Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : 1972-1990"

Transkript

1 TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, 4,2 (1990)83-87 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : Bülent Yılmaz * GİRİŞ Kaynakçalar, dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bilginin çeşitli coğrafik düzeylerde denetlenmesinde, temel danışma kaynaklarıdan birisi olma niteliğine sahiptir. Bilginin denetlenmesi, onun üretiminin gereklerinden birisidir. Yani, bilginin üretilmesi, üretilmiş olan bilginin bilinmesine ve ondan yararlanılabilinmesine bağlıdır. Bu kaynakça, ülkemizdeki üç kütüphanecilik bölümünden, öğretim yılında yüksek lisans-doklora, öğretim yılında da lisans düzeyinde öğretime başlayan, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümü' nde 1990 (Mart) yılına kadar yapılan yüksek lisans, doktora ve doçentlik tezlerinin tümünü içermektedir. Bu çalışmanın temel amacı, kütüphanecilik alanında ülkemizde üretilen bilginin, belirli bir bölümünün, kullanım yolunu kolaylaştırmak ve kalıcı kılmaktır. Ayrıca, ülkemiz kütüphanecilik bölümlerinde yapılacak olan tez çalışmaları için, yapılan çalışmaları bilme zorunluluğunun yerine getirilmesine yardımcı olmak da, bir diğer amaç olarak düşünülebilir. Kaynakça, sınırlı sayıda tezden oluştuğu için, sadece yazar adına göre alfabetik düzenlenmiş, künyelerde, yazar adı, tez adı ve tezin verildiği yıl alınmıştır. Diğer iki kütüphanecilik bölümünde yapılan tezleri de içeren, konusal ve açıklamalı bir kaynakçanın hazırlanması bir isteğin ötesinde, kendini ivedi bir gereksinim olarak duyurmaktadır. DOÇENTLİK ARTUKOĞLU, Adil. Türkiye* de Kütüphanelerarası işbirliği KUM, İlhan. Türkiye' de Tıp Kütüphaneleri TUNCER, Nilüfer. Çizgi Romanlar : Ankara il Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümünde Yapılan Bir Deneyim DOKTORA AYBAŞ, O.Tekin. Türkiye' de Toplu Katalog Çalışmaları BAYDUR, Gülbün. Evrensel Bibliyografik Denetim (UBC) ve Türkiye Bibliyografyası ERDOĞAN, Phyllis Lepon. Türkiye' de Kütüphanecilik Mezunlarının Uğraşları ve Statüleri * H.Ü. Kütüphanecilik Bl. Araş.Gör.

2 84 Bülent Yılmaz FINDIK, Esra. Türkiye' deki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler SABOKROOH, Fatemeh. Problems of Medical Record Department in Teaching Hospitals of Iran.1989 SAĞLAMTUNÇ, Tülin. Ankara' da Halk Kütüphanesi Hizmeti SANALAN, Ülker. Bibliyografik Denetim ve Türkiye TUNCER, Nilüfer. Türkiye' de Yayınlanmış Resimli Çocuk Kitapları. ( ).1974 TUNÇKANAT, Hansın. Üniversite Kütüphanesinin Yönetiminde Planlama Kontrol ve Karar Verme Sürecinde Bilgi Sistemi YÜKSEK LİSANS ACUN, Ayşegül. Çevrimiçi Bibliyografik Yayın Taramalarında Okuyucunun Ön Çalışmasının Sonucun Tatmin Edici Olmasına Etkisi ALTINÖRS, Gülseven. Türkiye' de Kütüphanecilik Bilim Dalı Konusunda Yapılmış Olan Doçentlik, Doktora ve Bilim Uzmanlığı Tezlerinde Kullanılmış Olan Araştırma Metodları ALTUĞ, Z.Ilhan. Geri Gönderilebilen Kitap Alım Sisteminin Türkiye Uygulaması ve Hacettepe Üniversitesi örneğinin Değerlendirilmesi ATLIOĞLU, Ayşen. Üniversite Kütüphanelerine Merkezi veya Merkezi Olmayan Sistemlerin Uygulanması ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerindeki Durum AVCIOĞLU, Şebnem. Yetişkinler İçin Yazılıp Çocuk Klasikleri Arasına Giren Eserler : İki Örnek. ( Güliver' in Gezileri ve Robinson Cnıse) BAHŞİŞOĞLU, Hatice. Kütüphanecilik Öğrencilerinin Kütüphanecilik Bölümünü Seçme Nedenleri ve Kütüphanecilik Mesleğine Yaklaşımları ÇAKIN, Yıldız. Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni' nin İçerik ve Yazar Yönünden Değerlendirilmesi 1980.

