BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 SUNUŞ Fakültemiz tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Orman Fakültesinde halen üç bölüm bulunmaktadır. 1. Orman Mühendisliği 2. Orman Endüstri Mühendisliği 3. Peyzaj Mimarlığı (Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2013 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Saygılarımla. Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU Dekan V. 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz PERSONEL DURUMU Bartın Orman Fakültesi Akademik ve İdari Personel Şeması Akademik - İdari Personel Durumu-Görev tanımları BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI Orman Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU BÜTÇE ÖDENEKLERİ Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu TESİSLER ÖNERİLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 ORMAN FAKÜLTESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Bartın Orman Fakültesi tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış ve 1997 de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinin halen üç bölümü bulunmaktadır: 1. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, MİSYONUMUZ Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel, ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek. VİZYONUMUZ Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır. 4

5 2. PERSONEL DURUMU 2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI DEKAN Prof.Dr. Selman KAYAYILMAZLAR DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU BÖLÜMLER Fakülte Sekreteri Mustafa KAYA Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan V. Doç.Dr. Bülent KAYGIN 7 Prof.Dr. 4 Doç.Dr. 15 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr. Gör. 3 Araş.Gör. 1 Prof.Dr. 2 Doç.Dr. 9 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 6 Araş.Gör. 3 Prof.Dr. 6 Doç.Dr. 5 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 6 Araş.gör. Personel İşleri İdari ve Mali İşler Dekan Sekreterliği Öğrenci İşleri Evrak Kayıt Bölüm Sekreterlikleri Kat Görevlileri ve Temizlik Görevlileri 5

6 BÖLÜM Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Orman Mühendisliği * Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı * TOPLAM GENEL TOPLAM= 70 Öğretim Elemanı 2.2. Akademik Personel Durumu *35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar. Fakültemizde 11 Profesör, 12 Doçent, 29 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 15 Araştırma Görevlisi toplam 70 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesine devam edilmektedir İdari Personel Durumu 1 Fakülte Sekreteri 1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD de 13/ b-4 e göre görevlendirme) 1 Şef 7 Bilgisayar İşletmeni 2 Memur 3 Yardımcı Hizmetli TOPLAM=15 kişi 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 7 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 3 Yardımcı hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak üzere genel idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari personelden 3 kişi (1 Şef, 2 Memur) bölüm sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek lisans ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm ile Fakülte Dekanlığı arasındaki yapılması gereken yazışmalar yürütülmektedir. DEKAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI 6

7 Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşü alındıktan sonra rektörlüğe sunmak. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak. Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetici olarak elinde bulundurmak. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek. Tasarruf ilkelerine uygun davranmak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri diğer işleri ve işlemleri yapmak. DEKAN YARDIMCISI Dekanın verdiği görevleri yapmak. Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak saklamak. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. Fakültenin yürüteceği tüm organizasyonlarda (Kongre, Seminer, Panel) fakülte sekreteri ile koordineli çalışarak organizasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata geçmek. Fakültenin satın alma komisyonunda görev yapmak. Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek. Fakültenin eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak. Ulusal alanda atölyeleri düzenlemek..bağlı olduğu süreç ile üst yönetici (leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. BÖLÜM BAŞKANI Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. ÖĞRETİM ÜYESİ Yükseköğretim Kurumlarında ve kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve ders vermek, bölümünde hazırlanan proje hazırlıklarını yapmak ve seminer, panel ve konferansları yönetmek, Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücretiyle görevlendirilen öğretim elemanıdır. 7

8 FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte idari teşkilatında buluna birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurallarda alınan kararların yazılması, üyelere imzalatıldıktan sonra korunması ve saklanmasını sağlamak, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu kararlarını ilgili şahıs ve birimlere iletmek, dosyalayıp muhafazasını sağlamak, Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak, Dekanlığın yazışmalarını yürütmek, Dekanlığın protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Dekan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar, fotokopi, yazıcı ve benzeri ofis makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak, bu makinelerin iş amacı dışında kullanılmasını kesinlikle yasaklanmasını sağlamak, İdari personelin kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenin aylık ve yıllık kullanım istatistiklerini rapor haline getirmek, İdari akademik personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak, Fakülte bütçesinin yapılmasını sağlamak, idari teşkilat için kurulan ofislerde yapılması gereken resmi işleri zamanında eksiksiz ve yasa ve yönetmelik yönergelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ve takibini yapmak. PERSONEL İŞLERİ Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin özlük İşleri, öğrenci işleri, idari ve mali işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak, Fakülte Sekreteri izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek. DEKAN SEKRETERİ Dekanlığa gelen konukların karşılaması ve ağırlanması., Dekan telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek. Dekanın bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajları hazırlamak. Dekanın maillerini kontrol edip ivedi ve önemli olanların çıktısını almak ve sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. İmza için gelen dosyaların giriş çıkışını sağlamak. Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını oluşturmak. EVRAK KAYIT Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak, posta, kurye veya kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye iletmek. Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. İDARİ VE MALİ İŞLER Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve Kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlilerine göndermek. Satın Alma, Doğrudan Temin, Ek ders ücretleri ve yolluk ödemelerinin hazırlanması, hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek. Fakülte Bütçesini Hazırlamak, Hazırlanan 8

9 Bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek, personel maaşlarının hazırlanıp ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile yapılan personelin giriş çıkış tescillerinin yapılması. Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek, öğrencilerin kayıt dönemi ve ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak, öğrenci kimlik belgelerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak, öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek, öğrenci dosyalarını düzenlemek ve saklamak, öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak,öğrencilerin sağlık ile ilgili işlemlerini yapmak ve dosyalamak, erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip etmek, öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak, öğrencilerle ilgili transkript belgelerini hazırlamak, öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları hazırlamak, Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI 3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.:1 Arş.Gör.:3 Prof: 7 Doçent :4 Yrd.Doç.: 15 1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s ATMİŞ, E., ÇİL, A. (2013), Sustainable Forestry in Turkey. (Journal of Sustainable Forestry tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 2. ATMİŞ E., GÜNŞEN H.B., YÜCEDAĞ C. ve LİSE W. (2013), Status, Use and Management of Urban Forestry in Turkey. Journal of South-East European Forestry. (Scientific Journal for Forestry of South Eastern Europe-SEEFOR tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir) 9

10 3. Yaman, B., Köse, N. ve Ü. Akkemik, Changes in Stem Growth Rates and Root Wood Anatomy of Oriental Beech after a Landslide Event in Hanyeri-Bartın, Turkey, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, in press (2013). 4. Durkaya, B., A. Durkaya, E. Makineci ve T. Karabürk. Estimating above-ground biomass and carbon stock of individual trees in uneven-aged Uludag fir stands", Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 22; No. 2 (2013) 2) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s ) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Yıllar Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje Adı ve Numarası, Toplam Bütçesi N. SARAÇOĞLU BAP. Yürütücü: Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU Proje Adı: Söğüt Çelikleriyle tesis edilen enerji plantasyonlarının birinci yıl başarı düzeylerinin belirlenmesi Proje No: Toplam Bütçesi: 2000 TL 2. E. ATMIŞ BAP. Yürütücü: Prof. Dr. Erdoğan ATMIŞ Proje Adı: Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar Proje No: Toplam Bütçesi: 6000 TL 3. A. TOPER KAYGIN BAP. Yürütücü: Azize TOPER KAYGIN Proje Adı: Karabük İli Merkez İlçenin Gündüz Kelebekleri (Rhopalocera:Lepidoptera) Faunası Proje No: Toplam Bütçesi: 3000 TL 4. B. YAMAN BAP. Yürütücü: Doç. Dr. Barbaros YAMAN Proje Adı: Anadolunun Bazı Doğal Odunsu Türlerinde Yıllık Halka Anatomisine Ekstrem Kuraklıkların Etkisi Proje No: Toplam Bütçesi: 6000 TL 5. H. Barış ÖZEL BAP. Yürütücü: Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL Proje Adı: Kastamonu-Araç yöresi Sarıçam (Pinussylvestris L.) meşcerelerinde doğal gençleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler Proje No: Toplam Bütçesi: 2000 TL 6. N. Kaan ÖZKAZANÇ TÜBİTAK. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Proje Adı: Bartın-Kastamonu Küre Dağları Milli Parkının Bartın İli Sınırlarında Kalan Çekirge (Insecta-Orthoptera) Türleri Proje No: 113O734 Toplam Bütçe: TL 7. Ş. PALTA BAP. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA Proje Adı: Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların Belirlenmesi Proje No: Toplam Bütçe: 6000 TL 4) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer 1. MELEMEZ K., TUNAY M., EMİR T. (2013) The Role of Seat Suspension in Whole-Body Vibration Affecting Skidding TractorOperators, Journal of Food, Agriculture&Environment 2013 Vol.11(1): , MELEMEZ K., TUNAY M., EMİR T. (2013) A Comparison of Productivity in Five Small- Scale Harvesting Systems, Small-scale Forestry, DOI /s ) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer EKİCİ B. (2013) Endüstri tesisleri ve yakın çevresindeki flora_ Kurucaşile örneği (Bartın). Ekoloji Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Tekirdağ. 6) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri Yıllar Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer DAŞDEMİR, İ Ormancılık İşletme Ekonomisi (2. Baskı). Bartın Üniversitesi Yayın 10

11 No: 10, Orman Fakültesi Yayın No: 6, ISBN , 407 s., Bartın. Orman Fakültesi 7) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Yıllar Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz) 1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi (A. U. Güvenli) 2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi (G. Güvenli) 3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) (E. Albas) Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR 1. Yüksek Lisans Tezi- Quercus robur L. (Saplı Meşe) ve Laurocerasus officinale Roemer (Karayemiş) Fidanı Yetiştiriciliğinde Asitbarik ve Beroksitin Etkileri Üzerinde Araştırma (A. Karabek) Prof. Dr. Metin SARIBAŞ 1. Yüksek Lisans Tezi Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinde Biyokütle Araştırmaları. (H. Yağcı) 2. Yüksek Lisans Tezi Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Sarıçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi. (E. Çarkacı) 3. Yüksek Lisans Tezi Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sahil Çamı Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi (G. Özçelik) Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU 1. Yüksek Lisans Tezi-Amasra Yöresinde Orman İçi Yolların Rekreasyon Amaçlı Kullanımının İncelenmesi (B. Yücel) 2. Yüksek Lisans Tezi Orman Ürünü İşleyen Tesislerde Risk Yönetim Prosesi (Kontrplak Fabrikası Örneği) (E. Calay) Prof. Dr. Metin TUNAY Doktora Tezi - Yarı Kurak ve Tuzlu Topraklarda Etkili Doğal Mikroorganizmaların Fidan Gelişimi Üzerindeki Etkisi (N. Demir) 2. Yüksek Lisans Tezi Kayında 0,2 0,7 Kapalılık Derecelerindeki Meşcerelerde İşlem Görmüş Tohumlarla Yapılan Ekimlerin Gençleştirme Başarısı Üzerine Olan Etkisi (Bartın Yöresi Örneği) (R. Kalmaz Kaptan) Prof. Dr. Erol KIRDAR 1. Yüksek Lisans Tezi Karabük İli Safranbolu İlçesinin Kelebek (Lepidoptera) Türleri (Z. Kavaklı) 2. Yüksek Lisans Tezi Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge (Insecta: Ortheptera) Türleri (M. Özkaynak) Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN 1.Yüksek Lisans Tezi - Mor Çiçekli Ormangülü Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (G. Önal) 2. Yüksek Lisans Tezi - Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü Maki Alanlarının Biyokütle Depolama Kapasitelerinin Araştırılması. (A. Sabancı) 3. Doktora Tezi Sosyo-Ekonomik Durum Envanteri ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması (S. Kaptan) Doç. Dr. Ali DURKAYA 1. Yüksek Lisans Tezi Bartın Yenihan Bölgesi Ormanlarında Vejetasyon Etütleri ve Meşcere Kuruluş Özelliklerinin Belirlenmesi (S. Üzgün) Doç. Dr. Murat ERTEKİN 1. Yüksek Lisans Tezi Bartın İli Av ve Yaban Hayatı Potansiyeli ve Avvı Profilinin Belirlenmesi (G. A. Keleş) 2. Yüksek Lisans Tezi Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (Y. Yeşilbaş) 3. Yüksek Lisans Tezi Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (M. Yılmaz) 11

12 Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Orman Fakültesi 1. Yüksek Lisans Tezi Saf ve Karışık Meşcerelerde Karbon Depolama Kapasitelerinin Biyokütle Modelleri ve BEF Katsayıları Yardımıyla Tespitinin İncelenmesi. (E. Okan) 2. Yüksek Lisans Tezi Çerkeş Orman İşletme Şefliği Doğal ve Plantasyon Genç Sarıçam Bireylerinin Toprak Üstü ve Toprak Altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi. (Ş. Ulu) Yrd. Doç. Dr. Birsen DURKAYA 1. Yüksek Lisans Tezi Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Dinamik Bir Yapıya Kavuşturulması (Ankara-Güvem İşletme Şefliği Örneği) (S. Saraçlı) Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU 1.Yüksek Lisans Tezi - Bartın da Arazi Kullanımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (F. E. Demir) Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL 1. Yüksek Lisans Tezi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında son 10 yılda gerçekleşmiş olan yangınlar ve abiyotik afetler sonrasında yapılan çalışmaların incelenmesi. (Ö. Mersin) 2. Yüksek Lisans Tezi Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Yangınlarında Kullanılan Kara Araçlarının ve İşçilerin Değişen Arazi Şartlarındaki Performansı. (M. Kol) 3. Yüksek Lisans Tezi Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ne Ait Orman Yangını Risk Haritasının Yapılması (S. Uysal) Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL 1. Yüksek Lisans Tezi Ovacuma Yöresi Kayın Meşcerelerinde Gençleştirme Çalışmalarının Yaprak Alan İndeksi, Ölü Örtü ve Toprak Özelliklerine Etkisi (S. Sugeçti) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENSOY 1. Yüksek Lisans Tezi - Çanakkale-Çan Yöresi Kazdağı Göknarı na (Abies nordmanniana (Stev.) Spach. subsp. equi-trojani) ait ibre, ölü örtü ve toprakların bazı bitki besin maddesi (C, N, P, K, Ca ve Mg) konsantrasyonları (F. Özbek) Yrd. Doç. Dr. İlyas BOLAT 1. Yüksek Lisans Tezi Bartın Yöresinde Söğütlerde Zarar Yapan Böcekler (İ. Aşık) 2. Yüksek Lisans Tezi Ordu Yöresi Kabuk Böceği (Curculionidae: Scolytinae) Türleri (B.Yiğit) Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ 1. Yüksek Lisans Tezi Endemik Sideritis Dichotama Huter Türünün Palinolojik ve Anatomik Özellikleri (İ. Yalçın) Yrd. Doç. Dr. Burçin EKİCİ 12

13 3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prof: 1 Doç.:2 Arş.Gör: 6 Öğr.Gör: 1 Yrd.Doç.: 9 1. SCI / SSCI ve Alan Endeksi Kapsamındaki Yayınlar Hepcan, S., Hepcan, C.C, Kilicaslan, C., Ozkan, M.B., Kocan, N., Journal of Coastal Research, Vol:29, No:2, Year:March 2013, Page: , Analyzing Landscape Change and Urban Sprawl in a Mediterranean Coastal Landscape: A Case Study from Izmir, Turkey. Görmüş S. Oğuz D Kırsal Yerleşim ve Korunan Alan Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesinde Peyzaj Karakter Analizinin Rolü: Kapısuyu Havzası Örneği. AÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 19 ( ), Ankara. Tecimen, H.B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., (2013). Net Nitrogen Mineralization and Nitrification Rates in Different Land Uses. Fresenius Environmental Bulletin, 22: Öztürk, M., Copty, N., Saysel, A.K., (2013). Modeling the Impact of Land Use Change on the Hydrology of a Rural Watershed. Journal of Hydrology, 497: Öztürk, M., Bolat, İ., (2014). Transforming Pinus pinaster Forest to Recreation Site: Preliminary Effects on LAI, Some Forest Floor, and Soil Properties. Environmental Monitoring and Assessment, DOI /s SCI / SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlar Cengiz, B Dünyadan Üniversite Yerleşkeleri: ABD ve Almanya Örnekleri. Bartın Üniversitesi Yerleşkesi Brifingi. 18.Ocak Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Toplantı Salonu. Bartın. 13

14 Cengiz, B ABD ve Almanya dan Akarsu Peyzajları. 02.Nisan Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Salı Seminerleri. Amfi-A, Bartın. Cengiz, C., Urban ecology, Advances in Landscape Architecture. (Ed. M. Ozyavuz), InTech Open Access Publisher, ISBN , pp , Croatia, (2013). Cengiz, B., Urban River Landscapes, Advances in Landscape Architecture. (Ed. M. Ozyavuz), InTech Open Access Publisher, ISBN , pp , Croatia, (2013). Gökyer, E Bartın Kenti ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi ve Parçalılık Üzerine Bir Araştırma, Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi, (10), Kocan, N., African Journal of Agricultural Research, Vol:8(29), DOI: /AJAR , Year:1 August 2013, Page: , ISSN: X, Re-qualifying Historical Spaces:Usak Historical Train Station. Sarı Nayim, Y. (2013) Analysis of Landscape Elements Important for Coastal Geomorphology İn Amasra Touristic Settlement And Evaluations on Their Sustainability, Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Cambridge Scholars Publishing, UK. Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S Mapping and modelling of village landscape character. Digital LA Connectivity and Collaboration in Planning and Design, 6-8 Haziran 2013 Almanya. Görmüş S., Peyzaj ekolojisi ve Doğa Toplum İlişkisi Peyzaj Mimarlığı Dergisi, Sayı: , Ankara 3. SCI / SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayıları Yayın Yılı Alınan Atıf Sayısı Uluslararası Sözlü Bildiriler Gökyer, E., Dönmez Y A Research on Ecological Effects of Land Use Changes (Case of Bartın Province), International Caucasian Forestry Symposium. Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Peyzaj Onarım Süreci, Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayın No: 21, Bildiri Kitabı, 8-10 Kasım 2013, İstanbul, , (2013). Cengiz, C., B. Cengiz, The Environmental Impacts of Opencast Mining Areas in City of Bartın (Turkey) and Its Landscape Restoration Strategies, ISEEP th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey, (Abstract), pp 51, (2013). Nayim, B.N. (2013) Gelecek Alan Kullanımlarının Tahmininde LUCIS Yönteminin Kullanımı, GEOMED Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu, Haziran 2013, Kemer-Antalya. Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S Mapping and modelling of village landscape character. Digital LA Connectivity and Collaboration in Planning and Design, 6-8 Haziran 2013 Almanya Görmüş. S Land use Effects on Landscape Diversity in Protected areas. ICOEST, Haziran 2013, Nevşehir. 14

15 Öztürk, M., Copty, N., Saysel, A.K., (2013). Sensitivity of the Hydrodynamics Model to Different Land Uses. İstanbul International Solid Waste, Water and Wastewater (3W) Congress, May 22-24, 2013, İstanbul. Öztürk, M., Bolat, İ., (2013). Seasonal Pattern of Leaf Area Index (LAI) for Pinus pinaster Plantation in Bartın Urban Forest. International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26, 2013, Artvin. 5. Ulusal Sözlü Bildiriler Kaplan, A., Koçan, N., Balık, G., Malkoç True, E., Nurlu, E., Türkyılmaz Tahta, B., Hepcan, Ş., Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, Kasım 2013, Adana. Foça Yarımadası nın Bölge-Kent Yerleşimi İlişkisinde Okunması: Planlama ve Tasarım Stüdyoları Deneyimi, Sözlü Bildiri, Sayfa: Açıksöz, S., Bollukcu P., Cengiz Gökçe G Dönüşen Peyzaj ve Kentsel Tarım: Baix Llobregat Tarım Parkı, Barselona, İspanya. Dönüşen Peyzaj Konulu Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım 2013, s , Adana. Bollukcu P., Açıksöz, S Kalkınma Planlarının Kırsal kalkınma Açısından Değerlendirilmesi ve Bartın-Arıt Çayı Havzasına Yansıma(ma)ları. Dönüşen Peyzaj Konulu Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım 2013, s , Adana. Cengiz S. Görmüş S, Çakır G. Toklu Ö. Ekolojik Ulaşım Planlaması: Bartın Örneği Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, , Adana Görmüş S., Oğuz D., Cengiz S. Peyzaj Karakter Analizi Yaklaşımlarının Ekolojik Boyutu. Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, , Adana Öztürk, M., Ergün, A., (2013). Peyzaja Yeni Akademik Teşkilat Önerisi, , TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi (Dönüşen Peyzaj), Kasım 2013, Adana. Atmış, E., M. Artar, Türkiye de Korumadan Kullanmaya Yönelen Doğa Koruma Politikalarının Değerlendirilmesi e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 31 Ekim-3 Kasım 2013/Antalya. Orman Mühendisleri Odası Yayını. S: Aktaş M.C., M.Artar, Atatürk Orman Çiftliği Üzerinden Dönüşüm. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi Kasım 2013 Adana. Sf Uluslararası/Ulusal Posterler Keçecioğlu, P., Cengiz, G. İyileştirme Bahçelerinde Tasarım Kriterleri ve Bitki Kullanımının İrdelenmesi konulu poster bildiri - V. Süs Bitkileri Kongresİ, 6-9 Mayıs 2013, 119, Yalova, (2013). (Hakem değerlendirmesinde) Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, Fidanlıklarda Doğal Bitki Materyalinin Saptanması: Bartın Örneği, V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, 119, Yalova, (2013). (Hakem değerlendirmesinde) Cengiz, B., B. Bekci, C. Cengiz, Bartın Kent Kullanıcılarının Süs Bitkilerine Olan Talebinin İrdelenmesi, V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs 2013, 148, Yalova, (2013). (Hakem değerlendirmesinde) Cengiz, C., B. Cengiz, Ş. Yıldız, Rural Tourism Planning Strategies in Coastal Settlement of Bartın- Güzelcehisar (Turkey), ISEEP th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey, (Abstract), pp 138, (2013). (poster) Görmüş S, Aydın T. Yücekaya G., Gökçek F.K Çevre Okuryazarlığı Yaklaşımı İle Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin Değerlendirilmesi. Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, , Adana 15

16 7. Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TÜBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v. s.) Türkyılmaz, Ş., Koçan, N., TÜBİTAK 4004, 113B031 Liseliler Doğa Eğitiminde 2013, Ağustos 2013, Uşak, Proje Yürütücü Yardımcısı. Amasra Tarihi Kent Dokusu ve Yakın Çevresinin Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP , Kapsamlı Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi Bülent CENGİZ, (2011-devam ediyor). Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Kapsamlı Araştırma Projesi, BAP , Proje Yöneticisi Banu BEKCİ, (2012-devam ediyor). Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2011 (Devam ediyor). Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı Sebahat AÇIKSÖZ, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi Araştırmacı Sevgi GÖRMÜŞ (TÜBİTAK/ÇAYDAG) Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği Proje Yürütücüsü Sevgi GÖRMÜŞ (TÜBİTAK/TOVAG) Kentsel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Tarımsal Peyzaj Karakterinin Rolü: Bartın Örneği Proje Yürütücüsü Sevgi GÖRMÜŞ. (BÜ-BAP-COST) Bartın İli Güzelcehisar-Kızılkum Kıyı Yerleşimleri Arasındaki Biyotop Karakteristiklerinin Belirlenmesi, , Proje Yürütücüsü Yeliz SARI NAYİM, Bartın Üniversitesi BAP Projesi. Tecimen, B., Sevgi, O., Yurtseven, H., Sevgi, E., Öztürk, M., Farklı Ekosistem Birimlerinde Azot Mineralizasyonu Üzerine İncelemeler, , İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2313). Öztürk, M., Kara, Ö., Bolat, İ., , Bartın Çayı Havzası nda Arazi Kullanım Durumu ve Uygunluk Sınıflandırması, Kapsamlı Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), BAP Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar (BAP Projesi) 8. Düzenlenen/Katılınan Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar ISEEP th International Symposium on Ecology and Environmental Problems. December 18-21, 2013, Antalya, Turkey. Korunan Alanlar Çalıştayı. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VII. Bölge Müdürlüğü/ Kayseri Şube Müdürlüğü, Haziran 2013, Kayseri. Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı Öğretiminin 45. Yılı açılış etkinliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 4-5 Ekim 2013, Ankara. TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu, 26 Ekim 2013, Ankara. Dönüşüm Atölyesi. Bartın Üniversitesi Bartın PMOGenç, 30 Ekim 2013, Bartın. 16

