EĞİTMENLERİMİZ. Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ. Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ALICI. Yrd. Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTMENLERİMİZ. Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ. Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa ALICI. Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1

2 EĞİTMENLERİMİZ Prof. Dr. Adem DÖLEK Erzincan Üniveritei Prof. Dr. Mutafa ALICI Erzincan Üniveritei Prof. Dr. Şadi EREN Iğdır Üniveritei Doç. Dr. A. Halim ULAŞ Atatürk Üniveritei Doç. Dr. Halit DURSUNOĞLU Atatürk Üniveritei Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ Atatürk Üniveritei Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ Erzincan Üniveritei Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ Erzincan Üniveritei Yrd. Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI Erzincan Üniveritei Yrd. Doç. Dr. Engin KURŞUN Atatürk Üniveritei Yrd. Doç. Dr. Türkan KARAKUŞ Atatürk Üniveritei Yrd. Doç. Dr. Mua ÇETİN Iğdır Üniveritei Uz. Uğur ELMAS Atatürk Üniveritei

3 ZAMAN YÖNETİMİ Tanım: Zaman; Bir iş ya da oluşum içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu üre olarak tanımlanmaktadır. Alında zaman, her gün ve her an yaşadığımız ancak üzerinde fazla düşünmediğimiz bir kavramdır.daha da özetlemek gerekire iletişim; iki birim araında birbiriyle ilişkili meaj alışverişidir. Programın Amacı: Zaman yönetimi, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli ve etkin kullanma çabaıdır. Zaman yönetiminde öz konuu olan, mevcut zamanda nelerin yapılabileceğinin planlanmaıdır STRES YÖNETİMİ Tanım: Stre, kişide huzuruzluk, hoşnutuzluk, heyecan, gerginlik ya da zorlanma yaratan uyarıların deneyimlenmei ve bu uyarılara verilen tepkiler ürecidir. Programın Amacı: Eğitimimiz trele mücadele etmek ve hayat tandartlarını optimize etmek amacıyla, ortamda huzuruzluğa neden olan etkenleri ortadan kaldırmaya ya da en azından değiştirmeyi hedeflemektedir. Yaşamı ve Zamanı Planlamanın Nedenleri Yaşam Yönetimi ve Zamanı Dengeli Kullanma Zaman Yönetimimin Yararları Zaman Yönetiminin Zorlukları Zaman Tuzakları Erteleme ve Hayır Diyebilme Zaman Yönetimi Araçlarının Etkili Kullanımı Stre Nedir Stre Çeşitleri Stre Kaynakları Stre Belirtileri Stre Durumunda Bedende Oluşan Tepkiler Stre Ve Kişilik Tipleri Strele Başa Çıkma Yolları Stre Düzeyi Teti

4 Tanım: İletişim, bir kaynaktan (kişi, kişiler veya organizayon), bir araçla (yazılı, özlü, görel veya beden dili ile), bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka inan veya inan topluluklarına aktarılmaıdır. ETKİLİ İLETİŞİM Daha da özetlemek gerekire iletişim; iki birim araında birbiriyle ilişkili meaj alışverişidir. Programın Amacı: Etkili İletişim eğitimi ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu eğitim programı ayeinde iş hayatının ve günlük hayatın treinden kurtulmaını, ağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivayonu kazanmalarını amaçlıyoruz. BEDEN DİLİ ve KİŞİSEL İMAJ Tanım: İnanların jeti mimik ve hareketlerle konuşma işlevi olmadan iletişim kurmaıdır. Programın Amacı: Beden dili eğitimi ile karşıındaki inanı anlayıp yorumlayabilmeidir. Etkili İletişim Bilincinin Oluşturulmaı Etkili İletişim Teknikleri Se Tonunun Doğru Kullanımı Geri Bildirim İletişim Engelleri ve Aşma Yolları İkna Yöntemleri Hayır Diyebilme Yararlı İletişim Teknikleri Dinleme Yanlış Dinleme Yapıcı Tartışma Doğru Eleştiri Yapabilme Soru Sorma Teknikleri Fikir Geliştirme Empati Kurma Kazan-Kazan İlkei Dikkat Vücudunuz Konuşuyor İletişimin Üç Boyutu Beden Dili Uygulamaı Ellerin Verdiği Meajlar Çevremizdeki Bölgeler Makam Odaları Maa Düzenleri Hâkimiyet Alanları Renklerin İş Dünyaında Kullanımı Ofi Düzeninde, Logolarda Kullanılan Renklerin iletişim ve Pazarlamadaki Etkileri Giyimde Kullanılan Renklerin Etkii Beden Dili ve Kültürel Farklılıklar Farklı ektörler ve melekler için beden dili eğitim taarımları Performan Değerlendirme Geri Bildirim

5 İKNA YÖNTEMLERİ Tanım: Kişileraraı ilişkiler ve iletişim olgularının analizinde önemli bir kavram olan ikna, diğer kişi veya kişilerin tutum ve davranışlarını etkileme eylemidir. Tutum değişiminin önemli bir tarzı olarak ikna, tutumu değiştirilmek itenen kişiyi zorlamak veya manipüle etmek yerine, çeşitli akıl yürütmeler ve kanıtlama yoluyla inandırma içerir. Programın Amacı: İkna amaçlı iletişim kurulurken, iletişimi başlatan taraf hedef aldığı kitlede tutum ve davranış değişikliğine yol açıp, onları yönlendirmek itiyora, birçok pikolojik değişkeni göz önüne alarak hareket etmelidir. Alıcıda var olan bu değişkenler kaynağın amacını kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. TAKIM-EKİP ÇALIŞMASI Tanım: Ekip: belirli bir amaç ve performan hedefleri çevreinde toplanmış ve birbirlerini karşılıklı olarak orumlu tutan bir bakış açıına ahip birbirlerini tamamlayıcı yetenekleri olan küçük bir grup inandır. Programın Amacı: Artan rekabet, azalan kar marjları, müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenmei ve her gün zorlaşan piyaa şartları ekip çalışmaını zorunlu kılmaktadır. Günümüzde ekip çalışmaını zorunlu kılan üç temel ebep vardır: şirket organizayonunun yaılaşmaı veya matrik bir yapıya geçmei; çeşitlenen müşteri ihtiyaçları nedeniyle, bireyel kalitenin, ekip başarıını gerçekleştirmek için yeterli olmamaı; şirket birleşmeleri. Önce küçük onra büyük rica tekniği Önce büyük onra küçük rica tekniği Gitgide artan ricalar tekniği Sadece o değil veya atışı tatlandırma tekniği Evet - evet tekniği Acaba değil hangi tekniği Soruya oruyla yanıt verme tekniği Yer etme tekniği Borca okma tekniği Takım Nedir? Takım Çalışmaının Yararları Nelerdir? Takımda Fikir Birliği Takım Çalışmaının Dezavantajları Takım Oluşturma Süreci Takım Çalışmaının Temelleri Kişiel Olgunlaşma Süreci Takım Üyelerinin Rolleri, Takım Üyelerinin Birbirlerine Bağlılığı,

6 LİDERLİK Tanım: Liderlik; bir grup inanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme, etkileyebilme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. Genel çerçeveiyle liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişiel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimenin başkalarının faaliyetlerini etkileyebilmei ve yönlendirebilmei üreci olarak tanımlanabilir. Dolayııyla liderlik, liderin yaptığı işlerle ilgili bir üreçtir. Lider ie başkalarını belirli bir amaç doğrultuunda davranmaya evk eden bireyel çabaları uyumlaştıran ve bu doğrultuda grup üyelerini etkileyen ve izlenen kişi olma özelliği bulunan kişidir. Programın Amacı: Liderlik, inanlık tarihinin başlangıcından beri var olmuştur. Bireyler yalnız başına erişemeyeceği arzu ve ihtiyaçlarını gerçekleştirebilmek, kişiel hedeflerine ulaşabilmek adına belirli bir gruba ihtiyaç duymanın yanı ıra, kendii ile beraber hareket etmekten çekinmeyecek kişilerle bir araya gelerek bir grup oluşturmaya çalışabilirler. İşte bu durumda liderlik kaçınılmaz bir unur haline dönüşür. PERFORMANS YÖNETİMİ Tanım: Çalışanın işteki başarıını bilgi, beceri ve yeteneklerini değerlendirme üreci olan performan değerlendirme hem işveren açıından çalışanı değerlendirme, hem de işçi açıından kendi performanını yapabileceklerini görme açıından önemli bir üreçtir. Programın Amacı: Çalışanların görev yetki ve orumluluklarını ne ölçüde karşılayabildiği hakkında bize bilgiler verir. Ücret yönetimi ve kimlerin terfi olacağına dair ön değerlendirmede kaynak ağlar. İşletmenin verimliliğini artırmada izlenecek yolları aptamada kolaylık ağlar. Örgüt içi çalışanların performanı naıl artırılır, bunun için bütçeden ne kadar kaynak ağlanmalı gibi heaplamalarda kolaylık ağlar. Liderlik Becerileri ve Motivayon Teknikler Yönetim Nedir? Liderlik, liderlik üreci ve temel bileşenleri Liderlik ve yönetim Liderlik Modelleri nelerdir? Güdüleme tarzına göre liderlik modelleri Otoriter liderlik Serbet bırakıcı liderlik Demokratik Liderlik Niteliklere göre liderlik modelleri Davranışal liderlik modelleri Performan Yönetimi naıl uygulanacaktır? Nereden başlanacaktır? Naıl İzlenecektir? Naıl değerlendirilecektir? Naıl raporlanacaktır? Naıl gelecek için kullanılacaktır?

7 PROTOKOL KURALLARI Tanım: Protokol, remi törenlerde mevki ıralamaı, elamlaşma, öncelik hakkı gibi konularda uyulmaı gereken kuralların tümüdür. Protokolün amacı düzeni bozmak değil, vara düzenizliğe on vererek toplumal ilişkilerin gelişmeini ağlayan nezaket ve karşılıklı aygı ortamını yaratmaktır. Programın Amacı: Protokol kuralları; yönetimde, remi ilişkiler önemli bir yer tutar. Özellikle üt düzey yöneticilerin günlük yaşamlarında remi ve özel ilişkiler daha önemli bir yer işgal eder. DİKSİYON ve HİTABET SANATI Tanım: Hangi eğitim alınıra alının, kiminle bir iletişim kurulmak itenire itenin en önemli araç konuşmadır kuşkuuz. İşte dikiyon bu aracı en verimli kullanma yöntemidir. Programın Amacı: Kimileri 15 dakikalık bir konuşma yapar, o üre bitmek bilmez, dinleyiciler aatine bakmaya, hayal kurmaya başlar, alondan ökürme eleri yükelir. Kimileri 15 dakikalık bir konuşma yapar, konuşmaıyla o alonu avucunun içine alır, dinleyici dikkat keilir ve dakikalar uçup gider. Peki o konuşmacı ne yapar da konuşmaını monotonluktan uzak, renkli ve etkili kılar? Protokol İlkeleri Makamda Davranış Kuralları Konuşma ve Dinleme Protokolü Tanıştırma Selamlaşma Tokalaşma Sözlü ve Yazılı İletişim Yazışmalar Toplantı Karşılama ve Uğurlama Giyim Remi Davet Çiçek Hediye ve Teşekkür Şekilleri İletişim Nedir, Neden Önemlidir? İletişim tanımı İletişim kanalları Dinleme Nedir? Çevredeki inanların konuşmadan anlattıkları şeyler vardır. Doğru Beden Duruşu Naıl Olmalıdır? Doğru Solunum Yöntemi Naıldır? Se Kullanımında Dikkat Edilmei Gereken Noktalar ve Tınlatıcılar Nelerdir? Boğumlanma Organları Naıl Kullanılmalıdır? Tonlama Naıl Yapılır? Vurgu Ton Durak

8 SATIŞ TEKNİKLERİ İ Tanım: Satış nedir? Diye orulduğunda eminiz ki birçok kişi tanımlayabilir. Çünkü atış tamamıyla inan ile ilgilidir, inan ihtiyaçlarına ve ihtiyaç dışı yönelimlere doğru geliştirilen bir ikna üreci bir empatidir. Programın Amacı: Her geçen gün artan rekabet ve gittikçe daha da bilinçlenen tüketiciler, işletmelerin mal ve hizmetlerini atmaını zorlaştırmaktadır. Günümüzde işletme ayıının artmaı ve üretilen mal ve hizmetlerin çeşitlenmeiyle birlikte Ne üretirem atarım. yaklaşımının yerini, ürün ve hizmetleri müşterinin ayağına götürme yaklaşımı almıştır. Bu da müşterilere ulaşmak için profeyonel atış tekniklerinin kullanılmaını gerektirmektedir. Yani atışta başarı için tam donanımlı atışçılar çalıştırmak ve atış tratejilerini çok iyi planlamak gerekmektedir. MOTİVASYON İ Tanım: Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü itek motivayondur. Pikoloji dilinde güdü dediğimiz motivayon ne kadar güçlüye bir işi yapma gücümüz o kadar artar. Programın Amacı: Kurumun miyonu ve vizyonu doğrultuunda hedeflerini gerçekleştirebilmei için, motivayonu yükek çalışan ve yönetici davranışları gerçekleştirmek, çalışan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ışığında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri unarak motivayonu artırmak yoluyla, iş doyumu, iş verimi, ütün hizmet ağlamak. Sunumda Dikkat Edilmei Gereken Konular Sunum Stratejilerinin Hazırlanmaında İlkeler Sunum Enaında Dikkat Edilmei Gereken Konular Sunum Stratejileri Satışçılıkta Unutulmamaı Gereken Bazı İlkeler İlgi ve İtek Uyandırma İtirazlara Yaklaşımlar Satış Kapama(Bağlama/Onay Alma) Satış Yönetimi Satış Planlama ve Bütçeleme Motivayon nedir? Motivayon İle İlgili Temel Kavramlar İnanları Motive Eden Etkenler Motivayon Yöntemleri Takım Motivayonu Moral ve Oto-Motivayon Yönetimi İçel ve Dışal Motivayon Motivayonun İletişime Etkii

9 KRİZ YÖNETİMİ İ Tanım: Kriz, örgütün temel amaçlarını tehdit eden, örgüt bütünlüğünü tehlikeye okan, kaynağının belirizliği ve kııtlı karar alma ürei nedeniyle örgüt üyeleri araında gerilim ve şaşkınlık yaratan bir durum olarak tanımlamaktadır. Programın Amacı: Kriz Yönetimi Eğitimi nin amacı, iş hayatında kişiel ve kurumal hedeflere ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerinin kazanılmaını, krizleri fırata çevirmeyi ve krizleri oluşmadan öngörmeyi ağlamaktır. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU İ Tanım: Öğrencilerimizin gelişim üreçlerinde onlara detek olmak hayati önem taşıyor. Onlara küçük yaşlardan başlayarak gerek okul yaşamlarında, gereke aile, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde farkındalık kazandırmak iter miiniz? Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmeini ağlayabiliriniz. Programın Amacı: Öğrenciyi geliştirecek üreçleri taarlayacak ve bu taarıma aileleri adapte etme becerii kazandırmak. Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal model olabileceğinizin bilincinde olmaktır. Kriz Tanımı Etkileri ve Özellikleri Krizin Nedenleri Kriz Türleri Kriz Yönetimi Kavramı Kriz Yönetiminin Özellikleri Kriz Yönetim Süreci Kriz Yönetimi Değişkenleri Kriz Çözme Yaklaşımları Programın İçeriği Öğrenci Koçluğu Sitemi Eğitim Sitemi Kişilik Yapıı ve Türleri Aile İle Etkili İletişim. Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci Çoklu Zeka Kuramı Kariyer Planlamaı ve Hedef Belirleme Strele Başa Çıkma Dikkat Konantrayon Sorumluluk Bilinci Der Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma Sınava Hazırlık Sürecinde Öğrenci Takibi Zaman Yönetimi Öğrenciyi Tanımak-Keşfetmek Öğrencinin Kendini Keşfetmeini Yardım Etmek

10 TEKNOLOJİ ve İNTERNET BAĞIMLILIĞI YURTLAR KURUMU LİDERLİK SEMİNERLERİ Konu Başlıkları: Bağımlılık Nedir? Teknoloji Bağımlılığı Nedir, Naıl Anlaşılır? Teknoloji Bağımlılığı Süreci Naıl İlerler ve Neden Kaynaklanır? Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İçin Ne Yapılmalıdır? İnternet Bağımlılığını Önleme KALBİN FETHİ: GÜVEN Konu Başlıkları: Güven Nedir? Güvenilir İnan Kimdir? Güven Naıl Oluşturulur? Güven: Aileye, Topluma ve Diğer Muhataplara İnan Kalbi İçeriden Açılır İÇİMDEKİ BÜYÜK HAZİNE Konu Başlıkları: İnanı Kamil Yolunda Eşiz Hazineler: Değerlerimiz Dünyevi Hırlar Merhamet ve Acıma Duyguu Araındaki Farklar Sadakat (Kendine, Aileine, Vatanına, Arkadaşlarına, Eşine, Rabbine, Topluma, Değerlerine) Tevazu ve Şükür

11 EMPATİ YOKSUNLUĞU Konu Başlıkları: Empati Kurma Süreci İletişim ve İnan Olma İlişkii Soyokültürel Farklılıklar Etkin Dinleme ve Konuşma İnan İlişkilerine Önem Vermek Bir Değer Olarak Diğergamlık TAMAMLAYICI LER SPSS, LİSREL, AMOS VERİ ANALİZ PROGRAMLARI KULLANIM İ ATILGANLIK (GİRİŞİMCİLİK) MOBBİNG İŞARET DİLİ PROJE DÖNGÜSÜ VE YÖNETİMİ PSİKOSOSYAL MÜDAHALE HİZMETLERİ HAZ ve HIZ-KONTROL: GERÇEKTEN SENDE Mİ? Konu Başlıkları: Madde ve Mana Bütünlüğü Bağlamında Hayatin Anlamı Modern Çağın Ihan Tipolojiinin Güçlü ve Zayıf Yönleri Denge İnani Olmanın Önemi ve Kazandırdıkları KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ YÖNETİMDE MÜZAKERE TEKNİKLERİ ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

12 Atatürk Mah. Bahçevanlar Sokak Gurbetçiler Apt. No: 14 Daire: 3 Ümraniye/İSTANBUL A A A m

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları

Müşteri Odaklılık Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İletişim Yaklaşımları Müşteri Temas Noktaları MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Çalışanların müşteri ile yapacakları her türlü ilişkide, şirketi temsil ettikleri bilincini elde etmelerini ve şirketin en iyi şekilde temsil edilmesi için hangi davranışların

Detaylı

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Fırtına Değişim; Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında Efsun Fırtına nın 22 yıllık

Detaylı

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I Eğitim ve Gelişim Hizmetlerindeki FARKIMIZ!.. Sistema, Türkiye pazarında, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Profesyonellerine odaklanmış ilk eğitim kurumudur. Sistema

Detaylı

Sertifika Programları

Sertifika Programları 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Eğitimleri Liderlik YYG1 Yönetimde Koçluk ve Mentorlük YYG2 Performans Yönetim Sistemi YYG3 Ekip Kurma ve Geliştirme YYG4 Organizasyonel

Detaylı

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri Kişisel Gelişim Eğitimleri Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Zor Durumlarda Stres Yönetimi, İş Yaşamında Zorlukların ve Zor İnsanların Analizi Takım Çalışması, Takım Kurmak

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI

ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI ÇAĞRI MERKEZİ PROGRAMLARI Elde Tutma ve Sadık Müşteri Yaratma N için ve Neden? Kimler katılmalı? Müşteri Hizmetlerinin iptal taleplerini karşılayan, iptalden geri çevirmek için geri arayan ekiplerinde

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Yahya YILDIZ OCAK 2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

Eğitimlerin Amacı. Genel Yaklaşımlar

Eğitimlerin Amacı. Genel Yaklaşımlar İLETİŞİM, KİŞİSEL GELİŞİM, OFİS YÖNETİMİ ve OUTDOOR EĞİTİMLER 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar AMACIMIZ Özel yaşamımızda ve mesleki kariyerimizde başarı için çoğu zaman doğruyu

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Emin İPEK Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Proje Danışmanı : Endüstri

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Manager Plus Raporu İsim Bay Sample Candidate Tarih 18 Ekim 2013 www.ceb.shl.com GİRİŞ Bu rapor, hat yöneticileri ve İK profesyonellerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Seçim kararlarının

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU Selska cesta 217 / IV HR - 10000 Zagreb, Croatia www.seecel.eu @seecel Küresel

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır.

Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır. Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır. Marcel Proust İnsan. Bilgi ihtiyacı en az kendisi kadar eski olan tek varlık. Kendisini; bilme arayışı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ 2 Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 İşletme Yönetimi II Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar, hedeflerine tek başlarına varamadıkları

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ

ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVİ HASTANESİNE BAŞVURAN GEBELERİN EMPATİK İLETİŞİM AÇISINDAN SAĞLIK PERSONELİNDEN BEKLENTİLERİ Aylin ÖZMEN SAĞLIK

Detaylı