T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ İŞLERİ UZMN YRDIMCILIĞI SINVI 4. GRUP: İŞLETME FKÜLTESİ 9 OCK 2011 Saat: DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır lan Bilgisi, Genel vrupa Birliği ve Türkiye vrupa Birliği İlişkileri, Yabancı dil (İngilizce, lmanca, Fransızca) sorularıdır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? İŞLETME FKÜLTESİ ) Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. B) Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. C) Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim yargı içtihatlarına bakar. D) Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu nun hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. 5. şağıdakilerden hangisi Borçlar Hukuku na hâkim ilkelerden birisi değildir? ) Dürüstlük ilkesi B) Sınırlı sayı ilkesi C) Kusurlu sorumluluk ilkesi D) Hakkın kötüye kullanılma yasağı 6. Kanuni mirasla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. Geçerli bir hukuki işlemin kurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kişinin hukuki işlem yapma niyeti ile uyumlu olması B) İradenin öngörülen şekilde açıklanmış olması C) Hukuki işlem yapma iradesinin bulunması D) Hukuki işlem ehliyetine sahip olmak 3. şağıdakilerden hangisi evlenme ehliyeti bakımından yanlıştır? ) yırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemezler. B) Küçükler, ancak yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. C) Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. D) Olağanüstü hâllerde hâkim 15 yaşını doldurmuş kadının veya erkeğin evlenmesine izin verebilir. 4. Soybağının kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. B) Evlilik içinde doğan çocuk ile baba arasındaki soybağı kurulmuştur. C) Düzgün soybağına sahip olmayan çocukların soybağı, soybağının tahsisi ile düzeltilebilir. D) Evlilik dışında doğan çocuk ile baba arasındaki soybağı hâkim hükmü, evlilik ve tanıma ile kurulur. ) Muris ölüme bağlı tasarruf yolu ile terekenin tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir. B) Mirasçısız terekeye devlet son mirasçı olarak sahip olur. C) Mirasta ikinci derece murisin ana-babasıdır. D) İlk derece mirasçılar murisin altsoyudur. 7. Zilyetliğin fonksiyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Taşınırlarda hak karinesidir. B) Taşınırlar üzerindeki haklarda aleniyeti sağlayan bir karinedir. C) Taşınırlarda mülkiyetin nakli, zilyetliğin devri ile mümkündür. D) Zilyetlik, taşınırlarda zaman aşımı ile hak iktisabına sebep olurken taşınmazlarda hak iktisabını sağlamaz. 8. Medeni Usul Hukukunda mahkemelerin yetkisi hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. B) Taşınmazlara ilişkin davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. C) Boşanma davalarında, tarafların son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir. D) Taraflar yetki sözleşmesi ile genel yetkili mahkemelerin yetkisini ortadan kaldırabilirler. 2

3 9. çık sistem kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İŞLETME FKÜLTESİ 13. Grup üyelerinin kendiliklerinden oluşturdukları üretim düzeyleri aşağıdakilerden hangisidir? ) Her örgütün anlaşılır, belirgin ilke ve kurallar çerçevesinde çalışması gereğini vurgular. B) Örgüt yönetimlerinin saydam bir yapıya sahip olmaları gereğini savunur. C) Örgütün çevresi ile sürekli etkileşim içinde olduğunu vurgular. D) Entropinin olmadığı sistemlerdir. 10. Max Weber in bürokrasi yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) İşgörenlerin bireysel verimi yerine örgütün bir bütün olarak verimi üzerinde durmuş, bunun da birlik ruhundan kaynaklandığını öne sürmüştür. B) Bir dizi ilkenin uygulanması ile işletmelerin etkin, ideal ve kişiye göre değişmeyen, akılcı bir örgüt yapısını tanımlamıştır. C) Örgütler için hat yetkisinin yeterli olduğunu savunmuştur. D) Yerinden yönetim fikrini ortaya atmıştır. 11. Birincil gruplar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) ynı okul, dernek, şirket, vb. topluluklara üye olan bireylerden oluşur. B) Üyelerinin birbirleri ile yüzleştiği gruplardır. C) Üst yöneticilerin oluşturduğu gruplardır. D) Referans gruplarıdır. 12. Matriks biçimde yapılanmış bir örgüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bölümlerin yetkisi içinde bağımsız çalışır. B) kılcıdır ve kendi içinde bir sistematiğe sahiptir. C) Kurallar çerçevesinde en esnek hareket edebilen bir yapıya sahiptir. D) Çevreden gelen tepkilere kısa sürede yanıt verebilir. ) Normlardır. B) Standartlardır. C) Grup birliğidir. D) Örgüt iklimidir. 14. Bir defalık planlara örnek aşağıdakilerden hangisidir? ) Politikalardır. B) Bütçelerdir. C) Programlardır. D) Kararnamelerdir. 15. Stratejilerin nasıl uygulanacağını aşağıdakilerden hangisi belirler? ) Prosedürler B) Politikalar C) Taktikler D) Bütçe 16. şağıdakilerden hangisi fabrika içi yerleştirme türlerinden biridir? ) Hücresel yerleştirme B) Coğrafik yerleştirme C) Sıralı yerleştirme D) Kesikli yerleştirme 17. rtan ve azalan talep durumlarına göre üretimde değişiklik yapabilme anlamına gelen modern üretim özelliğine ne denir? ) Mekanizasyon B) Çeşitlendirme C) Standartlaştırma D) Esneklik 18. Pratik kapasitenin kullanılamayan kısmına ne denir? ) Pratik kapasite B) Teorik kapasite C) tıl kapasite D) Optimum kapasite 3

4 İŞLETME FKÜLTESİ 19. Girdilerin fiziksel ya da kimyasal değişikliklere uğratılarak ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlere dönüştürülmesini sağlayan fayda türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Şekil faydası B) Mülkiyet faydası C) Zaman faydası D) Bilgi toplama faydası 20. şağıdakilerden hangisi PERT ve CPM teknikleri arasındaki en önemli farkı gösterir? 23. şağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin amaçları arasında yer almaz? ) Ürünün kalite ve tasarım spesifikasyonlarının belirlenmesi. B) Üretim için gerekli olan araç-gereç ve makinelerin tedarik edilmesi. C) Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının saptanarak ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının verilmesi. D) Tüketicinin talep ettiği piyasa araştırmaları ile tespit edilen ürünleri nitelik, fiyat, zaman ve miktar bakımından karşılanmasının sağlanması. ) İşlemler sadece CPM de vardır. B) PERT tekniği kritik yolu kullanmaz C) CPM tekniğinde faaliyetler vardır. D) PERT tekniğinde üç farklı zaman tahmini yapılır. 21. Belli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin artırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş çok sayıda gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Kaizen B) Kanban C) Poka yoke D) Toplam Kalite Yönetimi 22. BC işletmesinin birim sabit maliyeti 300 TL ve toplam değişken maliyetleri TL dir. İşletme, birim mal üretip satmıştır. Satış fiyatı, birim sabit maliyetinin üç katı olarak hesaplanmaktadır. Bu verilere göre miktar olarak başa baş noktası kaçtır? 24. şağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin yararlarından biri değildir? ) İşletmenin elindeki nakdi etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığını göstermesi B) İşletmede en az ne kadar nakit bulundurulması gerektiğini göstemesi C) İşletmenin yabancı kaynağa ihtiyaç duyacağı zamanı göstermesi D) İşletmenin elde edeceği kârı göstermesi 25. I- İşletme sermayesi ihtiyacı açısından, kredili satış politikasında alacak vadesinin belirlenmesi II- Optimal sermaye yapısının belirlenmesi III- Bir projenin net bugünkü değeri nin belirlenmesi IV- Kâr payı dağıtım düzeyinin belirlenmesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri finansal yönetim politikalarından yatırım politikası ile ilgili değildir? ) Yalnız II B) II - IV C) I - III D) I - III - IV ) 100 B) 150 C) 200 D) 300 4

5 İŞLETME FKÜLTESİ 26. BC firmasının ilgilendiği bugün 100 milyon TL harcama ile gerçekleşebilecek olan X projesi ile ilgili yapılan analizler sonucu, projenin net bugünkü değeri 5 milyon TL bulunmuştur. Sermaye maliyeti %10 olduğuna göre proje ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Projenin kârlılık endeksi 0,05 tir. B) Projenin iç getiri oranı, %10 dan yüksektir. C) Net bugünkü değer pozitif olduğundan projeye yatırım yapılabilir. D) Projenin dinamik (düzeltilmiş) geri ödeme süresi, projenin ekonomik ömründen daha kısadır. 27. Y projesinin ekonomik ömrü 5 yıl ve kaynak maliyeti % 20 olup, projenin sağlaması tahmin edilen net nakit akımları % 25 iskonto oranı ile bugüne indirgendiğinde projenin tespit edilen net bugünkü değeri TL (eksi kırk bin lira), % 20 ile iskonto yapıldığında ise tespit edilen net bugünkü değer TL (artı on bin lira) dır. Bu proje ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Projenin iç getiri oranı yaklaşık olarak % 21 dir. B) Projenin karlılık endeksi 1 den küçüktür. C) Projeye yatırım yapılmamalıdır. D) Projenin kârlılık endeksi 1 dir. 28. I- Tahvilin vadeye kadar getiri oranı % 10 dur. II- İtfa tarihinde tahvilin değeri 100 TL olur. III- Piyasadaki risklerin azalması hâlinde tahvilin değeri 100 TL den yukarı çıkar. Nominal değeri 100 TL vadesi 1 yıl olan kuponsuz bir devlet tahvili %10 faiz oranı ile ihraç edilmiştir. Bu tahville ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) Yalnız III 29. Firması gelecek bu yıl hisse başına 1,00 TL kâr payı ödemesi yapmıştır. Kâr payı ödemelerinin her yıl %5 oranında artması beklenmektedir. Hissedarların hisse senedi yatırımından bekledikleri getiri oranı % 25 olduğuna göre, temettü yaklaşımına göre hisse senedinin değeri kaç TL dir? ) 3,33 B) 4,00 C) 5,00 D) 5, İşletmesinin nakit ve benzeri varlıklarının tutarı TL, stok tutarı TL, aktif toplamı TL, uzun vadeli borç toplamı TL, özkaynak toplamı TL ve yıllık net satışları TL olduğuna göre likidite oranlarından nakit oranı % kaçtır? ) 10 B) 12,5 C) 20 D) Oligopol piyasasındaki firmanın talep eğrisi aşağıdaki yargılardan hangisinde ifade edilmiştir? ) X eksenine paralel bir doğrudur. B) Negatif eğilimli bir doğrudur ve OH ye eşittir. C) Pozitif eğilimli bir doğrudur ve OH ye (ortalama hasılat) eşittir. D) Negatif eğilimli bir doğrudur ve MH ye (marjinal hasılat) eşittir. 32. Ölçeğe göre artan getiri durumu söz konusu iken, sermaye sabit tutulup birim zaman içinde kullanılan iş gücü %20 artırıldığında üretim nasıl değişir? ) % 20 artar. B) % 20 azalır. C) % 20 den fazla artar. D) % 20 den daha az artar. 5

