ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI"

Transkript

1 TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binalarının malzemeli olarak 265 işçi ile 24 ay süreli genel temizlik ve bahçe bakımıtemizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı:Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi:TRT SITESI TURAN GÜNES BULVARI OR-AN - ÇANKAYA / ANKARA c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi(varsa):bu madde boş bırakılmıştır Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik No:... ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarası:... e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5- İş tanımı 5.1. Sözleşme konusu iş; Sözleşme konusu iş; Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile bahçe gibi yaklaşık m2 açık ve kapalı alanın; İç ve dış temizliği, günlük, haftalık ve aylık temizliği, çevre temizliği, yolların süpürülmesi, kar kürümesi, havuzların temizlenmesi, bahçe bakımı-temizliği ile çimlerin biçilmesi hizmetlerinin 1 i Baş Ekip Sorumlusu, 6 sı Ekip sorumlusu, 6 i Cam Temizlik İşçisi, 30 u Bahçe bakımı-temizliği hizmetlerinde, 3 ü Çim Biçme- Traktör-Yol süpürücü operatörü ile 219 genel temizlik işçisi (İş Kanunun Engelli ve

2 Eski Hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30. Maddesinde belirtilen oranlardaki işçiler dahil) olmak üzere toplam 265 işçi ile makine, ekipman ve malzemeli olarak 24 (Yirmidört) Ay süre ile genel temizlik ile bahçe bakımı- temizliği hizmeti işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan...(rakam ve yazıyla)... bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel Şartnamenin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, her türlü vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Yüklenici ihale konusu Genel temizlik ile bahçe bakımı-temizliği; 1 i Baş Ekip Sorumlusu, 6 i Ekip Sorumlusu, 6 sı Cam Temizlik İşçisi, 30 u Bahçe Bakımı- Temizliği, 3 Çim Biçme-Traktör-Yol Süpürücü Operatörü ve 219 Genel Temizlik işçisi (İş Kanunun Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30. Maddesinde belirtilen oranlardaki işçiler dahil) olmak üzere toplam 265 işçi ile gerçekleştirilecek olup, çalıştıracağı; 1 Baş Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin % 110 fazlası, 6 Ekip Sorumlusuna Brüt Asgari Ücretin %65 fazlası, 6 Cam Temizlik İşçisi Brüt Asgari Ücretin % 45 fazlası, 30 Bahçe Bakımı-temizliği işçisi Brüt Asgari Ücretin % 30 fazlası, 3 Çim Biçme-Traktör-Yol Süpürücü Operatörü Brüt Asgari Ücretin % 30 fazlası, 8 Genel Temizlik İşçisi (Engelli) Brüt Asgari Ücretin % 10 fazlası (İş Kanunu 30. Madde) 211 Genel Temizlik İşçisine Brüt Asgari Ücretin % 10 fazlası teklif fiyata dahildir Yüklenici, sözleşme süresince çalıştıracağı işçilerin çalışma saati sürelerini, İdarenin ihtiyacı ve 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır. Resmi ve Dini Bayramlarla, Yılbaşı günü olan toplam 29 gün, 41 işçiyle (1 Ekip Sorumlusu, 2 Cam Temizlik İşçisi, 4 Bahçe Bakımı-temizliği işçisi, 1 Çim Biçme-Traktör-Yol Süpürücü Operatörü, 33 Genel Temizlik İşçisi) çalışma yaptırılacaktır Yemek ve yol giderleri: a) Yemek bedeli, 1 işçi için günlük brüt tutarı 15,00 TL olup, aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. b) Yol bedeli, 1 işçi için günlük brüt tutarı 3,49 TL x 4= 13,96TL. olup, aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

3 Malzeme giderleri: Yüklenici, sözleşme süresinde Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen, aşağıda gösterilen genel temizlik ile bahçe bakımı-temizliğinde kullanılacak malzemeler: 1. Yağmurlama aleti (Bahçe Fıskiyesi/Kazıklı/Aparatlı) 500 Adet 2. Hortum Bağlama adaptörü 500 Adet 3. Hortum Bağlama Kelepçesi 500 Adet 4. Bahçe Musluğu (¾) 200 Adet 5. Bahçe Su Tesisat Su Borusu (40 lık) Metre 6. Gübre (Yanmış, Elenmiş) 200 m3 7. Tuz (Kar/Yol Tuzu) 80 ton 8. Kum (0.3) 80 m3 9. Buz Çözücü Solüsyon Litre 10. Dikim Küreği (El küreği) 30 Adet 11. Kürek (Saplı) 50 Adet 12. Kürek Sapı ( Yedek) Adet 13. Bel (Saplı) 50 Adet 14. Çapa (Saplı) 40 Adet 15. Yelpaze (Saplı) 100 Adet 16. Tırmık (Saplı) 80 Adet 17. Dirgen (Saplı) 20 Adet 18. Kar Küreği (Saplı) 20 Adet 19. Budama Makası (Küçük) 8 Adet 20. Dal Makası 8 Adet 21. Çim Biçme Makası 10 Adet 22. Ağaç Bağlama Urganı Metre 23. Misina (Motorlu Tırpan İçin) Metre 24. Çalı Süpürgesi (Saplı) 800 Adet 25. Kaba Alan Süpürgesi ve Faraşı (Saplı) 80 Adet 26. Profesyonel Ortam Kokulandırma Cihazı 800 Adet 27. Ortam Kokulandırma Yedeği (Koku Makineleri İçin) Adet 28. Oda Spreyi Adet 29. Fırça ve Faraş seti (Saplı Katlarda Kullanılacak) 300 Adet 30. Taban Süpürme ve Oto Yıkama Fırçası (Saplı) Adet 31. Yerçek (Saplı) 600 Adet 32. Lavabo Fırçası 500 Adet 33. WC Fırça Takımı (Muhafaza kabı ile birlikte) Adet 34. Tuvalet Tası (Maşrapa) Adet 35. Cam Temizlik Takımı 20 Takım 36. Cam Çekçek Lastiği Yedeği 500 Adet 37. Cam Peluş Yedeği 300 Adet 38. Yer ve Cam Kazıma Jileti (Aparatlı) 200 Adet 39. Islak Mop (Püsküllü Paspas Aparatı Takım) 400 Takım 40. Islak Mop (Püsküllü Paspas) Bezi Adet 41. Nemli Mop Aparatı (Takım-50 cm) 400 Takım 42. Nemli Mop Bezi (50cm) Adet 43. Nemli Mop Aparatı (Takım-60 cm) 400 Takım 44. Kuru Mob Bezi (60cm) Adet 45. Kuru Mop Aparatı (Takım-80cm) 600 Takım 46. Kuru Mob Bezi (80cm) Adet 47. Ovma Fiberi (Süngersiz-Rulo) 100 Rulo

4 48. Yer Bezi Adet 49. Genel Temizlik Bezi 3 renk Adet 50. Cam Silim Bezi Adet 51. Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatı 200 Adet 52. Tuvalet Kağıdı (Jumbo) Rulo 53. Tuvalet Kağıdı Rulo 54. Sensorlu Otomatik Havlu Kağıdı Aparatı 50 Adet 55. Sensorlu Makine için Havlu kağıt Rulo 56. Dispanser Havlu Kağıt Aparatı 200 Adet 57. Dispanser Havlu Kağıt Paket 58. El-Yüz Temizlik Köpüğü Aparatı 200 Adet 59. El-Yüz Temizlik Köpüğü Litre 60. El Sabunu 300 Adet 61. Genel Amaçlı Temizlik Maddesi (Parfümlü) Litre 62. WC Temizleme ve Dezenfeksiyon Maddesi (Parfümlü) Litre 63. Hijyenik Ped Atık Ünitesi 100 Adet 64. Mineralli Sıvı Ovma Maddesi Litre 65. Ağır Yağ, Kir ve Cila Sökücü Litre 66. Kireç ve Pas Sökücü Litre 67. Ahşap yüzey Temizleme ve Bakım Maddesi Litre 68. Çelik Yüzey Parlatma ve Bakım Maddesi 300 Litre 69. Deri Yüzey Temizleme ve Bakım Maddesi Litre 70. Cam Temizleme Maddesi Litre 71. Halı Şampuanı (Kuru Köpük) Litre 72. Halı Leke Sökücü Litre 73. Kristalize Cila 800 Litre 74. Polimer Cila 800 Litre 75. Kaygan Zemin levhası (Dikkat Kaygan Zemin) 50 Adet 76. Pisuar Süzgeci Adet 77. Klozet Bloğu (Klozetler için sıvı askılı tip) Adet 78. Klozet Kapağı Rulosu Rulo 79. Hijyenik Otomatik Klozet Kapağı 50 Adet 80. Yer Padı (Yıkama, Parlatma, Silme ve Cila sökme) 500 Adet 81. Yer Padı (Çelik Yün Pad) 300 Adet 82. Çöp Kovası (Küçük boy-5 Lt.) 400 Adet 83. Çöp Kovası (Orta Boy-40 Lt.) 400 Adet 84. Bahçe Çöp Kovası 60 Adet 85. Çöp Poşeti ( Orta Boy) Koli-(1 Koli - 50 rulo) 86. Çöp Poşeti (Jumbo Boy) Koli(1 Koli - 20 rulo) 87. Lastik Eldiven Çift 88. İş Eldiveni Çift 89. Lastik Çizme 200 Çift 90. Toz Torbası Adet Diğer giderler Bu madde boş bırakılmıştır Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir Sayılı Kanunun 9. maddesi gereği, çalıştırılacak İşçiler için Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, %2 olarak belirlenmiştir.

5 sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2) İdari Şartname, 3) Sözleşme Tasarısı, 4) Birim fiyat tarifleri (varsa), 5) Özel Teknik Şartname (varsa), 6) Teknik Şartname, 7) Açıklamalar (varsa), 8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - İşin süresi 9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24 (YİRMİDÖRT) aydır 9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi İşin yapılacağı yer/yerler: Ankara Or-An Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan TRT Genel Müdürlüğü ne ait Site (Sitenin bahçe alanı m2, Kapalı alanı m2), Sıhhiye de bulunan Ankara Radyosu Müdürlüğü (8.000 m2), Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığına bağlı Emirler Radyo Verici İstasyonu ve Yenimahalle Şentepe de bulunan Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü ( m2), Bahçelievler Semtinde bulunan Arı Stüdyosu (5.305 m2) ve Orkut Stüdyosu (2.210 m2), Etimesgut Semtinde bulunan Ar-ge Müdürlüğü ve Çakırlar da bulunan Tesisler (740 m2), Kavaklıdere Nevzat Tandoğan Cad.2 numaralı binadaki (Tarko) Stüdyo (1.000 m2), Atatürk Bulvarı 199 numaralı binadaki Stüdyoları (2.355 m2) dır İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3ÜÇ gün içinde işe başlanacaktır. Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler Kesin teminat Yüklenici bu işe ilişkin olarak... (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir Kesin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır Ek kesin teminat Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

6 Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Yüklenici; a) Yüklenici sözleşme süresince çalıştırdığı işçilerin sigorta giriş bildirgelerini, sigorta primlerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırdığını, Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta prim bordrolarının verildiği ve vergi dairesine borcu olmadığına dair, bu kurumlardan alacağı belgelerin tasdikli suretlerini, b) Çalıştırılan işçilerin bir önceki aya ait ücretlerinin hesaplarına yattığına dair banka listesini veya imzalı maaş bordrolarını, c) Merkez Teşkilatı hizmet binaları ve bağlı birimlerde; yüklenicinin işçilere verdiği giyimlerin imzalı teslim listelerini, yapılan haşere ilaçlaması hizmetine ilişkin uygulama raporunu, bahçe hizmetlerinde kullanılan alet-edevat ile temizlikte kullanılan malzemelerin aylık teslim edildiğine ilişkin belgeyi, d) Sözleşme bedeli dikkate alınarak aylık olarak yapılan iş tutarı ve alınan malzeme kadar kesilecek faturanın, İstihkak ödemeleri sırasında İdareye ibraz etmesini müteakip, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 nci maddesi ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar, TRT Genel Müdürlüğünce belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmesine müteakip Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42. maddesi hükümleri çerçevesinde Yükleniciye defaten ödenir Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

7 12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır /08/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2013/5215 sayılı (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara) Kararına istinaden fiyat farkı verilecektir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: Yüklenici Sözleşme süresince çalıştıracağı işçinin işten çıkması, işten çıkartılması, kanunen kabul edilebilir bir sebep olmaksızın işe gelmemesi nedeniyle işçi sayısında eksilme olduğunda, eksik çalıştırılan işçilerin günlük ücretleri ödenmeyeceği gibi işe devam etmeyen her bir işçi ve gelinmeyen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza uygulanacaktır Yüklenicinin, sözleşme ve teknik şartnamede detayları belirtilen, temizlik hizmetini gereği gibi ifa etmemesi veya söz konusu temizlik hizmetlerinde kullanılması sözleşme ve teknik şartname ile idarece öngörülen temizlik malzemeleri, ekipman ve makinelerin kullanılmaması, eksik veya düşük kalitede kullanılması hallerinde, gereği gibi ifa edilmeyen her bir hizmet ve her bir eksiklik ile düşük kaliteli her bir kullanım için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza uygulanacaktır Temizlik hizmetinde kullanılan makine, ekipman ve temizlik malzemelerinin idare tarafından gösterilen yerler dışında herhangi bir yerde depolanması halinde, idarenin gösterdiği depolara taşınmadığı her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza uygulanacaktır Yüklenici Sözleşme süresince çalıştıracağı işçileri için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulmaması durumunda, bulundurulmayan her gün için sözleşme bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza uygulanacaktır sayılı Kamu İhale kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve tebliğ uyarınca sözleşme gideri ve genel giderler içinde kabul edilen ilaçlama; teknik şartnamede belirtildiği üzere ilaçlama yapılmazsa, yapılmayan her gün için sözleşme bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza uygulanacaktır sayılı Kamu İhale kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve tebliğ uyarınca sözleşme gideri ve genel giderler içinde kabul edilen giyim; teknik şartnamede belirtildiği üzere iş kıyafeti verilmezse, verilmeyen her gün için sözleşme

8 bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza uygulanacaktır Yüklenici sözleşme süresince İş Kanunun Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30. Maddesinde belirtilen sayıda çalıştırmadığı herbir işçi için her gün sözleşme bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza uygulanacaktır Yüklenici; Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlamadan evvel sözleşme süresince çalıştıracağı işçilerin sağlık durumlarının işe uygun olduğunu gösterir sağlık raporlarını idareye ibraz etmez ise, ibraz etmediği her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,00002 si (yüzbindeiki) oranında ceza kesilir Yüklenici; nci maddesinde belirtilen hallerin 3 (Üç) defadan fazla tekrarı halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin bu maddeye dayanılarak fesh edilmesi halinde ayrıca yukarıdaki belirtilen cezai şartlardan tahakkuk ettirilip bu sözleşmenin maddesine göre tahsil ettirilir İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30 unu geçmeyecektir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel

9 nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır. Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar İşin yürütülmesi sırasında Sözleşme, Teknik Şartname ve Genel Şartname dikkate alınarak tutanaklar hazırlanır İşin devamını kontrol amacıyla, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili ünitelerden belirlenecek, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden kontrol teşkilatı oluşturulur. Kontrol teşkilatı, işin yürütülmesi esnasında hizmetin devamını kontrol eder ve ceza gerektirecek aksaklık olup, olmadığını takip eder. Ayrıca; a) Temizlik hizmeti yapılan bina/binalar grubunda bulunan İdare Yetkilisi ile yüklenici yetkilisinin imzalarını taşıyan günlük işçilerin mesai başlangıç bitiş saatlerini gösterir imza cetvelinin düzenlenmiş olduğunu, b) Yüklenicinin ilgili aya ait Sosyal Güvenlik Kurumuna vermekle yükümlü olduğu Sosyal Sigortalar Prim Bildirgesi, emekli işçi çalıştırması halinde Sosyal Güvenlik Destek Prim Bildirgesi, Tahakkuk Fişi, bir önceki aya ait tahsilat makbuzu ile Aylık Prim Bordrolarını ibraz ettiğini, c) Yüklenici tarafından grubu bazında çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret bordrolarının uygun olduğunu, yol ve yemek bedellerinin maaş bordrosuna eklendiğini, d) Aylık bordrolarında ve dönem bordrolarında gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK nca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğunu, (uyumsuzluk halinde tüm sorumluluk yükleniciye aittir) e) Kanunen yükümlü bulunması halinde, yüklenicinin bir önceki aya ait işsizlik sigortası kesintilerini ilgili yerlere yatırmış olduğu, f) Yüklenicinin bina/binalar grubu bazında çalıştırılan işçilerin bir önceki aya ait sosyal yardım olarak vereceği yol bedellerinin ödendiğini, g) Yüklenici, her ay yaptığı işlerle ilgili faaliyet raporu düzenleyecek, Binalardaki işçi değişim hareketleri, izinler, raporlar, işe yeni giren ve ayrılan personel hareketleri, cilalanan yerler, yıkanan halılar ile koltukların dökümü ve benzeri gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin detaylı olarak dökümü yapılarak Kontrol Teşkilatına verecektir. h) Yüklenici işçilerin işe geliş ve gidiş saatlerinin takip edildiği imza listelerini düzenli olarak tutarak Kontrol Teşkilatı yetkililerinden en az birine onaylattıracak ve bir örneği yükleniciye verilecektir. i) İşin yürütülmesi için, Yüklenicinin işçilere vereceği giyimlerin imzalı listelerini, ilaçlama hizmeti uygulama raporu belgesi ve Bahçe Hizmetlerinde kullanılacak aletedevat ile Temizlikte kullanılacak malzemelerin aylık teslim edildiğine ilişkin belge düzenlenecek kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

10 j) Şartname ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile diğer yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere TRT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır." Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. Madde 21 - İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Madde 25 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye

11 yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Madde 28 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

12 Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. Madde 30 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 31 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Madde 32 - Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 33 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Garanti ile ilgili şartlar Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 35 - Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 36 - Diğer hususlar İş bu sözleşme ile İdarenin Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile bahçe gibi açık ve kapalı alanların; iç ve dış temizliği, günlük, haftalık ve aylık temizliği, çevre temizliği, yolların süpürülmesi, kar kürenmesi, havuzların temizlenmesi, bahçe bakımı-temizliği, çimlerin biçilmesi, binalardaki yemekhaneler, mutfak, ambar, çalışma odaları, toplantı salonları vb. yerler haşarat ile her türlü böceklerden arındırılması ile stüdyolar, her katta bulunan odalar, toplantı salonları, toplantı odaları, koridorlar, tuvalet grupları, mutfak ve yemekhaneler, pencere, cam ve çerçeveler, metal ve ahşap doğramalar, duvarlar, tavanlar, kapılar, paspaslar, halılar, yolluklar, koltuklar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, kütüphaneler, dolap içi (açık olması ve istenmesi halinde) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, telefonlar, resimler, kitaplıklar (içi ve dışı), kitaplar, Atatürk büstü sergi yerleri, çöp kutuları, çiçeklikler ve tüm zeminler (mermer, kalebodur, PVC zeminler vb.) her türlü büro eşyalarını malzeme, makine ve ekipman ile Teknik Şartnamede belirtilen şekilde temizlenecektir

13 sayılı Kamu İhale kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve buna bağlı yayımlanan tebliğin maddesinin (ç) bendi dışındaki hususlar idare tarafından karşılanacaktır Sözleşme süresince yüklenici şirket, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile buna bağlı mevzuat hükümlerine göre alınmış sağlık raporları ile çalıştırdığı işçilerin sağlığını ve iş güvenliği konularında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu tedbirlerin alınmaması nedeniyle oluşacak risk ve kazalar ile idarenin bu hususta uğrayacağı zararlardan yüklenici sorumludur Sözleşme süresince yüklenici şirket, bünyesinde çalıştıracağı işçilerin işe alınması, işten çıkarılması nedenleri (emeklilik işlemleri vb.) yazılı olarak idareye bildirecektir Sözleşme süresince yüklenici şirket, bünyesinde çalıştıracağı işçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler (4857 Sayılı İş Kanunun 112 nci maddesinde ki tazminat ödemeleri hariç), iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta primleri ile ilgili sorunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar yüklenici şirkete ait olacaktır Sözleşme süresince yüklenici şirket, idarenin gizlilik dereceli yerlerinde çalıştıracağı işçileri için idarenin onayını alacaktır. İdarenin bu personelde değişiklik yapılmasını Yükleniciden isteyebilir, bu durumda Yüklenici personeli derhal değiştirmek zorundadır. Madde 37 - Anlaşmazlıkların çözümü sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında; İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe'dir. Tahkim yeri, 'dır. Yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi'dir İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır. Madde 38 - Yürürlük

14 38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 39 - Sözleşmenin imzalanması Bu sözleşme 39 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra.../.../... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İdare Yüklenici 14

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri. ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Ilıca göleti Dolu savak inģaatı, Ġçmesuyu depoları ĠnĢaatı ve Muhtelif ĠnĢaat iģleri İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/78855 ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde 1 - SözleĢmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı