T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi. TARIH: f'32 I 12. os". zeob KONU: Ingilizce Dil Ögretimi Kurs Programi ÖNCEKI KARARiN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi. TARIH: f'32 I 12. os". zeob KONU: Ingilizce Dil Ögretimi Kurs Programi ÖNCEKI KARARiN"

Transkript

1 T.C. MiLLIEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi SAYi: TARIH: f'32 I 12. os". zeob KONU: Ingilizce Dil Ögretimi Kurs Programi ÖNCEKI KARARiN SAYi: i TARIH: Özel Ögretim Kurumlari Genel Müdürlügünün tarih ve sayili yazisi üzerine Kurulumuzda görüsülen "Ingilizce Dil Ögretim i Kurs Programi"mn ekli örnegine göre kabulü kararlastirildi. Nazim Irfan TANRiKULU ÜYE ~~) ~Veli KILIÇ ÜYE - ~ ---- ~ --- ) Ahmet Ergun BEDÜK ÜYE ~ Necati CANBEK ÜYE q~üye ( (?~rl!vi,,) Ibrahim BÜKEL ÜYE ~eh~tek ÜYE Hil~~AK ÜYE ( h~~/'i) Dr. Muammer YILDIZ ÜYE Aa mte :=:::- Merdan TUFAN ÜYE

2 T.c. lyiilli EGITIM BAKANLIGI Özel Ögretim Kurumlari GenellYIüdürlügü SA YI: B.08.0.ÖÖG (K5) KONU:Ögretim Programi o'. ') q. 6' ' "") av;;'.~ ri L. 1 i' 'f),' f)'", ii" A.-f' {lwtg.pyn?~( ffwj TALIlYI VE TERBIYE KURULU BAsKANLicaNA.. ILGI: tarihli yazi,,--.. Ankara Ili Çankaya Ilçesi Mesrutiyet Caddesi No: 1 Kat:4-5 Kizilayadresinde bulunan Gelisim Egitim Ögretim 'Faal.Tur.San.Tic.Ltd.Sti. kendi özel egitim kurumunda "Ingilizce Dil Egitimi Yazilim Programi" uygulanmak istenmesine iliskin ilgi yazi ve eki program ekte sunulmustur. Söz konusu taslak program Genel Müdürlügümüzce de program çerçevesi bakimindan incelenerek uygun bulunmustur. Programin uygulanip uygulanmayacagina iliskin Baskanliginiz görüsünün bildirilmesini ve eklerin iadesini arz ederim. r- ~O Cemal TASAR Genel Müdür V. (j ~t"' Ek: i- Yazi örnegi 2-Taslak program ve disket.t;::.0_..;3)1 ~.-.,' :01..,..',Ok"O;.'O * o,/.~,,~om.-c-"- 0"--0 '0 ;.:,,J. '\'9,;. Beseyler KampÜsÜ E-Blok 0650() / ANKARA Tc! : Fax; E-Posta Intadresi : r:rti~ ~e] iefffm

3 1. KURUMUN ADI: 2. KURUMUN ADRESİ: 3. KURUCUNUN ADI: 4. PROGRAMIN ADI: İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİ KURS PROGRAMI 5. PROGRAMIN DAYANAĞI: sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Kanunu tarih ve 24 sayılı Özel Kurslar Çerçeve Programı 6. PROGRAMIN SEVİYESİ: En az ilköğretim okulundan mezun olanlar ile yetişkinlere yöneliktir. 7. PROGRAMIN AMAÇLARI: Bu program ile kursiyerlerin, 1. İngilizceyi normal hızda konuşulduğunda dinleme ve anlamaları, 2. İngilizce bir parçayı, sesli ve sessiz okunduğunda doğru olarak anlamaları, 3. İngilizceyi anlaşılır ve akıcı biçimde konuşmaları, 4. Duygu ve düşüncelerini anlaşılır bir şekilde İngilizce olarak ifade edebilmeleri, 5. Dili kendi kültürü içerisinde tanımalarını sağlamaları, 6. Kurs süresince ve kursu bitirdikten sonra dili öğrenmede kararlı olmaları, 7. İngilizce konuşulan ülkelerin kültür ve değerlerinin farkında olmaları, 8. İngilizce iletişim kurmaya istekli olmaları, 9. Düzeyine uygun yayınları izlemeye istek duymaları, beklenmektedir. 1

4 8. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: Örgün eğitim ve örgün eğitim çağı dışında kalan ve/veya herhangi bir nedenle eğitim kurumlarına devam edemeyen bireylerin yabancı dil eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu program hazırlanmıştır. Bu kurs programı aşağıda belirtilen şemadan yola çıkılarak düzenlenmiştir. Bu şema, hedef dilde iletişim için gerekli olan bilgi (dil bilgisi, sesletim ve sözcük öğretimi) ve beceriler (konuşma, okuma, yazma ve dinleme) arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İletişimsel Yeterlik Konuşma (speaking) Yazma (Writing) Beceriler (Skills) Dinleme (Listening) Okuma (Reading) Kelime (Lexis) Bilgi (Knowledge) Sesletim (Pronunciation) Dil Bilgisi (Grammar) Programda toplam beş düzey (temel, başlangıç, orta, gelişmiş ve telaffuz) bulunmaktadır. Bu düzeylerde işlenecek olan konular programın içeriğinin toplam kurs süresine göre haftalık dağılımında gösterilmektedir. İçerik; konuların özelliğine göre aşamalı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmıştır. I.Temel (Basic) düzeyde içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary) ve telaffuz (pronunciation) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 9 adet ünite bulunmaktadır. II. Başlangıç (Intro) düzeyinde içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 8 adet ünite bulunmaktadır. III. Orta düzey (Middle Mastery) konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır Bu düzeyde 5 adet ünite bulunmaktadır. IV. Gelişmiş düzeyde (Senior mastery) içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 12 adet ünite bulunmaktadır. V. Düzeyde (Master Pronunciation) içerik; öğretim (instruction) ve uygulama olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Öğretim bölümünde sesli ve sessiz harflerin öğretimi, hece, kelime ve cümle vurguları ve tonlamaları yer almaktadır. Uygulama bölümünde ise ses 2

5 karşılaştırılması (sound contrasts), tekerlemeler (tongue twisters) ve gerekli sözcük yapıları (usefull phrases) bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde gerekli dil işlevleri (functions) verilerek uygulamaya dönük alıştırmalar yapılır. Konuların öğretiminde yararlanılacak öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda belirtilmiştir: A. Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 1. Gösteri (Demonstration) 2. Soru-Cevap (Question and Answer) 3. Drama ve Rol Yapma (Drama and Role-Play) 4. Benzetim (Simulation) 5. İkili ve Grup Çalışmaları (Pair-Work and Group Work) 6. Eğitsel Oyunlar (Educational Games) 7. İletişim Oyunları (Communication Games) 8. Gramer Oyunları (Grammar Games) B. Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim (Individualized Instruction) 2. Bilgisayar Destekli Öğretim (Computer-Assisted Instruction) Bireysel öğretim yöntem ve teknikleri daha çok öğrencilerin sınıf dışı öğrenmelerinde yararlı olacak tekniklerdir. Bu programda kursiyerler bilgisayar destekli öğretim görmektedirler. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bilgisayar destekli öğretim ile öğrenciler daha iyi öğrenmekte ve bilgileri daha kalıcı olmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar destekli öğretim öğrencilerin sistem üzerinde otomatik olarak ne kadar çalışıp çalışmadıklarını, ne kadar neyi öğrendiklerini veri tabanında saklayarak öğretmene bilgi vermede çok faydalıdır. Bilgisayar destekli İngilizce dil öğreniminde kursiyerler bir yandan öğrenirken bir yandan da öğrendiklerinin pratiğini yaparlar ( İzle-öğren-pratik yap-oyna). İzle Öğren Pratik Yap - Oyna 3

6 Tüm düzeylerde dersler bilgisayarlar üzerinden video görüntüsü ile başlar. Video içinde geçen konuşmalar paragraf halinde görülür ve üzerinde kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation), dil bilgisi (grammar) konuları işlenir. Her bölümde ses kayıt, kaydedilen sesin dinlenmesi, telaffuzların karşılaştırılması bulunur. Öğretimin arkasından oyunlar ve testler gelir. Kursa başlarken kursiyerlere yerleştirme (placement) testi, düzeyler arasında ve son düzey sonunda ise kursiyerlerin yeterlilik seviyelerini ölçecek testler uygulanır. Yerleştirme sınavı kelime bilgisi (vocabulary), dil bilgisi (grammar), dinleme (listening) bölümlerinden oluşur. Bu sınavlar bilgisayar üzerinden uygulanır. 4

7 9. PROGRAMIN SÜRESİ: I. DÜZEY: Temel (Basic) 150 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 10 hafta x 15 saat = 150 saat II. DÜZEY: Başlangıç (Intro) 255 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 17 hafta x 15 saat = 255 saat III. DÜZEY: Orta (Middle Mastery) 300 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat IV. DÜZEY: Gelişmiş (Senior Mastery) 300 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat V. DÜZEY: Telaffuz (Master Pronunciation) 300 Ders Saati Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat 10. PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI Seviye Tespit Sınavı (Placement Test) : 1. Kelime Testi (Vocabulary Test) 2. Dilbilgisi Testi (Grammar Test) 3. Dinleme Testi (Listening Test) I. DÜZEY: Temel (Basic) 1. HAFTA I. UNIT 1: Greetings A. Title Hello! B. Function Introducing someone/oneself C. Vocabulary Names 5

8 2. HAFTA Numbers 0 10 D. Pronunciation Alphabet names (K, M, Z) II. UNIT 2: Leave Taking 3. HAFTA A. Title How are you? B. Function Saying hello and goodbye C. Vocabulary Public sings (entrance, exit etc.) Numbers D. Pronunciation Alphabet names (X, H, G) III. UNIT 3: Family 4. HAFTA A. Title This is my family B. Function Describing family members C. Vocabulary Family members Public sings (rest rooms, man, women etc.) Numbers (21 100) D. Pronunciation Alphabet names (D, W, S) IV. UNIT 4: Daily Routines A. Title What Do You Do In The Evening? B. Function Describing daily routines C. Vocabulary Parts of head (eyes, nose, lips etc.) D. Pronunciation Alphabet names (N, B, T) 6

9 5. HAFTA V. UNIT 5: Likes and Dislikes 6. HAFTA A. Title I like Pizza B. Function Expressing likes and dislikes C. Vocabulary Breakfast, lunch and supper D. Pronunciation Alphabet names (P, J, L) VI. UNIT 6: School Life 7. HAFTA A. Title Can I borrow your pencil? B. Function Making request C. Vocabulary Classroom objects and actions D. Pronunciation Alphabet names (Q, R, Y) VII. UNIT 7: Places 8. HAFTA A. Title Where is the store? B. Function Asking for a giving directions C. Vocabulary Transportation and traffic signs D. Pronunciation Alphabet names (C, F, V) VIII. UNIT 8: Money A. Title How much is it? B. Function Asking about prices C. Vocabulary Grocery items D. Pronunciation 7

10 Alphabet names (A, E) 9. HAFTA IX. UNIT 9: Shopping 10. HAFTA A. Title May I help you? B. Function Shopping for clothes C. Vocabulary Colors and clothes D. Pronunciation Alphabet names (I, O, U) CONSOLIDATION PROGRESS TEST I II. DÜZEY: Başlangıç (Intro) 1. HAFTA I. UNIT 1: Meeting People Hi Joe. How are you? This is my friend Joe. Joe where are you from? See you later goodbye. Greeting and responses Introducing yourself and others Asking for language Saying goodbye Be: Subject pronouns and contractions Be: negatives Be: yes/no questions and short answers WH- questions Alphabet and names Numbers Countries and languages Family 8

11 2. HAFTA Syllables Word Stress Word Stress: multiples of ten and -teen numbers Basic sentence stress II. UNIT 2: Shopping 3. HAFTA We need milk. The 5 lb bag of sugar is $1.95. How much is the chicken? Does that shoe fit you? I need new jeans. The total is $ Making suggestions Expressing likes and dislikes Asking about prices Asking for simple directions Buying clothing Paying for items Count and non-count nouns Simple present: final -s and negatives How much vs. how many This, that, these and those Object pronouns Simple present: yes/no and WH - questions Food sugar, milk, cheese, Measurements Food chicken, beef, Clothes and colors Adjectives: opposites Money The Schwa Sound Final s/-es Reduction: for Contrastive sentence stress Reduction: can Word Stress: reduction of unstressed syllables CONSOLIDATION Unit 1 and 2 9

12 4 ve 5. HAFTALAR III. UNIT 3: Getting Around Where can I get a taxi? (4 th week) Let s go by bus (4 th week) The train leaves at 4:30 (5 th week) Do you have the subway map? (5 th week) Asking about availability Using public transportation Ordering food and drinks Asking for and giving stress directions Prepositions of location Comparatives Prepositions of time Prepositions of movement Buildings (bank, library, school etc.) Forms of transportations Airport Get, have and take Initial consonant clusters Intonation: yes/no and WH Questions Intonation: statements and polite requests can vs. can t 6 ve 7. HAFTALAR IV. UNIT 4: Getting Together It s good to meet your family. (6 th week) Can I get you something to eat? (6 th week) What time is it? (7 th week) Giving and responding to compliments Offering hospitality Asking and telling the time Possessive adjectives and pronouns And, but and or Here vs. there Family (uncle, niece etc.) Rooms in a house Describing people (tall, sort, thin etc.) 10

13 8. HAFTA Reduction: pronouns and possessives (1) Reduction: do Linking: consonants CONSOLIDATION Unit 3 and 4 9 ve 10. HAFTALAR V. UNIT 5: Finding a Job What do you want to do? (9 th week) My neighbor made cabinets and chairs. (9 th week) I heard you have jobs available. (10 th week) What are your skills? (10 th week) I want you to work with us. (10 th week) Asking about someone s job Talking about your weekend Using the phone Making requests and asking for permission Responding to good and bad news Simple past: be Simple past: regular words Articles: a vs. an Simple Past: questions Simple Past: irregular verbs Jobs (cook, doctor, mechanic, engineer etc.) Employment Phoning Interviews The calendar (days, months, years) Sentence stress: new information Final d/-ed Reduction: or Reduction: pronouns and possessives (2) Reduction: want to, going to and got to 11

14 11 ve 12. HAFTALAR VI. UNIT 6: Banking Can you help me open an account? (11 th week) What is your date of birth? (11 th week) May I withdraw some money from my account? (12 th week) Using the bank and post offices Exchanging personal information Asking for clarification Modals: form Modals: Meaning Some vs. any Banks and post offices Personal information Some, any etc. Intonation: alternative questions Linking and reduction: would you, could you and did you Reduction: to 13. HAFTA CONSOLIDATION Unit 5 and 6 14 ve 15 HAFTALAR VII. UNIT 7: Going to the Doctor I have a headache (14 th week) We have an appointment at 3:00 (14 th week) What s the emergency? (14 th week) Let me get some information. (15 th week) You need ten stitches. (15 th week) Take two pills after you eat. (15 th week) Describing symptoms Making appointments Calling emergency Expressing feelings Describing location of buildings Agreeing and disagreeing 12

15 Imperatives Present progressive: form Present progressive: use Phrasal verbs There is/are vs. it is/they are Present progressive vs. simple present and non-action verbs The body (tongue, forehead, nose etc.) Illnesses (toothache, headache etc.) Injuries (cut, burn etc.) Emotions Treatments Physical feelings Word stress: compound nouns and terms Linking consonant + vowel Pauses Word stress: word forms Intonation: low rising Final consonant clusters 16 ve 17. HAFTALAR VIII. UNIT 8: Having Fun What are you doing this weekend? (16 th week) Would you two like to come? (16 th week) We are going to buy tickets for the game. (17 th week) Let s all do something together soon. (17 th week) Talking about the weather Giving and responding to invitation Getting better acquainted Interrupting politely Modals: necessity Future: will and be going to Quantifiers: much vs. many, a few vs. a little, and a lot of Future: simple present and present progressive Weather Activities Sports Describing people (blond, brown etc.) Reduction: and and an 13

16 Silent consonants Reduction: review Intonation: review PROGRESS TEST II III. DÜZEY: Orta (Middle Mastery) 1, 2 ve 3. HAFTALAR I. UNIT 1: In the Kitchen You could add the rice. (1 st week) What time is it now? (2 nd week) There s lots of time. (3 rd week) Talking about food preparation (home cooking) Asking for and telling the time Discussing amount of time Be: Contractions, Yes/no and WH-questions Do: Contractions and negatives Modals: necessity, advice, ability, possibility and permission Measurements Food and spices Recipes and cooking items Numbers in measurements and time Prepositions of time Expressions of time (t ) ch chops (v) v Five (ð) dh The 4, 5, 6, 7 ve 8. HAFTALAR II. UNIT 2: At the Supermarket Is the quart-size milk on sale? (4 th week) How many apples are in a bushel? (5 th week) We need ¼ cup tomato paste. (6 th week) We need enough pop for thirty people. (7 th week) Is there a dry cleaner around here? (8 th week) 14

17 Expressing needs Asking for advice Talking about quantity Making suggestion Comparing size and price Asking for directions Offering and asking for help Conjunctions: and, so, but, because Comparatives Superlatives Quantifiers Conditionals Measurements Foods and containers (dairy, produce, canned goods, drinks) Numbers in measurements (prices, length, two cups, six cons etc.) Points of compass Prepositions of movement (f) f loaf (p) p pop ( r) r remember (aı) ai buy (θ) th thing 9, 10, 11 ve 12. HAFTALAR III. UNIT 3: At the Park What have you been doing this summer? (9 th week) I went to Lake Joseph in June. (10 th week) Have you taken geometry yet? (11 th week) Krista got through history because of you (12 th week) Making small talk (weather, sports, current events) Giving and receiving compliments Discussing leisure activities and current events Parts of speech: subjects, verbs, objects, adjectives and adverbs Subject and object pronouns Count vs. non count nouns Stative vs. active verbs Using adjectives and adverbs Possessive adjectives Possessives pronouns Adverbs of time, frequency and manner 15

18 Fragment vs. complete sentence Sports and recreation (volleyball, basketball etc.) Weather and temperature (summer, warmer etc.) Social life and extra-curricular activities [b] b been [w] w well [i] ee see [k] k keep 13, 14 ve 15. HAFTALAR IV. UNIT 4: With Friends Hi guys. How s it going? (13 th week) This is Jessica Nell. (14 th week) It was nice to meet you Jessica. (15 th week) Using idiomatic greetings and farewells Introducing yourself and others Making small talk (weekend plans, leisure activities, meeting new people) Simple present and present progressive Simple past and past progressive Future tense: will, be going to and simple present as future Expressions of time Leisure activities Work/study schedules and activities Common idioms used in small talk Public transportation (bus, trains etc.) Places in the community (school, café etc.) [ae] a dance [au] ow down [aı] ai five 16, 17, 18, 19 ve 20. HAFTALAR V. UNIT 5: At School Which chapter are you on? (16 th week) Dou you want to study with us? (17 th week) Are there any vending machines in the library? (18 th week) 16

19 Do you know what photosynthesis is? (19 th week) Would you like to do something over the weekend? (20 th week) Asking for help and clarification Asking for and following directions Inviting and responding to invitations Making and accepting apologies Giving and responding to opinions Making suggestion Yes/no questions (be, do, have) Interrogative words (1): what, who, whom, whose, which Tag questions (be, do, have) Interrogative words (2): when, where, why, Interrogative words/phrases (3): how, how many, how far, how much. etc Work/study schedules and activities (chapter, exam etc.) Biology terms Places in the community (library, park etc.) [v] uh subway [s] s study [ı] i quiz PROGRESS TEST III 17

20 IV. DÜZEY Gelişmiş (Senior Mastery): 1. HAFTA I. UNIT 1: Casual Introductions and Small Talk I d like you to meet him. How do you and Rose know each other? I saw Journey of Fear last week. It s great! Introducing yourself and others: Informal Making small talk (apartment living, roommates, movies, common interests) Giving and receiving compliments Inviting and responding to invitations Expressing opinions Prefixes, suffixes, and roots: Function and use Casual greetings and Farewells Movie genres Greek and Latin roots Prefixes and suffixes: Form and meaning D. Pronunciation [ı] i it [t] t delighted [dz] j journey 2 ve 3. HAFTALAR II. UNIT 2: Making Introductions It s great to see you. How are you? (2 nd week) How long has it been since we ve seen each other? (2 nd week) So, how s your tennis game, Tom? (3 rd week) Well, I need to be going. (3 rd week) Introducing others: Levels of formality Using titles of respect Using pre-closings Discussing conditions at work Discussing common interests Equatives Comparatives Superlatives Parallelism and paired conjunctions Formal greetings and farewells 18

21 4. HAFTA Titles of respect [u] oo do [υ] u good [a υ] ow sounds [g] g going III. UNIT 3: Registering for Classes How many hours are you taking? I can t take that class this semester. What s your major? Registering for university classes Discussing course scheduling, classes, teachers Expressing opinions Discussing unrealized plans Making suggestions Equities Modals: permission, ability, possibility, advice and necessity Using modals in questions (requests and invitations) Course schedules Descriptive adjectives (opinions about course classes and teachers) [f] f fitting [dz] j Joel [l] l Lee 5 ve 6. HAFTALAR IV. UNIT 4: Shopping at a Convenience Store What time is it? (5 th week) How late is the convenience store open? (5 th week) Do you want some crackers? (5 th week) Do you want a six-pack of root beer? (6 th week) Do you have a smaller bill to pay with? (6 th week) Discussing class assignments Alternative ways of telling time Asking about location of items in a store Expressing needs Making purchases Discussing intentions Review: Yes/no and WH-questions 19

22 Dependent clauses: noun, adjective, and adverb Tag questions Questions in reported speech Class assignments Expressions of time Physical feelings Convenience store items Money [ai] ai assignment [a υ] ow wow [n] n find 7. HAFTA V. UNIT 5: Job Hunting I m looking for a job as a waiter. I think I ll give them a call. You can stop by for an interview. Requesting assistance Expressing needs Discussing job skills and preferences Offering advice Asking for information Making interview appointments Real conditionals Unreal conditionals Occupations and skills Job search terms Classified ad terminology [w] w want [g] g great [k] k could 8 ve 9. HAFTALAR VI. UNIT 6: Studying to Get a Driver s License I m studying to take the written test. (8 th week) Who has the right-of-way at an intersection? (8 th week) 20

23 Can you turn right at a red light? (9 th week) Give an example of unsafe driving. (9 th week) Summarizing information from spoken and written sources Studying for a driver s test Discussing traffic rules and regulations Offering encouragement Gerunds: Form and use Verbs followed by gerunds only Go + gerund Infinitives: Form and use (subject, object) Verbs followed by infinitives or gerunds Licensing terms Traffic laws [i] ee already [z] z quiz [n] ng nearing [m] m more 10 ve 11. HAFTALAR VII. UNIT 7: Budgeting For a Semester Are you on semester or a quarter system? (10 th week) How many credits can you afford? (10 th week) Are you a resident or a nonresident? (11 th week) Do you work part-time or full-time? (11 th week) Offering assistance and advice Discussing costs of higher education (tuition and living expenses) Expressing needs Discussing preferences Discussing school and work schedules Passive voice: Form and use Passive voice: Present, past and future tense Stative passive Passive expressions with get and have University registration terms University expenses University living arrangements (h) h help (f) f fee 21

24 (s) s (n) n state anyone 12 ve 13. HAFTALAR VIII. UNIT 8: Budgeting For a Month What kind of budgeting help do you need? (12 th week) Where do you eat? (12 th week) How much are utilities here? (13 th week) What expenses are left? (13 th week) Asking for assistance Stating opinions Discussing necessity and possibility Offering advice and information Discussing pros and cons Count and non count nouns in measurements Definite and indefinite articles Quantifiers Living expenses Budgeting terms Types of utilities [p] p help [y] y your [Λ] uh much [e] e expenses 14 ve 15. HAFTALAR IX. UNIT 9: Job Interview Why are you interviewing for this job? (14 th week) Do you have questions about this job, Michael? (14 th week) Do you have a food-handler s permit? (14 th week) What is the work Schedule? (15 th week) Do you have any questions, Richard? (15 th week) Interviewing for a job Discussing job qualifications and skills Negotiating a wage Asking about benefits Planning work schedules 22

25 Present progressive Stative verbs Past progressive Future progressive Subject-verb agreement Jobs interviews Job skills and requirements Work schedules Wages and benefits [v] v everything [y] y yes [t] t Kent [ə] dh this [ ] e Kent 16. HAFTA X. UNIT 10: Asking For Technical Help A. Title I can t get into the program. I ve got video, but I can t hear anything. Should I check the power cords? B. Function Asking for and giving technical assistance Expressing needs Discussing technical problems Making suggestions Solving problems through process of elimination Giving and following oral instructions Prepositions of place Prepositions of time Prepositions of location Prepositions of movement Phrasal verbs: Separable and inseparable Computers: Parts and functions Multimedia equipment Idiomatic prepositional phrases Phrasal verbs [e] ey okay [w] w Wendy [æ] a can 23

26 17 ve 18. HAFTALAR XI. UNIT 11: Discussing Business Did you make it to the sales meeting? (17 th week) What can we do about the problem? (17 th week) What did the supervisor say? (18 th week) Do you agree with the solution? (18 th week) Expressing concerns Discussing possible solutions Expressing strong opinions Handling objections Presenting arguments with objectivity Making sales proposals Subject and object pronouns Indefinite pronouns Possessive pronoun vs. possessive adjective Gender-neutral pronouns Reflexive pronouns Sales organizations: personnel and procedures Marketing plans Sales proposals [ ıכּ] oy join [s] s so [d] d already [h] h hurt 19 ve 20. HAFTALAR XII. UNIT 12: Discussing Literature Let s go over some of the important aspects of the novel.(19 th week) Who is the hero of The Grapes of Wrath? (19 th week) The story was consistent, without being predictable. (20 th week) Does everyone agree with Julia s opinion? (20 th week) Steinbeck s writing style is very simple and clear. (20 th week) Discussing story elements, characters, plot and writing styles Participating in class discussions Leading class discussions Stating positive and negative opinions about literature Agreeing and disagreeing 24

27 Present perfect Present perfect progressive Past perfect Past perfect progressive Future perfect Future perfect progressive Past participles Story elements Characterization and plot Literary criticism Writing styles [r] r read [t ] ch preacher [p] p simple [ ] sh social [o] o so 25

28 V. DÜZEY: Telaffuz (Master Pronunciation) 1-7. HAFTALAR I. Instruction Part A. Sounds 1. Vowels a. Practice sound b. Compare sound 2. Consonants a. Practice sound b. Compare sound B. Beyond Sounds a. Basics b. Stress c. Reduction d. Linking and consonant clusters e. Intonations f. Sounds and spelling II. Practice Part A. Sound Contrasts a. Random selection of any pair b. Native language challenge c. Personal choice consonants d. Personal choice vowels B. Tongue Twisters a. Select by letters b. Select by sound c. Random selection HAFTALAR II. Practice Part Bu bölümde aşağıdaki dil işlevleri kullanılarak uygulamaya dönük alıştırmalar yapılır. Functions: 1. Social interactions a. Giving greetings b. Making introductions c. Inviting d. Formal invitations e. Expressing thanks f. Apologizing g. Closing a conversation h. Saying goodbye 26

29 2. Dealings with language problems a. Asking for help b. Asking for repetition c. Paraphrasing d. Checking comprehension e. Reformulating what another said f. Reformulating what you said 3. Getting things done a. Asking for information b. Asking for directions c. Leaving and taking messages d. Making and responding to request e. Complaining f. Seeking and giving permission g. Offering suggestions 4. Conversing a. Disagreeing politely b. Interrupting c. Reacting d. Changing the subject e. Saying no tactfully f. Expressing disappointment 27

30 11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR 1.Yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme: 1.1. Verilen bilgilerin ne ölçüde öğrenildiğini saptamak, 1.2. Öğrencinin bir sonraki aşamaya hazır olup olmadığını anlamak, 1.3. Aynı gruba devam eden öğrencilerin düzeylerinin karşılaştırarak durum değerlendirmesi yapmak, 1.4 Aynı düzeydeki gruplar arasındaki farklılıkları ortaya çıkartmak, 1.5. Yapılan eğitimdeki etkiliğini belirlemek için kullanılır. 2. Yabancı dil eğitiminde kursiyerler ölçme ve değerlendirme çalışmalarında düzeylerine uygun bir sınava alınırlar 3. Bu programla geliştirilmesi hedeflenen tüm beceriler değerlendirilir. 4. Yapılan testler öğrenciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve yanlış yorumlara yol açmayacak niteliktedir. 5. Sınav için verilen süre soruların sayısına ve niteliğine göre ayarlanmıştır. 6. Sınav sorularının hazırlanmasında; kısa cevaplı, açık uçlu, çoktan seçmeli, eşleştirme gerektiren vb. soru tiplerinden yararlanılmıştır. 12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİ 1. Yabancı dil öğretiminde en son uygulanan yöntem ve yaklaşımlara uygun, göze ve kulağa hitap eden araçlarla desteklenen İngilizce Dil Eğitimi Programına ait her çeşit, detaylı ders kitapları kullanılmaktadır. 2. Göze hitap eden belli başlı araçlar şunlardır: 2.1. Videolar (videos) 2.2. Gerçek nesneler (Real objects) 2.3. Resimler (pictures) Tek bir nesneyi ya da tek bir kişiyi gösteren resimler (flashcards), Filmler ve slâytlar (filmstrips and slides) Tepegöz (overhead projector/ohp) 3. Kulağa hitap eden araçlar şunlardır: 3.1. Video, 3.2. Ek CD ler 4. Hem göze hem kulağa hitap eden araçlar ise şunlardır: 4.1. Video, 4.2. Filmler 5. Yabancı Dil Öğretiminde Videonun Kullanımı 5.1. Dil öğretiminde video kullanımının amacı; temel dil becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmak ve dil-kültür bağlantısı içinde dil öğretimine yeni bir boyut eklemektir. 28

31 5.2. Video üç düzeyde de kullanılmaktadır. Konunun sunuşu, seçilen alıştırma tipleri ve filmin kaç kez gösterileceği düzeye göre belirlenir: 5.3. Video kullanımına öncelikle dikkat edilen hususlar şunlardır: Dersin planını hazırlamak için film önceden seyredilir, Dersin sunuluşunda daima bütünden ayrıntıya gidilir ve görüntüdeki her öğe metin bölümünde kelime ve cümle olarak ayrı ayrı ele alınır Her ne kadar ağırlık dinleme, izleme ve anlama becerilerinde ise de, video dört temel beceriyi geliştirici yönde kullanılmaktadır Öğrencilerin gerektiğinde- filmi bir kereden fazla izlemeleri sağlanır Video kullanımı ile ilgili teknikler şunlardır: Film izlendikten sonra metin sayfasından replikler tek tek dinlenir Öğrencilere, filmi izledikten sonra filimde anlatılan konu ve kurallarla ilgili alıştırmalar verilir Öğrencilerin, filmde gördükleri kültürel ögeler açıklanır. 29

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard. Akıllı tahta uyumlu

Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu. Smart Board interactive whiteboard.  Akıllı tahta uyumlu Sargın Yayıncılık İngilizce Yayın Kataloğu 2016-2017 Akıllı www.sarginyayincilik.com İLKOKUL YAYINLARIMIZ AKILLI DEFTERLERİMİZ TEST KİTAPLARIMIZ SORU BANKALARIMIZ ÇALIŞMA KİTAPLARIMIZ 2. SINIF YAYINLARIMIZ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce İNG115 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/ İngilize Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975

ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975 Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures

TED İZMİR KOLEJİ AĞUSTOS AYI ORYANTASYON PROGRAMI 4. SINIF MAVİ GURUP 02.09.2014 SALI 09.20-12.30 01.09.2014 09.20-12.30. Presenting monster pictures Ek-2 SINIF MAVİ GURUP 150 Days, months, seasons, birthdays Colours, body parts, Art: Drawing a monster Presenting monster Classroom language &Objects around us Telling the time Showing Objects Guessing

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A1: Temel/Elementary. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları A1: Temel/Elementary Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecek, kendine, kişilere ve çevresine dönük açıklamalar yapabilecek, somut gereksinimlerini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İngilizce ING105 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI HAVA TRAFİK KONTROL PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

Detaylı

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma

Detaylı

YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present)

YILLIK DERS PLANI. Speaking Grammar ( be present) YILLIK DERS PLNI OKULU :.. DÖNEMİ : 2012-2013 DERSİ : MIN COURSE SINIFI : HFTLIK STİ : YLR Hft Saat Hedef ve Davranışlar K O N U L R Yöntem ve Teknikler Hedef ve amaçlar Ders Kitabı : English Unlimited

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÜRO HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI ELEKTRİK PROGRAMI

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI ELEKTRİK PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI ELEKTRİK PROGRAMI TC İnkılap

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil I İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I TC İnkılap

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 8.. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANIDIR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 8.. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANIDIR EYLÜL ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE İ 8.. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIDIR TEKNOLOJĠLERĠ 9- Getting familiar with the chacters of the book. Teaching

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI UÇAK TEKNOLOJİSİ (MEKANİK)

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÜVENLİK VE KORUMA

Detaylı

BÖLÜMÜ: ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl

BÖLÜMÜ: ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl BÖLÜMÜ: ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Yazarlar Hakkında 1 From the Authors 2 Önemli Not 3 TOEFL IBT Test Formatı 4 Sık Sorulan Sorular 5 Karşılaştırma Tablosu (PBT CBT IBT) 10 BÖLÜM 1 GRAMMAR (Dilbilgisi) 12 Sentence Structure (Cümlenin Yapısı

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI

Kazanım Değerlendirme / 4. SINIF / EĞİTİM YILI / 2015-2016 EĞİTİM YILI TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma Kurallarını

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İngilizce ENG101 1 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 0 3 - - Ön Koşullar Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yabancı Dil II İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR

T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR T.C. HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI GAZİEMİR/İZMİR TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜM BAŞKANLIĞI UÇAK TEKNOLOJİSİ (AVİYONİK) PROGRAMI 1150416 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

DERS ADI TOTAL ENGLISH (UPPER-INTERMEDIATE) BÖLÜMÜ INGILIZCE HAZIRLIK

DERS ADI TOTAL ENGLISH (UPPER-INTERMEDIATE) BÖLÜMÜ INGILIZCE HAZIRLIK DERS ADI TOTAL ENGLISH (UPPER-INTERMEDIATE) BÖLÜMÜ INGILIZCE HAZIRLIK Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 2. 176 176 Okt.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ 11 ( - 6 Eylül) EYLÜL (5-9 Eylül) 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ. SINIFLAR A KURU İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (FACE FACE ADVANCED + ) KNAK ATATÜRK- Practising and revising

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 2014 İNGA2 102 BAHAR 4+0 4 4 Ön Koşul leri A1 in Dili İNGİLİZCE in Seviyesi BAŞLANGIÇ DİL DÜZEYİNDE

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF

Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF / 2015-2016 EĞİTİM YILI Kazanım Değerlendirme / 3. SINIF TÜRKÇE KONULAR ALT KONU BAŞLIKLARI 1 2 3 4 2. Okuduğunu Anlama 3. Anlam Kurma 3. OKUMA 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

YILLIK DERS PLANI --SUPPLEMENTARY-- OKULU :..ÖZEL ANTAKYA ATA LİSESİ DÖNEMİ : 2013-2014 DERSİ : MAIN COURSE SINIFI : 11-a (Kur) HAFTALIK SAATİ : 5

YILLIK DERS PLANI --SUPPLEMENTARY-- OKULU :..ÖZEL ANTAKYA ATA LİSESİ DÖNEMİ : 2013-2014 DERSİ : MAIN COURSE SINIFI : 11-a (Kur) HAFTALIK SAATİ : 5 YILLIK DERS PLNI OKULU :..ÖZEL NTKY T LİSESİ DÖNEMİ : 0-0 DERSİ : MIN COURSE SINIFI : -a (Kur) HFTLIK STİ : YLR Hft Saat Hedef ve Davranışlar K O N U L R Yöntem ve Teknikler Hedef ve amaçlar Ders Kitabı

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder DERS ADI Total English Intermediate Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 2. 176 176 Okt. İdil Ejder Ders Sorumluları Ders

Detaylı

past simple; so/ neither; present perfect simple

past simple; so/ neither; present perfect simple DERS ADI TOTAL ENGLISH (PRE-INTERMEDIATE) BÖLÜMÜ INGILIZCE HAZIRLIK Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 1. 198 198 Okt.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL210 İNGİLİZCE

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL210 İNGİLİZCE BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL210 İNGİLİZCE Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam)

M.E.B. ENG-4 Ünite-1 STUDENTS BOOK UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) UNIT-1 New Friends ( Yeni Arkadaşlar) Hi! ( Selam) FUNCTİONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information (Soru sorma ve bilgisini, verme ) Greeting and introducing oneself (Selamlaşma ve kendini tanıtma

Detaylı

Çalışma_Sayfası1. - Grammar ( English Verb Tenses - Time Clauses - Tense Agreement - Passive Voice)

Çalışma_Sayfası1. - Grammar ( English Verb Tenses - Time Clauses - Tense Agreement - Passive Voice) 1.Gün Öğrencilerle tanışma. İzlenecek programın öğrencilere anlatılması. Öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve kurs sonunda kaydeddikleri gelişimi görmeleri için Akın Yayıncılığın 40 Advanced Test kitabından

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 2014 EngB1-BE 103 GÜZ 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri A1-A2 Dersin Dili İNGİLİZCE Dersin Seviyesi

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı İşletme İngilizcesi ENG212 Bahar ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) 3 2 (saat/hafta) (saat/hafta) Ön Koşullar Dersin Dili Dersin

Detaylı

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans.

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. An introduction to Turkish Who speaks Turkish? Approximately 70 million inhabitants of Turkey. A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. A few million members

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

2. Online Değerlendirme Sınavı 1

2. Online Değerlendirme Sınavı 1 . Online Değerlendirme Sınavı Türkçe Hayat Bilgisi İngilizce Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler:. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. Sözcük Bilgisi:.Sözcük Bilgisi Cümle Bilgisi:. Cümle Bilgisi Yazım

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

ING101 BES/FZT/HEM/SYB/MBG/PSI Çarşamba 13:30-15:50 & Cuma 13:30-15:00 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Saati Kredisi İNGİLİZCE 1 ING101 1

ING101 BES/FZT/HEM/SYB/MBG/PSI Çarşamba 13:30-15:50 & Cuma 13:30-15:00 Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Saati Kredisi İNGİLİZCE 1 ING101 1 ING101 BES/FZT/HEM/SYB/MBG/PSI Çarşamba 13:30-15:50 & Cuma 13:30-15:00 İNGİLİZCE 1 ING101 1 Dersin Süresi ( / Yıllık) Öğrencileri basit dil kalıplarıyla temel düzeyde iletişim kurabilecekleri, kendileri

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 İNGİLİZCE - II UNV13106 BAHAR 4+0 4 4 Ön Koşul leri A1 in Dili İNGİLİZCE in Seviyesi ÖN LİSANS

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 2014 GÜZ İNGA1 101 GÜZ 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İNGİLİZCE Dersin Seviyesi

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4-

ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- ÖZEL MARMARA İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ -4- Sayın Velimiz, PYP programımız çerçevesinde Yuvamda Mutluyum ünitesinde, İnsanların ve hayvanların kendilerine

Detaylı

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1

KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 KAZANIM ANALİZLİ DENEME SINAVI - 1 2. SINIF 1 Türkçe 2 Görgü kuralları (D.1.3) 2 Türkçe 2 Karşılaştırma (K.2.13) 3 Türkçe 2 Metinle ilgili soruları cevaplandırma (O.2.2) 4 Türkçe 2 Şiirin ana duygusu (O.2.10)

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI 1.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 905145 Mesleki Matematik I 2+0 Zorunlu 3 905146 Kadın Giysi Kalıpları I 5+1 Zorunlu 7 905147 Kadın Giysi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 GÜZ İNGA1 101 GÜZ 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İNGİLİZCE Dersin Seviyesi

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90dk) 3. SINIF Duygusal ve Abartılı İfadeler Okuduğunu Anlama Görsel Okuma Geometrik Cisimler Geometrik Şekiller Simetri Açılar Doğal Sayılar Özellik Bildiren Sözcükler nı Değiştiren

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 2014 GÜZ İNGA1 UNV13105 GÜZ 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İNGİLİZCE Dersin Seviyesi

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR

EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL 2010 2011 ACADEMIC YEAR ENGLISH BULLETIN 1 FOR 3 rd GRADERS Dear parents, On this page you will see the grammar subjects, vocabulary and the activities that have been covered

Detaylı

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili )

M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) 1 M.E.B. ENG-4 Ünite-2 STUDENTS-4 UNIT-2 My Classroom ( Sınıfım ) Classroom Language ( Sınıf Dili ) FUNCTIONS ( FALİYETLER ) Asking for and giving information about classroom object ( Sınıftaki nesneler

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠK VE AMAÇLARI AĠĠT I ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ (2-0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı