Tüm Detaylarıyla ÖABT. Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm Detaylarıyla ÖABT. Kılavuzu"

Transkript

1

2

3 İçindekiler Nedir? Ne Zaman Yapılacak?...4 Hangi Branşlara Uygulanacak?...4 nin Öğretmen Atamaya Esas Olan KPSS Puanına Etkisi Ne Kadar Olacak?...4 Hangi Kurum Tarafından Uygulanacak?...4 ye Girmeyecek Adayların Puanları Nasıl Hesaplanacak?...4 nin Kapsamı Ne Olacak?...4 nin Güçlük Düzeyi Nasıl Olacak?...4 Kaç Sorudan Oluşacak?...4 Hangi Amaçla Yapılmaktadır?...4 nin Bu Biçimde Uygulanmasının Olumsuz Yönleri Nelerdir?...4 nin Kapsamı Belli Mi?...5 nin Her Bir Branş İçin Kapsamı Neden Açıklanmıyor?...5 nin Her Bir Branş İçin Kapsamı Ne Olacaktır?...5 ye Hazırlanabilmek (Bu Şartlar Altında) Hangi Ölçüde Mümkündür?...5 İçin Hangi Kaynaklardan Yararlanılmalıdır?...5 nin Uygulanmasına Dair Olası Durumlar Nelerdir?...5 nin Uygulanmasının Hukuki Boyutları Nelerdir?...6 nin Branşlar Bazında İçerdiği Konu Başlıkları Neler Olacak?...6 Türkçe Konu Başlıkları...6 İlköğretim Matematik Konu Başlıkları...7 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Konu Başlıkları...8 Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları...10 Türk Dili ve Edebiyatı Konu Başlıkları...13 Tarih Konu Başlıkları...15 Coğrafya Konu Başlıkları...17 Matematik (Lise) Konu Başlıkları...19 Fizik Konu Başlıkları...21 Kimya Konu Başlıkları...23 Biyoloji Konu Başlıkları...25 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Başlıkları...26 Yabancı Dil (Almanca) Konu Başlıkları...31 Yabancı Dil (İngilizce) Konu Başlıkları...32 Yabancı Dil (Fransızca) Konu Başlıkları...32

4 Tüm Detaylarıyla 1. Nedir? 10 Aralık 2012 tarihli ÖSYM basın duyurusu, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi () hakkında yapılan ilk ve tek resmî açıklamadır. Bu duyuruda, 2013 yılı öğretmen atamalarında aşağıda belirtilen 15 branştaki öğretmenlere Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinin yanı sıra nin uygulanacağı belirtilmiştir. 2. Ne Zaman Yapılacak? nin 2013 yılı için14 Temmuz Pazar günü uygulanacağı duyurulmuştur. 3. Hangi Branşlara Uygulanacak? 1. Türkçe, 2. İlköğretim Matematik, 3. Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, 4. Sosyal Bilgiler, 5. Türk Dili ve Edebiyatı, 6. Tarih, 7. Coğrafya, 8. Matematik (Lise), 9. Fizik, 10. Kimya, 11. Biyoloji, 12. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 13. Yabancı Dil (Almanca) 14. Yabancı Dil (İngilizce) 15. Yabancı Dil (Fransızca) alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin () yapılmasına karar verilmiştir. 4. nin Öğretmen Atamaya Esas Olan KPSS Puanına Etkisi Ne Kadar Olacak? ye katılan adayların KPSSP10 puanı yanında testlere göre ağırlıkları ile aşağıda verilen KPSSP121 puanı da hesaplanacaktır. Söz konusu alanlarda bu puan esas alınarak yerleştirme gerçekleştirilecektir. 4 KPSS P121 Genel Yetenek Testi Genel Kültür Testi Eğitim Bilimleri Testi 0,15 0,15 0,20 0,50 5. Hangi Kurum Tarafından Uygulanacak? Daha önce Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacağı belirtilen nin, 10 Aralık 2012 de yapılan en son açıklamayla Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacağı ilan edilmiştir. 6. ye Girmeyecek Adayların Puanları Nasıl Hesaplanacak? Belirtilen 15 branşın dışında kalan diğer tüm branşlardaki öğretmen adaylarının yerleştirme işlemleri, daha önce olduğu gibi KPSSP10 puanı esas alınarak gerçekleştirilecektir. 7. nin Kapsamı Ne Olacak? nin kapsamı hakkında çeşitli kaynaklar aracılığıyla gündeme gelen farklı açıklamalar olmakla birlikte, ÖSYM ya da MEB kaynaklı herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bununla birlikte ÖSYM tarafından sınav ve başvuru koşulları ile ilgili bilgilerin KPSS kılavuzunda adayların bilgisine sunulacağı ve ayrı bir kılavuz yayımlanmayacağı belirtilmiştir. 8. nin Güçlük Düzeyi Nasıl Olacak? nin, Millî Eğitim Bakanlığı müfredat programları paralelinde, adayların lisans eğitimi süresince almış olduğu alan derslerini kapsaması nedeniyle kavram çeşitliliği ve gerektirdiği bilgi birikimi bakımından yoğun bir içeriği olacaktır. Buna bağlı olarak soruları çözebilmek için alana ilişkin kavramların önemli bir kısmının yoklanması ihtimali yüksektir. Öğretmen adaylarının alanlarındaki yeterliğinin ölçülmesi yönüyle; ağırlıklı olarak uygulama ve analiz basamağında soruların yanı sıra, az sayıda bilgi ve kavrama basamağında soruların alan testinde yer alması beklenmektedir. 9. Kaç Sorudan Oluşacak? de adaylara kendi alanları ile ilgili 50 soru sorulacağı belirtilmiştir. 10. Hangi Amaçla Yapılmaktadır? Millî Eğitim Temel Kanunu nda yer alan Madde 43 e göre Öğretmenlik, Devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Yapılması planlanan nin temel dayanağı da bu maddede yer alan ifadelerdir. 11. nin Bu Biçimde Uygulanmasının Olumsuz Yönleri Nelerdir? Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin geçmişteki açıklamaları, bu sınavın tüm öğretmenlik branşlarına yönelik yapılmasının mümkün olmadığı yönünde idi. Bu nedenle, yapılması planlanan alan sınavının belirli branşlarla sınırlan-

5 ması gündeme getirildi. Alan sınavının öğretmen atamalarında en çok gereksinim duyulan branşlara yönelik olacağı ifade edildi. Oysa ÖSYM nin 10 Aralık 2012 tarihli basın duyurusunda yer alan branşların tespitinde bu ölçütün belirleyici olmadığı ortaya çıkmıştır. nin uygulanacağı branşların hangi kriterlere göre belirlendiği açık değildir. Ancak bu branşlar dikkatle incelendiğinde ÖSYM tarafından hâlihazırda uygulanan diğer sınavlarla ortak alanları kapsadığı görülmektedir. Dolayısıyla yüzbinlerce adayın hayatını doğrudan etkileyecek bu sınav, sadece yapılan açıklamaları yerine getirmek için, üzerinde gerekli çalışmalar yapılmadan özensiz ve plansız bir biçimde hayata geçirilmek istenmektedir. Öte yandan bu sınavın tüm öğretmenlik branşları içinde sadece 15 branşa yönelik olarak uygulanacak olması öğretmen adayları arasındaki eşitsizliğe yol açacaktır. 12. nin Kapsamı Belli Mi? Yapılan açıklamada Sınav ve başvuru koşulları ile ilgili bilgiler KPSS kılavuzunda adayların bilgisine sunulacak ve ayrı bir kılavuz yayımlanmayacaktır. ifadesine yer verilmiştir. Geçtiğimiz yıl KPSS kılavuzunun nisan ayında yayımlandığı düşünüldüğünde bu tarihin ilk kez yapılacak olan bu sınavın kapsamını ve detaylarını anlamak için çok geç olduğu açıktır. Bu durum ye gireceği duyurulan tüm öğretmen adaylarının mağdur olmasına yol açacaktır. Bu mağduriyetin önlenebilmesi için kılavuzun her bir branş için konu kapsamını, konulara göre soru dağılımlarını içerecek biçimde en kısa sürede yayımlanması gerekmektedir. 13. nin Her Bir Branş İçin Kapsamı Neden Açıklanmıyor? Her bir branş için YÖK ün kur tanımına uygun olarak hazırlanan çerçeve programlarında okutulan alan derslerinin adı, sayısı belirtilmesine karşın fi ili olarak üniversiteler arasında dersler ve ders içerikleri konusunda ciddi farklılıklar gözlenmektedir. Bu durum sınava girecek olan adayların hazırbulunuşluk düzeyleri ve akademik donanımları bakımından eşit olmadıklarını göstermektedir. Bu eşitsizlikten doğabilecek olası problemleri ve sınava yönelik oluşabilecek hukuki itirazları en aza indirgemek için, ilgili kuruluşlar arasında kesin bir mutabakata varılamadığı açıktır. ÖSYM nin basın duyurusundaki Merkezimiz tarafından belirlenen alanlarda testlerin oluşturulması ve yürütülmesi için hazırlıklar başlatılmıştır. ifadesinde de görüldüğü gibi, kılavuzun yayım tarihine kadar alanlara ilişkin sınav kapsamı belirginleştirilmeye çalışılacaktır. 14. nin Her Bir Branş İçin Kapsamı Ne Olacaktır? Öğretmen yeterlikleri konusunda MEB kılavuzları dikkate alındığında nin;! Adayın branşına dair müfredat programının kapsamını,! Branşlara yönelik YÖK ün kur tanımına uygun çerçeve programlarında bulunan alan derslerini,! İlgili alanın öğretiminde kullanılan özel öğretim tekniklerini, içereceği öngörülebilir. 15. ye Hazırlanabilmek (Bu Şartlar Altında) Hangi Ölçüde Mümkündür? Yukarıdaki öngörülerimize dayanarak bu sınava gireceği belirtilen öğretmen adaylarının Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimlerinin yanı sıra için de bir hazırlık sürecini planlamaları ve yürütmeleri doğru olacaktır. Sınavın ilk kez yapılacağı ve sınava dair çok sayıda belirsizlik olduğu gerçeği göz önüne alındığında ilgili alandan mezun olmuş hemen her öğretmen adayının bilmesi beklenen konu kapsamının dışına çıkılmayacağı söylenebilir. Dolayısıyla bir taraftan lisans eğitimi süresince alınan temel alan derslerine yönelik, diğer taraftan da bu derslerin MEB müfredatı kapsamında aktarılan yönlerini ele alan bir çalışma yürütmekte büyük fayda vardır. 16. İçin Hangi Kaynaklardan Yararlanılmalıdır? Lisans eğitiminde kullanılan temel akademik kaynaklar, alan bilgisinin öğretimine yönelik akademik kaynaklar, MEB Talim ve Terbiye Kurulu (TTKB) onaylı ders kitapları ve Uzman Kariyer Yayın Kurulu tarafından hazırlanan ye yönelik soru materyalleri ile sağlıklı bir hazırlık süreci gerçekleştirilebilir. 17. nin Uygulanmasına Dair Olası Durumlar Nelerdir? Sınav, uygulama öncesinde iptal edilebilir. Sınavın uygulanmasına dair yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte bir belirsizlik süreci yaşanabilir. Uygulamanın bu yıl için ertelenmesi kararı çıkabilir. Sınav uygulandıktan sonra sınav geçersiz kılınabilir. Tüm tartışmalara rağmen sınav uygulanıp atamalar bu esasa dayalı olarak gerçekleştirilebilir. Tüm Detaylarıyla 5

6 Tüm Detaylarıyla 18. nin Uygulanmasının Hukuki Boyutları Nelerdir? Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen istihdamı, KPSS Eğitim Bilimleri Testinin neticelerine göre gerçekleştirilmekle birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında bir protokol imzalanarak belirli alanlarda öğretmenlerin atanabilmesi için KPSS Eğitim Bilimleri Testinin sonuçlarına ek olarak öğretmenlerin alan bilgilerinin de ölçülmesi amacı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçlarının da dikkate alınarak atamaların gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu protokolün bir idari işlem olduğu düşünüldüğünde idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması (YD) istemi ile Danıştaya başvurulabileceği 2577 sayılı İYUK te sınava gireceklere tanınmış bir haktır. Ancak özellikle YD kararı için açık bir hukuka aykırılıkla birlikte telafi si güç bir durumun ortaya çıkması şartı arandığından bu kararın verilebilmesi muhtemel gözükmemekle birlikte sınavının sadece belli branşlar için yapılıyor olmasının eşitlik ilkesine aykırılığı, her iki sınavdan alınacak puanların nihai puana etkisinin dengeli olmayışı gibi nedenlerle adı geçen idari işlemin iptali ya da kısmen iptali mümkün olabilir. Ancak önemle vurgulamak gerekir ki özellikle MEB ve ÖSYM gibi kamu kurumlarının KPSS nin hakkaniyetli sonuçlar doğurmadığı yönündeki eleştirilerle sıkça karşılaşıyor olmaları nedeniyle ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yaparak ya da bu yönetmelikler kapsamında yeni protokoller hazırlayarak sınavın içerisine, nihayetinde yi de dâhil edecekleri kuvvetle muhtemel gözükmektedir. 19. nin Branşlar Bazında İçerdiği Konu Başlıkları Neler Olacak? Uzman Kariyer in Eğitim Bilimleri ve her bir branştaki bilim uzmanlarından oluşan komisyon tarafından ortaya konulan Çalıştay Raporu doğrultusunda, ilerleyen sayfalarda belli branşlara yönelik;! YÖK kur tanımına uygun çerçeve programında bulunan alan dersleri,! MEB müfredat programında belirtilen ünite ve konu başlıkları, yer alacaktır. Türkçe YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Yazı Yazma Teknikleri Yazılı Anlatım - I Osmanlı Türkçesi - I Sözlü Anlatım - I Türk Dil Bilgisi - I: Ses Bilgisi Edebiyat Bilgi ve Kuramları - I Yazılı Anlatım - II Osmanlı Türkçesi - II Sözlü Anlatım - II Türk Dil Bilgisi - II: Şekil Bilgisi Edebiyat Bilgi ve Kuramları 2. Sınıf Alan Dersleri Türk Dil Bilgisi - III: Kelime Bilgisi Türk Halk Edebiyatı - I Yeni Türk Edebiyatı - I Eski Türk Edebiyatı - I Türk Halk Edebiyatı - II Yeni Türk Edebiyatı - II Türk Dil Bilgisi - IV: Cümle Bilgisi Genel Dil Bilimi Eski Türk Edebiyatı - II 3. Sınıf Alan Dersleri Dünya Edebiyatı Anlama Teknikleri - I: Okuma Eğitimi Anlama Teknikleri - II: Dinleme Eğitimi Çocuk Edebiyatı Yabancılara Türkçe Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri - II Anlatma Teknikleri - I: Konuşma Eğitimi Anlatma Teknikleri - II: Yazma Eğitimi 4. Sınıf Alan Dersleri Tiyatro ve Drama Uygulamaları Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri 6

7 MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 6. Sınıf 1. Ünite: Okuma Kültürü 2. Ünite: Atatürk 3. Ünite: Sevgi 4. Ünite: Duygular 5. Ünite: Zaman ve Mekân 6. Ünite: Doğa ve Evren 7. Sınıf 1. Ünite: İletişim 2. Ünite: Atatürk 3. Ünite: Kavramlar ve Çağrışımlar 4. Ünite: Millî Kültür 5. Ünite: Doğa ve Evren 6. Ünite: Toplum Hayatı 8. Sınıf 1. Ünite: Zaman ve Mekân 2. Ünite: Atatürk 3. Ünite: Millî Kültür 4. Ünite: Toplum Hayatı 5. Ünite: Bilim ve Teknoloji 6. Ünite: Kişisel İletişim İlköğretim Matematik YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Genel Matematik Soyut Matematik Geometri 2. Sınıf Alan Dersleri Analiz - I Lineer Cebir - I Fizik - I Analiz - II Lineer Cebir - II Fizik - II 3. Sınıf Alan Dersleri Analiz - III Analitik Geometri - I İstatistik ve Olasılık - I Cebire Giriş Diferansiyel Denklemler Analitik Geometri - II İstatistik ve Olasılık - II Özel Öğretim Yöntemleri - II 4. Sınıf Alan Dersleri Elemanter Sayı Kuramı Matematik Felsefesi MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 6. Sınıf 1. Ünite: Kümeler 2. Ünite: Bölünebilme Kuralları ve Kesirler 3. Ünite: Ondalık Kesirler 4. Ünite: Matematiğin Gücü 5. Ünite: Sayılarla İşlemler 6. Ünite: Oran, Orantı, Yüzdeler ve Ölçme 7. Ünite: Geometri ve Süslemeler 8. Ünite: Çevre, Alan ve Hacim 9. Ünite: Olasılık ve İstatistik Tüm Detaylarıyla 7

8 Tüm Detaylarıyla 7. Sınıf 1. Ünite: Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara a. Tam Sayılarla İşlemler b. Rasyonel Sayılar 2. Ünite: Tam Sayılar, Cebir ve Geometri a. Tam Sayıların Kuvveti ve Cebir b. Denklemler ve Koordinat Sistemi c. Diklik ve Paralellik 3. Ünite: Orantı ve Çokgenler a. Orantıdan Çıktık Yola b. Çokgenler 4. Ünite: Çember, Daire ve Çokgenler a. Çember ve Bayrağımız b. Daireden Çokgenlere 5. Ünite: Grafikler, Veri Analizi ve Olasılık a. Yaşamımızdaki Grafi kler b. Faktöriyel, Permütasyon, Olasılık 6. Ünite: Alan ve Hacim a. Dörtgenler ve Alan Bağıntıları b. Dik Dairesel Silindir 8. Sınıf 1. Ünite: Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara a. Tekrar Eden, Yansıyan, Dönen ve Ötelenen Şekiller b. Verilerden Çıkan Sonuçlar c. Üslü Sayıların Kuvvetleri 2. Ünite: Olasılık, İstatistik ve Sayılar a. Olasılık ve Olay Çeşitleri b. Kareköklü Sayılar c. Standart Sapma 3. Ünite: Üçgenler ve Cebir a. Üçgen ve Pisagor Bağıntısı b. Sayı Örüntüleri ve Özdeşlikler 4. Ünite: Matematikte Yolculuk a. Kombinasyon, Denklemler ve Üçgenlerde Benzerlik b. Geometrik Cisimler 5. Ünite: Geometrik Cisimlerde Ölçme ve Perspektif a. Piramit, Koni ve Kürenin Yüzey Alanları b. Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi c. İz Düşümü ve Çok Yüzlüler 6. Ünite: Başlangıç ve Bitiş Noktası: Geometri a. Geometrik Cisimler ve Simetri b Doğrunun İncelenmesi c. Dik Üçgendeki Oranlar Fen ve Teknoloji YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Genel Fizik - I Genel Fizik Lab - I Genel Kimya - I Genel Kimya Lab - I Genel Matematik - I Genel Fizik - II Genel Fizik Lab - II Genel Kimya - II Genel Kimya Lab - II Genel Matematik - II 2. Sınıf Alan Dersleri Genel Biyoloji - I Genel Biyoloji Lab - I Genel Fizik - III Genel Fizik Lab - III Genel Kimya - III (Analitik Kimya) Genel Biyoloji - II Genel Biyoloji Lab - II Modern Fiziğe Giriş Genel Kimya - IV (Organik Kimya) 3. Sınıf Alan Dersleri İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Fizikte Özel Konular Kimyada Özel Konular İstatistik Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - I Genetik ve Biyoteknoloji Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Çevre Bilimi Yer Bilimi Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - II 8

9 4. Sınıf Alan Dersleri Biyolojide Özel Konular Evrim Özel Öğretim Yöntemleri - II Astronomi MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 6. Sınıf 1. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme a. Canlılığın Temeli: Hücre b. İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme c. Çocuk Değilim Artık! d. Hayvanlarda, Üreme, Büyüme ve Gelişme e. Çiçekli Bitkilerde Üreme f. Bitkilerde, Çimlenme, Büyüme ve Gelişme 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket a. Yaşamımızdaki Sürat b. Kuvveti Keşfedelim c. Kuvvetler İş Başında d. Ağırlık Bir Kuvvettir 3. Ünite: Maddenin Tanecikli Yapısı a. Maddeyi Oluşturan Tanecikler b. Element ve Bileşikler c. Fiziksel ve Kimyasal Değişim d. Maddenin Hâlleri ve Tanecikli Yapı 4. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik a. Elektrik Enerjisi Nasıl Taşınır? b. İletkeni Değiştir Ampülün Parlaklığı Değişsin 5. Ünite: Vücudumuzda Sistemler a. Destek ve Hareket Sistemi b. Dolaşım Sistemi c. Mikroplarla Savaş d. Solunum Sistemi 6. Ünite: Madde ve Isı a. Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı b. Isının Yayılma Yolları c. Isı Yalıtımı 7. Ünite: Işık ve Ses a. Işığın Madde İle Etkileşimi ve Yansıma b. Aynalar ve Kullanım Alanları c. Ses Madde İle Karşılaşınca Ne Olur? d. Sesin Soğurulması ve Yalıtım 8. Ünite: Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? a. Kayaçları Sınıflandıralım b. Geçmişten Gelen Misafi rler c. Toprak ve Toprak Erozyonu d. Dünyamızda Su e. Yer Kabuğunun Doğal Anıtları 7. Sınıf 1. Ünite: Vücudumuzda Sistemler a. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı b. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır c. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz d. Duyu Organlarımız e. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket a. Yayları Tanıyalım b. İş ve Enerji c. Basit Makineler d. Enerji ve Sürtünme Kuvveti 3. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik a. Cisimleri Elektiriklendirelim b. Elektrik Akımı Nedir? c. Seri ve Paralel Bağlama 4. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri a. Element ve Sembolleri b. Atomun Yapısı c. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler d. Kimyasal Bağ e. Bileşikler ve Formülleri f. Karışımlar 5. Ünite: Işık a. Işığın Soğurulması b. Cisimler Nasıl Renkli Görünür? c. Işığın Kırılması d. Mercekler ve Kullanım Alanları 6. Ünite: İnsan ve Çevre a. Ekosistemler b. Biyolojik Çeşitlilik c. Çevre Sorunları ve Etkileri 7. Ünite: Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi a. Gök Cisimlerini Tanıyalım b. Güneş Sistemi c. Uzay Araştırmaları Tüm Detaylarıyla 9

10 Tüm Detaylarıyla 8. Sınıf 1. Ünite: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım a. Mitoz b. Kalıtım c. Mayoz d. DNA ve Genetik Kod e. Adaptasyon ve Evrim 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket a. Kaldırma Kuvveti b. Bazı Cisimler Neden Yüzer c. Basınç 3. Ünite: Maddenin Yapısı ve Özellikleri a. Elementlerin Sınıflandırılması b. Kimyasal Bağlar c. Kimyasal Tepkimeler d. Asitler - Bazlar e. Su Arıtımı 4. Ünite: Ses a. Ses Dalgaları b. Sesin Özellikleri c. Müzik ve Fen d. Ses Bir Enerji Türüdür 5. Ünite: Maddenin Hâlleri ve Isı a. Isı ve Sıcaklık b. Enerji Dönüşümü ve Öz Isı c. Maddenin Hâlleri ve Isı Alış Verişi d. Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı e. Isınma-Soğuma Eğrileri 6. Ünite: Canlılar ve Enerji İlişkileri a. Besin Zincirinde Enerji Akışı b. Madde Döngüleri c. Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm 7. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik a. Elektrik Akımının Manyetik Etkisi b. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür c. Elektrikli Araçların Gücü 8. Ünite: Doğal Süreçler a. Evren ve Dünya mız Nasıl Oluştu? b. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri c. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları Sosyal Bilgiler YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Sosyal Bilgilerin Temelleri Sosyal Psikoloji Arkeoloji Sosyoloji Genel Fiziki Coğrafya Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı Felsefe Ekonomi 2. Sınıf Alan Dersleri Türkiye Fiziki Coğrafyası İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Siyaset Bilimine Giriş Temel Hukuk Sanat ve Estetik Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya Antropoloji Orta Çağ Tarihi Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme Vatandaşlık Bilgisi 3. Sınıf Alan Dersleri Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı - I Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası Yeni ve Yakın Çağlar Tarihi İnsan Hakları ve Demokrasi Ülkeler Coğrafyası Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı - II Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edb. İncelemesi İnsan İlişkileri ve İletişim Çağdaş Dünya Tarihi Siyasi Coğrafya 10

11 4. Sınıf Alan Dersleri Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri Günümüz Dünya Sorunları Özel Öğretim Yöntemleri - II Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - II Sosyal Proje Geliştirme Drama MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 4. Sınıf 1. Ünite: Kendimi Tanıyorum 2. Ünite: Geçmişimi Öğreniyorum 3. Ünite: Yaşadığımız Yer 4. Ünite: Üretimden Tüketime 5. Ünite: İyi Ki Var 6. Ünite: Hep Birlikte 7. Ünite: İnsanlar ve Yönetim 8. Ünite: Uzaktaki Arkadaşlarım 5. Sınıf 1. Ünite: Haklarımı Öğreniyorum 2. Ünite: Adım Adım Türkiye 3. Ünite: Bölgemizi Tanıyalım 4. Ünite: Ürettiklerimiz 5. Ünite: Gerçekleşen Düşler 6. Ünite: Toplum İçin Çalışanlar 7. Ünite: Bir Ülke, Bir Bayrak 8. Ünite: Hepimizin Dünyası 6. Sınıf 1. Ünite: Sosyal Bilgiler Öğreniyorum a. Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor? b. Olgu ve Görüşü Ayırt Ediyorum c. Çözüm Buluyoruz d. Ben Etkin Bir Vatandaşım e. Atatürk ve Sosyal Bilimler 2. Ünite: Yeryüzünde Yaşam a. Dünya Bir Kâğıda Nasıl Sığar? b. Farklı Yaşam Şekilleri ve İklim c. Türkiye nin İklimi d. Geçmişten Günümüze Yerleşme e. Uygarlıkların Beşiği 3. Ünite: İpek Yolu nda Türkler a. Anayurttan Anadolu ya b. Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna c. Doğu ve Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu d. İslamiyet in Doğuşu ve Yayılışı e. İlk Türk İslâm Devletleri f. Kültürümüzün Yaşayan Değerleri: Kutlamalar g. Bozkır ın Sanatkârları 4. Ünite: Ülkemizin Kaynakları a. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi b. Projeler Yarışıyor c. Vergi Verelim d. Dünya Alarm Veriyor! e. Nitelikli İnsan ve Mesleklerin Özellikleri 5. Ünite: Ülkemiz ve Dünya a. Dünya da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler b. Kaynaklar ve İhtiyaçlar c. Uluslararası İlişkilerimiz d. Yardımlaşma ve İş Birliği e. Toplumlar Arası Etkileşim 6. Ünite: Demokrasinin Serüveni a. Devletler ve Yönetim Biçimleri b. Demokrasi Tarihine Yolculuk c. Temel Hak ve Özgürlüklerimiz d. Belgelerin Dili e. Dünden Bugüne Türk Kadını 7. Ünite: Elektronik Yüzyıl a. Hayatın İçinden b. Gelecekteki Yaşam c. Sağlık İçin Dayanışma d. Emeğe Saygı e. Atatürk ün Gösterdiği Yol 7. Sınıf 1. Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri a. İletişim Bir Sanattır! b. Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi c. Özgür Basın Demokrasinin Temelidir! d. Herkesi Ayrı Ayrı Dinlemekten Zevk Alırım 2. Ünite: Ülkemizde Nüfus a. Yaşadığımız Yerler Tüm Detaylarıyla 11

12 Tüm Detaylarıyla b. Türkiye Nüfusunun Özellikleri c. Göçün Neden ve Sonuçları d. Eğitim ve Çalışma Hakkı e. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 3. Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk a. Türklerin Yeni Yurdu Anadolu b. Beylikten Devlete: Osmanlı nın Kuruluşu c. Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı d. Farklılıklara Rağmen e. Gez Dünya yı Gör Konya yı f. Nasıl Etkiledik, Etkilendik g. Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültürü h. Yeni Kurumlarla Değişen Osmanlı Kültürü 4. Ünite: Zaman İçinde Bilim a. Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır b. Söz Uçar Yazı Kalır c. Türk ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler d. Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu e. Düşünce Özgürlüğü ve Bilim 5. Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat a. Toprağın Gücü b. Devletler Gelişiyor c. İnsan Gücünden Makineye d. Sosyal Yaşamda Vakıflar e. Nasıl Eğitim Gördüler f. Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim 6. Ünite: Yaşayan Demokrasi a. Kurultaydan Meclise b. Yönetimin Özü c. Kuvvetler Ayrılığı d. Kamuoyu ve Basın e. Örnek Yurttaş 7. Ünite: Ülkeler Arası Köprüler a. Bir Dünya Savaşı b. Küresel Sorunlara Küresel Çözümler c. İnsanlığın Sorumluluğu 8. Sınıf 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor a. Batıya Erken Açılan Kent: Selanik b. Mustafa Kemal Okulda c. Cepheden Cepheye Mustafa Kemal d. Dört Şehir ve Mustafa Kemal e. Mustafa Kemal Liderlik Yolunda Ünite: Millî Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler a. Osmanlı Devleti Hangi Cephede? b. Geldikleri Gibi Giderler c. Ve Millî Mücadele Başlıyor d. Egemenlik Milletindir e. Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı f. Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı? 3. Ünite: Ya İstiklal Ya Ölüm! a. İlk Zaferimiz b. Destanlaşan Direniş c. İstiklal Milletindir d. Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi e. Anadolu İnsanının Büyük Fedakârlığı f. Dirilişin Destanı: Sakarya g. Hayat Veren Zafer h. Savaşa Son Veren Belge ı. Sanay ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız 4. Ünite: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar a. Saltanattan Millî Egemenliğe b. Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili c. Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye d. Başkent Ankara e. Yaşasın Cumhuriyet f. Çağdaş Devlete Doğru g. Çok Partili Demokratik Hayat h. Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar ı. Hukuk ve Aile i. Rejim Karşıtı Bir İsyan k. Kabotaj Bayramı l. Mustafa Kemal e Suikast Girişimi m. Bir Devrin Analizi: Nutuk n. Harf İnkılabından Millet Mekteplerine o. Millî Kültürümüz Aydınlanıyor ö. Kubilay Olayı p. Bir Cumhuriyet Kenti r. Çağdaş Üniversite Yolunda s. Devlet ve Toplum El Ele ş. Modern Tarımın Doğuşu t. Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık u. Sanat ve Spor ü. Çağdaş Türk Kadını v. Soyadı Kanunu 5. Ünite: Atatürkçülük a. Türk Çağdaşlaşması b. Atatürk ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler

13 c. Her Şey Güçlü Bir Türkiye için d. Cumhuriyetle Bir Milletiz e. Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız f. Ne Mutlu Türk üm Diyene! g. Halkçılık h. Toplumda Devlet Desteği ı. Laiklik i. Her Alanda Yenilik k. İnkılapların Temel Dayanağı l. En Büyük Eser m. Mazlum Milletler n. Cumhuriyet Bize Emanet 6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk ün Ölümü a. Türk Dış Politikası b. Hatay Türkiye ye Katılıyor c. Atatürk Bizimle 7. Ünite: Atatürk ten Sonra Türkiye: 2. Dünya Savaşı ve Sonrası a. Yine Bir Dünya Savaşı b. Demokrasi Yolunda Türkiye c. İnsan Haklarıyla Vardır d. Soğuk Savaş Yılları e. Gelişen Türkiye f. Savaşta ve Barışta Türk Ordusu g. Türkiye ye Yönelik Tehditler h. SSCB Dağıldıktan Sonra ı. Körfez de Savaş i. Bir Proje De Siz Yağın k. Avrupa Birliği (AB) ne Doğru Türk Dili ve Edebiyatı YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Türk Halk Edebiyatına Giriş Eski Türk Edebiyatına Giriş Yeni Türk Edebiyatına Giriş Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesi Sözlü - Yazılı Anlatım Türk Halk Edebiyatına Giriş Eski Türk Edebiyatına Giriş Yeni Türk Edebiyatına Giriş Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesi Sözlü - Yazılı Anlatım 2. Sınıf Alan Dersleri Türk Halk Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesi Dünya Edebiyatları Türk Halk Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesi Dünya Edebiyatları 3. Sınıf Alan Dersleri Türk Halk Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Türkiye Türkçesi Tarihî Türk Lehçeleri Türk Halk Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Türkiye Türkçesi Tarihî Türk Lehçeleri 4. Sınıf Alan Dersleri Türk Halk Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Tarihî Türk Lehçeleri Türk Halk Bilimi Türk Halk Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Tarihî Türk Lehçeleri 13 Tüm Detaylarıyla

14 Tüm Detaylarıyla 5. Sınıf Alan Dersleri Türk Dünyası Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri Türk Dünyası Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 9. Sınıf 1. Ünite: Güzel Sanatlar ve Edebiyat a. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri b. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi c. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi d. Metin e. Edebî Metin 2. Ünite: Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) a. Şiir İnceleme Yöntemi b. Şiir Okuma c. Manzume ve Şiir 3. Ünite: Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler a. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma (Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine) b. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi c. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma d. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler 4. Ünite: Öğretici Metinler a. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi b. Öğretici Metinleri Okuma 10. Sınıf 1. Ünite: Tarih İçinde Türk Edebiyatı a. Edebiyat Tarihi b. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler 2. Ünite: Destan Dönemi Türk Edebiyatı a. Destan Dönemi b. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) 3. Ünite: İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı a. XI.-XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü b. İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. - XII. yy.) c. Oğuz Türkçesinin Anadolu daki İlk Ürünleri (XIII - XIV. yy.) 14 d. XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı 11. Sınıf 1. Ünite: Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı) a. Yenileşme Dönemi 2. Ünite: Tanzimat Dönemi Edebiyatı ( ) a. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu b. Öğretici Metinler c. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) d. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler e. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri 3. Ünite: Servetifünûn Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide ) ve Fecr-i Âti Topluluğu ( ) a. Servetifünûn Edebiyatının Oluşumu b. Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale) c. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir d. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler e. Servetifünûn Edebiyatının Genel Özellikleri f. Fecriati Toplululğu ( ) g. Fecriati Şiiri 4. Ünite: Millî Edebiyat Dönemi ( ) a. Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu b. Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra) c. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler d. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler e. Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri 12. Sınıf 1. Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ( ) a. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu 2. Ünite: Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler a. Öğretici Metin Örnekleri 3. Ünite: Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) a. Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışını Sürdüren Şiir ( ) b. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir ( ) c. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ( ) d. Garip Hareketi (I. Yeni) ( ) e. Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar ( )

15 f. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir ( ) g. İkinci Yeni Şiiri ( ) h. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir ( ) ı Sonrası Şiir i. Cumhuriyet Dönemi nde Halk Şiiri 4. Ünite: Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikaye - Roman) b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri) c. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri Tarih YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I Orta Asya Türk Tarihi - I İslâm Tarihi Eski Çağ Medeniyeti Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II Orta Asya Türk Tarihi - II İslâm Medeniyeti Tarihi 2. Sınıf Alan Dersleri Büyük Selçuklu Tarihi Roma ve Bizans Tarihi Osmanlı Paleografyası - I Tarih Metodolojisi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I Orta Asya Türk Kültür Tarihi Osmanlı Paleografyası - II Anadolu Selçuklu Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - II Anadolu Beylikleri Tarihi 3. Sınıf Alan Dersleri Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Osmanlı Paleografyası - III Osmanlı Tarihi - I Osmanlı Tarihi - II Yeni ve Yakın Çağ da Avrupa Tarihi 4. Sınıf Alan Dersleri Osmanlı Tarihi - III Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi - I Yeni ve Yakın Çağ da Dünya Tarihi (Asya, Afrika, Amerika) XX. Yüzyıl da Türk Dünyası Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi - II 5. Sınıf Alan Dersleri XX. Yüzyıl Dünya Tarihi Türk Yenileşme Tarihi MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 9. Sınıf 1. Ünite: Tarih Bilimi a. Tarih Bilimine Giriş b. Tarih Yazıcılığı c. Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları 2. Ünite: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar a. Tarihî Çağlara Giriş b. İlk Çağ Uygarlıkları 3. Ünite: İlk Türk Devletleri a. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı b. Orta Asya da Kurulan İlk Türk Devletleri c. Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları 4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla kadar) a. İslamiyet in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri b. Türk ve İslam Bilginleri 5. Ünite: Türk - İslam Devletleri ( Yüzyıllar) a. Türklerin İslamiyeti Kabulü b. İlk Türk - İslam Devletleri 6. Ünite: Türkiye Tarihi ( Yüzyıllar) a. Malazgirt Savaşı ndan Sonra Anadolu da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri b. Türkiye Selçuklu Devleti 10. Sınıf 1. Ünite: Beylikten Devlete ( ) a. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu ( ) b. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti ( ) 2. Ünite: Dünya Gücü: Osmanlı Devleti ( ) a. İstanbul un Fethi Tüm Detaylarıyla 15

16 Tüm Detaylarıyla b. Osmanlılarda Yönetim, Askerî Teşkilat ve Eğitim c. Avrupa daki Gelişmeler d. I. Selim (Yavuz) Dönemi ( ) e. Osmanlı Devleti nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı f. Kanuni Dönemi ndeki Siyasi Olaylar g. Osmanlı da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler h. Reform Hareketleri 3. Ünite: Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) a. XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa b. XVII. Yüzyıl Islahatları c. IV. Mehmet Dönemi ( ) 4. Ünite: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi a. XVIII. Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti nin Genel Durumu b. III. Ahmet Dönemi c. Avrupa da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler d. Rusya nın Genişleme Politikası ve Osmanlı - Rus İlişkileri e. Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması ve Fransız İhtilali f. III. Selim Dönemi g. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devletindeki Değişim ve Islahatlar 5. Ünite: En Uzun Yüzyıl ( ) a. XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa b. II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları c. Tanzimattan Meşrutiyete d. Osmanlı Devleti nde Anayasal Düzene Geçiş ve Siyasi Gelişmeler e. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ndeki Kültürel Gelişmeler f. XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar 11. Sınıf 1. Ünite: Türk Devlet Teşkilatı a. İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı b. Türk - İslam Devletlerinde Devlet Teşkilatı c. Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı d. Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Teşkilatı e. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devlet Teşkilatı f. Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatında Gelişmeler 2. Ünite: Türklerde Toplum Yapısı a. İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı b. Türk - İslam Devletlerinde Sosyal Yapı c. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı d. Tanzimat tan Sonra Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişim e. Çağdaş Türk Toplumu 3. Ünite: Türklerde Hukuk a. İlk Türk Devletlerinde Hukuk b. Türk - İslam Devletlerinde Hukuk c. Osmanlı Devleti nde Hukuk d. Cumhuriyet Dönemi nde Hukuk 4. Ünite: Türklerde Ekonomi a. İlk Türk Devletlerinde Ekonomi b. Türk - İslam Devletlerinde Ekonomi c. XI - XIII Yüzyıllarda Anadoluda Ekonomik Hayat d. Osmanlı Ekonomisi e. Cumhuriyet Dönemi nde Ekonomi (1938 e Kadar) 5. Ünite: Türklerde Eğitim a. İlk Türk Devletlerinde Eğitim b. Türk - İslam Devletlerinde Eğitim c. Osmanlı Devleti nde Eğitim (XIII - XVIII. Yüzyıllar) d. Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitimi e. Cumhuriyet Dönemi nde Eğitim (1938 e Kadar) 6. Ünite: Türklerde Sanat a. İlk Türk Devletlerinde Sanat b. Türk - İslam Devletlerinde Sanat c. Osmanlı Sanatı d. Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı 16

17 12. Sınıf 1. Ünite: XX. Yüzyıl Başlarında Dünya a. Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları b. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Orta Asyadaki Türk Devlet ve Toplulukları c. Orta Doğu da Manda Yönetimlerinin Kurulması d. Uzak Doğu da Yeni Bir Güç: Japonya e Dünya Ekonomik Krizi f. İki Savaş Arası Dönemde Avrupa g. İki Savaş Arası Dönemde Dünya h. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2. Ünite: II. Dünya Savaşı a. Yeni Bir Savaşa Doğru b. Savaş Yılları c. Barışa Doğru d. Savaşın Etkileri e. Savaş Yıllarındaki Türkiye 3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi a. Blokların Kuruluşu b. Paylaşılamayan Orta Doğu c. Uzak Doğu da Çatışma d. Asya ve Afrika nın Kurtuluşu e. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye f. Soğuk Savaş Döneminde Dünya 4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası a. Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci b. Yumuşama Dönemi Çatışmaları c. Barış İçinde Bir Arada Yaşama d. Arap - İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları e. Uluslararası Politikada Petrolün Yeri f. İran - Irak Savaşı g. Yumuşama Döneminde Dünya h. Türk Dış Politikası ı. Türkiye de Bunalımlı Yıllar 5. Ünite: Küreselleşen Dünya a. SSCB de Değişim ve Sonuçları b. Asya da Yeniden Yapılanma c. Doğu Bloklarından Sonra Avrupa da Yeni Arayışlar d. Türkiye ve Avrupa Birliği e. Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar f. Orta Doğu ve Afkanistan daki Gelişmeler g. Dünyadaki Gelişmeler h. Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası ı Sonrası Türkiye i. Küresel Sorunlar Coğrafya YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Coğrafyaya Giriş Jeomorfolojiye Giriş Klimatolojiye Giriş Ekonomik Coğrafyaya Giriş Harita Bilgisi Harita Bilgisi ve Uygulamaları - I Jeomorfoloji - I Ekonomik Coğrafya Klimatoloji Hidrografya 2. Sınıf Alan Dersleri Jeomorfoloji - II Klimatoloji Uygulamaları Jeomorfoloji Uygulamaları Arazi Tatbikatı - I Nüfus Coğrafyası Toprak Coğrafyası Coğrafi Bilgi Sistemleri Arazi Tatbikatı - II Yerleşme Coğrafyası 3. Sınıf Alan Dersleri Vejetasyon Coğrafyası Bölge Analiz Yöntemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Coğrafi Metodoloji Türkiye nin Beşerî Coğrafyası Türkiye İklimi Bölgeler ve Ülkeler Küreselleşme 4. Sınıf Alan Dersleri Türkiye Jeomorfolojisi Afetler Coğrafyası Türkiye Ekonomik Coğrafyası 17 Tüm Detaylarıyla

18 Tüm Detaylarıyla Turizm Coğrafyası Türkiye Bölgesel Analizleri Türkiye Toprak Coğrafyası Siyasi Coğrafya 5. Sınıf Alan Dersleri Seminer Türkiye Fitocoğrafyası Proje MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 9. Sınıf 1. Ünite: Doğal Unsurlar ve Coğrafya a. İnsan ve Doğa b. Coğrafyanın Rolü c. Doğal Sistemler ve Coğrafya 2. Ünite: Harita Bilgisi a. Haritalar Nasıl Oluşturulur? b. Koordinat Sistemleri ve Haritalar c. Eş Yükselti Eğrileriyle (İzohipsler) Çizilmiş Haritalar 3. Ünite: Dünya nın Şekli ve Hareketleri a. Dünya Neye Benzer? b. Dünya Kendi Etrafında Dönüyor c. Dünya Güneş Etrafında Dolanıyor d. İklim Kuşakları 4. Ünite: İklim Bilgisi a. Atmosfer ve Hava Olayları b. Hava Durumu ve İklim c. Güneşin Armağanı: Sıcaklık d. Basınç ve Rüzgârlar e. Nem ve Yağış f. Dünya nın İklim Zenginliği 5. Ünite: Aktif Dünya: Yer Şekillerinin Oluşumu a. Yerin Yapısı ve Oluşum Süreçleri b. Dünya nın İçi Kaynıyor: İç Kuvvetler c. Güneşin Gücü: Dış Kuvvetler 6. Ünite: Beşerî Sistemler a. İnsan ve Coğrafya b. Yerleşmelerin Gelişimi c. Yerleşme Doku ve Tipleri 7. Ünite: Yaşadığım Yer a. Nerede Yaşıyorum? b. Dünden Bugüne Ankara 8. Ünite: Bütünün Parçaları a. Dünya nın Bölgeleri b. Bölge Sınırları c. Bölge Üyeleri 9. Ünite: İnsan ve Çevre a. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? b. Doğayı Kontrol Edebiliyor Muyuz? c. İnsanın Doğaya Etkisi 10. Sınıf 1. Ünite: Doğal Sistemler a. Topoğrafya ve Kayaçlar b. Levha Hareketlerinin Etkileri c. Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki 2. Ünite: Beşerî Sistemler a. Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri b. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları c. Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler 3. Ünite: Mekânsal Bir Sentez: Türkiye a. Türkiye nin Yer Şekilleri, İklimi, Toprak, Su ve Bitki Varlığı b. Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz? c. Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri 4. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler a. Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya 5. Ünite: Çevre ve Toplum a. Doğal Afetler ve Toplum 11. Sınıf 1. Ünite: Doğal Sistemler a. Ekosistem ve Madde Döngüsü 2. Ünite: Beşerî Sistemler a. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları b. Ekonomik Faaliyet Türleri 3. Ünite: Mekânsal Bir Sentez: Türkiye a. Türkiye yi Tanıyalım 4. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler a. Ülkeler Arası Etkileşim b. Ülkeleri Tanıyalım 5. Ünite: Çevre ve Toplum a. Doğal Kaynaklar ve Çevre b. Doğal Kaynakların Küresel Etkileri 18

19 12. Sınıf 1. Ünite: Doğal Sistemler a. Doğadaki Ekstrem Olaylar 2. Ünite: Beşerî Sistemler a. Uygarlıkların Ortaya Çıkışı b. Ekonomi, Göç ve Yerleşme 3. Ünite: Mekânsal Bir Sentez: Türkiye a. Türkiye de Coğrafi Bölgelerin Oluşturulması b. Türkiye de Ulaşım ve Ticaret c. Türkiye de Kültür ve Turizm d. Türkiye de Nüfusun Geleceği e. Türkiye nin Bölgesel Kalkınma Projeleri f. Türkiye nin Jeopolitiği 4. Ünite: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler a. Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri ve Doğal Kaynak Potansiyelleri b. Küreselleşmenin Etkisi 5. Ünite: Çevre ve Toplum a. Doğal Kaynaklar ve Çevre Lise Matematik YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Soyut Matematik - I Analitik Geometri - I Analiz - I Soyut Matematik - II Analitik Geometri - II Analiz - II 2. Sınıf Alan Dersleri Doğrusal Cebir - I Diferansiyel Denklemler - I Analiz - III Algoritmalar ve Programlama Nümerik Analiz - I Programlama Dili Analiz - IV Diferansiyel Denklemler - II Doğrusal Cebir - II Nümerik Analiz - II 3. Sınıf Alan Dersleri Karmaşık Analiz - I Genel Topolojiye Giriş - I Soyut Cebir - I Olasılık Karmaşık Analiz - II Genel Topolojiye Giriş - II Soyut Cebir - II İstatistik 4. Sınıf Alan Dersleri Fonksiyonel Analize Giriş Diferansiyel Geometri 5. Sınıf Alan Dersleri Öğret. Tek. ve Mat. Gel. Matematik Özel Öğr. Yönt.-II Okul Deneyimi - II Konu Alanı Dersi Kitap İncelemesi Öğretmenlik Uygulaması MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 9. Sınıf 1. Ünite: Mantık a. Önermeler b. Bileşik Önermeler c. Açık Önermeler d. İspat Yöntemleri 2. Ünite: Kümeler a. Kümelerde Temel Kavramlar b. Kümelerde İşlemler 3. Ünite: Bağıntı, Fonksiyon ve İşlem a. Sıralı İkili b. Kartezyen Çarpımı c. Bağıntı d. Fonksiyon e. İşlem f. Fonksiyonlarda İşlemler 4. Ünite: Sayılar a. Doğal Sayılar b. Tam Sayılar Tüm Detaylarıyla 19

20 Tüm Detaylarıyla c. Modüler Aritmetik d. Rasyonel Sayılar e. Gerçek Sayılar f. Mutlak Değer g. Üslü Sayılar h. Köklü Sayılar ı. Problemler 10. Sınıf 1. Ünite: Polinomlar a. Polinomlar b. Polinomlar Kümesinde İşlemler c. Çarpanlara Ayırma d. Rasyonel İfadeler ve Denklemler 2. Ünite: İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Fonksiyonlar a. İkinci Dereceden Denklemler b. Eşitsizlikler c. İkinci Dereceden Fonksiyonlar 3. Ünite: Trigonometri a. Yönlü Açılar b. Trigonometrik Fonksiyonlar c. Trigonometrik Fonksiyonların Grafi kleri d. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar e. Üçgende Trigonometrik Bağıntılar f. Toplam ve Fark Formülleri g. Trigonometrik Denklemler 11. Sınıf 1. Ünite: Karmaşık Sayılar a. Karmaşık Sayılar b. Sanal Sayı Birimi ve Kuvvetleri c. Karmaşık Sayıların Eşitliği d. Karmaşık Düzlem e. Bir Karmaşık Sayının Eşleniği ve Modülü f. Karmaşık Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemleri g. Karmaşık Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemleri h. Eşlenik ve Modül Özellikleri ı. Karmaşık Sayılarda İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler i. İki Karmaşık Sayı Arasındaki Uzaklık k. Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi l. Kutupsal Biçimde Verilen Karmaşık Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri m. Karmaşık Sayıların Orijin Etrafında Döndürülmesi n. Karmaşık Sayının Kuvvetleri o. Karmaşık Sayının Kökleri Ünite: Üstel Fonksiyon a. Üstel Fonksiyon b. Logaritma Fonksiyonu c. Onluk Logaritma Fonksiyonu ve Doğal Logaritma Fonksiyonu d. Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri e. Taban Değiştirme f. Üslü ve Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 3. Ünite: Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık ve İstatistik a. Sayma Yöntemleri b. Faktöriyel c. Permütasyon d. Kombinasyon e. Binom Açılımı f. Olasılık g. İstatistik 4. Ünite: Tümevarım ve Diziler a. Tümevarım b. Diziler 5. Ünite: Matris, Determinant ve Doğrusal Denklem Sistemleri a. Matris b. Determinantlar c. Doğrusal Denklem Sistemleri 12. Sınıf 1. Ünite: Fonksiyonlar a. Fonksiyonlar b. Fonksiyonların Tanım Kümesi c. Parçalı Fonksiyonlar d. Mutlak Değer Fonksiyonu 2. Ünite: Limit ve Süreklilik a. Limit b. Aritmetik ve Geometrik Diziler c. Süreklilik 3. Ünite: Türev a. Türev b. Türevin Uygulamaları 4. Ünite: İntegral a. Belirli İntegral b. Belirsiz İntegral c. Belirli İntegralin Uygulamaları

21 Fizik YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Fizik - I (Mekanik - I) Fizik Laboratuvarı - I (Mekanik - I) Temel Matematik - I Fizik - II (Mekanik - II) Fizik Laboratuvarı - II (Mekanik - II) Temel Matematik - II 2. Sınıf Alan Dersleri Fizik - III (Elektrik) Fizik Laboratuvarı- III( Elektrik) Optik Optik Laboratuvarı Diferansiyel Denklemler Fizik - IV (Elektromagnetizma) Fizik Laboratuvarı - IV (Manyetizma) İstatistik Fizik Fizikte Matematiksel Metodlar - I 3. Sınıf Alan Dersleri Termodinamik Fizikte Matematiksel Metodlar - II Elektronik Elektronik Laboratuvarı Kuantum Fiziği Fizikte Özel Konular - I Titreşimler ve Dalgalar Titreşimler ve Dalgalar Lab. 4. Sınıf Alan Dersleri Elektromagnetik Teori Atom Fiziği Fizikte Özel Konular - II Çekirdek Fiziği Katı Hâl Fiziği Atom Fiziği Laboratuvarı 5. Sınıf Alan Dersleri Teknik Elektrik Laboratuvarı Ortaöğretim Fizik Deneyleri - I Ortaöğretim Fizik Deneyleri - II MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 9. Sınıf 1. Ünite: Fiziğin Doğası a. Geçmişten Günümüze b. Naz ın Gözlemi c. Ayşe Nine Ne Yapmalı? d. Nereden Nereye? 2. Ünite: Madde ve Özellikleri a. Maddeler Sınıflanırılabilir Mi? b. Her Değişim Zararlı Mıdır? 3. Ünite: Kuvvet ve Hareket a. Yolculuk b. Önce Yukarı, Sonra Neden Aşağı? c. Hareket Belirli Yasalara Bağlı Mıdır? d Otobüs Neden Savruldu? 4. Ünite: Enerji a. Vinç b. Mazottan Elektrik, Işık ve Harekete c. Hayat Kaynağı Nereden Karşılanmakta? d. Fırın 5. Ünite: Elektrik ve Manyetizma a. Saç Kurutma Makinesi b. Elektrik Yükleri Hareket Eder Mi? c. Priz, Saç Kurutma Makinesi İçin Ne İfade Eder? d. Kademe Düğmeleri Ne İşe Yarar? e. Pervane Nasıl Döner? 6. Ünite: Dalgalar a. Deprem b. Türkiye de Depremler 100 Bin Kişi Öldü 10. Sınıf 1. Ünite: Madde ve Özellikleri a. Gülliver Devler Ülkesinde b. Yağmur Ne Güzel Yağıyor? c. Aurora Nedir? 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket a. Naz Tenis Kortunda b. Hüzünlü Ayrılık 21 Tüm Detaylarıyla

22 Tüm Detaylarıyla c. İlayda Yarıyıl Tatilinde d. Beyzbol e. Kamyonun Hızlanması 3. Ünite: Elektrik a. Fotokopi Makinesi b. Potansiyel Enerji c. Fareye De Pil Taktılar! 4. Ünite: Modern Fizik a. Şeyma nın Rüyası b. İlayda nın Başarısı 5. Ünite: Dalgalar a. Fuar b. Parazit c. Tsunami d. Fırtınadan Sonra e. Dalgalar Hep Aynı Doğrultuda Mı Yayılır? f. Su Dalgaları Karşılaşınca Görünümleri Değişir mi? 11. Sınıf 1. Ünite: Madde ve Özellikleri a. Denizler Altında Fersah b. Güneşten Dünya mıza Yolculuk c. Hava Ne Kadar Soğuk? 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket a. Boğaç Han Hikâyesi b. Ayka nın Merakı c. Uydular d. Su Çeken Deve e. Acemi Şoför f. Rekor Denemesi g. Küçük Sanayi Sitesi h. Eşit Olmayan Yıllar ı. Lunapark i. Haberleşme Uydusu Türksat 3. Ünite: Manyetizma a. Türkan ın Gösterisi b. Elektrik Motorları c. Doğru Akım Ampermetresi d. Cern e. Mıknatıslı Vinçler f. Pusula g. Jeneratör h. Bisiklet Dinamosu 4. Ünite: Modern Fizik a. Termal Kameralar b. Otomatik Kapılar c. Bilgisayarlı Tomografi (BT) d. Taramalı Elektron Mikroskopu e. Hologram 5. Ünite: Dalgalar a. Ses Kirliliği b. Tacoma Narrows Köprüsü c. Antik Tiyatrolar d. Gölge Oyunu e. Projeksiyon Cihazı 6. Ünite: Yıldızlardan Yıldızsılara a. Hayat Hikâyem b. Seti Projesi 12. Sınıf 1. Ünite: Madde ve Özellikleri a. Otomobiller ve Termodinamik b. Güneş Ocağı c. Su Döngüsü 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket a. Fayton b. Adrenalin c. Dinamometre d. Sıvı Yakıtlı Motorlar e. Sarkaçlı Duvar Saati 3. Ünite: Elektrik ve Elektronik a. Ağır İş Makineleri b. Dinamo ve Jeneratör c. Hoparlör d. Transformatör e. Yarım Dalga Doğrultucusu 4. Ünite: Dalgalar a. Newton Teleskobu b. Gökkuşağı c. Okçu Balıkları d. Işıkla Resim Çizen Araç: Fotoğraf Makinesi e. Gökyüzü Neden Mavi Görünür? f. Radyo g. Trafi k Radarı h. Polarize Güneş Gözlükleri ı. Gerçekte Var Olmayan Renkler 5. Ünite: Modern Fizik a. Röntgen Çekimi b. Elmasın Yapısı 22

23 c. LCD Teknolojisi d. Güneş Pilleri e. Üstün İletkenlik f. Nano Futbol g. Çekirdeğin Yapısı h Yılına Mesaj ı. Nükleer Enerji 6. Ünite: Atomlardan Kuarklara a. Sis Odalarından Cern e b. Parçacık Hızlandırıcılar 7. Ünite: Fiziğin Doğası a. Değişen Enerji Kaynakları Kimya YÖK ÇERÇEVE PROGRAMI 1. Sınıf Alan Dersleri Temel Kimya - I Fizik - I Temel Kimya - II Temel Kimya Laboratuvarı Fizik Laboratuvarı Fizik - II (Dalgalar, Optik ve Modern Fizik) 2. Sınıf Alan Dersleri Analitik Kimya - I Analitik Kimya Laboratuvarı - I Anorganik Kimya - I Analitik Kimya - II Analitik Kimya Laboratuvarı - II Anorganik Kimya - II Anorganik Kimya Laboratuvarı 3. Sınıf Alan Dersleri Organik Kimya - I Organik Kimya Laboratuvarı - I Enstrümental Analiz Organik Kimya - II Organik Kimya Laboratuvarı - II Ayırma Metotları Kimyacılar İçin Matematik 4. Sınıf Alan Dersleri Fizikokimya - I Ortaöğretim Kimya Den. Lab. Fizikokimya - II Fizikokimya Laboratuvarı Biyokimya 5. Sınıf Alan Dersleri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Sınıf Yönetimi Özel Öğretim Yöntemleri - II Okul Deneyimi - II Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi Rehberlik Öğretmenlik Uygulaması MEB ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ 9. Sınıf 1. Ünite: Kimyanın Gelişimi a. İnsan Madde İlişkilerinin Tarihçesi b. Kimyanın Temel Kanunları c. Kimyasal Bağ Kavramının Gelişimi 2. Ünite: Bileşikler a. Bileşikler Nasıl Oluşur? b. İyonik Bileşikler c. Kovalent Bileşikler d. Organik Bileşikler 3. Ünite: Kimyasal Değişimler a. Tepkime Nedir? b. Tepkime Türleri c. Polimerleşme ve Hidroliz 4. Ünite: Karışımlar a. Karışımların Sınıflandırılması b. Karışımların Ayrılması 5. Ünite: Hayatımızda Kimya a. Temizlik Maddeleri b. Yaygın Malzemeler c. Biyolojik Sistemlerde Kimya d. Çevre Kimyası 10. Sınıf 1. Ünite: Atomun Yapısı a. Atom ve Elektrik b. Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi 23 Tüm Detaylarıyla

24 Tüm Detaylarıyla c. Kuantum (Dalga) Mekaniğinin Tarihsel Gelişimi d. Atomun Kuantum Modeli e. Bağıl Atom Kütlesi ve Mol Kavramı 2. Ünite: Periyodik Sistem a. Periyodik Sistemin Tarihçesi b. Periyodik Özelliklerin Değişimi c. Elementlerin Özellikleri 3. Ünite: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler a. Kimyasal Türler ve Etkileşimleri b. Güçlü Etkileşimler c. Zayıf Etkileşimler 4. Ünite: Maddenin Hâlleri a. Gazların Genel Özellikleri b. Gaz Kanunları c. Gaz Karışımları d. Gerçek Gazlar e. Sıvılar ve Özellikleri f. Hâl Değişimleri g. Amorf ve Kristal Katılar 5. Ünite: Karışımlar a. Çözücüler ve Çözeltiler b. Çözeltilerin Derişimi c. Çözeltilerin Derişime Bağlı (Koligatif) Özellikleri d. Heterojen Karışımlar 11. Sınıf 1. Ünite: Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji a. Sistemler ve Enerji Türleri b. Sistemlerde Entalpi Değişimi c. İstemlilik 2. Ünite: Reaksiyon Hızları Ve Kimyasal Denge a. Reaksiyon Hızı b. Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler c. Kimyasal Reaksiyonlarda Denge d. Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler e. Kimyasal Reaksiyonlarda Ürün Verimi 3. Ünite: Çözeltilerde Denge a. Suyun Otoiyonizasyonu b. Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri c. Nötralleşme Reaksiyonları d. Çözeltilerde Çözünme ve Çökelme Olayları e. Kompleks Oluşma - Ayrışma Dengeleri f. Titrasyon 4. Ünite: Elektrokimya a. Madde - Elektrik İlişkisi 24 b. Standart Elektrot Potansiyeli c. Elektrokimyasal Hücreler 5. Ünite: Çekirdek Kimyası a. Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılık b. Yapay Çekirdek Reaksiyonları, Fisyon ve Füzyon c. Aktifl ik, Radyoaktif Işınların Sayımı ve Sağlığa Etkisi d. Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları 12. Sınıf 1. Ünite: Elementler Kimyası a. Evrende ve Dünya da Elementler b. Elementler Nasıl Elde Edilir? c. Alaşımlar d. Hidrojen e. Alkali ve Toprak Alkali Metaller f. Toprak Grubu Elementleri g. 4A Grubu Elementleri h. 5A Grubu Elementleri ı. Kalkojenler i. Halojenler k. Geçiş Elementleri 2. Ünite: Organik Kimyaya Giriş a. Organik Bileşikler b. Organik Bileşiklerin Formülleri c. Hibritleşme ve Molekül Geometrisi d. Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma e. Organik Bileşiklerde İzomerlik 3. Ünite: Organik Reaksiyonlar a. Organik Redoks Tepkimeleri b. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri c. Katılma Tepkimeleri d. Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri e. Kondenzasyon Tepkimeleri 4. Ünite: Organik Bileşik Sınıfları a. Alkanlar ve Alkil Halojenürler b. Alkenler c. Alkinler d. Alkoller e. Eterler f. Karbonil Bileşikleri g. Karboksilik Asitler h. Karboksilit Asit Türevleri ı. Aminler i. Yaygın Benzen Türevleri

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 04-05 ÖĞRETİM YILI http://www.meb.gov.tr OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulda kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ .. ÖZ-DE-BİR 2014-2015 Öğretim Yılı TÜRKİYE GENELİ Liselere Özel DENEME SINAVLARI YÖNERGESİ İŞ TAKVİMİ ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Genel Merkez Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Detaylı

Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları

Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları 25-26 Tam Hazırlık Tam Öğrenme Tam Ölçme Bu yıl YGS - LYS Hazırlık dosyanız bizden!

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..)

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..) Avril Mars Février Janvier Décembre Novembre Octobre Septembre 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Mois Semaine La grammaire - Les superlatifs

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici Metinler

Detaylı

Ortaokullarda Meslek Dersleri Destekli Program

Ortaokullarda Meslek Dersleri Destekli Program Ortaokullarda Meslek Dersleri Destekli Program 2010-2011 Öğretim Yılı 6. ve 7. Sınıflar Meslek Dersleri Destekli Öğretim Programı ve İzlenceleri Talim Terbiye Dairesi AMACI Bu programla öğrencilere, Sınıf

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

Üniversiteye. Yol Haritanız...

Üniversiteye. Yol Haritanız... Üniversiteye giden yolda Yol Haritanız... Hayal et, inan, başar! 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI YGS - LYS Adı: Soyadı: Sınıfı: Okul No: www.asfaankara.com TÜRKÇE MATEMATİK BÖLÜMÜ SEÇEN ÖĞRENCİLER Bankacılık

Detaylı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

Zambak 11. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 11. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-1 ÜNİTE-2 Dil ve Anlatım METİNLERİN SINIFLANDIRLMASI YAZIM VE NOKTALAMA: Ünsüz değişimi ile ilgili yazım yanlışı, Nokta, Virgül BAĞLAŞIKLIK, BAĞDAŞIKLIK: Gereksiz sözcük, Anlamca çelişen sözcükler

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 ÖSYS BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 ÖSYS BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 ÖSYS BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İstanbul, 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş.. 2 2014 ÖSYS nin Özellikleri 2 2014 ÖSYS Takvimi. 2 YGS nin Genel Özellikleri..

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum 4 1 1 2. Tartışma 4 1 1 1 1 3. Panel 4 1 1 (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ...

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ... İÇINDEKILER ACİL YARDIM VE AFET YÖNETIMI... 7 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ... 7 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ... 9 AKTÜARYA... 9 AKTÜERYA BILIMLERI... 10 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ... 10 ALMAN DİLİ VE

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu Tanıtım Kataloğu "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA ANKARA - 2008 ÖĞRENME-ÖĞRETME ARACI

Detaylı

Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS

Ulusal Kredi. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Akademik ve Sosyal Oryantasyon AKTS Akademik ve Sosyal Oryantasyon 11000000001101 1 0 0 0 1 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı,

Detaylı