Doküman No : KAMOET1B13 ATLAS. Araç Üstü Ekipman Uygulama Kılavuzu ATLAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doküman No : KAMOET1B13 ATLAS. Araç Üstü Ekipman Uygulama Kılavuzu ATLAS"

Transkript

1 Doküman No : KAMOET1B13 ATLAS Araç Üstü Ekipman Uygulama Kılavuzu ATLAS

2 ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Bu el kitabı Otokar Atlas Serisi Araçlar için araç üstü ekipman imalatı ve montajı konusunda bir kılavuz olarak hazırlanmıģtır. Daha fazla bilgi için Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.ġ. ne baģvurulmalıdır. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş Genel Müdürlük : Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No.58 A Blok Küçükyalı ISTANBUL Telefon : (0216) Telefaks : (0216) Fabrika : Atatürk Cad. No.6 Arifiye SAKARYA Telefon : (0264) Telefaks : (0264) Doküman No : KAMOET1B13 Kasım 2013 OTOKAR A.ġ. ürünlerine ait teknik değer ve özellikleri önceden haber vermeden değiģtirme hakkını saklı tutar.

3

4 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO 1. GĠRĠġ TADĠLAT ÖNCESĠ ÖNLEMLER ġasġ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ġasġ DELME ĠġLEMLERĠ KAYNAK ġasġnġn GÜÇLENDĠRĠLMESĠ YARDIMCI ġasġ YARDIMCI ġasġ TASARIMI YARDIMCI ġasġ KOLLARININ YERLEġĠMĠ YARDIMCI ġasġ BAĞLANTISI BAĞLANTI ġekġllerġ U CIVATALI BAĞLANTILAR YARDIMCI ġasġnġn ARAÇ ġasġsġne BAĞLANTISI YARDIMCI ġasġ BAĞLANTI DETAYLARI EGZOZ SĠSTEMĠ PTO (POWER TAKE OFF) FREN SĠSTEMĠ TAVSĠYE EDĠLEN EKĠPMAN ÇEġĠTLERĠ ġasġ PARAMETRE TABLOSU ġasġ MODELLERĠ TEKNĠK PARAMETRELER SĠGORTA VE RÖLELER MOTOR DEVĠR ANAHTARI KURULUMU VE AYARLARI ARAÇÜSTÜ EKĠPMAN ELEKTRĠK SOKETĠ... 53

5

6 1. GĠRĠġ Araçüstü Ekipman Uygulama Kılavuzu araç üstü ekipman imalatı ve montajı için gerekli bilgileri ve talimatları kapsamaktadır. Bu talimatlar araçların çalıģma ve sürüģ emniyetlerinin sağlanması ve ayrıca araçların garanti kapsamına alınabilmesi için dikkatle incelenerek uygulanmalıdır. Bunun için ileride sözü edilecek kurallara ve hususlara dikkat etmek sureti ile hatalı uygulamalardan kaçınılabilir. 2. TADĠLAT ÖNCESĠ ÖNLEMLER Araç Ģasisi üzerinde bulunan borular, hortumlar ve elektrik kabloları, kep ve Ģasi üstündeki etiketler, akü kapağı, ön/arka lambalar, hidrolik depo ve kapakları, camlar, aynalar v.b., AÜE (Araç Üzeri Ekipman) imalatı ve montajında yapılacak delme, kesme, flex ve kaynak islemlerinden zarar görmeyecek sekilde korunmalıdır. Kaynak iģlemine baslamadan önce akü Ģasi kablosu eksi (-) uç çıkarılmalıdır. Kaynak sırasında, kaynak Ģasi kablosu ucu, kaynak bölgesinin mümkün olduğunca yakınına irtibatlandırılmalıdır. Araçta mevcut elektronik kontrol üniteleri (ECU) bağlantı soketleri de kaynak iģlemine baģlanmadan önce deneyimli ve eğitimli elektrikçi teknisyen tarafından çıkarılmalıdır. Makaslara kaynak elektrodu ve pensesi değdirilmemelidir. Makaslar kaynak curuflarından ve çapaklarından korunmalıdır. Kaynak yapılacağı zaman makas yüzeyine kaynak partiküllerinin gelmesini önlemek için makaslar örtülmelidir. Makaslar sert darbelere maruz kalmamalıdır. Dingil mesafesi arttırılması gibi nedenlerle fren sisteminde gerekebilecek değisikliklerde Otokar ın öngördüğü boru bağlantıları ve tesisatı kullanılmalıdır. Aracın azami yüklü ağırlığı ve dingil kapasiteleri aģılmamalıdır. Aracın ve Ģasi aksamının azami kapasiteleri aģılmamalıdır. 1

7 Araç üzerinde bütün hareketli aksamlar dingiller, makaslar, direksiyon tertibatı, frenler vites mekanizması v.s. engellenmemelidir. Çalısma ve sürüģ emniyeti araç üzeri ekipman nedeniyle bozulmamalıdır. AÜE montajı; bakım gerektiren yağlama noktaları, yağ doldurma ve kontrol gibi noktalara ulasılabilmeyi, hava filtresinin kolaylıkla değisimi, motor, sanzuman gibi komponentlerin de monte edilebilme olanaklarını engellememelidir. AÜE araç kabinini aģıyorsa kabin devrilirken yeterli boģluğun sağlanmıģ olması gereklidir. Ayrıca hava emiģ ünitesi için boģluk düģünülmelidir. AÜE imalatı trafik yasalarına, iģ ve kazaları önleme yönetmenliklerine, ilgili regülasyonlara uygun olarak yapılmalıdır. Bu konudaki sorumluluk tamamen AÜE imalatçısına aittir. Ġlave kısımlara boya iģlemi yapılırken asağıdaki kısımlar örtülerek boyadan korunmalıdır: a) Kampana, lastikler, bijon, somunlar b) ġaft, ara Ģanzıman flanģları c) Hidrolik silindir d) ġanzıman, motor e) Fren sistemi 2

8 Çamurlukların lastiklere olan bosluğu azami yaylanmada lastiklere değmeyecek kadar olmalıdır. Ekipmanla ilgili ünite veya elemanların konumları aracın en alt seviyesinin daha altındaki bir seviyede olmamalıdır. Hava devresi el freni tüpünden veya 4 lü hava dağıtıcısından alınacaktır.gerektiğinde devreyi kesebilmek için küresel vana konulmalıdır. Bu suretle aracın fren fonksiyonlarının bozulmaması sağlanmalıdır. Zincir takılması sırasında çamurluk konstrüksiyonu, arka tekerleklere süspansiyonda uygun mesafe sağlamalıdır. Araç üstü ekipmanın araç Ģasisine montajında keb devirme için bosluk bırakılmalıdır. Ana komponentlerin yerini değistirmeden, üst ekipmanıı taģımadan sanzuman, debriyaj vs. tamiri mümkün olmalıdır. Motor soğutma sistemi (radyatör, hava geçisi, soğutma dolasımı), hava emis ve egzost sistemleri ile dingiller ve direksiyon sistemi üzerinde tadilat yapılmamalıdır. Her hangi bir nedenden tekerler sökülmüs ise, takılmadan önce tekerlek oturma yüzeyleri yağ, gres ve boyadan temizlenmis olmalıdır. Somunlar tavsiye edilen torklarda sıkılmıģ olmalı ve yol testinden sonra sıkılıkları tekrar kontrol edilmelidir. 3. ġasġ DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ġasi aracın diğer parçaları ile taģıma, koruma, titreģim izolasyonu bakımından bölünmez bir bütün oluģturarak hizmet vermektedir. ġasi üzerine araç üstü ekipman imalatlarında Ģasi tasarımını, Ģasinin genel yapısını bozacak durumlara izin verilmez. KiriĢ ve travers sayısını arttırmak ve azaltma durumunda Otokar Mühendislik Birimi ile görüģülmeli onayı alınmalıdır. 3

9 3.1. ġasġ DELME ĠġLEMLERĠ Gerekli montaj parçaları ve yardımcı üniteler için Ģasi üzerindeki fabrikada delinmis delikler kullanılacaktır. Delik delinmesi gerektiğinde delikler dikkatli olarak delinmeli ve Ģasi üzerindeki stres yoğun bölgelerde olmamalıdır (Makas bağlantı kulakları, travers aynaları bölgesinde, Ģasi takviyesi geçis bölgelerinde, Ģasi kesit değisikliği olan bölgelerde). Delik çapları Ģasi kalınlığı ile doğru orantılı olmalıdır. ġasi profilinin üst ve alt flanģları mecbur kalınmadıkça delinmemelidir. Orjinal Ģasi delikleri büyütülmemelidir. Delik arası ölçülerde ve yeni delinecek olan delik çaplarında verilen değerlere uyulmalıdır. 1. Deliğin çapı 13 mm den fazla olmamalıdır. 2. Delikler arası minimum mesafe 30 mm olmalıdır. 3. KiriĢ üzerinde delik açılmamalıdır. 4. Kesme iģlemine izin verilmemektedir. 4

10 ġasiye dikey yönde delik açılmamalıdır aksi halde yüzeyde çatlaklar meydana gelebilir. Paralel delinen deliklerde iki delik arası 40 mm den, seri açılan deliklerde iki delik arası 30 mm den az olmamalıdır. AĢağıdaki Ģekillere bakınız. 5

11 3.2. KAYNAK Araçta kaynak yapmadan önce hem artı (+) hem de eksi (-) akü kablolarını aküden ayırın. Kaynak makinesi topraklama kablosunu, kaynak yapılan parçanın en çok 0.61 metre uzağına takın. Kaynak makinesinin topraklama kelepçesini herhangi bir sensöre, enstelasyona, ECM'ye veya motora bağlamayın. Herhangi bir elektronik motor parçasına veya motora monte edilen parçaya doğrudan kaynak yapılmaya çalıģılmamalıdır. Yapılan kaynak iģlemi, sensörleri, enstelasyonu ve ECM'yi normalinden yüksek sıcaklıklara maruz bırakma ihtimali varsa, kaynak yapmadan önce bu parçalar sökülmelidir. Ayrıca tüm ECM konnektörleri ayrılmalıdır. ġasi üzerinde mevcut bir deliğe 20 mm den yakın bölgeye kaynak iģlemi yapılmamalıdır ġasġnġn GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ġasi üzerindeki yük dağılımı dingil mesafesine ve araç üstü ekipman durumuna göre artıģ gösterebilmektedir.bu tür durumlarda yükün bindiği kısımlarda L Ģekilli plakalar kullanılmalıdır. 6

12 Takviye edici plakaların kanal Ģeklinde kullanılması gerekmektedir. Bu yüksek hassasiyet gerektirmektedir. Aksi takdirde montaj zor olacaktır arada boģluklar kalmamasına dikkat edilmelidir. Kullanırken dikkatli olunmalıdır. AĢağıda gösterildiği gibi yaygın olarak kullanılan birkaç yöntem vardır. Özellikle, (1) yöntemi öneriyoruz. Mevcut düzeni güçlendirmek için bağlantılar da dikkatli bir Ģekilde ele alınmalıdır. Normal olarak, takviye plakası ya da kiriģler her iki ucunda tamamen enine denk olmalıdır. 7

13 KiriĢ ağları en iyi soğuk perçinleme ile güçlendirilebilir. Soğuk perçinlemenin zor olduğu durumlarda zaman zaman kaynak yapılabilir. Genellikle kaynak delik çapları Ø 20 mm den büyük, delikler arası mesafe yaklaģık 150 mm, deliğin kenarlara olan mesafesi en az 25 mm olmalıdır. 8

14 4. YARDIMCI ġasġ Alt Ģasi genellikle damperli kamyon üst ekipmanı ve özel üretimlerde kullanılmaktadır. Bu iģlem araç üstü ekipmanın araç Ģasisine bağlantısında platform görevi görmektedir. Erken hasar oluģumunu önlemek için özellikle Ģu konulara dikkat edilmelidir: 4.1. YARDIMCI ġasġ TASARIMI Genellikle araç üstü ekipmanın ihtiyaçlarına göre Ģasi aģağıda gösterildiği gibi çeģitli Ģekillerde sonlandırılmalıdır YARDIMCI ġasġ KOLLARININ YERLEġĠMĠ Yardımcı Ģasi bitim noktası ana Ģasi üzerinde kiriģ noktalarına denk getirilmelidir. 9

15 4.3. YARDIMCI ġasġ BAĞLANTISI Kullanılacak bağlantıların seçimi yardımcı Ģasiye gerekli dayanıklılık ve mukavemeti sağlamak bakımından çok önemlidir. Yardımcı Ģasi; esnek braketler veya çektirme bağlantılı veya rijit (kesme kuvvetlerini önleyen boyuna veya çapraz pleyt bağlantılı) olabilir. Seçim; araç üstü ekipmanın tipine göre, hangi ekipman monte edilecekse dinamik ve statik Ģartlar altında Ģasiye aktarılacak gerilmelerin analizine göre yapılır. Araç Ģasisi ile yardımcı Ģasi arasında, yardımcı Ģasinin tüm uzunluğu boyunca uygun Ģekilde bölünmüģ emniyetli bölgelerin sayısına, ölçüsüne ve boyutuna göre uygun bağlantılar sağlanmalıdır. Araç üstü ekipmandan dolayı Ģasinin hareket serbestliği sınırlanamaz. Bağlantıların doğru Ģekilde yapılması zorunludur. ġasi üzerine etki eden noktasal yükleri meydana getiren araç üstü ekipman bağlantıları mümkün olduğu kadar ön ve canlı dingile yakın olmalıdır. Çok rijit bir araç üstü ekipman uygulamasında, esnek bağlantılar kullanılır. Burulmaya karģı esnek araç üstü ekipmanlarda (damper gibi) önde civatalı esnek bağlantı, arkada pleytli rijit bağlantı uygulanmalıdır. Burulmaya karsı yarı rijit araç üstü ekipmanlarda (kapalı kasa gibi) önde tek yönlü esnek bağlantı uygulanmalıdır. Burulmaya karģı çok rijit araç üstü ekipmanlarda (tanker gibi) her bölgede iki yönlü esnek bağlantı uygulanmalıdır. Civataların kalitesi en az 8.8 mm ve somunlar sıkmalı somun olmalıdır. Ġlk çektirme bağlantı, yardımcı Ģasinin ön ucundan mm mesafeden baģlamalıdır. Öncelikle araç üzerindeki mevcut bağlantı noktaları kullanılmalıdır. Araç üstü ekipman araç Ģasisi üzerine bağlanacağı zaman araç Ģasisi üzerine kaynak yapılmamalı ve Ģasi flanģı üzerine delik açılmamalıdır. FlanĢ üzerinde fabrikada delinmiģ delikler varsa araç üstü ekipman bu deliklerin bağlantı civatalarıyla kullanılmasıyla monte edilebilir. Esnek bağlantılar, araç Ģasisi ile yardımcı Ģasinin sınırlanmıs hareketine izin verir ve araç Ģasisi ile yardımcı Ģasinin yan kolları için iki paralel çalıģma davranıģına izin verir. NOT: Rijit araç üstü ekipmanlarda esnek bağlantılar, esnek araç üstü ekipman rijit bağlantılar kullanılmalıdır. 10

16 5. BAĞLANTI ġekġllerġ 5.1-U Civata 5.2-Pleytli Bağlantılar 5.3-Çektirme Braketli Bağlantılar 5.4-Esnek Bağlantılar 11

17 5.1. U CIVATALI BAĞLANTILAR Bu tip bağlantılarda zamanla gevģeme problemleri yaģandığından mecbur kalınmadıkça kullanılmamalıdır. Bu tip bağlantılar kullanıldığında asağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. ġasi flanģlarına zarar verilmemelidir. Eğer U cıvatalı bir bağlantı yapılacaksa, Ģasi kolu arasına takviye kolu uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulama U cıvata sıkıldığında Ģasinin eğilmesini önleyecektir. Yardımcıcı Ģasiyi tutmak için J tipi cıvata kullanmak kesinlikle yasaktır. Ana Ģasi ile yardımcı Ģasi arasına esnek malzeme (ahsap, lastik v.s) konulmamalıdır. Bu tip bağlantıların kullanılması durumunda Ģasinin ön tarafında en az bir çift rijit bağlantı kullanılmalıdır. ġasi alt flansının zarar görmesini önlemek için U civatasının alt kelepçe pleyti yeterince sağlam olmalıdır. Araç üstü ekipmanın yanal hareketlerini önlemek için U civatası, Ģasi yan koluna ve araç üstü ekipman yardımcı Ģasisine mümkün olduğunca yakın tesbit edilmelidir. Takviye bloklarının yakınında elektrik kabloları veya hortum geçiģleri varsa, kabloların veya hortumların bağlantı noktasından en az 10 mm, sarkan kısımlarından da en az 40 mm boģluk bırakılmalıdır. 12

18 13

19 5.2. PLEYTLĠ BAĞLANTILAR Resimde gösterilen, yardımcı Ģasiye kaynaklı araç Ģasisine civatalar veya perçinler ile bağlanan pleytler boyuna ve çapraz en iyi rijitliği sağlar. Bu bağlantı kullanılacağı zaman asağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Pleytlerin kalınlığı araç Ģasisine uygun olmalıdır. Ağır araçlar için kalınlık min. 8mm olmalıdır. Pleytler araç Ģasi yan kollarına bağlanırken yardımcı Ģasi tabanının araç Ģasisine iyi oturmasına dikkat edilmelidir. 14

20 5.3. ÇEKTĠRME BRAKETLĠ BAĞLANTILAR Üst ve alt braketlerin bağlantısında kullanılacak elemanlar: Civata : M16 Somun : M 16 (sıkmalı) Rondela : M 16 (Hem civata hemde somun altına) 15

21 5.4. ESNEK BAĞLANTILAR Kasa tipekipmanların montajı için araç Ģasisi fabrika montajı braketlere sahipse bu braketler araç üstü ekipman montajı için kullanılmalıdır. 1. Cıvata 14x150x90 (10.9 kalite) 2. Düz rondela 14x30x5 3. Baskı yayı 4. Sıkmalı somun M14 a = max mm b = max. 2 mm 16

22 6. YARDIMCI ġasġnġn ARAÇ ġasġsġne BAĞLANTISI ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Araç üstü ekipman yardımcı Ģasisine kaynatılacak bağlantı braketleri yerleri tespit edilerek mengeneyle sıkıstırılır. Elektrik kaynağı yapılacağı zaman toprak ucu direkt olarak kaynak yapılacak parçaya bağlanır. Yardımcı Ģasi araç Ģasisinden ayrılarak kaynatılır. Kaynak curufları temizlenmelidir. 17

23 7. YARDIMCI ġasġ BAĞLANTI DETAYLARI Yardımcı Ģasi araç tipi ve spesifik operasyon Ģartları için uygun olmalıdır. Yan kollar ve traversler yeterli ölçülerde ve arka bölüm kutu tip konstrüksiyonlu veya normal traversler ile kuvvetlendirilmis olmalıdır. Yardımcı Ģasinin araç Ģasisine bağlantısı için ön bitiminde bağlantı esnek bağlantılar ( braket veya çektirme ) ile olmalıdır. 1. Alt braket (araç Ģasisine M12 civatalarla bağlanacak) 2. Bağlantı Somunu(sıkmalı) 3. Üst braket (damper Ģasisine bağlanacak) 4. Civata ve somun altı rondelası 5. Civata altı rondelası 6. Üst braket alt braket bağlantı civatası M16 7. Bağlantı somunu (sıkmalı) 8. Braket araç Ģasi bağlantı civatası M12 den büyük 9. Araç Ģasisi 10. Araç Ģasi takviyesi 11. Damper Ģasisi 18

24 1. Damper Ģasisi 2. Araç Ģasisi 3. Araç Ģasi takviyesi 4. Bağlantı plakası 5. Plaka araç Ģasisi bağlantı civatası M14 6. Bağlantı somunu (sıkmalı) 7. Civata altı ve somun altı rondelası 19

25 Damper araçlarda arka devirme mekanizması, yardımcı Ģasi üzerinde mümkün olduğu kadar arka makas arka kulağına yakın olmalıdır. Aracın stabilitesini devirme operasyonu boyunca bozmamak için devirme noktasının arka makas kulağı veya tandem merkezi arasındaki mesafesine dikkat edilmelidir. Kaldırma ünitesi için devirme mafsalı, yardımcı Ģasi üzerine monte edilmelidir. Araç üstü ekipmanın kullanılabilir hacmi maksimum müsaade edilen aks yüklerine uymalıdır. Hesaplarda kullanılacak yaklasık hafriyat toprağının yoğunluğu 1600 Kg/m 3 dür. Araç üstü ekipman firmaları firmaları aracın tüm ekipmanlarının emniyetine ve fonksiyonlarını yerine getirmeye dikkat etmelidir (lambaların pozisyonlarına, çeki kancası v.s). Gerekli emniyet sartlarına uymalıdır 8. EGZOZ SĠSTEMĠ Egzoz sistemi Euro normlarına uymada önemli bir rol üstlenmektedir. Egzoz sisteminde yer alan SCR sisteminin parçalarından hiçbiri sökülmemelidir ve sistemdeki egzoz basınç değerlerini, sıcaklıklarını ve aracın tip onayını etkileyebilecek bir değiģiklik yapılmamalıdır. Ayrıcaaraç üstü ekipman ve ilgili sistemlerin yerleģimlerinde SCR ve egzoz sisteminin parçalarının çalıģmasını ve etkileyebilecek durumlardan kaçınılmalıdır. SCR sisteminde katalizör üzerinde ayrıca sensörler bulunmaktadır. Montaj esnasında bu sensörlere zarar gelmemesine özen gösterilmelidir. ġasiye araç üstü ekipmancı tarafından ilave edilen ekipmanların pozisyonu sebebiyle ekipmanlara servis ve bakım yapılabilirlik bozulmamalıdır. 20

26 21

27 Bağlantı noktaları. DCU konektörü arayüzü yönü, yağmur suyu girmesini engellemek yukarı doğru bakmamalıdır. DCU üç ya da dört M8 cıvata ile tork 8-12 Nm ye torklanarak bağlanmalıdır. 22

28 Egzoz sisteminde dikkat edilmesi gereken noktalar: Eğer üst ekipmanda alev alabilir ağaç v.b. parçalar kullanılmıģsa, araç üstü ekipman ile egzoz sisteminin en yakın parçası arasında en az 100 cm boģluk bırakılmalıdır. SCR sisteminin parçaları etrafındaki boģluk, gövde ile her zaman 25 mm den fazla olmalıdır.25 mm lik boģluk, ilgili parçaların montajı ve termal genleģme için gereklidir. SCR ünitesi parçaları modifiye edilmemeli veya yeri değiģtirilmemelidir. Üre tankı (Adblue) ve pompası modiye edilmemeli ve yeri değiģtirilmemelidir. Üre boruları ve soğutma suyu boruları modifiye edilmemeli veya geçtikleri yerler değiģtirilmemelidir. SCR Sistemi: AdBlue çözeltisi yanıcı ve toksik olmayan, renksiz, suda çözünür ve kokusuz bir sıvıdır. Konsantrasyon oranı % 32.5 ± 0.7 olmalıdır. AdBlue çözeltisi gözlerinize sıçradığında ya da cildinize geldiğinde hemen tamamen temiz su ile hemen en az 15 dakika boyunca bol su ile gözlerinizi yıkayın durulayın. 23

29 9. PTO (POWER TAKE OFF) Bazı araç üstü ekipman uygulamalarında Ģanzıman gövdesinin yanına akuple PTO gereklidir. Hareketi grup milinden alır. Elektrikle kumandalı hava yardımıyla devreye girer. El freni ve debriyaj pedalına basılmadan devreye girmemelidir. Bu bakımdan PTO kumanda sisteminde el freni ve debriyaj switchlerinden faydalanılmalıdır. PTO nun Ģanzıman spektlerine uygun olması gereklidir. Spektlere uygun olmayan PTO nun Ģanzımana zarar vermesi kaçınılmazdır. PTO kaynaklı yağ kaçaklarında Ģanzıman yağı eksiltme olabilmektedir. Bu nedenle periyodik bakımlar esnasında yapılacak kontroller önem arz atmektedir. 24

30 10. FREN SĠSTEMĠ Fren sisteminin modifikasyonu uygulanmadan önce Otokar Teknik Departmanı tarafından onaylanması gerekir. 11. TAVSĠYE EDĠLEN EKĠPMAN ÇEġĠTLERĠ SINIFLANDIRMA ÇEġĠTLERĠ ÖNERĠLEN ALT ÇEġĠTLERĠ KAPALI KASA TANK SINIFI ÖZEL YAPISAL SINIF Frigorifik kamyonlar, kargo araçları, mobil sahne araç özel araç ve kamyonet Tankerler Tamir ve diğer özel araçlar VĠNÇ, KALDIRMA SINIFI ÖZEL DÖKÜM SINIFI Kayar kasa ve çekici kurtarucılar Çöp arabası 25

31 12. ġasġ PARAMETRE TABLOSU TEKNĠK ÖZELLĠKLER MARKA / MODEL ÖLÇÜLER (mm) OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) Dingil Mesafesi Azami Uzunluk Azami GeniĢlik Azami Yükseklik Ön iz geniģliği Arka iz geniģliği Ön Uzantı Arka Uzantı ġasi geniģliği Faydalı Ģasi uzunluğu ġasi yerden yüksekliği

32 MARKA / MODEL AĞIRLIKLAR (kg) OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) Azami Yüklü Ağırlık BoĢ Ağırlık TaĢıma Kapasitesi (Ġstiap Haddi) Ön Aks Kapasitesi Arka Aks Kapasitesi MOTOR Model ISF3.8 IAN ISF3.8 IAN Tip Commonrail Turbo Diesel Intercooler Commonrail Turbo Diesel Intercooler Silindir Adedi 4 4 Motor Hacmi (cc) Maksimum Net Güç 115kW 115kW Maksimum Net Tork 500NM/ rpm 500NM/ rpm DEBRĠYAJ Tip hidrolik kumandalı hidrolik kumandalı 27

33 MARKA / MODEL OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) ġanziman Vites sayısı, tipi 6 ileri 1 geri 6 ileri 1 geri Arka Dingil Tahvil Oranı 4,33 4,33 PERFORMANS Maksimum Hız (km/h) Tırmanma Yeteneği (%) DönüĢ Yarıçapı (mm) SÜSPANSĠYON Ön Süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon Arka Süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon Yaprak yaylı, rijit süspansiyon FREN SĠSTEMĠ Ön Kampana Kampana Arka Kampana Kampana Fren Sistemi Tam Kuru Hava,Kampana,ABS Tam Kuru Hava,Kampana,ABS Yardımcı Fren Egzost freni Egzost freni Park fren sistemi Havalı Ġmdat Körüklü, Arka Aksa etkili Havalı Ġmdat Körüklü, Arka Aksa etkili 28

34 MARKA / MODEL DĠREKSĠYON OTOKAR ATLAS (kısa) OTOKAR ATLAS (uzun) Tip Hidrolik, teleskopik, Hidrolik, teleskopik, ELEKTRĠK SĠSTEMĠ Nominal Gerilim 24V 24V Akümülatör 105 Ah*2 105 Ah*2 Alternatör 28V*70A 28V*70A MarĢ Motoru 24V * 3,6kW 24V * 3,6kW YAKIT DEPOSU KAPASĠTESĠ (lt) AD-BLUE DEPOSU KAPASĠTESĠ (lt) LASTĠKLER Ön 215/75R 17,5 215/75R 17,5 Arka 215/75R 17,5 215/75R 17,5 29

35 DONANIM ÖZELLĠKLERĠ MARKA / MODEL OTOKAR ATLAS (kısa) AM/FM CD Çalar Radyo Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Isıtmalı dıģ aynalar Elektrik Kumandalı Camlar Yük dengeleme valfi Tilt ve Teleskopik Direksiyon Hidrolik Direksiyon Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu Emniyet emeri (3 adet) Küllük Çakmak GüneĢ Siperliği Tutamaklar Torpido Gözü Kapı Cepleri Takometre Ön Silecek ve Yıkayıcı Devir Saati Çeki kancası (ön) Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı Sis Farı Klima OTOKAR ATLAS (uzun) 30

36 BAZI ÖLÇÜLER (1) AKÜ BRAKET GRUBU (2) HAVA DEPOSU 31

37 (3) ÜRE TANKI MONTAJ BRAKETĠ 32

38 13. ġasġ MODELLERĠ TEKNĠK PARAMETRELER ġasġ GÖRÜNÜMLERĠ ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Kısa ġasi 33

39 34

40 Uzun ġasi 35

41 36

42 14. SĠGORTA VE RÖLELER 37

43 SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU YERLEġĠMLERĠ KABĠN SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 38

44 KABĠN SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 39

45 ELEKTROMANYETĠK KAVRAMA RÖLESĠ R15 KONTAK BESLEME RÖLESĠ R14 CAM ISITMA RÖLESĠ R13 CAM BESLEME RÖLESĠ R12 SĠNYAL RÖLESĠ R11 AYDINLATMA RÖLESĠ R10 AYNA ISITMA RÖLESĠ R39 JENERATÖR RÖLESĠ R40 A/C ANA RÖLESĠ R36 A/C RÖLESĠ R35 HOP ARLÖR RÖLESĠ R34 ÖN SĠS FARI RÖLESĠ R33 AYDINLATMA RÖLESĠ R32 SAĞ KISA FAR RÖLESĠ R31 SOL KISA FAR RÖLESĠ R30 40

46 SĠGORTALAR S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F1 15 A ECU KONTAK SĠGORTASI F2 15 A MARġ SĠGORTASI F3 20 A ARKA CAM SĠGORTASI F4 20 A CAM BESLEME SĠGORTASI F5 7.5 A SĠS LAMBASI SĠGORTASI F6 15 A ÇAKMAK SĠGORTASI F7 15 A SAĞ UZUN FAR SĠGORTASI F8 15 A SAĞ KISA FAR SĠGORTASI F9 15 A SOL UZUN FAR SĠGORTASI F10 15 A SOL KISA FAR SĠGORTASI F11 15 A FLAġÖR SĠGORTASI F12 10 A PARK AYDINLATMA SĠGORTASI F13 15 A MERKEZĠ KĠLĠT SĠGORTASI F A FREN LAMBASI SĠGORTASI F15 10 A TAVAN LAMBASI SĠGORTASI S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F16 20 A HAVALANDIRMA FAN SĠGORTASI F A GÖSTERGE KONTAK GÜÇ SĠGORTASI F18 15 A KLĠMA ANAHTARI SĠGORTASI F19 15 A SĠNYAL LAMBALARI SĠGORTASI F20 15 A SĠLECEK SĠGORTASI F21 5 A ABS EKÜ SĠGORTASI F22 10 A KLĠMA SĠGORTASI F23 15 A ABS EKÜ BESLEME SĠGORTASI F24 15 A ÖN SĠS LAMBASI SĠGORTASI F25 15 A KONTAK ANAHTARI SĠGORTASI 41

47 24 VOLT RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI S.NO EKĠPMAN ADI R 10 AYDINLATMA RÖLESĠ R 13 HAVALANDIRMA FAN RÖLESĠ R 11 SĠNYAL RÖLESĠ R 14 KONTAK BESLEME RÖLESĠ R 12 CAM BESLEME RÖLESĠ R 15 ELEKTROMANYETĠK KAVRAMA RÖLESĠ 24 VOLT KÜÇÜK RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI S.NO EKĠPMAN ADI R 30 SOL KISA FAR RÖLESĠ R 35 A/C RÖLESĠ R 31 SAĞ KISA FAR RÖLESĠ R 36 A/C ANA RÖLESĠ R 32 AYDINLATMA RÖLESĠ R 39 AYNA ISITMA RÖLESĠ R 33 ÖN SĠS FARI RÖLESĠ R 40 AYNA ISITMA RÖLESĠ R 34 HOPARLÖR RÖLESĠ 42

48 ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 1 43

49 44

50 DEVRE KESĠCĠ SĠGORTALAR F/L0 S.NO AKIM S.NO AKIM F/L0 100 A F/L3 50 A F/L1 60 A F/L4 50 A F/L2 40 A SĠGORTALAR S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F26 5 A ECM KONTAK BESLEME SĠGORTASI F27 15 A YAKIT FĠLĠTRESĠ ISITIMA SĠGORTASI S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F28 30 A KONDENSÖR FAN SĠGORTASI F29 30 A ECM GÜÇ BESLEME SĠGORTASI F30 15 A AYDINLATMALAR 45

51 BÜYÜK RÖLE S.NO R1 EKĠPMAN ADI MARġ RÖLESĠ 24 VOLT RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI R30 KONDENSÖR RÖLESĠ R31 KONDENSÖR RÖLESĠ R18 KONDENSÖR FANI RÖLESĠ 24 VOLT KÜÇÜK RÖLELER S.NO EKĠPMAN ADI R37 EGZOZ FRENĠ RÖLESĠ R38 YAKIT FLĠTRESĠ ISITMA RÖLESĠ R39 STARTER KORUMA RÖLESĠ R40 EGZOZ FRENĠ LAMBASI RÖLESĠ R41 AD BLUE ISITMA RÖLESĠ 46

52 SĠGORTALAR S.NO AKIM EKĠPMAN ADI F31 10 A SCR EKÜ BESLEME SĠGORTASI F32 15 A SCR DĠZEL EGZOZ SIVISI HORTUM ISITICI SĠGORTASI F33 30 A SCR EKÜ GÜÇ BESLEME SĠGORTASI F34 15 A NOX SENSÖRÜ SĠGORTASI RÖLELER S.NO R19 R20 EKĠPMAN ADI NOX SEENSÖRÜ RÖLESĠ SCR DĠZEL EGZOZ SIVISI HORTUM ISITICI RÖLESĠ 47

53 ġasġ SĠGORTA VE RÖLE KUTUSU 2 Motor ısıtma rölesi ve sigortaları 48

54 15. MOTOR DEVĠR ANAHTARI KURULUMU VE AYARLARI ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU PTO uygulamalarında motor devrinin operatör veya sürücü tarafından ayarlanabilmesi için ön panele 2 adet anahtar bağlanmalıdır. Gerekli olan bağlantı uçları aracın elektrik tesisatında mevcuttur. Bu amaçla aģağıdaki iģlemleri uygulayın: 1. Ġlgili anahtarları (Parça kodları: 1B ve 1B ) sipariģ edin. 49

55 2. Aracı park ederek emniyet tedbirlerini alın. 3. Akü kutup baģını sökün. 4. Ön panelde, direksiyonun sol tarafında kalan boģ anahtar yuvalarından ikisini boģaltın. 50

56 5. Anahtarların terminallerini, aģağıdaki Ģekilde gösterilen soketlerin ilgili pinlerine bağlayın. 6. Anahtarları yuvalara yerleģtirin. 7. Akü kutup baģını bağlayın. 51

57 PTO ÇalıĢması sırasında aģağıdaki noktalara dikkat edin: PTO çalıģırken motor devri azami 1400 d/d ye ayarlanmalıdır. PTO anahtarı ON konumuna vites boģtayken alınmalıdır. Devir artırma / azaltma anahtarının + kısmına basıldığında motor devri 50 rpm adımlarla artar Devir artırma / azaltma anahtarının - kısmına basıldığında motor devri 50 rpm adımlarla azalır Debriyaj ya da gaz pedalına basıldığında PTO devre dıģı kalır. PTO ON / OFF anahtarına tekrar basıldığında PTO devre dıģı kalır. 52

58 16. ARAÇÜSTÜ EKĠPMAN ELEKTRĠK SOKETĠ ATLAS ARAÇ ÜSTÜ EKĠPMAN UYGULAMA KILAVUZU Araçüstü ekipman için arka sağ stop lambası yakınındaki aģağıda resmi verilmiģ olan soketten bağlantı alınabilir. Araçüstü ekipman soketi; sağ arka stop lamba grubunun yakınında yer almaktadır. 53

59 Nolu Terminal: Yeşil kablo, Parklar (57) 2 Nolu Terminal: Boş 3 Nolu Terminal: Kırmızı-Beyaz, Akü direkt (+) (30) 4 Nolu Terminal: Siyah-Beyaz, Akü (-) (31) 54

ATLAS EURO 5 ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN UYGULAMA KILAVUZU

ATLAS EURO 5 ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN UYGULAMA KILAVUZU ATLAS EURO 5 ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN UYGULAMA KILAVUZU Bu el kitabı Otokar Atlas Serisi Araçlar için araç üstü ekipman imalatı ve montajı konusunda bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için Otokar

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi Scania İnşaat Araçları Damper Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV

5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV file://c:\users\qx54891\appdata\local\temp\14\dw_temp_qx54891\vul-rek-bm Page 1 of 7 BMW F18 Active Hybrid 5 F18 PHEV (C) 2014 BMW AG Münih, Almanya Baskı 11/2014 5 serisi Active Hybrid 5 F18 PHEV (12/2014

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAYM KAMA AÇMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Teknik özellikleri....2 Makine ölçüleri..... 2 Kullanım kılavuzu 3 Kurulum ve yerleşim... 3 Makine kullanımı... 3 Kama broşu

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Yönlendirme aksı takılması

Yönlendirme aksı takılması Bir ilave dingil takılmasına dair genel bilgiler Bir ilave dingil takılmasına dair genel bilgiler Ek ilave dingiller takılırken orijinal Scania yedek parçaları kullanın. Bunun avantajları şu şekildedir:

Detaylı

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ SX CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij SX City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Comfort Exstra

Toyota Corolla Sedan 1.6 Comfort Exstra İlan no: 385003 Toyota Corolla Sedan 1.6 Comfort Exstra Sahibinden 2007 MODEL TOYOTA COROLLA 1.6 VVTİ COMFORT EXTRA TRİPTRONİK 43.500 TL İlan tarihi: 7 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl Kütahya,

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD)

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD) Ürün Gamı TIER III HRT yeni nesil motor 12+3 vites Sürüngen vites 540-540ECO PTO 3.000kg hidrolik kaldırma kapasitesi Kabin seçeneği Üstün manevra kabiliyeti Performans ve yakıt ekonomisi TIGER 55 65 (2WD)

Detaylı

Sökülebilen gövdeli kamyonlar. Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi

Sökülebilen gövdeli kamyonlar. Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen gövdeli kamyonlar hakkında genel bilgi Sökülebilen üstyapılı kamyonlar torsiyonel olarak esnek kabul edilir. Sökülebilen üstyapılı kamyonlar

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 6 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve bağımsız

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

KAMYONDA ŞASİ UZATMA VEYA KISALTMA AİTM

KAMYONDA ŞASİ UZATMA VEYA KISALTMA AİTM KAMYONDA ŞASİ UZATMA VEYA KISALTMA AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com AİTM ve FREN AİTM Yönetmeliği ne göre, Listelenen araç tadilatları için,

Detaylı

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne her zaman

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

EK PTO ları için daha büyük kapasiteli hava-yağ soğutucusu

EK PTO ları için daha büyük kapasiteli hava-yağ soğutucusu Genel bilgiler Genel bilgiler Bu belge, PTO nun 250 kw ye kadar sürekli bir güç çıkışıyla çalıştığı EK30 veya EK40 türü bir PTO ya sahip araçlardaki şanzıman yağının soğutulmasını açıklar. PTO EK50, şanzıman

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

Ek lambalar, montaj kiti

Ek lambalar, montaj kiti Installation instructions, accessories Talimat No 8641051 Sürüm 1.0 Parça No. 9487111 Ek lambalar, montaj kiti IMG-235751 Volvo Car Corporation Ek lambalar, montaj kiti- 8641051 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Donanım

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium İlan no: 244217 Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden Direkt Sahibinden, Honda Civic Premium 1.6 i-vtec, Manuel 42.900 TL İlan tarihi: 26 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Tekirdağ, Çerkezköy,

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Alt şasi tasarım. Genel bilgiler. Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Alt şasi aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: Yükü şasi çerçevesi üzerine düzgün bir şekilde dağıtmak için Tekerlekler ve çerçeve üzerinde dik duran diğer parçalar için boşluk sağlamak amacıyla Üstyapıyı

Detaylı

OPALİN CITY. Ulaşımın Yeni Starı...

OPALİN CITY. Ulaşımın Yeni Starı... OPALİN CITY Ulaşımın Yeni Starı... Beklentilerin çok ötesinde... Toplu taşımacılık sektöründe sürekli artan beklentilere en iyisini üreterek cevap veren Temsa, bu kez de Opalin City ile yolculuk keyfini

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere...

Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni PUMA Serisi Yeni Puma Tier 4B Serisi. Ne İstediğini Bilenlere... Yeni Case IH Puma Serisi traktörlerde kullanılan yeni nesil common rail motorlar, gücü ve ekonomiyi bu güne kadar üretilmiş olan en

Detaylı

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic İlan no: 332195 Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic Sahibinden S-LİNE 2012 YENİ- GÖRÜNÜM-BOSE OTM BAGAJ-7 KİŞİLİK HASAR KAYI 118.900 TL İlan tarihi: 7 Aralık 2016 İlan detayları İlan detayları İl Gaziantep,

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir.

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Genel Genel Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Teknik özellikler Belirtilen ağırlıklar içinde sıvı olmayan şanzımanı gösterir. Şanzımanın ağırlık merkezi sıvı filtre kapağının aşağı

Detaylı

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminin modifiyesindeki sınırlamalar Egzoz sisteminin modifiyesindeki sınırlamalar Tüm motor tipleri ve egzoz sistemleri için genel sınırlamalar ÖNEMLİ! Aşağıda belirtilen durumlara neden olabildiği

Detaylı

Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium Aut.

Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium Aut. İlan no: 405496 Kia Sorento 2.5 CRDi EX Premium Aut. Sahibinden MEMURDAN TEMİZ KAZASIZ 4X4 KIA SORENTO JEEP (FİYAT DÜŞTÜ!) 41.000 TL İlan tarihi: 19 Mayıs 2017 İlan detayları İlan detayları İl Tekirdağ,

Detaylı

Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik

Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik İlan no: 239943 Toyota Auris 1.6 124 HP Elegant Otomatik Sahibinden Doktordan 30.000 KM'de Tam Otomatik Auris Elagant 1.6 45.000 TL İlan tarihi: 4 Temmuz 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

21 Hp Dizel Marin Motor

21 Hp Dizel Marin Motor 21 Hp Dizel Marin Motor 3M78 Su soğutmalı, 4 zamanlı (mm) 78 x 78,4 Toplam Silindir Hamcı (L) 1,123 Max. Güç (Hp) 21 Hp Max Devir (R.P.M) 3,000 Egzost Su Soğutmalı- Paslanmaz Yakıt Cinsi Dizel Ağırlık

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Hyundai Getz 1.3 GLS Style

Hyundai Getz 1.3 GLS Style İlan no: 301924 Hyundai Getz 1.3 GLS Style Sahibinden SUNROOF, 4 HAVA YASTIĞI, ELEKTRİKLİ CAM VE AYNALAR, FULL 23.950 TL İlan tarihi: 6 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ cargo kamu brosuru agustos.indd 1 9/4/13 12:12 PM cargo kamu brosuru agustos.indd 2 9/4/13 12:12 PM KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ cargo kamu brosuru agustos.indd 3 9/4/13 12:12

Detaylı

OPALİN. Standartların Dışında...

OPALİN. Standartların Dışında... OPALİN Standartların Dışında... Standartların dışında... Sağlam gövde yapısı, modern tasarımı, ferah iç hacmi ve konforu ile orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Opalin, yolculuğun standartlarını

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Audi A3 1.6 TDI Attraction

Audi A3 1.6 TDI Attraction İlan no: 387049 Audi A3 1.6 TDI Attraction Sahibinden Audi A3 1.6 TDI Attraction 2013 model 39870 km de. İSTOÇ 84.950 TL İlan tarihi: 3 Şubat 2017 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bağcılar, Mahmutbey

Detaylı

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi

Egzoz sisteminin modifiye edilmesi Egzoz sisteminde yapılan tüm değişiklikler sertifikayı etkiler. Daha fazla bilgi için bir Scania bayisiyle temasa geçin. Tüm motor tipleri ve egzoz sistemleri için genel sınırlamalar ÖNEMLİ! Aracın egzoz

Detaylı

Üstyapılar için anahtarlar. Genel

Üstyapılar için anahtarlar. Genel Genel Genel Bu belge, üstyapıcılar tarafından kullanılabilen anahtarların bir özetini içerir. Anahtarlar ve kontak muhafazaları Scania bayilerinden sipariş edilebilir. Ayrıca özel sembollere sahip düğmeler

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Sağ Arka Kapı Sağ Arka Çamurluk Sol Ön Çamurluk

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Nissan Qashqai 1.6 Tekna Executive 4x2

Nissan Qashqai 1.6 Tekna Executive 4x2 İlan no: 305703 Nissan Qashqai 1.6 Tekna Executive 4x2 Sahibinden İlk Sahibi Doktordan, Cam Tavanlı, Full, 1.6 Executive 43.400 TL İlan tarihi: 13 Temmuz 2016 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır.

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır. su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri 2.2 Montaj

Detaylı

Renault Kangoo Express 1.9 dci Grand Confort

Renault Kangoo Express 1.9 dci Grand Confort Renault Kangoo Express 1.9 dci Grand Confort İlan no: 213429 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 03 Ara 2014 13.500 TL 27 Kas 2014 12.950 TL 21 Kas 2014 13.450 TL 17 Kas 2014 13.500 TL SAHİBİNDEN RENAULT

Detaylı

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik

Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Honda Civic 1.6 Dream Otomatik Sahibinden SIFIR KOKUSU ÜZERİNDE DAHA TEMİZİ YOK İlan no: 303386 57.500 TL İlan tarihi: 18 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2012 Km Kasa tipi

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05011 AKÜ 4 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 4 1 154,45 182,25 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ 8 1 17,00

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 255431 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2012 model 43540 km de. İSTOÇ 57.500 TL İlan tarihi: 5 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Montaj Talimatnamesi. MONDIAL RX3i EVO. UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Montaj Talimatnamesi. MONDIAL RX3i EVO. UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü Montaj Talimatnamesi MONDIAL RX3i EVO UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü TSB No : MNT 16/06 Tarih: 22.12.26 İlgili Marka(lar) : MONDIAL İlgili Model(ler): RX3İ Evo Konu : RX3İ

Detaylı

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan Renault Grand Scenic Toyota Verso Renault Megan Ford C MAX diesle tekna Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 sport tourer Titanyum (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 52.350,00 TL 49.000,00

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

AY Mühendislik.

AY Mühendislik. AY Mühendislik www.aymuhendislik.com TRAKSİYONEL VİNÇ NEDİR? Traksiyonel vinç halat üzerinde sonsuz tırmanma prensibi ile mesafe (yükseklik) tanımadan çalışan, derin kuyular ve yüksek çalışma mesafelerinde

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

İlan no: BMW 3 Serisi 3.16i. Bmw E30 M40 Motor Enjeksiyonlu. Sahibinden TL. İlan tarihi: 5 Temmuz 2017.

İlan no: BMW 3 Serisi 3.16i. Bmw E30 M40 Motor Enjeksiyonlu. Sahibinden TL. İlan tarihi: 5 Temmuz 2017. İlan no: 408965 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Bmw E30 M40 Motor Enjeksiyonlu 10.500 TL İlan tarihi: 5 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü, Kavaklı, Barış Mah. Model yılı Ocak

Detaylı

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez Case IH Farmall C serisi traktörlerde sunulan silindirli F5C motorlar; yenilikçi tasarımlarıyla güç ve ekonomiyi bir araya getirmektedir.

Detaylı

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur.

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur. Öne monteli ekipmanın takılması Öne monteli ekipmanın takılması Bu belgede öne monteli ekipmanın takılması için bir çok çözüm yolu açıklar. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar

Detaylı

YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI

YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI Sayın Yetkili, YAMAHA G 29 BUGGY AC ELEKTRİKLİ - 2 KİŞİLİK HİZMET ARACI TEKNİK ÖZELLİKLER UZUNLUK: 2395 mm GENİŞLİK: 1200 mm DİNGİL MESAFESİ: 1640 mm YERDEN YÜKSEKLİK (MİN): 110 mm AĞIRLIK: 243 Kg OTURMA

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

AİTM ve FREN FRENTEKNİK KAMYONDAN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜM. Alpay Lök (ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ)

AİTM ve FREN FRENTEKNİK KAMYONDAN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜM. Alpay Lök (ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ) KAMYONDAN RÖMORK ÇEKEN KAMYONA DÖNÜŞÜM (ÇEKİ KANCASI EKLENMESİ) AİTM ve FREN FRENTEKNİK Alpay Lök Mak.Y.Müh 18.01.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com AİTM ve FREN AİTM Yönetmeliği ne göre, Listelenen

Detaylı

32,00 TL 2517 / 2521 / 2622 AKİS DİŞLİSİ (KÜÇÜK DEF. BURÇLU TİP) 11507 317 356 00 80 1,10 TL V8 AKİS KAPAK CONTASI (ARKA) 14030

32,00 TL 2517 / 2521 / 2622 AKİS DİŞLİSİ (KÜÇÜK DEF. BURÇLU TİP) 11507 317 356 00 80 1,10 TL V8 AKİS KAPAK CONTASI (ARKA) 14030 15701 BPW-93000100 11095 346 353 22 62 11096 308 353 00 62 31,25 TL 15,00 TL 10,00 TL 1935 ABS SENSÖR PARÇASI (SAÇ) AKİS DİŞLİ PULU (BÜYÜK DEFRANSİYEL) AKİS DİŞLİ PULU (KÜÇÜK DEFRANSİYEL) 13720 346 353

Detaylı

Keşke Kelimesini Unutun!

Keşke Kelimesini Unutun! OPTUM CVX Serisi Keşke Kelimesini Unutun! Yeni Case IH Optum CVX Serisi; yeni, sınıfında fark oluşturan kaporta dizaynı, farklı tasarımı, güçlü ve ekonomik motor gücü seçenekleri, her türlü koşulda etkin

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik İlan no: 239308 BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik Sahibinden Dr Bayandan hasarsız Premium Sunroof Full Full Paket 4 ve 5 58.300 TL İlan tarihi: 28 Haziran 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Kadıköy,

Detaylı