1 : 4 AQ veya 16 DQ 11 : 8 AQ veya 32 DQ konfigürasyon hatas akll modül hatas. hata yok, 1 hata var tama veya parite hatas çk aral hatas besleme gücü hatas sigorta atma hatas bamsz terminal hatas 99

4 SMW 8 : Geniletme modülü (SMB8 ve SMB9) SMW 1 : Geniletme modülü 1 (SMB1 ve SMB11) SMW 12 : Geniletme modülü 2 (SMB12 ve SMB13) SMW 14: Geniletme modülü 3 (SMB14 ve SMB15) SMW 16 : Geniletme modülü 4 (SMB16 ve SMB1) SMW 18 : Geniletme modülü 5 (SMB18 ve SMB19) SMW 2 : Geniletme modülü 6 (SMB2 ve SMB21) SMW22 - SMW26 : Tarama süresi Özel hafza word' leri tarama süresiyle ilgili bilgileri içerir. SMW 22 : Milisaniye olarak tarama süresi (son tarama). SMW 24 : Milisaniye olarak tarama süresi (minimum). SMW 26 : Milisaniye olarak tarama süresi (maksimum). SMB28 ve SMB29: analog ayar deerleri Özel hafza byte' lar 28 ve 29 CPU üzerindeki potansiyometrelerin ayar deerlerini gösterir. Bu potansiyometrelerle zaman ayar,alarm limiti gibi deiebilir deerlerin ayarn kabaca yapmak mümkündür. Bu deerler byte olduu için ile 255 arasnda deiebilecek olmakla birlikte 1 ile 2 arasnda kullanlmas daha uygundur. SMB28 : Analog ayar ' dan okunan deer (STOP' dan RUN' a geçerken bir defa güncellenir CPU 221 ve CPU 222 de analog ayar potansiyometresi bulunmaktadr. SMB29 : Analog ayar 1' den okunan deer (STOP' dan RUN' a geçerken bir defa güncellenir CPU 216'da CPU 224' de ve CPU 226' da analog ayar ve analog ayar 1 potansiyometresi bulunmaktadr. SMB3 : Freeport iletiim port Özel hafza byte' 3, port için iletiimi düzenler. SMB3 (PORT ) SMB13 (PORT 1) p p d b b b m m pp : parite bbb : iletiim hz mm : protokol seçimi : parite yok : 38.4 baud* : PPI fabrika ayar 1 : çift (even) parite 1 : 19.2 baud 1 : freeport protokulu 1 : parite yok 1 : 9.6 baud 1 : PPI+** 11: tek (odd) parite 11 : 4.8 baud 11 : rezerve PPI d : veri (bit/kar) 1 : 2.4 baud - 8 bit/karakter 11 : 1.2 baud 1 - bit/karakter 11 : 6 baud 111 : 3 baud NOT: * CPU 212 için 384 bit/saniyelik iletiim hz seçimi 192 bit/saniye ayaryla sonuçlanr. Zira CPU 212 daha yüksek hz desteklemez. ** PPI+ modu PPI anda master olmaya karlk gelir. CPU 212 bu modu desteklemez. Bu nedenle mm = yapld varsaylr. PP+ modu seçildiinde CPU NETR (iletiim andan oku) ve NETW (iletiim ana yaz) komutlaryla iletiim kuran bir master halinde geldiinden bit 2 ile dikkate alnmaz. Ayn ekilde PPI modunda da bu bitlerin önemi yoktur. Bir baka deyile bu bitleri sadece feeport modunda ayarlamak gerekir. 1

5 SMB31 ve SMB32 : EEPROM' a Yaz Özel hafza byte' lar 31 ve word' ü 32, kullanc programndaki V hafza deerlerinin CPU' nun dahili EEPROM' una yazlmasn salar. Böylece pil olmadan ve süper kondansatör dearj olsa bile bu veriler saklanabilir. NOT : Bu ilem, hafza kartuundaki verileri güncellemez. Her bir ilemde bir byte, word ya da double word yazabilirsiniz. Uyar : EEPROM' larn bir yazma ömrü olduunu unutmaynz (minimum 1., tipik 1.. kez). SMB31 : SMB31 Yazlm komutlar c s s ss : yazlacak verinin boyutu c : yazdrma komutu : byte : yazma istei yok 1 : byte 1 : Kullanc, program sistemden EEPROM' a yazma istiyor, 1 : word Her yazma giriiminden sonra sistem bu bit' i sfrlar 11 : double word SMW32 : EEPROM' a yazlacak hafza adresi SMW V hafza adresi Belirtilen adres EEPROM' a karlk gelen hafza bölgesine yazlacaktr. Microwin 16 programnda ve 1. nesil PLC' lerde (CPU 212, 214, 215, 216) 13,14 ile 15. bit' ler sfrdan farklysa yazma ilemi yaplmaz, komut bit' i sfrlanr. Eer girilen adres (ya da word veya double word seçiminde herhangi bir byte' ) aada belirtilen EEPROM' a yazma adres snrlarnn dndaysa, yazma komutu resetlenir ve ilem yaplmaz. CPU 212 :VB - VB199 CPU 214 :VB - VB123 CPU 215/216 : VB - VB5119 Her iki hata durumunda da SM4.3set edilir, hata kodu 91 olarak gösterilir ve SMW32 deeri deimez. SMB34 ve SMB35 : Zaman kontrollü Interrupt deerleri : Özel hafza byte' lar 34 ve 35, ve 1. no' lu interruptlarn deerlerini girmek içindir. Eer interrupt'lar doru olarak tanmlanm ve izin verilmise girilen sürede bir kullanc programnda interrupt oluur. Bu zamanlar deitirmek için interrupt deiimi yapldktan sonra yeniden ilikilendirmek gerekir. Zira CPU aadaki deerlere ve dolaysyla deiimine sadece ilikilendirme srasnda bakar. SMB34 : Zaman kontrullü interrupt için zaman deeri (1-255 ms) SMB35 : Zaman kontrullü interrupt 1 için zaman deeri (1-255 ms) Bu konu ile ilgili ilerideki konularda deiik örnekler verilmitir. SMB36 - SMB65 : Hzl sayc programlama byte' lar : Bu özel hafza byte' lar ile ilgili olarak hzl sayclar konusunda detayl bilgi verilmitir. SMB66 - SMB85 : PTO/PWM fonksiyonlar : Bu özel hafza byte' lar ile ilgili olarak PTO ve PWM fonksiyonlar bölümünde geni ekilde açklama yaplmtr. 11

6 SMB86 - SMB94 ve SMB186 - SMB194 : Port ve port 1 mesaj alm Özel hafza byte' lar port üzerinden mesaj alm ile ilgili durum ve kontrol bilgisini içerir. Özel hafza byte' lar port 1 üzerinden mesaj alm ile ilgili durum ve kontrol bilgisini içerir. SMB 86 ve SMB186 : (port için SMB86, port 1 için SMB186) SMB86 ve SMB 186 Yazlm komutlar n r e t c p n : 1 - mesaj alm kullanc komutuyla kesildi: dier durumlarda n = ' dr. r : 1 - Mesaj alm sona erdi. Giri parametrelerinde, balangç veya biti durumundaki eksikler. e : 1- biti karakteri alnd: dier durumlarda e = ' dr. t : 1 - mesaj alm kesildi : belirli sürede sonuçlanmad, dier durumlarda t = ' dr. c : 1 - mesaj alm kesildi: alnabilecek maksimum karakter ulald, dier durumlarda c = ' dr. p : 1 - mesaj alm kesildi : parite hatas, dier durumlarda p = ' dr. SMB 8 ve SMB 18 : (port için SMB8, port 1 için SMB18) SMB8 ve SMB 18 Mesaj alm kontrol byte' n x y z m t bk n : RCV (AL) komutunun her icrasnda bu bit' e baklr. Eer bu bit ise alma ilemi yaplmaz. 1 ise yaplr. x : - SMB 88' i veya SMB 188' i ihmal et; 1 - balangç karakteri olarak SMB 88 veya SMB188' deki deeri kabul et. y : - SMB 89' u veya SMB 189' u ihmal et; 1 - balangç karakteri olarak SMB 89 veya SMB189' daki deeri kabul et. z : - SMW 9 veya SMW19' ihmal et; bo hat durumunu saptamak için SMW9 veya SMW19' daki deeri kullan. m : - iki karakter arsndaki süreye bak; 1 - iki mesaj arasndaki süreye bak. t : - SMW92 veya SMW192' yi ihmal et; 1 - SMW92 veya SMW192' deki süre alrsa alm sonlandr. NOT : Parite hatasnda alm, otomatik olarak sonlandrlr. bk : = Ara durumlar ihmal et 1 = Balangç mesaj alndnda ara durumlar kullan. Bir mesajn balangcn tespit etmek için mesaj kriterinin balangc "AND" lojik komutlu iki durum da doru olmal ve bir düzen içinde gerçeklemelidir.(bo satrlar veya ara komutlar balangç karakterleri tarafndan izlenmelidir.) Bir mesajn sonunu tespit etmek için aktif haldeki mesaj kriterinin sonu lojik olarak Ored olmaldr. Balangç ve biti kriterlerinin eitlikleri aada verilmitir: Mesaj balangc = il * sc + bk * sc Mesaj sonu = ec + tmr + maksimum ulalan karakter says Mesaj kriterlerinin balangcn programlama: 1.Bo(Idle) satr belirleme : il = 1, sc =, bk =, SMW9 > 2.Balangç karakteri belirleme: il =, sc = 1, bk =, SMW9 önemsiz 3.Ara durum belirleme: il =, sc =, bk = 1, SMW9 önemsiz 4.stee cevap verme: il = 1, sc =, bk =, SMW9 = (Eer cevap yoksa al sonlandrmak için mesaj zamanlaycs kullanlabilir.) 5.Ara durum ve balangç karakteri: il =, sc = 1, bk = 1, SMW9 önemsiz 6.Bo satr ve balangç karakteri: il = 1, sc = 1, bk =, SMW9 >.Bo satr ve balangç karakteri:(geçersiz) il = 1, sc = 1, bk =, SMW9 = NOT : Zaman amnda veya parite hatasnda(aktif hale getirilmise) al otomatik olarak sona erecektir. 12

7 SMB88 : Port : Mesaj balangç karakteri. SMB188 : Port 1 : Mesaj balangç karakteri. SMB89 : Port : Mesaj biti karakteri. SMB189 : Port 1 : Mesaj biti karakteri. SMB9-91 : Port : Milisaniye olarak bo hat zaman. Bu sürenin amndan sonra alnan ilk karakter yeni mesajn balangc kabul edilir. SMB9 sol byte' dr. SMB : Port 1 : Milisaniye olarak bo hat zaman. Bu sürenin amndan sonra alnan ilk karakter yeni mesajn balangc kabul edilir. SMB19 sol byte' dr. SMB92-93 : Port : Mili saniye olarak m' deki seçime göre iki mesaj/karakter arasnda geçebilecek süre. Bu süre alrsa alm kesilir. SMB92 sol byte' dr. SMB :Port 1 : Mili saniye olarak m' deki seçime göre iki mesaj/karakter arasnda geçebilecek süre. Bu süre alrsa alm kesilir. SMB192 sol byte' dr. SMB94 : Port : alnacak maksimum karakter says (1-255 byte). SMB194 : Port 1 : alnacak maksimum karakter says (1-255 byte). SMB 11 - SMB 115 : DP protokolü durumu Özel hafza byte' lar , PROFIBUS DP protokol durumunu ve konfigürasyon bilgilerini içerir. NOT : Bu alanlar sadece durumu izlemek içindir. Bu alanlar üzerine yazlmamaldr. Burada belirtilen byte' lar, konfigürasyon srasnda DP master' tarafndan deitirilir. SMB 11 : DP standart protokol durum byte' ( sadece CPU 215 için) SMB11 s1 s DP durum byte' : s, s1 : Enerji verilmesinden buyana DP iletiim yaplmad 1 : Kontrol/parametre hatas var. 1 : Halen veri aktarm yaplyor. 11 : Veri iletimi bitti. NOT : SMB111 ile SMB115, CPU 215 parametrelendirme bilgilerini kabul ettii her seferinde güncellenir. Parametreleme hatas olmasna ramen bu deer yine de güncellenir ve enerji kesilip yeniden gelmesinde sfrlanr. SMB111 : Port 1 : DP standart protokol - Master adresi ( - 126) SMB : Port 1 : DP standart protokol - çk veri alannn V hafzasndaki adresi. SMB112 sol byte' dr SMB114 : Port 1 : DP standart protokol - çk verilerinin byte says SMB115 : Port 1 : DP standart protokol - giri verilerinin byte says 13

8 .2 - Deiken hafza alan (Variable area): V V hafza alan kumanda programnn ilenii (uygulama) srasnda oluan ara sonuçlar saklamak için kullanlr. Bu hafza alanna bit, bayt (byte), word veya double word olarak erimek mümkündür. Örnek : Bit olarak : V2. Byte olarak : VB1 Word olarak : VW5 Double Word olarak : VD4.3 - Lokal hafza alan : L S- 2 CPU' larda 64 baytlk lokal hafza alan bulunmaktadr. Bu alanlarn 6 bayt' lk bölümü yaz boz alan olarak ya da alt programlara (interrup veya Subroutine gibi) deiken parametreler göndermek amac ile kullanlr. Ladder veya FBD program kullanmnda microwin32 program, L baytlarnn son dördünü kendi kullanm içinde ayrmaktadr. STL programnda ise 64 bayt alan da kullanlabilir. Lokal hafza genel olarak V hafza alanna benzer. Ancak V hafzasnn genel bir kapsam varken, L hafza bölgesel kapsama sahiptir. Genel kapsam,ayn hafza alanna deiik bölgelerden (ana program-man, Alt program, nterrupt, Soubroutine) ulamak mümkündür. Lokal kapsam ise, belirli bir adrese sahip olan bir hafza alan bir program parçasyla snrlandrlmtr. Yani örnein L hafza alan Main programnda kullanlmsa ayn hafza alanna nterrupt veya subroutne alt programlarndan eriilemez. S- 2 CPU' lar her bölge için 64 baytlk hafza alan kullanmna izin verir. Örnein ana programda 64 bayt'lk bir L alan kullanlabilirken alt programlarn tümünde ayr ayr 64 bayt' lk L alan kullanlabilir (son dört bayt' n kullanlmamas tavsiye edilir). Ana program için kullanlm olan bir L adresine alt programlardan ulamak mümkün deildir. Ayn ekilde alt programlarda kullanlm olan bir L adresine ana programdan ulamak mümkün deildir. Ayrca dier alt programlarda kullanlm olan L adreslerine de ulamak mümkün deildir. Yani L kullanm bölgeseldir. Bu hafza alanna bit, bayt (byte), word veya double word olarak erimek mümkündür. Örnek : Bit olarak : L1. Byte olarak : LB15 Word olarak : LW6 Double Word olarak : LD4 14

Basit Işık Kontrolü. 1. Bit, Byte, Word, Double Word kavramları:

Basit Işık Kontrolü. 1. Bit, Byte, Word, Double Word kavramları: Basit Işık Kontrolü TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMASYON LABORATUVARI DENEY NO:1 1. Bit, Byte, Word, Double Word kavramları: PLC lerde veriler

Detaylı

30.21 - S7-200 PLC LERĐN PPI MASTER MODUNDA BĐRBĐRLERĐ ĐLE HABERLEŞMESĐ :

30.21 - S7-200 PLC LERĐN PPI MASTER MODUNDA BĐRBĐRLERĐ ĐLE HABERLEŞMESĐ : 30.21 - S7-200 PLC LERĐN PPI MASTER MODUNDA BĐRBĐRLERĐ ĐLE HABERLEŞMESĐ : Aşağıdaki 9 pinli d-sub bağlantısı yapılarak ( 1-2-3-7-8 ) RS-485 üzerinden 16 baytlık bilgiyi 24 ayrı operasyon ile ağa yazıp-okuma

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

BÖLÜM 24 CPU 22X. Analog giriş-çıkış modülü EM 235 Analog çıkış modülü EM 232 Analog girişler : IW0...IW6. Akım dönüştürücü. Gerilim dönüştürücü EM235

BÖLÜM 24 CPU 22X. Analog giriş-çıkış modülü EM 235 Analog çıkış modülü EM 232 Analog girişler : IW0...IW6. Akım dönüştürücü. Gerilim dönüştürücü EM235 BÖLÜM 24 PLC OTOMASYONUNDA ANALOG SĐNYAL ĐŞLEME VE ANALOG GĐRĐŞLERDE ÖLÇÜL DEĞERLERĐN TANIMLANMASI Analog giriş sinyallerinin işlenebilmesi için öncelikli olarak bir analog modüle ihtiyaç bulunmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 21 PALS ÜRETME FONKSĐYONLARI

BÖLÜM 21 PALS ÜRETME FONKSĐYONLARI ALS ÜRETME FONKSĐYONLARI BÖLÜM 2 2. - TO foknksiyonu : Belirli bir darbe sayısı ve çevrim süresi için kare dalga (%50 kapalı, % 50 açık) oluşturur. Darbe sayısı ile 4.294.967.295 arasında tanımlanabilir.

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

BÖLÜM 23 TD 200... F8 F4 SHIFT ESC ENTER M1.7 M1.6 M1.5 M1.4 M1.3 M1.2 M1.1 M1.0 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1. Shift + F1

BÖLÜM 23 TD 200... F8 F4 SHIFT ESC ENTER M1.7 M1.6 M1.5 M1.4 M1.3 M1.2 M1.1 M1.0 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1. Shift + F1 BÖLÜM 23 231 -TD 200 ( OPERATÖR PANEL) KULLANIMI TD 200 operatör paneli; PLC' ye mesaj göndermek, PLC' de daha önce yüklenmiş olan mesajları almak, analog işlemli projelerde ısı, nem, gaz, ışık gibi değerleri

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

BÖLÜM 5 S_BĐT. Komut listesi (STL) Network 1 LD I0.0 S Q0.0, 1

BÖLÜM 5 S_BĐT. Komut listesi (STL) Network 1 LD I0.0 S Q0.0, 1 BÖLÜM 5 ET VE EET ÖLELEĐ : PLC teknolojisinde sürekli çalışmayı sağlamak için mühürleme (kilitleme) pek kullanılmaz. ürekli çalışma başka bir yöntemle çözülür. Bu da ET ve EET tekniğidir. Çıkışın girişe

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

RFID OKUYUCU / YAZICI

RFID OKUYUCU / YAZICI RFID OKUYUCU / YAZICI ÜRÜN KILAVUZU Version 1.2 (MAYIS 2006)!"#! $%%&'''()*+,-. %/ GENEL ÖZELLKLER Özellikler : 868 MHz. UHF bandında EN 300 220 uyumlu. RF çıkı gücü ayarlama özellii 2 adet -RS232 veya

Detaylı

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM

INVT IVC1. -Kompakt Tip PLC. Marketing 2014 HM INVT IVC1 -Kompakt Tip PLC Marketing 2014 HM Özelikler IVC1 Özelikleri Genişleme 128 IO 7 modül genişleme Haberleşme Arayüzü 2 seri port: 1xRS232, 1xRS232/485 Temel komut işlem Hızı 0.3μs Pulse Girişi

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

BÖLÜM 8. Timer On. TON zaman rölelerinde IN giri ine gelen sinyal 0 olursa, sayma de eri s f rlan r ve zaman rölesi ç k 1 ise ç k da s f rlan r.

BÖLÜM 8. Timer On. TON zaman rölelerinde IN giri ine gelen sinyal 0 olursa, sayma de eri s f rlan r ve zaman rölesi ç k 1 ise ç k da s f rlan r. BÖLÜM 8 ZAMAN RÖLELER (ZAMANLAYICILAR) : PLC içersinde bulunan zaman röleleri genellikle klasik kumanda sistemlerindeki zaman röleleri gibi görev yaparlar. PLC de ancak klasik zaman rölelerinin d nda farkl

Detaylı

ABK R ABK 3S SÜREKL SEVYE SENSÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABK R ABK 3S SÜREKL SEVYE SENSÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABK R ABK 3S SÜREKL SEVYE SENSÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER - ÖNSÖZ - GENEL - CHAZ ÜZER OKUMA - CHAZ ÜZER SETUP - MODBUS (RS-485) HABERLE"ME FORMATLARI - TEKL KULLANIM PANEL (OPSYONEL) - MONTAJ ve ÖLÇÜM

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim

C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim C-Serisi PLC İleri Seviye Eğitim 1 PLC ye Giriş 2 PLC ye Giriş 3 PLC ye Giriş CJ1 I/O Modülleri - 8/16/32/64pts Max I/O - 160,640 Max Program Kapasitesi - 20K Steps Komut sayısı - 400 4 PLC Ladder Diyagram

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI

ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI ÜRÜN KODLARININ AÇIKLAMASI 22F - A 1P6 N 1 0 3 A B C D E F G ÜRÜN SEÇİM TABLOSU BOYUTLAR Sürücü boyutları mm cinsindendir. Parantez içinde yazılan boyut bilgisi inç dir. Sürücü ağırlığı kg cinsindendir.

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

BÖLÜM 20 ADD_I ENO IN2 OUT

BÖLÜM 20 ADD_I ENO IN2 OUT BÖLÜM 20 MATEMATĐKSEL KOMUTLAR VE UYGULAMALARI PLC cihazlarının içersinde toplama,çıkarma,çarpma,bölme,karekök alma, gibi işlevleri yerine getirebilecek fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonların kullanılmasıyla

Detaylı

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn

Detaylı

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 04 STEP 7 MICROWIN SP4.0 PROGRAMI KURULUM ve TANITIMI PLC Parçalarının Yapısı ve Fonksiyonları Merkezi lem Birimi (CPU) (Central Prosessing Unit) Hafıza (Bellek Elemanları)

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU

KURUMSAL YÖNET M VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYEL K LEMLER KILAVUZU KURUMSAL YÖNETM VE YATIRIMCI LER PORTALI HRAÇÇI PORTAL ÜYELK LEMLER KILAVUZU 2012 çerik Bilgileri 1. HRAÇÇI RKET PORTAL KATILIM SÜREC...3 2. RKET KULLANICISI PORTAL KAYIT LEMLER...6 2 / 12 1. HRAÇÇI RKET

Detaylı

VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ

VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ GÜÇ KAYNAĞI GİRİŞ / ÇIKIŞ Analog Girişler: 2 kanal, yüksek gerilim / akım korumalı, 020mADC, 24 bit çözünürlük, 150Ω, 2500VRMS

Detaylı

Trafik Işık Kontrolü

Trafik Işık Kontrolü Trafik Işık Kontrolü TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMASYON LABORATUVARI DENEY NO:2 1. Zamanlayıcılar PLC bünyesinde bulunan zamanlayıcılar klasik

Detaylı

DONANIM VE PROĞRAMLAMA

DONANIM VE PROĞRAMLAMA PLC DONANIM VE PROĞRAMLAMA S7 200 2. BÖLÜM Hazırlayan : Semih Atik atikse@gmail.com ÖZEL DAHİLİ RÖLELER Özel dahili röleler ( özel hafıza bitleri ) özel görev yüklenmiş rölelerdir. Bunlardan bazıları :

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir?

SIMCC - Simülasyon Kontrol Merkezi. SIMCC Genel Bak&8. Simülasyon nedir? Elektrik Elektrnik www.sesatek.cm Slutins & Engineering Services Fr Autmatin Technlgies Cmpany SIMCC - Simülasyn Kntrl Merkezi SimCC masaüstü bilgisayarda tmasyn prjenizin saha simülasynunu yapabileceiniz

Detaylı

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır.

Fatih Üniversitesi. İstanbul. Haziran 2010. Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. Fatih Üniversitesi SIMATIC S7-200 TEMEL KUMANDA UYGULAMALARI 1 İstanbul Haziran 2010 Bu eğitim dokümanlarının hazırlanmasında SIEMENS ve TEKO eğitim dokümanlarından faydalanılmıştır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET Elektronik-I Laboratuvar 6. eney Ad-oyad: mza: rup No: 1 FET ve FET Çal³ma Bölgeleri Alan etkili transistorlar ksaca FET (Field-Eect Transistor) olarak bilinmektedir. Aktif devre eleman olan alan etkili

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015

Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015 Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015 SN:0000001 TEKNİK ÖZELLİKLER Adı Adet Lojik Çıkış (Transistor) Output 8 12..24VDC (Her Çıkış 3 Amp) (8

Detaylı

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER

TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER TOSHIBA TOSVERT VF-NC1S PARAMETRE TABLOSU TEMEL PARAMETRELER AUH Tarih Fonksiyonu En son değiştirilen 5 parametreyi grup olarak gösterir :- 1:Temel ayarlama sihirbazı 2:Preset hız sihirbazı AUF Sihirbaz

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

FPA 5000. Modüler Yang n Paneli. Çal şma talimatlar. Alarm. Yay n 1.tr / 02.2005 ST-FIR / PRM1 / sib 614-F.01U.003.818

FPA 5000. Modüler Yang n Paneli. Çal şma talimatlar. Alarm. Yay n 1.tr / 02.2005 ST-FIR / PRM1 / sib 614-F.01U.003.818 Çalşma talimatlar FPA 5000 Modüler Yangn Paneli Alarm Test Aktarm Cihaz aktif hale getirildi edilmiş Aktarm Cihaz baypasland Sinyaller baypasland Güç Hata Yaltm Bakm Gündüz moduna geç Diagnostik Konfigürasyon

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 07

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 07 PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 07 Arttırma ve Azaltma Komutları Bayt çeri i Arttırma ( INC_B) Komutu Bu komut EN giri i her enerjilendi inde, IN giri inde bulunan bayt uzunlu undaki operant içeri

Detaylı

BÖLÜM 30 EK A. Şekil 30.1 : Klemensin sökülüp takılması

BÖLÜM 30 EK A. Şekil 30.1 : Klemensin sökülüp takılması BÖLÜM 30 EK A 30. - Sıra klemensi sökmek ve yerine takmak : Bir çok S7-200 PLC' lerde sıra klemensler sökülebilir özelliğe sahiptir. Bu imkana sahip olmayan PLC' ler için bir opsiyonel klemens sırası siparişi

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 06 Temel Programlama Komutları

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 06 Temel Programlama Komutları PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 06 Temel Programlama Komutları 2.8. Temel Programlama Komutları 2.8.1. Start, Stop ve Çıkı lar Klasik kumanda devrelerinde sistemin çalı masını ba latmak ve durdurmak

Detaylı

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım 1. Tanım ve Özellikler 1.1. Tanım Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve dier cihazlarla haberleerek topladıı bilgileri göstermek üzere tasarlanmı Info Panel kontrol ve haberleme ünitesidir.

Detaylı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı

Kontrol modu. Fabrika Ayarı PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. (

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. / $ 2 (.- 3( 3 4. ( !"#$ %& '()*' ' +,-. / 0 100$ 2 (.-3( 34.( ,-. '45 45 6#5 6+ 6"#0" '7086 $ $ 89 44" :#! ;{0, 1, 2, 3,..., 9}, L * olarak tanımlı olsun ve sadece 2 ye veya 3 e bölünebilen ve önünde 0 olmayan pozitif sayılara

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE HABERLEŞME ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü

PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s. 249-254, 2005 Vol: 8 No: 3 pp. 249-254, 2005 PIC Mikrodenetleyici Kullanlarak Telefon Hatlar Aracl- ile Sulama Sistemlerinin Kontrolü Mehmet

Detaylı

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On

0 Giriş kontağı ile Servo On 1 Giriş kontağı aktif değil Powerda Servo On PARAMETRE Cn001 Cn002.0 H000* Cn002.1 H00*0 Cn002.2 H0*00 Cn002.3 H*000 ĐSĐM & FONKSĐYON 0 Tork kontrol 1 Hız Kontrol 2 Pozisyon Kontrol (External) 3 Pozisyon / Hız Kontrol Switch 4 Hız / Tork Kontrol

Detaylı

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ PLC OTOMASYON RAPORU PROBLEM :... İSİM :... SINIF/ŞUBE :... NO :... 28) ELMA KUTULAMA OTOMASYONU ŞekilX1. Elma Kutulama Otomasyonu 1)PROBLEM:

Detaylı

Elektrikli Cihazlar ve Güvenlik Sistemlerinin Cep Telefonu ile Uzaktan Denetlenmesi

Elektrikli Cihazlar ve Güvenlik Sistemlerinin Cep Telefonu ile Uzaktan Denetlenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 10 Say: 1 s. -19, 2007 Vol: 10 No: 1 pp. -19, 2007 Elektrikli Cihazlar ve Güvenlik Sistemlerinin Cep Telefonu ile Uzaktan Denetlenmesi Ylmaz KORKMAZ*, Fatih

Detaylı

Bölüm 13: Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC)

Bölüm 13: Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) Bölüm 13: Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) A. PLC'nin Genel Tanýmý 1. Giriþ: Dijital elektronikte yaþanan geliþmelerin sonucu olarak programlanabilir lojik kontrol (PLC) devreleri üretilmiþtir. Baþka

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

SIMATIC S7-200. Programlanabilir Otomasyon Cihazı. Kullanma Kılavuzu

SIMATIC S7-200. Programlanabilir Otomasyon Cihazı. Kullanma Kılavuzu SIMATIC S7-200 Programlanabilir Otomasyon Cihazı Kullanma Kılavuzu Ürün Tanıtımı S7 200 serisi Mikro Programlanabilir Otomasyon Cihazı (Mikro PLC), otomasyon gereksinimlerinizi desteklemek üzere pek çok

Detaylı

LINCON HMI PLC HABERLEŞME PROTOKOLLERİ

LINCON HMI PLC HABERLEŞME PROTOKOLLERİ LINCON HMI PLC HABERLEŞME PROTOKOLLERİ MOBUS RTU MASTER I bit Sadece okunabilir dijital giriş adresler. O bit hem okunabilir hem yazılabilir dijital çıkış adresleri O_S bit hem okunabilir hem yazılabilir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2.YÖNET MSELARAÇLAR AMAÇ. 2.1.Bile enhizmetleri. Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalar n yapabileceksiniz.

2.YÖNET MSELARAÇLAR AMAÇ. 2.1.Bile enhizmetleri. Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalar n yapabileceksiniz. ÖRENMEFAALYET 2 AMAÇ ÖRENMEFAALYET 2 Yönetimsel araçlar kullanarak sistemin özel ayarlamalarn yapabileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken aratrmalarunlardr: Yönetimsel Araçlar penceresiyle

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü

Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Uzaktan heberle#meyle pompa kontrolü çözümü Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. #ti. K#s#kl# Mah. Han#m Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çaml#ca - Üsküdar #stanbul/türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 719-726 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Akıllı Servo Sürücü ile Makina Otomasyonu Mesut ŞİRİNCAN *, Tarık ERFİDAN

Detaylı

RedoMayer Makina ve Otomasyon

RedoMayer Makina ve Otomasyon RedoMayer Makina ve Otomasyon >Robotik Sistemler >PLC ve modülleri >Operatör Panelleri >Servo Motor ve Sürücüleri >Redüktörler >Encoderler www.redomayer.com RedoMayer Makina ve Otomasyon, 20 yılı aşan

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Ürün yelpazesine genel

Ürün yelpazesine genel 7 101 LME1... / LME2... / LME4... LME3... LME7... Ürün yelpazesine genel bak LME Çalma ekli aralkl olan çok kademeli veya modülasyonlu sv yakt veya gaz brülörlerini iletime alma ve denetleme görevini LME

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı

i1800 Serisi Tarayıcılar

i1800 Serisi Tarayıcılar i1800 Serisi Tarayıcılar Yüksek Çözünürlüklü Yazıcı Aksesuarı A-61591_tr 9E8651 İçindekiler Basl bilgiler................................................. 1 Yazdrma dizinizi yaplandrma....................................

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

1 $/ " {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5

1 $/  {ww R : w {a, b} * } ## S asa, S bsb S e#(3 * 5 $(6 )# (2 #$,(- (25 #5 !"#$ %& '()*' ' +,./0% 1 $/02 2 3 " {ww R : w {a, b} * } ## #4 S asa, S bsb S e#(3 5 2'5" * 5 $(6 )# (2 #$ 5#77 #" ' #" (25 #5 #" 8)5*# 73'" 5#$#$257" 379()379" :))##2)7 5)32) #5 6*" :5)$#$2#5" ;! Pushdown

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG ST 63-700 TEXT http://tr.yourpdfguides.com/dref/2918278 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı