MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVZUATTAKİ GELİŞMELER"

Transkript

1 MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 41

2 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : SAYI KONU : KDV.MUK.B.07.1.GİB : Güvenlik hizmetinin iş gücü hizmeti olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.... İlgide kayıtlı dilekçenizde, özel ve ticari kişilere, kamuya ait kurum ve kuruluşlara, güvenlik hizmeti verildiği, her türlü yurt içi ve yurt dışı para kıymetli evrak taşımacılığı yapıldığı, güvenlikle ilgili sistemlerin ithali, ihracı ve yerinde tesis ve bakımı konusu ile ilgili olan gayrimenkul alım-satım ve kiralama, her nev i patent, ihtira beratı, imtiyaz ruhsatnamelerinin alınıp devredildiği, her nev i know-how (teknik bilgi) anlaşmaları imzalandığı, güvenlik sistem ve tesislerinin kurulması, işletilmesi ve bakımının yapıldığı, konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak gibi faaliyetlerle iştiğal e- dildiği, bir veya birden fazla personeli kendi emir ve komutanızda farklı firmalara hizmet için görevlendirdiğinizi, aynı personelin ay içinde birden fazla müşteride güvenlik hizmeti verdiğini, doğabilecek aksaklıklardan firmanızın sorumlu olduğunu belirtip, güvenlik hizmetlerinin tevkifata tabi o- lup olmadığı konusunda görüş sorulmaktadır sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden 28/02/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 91ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları belirlenmiştir. Öte yandan, 18/11/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması başlıklı 5.1. bölümünde; tarihinden itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90 ının tevkifata tabi 42

3 tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür. Yine, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin Tevkifat Uygulamasının Kapsamı başlıklı 2.2. bölümünde; Sözü edilen düzenlemenin eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı, eleman temini hizmeti dışındaki hizmet ifalarının, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyeceği, ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı açıklanmıştır. Öte yandan, dilekçeniz eki... A.Ş. ile firmanız arasında düzenlenen sözleşmede firmanızın güvenlik hizmeti vermeyi taahhüt ettiği görülmüştür. Buna göre, firmanızın her türlü sorumluluğu üstlenerek vermiş olduğu özel güvenlik hizmetleri 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ne göre işgücü hizmeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak, güvenlik hizmetinin 91 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri nde sayılan kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde 1/2 oranında tevkifata tabi olacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 43

4 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB /769 KONU : Toplu yemek üretim ve sunumu hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı... İlgide kayıtlı dilekçenizde firmanız tarafından müşterilerinizin işyerlerinde yemekte kullanılan malzemeler şirketiniz tarafından veya müşteri tarafından temin edilmek suretiyle gerçekleştirilen toplu yemek üretim ve sunumu hizmetinin 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı konusunda tarafımızdan görüş talep edilmektedir sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesi ile gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden 28/02/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat yapacak olan kuruluşlar ve tevkifat uygulanacak işlemler açıklanmıştır. Diğer taraftan, tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin 5.2. bölümü ile tarihinden geçerli olmak üzere tevkifat oranı yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetler de ise 1/3 olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak 18/11/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması başlıklı 5.1. bölümünde; Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar. Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü 44

5 hizmetine ait katma değer vergisinin % 90 ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür. 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.denilmektedir. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin 2.2. bölümünde: Sözü edilen düzenlemenin eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı; bunun dışındaki hizmet ifalarının tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır. Diğer taraftan;... A.Ş. ve... T.A.Ş. ile firmanız arasında imzalanan sözleşme örneklerinin incelenmesinden yemek servis hizmetinin tarafınızca ve firmanız elemanları vasıtasıyla verileceği; ayrıca sunulan hizmetin ifası sırasında doğacak her türlü zarardan firmanızın sorumlu tutulacağı anlaşılmaktadır. Buna göre; firmanız tarafından verilen yemek hizmeti işgücü hizmeti olarak değerlendirilmeyeceğinden 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamında tevkifata tabi olmayacaktır. Öte yandan, yemek hizmetinin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin A/2 bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde adı geçen kurum veya kuruluşlarca söz konusu hizmet bedellerine tevkifat uygulanacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 45

6 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : SAYI KONU : KDV.MUK.B.07.1.GİB : İşgücü hizmetlerinde tevkifat uygulaması... İlgide kayıtlı dilekçenizde temizlik ve güvenlik hizmetleri verdiğiniz firmalara temin ettiğiniz işgücü hizmetlerinin 96 No.lu KDV Genel Tebliğine göre tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda tarafımızdan görüş talep edilmektedir sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden 28/02/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat yapacak kuruluşlar ve tevkifat uygulanacak işlemler açıklanmıştır. Yine, 03/07/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin 5/2. bölümüyle 01/08/2005 tarihinden geçerli olmak üzere; hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, temizlik hizmetlerinde 2/3, diğer hizmetlerde 1/3 olarak belirlenmiştir. Öte yandan, 18/11/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması başlıklı 5.1. bölümüne göre; Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar. Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü 46

7 hizmetine ait katma değer vergisinin % 90 ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür. 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır. denilmektedir. Diğer taraftan, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin; 2.1. Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar başlıklı bölümünde; KDV mükelleflerinin yanı sıra 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin (A/2) bölümünde yer alan kurum, kuruluş ve işletmeler de işgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar arasında sayılmış olup ayrıca gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi bahsi geçen kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında %90 oranında tevkifat uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı tebliğin 2.2 Tevkifat Uygulamasının Kapsamı başlıklı bölümünde ise; Sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir. denilmektedir. Buna göre, firmanızın bordrosunda yer alan elemanların başka işletmelere temizlik ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere verilmesi 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamında işgücü hizmeti olarak değerlendirilerek % 90 oranında tevkifata tabi olacaktır. Ancak, temizlik ve güvenlik hizmetinin firmanızın emir ve talimatları doğrultusunda bordronuzda kayıtlı elemanlar aracılığı ile verilmesi, hizmetin kalitesinden de firmanızın sorumlu tutulması halinde vermiş olduğunuz temizlik ve güvenlik hizmetleri tevkifata tabi olmayacaktır. Diğer taraftan, söz konusu hizmetlerin 91 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde sayılan kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde ait oldukları oranda tevkifat yapılacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 47

8 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : SAYI KONU : KDV.MUK.B.07.1.GİB : Reklam, tanıtım hizmetleri, danışmanlık ve bordrolandırma işi için eleman tahsisi,... İlgi dilekçeniz incelenmiştir 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Konuyla ilgili olarak, 18/11/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması başlıklı 5.1. bölümüne göre; Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar. Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90 ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür. 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır. denilmektedir. 48

9 Diğer taraftan, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin; 2.2. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı başlıklı bölümünde; Sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir. denilmektedir. Dilekçeniz eki sözleşmelerin incelenmesinden, reklam tanıtım hizmetinin,... ürünlerinin belirlenen satış noktalarında... Şeti içeriğine uygun olarak marka karakterini tüketiciye aktarmak olduğu, yapılacak hizmetlerin numune ürün, hediye, broşür dağıtmak marka bilinirliğini artırmak, satış artışını sağlamak, tüketicilere ürün hakkında bilgi vermek, elde edilen bilgilerin... nın dağıtımını yapan... A.Ş. ne göndermek ve bu firma tarafından teslim edilen promosyon malzemelerini aktivitide kullanılan demirbaş ve sarf malzemeleri amacına uygun kullanmak, bunlardan artan malzemelerin eksiksiz olarak... A.Ş. ne teslim etmek olduğu,... A.Ş. ile düzenlenen sözleşmede ise yükleme, boşaltma, iç hizmetler, sosyal işler, temizlik, muhtelif kayıt işlemlerinin takibi, santral operatörlüğü, bahçe tanzim işleri, araçlı ve yaya kurye işlemleri, oto yıkama, dağıtım hizmetlerinin götürü olarak yürütüldüğü,hizmet bedelinin ise maliyet artı her işçi için ilave sabit...-ytl olduğu görülmüştür. Buna göre, şirketiniz tarafından verilen reklam ve tanıtım hizmetleri 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği çerçevesinde işgücü hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak, şirketiniz bordrosunda kayıtlı elemanların başka firmaların gözetim ve denetiminde çalıştırılmak suretiyle verilen danışmanlık ve bordrolandırma işi hizmet ifası olarak değil işgücü(eleman) temini olarak 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamında % 90 oranında tevkifata tabi olacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim. 49

10 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : 30/01/2006 SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB KONU :... MÜDÜRLÜĞÜNE Daireniz... vergi no.lu mükellefi... A.Ş. hakkındaki ilgi (...) yazınıza ilgi (...) yazımız ile cevap verilmiş olup, bu defa ilgi (...) yazınızda ödevli hakkında Vergi Denetmeni... tarafından düzenlenen... tarih ve... sayılı rapordan...-ytl lık kısmın iade-mahsup işleminin yapılıp yapılamayacağının anlaşılmadığı belirtilerek konu hakkında görüş sorulmaktadır. 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nde mükelleflerin tercih değişikliği yapabilecekleri açıklanmıştır. İlgi (d) yazımızın sonuç kısmında, yapılacak bir vergi incelemesi ile mükellefin istisna belgesi alma hakkı ve koşullarına sahip olduğu, satışlarının 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ne uygun bir şekilde gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde iade ve mahsup işlemlerinin yapılmasının mümkün olacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan söz konusu mükellef hakkında Vergi Denetmeni... tarafından düzenlenen... tarih ve... sayılı rapor ile de mükellefin... dönem KDV beyannamesinde göstermiş olduğu iadesi talep edilen KDV nin bir kısmını izin almaksızın bastırdığı özel faturayı kullanarak gerçekleştirdiği ve bu faturayı yasal defterlerine kaydettiği ancak, dairenizin ikazı üzerine KDV iade kapsamından çıkartıldığı düzenlenen bu faturada yüklenilen KDV nin...-tl. olduğu görülmüştür. Buna göre, mükellefin zamanaşımı süresi içinde düzeltme beyannamesi vererek dairenizin ikazı üzerine iadeden tenzil ettiği tutarı, yeniden iade olarak talep etmesi halinde, tereddüt edilecek başkaca bir husus yoksa iade işlemi mümkün olacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 50

11 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH : 25/01/2006 SAYI KONU : KDV.MUK.B.07.1.GİB /431 : Özel hesap dönemi kapanışı yapıldıktan sonra gelen ve kapanışı yapılan döneme ait olan masraf faturalarına ait KDV nin masraf yazılıp yazılamayacağı,... İlgi dilekçenizde,... özel hesap dönemine sahip şirketinize kesilen...dönemine ait faturaların...kdv beyannamesi verildikten sonra şirketinize ulaşması nedeniyle tarafınızca ö- denen KDV nin gider olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır sayılı KDV Kanunu nun 29/1. maddesinde mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV nden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ni indirebilecekleri, 34/1. maddesinde ise yurtiçinden sağlanan veya ithal edilen mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar üzerinden ayrıca gösterilmek ve kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle indirilebileceği hüküm altına a- lınmıştır. Diğer taraftan, 29/3. maddesi gereğince indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. Konuya ilişkin olarak yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nin, Vergi İndirimi başlıklı bölümünde indirim zamanı indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuk u bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu açıklamalara göre, indirime konu verginin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesini ve alış belgelerinin yasal defterlere kaydedilmiş olmasını, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı nın aşılmaması gerekmektedir. KDV Kanunu nun 58. maddesinde; Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek 51

12 katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun 174. maddesinde Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı nca 12 şer aylık özel hesap dönemleri belli edilir. Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerden ticari ve zırai kazançları hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır hükmü yer almaktadır. Buna göre,... dönemine ilişkin olarak düzenlenen, ancak gecikme nedeniyle... dönemi beyannamesi verildikten (özel hesap dönemi kapandıktan sonra) sonra gelen satıcı faturalarının takvim yılı aşılmış olması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, yeni hesap döneminde kayıtlara intikal ettirilmiş olması halinde bu dönem kurumlar vergisinin tespiti yönünden mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim. 52

13 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Tarih : Sayı : B.07.1.GİB.4.34.l6.01//GVK /1077 Konu : Yatırım indirimi hk. İLGİ : Tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizde vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, zincir mağazacılık şeklinde tüketim mallarının perakende satışı ile iştigal ettiğinizi, 2005 hesap döneminde, satış faaliyetinizle doğrudan ilgili gördüğünüz ve Gelir Vergisi Kanunu nun 19. maddesinde yazılı şartlara uyan ısıtma, soğutma, havalandırma cihaz ve tesisatı, jeneratör, regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb. gibi enerji sağlayıcı ve düzenleyici cihazlar, yangın söndürme cihaz ve tesisatı, reklam ve tanıtmaya yönelik ışıklı ve ışıksız tabelalar (pano), güvenlik ve alarm tesisat ve cihazları gibi sabit kıymet alışlarınızın maliyet bedellerini, dönem kazancınızdan yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapıp yapamayacağınız konusunda görüşümüzü sormaktasınız. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası başlıklı 19.maddesinde; 1-Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tabi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerinin %40 ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yaparlar.... 4) Aşağıda belirtilen iktisadi kıymetler ile ilgili olarak yatırım indirimi hesaplanamaz. - Bedeli (2004 yılında uygulanmak üzere) lira (2005 yılı için) YTL den az olan iktisadi kıymetler (İktisadi ve teknik bakımından bütünlük arz eden iktisadi kıymetler haddin aşılıp, aşılmadığının tespitinde bir bütün olarak dikkate alınır.) - Yurt içinde veya dışında daha önce kullanılmış olan iktisadi kıymetler 53

14 - Gayrimaddi haklar ile ekonomik ömrü 5 yıldan daha kısa olan özel maliyetler, (Yatırım indiriminden yararlanan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan bilgisayar programları hariç). - Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan; alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşları - Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi kıymetler - Satın alma suretiyle iktisap edilen veya inşa edilen binalar (mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilenler hariç) - Arazi veya arsalar - Binek otomobili ve benzeri kara taşıtları, yat, kotra, tekne ve benzeri motorlu deniz araçları ile uçak ve helikopter gibi hava taşıtları (işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar hariç) - Yurtdışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan iktisadi kıymetler...hükümleri yer almıştır. Öte yandan, konuyla ilgili yayımlanan 22 Seri No lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 5.3. bölümünde; Alet, edevat, mefruşat ve büro demirbaşlarının mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olup olmadığının işletmelerin faaliyetlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İşletmede sürekli olarak kullanılmasına rağmen üretim sürecine doğrudan katılmayan masa, sandalye, televizyon, daktilo, mutfak ve temizlik aletleri, telefon, faks vb. alet ve araçlar bu kapsamdaki iktisadi kıymetlere örnek olarak sayılabilir. Ancak bazı işletmeler için söz konusu alet ve araçlar, mal veya hizmet üretimi ile doğrudan ilişkili olabilir. Örneğin, otel işletmeciliğinde kullanılan televizyon, masa, sandalye vb. demirbaşlar hizmet üretimi ile doğrudan ilişkili bulunduğundan yatırım indirimi istisnasından yararlanacaktır. açıklamaları yer almıştır. Bu hükümlere göre, şirketiniz tarafından alınan ısıtma, soğutma, havalandırma cihaz ve tesisatı, jeneratör, regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb. gibi enerji sağlayıcı ve düzenleyici cihazlar ile reklam ve tanıtmaya yönelik ışıklı ve ışıksız tabelalar (pano) vb. araç ve gereçlerin; amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olmaları, yurt içinde veya dışında daha kullanılmamış olmaları, başka bir ifadeyle, münhasıran şirketinizin iştigal konusu olan perakende satış faaliyetinde kullanılmaları kaydıyla sayılan iktisadi kıymetlerin yatırım indirimi istisnasına konu olması mümkündür. Ancak, yangın söndürme cihaz ve tesisatı ile güvenlik tesisat ve cihazlarının satış hizmeti faaliyetine doğrudan katılmadığından söz konusu iktisadi kıymetlerin yatırım indirimi istisnasına konu olması mümkün değildir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 54

15 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB /GVK-MÜK /1103 KONU : Değer artış kazancının hesaplanmasında hangi değerin dikkate alınacağı hk. İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizde; tarihinde İşl. San. ve Tic. Ltd. den ,00 YTL ye satın aldığınız iki arsa üzerine inşa edilmiş 4 katlı binayı 10 gün sonra ,00 YTL ye sattığınızı, söz konusu binayı alırken tapudaki arsa değeri üzerinden ( ,00 YTL) harç ödediğinizi, arsayı ise adı geçen şirketten ,00 YTL ye fatura karşılığı satın aldığınızı,daha sonra sehven eksik beyan ettiğiniz harç tutarını vergi dairesine beyan ettiğinizi belirterek, değer artış kazancınızın hesaplanmasında ilk iktisap bedeli olarak tapu işlemlerinde beyan ettiğiniz değerin mi, yoksa daha sonra harç matrahını artıcı nitelikteki işlemin mi dikkate alınacağı hususunu sorumaktasınız. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun Değer artışı kazancı başlıklı Mükerrer 80. maddesinde (01/01/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl i- çinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) Bu maddede geçen elden çıkarma deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının (2004/8295 sayılı Kararın 7.maddesiyle değişen tutar) (01/01/2005 tarihinden geçerli olmak 55

16 üzere) YTL. lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır... hükmü yer almıştır. Diğer taraftan, Aynı Kanunun Safi Değer Artışı başlıklı Mükerrer 81. maddesinde (01/01/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanunu nun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur. Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır.... Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. hükmü yer almaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Vergi kanunlarının uygulanması ve ispat başlıklı 2.maddesinde; B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.şu kadar ki, vergiyi doğuran o- layla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. hükmü bulunmaktadır. Öte yandan dilekçeniz ekinde yer alan fatura fotokopisinden; Bateks Örme Tekstil Ürünleri ve Turizm İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu gayrimenkul için adınıza ,00YTL tutarında 07/09/2005 tarih ve D no lu faturanın düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu hükümlere göre; 07/09/2005 tarihinde adı geçen şirketten ,00 YTL ye satın alıp 10 gün sonra ,00 YTL ye satmış olduğunuz iktisap ettiğiniz gayrimenkulü 4 yıldan daha az bir sürede (10 gün) satmış olduğunuzdan elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında olup, söz konusu gayrimenkulun elden çıkarılmasından elde ettiğiniz bedel ile iktisap bedeline (iktisap bedelinin tespitinde her ne kadar tapu kaydı esas alınacak olsa da, vergilendirmede olayın gerçek mahiyeti esas olduğundan gerçek satış bedelinin yemin hariç her türlü delille-iktisap tarihi 56

17 itibariyle şirketin düzenlemiş olduğu fatura, şirketin yasal defterlerine satış ile ilgili yapmış olduğu kayıtlar, iktisap tarihi itibariyle ödemeye ilişkin banka dekontu vb. gibi ispat edilmesi halinde bu bedelin esas alınması mümkündür.) elde çıkarma tarihine kadar (bu ay hariç) Devlet İstatistik Enstitüsü nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranı uygulanması suretiyle bulunacak maliyet bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcı olarak uhdenizde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacak tutar arasındaki farkın (2005 Takvim yılı için) YTL yi aşması halinde aşan kısım vergiye tabi olacağından, bu kısmı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 57

18 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB /GVK-12222/732 KONU : Hizmet ithali harcamalarının gelir vergisi karşısındaki durumu. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Müdürlüğümüze verdiği tarihli dilekçesinde, inşaat işiyle iştigal etmekte olan şirketin Muğla İli Bodrum İlçesinde villalar inşa ettiği, villaların yabancılara satışının yapılabilmesi için yurtdışında; gayrimenkul fuarlarına katılmak, yayınlanan dergilerde reklam vermek ve emlak komisyonculuğu yapan şirketlerden hizmet alınmak istendiği, sözü edilen faaliyetlerle ilgili ödemelerin yurtdışına banka yolu ile gönderileceği belirtilerek, bu ticari ilişkilerde şirketlerine düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi ve stopaj uygulamalarının nasıl yapılacağı ve bu işlemlerin ne şekilde kayıtlara intikal ettirileceği hususlarında görüşümüzü sormaktadır. Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında, kurumlar vergisinin bu Kanunun 1'inci maddesinde sayılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yapılan atıf nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazancın tespitinde indirilecek giderleri düzenleyen 40'ncı maddesinin l 'inci bendinde sayılan, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, safı kurum kazancının tespitinde de gider olarak indirilecektir. Öte yandan, vergi tevkifatına tabi gelirler ve tevkifat yapacaklarla ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24'üncü maddesinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler gereğince dilekçede belirtilen faaliyetler dolayısıyla yapılan ödemelerden tevkifat yapılması gerekmemektedir. Buna göre, vergi kimlik numarasında kayıtlı. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yurtdışından temin edilen söz konusu hizmetlerle ilgili olarak yapılan ö- demelerin şirketin safı kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate a- lınması mümkün olup, bu ödemeler için tevkifat yapılmayacaktır. Söz konusu dilekçede belirtilen Müdürlüğünüzü ilgilendiren hususların da cevaplandırılarak, Müdürlüğümüz görüşü ile birlikte sonucundan mükellefe bilgi verilmek üzere Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü'- ne gönderilmesini arz ederim. Bilgi edinilmesini rica ederim. 58

19 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB /KVK KONU İLGİ : Serbest bölgelerde 06/02/2004 tarihinden önce alınan ruhsata sonradan ilave edilecek malların ticaretinin istisna kapsamında olup olmadığı hk. : tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizde; Bölgesi nde iki ortaklı bir kollektif şirket olarak faaliyet gösterdiğiniz, tarihinde 10 yıl süreli faaliyet ruhsatı aldığınız ve bu süre içerisindeki kazançlarınızın Gelir Vergisi nden istisna olduğu, şirket anasözleşmenizin 23/05/2005 tarihinde değiştirilerek, bu tarih itibariyle, faaliyet ruhsatınız çerçevesinde, Tuzla-İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi nde ticaretini yapmanıza izin verilen yeni mallar ile ilgili olarak elde etmiş olduğunuz kazançların Gelir Vergisi nden istisna o- lup olmadığı hususları sorulmaktadır. Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin 2. fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5084 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik 6. maddesinde; Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabilir. hükmü yer almaktadır. Öte yandan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu na 5084 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen Geçici 3. maddesinde; 59

20 Geçici Madde 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31/12/2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır. c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanunu nun 94.maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur. hükümleri yer almaktadır. Serbest bölge kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin 04/09/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 85 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir: 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 2 - Serbest Bölgelerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları : 2.1. Geçiş Döneminde Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası : Serbest Bölgeler Kanunu nun geçici 3.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 06/02/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır İstisna Kazançların Kapsamı : İstisna, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkindir. 60

21 Dolayısıyla, serbest bölgelerde şubesi bulunan mükellefler ile işyeri, kanuni yada iş merkezi serbest bölgelerde olan mükelleflerin, bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir. Diğer taraftan, sözü edilen istisna serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkin olduğundan, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlere teşmil edilebilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilecektir İmalat Faaliyetlerine Uygulanacak İstisna Genel Olarak Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır. Ancak; - Üretim dışı faaliyetlerden, - Serbest bölge dışında üretilen malların satışından, - Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından, - Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından, elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir İstisna Kazançların Beyanı 06/02/2004 tarihinden önce faaliyet ruhsatı almış gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, bu tarihten sonra serbest bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançların genel hükümler çerçevesinde beyan edilmesi gerekmektedir. İstisnadan yararlanan kazançlar; gelir vergisi mükellefleri tarafından Gelir Vergisi Beyannamesi Ekinin Tablo II bölümünde yer alan Diğer İstisnalar satırında; kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar bölümünde yer alan Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar satırında gösterilecektir. Bölgede faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 06/02/2004 tarihinden sonra geçici vergi yükümlülüklerini de genel esaslar çerçevesinde yerine getirmeleri gerekmektedir. İstisna kazançlar, beyannamenin Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisnalar satırında gösterilecektir. 61

22 Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu istisnanın, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkin olması ve 06/02/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış olmanızdan dolayı, ruhsatta belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere faaliyet ruhsatında belirtilen mallar ile ilgili olarak serbest bölgede gerçekleştirdiğiniz faaliyetler dolayısıyla elde ettiğiniz kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır. Faaliyet ruhsatınıza daha sonra ilave edilecek mallar ise, istisna kapsamında değildir. Bilgi edinilmesini rica ederim. 62

23 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Tarih : Sayı : B.07.1.GİB /KVK /542 Konu : Serbest bölgede faaliyette bulunan şubede üretilen malların merkeze gönderilmesi ve merkezde satılması halinde yapılacak tevkifat hk. İlgi : 2005 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Ltd. Şti. tarafından Müdürlüğünüze verilen dilekçe hakkında Müdürlüğümüz görüşü aşağıda açıklanmıştır. Bilindiği gibi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş maddenin 2. fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı aynı Kanun un 8. maddesinde de kurumlar vergisinden müstesna tutulacak kazançlar belirtilerek kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin ödemelerin kurum kazancından gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 6. maddesinde; (5084 sayılı kanunla değişik hali) Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. Kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabilir. hükmü yer almaktadır. 8. maddesinde de, serbest bölge ile Türkiye nin gider yerleri arasında yapılacak ticaretin dış ticaret rejimine bağlı olduğu belirtilmiştir. Öte yandan 10/03/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği nin 31. maddesinde Bölgeden Türkiye ye sevk edilen mallar dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ithal edilmiş sayılır... hükmüne yer verilmiştir. 63

24 Serbest Bölge kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin 04/09/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 85 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanun unda 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu o- luşturmaktadır Serbest Bölgelerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamaları 2.1. Geçiş Döneminde Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Faaliyet ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmuş olmakla birlikte, tarihine kadar henüz faaliyet ruhsatı alamamış mükelleflerin bu istisna hükümlerinden faydalanabilmeleri mümkün değildir İstisna Kazançların Kapsamı İstisna, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak ü- zere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara i- lişkindir. Dolayısıyla, serbest bölgelerde şubesi bulunan mükellefler ile işyeri, kanuni ya da iş merkezi serbest bölgelerde olan mükelleflerin, bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir Diğer Hususlar 3.1. Mükellefiyet Tesisi 5084 sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanunu nun 6. maddesinde yapılan değişiklikle, serbest bölgelerde vergi kanunlarının uygulanmasına yönelik hüküm yürürlükten kaldırılmış olduğundan, bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin genel esaslar çerçevesinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mükellefiyet tesis ettirmeleri gerekmektedir. açıklamaları yer almaktadır. Bu hükümlere ve açıklamalara göre, tam mükellef kurumların serbest bölgede bulunan şubelerinden elde ettikleri kazançların merkezden ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Keza serbest bölgedeki işyerleri ile Türkiye deki diğer yerlerindeki işyerleri arasında yapılacak ticaretlerde dış ticaret rejimine tabi tutulmuştur. Bu itibarla, Serbest Bölgede faaliyette bulunan şubenin, Serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere almış olduğu ruhsat tarihinin 06/02/2004 ve öncesi bir tarih olması halinde (ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı 64

25 olmak üzere) bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaftır. Diğer taraftan, 06/02/2004 tarihinden sonra alınan ruhsata göre faaliyette bulunulması halinde bu muafiyetten yararlanılmayacaktır. Serbest bölgedeki faaliyetlerden elde edilen kazanç istisnanın uygulanması ile ilgili olarak 85 Seri no lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederim. 65

26 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü TARİH : SAYI : B.07.1.GİB / KONU : Kollektif şirket ortaklarının şirket borçlarından bütün malları ile sınırsız sorumlu olacakları ve ortak adına ödeme emri çıkarılmasına gerek olmadan şirket adına çıkartılmış ödeme emrine istinaden cebri takibata geçilebileceği hk... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: tarih ve sayılı yazınız. İlgi yazınız ile daireniz mükelleflerinden nin vergi borçları nedeniyle şirket ortağı.. adına kayıtlı gayrimenkulüne haciz konularak satışının istendiği, adı geçen tarafından gayrimenkulun satış ilanına karşı dava açıldığı ve İstanbul ( ). Vergi Mahkemesinin tarihinde verdiği karar ile davalı idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması kararı verildiği, bilahare tarih ve E.No:2004/2718 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine hükmetmiş olup, bu defa mükellef İstanbul ( ). Vergi Mahkemesinde dava açmış mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, ilgili karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde itiraz mevzuu yapıldığı ve ilgili mahkemece itirazın kabulüne ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdiği, karar üzerine söz konusu gayrimenkulün satışının istenildiği, Bu defa, mükellef tarafından satış gününden önce tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğu, bunun üzerine satışın durdurulduğu ve borcun 5 eşit taksitte taksitlendirildiği, ilk iki taksidin süresinde ödendiği, mükellef vekili tarafından dairenize verilen dilekçe ile İstanbul ( ). Vergi Mahkemesinin kararının temyizi neticesinde Danıştay ( ). Dairesince gün ve 2005/3324 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması yönünde karar verildiği belirtilerek tecilin hükümsüz kalması nedeniyle kalan taksitlerin ödeme imkanının bulunmadığı ve ödenen taksitlerin iadesi talep edildiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere; 6183 sayılı Kanunun İcranın Kaza Mercilerince Tehiri başlıklı 49. maddesinde İdarece tecil edilmiş bir amme alacağı hakkında kaza mercilerince icranın tehiri kararı verilmişse: Kaza mercilerinin tehir 66

27 müddeti tecil müddetinden az olduğu takdirde; tecil olunan alacak icranın tehiri müddetinin sonundan tecil müddeti sonuna kadar olan müddet içinde ve kaza mercilerinin tehiri dolayısiyle zamanında ödenmemiş borç miktariyle birlikte yeniden taksite bağlanarak alınır. Kaza mercilerinin tehir müddeti tecil müddetinden çok ise; evvelce yapılan tecil hükümsüzdür. Takibatın kaza mercilerine tehiri iki senelik tecil müddetini aştığı takdirde tecil müddeti uzatılmaz. hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesinde Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanununun Şirket Alacaklılarının Vaziyeti başlıklı 178 inci maddesinde Ortaklar; şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malları ile mesuldürler. Şirkete yeni giren kimse, girme tarihinden evvel meydana gelmiş olsa bile şirketin borçlarından, diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malları ile mesuldür. Yukarı ki fıkralara aykırı olarak mukaveleye konan şartlar, üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez. denilmekte Yine aynı Kanunun Mesuliyetin Derecesi başlıklı 179 uncu maddesinde Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket mesuldür. Şu kadar ki; şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız ortak veya ortaklarla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir. hükmü yer almaktadır. Ancak mezkur hükümlerden 6183 sayılı Kanunun 49 uncu madde hükmünün söz konusu ihtilafta uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Danıştay ( ) uncu dairesinin tarih 2005/3324 Esas sayılı kararına temel teşkil eden ihtilaf..... Halefleri.. nin vergi borçları nedeniyle şirket ortağı... adına kayıtlı gayrimenkulün satış işlemine ilişkin olup adı geçen mükellef adına kendi talebi doğrultusunda yapılan tecil ve taksitlendirmeye ilişkin bulunmamaktadır. Buna göre gayrimenkulün satış işlemine karşı açılan davada; son olarak Danıştay ( ) uncu dairesinin 2005/3324 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararı; mevcut hukuki durumun muhafazası anlamındadır. Buna hükmolunması ile mevcut hukuki durumun ileriye veya geriye doğru yürütülmesine imkan bulunmamaktadır. Diğer taraftan adı geçen şirketin müşterek ve ferdi faaliyete dayanan bir şahıs şirketi türü olan Kollektif şirket olması ve kollektif şirkete ait borç için ödeme emrinin öncelikle şirket adına tanzim ve tebliğ edilip söz konusu takibin sonuçsuz kaldığı durumda yukarıda anılan Kanun maddeleri uyarınca şirket ortakları şirketin borçlarından bütün malları ile sınırsız sorumlu 67

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 69 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 28.02.2007 SAYI KONU : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-Geç.67-13434/3603

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 12/03/2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-986 Konu : inşaat taahhüt işlerinde indirim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 25/06/2013 Sayı : 62030549-125[30-2012/367]-918 Konu : Yurt dışından alınan

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÖZELGELER ÖZELGELER 346 Özelgeler T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.04.99.16.01/01-MUK-1 15.03.2010/9024 Konu

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 13/03/2013 Sayı : 62030549-125[8-2012/386]-389 Konu : Yola ve parka terk edilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 04/09/2014 Sayı : 62030549-120[23-2013/663]-2161 Konu : Yurtdışından döviz olarak

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ I. GİRİŞ Türkiye de kayıt dışı ekonominin vergiye yansıyan yönünü göz önüne aldığımızda özellikle dolaysız vergi olarak nitelendirdiğimiz gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI

İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI İHRACATTA KDV İSTİSNASI (İHRACAT İSTİSNASI) MEVZUATI Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)...3 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)...6 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)...12

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU

GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU Gelirler Kontrolörü İSTANBUL; Şubat 2009 mustafa.mt@gmail.com GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ Şibli GÜNEŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİNİN KONUSU Maddi vergi kanunlarında, en önemli aşama verginin konusunun ortaya konmasıdır. Vergini konusu denilince, verginin

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 14/11/2011 Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-611 Konu : Mesleki sorumluluk sigortası

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İndirimli oran, net alan, yiyecek-içecek hizmeti, geceleme hizmeti, iade talebi.

Anahtar Kelimeler: İndirimli oran, net alan, yiyecek-içecek hizmeti, geceleme hizmeti, iade talebi. İNDİRİMLİ KDV ORANINA TABİ İŞLEMLERDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR not:1 Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com Özet KDV Kanunu'nun (29/2)'nci maddesi ile indirimli

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4842 Kabul Tarihi : 9.4.2003 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar tarafından

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir irfan.vural@bakis.com.tr www.bakis.com.tr Ankara, Ocak 2015 SUNUM PLANI 1. Envanter İşlemleri ve Değerleme Hakkında Genel Bilgi 2. Kasa Hesabının Değerlemesi

Detaylı