6 İŞLETME FKÜLTESİ 33. şağıdaki ifadelerden hangisi Marjinal teknik ikame oranı nı en iyi tanımlamaktadır? ) Tüketicinin aynı fayda düzeyini koruyabilmek için mallar arasındaki ikame oranını gösterir. B) Tüketicinin iki mal arasındaki değiş tokuş oranını gösterir. C) Üreticinin nihai mal ile ara malı arasındaki değiş tokuş oranını gösterir. D) Üreticinin aynı üretim düzeyini koruyabilmek için, girdiler arasındaki ikame oranını gösterir. 37. Ricardo nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli ne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Uluslararası ticarette bütün ülkeler kazançlı çıkar. B) Mutlak üstünlükler karşılaştırmalı üstünlüklerin özel bir durumudur. C) Dış ticaretin temelini mutlak değil karşılaştırmalı üstünlükler oluşturur. D) Ülkeler arasında kârlı dış ticaretin koşulu iç üretim maliyetlerinin birbirine eşit olmasıdır. 34. Q TU X 86 MU ? Yukarıdaki tabloda X ile gösterilen dördüncü birimin toplam faydası (TU) kaçtır? ) 76 B) 78 C) 81 D) Karşılıklı Talep Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Ülkelerden biri diğerinin malına karşı talebinin şiddeti bilinirse ticarette denge fiyatları belirlenebilir. B) Bir ülke, belli miktar yerli mal karşılığında ne kadar az mala razı oluyorsa ithal malına olan talebi o kadar az olur. C) Bir ülkenin karşılıklı talebi, öbürünün malından talep edeceği miktarla ölçülür. D) Uluslararası dış ticaret haddinin ne olacağı belirlenmiş olur. 35. Smith e göre uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşma doğurarak dünya kaynaklarının verimliliğini arttıran şey aşağıdakilerden hangisidir? ) Fırsat maliyeti B) Tam istihdam C) Dış ticaret D) Liberalizm 36. Mutlak Üstünlükler Teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki ticaretini açıklar. B) Maliyet kavramı homojen olan emek faktörünü içerir. C) Uluslararası ticaret iki ülkenin de refahını arttırır. D) Uluslararası alanda faktörler tam hareketsizdir. 39. şağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin in Faktör Donatımı Teorisinin varsayımlarından biri değildir? ) Ülkelerin talep koşulları benzerdir. B) Malların faktör yoğunlukları benzerdir. C) Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır. D) Üretimde ölçeğe göre sabit verimler koşulu geçerlidir. 40. Teklif eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teklif eğrisinin ters döndüğü kısımda daha fazla ithal malı kabul edebilmek için, teklif ettiği ihraç malı miktarını arttırmalıdır. B) İç maliyet doğrusundan ayrıldıktan sonra eğrinin eğimi yükselir. C) Bir teklif eğrisi hem arz hem de talep eğrisi olma özelliğine sahiptir. D) Teklif eğrisi üzerindeki her nokta hem talep edilen miktarları hem de ticaret hadlerini gösterir. 6

7 41. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine giden süreçte kurulan ilk yapıdır? ) vrupa Kömür ve Çelik Topluluğu B) vrupa tom Enerjisi Topluluğu C) vrupa Ekonomik Topluluğu D) vrupa Ortak Pazarı İŞLETME FKÜLTESİ 47. vrupa Birliğinde parasal birliğe en geç 1999 da geçilmesi kararı aşağıdakilerden hangisiyle alınmıştır? ) vrupa Tek Senedi B) Cotonou ntlaşması C) Maastricht ntlaşması D) msterdam ntlaşması 42. şağıdakilerden hangisi vrupa Topluluklarının kurucu üyeleri arasında yer almaz? ) Fransa B) Hollanda C) Danimarka D) Lüksemburg 48. Sermaye ve emek hareketliliği dâhil tüm üretim faktörlerinin önündeki fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılması anlamına gelen ekonomik birlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Tek Pazar B) Ortak Pazar C) Parasal birlik D) Entegrasyon 43. şağıdakilerden hangisi kurucu vrupa Topluluklarını tek bir çatı altında birleştirmiştir? ) Paris ntlaşması B) Roma ntlaşması C) Lizbon ntlaşması D) Füzyon ntlaşması 44. vrupa Topluluğu aşağıdaki belgelerden hangisiyle birlikte vrupa Birliği olarak adlandırılmaya başlanmıştır? 49. vrupa Merkez Bankası Başkanının atanma şekli ve süresi konusunda aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? ) vrupa Komisyonu tarafından 6 yıl için B) Euro bölgesi üyeleri tarafından 8 yıl için C) vrupa Parlamentosu tarafından 5 yıl için D) Üye devlet merkez bankası başkanları tarafından 4 yıl için ) Nice ntlaşması B) Roma ntlaşması C) Lizbon ntlaşması D) Maastricht ntlaşması 45. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin Temel Politika alanları arasında yer almaz? ) Vergi Politikası B) Dış Politika C) KOBİ Politikası D) Sanayi Politikası 50. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin hükümetler arası karakter taşıyan iş birliği alanları arasında yer alır? ) Tarım B) Bilim ve teknoloji C) Ortak dış politika D) Ortak para birimi 46. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliği Ortak Rekabet Politikasının ana ilkeleri arasında yer almaz? ) Tüm kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi B) Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların yasaklanması C) Üye devletlerin rekabeti sınırlayıcı devlet yardımlarının denetlenmesi D) Telekomünikasyon, ulaştırma ve enerji gibi sektörlerin serbestleştirilmesi 51. şağıdaki devletlerden hangisi vrupa Birliği üyesi olmakla birlikte vrupa Güvenlik ve Savunma Politikasını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan vrupa Savunma jansının tarafı değildir? ) Norveç B) lmanya C) Güney Kıbrıs D) Danimarka 7

8 İŞLETME FKÜLTESİ 52. şağıdakilerden hangisi Lizbon ntlaşması nın yürürlüğe girmesinden sonra da varlığını sürdüren vrupa Topluluğudur? ) vrupa Topluluğu B) vrupa Ekonomik Topluluğu C) vrupa tom Enerjisi Topluluğu D) vrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 57. B hukuk düzeninde iptal davası açılması konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Çıkacak iptal kararı ikame edecek yeni tasarrufu da içerir. B) Çıkacak iptal kararı ilke olarak geriye yürür. C) Tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılabilir. D) Üye devletler tarafından açılabilir. 53. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin yürütme organı olarak tanımlanmaktadır? ) vrupa Konseyi B) vrupa Komisyonu C) vrupa Parlamentosu D) vrupa Konseyi Başkanı 58. Maastricht ntlaşması nın hükme bağladığı üzere, Topluluğun, hedeflenen amaçların üye devletler tarafından yeterince karşılanamadığı alanlarda verimlilik gerekçesiyle münhasır yetkisi içinde olmayan yetkileri de üstlenmesi anlamına gelen vrupa Birliği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Supra-nationality B) vis conforme C) Subsidiarity D) Comitology 54. şağıdakilerden hangisi vrupa Bakanlar Konseyi toplantılarında yer alabilen bakanlardan değildir? ) Savunma B) Tarım C) Ulaştırma D) Maliye 55. vrupa Birliği dalet Divanı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yargıçlarının görev süresi altı yıldır. B) Yargıçları üye devletlerin ortak uyuşum kararıyla atanır. C) vrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi kararlarının temyiz mercidir. D) Başkanı vrupa Parlamentosuyla mahkeme heyetinin ortak kararıyla atanır. 59. şağıdakilerden hangisi B nin resmî kurumlarından biri değildir? ) vrupa Komisyonu B) vrupa Birliği Konseyi C) vrupa Merkez Bankası D) vrupa İnsan Hakları Mahkemesi 60. şağıdaki ülkelerden hangisi B üyesi olmasına rağmen, vro para birimini kullanmamaktadır? ) Norveç B) İsveç C) lmanya D) İspanya 56. şağıdakilerden hangisi Lizbon ntlaşması nın getirdiği yeniliklerden birisi değildir? ) Temel Hakları Şartı hukuksal statüye kavuşturulmuştur. B) vrupa Birliğinin resmî marşı ve bayrağı belirlenmiştir. C) vrupa Birliğine tek bir hukuksal kişilik kazandırmıştır. D) vrupa Birliği Konseyi Başkanlığı görevi ihdas etmiştir. 61. Türkiye - ET ortaklık ilişkilerindeki Geçiş Dönemi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? ) nkara ntlaşması B) Geçici nlaşma C) Katma Protokol D) Mali Protokol 8

9 İŞLETME FKÜLTESİ 62. Türkiye - ET ortaklık rejiminin uygulanması ve geliştirilmesi yetkisiyle donatılan ana organ aşağıdakilerden hangisidir? ) Ortaklık Konseyi B) Ortaklık Komitesi C) Gümrük Birliği Ortak Komitesi D) Karma Parlamento Komisyonu 67. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine üyelik için öngörülen Maastricht Kriterleri çerçevesinde dikkate alınan konular arasında yer almamaktadır? ) Yıllık enflasyon oranı B) Kamu açığının GSYİH ye oranı C) Kamu borçlarının GSYİH ye oranı D) Para biriminin Euro karşısındaki değeri 63. nkara ntlaşması na göre Türkiye ile vrupa Toplulukları arasında ortaklık ilişkisi çerçevesinde çıkabilecek anlaşmazlıkların birincil çözüm merci aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Toplulukları dalet Divanı B) vrupa İnsan Hakları Mahkemesi C) Ortaklık Konseyi D) vrupa Konseyi 68. Türkiye nin vrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kısa ve orta vadede gerçekleştirmeyi öngördüğü çalışmaları açıkladığı belgeler aşağıdaki hangi isimle anılmaktadır? ) Ulusal Program B) Ulusal Strateji Belgesi C) Katılım Ortaklığı Belgesi D) Müzakere Çerçeve Belgesi 64. Türkiye nin vrupa Birliği üye adaylığı statüsü aşağıdaki hangi zirveyle ilan edilmiştir? ) 2000 Nice Zirvesi B) 1998 Viyana Zirvesi C) 1999 Helsinki Zirvesi D) 2002 Kopenhag Zirvesi 69. vrupa Birliği Türkiye ye yönelik ilk Katılım Ortaklığı Belgesi ni ne zaman yayınlamıştır? ) 1998 B) 1999 C) 2001 D) nkara ntlaşması nın yeni üye olan devletlere uyarlanmasına ilişkin Ek Protokol hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Türkiye Ek Protokol ü imzalamış ama onaylamamıştır. B) Türkiye Ek Protokol ü ne imzalamış ne de onaylamıştır. C) Türkiye Ek Protokol ü hem imzalamış hem de onaylamıştır. D) Ek Protokol, vrupa Birliği Konseyi tarafından geri çekilmiştir. 66. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine üyelik için öngörülen Kopenhag Kriterleri arasında yer almamaktadır? 70. vrupa Birliği, Türkiye nin katılım müzakerelerinin açılması için Kopenhag Siyasi Kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığını hangi zirvede ilan etmiştir? ) 1999 Helsinki Zirvesi B) 2004 Brüksel Zirvesi C) 2002 Kopenhag Zirvesi D) 1997 Lüksemburg Zirvesi 71. Türkiye - vrupa Birliği katılım müzakereleri resmen ne zaman başlamıştır? ) 6 Kasım 1996 B) 1 Ocak 2004 C) 1 Ocak 2005 D) 3 Ekim 2005 ) Hukukun üstünlüğüne saygı B) zınlıkların korunması C) İnsan haklarına saygı D) na dilde eğitim 9

10 İŞLETME FKÜLTESİ 72. Türkiye - vrupa Birliği katılım müzakereleri sürecinde açılan ilk fasıl aşağıdakilerden hangisidir? 76. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin vrupa Birliğine üyelik sürecinde yasal düzenleme yaptığı alanlar arasında yer almamaktadır? ) Çevre B) Vergilendirme C) Bilim ve raştırma D) İşletmeler ve Sanayi Politikaları 73. Türkiye nin vrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) Başmüzakerecilik B) Dışişleri Bakanlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) vrupa Birliği Genel Sekreterliği 74. Katılım müzakereleri fasıllarının geçici olarak kapatılması ne anlama gelmektedir? ) vrupa Birliği Konseyinin kapanış kriterleri belirlemesi gerekir. B) day ülkenin müktesebat uyumu ve uygulama düzeyi yeterlidir. C) day ülkenin müktesebat uyumu ve uygulama düzeyi yetersizdir. D) vrupa Birliği Komisyonunun kapanış kriterleri belirlemesi gerekir. 75. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin vrupa Birliğine üyelik sürecinde onaylayarak taraf olduğu uluslararası belgeler arasında yer almamaktadır? ) Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü B) Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme C) İHS Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin 6. No.lu Protokol D) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ) Vakıflar Kanunu B) Köy Kanunu C) Nüfus Kanunu D) Tapu Kanunu Helsinki Zirvesi nde alınan karara göre, Türkiye yle aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki sorunların gerekirse Uluslararası dalet Divanına gidilerek çözüleceği karara bağlanmıştır? ) Ermenistan B) Yunanistan C) Güney Kıbrıs D) Bulgaristan 78. şağıdakilerden hangisi 30 Nisan 2010 itibariyle vrupa Birliğiyle katılım müzakereleri yürüten ülkeler arasında yer almaktadır? ) rnavutluk B) Bosna-Hersek C) Hırvatistan D) Slovakya 79. şağıdakilerden hangisi Katılım Ortaklığı Belgesi nin özelliklerinden değildir? ) Tüm mali yardım araçlarını tek bir çerçevede toplamıştır. B) Türkiye nin Kopenhag Kriterlerine uyumuna ilişkin çerçeve oluşturmuştur. C) Siyasi ve ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi için öncelikleri belirlemiştir. D) Türkiye nin üyeliği için hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem olmak üzere 3 dönem öngörmüştür. 80. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin Topluluğa tam üyelik için başvuruda bulunmasının sebeplerinden değildir? ) İthalatın gelişmesinin önündeki olumsuz engeller B) Topluluğun, EFT ülkeleri ile yıllarında yaptığı anlaşmalar C) Bölgesel kalkınma fonu, sosyal fon ile topluluğun diğer öz kaynaklarından yararlanma isteği D) kdeniz politikası çerçevesinde bazı ülkelere tanınan hakların Katma Protokol ile Türkiye ye sağlanan avantajları ortadan kaldırması 10

11 81 DEN 100 E KDR OLN SORU- LR YBNCI DİL (İNGİLİZCE, LMNC, FRNSIZC) SORULRI- DIR. YBNCI DİLİNİZLE İLGİLİ SO- RULRI CEVPLYINIZ. İŞLETME FKÜLTESİ 85. We rented a flat in the suburbs for..... than it would have cost closer to the downtown area. ) quiet much B) so rather C) much less D) so much İNGİLİZCE sorularda, verilen cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz global warming and geopolitical realities, it is clear that technological leaps, strong policies, and large investments will be required. ) ccording to B) Indeed C) On the verge of D) In the face of 82. The EC wants to establish definite industrial standards. lack of uniformity can be a great hazard to trade. ) consequently B) because C) in order that D) in view of 86. Tom used to be a very agreeable, friendly person, but now he has... a disagreeable, stubborn person. ) turned into B) put out C) take off D) sent for 87. Such medical illnesses and hormonal disorders can cause depressive illness,.... ) in order to prolong the recovery period which lasts for months in ordinary cases B) making the sick person apathetic and unwilling to care for his or her physical needs C) illnesses such as stroke, a heart attack, cancer, Parkinson s disease, and hormonal disorders D) later episodes of illness typically are precipitated by only mild stresses or none at all 83. He has discovered the fact that if you a body with a harmless quantity of disease bacteria, the body automatically anti-bodies to destroy the infection. ) inject / manufactures B) will inject / manufactures C) were injected / manufactured D) should inject / could manufacture 88. If pieces of the broken bone are not in proper alignment,.... ) this can often be done without medications or complicated equipment B) to immobilize the bone to minimize movement during the healing process C) splints are sometimes recommended when the forces on the bone are small D) they may need to be readjusted through a process called reduction 84. He first.. Gotham City from evil, with the help of Robin, in a comic book in 1939 and. crime for over sixty five years. ) saved / fought B) had saved / fought C) saved / has been fighting D) had saved / had been fought 11

12 İŞLETME FKÜLTESİ 89. Because effective rehabilitation is determined by the individual s own actions,.... ) the bones cannot be reduced unless surgery is performed B) understanding what needs to be done and why, is important C) the amount of joint stiffness that normally occurs with a break D) the best way to handle fractures is to prevent them in the first place sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz. 90. lbinism arises from a genetic defect and occurs in humans and other vertebrates. Because they lack the pigments that normally provide protective coloration and screen against the sun s ultraviolet rays, albino animals rarely survive in the wild. Humans have long intentionally bred certain albino animals (e.g., rabbits) for their appearance. In humans with generalized, or total, albinism, the affected person has milk-white skin and hair; the iris of the eye appears pink, the pupil red..... Generalized albinism occurs throughout the world in about one in 20,000 persons. ) We expect that the homologous genes will be found in the human genome in the future. B) The resulting pigment polymer is deposited on a protein matrix within the melanosome. C) Melanin pigment is produced in a specific cell type called the melanocyte, which is found in the skin. D) Vision abnormalities such as astigmatism, nystagmus, and photophobia are common. 91. Congenital deafness in dogs and cats is primarily of the hereditary sensorineural form associated with white pigmentation genes, although acquired forms of deafness are possible. Highest prevalence is seen in white cats, especially those with blue eyes.... This deafness results from degeneration of the cochlear blood supply at age 3 to 4 weeks, presumably resulting from suppression of melanocytes by the white (cat) or merle or piebald (dog) genes. Mechanism of inheritance is not understood for most breeds. Such animals should not be bred and may present liabilities for their owners. ) The visual and auditory senses exhibit significant postnatal development. B) Deafness can be described as congenital or late onset, hereditary or acquired C) The Dalmatian, with many other dog breeds are also affected to some extent. D) Distinguishing between hereditary and acquired deafness is not impossible. 92. soruda, cümleler sırasıyla okunduğunda, parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 92. (I) While technologies such as telegraph and telex are forms of electronic mail which have been used in Sri Lanka for many years, the first computer-based electronic mail system in Sri Lanka was the Mallard Mailbox system introduced by the uthor Clarke Centre in (II) This consisted of a unit which is connected to a telephone line, and which could call other similar units and exchange messages. (III) few individuals and organizations in Sri Lanka have obtained and use accounts in various foreign services, but this has not become popular due to the expense of having to make an IDD phone call to log on to a remote host and access the service. (IV) Probably the first organization in Sri Lanka to use in their day to-day business is IBM, which has a direct connection to their office in Singapore. (V) The universities and research institutes in developing countries plan to construct a computer network linking them to one another and to the internet. ) II B) III C) IV D) V 12

13 İŞLETME FKÜLTESİ 93. You should get the nutrients you need, such as calcium and iron, and keep your weight under control by balancing the calories you get from food with the calories you use through physical activity. cümlesinin Türkçe karşılığını bulunuz. ) İhtiyaç duyduğun kalsiyum ve demir gibi besinleri almalı ve gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengeleyerek kilonu kontrol altında tutmalısın. B) Gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemenin yanı sıra kalsiyum ve demir gibi ihtiyaç duyduğun besinleri almalı ve kilonu kontrol altında tutmalısın. C) ldığın kalsiyum ve demir gibi besinlere ihtiyacın olmalı ve kilonu kontrol altında tutmak için gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemelisin. D) İhtiyaç duyduğun kalsiyum ve demir gibi besinlerle kilonu kontrol altında tutmalı ve gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemelisin soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. team of marine archaeologists led by Robert Ballard, an internationally renowned scientist who made headlines when he located the remains of the ocean liner Titanic in 1986, announced in 1997 yet another extraordinary discovery made in the depths of the Mediterranean Sea. Using a sophisticated nuclear submarine on loan from the United States Navy, the marine archaeologists located five ships in the depths of the Mediterranean that had sunk over a period of 2,000 years. Three of wrecks were relatively modern. One, believed to be a relic of the Ottoman Empire, dated back to the 18th or 19th century, the archaeologists estimated. Two other ships discovered at the bottom of the sea, however, were believed to have originated in the classical world over two thousand years ago, when the imperial powers of Rome and Carthage dominated the region and its shipping routes. Historians unanimously praised the discovery as one that would redefine modern perceptions of trade in the ancient world. 94. Toplumumuzdaki çeşitli grupların birbirleriyle ne tür ilişkiler içinde olduklarını araştırmak, kültürler arası iletişim kanallarını açmanın anahtarıdır. cümlesinin İngilizce karşılığını bulunuz. ) The ways in which various groups within our society exploring each other are key to opening channels for cross-cultural communication. B) Exploring cross-cultural communication ways in which various groups within our society have relatives of each other is key to opening channels. C) Finding the ways in which various groups within our society affect each other is fundamental to facilitating cross-cultural communication. D) Exploring the ways in which various groups within our society have related to each other is key to opening channels for cross-cultural communication. 95. We understand from the passage that marine archaeology.... ) focuses more on modern history B) is impossible without nuclear power C) explores underwater sites for remnants of the past D) concentrates on exploring trade routes 96. In 1997, archaeologists.... ) found a number of ships whose ages spanned a couple of millennia B) located the first examples of classical ships ever to have been found C) proved that the ancient Romans used to trade with the Carthaginians D) determined the exact ages of five European and frican ships 13

14 97. Robert Ballard s discovery.... ) has brought great wealth to him and his team B) has been widely criticised by most classical historians C) will allow new understanding of classical commerce D) took him and his team approximately eleven years to investigate soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İŞLETME FKÜLTESİ 99. It may be inferred from the passage that Romantics believed that.... ) human beings were not capable of understanding and controlling nature B) an ordered society was more important than any individual world C) an ordered society was more important than any individual person D) the human mind could understand and analyse the natural world If one term can be used to describe the forces that have shaped the modern world, it is Romanticism. Romanticism had a dynamic impact on art, literature, science, religion, economics, politics and the individual s understanding of self. There is no single commonly accepted definition of Romanticism, but it has some features upon which there is general agreement. First of all, it was a rejection of the Enlightenment and the emphasis upon human reason. The Enlightenment thinkers asserted that the world of nature is rationally ordered and that human reason, therefore, can analyse, understand and use it. On the basis of this understanding, a rational society can be constructed. These were ideas that were almost totally opposed by romantics. Romanticism did not appear suddenly. If a date were to be chosen, however, 1774 would be a useful one. It was the publication year of Johann von Goethe s Sorrows of Werther, a novel about a young man who is so disappointed in love that he kills himself. This fictional suicide brought on many real ones as the novel s vogue swept across Europe The Sorrows of Werther.... ) was written in 1774 as a textbook on Romanticism B) apparently caused many people to kill themselves C) was little-known when written, but is useful today D) is acknowledged as the book which created Romanticism overnight TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 98. Concerning a definition of Romanticism, it is made clear in the passage that.... ) nobody agrees on anything about this movement B) Romanticism developed in parallel to the Enlightenment C) nobody has ever attempted to define exactly what it was D) it s difficult to define the term and there s much disagreement 14

15 LMNC İŞLETME FKÜLTESİ sorularda, verilen cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz das Lehrwerk auch Schwachstellen haben, so ist es doch zu Unterrichtszwecken brauchbar. ) Mag B) Vermag C) Weil D) Wie 81. Ihre Kollegen erwarten von ihr nicht mehr und nicht weniger,... sich in das von ihr übernommene Projekt vertieft. ) als dass B) da C) wie D) weil 87. Es hätte nicht viel..., so wäre der Güterwagen aus den Schienen gespungen. ) gerechtfertigt B) ausgereicht C) gefehlt D) verdient 82. Er tat alles Mögliche, um die kten, die... gekommen waren, zu ersetzen. ) vorbei B) erledigt C) abhanden D) übertragen 88. Es ist nicht leicht, die Nachfrage und das ngebot..., zu bringen. ) in pell B) in Regeneration C) in Einklang D) zur Zwiespätigkeit 83. Die Durchsuchung der Wohnung des ngeklagten wäre nur unter der Voraussetzung,... eine gerichtliche Erlaubnis hierfür vorliegt, möglich. ) daraus B) womit C) warum D) dass , war die Diskussion über tomkraftwerke abgeschlossen worden,... beschäftigte sich die Öffentlichkeit mit einer Bestechungsaffäre. ) Somit / so B) Sobald / als C) Da / wie D) Kaum / da 84. Die Türkei wird in die Europäische Union aufgenommen,..., dass die Mehrheit der Mitglieder dagegen stimmen. ) je nachdem B) es sei denn C) vorausgsetzt D) trotzdem einige wenige usnahmen wurden alle Planstellen besetzt, die ausgeschrieben worden waren. ) Bis zu B) Bis C) In D) Bis auf sorularda, verilen cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 90. Nach einem viel zitierten Diktum ist Geschichte diejenige geistige Form,.... ) in der sich eine Kultur über ihre Vergangenheit Rechenschaft gibt B) ob es sich um ein Statussymbol oder einen Bedarfsgegenstand handelt C) dass man auf ungeschriebene Gesetze zurück-greift D) während damals Komfort und Ästhetik eine untergeordnete Rolle spielten 15

16 İŞLETME FKÜLTESİ 91. Die grundlegende Idee der Tiefenpsychologie ist es, dass die Kindheit in bestimmten, ab grenzbaren Phasen verläuft, Turizm sektöründe dengeli bir gelişme, çok yönlü bir altyapı ile yakından ilgilidir. cümlesinin lmanca dengini bulunuz. ) welche Rolle objektive und materiale spekte spielen B) deren Erreichen durch Erziehung begünstigt oder behindert werden kann C) wann sich die Persönlichkeit eines Menschen herausbildet D) welches die Entfaltung und Entwicklung der geistigen Werte und nlagen betont 92. Die Ursache konjunktureller Schwankungen liegt nach einem Wirtschaftsexperten darin,..., also über eine unvollständige Information verfügen, während rbeitgeber ihre Preise genau kennen. ) wenn der Miteigentümer einen nspruch auf Gewinnbeteiligung hat B) weshalb das Kundengespräch wichtig ist C) dass die rbeitnehmer das laufende Preisniveau nur ungenau wahrnehmen D) bis sie an der Börse gehandelt werden kann 93. Wegen der von den Behörden angeordneten Seuchenbekämpfungs-maßnahmen müssen Sie Schutzimpfungen nachweisen. cümlesinin Türkçe dengini bulunuz. ) Resmî makamlarca yürütülen salgın hastalıklarla mücadele tedbirleri hasebiyle koruyucu aşı yaptırdığınızı ispatlamanız gerekmektedir. B) Resmî makamların organize ettiği salgın hastalıklarla mücadele kapsamında koruyucu aşı yaptırmak faydalı olur. C) Bulaşıcı hastalıklara karşı resmî makamlarca alınan tedbirler mucibince herkes koruyucu aşı yaptırmakla hükümlüdür. ) Wenn sich das Tourismusgewerbe ausgeglichen entwickelt, entsteht eine vielseitige Infrastruktur. B) Um das Tourismusgewerbe auf eine ausgeglichene Entwicklungsstufe zu bringen, muss man eine vielseitige Infrastruktur ermöglichen. C) Wenn die Infrastruktur ausgeglichenen ist, ist die Entwicklung im Tourismusgewerbe vielseitig. D) Eine ausgeglichene Entwicklung im Tourismusgewerbe hängt mit einer vielseitigen Infrastruktur eng zusammen sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü bulunuz. 95. Wolfgang : Hallo Reiner! Ich hoffe, du hast nicht allzu lange auf mich gewartet. Reiner : Natürlich habe ich auf dich gewartet und zwar eine ganze halbe Stunde. Ich hoffe, du hast für die Verspätung wenigstens einen guten Grund. Wolfgang :... Reiner : Diese usrede hast schon letzte Woche zweimal benutzt. Ich verstehe nicht, weshalb du immer so unpünklich bist. ) Wir werden uns bestimmt auf einen Treffpunkt einigen können. B) Ich verstehe nicht, warum du die sache so ernst nimmst. Er wird sich Siche entschuldigen. C) Entschuldige bitte. ber die Strasse war gesperrt. Ich konnte einfach nicht früher kommen. D) Das kommt darauf an, ob du zu dem Zeitpunkt schon hier gestanden hast. D) Devletin salgın hastalıklara karşı tedbirleri çerçevesinde koruyucu aşı yaptırmak zorundasınız. 16

17 96. Herr Tal : Wie ich höre, zieht die Firmendirektion den Einsatz eines Computersystems in Betracht. Frl. Möbe :... Herr Tal : Ja, es ist auch höchste Zeit. Ein solches System wird viele Erleichterungen schaffen. Frl. Möbe : Stimmt. Man wird dann auch zeitsparender und praktischer arbeiten können. İŞLETME FKÜLTESİ ) Dieses system soll sich aber in anderen Firmen nicht bewährt haben. B) Das ist auch mir zu Ohren gekommen Hoffentlich verwirklicht sich dieses Vorhaben. C) Ich glaube nicht, dass sich die Direktion auf so etwas einlässt. Bedenken Sie doch das Risiko! D) Ich würde es nicht vorziehen, mit Computern zu arbeiten. 97. soruda anlam bakımından hangi cümlenin parçaya uymadığını bulunuz soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız! n vielen Stellen der Erde zeigt sich der Himmel während des Sonnenuntergangs in prächtigen Rottönen. Vor allem am Meer ist dieser Vorgang für die Menschen ein Inbegriff der Romantik, der vielfach besungen und beschrieben wurde. Leider sind diese schönen Farbmischungen auf den Schmutz in der tmosphäre zurückzuführen: Je schmutziger diese ist, desto stärker ist ihre abendliche Färbung. Nur in einer sauberen tmosphäre geht die Sonne begleitet von hellen Farben wie blau, gelb und orange unter. 98. Während des Sonnenuntergangs.... ) ist der Himmel oft kräftig rot gefärbt B) wird die tmosphäre gereinigt C) wird der Himmel unsichtbar D) wird man launisch 97. (I) Kriegsverbrechen sind Verstöβe gegen das Völkerrecht, die bei der Führung eines Kriegs von den Krieg führenden Parteien begangen werden. Verbrechen, die lediglich in zeitlichem oder örtlichem Zusammenhang mit Kampfhandlungen stehen, werden nicht als Kriegsverbrechen bezeichnet. (II) Heute versteht man unter Kriegsverbrechen im llgemeinen Verstöβe gegen die Genfer Konventionen. (III) usserdem steht es nur diesen zu, ihn innerhalb des eigenen Strafraums mit der Hand zu berühren. (IV) Seit Ende des zweiten Weltkriegs gehören auch Zerstörung von Wasser- und Elektrizitätswerken, Behinderung humanitärer Hilfe sowie usplünderung besezter Gebiete dazu. ) I B) II C) III D) IV 99. Die Verschmutzung der tmosphäre.... ) ist nicht zu glauben B) ist auf die Jahreszeit zurückzuführen C) ist nicht von heute auf morgen zu lösen D) ist an der Farbe des Himmels beim Sonnenuntergang zu erkennen 100. Im Falle einer hellen Färbung des Himmels.... ) bricht der Tag an B) zeigt sich, dass die tmosphäre nicht verschmutzt ist C) entstehen dunkle Flecken auf der Erde D) werden alle Farben verblichen TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 17

18 FRNSIZC İŞLETME FKÜLTESİ 87. La pneumonie aiguë est une maladie plus connue... le nom de fluxion de poitrine sorularda, verilen cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşün sözcük veya ifadeyi bulunuz. ) sous B) par C) sans D) avec joie et... crainte sont... sentiments très forts. ) Une / la / des B) La / le / des C) Le / le / les D) La / la / des de chaussures fabriquez -vous... an? ) Comment/dans B) Combien/dans C) Combien/par D) La somme/dans 82. Vous n avez pas le droit... parler... la classe. ) de / dans B) à / dans C) par / en D) de / en 89. Vous savez... qu il est impossible de fumer dans l avion. ) mieux B) tout C) meilleur D) bien 83. L accident a eu lieu... un automobiliste qui dormait. ) grâce à B) pour C) à cause d D) parce qu Je vais à mon travail à neuf heures, et toi? - Moi, j... vais à huit heures. ) en B) à la C) y D) la 85. D habitude M. Durand... de Paris à Lille en avion, mais hier il... le train. ) allait / prenait B) va / a pris C) va / prenait D) est allé / prend sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 90. Mathieu pourrait lui confier tout son argent,... ) même si ça ne lui regarde pas. B) il le gardera en toute sécurité. C) au cas où il l aurait donné à la banque. D) pourvu que vous ne le confiez à personne. 91. Il faut augmenter le nombre de végétariens,... ) afin de sauver les animaux et d améliorer la santé humaine. B) afin de manger plus de poissons provenant de l Océan tlantique. C) pour ne pas protéger l environnement écologique. D) car c est indispensable pour la vie des plantes carnivores. 86. hmet n a pas compris ce... tu... as dit. ) qui / lui B) dont / l C) à quoi / lui D) que / lui 92. Chaque étudiant venu de loin renferme... ) ses pensées. B) ses souvenirs. C) son monde lointain. D) en lui un monde à part. 18

19 sorularda, altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını bulunuz. 93. Le banquier n imaginait pas les sommes que les stars de télévision avaient touché ) perçu B) englouti C) déboursé D) gagné İŞLETME FKÜLTESİ 94. Nous avons une relation très intime avec nos amis d enfance. ) hermétique B) étroite C) limitée D) bornée 98. Je n ai rien de commun avec mon frère si ce n est que nous habitons dans la même maison. ) Erkek kardeşim benimle aynı evde oturuyor ama ortak yönlerimiz pek yok. B) Ortak bir yönümüz olmadığı halde bu evde erkek kardeşimle oturuyorum. C) Erkek kardeşimle aynı evi paylaştığım için ortak bir yön bulmuyorum. D) Erkek kardeşimle aynı evde oturmamızın dışında ortak hiçbir şeyim yok sorularda verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz. 99. nneleri onlara birkaç ilginç soru sordu. 95. La reine de l île Fabiée avait examiné la fille de son capitaine de bord avec mépris. ) dédain B) prospection C) gratitude D) aveu sorularda, verilen Fransızca cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. 96. Cendrillon ne voulait pas que cette soirée de rêve finisse. ) Kül Kedisi, istemese bu rüya gibi gece bitecekti. B) Kül Kedisi, bu rüya gibi gecenin bitmesini istememişti. C) Kül Kedisi, bu rüya gibi gecenin bitmesini istemiyordu. D) Kül Kedisi, gecenin bitmesini istemedi. 97. Marianna était si belle dans sa robe de fiancée que son père n a même pas pensé à lui dire la vérité. ) Marianna nişan elbisesinin içinde o kadar güzeldi ki, babası ona doğru söylemeyi hiç düşünmedi bile. B) Marianna nişan elbisesi içinde o kadar güzeldi ki, babası ona doğruyu söylemeden edemedi. C) Marianna nişan elbisesinin içinde o kadar güzeldi ki, babası ona doğruyu söylemeyi hiç istemedi. D) Marianna nişan elbisesi içinde o kadar güzeldi ki, babası ona en sonunda doğruyu söylemeyi düşündü. ) Leur mère leur a posé beaucoup de questions intéressantes. B) Leur mère leur a posé plusieurs questions intéressantes. C) Leur mère leur a posé quelques questions intéressantes. D) Leur mère leur a posé certaines questions intéressantes Kimi öğrencilerin okullarını terk etmeyi bu kadar kolay kabul etmelerinin nedeni yoksul olmalarındandır. ) Les étudiants n hésitent pas à quitter leur école à cause de leur pauvreté. B) Si certains étudiants acceptent si facilement de quitter leur école, c est parce qu ils sont pauvres. C) Si certains étudiants n étaient pas pauvres, ils n accepteraient pas si facilement de quitter leur école. D) La pauvreté pousse les étudiants à quitter facilement leur école. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 19

20 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

21 9 OCK 2011 TRİHİNDE YPILN VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP İŞLERİ UZMN YRDIMCILIĞI SINVI 4. GRUP: İŞLETME FKÜLTESİ TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. c 2. a 3. d 4. c 5. b 6. a 7. d 8. d 9. c 10. b 11. b 12. d 13. a 14. b 15. c 16. a 17. d 18. c 19. a 20. d 21. a 22. c 23. c 24. d 25. b 26. a 27. a 28. c 29. d 30. d 31. b 32. c 33. d 34. b 35. c 36. a 37. d 38. b 39. b 40. a C 43. D 44. D 45. B C B 50. C 51. D 52. C 53. B D 56. B C 59. D 60. B 61. C C 64. C D 67. D C 70. B 71. D 72. C 73. D 74. B B 77. B 78. C 79. D 80. İNGİLİZCE 81. D 82. B C 85. C B 88. D 89. B 90. D 91. C 92. D D 95. C C 98. D B LMNC C 83. D 84. B 85. D C 88. C 89. D B 92. C D 95. C 96. B 97. C D 100. B FRNSIZC 81. D C 84. C 85. B 86. D C 89. D 90. B D 93. D 94. B C D 99. C 100. B

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TPU ve KDSTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINVI dayın dı ve Soyadı

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI LMNC 2017 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 27 NİSN 2017 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNN DEĞİŞİKLİĞİ SINI 7.

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DIŞİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı