HAFTALIK DERS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFTALIK DERS PROGRAMI"

Transkript

1 K f \ /s HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 1 N.Ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi A.İ..T 2 T Ü R K DİL 2 E K O G R Ş 2 M.YILMAZ E.ÖZEREN C.AYDEMİR M AT 2 S.OĞRAŞ İKT TRH M.PIÇAK MAT 2 S.OĞRAŞ İS E K O G R Ş 2 M.PIÇAK C.AYDEMİR A N A Y A S A H U K H. IŞI K ENG 2 M.KAHRAM AN C.AYDEMİR Doç. Dr. CAHİT AYDEMİR < E.ÖZEREN Okt. ENDER OZEREN H.IŞIK Yrd.Doç.Dr.HÜSEYİN MURAT IŞ IK < M. KAHRAMAN Okt. MERYEM KAHRAMAN M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK M.YILMAZ Okt. MAHMUT YILMAZ : S.OĞRAŞ Prof. Dr. SEZAİ OGRAŞ A.I.I.T 2 ATATÜRK İLKE VE IN K. T A R İH İ 2 > ANAYASA HUK ANAYASA HUKUKU V EKO GRŞ 2 EKONOMİYE g i r i ş 2 ENG 2 İN G İL İZ C E 2 MAT 2 M ATEM ATİK 2 TURK D İL 2 TURK D IL I 2 IK T T R H İK T İS A T T A R İH İ IS i k t i s a t s o s y o l o j is i

2 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 2. N.O 7 97 A İS T 2 BZ05 F.UNCU M İK R O 2 P.KGÖGÜL İKT TRH M.PIÇAK T İC. H U K L.ALAK S O S M A K R O 2 M.PIÇAK BB.DOĞAN J BB.DOĞAN Doç. Dr. BAHAR BURTAN DOĞAN I F.UNCU Öğr. Gör. FUNDA UNCU J L.ALAK Öğr. Elm. LÜTFÜ ALAK J M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK J P.KGÖGÜL Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL M AKR O 2 M AKR O İK T İS A T 2 M İK R O 2 M İK R O İK T İS A T 2 SO S S O S Y O LO Jİ T İC. H U K t i c a r e t H U K U K U İK T TRH i k t i s a t t a r i h i İS T 2 i s t a t i s t i k 2

3 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 3 N.O P A R A U L S İK T 2 BB.DOĞAN B209 M.PIÇAK E K N M 2 K A M U M L Y BZ05 F.UNCU İ.TÜRKOĞLU B O R Ç H U K Y Ö N E Y L E M N.TAŞDELEN BZ05 F.UNCU DIŞ TİC M.PIÇAK MES NG 2 E.DAĞ TAN BB.DOĞAN Doç. Dr. BAHAR BURTAN DOĞAN < E.DAĞTAN Okt. EMRULLAH DAGTAN «F.UNCU Öğr. Gör. FUNDA UNCU F.IPEKYUZ Yrd.Doç.Dr.FİLİZ YAVUZ IPEKYUZ M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK N.TAŞDELEN Yrd.Doç.Dr.NİHAT TAŞDELEN : I.TURKOGLU Doç. Dr. İRFAN TURKOGLU A1 M E D H U K F.İPEKYÜZ > BORÇ HUK BORÇLAR HUKUKU DIŞ TIC DIŞ t ic a r e t iş l e m l e r i y ö n e t im i EKNM 2 EKONOMETRİ 2 KAMU MLY KAMU MÂLİYESİ MED HUK MEDENİ HUKUK MES IN G 2 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 PARA PARA POLİTİKASI ULS IKT 2 ULUSLARARASI İKTİSAT 2 YÖNEYLEM YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI

4 c </> HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 4 N.Ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi AB & T R TR EKO B. SAVAŞ B. SAVAŞ SEMİNER DÜNYA EKO B. SAVAŞ B. SAVAŞ KALKINMA VERGİ HUK B207 C.AYDEMİR B209 İ.TÜRKOĞLU BİLGİ BZ05 M.PIÇAK MLY POL P.KGÖGÜL J B. SAVAŞ Doç. Dr. BİLAL SAVAŞ 2 C.AYDEMİR Doç. Dr. CAHİT AYDEMİR 2 M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK 2 P.KGÖGÜL Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL 2 İ.TÜRKOĞLU Doç. Dr. İRFAN TURKOGLU AB _TR AB - TÜRKİYE EKO N O M İK İL İŞ K İL E R İ b i l g i b i l g i e k o n o m i s i DÜNYA EKO DÜNYA EKO N O M İSİ ) KALKIN M A KALKIN M A İK T İS A D I MLY POL MALİYE P O LİTİK A S I SEM İNER SEM İNER TR EKO TÜRKİYE E KO N O M İSİ VERGİ HUK v e r g i HUKUKU

5 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI ik t is a t A.İ..1 2 İKT TRH M.YILMAZ EKO GRŞ 2 M.PIÇAK TÜRK DİL 2 E.ÖZEREN C. AYDEM İR İS EKO GRŞ 2 M.PIÇAK C.AYDEMİR M A T 2 ANAYASA HUK S.OĞRAŞ ENG 2 H.IŞIK M.KAHRAM AN C.AYDEMİR Doç. Dr. CAHİT AYDEMİR E.ÖZEREN Okt. ENDER OZEREN H.IŞIK Yrd.Doç.Dr.HÜSEYİN MURAT IŞ IK < M. KAHRAMAN Okt. MERYEM KAHRAMAN M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK M.YILMAZ Okt. MAHMUT YILMAZ : S.OGRAŞ Prof. Dr. SEZAİ OGRAŞ A.I.I.T 2 ATATÜRK İLKE VE IN K. T A R İH İ 2 > ANAYASA HUK ANAYASA HUKUKU > EKO GRŞ 2 EKONOMİYE G İR İŞ 2 ENG 2 İN G İL İZ C E 2 MAT 2 M ATEM ATİK 2 TURK D İL 2 TURK D IL I 2 İK T TRH İK T İS A T T A R İH İ IS i k t i s a t s o s y o l o j is i

