ULUSLARASI ALACAK YÖNETİMİ & ETKİN TAHSİLAT TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARASI ALACAK YÖNETİMİ & ETKİN TAHSİLAT TEKNİKLERİ"

Transkript

1 1 ULUSLARASI ALACAK YÖNETİMİ & ETKİN TAHSİLAT TEKNİKLERİ Ayşe Burcu Arslan ARS Danışmanlık Kurucusu Genel Müdür Alacak Yönetim Uzmanı ve Tahsilat Eğitmeni 29 Mayıs 2015 Cuma İstanbul Ticaret Odası Bilgilendirme Semineri

2 2 Bilgilendirme Semineri-İçerik BLOKLARI Blok 1; Alacak Yönetimi olarak İNKASO, Tahsilat Kültürü ve DIŞ TİCARETTE Alacak Yönetiminin Önemi Blok 2; Tahsili Gecikmiş Yurtdışı Alacaklarının Yasal Süreç Öncesi Uzlaşma ile Takibi ve ETKİN TAHSİLAT Teknikleri Blok 3; Uluslararası Alacak Yönetiminde Ülke ve BÖLGELERE Göre Değişenler, Yurtdışı Yasal Takip Yolları, Şüpheli Alacaklar ve Alınabilecek TEDBİRLER

3 3 Blok 1 = Alacak Yönetimi Nedir? Yasal süreç öncesinde; Alacakların PLANLI +HIZLI + ETKİN tahsilatı = Alacak Yönetimi Nakit akışı hızlanması, doğru bir alacak yönetimi ile sağlanır. Ticari alacaklar, bir şirketin aktif büyüklüğünün ortalama %40 ını oluşturur. Alacakların tahsilatında yaşanan sorun ve gecikmeler; x x x x Kar marjını daraltır ve öngörülemez kılar Gelir-gider, bütçe dengelerini bozar Kredi notlarını ve itibarı olumsuz yönde etkiler Stres ve endişeye yol açarak, sağlıklı kararlar verilmesini önler İnkaso anlayışı; indoor vs outsource

4 4 Ayrı bir uzmanlık alanı olarak Alacak Yönetimi Alacaklı ve borçlu taraf arasındaki görüşmeleri sürdüren kişiler, firmaların kendi çalışanları, avukat veya hukuk büroları olduğu zaman, alacak yönetimi konusunda belirtilen nitelik ve yetkinliklere sahip olan uzmanların yaklaşımına göre daha uzaklaştırıcı, zorlaştırıcı ve yıpratıcı olabiliyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak 1960 lı yıllarda özellikle Amerika ve Avrupa da Türkçe deki birebir karşılığı tahsilat ofisi (debt collection agency) olan kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. Avukat olmayan, ancak bilgili ve yetkin kişilerin istihdam edildiği ve alacaklı kurumları temsilen borçlularla görüşmeleri sürdüren bu üçüncü tarafların müdahalesiyle hem müşteri kaybı yaşanmadan hem de daha hızlı tahsilatların gerçekleştiği gözlemlenmiştir lerin sonunda yetersiz bankacılık düzenlemeleri nedeni ile Amerika daki yarı banka niteliğindeki finansman şirketlerinde (Saving and Loan Companies) yaşanan finansal kriz sonrasında, tahsilat ofisleri aynı zamanda borçların yeniden yapılandırılması, indirim ve vade seçeneklerinin sunulması gibi alternatif çözüm yollarını da içinde barındırmaya başladı yılında Amerika da bu tahsilat ofislerinin işleyişini düzenleyen Adil Borç Tahsilatı Uygulamaları Yasası (Fair Debt Collection Practices Act) çıktı. Böylece alacak yönetimi konusunda danışmanlık hizmetleri veren kurumların hem sayısı hem de niteliği artmış, Alacak Yönetim, Borçların Takibi ve Tahsilatı ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul görmeye başlamıştır. AVRUPA da inkaso

5 5 Tahsilat Kültüründeki Unsurlar Konu: PARA? Organizasyon ve Satış Tarafların pozisyonu Tarafların muhatapları Talep etme Bilgilendirme, hatırlatma Tanımlar ve İfadeler İtibar = Hak edilen bedelin gecikmesi (VALUE) = Tahsilatı yapılamamış satış, satış değil, hediyedir = Karşılıklı empati kurabilmek = Belirginlik, Nitelikler = Bugün, tamamını ödemeniz gerekiyor? = Net, Kısa ve Özgün = Borçlu mu Müşteri mi? =İş sürekliliği (hizmet veya ürün)

6 6 Uluslararası Tahsilat Kültürü Öncekilere ek olarak; Değişen iş kültürleri = Çoğulcu vs. bireysel Değişen hukuki mevzuatlar = Süreçler ve Yaptırımlar Değişen belgeler ve işleyişler = İhracat/İthalat, vadeler Riskler ve minimize edilmesi = Uzaklık, masraf, öncelikler İstihbaratın önemi = Referans, kredi notu, ödeme mazisi Profesyonel ve Ciddi yaklaşım gerektirir! Peki uluslararası alacak tahsilat ihtiyacı neden doğar?

7 7 Dış Ticaretteki Ödeme Şekilleri

8 8 Mal Mukabili Ödeme / Açık Hesap? İhracatçının malları, ithalatçıya, mal bedelini tahsil etmeden göndermesidir. Alıcının satın aldığı mal bedelini, malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben, malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra, yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemenin yapılmasını sağlayan bir ödeme şeklidir. Özetle satıcı, mal bedelini tahsil edebilme garantisi olmadan malları göndermektedir.

9 9 Neden vadeli veya açık hesap çalışırız?

10 10 Blok 2 = Etkin Tahsilat Teknikleri Vadesi geçmiş ve tahsilatı hala gerçekleşmemiş alacakların takip edilmesi ciddiye alınması gereken bir konudur. Müşteriyi kaybetmeden (ticarette süreklilik hedeflenerek) yasal takip öncesi ödemelerin gerçekleştirilmesi ve hızlandırılması amaçlanır. DOĞRU bileşenlerin bir araya getirilmesi ve ETKİN tahsilat tekniklerinin kullanılması, başarıyı arttırır.

11 11 Alacak Türleri 1)Tahsili Gecikmiş Alacaklar *Genç Alacaklar (Vadesi 90 gün dolmamış) *Yaşlı Alacaklar (Vadesi 90 gün geçmiş) 2)Tahsil Edilememiş Alacaklar *Sorunlu / İhtilaflı *Vazgeçilmiş / Unutulmuş

12 12 Tahsilatta Etkinlik nedir? (ALACAKLI) Ne kadar ödeme olduğu, tüm verilerle net olmalıdır? (ne?) Verimliliğin artması, maliyetlerin düşmesi amaçlanır. (neden?) Gelir-Gider terazisindeki dengeler sarsılınca önemi artar (ne zaman?) Yazılı ve sözlü görüşmelerin doğru yürütülmesidir. (nasıl?) Bilgilerin güncellenmesi ve kullanılmasıdır. (nereye?) Yetkin kişililerin istihdam edilmesidir. (kim?)

13 13 Etkin Tahsilat Bileşenlerinin Üst Grupları 1) ORGANİZASYON = Kurumsal Yapı ve Birimler 2) TEKNOLOJİ = Donanım ve Yazılımsal 3) PERSONEL = Nitelikli+Bilgili+Deneyimli+Eğitimli

14 14 Tahsilat Aşamaları 1) Önceden bilgilendirme = Tedbir ve İtiraz giderme 2) Hatırlatma = Gecikmenin sinyalleri 3) Uyarma = Ödemenin Tamamı ve bugün! 4) Teşekkür = İş nezaketi

15 15 Tahsilatta Etkinlik elde edilse bile Kontrol edilemeyen DIŞ ETKENLER; Genel Ekonomik, Siyasi veya Hukuki Değişiklikler Sektörel Değişkenler Borçlu tarafa bağlı tutumu(niyeti) ve ödeme kabiliyeti!

16 16 Tahsilatta İNSAN Faktörü! Ödemeleri yapan da talep eden de insan. Borçlu Tipleri Borçluya göre yaklaşım stratejileri

17 17 Tahsilatta İNSAN Faktörü = Müşteri Tipleri Borçlu tarafın psikolojisi? B: Dürüst, ama çaresiz Müşteriler A: Slow Payers / Ödeyen ama Yavaş ÖDEYEN Müşteriler C: Sürekli taviz, indirim bekleyen Müşteriler D: Credit Criminals / Kötü Niyetli ve Asla ödemeyecek Müşteriler

18 18 Sık Yapılan Hatalar ve Telafisi x Tahmin Yürütmek x Ümitsizliğe Kapılmak x Öfkelenmek x Acele etmek x Tehdit Etmek = Sonuçlar ortada olunca, süreçlere ve sebeplere dair yargılama kolaylaşır. Aldanmamak lazım, araştırmaya ve anlamaya devam = Çaresizlik hissedilir. Güç Dengelerini hatırlamak lazım = Çözümleri tıkar. Beynimizin ve yetkinliklerimize perde çeker. = Hazırlıksız yakalanmaya davetiye çıkarır. = Sonuçlardan haberdar etmek lazım. Telafisi en zor olandır.

19 19 Yurtdışı Tahsilatta ÜLKE Faktörü! ORTADOĞU Alacak yönetimiyle ilgili Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki yasal mevzuatlarda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Dolayısıyla sosyal ve politik hassasiyetlerin en fazla olduğu bu bölgede, borçlu tarafa yaklaşımın doğru seçilmesi ve yerel bağlantıların doğru kullanılması önemlidir. KUZEY AMERİKA Alacak yönetim sektörüyle ilgili uluslararası standartların temelleri Kuzey Amerika daki eyaletlerde oluşturulmuştur. Hem sektörün geçmişi hem de profesyonel hizmet için, danışmanlık masrafları göreceli olarak daha yüksek olmaktadır. GÜNEY AMERİKA Alacakların mahkeme öncesi takibi ve tahsili Güney Amerika daki ülkelerde göreceli olarak daha uzun sürmektedir. Bu bölge için alacak yönetim sektörü yenidir ve gelişmekte olan bir profil çizmektedir. Yasal takipteki yaptırımlar görece daha az caydırıcırıdr.

20 20 Yurtdışı Tahsilatta ÜLKE Faktörü! AFRİKA Mahkeme aşamasında bile tahsil kabiliyetinin en düşük ve yasal takip masrafların en çok olduğu bölge Afrika dır. Çoğunlukla kişisel ilişkiler üzerinden başlatılmış ticari ilişkilerde, uygun yaklaşımın seçilmesi mahkeme öncesi tahsilatın anahtarıdır. ASYA PASİFİK Toplumsal itibarin ön planda olduğu Asya ülkelerinde, mahkeme öncesi alacakların takibinde özellikle ihtilaflı dosyaların çözümü için anadilde yaklaşım büyük önem kazanmaktadır. Avusturalya ise alacak yönetim sektörüyle ilgili en gelişmiş mevzuatlara hâkim Pasifik ülkesidir. Yasal takip masrafları görece daha azdır. AVRUPA Mahkeme öncesi alacak takibi ilgili yasal mevzuatların en gelişmiş olduğu bölgedir. Borcu gösterir belgelerin sağlamlığı ve eksiksizce temini, uzlaşma aşamasındaki tahsilat sürecini hızlandırıcı role sahiptir. Yasal takip caydırıcı ve masraflıdır.

21 21 Blok 3 = Yurtdışı Alacaklarında İcra Yasal Takip Türkiye den İcra takibi VEYA Alacak Davası Açılması + Borçlunun bulunduğu ülkesinde tanıma ve tenfiz (Apostilli POA gerekli) Borçlunun bulunduğu ülkede İcra Takibi VEYA Alacak Davası Açılması (Apostilli POA gerekli) *Prosedür (İcra Takibi veya Alacak Davası) *Masraflar? *Süre? *Tahsil Kabiliyeti?

22 22 Yurtdışındaki Şüpheli Alacaklar Karşılık ayırma koşulları Maliye İdaresi, yurt dışındaki alacaklar için, ilgili ülke de dava veya icra safhasında olduğunun kanıtlanması zorunlu kılarken (hatta ciddi olarak takip edildi mi? Gerekli çaba gösterildi mi?) Danıştay 4. dairesi tarafından verilen tarih ve 2010/3271 sayılı karar ile yurt dışındaki alacaklar için mutlaka yurt dışından dava açılmasının zorunlu olmadığı yönünde bir karar vermiştir. Yani Maliye ve Danıştay görüşleri farklı. Netice olarak her 2 yol da uygulanabilmektedir.

23 23 Uluslararası Sözleşmeler Contract / Agreement /Engagement / Accord Sözleşme: Karşılıklı iki tarafın hukuki bir sonucu yaratmak üzere birbirleriyle uyuşan iradelerini açıklamaklarıyla oluşan bir hukuk işlem çeşididir. İspat Yükümlülüğü; kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olgularını ispatla yükümlüdür. Diğer zorunlu olması gerekenler; başlık, tarih, taraflar ve imzaları, amaç, konu, sorumluluklar, ödeme şekilleri(hem rakam hem yazı), vadesi, ifa yeri, zamanı, cezai şartlar, hukuki uyuşmazlıklarda geçerli olan mahkemeler, vergiler, tebligatlar,

24 24 Alınabilecek Tedbirler: Risk Yönetimi Araştırma ve İstihbarat *İş Raporları *Kredi Raporları *Risk Raporları *Yerinde Ziyaret *Basın Taraması *İtibar ve Referans Taraması

25 25 Amacımız; alacak yönetim sektörüne ve firmalar için önemine dair FARKINDALIK yaratmak!

26 26 İlginiz ve katılımınız için teşekkürler Sorular? AYŞE BURCU ARSLAN ARSinkaso

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

ABD PAZARINA GİRİŞTE FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE ALABİLECEKLERİ HUKUKİ TEDBİRLER

ABD PAZARINA GİRİŞTE FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE ALABİLECEKLERİ HUKUKİ TEDBİRLER ABD PAZARINA GİRİŞTE FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE ALABİLECEKLERİ HUKUKİ TEDBİRLER Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi İleri Düzey Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Satınalma ve Satış Yöneticileri İçin Etkili Pazarlık ve

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ Özgür Demirtaş Müdür Yrd. İktisadi Araştırmalar Bölümü 1 GİRİŞ Hizmet ve üretim faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de etkisiyle giderek daha karmaşık süreçler içermeye

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU Ticaret Sicil Numarası: 94955 Merkez Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy-Pendik/İstanbul Telefon:

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliy et R aporu www.garantiemeklilik.com.tr 444 0 336

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliy et R aporu www.garantiemeklilik.com.tr 444 0 336 2009 Faaliyet Raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 8 Vizyonumuz, Misyonumuz, Vazgeçilmez Değerlerimiz ve Rekabet Üstünlüğü Sağlayan Avantajlarımız 10 Kısaca Garanti Bankası 11 Kısaca Eureko B.V. 12 Kısaca

Detaylı

ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Öneri.C.10.S.40. Temmuz.2013.75-89. ÇALIŞAN HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE PROAKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Fatma ULUCAN ÖZKUL 1, Zehra ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞİK KRALLIK CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDUR HAKLARI VE HİZMETLERİ (2014-ANKARA) İçindekiler GİRİŞ... 4 İNGİLTERE CEZA ADALET SİSTEMİNDE MAĞDURA GENEL

Detaylı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Olağan Genel Kurul Gündemi Olağan Genel Kurul Gündemi Sunuş 1 Olağan Genel Kurul Gündemi 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız

Detaylı

Yonetım ... KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM NE KADAR ÇOK ŞEFFAFLIK, KİT LERDE O KADAR İYİ KURUMSAL YÖNETİM BU KİTAPTA ÖZEL DOSYA

Yonetım ... KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM NE KADAR ÇOK ŞEFFAFLIK, KİT LERDE O KADAR İYİ KURUMSAL YÖNETİM BU KİTAPTA ÖZEL DOSYA www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 20 YAZ 2013 Kurumsal... Yonetım ÖZEL DOSYA KİT LERDE KURUMSAL YÖNETİM RÖPORTAJ SERDAR ÇELİK, OECD

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

Finansal Kriz Döneminde Türkiye de Kredi Kartları

Finansal Kriz Döneminde Türkiye de Kredi Kartları Prof. Dr. Sudi Apak Arş. Gör. Güneş Yılmaz Finansal Kriz Döneminde Türkiye de Kredi Kartları Prof. Dr. Sudi APAK Arş. Gör. Güneş YILMAZ Beykent Üniversitesi, ĐĐBF. Özet Kredi kartları kullanım amaçları

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

Katılım bankacılığında yeni standartlar...

Katılım bankacılığında yeni standartlar... Katılım bankacılığında yeni standartlar... Yenilikçi, kolay kullanılabilen ürün ve hizmetler, kolay erişim ve etkin hizmet prensiplerimizle katılım bankacılığında yeni standartlar belirliyoruz. Faaliyet

Detaylı

Coface Ticari Alacak ve Risk Yönetimi

Coface Ticari Alacak ve Risk Yönetimi TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Coface Ticari Alacak ve Risk Yönetimi Genel Bilgi Sunumu 2014 Coface Dünyadaki üç büyük oyuncudan biri 1. Coface Genel Tanıtım 2. Türkiye de Coface 3. Hizmetler 4. Ticari Alacak

Detaylı

2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ

2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ 2. BÖLÜM FİNANSMAN ARAÇLARI LEASING FACTORING FORFANTING EXIMBANK KREDİLERİ 278 ULUSLARARASI TİCARET ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 279 İkinci Bölüm FİNANSMAN ARAÇLARI 113 Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil,

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2005 31.12.2005 Bankanın Ticaret Unvanı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Varantlar Sertifikalar Senetler İçin Deutsche Bank AG Londra Şubesi nden ( Deutsche Bank veya İhraççı ) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca

Detaylı