ANKARA-ANKARA SİTESİ POMPA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA-ANKARA SİTESİ POMPA"

Transkript

1 V-ı;cek HAZiRLAYAN BKM RUJQFS P ANKARA-ANKARA SİTESİ POMPA BAKIM SÖZLEŞMESİ İLGİL Sn.Kernal CİVAS TARİH J MAL kemalcivascgmail.com RERANS - TELOF J _jmetincanbazh FAKS SAYFA SAYISI 3 GSM BAM SÜRESİ 1 YIL AK M TH! GRUNDFCS ürünlerinin kuflaıılması esnasında beklenmeyen acil ve pahalı arızaların giderilmesi için periyodik olarak bakımlarınır yapılmasına yönelik bu anlaşma; Bakımı yeılacak ürünler: Bakın kapsmı: EK-1 DE 3ELIRTİLMİŞTİR Ylda 4 Defa (yedek parçasız) B2knı - Periyodik rtnr bakım kapsamnda bakımı yapılacak ürünlere senede 4 (DORT) defa olmak üzere b km uyçjlanacakbr. 3rım tarihi 15 gün öncesinden ilgili birimlere bildirilir. hizmet yedek rcasız hariç olacaktır. Bakımı yapılan ürünler üetirn ve şdlik hatalarına karşı fatura tarihinden itibaren 2yıl garantilidir. - Parçasız bakrn kadsernrda yedek parça kullanmadan fiziksel kontrol ve ölçümler yapılarak r2pc-!ar Laı-afınıza suı: caktır. eğismesi gereken arızalı ya da çalışma ö mrünü dolduran percaier(r.:lrnan, salıa5( a, oring, yağ, aşnma parçaları vb.) ve bu parçaların değişimine ilişkin hizrret bedelini çee teklif tarafınıza bildlrilecek onayınıza müteakip değişimi yapılarak ayrıca faw z edılecektır. - Bakmda uilanılar calışma ömürlerini tamamlayan parçalar ( o-rig, salmastra v.s aşınma parçaları) kit olarak satıhr. Ayrı ayrı değişimleri yapılmaz..- Prc:asız bakımda Deışrnesi gerekli olduğu tespit edilen diğer parçalar tedarik süresi ortalama 4 - (S BEk n Periyodik oakım süresi 1 ile 5 gür arasında parçalı yada parçasız seçeneklerine göre değişiklik gösterir. Gerekli görüldüğünde bu süre kocusuz olarak arttırılır yada azaltılır. Bu süre zarfında bakımı yapılan ünitelerin çaışmamasından Ccıaı meydana gelecek olan rahatsızlıklar kullanıcının sorumluluğundadır. eıeaaç fyktldefa yecejo ve bunlara baülı cıenlesme tankiarının eıeli kontrolü ve bakımı: Bakrn trhler v Öde.m :jjj Fatu:a teründen sor.ra 30 qün ;irıde peşin ödenecektir TARİHİ i J;cJ4 i AiC L 3A 650 TL+KDV 650 TL+ KDV 650 TL+KD J TL+KDV ARDA PZüvD. SİS.OTOM.ELECMAK.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 051 M AHALL5Sİ 37.SOXAK N0:5/1 OSTİMİANKARA TEL.: 03123$59893FAKS: İÇ ANADOLU BÖLGESİ YETKİLİ SERVİSİ t.ıa2ı 4

2 GIUJNQFS i% SÖZLESiIE BİTİS TARİHİ: i.]ayls 2015 FATURA JHİN-N İTf,ıRF: 3C GÜN İÇİNDE NAKİT OLARAK YAPİLACAKTIR. GENEŞh TAI Ön caz bssınçlarınn ve m:nb anianr: kontrolü eksilen ön gaz basınçlarının tamamlanması, POiPA 49 L.AKIM KAPSAMI; İş bu sö:leşme <ap arn.nda GUNDCE pompaların bakım ve onarımlarına ait işler aşağıda belirtilmişur. Bütün PomJrarın; 1 Yalarna nokta:aının periyodik uygun evsaflı yağlayıcı ile yağlanması. 2. otor elektnk lantılanrın kontrolü, çalışma değerlerinin uygunluğu ve ra p0r an mas 3. Pano fonksiyonlarının kcntroiü, ayarları, raporlanması Hidrck kısırnların kontrolü helirulmiş parçaların kullanılarak değiştirilmesi. Değişımler en.sırda heutien parçaların dışında kullanılması gereken parçaların lespic edilmesi duununda firma yetkililerinden onay alınarak gerekli parçaların değişrrilrnesi vn ri. orlanması. 5. Hidrck kısırni:ın :ontrolü 6. Pompa ve Motcarıı Genei Temizliği POfPA P NL c!.; Pı ]OLAl 3AKIM YÖTERGS2 v Slrastra sızdırrn:eık <ontrol(parça!ı bakım için değişimi) Mavcut tesisat şa:-tia-ıda yapılması mümkün ise kapalı yana çalışma basıncı kontrolü Msk.Enik aksam ko reipomna sö külmeden). Motnryüui kontro Mctr ele.trik bağlntı korıtrol(gevşek bağlantı, oksidasyon vs) Purpa ve Moorlcrn Gerel Tmiziiği C.u:ling ayarları kontrcıü GÜÇ PA:<AR Sstem forksıyon 1 nt-wü Ssem çalışma ayc Lonroiü Epman kontrolü (kontaktör, alektronik ürün) Sstem pararnetre ntroü SAL ctrol. *Sa-nastrar p: Tpa irıcc celutflen etket değerlerine ve kullanım şartlarına göre ömürleri ü 000 saa araeck kullanlabhen ürünlerdir. Kontrol esnasında kullanım ömürlerini 2/3 oranında tamamlamış renların değismesi uygundur. *Eamlan sıvı çehslce l;r./rrı3 kao narçacık ( kum gibi ) olması durumunda salmastra ömrü 5 kat azalı *KaU parukller2 yaos:d salmastre ömrüne direk olarak etki eder. *5almasıflı] kullanım se-tuıına u cunsuz olması öngörülen kullanım şartlarının zaman içerisinde ceğişmssi veya anlık ani değişmelerde salmastra ömrünü etkileyen faktörlerdir. AP.DA FDvFA SİS.O1OM.ELEK.MAK.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OSTLJ vahallesi 37.SOKAK NO;5/1 OSTİM/ANK.ARA TL.: FAKS: İÇ ANADOLU BÖLGESİ YETKİLİ SERVİSİ i375

3 G IUJ IbJ QFS *Salrnas;ra ö rnrüü en hı skde tüketen unsur kuru çalışma olarak tabir edilen salrnastr9rın pempanın bastı:, svı ile yalanmamasından kaynaklanmaktadır. rıfejı ctj eı,il/ı 1 aı6k. şj( İLpa EK-1 CİFA LİSTESİ [ ADET DRENAJ OMPA5I 8 CR 101 HDRO::OR 4 YAI\EIN H0ROFOR_GRU3L 1 SET U S MAGNA UPS 32-:2 6 CHV 4-8} L.AHÇE. SULAMA-[. 3 Mu-TELJF TİP GEiLEŞME TAKAR AflE. P:LA 3TMLfl.i U->.Ş -< ii. SİTE YÖIETİMİ KAŞE-İMZA T.I(O3 2) ARDA PZ / A S1S.OTOM.ELEK.MAK.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OSTL d r1allzsi 37.SOK_K NO:5/1 OSTİM/ANKARA TEL.: FAKS: İÇ ANADOLU BÖLGESİ YETKİLİ SERVİSİ 3

4 OTOMASYON ELEKTRİK MAKİNE <trıiıic.ii.ns ARDA POMPA SİSTEMLERİ KAI.İTE YÖNETİM SİSTEMİNİ BELGELEMİŞTİR BU SERTIFIKA İLE AŞAĞIDA ADI GEÇEN FİRMA CERTiFiCAT Of RE(ISTRATİON IscI, This İSO 9001:2008 JAS-ANZ ı..uı ııduds Bu sertitika ile adı geçen firma aşağıda detayları verilmiş olan kapsam doğrultusunda ürün A6J ve servisinde uluslararası standartların tüm gereklilikicrine uygunluğu belgeicndirilmiştir. Certificalion Agreement. Should this condition not hc Jilet. cancellation procedures wiil be initiated and the client wiil be removed lont the JAS-ANZ reıisıer. Iliis Certificate remains the property of international Group Chairman Tony Wilde ISC Pty Ltd. A.B.N ecriiticate is valid until the Expiry Dale on the condıiıon thaı audits are conducted and paid tor as per the Standw-ds Cerıifications Pıy t td and must be returned upon request. it must not be altered in any wa. Intentional misuse of (his certiticate wiil resuh in cancellatioıı without prior notilication. Adı geçen firma uluslararası standartlarrn t(bn gerekliliklerine uymakla yükümlüdür. Her Türlü Su Pompası Sistemlerinin Satış ve Teknik Servis Hizmetleri. Ayrıca sertitikanın kapsamı ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nin ISC Piy Ltd., 2/10 Gladstone Road. Castle Hill NSW 2(54, Sydney. Ausiralia. uygulanabilirliği dc adı geçen firmanın kontrolünde olacaktır. Ostim Mah. 37. Sokak No:5/1 Yenimahalle ANKARA Kapsam Dışı Madde: 7.3 Geçerlilik larihi: Yeniden Belg. larihi: Ilk Kayıt Tarihi: Kayt No: TÜRKİYE İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Ostim V.D 27,Kasım.2009 QAC/R90/ EylüL Şubat20 14

5 firma şyerın.n kp:minda Sicil Na :2741 :08, UIÇ Venliş Tarihi : Belge No :06-HYB IIİZMIT YİTEILiIdK BELGESİ Hizmet Yeri Adresi Firmanın Adresı San Geçerlilik Tarihi Fimanrn Adı VE SIVI YAKIT İÇİN OLANLAR HARİÇ) HİDROFORLAR, ATMOSFERE AÇIK VE KAPALI TİP GENLEŞME DEPOLARI IÇİN- KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN 1. rs < )YETKİLİ SERVİSLER- BASİNÇLI KAPLAR VE TANKLAR- SABİT TANKLAR (TANKLAR (GAZ KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN 2. TS (1fl4.2002)YETKİLİ SERVİSLER- POMPALAR (ATİK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG)- İÇİN GRUNOFOS POMPA SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ ( ) (GRUNDFOS) MARKALI <GRUNDFOS) MARKALI Bu bdge flqçbir ıureue tahrwedteme, kismn veya okunmasrnı zorfaşıraca1< şakı4 çoıtıamaz, kazint* vs siluıti yapiiımaz. Sayfa 11 1 GRUNDFOS POMPA SAN. VE TIC. LTO. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ ( ) Türk Stamıardları EnMıtuu YnimhaIio/ANKARA Tolefon Fak En ttıu tnkara Hizmet Yeri BeleIeridirnı ı Cevat DUndr Cad Sok N HİZMET MÜDÜRÜ Verilen Hizmetin Kapsamı :OSTIM MAH.37.SK.NO 511 OSTİM - YENİMAHALLE / ANKARA OSTIM - YENİMAHALLE 1 ANKARA ANKARNTURKİYE İNŞ.TUR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. :ARDA POMPA SiSTEMLERI OTOMASYON ELEKTRİK MAKİNA ANKARNTURKİYE OSTİM MAH.37.SK.NO:5İ1

6 Ürün Listesi: Ev tipi (Domestic) Pompalar; AP,KPMQ,JP,B/CM/E,CR/1/N/E/T, TP/E, SQ,SP/O,Sololift,Unilift, aşağıda listelenmiş ürünlere hizmet vermek üzere Grundfos Türkiye tarafından MuItitift,NB,NK,Magna,HydroMulti-S/E,SE,SL/1/V,DP/DW,MT/R/B/HSEG,Dozaj Pompaları, Bu sertifika ile ARDA POMPA firması Grundfos standartlarında Iç Anadolu Yetkili Bölge Servisi olarak görevlendirilmiştir YETKİ BELGESİ B E > T H ı N K> 1 N N OVATE> fl GRUNDFOS Pompa ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. HydroM PC, Hyd ro F 1 re, HS,AMD/F/G,S/1/2/3 c9servis İ\ GRUNDFOS ft

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

E5GIMTA5 ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S.

E5GIMTA5 ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S. E5GIMTA5 Sayı :2014/ Konu : 2015 Yılı TOKBYS Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. 22/12/2014 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA Sayın Başkanlarımız;1976 yılında kurulmuş olan ESGİMTAŞ

Detaylı

ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN, Ve TİC.A.Ş.

ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN, Ve TİC.A.Ş. ^ B S C S İ M T A Ş ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN, Ve TİC.A.Ş. Sayı :2013/ 21/01/2014 Konu : 2014 Yılı TOKBYS Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ

Detaylı

BAKIM ANLAŞMASI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDİR

BAKIM ANLAŞMASI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDİR BAKIM ANLAŞMASI İÇİN DÜZENLENEN SÖZLEŞMEDİR 1. TARAFLAR: MKB Bilişim Hizmetleri Danışmanlık KULLANICI: Petrol İş Mahallesi Atalar Caddesi No:2/1-2, Duman Sk., 34862 Kartal/İstanbul Telefon:0850 304 3588

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S. Sayı Konu '.2012IÛO '? : 2012 Yılı Web Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA 10/ 01/2012 Yeni Türk Ticaret

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PRO 200D ELITE 200D PAKET SİSTEMLER KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU İmalatçı Firma: Solimpeks Enerji San. ve Tic. A.Ş. Konsan Özel Organize San. Tic. Merkezi Hilal Sok. No: 20 42300 Karatay /Konya Tel: 4440602

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ Adres :

BAKIM SÖZLEŞMESİ Adres : BAKIM SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR Sözleşme Tarihi... /... / 20 SATICI MACİT BİLGİSAYAR olarak anılacaktır FİRMA MACİT BİLGİSAYAR ADRES Oğuzlar Mahallesi 1602 Sokak 1/17 Hukukçular Plaza Elvankent Etimesgut

Detaylı

KURUMSAL BAKIM SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAKIM SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAKIM SÖZLEŞMESİ 1) TARAFLAR Sözleşme Tarihi... /... / 20 - YÜKLENİCİ olarak anılacaktır FİRMA MACİT BİLGİSAYAR ADRES Oğuzlar Mahallesi 1602 Sokak 1/17 Hukukçular Plaza Elvankent Etimesgut ANKARA

Detaylı

FİRMA (İstanbul) 2015-2016 Yılı Teknik Destek ve Koruyucu Bakım Sözleşmesi

FİRMA (İstanbul) 2015-2016 Yılı Teknik Destek ve Koruyucu Bakım Sözleşmesi 01.01.2015 Ref# 101-XX-01 FİRMA (İstanbul) 2015-2016 Yılı Teknik Destek ve Koruyucu Bakım Sözleşmesi YILLIK TEKNİK DESTEK ve KORUYUCU BAKIM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Referans No : 101-xx-01 Sözleşme Başlangıç

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR BĠRĠNCĠ AġAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan bir rapordur Yatırımı planlanan faaliyet için, Bakanlık

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk.

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (M/2015) Türk Makinesinin yurt

Detaylı

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI AJİTATÖRLÜ TROMBOSİT İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 1,2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR. 2 3.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: Kanuni ikametgâhı, Adana/Yüreğir/Sinanpaşa Girne Bulvarı 78/A olan Atak Power ( Bundan sonra Atak Power diye anılacaktır) ile kanuni ikametgahı;... adresi

Detaylı

Teknik Servis Bakım Anlaşması

Teknik Servis Bakım Anlaşması Teknik Servis Bakım Anlaşması Teknik servis bakım anlaşması, taraflar arasında teknik donanım ve yakın destek hizmetlerini içermektedir. Sahip olduğunuz bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin, Seganet

Detaylı

C. SÖZLEŞMENİN AMACI:

C. SÖZLEŞMENİN AMACI: 1 SERVİS & BAKIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Sinbad Turizm İnşaat Bilgisayar İthalat İhracat Ticaret Limitet Şirketi (bundan sonra Fethiye.NET olarak anılacaktır) ile. (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/11 1.POZİSYON ADI: Teknik Servis Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Birim Sorumlusu 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Yok 4.1.Asansör Birim Personeli 4.1.1.Asansörlerin bakım, onarım ve

Detaylı