BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 SUNUŞ Fakültemiz tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Orman Fakültesinde halen üç bölüm bulunmaktadır. 1. Orman Mühendisliği 2. Orman Endüstri Mühendisliği 3. Peyzaj Mimarlığı (Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2013 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Saygılarımla. Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU Dekan V. 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz PERSONEL DURUMU Bartın Orman Fakültesi Akademik ve İdari Personel Şeması Akademik - İdari Personel Durumu-Görev tanımları BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI Orman Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU BÜTÇE ÖDENEKLERİ Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu TESİSLER ÖNERİLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 ORMAN FAKÜLTESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Bartın Orman Fakültesi tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış ve 1997 de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinin halen üç bölümü bulunmaktadır: 1. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, MİSYONUMUZ Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel, ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek. VİZYONUMUZ Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır. 4

5 2. PERSONEL DURUMU 2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI DEKAN Prof.Dr. Selman KAYAYILMAZLAR DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU BÖLÜMLER Fakülte Sekreteri Mustafa KAYA Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan V. Doç.Dr. Bülent KAYGIN 7 Prof.Dr. 4 Doç.Dr. 15 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr. Gör. 3 Araş.Gör. 1 Prof.Dr. 2 Doç.Dr. 9 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 6 Araş.Gör. 3 Prof.Dr. 6 Doç.Dr. 5 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 6 Araş.gör. Personel İşleri İdari ve Mali İşler Dekan Sekreterliği Öğrenci İşleri Evrak Kayıt Bölüm Sekreterlikleri Kat Görevlileri ve Temizlik Görevlileri 5

6 BÖLÜM Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Orman Mühendisliği * Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı * TOPLAM GENEL TOPLAM= 70 Öğretim Elemanı 2.2. Akademik Personel Durumu *35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar. Fakültemizde 11 Profesör, 12 Doçent, 29 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 15 Araştırma Görevlisi toplam 70 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesine devam edilmektedir İdari Personel Durumu 1 Fakülte Sekreteri 1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD de 13/ b-4 e göre görevlendirme) 1 Şef 7 Bilgisayar İşletmeni 2 Memur 3 Yardımcı Hizmetli TOPLAM=15 kişi 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 7 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 3 Yardımcı hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak üzere genel idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari personelden 3 kişi (1 Şef, 2 Memur) bölüm sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek lisans ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm ile Fakülte Dekanlığı arasındaki yapılması gereken yazışmalar yürütülmektedir. DEKAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI 6

7 Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşü alındıktan sonra rektörlüğe sunmak. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak. Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetici olarak elinde bulundurmak. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek. Tasarruf ilkelerine uygun davranmak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri diğer işleri ve işlemleri yapmak. DEKAN YARDIMCISI Dekanın verdiği görevleri yapmak. Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak saklamak. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. Fakültenin yürüteceği tüm organizasyonlarda (Kongre, Seminer, Panel) fakülte sekreteri ile koordineli çalışarak organizasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata geçmek. Fakültenin satın alma komisyonunda görev yapmak. Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek. Fakültenin eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak. Ulusal alanda atölyeleri düzenlemek..bağlı olduğu süreç ile üst yönetici (leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. BÖLÜM BAŞKANI Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. ÖĞRETİM ÜYESİ Yükseköğretim Kurumlarında ve kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve ders vermek, bölümünde hazırlanan proje hazırlıklarını yapmak ve seminer, panel ve konferansları yönetmek, Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücretiyle görevlendirilen öğretim elemanıdır. 7

8 FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte idari teşkilatında buluna birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurallarda alınan kararların yazılması, üyelere imzalatıldıktan sonra korunması ve saklanmasını sağlamak, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu kararlarını ilgili şahıs ve birimlere iletmek, dosyalayıp muhafazasını sağlamak, Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak, Dekanlığın yazışmalarını yürütmek, Dekanlığın protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Dekan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar, fotokopi, yazıcı ve benzeri ofis makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak, bu makinelerin iş amacı dışında kullanılmasını kesinlikle yasaklanmasını sağlamak, İdari personelin kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenin aylık ve yıllık kullanım istatistiklerini rapor haline getirmek, İdari akademik personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak, Fakülte bütçesinin yapılmasını sağlamak, idari teşkilat için kurulan ofislerde yapılması gereken resmi işleri zamanında eksiksiz ve yasa ve yönetmelik yönergelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ve takibini yapmak. PERSONEL İŞLERİ Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin özlük İşleri, öğrenci işleri, idari ve mali işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak, Fakülte Sekreteri izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek. DEKAN SEKRETERİ Dekanlığa gelen konukların karşılaması ve ağırlanması., Dekan telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek. Dekanın bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajları hazırlamak. Dekanın maillerini kontrol edip ivedi ve önemli olanların çıktısını almak ve sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. İmza için gelen dosyaların giriş çıkışını sağlamak. Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını oluşturmak. EVRAK KAYIT Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak, posta, kurye veya kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye iletmek. Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. İDARİ VE MALİ İŞLER Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve Kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlilerine göndermek. Satın Alma, Doğrudan Temin, Ek ders ücretleri ve yolluk ödemelerinin hazırlanması, hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek. Fakülte Bütçesini Hazırlamak, Hazırlanan 8

9 Bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek, personel maaşlarının hazırlanıp ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile yapılan personelin giriş çıkış tescillerinin yapılması. Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek, öğrencilerin kayıt dönemi ve ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak, öğrenci kimlik belgelerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak, öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek, öğrenci dosyalarını düzenlemek ve saklamak, öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak,öğrencilerin sağlık ile ilgili işlemlerini yapmak ve dosyalamak, erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip etmek, öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak, öğrencilerle ilgili transkript belgelerini hazırlamak, öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları hazırlamak, Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI 3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.:1 Arş.Gör.:3 Prof: 7 Doçent :4 Yrd.Doç.: 15 1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s ATMİŞ, E., ÇİL, A. (2013), Sustainable Forestry in Turkey. (Journal of Sustainable Forestry tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 2. ATMİŞ E., GÜNŞEN H.B., YÜCEDAĞ C. ve LİSE W. (2013), Status, Use and Management of Urban Forestry in Turkey. Journal of South-East European Forestry. (Scientific Journal for Forestry of South Eastern Europe-SEEFOR tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 9

10 3. Yaman, B., Köse, N. ve Ü. Akkemik, Changes in Stem Growth Rates and Root Wood Anatomy of Oriental Beech after a Landslide Event in Hanyeri-Bartın, Turkey, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, in press (2013). 4. Durkaya, B., A. Durkaya, E. Makineci ve T. Karabürk. Estimating above-ground biomass and carbon stock of individual trees in uneven-aged Uludag fir stands", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 22; No. 2 (2013) 2) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s ) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Yıllar Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje Adı ve Numarası, Toplam Bütçesi N. SARAÇOĞLU BAP. Yürütücü: Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU Proje Adı: Söğüt Çelikleriyle tesis edilen enerji plantasyonlarının birinci yıl başarı düzeylerinin belirlenmesi Proje No: Toplam Bütçesi: 2000 TL 2. E. ATMIŞ BAP. Yürütücü: Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ Proje Adı: Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar Proje No: Toplam Bütçesi: 6000 TL 3. A. TOPER KAYGIN BAP. Yürütücü: Azize TOPER KAYGIN Proje Adı: Karabük İli Merkez İlçenin Gündüz Kelebekleri (Rhopalocera:Lepidoptera) Faunası Proje No: Toplam Bütçesi: 3000 TL 4. B. YAMAN BAP. Yürütücü: Doç. Dr. Barbaros YAMAN Proje Adı: Anadolunun Bazı Doğal Odunsu Türlerinde Yıllık Halka Anatomisine Ekstrem Kuraklıkların Etkisi Proje No: Toplam Bütçesi: 6000 TL 5. H. Barış ÖZEL BAP. Yürütücü: Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL Proje Adı: Kastamonu-Araç yöresi Sarıçam (Pinussylvestris L.) meşcerelerinde doğal gençleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler Proje No: Toplam Bütçesi: 2000 TL 6. N. Kaan ÖZKAZANÇ TÜBİTAK. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Proje Adı: Bartın-Kastamonu Küre Dağları Milli Parkının Bartın İli Sınırlarında Kalan Çekirge (Insecta-Orthoptera) Türleri Proje No: 113O734 Toplam Bütçe: TL 7. Ş. PALTA BAP. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA Proje Adı: Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların Belirlenmesi Proje No: Toplam Bütçe: 6000 TL 4) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer 1. MELEMEZ K., TUNAY M., EMİR T. (2013) The Role of Seat Suspension in Whole-Body Vibration Affecting Skidding TractorOperators, Journal of Food, Agriculture&Environment 2013 Vol.11(1): , MELEMEZ K., TUNAY M., EMİR T. (2013) A Comparison of Productivity in Five Small- Scale Harvesting Systems, Small-scale Forestry, DOI /s ) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer EKİCİ B. (2013) Endüstri tesisleri ve yakın çevresindeki flora_ Kurucaşile örneği (Bartın). Ekoloji Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Tekirdağ. 6) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri Yıllar Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer DAŞDEMİR, İ Ormancılık İşletme Ekonomisi (2. Baskı). Bartın Üniversitesi Yayın 10

11 No: 10, Orman Fakültesi Yayın No: 6, ISBN , 407 s., Bartın. Orman Fakültesi 7) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Yıllar Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz) 1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi (A. U. Güvenli) 2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi (G. Güvenli) 3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (E. Albas) Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR 1. Yüksek Lisans Tezi- Quercus robur L. (Saplı Meşe) ve Laurocerasus officinale Roemer (Karayemiş) Fidanı Yetiştiriciliğinde Asitbarik ve Beroksitin Etkileri Üzerinde Araştırma (A. Karabek) Prof. Dr. Metin SARIBAŞ 1. Yüksek Lisans Tezi Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinde Biyokütle Araştırmaları. (H. Yağcı) 2. Yüksek Lisans Tezi Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Sarıçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi. (E. Çarkacı) 3. Yüksek Lisans Tezi Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sahil Çamı Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi (G. Özçelik) Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU 1. Yüksek Lisans Tezi-Amasra Yöresinde Orman İçi Yolların Rekreasyon Amaçlı Kullanımının İncelenmesi (B. Yücel) 2. Yüksek Lisans Tezi Orman Ürünü İşleyen Tesislerde Risk Yönetim Prosesi (Kontrplak Fabrikası Örneği) (E. Calay) Prof. Dr. Metin TUNAY Doktora Tezi - Yarı Kurak ve Tuzlu Topraklarda Etkili Doğal Mikroorganizmaların Fidan Gelişimi Üzerindeki Etkisi (N. Demir) 2. Yüksek Lisans Tezi Kayında 0,2 0,7 Kapalılık Derecelerindeki Meşcerelerde İşlem Görmüş Tohumlarla Yapılan Ekimlerin Gençleştirme Başarısı Üzerine Olan Etkisi (Bartın Yöresi Örneği) (R. Kalmaz Kaptan) Prof. Dr. Erol KIRDAR 1. Yüksek Lisans Tezi Karabük İli Safranbolu İlçesinin Kelebek (Lepidoptera) Türleri (Z. Kavaklı) 2. Yüksek Lisans Tezi Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge (Insecta: Ortheptera) Türleri (M. Özkaynak) Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN 1.Yüksek Lisans Tezi - Mor Çiçekli Ormangülü Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (G. Önal) 2. Yüksek Lisans Tezi - Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Maki Alanlarının Biyokütle Depolama Kapasitelerinin Araştırılması. (A. Sabancı) 3. Doktora Tezi Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması (S. Kaptan) Doç. Dr. Ali DURKAYA 1. Yüksek Lisans Tezi Bartın Yenihan Bölgesi Ormanlarında Vejetasyon Etütleri ve Meşcere Kuruluş Özelliklerinin Belirlenmesi (S. Üzgün) Doç. Dr. Murat ERTEKİN 1. Yüksek Lisans Tezi Bartın İli Av ve Yaban Hayatı Potansiyeli ve Avvı Profilinin Belirlenmesi (G. A. Keleş) 2. Yüksek Lisans Tezi Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (Y. Yeşilbaş) 3. Yüksek Lisans Tezi Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (M. Yılmaz) 11

12 Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Orman Fakültesi 1. Yüksek Lisans Tezi Saf ve Karışık Meşcerelerde Karbon Depolama Kapasitelerinin Biyokütle Modelleri ve BEF Katsayıları Yardımıyla Tespitinin İncelenmesi. (E. Okan) 2. Yüksek Lisans Tezi Çerkeş Orman İşletme Şefliği Doğal ve Plantasyon Genç Sarıçam Bireylerinin Toprak Üstü ve Toprak Altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi. (Ş. Ulu) Yrd. Doç. Dr. Birsen DURKAYA 1. Yüksek Lisans Tezi Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Dinamik Bir Yapıya Kavuşturulması (Ankara-Güvem İşletme Şefliği Örneği) (S. Saraçlı) Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU 1.Yüksek Lisans Tezi - Bartın da Arazi Kullanımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (F. E. Demir) Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL 1. Yüksek Lisans Tezi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında son 10 yılda gerçekleşmiş olan yangınlar ve abiyotik afetler sonrasında yapılan çalışmaların incelenmesi. (Ö. Mersin) 2. Yüksek Lisans Tezi Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Yangınlarında Kullanılan Kara Araçlarının ve İşçilerin Değişen Arazi Şartlarındaki Performansı. (M. Kol) 3. Yüksek Lisans Tezi Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ne Ait Orman Yangını Risk Haritasının Yapılması (S. Uysal) Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL 1. Yüksek Lisans Tezi Ovacuma Yöresi Kayın Meşcerelerinde Gençleştirme Çalışmalarının Yaprak Alan İndeksi, Ölü Örtü ve Toprak Özelliklerine Etkisi (S. Sugeçti) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENSOY 1. Yüksek Lisans Tezi - Çanakkale-Çan Yöresi Kazdağı Göknarı na (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. equi-trojani) ait ibre, ölü örtü ve toprakların bazı bitki besin maddesi (C, N, P, K, Ca ve Mg) konsantrasyonları (F. Özbek) Yrd. Doç. Dr. İlyas BOLAT 1. Yüksek Lisans Tezi Bartın Yöresinde Söğütlerde Zarar Yapan Böcekler (İ. Aşık) 2. Yüksek Lisans Tezi Ordu Yöresi Kabuk Böceği (Curculionidae: Scolytinae) Türleri (B.Yiğit) Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ 1. Yüksek Lisans Tezi Endemik Sideritis Dichotama Huter Türünün Palinolojik ve Anatomik Özellikleri (İ. Yalçın) Yrd. Doç. Dr. Burçin EKİCİ 12

13 3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prof: 1 Doç.:2 Arş.Gör: 6 Öğr.Gör: 1 Yrd.Doç.: 9 1. SCI / SSCI ve Alan Endeksi Kapsamındaki Yayınlar Hepcan, S., Hepcan, C.C, Kilicaslan, C., Ozkan, M.B., Kocan, N., Journal of Coastal Research, Vol:29, No:2, Year:March 2013, Page: , Analyzing Landscape Change and Urban Sprawl in a Mediterranean Coastal Landscape: A Case Study from Izmir, Turkey. Görmüş S. Oğuz D Kırsal Yerleşim ve Korunan Alan Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesinde Peyzaj Karakter Analizinin Rolü: Kapısuyu Havzası Örneği. AÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 19 ( ), Ankara. Tecimen, H.B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., (2013). Net Nitrogen Mineralization and Nitrification Rates in Different Land Uses. Fresenius Environmental Bulletin, 22: Öztürk, M., Copty, N., Saysel, A.K., (2013). Modeling the Impact of Land Use Change on the Hydrology of a Rural Watershed. Journal of Hydrology, 497: Öztürk, M., Bolat, İ., (2014). Transforming Pinus pinaster Forest to Recreation Site: Preliminary Effects on LAI, Some Forest Floor, and Soil Properties. Environmental Monitoring and Assessment, DOI /s SCI / SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlar Cengiz, B Dünyadan Üniversite Yerleşkeleri: ABD ve Almanya Örnekleri. Bartın Üniversitesi Yerleşkesi Brifingi. 18.Ocak Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Toplantı Salonu. Bartın. 13

14 Cengiz, B ABD ve Almanya dan Akarsu Peyzajları. 02.Nisan Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Salı Seminerleri. Amfi-A, Bartın. Cengiz, C., Urban ecology, Advances in Landscape Architecture. (Ed. M. Ozyavuz), InTech Open Access Publisher, ISBN , pp , Croatia, (2013). Cengiz, B., Urban River Landscapes, Advances in Landscape Architecture. (Ed. M. Ozyavuz), InTech Open Access Publisher, ISBN , pp , Croatia, (2013). Gökyer, E Bartın Kenti ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi ve Parçalılık Üzerine Bir Araştırma, Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi, (10), Kocan, N., African Journal of Agricultural Research, Vol:8(29), DOI: /AJAR , Year:1 August 2013, Page: , ISSN: X, Re-qualifying Historical Spaces:Usak Historical Train Station. Sarı Nayim, Y. (2013) Analysis of Landscape Elements Important for Coastal Geomorphology İn Amasra Touristic Settlement And Evaluations on Their Sustainability, Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Cambridge Scholars Publishing, UK. Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S Mapping and modelling of village landscape character. Digital LA Connectivity and Collaboration in Planning and Design, 6-8 Haziran 2013 Almanya. Görmüş S., Peyzaj ekolojisi ve Doğa Toplum İlişkisi Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Sayı: , Ankara 3. SCI / SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayıları Yayın Yılı Alınan Atıf Sayısı Uluslararası Sözlü Bildiriler Gökyer, E., Dönmez Y A Research on Ecological Effects of Land Use Changes (Case of Bartın Province), International Caucasian Forestry Symposium. Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Peyzaj Onarım Süreci, Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayın No: 21, Bildiri Kitabı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul, , (2013). Cengiz, C., B. Cengiz, The Environmental Impacts of Opencast Mining Areas in City of Bartın (Turkey) and Its Landscape Restoration Strategies, ISEEP th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey, (Abstract), pp 51, (2013). Nayim, B.N. (2013) Gelecek Alan Kullanımlarının Tahmininde LUCIS Yönteminin Kullanımı, GEOMED Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu, Haziran 2013, Kemer-Antalya. Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S Mapping and modelling of village landscape character. Digital LA Connectivity and Collaboration in Planning and Design, 6-8 Haziran 2013 Almanya Görmüş. S Land use Effects on Landscape Diversity in Protected areas. ICOEST, Haziran 2013, Nevşehir. 14

15 Öztürk, M., Copty, N., Saysel, A.K., (2013). Sensitivity of the Hydrodynamics Model to Different Land Uses. İstanbul International Solid Waste, Water and Wastewater (3W) Congress, May 22-24, 2013, İstanbul. Öztürk, M., Bolat, İ., (2013). Seasonal Pattern of Leaf Area Index (LAI) for Pinus pinaster Plantation in Bartın Urban Forest. International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26, 2013, Artvin. 5. Ulusal Sözlü Bildiriler Kaplan, A., Koçan, N., Balık, G., Malkoç True, E., Nurlu, E., Türkyılmaz Tahta, B., Hepcan, Ş., Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, Kasım 2013, Adana. Foça Yarımadası nın Bölge-Kent Yerleşimi İlişkisinde Okunması: Planlama ve Tasarım Stüdyoları Deneyimi, Sözlü Bildiri, Sayfa: Açıksöz, S., Bollukcu P., Cengiz Gökçe G Dönüşen Peyzaj ve Kentsel Tarım: Baix Llobregat Tarım Parkı, Barselona, İspanya. Dönüşen Peyzaj Konulu Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım 2013, s , Adana. Bollukcu P., Açıksöz, S Kalkınma Planlarının Kırsal kalkınma Açısından Değerlendirilmesi ve Bartın-Arıt Çayı Havzasına Yansıma(ma)ları. Dönüşen Peyzaj Konulu Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım 2013, s , Adana. Cengiz S. Görmüş S, Çakır G. Toklu Ö. Ekolojik Ulaşım Planlaması: Bartın Örneği Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, , Adana Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S. Peyzaj Karakter Analizi Yaklaşımlarının Ekolojik Boyutu. Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, , Adana Öztürk, M., Ergün, A., (2013). Peyzaja Yeni Akademik Teşkilat Önerisi, , TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi (Dönüşen Peyzaj), Kasım 2013, Adana. Atmış, E., M. Artar, Türkiye de Korumadan Kullanmaya Yönelen Doğa Koruma Politikalarının Değerlendirilmesi e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 31 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya. Orman Mühendisleri Odası Yayını. S: Aktaş M.C., M.Artar, Atatürk Orman Çiftliği Üzerinden Dönüşüm. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Kasım 2013 Adana. Sf Uluslararası/Ulusal Posterler Keçecioğlu, P., Cengiz, G. İyileştirme Bahçelerinde Tasarım Kriterleri ve Bitki Kullanımının İrdelenmesi konulu poster bildiri - V. Süs Bitkileri Kongresİ, 6-9 Mayıs 2013, 119, Yalova, (2013). (Hakem değerlendirmesinde) Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, Fidanlıklarda Doğal Bitki Materyalinin Saptanması: Bartın Örneği, V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, 119, Yalova, (2013). (Hakem değerlendirmesinde) Cengiz, B., B. Bekci, C. Cengiz, Bartın Kent Kullanıcılarının Süs Bitkilerine Olan Talebinin İrdelenmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, 148, Yalova, (2013). (Hakem değerlendirmesinde) Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, Rural Tourism Planning Strategies in Coastal Settlement of Bartın- Güzelcehisar (Turkey), ISEEP th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey, (Abstract), pp 138, (2013). (poster) Görmüş S, Aydın T. Yücekaya G., Gökçek F.K Çevre Okuryazarlığı Yaklaşımı İle Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Değerlendirilmesi. Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, , Adana 15

16 7. Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TÜBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v. s.) Türkyılmaz, Ş., Koçan, N., TÜBİTAK 4004, 113B031 Liseliler Doğa Eğitiminde 2013, Ağustos 2013, Uşak, Proje Yürütücü Yardımcısı. Amasra Tarihi Kent Dokusu ve Yakın Çevresinin Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP , Kapsamlı Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi Bülent CENGİZ, (2011-devam ediyor). Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kapsamlı Araştırma Projesi, BAP , Proje Yöneticisi Banu BEKCİ, (2012-devam ediyor). Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2011 (Devam ediyor). Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi Araştırmacı Sevgi GÖRMÜŞ (TÜBİTAK/ÇAYDAG) Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği Proje Yürütücüsü Sevgi GÖRMÜŞ (TÜBİTAK/TOVAG) Kentsel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Tarımsal Peyzaj Karakterinin Rolü: Bartın Örneği Proje Yürütücüsü Sevgi GÖRMÜŞ. (BÜ-BAP-COST) Bartın İli Güzelcehisar-Kızılkum Kıyı Yerleşimleri Arasındaki Biyotop Karakteristiklerinin Belirlenmesi, , Proje Yürütücüsü Yeliz SARI NAYİM, Bartın Üniversitesi BAP Projesi. Tecimen, B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., Farklı Ekosistem Birimlerinde Azot Mineralizasyonu Üzerine İncelemeler, , İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2313). Öztürk, M., Kara, Ö., Bolat, İ., , Bartın Çayı Havzası nda Arazi Kullanım Durumu ve Uygunluk Sınıflandırması, Kapsamlı Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), BAP Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar (BAP Projesi) 8. Düzenlenen/Katılınan Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar ISEEP th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey. Korunan Alanlar Çalıştayı. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VII. Bölge Müdürlüğü/ Kayseri Şube Müdürlüğü, Haziran 2013, Kayseri. Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Öğretiminin 45. Yılı açılış etkinliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 4-5 Ekim 2013, Ankara. TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu, 26 Ekim 2013, Ankara. Dönüşüm Atölyesi. Bartın Üniversitesi Bartın PMOGenç, 30 Ekim 2013, Bartın. 16

17 Alan Koruma Metodolojisi ve Güncel Gelişmeler Konulu TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parkler Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı, Eğitmen, 4-8 Kasım 2013, Antalya. GEOMED Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu, Haziran 2013, Kemer-Antalya. ICOEST, Haziran 2013, Nevşehir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi (Dönüşen Peyzaj), Kasım 2013, Adana. İstanbul International Solid Waste, Water and Wastewater (3W) Congress, May 22-24, 2013, İstanbul. International Caucasian Forestry Symposium, October 2013, Artvin/Turkey. V. Süs Bitkileri Kongresi, Mayıs 2013, Yalova. Flower Show Süs Bitkileri Fuarı Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Organizasyonu 8-10 Kasım 2013, İstanbul. Desert Restoration Bites - six tales from six continents. University of Greenwich, London. 8th January Dream Builders: Santiago Calatrava. RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 29 January 2013 Tom Turner: Buddhist Gardens - and a Landscape Design for the Druk White Lotus School in Ladakh. King William 315 Lecture Theatre (LT KW315).Old Royal Naval College London. SE10 9LS London. United Kingdom 26 February Green Infrastructure & Designing for Biodiversity Southwark Bridge RoadSE1 London United Kingdom. 28 February 2013 SCIBE PhD Conference 2013 Within the Limits of Scarcity University of Westminster Marylebone Campus.35 Marylebone RdNW1 5LS London. United Kingdom February 26, February 28, 2013 Ecobuild 2013 ExCeL, London. 5-7 March Dream Builders: Daniel Libeskind. RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 12 March 2013 Dream Builders: Norman Foster.RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 09 April 2013 Istanbul INN London.Victoria House. Bloomsbury Square. London, London WC1B 4DA Friday, 12 April April 2013 Landscape Institute CPD Day. Manchester.18 April 2013 HUB Breakfast Talk- Environment, energy, landscape a photographic journey. Hub Westminster 80 Haymarket. SW1Y 4TQ London. United Kingdom. April 23, 2013 TALK: Raising the profile of community gardening through design The Library - 3Space Blackfriars. 58 Victoria Embankment. London, Gt Lon EC4Y 0DS. 3 May 2013 GLVIA Masterclass London.15 May 2013 Pathway to Chartership Exams. GLVIA Masterclass. London. 15th May 2013 RHS Chelsea Flower Show 2013.London. 24 May 2013 Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi / Kasım 2013 Adana ( Düzenleme Kurulu Bşk.) Dönüşen Peyzaj Atölyesi / 30 Ekim 2013 Bartın (Danışman) 17

18 Geçmiş, Şimdi ve Gelecekte Amasra Paneli / 25 Aralık 2013 (Danışman) Orman Fakültesi 9. Doktora/Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları Temel Olğun, Bartın ve Ankara Kenti Parklarındaki Çocuk Oyun Alanlarının Peyzaj Kalitesi Açısından Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi (2012- devam etmekte) Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tez İzleme Komitesi Üyesi. (2012-devam ediyor), Öğrenci: Derya Duran Gökalp / Danışman Prof.Dr. Murat Ertuğrul Yazgan. İran-Merağa İli Peyzaj Özelliklerinin Turizm Potansiyeli ve Hareketliliği Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tezi (Nisan-2013), Öğrenci: Parvin Heydarzadegan / Danışman Prof. Dr. Mükerrem Arslan. Kurşun, S.N. Fiziksel Engellilerin Kentsel mekânları Kullanım Olanaklarının İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği nde İncelenmesi. Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Danışman: Doç.Dr. Sebahat Açıksöz (Devam ediyor). Bollukcu, P. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Danışman: Doç.Dr. Sebahat Açıksöz (Devam ediyor). Şule YILDIZ, Ekolojik Kıyı Planlaması; Bartın Güzelcehisar Örneği Yüksek Lisans Tezi (2012- devam etmekte) Feride Kübra AŞKIN, Safranbolu Geleneksel Yerleşim Dokusunun Ekolojik Tasarıma Yönlendirici Etkisi Yüksek Lisans Tezi (2013- devam etmekte) Ahmet Ergün (2013-Devam Ediyor). Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzası nda Arazi Kullanım Durumunun Su Verimi Açısından İrdelenmesi. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Çiğdem Bogenç (Devam ediyor). Sürdürülebilir Tarihi Kent Gelişimi için Peyzaj Planlama Stratejileri, Safranbolu Örneği, Doktora Tezi. Onur Öztürk (Devam ediyor). Kocaeli ve Sabancı Üniversiteleri Merkez Yerleşkeleri Dış mekanlarının Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. 18

19 3.3. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.; r1l Prof.Dr.; r1l Arş.Gör.; r1l Doç.Dr.; r1l Yrd.Doç.Dr.; r1l 1. SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar Cabuk Y., Karayilmazlar S., Onat S. M. and Kurt R., (2013): Econometric modeling and projection of production, import and export of particle board industry in Turkey, International Journal of Physical Sciences Vol. 8(5), pp , 9 February N. Tankut, A.N.Tankut, M.Zor. Mechanical Properties of Heat Treated Wooden Material Utilized in the Construction of Outdoor Sitting Furniture Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38(1): (2014) İstek, A; Aydemir, D; Eroglu, H.: Combustion properties of medium density fiberboard coated by a mixture of calcite and various fire retardants. Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry. 37(5), (2013) Gunduz, G., Yaman, B., Ozden, S., Donmez, SC., Anatomy of Wooden Core of Ottoman Composite Archery Bows, Sains Malaysiana 42(5)(2013): Ibrahim Tumen, Fred J. Eller, Carol A. Clausen, Jeff Teel, Antifungal Activity of Heartwood Extracts from Three Juniperus Species, Impact factor:1.41, Bioresources, 8 (1), 12-20, (2013). SCI-A Ibrahim Tumen, Esra Küpeli Akkol, Fred J. Eller, Ipek Süntar, Hikmet Keleş, Topical Wound Healing Effect and Phytochemical Composition of Heartwood Essential Oils of Juniperus virginiana 19

20 L., J. occidentalis Hook. and J. ashei J. Buchholz, Impact factor:1.40, Journal of Medicinal Food, 16(1): 48-55, (2013). SCI-B Cabuk Y, Karayilmazlar S, Onat S,M and Kurt R (2013) Econometric Modeling and Projection of Production, İmport and Export of Particle Board Industry in Turkey, International Journal of Physicial Sciences, 8(5): Gülsoy, S.K., Tufek, S Effect of chip mixing ratio of Pinus pinaster and Populus tremula on kraft pulp and paper properties. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(6), Gülsoy, S.K., Kustas,S., Erenturk, S The Effect of Old Corrugated Container (OCC) Pulp Addition on the Properties of Paper Made with Virgin Softwood Kraft Pulps. Bioresources, 8(4): Abdullah İstek, Deniz Aydemir ve Hüdaverdi Eroğlu (2013). Combustion properties of mediumdensity fiberboards coated by a mixture of calcite and various fire retardants. Turkish Journal of Agriculture And Forestry, 37 (5): SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlar SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı Yayınızın Yılı Yayınınıza Aldığınız Atıf Sayısı Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz Aşkin, A, Çabuk Y., Karayilmaz,S., (2013): Forest Industry Engineering Education and Its Importance In The World And In Turkey,The Fifth International Congress of Educational Research, 6-9 June, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, TURKEY. Tankut, N., National Presentation about Forestry Faculties and Studies in Turkey. COST FP1303: Performance of bio-based building materials, Paris, Fransa İstek, A., Sıradağ, H.: The effect of Density on Particleboard Properties. ICFS, International Caucasion Forestry Symposıum October 2013 Artvin Turkey. COST FP1105 Aksiyonu İtalya WG3 Task Group toplantısı (2014): Principles of cell Wall assembly Understanding and Implementation. Hemicelllulose January, Rome, ITALY İlhami Emrah Dönmez, Harzemşah Hafızoğlu, Ayben KILIÇ Effect of Altitue on the Main Chemical composition of Scots pine ( Pinus sylvestris L).International Caucasian Forestry Symposium, Artvin Çoruh Üniversitesi, October 2013, pp H. Sivrikaya, A. Can, Water repellent efficiency of wood treated with copper-azole combined with silicone and paraffin emulsions. COST FP0904 & FP1006 International Workshop. Characterization of 20

21 modified wood in relation to wood bonding and coating performance. Rogla, Slovenia, October 16th 18th, 2013 Aşkın A, Çabuk Y ve Karayılmazlar S (2013) Forest Industry Engineering Education and Its Importance in the World and in Turkey, 5. International Congress of Educational Research, Çanakkkale, Deniz Aydemir (2013). Foaming of Cellulosic Particle Filled Styrene Maleic Anhydride Composites. Poznan University, Department of Life Science, 5-10 September Oral Presentation. 5. Ulusal Sözlü Bildirilerimiz Aşkın, A, Çabuk Y., Karayılmaz,S., (2013): Mobilya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bir Bakış, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eylül, Balıkesir. Kurt R., Karayılmazlar S., Çabuk Y., (2013): Odun Dışı Orman Ürünlerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Dış Ticaret Analizi, 2023 e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Orman Mühendisleri Odası, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya, s: Nurgül TANKUT, Eser SÖZEN. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Performans Testleri; Sandalye Örneği. II. Ulusal Mobilya Kongresi Nisan Denizli, s Bülent Kaygın ve Deniz Aydemir (2013). Bartın Orman Fakültesi nde Orman Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Kasım 2013, İstanbul. Kurt R., Karayılmazlar S., Çabuk Y., (2013): Odun Dışı Orman Ürünlerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Dış Ticaret Analizi, 2023 e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Orman Mühendisleri Odası, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya, s: Nurgül TANKUT, Eser SÖZEN. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Performans Testleri; Sandalye Örneği. II. Ulusal Mobilya Kongresi Nisan DENİZLİ. Can, A., Yıldız, S. Endüstriyel Ölçekte Isıl İşlem Uygulanan Bazı Odun Örneklerinde Vida Tutma Direnci Ve Mantar Çürüklük Testi Performansı. II.Ulusal Mobilya Kongresi Nisan 2013 Denizli 6. Uluslararası/Ulusal Posterlerimiz H. Sivrikaya, C. Duran, H. Hafızoğlu, İ. Tümen, A. Kılıç, İ. E. Dönmez Determination of inorganic constituents in the cones-berries of coniferous species natively grown in Turkey. Final meeting of Cost action FP0901 "Biorefinery analytics Outcomes from FP0901" Åbo Akademi University, Department of Chemical engineering17-18th of September, Åbo/Turku, Finland (2013) Aşkın A, Çabuk Y ve Karayılmazlar S (2013) Mobilya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bir Bakış, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, İş sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Balıkesir,147 (Poster Bildiri). 21

22 Orman Fakültesi 7. Yürüttüğünüz/Görev Aldığınız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Gündoğan M., Karayılmazlar S., Küçükönder H., Apaydın F., Ceyhan M.S., Kırmacı V., (2013) Batı Karadeniz Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Sektör Analizi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Sözleşme No: TR81/12/DFD/06, Bartin Üniversitesi Yayinlari No:9, 478 s. Karayılmazlar S., (2013): Modelling Our Sailing Tradition, Lıfelong Learnıng Programme Grundtvıg Workshops Projesi, AB Ulusal Ajansı. Ali Naci TANKUT, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042 TÜBİTAK, COST, Proje Araştırıcısı, Devam ediyor. Nurgül TANKUT, Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mobilyada Kullanılabilirliği, Proje Yürütücüsü, BU. BAP, Nurgül TANKUT, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Proje Danışmanı, TUBİTAK-COST Projesi, Nurgül TANKUT, TUBİTAK COST FP1303: Performance of bio-based building materials. Yönetim Komitesi Üyesi Gökhan GÜNDÜZ, Selüloz Nanofibril ve Nanokil ilaveli PVA Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karekterizasyonu, BAP projesi, Proje Arastiricisi, Bülent KAYGIN, Yükselti Farkının Ağaç Türünün Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerine Etkisi, Proje Yürütücüsü, BU. BAP, İbrahim TÜMEN, Farklı Bölgelerden Alınan Sahil Çamının (Pinus pinaster Ait.) Fitokimyasal Bileşimi, Antioksidan, Yara İyileştirici ve Antienflamatuar Aktivitesinin Değerlendirilmesi Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü, Proje Kod No:BAP Hüseyin SİVRİKAYA, Bakır Azol ve Su İtici Maddelerle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemenin Dış Ortam Performansının Araştırılması. Bartın Üniversitesi BAP Projesi, Yürütücü, Proje Kod No: BAP Ayhan GENCER, Adi Fındık (Corlyus avellana L.) nın Kâğıt Hamuru Üretimine Uygunluğu, Proje Yürütücüsü, BU. BAP, Deniz AYDEMİR, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Proje Yürütücüsü, TUBİTAK-COST Projesi, Deniz AYDEMİR, Bazı Odun Özelliklerinin ANSYS Programıyla İncelenmesi, Proje Yürütücüsü, BU. BAP,

23 Sezgin Koray GÜLSOY, TÜBİTAK-COST-Kraft kağıt hamuru üretiminde bazı bor bileşiklerinin kağıt hamuru verimi ve polisakkarit bileşimine etkileri, Araştırmacı. Yıldız ÇABUK, Modelling Our Sailing Tradition başlıklı Grundtvig Projesi (EU Lifelong Learning Programme) Rıfat KURT, Batı Karadeniz Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Sektör Analizi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Sözleşme No: TR81/12/DFD/06, Bartin Üniversitesi Yayinlari No:9, 478 s., 2013, (Araştırmacı) (BAKKA PROJESİ) Rıfat KURT, Modelling Our Sailing Tradition, lıfelong learnıng programme Grundtvıg Workshops projesi, AB Ulusal Ajansı, (Araştırmacı) (GRUNDTVIG PROJESİ) Ahmet CAN, Bakır azol ve su itici maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemenin dış ortam performansının araştırılması. Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Kod No: Arastirmaci Eser SÖZEN, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042. TÜBİTAK COST Projesi. Bursiyer Eser SÖZEN, Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mobilyada Kullanılabilirliği BAP Projesi, Araştırmacı. 8. Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar Selman KARAYILMAZLAR, V. Havza Yönetimi Çalıştayı,Ulusal,200 Kişi, Bilimsel Komisyon, Bartın,2013 Nurgül TANKUT, Toplantı Katılımı ve sunumu, COST FP1303: Performance of bio-based building materials, Ocak, Paris, Fransa. Nurgül TANKUT, Toplantı Katılım ve sunumu, COST FP1303: Performance of bio-based building materials, Aksiyon başlangıç Toplantısı, Brüksel, Belçika Bülent KAYGIN, 1857 den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Kasım 2013, İstanbul. İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1203 grubu Portekiz Working Group toplantısı (2013): European non-wood forest products (NWFPs) network, June, Lisbon, Portugal. İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP0901 grubu Finlandiya Final Workshop toplantısı (2013): Analytical techniques for biorefineries, September, Turku, FINLAND 23

24 İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1105 grubu Trabzon Working Group toplantısı (2013): Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction and composition: implications for current products and new material innovation, October, Trabzon, TURKEY İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1105 grubu İtalya WG3 Task Group toplantısı (2014): Principles of cell Wall assembly Understanding and Implementation, January, Rome, ITALY Hüseyin SİVRİKAYA, ESF Exploratory Workshops, Marine woodborers : new frontiers for European waters. Venice (Italy), April Hüseyin SİVRİKAYA, COST FP1006 Workshop: Process and Service life modelling. Ghent, April 2013, Het Pand, Ghent University, Onderbergen 1, 9000 Ghent Belgium. Hüseyin SİVRİKAYA, Joint COST FP1006 Parallel Session: Surface Modification of Wood-based and Lignocellulosic Materials by Irradiation. 18 September 2013, Kuşadası, Turkey. The 18th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (September 15-20, 2013). Hüseyin SİVRİKAYA, Characterization of modified wood in relation to wood bonding and coating performance. Joint focus workshop of COST Action FP1006 & FP October, 2013 Rogla, SLOVENIA 9. Danışmanlığını Yaptığınız Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Gülay Şener (Doktora): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Rıfat Kurt (Doktora): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Ünal Farsak (Yüksek Lisans): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Emrah Başak (Yüksek Lisans): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Timuçin BARDAK (Doktora 2013) Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Ali Naci Tankut, Bartın Hasan KURBAN (Yüksek Lisans 2013) Bartın ilinde mobilya üretimi yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ergonomik açıdan gürültü, titreşim ve ortamdaki partikül miktarı analizlerinin yapılması ve olası etkilerinin incelenmesi, Ali Naci TANKUT, Bartın Murat KAHVECİ (Yüksek Lisans 2013) Zonguldak ilinde mobilya üretimi yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ergonomik açıdan gürültü, titreşim ve ortamdaki partikül miktarı analizlerinin yapılması ve olası etkilerinin incelenmesi, Ali Naci TANKUT, Bartın Gökhan Yalçınkaya, Yonga Levhaların Yanmaya Dayanım Özelliklerinin İyileştirilmesi, Abdullah İSTEK 24

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Fakültemiz 11.07.1992 tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur.

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Fakültemiz ilk olarak 10.09.2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi, 17 Mayıs 2007 Tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Erciyes Üniversitesi

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I.GENEL BİLGİLER 4-32 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Haziran 2013 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C. İDAREYE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon...2 B. Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa YILI FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. KURULUŞ 3 1.2. YERLEŞİM 3 1.2.1. Merkez Yerleşke 3 1.2.2. Güney Yerleşkesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 I) GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra

Detaylı