3 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 85 DEMİREL, Reyhan. Yaş, Cinsiyet ve Mesleki Deneyimin Üniversite Kütüphanesinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Tatminine Etkisi DİKEÇ, Münevver. Bilgisayara Dayalı Kütüphane ve Bilgi Sistemleri : Bilkent Üniversitesi için Alternatif Bir Sistem Seçimi ve Değerlendirilmesi FINDIK, Esra. Hacettepe Tıp Merkezi Kütüphanesinde Kaynakların Kullanılmasını Artırıcı Önlemler GENÇ, F. Sevinç. Kütüphane İstatistiklerinin Ölçünleştirilmesi GÜLLE, M. Tayfun. Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) ve Yayınevlerimiz GÜNDOĞDU, Fahriye Ebuzziya Tevfik' in Türk Basımcılığına Getirdiği Yenilikler ve Türk Kütüphaneciliğine Katkıları GÜRBÜZ. Salih Lütfi. Ankara Yükseköğretim Kurumu Kütüphanelerinde İş Analizi ve Eğitim Gereksinimleri GÜRSOY, Ersay. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde Bulunan Süreli Yayınlar Kataloğunun Bilgisayar Katkısıyla Geliştirilmesi HÜSREVOĞLU, İsmet. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Dizgesi İçinde Türk Hukuku Sınıflama Şemasının Oluşturulması Üzerine Bir Deneme İLHAN, Gülsema. Türkiye' de Kütüphane Otomasyonu ve Sorunları İNCE, Nesrin. Özel Kütüphanelerde Kullanıcı Eğitimi KEYMAN, Dilek. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Akademik Personeline Ait Tanıtım ve Öğretim Programı Taslağı KIRAL, Sevgi. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Kütüphanesi Kurulurken Okuyucu İstekleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma

4 86 Bülent Yılmaz KOCATÜRK, Ergüven. İş Kütüphaneleri ve Türkiye iş Bankası A.Ş. ' de Kütüphane Hizmeti KORUL, Sema Günsel. Teknik Resimler ve Sınıflama Sistemi. ( Tüm Sektörleri Kapsayan ve Otomasyona Açık Sistem Geliştirme. ) KÖKSAL, Nazlı. Hacettepe Üniversitesi Hastahanelerinde Hastalara Kütüphane Hizmeti Verilmesi KURBANOĞLU, Sabriye Serap. Arşivlerde Mikroform Uygulamaları KÜÇÜK, Mehmet Emin. Otomatikleşmiş Süreli Yayın Denetim Sistemleri : Ankara' da Bulunan Üniversite Kütüphaneleri için Sistem Seçimi LODI, Aydın. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Orta Dereceli Askeri Okul Kütüphanelerinin Yapısal ve işlevsel Analizi MERCAN, Sözen. Üniversitelerde Görsel Ve İşitsel Araçlar Merkezinin Yeri ONAT, Zeynep. Halk Kütüphanelerinin Mekansal Organizasyonu ÖNAL, Hatice İnci. Türkiye' de Okul Kütüphanelerinin Yönetimi ÖNCEL, Tülin. Türkiye' de Yayınlanan Süreli Yayınların Türk Standartları Gerekle rine Uygunluğunun İncelenmesi ÖNDER. Filiz. Ankara' daki Özel İlkokullara Devam Eden Sekiz Yaş Çocukların MasaUar ve Gerçekçi Öykülerle İlgili Beğenilerinin incelenmesi ÖZGÜL, Gamze. Bilgisayar Desteği İle Hazırlanmış Bir Doküman Toplu Kataloğu Denemesi ÖZTÜKEL, Nihal. Yürütülmekte Olan Yapı Araştırmalarının Duyurulması ÖZTÜRK, Meral. Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesi Süreli Yayınlar Dermesinin Değerlendirilmesi

5 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 87 ŞAN, Müjgan. Başbakanlık ve Bağlı Kuruluşların Yöneticilerinin Kütüphane Kavramı, Personelin Bilgi İhtiyacı ve Kütüphanelerin Durumu TAN, Sezen. Hacettepe Üniversitesi' nde Kütüphane Hizmetlerinin Planlanmasına İlişkin Görüşler TANER, Sönmez. Uluslararası Enformasyon Sistemleri TONTA, Yaşar Ahmet Türk Kütüphaneciler Derneği' nin Gelişmesini Engelleyen Nedenler TUNÇKANAT. Hansın. Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Bilgisayara Yönelik Süreli Yayınlar Sistemi TUTUMEL Sema. Tıp Kütüphaneleri Arasında Bilgi Sağlama Açısından işbirliği UÇAK.Nazan. Türkiye' de Ansiklopedik Yayınlar ve Yılları Arasında Yayınlanan Ansiklopedilerin Değerlendirilmesi UYANIK, Hasan. Halk Kütüphanelerinde Yetişkin Eğitimi ve Cebeci Halk Kütüphanesi YILDIRIM, Üstün. Okuyucu İstatistikleri Terimi Üzerine Bir İnceleme ve Yeniden Tanımlanması

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER... 3 TARİHÇE... 5 MEVZUAT... 5 ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI... 6 PAYDAŞ ANALİZİ...

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Bölüm Adına Sunan: Doç. Dr. Nazlı Alkan Giriş Bölümümüz, ülkemizde kütüphanecilik

Detaylı

Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi *

Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi * Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi * Public Relations at University Libraries and Başkent University Library Nermin Gül ÇAĞLAR ** ve Bülent YILMAZ *** Öz Halkla

Detaylı

BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin

BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA ARAŞTIRMASI BÜLENT AĞAOĞLU Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim

Detaylı

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler

Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler İçin Kütüphaneler Bölümü Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler * Bütün dünyadaki çocuklar ve aileleri için her zamankinden daha önemli* Önsöz Küresel toplum ve bilgi

Detaylı

Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük

Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü 06532 Beytepe, Ankara tonta@hacettepe.edu.tr mkucuk@hacettepe.edu.tr Özet Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu

SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984. Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu SİSTEMATİK TÜRKİYE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1929-1984 Bülent Ağaoğlu TÜRKİYE TURING VE OTOMOBİL KURUMU ŞİŞLİ

Detaylı

Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Değerlendirme Raporu Hazırlayanlar: Yaşar Tonta ve Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2007 YÖNETİCİ

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi nin Bibliyometrik Profili Bibliometric Profile of Information World Since the Beginning

Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi nin Bibliyometrik Profili Bibliometric Profile of Information World Since the Beginning Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi nin Bibliyometrik Profili Bibliometric Profile of Information World Since the Beginning Zehra Taşkın ve Tolga Çakmak** Öz Türkiye de kütüphanecilik ve bilgibilim

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Birim 2013 Faaliyet Raporu Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Detaylı

Teknik Kadro Gerekçesi

Teknik Kadro Gerekçesi Teknik Kadro Gerekçesi Günümüzde enformasyon teknolojileri ürünlerine sahip olabilen insanlar, günlük yaşamlarında gereksinim duydukları bilgiyi avuçlarında tutmaktadır. Hangi eczanenin nöbetçi olduğunu

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi: Türkiye deki Literatüre Yönelik İçerik Analizi

Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi: Türkiye deki Literatüre Yönelik İçerik Analizi Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi: Türkiye deki Literatüre Yönelik İçerik Analizi Management of Information and Documentation Centers: A

Detaylı

1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe

1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe 1. SUNUŞ Başkanlığımız, planlı bir bilgi erişim hizmeti sunabilmek, bilgi erişimine yönelik politikalar geliştirmek, belirlenen bu politikaları bütçe ve programlara dayandırarak, sonuçlarını izlemek ve

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU KÜTÜPHANE OTOMOSYON SİSTEMLERİNİN AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE KULLANIMI

AÇIK KAYNAK KODLU KÜTÜPHANE OTOMOSYON SİSTEMLERİNİN AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE KULLANIMI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AÇIK KAYNAK KODLU KÜTÜPHANE OTOMOSYON SİSTEMLERİNİN AKADEMİK KÜTÜPHANELERDE KULLANIMI Yüksek Lisans Tezi Remzi SALİHOĞLU

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University

Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Arşivcilik Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Deneyiminin Ardından Archival Education: The Experience of Hacettepe University Prof.Dr. Gülbün Baydur H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü gulbun@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kuruluşunun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kuruluşunun 35. yılı nedeniyle düzenlenmiştir.

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar GEDİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönerge Gedik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak; yönetim ve örgütlenme

Detaylı

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER

Detaylı

Atıf ve Kaynakça Düzenleme

Atıf ve Kaynakça Düzenleme Atıf ve Kaynakça Düzenleme Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu serap@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kaynak kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular Telif hakkı (copyright)

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ NDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ NDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ NDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ Emre Hasan AKBAYRAK Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2005

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 SUNUŞ 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi 2007 Yılında 15 Fakülte, 5 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksek Okulu, 5 Enstitü, 5 Bölüm, 13

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER Ocak 2005 TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER MERHABA, Bülten i yayınlamaya çok uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık ama tekrar sizlerle olduğumuz için mutluyuz. Bundan sonra sadece

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 FAALİYET RAPORU SUNUŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu, misyon ve vizyonumuzu paylaşmak; yetki,

Detaylı