T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ İŞLERİ UZMN YRDIMCILIĞI SINVI 4. GRUP: İŞLETME FKÜLTESİ 9 OCK 2011 Saat: DİKKT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır lan Bilgisi, Genel vrupa Birliği ve Türkiye vrupa Birliği İlişkileri, Yabancı dil (İngilizce, lmanca, Fransızca) sorularıdır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? İŞLETME FKÜLTESİ ) Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. B) Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. C) Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim yargı içtihatlarına bakar. D) Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu nun hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır. 5. şağıdakilerden hangisi Borçlar Hukuku na hâkim ilkelerden birisi değildir? ) Dürüstlük ilkesi B) Sınırlı sayı ilkesi C) Kusurlu sorumluluk ilkesi D) Hakkın kötüye kullanılma yasağı 6. Kanuni mirasla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2. Geçerli bir hukuki işlemin kurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kişinin hukuki işlem yapma niyeti ile uyumlu olması B) İradenin öngörülen şekilde açıklanmış olması C) Hukuki işlem yapma iradesinin bulunması D) Hukuki işlem ehliyetine sahip olmak 3. şağıdakilerden hangisi evlenme ehliyeti bakımından yanlıştır? ) yırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemezler. B) Küçükler, ancak yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. C) Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. D) Olağanüstü hâllerde hâkim 15 yaşını doldurmuş kadının veya erkeğin evlenmesine izin verebilir. 4. Soybağının kurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Çocuk ile ana arasındaki soybağı doğumla kurulur. B) Evlilik içinde doğan çocuk ile baba arasındaki soybağı kurulmuştur. C) Düzgün soybağına sahip olmayan çocukların soybağı, soybağının tahsisi ile düzeltilebilir. D) Evlilik dışında doğan çocuk ile baba arasındaki soybağı hâkim hükmü, evlilik ve tanıma ile kurulur. ) Muris ölüme bağlı tasarruf yolu ile terekenin tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir. B) Mirasçısız terekeye devlet son mirasçı olarak sahip olur. C) Mirasta ikinci derece murisin ana-babasıdır. D) İlk derece mirasçılar murisin altsoyudur. 7. Zilyetliğin fonksiyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Taşınırlarda hak karinesidir. B) Taşınırlar üzerindeki haklarda aleniyeti sağlayan bir karinedir. C) Taşınırlarda mülkiyetin nakli, zilyetliğin devri ile mümkündür. D) Zilyetlik, taşınırlarda zaman aşımı ile hak iktisabına sebep olurken taşınmazlarda hak iktisabını sağlamaz. 8. Medeni Usul Hukukunda mahkemelerin yetkisi hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir. B) Taşınmazlara ilişkin davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. C) Boşanma davalarında, tarafların son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir. D) Taraflar yetki sözleşmesi ile genel yetkili mahkemelerin yetkisini ortadan kaldırabilirler. 2

3 9. çık sistem kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İŞLETME FKÜLTESİ 13. Grup üyelerinin kendiliklerinden oluşturdukları üretim düzeyleri aşağıdakilerden hangisidir? ) Her örgütün anlaşılır, belirgin ilke ve kurallar çerçevesinde çalışması gereğini vurgular. B) Örgüt yönetimlerinin saydam bir yapıya sahip olmaları gereğini savunur. C) Örgütün çevresi ile sürekli etkileşim içinde olduğunu vurgular. D) Entropinin olmadığı sistemlerdir. 10. Max Weber in bürokrasi yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) İşgörenlerin bireysel verimi yerine örgütün bir bütün olarak verimi üzerinde durmuş, bunun da birlik ruhundan kaynaklandığını öne sürmüştür. B) Bir dizi ilkenin uygulanması ile işletmelerin etkin, ideal ve kişiye göre değişmeyen, akılcı bir örgüt yapısını tanımlamıştır. C) Örgütler için hat yetkisinin yeterli olduğunu savunmuştur. D) Yerinden yönetim fikrini ortaya atmıştır. 11. Birincil gruplar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) ynı okul, dernek, şirket, vb. topluluklara üye olan bireylerden oluşur. B) Üyelerinin birbirleri ile yüzleştiği gruplardır. C) Üst yöneticilerin oluşturduğu gruplardır. D) Referans gruplarıdır. 12. Matriks biçimde yapılanmış bir örgüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bölümlerin yetkisi içinde bağımsız çalışır. B) kılcıdır ve kendi içinde bir sistematiğe sahiptir. C) Kurallar çerçevesinde en esnek hareket edebilen bir yapıya sahiptir. D) Çevreden gelen tepkilere kısa sürede yanıt verebilir. ) Normlardır. B) Standartlardır. C) Grup birliğidir. D) Örgüt iklimidir. 14. Bir defalık planlara örnek aşağıdakilerden hangisidir? ) Politikalardır. B) Bütçelerdir. C) Programlardır. D) Kararnamelerdir. 15. Stratejilerin nasıl uygulanacağını aşağıdakilerden hangisi belirler? ) Prosedürler B) Politikalar C) Taktikler D) Bütçe 16. şağıdakilerden hangisi fabrika içi yerleştirme türlerinden biridir? ) Hücresel yerleştirme B) Coğrafik yerleştirme C) Sıralı yerleştirme D) Kesikli yerleştirme 17. rtan ve azalan talep durumlarına göre üretimde değişiklik yapabilme anlamına gelen modern üretim özelliğine ne denir? ) Mekanizasyon B) Çeşitlendirme C) Standartlaştırma D) Esneklik 18. Pratik kapasitenin kullanılamayan kısmına ne denir? ) Pratik kapasite B) Teorik kapasite C) tıl kapasite D) Optimum kapasite 3

4 İŞLETME FKÜLTESİ 19. Girdilerin fiziksel ya da kimyasal değişikliklere uğratılarak ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlere dönüştürülmesini sağlayan fayda türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Şekil faydası B) Mülkiyet faydası C) Zaman faydası D) Bilgi toplama faydası 20. şağıdakilerden hangisi PERT ve CPM teknikleri arasındaki en önemli farkı gösterir? 23. şağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin amaçları arasında yer almaz? ) Ürünün kalite ve tasarım spesifikasyonlarının belirlenmesi. B) Üretim için gerekli olan araç-gereç ve makinelerin tedarik edilmesi. C) Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının saptanarak ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararlarının verilmesi. D) Tüketicinin talep ettiği piyasa araştırmaları ile tespit edilen ürünleri nitelik, fiyat, zaman ve miktar bakımından karşılanmasının sağlanması. ) İşlemler sadece CPM de vardır. B) PERT tekniği kritik yolu kullanmaz C) CPM tekniğinde faaliyetler vardır. D) PERT tekniğinde üç farklı zaman tahmini yapılır. 21. Belli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin artırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş çok sayıda gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Kaizen B) Kanban C) Poka yoke D) Toplam Kalite Yönetimi 22. BC işletmesinin birim sabit maliyeti 300 TL ve toplam değişken maliyetleri TL dir. İşletme, birim mal üretip satmıştır. Satış fiyatı, birim sabit maliyetinin üç katı olarak hesaplanmaktadır. Bu verilere göre miktar olarak başa baş noktası kaçtır? 24. şağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin yararlarından biri değildir? ) İşletmenin elindeki nakdi etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığını göstermesi B) İşletmede en az ne kadar nakit bulundurulması gerektiğini göstemesi C) İşletmenin yabancı kaynağa ihtiyaç duyacağı zamanı göstermesi D) İşletmenin elde edeceği kârı göstermesi 25. I- İşletme sermayesi ihtiyacı açısından, kredili satış politikasında alacak vadesinin belirlenmesi II- Optimal sermaye yapısının belirlenmesi III- Bir projenin net bugünkü değeri nin belirlenmesi IV- Kâr payı dağıtım düzeyinin belirlenmesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri finansal yönetim politikalarından yatırım politikası ile ilgili değildir? ) Yalnız II B) II - IV C) I - III D) I - III - IV ) 100 B) 150 C) 200 D) 300 4

5 İŞLETME FKÜLTESİ 26. BC firmasının ilgilendiği bugün 100 milyon TL harcama ile gerçekleşebilecek olan X projesi ile ilgili yapılan analizler sonucu, projenin net bugünkü değeri 5 milyon TL bulunmuştur. Sermaye maliyeti %10 olduğuna göre proje ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Projenin kârlılık endeksi 0,05 tir. B) Projenin iç getiri oranı, %10 dan yüksektir. C) Net bugünkü değer pozitif olduğundan projeye yatırım yapılabilir. D) Projenin dinamik (düzeltilmiş) geri ödeme süresi, projenin ekonomik ömründen daha kısadır. 27. Y projesinin ekonomik ömrü 5 yıl ve kaynak maliyeti % 20 olup, projenin sağlaması tahmin edilen net nakit akımları % 25 iskonto oranı ile bugüne indirgendiğinde projenin tespit edilen net bugünkü değeri TL (eksi kırk bin lira), % 20 ile iskonto yapıldığında ise tespit edilen net bugünkü değer TL (artı on bin lira) dır. Bu proje ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Projenin iç getiri oranı yaklaşık olarak % 21 dir. B) Projenin karlılık endeksi 1 den küçüktür. C) Projeye yatırım yapılmamalıdır. D) Projenin kârlılık endeksi 1 dir. 28. I- Tahvilin vadeye kadar getiri oranı % 10 dur. II- İtfa tarihinde tahvilin değeri 100 TL olur. III- Piyasadaki risklerin azalması hâlinde tahvilin değeri 100 TL den yukarı çıkar. Nominal değeri 100 TL vadesi 1 yıl olan kuponsuz bir devlet tahvili %10 faiz oranı ile ihraç edilmiştir. Bu tahville ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) Yalnız III 29. Firması gelecek bu yıl hisse başına 1,00 TL kâr payı ödemesi yapmıştır. Kâr payı ödemelerinin her yıl %5 oranında artması beklenmektedir. Hissedarların hisse senedi yatırımından bekledikleri getiri oranı % 25 olduğuna göre, temettü yaklaşımına göre hisse senedinin değeri kaç TL dir? ) 3,33 B) 4,00 C) 5,00 D) 5, İşletmesinin nakit ve benzeri varlıklarının tutarı TL, stok tutarı TL, aktif toplamı TL, uzun vadeli borç toplamı TL, özkaynak toplamı TL ve yıllık net satışları TL olduğuna göre likidite oranlarından nakit oranı % kaçtır? ) 10 B) 12,5 C) 20 D) Oligopol piyasasındaki firmanın talep eğrisi aşağıdaki yargılardan hangisinde ifade edilmiştir? ) X eksenine paralel bir doğrudur. B) Negatif eğilimli bir doğrudur ve OH ye eşittir. C) Pozitif eğilimli bir doğrudur ve OH ye (ortalama hasılat) eşittir. D) Negatif eğilimli bir doğrudur ve MH ye (marjinal hasılat) eşittir. 32. Ölçeğe göre artan getiri durumu söz konusu iken, sermaye sabit tutulup birim zaman içinde kullanılan iş gücü %20 artırıldığında üretim nasıl değişir? ) % 20 artar. B) % 20 azalır. C) % 20 den fazla artar. D) % 20 den daha az artar. 5

6 İŞLETME FKÜLTESİ 33. şağıdaki ifadelerden hangisi Marjinal teknik ikame oranı nı en iyi tanımlamaktadır? ) Tüketicinin aynı fayda düzeyini koruyabilmek için mallar arasındaki ikame oranını gösterir. B) Tüketicinin iki mal arasındaki değiş tokuş oranını gösterir. C) Üreticinin nihai mal ile ara malı arasındaki değiş tokuş oranını gösterir. D) Üreticinin aynı üretim düzeyini koruyabilmek için, girdiler arasındaki ikame oranını gösterir. 37. Ricardo nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Modeli ne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Uluslararası ticarette bütün ülkeler kazançlı çıkar. B) Mutlak üstünlükler karşılaştırmalı üstünlüklerin özel bir durumudur. C) Dış ticaretin temelini mutlak değil karşılaştırmalı üstünlükler oluşturur. D) Ülkeler arasında kârlı dış ticaretin koşulu iç üretim maliyetlerinin birbirine eşit olmasıdır. 34. Q TU X 86 MU ? Yukarıdaki tabloda X ile gösterilen dördüncü birimin toplam faydası (TU) kaçtır? ) 76 B) 78 C) 81 D) Karşılıklı Talep Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Ülkelerden biri diğerinin malına karşı talebinin şiddeti bilinirse ticarette denge fiyatları belirlenebilir. B) Bir ülke, belli miktar yerli mal karşılığında ne kadar az mala razı oluyorsa ithal malına olan talebi o kadar az olur. C) Bir ülkenin karşılıklı talebi, öbürünün malından talep edeceği miktarla ölçülür. D) Uluslararası dış ticaret haddinin ne olacağı belirlenmiş olur. 35. Smith e göre uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşma doğurarak dünya kaynaklarının verimliliğini arttıran şey aşağıdakilerden hangisidir? ) Fırsat maliyeti B) Tam istihdam C) Dış ticaret D) Liberalizm 36. Mutlak Üstünlükler Teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki ticaretini açıklar. B) Maliyet kavramı homojen olan emek faktörünü içerir. C) Uluslararası ticaret iki ülkenin de refahını arttırır. D) Uluslararası alanda faktörler tam hareketsizdir. 39. şağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin in Faktör Donatımı Teorisinin varsayımlarından biri değildir? ) Ülkelerin talep koşulları benzerdir. B) Malların faktör yoğunlukları benzerdir. C) Ülkelerin faktör donatımları birbirinden farklıdır. D) Üretimde ölçeğe göre sabit verimler koşulu geçerlidir. 40. Teklif eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Teklif eğrisinin ters döndüğü kısımda daha fazla ithal malı kabul edebilmek için, teklif ettiği ihraç malı miktarını arttırmalıdır. B) İç maliyet doğrusundan ayrıldıktan sonra eğrinin eğimi yükselir. C) Bir teklif eğrisi hem arz hem de talep eğrisi olma özelliğine sahiptir. D) Teklif eğrisi üzerindeki her nokta hem talep edilen miktarları hem de ticaret hadlerini gösterir. 6

7 41. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine giden süreçte kurulan ilk yapıdır? ) vrupa Kömür ve Çelik Topluluğu B) vrupa tom Enerjisi Topluluğu C) vrupa Ekonomik Topluluğu D) vrupa Ortak Pazarı İŞLETME FKÜLTESİ 47. vrupa Birliğinde parasal birliğe en geç 1999 da geçilmesi kararı aşağıdakilerden hangisiyle alınmıştır? ) vrupa Tek Senedi B) Cotonou ntlaşması C) Maastricht ntlaşması D) msterdam ntlaşması 42. şağıdakilerden hangisi vrupa Topluluklarının kurucu üyeleri arasında yer almaz? ) Fransa B) Hollanda C) Danimarka D) Lüksemburg 48. Sermaye ve emek hareketliliği dâhil tüm üretim faktörlerinin önündeki fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılması anlamına gelen ekonomik birlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) Tek Pazar B) Ortak Pazar C) Parasal birlik D) Entegrasyon 43. şağıdakilerden hangisi kurucu vrupa Topluluklarını tek bir çatı altında birleştirmiştir? ) Paris ntlaşması B) Roma ntlaşması C) Lizbon ntlaşması D) Füzyon ntlaşması 44. vrupa Topluluğu aşağıdaki belgelerden hangisiyle birlikte vrupa Birliği olarak adlandırılmaya başlanmıştır? 49. vrupa Merkez Bankası Başkanının atanma şekli ve süresi konusunda aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? ) vrupa Komisyonu tarafından 6 yıl için B) Euro bölgesi üyeleri tarafından 8 yıl için C) vrupa Parlamentosu tarafından 5 yıl için D) Üye devlet merkez bankası başkanları tarafından 4 yıl için ) Nice ntlaşması B) Roma ntlaşması C) Lizbon ntlaşması D) Maastricht ntlaşması 45. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin Temel Politika alanları arasında yer almaz? ) Vergi Politikası B) Dış Politika C) KOBİ Politikası D) Sanayi Politikası 50. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin hükümetler arası karakter taşıyan iş birliği alanları arasında yer alır? ) Tarım B) Bilim ve teknoloji C) Ortak dış politika D) Ortak para birimi 46. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliği Ortak Rekabet Politikasının ana ilkeleri arasında yer almaz? ) Tüm kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi B) Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların yasaklanması C) Üye devletlerin rekabeti sınırlayıcı devlet yardımlarının denetlenmesi D) Telekomünikasyon, ulaştırma ve enerji gibi sektörlerin serbestleştirilmesi 51. şağıdaki devletlerden hangisi vrupa Birliği üyesi olmakla birlikte vrupa Güvenlik ve Savunma Politikasını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan vrupa Savunma jansının tarafı değildir? ) Norveç B) lmanya C) Güney Kıbrıs D) Danimarka 7

8 İŞLETME FKÜLTESİ 52. şağıdakilerden hangisi Lizbon ntlaşması nın yürürlüğe girmesinden sonra da varlığını sürdüren vrupa Topluluğudur? ) vrupa Topluluğu B) vrupa Ekonomik Topluluğu C) vrupa tom Enerjisi Topluluğu D) vrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 57. B hukuk düzeninde iptal davası açılması konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Çıkacak iptal kararı ikame edecek yeni tasarrufu da içerir. B) Çıkacak iptal kararı ilke olarak geriye yürür. C) Tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılabilir. D) Üye devletler tarafından açılabilir. 53. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğinin yürütme organı olarak tanımlanmaktadır? ) vrupa Konseyi B) vrupa Komisyonu C) vrupa Parlamentosu D) vrupa Konseyi Başkanı 58. Maastricht ntlaşması nın hükme bağladığı üzere, Topluluğun, hedeflenen amaçların üye devletler tarafından yeterince karşılanamadığı alanlarda verimlilik gerekçesiyle münhasır yetkisi içinde olmayan yetkileri de üstlenmesi anlamına gelen vrupa Birliği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Supra-nationality B) vis conforme C) Subsidiarity D) Comitology 54. şağıdakilerden hangisi vrupa Bakanlar Konseyi toplantılarında yer alabilen bakanlardan değildir? ) Savunma B) Tarım C) Ulaştırma D) Maliye 55. vrupa Birliği dalet Divanı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yargıçlarının görev süresi altı yıldır. B) Yargıçları üye devletlerin ortak uyuşum kararıyla atanır. C) vrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi kararlarının temyiz mercidir. D) Başkanı vrupa Parlamentosuyla mahkeme heyetinin ortak kararıyla atanır. 59. şağıdakilerden hangisi B nin resmî kurumlarından biri değildir? ) vrupa Komisyonu B) vrupa Birliği Konseyi C) vrupa Merkez Bankası D) vrupa İnsan Hakları Mahkemesi 60. şağıdaki ülkelerden hangisi B üyesi olmasına rağmen, vro para birimini kullanmamaktadır? ) Norveç B) İsveç C) lmanya D) İspanya 56. şağıdakilerden hangisi Lizbon ntlaşması nın getirdiği yeniliklerden birisi değildir? ) Temel Hakları Şartı hukuksal statüye kavuşturulmuştur. B) vrupa Birliğinin resmî marşı ve bayrağı belirlenmiştir. C) vrupa Birliğine tek bir hukuksal kişilik kazandırmıştır. D) vrupa Birliği Konseyi Başkanlığı görevi ihdas etmiştir. 61. Türkiye - ET ortaklık ilişkilerindeki Geçiş Dönemi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? ) nkara ntlaşması B) Geçici nlaşma C) Katma Protokol D) Mali Protokol 8

9 İŞLETME FKÜLTESİ 62. Türkiye - ET ortaklık rejiminin uygulanması ve geliştirilmesi yetkisiyle donatılan ana organ aşağıdakilerden hangisidir? ) Ortaklık Konseyi B) Ortaklık Komitesi C) Gümrük Birliği Ortak Komitesi D) Karma Parlamento Komisyonu 67. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine üyelik için öngörülen Maastricht Kriterleri çerçevesinde dikkate alınan konular arasında yer almamaktadır? ) Yıllık enflasyon oranı B) Kamu açığının GSYİH ye oranı C) Kamu borçlarının GSYİH ye oranı D) Para biriminin Euro karşısındaki değeri 63. nkara ntlaşması na göre Türkiye ile vrupa Toplulukları arasında ortaklık ilişkisi çerçevesinde çıkabilecek anlaşmazlıkların birincil çözüm merci aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Toplulukları dalet Divanı B) vrupa İnsan Hakları Mahkemesi C) Ortaklık Konseyi D) vrupa Konseyi 68. Türkiye nin vrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kısa ve orta vadede gerçekleştirmeyi öngördüğü çalışmaları açıkladığı belgeler aşağıdaki hangi isimle anılmaktadır? ) Ulusal Program B) Ulusal Strateji Belgesi C) Katılım Ortaklığı Belgesi D) Müzakere Çerçeve Belgesi 64. Türkiye nin vrupa Birliği üye adaylığı statüsü aşağıdaki hangi zirveyle ilan edilmiştir? ) 2000 Nice Zirvesi B) 1998 Viyana Zirvesi C) 1999 Helsinki Zirvesi D) 2002 Kopenhag Zirvesi 69. vrupa Birliği Türkiye ye yönelik ilk Katılım Ortaklığı Belgesi ni ne zaman yayınlamıştır? ) 1998 B) 1999 C) 2001 D) nkara ntlaşması nın yeni üye olan devletlere uyarlanmasına ilişkin Ek Protokol hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Türkiye Ek Protokol ü imzalamış ama onaylamamıştır. B) Türkiye Ek Protokol ü ne imzalamış ne de onaylamıştır. C) Türkiye Ek Protokol ü hem imzalamış hem de onaylamıştır. D) Ek Protokol, vrupa Birliği Konseyi tarafından geri çekilmiştir. 66. şağıdakilerden hangisi vrupa Birliğine üyelik için öngörülen Kopenhag Kriterleri arasında yer almamaktadır? 70. vrupa Birliği, Türkiye nin katılım müzakerelerinin açılması için Kopenhag Siyasi Kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığını hangi zirvede ilan etmiştir? ) 1999 Helsinki Zirvesi B) 2004 Brüksel Zirvesi C) 2002 Kopenhag Zirvesi D) 1997 Lüksemburg Zirvesi 71. Türkiye - vrupa Birliği katılım müzakereleri resmen ne zaman başlamıştır? ) 6 Kasım 1996 B) 1 Ocak 2004 C) 1 Ocak 2005 D) 3 Ekim 2005 ) Hukukun üstünlüğüne saygı B) zınlıkların korunması C) İnsan haklarına saygı D) na dilde eğitim 9

10 İŞLETME FKÜLTESİ 72. Türkiye - vrupa Birliği katılım müzakereleri sürecinde açılan ilk fasıl aşağıdakilerden hangisidir? 76. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin vrupa Birliğine üyelik sürecinde yasal düzenleme yaptığı alanlar arasında yer almamaktadır? ) Çevre B) Vergilendirme C) Bilim ve raştırma D) İşletmeler ve Sanayi Politikaları 73. Türkiye nin vrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) Başmüzakerecilik B) Dışişleri Bakanlığı C) Devlet Planlama Teşkilatı D) vrupa Birliği Genel Sekreterliği 74. Katılım müzakereleri fasıllarının geçici olarak kapatılması ne anlama gelmektedir? ) vrupa Birliği Konseyinin kapanış kriterleri belirlemesi gerekir. B) day ülkenin müktesebat uyumu ve uygulama düzeyi yeterlidir. C) day ülkenin müktesebat uyumu ve uygulama düzeyi yetersizdir. D) vrupa Birliği Komisyonunun kapanış kriterleri belirlemesi gerekir. 75. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin vrupa Birliğine üyelik sürecinde onaylayarak taraf olduğu uluslararası belgeler arasında yer almamaktadır? ) Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü B) Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme C) İHS Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin 6. No.lu Protokol D) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ) Vakıflar Kanunu B) Köy Kanunu C) Nüfus Kanunu D) Tapu Kanunu Helsinki Zirvesi nde alınan karara göre, Türkiye yle aşağıdaki ülkelerden hangisi arasındaki sorunların gerekirse Uluslararası dalet Divanına gidilerek çözüleceği karara bağlanmıştır? ) Ermenistan B) Yunanistan C) Güney Kıbrıs D) Bulgaristan 78. şağıdakilerden hangisi 30 Nisan 2010 itibariyle vrupa Birliğiyle katılım müzakereleri yürüten ülkeler arasında yer almaktadır? ) rnavutluk B) Bosna-Hersek C) Hırvatistan D) Slovakya 79. şağıdakilerden hangisi Katılım Ortaklığı Belgesi nin özelliklerinden değildir? ) Tüm mali yardım araçlarını tek bir çerçevede toplamıştır. B) Türkiye nin Kopenhag Kriterlerine uyumuna ilişkin çerçeve oluşturmuştur. C) Siyasi ve ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi için öncelikleri belirlemiştir. D) Türkiye nin üyeliği için hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönem olmak üzere 3 dönem öngörmüştür. 80. şağıdakilerden hangisi Türkiye nin Topluluğa tam üyelik için başvuruda bulunmasının sebeplerinden değildir? ) İthalatın gelişmesinin önündeki olumsuz engeller B) Topluluğun, EFT ülkeleri ile yıllarında yaptığı anlaşmalar C) Bölgesel kalkınma fonu, sosyal fon ile topluluğun diğer öz kaynaklarından yararlanma isteği D) kdeniz politikası çerçevesinde bazı ülkelere tanınan hakların Katma Protokol ile Türkiye ye sağlanan avantajları ortadan kaldırması 10

11 81 DEN 100 E KDR OLN SORU- LR YBNCI DİL (İNGİLİZCE, LMNC, FRNSIZC) SORULRI- DIR. YBNCI DİLİNİZLE İLGİLİ SO- RULRI CEVPLYINIZ. İŞLETME FKÜLTESİ 85. We rented a flat in the suburbs for..... than it would have cost closer to the downtown area. ) quiet much B) so rather C) much less D) so much İNGİLİZCE sorularda, verilen cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz global warming and geopolitical realities, it is clear that technological leaps, strong policies, and large investments will be required. ) ccording to B) Indeed C) On the verge of D) In the face of 82. The EC wants to establish definite industrial standards. lack of uniformity can be a great hazard to trade. ) consequently B) because C) in order that D) in view of 86. Tom used to be a very agreeable, friendly person, but now he has... a disagreeable, stubborn person. ) turned into B) put out C) take off D) sent for 87. Such medical illnesses and hormonal disorders can cause depressive illness,.... ) in order to prolong the recovery period which lasts for months in ordinary cases B) making the sick person apathetic and unwilling to care for his or her physical needs C) illnesses such as stroke, a heart attack, cancer, Parkinson s disease, and hormonal disorders D) later episodes of illness typically are precipitated by only mild stresses or none at all 83. He has discovered the fact that if you a body with a harmless quantity of disease bacteria, the body automatically anti-bodies to destroy the infection. ) inject / manufactures B) will inject / manufactures C) were injected / manufactured D) should inject / could manufacture 88. If pieces of the broken bone are not in proper alignment,.... ) this can often be done without medications or complicated equipment B) to immobilize the bone to minimize movement during the healing process C) splints are sometimes recommended when the forces on the bone are small D) they may need to be readjusted through a process called reduction 84. He first.. Gotham City from evil, with the help of Robin, in a comic book in 1939 and. crime for over sixty five years. ) saved / fought B) had saved / fought C) saved / has been fighting D) had saved / had been fought 11

12 İŞLETME FKÜLTESİ 89. Because effective rehabilitation is determined by the individual s own actions,.... ) the bones cannot be reduced unless surgery is performed B) understanding what needs to be done and why, is important C) the amount of joint stiffness that normally occurs with a break D) the best way to handle fractures is to prevent them in the first place sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz. 90. lbinism arises from a genetic defect and occurs in humans and other vertebrates. Because they lack the pigments that normally provide protective coloration and screen against the sun s ultraviolet rays, albino animals rarely survive in the wild. Humans have long intentionally bred certain albino animals (e.g., rabbits) for their appearance. In humans with generalized, or total, albinism, the affected person has milk-white skin and hair; the iris of the eye appears pink, the pupil red..... Generalized albinism occurs throughout the world in about one in 20,000 persons. ) We expect that the homologous genes will be found in the human genome in the future. B) The resulting pigment polymer is deposited on a protein matrix within the melanosome. C) Melanin pigment is produced in a specific cell type called the melanocyte, which is found in the skin. D) Vision abnormalities such as astigmatism, nystagmus, and photophobia are common. 91. Congenital deafness in dogs and cats is primarily of the hereditary sensorineural form associated with white pigmentation genes, although acquired forms of deafness are possible. Highest prevalence is seen in white cats, especially those with blue eyes.... This deafness results from degeneration of the cochlear blood supply at age 3 to 4 weeks, presumably resulting from suppression of melanocytes by the white (cat) or merle or piebald (dog) genes. Mechanism of inheritance is not understood for most breeds. Such animals should not be bred and may present liabilities for their owners. ) The visual and auditory senses exhibit significant postnatal development. B) Deafness can be described as congenital or late onset, hereditary or acquired C) The Dalmatian, with many other dog breeds are also affected to some extent. D) Distinguishing between hereditary and acquired deafness is not impossible. 92. soruda, cümleler sırasıyla okunduğunda, parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 92. (I) While technologies such as telegraph and telex are forms of electronic mail which have been used in Sri Lanka for many years, the first computer-based electronic mail system in Sri Lanka was the Mallard Mailbox system introduced by the uthor Clarke Centre in (II) This consisted of a unit which is connected to a telephone line, and which could call other similar units and exchange messages. (III) few individuals and organizations in Sri Lanka have obtained and use accounts in various foreign services, but this has not become popular due to the expense of having to make an IDD phone call to log on to a remote host and access the service. (IV) Probably the first organization in Sri Lanka to use in their day to-day business is IBM, which has a direct connection to their office in Singapore. (V) The universities and research institutes in developing countries plan to construct a computer network linking them to one another and to the internet. ) II B) III C) IV D) V 12

13 İŞLETME FKÜLTESİ 93. You should get the nutrients you need, such as calcium and iron, and keep your weight under control by balancing the calories you get from food with the calories you use through physical activity. cümlesinin Türkçe karşılığını bulunuz. ) İhtiyaç duyduğun kalsiyum ve demir gibi besinleri almalı ve gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengeleyerek kilonu kontrol altında tutmalısın. B) Gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemenin yanı sıra kalsiyum ve demir gibi ihtiyaç duyduğun besinleri almalı ve kilonu kontrol altında tutmalısın. C) ldığın kalsiyum ve demir gibi besinlere ihtiyacın olmalı ve kilonu kontrol altında tutmak için gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemelisin. D) İhtiyaç duyduğun kalsiyum ve demir gibi besinlerle kilonu kontrol altında tutmalı ve gıdalardan aldığın kaloriler ile fiziksel etkinlikler yoluyla verdiğin kalorileri dengelemelisin soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. team of marine archaeologists led by Robert Ballard, an internationally renowned scientist who made headlines when he located the remains of the ocean liner Titanic in 1986, announced in 1997 yet another extraordinary discovery made in the depths of the Mediterranean Sea. Using a sophisticated nuclear submarine on loan from the United States Navy, the marine archaeologists located five ships in the depths of the Mediterranean that had sunk over a period of 2,000 years. Three of wrecks were relatively modern. One, believed to be a relic of the Ottoman Empire, dated back to the 18th or 19th century, the archaeologists estimated. Two other ships discovered at the bottom of the sea, however, were believed to have originated in the classical world over two thousand years ago, when the imperial powers of Rome and Carthage dominated the region and its shipping routes. Historians unanimously praised the discovery as one that would redefine modern perceptions of trade in the ancient world. 94. Toplumumuzdaki çeşitli grupların birbirleriyle ne tür ilişkiler içinde olduklarını araştırmak, kültürler arası iletişim kanallarını açmanın anahtarıdır. cümlesinin İngilizce karşılığını bulunuz. ) The ways in which various groups within our society exploring each other are key to opening channels for cross-cultural communication. B) Exploring cross-cultural communication ways in which various groups within our society have relatives of each other is key to opening channels. C) Finding the ways in which various groups within our society affect each other is fundamental to facilitating cross-cultural communication. D) Exploring the ways in which various groups within our society have related to each other is key to opening channels for cross-cultural communication. 95. We understand from the passage that marine archaeology.... ) focuses more on modern history B) is impossible without nuclear power C) explores underwater sites for remnants of the past D) concentrates on exploring trade routes 96. In 1997, archaeologists.... ) found a number of ships whose ages spanned a couple of millennia B) located the first examples of classical ships ever to have been found C) proved that the ancient Romans used to trade with the Carthaginians D) determined the exact ages of five European and frican ships 13

14 97. Robert Ballard s discovery.... ) has brought great wealth to him and his team B) has been widely criticised by most classical historians C) will allow new understanding of classical commerce D) took him and his team approximately eleven years to investigate soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İŞLETME FKÜLTESİ 99. It may be inferred from the passage that Romantics believed that.... ) human beings were not capable of understanding and controlling nature B) an ordered society was more important than any individual world C) an ordered society was more important than any individual person D) the human mind could understand and analyse the natural world If one term can be used to describe the forces that have shaped the modern world, it is Romanticism. Romanticism had a dynamic impact on art, literature, science, religion, economics, politics and the individual s understanding of self. There is no single commonly accepted definition of Romanticism, but it has some features upon which there is general agreement. First of all, it was a rejection of the Enlightenment and the emphasis upon human reason. The Enlightenment thinkers asserted that the world of nature is rationally ordered and that human reason, therefore, can analyse, understand and use it. On the basis of this understanding, a rational society can be constructed. These were ideas that were almost totally opposed by romantics. Romanticism did not appear suddenly. If a date were to be chosen, however, 1774 would be a useful one. It was the publication year of Johann von Goethe s Sorrows of Werther, a novel about a young man who is so disappointed in love that he kills himself. This fictional suicide brought on many real ones as the novel s vogue swept across Europe The Sorrows of Werther.... ) was written in 1774 as a textbook on Romanticism B) apparently caused many people to kill themselves C) was little-known when written, but is useful today D) is acknowledged as the book which created Romanticism overnight TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 98. Concerning a definition of Romanticism, it is made clear in the passage that.... ) nobody agrees on anything about this movement B) Romanticism developed in parallel to the Enlightenment C) nobody has ever attempted to define exactly what it was D) it s difficult to define the term and there s much disagreement 14

15 LMNC İŞLETME FKÜLTESİ sorularda, verilen cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz das Lehrwerk auch Schwachstellen haben, so ist es doch zu Unterrichtszwecken brauchbar. ) Mag B) Vermag C) Weil D) Wie 81. Ihre Kollegen erwarten von ihr nicht mehr und nicht weniger,... sich in das von ihr übernommene Projekt vertieft. ) als dass B) da C) wie D) weil 87. Es hätte nicht viel..., so wäre der Güterwagen aus den Schienen gespungen. ) gerechtfertigt B) ausgereicht C) gefehlt D) verdient 82. Er tat alles Mögliche, um die kten, die... gekommen waren, zu ersetzen. ) vorbei B) erledigt C) abhanden D) übertragen 88. Es ist nicht leicht, die Nachfrage und das ngebot..., zu bringen. ) in pell B) in Regeneration C) in Einklang D) zur Zwiespätigkeit 83. Die Durchsuchung der Wohnung des ngeklagten wäre nur unter der Voraussetzung,... eine gerichtliche Erlaubnis hierfür vorliegt, möglich. ) daraus B) womit C) warum D) dass , war die Diskussion über tomkraftwerke abgeschlossen worden,... beschäftigte sich die Öffentlichkeit mit einer Bestechungsaffäre. ) Somit / so B) Sobald / als C) Da / wie D) Kaum / da 84. Die Türkei wird in die Europäische Union aufgenommen,..., dass die Mehrheit der Mitglieder dagegen stimmen. ) je nachdem B) es sei denn C) vorausgsetzt D) trotzdem einige wenige usnahmen wurden alle Planstellen besetzt, die ausgeschrieben worden waren. ) Bis zu B) Bis C) In D) Bis auf sorularda, verilen cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 90. Nach einem viel zitierten Diktum ist Geschichte diejenige geistige Form,.... ) in der sich eine Kultur über ihre Vergangenheit Rechenschaft gibt B) ob es sich um ein Statussymbol oder einen Bedarfsgegenstand handelt C) dass man auf ungeschriebene Gesetze zurück-greift D) während damals Komfort und Ästhetik eine untergeordnete Rolle spielten 15

16 İŞLETME FKÜLTESİ 91. Die grundlegende Idee der Tiefenpsychologie ist es, dass die Kindheit in bestimmten, ab grenzbaren Phasen verläuft, Turizm sektöründe dengeli bir gelişme, çok yönlü bir altyapı ile yakından ilgilidir. cümlesinin lmanca dengini bulunuz. ) welche Rolle objektive und materiale spekte spielen B) deren Erreichen durch Erziehung begünstigt oder behindert werden kann C) wann sich die Persönlichkeit eines Menschen herausbildet D) welches die Entfaltung und Entwicklung der geistigen Werte und nlagen betont 92. Die Ursache konjunktureller Schwankungen liegt nach einem Wirtschaftsexperten darin,..., also über eine unvollständige Information verfügen, während rbeitgeber ihre Preise genau kennen. ) wenn der Miteigentümer einen nspruch auf Gewinnbeteiligung hat B) weshalb das Kundengespräch wichtig ist C) dass die rbeitnehmer das laufende Preisniveau nur ungenau wahrnehmen D) bis sie an der Börse gehandelt werden kann 93. Wegen der von den Behörden angeordneten Seuchenbekämpfungs-maßnahmen müssen Sie Schutzimpfungen nachweisen. cümlesinin Türkçe dengini bulunuz. ) Resmî makamlarca yürütülen salgın hastalıklarla mücadele tedbirleri hasebiyle koruyucu aşı yaptırdığınızı ispatlamanız gerekmektedir. B) Resmî makamların organize ettiği salgın hastalıklarla mücadele kapsamında koruyucu aşı yaptırmak faydalı olur. C) Bulaşıcı hastalıklara karşı resmî makamlarca alınan tedbirler mucibince herkes koruyucu aşı yaptırmakla hükümlüdür. ) Wenn sich das Tourismusgewerbe ausgeglichen entwickelt, entsteht eine vielseitige Infrastruktur. B) Um das Tourismusgewerbe auf eine ausgeglichene Entwicklungsstufe zu bringen, muss man eine vielseitige Infrastruktur ermöglichen. C) Wenn die Infrastruktur ausgeglichenen ist, ist die Entwicklung im Tourismusgewerbe vielseitig. D) Eine ausgeglichene Entwicklung im Tourismusgewerbe hängt mit einer vielseitigen Infrastruktur eng zusammen sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü bulunuz. 95. Wolfgang : Hallo Reiner! Ich hoffe, du hast nicht allzu lange auf mich gewartet. Reiner : Natürlich habe ich auf dich gewartet und zwar eine ganze halbe Stunde. Ich hoffe, du hast für die Verspätung wenigstens einen guten Grund. Wolfgang :... Reiner : Diese usrede hast schon letzte Woche zweimal benutzt. Ich verstehe nicht, weshalb du immer so unpünklich bist. ) Wir werden uns bestimmt auf einen Treffpunkt einigen können. B) Ich verstehe nicht, warum du die sache so ernst nimmst. Er wird sich Siche entschuldigen. C) Entschuldige bitte. ber die Strasse war gesperrt. Ich konnte einfach nicht früher kommen. D) Das kommt darauf an, ob du zu dem Zeitpunkt schon hier gestanden hast. D) Devletin salgın hastalıklara karşı tedbirleri çerçevesinde koruyucu aşı yaptırmak zorundasınız. 16

17 96. Herr Tal : Wie ich höre, zieht die Firmendirektion den Einsatz eines Computersystems in Betracht. Frl. Möbe :... Herr Tal : Ja, es ist auch höchste Zeit. Ein solches System wird viele Erleichterungen schaffen. Frl. Möbe : Stimmt. Man wird dann auch zeitsparender und praktischer arbeiten können. İŞLETME FKÜLTESİ ) Dieses system soll sich aber in anderen Firmen nicht bewährt haben. B) Das ist auch mir zu Ohren gekommen Hoffentlich verwirklicht sich dieses Vorhaben. C) Ich glaube nicht, dass sich die Direktion auf so etwas einlässt. Bedenken Sie doch das Risiko! D) Ich würde es nicht vorziehen, mit Computern zu arbeiten. 97. soruda anlam bakımından hangi cümlenin parçaya uymadığını bulunuz soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız! n vielen Stellen der Erde zeigt sich der Himmel während des Sonnenuntergangs in prächtigen Rottönen. Vor allem am Meer ist dieser Vorgang für die Menschen ein Inbegriff der Romantik, der vielfach besungen und beschrieben wurde. Leider sind diese schönen Farbmischungen auf den Schmutz in der tmosphäre zurückzuführen: Je schmutziger diese ist, desto stärker ist ihre abendliche Färbung. Nur in einer sauberen tmosphäre geht die Sonne begleitet von hellen Farben wie blau, gelb und orange unter. 98. Während des Sonnenuntergangs.... ) ist der Himmel oft kräftig rot gefärbt B) wird die tmosphäre gereinigt C) wird der Himmel unsichtbar D) wird man launisch 97. (I) Kriegsverbrechen sind Verstöβe gegen das Völkerrecht, die bei der Führung eines Kriegs von den Krieg führenden Parteien begangen werden. Verbrechen, die lediglich in zeitlichem oder örtlichem Zusammenhang mit Kampfhandlungen stehen, werden nicht als Kriegsverbrechen bezeichnet. (II) Heute versteht man unter Kriegsverbrechen im llgemeinen Verstöβe gegen die Genfer Konventionen. (III) usserdem steht es nur diesen zu, ihn innerhalb des eigenen Strafraums mit der Hand zu berühren. (IV) Seit Ende des zweiten Weltkriegs gehören auch Zerstörung von Wasser- und Elektrizitätswerken, Behinderung humanitärer Hilfe sowie usplünderung besezter Gebiete dazu. ) I B) II C) III D) IV 99. Die Verschmutzung der tmosphäre.... ) ist nicht zu glauben B) ist auf die Jahreszeit zurückzuführen C) ist nicht von heute auf morgen zu lösen D) ist an der Farbe des Himmels beim Sonnenuntergang zu erkennen 100. Im Falle einer hellen Färbung des Himmels.... ) bricht der Tag an B) zeigt sich, dass die tmosphäre nicht verschmutzt ist C) entstehen dunkle Flecken auf der Erde D) werden alle Farben verblichen TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 17

18 FRNSIZC İŞLETME FKÜLTESİ 87. La pneumonie aiguë est une maladie plus connue... le nom de fluxion de poitrine sorularda, verilen cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşün sözcük veya ifadeyi bulunuz. ) sous B) par C) sans D) avec joie et... crainte sont... sentiments très forts. ) Une / la / des B) La / le / des C) Le / le / les D) La / la / des de chaussures fabriquez -vous... an? ) Comment/dans B) Combien/dans C) Combien/par D) La somme/dans 82. Vous n avez pas le droit... parler... la classe. ) de / dans B) à / dans C) par / en D) de / en 89. Vous savez... qu il est impossible de fumer dans l avion. ) mieux B) tout C) meilleur D) bien 83. L accident a eu lieu... un automobiliste qui dormait. ) grâce à B) pour C) à cause d D) parce qu Je vais à mon travail à neuf heures, et toi? - Moi, j... vais à huit heures. ) en B) à la C) y D) la 85. D habitude M. Durand... de Paris à Lille en avion, mais hier il... le train. ) allait / prenait B) va / a pris C) va / prenait D) est allé / prend sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 90. Mathieu pourrait lui confier tout son argent,... ) même si ça ne lui regarde pas. B) il le gardera en toute sécurité. C) au cas où il l aurait donné à la banque. D) pourvu que vous ne le confiez à personne. 91. Il faut augmenter le nombre de végétariens,... ) afin de sauver les animaux et d améliorer la santé humaine. B) afin de manger plus de poissons provenant de l Océan tlantique. C) pour ne pas protéger l environnement écologique. D) car c est indispensable pour la vie des plantes carnivores. 86. hmet n a pas compris ce... tu... as dit. ) qui / lui B) dont / l C) à quoi / lui D) que / lui 92. Chaque étudiant venu de loin renferme... ) ses pensées. B) ses souvenirs. C) son monde lointain. D) en lui un monde à part. 18

19 sorularda, altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını bulunuz. 93. Le banquier n imaginait pas les sommes que les stars de télévision avaient touché ) perçu B) englouti C) déboursé D) gagné İŞLETME FKÜLTESİ 94. Nous avons une relation très intime avec nos amis d enfance. ) hermétique B) étroite C) limitée D) bornée 98. Je n ai rien de commun avec mon frère si ce n est que nous habitons dans la même maison. ) Erkek kardeşim benimle aynı evde oturuyor ama ortak yönlerimiz pek yok. B) Ortak bir yönümüz olmadığı halde bu evde erkek kardeşimle oturuyorum. C) Erkek kardeşimle aynı evi paylaştığım için ortak bir yön bulmuyorum. D) Erkek kardeşimle aynı evde oturmamızın dışında ortak hiçbir şeyim yok sorularda verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz. 99. nneleri onlara birkaç ilginç soru sordu. 95. La reine de l île Fabiée avait examiné la fille de son capitaine de bord avec mépris. ) dédain B) prospection C) gratitude D) aveu sorularda, verilen Fransızca cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. 96. Cendrillon ne voulait pas que cette soirée de rêve finisse. ) Kül Kedisi, istemese bu rüya gibi gece bitecekti. B) Kül Kedisi, bu rüya gibi gecenin bitmesini istememişti. C) Kül Kedisi, bu rüya gibi gecenin bitmesini istemiyordu. D) Kül Kedisi, gecenin bitmesini istemedi. 97. Marianna était si belle dans sa robe de fiancée que son père n a même pas pensé à lui dire la vérité. ) Marianna nişan elbisesinin içinde o kadar güzeldi ki, babası ona doğru söylemeyi hiç düşünmedi bile. B) Marianna nişan elbisesi içinde o kadar güzeldi ki, babası ona doğruyu söylemeden edemedi. C) Marianna nişan elbisesinin içinde o kadar güzeldi ki, babası ona doğruyu söylemeyi hiç istemedi. D) Marianna nişan elbisesi içinde o kadar güzeldi ki, babası ona en sonunda doğruyu söylemeyi düşündü. ) Leur mère leur a posé beaucoup de questions intéressantes. B) Leur mère leur a posé plusieurs questions intéressantes. C) Leur mère leur a posé quelques questions intéressantes. D) Leur mère leur a posé certaines questions intéressantes Kimi öğrencilerin okullarını terk etmeyi bu kadar kolay kabul etmelerinin nedeni yoksul olmalarındandır. ) Les étudiants n hésitent pas à quitter leur école à cause de leur pauvreté. B) Si certains étudiants acceptent si facilement de quitter leur école, c est parce qu ils sont pauvres. C) Si certains étudiants n étaient pas pauvres, ils n accepteraient pas si facilement de quitter leur école. D) La pauvreté pousse les étudiants à quitter facilement leur école. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 19

20 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

21 9 OCK 2011 TRİHİNDE YPILN VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP İŞLERİ UZMN YRDIMCILIĞI SINVI 4. GRUP: İŞLETME FKÜLTESİ TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. c 2. a 3. d 4. c 5. b 6. a 7. d 8. d 9. c 10. b 11. b 12. d 13. a 14. b 15. c 16. a 17. d 18. c 19. a 20. d 21. a 22. c 23. c 24. d 25. b 26. a 27. a 28. c 29. d 30. d 31. b 32. c 33. d 34. b 35. c 36. a 37. d 38. b 39. b 40. a C 43. D 44. D 45. B C B 50. C 51. D 52. C 53. B D 56. B C 59. D 60. B 61. C C 64. C D 67. D C 70. B 71. D 72. C 73. D 74. B B 77. B 78. C 79. D 80. İNGİLİZCE 81. D 82. B C 85. C B 88. D 89. B 90. D 91. C 92. D D 95. C C 98. D B LMNC C 83. D 84. B 85. D C 88. C 89. D B 92. C D 95. C 96. B 97. C D 100. B FRNSIZC 81. D C 84. C 85. B 86. D C 89. D 90. B D 93. D 94. B C D 99. C 100. B

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VRUP BİRLİĞİ

Detaylı

ÖSYM T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ 12 ARALIK 2010

ÖSYM T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ 12 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI İKTİSAT-MALİYE-HUKUK-MUHASEBE YABANCI DİL TESTİ ADI SOYADI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SNYİ VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP: MÜHENDİS Soru Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD), TKS ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: İL DERNEKLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ SINAVI HAZİRAN 2012 C ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SINAV SALON NO :.. :.. :. :... SIRA NO: *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu Soru No

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI MÜFETTİŞ YRDIMCILIĞI GİRİŞ SINVI 25 ŞUBT 2007

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı