T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi. TARIH: f'32 I 12. os". zeob KONU: Ingilizce Dil Ögretimi Kurs Programi ÖNCEKI KARARiN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi. TARIH: f'32 I 12. os". zeob KONU: Ingilizce Dil Ögretimi Kurs Programi ÖNCEKI KARARiN"

Transkript

1 T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi SAYi: TARIH: f'32 I 12. os". zeob KONU: Ingilizce Dil Ögretimi Kurs Programi ÖNCEKI KARARiN SAYi: i TARIH: Özel Ögretim Kurumlari Genel Müdürlügünün tarih ve sayili yazisi üzerine Kurulumuzda görüsülen "Ingilizce Dil Ögretim i Kurs Programi"mn ekli örnegine göre kabulü kararlastirildi. Nazim Irfan TANRiKULU ÜYE ~~) ~Veli KILIÇ ÜYE - ~ ---- ~ --- ) Ahmet Ergun BEDÜK ÜYE ~ Necati CANBEK ÜYE q~üye ( (?~rl!vi,,) Ibrahim BÜKEL ÜYE ~eh~tek ÜYE Hil~~AK ÜYE ( h~~/'i) Dr. Muammer YILDIZ ÜYE Aa mte :=:::- Merdan TUFAN ÜYE

2 T.c. lyiilli EGITIM BAKANLIGI Özel Ögretim Kurumlari GenellYIüdürlügü SA YI: B.08.0.ÖÖG (K5) KONU:Ögretim Programi o'. ') q. 6' ' "") av;;'.~ ri L. 1 i' 'f),' f)'", ii" A.-f' {lwtg.pyn?~( ffwj TALIlYI VE TERBIYE KURULU BAsKANLicaNA.. ILGI: tarihli yazi,,--.. Ankara Ili Çankaya Ilçesi Mesrutiyet Caddesi No: 1 Kat:4-5 Kizilayadresinde bulunan Gelisim Egitim Ögretim 'Faal.Tur.San.Tic.Ltd.Sti. kendi özel egitim kurumunda "Ingilizce Dil Egitimi Yazilim Programi" uygulanmak istenmesine iliskin ilgi yazi ve eki program ekte sunulmustur. Söz konusu taslak program Genel Müdürlügümüzce de program çerçevesi bakimindan incelenerek uygun bulunmustur. Programin uygulanip uygulanmayacagina iliskin Baskanliginiz görüsünün bildirilmesini ve eklerin iadesini arz ederim. r- ~O Cemal TASAR Genel Müdür V. (j ~t"' Ek: i- Yazi örnegi 2-Taslak program ve disket.t;::.0_..;3)1 ~.-.,' :01..,..',Ok"O;.'O * o,/.~,,~om.-c-"- 0"--0 '0 ;.:,,J. '\'9,;. Beseyler KampÜsÜ E-Blok 0650() / ANKARA Tc! : Fax; E-Posta Intadresi : r:rti~ ~e] iefffm

3 1. KURUMUN ADI: 2. KURUMUN ADRESİ: 3. KURUCUNUN ADI: 4. PROGRAMIN ADI: İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİ KURS PROGRAMI 5. PROGRAMIN DAYANAĞI: sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu tarih ve 24 sayılı Özel Kurslar Çerçeve Programı 6. PROGRAMIN SEVİYESİ: En az ilköğretim okulundan mezun olanlar ile yetişkinlere yöneliktir. 7. PROGRAMIN AMAÇLARI: Bu program ile kursiyerlerin, 1. İngilizceyi normal hızda konuşulduğunda dinleme ve anlamaları, 2. İngilizce bir parçayı, sesli ve sessiz okunduğunda doğru olarak anlamaları, 3. İngilizceyi anlaşılır ve akıcı biçimde konuşmaları, 4. Duygu ve düşüncelerini anlaşılır bir şekilde İngilizce olarak ifade edebilmeleri, 5. Dili kendi kültürü içerisinde tanımalarını sağlamaları, 6. Kurs süresince ve kursu bitirdikten sonra dili öğrenmede kararlı olmaları, 7. İngilizce konuşulan ülkelerin kültür ve değerlerinin farkında olmaları, 8. İngilizce iletişim kurmaya istekli olmaları, 9. Düzeyine uygun yayınları izlemeye istek duymaları, beklenmektedir. 1

4 8. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: Örgün eğitim ve örgün eğitim çağı dışında kalan ve/veya herhangi bir nedenle eğitim kurumlarına devam edemeyen bireylerin yabancı dil eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu program hazırlanmıştır. Bu kurs programı aşağıda belirtilen şemadan yola çıkılarak düzenlenmiştir. Bu şema, hedef dilde iletişim için gerekli olan bilgi (dil bilgisi, sesletim ve sözcük öğretimi) ve beceriler (konuşma, okuma, yazma ve dinleme) arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İletişimsel Yeterlik Konuşma (speaking) Yazma (Writing) Beceriler (Skills) Dinleme (Listening) Okuma (Reading) Kelime (Lexis) Bilgi (Knowledge) Sesletim (Pronunciation) Dil Bilgisi (Grammar) Programda toplam beş düzey (temel, başlangıç, orta, gelişmiş ve telaffuz) bulunmaktadır. Bu düzeylerde işlenecek olan konular programın içeriğinin toplam kurs süresine göre haftalık dağılımında gösterilmektedir. İçerik; konuların özelliğine göre aşamalı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmıştır. I.Temel (Basic) düzeyde içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary) ve telaffuz (pronunciation) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 9 adet ünite bulunmaktadır. II. Başlangıç (Intro) düzeyinde içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 8 adet ünite bulunmaktadır. III. Orta düzey (Middle Mastery) konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır Bu düzeyde 5 adet ünite bulunmaktadır. IV. Gelişmiş düzeyde (Senior mastery) içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 12 adet ünite bulunmaktadır. V. Düzeyde (Master Pronunciation) içerik; öğretim (instruction) ve uygulama olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Öğretim bölümünde sesli ve sessiz harflerin öğretimi, hece, kelime ve cümle vurguları ve tonlamaları yer almaktadır. Uygulama bölümünde ise ses 2

5 karşılaştırılması (sound contrasts), tekerlemeler (tongue twisters) ve gerekli sözcük yapıları (usefull phrases) bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde gerekli dil işlevleri (functions) verilerek uygulamaya dönük alıştırmalar yapılır. Konuların öğretiminde yararlanılacak öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda belirtilmiştir: A. Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 1. Gösteri (Demonstration) 2. Soru-Cevap (Question and Answer) 3. Drama ve Rol Yapma (Drama and Role-Play) 4. Benzetim (Simulation) 5. İkili ve Grup Çalışmaları (Pair-Work and Group Work) 6. Eğitsel Oyunlar (Educational Games) 7. İletişim Oyunları (Communication Games) 8. Gramer Oyunları (Grammar Games) B. Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim (Individualized Instruction) 2. Bilgisayar Destekli Öğretim (Computer-Assisted Instruction) Bireysel öğretim yöntem ve teknikleri daha çok öğrencilerin sınıf dışı öğrenmelerinde yararlı olacak tekniklerdir. Bu programda kursiyerler bilgisayar destekli öğretim görmektedirler. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bilgisayar destekli öğretim ile öğrenciler daha iyi öğrenmekte ve bilgileri daha kalıcı olmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar destekli öğretim öğrencilerin sistem üzerinde otomatik olarak ne kadar çalışıp çalışmadıklarını, ne kadar neyi öğrendiklerini veri tabanında saklayarak öğretmene bilgi vermede çok faydalıdır. Bilgisayar destekli İngilizce dil öğreniminde kursiyerler bir yandan öğrenirken bir yandan da öğrendiklerinin pratiğini yaparlar ( İzle-öğren-pratik yap-oyna). İzle Öğren Pratik Yap - Oyna 3

6 Tüm düzeylerde dersler bilgisayarlar üzerinden video görüntüsü ile başlar. Video içinde geçen konuşmalar paragraf halinde görülür ve üzerinde kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation), dil bilgisi (grammar) konuları işlenir. Her bölümde ses kayıt, kaydedilen sesin dinlenmesi, telaffuzların karşılaştırılması bulunur. Öğretimin arkasından oyunlar ve testler gelir. Kursa başlarken kursiyerlere yerleştirme (placement) testi, düzeyler arasında ve son düzey sonunda ise kursiyerlerin yeterlilik seviyelerini ölçecek testler uygulanır. Yerleştirme sınavı kelime bilgisi (vocabulary), dil bilgisi (grammar), dinleme (listening) bölümlerinden oluşur. Bu sınavlar bilgisayar üzerinden uygulanır. 4

7 9. PROGRAMIN SÜRESİ: I. DÜZEY: Temel (Basic) 150 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 10 hafta x 15 saat = 150 saat II. DÜZEY: Başlangıç (Intro) 255 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 17 hafta x 15 saat = 255 saat III. DÜZEY: Orta (Middle Mastery) 300 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat IV. DÜZEY: Gelişmiş (Senior Mastery) 300 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat V. DÜZEY: Telaffuz (Master Pronunciation) 300 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat 10. PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI Seviye Tespit Sınavı (Placement Test) : 1. Kelime Testi (Vocabulary Test) 2. Dilbilgisi Testi (Grammar Test) 3. Dinleme Testi (Listening Test) I. DÜZEY: Temel (Basic) 1. HAFTA I. UNIT 1: Greetings A. Title Hello! B. Function Introducing someone/oneself C. Vocabulary Names 5

8 2. HAFTA Numbers 0 10 D. Pronunciation Alphabet names (K, M, Z) II. UNIT 2: Leave Taking 3. HAFTA A. Title How are you? B. Function Saying hello and goodbye C. Vocabulary Public sings (entrance, exit etc.) Numbers D. Pronunciation Alphabet names (X, H, G) III. UNIT 3: Family 4. HAFTA A. Title This is my family B. Function Describing family members C. Vocabulary Family members Public sings (rest rooms, man, women etc.) Numbers (21 100) D. Pronunciation Alphabet names (D, W, S) IV. UNIT 4: Daily Routines A. Title What Do You Do In The Evening? B. Function Describing daily routines C. Vocabulary Parts of head (eyes, nose, lips etc.) D. Pronunciation Alphabet names (N, B, T) 6

9 5. HAFTA V. UNIT 5: Likes and Dislikes 6. HAFTA A. Title I like Pizza B. Function Expressing likes and dislikes C. Vocabulary Breakfast, lunch and supper D. Pronunciation Alphabet names (P, J, L) VI. UNIT 6: School Life 7. HAFTA A. Title Can I borrow your pencil? B. Function Making request C. Vocabulary Classroom objects and actions D. Pronunciation Alphabet names (Q, R, Y) VII. UNIT 7: Places 8. HAFTA A. Title Where is the store? B. Function Asking for a giving directions C. Vocabulary Transportation and traffic signs D. Pronunciation Alphabet names (C, F, V) VIII. UNIT 8: Money A. Title How much is it? B. Function Asking about prices C. Vocabulary Grocery items D. Pronunciation 7

10 Alphabet names (A, E) 9. HAFTA IX. UNIT 9: Shopping 10. HAFTA A. Title May I help you? B. Function Shopping for clothes C. Vocabulary Colors and clothes D. Pronunciation Alphabet names (I, O, U) CONSOLIDATION PROGRESS TEST I II. DÜZEY: Başlangıç (Intro) 1. HAFTA I. UNIT 1: Meeting People Hi Joe. How are you? This is my friend Joe. Joe where are you from? See you later goodbye. Greeting and responses Introducing yourself and others Asking for language Saying goodbye Be: Subject pronouns and contractions Be: negatives Be: yes/no questions and short answers WH- questions Alphabet and names Numbers Countries and languages Family 8

11 2. HAFTA Syllables Word Stress Word Stress: multiples of ten and -teen numbers Basic sentence stress II. UNIT 2: Shopping 3. HAFTA We need milk. The 5 lb bag of sugar is $1.95. How much is the chicken? Does that shoe fit you? I need new jeans. The total is $ Making suggestions Expressing likes and dislikes Asking about prices Asking for simple directions Buying clothing Paying for items Count and non-count nouns Simple present: final -s and negatives How much vs. how many This, that, these and those Object pronouns Simple present: yes/no and WH - questions Food sugar, milk, cheese, Measurements Food chicken, beef, Clothes and colors Adjectives: opposites Money The Schwa Sound Final s/-es Reduction: for Contrastive sentence stress Reduction: can Word Stress: reduction of unstressed syllables CONSOLIDATION Unit 1 and 2 9

12 4 ve 5. HAFTALAR III. UNIT 3: Getting Around Where can I get a taxi? (4 th week) Let s go by bus (4 th week) The train leaves at 4:30 (5 th week) Do you have the subway map? (5 th week) Asking about availability Using public transportation Ordering food and drinks Asking for and giving stress directions Prepositions of location Comparatives Prepositions of time Prepositions of movement Buildings (bank, library, school etc.) Forms of transportations Airport Get, have and take Initial consonant clusters Intonation: yes/no and WH Questions Intonation: statements and polite requests can vs. can t 6 ve 7. HAFTALAR IV. UNIT 4: Getting Together It s good to meet your family. (6 th week) Can I get you something to eat? (6 th week) What time is it? (7 th week) Giving and responding to compliments Offering hospitality Asking and telling the time Possessive adjectives and pronouns And, but and or Here vs. there Family (uncle, niece etc.) Rooms in a house Describing people (tall, sort, thin etc.) 10

13 8. HAFTA Reduction: pronouns and possessives (1) Reduction: do Linking: consonants CONSOLIDATION Unit 3 and 4 9 ve 10. HAFTALAR V. UNIT 5: Finding a Job What do you want to do? (9 th week) My neighbor made cabinets and chairs. (9 th week) I heard you have jobs available. (10 th week) What are your skills? (10 th week) I want you to work with us. (10 th week) Asking about someone s job Talking about your weekend Using the phone Making requests and asking for permission Responding to good and bad news Simple past: be Simple past: regular words Articles: a vs. an Simple Past: questions Simple Past: irregular verbs Jobs (cook, doctor, mechanic, engineer etc.) Employment Phoning Interviews The calendar (days, months, years) Sentence stress: new information Final d/-ed Reduction: or Reduction: pronouns and possessives (2) Reduction: want to, going to and got to 11

14 11 ve 12. HAFTALAR VI. UNIT 6: Banking Can you help me open an account? (11 th week) What is your date of birth? (11 th week) May I withdraw some money from my account? (12 th week) Using the bank and post offices Exchanging personal information Asking for clarification Modals: form Modals: Meaning Some vs. any Banks and post offices Personal information Some, any etc. Intonation: alternative questions Linking and reduction: would you, could you and did you Reduction: to 13. HAFTA CONSOLIDATION Unit 5 and 6 14 ve 15 HAFTALAR VII. UNIT 7: Going to the Doctor I have a headache (14 th week) We have an appointment at 3:00 (14 th week) What s the emergency? (14 th week) Let me get some information. (15 th week) You need ten stitches. (15 th week) Take two pills after you eat. (15 th week) Describing symptoms Making appointments Calling emergency Expressing feelings Describing location of buildings Agreeing and disagreeing 12

15 Imperatives Present progressive: form Present progressive: use Phrasal verbs There is/are vs. it is/they are Present progressive vs. simple present and non-action verbs The body (tongue, forehead, nose etc.) Illnesses (toothache, headache etc.) Injuries (cut, burn etc.) Emotions Treatments Physical feelings Word stress: compound nouns and terms Linking consonant + vowel Pauses Word stress: word forms Intonation: low rising Final consonant clusters 16 ve 17. HAFTALAR VIII. UNIT 8: Having Fun What are you doing this weekend? (16 th week) Would you two like to come? (16 th week) We are going to buy tickets for the game. (17 th week) Let s all do something together soon. (17 th week) Talking about the weather Giving and responding to invitation Getting better acquainted Interrupting politely Modals: necessity Future: will and be going to Quantifiers: much vs. many, a few vs. a little, and a lot of Future: simple present and present progressive Weather Activities Sports Describing people (blond, brown etc.) Reduction: and and an 13

16 Silent consonants Reduction: review Intonation: review PROGRESS TEST II III. DÜZEY: Orta (Middle Mastery) 1, 2 ve 3. HAFTALAR I. UNIT 1: In the Kitchen You could add the rice. (1 st week) What time is it now? (2 nd week) There s lots of time. (3 rd week) Talking about food preparation (home cooking) Asking for and telling the time Discussing amount of time Be: Contractions, Yes/no and WH-questions Do: Contractions and negatives Modals: necessity, advice, ability, possibility and permission Measurements Food and spices Recipes and cooking items Numbers in measurements and time Prepositions of time Expressions of time (t ) ch chops (v) v Five (ð) dh The 4, 5, 6, 7 ve 8. HAFTALAR II. UNIT 2: At the Supermarket Is the quart-size milk on sale? (4 th week) How many apples are in a bushel? (5 th week) We need ¼ cup tomato paste. (6 th week) We need enough pop for thirty people. (7 th week) Is there a dry cleaner around here? (8 th week) 14

17 Expressing needs Asking for advice Talking about quantity Making suggestion Comparing size and price Asking for directions Offering and asking for help Conjunctions: and, so, but, because Comparatives Superlatives Quantifiers Conditionals Measurements Foods and containers (dairy, produce, canned goods, drinks) Numbers in measurements (prices, length, two cups, six cons etc.) Points of compass Prepositions of movement (f) f loaf (p) p pop ( r) r remember (aı) ai buy (θ) th thing 9, 10, 11 ve 12. HAFTALAR III. UNIT 3: At the Park What have you been doing this summer? (9 th week) I went to Lake Joseph in June. (10 th week) Have you taken geometry yet? (11 th week) Krista got through history because of you (12 th week) Making small talk (weather, sports, current events) Giving and receiving compliments Discussing leisure activities and current events Parts of speech: subjects, verbs, objects, adjectives and adverbs Subject and object pronouns Count vs. non count nouns Stative vs. active verbs Using adjectives and adverbs Possessive adjectives Possessives pronouns Adverbs of time, frequency and manner 15

18 Fragment vs. complete sentence Sports and recreation (volleyball, basketball etc.) Weather and temperature (summer, warmer etc.) Social life and extra-curricular activities [b] b been [w] w well [i] ee see [k] k keep 13, 14 ve 15. HAFTALAR IV. UNIT 4: With Friends Hi guys. How s it going? (13 th week) This is Jessica Nell. (14 th week) It was nice to meet you Jessica. (15 th week) Using idiomatic greetings and farewells Introducing yourself and others Making small talk (weekend plans, leisure activities, meeting new people) Simple present and present progressive Simple past and past progressive Future tense: will, be going to and simple present as future Expressions of time Leisure activities Work/study schedules and activities Common idioms used in small talk Public transportation (bus, trains etc.) Places in the community (school, café etc.) [ae] a dance [au] ow down [aı] ai five 16, 17, 18, 19 ve 20. HAFTALAR V. UNIT 5: At School Which chapter are you on? (16 th week) Dou you want to study with us? (17 th week) Are there any vending machines in the library? (18 th week) 16

19 Do you know what photosynthesis is? (19 th week) Would you like to do something over the weekend? (20 th week) Asking for help and clarification Asking for and following directions Inviting and responding to invitations Making and accepting apologies Giving and responding to opinions Making suggestion Yes/no questions (be, do, have) Interrogative words (1): what, who, whom, whose, which Tag questions (be, do, have) Interrogative words (2): when, where, why, Interrogative words/phrases (3): how, how many, how far, how much. etc Work/study schedules and activities (chapter, exam etc.) Biology terms Places in the community (library, park etc.) [v] uh subway [s] s study [ı] i quiz PROGRESS TEST III 17

20 IV. DÜZEY Gelişmiş (Senior Mastery): 1. HAFTA I. UNIT 1: Casual Introductions and Small Talk I d like you to meet him. How do you and Rose know each other? I saw Journey of Fear last week. It s great! Introducing yourself and others: Informal Making small talk (apartment living, roommates, movies, common interests) Giving and receiving compliments Inviting and responding to invitations Expressing opinions Prefixes, suffixes, and roots: Function and use Casual greetings and Farewells Movie genres Greek and Latin roots Prefixes and suffixes: Form and meaning D. Pronunciation [ı] i it [t] t delighted [dz] j journey 2 ve 3. HAFTALAR II. UNIT 2: Making Introductions It s great to see you. How are you? (2 nd week) How long has it been since we ve seen each other? (2 nd week) So, how s your tennis game, Tom? (3 rd week) Well, I need to be going. (3 rd week) Introducing others: Levels of formality Using titles of respect Using pre-closings Discussing conditions at work Discussing common interests Equatives Comparatives Superlatives Parallelism and paired conjunctions Formal greetings and farewells 18

21 4. HAFTA Titles of respect [u] oo do [υ] u good [a υ] ow sounds [g] g going III. UNIT 3: Registering for Classes How many hours are you taking? I can t take that class this semester. What s your major? Registering for university classes Discussing course scheduling, classes, teachers Expressing opinions Discussing unrealized plans Making suggestions Equities Modals: permission, ability, possibility, advice and necessity Using modals in questions (requests and invitations) Course schedules Descriptive adjectives (opinions about course classes and teachers) [f] f fitting [dz] j Joel [l] l Lee 5 ve 6. HAFTALAR IV. UNIT 4: Shopping at a Convenience Store What time is it? (5 th week) How late is the convenience store open? (5 th week) Do you want some crackers? (5 th week) Do you want a six-pack of root beer? (6 th week) Do you have a smaller bill to pay with? (6 th week) Discussing class assignments Alternative ways of telling time Asking about location of items in a store Expressing needs Making purchases Discussing intentions Review: Yes/no and WH-questions 19

22 Dependent clauses: noun, adjective, and adverb Tag questions Questions in reported speech Class assignments Expressions of time Physical feelings Convenience store items Money [ai] ai assignment [a υ] ow wow [n] n find 7. HAFTA V. UNIT 5: Job Hunting I m looking for a job as a waiter. I think I ll give them a call. You can stop by for an interview. Requesting assistance Expressing needs Discussing job skills and preferences Offering advice Asking for information Making interview appointments Real conditionals Unreal conditionals Occupations and skills Job search terms Classified ad terminology [w] w want [g] g great [k] k could 8 ve 9. HAFTALAR VI. UNIT 6: Studying to Get a Driver s License I m studying to take the written test. (8 th week) Who has the right-of-way at an intersection? (8 th week) 20

23 Can you turn right at a red light? (9 th week) Give an example of unsafe driving. (9 th week) Summarizing information from spoken and written sources Studying for a driver s test Discussing traffic rules and regulations Offering encouragement Gerunds: Form and use Verbs followed by gerunds only Go + gerund Infinitives: Form and use (subject, object) Verbs followed by infinitives or gerunds Licensing terms Traffic laws [i] ee already [z] z quiz [n] ng nearing [m] m more 10 ve 11. HAFTALAR VII. UNIT 7: Budgeting For a Semester Are you on semester or a quarter system? (10 th week) How many credits can you afford? (10 th week) Are you a resident or a nonresident? (11 th week) Do you work part-time or full-time? (11 th week) Offering assistance and advice Discussing costs of higher education (tuition and living expenses) Expressing needs Discussing preferences Discussing school and work schedules Passive voice: Form and use Passive voice: Present, past and future tense Stative passive Passive expressions with get and have University registration terms University expenses University living arrangements (h) h help (f) f fee 21

24 (s) s (n) n state anyone 12 ve 13. HAFTALAR VIII. UNIT 8: Budgeting For a Month What kind of budgeting help do you need? (12 th week) Where do you eat? (12 th week) How much are utilities here? (13 th week) What expenses are left? (13 th week) Asking for assistance Stating opinions Discussing necessity and possibility Offering advice and information Discussing pros and cons Count and non count nouns in measurements Definite and indefinite articles Quantifiers Living expenses Budgeting terms Types of utilities [p] p help [y] y your [Λ] uh much [e] e expenses 14 ve 15. HAFTALAR IX. UNIT 9: Job Interview Why are you interviewing for this job? (14 th week) Do you have questions about this job, Michael? (14 th week) Do you have a food-handler s permit? (14 th week) What is the work Schedule? (15 th week) Do you have any questions, Richard? (15 th week) Interviewing for a job Discussing job qualifications and skills Negotiating a wage Asking about benefits Planning work schedules 22

25 Present progressive Stative verbs Past progressive Future progressive Subject-verb agreement Jobs interviews Job skills and requirements Work schedules Wages and benefits [v] v everything [y] y yes [t] t Kent [ə] dh this [ ] e Kent 16. HAFTA X. UNIT 10: Asking For Technical Help A. Title I can t get into the program. I ve got video, but I can t hear anything. Should I check the power cords? B. Function Asking for and giving technical assistance Expressing needs Discussing technical problems Making suggestions Solving problems through process of elimination Giving and following oral instructions Prepositions of place Prepositions of time Prepositions of location Prepositions of movement Phrasal verbs: Separable and inseparable Computers: Parts and functions Multimedia equipment Idiomatic prepositional phrases Phrasal verbs [e] ey okay [w] w Wendy [æ] a can 23

26 17 ve 18. HAFTALAR XI. UNIT 11: Discussing Business Did you make it to the sales meeting? (17 th week) What can we do about the problem? (17 th week) What did the supervisor say? (18 th week) Do you agree with the solution? (18 th week) Expressing concerns Discussing possible solutions Expressing strong opinions Handling objections Presenting arguments with objectivity Making sales proposals Subject and object pronouns Indefinite pronouns Possessive pronoun vs. possessive adjective Gender-neutral pronouns Reflexive pronouns Sales organizations: personnel and procedures Marketing plans Sales proposals [ ıכּ] oy join [s] s so [d] d already [h] h hurt 19 ve 20. HAFTALAR XII. UNIT 12: Discussing Literature Let s go over some of the important aspects of the novel.(19 th week) Who is the hero of The Grapes of Wrath? (19 th week) The story was consistent, without being predictable. (20 th week) Does everyone agree with Julia s opinion? (20 th week) Steinbeck s writing style is very simple and clear. (20 th week) Discussing story elements, characters, plot and writing styles Participating in class discussions Leading class discussions Stating positive and negative opinions about literature Agreeing and disagreeing 24

27 Present perfect Present perfect progressive Past perfect Past perfect progressive Future perfect Future perfect progressive Past participles Story elements Characterization and plot Literary criticism Writing styles [r] r read [t ] ch preacher [p] p simple [ ] sh social [o] o so 25

28 V. DÜZEY: Telaffuz (Master Pronunciation) 1-7. HAFTALAR I. Instruction Part A. Sounds 1. Vowels a. Practice sound b. Compare sound 2. Consonants a. Practice sound b. Compare sound B. Beyond Sounds a. Basics b. Stress c. Reduction d. Linking and consonant clusters e. Intonations f. Sounds and spelling II. Practice Part A. Sound Contrasts a. Random selection of any pair b. Native language challenge c. Personal choice consonants d. Personal choice vowels B. Tongue Twisters a. Select by letters b. Select by sound c. Random selection HAFTALAR II. Practice Part Bu bölümde aşağıdaki dil işlevleri kullanılarak uygulamaya dönük alıştırmalar yapılır. Functions: 1. Social interactions a. Giving greetings b. Making introductions c. Inviting d. Formal invitations e. Expressing thanks f. Apologizing g. Closing a conversation h. Saying goodbye 26

29 2. Dealings with language problems a. Asking for help b. Asking for repetition c. Paraphrasing d. Checking comprehension e. Reformulating what another said f. Reformulating what you said 3. Getting things done a. Asking for information b. Asking for directions c. Leaving and taking messages d. Making and responding to request e. Complaining f. Seeking and giving permission g. Offering suggestions 4. Conversing a. Disagreeing politely b. Interrupting c. Reacting d. Changing the subject e. Saying no tactfully f. Expressing disappointment 27

30 11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 1.Yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme: 1.1. Verilen bilgilerin ne ölçüde öğrenildiğini saptamak, 1.2. Öğrencinin bir sonraki aşamaya hazır olup olmadığını anlamak, 1.3. Aynı gruba devam eden öğrencilerin düzeylerinin karşılaştırarak durum değerlendirmesi yapmak, 1.4 Aynı düzeydeki gruplar arasındaki farklılıkları ortaya çıkartmak, 1.5. Yapılan eğitimdeki etkiliğini belirlemek için kullanılır. 2. Yabancı dil eğitiminde kursiyerler ölçme ve değerlendirme çalışmalarında düzeylerine uygun bir sınava alınırlar 3. Bu programla geliştirilmesi hedeflenen tüm beceriler değerlendirilir. 4. Yapılan testler öğrenciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve yanlış yorumlara yol açmayacak niteliktedir. 5. Sınav için verilen süre soruların sayısına ve niteliğine göre ayarlanmıştır. 6. Sınav sorularının hazırlanmasında; kısa cevaplı, açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirme gerektiren vb. soru tiplerinden yararlanılmıştır. 12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ 1. Yabancı dil öğretiminde en son uygulanan yöntem ve yaklaşımlara uygun, göze ve kulağa hitap eden araçlarla desteklenen İngilizce Dil Eğitimi Programına ait her çeşit, detaylı ders kitapları kullanılmaktadır. 2. Göze hitap eden belli başlı araçlar şunlardır: 2.1. Videolar (videos) 2.2. Gerçek nesneler (Real objects) 2.3. Resimler (pictures) Tek bir nesneyi ya da tek bir kişiyi gösteren resimler (flashcards), Filmler ve slâytlar (filmstrips and slides) Tepegöz (overhead projector/ohp) 3. Kulağa hitap eden araçlar şunlardır: 3.1. Video, 3.2. Ek CD ler 4. Hem göze hem kulağa hitap eden araçlar ise şunlardır: 4.1. Video, 4.2. Filmler 5. Yabancı Dil Öğretiminde Videonun Kullanımı 5.1. Dil öğretiminde video kullanımının amacı; temel dil becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmak ve dil-kültür bağlantısı içinde dil öğretimine yeni bir boyut eklemektir. 28

31 5.2. Video üç düzeyde de kullanılmaktadır. Konunun sunuşu, seçilen alıştırma tipleri ve filmin kaç kez gösterileceği düzeye göre belirlenir: 5.3. Video kullanımına öncelikle dikkat edilen hususlar şunlardır: Dersin planını hazırlamak için film önceden seyredilir, Dersin sunuluşunda daima bütünden ayrıntıya gidilir ve görüntüdeki her öğe metin bölümünde kelime ve cümle olarak ayrı ayrı ele alınır Her ne kadar ağırlık dinleme, izleme ve anlama becerilerinde ise de, video dört temel beceriyi geliştirici yönde kullanılmaktadır Öğrencilerin gerektiğinde- filmi bir kereden fazla izlemeleri sağlanır Video kullanımı ile ilgili teknikler şunlardır: Film izlendikten sonra metin sayfasından replikler tek tek dinlenir Öğrencilere, filmi izledikten sonra filimde anlatılan konu ve kurallarla ilgili alıştırmalar verilir Öğrencilerin, filmde gördükleri kültürel ögeler açıklanır. 29

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5.

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. 1128 Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. Sınıf Örneği) Ali DÖNGEL Ankara Eğitim Müfettişi Özet DynEd

Detaylı

Bu kitabı okumaya başlamadan önce First English öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz!

Bu kitabı okumaya başlamadan önce First English öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Öğretmen El Kitabı Bu kitabı okumaya başlamadan önce First English öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Bu kitapta, öğrenci el kitaplarında bulunan Nöro-bilimsel Altyapı, Doğru Çalışma Yöntemleri,

Detaylı

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF)

YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF) YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSE YABANCI DİL DERSİ PROGRAMI (Hz. 9-10-11 SINIF) AÇIKLAMA: Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alõnarak hazõrlanan ve halen Sõnõf Geçme Sisteminde uygulanmakta olan

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org.

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org. I ECL European Language Portfolio vrupa il Portfolyosu Young Learners (ge 6-12) ll rights reserved 2011,2012 European Language Portfolio: registered model o. 2012.R007 warded to: British Educational ffairs

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1

English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNGİLİZCE KURSU KULLANIM KILAVUZU English Plus Millenium Kullanım Kılavuzu Sayfa 2 English Millenium İçindekiler Giriş... 3 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz!

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Öğretmen El Kitabı Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Bu kitapta, öğrenci el kitaplarında bulunan Nöro-bilimsel Altyapı, Doğru Çalışma Yöntemleri,

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

Managing Staff and Volunteers for CSOs

Managing Staff and Volunteers for CSOs Azerbaijan Civil Society Strengthening Programme Training Courses Managing Staff and Volunteers for CSOs Course Toolkit Baku 2011 This project is funded by the European Union This document has been produced

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI 1. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK SINAVI A) Amaç ve tanım : Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı,

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 368-389, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428189 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı

2013-2014. TÜ de lk Ad m. UOLP Hazırlık Programı TÜ de lk Ad m Yabancı Diller Yüksekokulu Maçka Tesvikiye 34367 - Istanbul Tel: (0212) 232 47 27-249 81 10-293 13 00 Faks: (0212) 232 17 70 2013-2014 UOLP Hazırlık Programı e-posta: ituydy@itu.edu.tr web:

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı

Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I RES-101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersleri Dili

Detaylı

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

GENEL OLARAK TENSE. Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Nedir? Ne işe yarar? GENEL OLARAK TENSE Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir. Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar? Present mevcut (şu anla ilişkili) V 1 Past geçmiş (pass

Detaylı

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder DERS ADI Total English Intermediate Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 2. 176 176 Okt. İdil Ejder Ders Sorumluları Ders

Detaylı

KİTAPLARIM Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü Aviationary - Aviation Dictionary of Terms & Abbreviations

KİTAPLARIM Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü Aviationary - Aviation Dictionary of Terms & Abbreviations KİTAPLARIM Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar Sözlüğü Aviationary - Aviation Dictionary of Terms & Abbreviations AVIATIONARY: AVIAtion DicTIONARY of Terms and Abbreviations / Havacılık Terimleri ve Kısaltmalar

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı