Doküman No : KAMOET1B13 ATLAS. Araç Üstü Ekipman Uygulama Kılavuzu ATLAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doküman No : KAMOET1B13 ATLAS. Araç Üstü Ekipman Uygulama Kılavuzu ATLAS"

Transkript

1 Doküman No : KAMOET1B13 ATLAS Araç Üstü Ekipman Uygulama Kılavuzu ATLAS

2 ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Bu el kitabı Otokar Atlas Serisi Araçlar için araç üstü ekipman imalatı ve montajı konusunda bir kılavuz olarak hazırlanmıģtır. Daha fazla bilgi için Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.ġ. ne baģvurulmalıdır. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş Genel Müdürlük : Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No.58 A Blok Küçükyalı ISTANBUL Telefon : (0216) Telefaks : (0216) Fabrika : Atatürk Cad. No.6 Arifiye SAKARYA Telefon : (0264) Telefaks : (0264) Doküman No : KAMOET1B13 Kasım 2013 OTOKAR A.ġ. ürünlerine ait teknik değer ve özellikleri önceden haber vermeden değiģtirme hakkını saklı tutar.

3

4 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO 1. GĠRĠġ TADĠLAT ÖNCESĠ ÖNLEMLER ġasġ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ġasġ DELME ĠġLEMLERĠ KAYNAK ġasġnġn GÜÇLENDĠRĠLMESĠ YARDIMCI ġasġ YARDIMCI ġasġ TASARIMI YARDIMCI ġasġ KOLLARININ YERLEġĠMĠ YARDIMCI ġasġ BAĞLANTISI BAĞLANTI ġekġllerġ U CIVATALI BAĞLANTILAR YARDIMCI ġasġnġn ARAÇ ġasġsġne BAĞLANTISI YARDIMCI ġasġ BAĞLANTI DETAYLARI EGZOZ SĠSTEMĠ PTO (POWER TAKE OFF) FREN SĠSTEMĠ TAVSĠYE EDĠLEN EKĠPMAN ÇEġĠTLERĠ ġasġ PARAMETRE TABLOSU ġasġ MODELLERĠ TEKNĠK PARAMETRELER SĠGORTA VE RÖLELER MOTOR DEVĠR ANAHTARI KURULUMU VE AYARLARI ARAÇÜSTÜ EKĠPMAN ELEKTRĠK SOKETĠ... 53

5

6 1. GĠRĠġ Araçüstü Ekipman Uygulama Kılavuzu araç üstü ekipman imalatı ve montajı için gerekli bilgileri ve talimatları kapsamaktadır. Bu talimatlar araçların çalıģma ve sürüģ emniyetlerinin sağlanması ve ayrıca araçların garanti kapsamına alınabilmesi için dikkatle incelenerek uygulanmalıdır. Bunun için ileride sözü edilecek kurallara ve hususlara dikkat etmek sureti ile hatalı uygulamalardan kaçınılabilir. 2. TADĠLAT ÖNCESĠ ÖNLEMLER Araç Ģasisi üzerinde bulunan borular, hortumlar ve elektrik kabloları, kep ve Ģasi üstündeki etiketler, akü kapağı, ön/arka lambalar, hidrolik depo ve kapakları, camlar, aynalar v.b., AÜE (Araç Üzeri Ekipman) imalatı ve montajında yapılacak delme, kesme, flex ve kaynak islemlerinden zarar görmeyecek sekilde korunmalıdır. Kaynak iģlemine baslamadan önce akü Ģasi kablosu eksi (-) uç çıkarılmalıdır. Kaynak sırasında, kaynak Ģasi kablosu ucu, kaynak bölgesinin mümkün olduğunca yakınına irtibatlandırılmalıdır. Araçta mevcut elektronik kontrol üniteleri (ECU) bağlantı soketleri de kaynak iģlemine baģlanmadan önce deneyimli ve eğitimli elektrikçi teknisyen tarafından çıkarılmalıdır. Makaslara kaynak elektrodu ve pensesi değdirilmemelidir. Makaslar kaynak curuflarından ve çapaklarından korunmalıdır. Kaynak yapılacağı zaman makas yüzeyine kaynak partiküllerinin gelmesini önlemek için makaslar örtülmelidir. Makaslar sert darbelere maruz kalmamalıdır. Dingil mesafesi arttırılması gibi nedenlerle fren sisteminde gerekebilecek değisikliklerde Otokar ın öngördüğü boru bağlantıları ve tesisatı kullanılmalıdır. Aracın azami yüklü ağırlığı ve dingil kapasiteleri aģılmamalıdır. Aracın ve Ģasi aksamının azami kapasiteleri aģılmamalıdır. 1

7 Araç üzerinde bütün hareketli aksamlar dingiller, makaslar, direksiyon tertibatı, frenler vites mekanizması v.s. engellenmemelidir. Çalısma ve sürüģ emniyeti araç üzeri ekipman nedeniyle bozulmamalıdır. AÜE montajı; bakım gerektiren yağlama noktaları, yağ doldurma ve kontrol gibi noktalara ulasılabilmeyi, hava filtresinin kolaylıkla değisimi, motor, sanzuman gibi komponentlerin de monte edilebilme olanaklarını engellememelidir. AÜE araç kabinini aģıyorsa kabin devrilirken yeterli boģluğun sağlanmıģ olması gereklidir. Ayrıca hava emiģ ünitesi için boģluk düģünülmelidir. AÜE imalatı trafik yasalarına, iģ ve kazaları önleme yönetmenliklerine, ilgili regülasyonlara uygun olarak yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk tamamen AÜE imalatçısına aittir. Ġlave kısımlara boya iģlemi yapılırken asağıdaki kısımlar örtülerek boyadan korunmalıdır: a) Kampana, lastikler, bijon, somunlar b) ġaft, ara Ģanzıman flanģları c) Hidrolik silindir d) ġanzıman, motor e) Fren sistemi 2

8 Çamurlukların lastiklere olan bosluğu azami yaylanmada lastiklere değmeyecek kadar olmalıdır. Ekipmanla ilgili ünite veya elemanların konumları aracın en alt seviyesinin daha altındaki bir seviyede olmamalıdır. Hava devresi el freni tüpünden veya 4 lü hava dağıtıcısından alınacaktır.gerektiğinde devreyi kesebilmek için küresel vana konulmalıdır. Bu suretle aracın fren fonksiyonlarının bozulmaması sağlanmalıdır. Zincir takılması sırasında çamurluk konstrüksiyonu, arka tekerleklere süspansiyonda uygun mesafe sağlamalıdır. Araç üstü ekipmanın araç Ģasisine montajında keb devirme için bosluk bırakılmalıdır. Ana komponentlerin yerini değistirmeden, üst ekipmanıı taģımadan sanzuman, debriyaj vs. tamiri mümkün olmalıdır. Motor soğutma sistemi (radyatör, hava geçisi, soğutma dolasımı), hava emis ve egzost sistemleri ile dingiller ve direksiyon sistemi üzerinde tadilat yapılmamalıdır. Her hangi bir nedenden tekerler sökülmüs ise, takılmadan önce tekerlek oturma yüzeyleri yağ, gres ve boyadan temizlenmis olmalıdır. Somunlar tavsiye edilen torklarda sıkılmıģ olmalı ve yol testinden sonra sıkılıkları tekrar kontrol edilmelidir. 3. ġasġ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ġasi aracın diğer parçaları ile taģıma, koruma, titreģim izolasyonu bakımından bölünmez bir bütün oluģturarak hizmet vermektedir. ġasi üzerine araç üstü ekipman imalatlarında Ģasi tasarımını, Ģasinin genel yapısını bozacak durumlara izin verilmez. KiriĢ ve travers sayısını arttırmak ve azaltma durumunda Otokar Mühendislik Birimi ile görüģülmeli onayı alınmalıdır. 3

9 3.1. ġasġ DELME ĠġLEMLERĠ Gerekli montaj parçaları ve yardımcı üniteler için Ģasi üzerindeki fabrikada delinmis delikler kullanılacaktır. Delik delinmesi gerektiğinde delikler dikkatli olarak delinmeli ve Ģasi üzerindeki stres yoğun bölgelerde olmamalıdır (Makas bağlantı kulakları, travers aynaları bölgesinde, Ģasi takviyesi geçis bölgelerinde, Ģasi kesit değisikliği olan bölgelerde). Delik çapları Ģasi kalınlığı ile doğru orantılı olmalıdır. ġasi profilinin üst ve alt flanģları mecbur kalınmadıkça delinmemelidir. Orjinal Ģasi delikleri büyütülmemelidir. Delik arası ölçülerde ve yeni delinecek olan delik çaplarında verilen değerlere uyulmalıdır. 1. Deliğin çapı 13 mm den fazla olmamalıdır. 2. Delikler arası minimum mesafe 30 mm olmalıdır. 3. KiriĢ üzerinde delik açılmamalıdır. 4. Kesme iģlemine izin verilmemektedir. 4

10 ġasiye dikey yönde delik açılmamalıdır aksi halde yüzeyde çatlaklar meydana gelebilir. Paralel delinen deliklerde iki delik arası 40 mm den, seri açılan deliklerde iki delik arası 30 mm den az olmamalıdır. AĢağıdaki Ģekillere bakınız. 5

11 3.2. KAYNAK Araçta kaynak yapmadan önce hem artı (+) hem de eksi (-) akü kablolarını aküden ayırın. Kaynak makinesi topraklama kablosunu, kaynak yapılan parçanın en çok 0.61 metre uzağına takın. Kaynak makinesinin topraklama kelepçesini herhangi bir sensöre, enstelasyona, ECM'ye veya motora bağlamayın. Herhangi bir elektronik motor parçasına veya motora monte edilen parçaya doğrudan kaynak yapılmaya çalıģılmamalıdır. Yapılan kaynak iģlemi, sensörleri, enstelasyonu ve ECM'yi normalinden yüksek sıcaklıklara maruz bırakma ihtimali varsa, kaynak yapmadan önce bu parçalar sökülmelidir. Ayrıca tüm ECM konnektörleri ayrılmalıdır. ġasi üzerinde mevcut bir deliğe 20 mm den yakın bölgeye kaynak iģlemi yapılmamalıdır ġasġnġn GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ġasi üzerindeki yük dağılımı dingil mesafesine ve araç üstü ekipman durumuna göre artıģ gösterebilmektedir.bu tür durumlarda yükün bindiği kısımlarda L Ģekilli plakalar kullanılmalıdır. 6

12 Takviye edici plakaların kanal Ģeklinde kullanılması gerekmektedir. Bu yüksek hassasiyet gerektirmektedir. Aksi takdirde montaj zor olacaktır arada boģluklar kalmamasına dikkat edilmelidir. Kullanırken dikkatli olunmalıdır. AĢağıda gösterildiği gibi yaygın olarak kullanılan birkaç yöntem vardır. Özellikle, (1) yöntemi öneriyoruz. Mevcut düzeni güçlendirmek için bağlantılar da dikkatli bir Ģekilde ele alınmalıdır. Normal olarak, takviye plakası ya da kiriģler her iki ucunda tamamen enine denk olmalıdır. 7

13 KiriĢ ağları en iyi soğuk perçinleme ile güçlendirilebilir. Soğuk perçinlemenin zor olduğu durumlarda zaman zaman kaynak yapılabilir. Genellikle kaynak delik çapları Ø 20 mm den büyük, delikler arası mesafe yaklaģık 150 mm, deliğin kenarlara olan mesafesi en az 25 mm olmalıdır. 8

14 4. YARDIMCI ġasġ Alt Ģasi genellikle damperli kamyon üst ekipmanı ve özel üretimlerde kullanılmaktadır. Bu iģlem araç üstü ekipmanın araç Ģasisine bağlantısında platform görevi görmektedir. Erken hasar oluģumunu önlemek için özellikle Ģu konulara dikkat edilmelidir: 4.1. YARDIMCI ġasġ TASARIMI Genellikle araç üstü ekipmanın ihtiyaçlarına göre Ģasi aģağıda gösterildiği gibi çeģitli Ģekillerde sonlandırılmalıdır YARDIMCI ġasġ KOLLARININ YERLEġĠMĠ Yardımcı Ģasi bitim noktası ana Ģasi üzerinde kiriģ noktalarına denk getirilmelidir. 9

15 4.3. YARDIMCI ġasġ BAĞLANTISI Kullanılacak bağlantıların seçimi yardımcı Ģasiye gerekli dayanıklılık ve mukavemeti sağlamak bakımından çok önemlidir. Yardımcı Ģasi; esnek braketler veya çektirme bağlantılı veya rijit (kesme kuvvetlerini önleyen boyuna veya çapraz pleyt bağlantılı) olabilir. Seçim; araç üstü ekipmanın tipine göre, hangi ekipman monte edilecekse dinamik ve statik Ģartlar altında Ģasiye aktarılacak gerilmelerin analizine göre yapılır. Araç Ģasisi ile yardımcı Ģasi arasında, yardımcı Ģasinin tüm uzunluğu boyunca uygun Ģekilde bölünmüģ emniyetli bölgelerin sayısına, ölçüsüne ve boyutuna göre uygun bağlantılar sağlanmalıdır. Araç üstü ekipmandan dolayı Ģasinin hareket serbestliği sınırlanamaz. Bağlantıların doğru Ģekilde yapılması zorunludur. ġasi üzerine etki eden noktasal yükleri meydana getiren araç üstü ekipman bağlantıları mümkün olduğu kadar ön ve canlı dingile yakın olmalıdır. Çok rijit bir araç üstü ekipman uygulamasında, esnek bağlantılar kullanılır. Burulmaya karģı esnek araç üstü ekipmanlarda (damper gibi) önde civatalı esnek bağlantı, arkada pleytli rijit bağlantı uygulanmalıdır. Burulmaya karsı yarı rijit araç üstü ekipmanlarda (kapalı kasa gibi) önde tek yönlü esnek bağlantı uygulanmalıdır. Burulmaya karģı çok rijit araç üstü ekipmanlarda (tanker gibi) her bölgede iki yönlü esnek bağlantı uygulanmalıdır. Civataların kalitesi en az 8.8 mm ve somunlar sıkmalı somun olmalıdır. Ġlk çektirme bağlantı, yardımcı Ģasinin ön ucundan mm mesafeden baģlamalıdır. Öncelikle araç üzerindeki mevcut bağlantı noktaları kullanılmalıdır. Araç üstü ekipman araç Ģasisi üzerine bağlanacağı zaman araç Ģasisi üzerine kaynak yapılmamalı ve Ģasi flanģı üzerine delik açılmamalıdır. FlanĢ üzerinde fabrikada delinmiģ delikler varsa araç üstü ekipman bu deliklerin bağlantı civatalarıyla kullanılmasıyla monte edilebilir. Esnek bağlantılar, araç Ģasisi ile yardımcı Ģasinin sınırlanmıs hareketine izin verir ve araç Ģasisi ile yardımcı Ģasinin yan kolları için iki paralel çalıģma davranıģına izin verir. NOT: Rijit araç üstü ekipmanlarda esnek bağlantılar, esnek araç üstü ekipman rijit bağlantılar kullanılmalıdır. 10

16 5. BAĞLANTI ġekġllerġ 5.1-U Civata 5.2-Pleytli Bağlantılar 5.3-Çektirme Braketli Bağlantılar 5.4-Esnek Bağlantılar 11

17 5.1. U CIVATALI BAĞLANTILAR Bu tip bağlantılarda zamanla gevģeme problemleri yaģandığından mecbur kalınmadıkça kullanılmamalıdır. Bu tip bağlantılar kullanıldığında asağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. ġasi flanģlarına zarar verilmemelidir. Eğer U cıvatalı bir bağlantı yapılacaksa, Ģasi kolu arasına takviye kolu uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulama U cıvata sıkıldığında Ģasinin eğilmesini önleyecektir. Yardımcıcı Ģasiyi tutmak için J tipi cıvata kullanmak kesinlikle yasaktır. Ana Ģasi ile yardımcı Ģasi arasına esnek malzeme (ahsap, lastik v.s) konulmamalıdır. Bu tip bağlantıların kullanılması durumunda Ģasinin ön tarafında en az bir çift rijit bağlantı kullanılmalıdır. ġasi alt flansının zarar görmesini önlemek için U civatasının alt kelepçe pleyti yeterince sağlam olmalıdır. Araç üstü ekipmanın yanal hareketlerini önlemek için U civatası, Ģasi yan koluna ve araç üstü ekipman yardımcı Ģasisine mümkün olduğunca yakın tesbit edilmelidir. Takviye bloklarının yakınında elektrik kabloları veya hortum geçiģleri varsa, kabloların veya hortumların bağlantı noktasından en az 10 mm, sarkan kısımlarından da en az 40 mm boģluk bırakılmalıdır. 12

18 13

19 5.2. PLEYTLĠ BAĞLANTILAR Resimde gösterilen, yardımcı Ģasiye kaynaklı araç Ģasisine civatalar veya perçinler ile bağlanan pleytler boyuna ve çapraz en iyi rijitliği sağlar. Bu bağlantı kullanılacağı zaman asağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Pleytlerin kalınlığı araç Ģasisine uygun olmalıdır. Ağır araçlar için kalınlık min. 8mm olmalıdır. Pleytler araç Ģasi yan kollarına bağlanırken yardımcı Ģasi tabanının araç Ģasisine iyi oturmasına dikkat edilmelidir. 14

20 5.3. ÇEKTĠRME BRAKETLĠ BAĞLANTILAR Üst ve alt braketlerin bağlantısında kullanılacak elemanlar: Civata : M16 Somun : M 16 (sıkmalı) Rondela : M 16 (Hem civata hemde somun altına) 15

21 5.4. ESNEK BAĞLANTILAR Kasa tipekipmanların montajı için araç Ģasisi fabrika montajı braketlere sahipse bu braketler araç üstü ekipman montajı için kullanılmalıdır. 1. Cıvata 14x150x90 (10.9 kalite) 2. Düz rondela 14x30x5 3. Baskı yayı 4. Sıkmalı somun M14 a = max mm b = max. 2 mm 16

22 6. YARDIMCI ġasġnġn ARAÇ ġasġsġne BAĞLANTISI ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Araç üstü ekipman yardımcı Ģasisine kaynatılacak bağlantı braketleri yerleri tespit edilerek mengeneyle sıkıstırılır. Elektrik kaynağı yapılacağı zaman toprak ucu direkt olarak kaynak yapılacak parçaya bağlanır. Yardımcı Ģasi araç Ģasisinden ayrılarak kaynatılır. Kaynak curufları temizlenmelidir. 17

23 7. YARDIMCI ġasġ BAĞLANTI DETAYLARI Yardımcı Ģasi araç tipi ve spesifik operasyon Ģartları için uygun olmalıdır. Yan kollar ve traversler yeterli ölçülerde ve arka bölüm kutu tip konstrüksiyonlu veya normal traversler ile kuvvetlendirilmis olmalıdır. Yardımcı Ģasinin araç Ģasisine bağlantısı için ön bitiminde bağlantı esnek bağlantılar ( braket veya çektirme ) ile olmalıdır. 1. Alt braket (araç Ģasisine M12 civatalarla bağlanacak) 2. Bağlantı Somunu(sıkmalı) 3. Üst braket (damper Ģasisine bağlanacak) 4. Civata ve somun altı rondelası 5. Civata altı rondelası 6. Üst braket alt braket bağlantı civatası M16 7. Bağlantı somunu (sıkmalı) 8. Braket araç Ģasi bağlantı civatası M12 den büyük 9. Araç Ģasisi 10. Araç Ģasi takviyesi 11. Damper Ģasisi 18

24 1. Damper Ģasisi 2. Araç Ģasisi 3. Araç Ģasi takviyesi 4. Bağlantı plakası 5. Plaka araç Ģasisi bağlantı civatası M14 6. Bağlantı somunu (sıkmalı) 7. Civata altı ve somun altı rondelası 19

25 Damper araçlarda arka devirme mekanizması, yardımcı Ģasi üzerinde mümkün olduğu kadar arka makas arka kulağına yakın olmalıdır. Aracın stabilitesini devirme operasyonu boyunca bozmamak için devirme noktasının arka makas kulağı veya tandem merkezi arasındaki mesafesine dikkat edilmelidir. Kaldırma ünitesi için devirme mafsalı, yardımcı Ģasi üzerine monte edilmelidir. Araç üstü ekipmanın kullanılabilir hacmi maksimum müsaade edilen aks yüklerine uymalıdır. Hesaplarda kullanılacak yaklasık hafriyat toprağının yoğunluğu 1600 Kg/m 3 dür. Araç üstü ekipman firmaları firmaları aracın tüm ekipmanlarının emniyetine ve fonksiyonlarını yerine getirmeye dikkat etmelidir (lambaların pozisyonlarına, çeki kancası v.s). Gerekli emniyet sartlarına uymalıdır 8. EGZOZ SĠSTEMĠ Egzoz sistemi Euro normlarına uymada önemli bir rol üstlenmektedir. Egzoz sisteminde yer alan SCR sisteminin parçalarından hiçbiri sökülmemelidir ve sistemdeki egzoz basınç değerlerini, sıcaklıklarını ve aracın tip onayını etkileyebilecek bir değiģiklik yapılmamalıdır. Ayrıcaaraç üstü ekipman ve ilgili sistemlerin yerleģimlerinde SCR ve egzoz sisteminin parçalarının çalıģmasını ve etkileyebilecek durumlardan kaçınılmalıdır. SCR sisteminde katalizör üzerinde ayrıca sensörler bulunmaktadır. Montaj esnasında bu sensörlere zarar gelmemesine özen gösterilmelidir. ġasiye araç üstü ekipmancı tarafından ilave edilen ekipmanların pozisyonu sebebiyle ekipmanlara servis ve bakım yapılabilirlik bozulmamalıdır. 20

26 21

27 Bağlantı noktaları. DCU konektörü arayüzü yönü, yağmur suyu girmesini engellemek yukarı doğru bakmamalıdır. DCU üç ya da dört M8 cıvata ile tork 8-12 Nm ye torklanarak bağlanmalıdır. 22

28 Egzoz sisteminde dikkat edilmesi gereken noktalar: Eğer üst ekipmanda alev alabilir ağaç v.b. parçalar kullanılmıģsa, araç üstü ekipman ile egzoz sisteminin en yakın parçası arasında en az 100 cm boģluk bırakılmalıdır. SCR sisteminin parçaları etrafındaki boģluk, gövde ile her zaman 25 mm den fazla olmalıdır.25 mm lik boģluk, ilgili parçaların montajı ve termal genleģme için gereklidir. SCR ünitesi parçaları modifiye edilmemeli veya yeri değiģtirilmemelidir. Üre tankı (Adblue) ve pompası modiye edilmemeli ve yeri değiģtirilmemelidir. Üre boruları ve soğutma suyu boruları modifiye edilmemeli veya geçtikleri yerler değiģtirilmemelidir. SCR Sistemi: AdBlue çözeltisi yanıcı ve toksik olmayan, renksiz, suda çözünür ve kokusuz bir sıvıdır. Konsantrasyon oranı % 32.5 ± 0.7 olmalıdır. AdBlue çözeltisi gözlerinize sıçradığında ya da cildinize geldiğinde hemen tamamen temiz su ile hemen en az 15 dakika boyunca bol su ile gözlerinizi yıkayın durulayın. 23

29 9. PTO (POWER TAKE OFF) Bazı araç üstü ekipman uygulamalarında Ģanzıman gövdesinin yanına akuple PTO gereklidir. Hareketi grup milinden alır. Elektrikle kumandalı hava yardımıyla devreye girer. El freni ve debriyaj pedalına basılmadan devreye girmemelidir. Bu bakımdan PTO kumanda sisteminde el freni ve debriyaj switchlerinden faydalanılmalıdır. PTO nun Ģanzıman spektlerine uygun olması gereklidir. Spektlere uygun olmayan PTO nun Ģanzımana zarar vermesi kaçınılmazdır. PTO kaynaklı yağ kaçaklarında Ģanzıman yağı eksiltme olabilmektedir. Bu nedenle periyodik bakımlar esnasında yapılacak kontroller önem arz atmektedir. 24

30 10. FREN SĠSTEMĠ Fren sisteminin modifikasyonu uygulanmadan önce Otokar Teknik Departmanı tarafından onaylanması gerekir. 11. TAVSĠYE EDĠLEN EKĠPMAN ÇEġĠTLERĠ SINIFLANDIRMA ÇEġĠTLERĠ ÖNERĠLEN ALT ÇEġĠTLERĠ KAPALI KASA TANK SINIFI ÖZEL YAPISAL SINIF Frigorifik kamyonlar, kargo araçları, mobil sahne araç özel araç ve kamyonet Tankerler Tamir ve diğer özel araçlar VĠNÇ, KALDIRMA SINIFI ÖZEL DÖKÜM SINIFI Kayar kasa ve çekici kurtarucılar Çöp arabası 25

31 12. ġasġ PARAMETRE TABLOSU TEKNĠK ÖZELLĠKLER MARKA / MODEL ÖLÇÜLER (mm) OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) Dingil Mesafesi Azami Uzunluk Azami GeniĢlik Azami Yükseklik Ön iz geniģliği Arka iz geniģliği Ön Uzantı Arka Uzantı ġasi geniģliği Faydalı Ģasi uzunluğu ġasi yerden yüksekliği

32 MARKA / MODEL AĞIRLIKLAR (kg) OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) Azami Yüklü Ağırlık BoĢ Ağırlık TaĢıma Kapasitesi (Ġstiap Haddi) Ön Aks Kapasitesi Arka Aks Kapasitesi MOTOR Model ISF3.8 IAN ISF3.8 IAN Tip Commonrail Turbo Diesel Intercooler Commonrail Turbo Diesel Intercooler Silindir Adedi 4 4 Motor Hacmi (cc) Maksimum Net Güç 115kW 115kW Maksimum Net Tork 500NM/ rpm 500NM/ rpm DEBRĠYAJ Tip hidrolik kumandalı hidrolik kumandalı 27

33 MARKA / MODEL OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) ġanziman Vites sayısı, tipi 6 ileri 1 geri 6 ileri 1 geri Arka Dingil Tahvil Oranı 4,33 4,33 PERFORMANS Maksimum Hız (km/h) Tırmanma Yeteneği (%) DönüĢ Yarıçapı (mm) SÜSPANSĠYON Ön Süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon Arka Süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon FREN SĠSTEMĠ Ön Kampana Kampana Arka Kampana Kampana Fren Sistemi Tam Kuru Hava,Kampana,ABS Tam Kuru Hava,Kampana,ABS Yardımcı Fren Egzost freni Egzost freni Park fren sistemi Havalı Ġmdat Körüklü, Arka Aksa etkili Havalı Ġmdat Körüklü, Arka Aksa etkili 28

34 MARKA / MODEL DĠREKSĠYON OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) Tip Hidrolik, teleskopik, Hidrolik, teleskopik, ELEKTRĠK SĠSTEMĠ Nominal Gerilim 24V 24V Akümülatör 105 Ah*2 105 Ah*2 Alternatör 28V*70A 28V*70A MarĢ Motoru 24V * 3,6kW 24V * 3,6kW YAKIT DEPOSU KAPASĠTESĠ (lt) AD-BLUE DEPOSU KAPASĠTESĠ (lt) LASTĠKLER Ön 215/75R 17,5 215/75R 17,5 Arka 215/75R 17,5 215/75R 17,5 29

35 DONANIM ÖZELLĠKLERĠ MARKA / MODEL OTOKAR ATLAS (kısa) AM/FM CD Çalar Radyo Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Isıtmalı dıģ aynalar Elektrik Kumandalı Camlar Yük dengeleme valfi Tilt ve Teleskopik Direksiyon Hidrolik Direksiyon Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu Emniyet emeri (3 adet) Küllük Çakmak GüneĢ Siperliği Tutamaklar Torpido Gözü Kapı Cepleri Takometre Ön Silecek ve Yıkayıcı Devir Saati Çeki kancası (ön) Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı Sis Farı Klima OTOKAR ATLAS (uzun) 30

36 BAZI ÖLÇÜLER (1) AKÜ BRAKET GRUBU (2) HAVA DEPOSU 31

37 (3) ÜRE TANKI MONTAJ BRAKETĠ 32

38 13. ġasġ MODELLERĠ TEKNĠK PARAMETRELER ġasġ GÖRÜNÜMLERĠ ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Kısa ġasi 33

39 34

40 Uzun ġasi 35

41 36

42 14. SĠGORTA VE RÖLELER 37

43 SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU YERLEġĠMLERĠ KABĠN SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 38

44 KABĠN SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 39

45 ELEKTROMANYETĠK KAVRAMA RÖLESĠ R15 KONTAK BESLEME RÖLESĠ R14 CAM ISITMA RÖLESĠ R13 CAM BESLEME RÖLESĠ R12 SĠNYAL RÖLESĠ R11 AYDINLATMA RÖLESĠ R10 AYNA ISITMA RÖLESĠ R39 JENERATÖR RÖLESĠ R40 A/C ANA RÖLESĠ R36 A/C RÖLESĠ R35 HOP ARLÖR RÖLESĠ R34 ÖN SĠS FARI RÖLESĠ R33 AYDINLATMA RÖLESĠ R32 SAĞ KISA FAR RÖLESĠ R31 SOL KISA FAR RÖLESĠ R30 40

46 SĠGORTALAR S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F1 15 A ECU KONTAK SĠGORTASI F2 15 A MARġ SĠGORTASI F3 20 A ARKA CAM SĠGORTASI F4 20 A CAM BESLEME SĠGORTASI F5 7.5 A SĠS LAMBASI SĠGORTASI F6 15 A ÇAKMAK SĠGORTASI F7 15 A SAĞ UZUN FAR SĠGORTASI F8 15 A SAĞ KISA FAR SĠGORTASI F9 15 A SOL UZUN FAR SĠGORTASI F10 15 A SOL KISA FAR SĠGORTASI F11 15 A FLAġÖR SĠGORTASI F12 10 A PARK AYDINLATMA SĠGORTASI F13 15 A MERKEZĠ KĠLĠT SĠGORTASI F A FREN LAMBASI SĠGORTASI F15 10 A TAVAN LAMBASI SĠGORTASI S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F16 20 A HAVALANDIRMA FAN SĠGORTASI F A GÖSTERGE KONTAK GÜÇ SĠGORTASI F18 15 A KLĠMA ANAHTARI SĠGORTASI F19 15 A SĠNYAL LAMBALARI SĠGORTASI F20 15 A SĠLECEK SĠGORTASI F21 5 A ABS EKÜ SĠGORTASI F22 10 A KLĠMA SĠGORTASI F23 15 A ABS EKÜ BESLEME SĠGORTASI F24 15 A ÖN SĠS LAMBASI SĠGORTASI F25 15 A KONTAK ANAHTARI SĠGORTASI 41

47 24 VOLT RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI S.NO EKĠPMAN ADI R 10 AYDINLATMA RÖLESĠ R 13 HAVALANDIRMA FAN RÖLESĠ R 11 SĠNYAL RÖLESĠ R 14 KONTAK BESLEME RÖLESĠ R 12 CAM BESLEME RÖLESĠ R 15 ELEKTROMANYETĠK KAVRAMA RÖLESĠ 24 VOLT KÜÇÜK RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI S.NO EKĠPMAN ADI R 30 SOL KISA FAR RÖLESĠ R 35 A/C RÖLESĠ R 31 SAĞ KISA FAR RÖLESĠ R 36 A/C ANA RÖLESĠ R 32 AYDINLATMA RÖLESĠ R 39 AYNA ISITMA RÖLESĠ R 33 ÖN SĠS FARI RÖLESĠ R 40 AYNA ISITMA RÖLESĠ R 34 HOPARLÖR RÖLESĠ 42

48 ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 1 43

49 44

50 DEVRE KESĠCĠ SĠGORTALAR F/L0 S.NO AKIM S.NO AKIM F/L0 100 A F/L3 50 A F/L1 60 A F/L4 50 A F/L2 40 A SĠGORTALAR S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F26 5 A ECM KONTAK BESLEME SĠGORTASI F27 15 A YAKIT FĠLĠTRESĠ ISITIMA SĠGORTASI S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F28 30 A KONDENSÖR FAN SĠGORTASI F29 30 A ECM GÜÇ BESLEME SĠGORTASI F30 15 A AYDINLATMALAR 45

51 BÜYÜK RÖLE S.NO R1 EKĠPMAN ADI MARġ RÖLESĠ 24 VOLT RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI R30 KONDENSÖR RÖLESĠ R31 KONDENSÖR RÖLESĠ R18 KONDENSÖR FANI RÖLESĠ 24 VOLT KÜÇÜK RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI R37 EGZOZ FRENĠ RÖLESĠ R38 YAKIT FLĠTRESĠ ISITMA RÖLESĠ R39 STARTER KORUMA RÖLESĠ R40 EGZOZ FRENĠ LAMBASI RÖLESĠ R41 AD BLUE ISITMA RÖLESĠ 46

52 SĠGORTALAR S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F31 10 A SCR EKÜ BESLEME SĠGORTASI F32 15 A SCR DĠZEL EGZOZ SIVISI HORTUM ISITICI SĠGORTASI F33 30 A SCR EKÜ GÜÇ BESLEME SĠGORTASI F34 15 A NOX SENSÖRÜ SĠGORTASI RÖLELER S.NO R19 R20 EKĠPMAN ADI NOX SEENSÖRÜ RÖLESĠ SCR DĠZEL EGZOZ SIVISI HORTUM ISITICI RÖLESĠ 47

53 ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 2 Motor ısıtma rölesi ve sigortaları 48

54 15. MOTOR DEVĠR ANAHTARI KURULUMU VE AYARLARI ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU PTO uygulamalarında motor devrinin operatör veya sürücü tarafından ayarlanabilmesi için ön panele 2 adet anahtar bağlanmalıdır. Gerekli olan bağlantı uçları aracın elektrik tesisatında mevcuttur. Bu amaçla aģağıdaki iģlemleri uygulayın: 1. Ġlgili anahtarları (Parça kodları: 1B ve 1B ) sipariģ edin. 49

55 2. Aracı park ederek emniyet tedbirlerini alın. 3. Akü kutup baģını sökün. 4. Ön panelde, direksiyonun sol tarafında kalan boģ anahtar yuvalarından ikisini boģaltın. 50

56 5. Anahtarların terminallerini, aģağıdaki Ģekilde gösterilen soketlerin ilgili pinlerine bağlayın. 6. Anahtarları yuvalara yerleģtirin. 7. Akü kutup baģını bağlayın. 51

57 PTO ÇalıĢması sırasında aģağıdaki noktalara dikkat edin: PTO çalıģırken motor devri azami 1400 d/d ye ayarlanmalıdır. PTO anahtarı ON konumuna vites boģtayken alınmalıdır. Devir artırma / azaltma anahtarının + kısmına basıldığında motor devri 50 rpm adımlarla artar Devir artırma / azaltma anahtarının - kısmına basıldığında motor devri 50 rpm adımlarla azalır Debriyaj ya da gaz pedalına basıldığında PTO devre dıģı kalır. PTO ON / OFF anahtarına tekrar basıldığında PTO devre dıģı kalır. 52

58 16. ARAÇÜSTÜ EKĠPMAN ELEKTRĠK SOKETĠ ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Araçüstü ekipman için arka sağ stop lambası yakınındaki aģağıda resmi verilmiģ olan soketten bağlantı alınabilir. Araçüstü ekipman soketi; sağ arka stop lamba grubunun yakınında yer almaktadır. 53

59 Nolu Terminal: Yeşil kablo, Parklar (57) 2 Nolu Terminal: Boş 3 Nolu Terminal: Kırmızı-Beyaz, Akü direkt (+) (30) 4 Nolu Terminal: Siyah-Beyaz, Akü (-) (31) 54

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

GİRİŞ. Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz.

GİRİŞ. Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz. GİRİŞ Bu ürünü alarak,bize duymuş olduğunuz güven için size teşekkür etmek istiyoruz. Şu an SHERCO 250-300 SE/R nin sahibisiniz. SHERCO nun bu kılavuzda belirtmiş olduğu tavsiyeleri ve talimatları takip

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

PATLAÇ VALF KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

PATLAÇ VALF KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş. İÇİNDEKİLER. ÜRÜNÜN GENEL AÇIKLAMASI a. Ürünün Kullanım Amacı b. Ürün Kodlama Sistemi c. Patlatılmış Resim ve Parça Listesi d. Teknik Özellikler 0 e. Etiket Bilgileri. ÜRÜNÜN ÇALIŞMASI. ÜRÜNÜN KURULUMU

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir.

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM :

Detaylı