6 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT A İST 2 BZ05 F.UNCU MİKRO 2 P.KGÖGÜL B209 İKT TRH M.PIÇAK SOS TİC. HUK M.PIÇAK L.ALAK MAKRO 2 J BB.DOĞAN Doç. Dr. BAHAR BURTAN DOĞAN I F.UNCU Öğr. Gör. FUNDA UNCU J L.ALAK Öğr. Elm. LÜTFÜ ALAK J M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK J P.KGÖGÜL Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL BZ05 BB.DOĞAN M AKR O 2 M AKR O İK T İS A T 2 M İK R O 2 M İK R O İK T İS A T 2 SO S S O S Y O LO Jİ T İC. H U K t i c a r e t H U K U K U İK T TRH i k t i s a t t a r i h i İS T 2 i s t a t i s t i k 2

7 K f \ /s HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT 3 İ.Ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi PARA ULSİKT 2 B209 BB.DOĞAN M.PIÇAK EKNM 2 KAMU MLY BZ05 F.UNCU B207 İ.TÜRKOĞLU YÖNEYLEM BORÇ HUK BZ05 F.UNCU N.TAŞDELEN BB.DOĞAN Doç. Dr. BAHAR BURTAN DOĞAN F.UNCU Öğr. Gör. FUNDA UNCU F.IPEKYUZ Yrd.Doç.Dr.FİLİZ YAVUZ IPEKYUZ M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK N.TAŞDELEN Yrd.Doç.Dr.NİHAT TAŞDELEN «I.TUNİK Okt. İBRAHİM TUNİK ı I.TURKOGLU Doç. Dr. İRFAN TURKOGLU MED HUK F.İPEKYÜZ MES İNG 2 İ.TÜNİK > BORÇ HUK BORÇLAR HUKUKU DIŞ TIC DIŞ t ic a r e t iş l e m l e r i y ö n e t im i EKNM 2 e k o n o m e t r i 2 KAMU MLY KAMU MÂLİYESİ MED HUK MEDENİ HUKUK MES IN G 2 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 PARA PARA POLİTİKASI ULS IKT 2 ULUSLARARASI İKTİSAT 2 YÖNEYLEM YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI DIŞ TİC M.PIÇAK

8 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İKTİSAT A AB & T R TR EKO B. SAVAŞ B.SAVAŞ DÜNYA EKO SEMİNER B. SAVAŞ B. SAVAŞ KALKINMA VERGİ HUK B207 C.AYDEMİR A1 İ.TÜRKOĞLU BİLGİ M.PIÇAK J B. SAVAŞ Doç. Dr. BİLAL SAVAŞ J C.AYDEMİR Doç. Dr. CAHİT AYDEMİR J M.PIÇAK Doç. Dr. MURAT PIÇAK J P.KGÖGÜL Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL J İ.TÜRKOĞLU Doç. Dr. İRFAN TURKOGLU AB _TR MLY POL P.KGÖGÜL AB - TÜRKİYE EKO N O M İK İL İŞ K İL E R İ b i l g i b i l g i e k o n o m i s i DÜNYA EKO DÜNYA EKO N O M İSİ ) KALKIN M A KALKIN M A İK T İS A D I MLY POL MALİYE P O LİTİK A S I SEM İNER SEM İNER TR EKO TÜRKİYE E KO N O M İSİ VERGİ HUK VERGİ HUKUKU

9 K f \ /s HAFTALIK DERS PROGRAMI SAĞLIK YÖNETİMİ 1 Dicle Üniversitesi / iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi TÜRK DİL 2 A.i..T G E N.M U H 2 E.ÖZEREN M.YILMAZ A.BİLEN İKT GRŞ 2 C.AYDEMİR BZ05 İŞL MAT 2 F.UNCU HUKUKUN TML KVRMLAR ENG 2 H.IŞIK M.KAHRAM AN : A.BİLEN Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN < C.AYDEMİR Doç. Dr. CAHİT AYDEMİR E.ÖZEREN Okt. ENDER OZEREN F.UNCU Öğr. Gör. FUNDA UNCU H.IŞIK Yrd.Doç.Dr.HÜSEYİN MURAT IŞ IK < M. KAHRAMAN Okt. MERYEM KAHRAMAN ı M.YILMAZ Okt. MAHMUT YILMAZ > A.I.I.T 2 ATATÜRK İLKE VE INK. TARİHİ 2 ENG 2 İNGİLİZCE 2 GEN.MUH 2 GENEL MUHASEBE 2 HUKUKUN TML KVRM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI TURK DİL 2 TURK DILI 2 İKT GRŞ 2 İKTİSADA GİRİŞ 2 IŞL MAT 2 İŞLETME MATEMATİĞİ 2

10 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI SAĞLIK YÖNETİMİ A H L K İ L Ş K & İLT Ş İS T 2 B209 A.Ö NAV BZ05 F.UNCU T Ü R K S A Ğ S İS T B209 M E.KURT S A Ğ K U R Y N T 2 T IB B İ D Ö K M M.ZİNCİRKIRAN B207 M E.KURT MES İNG 2 E.DAĞTAN A 4 J A.ÖNAV Öğr.Elm. AYŞEGÜL KAYA ÖNAV H LK IL Ş K _ILTŞ H A LK LA İL İŞ K İL E R V E İL E T İŞ İM J E.DAĞTAN Okt. EMRULLAH DAGTAN MES IN G 2 M E S LE K İ İN G İL İZ C E 2 J F.UNCU Öğr. Gör. FUNDA UNCU SAG KU R Y N T 2 S A Ğ L IK K U R U M LA R I Y Ö N E T İM İ 2 J M.ZİNCİRKIRAN Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZİNCİRKIRAN T IB B I DOKM T IB B I D O K Ü M A N T A S Y O N TU RK SAG S İS T TU RK S A Ğ L IK S İT E M İ J ME.KURT Öğr. Gör. MEHMET EMİN KURT İS T 2 İS T A T İS T İK 2

11 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI SAĞLIK YÖNETİMİ SAĞ SGRT İŞ.SAĞ.GÜV A1 A. CEYLAN G.SAKA SAĞ KUR BİLG SİST SAĞ. GRŞ. M.BARS BZ06 M.ZİNCİRKIRAN SAĞ. PAZ. M.ZİNCİRKIRAN BJ A.CEYLAN Prof. Dr. ALİ CEYLAN J G.SAKA Prof. Dr. GÜNAY SAKA J M.BARS UZM. MEHMET BARS J M.ZİNCİRKIRANYrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZİNCİRKIRAN SAG KUR BILG SISAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ SAG SGRT SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE GERİ ÖDEME SI SAG. GRŞ. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK SAG. PAZ. SAĞLIK KURUMLA RINDA PAZARLAMA IŞ.SAG.GUV IŞ sag lig i ve iş GUVENLIGI

12 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI SAĞLIK YÖNETİMİ A STAJ STAJ STAJ Y.DEMİRHAN Y.DEMİRHAN Y.DEMİRHAN STAJ Y.DEMİRHAN SAĞ EKO A. CEYLAN 2 A.CEYLAN Prof. Dr. ALİ CEYLAN J SAĞ. SEM. M.ZİNCİRKIRANYrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZİNCİRKIRAN 2 Y.DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. YILMAZ DEMİRHAN M.ZİNCİRKIRAN SAG EKO SAĞLIK EK O N O M İSİ SAG. SEM. SAĞLIK Y Ö N E TİM İN D E SEM İNER STAJ STAJ 14 HAFTA

13 K f \ /s HAFTALIK DERS PROGRAMI iş l e t m e i n.ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi TÜRK DİL 2 E.ÖZEREN A.i..T 2 M.YILMAZ KAMU YÖN Y.DEMİRHAN İKT GRŞ 2 BB.DOĞAN HUKUK M.KARAASLAN İŞL MAT 2 BZ05 H.ÖZER A1 GEN.MUH 2 ENG 2 M.KAHRAM AN Y. YILM AZ BB.D O Ğ AN D oç. D r. BAH AR BURTAN DOĞAN -y 4 E.ÖZEREN O k t. ENDER OZEREN < H.O ZER Y rd. D oç. D r. H A LİS ÖZER -y 4 M. KAHRAM AN O k t. MERYEM KAHRAM AN W M.KARAASLAN Y rd. D oç. D r. M EH M M ET KAR AASLAN W M.Y ILM A Z O k t. M AH M U T Y ILM A Z Y.D E M İR H A N Y rd. D oç. D r. Y ILM A Z D EM IR H AN : Y.Y ILM A Z Ö ğ r.g ö r. YUNUS Y ILM A Z A.I.I.T 2 ATATÜRK İLKE VE IN K. T A R İH İ 2 ENG 2 İN G İL İZ C E 2 V GEN.MUH 2 GENEL MUHASEBE 2 } HUKUK HUKUKA G İR İŞ KAMU YON. KAMU Y Ö N E TİM İN E G İR İŞ ) TURK D İL 2 TURK D IL I 2 :> IK T GRŞ 2 İK T İS A D A G İR İŞ 2 IŞ L MAT 2 İŞLETME M ATEM ATİĞ İ 2

14 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İŞLETME 2 N.Ö 7 97 A FİN Y N T A.BİLEN B İL G.M U H. BİL.LAB. Y. YILM AZ BİL.LAB. B İL G.M U H. Y. YILM AZ Y Ö N & O R G 2 M.METE İS T 2 M.KARAHAN B O R Ç H U K N.TAŞDELEN A.B İL E N D o ç. D r. A B D Ü L K A D İR B İLE N M.K A R A H A N Y rd. D o ç. D r. M E H M E T K A R A H A N M.M E T E Y rd. D o ç. D r. M E H M E T M ETE 4 N.T A Ş D E L E N Y rd.d o ç.d r.n İH A T T A Ş D E L E N P.K G O G U L Y rd. D o ç. D r. P E LİN K A R A T A Y G O G U L Y.Y IL M A Z Ö ğ r.g ö r. Y U N U S Y IL M A Z A1 M A K R O P.KGÖGÜL > BORÇ HUK BORÇLAR HUKUKU BİLG.MUH. BİLGİSAYARLI MUHASEBE BİLG.MUH. BİLGİSAYARLI MUHASEBE FİN YNT FINANSAL YÖNETİM MAKRO MAKRO İKTİSAT YON _ORG 2 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 IST 2 is t a t is t ik 2

15 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İŞLETME 3 N.Ö 15; Y Ö N.S İS. K A M U M L Y B204 M.METE B207 İ.TÜRKOĞLU MESLEKİ YABNCI DİL 2 A1 A.AKGÜÇ MESLEKİ YABNCI DİL 2 B209 İ.TÜRKOĞLU B209 Ö R G D A V M.ZİNCİRKIRAN Ü R T Y Ö N T 2 M.KARAHAN BZ06 İŞ H U K. L.ALAK H L K İ L Ş K & İLT Ş Y Ö N E Y L E M BZ06 İ.ŞENGÜN M.KARAHAN FİN. T A B L. A.BİLEN : A.AKGÜÇ YRD. DOÇ. DR AHMET AKGUÇ s m A.BİLEN Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN n 4 L.ALAK Öğr. Elm. LÜTFÜ ALAK s m M.BEYBUR MUSTAFA BEYBUR n 4 M.KARAHAN Yrd. Doç. Dr. MEHMET KARAHAN s m M.METE Yrd. Doç. Dr. MEHMET METE n 4 M.ZİNCİRKIRAN Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZİNCİRKIRAN s m İ.TÜRKOĞLU Doç. Dr. İRFAN TURKOGLU : I.ŞENGUN Öğr. Gör. İBRAHİM ŞENGÜN B A N K & FİN E K O M.BEYBUR B A N K _FIN EKO F İN. T A B L. B A N K A C IL IK V E F IN A N S A L E K O N O M İ F IN A N S A L T A B L O L A R A N A L İZ İ H L K IL Ş K _ILTŞ H A L K L A IL IŞ K IL E R V E İL E T İŞ İM t K A M U M LY K A M U M Â L İY E S İ M E S L E K İ Y A B N C I D İL 2 M E S L E K İ Y A B A N C I D İL 2 t t Y O N.S İS. Y Ö N E T İM B İL G İ S İS T E M L E R İ t Y Ö N E Y LE M Y Ö N E Y LE M A R A Ş T IR M A L A R I t O RG D A V Ö R G Ü T S E L D A V R A N IŞ t U R T Y O N T 2 Ü R E T İM Y Ö N E T İM İ 2 t IŞ H U K. IŞ V E S O S Y A L G Ü V E N L İK H U K U K U

16 HAFTALIK DERS PROGRAMI iş le t m e 4 n.ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi SERM.PİY. BİTİRME B207 Y. YILM AZ Y.YILM AZ PRO JE DEĞ TKY BZ06 M.ZİNCİRKIRAN BZ06 M.KARAHAN ULS PAZ ÖRGT KÜLTR BZ06 İ.ŞENGÜN M.METE DIŞTCRT İŞLMLR MHSB BZ05 A.BİLEN FİN. TEK. M.BEYBUR A.BİLEN Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN M.BEYBUR MUSTAFA BEYBUR J M.KARAHAN Yrd. Doç. Dr. MEHMET KARAHAN J M.METE Yrd. Doç. Dr. MEHMET METE J M.ZİNCİRKIRAN Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZINCIRKIRAN Y.YILMAZ Öğr.Gör. YUNUS YILMAZ İ.ŞENGÜN Öğr. Gör. İBRAHİM ŞENGÜN BİTİRME A.BİLEN / M.KARAHAN / M.METE / İ.ŞENGÜN BİTİR M E BİTİR M E > D IŞ TCRT İŞLM LR MHS! D IŞ TİC ARET İŞLEM LERİ VE M UHASEBESİ FİN. TEK. FİNANSM AN TEKN İKLER İ PROJE DEG PROJE DEĞERLENDİRME SERM.PİY. SERMAYE PİYASALARI VE FIN ANSAL KURUMLAR TKY TOPLAM KALİTE YÖ N ETİM İ ULS PAZ ULUSLARARASI PAZARLAMA ORGT KULTR ORGUT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME

17 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İŞLETME 1 İ.Ö 7 97 A 8 : : : : : : : 0 0 TÜ R K DİL 2 K A M U Y Ö N. B207 Y.DEMİRHAN H U K U K M.KARAASLAN E.ÖZEREN A.i.i.T 2 M.YILMAZ G E N.M U H 2 A1 Y. YILM AZ İŞL M A T 2 H Ö Z E R İK T G R Ş 2 BZ05 BB.DOĞAN ENG 2 M.KAHRAM AN BB.D O Ğ AN D oç. D r. BAH AR BURTAN DOĞAN -y 4 E.ÖZEREN O k t. ENDER OZEREN < H.O ZER Y rd. D oç. D r. H A LİS ÖZER -y 4 M. KAHRAM AN O k t. MERYEM KAHRAM AN W M.KARAASLAN Y rd. D oç. D r. M EH M M ET KAR AASLAN m- 4 M.Y ILM A Z O k t. M AH M U T Y ILM A Z Y.D E M İR H A N Y rd. D oç. D r. Y ILM A Z D EM IR H AN : Y.Y ILM A Z Ö ğ r.g ö r. YUNUS Y ILM A Z A.I.I.T 2 ATATÜRK İLKE VE IN K. T A R İH İ 2 ENG 2 İN G İL İZ C E 2 GEN.MUH 2 GENEL MUHASEBE 2 HUKUK HUKUKA G İR İŞ KAMU YON. KAMU Y Ö N E TİM İN E G İR İŞ TURK D İL 2 TURK D IL I 2 İK T GRŞ 2 i k t i s a d a g i r i ş 2 IŞ L MAT 2 İŞLETM E m a t e m a tiğ i 2

18 c </> HAFTALIK DERS PROGRAMI işletm e 2 i.ö 97 A Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi FİN Y N T A.BİLEN B İL G.M U H. BİL.LAB. Y. YILM AZ BİL.LAB. B İL G.M U H. Y.YILMAZ Y Ö N & O R G 2 M.METE İS T 2 M.KARAHAN B O R Ç H U K N.TAŞDELEN A.B İL E N D o ç. D r. A B D Ü L K A D İR B İLE N M.K A R A H A N Y rd. D o ç. D r. M E H M E T K A R A H A N M.M E T E Y rd. D o ç. D r. M E H M E T M ETE 4 N.T A Ş D E L E N Y rd.d o ç.d r.n İH A T T A Ş D E L E N P.K G O G U L Y rd. D o ç. D r. P E LİN K A R A T A Y G O G U L Y.Y IL M A Z Ö ğ r.g ö r. Y U N U S Y IL M A Z > BORÇ HUK BORÇLAR HUKUKU BİLG.MUH. BİLGİSAYARLI MUHASEBE BİLG.MUH. BİLGİSAYARLI MUHASEBE FİN YNT FINANSAL YÖNETİM MAKRO MAKRO İKTİSAT YON _ORG 2 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 İST 2 İSTATİSTİK 2 M A K R O P.KGÖGÜL

19 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI İŞLETME 3 İ.Ö Y Ö N.S İS K A M U M L Y M.METE İ.TÜRKOĞLU MESLEKİ YABNCI DİL 2 B207 A.AKGÜÇ MESLEKİ YABNCI DİL 2 B209 İ.TÜRKOĞLU Ö R G D A V M.ZİNCİRKIRAN Ü R T Y Ö N T 2 M.KARAHAN BZ06 İŞ H U K. L.ALAK H L K İ L Ş K & İLT Ş Y Ö N E Y L E M İ.ŞENGÜN M.KARAHAN FİN. T A B L. : A.AKGÜÇ YRD. DOÇ. DR AHMET AKGÜÇ s m A.BİLEN Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN n 4 L.ALAK Öğr. Elm. LÜTFÜ ALAK s m M.BEYBUR MUSTAFA BEYBUR n 4 M.KARAHAN Yrd. Doç. Dr. MEHMET KARAHAN s m M.METE Yrd. Doç. Dr. MEHMET METE n 4 M.ZİNCİRKIRAN Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZINCIRKIRAN s m İ.TÜRKOĞLU Doç. Dr. İRFAN TURKOGLU : İ.ŞENGÜN Öğr. Gör. İBRAHİM ŞENGÜN B A N K _FIN EKO F İN. T A B L. A.BİLEN B A N K A C IL IK V E F IN A N S A L E K O N O M İ F IN A N S A L T A B L O L A R A N A L İZ İ H L K IL Ş K _ILTŞ H A L K L A IL IŞ K IL E R V E İL E T İŞ İM t K A M U M LY K A M U M Â L İY E S İ M E S L E K İ Y A B N C I D İL 2 M E S L E K İ Y A B A N C I D İL 2 t t Y O N.S İS. Y Ö N E T İM B İL G İ S İS T E M L E R İ t Y Ö N E Y LE M Y Ö N E Y LE M A R A Ş T IR M A L A R I t O RG D A V Ö R G Ü T S E L D A V R A N IŞ t U R T Y O N T 2 Ü R E T İM Y Ö N E T İM İ 2 t IŞ H U K. IŞ V E S O S Y A L G Ü V E N L İK H U K U K U B A N K & FİN E K O M.BEYBUR

20 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI 7 97 A SERM.PİY. İŞLETME 4 İ.Ö Y. YILM AZ M M M.KAR AH AN İ.ŞENGÜN BİTİRME Y. YILM AZ BZ06 TKY M.KARAHAN DIŞTCRT İŞLMLR MHSB A.BİLEN ULS PAZ ÖRGT KÜLTR BZ06 İ.ŞENGÜN M.METE PRO JE DEĞ BİTİRME Y. YILMAZ M.ZİNCİRKIRAN A.BİLEN Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN M.BEYBUR MUSTAFA BEYBUR J M.KARAHAN Yrd. Doç. Dr. MEHMET KARAHAN J M.METE Yrd. Doç. Dr. MEHMET METE J M.ZİNCİRKIRAN Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ZİNCİRKIRAN Y.YILMAZ Öğr.Gör. YUNUS YILMAZ İ.ŞENGÜN Öğr. Gör. İBRAHİM ŞENGÜN FİN. TEK. M.BEYBUR BİTİRME A.BİLEN / M.METE / M.KARAHAN İ.ŞENGÜN b i t i r m e B İTİR M E D IŞ TCRT İŞLM LR MHS! D IŞ TİC ARET İŞLEM LERİ VE M UHASEBESİ FİN. TEK. FİNANSM AN TEKN İKLER İ PROJE DEG PROJE DEĞERLENDİRME SERM.PİY. SERMAYE PİYASALARI VE FIN ANSAL KURUMLAR TKY TOPLAM KALİTE Y Ö N E TİM İ ULS PAZ ULUSLARARASI PAZARLAMA ORGT KULTR ORGUT KULTURU VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME

21 K f \ /s HAFTALIK DERS PROGRAMI KAMU YÖNETİMİ 1 N.Ö Dicle Üniversitesi / İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi A.İ..T 2 M.YILMAZ TÜRK DİL 2 E.ÖZEREN İKT GRŞ BZ06 P.KGÖGÜL SYS BİL 2 GEN.MUH 2 A.BİLEN ENG 2 SOS A1 ü. BİRCAN A 3 M.KAH RAMAN H.ŞEYHANLIOĞLU SYS TRH H.ŞEYHANLIOĞ LU SYS TRH H.ŞEYHANLIOĞ LU : A.BİLEN Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN < E.ÖZEREN Okt. ENDER OZEREN H.ŞEYHANLIOĞLU Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN ŞEYHANLIOGLU < M. KAHRAMAN Okt. MERYEM KAHRAMAN «M.YILMAZ Okt. MAHMUT YILMAZ < P.KGOGUL Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL z U. BIRCAN YRD. DOÇ. DR. UFUK BIRCAN A.I.I.T 2 ATATÜRK İLKE VE IN K. T A R İH İ 2 > ENG 2 İN G İL İZ C E 2 GEN.MUH 2 GENEL MUHASEBE 2 SOS SOSYOLOJİ SYS B İL 2 SİYASET B İL İM İ 2 SYS TRH S IY A S I TARİH V TURK D İL 2 TURK D IL I 2 İK T GRŞ 2 İK T İS A D A g i r i ş 2

22 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI 7 97 A KAMU YÖNETİMİ 2 N.O BORÇ HUK N.TAŞDELEN SYS İLTŞ H.ŞEYHANLIOĞLU ÇEV SOR & POL UYGRLKTARH S.TOSUN E.AKIN MED HUK A1 F.İPEKYÜZ E.A K IN Ö ğ r.g ö r. EN V E R A K IN 4 F.IP E K Y U Z Y r d.d o ç.d r.f İL İZ Y A V U Z IP E K Y U Z H.Ş E Y H A N L IO Ğ L U Y rd. D o ç. D r. H Ü S E Y İN Ş E Y H A N L IO Ğ L U 4 N.T A Ş D E L E N Y rd.d o ç.d r.n İH A T T A Ş D E L E N - «S.T O S U N Y rd. D o ç. D r. S A D R E T T İ N T O S U N I.T U R K O G L U D o ç. D r. İR F A N T U R K O G LU KAMU MLY İ.TÜRKOĞLU BO RÇ H U K KAM U MLY M ED HUK SYS İLTŞ UYGRLK TARH ÇEV SO R POL BO R Ç LAR H U K U K U KAM U M Â L İY E S İ M E D E N İ H U K U K S İY A S A L İL E T İŞ İM U Y G A R LIK T A R İH İ ÇEVRE S O R U N LA R I VE P O L İT İK A L A R I

23 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI KAMU YÖNETİMİ 3 N.O TR EKO TR TOPL YPS BZ06 H.ÖZER S.ASLAN ÇAĞ SYS AKML B208 S.ASLAN B207 KPSY Y.DEMİRHAN S G. KAPLAN DOÇ. DR. GÜRSEL KAPLAN W 4 H.OZER Yrd. Doç. Dr. HALİS ÖZER «r S.ASLAN Doç. Dr. SEYFETTİN ASLAN W 4 Y.DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. YILMAZ DEMİRHAN KPSY TR EKO TR T O P L YPS ÇAG SYS A K M L Ç E V.H U K. ID YRG HUK KAM U PERSO N EL Y Ö N E T İM İ TÜ R K İY E E K O N O M İS İ T Ü R K İY E 'N İN T O P LU M S A L Y A P IS I Ç A Ğ D A Ş S İY A S A L A K IM L A R ÇEVRE H U K U K U İD A R İ Y A R G IL A M A H U K U K U

24 s ' ) x ' -v. C </> M l HAFTALIK DERS PROGRAMI A KAMU YÖNETİMİ 4 N.O MLY POL İ.TÜRKOĞLU KENT SOS. E. AKIN MDRN TRKY SYS DSNC S.ASLAN A 4 TİC. HUK MES İNG 2 E.DAĞTAN L.ALAK 2 E.A K IN Ö ğ r.g ö r. EN V E R A K IN 4 E.D A Ğ T A N O k t. E M R U LLA H D A G T A N ; G. KAPLA N D O Ç. DR. G Ü R S E L KAPLA N 4 L.A L A K Ö ğ r. E lm. LÜ TFÜ A L A K 4 S.A S L A N D o ç. D r. S E Y F E T T İN A S LA N 4 I.T U R K O G L U D o ç. D r. İR F A N T U R K O G LU K E N T SO S. K E N T S O S Y O L O JİS İ M DRN TR K Y SYS D M O D ERN T Ü R K İY E 'D E S IY A S I D Ü ŞÜNCE MES IN G 2 M E S LE K İ İN G İL İZ C E 2 MLY POL M A LİY E P O L İT İK A S I T İC. H U K T İC A R E T H U K U K U V E R G İ HUK V E R G İ H U KUKU

25 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI KAMU YÖNETİMİ İKT GRŞ 2 BZ06 A1 TÜRK DİL 2 SYS TRH E.ÖZEREN H.ŞEYH ANLIO Ğ LU ENG 2 SOS M.KAH RAMAN 1 1 P.KGÖGÜL U. BİRCAN A.i..T 2 GEN.MUH 2 A1 M.YILMAZ SYS BİL 2 SYS TRH H.ŞEYHANLIOĞLU A.BİLEN H.ŞEYHANLIOĞ LU : A.BİLEN Doç. Dr. ABDULKADIR BİLEN < E.ÖZEREN Okt. ENDER OZEREN H.ŞEYHANLIOĞLU Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN ŞEYHANLIOĞLU < M. KAHRAMAN Okt. MERYEM KAHRAMAN «M.YILMAZ Okt. MAHMUT YILMAZ P.KGOGUL Yrd. Doç. Dr. PELİN KARATAY GOGUL U. BIRCAN YRD. DOÇ. DR. UFUK BIRCAN A.I.I.T 2 ATATÜRK İLKE VE IN K. T A R İH İ 2 > ENG 2 İN G İL İZ C E 2 GEN.MUH 2 GENEL MUHASEBE 2 SOS SOSYOLOJİ SYS B İL 2 SİYASET B İL İM İ 2 SYS TRH S IY A S I TARİH TURK D İL 2 TURK D IL I 2 IK T GRŞ 2 İK T İS A D A G İR İŞ 2

26 J H HAFTALIK DERS PROGRAMI KAMU YÖNETİMİ A BORÇ HUK N.TAŞDELEN SYS İLTŞ UYGRLKTARH H.ŞEYHANLIOĞLU A1 E.AKIN ÇEV SOR & POL MED HUK S.TOSUN F.İPEKYÜZ E.A K IN Ö ğ r.g ö r. EN V E R A K IN 4 F.IP E K Y U Z Y r d.d o ç.d r.f İL İZ Y A V U Z IP E K Y U Z H.Ş E Y H A N L IO Ğ L U Y rd. D o ç. D r. H Ü S E Y İN Ş E Y H A N L IO Ğ L U 4 N.T A Ş D E L E N Y rd.d o ç.d r.n İH A T T A Ş D E L E N - «S.T O S U N Y rd. D o ç. D r. S A D R E T T İ N T O S U N I.T U R K O G L U D o ç. D r. İR F A N T U R K O G LU BO RÇ H U K KAM U MLY M ED HUK SYS İLTŞ UYGRLK TARH ÇEV SO R POL KAMU MLY İ.TÜRKOĞLU BO R Ç LAR H U K U K U KAM U M Â L İY E S İ M E D E N İ H U K U K S İY A S A L İL E T İŞ İM U Y G A R LIK T A R İH İ ÇEVRE S O R U N LA R I VE P O L İT İK A L A R I

27 - v < T : a > ' HAFTALIK DERS PROGRAMI KAMU YÖNETİMİ TR TOPL YPS S.ASLAN ÇAĞ SYS AKML S.ASLAN TR EKO H.ÖZER B207 KPSY Y.DEMİRHAN Ders Planı Oluşturuldu:! OGRETIM ELEMANLARI S G. KAPLAN DOÇ. DR. GÜRSEL KAPLAN W 4 H.OZER Yrd. Doç. Dr. HALİS ÖZER «r S.ASLAN Doç. Dr. SEYFETTİN ASLAN W 4 Y.DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. YILMAZ DEMİRHAN KPSY TR EKO TR T O P L YPS ÇAG SYS A K M L Ç E V.H U K. ID YRG HUK KAM U PERSO N EL Y Ö N E T İM İ TÜ R K İY E E K O N O M İS İ T Ü R K İY E 'N İN T O P LU M S A L Y A P IS I Ç A Ğ D A Ş S İY A S A L A K IM L A R ÇEVRE H U K U K U İD A R İ Y A R G IL A M A H U K U K U

28 - v < T : a > ' HAFTALIK DERS PROGRAMI KAMU YÖNETİMİ MLY POL A1 İ.TÜRKOĞLU KENT SOS. E.AKIN MDRN TRKY SYS DSNC BZ05 S. ASLAN Ders Planı Oluşturuldu:! H E.A K IN G. KAPLA N M L.A L A K S.A S L A N İ.T Ü N İK İ.T Ü R K O Ğ L U O ğ r.g ö r. EN V E R A K IN D O Ç. DR. G Ü R S E L KAPLA N Ö ğ r. E lm. LÜ TFÜ A L A K D o ç. D r. S E Y F E T T İN A S LA N O k t. İB R A H İM T Ü N İK D o ç. D r. İR F A N T Ü R K O Ğ LU TİC. HUK L.ALAK MES NG 2 İ.TÜNİK K E N T SO S. K E N T S O S Y O L O JİS İ M DRN TR K Y SYS D M O D ERN T Ü R K İY E 'D E S IY A S I D Ü ŞÜNCE MES IN G 2 M E S LE K İ İN G İL İZ C E 2 MLY POL M A LİY E P O L İT İK A S I T İC. H U K T İC A R E T H U K U K U V E R G İ HUK v e r g i H U KUKU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı

11:30 12:15 Genel Muh. II M. Mortaş KKS Yabancı Dil II M. Karaçam 303 Sayısal Yöntemler O. Çevik 208. Pazartesi

11:30 12:15 Genel Muh. II M. Mortaş KKS Yabancı Dil II M. Karaçam 303 Sayısal Yöntemler O. Çevik 208. Pazartesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ N.Ö Sayısal Yöntemler O. Çevik 208 09:30 10:15 Genel

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF

BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF 22.06.2015 13:30 AİİT II Doç. Dr. Kadir ŞEKER C 127 23.06.2015 09:30 İngilizce II Okt. Haldun NALBANT C 127 24.06.2015 09:30 Matematik II Yard. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN B 32 24.06.2015

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI DERS ÖĞRETİM ÜYESİ GÜN SAAT DERSLİK EKO 101 Ekonomi I Doç. Dr. Enver ÖZCAN Çarşamba 10:00-12:50

Detaylı

KBÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TAKVİMİ TATATAKVİMİ 25 MAYIS 2015 PAZARTESİ

KBÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TAKVİMİ TATATAKVİMİ 25 MAYIS 2015 PAZARTESİ KBÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL TAKVİMİ TATATAKVİMİ 25 MAYIS 2015 PAZARTESİ YAPILACAK DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SALONU VE ÖĞRENİM TÜRÜ 10.00 YDL184 YABANCI

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 03.06.2014 Salı 02.06.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNALSINAV PROGRAMI (2-13 HAZİRAN 2014)

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Numarası 21.04.2011 11 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim

Detaylı

Üst Birim Birim DersKodu.Grup Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ünvan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 1403002222009.

Üst Birim Birim DersKodu.Grup Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ünvan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 1403002222009. Üst Birim Birim DersKodu.Grup Ders Adı Dersin Öğretim Üyesi Ünvan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi 1403002222009.1 Sporcu Beslenmesi Önder ŞEMŞEK Yrd. Doç. Dr. Beden Eğitimi ve Spor

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERSLER ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN LER SINIF KODU ADI Z / S TE PR KR AKTS İ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI ADALET 1 ADA101 Anayasa Hukuku Bilgisi

Detaylı

Bölüm Dersin Adı Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati

Bölüm Dersin Adı Dersin Şubesi Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Saati Ortak Ders 1. Sınıflar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö YE01 Mehmet Özcan 19 Ocak 2015 Pazartesi 09:30 Ortak Ders 1. Sınıflar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ nö YE02 Mehmet Özcan 19 Ocak 2015 Pazartesi 09:30 Ortak

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:03.01.201 SAYI: 1016 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Üye Üye Üye Raportör Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 08.12.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 08.12. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında

Detaylı

ÜNİVERSİTE İÇİ EŞDEĞER BULUNAN DERSLER TABLOSU

ÜNİVERSİTE İÇİ EŞDEĞER BULUNAN DERSLER TABLOSU ÜNİVERSİTE İÇİ EŞDEĞER BULUNAN DERSLER TABLOSU Haf. Ders Eski Yeni Haf. Ders Eski Yeni ANT 447 Sporda Organizasyon ve Planlama 2+0 2.5 B.E.S.Y.O. BEÖ 402 Beden Eğt. ve Sporda Yöne. ve Org. 3+0 7.0 B.E.S.Y.O.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır. 2014-15 I ve II. ÖĞRETİM MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ I.SINIF I.DÖNEM AITB 1001 Atatürk İlke.ve Ink.Tarihi-I 29.01.2015 11:00 TDB 1001 Türk Dili-I 29.01.2015 10:00 YDB 1070 İngilizce-I 29.01.2015 13:00 VMVU

Detaylı

Bölümlere Göre Dağılımı

Bölümlere Göre Dağılımı Açıköğretim Kredili Sisteme Yönelik Ana Kaynak Kitaplarımızın Bölümlere Göre Dağılımı www.murategitim.com İÇİNDEKİLER İşletme Fakültesi İşletme...2 Konaklama Hizmetleri... 16 İktisat Fakültesi İktisat...3

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAVI PROGRAMI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAVI PROGRAMI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAVI PROGRAMI ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÖĞR. NO KOD DERS ADI TARİH SAAT SINIF Ö.ELEMANI ABDULKADİR

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16-17 NİSAN 2011 / İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Moderatör : Turusan BAĞCI İstanbul

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:04.10.2013 SAYI: 1002 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ve Türk Dili-I derslerinin Mezuniyet Sınavları Merkez Kampüsde Tarih ve Türk Dili Bölümlerinde yapılacaktır. 2014-15 I ve II. ÖĞRETİM MUHAS EBE VE VERGİ BÖLÜMÜ I.S INIF I.DÖNEM AITB 1001 Atatürk İlke.ve Ink.Tarihi-I 25.06.2015 11:00 TDB 1001 Türk Dili-I 25.06.2015 10:00 YDB 1070 İngilizce-I 25.06.2015 13:00 VMVU

Detaylı

Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2013.009.083-

Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2013.009.083- Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılmaması hk. 2013.009.083- Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Başkanlığı bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim

Detaylı

P O R G O R G A R M A I

P O R G O R G A R M A I İSTANBUL KUTLAMA PROGRAMI İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 47. Kütüphane Haftası Açılış Töreni ni onurlandırman ızı diler. Tarih 28 Mart 2011 Pazartesi Saat:10.00 Yer: Kadir Has Üniversitesi D Blok Büyük

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI (PROGRAM DIŞI SEÇMELİ DERSLER) 24 Kasım 2014 Pazartesi 09.00 Çevre Koruma Öğr.Gör. Ali ERDİNÇ 79 SD1 SD2 24 Kasım 2014 Pazartesi 09.00 Kalite Yönetim Sistemlei Öğr.Gör. Mümin ESER 80 SD3 SD4 24 Kasım 2014

Detaylı

ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI AVCILIK VE YABAN HAYATI-1 Yaban Hayvanları Bilgisi Yaban Hayvanları Bilgisi İç Su Ürünleri Öğr. Gör. Yasin UÇARLI Öğr. Gör. Yasin UÇARLI Öğr. Gör. Mustafa AYBAR Orm.Fak./D-11 Orm.Fak./D-11 Orm.Fak./D-12

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEK DERS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Öğr.No Öğr. Adı Soyadı Bölüm /Program Fakülte/Yüksekokul Tek Ders

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEK DERS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Öğr.No Öğr. Adı Soyadı Bölüm /Program Fakülte/Yüksekokul Tek Ders 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEK DERS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ Öğr.No Öğr. Adı Soyadı Bölüm /Program Fakülte/Yüksekokul Tek Ders Sınav Hakkı Kullanacağı Ders 120622003 ONUR EREN BİLGİSAYAR

Detaylı

A.K.Ü. Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Vize Sınav Programı

A.K.Ü. Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Vize Sınav Programı A.K.Ü. Bolvadin Meslek Yüksek Okulu Vize Sınav Programı 19 Kasım Pazartesi 09:30 Banka 1 Yabancı Dil I 20 Kasım Salı 09:30 Banka 1 Uzaktan Eğitim Desleri I 21 Kasım Çarşamba 09:30 Banka 1 Genel Matematik

Detaylı