Ayakkabý Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk"

Transkript

1 TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI * Önlisans Mezuniyet Alaný Açýköðretim Lisans Programlarý Adalet / Adalet Meslek Yüksekokulu/Adalet Yüksekokulu Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Adalet Meslek Eðitimi Önlisans Programý AÖF Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Adalet Yüksekokulu (A Örgün) / Adalet Yüksekokulu (B Ekstern) Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Avrupa Topluluðu Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Bankacýlýk / Banka-Sigorta / Banka ve Sigorta Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Bankacýlýk ve Sigortacýlýk / Bankacýlýk ve Sigortacýlýk(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Muhasebe / Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Vergi Uyg Ýktisat-Ýþletme Bilgisayarlý Muhasebe Ýktisat-Ýþletme Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi / Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama Ýktisat-Ýþletme Bilg. Muhasebe ve Vergi Uyg. Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Biliþim Yönetim / Biliþim-Yönetim Ýktisat-Ýþletme Borsa ve Finans Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi / Büro Yönetimi (AÖF) Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi (Deniz Astsubay MYO) Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi ve Sek. / Büro Yönetimi ve Sek.(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Sekreterlik / Sekreterlik Programý Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Büro Yönet. ve Sekreterlik Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý Ýktisat-Ýþletme Demiryolu Ýnþaatý ve Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Deniz Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Deniz Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Deniz ve Liman Ýþletme Ýktisat-Ýþletme Denizcilik Ýktisat-Ýþletme Dýþ Ticaret / Dýþ Ticaret(AÖF) / Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði Ýktisat-Ýþletme e-ticaret Ýktisat-Ýþletme Elektronik Ticaret Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Yönetim Ýktisat-Ýþletme-Çalýþma Eko. ve End. Ýliþ. Emlak ve Emlak Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Emtia Borsasý Ýktisat-Ýþletme Ev Ýdaresi(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Finans / Finans ve Muhasebe Ýktisat-Ýþletme Gemi Makineleri Ýþletme Ýktisat-Ýþletme Genel Ýþletme / Ýþletme Ýktisat-Ýþletme-Çalýþma Eko. ve End. Ýliþ. Giriþimcilik ve Proje Yönetim Asistanlýðý Ýktisat-Ýþletme Gümrük / Gümrük Meslek Elemaný-MYO Ýktisat-Ýþletme Gümrük Ýþleri Ýktisat-Ýþletme Gümrük Ýþletme / Gümrük Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Halkla Ýliþkiler / Halkla Ýliþkiler(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk / Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Ýktisat-Ýþletme Hastane Yönetimi ve Organizasyon Ýktisat-Ýþletme Hava Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Ýletiþim ve Halkla Ýliþkiler Ýktisat-Ýþletme Ýnsan Kaynaklarý Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönet.-Çalýþ.Eko.ve End.Ýliþ. Ýnternet Gazeteciliði ve Yayýncýlýðý Ýktisat-Ýþletme Ýnternet ile Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Ýþ Ýdaresi / Ýþ Ýdaresi(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Ýþletme-Ekonomi Ýktisat-Ýþletme Ýþletme Elemaný / Ýþletme Meslek Elemaný / Ýþletme Programý Ýktisat-Ýþletme Ýþletme Organizasyon ve Çiftlik Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Ýþletme ve Yönetim / Ýþletme Yönetimi / Ýþletme Yönetimi Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Ýþletmeci / Ýþletmecilik Programý / Ýþletmecilik Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Ýþletmecilik Ýktisat-Ýþletme-Çalýþma Eko. ve End. Ýliþ. Ýþletmecilik-Muhasebe/ Ýþletme-Muhasebe/Ýþletme-Muhasebe Meslek Elemaný - Ýktisat-Ýþletme Ýthalat-Ýhracat Ýktisat-Ýþletme Jandarma Astsubay MYO Ýktisat-Ýþletme Jandarma Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Hava Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Kalite Kontrol Ýktisat-Ýþletme Kalite ve Üretim Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Kamu Sevk Ýdaresi / Kamu Sevk ve Ýdaresi Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönet.-Çalýþ.Eko.ve End.Ýliþ. Kargo Ýktisat-Ýþletme Kara Kuvvetleri Astsubay MYO Yönetim Bilimleri Ýktisat-Ýþletme Kara Kuvvetleri Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Kooperatif / Kooperatifçilik / Kooperatif Ýþletmecisi / Kooperatif Ýþletmesi Ýktisat-Ýþletme Lojistik Ýktisat-Ýþletme Maðaza Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme 206

2 Mahalli Ýdareler / Mahalli Ýdareler(AÖF) / Mahalli Ýdareler Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Maliye (Hava Astsubay MYO) Ýktisat-Ýþletme-Maliye Maliye / Maliye Meslek YO-Maliye / Maliye MYO-Maliye Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Maliye-Muhasebe Ýktisat-Ýþletme-Maliye Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý Ýktisat-Ýþletme-Maliye Muhasebe/ Muhasebe(AÖF)/ Muhasebe Meslek Elemaný/Muhasebe Programý - Ýktisat-Ýþletme Muhasebe ve Finansman Ýktisat-Ýþletme Mutfak Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Ofis Teknolojileri ve Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Orman Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Orta Kademe Yöneticilik / Orta Kademe Yöneticilik Programý Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Otel Yöneticiliði Ýktisat-Ýþletme Para ve Sermaye Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Pazarlama / Pazarlama Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Pazarlama ve Satýþ Ýktisat-Ýþletme Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi / Perakendecilik ve Maðaza Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Personel Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Piyasa Araþtýrmalarý ve Pazarlama / Piyasa Araþtýrmalarý ve Reklamcýlýk Ýktisat-Ýþletme Polis Meslek Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Polis Meslek Yüksekokulu Ýktisat-Ýþletme Raylý Sistemler Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Reklam Yönetimi/Reklamcýlýk Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Satýþ Yönetimi / Satýþ Yönetimi(AÖF) / Satýþ ve ReklamYönetimi Ýktisat-Ýþletme Sermaye Piyasasý ve BorsaYönetimi Ýktisat-Ýþletme Sevk ve Ýdare Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönet.-Çalýþ.Eko.ve End.Ýliþ. Seyahat Ýþletmeciliði / Seyahat Ýþletmeciliði ve Tur Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Seyahat Ýþletmeciliði ve Tur Operatörlüðü Ýktisat-Ýþletme Seyahat ve Tur Ýþletmeciliði / Seyahat ve Turizm Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Sigortacýlýk / Sigortacýlýk Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Sosyal Bilimler / Sosyal Bilimler(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Tarým Ýþletmeciliði / Tarýmsal Ýþletmecilik / Tarým Ýþletmeciliði ve Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Tarýmsal Kooperatifçilik / Tarýmsal Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ýktisat-Ýþletme Týbbi Mümessillik ve Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Ticaret ve Yönetim Ýktisat-Ýþletme Ticaret ve Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Turizm / Turizm Ýþletmecisi / Turizm Ýþletmeciliði/ Turizm Ýþletmeciliði Programý - Ýktisat-Ýþletme Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik / Turizm Ýþletmeciliði ve Otel Yöneticiliði Ýktisat-Ýþletme Turizm, Konaklama ve Otel Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otel Ýþletmeciliði / Turizm ve Otel Ýþletmeciliði(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otel Yöneticiliði / Turizm ve Otel Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otelciliði Meslek Elemaný / Turizm-Otelcilik Meslek Elemaný Ýktisat-Ýþletme Turizm Otelcilik / Turizm ve Otelcilik / Turizm ve Otelcilik(AÖF) Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otelcilik Ýþletmecisi / Turizm ve Otelcilik Ýþletmesi Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Otelcilik Yönetimi / Turizm Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Uluslararasý Lojistik / Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Uluslararasý Ticaret / Uluslararasý Ticaret Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Yatçýlýk ve Yat Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Yerel Yönetimler / Yerel Yönetimler(AÖF) Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Yönetim Ýktisat-Ýþletme TABLO-5. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI * Önlisans Mezuniyet Alaný Açýköðretim Lisans Programlarý Açýk Hava Reklam Ürünleri ve Serigrafi Ýktisat-Ýþletme Aðaç Ýþleri Ýktisat-Ýþletme Aðýrlama Hizmetleri Ýktisat-Ýþletme Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Antrenörlük ve Seyislik Ýktisat-Ýþletme Arazi Muhafaza ve Islah Ýktisat-Ýþletme Arýcýlýk Ýktisat-Ýþletme Aþçýlýk Ýktisat-Ýþletme At Antrenörlüðü Ýktisat-Ýþletme At Bakýcýlýðý ve Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Atçýlýk Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Av ve Yaban Hayatý / Av ve Yaban Hayatý Yönetimi Ýktisat-Ýþletme 207

3 Ayakkabý Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk Ýktisat-Ýþletme Bahçe Ziraatý Ýktisat-Ýþletme Bakýr Çalgýlar Ýktisat-Ýþletme Balýk Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Besicilik Ýktisat-Ýþletme Beton Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Bilgi Ýþlem Ýktisat-Ýþletme Bilgi Yönetimi /Bilgi Yönetimi (AÖF) Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalýpçýlýk Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Makine Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Tasarým Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Destekli Yayýncýlýk Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Donanýmý / Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Operatörlüðü / Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Programcýlýðý / Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eðitim) Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Programlama Ýktisat-Ýþletme Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Bina Koruma ve Yenileme Ýktisat-Ýþletme Binicilik Ýktisat-Ýþletme Bitki Koruma Ýktisat-Ýþletme Bitkisel Üretim Ýktisat-Ýþletme Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Ýktisat-Ýþletme Biyokimya Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Boya Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Boya ve Ýzolasyon Uygulama Teknikleri Ýktisat-Ýþletme Budama ve Aþýlama Ýktisat-Ýþletme Büro Yönetimi (Deniz Astsubay MYO) Ýktisat-Ýþletme Cam Ýktisat-Ýþletme Cam Endüstrisi Ýktisat-Ýþletme Cam-Seramik Ýktisat-Ýþletme Cevher Hazýrlama Ýktisat-Ýþletme Cevher Hazýrlama ve Madencilik Ýktisat-Ýþletme Cilt Bakýmý ve Güzellik Ýktisat-Ýþletme Çay Eksperliði Ýktisat-Ýþletme Çayýr-Mera ve Yem Bitkileri Ýktisat-Ýþletme Çevre Ýktisat-Ýþletme Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Ýktisat-Ýþletme Çevre Koruma Ýktisat-Ýþletme Çevre Saðlýðý Ýktisat-Ýþletme Çevre Temizlik Hizmetleri Ýktisat-Ýþletme Çini Ýþlemeciliði Ýktisat-Ýþletme Deðirmencilik Ýktisat-Ýþletme Dekor Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Demir Yolu Araçlarý Ýktisat-Ýþletme Deniz Elektroniði Ýktisat-Ýþletme Deniz Haberleþme Ýktisat-Ýþletme Deniz Kuvvetleri Mesleki Eðitim Ýktisat-Ýþletme Deri Ýþleme Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Deri Konfeksiyon Ýktisat-Ýþletme Deri Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Dericilik Ýktisat-Ýþletme Doðal Taþ Dekorasyonu Ýktisat-Ýþletme Doðalgaz ve Boru Hatlarý Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Doðalgaz ve Isýtma/Doðal Gaz ve Isýtma Ýktisat-Ýþletme Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Dokuma Ýktisat-Ýþletme Dokumacýlýk ve El Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Döküm Ýktisat-Ýþletme Duvar Süsleme Sanatlarý /Duvar Süsleme Sanatý Ýktisat-Ýþletme Ekmekçilik Ýktisat-Ýþletme El Basmacýlýðý Ýktisat-Ýþletme El Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Elektrik Ýktisat-Ýþletme Elektrik-Elektronik /Elektrik-Elektronik Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Elektronik Ýktisat-Ýþletme Elektronik Haberleþme Ýktisat-Ýþletme Elektronik Haberleþme (Uzaktan Eðitim) Ýktisat-Ýþletme Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deðerlendirme Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Elektronik Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eðitim) Ýktisat-Ýþletme 208

4 Endüstriyel Hammaddeler Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Kalýpçýlýk Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Otomasyon/End. Otomasyon (Uzaktan Eð.)/Kontrol Sistemleri Tek. - Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Seramik Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Tasarým Ýktisat-Ýþletme Endüstriyel Tavukçuluk Ýktisat-Ýþletme Enerji Ýktisat-Ýþletme Et Endüstrisi Ýktisat-Ýþletme Ev Cihazlarý Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Ev Gereçleri Ýktisat-Ýþletme Fermantasyon Ýktisat-Ýþletme Fermantasyon Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Fermente Ürünler Ýktisat-Ýþletme Fýndýk Eksperliði Ýktisat-Ýþletme Fidan ve Fidecilik Ýktisat-Ýþletme Fidan Yetiþtirme Ýktisat-Ýþletme Film Yapým Teknikleri Ýktisat-Ýþletme Fotoðraf Ýktisat-Ýþletme Fotoðrafçýlýk Ýktisat-Ýþletme Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk Ýktisat-Ýþletme Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Geleneksel El Sanatlarý Ýktisat-Ýþletme Gemi Ýnþaatý Ýktisat-Ýþletme Gemi Makineleri Ýktisat-Ýþletme Gemoloji ve Mücevher Ýktisat-Ýþletme Gýda Kalite ve Saðlýk Kontrol Ýktisat-Ýþletme Gýda Kalitesi ve Saðlýk Kontrolü Ýktisat-Ýþletme Gýda Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Gýda Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Görsel Ýletiþim Ýktisat-Ýþletme Grafik Ýktisat-Ýþletme Grafik Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Güvenlik Ýktisat-Ýþletme Güverte Ýktisat-Ýþletme Haberleþme Ýktisat-Ýþletme Haberleþme Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Halý ve Kilim Ýktisat-Ýþletme Halýcýlýk Ýktisat-Ýþletme Halýcýlýk ve Desinatörlüðü Ýktisat-Ýþletme Harekat Ýktisat-Ýþletme Harita Ýktisat-Ýþletme Harita Kadastro/ Harita ve Kadastro Ýktisat-Ýþletme Harita Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Harita ve Maden Ölçme Ýktisat-Ýþletme Hasat Sonrasý Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Hava Astsubay MYO Güvenlik / Harekat / Ýkmal / Levazým / Personel Ýktisat-Ýþletme Hava Astsubay MYO Muharebe Elektronik Ýktisat-Ýþletme Hava Astsubay MYO Ulaþtýrma ve Otomotiv Ýktisat-Ýþletme Hava Kontrolörlüðü Ýktisat-Ýþletme Hava Kontrolörü Ýktisat-Ýþletme Hava Savunma Ýktisat-Ýþletme Hava Trafik Ýktisat-Ýþletme Hava Kuvvetleri Mesleki Eðitim Ýktisat-Ýþletme Hayvan Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý Ýktisat-Ýþletme Hayvansal Üretim Ýktisat-Ýþletme Hazýr Beton Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Hazýr Giyim Ýktisat-Ýþletme Hazýr Yemek ve Aþçýlýk Ýktisat-Ýþletme Hidroelektrik Santrallarý Ýktisat-Ýþletme Host ve Hosteslik (Otobüs) /Host ve Hosteslik Ýktisat-Ýþletme Ýç Mekan Koruma ve Yenileme Ýktisat-Ýþletme Ýhbar Kontrol Ýktisat-Ýþletme Ýklimlendirme-Soðutma Ýktisat-Ýþletme Ýkmal Ýktisat-Ýþletme Ýkram Ýktisat-Ýþletme Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Ýnþaat /Ýnþaat Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Ýpek Böcekçiliði Ýktisat-Ýþletme Ýstihbarat Ýktisat-Ýþletme Ýstihbarat (Foto Kýymetlendirme Dalý) / Ýstihbarat (Foto Laboratuvar Dalý) Ýktisat-Ýþletme Ýstihkam Ýktisat-Ýþletme Ýþ Makineleri Ýktisat-Ýþletme Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði / Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ýþletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi Ýktisat-Ýþletme 209

5 Ýtfaiyecilik ve Sivil Savunma Ýktisat-Ýþletme Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði Ýktisat-Ýþletme Jandarma Meslek Eðitimi (JMEÖP) (AÖF) Ýktisat-Ýþletme Jeoteknik Teknikerliði Ýktisat-Ýþletme Jokeylik Ýktisat-Ýþletme Kaðýt ve Ambalaj Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Kaðýt ve Kaðýt Ýþleme Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Kaðýtçýlýk Ýktisat-Ýþletme Kalýpçýlýk Ýktisat-Ýþletme Kamýþlý Çalgýlar Ýktisat-Ýþletme Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Kara Kuvvetleri Meslek Eðitimi (MEÖP) (AÖF) Ýktisat-Ýþletme Karayolu Ulaþýmý ve Trafik Ýktisat-Ýþletme Kaynak Teknolojisi/Kaynakçýlýk Ýktisat-Ýþletme Kesim ve Et Ýktisat-Ýþletme Kesim ve Et Endüstrisi Ýktisat-Ýþletme Kýymetli Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Ýktisat-Ýþletme Kimya Ýktisat-Ýþletme Kimya Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Konfeksiyon (Hazýr Giyim) Ýktisat-Ýþletme Konservasyon Ýktisat-Ýþletme Kontrol Sistemleri Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Kontrol ve Ölçü Aletleri Ýktisat-Ýþletme Kostüm Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Kozmetik Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Kuaförlük Ýktisat-Ýþletme Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Laboratuvar Ýktisat-Ýþletme Lastik Ýktisat-Ýþletme Lastik Endüstrisi Ýktisat-Ýþletme Lastik Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Lastik ve Plastik Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Lastik-Plastik Ýktisat-Ýþletme Levazým Ýktisat-Ýþletme Maden Ýktisat-Ýþletme Maden ve Cevher Hazýrlama Ýktisat-Ýþletme Mahalli Ýdareler (Zabýta) Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Maliye (Hava Astsubay MYO) Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi-Maliye Mutfak Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Makine Ýktisat-Ýþletme Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Makine-Resim-Konstrüksiyon Ýktisat-Ýþletme Mantarcýlýk Ýktisat-Ýþletme Masaüstü Yayýncýlýk Ýktisat-Ýþletme Matbaacýlýk Tasarým ve Yayýmcýlýk Ýktisat-Ýþletme Matbaacýlýk ve Baský Teknikleri Ýktisat-Ýþletme Matbaacýlýk /Matbaa-Matbaacýlýk Ýktisat-Ýþletme Mekatronik/Mekatronik (Uzaktan Eðitim) Ýktisat-Ýþletme Mermer Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Mermercilik Ýktisat-Ýþletme Metal Ýþleri Ýktisat-Ýþletme Metalografi ve Malzeme Muayenesi Ýktisat-Ýþletme Metalurji Malzeme Ýktisat-Ýþletme Meyve-Sebze Ýþleme Ýktisat-Ýþletme Mimari Dekoratif Sanatlar Ýktisat-Ýþletme Mobilya ve Dekorasyon Ýktisat-Ýþletme Moda Konfeksiyon Ýktisat-Ýþletme Moda Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Moda ve Tekstil Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Motor Ýktisat-Ýþletme Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Ýktisat-Ýþletme Mühimmat ve Mühimmat Tahrip Ýktisat-Ýþletme Nalbantlýk Ýktisat-Ýþletme Odun Dýþý Orman Ürünleri Ýktisat-Ýþletme Organik Tarým Ýktisat-Ýþletme Orman Ürünleri Ýktisat-Ýþletme Ormancýlýk Ýktisat-Ýþletme Otel ve Restoran Yöneticisi / Otelcilik ve Restorancýlýk Ýktisat-Ýþletme Oto Boya Karoseri Doðrultma Tek Ýktisat-Ýþletme Oto Elektrik-Elektronik Ýktisat-Ýþletme Oto Motor Teknolojisi /Oto Motor Teknolojileri Ýktisat-Ýþletme Otobüs Ýþletmeciliði Ýktisat-Ýþletme Otobüs Þoförlüðü (Kaptanlýk) Ýktisat-Ýþletme Otobüs Tamir ve Bakým/Otobüs Tamir Bakým Ýktisat-Ýþletme Otobüsçülük ve Yer Hizmetleri Ýktisat-Ýþletme 210

6 Otomasyon Ýktisat-Ýþletme Otomotiv Ýktisat-Ýþletme Otomotiv Endüstrisi Ýktisat-Ýþletme Otomotiv Satýþ Sonrasý Hizmet Ýktisat-Ýþletme Otomotiv Tasarým ve Ýmalat Ýktisat-Ýþletme Örme Ýktisat-Ýþletme Örme Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Özel Güvenlik ve Koruma Ýktisat-Ýþletme Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik Ýktisat-Ýþletme Pamuk Pazarlama ve Ýplikçilik Ýktisat-Ýþletme Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Personel Ýktisat-Ýþletme Petrokimya Ýktisat-Ýþletme Petrol Sondajý ve Üretimi Ýktisat-Ýþletme Peyzaj Ýktisat-Ýþletme Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Ýktisat-Ýþletme Peyzaj ve Süs Bitkileri Ýktisat-Ýþletme Pilotaj Eðitimi Ýktisat-Ýþletme Plastik Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Polis Meslek Eðitimi (MEÖP) (AÖF) Ýktisat-Ýþletme Radyo-Televizyon Programcýlýðý/Radyo ve Televizyon Programcýlýðý Ýktisat-Ýþletme Radyo-Televizyon Tekniði/Radyo ve Televizyon Tekniði Ýktisat-Ýþletme Radyo-Televizyon Yayýncýlýðý/Radyo ve Televizyon Yayýncýlýðý Ýktisat-Ýþletme Rafineri Ýktisat-Ýþletme Rafineri ve Petrokimya Ýktisat-Ýþletme Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Raylý Sistemler Makine Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Raylý Sistemler Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Raylý Sistemler Yol Ýktisat-Ýþletme Restorasyon Ýktisat-Ýþletme Restorasyon ve Konservasyon Ýktisat-Ýþletme Sahne Tasarýmý Ýktisat-Ýþletme Sahne ve Gösteri Sanatlarý Iþýk Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Sahne ve Gösteri Sanatlarý Ses Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Savunma ve Güvenlik Ýktisat-Ýþletme Saz Tamir Ýktisat-Ýþletme Sebze Üretimi Ýktisat-Ýþletme Selüloz ve Kaðýt Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Selüloz ve Kaðýtçýlýk Ýktisat-Ýþletme Seracýlýk Ýktisat-Ýþletme Seracýlýk ve Bahçe Kültürleri Ýktisat-Ýþletme Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Seracýlýk-Budama ve Aþýlama Ýktisat-Ýþletme Seramik Ýktisat-Ýþletme Serigrafi Ýktisat-Ýþletme Sýðýr Yetiþtiriciliði ve Besiciliði/Hayvan Saðlýðý Ýktisat-Ýþletme Sýhhi Tesisat ve Doðalgaz Ýktisat-Ýþletme Sýhhi Tesisat/Sýhhi Tesisat Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Soðutma Tesisatçýlýðý Ýktisat-Ýþletme Soðutma Tesisatý Ýktisat-Ýþletme Soðutma ve Havalandýrma Ýktisat-Ýþletme Sondajcýlýk Ýktisat-Ýþletme Sosyal Hizmet Ýktisat-Ýþletme Su Ürünleri Ýktisat-Ýþletme Sualtý Ýktisat-Ýþletme Subtropik Ýklim Bitkileri Ýktisat-Ýþletme Sulama Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði Ýktisat-Ýþletme Süs ve Taký Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Süt Hayvancýlýðý Ýktisat-Ýþletme Süt ve Ürünleri Ýktisat-Ýþletme Þarap Üretim Teknolojisi ve Baðcýlýk Ýktisat-Ýþletme Þeker Teknolojisi Ýktisat-Ýþletme Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði Ýktisat-Ýþletme Tapu Kadastro / Tapu ve Kadastro Ýktisat-Ýþletme-Kamu Yönetimi Tarým (Açýköðretim) Ýktisat-Ýþletme Tarým Alet ve Makineleri Ýktisat-Ýþletme Tarým Makineleri Ýktisat-Ýþletme Tarým Ürünlerinin Muh. ve Depolanmasý Ýktisat-Ýþletme Tarýmsal Laboratuvar Ýktisat-Ýþletme Tarýmsal Sulama/Tarýmsal Sulama Yönetimi Ýktisat-Ýþletme Tarla Bitkileri Ýktisat-Ýþletme Tasarým ve Basým-Yayýmcýlýk Ýktisat-Ýþletme Taþ Ýþlemeciliði Ýktisat-Ýþletme Taþ ve Metal Ýþlemeciliði Ýktisat-Ýþletme Tavukçuluk Ýktisat-Ýþletme Teknik Seramik Ýktisat-Ýþletme 211

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER 3001 3003 Meslek yüksekokullarının herhangi bir Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,

Detaylı

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 8589 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ 5301 AĞAÇ İŞLERİ 1103 AĞIZ DİŞ

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KPSS-2011/1 1 3001 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 3003 mezun 1102 6352 3004 Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun 9098 3005 Acil Bakım

Detaylı

Önlisans Programları Kod Ad

Önlisans Programları Kod Ad Kod Ad 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 9339 ADALET MESLEK EĞİTİMİ 6352

Detaylı

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir önlisans programından 91,95434 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 9,49734 Sosyal Güvenlik önlisans programından 78,6224

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1015 Acil Bakım Teknikerliği Hemşirelik 5795 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 5904 Adli Tıp Teknikerliği 1022 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 5198 Ameliyathane Teknikerliği

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI (2012-DGS TERCİH KILAVUZU) Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4201 Acil Yardım 8589 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4201 Acil Yardım 8589

Detaylı

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak. 999 İlkokul 1000 Ortaokul 1001 İlköğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2003 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Alacağı Lisans Programları Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve

Detaylı

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*)

Tablo 4 ÖSYM Tarafından Merkezî Yerleştirme Yapılan Yükseköğretim Programlarının Öğretim Süreleri ve Puan Türleri (*) ÖN LİSANS PROGRAMLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS-2 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS-1 Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ 1. YGS ( Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ) 2. LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) 1.YGS ( Yüksek Öğrt. Geçiş Sınavı ) + 2.LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavı ) 23 Mart ayında yapılacak

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı