PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI MESLEKİ DURUM 1- EĞİTİM DURUMU ve AKADEMİK ÜNVANLARI Profesörlük : Doçentlik : Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilimdalı 2006 Erciyes Üniversitesi İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilimdalı 2000 Erciyes Üniversitesi İİBF Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilimdalı 1996 Doktora : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989 Lisans : Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İDARİ GÖREVLER Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalı Başkanlığı Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Kasım Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği Haziran Ocak 2007 Erciyes Üniversitesi BESYO Rekreasyon Bölüm Başkanlığı Erciyes Üniversitesi Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyes Üniversitesi Kayseri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2 3- ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR 1- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (TR72- Kayseri- Sivas- Yozgat) Kalkınma Kurulu Başkanlığı Üniversitelerarası Kurul Üyeliği Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Üyeliği, BİLİMSEL ÇALIŞMA ve YAYINLARI 4.1- YURTDIŞI BİLİMSEL YAYINLARI MAKALELER -"The Level of Consumers Awareness and Perceptions in Consumption of Halal Certified Products", 2014, European Journal of Business and Management (fortcoming) (Ekrem Erdem ve Mehmet Emin Yıldız ile birlikte) - "How Do International Tourists Perceive Hotel Quality?", (2014), International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 26, No. 3, pp (Taylan Dörtyol ve Olgun Kitapçı ile birlikte) BİLDİRİLER 1- "Türk ve Azeri Üniversite Öğrencilerinin Etnosentrik Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma", 12.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-6 Eylül 2014, Kazan, Tataristan (Ramazan Kurtoğlu ve Mehmet Kara ile birlikte) 2- "Helal Turizm Pazarı: Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum Analizi ve Öneriler", 12.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-6 Eylül 2014, Kazan, Tataristan. (Ramazan Kurtoğlu ve Mehmet Kara ile birlikte) 3- "Pazarlama Aracı Olarak Facebook Kullanımı", The 24th International Conference of The International Trade and Finance Association, May 2014, Kayseri. (Nur Başyazıcıoğlu ile birlikte) 4- "A Study For Determining The Effects of the Perceptions of Consumers About Halal Food, on the Consumers Intention to Buy in Turkey", 3.Global Islamic Marketing Conference, December 2012, Cairo, pp (Ekrem Erdem ve Mehmet Emin Yıldız ile birlikte)

3 5- "Consumers Awareness and Perceptions in Halal Food Certificated Products", 3.Global Islamic Marketing Conference, December 2012, Cairo, pp (Ekrem Erdem ve Mehmet Emin Yıldız ile birlikte) 6- "Global Mali Krizin İşletmelerin Pazarlama Stratejilerine Etkileri ve Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama", 2. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs-6 Haziran 2010, Prizren Kosova, ss (Mehmet Kara ve Yağmur Karaca ile birlikte) 7- "Hastanelerde Algılanan Yatan Hasta Şikayetlerinin Hasta Sadakatine Etkisine Yönelik Bir Saha Araştırması", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs-6 Haziran 2010, Prizren Kosova, ss (Fazıl Kırkbir ve Mehmet Kara ile birlikte) 8- Türk İşadamlarının Uluslararası Pazarlarda İş Görüşmeleri Süreci ve Anlaşmalarla İlgili Algıları, 1.Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Mayıs, Priştine Kosova, 2009, pp (Sema Babayiğit ile birlikte) 9- Perceptions of Turkish Consumers about the Ethicality of Marketing Practices, (2001), in Marketing Advances in Pedagogy, Process, and Philosophy, Ed., Tracy A. Suter, Society for Marketing Advances, New Orleans, pp (Orhan Erdem ile birlikte) 10- Important Factors in Determining the Clients of Islamic Banks, published as an abstract and the paper presented to Social Science Methodology in the New Millenium, Cologne, Germany, (Orhan Erdem ile birlikte) 11- Patient Perceptions about Service Quality of a Hospital in Turkey, in Advances in Marketing: Theory, Practice and Education, Joyce A. Young, Robert D. Green, and Faye W. Gilbert, Eds., Society for Marketing Advances, Terre Haute, IN, 1999, ss (M.Sıtkı İlkay ve Orhan Erdem ile birlikte) 12- Relationships Among Characteristic and Service Quality Perceptions of Tourists in Turkish Hotels, in Enriching Marketing Practice and Education, Elnora W. Stuart and Ellen M. Moore, Ed., Southern Marketing Association, Rock Hill, South Carolina, 1997, ss.5-8. (Orhan Erdem ile birlikte) 4.2- YURTİÇİ BİLİMSEL YAYINLARI BİLDİRİLER 1- "Kayseri'deki Tüketicilerin Helal Gıda Sertifikalı Ürünlere Yönelik Farkındalıklarını ve Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", 3.Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Nisan 2014, Kayseri. (Ekrem Erdem ile birlikte)

4 2- Günümüzde Uygulanan Kadınlara Yönelik İstihdam Projeleri ve Bacıyan-ı Rumlarda Kadın, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eylül, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İ.İ.B.F., 2011, Kayseri, ss (Deniz Akgül ile birlikte) 3- "Çağdaş Pazarlama Perspektifinden Hacılarlı İşadamları", I. Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007), Kayseri, (Mahir Nakip ve Elif Sayın ile birlikte) 4- "Tüketicilerin Marka Değeri Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", 11. Ulusal Pazarlama Kongresi (1-3 Kasım 2006) Pazarlamada Değer Yaratmak, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, İzmir, 2006, ss (Nilsun Sarıyer ve Ramazan Kurtoğlu ile birlikte) 5- Konaklama Endüstrisi Çalışanlarının İş Ortamında Etik Davranışlar ile İlgili Algılamaları, Hafta Sonu Turizm Konferansı, (11-13 Kasım 2005) Turizmde İş Ahlakı, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Aralık 2006, Nevşehir, ss (Duygu Eren ile birlikte) 6- İhracatçı Firmaların Etiksel Konulara İlişkin Değerlendirmeleri, 6. Ulusal Pazarlama Kongresi (28 Haziran-1 Temmuz 2001) Bölgesel Kalkınmada Pazarlama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Erzurum 2001, ss (Kenan Güllü ve Sema Babayiğit ile birlikte) 7- Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Algılamalarının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, IV. Ulusal Pazarlama Kongresi (18-20 Kasım 1999) 21. Yüzyıl Eşiğinde Ulusal Pazarlama, Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antakya- Hatay, 1999, ss Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Hizmet Kalitesini Artırmaya Yönelik Çalışmalar, Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme, Editor: Mithat Çoruh, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, 1997, ss (Nisfet Uzay ile birlikte) 9- Konaklama İşletmelerinde Yerli ve Yabancı Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi, IV. Ulusal Turizm Kongresi (18-20 Kasım 1995), 1996, ss (Osman Unutulmaz ile birlikte) 10- Konaklama İşletmelerinde Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi, I. Ulusal Pazarlama Sempozyumu (27-29 Ekim 1995 Silivri-İstanbul), İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul, 1995, ss.1-5. (Osman Unutulmaz ile birlikte) 11- Hizmet Pazarlamasında Kalite, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop (9-11 Aralık 1992 Ankara), Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara, 1993, ss (Osman Unutulmaz ile birlikte)

5 MAKALELER 1- "Algılanan Hizmet Kalitesi, Algılanan Müşteri Değeri ve Davranışsal Eğilimler Üzerinde Ulusal Kültürün Etkisi: Antalya'da Bir Uygulama", Verimlilik Dergisi, 2/2014, ss (İbrahim Taylan Dörtyol ve Olgun Kitapçı ile birlikte) 2- Tüketicilerin Alışveriş Yaptıkları Mağazayı Değerlendirmelerinde Etkili olan Faktörler İle Sadakat Arasındaki İlişki: Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma, 2011, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (Journal of Economics and Administrative Sciences), Cilt 12, Sayı 1/Nisan, ss: (Neşe Acar ile birlikte) 3- İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı ve Kurumsal İmaj İlişkisi: Banka Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma, 2010, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı:2, Güz, ss (Serap Yücel Doğan ile birlikte) 4- Satış Elemanlarının Duygusal Zekasının Bir Göstergesi olarak Algılanan Performans, Satış ve Müşteri Odaklılık, 2009, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, Nisan, ss (Eyyüp Yaraş ve Ahmet Başalp ile birlikte) 5- Duygusal Zekânın Müşteri Odaklılık ve Satış Performansı Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 2009, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Ocak, ss, (Eyyüp Yaraş ve Ahmet Başalp ile birlikte) 6- Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Satış Gücü Üzerindeki Etkileri, 2008, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Nisan, 3 (1), (Mustafa Öz ile birlikte) 7- Elektronik Ticarete Etiksel Açıdan Bakış, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2006, Güz, Cilt:3, Yıl:2, Sayı:2, ss (Mustafa Öz ile birlikte) 8- Muhasebecilerin Mesleki ve Demografik Özelliklerine Göre Reklama Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 2006, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, ss , Süpermarketlerde Çalışanların ve Tüketicilerin Hizmet Kalitesi Beklentilerinin ve Algılamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma, 2006, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:20, Sayı:2, ss (Mahir Nakip ve Kenan Güllü ile birlikte) 10- ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi: Dünya, Avrupa ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması, 2006, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:25, Temmuz-Aralık 2005, ss (M. Sıtkı İlkay ile birlikte) 11- Satış Elemanlarının Etik Algılamaları: Perakende Sektöründe Bir Uygulama, 2005, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.6, Sayı.2, Yıl:2005, ss (Ramazan Kurtoğlu ile birlikte)

6 12- Eczacıların İlaç Reklamlarına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi- Kayseri de Faaliyet Gösteren Eczacılar Üzerine Bir Uygulama Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:24, Yıl:2005, ss (Leyla Leblebici Kacur ve Hülya Göknar ile birlikte) 13- Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Değerlendirmeleri: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, 2004, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:4, Sayı:1-2, Ocak-Temmuz, ss Hizmet Kalitesi, Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişki: Kayseri de Poliklinik Hastalarına Yönelik Bir Araştırma, 2004, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2004/2, Sayı:17, ss (Aysel Çakır ile birlikte) 15- Pazar Yönlülük ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Pazarlama Dünyası, 2002, Yıl:16, Sayı: , Ocak/Şubat, ss (Kasım Karahan ile birlikte) 16- Perakendecilikte Hizmet Kalitesi ve Tüketicilerin Kalitesi Değerlendirmelerine Yönelik Bir Araştırma, 2001, Pazarlama Dünyası, Yıl:15, Sayı:2001-4, Temmuz/Ağustos, ss (Kenan Güllü ve Sema Babayiğit ile birlikte) 17- Perakendecilikte Kategori Yönetimi, 2001, Pazarlama Dünyası, Yıl:15, Sayı:2001-1, Ocak/Şubat, ss Hazır Giyim Ürünlerinde Tüketicilerin ve Perakendecilerin Ülke Orijinine Göre Algılamalarının Karşılaştırılması, 2000, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9, Yıl:2000, ss (Sema Babayiğit ile birlikte) 19- Tüketici Etiği ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, Yıl:2000, ss Global Pazarlama ve Ürün Standartlaştırma/Uyarlama Kararı, 2000, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:16, Yıl:2000, ss Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler ve Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama, 1999, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:14, Yıl: 1999, ss (Y.Ela Çakır ile birlikte) 22- Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Gıda Tüketim Alışkanlıkları, 1995, Pazarlama Dünyası, Yıl:9, Sayı:54, Kasım/Aralık 1995, ss (Mahir Nakip ile birlikte) 23- Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim ve Tasarruf Eğilimleri Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma, 1994, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı:103, Ocak/Şubat/Mart, ss (Mahir Nakip ile birlikte)

7 5. KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ Kitaplar 1- Perakende Marka Değerinin Ölçümü ve Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması, 2013, Detay Yayıncılık, Ankara. (Mutlu Yüksel Avcılar ile birlikte) 2- Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, 2013, Eds. İnci Varinli ve Kahraman Çatı, 3.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara 3- Güncel Pazarlama Yönetimi, 2012, Detay Yayıncılık, Ankara. Mahir Nakip ve Mustafa Gülmez ile birlikte) 4- Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Genişletilmiş 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012, 198 syf. 5- Marketlerde Pazarlama Yönetimi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2012, 218 syf. 6- İnci Varinli ve diğerleri, Kayseri İli Merkezindeki Seçmenlerin Milletvekili ve Siyasi Parti Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler, İletişim Fakültesi Yayınları No.1, Kayseri, 2002, 81 syf. 7- Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastaların Tatmin Düzeylerinin Ölçümü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın No:66, Kayseri, 2001, 108 syf. M. Sıtkı İlkay ve Orhan Erdem ile birlikte) 8- Pazarlama Âhlakı ve Kayseri deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yöneticilerinin Pazarlama Âhlakına İlişkin Değerlendirmeleri, Kayseri Ticaret Odası Yayın No:15, Kayseri 2000, 179 syf. Kitap Bölümleri 1- Perakendeciliğe Giriş, Editör; Sevgi Ayşe Öztürk, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1808, Eskişehir, (Ünite:1-3) 2- Perakende Yönetimi, Editör: Gülfidan Barış, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, (Ünite 2) 3- Perakendeciliğe Giriş, Editör; Sevgi Ayşe Öztürk, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 883, Eskişehir, (Ünite:1-4) 6- BİLİMSEL YAYIN GÖREVLERİ Abant İzzet Baysal İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Hakemliği Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Hakemliği

8 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Hakemliği Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Hakemliği Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Hakemliği 7- AKADEMİK FAALİYETLER 1- Alanıyla ilgili kongre, toplantı, seminer ve panellere katılmıştır. 2- Katıldığı panel, seminer ve kongrelerde oturum başkanlığı yapmıştır Ulusal Pazarlama Kongresi düzenleme kurulunda yer almış ve 14. Ulusal Pazarlama Kongresi Başkanlığını yapmıştır. 4- Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez jürisinde üye ve başkan sıfatıyla görev almıştır. 5-8 doktora tez yöneticiliği ve 8 yüksek lisans tez yöneticiliği yapmıştır. 8-YÖNETİLEN TEZLER 8.1. Doktora Tezleri 1- PAYLAN MEHMET ALİ, (2013). Çevreye duyarlı satın alma davranışını etkileyen etkenler üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Erciyes Üniversitesi 2- DÖRTYOL İBRAHİM TAYLAN, (2012). Ulusal kültürün algılanan hizmet kalitesi ve algılanan müşteri değeri üzerindeki etkileri: Turizm sektöründe bir araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi 3- AVCILAR MUTLU YÜKSEL, (2010). Tüketici temelli perakendeci değerinin ölçümü: Adana ilinde bir araştırma, Niğde Üniversitesi 4- ACAR NEŞE, (2009). Perakendecilikte mağaza atmosferinin müşteri sadakatine etkisi, Erciyes Üniversitesi 5- YÜCEL DOĞAN SERAP, (2009). İşletmelerde sosyal sorumluluk anlayışı ve kurumsal imaj ilişkisi: Balıkesir'deki banka müşterilerine yönelik yapılan bir araştırma, Erciyes Üniversitesi 6- KURTOĞLU RAMAZAN, (2008). Perakendecilikte etik ve bir uygulama, Erciyes Üniversitesi 7- BABAYİĞİT SEMA, (2006). Uluslararası pazarlamada farklı kültürlerde iş görüşmeleri ve bir uygulama, Erciyes Üniversitesi

9 8- SARIOĞLU CÜNEYD İKBAL, (2005). "Satış gücü planlaması ve satış bölgelerinin belirlenmesi-marmara bölgesinde bir uygulama", Cumhuriyet Üniversitesi 8.2. Yüksek Lisans Tezleri 1- KURUŞÇU MUSTAFA, (2014). Uluslararası Pazarlara Açılma Sürecinde Marka İsminin Etkisi: Kayseri İli Uygulaması, Erciyes Üniversitesi 2- BAŞYAZICIOĞLU HAYRİYE NUR, (2013). Pazarlama aracı olarak sosyal medyanın kullanımı: Facebook örneği, Erciyes Üniversitesi 3- KAYA MUSTAFA, (2008). Küreselleşme sürecinde Türk firmalarının uluslararası pazarlarda marka yaratma çabaları: İstikbal Mobilya'da bir uygulama, Erciyes Üniversitesi 4- SADIKOVA AYGÜL, (2006). Tüketicilerin reklamlara yönelik tutumlarıkarşılaştırmalı bir araştırma (Türkiye-Rusya), Erciyes Üniversitesi 5- YALÇINKAYA KUMRU, (2005). Hizmet kalitesi ve eğitim hizmetlerinde bir uygulama, Erciyes Üniversitesi 6- EREN CENGİZ, (2003). Otel işletmelerinde tutundurma çabaları ve Kapadokya bölgesinde bir uygulama, Erciyes Üniversitesi 7- BABAYİĞİT SEMA, (1999). Türk ve yabancı orijinli hazır giyim ürünlerine yönelik karşılaştırmalı bir imaj çalışması, Erciyes Üniversitesi 8- TOPÇU GÖRÜR YILMAZ LEYLA, (1999). Kayseri`deki işletmelerin reklam faaliyetlerine yönelik bir uygulama, Erciyes Üniversitesi 6- Profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kadro jürilerinde görev almıştır. 9- VERDİĞİ DERSLER (Son iki yıl) Yüksek Lisans Pazarlama Yönetimi Hizmet Pazarlaması İşletmelerde Araştırma Yöntemleri Tutundurma Lisans Pazarlama Yönetimi Doktora Dersleri Pazarlama Etiği Satış Yönetimi İleri Araştırma Yöntemleri Çok Değişkenli Analiz Teknikleri

10 10- Proje Yöneticisi - Pazarlama aracı olarak sosyal medyanın kullanımı: Facebook örneği, Yüksek Lisans BAP proje yöneticisi (tamamlanmış) - Hedonik (Hazcı) tüketimin özel günlerdeki alışveriş kültürü üzerindeki etkisi ve ülkeler arası karşılaştırmalı bir araştırma, Doktora BAP proje yöneticisi (halen devam etmektedir).

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

*Emel Gönenç Güler, Cemal Yükselen, Hotel employees' beliefs on unethical behavior, Social Responsibility Journal, Vol:6, Iss:2, 2010. pp.252-267.

*Emel Gönenç Güler, Cemal Yükselen, Hotel employees' beliefs on unethical behavior, Social Responsibility Journal, Vol:6, Iss:2, 2010. pp.252-267. ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Doğum Yeri : Antakya Doğum Tarihi : 07.07.1958 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : İşletme - Pazarlama AKADEMİK UNVANLARI ( ve Tarihi)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968

ÖZGEÇMİŞ. Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Zafer KESEBİR 2. Doğum Tarihi: 24. 02.1945 3.Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Dış Ticaret ve Turizm Bölümü), 1968 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992)

ÖZGEÇMİŞ. Ticaret Blokları ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1992) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Ercan Gegez 2. Doğum Tarihi: 1968 İstanbul 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Üretim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehpare TOKAY ARGAN Ünvanı Doçent Birimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 5 Mart 1972 E-Posta mehpare.argan @bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN BİLİMSEL ÇALIŞMALARI Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler * Cemal Yükselen, Ebru Yıldız, The Role of the Family Constitution in the Sustainability of Family Businesses and an Evaluation in Light

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ

ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ ARŞ. GÖR. SEYİT AHMET SOLMAZ Arş. Gör. Seyit Ahmet SOLMAZ, 09.10.1987 tarihinde Bursa nın Orhangazi ilçesinde doğdu. İlköğrenimini, Orhangazi Ali Tekin İlköğretim Okulu nda(2001), ortaöğrenimini ise, Orhangazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı