T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Görev Dağılımı İÇ GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı. 74933216/ 660-3245 20.05.2013 Görev Dağılımı İÇ GENELGE 2013-1"

Transkript

1 İÇ GENELGE Fakültemiz idari hizmetlerini yürüten birimlerinin 20/05/2013 tarihinden itibaren görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ Dekan Dekan Fakülte Sekreteri : Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ : Yük. Müh. Mustafa Nusret SARISAKAL Fakülte Sekreteri: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri başlığı altındaki 38. madde ile müteakip fıkraları fakülte idari teşkilatını Fakülte Sekreterine bağlamış, hizmetlerin yürütülmesi görev, yetki ve sorumluluğunu da Fakülte Sekreterine vermiştir. Fakülte Sekreteri Dekana en yakın amir olarak, hem idari, hem de mali sorumluluk altında bulunmakta, Öğrenci ve Öğretim Elemanları ile bire bir muhatap olup, fakültenin idari işleri ve kurullarında alınmış akademik kararlarının uygulamaları ile mali bütçenin mevzuatlara uygun olarak harcanması faaliyetlerini yürütmektedir. Fakülte Sekreterine bağlı aşağıdaki birimler idari hizmetlerin yürütülmesini sağlar. Dekanlık Sekreterliği: Ayşe AKYÜZ, Nihal DİRİ (Sekreterler) 1- Dekan ve Dekan Yardımcılarının sekreteryasını yapar. 2- Verilen diğer görevleri yapar. Osman CİVELEK (Şoför) 1- Dekanlık aracının şoförlüğünü yapar. 2- Dekanlıkta kendisine verilen diğer işleri yapar. Fakülte Sekreterliği: Neşe SEVİNÇ (Sekreter) 1- Fakülte Sekreterinin sekreteryasını yapar. 2- Açıköğretim, ÖSYM ve diğer sınavlara ait görevlendirme yazışmalarını yapar. 3- Soruşturma yazışmalarını yapar. 4- Genel yazışmaları yapar. 5- Akademik Kurul ve Fakülte Kurulu davetiyelerini, gündemini ve kararlarını yazar. 6- Bilgi edinme yazışmalarını yapar.

2 7- Temsilci (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi )seçim yazışmalarını yapar. 8- Bölüm, Anabilim Dalı Başkanlığı atama işlemleri ve yazışmalarını yapar. 9- Faaliyet ve Brifing Raporlarının hazırlanması işlemlerini yapar. Sekreterlik Bürosu: (Sorumlu) Türehan BEYDOĞAN, İsmail ÖZYURT, Gamze EREN 1- Gelen-Giden evrak tarih ve numara verilmesi işlemini yapar. 2- Evrakların birimlere göre ayrıştırılıp sevkini sağlar. 3- Birimlere gidecek evrağı elden zimmet defteri ile imza karşılığı teslim eder ve 40/a,c,d maddesine göre ders görevlendirmelerini yapar. 5- Yönetim Kurulu kararlarını yazar. 6-.Genel yazışmaları yapar. 7- Posta işlerini yapar. Personel Bürosu a- Özlük İşleri: Şef Hilal Mine ÖZKAYA, Azime Pelin BERK, Gonca VURAL, Bilge ÇAVUŞ 1- Prof.,Doç.,Yard.Doç.ve Araş.Görevlisi kadro ilan tekliflerini rektörlüğe gönderir. 2- Sözleşme yenilemelerini yapar. 3- Yardımcı Doçent ve Öğretim Üyesi dışındaki akademik kadro müracaatları ve işlemlerini yapar. 4- Personel atama işlemlerini yapar sayılı Kanunun 34. maddesindeki sözleşmeli öğretim üyelerinin işlemlerini yapar. 6- Personelin kademe, derece terfi işlemlerini yapar ve kıdemlerini hazırlar. 7- İdari ve akademik tüm çalışan veya ayrılmış personelin özlük bilgileri, öğrenim durumları, idari durumları, ikamet adresi ve telefonların tutulması ve değişiklik olduğunda güncelleme işlemlerini yapar. 8- Personelin sigorta, okul, hazırlık, yüksek lisans ve doktora değerlendirmelerini yapar. 9- Personelin askerlik borçlanmaları, ücretsiz izin borçlanmaları ve değerlendirmelerini yapar, hizmet belgesi çıkarır. 10- Personele kimlik çıkarılma işlemlerini yapar. 11- Akademik ve İdari personelin sicillerinin işlemlerini yapar. 12- İdari ve akademik personelin kadro bilgilerinin, aylara göre dolu boş kadro sayılarının hazırlanmasını yapar. 13- Yurt içi, Yurt dışı görevlendirme işlemlerini yapar. 14- Pasaport işlemlerini yapar. 15- Emeklilik İstifa Nakil işlemlerini yapar. 16- Ücretsiz doğum izinleri ve askerlik izinleri işlemlerini yapar. 17- İzin rapor listelerini hazırlar. 18- Genel yazışmaları yapar. 19- Yapılan tüm işlemlerin üniversite otomasyonuna, SGK otomasyonuna geçirilmesi ve güncellenmesi işlemlerini yapar. 20- Mal bildirim beyanı işlerini yapar.

3 b- Maaş ve Ek ders İşleri: Figen SARISALTIK, A. Turan KOLANCI, Mücahit AKI 1- Maaş ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapar. 2- Ek ders ücretleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapar. 3- Personel emekli keseneklerinin SGK na aktarılması işlemlerini yapar. 4- Ücretsiz izin ve istifa işlemlerini yapar. 5- Aile, Çocuk, Doğum ve Vefat yardımı işlemlerini yapar. 6- Nakil ilmühaberi işlemlerini yapar. 7- Maaş durum belgesi verir. 8- Sendika üyeliği ile ilgili işlemleri yapar. 9- İcra işlemlerini yapar. Öğrenci İşleri Bürosu: (Sorumlu) Vedia ÖRKMEZ, Aysun SADOL, Muharrem KESKİN, Kadir PARMAKSIZ, Adem MACAR, Mehtap UMURKAN, Melih ÖZDEN, Nurgün ÖLMEZ, Ömer Serdar BIYIK, Pehlül KAHRAMAN, Sedat TÜRKAY, Serap KÖKSAL, Ahmet YANIK, Alaattin KILIÇ, Erol GÖRGÜ, Mehmet ÖZTÜRK, Bülent ÖĞREDEN, Cemal TEKİN 1- Merkezi sistemle alınan öğrencilerin kayıtlarının yapılmasını ve bunlara ait evrakların muhafaza edilmesini sağlar. 2- Fakültelere yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin kayıtlarını yapar, bölüm yazışmaları ile ders muafiyet işlemlerini yapar. 3- Çift Anadal ve Yandal başvuruları alınır, geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını ve ders muafiyeti için de bölüm başkanlıkları ile yazışmalarını yapar. 4- Çift Anadal, Yandal öğrencilerinin ders kayıt ve diğer belge işlemlerini yapar. 5- Yabancı Uyruklu öğrencilerin yönetmelikler uyarınca takibi ve kurumlarca istenilen bilgilerin gönderilmesi işlerini yapar. 6- Kayıt olan öğrencilerimiz için özlük bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi işlerini yapar. 7- Öğrenci kimlik, paso, sağlık karnesi müracaatlarının alınması ve hazırlanarak öğrencilere verilmesi işlerini yapar.. 8- Fakültemizde yer alan ortak dersleri veren Öğretim Üyeleri için ilgili kurumlara yazışmalarını yapar. 9- Ortak ders ve sınav programlarının Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesi ve öğrencilere duyurulması işlemlerini yapar. 10- Ders kayıt işlemlerinin otomasyon sistemindeki kontrolünü yapar. 11- Öğrenciler ile ilgili çeşitli kurumlardan istenilen İstatistiki bilgilerin hazırlanması ve iletilmesini yapar. 12- Öğrenci Belgeleri, askerlik belgeleri ve transkript belgelerini hazırlar ve öğrencilere verir, mezun olan öğrenciler için 3 Nüsha Aslı gibidir belgesi düzenler. 13- Staj işlemlerini yapar. 14- Öğrenci talepleri ile ilgili işlemleri yapar. 15- Mezuniyet işlemlerini (Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma) yapar. 16- Kendi isteği ile kayıt silme talebinde bulunan öğrencilerin işlemlerini yapar. 17- Yıllık ders planları, ders programları ve ders intibakları otomasyon sistemine aktarır.

4 .Mali İşler Bürosu : a- Mali İşler: Erkan YAVUZ, Ruken ULUDAĞ 1- Kırtasiye ve büro malzeme alımı, makine, teçhizat, bina bakım onarım işlerini yapar. 2- Telefon faturası ödeme ve kesintilerini yapar.. 3- Yurtiçi/Yurtdışı geçici görev yolluk ve yevmiye işlemlerini yapar. 4- Yurtiçi sürekli görev yollukları (nakil, emekli) işlemlerini yapar sayılı kanuna tabi personelin giyim kuşam yardım işlemlerini yapar. 6- Bütçe hazırlama çalışmalarını yapar. b- Döner Sermaye İşleri: Tülay MALKOÇ, Fecriye DERYA 1- Analiz için gelen numunelerin teslimatını ve ilgili bölümlere sevkini yapar. 2- Analiz Raporlarının takibini yapar. 3- Katkı paylarının dağıtımını yapar. 4- Avans işlemlerini yapar. 5- Satın alma işlemlerini yapar. 6- Aylık gelir-giderlerin muhasebe işlemlerini yapar. Ayniyat Bürosu: Ayniyat Saymanı D. Ali TOPÇU, Tekin DİRİ, Ahmet ÖZDEMİR 1- Fakülte Demirbaşlarının düzenli tutulması işlerini yapar. 2- Demirbaş malzemelerin hurdaya ayrılması işlerini yapar. 3- Kırtasiye, Temizlik, Sıhhi Tesisat ve Elektrik malzemelerinin depo dağıtımını yapar. 4- Depo malzemelerinin kontrolünü yapar. 5- Demirbaş malzemelerin teslim alınıp, verilmesi işlerini yapar. 6- Arızalı demirbaşların tamiri ve takibini yapar. 7- Basılı evrakların takibi ve dağıtımını (Öğrenci sınav kağıdı, Fakültemize ait dergi ve diğer yayınlar v.s) yapar. Kütüphane Bürosu: (Sorumlu) Orhan KESKİN, Metin CİMŞİT 1- Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Fakültemiz Kütüphanelerinden faydalanmalarına yardımcı olur. 2- Fakültemiz Öğretim Elemanlarının bastırdığı kitapların satışını yapar. 3- Kütüphanede bulunan kitapların kayıtlarını tutar. 4- Laboratuvar föyü ve sınav soruları basım işlerini yapar.

5 Yayın Bürosu: Şef Gülhan GÜNGÖR, Özlem KARAMAN 1- Erasmus Programı kapsamında öğrenim görmek ve staj yapmak üzere yurtdışındaki üniversitelere giden ve yurtdışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler ile ders vermek üzere giden ve gelen öğretim üyelerinin işlemlerini yapar. 2- Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek üzere yurtiçindeki üniversitelere giden ve yurtiçindeki üniversitelerden gelen öğrenciler ile ders vermek üzere giden ve gelen öğretim üyelerinin işlemlerini yapar. 3- Yurtdışı Üniversiteler ile İkili İlişkiler kapsamında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin yazışmaları yürütür. 4- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği kapsamında kitap, teksir ve yardımcı kitapların basım işlemlerini yapar.. 5- Fakültemizin periyodik olarak yayınlanan dergilerinin basımı için gerekli işlemleri yapar. 6- Fakülte Web sayfasının güncellenmesini ve yönetimini yapar. 7- Fakültemizde gerçekleşen bilimsel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri içeren altı ayda bir olmak üzere yayınlanan bültenin hazırlanmasını organize eder. 8- Fakültemizde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarını hazırlamak ve giriş-çıkış yazılarını yapar. 9- Fakültemiz öğretim elemanlarınca yayınlanmış olan makale ve kitapların 6 aylık periyodlar halinde ilgili birime gönderilmesi işlemlerini yapar. 10- Fakültemizde görevli bulunan öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerinin değişik periyodlar halinde toplanarak raporlanması işlemlerini yapar. 11- Fakültemizin istatistiksel verileri ve performans raporlarını hazırlar. 12- Öğrenci Kulüp Faaliyetlerinin Koordinasyonunu sağlar. 13- Mezun bilgi sisteminin yönetimini yapar. Destek Hizmetleri Bürosu: (Sorumlu) Recep YILMAZ, Ahmet IŞIKYILDIZ Mekanik : Hüsnü YASA, Ramazan ÖZDEMİR, Adem OĞUZ, Ali MUSTAFAOĞLU, Serkan TAHMAS, Reyhan DOĞANAY, İnan ŞAHİN, Murat BORA Elektrik : M. Halit ÖZTEKİN, Fatih Erman ÜNAL, Mensur DEMİR Telefon : Bayittin GÜMÜŞAY İnternet Kuryeler Güvenlik : Önder ŞAHİN : İrfan TAN, Emin VURAL, Arif SARIBULAK, Ahmet NALBANT : Hizmet Alımı ile Kat Görevlileri: İlhami ŞEN, Hakkı KAYA, Ömer DEMİRCİ 1- Fakültemizin küçük çaplı bakım-onarım (mekanik tesisat - elektrik) işlerini yapar. 2- Kurye ve kat görevlileri işlerini takip eder. 3 -Temizlik işlerini yaptırır. 4- Güvenlik işlerini organize eder.

6 Bölüm Sekreterleri: Bölüm Başkanlıklarının evrak takibi ve yazı işlerini yürütür. 01. Jeoloji Mühendisliği Bölümü : Ergün KANAT 02. Jeofizik Mühendisliği Bölümü : Nihal KAZU 03. Kimya Bölümü : Bahar BAŞAR GÜLER 04. Kimya Mühendisliği Bölümü : Sibel GÖRELİ 06. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü : Fatma ŞAHİN 07. Endüstri Mühendisliği Bölümü : Faruk ATAŞ 08. Makine Mühendisliği Bölümü : Türkan BOZDOĞAN 09. Çevre Mühendisliği Bölümü : Neşe ERSAN 10. İnşaat Mühendisliği Bölümü : Yusuf EKİNCİ 11. Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü: : Aygül RAHAT 13. Maden Mühendisliği Bölümü : Enis ÜNLÜ 14. Deniz Ulaş. İşletme Müh. Bölümü : Semra KÖROĞLU 16. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü : H. Müge FIRAT 17. Mühendislik Bilimleri Bölümü : Duygu YANAR AYDEMİR Bölümlerde Çalışan Personel: Unvan Adı Soyadı Bölümü Mühendis Göksel DURSUN Jeoloji Mühendisliği Mühendis İbrahim KUŞKU Jeoloji Mühendisliği Mühendis Nurcan KAYA Jeofizik Mühendisliği Mühendis M.Nurten AKBULUT Kimya Bölümü (Organik Kimya ABD) Kimyager Nilüfer BAYRAK Kimya Bölümü (Organik Kimya ABD) Teknisyen Filiz ARSLAN Kimya Bölümü (Anorganik Kimya ABD) Teknisyen Ülger ERDAL Kimya Bölümü (Anorganik Kimya ABD) Kimyager Sevda AYDAR Kimya Bölümü (Analitik Kimya ABD) Tekniker Öznur OLGUN AYDIN Makine Mühendisliği Teknisyen Yılmaz AMANET Makine Mühendisliği Mühendis Fatih Selim POLAT Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendis Naim SEZGİN Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendis Cemal Emre GÖKÇE Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendis Sinan GÜNEYSU Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendis Özlem ÜSTÜNDAĞ İnşaat Mühendisliği Tekniker Oğuz FİRİDİN İnşaat Mühendisliği Mühendis Ramazan AÇIKGÖZ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mühendis Volkan ÖZDURAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendis Cengiz Polat UZUNOĞLU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendis Hasan TİRYAKİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendis Serkan TÜZÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizikçi Faruk TURAN Mühendislik Bilimleri Bölümü

7 Jeoloji Müzesi: Memur Alper VURAL Mühendis M. Alper ŞENGÜL Mühendis Burcu ÜNER İleri Analizler Laboratuvarı: Bilg.İşlt. Ergün BEĞENMİŞ Mühendis Ferda DONDURMACIOĞLU Mühendis Hakan BAHAR Mühendis Özlem BOR Mühendis Semra ÖZKAN Kimyager Jülide BAŞALAN Kimyager Semih SEZER Kimyager Sibel YALÇIN Biyolog Şermin GARİP

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması ----- 2 Temsilci seçimleri ----- 3 Disiplin Soruşturma 4 Bilgi Edinme

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev... 4 3.Sorumluluk...

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞ AKIŞI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞ AKIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İŞ AKIŞI REKTÖR Prof.Dr. Sedat LAÇİNER ÜNİVERSİTE SENATOSU MÜDÜR Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE YÖNETİM

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek; A. Misyon ve Vizyon EK-3 KOÇAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZÇĐLĐK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Misyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, ülkesine ve Atatürk ilkelerine bağlı, yüksek

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7 ÖZÜ :Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-9842 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Mevcut Elektronik İmzalar ABDULLAH MAĞDEN (Yönetmelik

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul008 Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi007 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ / I GENEL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

EK-2. 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 1 Ay

EK-2. 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 1 Ay 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 2 Enstitü Genel Kurulu Gündeminin Hazırlanması Mayıs ve Aralık aylarında yapılan Enstitü Genel Kurul Toplantısı için kontenjanlar,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı