AŞIRI AKTİF F MESANE DEĞERLEND ERLENDİRMERME. Çetinel. Üroloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞIRI AKTİF F MESANE DEĞERLEND ERLENDİRMERME. Çetinel. Üroloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 AŞIRI AKTİF F MESANE DEĞERLEND ERLENDİRMERME Dr.Bülent Çetinel İ.Ü.. Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Detrusor Aşırı Aktivite(nörojenik rojenik)+dsd

3 AŞIRI AKTİF F MESANE (Semptoma dayalı tanımlama) Sıkışma(sıkışma idrar kaçırmas rması ile birlikde veya değil) genellikle sık s k idrar ve nokturi ile birlikde aşırı aktif mesane sendromu olarak tanımlan mlanır (Lokal patolojik ve metabolik hastalıklar dışd ışlanmalıdır) Abrams et al, Neurourol Urodynamics 2002

4 AŞIRI AKTİF F MESANE GÖRÜLME SIKLIĞI Aşırı Aktif Mesane Yakınmaları Görülme Sıklığı Araştırılanların Yüzdesi AAM Yakınmaları Sık İdrar Sıkışma İdrar Kaçırma

5 AŞIRI AKTİF F MESANE GÖRÜLME SIKLIĞI AAM Erkek ve Kadında Görülme Sıklığı Görülme Yüzdesi Erkek Kadın

6 İLK 10 (ABD:KRONİK K HASTALIKLAR) KRONİK K SİNÜZİTS ARTRİT SAMAN NEZLESİ-ALLERJ ALLERJİK K RİNİTR KALP HASTALIĞI YÜKSEK KOLESTEROL ASTIM KRONİK K BRONŞİ ŞİT İDRAR KAÇIRMA IRMA-AŞIRI IRI AKTİF F MESANE DİABET ÜLSER

7 AŞIRI AKTİF F MESANE İDRAR KAÇIRMA İLİŞKİSİ

8 Karışı ışık k Tip İdrar Kaçırma Stres idrar kaçırma sıkışs ışma( ma(urge) idrar kaçırma ile birlikte ise karışı ışık tip idrar kaçırma Stres idrar kaçırmas rması olan kadınlar nların % i i karışı ışık k kaçırmayla başvuruyor

9 Hasta Yakınmalar nmaları Dağı ğılımı Saf stres kaçırma 104 hasta (%17.16) Saf sıkışma kaçırma 131 hasta (%21.62) Karışık kaçırma 333 hasta (%54.95) Enürezis noktürna 30 hasta (%4.95) Devamlı kaçırma 8 hasta (%1.32)

10 AŞIRI AKTİF F MESANE YAŞAM AM KALİTES TESİNİ BOZAR (SF-36 nın n tüm t m parametreleri normal yüzdelerin y altında) Kobelt et al BJU Int 1999

11 AŞIRI AKTİF F MESANE NEDENLERİ İdiopatik Nörojenik Karışı ışık k tip idrar kaçırma BPH Depresyon Yaşlılık Mesane taşı şı,enfeksiyon,yabancı cisim,tümör Diabet,b,böbrek brek yetmezliği, i,polidipsi İlaç kullanımı,hamilelik Pelvik prolapsus Menstruasyon

12 TUVALET KUYRUĞU

13 AŞIRI AKTİF F MESANE DEĞERLEND ERLENDİRMESİ Lokal patolojik ve metabolik faktörlerin dışlanması Diğer tedavi edilebilir ve ortadan kaldırılabilir labilir faktörlerin belirlenmesi Aşırı aktif mesaneyle ilgili durumların belirlenmesi

14 AŞIRI AKTİF F MESANE İLE İLGİLİ DURUMLAR Stres idrar kaçırma Mesane çıkım m tıkant kanıklığı Pelvik organ prolapsusu Nörojenik işeme bozuklukları

15 AŞIRI AKTİF F MESANE: BAŞLANGI LANGIÇ DEĞERLEND ERLENDİRMERME Öykü Fizik muayene İdrar tahlili İşeme günlg nlüğü(sıklık k hacim çizelgesi)

16 İşeme GünlG nlüğü Örneği

17 İşeme GünlG nlüğü Örneği

18 İşeme GünlG nlüğü Örneği(Doldurulmuş!!!)

19 İLAVE LAVE TANISAL TESTLER ÜÜS S ve AÜS A S görüntg ntülenmesi Ayrınt ntılı nörolojik muayene ve MRI çalışmaları AKŞ,, serum kreatinin düzeyi Endoskopi Ürodinamik değerlendirme erlendirme

20 UZMANA SEVK NEDENLERİ Boşalt altım m güçg üçlüğü Tekrarlayan üriner enfeksiyonlar Hematüri Başar arısız z cerrahi veya diğer tedaviler öyküsü Cerrahi tedavi seçene eneği i düşünülmesid Komplike nöropatik mesane Radikal pelvik cerrahi öyküsü Semptomatik prolaps varlığı

21 ÜRODİNAMİ NE ZAMAN? TEDAVİ BAŞARISIZ ARISIZ İSE NÖROJENİK İŞEME BOZUKLUKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİNDENDE

22 SONUÇ Aşırı aktif mesane sık s k görülen g bir toplum sağlığı problemidir Bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Nedene yönelik y değerlendirilmelidir erlendirilmelidir Birinci basamak hekimlerinin aşıa şırı aktif mesaneyi iyi değerlendirebilmeleri erlendirebilmeleri için i in tıp t öğrencisinin eğitiminde e bu konuya önem verilmelidir

23 AŞIRI AKTİF F MESANE OLGU SUNUMLARI

24 AK,74 y erkek hasta 4 aydır r sık s k idrar (15 dakikada bir) Sıkışma idrar kaçırma Nokturi İdrar analizi: doğal

25 USG

26 İVP

27 CAT

28 ENDOSKOPİ Tüm trigonu, özellikle sağ üreter orifisini kapatacak şekilde tutmuş, üzeri yer yer kalsifiye solid tümör Bx:DEHC(kas invazyonu)

29 HD, 56y erkek hasta Sık k idrar, şıkış ışma,, sıkışs ışma idrar kaçırmas rması İdrar sıkls klığı:saat başı şı, nokt:2 :2-3 Öz z geçmi miş:dm(oral :DM(oral antidiabetik) USG:ÜÜ ÜÜS:N, AÜS:N A prostat 20gm İdrar:N, kreatinin:n PSA:0.8ng/ml PRM:silik Serbest idrar akım m hızı:3 h kez(qmax 18,24,23ml/san)

30 BASINÇ AKIM ÇALIŞMASI:NORMAL BASINÇ NORMAL AKIM

31 DOLUM SİSTOMETRS STOMETRİSİ: DETRUSOR AŞIRI A AKTİVİTE TE

32 L.F 69y erkek Son 4 yıldy ldır r sık s k idrar, sıkışs ışma, sıkışs ışma idrar kaçırmas rması Sıklık çizelgesi:sıklık k 15-18, 18, nokt 4-5 Öz z geçmi miş: : DM İdrar:N kreatinin:n PSA:2.2ng/nl nl PRM:( :(+) adenom İdrar akım m hızı: h : yetersiz miktarlar, PMR:150cc USG:N prostat 30gm

33 BASINÇ AKIM ÇALIŞMASI:DÜŞÜK BASINÇ DÜŞÜK K AKIM

34 DOLUM SİSTOMETRS STOMETRİSİ: DETRUSOR AŞIRI A AKTİVİTE TE

35 İ.E 58y erkek Son 5 yıldy ldır r giderek artan şiddetli işeme, i ve aşırı aktif mesane yakınmalar nmaları Sıklık çizelgesi:sıklık k 5-7/g5 7/gün,nokt3-4 İdrar:N drar:n kreatinin:n PSA:1.2ng/ml PRM:1/2(+) ) adenom, USG:N prostat 35gm İdrar drar akım m hızı:qmaxh 7ml/san PMR:100cc

36 BASINÇ AKIM ÇALIŞMASI:YÜKSEK BASINÇ DÜŞÜK K AKIM

37 DOLUM SİSTOMETRS STOMETRİ:DETRUSOR AŞIRI A AKTİVİTES TESİ

38 ŞG 34 yaşı şında Karışı ışık k tip idrar kaçırma 1 yıl y önce son hamileliği i sonrası başlam lamış 3 doğum, 1 kürtajk Vaginal muayene: Stres testi (+) Sistosel hafif, rektosel yok Pad testi 60 gr Ürodinami: Dİ(+) 80 cmh20, VLPP(+) 120 cmh20

39 Tedavi öncesi sistometri

40 Tedavi öncesi VLPP

41 TAKİP Antimuskarinik tedavi başland landı. Kaçırmalar rmaları kaybolmuş. 3.ayda idrar yakınmas nması yok. Şiddetli ağız z kuruluğu u var.

42 TAKİP Başka bir antimuskarinik başland landı İdrar yakınmalar nmaları yok İlaç toleransı iyi

43 GA 43 yaşı şında Karışı ışık k tip idrar kaçırma ve enürezis noktürna 5-66 yıldy ldır r yakınmas nması var, DM (+) (oral medikasyon+diyet ile kontrol altında nda) Vaginal muayene: Stres testi (+) Sistosel orta Pad testi: 26 gr Ürodinami: Dİ(-), VLPP(+) 50 cmh20

44 Tedavi öncesi sistometri

45 Tedavi öncesi VLPP

46 TAKİP TVT yapıld ldı, spontan işedi Tedavi sonrası 2.ayda, yakınmas nması yok.

47 SZ 27 yaşı şında Stres+sıkış ışma idrar kaçırma, aşıa şırı aktif mesane yakınmalar nmaları Şikayetleri 9 ay önce başlam lamış Vaginal Muayene: Stres testi(-) Sistosel yok Pad testi 0 gr Ürodinami: Dİ(+) (+) 40 cmh20, VLPP(-), VLPP sırass rasında Dİ D (+)

48 Tedavi öncesi sistometri

49 Tedavi öncesi VLPP

50 TAKİP Antimuskarinik tedavi önerildi Takip dışıd

51 Y.B yaş erkek 6 yıl y önce trafik kazası T7 fraktürü 3 ay kalıcı,, 6 yıl y prezervatif sonda, sık s k idrar sıkışma tipi idrar kaçırma

52

53

54

55

56 Kontinan Ogmentasyon sigmoidosistoplasti (Transvers retübülarize sigmoidal stomalı) Takip süresi 24 ay 4 saat aralıkla TAK, Kontinan

57 StomasındanTAK yapan bir hasta

58

59

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRİNER İNKONTİNANSA YAKLAŞIM Dr. Didem Adahan Sunay Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Kontinans idrarı tutabilme, sosyal olarak uygun zamanda, uygun

Detaylı

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma İçindekiler X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma 10.1 Alt üriner sistem disfonksiyonunun sınıflandırılması 10.1.1 Patofizyoloji //Fuat Demirel, Erdem Öztürk 10.1.2 Sınıflama sistemleri 10.1.3 Alt üriner

Detaylı

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Haldun Güner Üriner inkontinans, birçok nedenle ortaya çıkabilen, kompleks-multifaktöriyel ve hijyenik ya da sosyal bir sorun haline

Detaylı

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph.

drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. drar Kaç rma K lavuzu J. Thüroff (baflkan), P. Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, E. Chartier-Kastler, C. Hampel, Ph. van Kerrebroeck European Association of Urology 2007 European Association of Urology

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu M. Fall (ba kan), A.P. Barano ski, S. Elneil, D. Engeler,. Hughes, E.. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams Eur Urol 2004;46(6):681-9 Eur Urol 2010;57(1):35-48 Kronik (persistan olarak da bilinir)

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman

(Uzmanlık Tezi) Dr. Mevlüt Akın Azman T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi Op. Dr. Gültekin Köse TENSION FREE VAGİNAL TAPE(TVT) OPERASYONUNUN UYGULANMASI ve KISA

Detaylı

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri Dr. Turgay Akgül SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği 18 Nisan 2009-Ankara İdrar Kaçırma İdrarın herhangi bir şekilde istemsiz olarak

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN

T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN T.C. EGE ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DOUM ANABLM DALI Bakan: Prof. Dr. Onur BLGN STRES ÜRNER NKONTNANS OLGULARININ CERRAH TEDAVSNDE TRANSVAJNAL TAPE (TVT) VE TRANSOBTURATOR TAPE (TOT)

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

EREKTİL DİSFONKSİYON GİRİŞ

EREKTİL DİSFONKSİYON GİRİŞ EREKTİL DİSFONKSİYON GİRİŞ Yeni oral terapiler, erektil disfonksiyona (E.D.) olan diagnostik ve terapötik yaklaşımı tamamen değiştirmiştir. EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ Erkek E.D. si, memnun edici

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ

40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI Doç. Dr. PETEK BALKANLI KAPLAN 40 YAġ ÜZERĠ KADINLARDA ÜRĠNER ĠNKONTĠNANSIN GÖRÜLME

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

GERİATRİK SENDROMLAR

GERİATRİK SENDROMLAR GERİATRİK SENDROMLAR Geriatriksendrom; yaşlı hastalarda sık olarak görülen, yaşam kalitesini bozup, morbidite ve mortaliliyi arttırabilen klinik durumları ifade etmektedir. Yaşlı hastada meydana gelen

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım

Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım 160 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):160-166 Çocuk Ürolojisi / Pediatric Urology Derleme / Review Çocuklarda nörojen mesaneye genel yaklaşım General evaluation of neurogenic

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2

ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 ÜROLOJİDE SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Kubilay İnci 1, Dr. Levent Mert Günay 2 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara 2 Özel Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Mersin Sakral nöromodülasyon

Detaylı

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI SUNUM AKIŞI Alt Üriner Sistem Semptomları OVERAKTĠF MESANE BPH ÜRĠNER RETANSĠYON

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı