PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul"

Transkript

1 PROJE YÖNETİMİ: PERT VE CPM ANALİZİ: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu (I.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı-İTÜ Yayını, Ekim1997, İstanbul

2 Proje:Belirli bir işin tamamlanabilmesi için yapılması gereken ilişkili aktiviteler kombinasyonudur. Aktivitelerin bazıları, aynı zamanda gerçekleştirilebilir;bunlar paralel aktivitelerdir. Bazı aktivitelerin ise biri tamamlanmadan diğerine başlanamaz; bu tip aktivitelere seri aktiviteler adı verilir. İki analitik yöntem:pert "Proje değerlendirme ve gözden geçirme tekniği (project evaluation and review technique) ve CPM "kritik yol yöntemi(path method) yöntemleri

3 Her iki yöntemin kavram ve metodolojileri özdeştir, aralarındaki en büyük fark proje aktivitelerinin zaman öngörümlemeleridir. CPM de aktivite zamanları deterministik iken PERT te bu değerler olasılıklı ya da stokastiktir. Öncelikle kritik aktiviteler belirlenir, hangi aktivitelere öncelik verilmesi gerektiği ortaya konur. Aktivitelerin tamamlanması için gereken kaynaklar incelenir ve işgücü, makine, araç ve gereçten enbüyük faydanın elde edilmesi sağlanmış olur. Sonuç olarak PERT ve CPM yöntemleri projenin etkin biçimde yürütülmesini ve tamamlanmasını sağlayan, yöneticiler açısından oldukça önemli araçlardır.

4 AĞ DİYAGRAMI PERT ve CPM analizinde ilk adım eldeki projenin tamamlanması için gerekli öncelik ilişkileri ve bağımlılıkları temsil eden aktivite ağının belirlenmesi ve diyagram biçiminde gösterilmesidir. Bunun için,aktivitelerin öncelik koşulları ve her aktivitenin tamamlanması beklenen süre olmaktadır. Bir aktivitenin başlaması için hemen ondan önce tamamlanması gereken aktivite, o aktivitenin "öncel" aktivitesidir. Bir aktivitenin bir veya daha fazla öncel aktivitesi bulunabilir.

5 Bir projede öncel aktivitesi bulunmayan en az bir aktivite bulunur. Öncel aktivitesi bulunmayan aktivitelere başlangıç aktivitesi adı verilir. Her aktiviteyi tamamlamak için gereken süre,genellikle saat, gün ve hafta olarak ifade edilir. Ağ diyagramı projenin grafiksel olarak takdim edilme şeklidir. PERT metodunda projenin her aktivitesi bir ok şeklinde gösterilir, öncelik ilişkilerini göstermek için düğümler ve kesik çizgili oklar kullanılır. CPM metodunda ise, her aktivite bir düğüm şeklinde ve öncelik ilişkileri oklarla gösterilir.

6 AĞ DİYAGRAMININ HAZIRLANIŞI aktiviteleri, olayları gösterir. Olay bir veya daha fazla aktivitenin başlaması veya tamamlanmasıdır. Bir aktivitenin başlayabilmesi için o aktivitenin başlangıç düğümünde sonuçlanan bütün aktivitelerin tamamlanmış olması lazımdır. Her düğümün bir numarası olur ve aktiviteler başlangıç ve sonuç olaylarının numarası ile tanımlanırlar.

7 Kritik aktiviteler birbirini takip ederek bir hat oluştururlar, bu hatta Kritik Yol (veya Kritik Hat) adı verilir. Bu yol üzerindeki aktivitelerden herhangi birinin süresinin 1 zaman birimi artması proje süresinin 1 zaman birimi artması ile sonuçlanacaktır.

8 Kukla Aktiviteler Aktivite K - Öncel Aktivite Kukla Aktivite: Olaylar arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılan fakat zaman değeri olmayan aktivitelerdir. Kukla aktiviteler, hesaplamalara diğer aktiviteler gibi girerler, yalnız zaman değerleri olmadığı için süreleri 0 olarak alınır. Kukla aktiviteler kritik yol üzerinde de yer alabilirler. Dört aktiviteden oluşan bir projede şu şekilde öncellik ilişkilerinin bulunduğu varsayılsın: L - M K N K,L

9 İkinci olarak şu durum ele alınsın: Aktivite A - Öncel Aktivite B C D A A B,C Sorunu kukla işlem ile gideriniz

10 AĞ ANALİZİNDE OLASILIK KAVRAMI Aktivitenin süresi, doğasına bağlı olarak, bir çok faktöre bağımlıdır. Bu faktörler değişken olduğu için aktivitenin süresi de bu faktörlere paralel olarak değişken olacaktır. CPM yöntemi belirli süre varsayımını kullanırken PERT yöntemi süreyi rastlansal değişken olarak kabul eder. Beta olasılık dağılımında t o, t m, ve t p simgeleri sırasıyla en iyimser süre, en olası süre ve en kötümser süre olarak tanımlanırsa dağılımın ortalaması ve standart sapması aşağıdaki şekilde hesaplanır: t e = 1/6 (t o + 4t m + t p ) σ = 1/6 (t p - t o )

11 Aktiviteyi etkileyen bütün faktörler en iyimser şekilde gerçekleşirse aktivitenin tamamlanacağı süre en iyimser süre; eğer bütün faktörler en kötümser şekilde gerçekleşirse aktivitenin tamamlanacağı süre en kötümser süre olarak tanımlanmaktadır. En olası süre ise, eğer aktivite binlerce defa tekrarlanırsa ve tamamlandığı süreler kaydedilirse, aktivitenin en çok defa tamamlandığı süre olarak tanımlanmaktadır.

12 PERT/Maliyet Projenin tamamlanma zamanını azaltma sürecine hızlandırma adı verilir. Projenin tamamlanma zamanına göre kaynaklar çoğunlukla kısıtlıdır ve bu nedenle kaynakların etkin kullanılması gerekir. Böyle durumlarda problem, zaman/maliyet ilişkisi biçimini alır ve belirli işlemlere daha çok kaynak dağıtımı yaparak kısaltılan proje tamamlanma zamanının maliyetinin belirlenilmesi ile ilgilenilir.

13 Hızlandırma çalışmalarında, kritik yol üzerindeki aktivitelerin, birim zamandaki hızlandırma maliyetleri (eğilimleri) dikkate alınır. Aktivitelerden bu maliyeti minimum olanı belirlenir. Bu aktivitenin hızlandırma limiti kritik yollar ve bu hızlandırma sonucunda kritik hale gelecek yollar dikkate alınarak saptanır. Toplam Yol Boşluklarının Hesaplanması Yöntemi

14 KAYNAKLARIN DENGELENMESİ Bir projeyi meydana getiren aktivitelerin gerçekleştirilmesinde çeşitli kaynaklar kullanılır. Bu kaynakların başlıcaları işgücü ve iş makineleridir. Her aktivite, doğasına uygun olarak, aktivite süresi boyunca bu kaynaklardan belli miktarda kullanıma ihtiyaç gösterir. Buna göre proje analizi sırasında her aktivitenin yapısına bağlı olarak farklılık gösteren kaynak dağıtım ve dengeleme sorunu ortaya çıkar.

15

16

17 ÖRNEK Bir fabrikanın inşaatı ve üretime alınmasına ilişkin projenin normal tamamlanma süresi sonraki yılın 15 Ocak tarihi olarak hesaplanmıştır. Kömür ithal eden firma bu durumda gerekli torbaları piyasadan satın alacağı için ekstra bir maiyeti üstlenecektir. Bu maliyet kömür satış sezonunu olan 3 ay boyunca günde $2000 dır. Bu durumda; fabrikanın üretime geçme tarihi olan 15 Ocak a kadar yaklaşık $ =$ lık fırsat maliyetine engel olduğu belirlenmiştir. Finansal olanaksızlıklar nedeniyle yatırım yapılan mevcut makinelerin kapasiteleri arasında birim/yıl ile birim/yıl gibi farklılıklar bulunmaktadır. Bu kapasite dengesizliğinin $ lık ek bir yatırımla % 50 oranında giderilebileceği hesaplanmıştır. Kapasite artışı ise farklı pazar arayışlarıyla değerlendirilecektir. Yapılan Pazar araştırmalarında pazarda yaratılan genişleme olanakları tekrar değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde talebin üretim kapasitesinin çok üzerinde olduğu belirlenince iki seçenek saptanmıştır: Birim başına 2 cent kazanacak fason yaptırmak Birim başına 4 cent kazanmak için %100 kapasite artışına gitmek % 100 lük kapasite yatırımı için ayrıca $ ek finansman gerekmektedir.ek yatırım 10 ayda kendini geri ödeyecektir.

18 Sonuçta ikinci yol tercih edilmiştir ve makinelerin üretim kapasiteleri arasındaki dengesizlik giderilmiştir. $ lık başlangıç yatırımına iki aşamalı olarak sağlanan tasarruflarla $ lık ek yatırım yapılmış ve kapasite kuruluş aşamasına göre %200 arttırılmıştır. Normal zamanı 15 Ocak Normal Maliyet $ Tesis kapasitesi ad/yıl ad/yıl ad/yıl ad/yıl ad/yıl

19

20 Birinci hedef: Deneme üretiminin tamamlanması Maliyetler Hızlandırma ile artan (zemin betonunun tamamlanması en yüksek eğimli işlem) Hızlandırma ile azalan Makinelerin Gümrük işlemlerinin tamamlanması ve nakli (depo kiralama giderlerinden tasarruf) İşletme ekibinin ve İdari İşler ekibinin kurulması ve yetiştirilmesi Hızlı zaman: Kömür sezonuna kadar üretime geçebilmek için Ekim 1996 İkinci Hedef: Tesis kapasite dengesizliklerinin giderilmesi Kaynak: Hızlandırılan proje çalışması ile sağlanan toplam Fırsat Maliyeti Tasarrufu 90 $2000=$ Mamul farklılaştırması ile müşteri çeşitliliği ve rekabet avantajı yaratmak. $ Gereksinim: $ Geri Ödemem Süresi: 10 ay

21

22

23

24

25

26

27

28 Aşama 0. Kritik Yol: Kritik İşlemler: A-C-D-E-H- K-N Eğim: $27,03/gün (E işlemi-duvarı ve Çatıyı Tamamlama) E işlemi ikinci yol üzerinde yoktur. İkinci yolun TS=15 olduğundan E işlemi 45 gün, proje maliyeti $ ve proje süresi 185 gün olur. 2. yol, ikinci kritik yoldur.

29

30 Aşama 1 Birinci kritik yolda E işlemi İkinci kritik yolda F işlemi toplam 22 gün kısaltılabilir. (E işlemi hızlı limit) Eğim: -663,P.57 Proje Maliyeti $ P5 Proje süresi 163 gündür.

31

32 Aşama 5. Proje süresi 140 Proje Maliyeti $

33 7.Aşama Proje süresi 94 gün Proje Maliyeti: $

34 Projede birisi kritik yol olmak üzere 19 ağ yolu vardır. Toplam boşluk süresinden faydalanılarak 8 aşamada hızlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Hızlandırma aşamalarında ağ yolları ve toplam süreleri Tablo 2 te özetlenmektedir.

35

36

37 SONUÇ Ambalaj fabrikasının kurulması ve üretime geçmesi 100 günden 94 güne indirilmiştir. Projeyi hızlandırmanın bir günlük maliyeti 1.aşamada $27.03 iken son aşamada $1210 olmuştur. Kimi faaliyetleri hızlandırmak maliyeti düşürdüğünden iki tip maliyet karşılaştırmıştır. 8.aşamada 4 kritik yoldan üçünde tüm aktiviteler hızlı limite ulaşmıştır. $1210< $2000 (günlük fırsat maliyeti) olduğundan hızlandırmanın rasyonel olduğu belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

38

39

40

41

42

43

44

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Hasan YILMAZ 0730201011

Detaylı

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1

PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 28 2011 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 27, s.28-40 ÖZET PROJE YÖNETĐMĐNDE PERT TEKNĐĞĐ VE BĐR UYGULAMA Bahman Alp RENÇBER 1 Bu çalışmanın amacı, proje yönetiminde

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin Planlanması Sistemin Analizi Sistem Tasarımı Sistemin Uygulanması Sistemin Geliştirilmesi

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ

BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ Problemin Tanımlanması Depo Yeri Seçimi Yöntemleri 1 2.1. Problemin Tanımlanması Yer seçimi kavramı, kısa ve/veya uzun vâdede çeşitli ölçütlere göre en iyi avantajlara sahip yerin

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları *

Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları * Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları * Erkan SEVİNÇ ** Öz Bu çalışmada yatırım projelerinin değerlemesinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak real opsiyon değerleme

Detaylı

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili

Detaylı

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Çiğdem

Detaylı

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2549 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1519 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I Yazarlar Prof.Dr. Semih Hüseyin TOKAY (Ünite 1, 2, 3, 8) Doç.Dr. Ali DERAN (Ünite 4,

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ VE VİNÇ ÜRETİMİNDE UYGULAMASI

PROJE YÖNETİMİ VE VİNÇ ÜRETİMİNDE UYGULAMASI PROJE YÖNETİMİ VE VİNÇ ÜRETİMİNDE UYGULAMASI Şeyma ÖZBİLGE Karabük Üniversitesi / Mühendislik fak. Endüstri Müh. seymaozb@gmail.com Yrd.Doç.Dr. Muharrem DÜĞENCİ Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi mdugenci@gmail.com

Detaylı

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.39-53 BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ Onur

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYARA DAYALI MRPII (İMALAT KAYNAK PLANLAMASI) SİSTEMİ

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY

FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY BELĠRLĠLĠK ġartlari ALTINDA YATIRIM

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IX ÜRÜN MALİYETLEMESİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...4 Kurumsal ve Kişisel Satış...7 Satış Personeli...9

Detaylı