17 Alan Koruma Metodolojisi ve Güncel Gelişmeler Konulu TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parkler Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programı, Eğitmen, 4-8 Kasım 2013, Antalya. GEOMED Uluslar arası Coğrafya Sempozyumu, Haziran 2013, Kemer-Antalya. ICOEST, Haziran 2013, Nevşehir. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi (Dönüşen Peyzaj), Kasım 2013, Adana. İstanbul International Solid Waste, Water and Wastewater (3W) Congress, May 22-24, 2013, İstanbul. International Caucasian Forestry Symposium, October 2013, Artvin/Turkey. V. Süs Bitkileri Kongresi, Mayıs 2013, Yalova. Flower Show Süs Bitkileri Fuarı Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Organizasyonu 8-10 Kasım 2013, İstanbul. Desert Restoration Bites - six tales from six continents. University of Greenwich, London. 8th January Dream Builders: Santiago Calatrava. RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 29 January 2013 Tom Turner: Buddhist Gardens - and a Landscape Design for the Druk White Lotus School in Ladakh. King William 315 Lecture Theatre (LT KW315).Old Royal Naval College London. SE10 9LS London. United Kingdom 26 February Green Infrastructure & Designing for Biodiversity Southwark Bridge RoadSE1 London United Kingdom. 28 February 2013 SCIBE PhD Conference 2013 Within the Limits of Scarcity University of Westminster Marylebone Campus.35 Marylebone RdNW1 5LS London. United Kingdom February 26, February 28, 2013 Ecobuild 2013 ExCeL, London. 5-7 March Dream Builders: Daniel Libeskind. RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 12 March 2013 Dream Builders: Norman Foster.RIBA, 66 Portland Place London W1B 1AD. 09 April 2013 Istanbul INN London.Victoria House. Bloomsbury Square. London, London WC1B 4DA Friday, 12 April April 2013 Landscape Institute CPD Day. Manchester.18 April 2013 HUB Breakfast Talk- Environment, energy, landscape a photographic journey. Hub Westminster 80 Haymarket. SW1Y 4TQ London. United Kingdom. April 23, 2013 TALK: Raising the profile of community gardening through design The Library - 3Space Blackfriars. 58 Victoria Embankment. London, Gt Lon EC4Y 0DS. 3 May 2013 GLVIA Masterclass London.15 May 2013 Pathway to Chartership Exams. GLVIA Masterclass. London. 15th May 2013 RHS Chelsea Flower Show 2013.London. 24 May 2013 Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi / Kasım 2013 Adana ( Düzenleme Kurulu Bşk.) Dönüşen Peyzaj Atölyesi / 30 Ekim 2013 Bartın (Danışman) 17

18 Geçmiş, Şimdi ve Gelecekte Amasra Paneli / 25 Aralık 2013 (Danışman) Orman Fakültesi 9. Doktora/Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları Temel Olğun, Bartın ve Ankara Kenti Parklarındaki Çocuk Oyun Alanlarının Peyzaj Kalitesi Açısından Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi (2012- devam etmekte) Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tez İzleme Komitesi Üyesi. (2012-devam ediyor), Öğrenci: Derya Duran Gökalp / Danışman Prof.Dr. Murat Ertuğrul Yazgan. İran-Merağa İli Peyzaj Özelliklerinin Turizm Potansiyeli ve Hareketliliği Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tezi (Nisan-2013), Öğrenci: Parvin Heydarzadegan / Danışman Prof. Dr. Mükerrem Arslan. Kurşun, S.N. Fiziksel Engellilerin Kentsel mekânları Kullanım Olanaklarının İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği nde İncelenmesi. Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Danışman: Doç.Dr. Sebahat Açıksöz (Devam ediyor). Bollukcu, P. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Danışman: Doç.Dr. Sebahat Açıksöz (Devam ediyor). Şule YILDIZ, Ekolojik Kıyı Planlaması; Bartın Güzelcehisar Örneği Yüksek Lisans Tezi (2012- devam etmekte) Feride Kübra AŞKIN, Safranbolu Geleneksel Yerleşim Dokusunun Ekolojik Tasarıma Yönlendirici Etkisi Yüksek Lisans Tezi (2013- devam etmekte) Ahmet Ergün (2013-Devam Ediyor). Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzası nda Arazi Kullanım Durumunun Su Verimi Açısından İrdelenmesi. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Çiğdem Bogenç (Devam ediyor). Sürdürülebilir Tarihi Kent Gelişimi için Peyzaj Planlama Stratejileri, Safranbolu Örneği, Doktora Tezi. Onur Öztürk (Devam ediyor). Kocaeli ve Sabancı Üniversiteleri Merkez Yerleşkeleri Dış mekanlarının Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. 18

19 3.3. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2013 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.; r1l Prof.Dr.; r1l Arş.Gör.; r1l Doç.Dr.; r1l Yrd.Doç.Dr.; r1l 1. SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınlar Cabuk Y., Karayilmazlar S., Onat S. M. and Kurt R., (2013): Econometric modeling and projection of production, import and export of particle board industry in Turkey, International Journal of Physical Sciences Vol. 8(5), pp , 9 February N. Tankut, A.N.Tankut, M.Zor. Mechanical Properties of Heat Treated Wooden Material Utilized in the Construction of Outdoor Sitting Furniture Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38(1): (2014) İstek, A; Aydemir, D; Eroglu, H.: Combustion properties of medium density fiberboard coated by a mixture of calcite and various fire retardants. Turkısh Journal Of Agrıculture And Forestry. 37(5), (2013) Gunduz, G., Yaman, B., Ozden, S., Donmez, SC., Anatomy of Wooden Core of Ottoman Composite Archery Bows, Sains Malaysiana 42(5)(2013): Ibrahim Tumen, Fred J. Eller, Carol A. Clausen, Jeff Teel, Antifungal Activity of Heartwood Extracts from Three Juniperus Species, Impact factor:1.41, Bioresources, 8 (1), 12-20, (2013). SCI-A Ibrahim Tumen, Esra Küpeli Akkol, Fred J. Eller, Ipek Süntar, Hikmet Keleş, Topical Wound Healing Effect and Phytochemical Composition of Heartwood Essential Oils of Juniperus virginiana 19

20 L., J. occidentalis Hook. and J. ashei J. Buchholz, Impact factor:1.40, Journal of Medicinal Food, 16(1): 48-55, (2013). SCI-B Cabuk Y, Karayilmazlar S, Onat S,M and Kurt R (2013) Econometric Modeling and Projection of Production, İmport and Export of Particle Board Industry in Turkey, International Journal of Physicial Sciences, 8(5): Gülsoy, S.K., Tufek, S Effect of chip mixing ratio of Pinus pinaster and Populus tremula on kraft pulp and paper properties. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(6), Gülsoy, S.K., Kustas,S., Erenturk, S The Effect of Old Corrugated Container (OCC) Pulp Addition on the Properties of Paper Made with Virgin Softwood Kraft Pulps. Bioresources, 8(4): Abdullah İstek, Deniz Aydemir ve Hüdaverdi Eroğlu (2013). Combustion properties of mediumdensity fiberboards coated by a mixture of calcite and various fire retardants. Turkish Journal of Agriculture And Forestry, 37 (5): SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Ulusal/Uluslararası Yayınlar SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlara Yapılan Atıf Sayısı Yayınızın Yılı Yayınınıza Aldığınız Atıf Sayısı Uluslararası Sözlü Bildirilerimiz Aşkin, A, Çabuk Y., Karayilmaz,S., (2013): Forest Industry Engineering Education and Its Importance In The World And In Turkey,The Fifth International Congress of Educational Research, 6-9 June, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, TURKEY. Tankut, N., National Presentation about Forestry Faculties and Studies in Turkey. COST FP1303: Performance of bio-based building materials, Paris, Fransa İstek, A., Sıradağ, H.: The effect of Density on Particleboard Properties. ICFS, International Caucasion Forestry Symposıum October 2013 Artvin Turkey. COST FP1105 Aksiyonu İtalya WG3 Task Group toplantısı (2014): Principles of cell Wall assembly Understanding and Implementation. Hemicelllulose January, Rome, ITALY İlhami Emrah Dönmez, Harzemşah Hafızoğlu, Ayben KILIÇ Effect of Altitue on the Main Chemical composition of Scots pine ( Pinus sylvestris L).International Caucasian Forestry Symposium, Artvin Çoruh Üniversitesi, October 2013, pp H. Sivrikaya, A. Can, Water repellent efficiency of wood treated with copper-azole combined with silicone and paraffin emulsions. COST FP0904 & FP1006 International Workshop. Characterization of 20

21 modified wood in relation to wood bonding and coating performance. Rogla, Slovenia, October 16th 18th, 2013 Aşkın A, Çabuk Y ve Karayılmazlar S (2013) Forest Industry Engineering Education and Its Importance in the World and in Turkey, 5. International Congress of Educational Research, Çanakkkale, Deniz Aydemir (2013). Foaming of Cellulosic Particle Filled Styrene Maleic Anhydride Composites. Poznan University, Department of Life Science, 5-10 September Oral Presentation. 5. Ulusal Sözlü Bildirilerimiz Aşkın, A, Çabuk Y., Karayılmaz,S., (2013): Mobilya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bir Bakış, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, Eylül, Balıkesir. Kurt R., Karayılmazlar S., Çabuk Y., (2013): Odun Dışı Orman Ürünlerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Dış Ticaret Analizi, 2023 e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Orman Mühendisleri Odası, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya, s: Nurgül TANKUT, Eser SÖZEN. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Performans Testleri; Sandalye Örneği. II. Ulusal Mobilya Kongresi Nisan Denizli, s Bülent Kaygın ve Deniz Aydemir (2013). Bartın Orman Fakültesi nde Orman Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Kasım 2013, İstanbul. Kurt R., Karayılmazlar S., Çabuk Y., (2013): Odun Dışı Orman Ürünlerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Dış Ticaret Analizi, 2023 e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Orman Mühendisleri Odası, 31 Ekim-3 Kasım, Antalya, s: Nurgül TANKUT, Eser SÖZEN. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Performans Testleri; Sandalye Örneği. II. Ulusal Mobilya Kongresi Nisan DENİZLİ. Can, A., Yıldız, S. Endüstriyel Ölçekte Isıl İşlem Uygulanan Bazı Odun Örneklerinde Vida Tutma Direnci Ve Mantar Çürüklük Testi Performansı. II.Ulusal Mobilya Kongresi Nisan 2013 Denizli 6. Uluslararası/Ulusal Posterlerimiz H. Sivrikaya, C. Duran, H. Hafızoğlu, İ. Tümen, A. Kılıç, İ. E. Dönmez Determination of inorganic constituents in the cones-berries of coniferous species natively grown in Turkey. Final meeting of Cost action FP0901 "Biorefinery analytics Outcomes from FP0901" Åbo Akademi University, Department of Chemical engineering17-18th of September, Åbo/Turku, Finland (2013) Aşkın A, Çabuk Y ve Karayılmazlar S (2013) Mobilya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bir Bakış, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, İş sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Balıkesir,147 (Poster Bildiri). 21

22 Orman Fakültesi 7. Yürüttüğünüz/Görev Aldığınız Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Gündoğan M., Karayılmazlar S., Küçükönder H., Apaydın F., Ceyhan M.S., Kırmacı V., (2013) Batı Karadeniz Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Sektör Analizi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Sözleşme No: TR81/12/DFD/06, Bartin Üniversitesi Yayinlari No:9, 478 s. Karayılmazlar S., (2013): Modelling Our Sailing Tradition, Lıfelong Learnıng Programme Grundtvıg Workshops Projesi, AB Ulusal Ajansı. Ali Naci TANKUT, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042 TÜBİTAK, COST, Proje Araştırıcısı, Devam ediyor. Nurgül TANKUT, Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mobilyada Kullanılabilirliği, Proje Yürütücüsü, BU. BAP, Nurgül TANKUT, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Proje Danışmanı, TUBİTAK-COST Projesi, Nurgül TANKUT, TUBİTAK COST FP1303: Performance of bio-based building materials. Yönetim Komitesi Üyesi Gökhan GÜNDÜZ, Selüloz Nanofibril ve Nanokil ilaveli PVA Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karekterizasyonu, BAP projesi, Proje Arastiricisi, Bülent KAYGIN, Yükselti Farkının Ağaç Türünün Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerine Etkisi, Proje Yürütücüsü, BU. BAP, İbrahim TÜMEN, Farklı Bölgelerden Alınan Sahil Çamının (Pinus pinaster Ait.) Fitokimyasal Bileşimi, Antioksidan, Yara İyileştirici ve Antienflamatuar Aktivitesinin Değerlendirilmesi Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Yürütücü, Proje Kod No:BAP Hüseyin SİVRİKAYA, Bakır Azol ve Su İtici Maddelerle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemenin Dış Ortam Performansının Araştırılması. Bartın Üniversitesi BAP Projesi, Yürütücü, Proje Kod No: BAP Ayhan GENCER, Adi Fındık (Corlyus avellana L.) nın Kâğıt Hamuru Üretimine Uygunluğu, Proje Yürütücüsü, BU. BAP, Deniz AYDEMİR, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Proje Yürütücüsü, TUBİTAK-COST Projesi, Deniz AYDEMİR, Bazı Odun Özelliklerinin ANSYS Programıyla İncelenmesi, Proje Yürütücüsü, BU. BAP,

23 Sezgin Koray GÜLSOY, TÜBİTAK-COST-Kraft kağıt hamuru üretiminde bazı bor bileşiklerinin kağıt hamuru verimi ve polisakkarit bileşimine etkileri, Araştırmacı. Yıldız ÇABUK, Modelling Our Sailing Tradition başlıklı Grundtvig Projesi (EU Lifelong Learning Programme) Rıfat KURT, Batı Karadeniz Gemi İnşa ve Entegre Sanayi Sektör Analizi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Sözleşme No: TR81/12/DFD/06, Bartin Üniversitesi Yayinlari No:9, 478 s., 2013, (Araştırmacı) (BAKKA PROJESİ) Rıfat KURT, Modelling Our Sailing Tradition, lıfelong learnıng programme Grundtvıg Workshops projesi, AB Ulusal Ajansı, (Araştırmacı) (GRUNDTVIG PROJESİ) Ahmet CAN, Bakır azol ve su itici maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemenin dış ortam performansının araştırılması. Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Kod No: Arastirmaci Eser SÖZEN, Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi 112R042. TÜBİTAK COST Projesi. Bursiyer Eser SÖZEN, Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mobilyada Kullanılabilirliği BAP Projesi, Araştırmacı. 8. Düzenlediğiniz/Katıldığınız Uluslararası/Ulusal Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar Selman KARAYILMAZLAR, V. Havza Yönetimi Çalıştayı,Ulusal,200 Kişi, Bilimsel Komisyon, Bartın,2013 Nurgül TANKUT, Toplantı Katılımı ve sunumu, COST FP1303: Performance of bio-based building materials, Ocak, Paris, Fransa. Nurgül TANKUT, Toplantı Katılım ve sunumu, COST FP1303: Performance of bio-based building materials, Aksiyon başlangıç Toplantısı, Brüksel, Belçika Bülent KAYGIN, 1857 den Günümüze Ormancılık Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Kasım 2013, İstanbul. İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1203 grubu Portekiz Working Group toplantısı (2013): European non-wood forest products (NWFPs) network, June, Lisbon, Portugal. İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP0901 grubu Finlandiya Final Workshop toplantısı (2013): Analytical techniques for biorefineries, September, Turku, FINLAND 23

24 İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1105 grubu Trabzon Working Group toplantısı (2013): Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction and composition: implications for current products and new material innovation, October, Trabzon, TURKEY İbrahim TÜMEN,Avrupa Birliği COST Aksiyonları FP1105 grubu İtalya WG3 Task Group toplantısı (2014): Principles of cell Wall assembly Understanding and Implementation, January, Rome, ITALY Hüseyin SİVRİKAYA, ESF Exploratory Workshops, Marine woodborers : new frontiers for European waters. Venice (Italy), April Hüseyin SİVRİKAYA, COST FP1006 Workshop: Process and Service life modelling. Ghent, April 2013, Het Pand, Ghent University, Onderbergen 1, 9000 Ghent Belgium. Hüseyin SİVRİKAYA, Joint COST FP1006 Parallel Session: Surface Modification of Wood-based and Lignocellulosic Materials by Irradiation. 18 September 2013, Kuşadası, Turkey. The 18th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (September 15-20, 2013). Hüseyin SİVRİKAYA, Characterization of modified wood in relation to wood bonding and coating performance. Joint focus workshop of COST Action FP1006 & FP October, 2013 Rogla, SLOVENIA 9. Danışmanlığını Yaptığınız Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Gülay Şener (Doktora): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Rıfat Kurt (Doktora): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Ünal Farsak (Yüksek Lisans): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Emrah Başak (Yüksek Lisans): Devam ediyor, Selman KARAYILMAZLAR Timuçin BARDAK (Doktora 2013) Nanopartikül Takviyeli Polivinil Asetat (P.V.A) Tutkalı ile Üretilen Mobilya Birleştirmelerinin Mekanik Performansının Belirlenmesi ve Görüntü Analizi, Ali Naci Tankut, Bartın Hasan KURBAN (Yüksek Lisans 2013) Bartın ilinde mobilya üretimi yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ergonomik açıdan gürültü, titreşim ve ortamdaki partikül miktarı analizlerinin yapılması ve olası etkilerinin incelenmesi, Ali Naci TANKUT, Bartın Murat KAHVECİ (Yüksek Lisans 2013) Zonguldak ilinde mobilya üretimi yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ergonomik açıdan gürültü, titreşim ve ortamdaki partikül miktarı analizlerinin yapılması ve olası etkilerinin incelenmesi, Ali Naci TANKUT, Bartın Gökhan Yalçınkaya, Yonga Levhaların Yanmaya Dayanım Özelliklerinin İyileştirilmesi, Abdullah İSTEK 24

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı GÖREVİN ADI GÖREVİN KAPSAMI : Dekan : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yıldız ÇABUK 2. Doğum Tarihi : 01.10.1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman End Müh Bölümü

Detaylı

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek,

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek, ( ) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitü genel durumu

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI MÜDÜR Dr.Öğr.Üyesi Fehmi TURGUT Rektör Yardımcısı ASTLARI Yüksekokulun tüm akademik ve idari birimleri T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Yasin DÖNMEZ Doğum Tarihi : 06.01.1977 Ünvan Mail : Yrd.Doç.Dr. :yasindonmez@karabuk.edu.tr DERECE ÖĞRENİM ALANI ÜNİVERSİTE YIL Y. Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı ve İş Akış Şeması Sayfa No İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 1.1. Enstitü Müdürü Görev Tanımı...

Detaylı

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları 1 / 13 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 1.2 Görevin Adı : Yüksekokul Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Üzümün depo döneminde dayanıklılığının araştırılması SSCB Bilimler Anabilim Dalı Y. Biyoloji Prof.Dr. Surhay ALLAHVERDİ Moskova Ziraat Akademisi Bahçe Bitkileri Fizyoloji - Biyokimya SSCB Bilimler Akademisi Biyokimya Bitki Biyokimya Biyokimya Üzümün depo döneminde dayanıklılığının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Doküman No SİÜ.GT-120 Sayfa 1 VEKALET EDECEK : Rektöre bağlı görev yapar : Müdür Yardımcısı Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili kurulların karar ve birimler arasında düzenli

Detaylı

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: ORGANİZASYON BİLGİLERİ Dekanlık Rektör/YÖK Başkanı Dekan 2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Fakülte kurullarına başkanlık

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA HAFTALIK DERS PROGRAMI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA HAFTALIK DERS PROGRAMI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA HAFTALIK DERS PROGRAMI Öğretim Üyesinin Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Abdullah İSTEK Tarih:

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI: Prof. Dr. Hidayet OĞUZ KADRO UNVANI: Dekan GÖREVİN KISA TANIMI: Necmettin Erbakan

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU : Hepatoloji Enstitü Müdürlüğü : Enstitü Müdürü : Prof.Dr.Cihan YURDAYDIN SORUMLULUKLARI 1- "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", "5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu",

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder.

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. DEKAN ÜST BİRİM REKTÖR DEKAN ALT DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve başarılı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONELİ GÖREV TANIMLARI

ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONELİ GÖREV TANIMLARI U GÖREV TANIMLARI 2017 U GÖREV U PERSONELİ GÖREV TANIMLARI Meslek Yüksekokul Müdürü Rektör Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri

Detaylı

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Doküman No SİÜ.GT-122 Sayfa 1/2 : Yüksekokul Müdürüne bağlı görev yapar. : Şef Yüksekokulun idari yapısının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ABDULLAH İSTEK PROFESÖR E-Posta Adresi aistek@bartin.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3782235076-5058203397 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 74100 BARTIN Öğrenim Durumu Doktora 1994-1999

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER TABLOSU KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması 1 / 41 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI....2 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı... 2 1.2. Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı...

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 8 2017/51-61 01.03.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ARAMIZA KATILANLAR ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ YEŞİL SAYFA Temmuz 2014 Aralık 2014 YIL:6 SAYI:10 Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Sayın Yrd. Doç. Dr. Funda ÖĞÜT, 27.06.2014

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ [Yıl] OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM İŞLEM YÖNERGESİ ler Envanteri HGE.001 Dekanlığı kıyasladığında çok daha büyük önem taşıyan görevlere hassas görevler denir.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI Yüksekokul ü/ Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. YETKİ VE GÖREV LİSTESİ 1- Yüksekokul

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 14 2017/102-110 05.04.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU : Mutemetlik : Memur : Harun FİLİZER 1-Personel maaşlarını zamanında yapmak, 2-SGK primlerini zamanında elektronik ortamda göndermek ve takibini yapmak, 3-Ek Ders ücretlerini yapmak, 4-Fakülte Bütçesini

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Görev Tanımı ve İş Akış Şemaları İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI...

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Görev Tanımı ve İş Akış Şemaları İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 / 46 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI...3 1.1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...3 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4 1.3. ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ GÖREV TANIMI...5 1.4.

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü GÖREV AMACI İLGİLİ MEVZUAT Amasya Üniversitesinin vizyon ve misyonu ışığında Meslek Yüksekokulunun, sağlık eğitimi ve bilimin gelişimine katkıda bulunmasına ilişkin hedeflerine

Detaylı

2018 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 25 2017/239-254 21.06.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 32 2017/307-319 04.10.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prpf.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI 1) Yüksekokul Sekreteri Şef Yüksekokul Müdürü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Sekreteri 2) PERSONEL İŞLERİ 3) ÖĞRENCİ İŞLERİ 4) İDARİ VE MALİ İŞLER 5) BÖLÜM SEKRETERLİĞİ 6) TEKNİK İŞLER Tekniker Teknisyen

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ GÖREV TANIM FORMU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ GÖREV TANIM FORMU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ GÖREV TANIM FORMU ADI SOYADI: Prof. Dr. Hanife GENÇ BİRİMİ: BAP Koordinasyon Birimi ALT BİRİMİ: ÜNVANI: Koordinatör (Harcama Yetkilisi) İLGİLİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 11 2016/104-125 13.04.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Görevin Bağlı Bulunduğu Dekanlık Fakülte Dekanı Rektör Prof. Dr. Levent AYTEMİZ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM Dekan Prof. Dr. Aziz TEKİN Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali SARI Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine YAĞMUR Fakülte Sekreteri Nezihe ER (16/02/2015 e kadar) Fakülte Sekreteri V.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI VE Adı Soyadı 657 Sayılı DMK Daire Başkanı Daire Başkanı Kurumu Bartın Üniversitesi Birimi Personel Daire Başkanlığı İlk Amiri Genel Sekreter Üniversitenin insan gücü planlamasında en iyi teknoloji kullanarak,

Detaylı

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak,

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak, Prof.Dr. Ziya İLHAN Dekan :0266 6136692 Dahili: 101 Prof. Dr. Musa KARAMAN Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 104 Yard. Doç. Dr. Muharrem EROL Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 105 Fakülte Sekreterliği

Detaylı

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI İŞ/GÖREV TANIM FORMU KURUM Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör İş/Görev Kısa Tanımı: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ RAZİYE SELİM. Telefon : / 2081 Ev : Fax :

ÖZGEÇMİŞ RAZİYE SELİM. Telefon : / 2081 Ev : Fax : ÖZGEÇMİŞ RAZİYE SELİM Adı, Soyadı Yabancı Dili ve Düzeyi Mevcut Görevi ve Ünvanı : Raziye Selim : İngilizce, İyi : Doç. Dr. Telefon : +90-212-2931309 / 2081 Ev : +90-212-2775744 Fax : +90-212-2407260 e-mail

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 18/06/2015-28413 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE6E84YP* Sayı : 17668991-612.01.01/ Konu : Süreçler ÇOK İVEDİ DAĞITIM YERLERİNE Daire

Detaylı

M Said CEYHAN Statüsü. 657 Sayılı DMK Kadro Unvanı Daire Başkanı V. Fiili Görev Unvanı. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu. Bartın Üniversitesi Birimi

M Said CEYHAN Statüsü. 657 Sayılı DMK Kadro Unvanı Daire Başkanı V. Fiili Görev Unvanı. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu. Bartın Üniversitesi Birimi VE Adı Soyadı M Said CEYHAN 7 Sayılı DMK Daire Başkanı V. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu Bartın Üniversitesi Birimi Personel Daire Başkanlığı İlk Amiri Genel Sekreter Üniversitenin insan gücü planlamasında en iyi

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI İçindekiler Tablosu 2 İÇİNDEKİLER TABLOSU...2 MİSYONUMUZ...3 VİZYONUMUZ. 4 1.1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV ANIMI...5 1.2. YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...6

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA Makinaları ve Prof. Dr. Ali Naci TANKUT İstanbul Orman Fakültesi State University of New York College of Environmental Science and Forestry Wood Products

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte)

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) Adres Telefon : Konuralp Yerleşkesi 81620/Düzce : 0 (380 ) 542 11 37 Faks e-posta Internet Adresi : 0 (380 ) 542 11 36 : of@duzce.edu.tr : www.of.duzce.edu.tr

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü Bölümü ORGANİZASYONEL Görevi BİLGİLER Üst Rektör FBE Akademik ve İdari Personeli 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde

Detaylı

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR

SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU TEŞKİLAT YAPISI MÜDÜR YÜKSEKOKUL KURULU YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI BÖLÜMLER -Finans Bankacılık Ve Sigortacılık - Hukuk - Mimarlık ve Şehircilik Planlama -

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı