Test & Ölçü Enerji Kalitesi Ölçümleri IEC Class A?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test & Ölçü Enerji Kalitesi Ölçümleri IEC 61000-4-30 Class A?"

Transkript

1 Teknik Yayın Test & Ölçü Enerji Kalitesi Ölçümleri IEC Class A? Teknik Yayın Ref: SGE Okan SARIKAYALAR Elektrik Yüksek Mühendisi Abstract: What is IEC Class A and it s importance in Power Quality Measurements. What should end user do? Konu: IEC Class A nedir ve Enerji Kalitesi Ölçümlerindeki önemi ne olabilir. Son kullanıcıların ne yapması gerekiyor. Enerji Kalitesi ölçümleri görece olarak yeni bir kavram olsada sektörde çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Temel RMS gerilim ve akım ölçümlerinin tanımı çok daha uzun zaman önce tamamlanmış olsa da birçok enerji kalitesi parametresi daha önce tam olarak tanımlanmamıştı ki buda birçok üreticinin kendi algoritamalarını geliştirmeye zorluyordu. Bugün dünyada yüzlerce farklı üretici tarafından geliştirilmiş özel ölçüm metodolojileri bulunmaktadır. Cihazlar arasındaki teknik farklar, ölçüm yapan mühendisleri bu cihazın teknik özelliklerini anlamak için çok zaman harcamasına neden olmaktadır ki bu da enerji kalitesi odaklanmasında uzaklaşılmasına neden olur. Zira pekçok cihazın enerji kalitesi ölçümüne yaklaşımı farklılıklar göstermektedir. IEC Class A standartları genel olarak her enerji kalitesi parametresini daha güvenilir, daha doğru ve karşılaştırılablir sonuçlar elde etmek üzere tanımlar ki bu şekilde üreticiler bu standartlara göre üretim yapabilsinler. Standardın belirlemiş olduğu bazı zaman değerleri aslında temel hedef olan enerji kalitesi problemlerini ortaya çıkartmaktan ziyade belli bir eşitliği sağlamaya yönelik olsa da enerji kalitesi izleme sistemlerinin bugün için referans olarak kabul edilemektedir. IEC standardı aslında tek bir standart değildir ve altında bölümleri olan bir standarttır. Dolayısıyla bir enerji analizörü broşüründe IEC diye belirtildiğinde bu cihazın class A olduğunun göstergesi olmayacaktır. Bu yazımızda bu bölümlerden Class A nın belirlediği bazı enerji kalitesi tanımları ile son kullanıcılar açısından yapılması gerekenlere değinmeye çalışacağız. SGE Mühendislik Elektrik Otomasyon Bilgi İşlem Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tel: Faks: Web:

2 1- Giriş Yazımızda IEC Class A tarafından belirlenen tüm teknik parametrelerden ziyade belli başlı birkaç noktayı ele alıp, son kullanıcılar için dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız. 2 IEC Class A IEC Class A aşağıdaki ölçümleri standardize eder. Güç Frekansı Gerilim büyüklüğü Flicker, harmonik ve inter-harmonikler Gerilim çökmesi,düşmesi ve yükselmeleri Besleme gerilimi dengesizlikleri Şebeke sinyalleri Hızlı gerilim değişimleri Örnek Class A istekleri; Gerilimdeki belirsizlik %0,1 olarak belirlenmişken, düşük maliyetteki enerji kalitesi analiz cihazlarında bu doğruluk değeri %1 veya daha yüksektir. Buda örneğin %10 a set edilmiş bir gerilim düşümünün -%9 veya +%9 da tetiklenmesine yol açabilir. Class A bir cihazda ise belirlenen eşik değerlerinin doğruluğu bu açıdan çok daha yüksektir ki bu sayede enerji regülatörlerinin koyduğu kurallara uyum açısından önemlidir. Gerilim düşmeleri, yükselmeleri ve kesintiler bir tam peryot ile ölçülmeli ve daha sonra her yarım peryotta bir güncellenmelidir ve bu sayede tam peryot ve yarım peryot RMS değerler karşılaştırılmalıdır. Averaj Değerler; Bir enerji kalitesi analizörü belirlenen parametreleri belli bir peryot dahilinde averajını alır. Bir class A cihazı aşağıdaki örneklemeleri kullanır. - 10/12 peryot (200ms) 50/60Hz ölçüm zamanı /180 peryot (3sn) 50/60Hz ölçüm zamanı. Harmonik bozulmaları, yeni IEC /2002 ye göre 200ms lik aralıklar dahilinde hesaplanmalıdır. (Bir önceki standartta 320ms olduğundan diğer class A ölçümleri ile senkron olması açısından önemlidir) Averaj değerlerin belli bir standard dahilinde belirlenmesi farklı enerji analizörlerinin senkron çalışabilmesi amacı ile getirilen en büyük yeniliktir. Harmoniklerin FFT algoritması class A cihazları için tam olarak tanımlanmıştır ki her cihazda aynı sonuçlar elde edilebilsin. FFT metodolojisi sonsuz algoritmalara izin verebildiğinden, birçok cihazda farklı harmonik değerlerinin elde edilmesine yol açmaktayken, 5Hz olarak tanımlanması, harmonikleri ve interharmonikleri eklemek üzere özel kurallar eklenmesi ile farklı cihazlarda aynı harmonik değerlerin elde edilmesine yol açmaktadır. Bu şekilde de class A cihazlarının harmonik ölçümleri sabit ve karşılaştırılabilir olmaktadır. Harici zaman senkronizasyonu doğru zaman kayıtlarının elde edilebilmesi açısından önemlidir ve farklı cihazların karşılaştırılması için şarttır. Zaman senkronizasyonu +/- 20ms olarak 50Hz şebekelerinde belirlenmiştir. (20ms bir peryoda tekabül ettiğinden aslında uzun bir süre belirlenmiştir). Son 12 ay içerisinde IEC class A uyumlu birçok cihaz piyasaya girmiştir. Bu yeni ürünler sabit ve portatif olarak piyasaya sunulmuştur. Bu cihazlar ile çok fazla sayıda parametre kayıt altına alınabilmektedir. Özelliklerine göre farklı ölçümler sunabilen cihazlar piyasada mevcuttur ki bu sayede istenen farklı incelemeler için kullanılabilsin. Enerji Kalitesi problemlerini incelemek üzere günümüzde genellikle EN50160 raporlama sistemi kullanılmaktadır. EN50160 ise standardı gereği gerilim üzerine yapılmış ve genellikle tedarik sürecinin durumunu anlamak üzere standart hale getirilmiştir. Her nekadar IEC Class A belli standartları uygulamaya çalışsada, mühendislerin eline sihirli bir değnek vermemektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi temel amaç farklı cihazların kullanıldığı durumda sonuçların karşılaştırılabilir olmasıdır. Dolayısıyla bu standardı çalışan IEC komitesi tek bir üretici yerine birçok üretici tarafından yapılabilecek temelleri belirlemektedir ki bu da aslında temel hedef olan enerji kalitesini belirlemede bazı noktalarda enerji kalitesi mühendislerini hedeften uzaklaştırmaktadır.

3 Örneğin, belirlenen 10 peryod averaj ölçüm değerleri bazı durumda yeterli olmayacaktır. Enerji kalitesi problemlerini tespitde, standartda oluşan problemde dalga formu kaydı tam olarak tanımlanmamıştır. Bu demektirki elimizdeki bir class A ürünü eğer yüksek frekansta olay öncesi ve sonrasını kaydını doğru bir örnekleme ile yapamıyor ise, oluşan problemin tespiti de tam olarak mümkün olmayacaktır IEC Class A lı bir cihaz satın alınacak ise, mutlaka bağımsız laboratuvardan alınmış bir sertifikanın istenmesi gereklidir. Bu konuda dünyada maalesef akredite olmuş bir laboratuar yoktur ancak en yaygın kabul edileni Amerika daki PSL laboratuarlarıdır. Burda yapılan ölçümlerde yaklaşık 50 sayfalık bir test raporu sunulmaktadır ve bu testin içeriğine dikkat edilmelidir. İstenen sonuç aşağıdaki gibi olmalıdır. Her ne kadar enerji kalitesi problemlerini tespitte classa standartları ve EN50160 tam olarak yeterli olmasa da EPDK tebliğinde getirilen yükümlülükler nedeniyle enerji üreticileri, iletim ve dağıtım firmalarında, OSB lerde class A enerji analizörleri kullanılmalıdır. Ancak yapılacak bu yatırımda dikkatli olunması gerekmektedir. Zaman senkronizasyonu yapılmadan veya zaman senkronizyonunda class A standardında belirtilen 20ms (1peryot) farklar olan cihazlar, enerji değerlerini ölçerken hassasiyeti düşük olan cihazlar, dalga formunu belli bir değerin altında ölçen veya akım trafosu oranına göre hassasiyet değişen cihazlar, esnek akım probları gibi genellikle %1 in üzerinde hassasiyeti olan akım klampları ile yapıldığı durumda hassasiyet kaybı yaşayan cihazlar veya sadece belli parametreleri class A ya uygun cihazlar ile kurulacak enerji kalitesi analiz sistemi ile çok ciddi sorunlar ortaya çıkma ihtimali vardır. 3-Hangi durumlarda Enerji Kalitesi Analizöründe Class A şartı aranmalıdır? Türkiye de EPDK tarafından yayınlanan tebliğlerde Enerji Dağıtım şirketlerine bu enerji analizörlerini belli bir sayıda kullanma zorunluluğu getirilerek enerji kalitesi problemlerine karşı büyük bir adım atılmıştır. Zira ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin en önemli belirleyici unsurlarından bir tanesi, var olan elektrik enerjisindeki kesinti sayısı olduğu kadar bu enerjinin kalitesidir. EPDK tarafından yürürlüğe konulan tebliğlerde enerji kalitesi problemleri için hem dağıtım şirketi nezninde hemde kullanıcı tarafına bir takım cezalar ve hatta devam eden bazı problemler için enerjinin kesilmesine neden olabilecek cezalar getirilmiştir. Bu durumda tebliğde belirtilen enerji kalitesi analizörlerinde class A şartı önemli olmaktadır. 4- Son kullanıcılar ne yapmalı? Enerji Dağıtım firmaları bu enerji analizörlerinin satın almasını yaparken genellikle yüksek adette alım yaptıklarından, toplam maliyet önemli olmaktadır ve bu maliyete istinaden sadece standardı karşılayabilecek ancak yeterli özelliği olmayan cihazlar satın alma riskleri mevcuttur. Ancak son kullanıcı için durum farklıdır zira çok yüksek adette bir kullanımı söz konusu olmayacağından ve asıl amaç burda standartların ve yönetmeliklerin yanında enerji kalitesi problemlerini ortaya çıkartmak ve bu problemlerden dolayı oluşacak maliyetlerini belirlemek, problemin kaynağını belirlemek, önlemler almak ve gerekirse tazmin yönüne gitmek olacağından cihazların performansları ön planda olmalıdır.

4 Son kullanıcıların enerji dağıtım şirketinden bağımsız olarak takip ve dikkat etmeleri gerekebilecek noktalar: Tedarik Sürekliliği : Enerji Kalitesi İzleme sistemi oluşturulmalı ve meydana gelen çok kısa, kısa ve uzun kesintiler kayıt altına alınmalıdır. Bu kesintilerin kaynağı bir rapor halinde tutulmalı ve kesintilerin nedeni belgeleri ile birlikte tutulmalıdır. Örneğin kesicinin açması ile oluşan kayıt için, kesiciden ve röleden durum kontak bilgisi takip edilmeli, kesicinin neden açtığı belirlenmelidir. Kesinti dağıtım şirketinden kaynaklı ise, bu kesintinin bildirimli mi yoksa bildirimsiz mi olarak yapıldığı kayıtlara yansıtılmalıdır. Kesinti öncesi ve sonrası: Kesintilerin başlangıç ve bitiş tarihleri tarih ve saat olarak kayıt altına alınmalı, bu kesinti sırasında meydana gelen akım ve dalga formları kayıt altında tutulmalıdır. Bu kesintilerden etkilenen makine ve cihaz arızaları belgelenmeli ve kayıt altında tutulmalıdır. Yazışmalar: Tedarik sürekliliği ve kesintiler konusundaki problemlerde dağıtım şirketlerine yazılı bildirimlerde bulunulmalı ve kesintinin nedenleri konusunda bilgi alınmalıdır. Sözlü olarak yapılacak bildirim veya cevaplar herhangi bir delil teşkil etmeyecektir. Tazminatlar: EPDK tarafından belirlenen TKSÜRE ve TKSAYI tazminatları için bu bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınmalıdır. EN50160: AG veya OG den beslenme durumuna göre EN50160 raporlamalar oluşturulmalıdır. Akım ve Gerilim Harmonik seviyeleri kayıt altında tutulmalıdır. Gerilim harmoniklerinin fazla olması dağıtım şirketlerine cezaya, akım harmoniklerinin belirtilen değerden fazla olması kullanıcıya ceza olarak yansıtılacaktır. Fliker: EPDK tebliğine göre özellikle motor yüklerinin sisteme devamlı girip çıktığı büyük fabrikalarda ve OG den beslenen sistemlerde problemlere yol açabilecektir. Pst ve Plt değerleri mümkünse fabrika kapalı iken kayıt altına alınmalı ve daha sonra düzenli olarak kayıt altında tutulmalıdır. Birden çok trafonun bulunduğu fabrikada her trafo için bir adet kalite analizörü düşünülmelidir. Zira 1 trafonun beslediği yüklerde oluşan problemler diğer trafonun yüklerini etkileyebilir. Enerji Analizörlerinin 1ms hassasiyet ile zaman senkronlu olması olay kayıtları sırasındaki etkileri incelemeye yardımcı olacaktır. Dalga Formu Kaydı: Belirtilen IEC Class ve EN50160 a ek olarak meydana gelen enerji analizörlerinde mutlaka olay öncesi ve sonrasındaki akım ve gerilim dalga formu tutulabilmelidir. Bu dalga formu kaydının ¼ oranı olay öncesine ait olmalı ¾ oranı olay sonrasına ait olmalıdır. Bu dalga formunun kayıt uzunluğu ayarla nabilir olmalıdır. Örneğin 15 peryot önce, 45 peryot sonra veya 5 peryot önce, 15 peryot sonra gibi. ( Bizim tavsiyemiz 1sa niyelik kayıttır). Örnekleme Frekansı: Olay analizi yapabilmek için örnekleme sayısı bu noktada önemlidir. Bazı kullanıcılar cihazları daha fazla yapa bilsede hafızada yer tutmaması için 16 örnek/peryot ile kayıt tutmakta ancak bu durumda transientler gerilim düşümü ola rak görünmektedir. Bu kayıtların mini mum 512 veya 1024 örnek/peryod ile yapılabilmesi önemlidir. Limit Değerler; Kullanıcılar en önemli noktalar dan bir tanesidir. Cihazların ve standartla rın belirlediği oranlarda limit değer atamaları ve bu limitleri ne kadar süre ile ihlal edildiğinin belirlenmesi önem taşır. Doğruluk: Bugün uluslararası standartların belir lediği en yüksek doğruluk sınıfı 0.2s dir ki aslında bu MW düzeyinde elektrik tüketen kullanıcılar için yeterli değildir. Burda gös terilen s kısaltması ile her ne kadar 0.2 hassasiyetten daha iyi tanımlaması var olsada, burda üreticiler arasında çok ciddi hassasiyet değişkenleri mevcuttur. Bunun temel nedeni cihazların aslında laboratuar koşullarında tam sekonder akımı ve gerili mi, harmoniksiz yük, güç faktörü 1 değeri ne eşit ve sabit sıcaklıklarda test edilme sinden kaynaklanır. Cihazlar bu koşulların dışında çalışacaklarından dolayı hassasi yetleri değişkenlik gösterecektir. 1A Sekonder: Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta 5A sekonderde 0.2s olarak çalışabi lecek bir enerji analizörünün 1A sekonder li akım trafolarında hassasiyetlerinin 0.5 e çıkabilme ihtimalidir. Enerji Analizörleri sonuçta ana noktalara bağlı olacağından doğruluk değerleri önemli olacaktır. İzleme Scada: Bu enerji analizörleri izleyen sca da sisteminin teknik özellikleri gerçekle şen kayıtların herhangi bir anlaşmazlık durumunda teknik özellikleri önemli ola caktır. Bu noktada bu yazılımın oluşacak kayıtların güvenliği için ilgili standartları karşılaması ve kullanıcı tarafından

5 herhangi bir nedenle girilecek verileri veya yapılan değişiklikleri geçmişe yönelik olarak kayıt altında tutması gereklidir. Özellikle ilaç sektöründe önemli olan bu standart FDA 21 CFR Bölüm 11 olabilir. Bu standarda uygun enerji otomasyon yazılı mında her türlü değişiklik kayıt altında tutulur ve dokümanlar elektronik olarak imzalanabilir. Aynı şekilde enerji analizöründe de geçmişe yönelik tüm değişiklik bilgilerini kayıt altında tutması gereklidir. 5 Enerji Kalitesinde Esnek Yaklaşımlar Mevcut standartlar enerji kalitesi problemlerinin kaynağının belirlenmesinde size yeterli verileri sağlamayabilir. Bu durumda özellikle class A cihazında esas kullanım amacına uygun olarak özelliklerinde farklılaştırmalar yapılabilmeli ve farklı raporlamaları sunabilmelidir. Rapor Formatlarında değişiklikler; Kontak Girişler; Enerji Kalitesi problemlerini belirlemede yine standartlarda geçmeyen en önemli yardımcınız farklı cihazlardan alabileceğiniz durum bilgilerini enerji analizörüne girmeniz ve dalga formu kaydını öncesi ve sonrası durum için yapabilmenizdir. Bunu sağlamak üzere kontak girişlerinin yüksek hızda (1msn) algılaması olması gerekir. Şalter, role, jeneratör kontak bilgileri bu kontaklara bağlantısı ile sağlıklı bir analiz yapmanız mümkün olacaktır. Farklı Rapor Formatları Farklı rapor formatları sistemdeki problemleri anlamanıza yardımcı olacaktır. Farklı birçok yükün bulunduğu tesislerde Fliker hesap sürelerini standartların dışında farklılaştırmak önemli olacaktır. Fliker ölçümleri standartlarda 10 dakika tanımlansada bazı durumlarda bu değeri düşürmeniz gerekecektir. Aynı şekilde 10 peryot ölçümün yeterli gelmediği durumda 1 peryot ölçüm tekniği ile raporları elde etmeniz mümkün olmalıdır. Veya fabrikanız için %10 dan fazla gerilime müsade etmek istediğiniz durumda bu değerler ayarlanabilmelidir.

6 Sonuçlar; Enerji Kalitesi takibi konusunda kullanılacak cihazların seçiminde dünyada var olan IEC Class A, ölçüm parametreleri için minimum özellikler belirlerken aslında temel amacı olan enerji kalitesi problemlerini tespit yeteneğinde cihazların özelliklerinin ön plana çıkması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Bir enerji kalitesi analizörünün sadece mevcut refere edilen standartlara uyumluluğu, problemlerin bu cihazlar ile anlaşılabileceğinin garantisi olmamaktadır. Enerji Kalitesini etkileyen problemlerin kompleks yapısı bazı durumlarda detaylı inceleme gerektirecek ve cihazlardan da bu ihtiyaçları karşılamak üzere esnek bir yapıya sahip olması istenmelidir. EN50160 raporlaması genel olarak gerilim için tanımlanmış bir standarttır. Gerilim raporlaması enerji kalitesinde yeterli bir izleme değildir. Dağıtım şirketleri için önemli bir standart olsada son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamada farklı ölçümlere ihtiyaç duyulacaktır. EPDK nın getirmiş olduğu yükümlülükler hem dağıtım şirketleri hemde son kullanıcılar için sorumluluklar içermektedir. Bu sorumluluklar enerjinin kesilmesine kadar gidebileceğinden ötürü enerji kalitesi izleme sistemi önümüzdeki yıllarda özellikle fabrikalar için çok önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere maliyet bazında değil, performans bazında seçim yapmak ve bu sistemlerin belli bir yazılım altında izleme ve raporlaması oldukça önemli bir konu olarak karşımıza gelecektir. Kullanılacak yazılımın ise güvenilirliği ve sahip olabileceği standartlar önemli olacaktır. Enerji Kalitesi problemleri ölçüm noktasına göre farklılıklar gösterebilen, birbirlerinden etkilenen veya domino etkisinden dolayı tetiklenebilen geniş bir kavramdır. Bu problemlerin kaynağını tespit edebilmek, nedenlerini araştırmak ve geçmişe yönelik veriler ile karşılaştırmak önem arz eder. Sonuç olarak: işletme için enerji kalitesinde problemler, kullanıcı için önemli bir maliyettir. Bu maliyetin nedenlerinin belirlenmesi işletmenin sürekliliği açısından çok önemlidir.

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI Bilal ŞİMŞEK 1 Erdal BİZKEVELCİ 2 1 TEDAŞ Genel Müdürlüğü AR-GE Planlama ve Dış İlişkiler Daire Bşk., Ankara, TÜRKİYE

Detaylı

3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI

3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI 3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI CIHAZDA KULLANILAN SEMBOLLERIN ANLAMLARI; : UYARI: Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kitapçığını okuyunuz. Bu kullanım kitapçığında

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Ocak 2009 2 İÇİNDEKİLER 0H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 9H2 1H2. FREKANS KONTROLÜ VE PRİMER FREKANS KONTROL

Detaylı

Topraklama Ölçüm El Kitabı

Topraklama Ölçüm El Kitabı Toprak Direnci ve Toprak Özgül Direnci Ölçüm Test Cihazları 2013 - Ed. 01 Topraklama Ölçüm El Kitabı www.sge.com.tr Toprak direnci ölçümü Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri binalarda ve endüstriyel

Detaylı

Rüzgâr Türbinleri Güç Kalitesi ve Şebeke Kodları

Rüzgâr Türbinleri Güç Kalitesi ve Şebeke Kodları Rüzgâr Türbinleri Güç Kalitesi ve Şebeke Kodları Zerrin Taç ALTUNTAŞOĞLU Elektrik Mühendisi, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans zaltuntasoglu@gmail.com 1.0 Özet 1990 yılında 2160 MW olan dünya rüzgâr kurulu gücü

Detaylı

BB marka HR9-12 model 12V 9Ah Akülerin boşalma tablolarına bakıldığında 30 dakika süre ile beslediği görülmektedir.

BB marka HR9-12 model 12V 9Ah Akülerin boşalma tablolarına bakıldığında 30 dakika süre ile beslediği görülmektedir. 1kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN AKÜ HESAP YÖNTEMİ BB marka HR9-12 model 12V 9Ah Akülerin boşalma tablolarına bakıldığında 30 dakika süre ile beslediği görülmektedir. AKÜ ÖMRÜ VE KGK NIN GÜVENİLİRLİĞİ

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER 1 SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER Süreyya NAMLI Ölçüm Kontrol Şefi TUSAŞ TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi, Kalite ve Sertifikasyon Başkanlığı, Fethiye Mahallesi, Havacılık Bulvarı No:17,

Detaylı

Güneş Pilleri ve Güneş Enerji Sistemlerinin Uygulamaları

Güneş Pilleri ve Güneş Enerji Sistemlerinin Uygulamaları 2013 SAYI: 59 ÜCRETSİZDİR Güneş Pilleri ve Güneş Enerji Sistemlerinin Uygulamaları CCTV Sistemlerinde Kullanılan Kablo Çeşitleri Geleceğin teknolojisi, geleceğe hazırlanıyor 1 6 8 9 10 11 12 13 14

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

kullanılmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır."

kullanılmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır. KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ rekli bilgi ve deneyim oluşmadığından yaşanan sorunlara açıklık getirecek temel bilgiler yazımızın konusunu oluşturmaktadır. TARİHÇE: Dünyada ilk kez KAK şalterleri Almanya'da

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI Üretici No:... Tarih:.../.../... Sayısı:. 1 0. 2 0.. 3 0. 4 0. 5 Bu Anlaşma; isim veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi

Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek zamanlı izleme sistemi Yayın adı: IET Generation, Transmission & Distribution Alınış tarihi: 16 Nisan 2010 Revizyon tarihi: 2 Eylül 2010 Elektrik iletim sisteminin elektriksel büyüklüklerini ve güç kalitesini ülke çapında gerçek

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

Ağustos 2012. Yenilenebilir enerjide güneşli günler Güncel düzenlemeler ışığında güneş enerjisi sektöründe gelişmeler ve beklentiler

Ağustos 2012. Yenilenebilir enerjide güneşli günler Güncel düzenlemeler ışığında güneş enerjisi sektöründe gelişmeler ve beklentiler Ağustos 2012 Yenilenebilir enerjide güneşli günler Güncel düzenlemeler ışığında güneş enerjisi sektöründe gelişmeler ve beklentiler Giriş Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun 24 Mayıs 2012 tarihli toplantısında

Detaylı

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Satınalma Günümüzün rekabet koşulları, Teknolojinin gelişimi, Dünya pazarlarının

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama

Enerji verimliliği uygulama kılavuzu. Basınçlı hava sistemleri. www.testo.com.tr. Testo Çözümü Örnek uygulama Testo Çözümü Örnek uygulama Enerji verimliliği uygulama kılavuzu Basınçlı hava sistemleri Basınçlı hava sistemleri, çoğu işyeri ve özellikle de üretim tesisi için başlıca araçlardan olmasına rağmen, genellikle

Detaylı

SAYI: 252. Haziran 2015/6 F YATI: 6 TL KAPAK KONUSU ENERJİ KALİTESİ RÖLE

SAYI: 252. Haziran 2015/6 F YATI: 6 TL KAPAK KONUSU ENERJİ KALİTESİ RÖLE SAYI: 252 Haziran 2015/6 F YATI: 6 TL KAPAK KONUSU ENERJİ KALİTESİ RÖLE Editörden Değerli okurlar, Gazprom un ithal Rus gazının üçte birini kullanan özel Türk şirketlerine doğalgaz indirimi yapmaya karar

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009

Mustafa ŞEKKELİ* ve A. Serdar YILMAZ. Geliş Tarihi/Received : 15.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 30.06.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 15, Sayı 3, 2009, Sayfa 317-323 Bir Taş Kırma Tesisinde Güç Kalitesi Seviyesinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi The Level of Power Quality Measurement

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ BAĞLANTI ANLAŞMASI Tarih:.../.../... Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya ait.. tesislerinin, Elektrik

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı