YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN ÖĞRETİME İLİŞKİN KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN ÖĞRETİME İLİŞKİN KARARLARI"

Transkript

1 Karar Tarihi Toplantı Sayısı 6 Şubat Haziran Ocak Eylül Şubat Şubat Karar No. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNUN ÖĞRETİME İLİŞKİN KARARLARI Karar Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilen yabancı dil derslerinde aşağıdaki kuralın uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. Yabancı Diller dersleri ilke olarak 3 saat/hafta ve 3 kredilik dersler olarak verilir. Akademik ders programında yabancı diller dersi yer almayan bölümlerin öğrencileri bu dersleri öncelikle serbest seçmeli ders (free/unrestricted elective) olarak alırlar. Programlarındaki bütün serbest seçmeli derslerini bitirmiş olan öğrencilerin yabancı diller derslerini kredili olarak almalarına, ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarının belirleyeceği ilkeler çerçevesinde kayıt danışmanları karar verir. Danışmanın uygun görmesi durumunda yabancı dil dersleri sosyal bilimler seçmeli dersi (social science elective) veya bölüm seçmeli dersi (departmental elective) olarak alınabilir. Danışmanlarınca yabancı diller derslerini kredisiz (non-credit) olarak alması uygun görülen öğrencilerin not döküm belgelerinde (transcript) bu dersin harf notu açıkça belirtilerek ve yanında NC (kredisiz/non-credit) ibaresiyle yer alır. Yüksek lisans programlarından 3,75-4,00 not ortalaması ile mezun olanların Yüksek Onur, 3,50-3,74 not ortalamasıyla mezun olanların Onur derecesini almaları Yabancı dil derslerini alan öğrencilerle ilgili olarak; a) Dersi ile ilgili fakülte, okul ya da bölümün serbest seçimlik (free elective) dersi olarak alınıyorsa, transcriptlerine aldıkları notun işlenmesi ve kredilerin genel not ortalamalarına katılması; b) Dersi tamamen kendi istekleri ile ve akademik birimin programı dışında alıyorlarsa, dersin transcripte NC (non-credit) olarak işlenmesi, başka not verilmemesi, alınan kredinin 0 olması ve derste başarılı oldukları taktirde, kendilerine başarı sertifikası verilmesi Notların eşdeğerliği aşağıdaki şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. Yeditepe Üniversitesi Diğer Üniversitelerdeki Başarı Notu Başarı Notu Puanı Katsayısı AA A ,00 BA B- ve B ,50 BB B ,00 CB B- ve C ,50 CC C ,00 DC C- ve D ,50 DD D ,00 F F 49 ve altı 0,00 Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün tarih ve 3 sayılı Enstitü Kurulu nda alınan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran öğrencilerin İngilizce Yeterlik sınavını alma şartını gözetmeksizin programa kabul edilmesi ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi nde eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle bu öğrencilerin İngilizce sınavına alınmadan programa kabul edilmesinin mümkün olamayacağı ancak bu bölüm öğrencileri için Senatoca özel bir İngilizce yeterlik baraj notu belirlenmesi, Prof. Dr. Atilla DİCLE ve Prof. Dr. Haluk ÜLMAN ın karşıt oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. 2. Yönetmelik Komisyonunca kabul edilen aşağıda belirtilen ilkeler, Prof. Dr. Ömer GÖKAY ın muhalefetiyle 2.1 Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 42. maddesi uyarınca, dönem sonu notları bilgisayara (E- dönüşüm sitemine) girildikten sonra her türlü not değişiklikleri ( I notu dahil) ancak ilgili Yönetim Kurulu (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu)kararıyla yapılabilir. Not değişikliklerinin ilgili Yönetim Kurulu kararıyla birlikte E-Dönüşüm e girilmesi zorunlu olacaktır. 2.2 Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 17. maddesi uyarınca, Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ilgili Yönetim Kurullarında yapılacak olan ders intibaklarında geldikleri kurumlarda almış oldukları derslerden başarılı oldukları belirlenen dersler transcriptlerine T (Transfer) harfi olarak

2 işlenir. Kurumlararası yatay geçişlerde ekteki çevrimler geçerlidir. 2.3 Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 18. maddesi uyarınca, Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin geldikleri programlarda almış oldukları dersler, ders notları ve kredileri olduğu gibi transcriptlerine işlenir. 2.4 Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31. maddesinde öngörülen ve en çok 24 kredi olarak belirlenmiş olan ders yükü, GNO nın 3.00 ün üzerinde olması halinde ilgili Yönetim Kurulu kararıyla arttırılabilir; ancak her normal dönemde aldığı toplam kredi sayısı hiçbir şekilde 30 u aşamaz. 2.5 Çift Anadal ve Yan Dal yapan öğrenicilerin kayıt yaptırdıkları bütün dersler gerek kendi Lisans programındaki ve gerekse Çift Anadal ve Yan Dal yaptıkları programlardaki danışmanları tarafından bilgisayarda görülebilmektedir. 3. Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 18. maddesi uyarınca, Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin geldikleri programlarda almış oldukları dersler, ders notları ve kredileri olduğu gibi transcriptlerine işlenir. 10 Ağustos Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gönderilen, yeni Enstitüler Yönetmeliğimiz yayınlanıncaya kadar yüksek lisansta CC doktorada CB den düşük olan notların F sayılıp sayılmayacağı ile ilgili olarak konunun Yönetmelikte belirtilen şekilde devam etmesi oybirliği ile kabul edildi. 10 Değişim öğrencileri ile diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin notlarının sisteme girilmesi 12 Ekim Yeditepe Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 46. maddesi ile ilgili olarak, T notu olarak işlenmesi ve krediden 11 sayılması 15 Şubat Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği bazı değişikliklerle Prof. Dr. İ. Fahir Borak tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen teklif maddeleri görüşüldü; 2. ECTS kredilerinin not belgesine işlenmesi 3. Öğrenim süresi sonrası alınan derslerin (imtihanların) not belgesine işlenmesi için düzenleme yapılması 12 Nisan Dersi kendi istekleri ile ve akademik birimin programı dışında alıyorsa, öğrencinin talebine ve danışmanın onayına bağlı olarak transcripte NC (non-credit) veya geçer/kalır (P/F) olarak yada harf notu olarak işlenmesi, alınan kredinin 0 olması ve derste başarılı oldukları taktirde, kendilerine başarı sertifikası verilmesi 6. Lisan muafiyet sınavının not belgesine P olarak ilgili birimlerce işlenmesi Not Belgesi (transcript) bilgilerinin Lisans ve Lisansüstü için ayrı ayrı düzenlenmesi, Lisansa ait Not Belgesi (transcript) bilgilerinde 6 yapılan değişiklikler ve Lisansüstüne ait Not Belgesi bilgilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdal YAVUZ tarafından hazırlayıp, Senato ya sunulması ve bunların kabulüne müteakiben birlikte kullanılmaya başlanması, bu tarihe kadar mevcut Not Belgesi 28 Haziran bilgilerinin Lisans ve Lisansüstü için kullanılmasına devam edilmesi Lisansüstü eğitimde onur ve yüksek onur öğrencilerinin belirlenmesi ile ilgili olarak, Lisansüstü Programlarında 3, not 7 ortalaması ile mezun olanların Onur, 3,74-4,00 not ortalaması ile mezun olanların Yüksek Onur derecesini almaları ve bu uygulamanın tarihli ve 2007/11-6 sayılı karar çerçevesinde uygulanması Lisans eğitiminde onur ve yüksek onur öğrencilerinin belirlenmesi ile ilgili olarak, Lisans Programlarından 3,00-3,49 not ortalaması ile 8 mezun olanların Onur, 3, not ortalaması ile mezun olanların Yüksek Onur derecesini almaları uygulamasının devam etmesi 16 Lisansüstü not belgesi arka yüzü içeriğinin düzenlenmesi 19 Temmuz Eski derslere ait ECTS değerleri ile ilgili olarak diploma ekine Some courses may not have ECTS credits due to recent implementation of this system ibaresinin eklenmesi 20 Tekrar edilen (R) derslerin not belgesinde takip edilmesine imkan sağlayacak değişiklik oybirliği ile kabul edildi 2 Ağustos Eski SAT sınavına girmiş olan öğrencilerin kabul notu 1000, yeni SAT sınavına girmiş olan öğrencilerin üniversitemize kabul notunu

3 30 Kasım Mayıs Haziran Eylül Eylül Aralık Şubat olması Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 48. maddesinin uygulanmaması oybirliği ile kabul edildi. 7. F notu olan öğrencilerin sınıf 1.,2.,3. sü olabilmeleri ve bu şekilde mezun olmaları oyçokluğu ile kabul edildi ve bu öğrencilerin onur ve yüksek onur almalarının yönetmeliğe uygun olmadığı hususu vurgulandı. 9. Özel Öğrenci tarifinin Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 2547 sayılı kanunda belirtilen çerçevede değerlendirilmesi hususunun Yönetmelik Komisyonunda ele alınması Eğitim Fakültesi tarafından gönderilen, çift anadala giriş hakkındaki yazı hususunda, ilgili yönetmeliğin 5. maddesi çift anadal programlarına en geç beşinci yarıyılında geçilebilmesini öngörmektedir. Bunu ikinci dalın tamamlanabilmesi için en az iki yıl gerekir şeklinde yorumlayarak, yalnızca Eğitim Fakültesi nin 5 yıllık (10 yarıyıl) öğretmenlik programları için en geç 7. yarıyılında olarak yorumlanabilmesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından gönderilen, Önlisans Diploması Alma Koşulları ile ilgili olarak; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik (madde 3) ve 2 Mayıs 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yukarıda adı geçen Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 5, 6, 52 ve 53) dikkate alınarak, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden lisans eğitimini tamamlamayarak ayrılanlara, başvuruları üzerine: a) Fakültede en az iki yıl eğitim görmüş olması, b) İlk iki yıla ait derslerin tamamını veya Fakültede ders geçme sistemi uygulanması nedeniyle öğrencinin bağlı bulunduğu müfredat programının kredi olarak en az yarısını bu derslerden en az 2.00 genel not ortalaması sağlayarak geçmiş olması şartlarını sağlamaları durumunda, Senatoca onaylanmış önlisans diplomasının verilebilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Fen bilimleri Enstitüsü nün 12 Eylül 2008 tarih ve 2008/8 sayılı aşağıda belirtilen Enstitü Kurul kararları 1. Lisans derecesi ile doğrudan Doktora programına giriş için genel not ortalaması 3.00 dan az olan adayların 7 ders (21 kredi) sonunda genel not ortalamaları 3.00 ve üzerinde olması şartıyla ilgili doktora programına kaydı, bu şartları başaramayanlarının kaydının silinmesi İktisadi ve İdari Bilimler tarafından gönderilen, yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin yaz dönemi sonunda diğer üniversitelerden aldıkları notlarının transcriptlerine yaygın görüş olan transfer notu ile değil Lisans Yönetmeliği nin 46. maddesi uyarınca not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılabilmesi için harf notu olarak işlenmesi ve Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği (Almanca) Bölümlerinde TKL-I ve TKL-II derslerinin 2008 Yaz Döneminde sistemde aktif olarak görülebilmesi oyçokluğu ile reddedildi. 1. Yabancı Diller Yüksekokulu nda yapılması öngörülen uyarlamalar ve aşağıda belirtilen, Yabancı Diller Seviye ve Muafiyet Sınavları Hakkında Öneriler 1.1 Üniversitemizde eğitim alan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına bir kereye mahsus olarak girebilirler. Bu Seviye Tespit Sınavı ile öğrencinin başlayacağı kur tespit edilir ve öğrenci bu kurdan itibaren bölümünün ön gördüğü kadar dil eğitimi alır. 1.2 Lisans eğitimi süresince ikinci bir seviye tespit sınavı verilmez. Ancak öğrencinin başka bir yabancı dil seçmesini Fakülte Yönetim Kurulu, uygun görürse, seçtiği yeni dilde seviye tespit sınavı verebilir. 1.3 Öğrenciye açılan yabancı dil dersleri, 8 kur ve 2 conversation (konuşma) kurundan oluşmaktadır. Öğrencinin Fakülte ya da Yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kur sayısı kadar derse katılımı bu 10 kur içinde gerçekleşir.

4 1.4 Öğrenciye Fakülte ya da Yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kur sayısından fazla kurs imkânı sunulmasının amacı, öğrencinin belirli 4 kuru ( XXXX 101, 102, 201, 202) alması değil, sahip olduğu bilgilerin üzerine yeni bilgi edinebilmesi için, daha ileri seviyelerde de eğitim alabilmesini sağlamaktır. 1.5 Öğrencinin seviye tespit ya da muafiyet sınavı sonucu atladığı kurlar, transcriptte değerlendirmeye alınmayıp sadece öğrencinin dil eğitimini kaçıncı kurdan itibaren alacağını belirler. 1.6 TOEFL, Test-DAF gibi uluslararası geçerliliği olan belgeler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen bir komisyon tarafından incelenir. Uygun görülürse öğrenci yabancı dil derslerinden muaf tutulabilir. Ancak komisyon bu belgelere rağmen, gerekli bulursa sözlü ya da yazılı bir sınav yapabilir. 16 Nisan Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik I ve Fizik II derslerini ile geçmiş ve PHYS 104 Physics III, PHYS 202 Physics IV (veya bu iki ders yerine PHYS 230 Thermodynamics,Waves and Modern Physics) derlerini geçmiş Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, Sertifika Programına başvurabilmeleri; PHYS 303 Introduction to Metrology, PHYS 304 Applied Metrology, PHYS 401 Metrology & Calibration Lab.,PHYS 402 ISO Standards & Accreditation, PHYS 404 Computer Assisted Data Acquisition & Analysis derslerini almaları ve bu derslerin not ortalamasının olması halinde Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi ni tamamladıklarına dair Sertifika verilmesi Güzel Sanatlar Fakültesi nin tarih ve 2009/05 sayılı aşağıda belirtilen, Fakülte Kurulu kararları; 5 d. Hazırlık Okulu nca yapılacak yeterlilik sınavında A kurunu tamamlamış sayılan öğrencilerin, başarı durumlarına göre harf notlarının Hazırlık Okulu nca saptanarak Fakülteye bildirilmesi ve başarı durumlarının, ESPFAR kodlu dersler aracılığı ile 30 Temmuz transkriptlerine işlenmesi ve bu öğrencilerin ESPFAR kodlu derslerden muaf tutulması oybirliğiyle kabul edildi. 7 Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde geçerli olan IB (International Bac) diploma notunun 30 puan tabanından 25 e indirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 1 Ekim Ticari Bilimler Fakültesi tarafından gönderilen, 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları 5 Kasım Diş Hekimliği Fakültesi nin Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi puanlama sistemini uygulaması Güzel Sanatlar Fakültesi nin aşağıda belirtilen İngilizce Bölümü B kuru programı; 1. Haftada 24 saat Reading/Writing ve Listening/Speaking derslerinin yapılması 2. Öğrencilerin haftada 6 saat, 6 kredi karşılığı bölümlerinden ders alması 3. Dönem boyunca Salı ve Perşembe günleri 16:00-16:45 saatleri arasında isteyen öğrencilere takviye (remedial) derslerinin verilmesi 4. Dönem boyunca yapılan ders adedinin: 318 saat olması 5. Devamsızlık haklarının 48 saat olması 6. Öğrenciler dönem sonunda B kuru derslerinde ve Bölüm kredili derslerinde başarılı olursa, Yaz Okulu nda 12 saat İngilizce A kuru derslerini ve kredili 2 Bölüm dersini alabilmeleri 18 Mart Öğrenciler dönem sonunda B kuru derslerinde başarısız ama kredili Bölüm dersinde başarılı olurlarsa, Yaz Okulu nda B kurunu tekrar etmelerinin ve bölüm dersi alamayacakları 8. Öğrenciler dönem sonunda B kuru derslerinde ve kredili Bölüm derslerinde başarısız olurlarsa, Yaz Okulu nda B kurunu ve bölüm dersini tekrarlamaları 9. B kurunda yılsonu geçme notu : %60 olması 10. Geçme notu dönem içerisinde aldığı notların belirtilen yüzdelerinin ve final notlarının belirtilen yüzdesinin toplanması ile belirlenmesi 11. Öğrencilerin başarılı olup bir üst kura devam edebilmesi için final notunun en az 60 olması 12. C kurunda Bahar Dönemi nde başarılı olan öğrenciler, Yaz Okulu nda B kuru derslerinde ve kredili 2 Bölüm dersine devam etmeleri

5 Fen Bilimleri Enstitüsü nün tarih ve 2010/02 sayılı Enstitü Kurul kararları 2. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin yatay transfer ve/veya yeniden programa kayıt olmaları halinde, başvurduğu Anabilim Dalı nın 29 Nisan mevcut olan programında almış olduğu ders notlarının BB ve üstünde olanların Anabilim Dalı görüşü doğrultusunda kabulü 3. Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne dışarıdan yatay transfer ile başvuran öğrencilerin aldığı derslerin en fazla yarısının, BB ve üstü olmak şartı ve Anabilim Dalı doğrultusunda kabulü 25 Ekim Yeditepe Üniversitesi İnternational Office Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında öğrencilere yapılacak ödemeler ile ilgili yazı Senato üyelerinin bilgisine sunuldu, ödemelerin geri alınmamasına, bir sonraki yıl için taahhütname hazırlanmasına ve komisyonca belirlenen not ortalamalarının senatonun onayına sunulmasına karar verildi. Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda belirtilen, tarih ve 2011/02 sayılı Enstitü Kurulu kararları; e. Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) lisans programından son üç yıl içerisinde mezun olan ve 12 Mayıs İşletme Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen adaylardan, lisans programının,bus 302 kodlu 3 kredilik Business Research and Data Analysis, BUS 304 kodlu 3 kredilik Managerial Accounting, BUS 306 kodlu 3 kredilik Corparate Finance ve BUS 404 kodlu 3 kredilik Business Policy and Strategic Management zorunlu derslerinden BB ve üzeri not almış olanların, yüksek lisans programında yer alan aynı içerik ve/veya aynı adlı zorunlu derslerden muaf tutularak ders yükünden düşülmeksizin, yerine seçmeli ders alabilmeleri hususu reddedildi. 9 Haziran Transcripte F olması halinde de Onur veya Yüksek Onur belgesi verilmesi 5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından gönderilen, Yükseköğretim Kurulunun Çift Anadal-Yandal eğitimi ile ilgili yönetmeliğinin 20. maddesinde Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden öğrencilere yandal programına bir yarıyıl daha devam hakkı tanınması nedeniyle öğrencilik haklarının sürdürülmesi oybirliğiyle kabul edildi. 27 Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tarih ve 2012/2 sayılı Fakülte Kurulu kararında belirtilen Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Programının, eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren uygulanan ders programının mezuniyet kredisinin 140 krediden 139 krediye indirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 10 Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşletme Yüksek Lisans programı öğrencilerinden Adem ÇAKMAKÇI nın mezuniyet neticesinde alacağı diplomasında Management and Marketing uzmanlık alanlarının yazılması talebinden hareketle, diplomalarda yalnızca programın adının yer alması ile unvan ve konsantre alanların belirtilmemesi ilkesinin benimsenmesi oybirliğiyle kabul edildi Eğitim -Öğretim yılında sadece F notu alan öğrencilerin bütünleme sınavına girmesi 29 Ağustos Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Harun DAĞ ın dilekçesinden 7 hareketle, transcriptlerde ve diploma eklerinde 4 lük ve 100 lük olmak üzere iki not sistemininde belirtilmesi ve kararın gereği için Bilgi İşlem Koordinatörlüğüne tebliğ edilmesi Diş Hekimliği Fakültesinin tarih ve 2012/19 sayılı Fakülte Yönetim Kurulunda alınan, Yabancı ülkelerden gelen ve o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin Diş Hekimliği Fakültesine kabul edilebilmeleri için aşağıda belirtilen, Scholastic Aptitute Test (SAT) (Total Score 1500 ) American College Testing (ACT) ( Minumum Score 21 ) General Certificate Education (GCE A Level ) ( Minimum 2 subjects ) 18 Ekim Uluslararsı Bakalorya ( IB ) (Total Score 25 ) Abitur (Total Score 4) (under 4 ) Fransız Bakaloryası Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis ) İtalya Maturita (Diploma di Maturita ) Tawjihi ( Ürdün ) (GPA in Scientific Stream 85 )

6 15 Mart Tawjihi ( Filistin) (GPA in Scientific Stream 85 ) Bakalorya (Lübnan) (Diploma Grade in Scientific Stream 14 ) Al Shada Al Thanawiyya (Suriye) Gakao (Çin Halk Cumhuriyeti) Uluslararası bir sınavda elde ettikleri belgelerden birine sahip olmaları ve/veya Dekanlıkça görevlendirilen bir komisyonun yapacağı mülâkatta başarılı olmaları gerektiğine ilişkin kararı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin (RG 24 Nisan 2010 Sayı: 27561) 17 nci madde 7 nci fıkrasında Çift Anadal programına devam eden öğrencilerden, Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. hükmü yer almaktadır. Ancak yapılan protokollerdeki kredi yükünün yoğun olduğu ve iki yarıyıl uzatmayla tamamlanamayacak Çift Anadal programlarının ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile ilave bir iki yarıyıl daha uzatılmasının uygun olup olmayacağı ile ilgili Hukuk Müşavirliğinden gelen belirtilen görüş yazısı aşağıda verilmiştir: İlgi sayılı yazı ile ikinci anadal diploma programının bulunduğu yönetim kurulu kararı ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesi 7. fıkrasında öngörülen sürenin bir veya iki yarıyıl daha uzatılmasının hukuka uygun olup olmayacağı sorulmuştur. Söz konusu yönetmeliğin Başvuru süresi başlıklı 17. maddesinde başvuru ve mezuniyet şartları düzenlenmiş ve (10) fıkra ile Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir. demek suretiyle Üniversite senatolarında düzenleme yapma konusunda takdir yetkisi verilmiştir. Yapılan..protokollerdeki kredi yükünün yoğun olduğu ve iki yarıyıl uzatmayla tamamlanamayacak Çift Anadal programlarının ilgili Yönetim Kurulu Kararıyla ilave bir veya iki yarıyıl daha uzatılmasının uygun olacağına dair kararın öğrenci lehine olduğu görülmekle bu yönde Senato kararı verilmesinin uygun olacağı mütalaa olunur. Hukuk Müşavirliği görüşü gereği kredi yükünün yoğun olduğu çift anadal programlarında ilgili Yönetmeliğin 17 inci madde 7 inci fıkrasında belirtilen iki yarıyıl uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha verilebileceği 28 Mart Mayıs Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin, Mimarlık Çift Anadal programına kabulleri sırasında 19 ders (57 kredi) olan ders programının, tarihinde 33 ders (94) kredi olarak değiştirilmesi hususundaki toplu itiraz dilekçeleri ile ilgili olarak, tarihli kararın iptal edilmesi ve mevcut öğrencilerin eski protokolde belirtilen krediyle devam etmesi, yeni başlayacak öğrenciler için, mevcut protokolün iki bölüm tarafından güncellenmesinden sonra öğrenci kabul edilmesi oyçokluğu ile kabul edildi. Yeditepe Üniversitesinin Birinci, İkinci ve Üçüncülük Dereceleriyle Mezun Olacak Öğrencilerine İlişkin Esaslar aşağıda belirtilen şekliyle YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜLÜK DERECELERİYLE MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 1. Her bir ders yılı için a. Fakülte dekanlıkları ile yüksekokul ve enstitü müdürlükleri, Akademik Takvimde belirtilen Mezun Olacak Öğrencilerin Belirlenmesi için Son Gün ne uyarak mezun olacak öğrenci listelerini Rektörlük Makamına gönderir. b. Rektörlük tarafından düzenlenen ve yalnız onur ve yüksek onur derecesiyle mezun olan öğrencilerin katıldığı, Akademik Takvimde yer alan Üniversitenin Tümü için Toplu Mezuniyet Töreni nin yanı sıra her fakülte, yüksekokul ve enstitü; mezuniyet töreni komitesinin hazırladığı ve senato tarafından onaylanan yer, tarih ve saatte kendi törenlerini yaparlar. c. Fakülte ve yüksekokul mezuniyet törenlerine, yukarıda a maddesinde belirtilen listelerde yer alan öğrencilerin yanı sıra mezun olmalarına en çok üç dersi kalmış öğrenciler de katılabilir. 2. Her bir fakülte, yüksekokul ve enstitüler; birinci, ikinci ve üçüncülük derecesiyle mezun olan öğrencilerini, normal öğretim

7 13 Haziran Haziran Kasım Aralık süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayanların genel not ortalamalarına bakarak tespit eder. İlgili derece için genel not ortalamaların eşit olması halinde, sırasıyla a. Herhangi bir F notunun bulunmaması b. Alan derslerinin not ortalaması dikkate alınır. Eşitliğin bu ölçütler dahilinde de bozulmaması durumunda, ilgili derece, birden fazla öğrenci tarafından paylaşılır. Yeditepe Üniversitesinin Birinci, İkinci ve Üçüncülük Dereceleriyle Mezun Olacak Öğrencilerine İlişkin Esaslardan madde 1(b) nin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek güncellenmesi YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜLÜK DERECELERİYLE MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 1 (b) Rektörlük tarafından düzenlenen ve yalnız dereceyle (1.2.3.) mezun olan öğrencilerin katıldığı, Akademik Takvimde yer alan Üniversitenin Tümü için Toplu Mezuniyet Töreni nin yanı sıra her fakülte, yüksekokul ve enstitü; mezuniyet töreni komitesinin hazırladığı ve senato tarafından onaylanan yer, tarih ve saatte kendi törenlerini yaparlar. Yüksek Lisans öğrencilerinden CC nin altında, doktora öğrencilerinden CB nin altında not alan öğrencilerin bütünlemeye girmeleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından gönderilen ve aşağıda belirtilen hususla ilgili olarak Yandal da alınması gereken tüm dersleri alıp mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere yönelik tek ders sınavı açılması Eski yönetmeliğimizin 37. Maddesi mezuniyet için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanımış olup, bu hak 2012 ve daha öncesinde Üniversiteye girmiş öğrencilerimize uygulanmaya devam edilecektir. Bir yan dal programına kayıtlı öğrencilerin de tek ders sınav hakkına sahip olup olmadığının Rektörlük düzeyinde açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğrencilerinin lisans mezuniyet tezlerini geniş bir İngilizce özet hazırlanması koşuluyla Türkçe hazırlayabilecekleri Lisansüstü programlarda bilimsel hazırlık için alınan dersin, a. lisans programı dersi ise Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği b. lisansüstü programı dersi ise Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmesi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Kasım 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Kasım 2014 69471265-305-10080

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS DÜZEYĠNDEKĠ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇĠġ, ÇĠFT ANADAL VE YAN DAL YAPILMASI ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZM İR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Temmuz 2015 SALI Sayı : 29421 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARLARI RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 18 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29004 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 Niğde Üniversitesinden: YÖNETMELİK NİĞDE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞAÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz 2015 69471265-305-7962

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Temmuz 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29427 YÖNETMELİK Batman Üniversitesinden: BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6

(Değişik:RG-2/5/2014-28988) İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Kontenjan MADDE 5 Geçişler MADDE 6 ÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ Afyonkarahisar 2013 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı