ANDREAS SCHOLL kontrtenor TAMAR HALPERIN piyano 2 MART CUMARTESİ VIRTUOSO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANDREAS SCHOLL kontrtenor TAMAR HALPERIN piyano 2 MART CUMARTESİ 20.00 VIRTUOSO"

Transkript

1 MART 13

2 James McMillan and Decca 2 MART CUMARTESİ VIRTUOSO ANDREAS SCHOLL kontrtenor TAMAR HALPERIN piyano J. Haydn Despair The Wanderer Recollection W.A. Mozart Das Veilchen K. 476 Rondo, K. 494, Fa Majör (solo piyano) Abendempfindung K. 523 F. Schubert Vals, Op. 18 No. 6, Si minör (solo piyano) Im Haine D. 738 Abendstern D. 806 An Mignon D. 161 Du bist die Ruh D. 776 Der Jüngling auf dem Hügel D. 702 Death and the Maiden D. 531 J. Brahms Intermezzo Op. 118 No. 2 (solo piyano) Mein Mädel hat einen Rosenmund Guten Abend All mein Gedanken Da unten im Tale Es ging ein Maidlein zarte In Stiller Nacht 1. kademe 80 TL 2. kademe 65 TL 3. kademe 50 TL İndirimli 40 TL Öğrenci 20 TL

3 Nefes kesen sesiyle günümüzün en büyük kontrtenorlar ndan biri olan Andreas Scholl, bu ay Virtuoso kuşa nda! Fanfare dergisinin Daha önce hiç olmad kadar çok say da mükemmel kontrtenor bulundu u günümüzde, aralar ndan yalnızca biri Caruso nun yüzy l önce yaptığı gibi zaman n n tenorlar aras nda öne ç kmaktad r yorumuyla övdü ü Scholl, gerçekten eşine yüzy lda bir rastlanan nadir bir yetenek. Ak c ses tonu, muhteşem tekni i ve kusursuz vurgulad cümlelerle herkesi büyüleyen sanatç, Händel in en büyük alto rollerini yazd 18. yüzy l kastratosu Senesino nunkiyle ayn olan ses aral yla en zor rol ve aryalar n alt ndan kolayl kla kalkabiliyor y l nda Londra daki ünlü Albert Hall e solo söylemek üzere davet edilen ilk kontrtenor olan Scholl, burada verdi i resitalle büyük sansasyon yaratt. Onu en iyilerin zirvesine yerleştiren duyarl ve kendinden emin vokaliyle kaydetti i çok say da albümü kendisine Prix de l Union de la Presse Musicale Belge, Edison, Cannes Classical, Gramophone ve iki kez ECHO Ödülü nü kazand r rken 2010 ç k şl O Solitude albümü vokal kategorisinde prestijli 2012 BBC Müzik Dergisi Ödülü ne lay k görüldü. Scholl a gecede sanatç n n uzun soluklu resital partneri Tamar Halperin eşlik edecek. Rönesans tan günümüze uzanan repertuar yla hem solo hem de çeşitli oda topluluklar yla Avrupa, ABD, Meksika, Japonya, Kore ve Avustralya da konser veren Halperin, Andreas Scholl başta olmak üzere Laurence Cummings, Michael Wollny, New York Filarmoni ve Serafin Camerata Orkestras gibi seçkin müzisyen ve topluluklarla işbirli i yapmaktad r.

4 Josef Fischnaller 6 MART ÇARŞAMBA FRANZ LISZT ODA ORKESTRASI EMMANUEL PAHUD yöneten/f lüt J.S. Bach Brandenburg Konçertosu No. 3, BWV 1048, Sol Majör A. Vivaldi Flüt Konçertosu Op. 10 No. 1, La Tempesta di mare H. Purcell Abdelazer Süiti F. d. Grosse Flüt Konçertosu No. 3, Do Majör F. Martin Flüt, Yayl Orkestra ve Piyano İçin Balad No. 3 W. A. Mozart Divertimento, KV 138, Fa Majör G. S. Mercedante Orkestra ve Flüt İçin Konçerto No. 2, Op. 57, Mi minör Müzi e 6 yaş nda başlayan ve 1990 da Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris ten birincilik ödülüyle mezun olmas n n ard ndan kariyer basamaklar n h zla t rmanan Emmanuel Pahud, kendi kuşağının en macerac ve heyecan uyand ran müzisyenlerinden biri olarak gösteriliyor de sayg nvictoires de la Musique ödüllerinde Y l n En yi Enstrümanc s seçilmesiyle y ld z parlayan ve henüz 22 yaş ndayken Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni nin baş flütçüsü olan Pahud, enerji dolu yorumlar ve 1. kademe 120 TL 2. kademe 80 TL 3. kademe 70 TL İndirimli 60 TL Öğrenci 20 TL

5 yetene iyle dünyan n dört bir yan nda az msanmayacak bir hayran kitlesi edindi. Pahud bugüne kadar Berlin Filarmoni başta olmak üzere Londra Filarmoni, Zürih Tonhalle, Bavyera Radyo Senfoni, Mariinski, Minnesota Senfoni, Camerata Salzburg, Deutsche Kammerphilharmonie, Washington Ulusal Senfoni, NHK Senfoni ve skoç Oda Orkestras gibi dünyan n en seçkin orkestralar yla da solist olarak sahne ald. Gramophone Dergisi nin Son y llar n en iyisi. Flütünü yormadan ve c z rdayan vibratolara başvurmadan enstrüman n kendine has ses yelpazesine sayg duyan bir müzisyen yorumunu yapt sanatç, bu y l yar m as rl k tarihini kutlayan Franz Liszt Oda Orkestrası yla ayn sahneyi paylaş yor. Franz Liszt e derin hayranl n n bir ifadesi olarak bestecinin ad n alan topluluk, yalnızca Macaristan n de il, ayn zamanda uluslararas klasik müzik yaşam n n bir temsilcisi olarak dünyaca ünlü Macar yayl gelene ini tüm dünyaya duyurma amac n taş yor. Monteverdi, Bach, Vivaldi, Mozart tan Romantiklere ve 20. yüzy l bestecilerine uzanan ve neredeyse tüm müzik tarihini kapsayan repertuar yla 200 den fazla kayd piyasaya ç kan topluluk, üç kez Fransa Académie de disque Grand Prix ve birçok kez de Macaristan da Y l n Kayd ödülünü kazandı

6 8 MART CUMA KERVANSARAY HALKLARIN MÜZİKLERİ VE DANSLARI YARKIN RİTİM GRUBU FAHRETTİN YARKIN perküsyon FERRUH YARKIN perküsyon, kanun BEKİR SAKARYA perküsyon, akordeon GÖKSUN ÇAVDAR klarnet GÜRKAN ÇAKMAK kaval, mey, zurna VOLKAN YILMAZ ney NAĞME YARKIN klasik kemençe EMRAH GÜNAYDIN bas gitar ENGİN ASLAN bağlama, vokal ÇİĞDEM YARKIN vokal GÜL YAZICI vokal İLHAN YAZICI vokal HAMDİ DEMİRCİ vokal ş Sanat sizi Orta Asya dan Orta Avrupa ya müzik ve danslarla dolu bir yolculu a davet ediyor. Yark n Ritim Grubu nun bu yolculu u Uygurlardan başlay p, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden gelip tüm Anadolu nun kuzey, güney, do u ve bat s ndan geçerek stanbul a var yor, oradan da Trakya üzerinden Makedonya ya kadar uzan yor. Perküsyonist ve aranjör Fahrettin Yark n ile Ferruh Yark n n çeşitli müzik geleneklerini ve farkl kültürler aras ndaki ba lant lar araşt rarak geliştirdikleri bu ateşli proje, Yark n Ritim Grubu nun 19 y ll k perküsyon gelene inin ve çok yönlülü ünün bir göstergesi. Geniş bir co rafyada geçmişin izlerini sürece imiz bu gecede tüm bu yörelerin özgün müzik ve danslar na tan kl k edece iz. Tüm kademeler 50 TL İndirimli 40 TL Öğrenci 20 TL

7 Şiir dinletisi 11 MART PAZARTESİ CAHİT SITKI TARANCI NIN ŞİİRLERİ Düşten Güzel AT LLA B RK YE haz rlayan SERDAR YALÇIN müzik direktörü MEHMET B RK YE sahneye uygulayan TİLBE SARAN, METİN BELGİN, BÜLENT EMİN YARAR, HAKAN GERÇEK şiirleri seslendirenler ŞEVVAL SAM solist DİDEM BAŞAR kanun NEVA ÖZGEN kemençe EGE YILDIZ tambur Özellikle, yediden yetmişe şiir sevenlerin ezbere bildi i Otuz Beş Yaş şiiriyle edebiyat m zda unutulmaz bir iz b rakt Cahit S tk Taranc ( ). lk şiirlerinde Frans z şiirinin etkisinde kald, hece ölçüsünü kullanarak yal n konuşma diliyle ve ak c bir söyleyişle yazd. Zaman zaman toplumsal sorunlara da yöneldi, daha çok yaşama sevinci, yaln zl k ve ölüm gibi temalar duyarl bir biçimde işledi, son şiirlerini özgür koşukla yazd. zleyicileri Cahit S tk Taranc n n şiir dünyas nda küçük bir gezintiye götürecek olan Düşten Güzel adl dinletide şiir ve şark lar tematik bir ak ş içinde yer al yor. Dinleti ücretsizdir.

8 14 MART PERŞEMBE KURT ELLING 1619 Broadway- The Brill Building Project İSTANBUL SUPERBAND AYCAN TEZTEL şef KURT ELLING vokal LAURENCE HOBGOOD piyano, müzik direktörü JOHN MCLEAN gitar CLARK SOMMERS kontrbas QUINCY DAVIS davul Neşeli, canl ve ritmik Dünyan n önde gelen caz vokalistlerinden Kurt Elling in Türkiye nin seçkin big band toplulu u İstanbul Superband ile bir araya gelece i muhteşem bir müzik yolculu una haz r olun. Son 10 y l içinde Caz Gazetecileri Derne i taraf ndan alt kez Y l n Erkek fişark c s seçilen ve New York Times n, Ça m z n en göze çarpan erkek vokalisti yorumunda bulundu u Elling, ritim, doku, ifade ve dinamiklere hâkimiyetiyle bir vokalistten çok virtüöz bir caz müzisyenini and r yor. Dört oktav aral ndaki zengin bariton sesiyle şaş rt c bir teknik ustal k ve duygusal derinli e sahip olan Grammy ödüllü sanatç n n her kayd ayn zamanda Grammy ye aday gösterildi. Repertuar enfes do açlamalar, scat, konuşma ve şiir için tramplen görevi gören özgün besteler 1. kademe 75 TL 2. kademe 60 TL 3. kademe 50 TL İndirimli 40 TL Öğrenci 20 TL

9 ve caz standartlar n n modern yorumlar n kapsayan Elling e geleneksel big band müzi ini bugünün t n lar yla yorumlayan ve ustaca harmanlad klar müziklerindeki melodik yap ve ritmik zenginlikle dinleti ve e lenceyi bir arada sunabilen İstanbul Superband eşlik ediyor. Geçti imiz y llarda Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater, John Scofield ve Natalie Cole gibi günümüzün en iyi caz şark c lar yla unutulmaz konserlere imza atan toplulu un şefli ini Aycan Teztel yapmakta. Uzun y llar Hollanda ve Amerika da big band lerde yer alan ve Randy Brecker gibi bir dünya devinin arkas nda çalma f rsat yakalayan Teztel in ayn zamanda kurucusu oldu u bu keyifli toplulu u dinlerken zaman n nas l geçti ini anlamayacaks n z.

10 18 MART PAZARTESİ BERLİN ODA ORKESTRASI KEVIN GRIFFITHS şef PAUL LEWIS piyano W.A. Mozart Uvertür, Lucio Silla, K. 135 W.A. Mozart Piyano Konçertosu No. 25, K. 503, Do Majör W.A. Mozart Senfoni No. 41, K. 551, Do Majör, Jupiter Zaman m z n en iyi Beethoven yorumcular ndan kabul edilen Paul Lewis Almanya n n en geleneksel topluluklar ndan Berlin Oda Orkestras eşli inde bu ay ş Sanat sahnesinde. Yüksek teknik ustal kla birleşen müzikalitesiyle kaydetti i komple Beethoven Sonatlarıyla çok az piyanistin ulaşabildi i sayg n bir konuma yerleşen ngiliz sanatç, bugün kendi kuşa n n önde gelen piyanistlerinden biri olarak gösteriliyor. Konser performanslar ve Harmonia Mundi den ç kan Beethoven konçertolar, Diabelli Varyasyonlar ve Gramophone dergisinin Son y llar n en çok ödüllü kay t maratonlar ndan biri Kaç r lmaz bir mihenk taş yorumunu yapt komple piyano sonatlar kayd yla tüm dünyada eleştirmenlerden büyük be eni ve ilgi gören Lewis, Kraliyet Filarmoni Derne i nin Y l n Enstrümanc s Ödülü, South Bank Show Klasik Müzik Ödülü, Diapason d or de l annee, iki Edison Ödülü, Preis der Deutschen 1. kademe 120 TL 2. kademe 80 TL 3. kademe 70 TL İndirimli 60 TL Öğrenci 20 TL

11 JosepMolina Schallplattenkritik, bir Avustralya Limelight Ödülü ve üç Gramophone Ödülü ne lay k görüldü. Beethoven ın beş konçertosunu tek bir Proms sezonunda çalarak BBC Proms tarihinde bir ilke imza atan sanatç yla sahneyi paylaşan Berlin Oda Orkestras, kinci Dünya Savaş n n sonunda kurulan ve yaklaş k yetmiş y ld r sayg n konumunu koruyan ve geliştiren bir topluluk. A rl kla genç kuşak müzisyenlerinden oluşan kadrosuyla Berlin Oda Orkestras, spanya, talya, Fransa, ngiltere, Japonya, Hindistan, Arjantin, Brezilya, fişili, ABD ve Kanada gibi ülkelerde verdi i birinci s n f konserlerle uluslararas platformda dikkatleri üzerine çekiyor Sir Georg Solti Yar şmas ikincisi ngiliz şef Kevin Griffiths yönetimindeki topluluk, tamamen Mozart n yap tlar ndan oluşan bir programla ş Sanat ta müzikseverlerin karş s nda olacak.

12

13 17 MART PAZAR beşinci Bildiğiniz melodileri duymak, bilmediklerinizden keyif almak, müzikli hikâyeler dinlemek istiyorsanız piyanist Emir Gamsızoğlu ve oyuncu Memet Ali Alabora İstanbul Trio ile birlikte sizi bekliyor olacak. İş Sanat'ta. Yetişkin 20 TL Öğrenci 15 TL

14 Kibele Sanat Galerisi 13 Şubat - 30 Mart 2013 HÜSAMETTİN KOÇAN Retrospektif Sergi Ça daş sanat m z n önemli isimlerinden Hüsamettin Koçan n 41 Ad m başl kl retrospektif sergisi ş Sanat Kibele Galerisi nde sanatseverlerle buluşuyor. Koçan n üretim serüvenini gözler önüne seren retrospektif sergide, sanatç n n en belirgin dönemleri aras ndan seçilmiş örnekler 30 y ll k zengin bir süreklili i, ça daş Bat sanat ndan yerel kültürlere, resimden heykele uzanan renkli bir geçmişi gözler önüne seriyor. Serginin önemli bir özelli i de sanatç n n son dönemde yapt metal heykelleri ilk kez gün ş na ç karacak olması. Hüsamettin Koçan n 41 Ad m, paleontolojik katmanlardan Selçuklu ya, Osmanl dan Cumhuriyet e, Anadolu nun kültür birikimlerini özgün bir dille anlatan Fasiküller serisiyle başl yor. Ard ndan gelen dönemler ise Antipaslar, Efkâr K r klar, Körler çin Resimler, Şaman n Gizemi, Yüz Göz Resimleri ve Tuz Tad serilerinde anlat l yor. Sanatç n n farkl dönemlerini bütünlük içinde bir araya getiren sergide, Tuz Tad yla birlikte devreye giren düşsel ve mitolojik figürleri de yer al yor. Anadolu mitolojisine ve sanatç n n kendi kişisel tarihine göndermeler yapan bu figürler, sergide 2,5 metrelik dev heykellere dönüşüyor. 41 Ad m başl sanatç n n bugüne dek açt 41 kişisel sergiyi temsil ediyor ve ayn zamanda gelece e ve

15 süreklili e de vurgu yap yor. Sanatç kimli inin yan s ra akademisyen olarak da önemli çal şmalara imza atan Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, 1946 y l nda Bayburt ta do du y llar aras nda Marmara Üniversitesi nde, y llar aras nda Okan Üniversitesi nde Güzel Sanatlar Fakültesi dekanl görevini üstlenen sanatç, halen Okan Üniversitesi nde ö retim üyeli ini sürdürüyor. Sanat nda Anadolu nun kültürel birikimlerini de erlendiren, yerel kültürün temalar n ve tekniklerini yeniden üreten Koçan, sergilerini farkl dönemlerde büyük merkezlerin d ş na taş yarak ça daş sanat için yeni temsil alanlar yaratt. Sanat n belli çevrelere hapsedilmesi olgusuna karş koyan Hüsamettin Koçan, 2010 y l nda, do du u yer olan Bayburt un Baks Köyü nde bir ça daş sanat müzesi kurdu. Baks Müzesi nde, önde gelen sanatç lar n eserlerinden oluşan nitelikli bir ça daş sanat koleksiyonu, geniş bir halk resimleri koleksiyonu ve yerel el sanatlar n yans tan özgün örnekler bir arada sergileniyor. Koçan, Baks Müzesi yle sanat dünyas na yeni öneriler sunuyor, ça daş sanat n merkezlere olan ba ml l n, kültür ve üretim, sanat ve zanaat, geleneksel ve ça daş aras ndaki ilişkileri sorguluyor. Kibele Sanat Galerisi İş Kuleleri Tel: (212) Sergi, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün saatleri aras nda gezilebilir.

16 İŞ SANAT TA KLASİK MÜZİK Mats Bäcker Marco Borggreve Bernard Rosenberg Martin Fröst Lise de la Salle Mischa Maisky Lily Maisky NİSAN Sa Bavyera Radyo Oda Orkestrası Radoslaw Szulc şef Martin Fröst klarnet 1. kademe 2. kademe 3. kademe 80 TL 65 TL 50 TL Cu Prag Filarmoni Jakub şef Lise de la Salle piyano 1. kademe 2. kademe 3. kademe 120 TL 80 TL 70 TL MAYIS Pe Macar Oda Orkestrası Kristóf Baráti konzertmeister Mischa Maisky çello Lily Maisky piyano Sascha Maisky keman Mischa Maisky 65. yaşını kutluyor 1. kademe 2. kademe 3. kademe 120 TL 80 TL 70 TL Konserlerle ilgili ayr nt l bilgileri tüm klasik müzik, caz konserleri ve dans gösterilerini içeren sezonluk broşürümüzde ve issanat.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

17 İŞ SANAT TA CAZ Gorman Cook Michel Camilo Giordano Dance Chicago L.A. Dance Project Benjamin Millepied MAYIS Pe Michel Camilo & Tomatito Spain Forever 1. kademe 2. kademe 3. kademe 100 TL 80 TL 70 TL İŞ SANAT TA DANS NİSAN Cu Ct Giordano Dance Chicago 1. kademe 2. kademe 3. kademe 65 TL 50 TL 40 TL MAYIS Cu L.A. Dance Project Kurucu: Benjamin Millepied 1. kademe 2. kademe 3. kademe 65 TL 50 TL 40 TL İŞ SANAT TA SEZON FIRSATLARI Toplam 10 adet klasik müzik konseri, caz konseri ve dans gösterisinden 5 ya da daha fazlasını seçin, biletlerinizi alın, %15 e varan indirimlerden faydalanın %10 %15 İndirimli biletler, Biletix perakende satış noktaları, Biletix Çağrı Merkezi ve İş Sanat Kültür Merkezi gişesinden alınabilir.

18 BİLET SATIŞ İndirimli biletler: Öğrenci, öğretmen, 65 yaş üstü izleyiciler, İş Bankası mensup ve emeklileriyle İş Bankası İştirakleri çalışanları için yalnızca 3. kademede uygulanır. Aynı anda iki indirim uygulanamaz. Böyle durumlarda tek indirim geçerli olacaktır. Öğrenci bileti: Öğrenciler için sınırlı sayıda indirimli bilet yalnızca İş Sanat Ana Gişe de satışa sunulacaktır. Her bir öğrenci, öğrenci kimliği göstermek şartıyla her etkinlik için bir adet bilet satın alabilir. Paketler: Seçilen paket kapsamındaki her etkinlik için aynı sayıda bilet almak gerekmektedir. Grup indirimi: 25 kişi ve üzerine %20 indirim uygulanır (indirimli biletler dışında). Bilet iade: Elde olmayan nedenlerden dolayı etkinliklerde değişiklik yapılabilir. Satın alınan biletler, gösterinin iptali veya tarih değişikliği olması dışında değiştirilemez ya da iade edilemez. İade ve değiştirme işlemleri etkinlik gününe kadar gerçekleştirilmelidir. Önemli not: İndirimli biletler, Biletix Perakende Satış Noktaları, Biletix Çağrı Merkezi ve İş Sanat Kültür Merkezi Gişesi nden alınabilir. İŞ SANAT TA SEZON İNDİRİMLERİ Toplam 10 adet klasik müzik konseri, caz konseri ve dans gösterisinden 5 etkinliğe bilet alan izleyiciler için %10 10 etkinliğe bilet alan izleyiciler için %15 ANA GİŞE İş Sanat Kültür Merkezi Telefon: (0212) no lu telefondan İş Sanat Ana Gişe ye ulaşabilirsiniz. Adres: İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri, Levent İstanbul e-bülten üyeliği: İş Sanat etkinlikleriyle ilgili olarak e-posta yoluyla bilgilendirilmek isterseniz, adresinden e-bültenlere üyelik kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz Satış noktaları HİZMET BEDELİ Telefon, internet ve satış noktalarından yapılan satışlarda bilet ücretine BİLETİX hizmet bedeli eklenir. İş Sanat Ana Gişe den yapılan satışlarda hizmet bedeli alınmaz. İnternet ve çağrı merkezinden satın aldığınız biletleri gösteri gününe kadar Biletix satış noktalarından (gösteri günü dışında) veya gösteriden önceki 2 saat içinde İş Sanat Ana Gişe den kredi kartı ve kimlik belgenizi göstererek teslim alabilirsiniz. Kurye gönderimlerinde kurye ücreti alıcıya aittir. BİLETİX SATIŞ NOKTALARI AVRUPA YAKASI ANADOLU YAKASI Akmerkez Vakkorama Caddebostan MMM Migros Her gün Her gün Beyoğlu Halep Pasajı Capitol Alışveriş ve Eğlence Merkezi Her gün Her gün Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kadıköy Ada Kültür Her gün Her gün Beylikdüzü Carrefour Tobacco Shop Kartal Migros Her gün Her gün Capacity Alışveriş ve Yaşam Merkezi Soyak MMM Migros Her gün Her gün İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi Şükrü Saracoğlu Stadı Migros Yanı Her gün Her gün (maç günleri kapalı) İstinyePark Alışveriş ve Eğlence Merkezi Her gün Kanyon Her gün Merter MMM Migros Her gün Maximum Kart a 3 veya 6 taksit fırsatı! Bu kampanya sadece ş Sanat Ana Gişesi nden al nan biletler için geçerlidir.

19 SALON BİLGİLERİ OTURMA PLANI Öğrenci ULAŞIM VE OTOPARK Tüm etkinliklerde: Taksim-İş Sanat arası, etkinlik öncesi ve sonrası Yalnızca hafta sonlarında: Kadıköy-İş Sanat arası, etkinlik öncesi ve sonrası Gümüşsuyu > İş Sanat: (İTÜ Makine Mühendisliği önü) İş Sanat > Taksim: Konser sonrası Çocuk oyunları için: Gümüşsuyu > İş Sanat: (İTÜ Makine Mühendisliği önü) İş Sanat > Taksim: Oyun sonrası ÖNEMLİ NOTLAR Daha keyifli bir konser için aşa daki konulara dikkatinizi çekmek isteriz. Geç gelenler: Geç gelen izleyicilerimiz yalnızca ilk alk ş s ras nda salona al n r. lk alk şı kaç ran izleyiciler gösteri aras n beklemek zorundad r. Ara olmayan gösterilerde izleyici salona al namaz. Çocuk izleyiciler: Çocuk etkinlikleri d ş nda, 7 yaş ndan küçük çocuklar n getirilmemesi rica olunur. Sigara uyar s : Konser salonu, fuaye ve Kibele Sanat Galerisi'nde sigara içilmez. Cep telefonu uyar s : Etkinlik s ras nda cep telefonlar n n mutlaka kapal tutulmas rica olunur. Kay t cihazlar : Etkinlik s ras nda foto raf makinesi, kamera, cep telefonu ve her türlü kay t cihazıyla kay t yap lmas yasakt r. Lütfen kay t cihazlar n z gösteriden önce vestiyere teslim ediniz. Vestiyer: Vestiyer hizmetimiz ücretsizdir. Program de işikli i: Elde olmayan nedenlerden ötürü programda de işiklik olabilir. Böyle bir de işiklik olmas durumunda sat n al nan biletler iade edilemez. Telif hakk bilgisi: ş Sanat'ta gerçekleştirilen tüm etkinlikler için MESAM ve MSG'ye telif hakk ödenmektedir.

20

ŞUBAT ÖYLESİNE BİR DİNLETİ ÇOCUKLAR İÇİN 19 ŞUBAT PAZAR 15.00 19 ŞUBAT PAZAR

ŞUBAT ÖYLESİNE BİR DİNLETİ ÇOCUKLAR İÇİN 19 ŞUBAT PAZAR 15.00 19 ŞUBAT PAZAR ŞUBAT 13 19 ŞUBAT PAZAR 15.00 19 ŞUBAT PAZAR ÇOCUKLAR İÇİN ÖYLESİNE BİR DİNLETİ Felix Broede 1 ŞUBAT CUMA 20.00 ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS JANINE JANSEN yöneten/keman W. A. Mozart Senfoni No. 1,

Detaylı

MACAR ODA ORKESTRASI KRISTÓF BARÁTI konzertmeister MISCHA MAISKY çello LILY MAISKY piyano SASCHA MAISKY keman

MACAR ODA ORKESTRASI KRISTÓF BARÁTI konzertmeister MISCHA MAISKY çello LILY MAISKY piyano SASCHA MAISKY keman MAYIS 13 Bernard Rosenberg 2 MAYIS PERŞEMBE 20.00 MACAR ODA ORKESTRASI KRISTÓF BARÁTI konzertmeister MISCHA MAISKY çello LILY MAISKY piyano SASCHA MAISKY keman Mischa Maisky 65. yaşını kutluyor J. Brahms

Detaylı

EMMANUEL PAHUD flüt YEFIM BRONFMAN piyano 8 ARALIK PERŞEMBE VIRTUOSO 20.00

EMMANUEL PAHUD flüt YEFIM BRONFMAN piyano 8 ARALIK PERŞEMBE VIRTUOSO 20.00 ARALIK Lou Denim EMI Classics 8 ARALIK PERŞEMBE VIRTUOSO 20.00 EMMANUEL PAHUD flüt YEFIM BRONFMAN piyano R. Schumann 3 Romans Op. 94 J. Brahms Sonat, Op. 120, No. 2, Mi bemol Majör W. A. Mozart Sonat No.

Detaylı

MEMET ALİ ALABORA EMİR GAMSIZOĞLU İSTANBUL TRIO. ayrıca her gösteride sürpriz konuklar...

MEMET ALİ ALABORA EMİR GAMSIZOĞLU İSTANBUL TRIO. ayrıca her gösteride sürpriz konuklar... 5 ŞUBAT PAZAR ar Için ada yanlar MEMET ALİ ALABORA EMİR GAMSIZOĞLU İSTANBUL TRIO 19 ŞUBAT PAZAR 15.00 19 ŞUBAT PAZAR ayrıca her gösteride sürpriz konuklar... ÇOCUKLAR İÇİN ÖYLESİNE BİR DİNLETİ Bildiğiniz

Detaylı

MADELEINE PEYROUX 5 ARALIK PERŞEMBE 20.00. The Blue Room

MADELEINE PEYROUX 5 ARALIK PERŞEMBE 20.00. The Blue Room ARALIK 13 Rocky Schenck 5 ARALIK PERŞEMBE 20.00 MADELEINE PEYROUX The Blue Room MADELEINE PEYROUX vokal, gitar JON HERINGTON gitar JASON REBELLO klavye BARAK MORI bas DARREN BECKETT davul SYLVIA D AVANZO

Detaylı

İŞ SANAT TA KLASİK, CAZ ve DANS 13-14

İŞ SANAT TA KLASİK, CAZ ve DANS 13-14 İŞ SANAT TA KLASİK, CAZ ve DANS 13-14 Yeni sezonu karşılarken Kaliteli müziğin ve sanat gündemini renklendiren etkinliklerin adresi olan İş Sanat konser salonumuzun 14. sezonunda, yaratıcı ve yenilikçi

Detaylı

AYO 2 ARALIK SALI 20.00. Ticket To The World

AYO 2 ARALIK SALI 20.00. Ticket To The World ARALIK 14 2 ARALIK SALI 20.00 AYO Ticket To The World 2006 yılında çıkardığı Joyful albümü ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan folk-soul şarkıcısı Ayo Avrupa nın en büyük pop yıldızlarından biri

Detaylı

KLASİK, CAZ ve DANS 14-15

KLASİK, CAZ ve DANS 14-15 KLASİK, CAZ ve DANS 14-15 15. sezonumuzu karşılarken... İstanbul un kültür ve sanat hayatına açılan penceresi İş Sanat, 15. yılını kutladığı yeni sezonuna merhaba diyor. Yıl boyu sanat, yıl boyu festival

Detaylı

VİYANA ODA ORKESTRASI STEFAN VLADAR şef VALENTINA LISITSA piyano

VİYANA ODA ORKESTRASI STEFAN VLADAR şef VALENTINA LISITSA piyano MAYIS 14 13 MAYIS SALI 20.00 VİYANA ODA ORKESTRASI STEFAN VLADAR şef VALENTINA LISITSA piyano W. A. Mozart Divertimento KV 136, Re Majör W. A. Mozart Piyano Konçertosu No. 20, KV 466, Re minör P. İ. Çaykovski

Detaylı

JOHANN STRAUSS ORKESTRASI RAINER HERSCH şef KRISTY SWIFT soprano

JOHANN STRAUSS ORKESTRASI RAINER HERSCH şef KRISTY SWIFT soprano OCAK 15 7 OCAK ÇARŞAMBA YENİ YIL KONSERİ: JOHANN STRAUSS GALASI 20.00 JOHANN STRAUSS ORKESTRASI RAINER HERSCH şef KRISTY SWIFT soprano seslendirilecek. Hersch in müziği mizah ile buluşturduğu kahkaha dolu

Detaylı

DIANNE REEVES STRINGS ATTACHED featuring 5 MAYIS PERŞEMBE. RUSSELL MALONE gitar ROMERO LUBAMBO gitar CAZIN USTALARI 20.00

DIANNE REEVES STRINGS ATTACHED featuring 5 MAYIS PERŞEMBE. RUSSELL MALONE gitar ROMERO LUBAMBO gitar CAZIN USTALARI 20.00 MAYIS Christian Lantry 5 MAYIS PERŞEMBE CAZIN USTALARI 20.00 DIANNE REEVES STRINGS ATTACHED featuring RUSSELL MALONE gitar ROMERO LUBAMBO gitar Sahne ışıklarının altında Dianne Reeves ve iki tutkulu gitarist

Detaylı

Yeni sezonda İş Sanat a yıldız yağacak

Yeni sezonda İş Sanat a yıldız yağacak BASIN BÜLTENİ 18.09.2012 İş Sanat 13. sezonunda genç yaşta kaybettiğimiz Meriç Soylu yu anıyor Yeni sezonda İş Sanat a yıldız yağacak Kültür ve sanat hayatımızı dopdolu programlarıyla 12 yıldır renklendiren

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler 2006 ya Vals ve Kemanla Merhaba Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), geleneksel yeni y l konserini 25 Aral k 2005 te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere,

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Türkiye den Ian Anderson Geçti Efsanevi rock grubu Jethro Tull un kurucusu, flütçüsü ve vokalisti Ian Anderson ile orkestras, John O Hara yönetiminde Bilkent Gençlik Senfoni

Detaylı

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S nisan - may s 2009 say : 12 Seçim fiark lar Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik Sinan Akç l ve Düm Tek Tek fieref Tafll ova Yasemin

Detaylı

ÇAGDAŞ VOKAL GÜNLERİ 12-26 NİSAN 2013 TEKRAR VE HAYATTA KALMA. ALEJANDRA LABASTIDA OLGUN AÇAR QUARTET 30 NİSAN SALI.

ÇAGDAŞ VOKAL GÜNLERİ 12-26 NİSAN 2013 TEKRAR VE HAYATTA KALMA. ALEJANDRA LABASTIDA OLGUN AÇAR QUARTET 30 NİSAN SALI. ÇAGDAŞ VOKAL 020 ŞUBAT 4-27 NİSAN 2013 GÜNLERİ 12-26 NİSAN 2013 SERGİ - BAŞKALARININ HAYATI. TEKRAR VE HAYATTA KALMA. ALEJANDRA LABASTIDA DÜNYA CAZ GÜNÜ TULUĞ TIRPAN TRIO OLGUN AÇAR QUARTET 30 NİSAN SALI

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü Sezon Aç l fl Ilya Gringolts ile ki Konser (BSO), sezona BSO Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i 1 ve 2 Ekim tarihli konserlerle merhaba dedi. Mozart' n "KV.364, Mi bemol majör Konçertant Senfonisi

Detaylı

ÖNKAPAK. arka kapak içi

ÖNKAPAK. arka kapak içi aral k-ocak 2007 say : 3 ÖNKAPAK arka kapak içi Foto raflarla MESAM tarihçesi MESAM nas l kuruldu: Nevzat Sumer, Alaeddin Yavaflça, Attila Özdemiro lu Necdet Varol, Cevdet Türkero lu, Yalç n Tura, fieref

Detaylı

CAZ GÜNLERİ 02-30 HAZİRAN 2015

CAZ GÜNLERİ 02-30 HAZİRAN 2015 06 07 HAZİRAN-TEMMUZ 2015 SERGİ AKBANK GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ 03 HAZİRAN-31 TEMMUZ 2015 CAZ GÜNLERİ 02-30 HAZİRAN 2015 DANS GÖSTERİSİ EFOR NEGATİF EFEKT 09/11 HAZİRAN 2015 AKBANK ÇOCUK TİYATROSU AİLE

Detaylı

AVRUPA / BAHAR 2013 ALAN GILBERT ve NEW YORK FİLARMONİ ORKESTRASI 2 17 MAYIS 2013

AVRUPA / BAHAR 2013 ALAN GILBERT ve NEW YORK FİLARMONİ ORKESTRASI 2 17 MAYIS 2013 ACİL DAĞITIMI RİCA EDİLİR TARİH: 7 Şubat 2013 New York Filarmoni iletişim: Katherine Johnson +1 (212) 875-5700; johnsonk@nyphil.org Konzertdirektion Schmid iletişim: Meike Knoche +49 (0)30-5213702-25;

Detaylı

yeni yılınız kutlu olsun...

yeni yılınız kutlu olsun... TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S S aral k 2007 - ocak 2008 say : 7 yeni yılınız kutlu olsun... TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S SAYI: 7 Leman Sam& fievval Sam Fahir Atako lu

Detaylı